VI BRINNER FÖR BLEKINGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI BRINNER FÖR BLEKINGE"

Transkript

1 VI BRINNER FÖR BLEKINGE

2 KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för ett attraktivt Blekinge. Ett Blekinge som präglas av hållbar utveckling så att fler vill bo här vilket ger Blekinges kommuner och landsting ökade skatteintäkter. Vi gör det genom att lyfta fram Blekinges frågor, i Sverige och utomlands, och arbeta för ett ökat samarbete i regionen inom områden som gör det ännu mer attraktivt att besöka, leva och arbeta i vår region. Genom att göra stora frågor som rör länets utveckling till gemensamma projekt, får vi kraft att göra Blekinges röst hörd och styrka att förändra.

3 DETTA ÄR REGION BLEKINGE. Region Blekinges medlemmar är Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge. De ger oss uppgiften att driva utvecklingen i länet. Som samverkansorgan har vi även uppdrag från staten att ansvara för den regionala utvecklingen. Det är ett arbete som kräver en genomtänkt plan och därför har vi, tillsammans med näringsliv, ideella organisationer och offentliga verksamheter i Blekinge, arbetat fram Blekingestrategin, Blekinges regionala utvecklingsstrategi. Tanken är att samla hela länet kring en gemensam väg för vår utveckling. Strategin pekar ut ett antal viktiga områden som ska prioriteras för att Blekinge ska växa i rätt riktning. Vi jobbar inom tre verksamhetsområden: KULTUR OCH FRITID Vi samordnar och utvecklar den regionala kultur- och fritidsverksamheten med koppling till Blekinges kultur - plan. Här ingår varumärkena Musik i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Dans i Sydost* och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. TRAFIK Det är vårt ansvarar att upphandla och utveckla kollektivtrafiken i Blekinge som drivs under varumärket Blekingetrafiken. I det trafikförsörjningsprogram som regionstyrelsen beslutat om finns ett tydligt mål: att fördubbla resandet med kollektivtrafiken i Blekinge fram till år REGIONAL UTVECKLING Regional utveckling är ett brett område som innefattar exempelvis besöksnäring, infrastruktur, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och internationella samarbeten. Vi hanterar statliga anslag som regionala utvecklingsmedel (drygt 30 miljoner 2013), EU:s fonder och program. Anslagen är viktiga i vårt arbete med att genomföra Blekingestrategin. * Tillsammans med regionförbunden i Kalmar och södra Småland.

4 BLEKINGESTRATEGIN ÄR INDELAD I FYRA INSATSOMRÅDEN: 1. Livskvalitet Vi arbetar för en god livskvalitet genom satsningar på exempelvis boendeservice, samhällsservice, folkhälsa, demokrati, deltagande samt miljö och klimat. 2. Arbetsliv Insatserna inom området ska underlätta för företag som vill expandera i Blekinge, stärka klusterbildningar inom olika näringar och förbättra innovationsklimatet och kompetensförsörjningen i regionen. 3. Tillgänglighet Insatserna för tillgänglighet handlar främst om att förbättra infrastruktur och kommunikationer där kollektivtrafiken är en viktig del. Hit räknas också satsningar inom digital infrastruktur och arbetet med att utveckla ett attraktivt e-samhälle utifrån arbetsmarknadens, invånarnas och besökarnas behov.

5 4. Bilden av Blekinge Vi formar bilden av Blekinge med insatser som gör att målgrupperna boende, företag och besökande förknippar Blekinge med våra styrkor: kreativitet och innovation, strategiskt läge samt unik kust och skärgård. Besöksnäringen ett nyckelområde för att förmedla Bilden av Blekinge. Det görs genom den gemensamma bokningsoch informationsplattformen, VisitBlekinge.se, som visualiserar varumärkeslöftet och det bokningsbara utbudet. Strategin för besöksnäringen har också starka kopplingar och band till området Arbets liv då besöksnäringen är en av Blekinges potentiellt starkaste tillväxtbranscher och med tillväxt kommer arbetstillfällen. Region Blekinges organisation: Regionstyrelsen är Region Blekinges högsta politiska organisation och består av 23 ledamöter. Under regionstyrelsen finns två nämnder: kultur- och fritidsnämnden och trafik nämnden. Ledamöterna i styrelse och nämnder kommer från medlemsorganisationerna, alltså Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge.

6 INSATSER MED BREDD OCH SPETS. Samarbete är Blekinges viktigaste tillgång, därför arbetar vi passionerat för att samordna regionens intressen. Här är några av de insatser som vi är särskilt stolta över: En enad besöksnäring. Tillsammans med länsstyrelsen och projektet Attraktionskraft Blekinge drev Region Blekinge arbetet med att ta fram en strategi för besöksnäringen. Under sex månader arbetade närmare 300 personer, alla aktiva inom Blekinges besöksnäring, för att skapa ett strategidokument för hela Blekinge. Resultater är en strategi där vi är överens om vägen fram till en fördubbling av antalet besökare i Blekinge. För att målet ska uppnås har ett gemensamt marknadsbolag bildats, VisitBlekinge AB. Aktiebolaget driver bokningsoch informationsplattformen och ägs av den ideella föreningen VisitBlekinge.

7 Kultur för barn och unga. Varje år får barn och unga i Blekinge uppleva en livekonsert och en dans- eller teater föreställning, ibland fler. Det är möjligt tack vare Blekingemodellen ett samarbete mellan kommuner, Blekinge Bildningsförbund och Musik i Blekinge. Blekingemodellen når varje år barn och unga. Kompetens för fordonsindustrin. Under fordonskrisen 2009 initierade vi projektet FKG09 tillsammans med företag verksamma inom fordonsindustrin. Målet var att öka kompetensen bland medarbetarna i företagen för att stärka företagens konkurrenskraft när krisen var över. Idag finns grunden till ett kluster av teknikföretag i främst Olof ström med omnejd. Företagen har inlett ett djupare samarbete inom produktutveckling, innovation, logistik, marknadsföring och lärande. Ungdomskraft Blekinge. Tillsammans med länets kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, BTH med flera har vi gjort en rad insatser för att minska arbetslösheten bland våra unga. Arbetet görs exempelvis på utbildningsområdet där vi ska ge stöd åt ungdomar för att alla ska gå ut gymnasiet med godkända betyg. Vi har också arbetat för ökat samarbete och stöd mellan länets kommuner och andra aktörer på arbetsmarknaden för att öppna upp arbetsmarknaden för unga och få fler Blekingeföretag att anställa unga.

8 TILLSAMMANS KAN VI BEVARA GLÖDEN. LÄNGE. Vi brinner för Blekinge och för att bevara glöden krävs passion och samverkan. Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar Blekinges kommuner och landsting arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i Blekinge. Kort om Region Blekinge /Johhol. Dnr: Foto: David Blume, Carlotta Bäckström, Lena Israelsson, Joakim Johansson, Joakim Larnö, Lars Nyman, Serny Pernebjer, Mats Samuelsson Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Region Blekinge, Valhallavägen 1, Karlskrona Tel

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Sverige det nya matlandet Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Produktion Landsbygdsdepartementet Artikelnr L 10.0 05 Foto Omslag: Ulf Huett Nilsson, Alexsander Raus, Elima Mwinyipembe

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer