Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg"

Transkript

1 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

2 Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya företag jämfört med 2011) 48 procent av turis-öretagarna posiava om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 55 procent år 2012) 24 procent av turis-öretagen avser af anställa personal (jämfört med 17 procent år 2012) 34 procent av turis-öretagen har introducerat nya innovaaoner senaste 24 månaderna (mäts för första gången) Det bildades drygt nya turis-öretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Nolåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turis-öretag. SeF All antal nya turis-öretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framadstro finns i NorrboFen. Under 2012 registrerades totalt nya företag i Sverige, varav är turis-öretag. För närvarande finns det närmare turis-öretag i Sverige och antalet turis-öretag har ökat med en procent under Nyföretagatandet i Värmland, Dalarna och Gävleborg I Värmland, Dalarna och Gävleborg har antalet nya turis-öretag ökat med 13 procent jämfört med 2011, vilket är klart bäfre än riksgenomsnifet. I Värmland startade 32 nya turis-öretag under 2012 medan det i Dalarna och Gävleborgs län startade 46 respekave 28 stycken. Nyföretagandet i relaaon All antal invånare utvecklas dock fyra procent svagare än index* för regionen som helhet. Bäst går det i Dalarna som ligger 25 procent över index medan Gävleborg och Värmland ligger 24 procent respekave 12 procent under index. Op?mismen bland turisböretagare i regionen Turistnäringens Företagarindex visar också af den opamisaska synen på framaden bland företagarna inom turistnäringen i regionen är fortsaf hög, men har dämpats något jämfört med Nolårets undersökning. I år anger närmare 48 procent av landets turis-öretagare af de ser posiavt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 55 procent i Nolårets undersökning. OpAmismen är generellt störst hos turis-öretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. TurisBöretagen i regionen nyanställer 24 procent av företagarna planerar för af öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är bland de högsta andelarna jämfört med övriga Sverige och högre än i Nolårets undersökning (17 procent). Turis-öretagare i regionen ser fortsaf opamisaskt på den ekonomiska utvecklingen även om framadstron har dämpats något men det har däremot skef från en hög nivå. Innova?oner hos turisböretagen i regionen 34 procent av företagarna i Värmland, Dalarna och Gävleborg har introducerat en innovaaon i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna. GenomsniFet för Sverige är 30 procent och Stockholm placerar sig i topp Allsammans med Skåne och Blekinge i jämförelse med resten av Sverige med 36 procent. Turistnäringens Företagarindex Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turisföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och företagande. *Index: RiksgenomsniFet för antal nya företag i förhållande All antal invånare 2010) 2

3 Nya turistföretag 2012 Nyföretagarindex Nya turis-öretag i förhållande All antal invånare (Index 1: Riket 2010) Nyföretagarindex mäter antalet nya turisföretag folkmängd. Index (1) motsvarar det totala antalet nya turisföretag i riket 2010 den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis för varje år. Resultatet för varje län jämförs sedan med Index (riksgenomsninet basåret 2010) för an räkna fram den ökningen eller minskningen för varje län. Riket som helhet utvecklas under 2012 fem procent svagare än Index. Jämtlands län hade den av nya turisföretag under 2012 och ligger 155 procent över index. I Västmanlands län som hade den låg antalet nya företag 47 procent under index. Antal nya turisböretag Antal nya turisböretag i rela?on?ll antal invånare (Index 1: riket 2010) Län Index 2010 Index 2011 Index 2012 Stockholm Västra Götaland Skåne NorrboFen Östergötland VästerboFen Jämtland Dalarna Halland Västernorrland Jönköping Örebro Uppsala Värmland Södermanland Kalmar Gävleborg Kronoberg Västmanland Blekinge Gotland Totalt

4 Nya turistföretag 2012 Utvecklingen för respek?ve län Följande grafer visar ef diagram för varje region samt alla län som ingår varje diagram. Här framvisas hur respekave län har utvecklats mot Index som är saf med basår Den röda kurvan visar riksgenomsnifet för varje år, definierad All 1 för år Det går därmed af följa respekave läns utveckling, både i jämförelse mot andra län samt naaonellt i diagrammen. Vidare definiaon avseende framtaget index finns på sidan ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Småland med öarna Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland 1,4 Östra Mellansverige & Stockholm 1,4 Norra Mellansverige 1,2 1, ,8 0,6 0,4 0, Riket Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Stockholm 0,8 0,6 0,4 0, Riket Värmland Dalarna Gävleborg Sydsverige & Västsverige 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Riket Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Mellersta Norrland & Övre Norrland 3 2,5 2 1,5 1 0, Riket Västernorrland Jämtland VästerboFen NorrboFen * För definiaon regioner se sista sidan 4 Juli 2013

5 Enkätundersökning - nyckeltal region Värmland, Dalarna, Gävleborg Planerar öka/minska antalet anställda Kommande 12 månader Region Minskning Ofärändrat Ökning Vet ej Övre Norrland 8% 68% 21% 4% Mellersta Norrland 6% 64% 19% 11% Norra Mellansvarige 4% 70% 16% 10% Västsverige 14% 62% 21% 3% Sydsverige 11% 75% 7% 7% Småland & Öarna 13% 60% 25% 3% Stockholm 12% 55% 29% 4% Andel företagare som ser en posi?v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Region Mycket posi?v Ganska posi?v Neutralt Ganska nega?v Mycket nega?v Övre Norrland 10% 53% 29% 6% 3% Mellersta Norrland 14% 48% 23% 10% 3% 3% Norra Mellansvarige 2% 46% 35% 11% 4% 2% Västsverige 13% 37% 40% 3% 7% Sydsverige 4% 36% 46% 7% 4% 4% Småland & Öarna 10% 41% 32% 17% Stockholm 9% 41% 36% 11% 3% Vet ej Andel företagare som ser en posi?v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansvarige Västsverige Sydsverige Småland & Öarna Stockholm 63% 62% 48% 50% 39% 51% 51% Över 65 procent posiava procent posiava procent posiava procent posiava Under 50 procent posiava 5

6 Enkätundersökning - nyckeltal region Värmland, Dalarna, Gävleborg Vilka är de vik?gaste hindren för?llväxt för di& företag Begränsad?llgång?ll kapital Vilket trafikslag är prioriterat i er region Mot na?onella målgrupper Mot interna?onella målgrupper Begränsad?llgång?ll lämplig arbetskrad Har di& företag introducerat någon innova?on under den senaste 24- månadersperioden? Brist på egen?d Bristande ederfrågan Dålig infrastruktur Dålig lönsamhet Hård konkurrens Kompetensbrist inom egna företaget Övre Norrland 29% 6% 20% 10% 16% 5% 6% 6% 1% Mellersta Norrland 18% 4% 19% 14% 14% 11% 9% 1% 11% Norra Mellansvarige 27% 2% 16% 10% 10% 8% 13% 3% 11% Västsverige 21% 14% 14% 10% 7% 0% 7% 0% 28% Sydsverige 22% 4% 11% 15% 4% 15% 11% 4% 15% Småland & Öarna 8% 5% 18% 10% 33% 13% 5% 5% 5% Stockholm 12% 1% 11% 15% 8% 16% 27% 1% 9% Region Bil/Väg Flyg Linjebuss/ Kollek?vtrafik Sjöfart Tåg Inget, behövs ej Övre Norrland 53% 24% 13% 1% 8% 3% Mellersta Norrland 61% 10% 13% 15% 2% Norra Mellansvarige 71% 3% 10% 12% 6% Västsverige 67% 10% 3% 11% 17% Sydsverige 50% 18% 8% 7% 10% Småland & Öarna 23% 13% 15% 35% 13% 3% Stockholm 16% 41% 15% 4% 15% 9% Linjebuss/ Region Bil/Väg Flyg Kollek?vtrafik Sjöfart Tåg Övre Norrland 23% 64% 3% 9% Myndighets- regler Inget, behövs ej Mellersta Norrland 26% 54% 5% 7% 3% 4% Norra Mellansvarige 34% 34% 8% 2% 9% 4% Västsverige 43% 23% 3% 13% 17% Sydsverige 25% 46% 4% 7% 7% 11% Småland & Öarna 24% 37% 7% 20% 7% 5% Stockholm 7% 71% 4% 7% 1% 11% Region Ja Nej Övre Norrland 22% 78% Mellersta Norrland 33% 67% Norra Mellansvarige 34% 66% Västsverige 27% 73% Sydsverige 36% 64% Småland & Öarna 34% 66% Stockholm 36% 64% 6

7 Nya turistföretag 2012 Nya turisböretag 2012 Värmland 1 Callida AB Biluthyrning 2 Andersson, Niklas Erik Biluthyrning 3 Naturvård i Värmland AB Botaniska trädgårdar 4 River C Hotell AB Hotell 5 L&J InternaAonal Sweden AB Hotell 6 Ölme Prästgårds Gästgiveri AB Hotell 7 Katarina & Olle i Råda AB Hotell 8 Andersson, Staffan Per- Erik Luntransport 9 Brigadmuseum AB ( SVB ) Museiverksamhet 10 Aigin AB Mässa & kongress 11 Sun City Predator Show AB Mässa & kongress 12 Firma Jörgen Karlsson och Kompany AB Researrangemang 13 Prostgården Stugby 14 Gelang, Johanna Maria Stugby 15 Persson, Elisabeth Maria Stugby 16 Pouw, Gerrit Stugby 17 Villa Gräsdalen Rum & Konferens AB Stugby 18 Busspartner i Sverige AB Turist- och bokningsservice 19 Stomberg, Kjell Anders Johan Turist- och bokningsservice 20 T&P Group Kommanditbolag Turist- och bokningsservice 21 Johansson, Ywonne Marita Turist- och bokningsservice 22 Svensson, Monica Alfrida Turist- och bokningsservice 23 Diaz Plaza, Javier Turist- och bokningsservice 24 Bertelsmann, Miroslav Vandrarhem 25 Hagalunds Invest AB Vandrarhem 26 SäFerstrands Vandrarhem AB Vandrarhem 27 Fallet Handelsbolag Övr. friads- & nöjesverksamhet 28 SloFsbron Rock & Country Club AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 29 Swanö, Lars Jonas Övr. friads- & nöjesverksamhet 30 Handelsbolaget Haglund & Fernlöf Event Övr. friads- & nöjesverksamhet 31 Dansföreningen Bugg o Sånt Övr. friads- & nöjesverksamhet 32 Levin Cederlöf, Ann Elisabet Övr. friads- & nöjesverksamhet 7

8 Nya turistföretag 2012 Nya turisböretag 2012 Dalarna 1 Neros Hyrverk Kommanditbolag Annan landtransport 2 Lee Hermansson, Young Joo Miriam E Annan logi 3 Twins Trading 1 AB Biluthyrning 4 Hyrcentralen i Dalarna AB Biluthyrning 5 Orsa Bilpool Ekonomisk Förening Biluthyrning 6 Johannisholms Värdshus o Camping Camping 7 Långbryggan Hotell Utveckling AB Hotell 8 StaF i Säter AB Hotell 9 Piek, Rebecca Margaret Hotell 10 Olsson Hotel i Mora AB Hotell 11 Hjärpholns Pensionat Handelsbolag Hotell 12 Kaill Hotell AB Hotell 13 Morhagen Konferens & RekreaAon AB Hotell 14 Siljan Hotell & Restaurang AB Hotell 15 Idre Framgårdsvägen AB Hotell 16 Gopshus GårdsbuAk Konferens 17 Föreningen BiljeFkassan Museiverksamhet 18 H.I.M Uf Mässa & kongress 19 Nya Dala Expo AB Mässa & kongress 20 Lugnetkyrkan Konferens AB Mässa & kongress 21 Ink Motorsport Mässa & kongress 22 Vita Spirit AB Mässa & kongress 23 GaFermann, Hans Peer Researrangemang 24 Torsten Hedbom ConsulAng And Trading Researrangemang 25 Gabriel Elfström AB Researrangemang 26 Louhichi, Mohamed Aymen Resebyrå 27 Jonas Uhlbäck Sales & MarkeAng AB Resebyrå 28 Wäsman Ångbåt AB Sjötransport 29 Fjällvärldens FasAghets AB Stugby 30 LusAgsgården AB Stugby 31 Moraporten Bed & Breakfast Kommanditbolag Stugby 32 Bergh, Leif Stefan Stugby 33 Camp Väsa Stugby 34 Brännström, Åke Ragnar Stugby 35 Hallstan, Anna Cecilia Stugby 36 Johannisholm Adventure AB Stugby 37 Costard, Silke Stugby 38 Route 26 Stugby 39 Svensson, Barbro Lilian Elisabeth Turist- och bokningsservice 40 HS Teater AB Turist- och bokningsservice 41 Vandrarhem Avesta AB Vandrarhem 42 Tessaro, Anne Övr. friads- & nöjesverksamhet 43 Berggren, Malin Helena Övr. friads- & nöjesverksamhet 44 Tösens InspiraAon Övr. friads- & nöjesverksamhet 45 A.S & V.S Ramsauresor Handelsbolag Övr. friads- & nöjesverksamhet 46 Dalaäventyr AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 8

9 Nya turistföretag 2012 Nya turisböretag 2012 Gävleborg 1 Berglund, Åke Magnus Annan landtransport 2 Bergström, Ulf Åke Annan landtransport 3 Larsson, Jan Erik Botaniska trädgårdar 4 Voxnabruk Mat & Nöje AB Camping 5 Michiels, Anna Aline Daniel Camping 6 Moheds Camping AB Camping 7 Hedenstugan Hotell 8 Yasar, Resat Hotell 9 Järvsö Gästgivars och Konferens AB Hotell 10 Norrfly Herrgård AB Hotell 11 Bergsjö Hotell Karin Lösvist AB Hotell 12 Silverbrunn AB Hotell 13 Hotell Alderholmen AB Hotell 14 Björk, Erik ChrisAan Mässa & kongress 15 Abf Progress AB Mässa & kongress 16 Kuliversum AB Nöje- & temapark 17 Furubo Engström, Ia KrisAna Sjötransport 18 Nätverket IdroFspartner Drin AB Skidsportsanläggningar 19 Svabensverks Herrgård Stugby 20 SAlleben AB Stugby 21 Holmberg, Pär Johan Turist- och bokningsservice 22 Vandrarhemmet i Sandviken AB Vandrarhem 23 Ahmad, Azad Hunar Vandrarhem 24 Esportbar Gävle AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 25 Aspers, Jens Mikael Övr. friads- & nöjesverksamhet 26 Stocksbo FriAd AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 27 Holmarna Folkets Park Skutskär AB Övr. friads- & nöjesverksamhet 28 Hälsinge Paintball Handelsbolag Övr. friads- & nöjesverksamhet 9

10 Definitioner Defini?on turisböretag Företagarindex mäter turis-öretagandet i Sverige. Urvalet baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i definiaonen av turis-öretag i rapporten är företag som anses Allhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underläfa denna. DefiniAonen inkluderar inte renodlad restaurangverksamhet eller varuhandel, vilka däremot delvis är inkluderade i Tillväxtverkets satellitkontoberäkningar¹ som mäter turistnäringens totala omsäfning där restaurang och varuhandel står för cirka 40 procent. Då rapporten syne är af mäta turis-öretagandet och inte dess omsäfning har dessa branscher inte inkluderats. Majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag utgör inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsäfning kommer från turistnäringen. Inkluderas dessa företag i mätningen av turis-öretag ger det en alldeles för hög felmarginal av företag som inte främst riktar sig mot turister. Följande branscher (enligt de aktuella SNI- koderna för respekave bransch) har inkluderats i definiaonen av turis-öretag: Järnvägstransport, passagerartrafik Annan landtransport av passagerare Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik Sjöfart på inre vafenvägar, passagerartrafik Luntransport Hotell- och logiverksamhet Uthyrning och leasing av personbilar och läfa motorfordon Resetjänster Turist- och bokningsservice Arrangemang av kongresser och mässor Drin av teatrar, konserthus o.d Museiverksamhet Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter Drin av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat Drin av skidsportanläggningar Nöjes- och temaparksverksamhet Övrig friads- och nöjesverksamhet Felmarginal registrerade bolag En viss felmarginal för antalet registrerade bolag kan förekomma då Adsfristen för af lämna in sin första momsdeklaraaon (vilket är avgörande fört af bolaget registreras i UC:s dataregister på vilken staasaken baseras) är 18 månader från dagen då bolaget officiellt registrats hos Bolagsverket. Det innebär i prakaken af företag som bildats i december 2012 har All maj 2014 på sig af lämna in sin första momsdeklaraaon och dessa kommer således inte finnas med i staasaken över bolag registrerade Även upphörda bolag kan leda All en viss felmarginal i staasaken i nyföretagarindex. NUTS- indelningen NUTS1 NUTS2 NUTS3 Stockholm Stockholms län Uppsala län Södermanlands Östra Östra län Sverige Mellansverige Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Södra Sverige Norra Sverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Norra Dalarnas län Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län VästerboFens län NorrboFens län NUTS 2- indelningen gäller för geografiska undergrupper enkät Den naaonella enkätundersökningen baseras på 1100 enkäter från turis-öretag runt om i Sverige. Resultatredovisningen för geografiska undergrupper av enkätundersökningen utgår ifrån NUTS 2- indelningens åfa regioner. NUTS- indelningen är den regionala indelning som används inom EU för staasakredovisning. I Sverige utgörs NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. ¹ Sedan 2000 är satellitkontoberäkningarna det säf som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsäfningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en internaaonellt vedertagen metod som har tagits fram av FN- organet World Tourism OrganizaAon (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisaaoner. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av NaAonalräkenskaperna på StaAsAska Centralbyrån (SCB). 10 Juli 2013

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord:... 3 Sammanfattning... 3 Summary in English... 3 Det var en gång en kommunal

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer