Föredragningslista - Miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista - Miljönämnden"

Transkript

1 Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 25 augusti 2005, kl Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Kraftverk inom Ånge kommun inventering hösten Ansökan om nedsättning av tillsynsavgift Norrskog Wood 4 Ansökan om dispens från stoftmätning Hussborgs Herrgård 5 Måluppfyllelse januari maj Ekonomisk redovisning 7 Delegeringsbeslut 8 Delgivningar 9 Övriga frågor Ulla Arvidson Ordförande Karin Wennberg Sekreterare

2 Miljönämnden (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, Bergåsen, torsdagen den 25 augusti 2005, Kl Beslutande Berit Levin Westin, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Karin Lundblad, (kd) Birgitta Bergström, (fp) Laila Sundin, (mp), tj ersättare Övriga deltagande Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör Lizette Karström, miljö- och hälsoskyddsinspektör Utses att justera Birgitta Bergström Justeringens plats och Ånge kommunkontor tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lena Selberg Ordförande Justerande Berit Levin Westin Birgitta Bergström ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

3 Kraftverk inom Ånge kommun inventering hösten 2004 Bygg- och miljökontoret urförde under hösten 2004 en inventering av kraftverk belägna inom kommunen Bygg- och miljökommun har avgivit yttrande: Kraftverk etc Miljönämnden beslutar tacka för lämnad information och lägga till handlingarna.

4 Ansökan om nedsättning av tillsynsavgift Norrskog Wood Products AB, Östavallssågen har ansökt om nedsättning av fast tillsyndsavgift enligt miljöbalken. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Ansökan.etc Miljönämnden beslutar Ansökan om nedsättning av tillsynsavgiften avslås Bygg- och miljökontoret har tidigare bedömt att nedsättning av tillsynsavgiften för, Norrskog Wood Products AB, till /år som rimlig, därför ska ingen ytterligare nedsättning göras

5 Bygg- och miljökontoret YTTRANDE Dnr Karin Wennberg Ansökan om nedsättning av tillsynsavgift BAKGRUND Norrskog Wood Products AB, Östavallssågen har ansökt om nedsättning av fast tillsynsavgift enligt miljöbalken. Skälet är att miljöavgiften anses som för hög och ett önskemål är att samarbeta med andra kommuner för att få ned dessa avgifter. ÖVERVÄGANDEN Östavallssågen, SNI-kod 20-1 med tillstånd till förbrukning (sågning) av mer än kubikmeter/år har enligt miljöbalkens taxa en tillsynsavgift på kr/år. Denna är i dagsläget nedsatt till kr/år Kontroll med närliggande kommuner visar följande: Sundsvall sågverk med SNI-kod 20-1, förbrukning av mer än men högst kubikmeter/år mer än kubikmeter/år kr kr Östersund mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr. Ragunda: Har ingen tillsyn över sågverk men i taxan finns = kr. Örnsköldsvik mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr Timrå mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr Bräcke kubikmeter/år kr Sollefteå mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr

6 Ånge mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr Variationerna i taxa beror till stor del på olika storlekar på timavgiften mellan kommunerna. Bygg- och miljökontoret anser att skillnaden ändå inte är stor mellan kommunerna. Eftersom bygg- och miljökontoret tidigare bedömt att en nedsättning av tillsynsavgiften för Östavallssågen till /år som rimlig bör ingen ytterligare nedsättning göras. Karin Wennberg Bygg- och miljöchef

7 Bygg- och miljökontoret YTTRANDE Dnr Lizette Karström BAKGRUND Ansökan om dispens för stoftmätning Hussborgs Herrgård och konferens Fastbränslepannan som finns på fastighet Västerhångsta 33:2 (Hussborgs området) togs över av Hussborgs herrgård och konferens den 21 februari Tidigare ägare var Graninge Värme. I ett beslut från Bygg- och miljökontoret år 2003 förelades Graninge Värme att redovisa resultat från stoftmätning (kontroll över utsläpp) under eldningssäsongen 2003/2004. I slutet av eldningssäsong våren 2004 ansökte Graninge Värme om dispens för stoftmätning eldningssäsong 2003/2004. Anledning till ej utförd stoftmätning var att man inte hade kunnat samordna ett flertal mätningar och en del andra orsaker. Bygg- och miljökontoret beviljade dispensen till eldningssäsong 2004/2005. Under eldningssäsong 2004/2005 inkom inget svar på stoftmätning från varken Graninge Värme eller Hussborg herrgård och konferens. Båda företagen har ägt denna anläggning varsin eldningssäsong och haft möjlighet att mäta. I maj i år inkom en ansökan om dispens för stoftmätning från Hussborgs herrgård och konferens. Argumenten är att företaget vill göra en grundlig och noggrann analys av hur deras värmesystem är, och hur det ska vara utformat för att möta framtiden, och om möjligt göra det mer kostnadseffektivt. Företaget vill använda eldningssäsong 2005/2006 till att göra en grundlig utredning av värmesystemet, energiförbrukningen, förhållandet mellan olika bränslen och energisystem. Innan de vet svaret på denna utredning anser Hussborg herrgård och konferens att stoftmätningen kan anstå tills vidare. Dispens söks till eldningssäsong 2006/2007.

8 ÖVERVÄGANDEN Fasta bränslen (i detta fall pellets) har i allmänhet högre askinnehåll vilket ger högre stoftutsläpp än andra bränslen. Stoftbildningen påverkas främst av bränslets askinnehåll och förbränningsteknik. Stoft är fasta partiklar som finns i rökgaserna. Dessa består dels av aska (oxider av exempelvis kisel, kadmium) och sot (ofullständigt förbrända artiklar). Ur hälsosynpunkt är de små partiklarna farligast, eftersom de har större benägenhet att tränga ner i luftvägarna, samt har en högre koncentration av giftiga ämnen. Stoftmätningar har genomförts på övriga fastbränslepannor i kommunen. Då Hussborg herrgård och konferens skriver att vill de göra en grundlig utredning av deras värmesystem, borde en stoftmätning göras under eldningssäsong 2005/2006. Stoftmätningen borde om något ge svar på hur de i framtiden skall utforma sitt värmesystem, om fastbränslepannan är värd att satsa på. Stoftmätning bör ingå i undersökningen. Både Naturvårdsverket och branschen för den här typen av anläggningar förespråkar stoftmätning. Lizette Karström Miljö- och hälsoskyddsinspektör

9 40 Måluppfyllelse januari maj 2005 Miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar om måluppfyllelse för januari maj Miljönämnden beslutar tacka för lämnad information.

10 41 Ekonomisk redovisning Bygg- och miljöchefen redogör för ekonomin t o m Miljönämnden beslutar lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

11 42 Delegeringsbeslut Delges och läggs till handlingarna. Bygg- och miljökontoret anmäler att delegeringsbeslut enligt bilaga fattats.

12 Datum för anmälan Dnr Nämnd/styrelse Beslutsfattare Datum/ Miljönämnden K Wennberg/L Selberg/G Nilsson/J Zimmerman/L Karström/ J Rignell Ärende/beslut 54 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Klaraborg 1: Sökande: Stål Per, Rönnvägen 47, Ånge 55 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 95: Sökande: Bergkvist Tore, Rosenv 8, Ånge 56 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Vissland 5: Sökande: Åström Benny, Emnäs 3308, Fränsta 57 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Vissland 5: Sökande: Åstöm Benny, Emnäs 3308, Fränsta 58 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Gullgård 5: Sökande: Amundsson Kjell, Gullgård 2102, Fränsta 59 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 35: Sökande: Gelin Karl Erik, Envägen 2, Ånge 60 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Hampsänke 1: Sökande: Beldt Bengt, Rombäck 2125, Torpshammar 61 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 47: Sökande: Olsson Kjell, Färjev 4, Ånge 62 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal

13 Fastighet: Ishallen och Tallbacken Ånge Sökande: M-Catering, Mikael Svedbäck Johansson, Sjöbacken 4, Ånge Ärende: Godkännande av livsmedelslokal Fastighet: Vissland 28: Sökande: Humanistiska nämnden, Ånge 64 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Parken i Ljungaverk Sökande: Nöjesverket, c/o Meiding Rolf, Hussborgsv 280, Ljungaverk 65 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Gullgård 6: Sökande: Andersson John, S Gullgård 2189, Fränsta 66 Ärende: Enskild avloppsanläggning med WC Fastighet: Östernäset 1: Sökande: Ljusberg Torsten, Näset 4249, Erikslund 67 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedelspå annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Cafe Corner med utomhusservering Sökande: Cafe Corner, Centraltorget 20, Ånge 68 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Fränsta 1: Sökande: Åström Benny, Emnäs 3308, Fränsta 69 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 99: Sökande: Larrsson Gustav, Lantmannag 10, Ånge 70 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Fränsta 2: Sökande: Lindholm Sixten, Kantorsg 4, Fränsta 71 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 31: Sökande: Hjalmar Urban, S Borgsjöv 15, Ånge 72 Ärende: Anmälan om ändring i tvättanläggning Fastighet: Ånge 30: Sökande: Midwaggon AB, Bultgatan 1, Ånge

14 73 Ärende: Föreläggande gällande filterbäddar i Viskan Fastighet: Gösunda 1: Sökande: MittSverige Vatten AB, Box 189, Sundsvall 74 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Viskans Folkets park Sökande: New Moon Events HB, Västerlo 181, Stöde 75 Ärende: Föreläggande om åtgärder i skolmiljö Fastighet: Vassnäs 11: Sökande: Rektor Östavalls skola, Östavall 76 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Fränsta centrum och Fränstaskolans område Sökande: Kraftsamling Fränsta ek förening, Box 40, Fränsta 77 Ärende: Tillstånd att hålla häst inom planlagt område Fastighet: Ånge 31: Sökande: Lundberg Elisabet o Johansson Åsa, Kyrkv 35, Ånge 78 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ovansjö 1: Sökande: Rektor vid Alby skola. 79 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Björkbackaskolan 80 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Gubbyn 6: Sökande: Rektor vid Erikslunds skola 81 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 74: Sökande: Rektor vid Ångströmsenheten 82 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Västerhångsta 2: Sökande: Rektor vid Ljungsverks skola 83 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö

15 Fastighet: Klöstre 2: Sökande: Rektor vid Torpshammars skola 84 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Klöstre 8: Sökande: Rektor vid gymnasieskolan AWPE 85 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Bobergsskolan 86 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Fränsta 13: Sökande: Rektor vid Fränstaskolan 87 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Minervaskolan 88 Ärende:Anmälan om miljöfarlig verksamhet - bergvärme Fastighet: Ånge 62: Sökande: Olander Hans, Barrtagsv 19, Ånge 89 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ångebyn 1: Sökande: Verksamhetansvarig för Utbildarna AB 90 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ålsta 5: Sökande: Rektor vid Ålsta Folkhögskola. 91 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Turingen 4: Sökande: Rektor vid Överturingens skola 92 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Fågelboskolan 93 Ärende: Hästhållning Fastighet: Finnsta 4: Sökande: Bergqvist Per, Finsta 2465, Torpshammar

16 94 Ärende: Befrielse från kommunal renhållning vid fastighet Fastighet: Kälen 1: Sökande: Nygren Mona, Kälen 2523, Torpshammar 95 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Hjältan 2:30, 2: Sökande: Jensstad Christel, Hjältan 4197, Torpshammar 96 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Klaraborg 1: Sökande: Påhlsson Inger, Granv 2, Ånge 97 Ärende: Föreläggande gällande filterbäddar i Hjältan Fastighet: Gösunda 1: Sökande: ÅTF, Ånge kommun, Ånge 98 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: ÖSterhångsta 2: Sökande: Danielsson Sven, Sörhångsta 244, Ljungaverk 99 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Tallbacken Sökande: Knutstation 1880, Box 154, Ånge 100 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Uteservering utanför restaurangen Sökande: Knutstation 1880, Box 154, Ånge 101 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Serveringstält Fränstaskolan Sökande: Hotell Mittlandia, Box 3, Ånge

17 43 Delgivningar Möte ang Ånge värmeverk Miljönämndens skrivelse anhåller om bidrag för effektprovtagning i samband med kalkning Bygg- och miljökontoret Minnesanteckningar från telefonmöte kräftgruppen , Beslut från Länsstyrelsen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt Naturvård, skog och trä i Ånge och Ekologiskt fiskevårdsområde Skrivelse från sök om reparerad slamavskiljare By 2: Tillståndsbevis från polisen ang marknad vid Ånge camping och Bystugan samt julmarknad Lions Club Ånge Erfarenheter från effektprovtagningen under 2005 Bygg- och miljökontoret Kommentar till miljörapport för år 2004 Sundfrakt AB Minnesanteckningar inspektion bassängbad Vårdcentralen Ånge Kompletteringar till inspektion utförd Fränsta badhus.

18 Beslut ang medgivande att överlåta undersökningstillstånd Bergstaten Beslut från Skogsvårdsstyrelsen angående biotopskyddsområde Nordanede 1: Skrivelse från Bygg- och miljökontoret anseende förorenad jord vid Kloratfabriken i Alby Remissvar till soc avseende restaurangtält med musikarrangemang i anslutning till restaurang Bykrogen i Fränsta Minnesanteckningar från Naturgrupp Remiss avseende tillfällig servering av alkohol i samband med Träslaget/Efterbränningen M-Catering Inspektionsrapport slutbesiktning av tillagningskök Vissland 28: Sammanfattning av inspektioner vid skolor i Ånge kommun 2005 Bygg- och miljökontoret Beslut från Länsstyrelsen avseende avslutning av täkt By 1: Beslut från Länsstyrelsen avseende svar på inlämnad miljörapport för 2004 Ö 1:24

19 Tillståndsbevis från polisen avseende marknad och musikfestival i Ljungaverksparken Nöjesverket Tillståndsbevis från polisen avseende danstillställning i anslutning till Efterbränningen på Tallbacken Swedbäck Johansson Mikael Intyg om cisternrengöring Åfa:s villatank, Stationsv Fränsta Intyg om cisternrengöring Åfa:s villatankar, Torpsro, Stationsv Skrivelse avseende återbetalning av miljöavgift - NWP Östavall Svar på miljörapport för år 2004 Ånge avloppsreningsverk Minnesanteckningar inspektion Danes Mekaniska Skrivelse från Sven Carlsson - Ånge 60: Beslut från Länsstyrelsen avseende ansökan om undantag från förbudet mot nedgrävning av animaliskt avfall Beställning av sjökalkning 2005 för Ånge kommun Begäran om komplettering till miljörapport för år 2004 Boda lantbruk.

20 Svar på årsrapport för 2004 Midwaggon AB Remissvar avseende tillfällig servering av alkohol i samband med midsommarfirande Viskans Folkets park New Moon Events Minnesanteckningar inspektion av tvätthall Budbilen i Ånge AB Minnesanteckningar inspektion på fordonstvätt AVIS Biluthyrning Intyg om cisternrengöring Klöstre 2: Beslut från Länsstyrelsen om avslutning för täkttillstånd Torps-Viken 3: Beslut från Länsstyrelsen avseende överklagat ärende renhållning på fastigheten Leringen 1: Bevarandeplaner för Natura 2000-områdena Juån, Maljan, Vattenån, Spångmyran. Röjtjärnsmyran Länsstyrelsen Skrivelse avseende hantering av avfall Borgsjö Kyrkogård Yttrande över ansökan om tillstånd till täktverksamhet Östernäset 1:34, 1: Anmälan om uppställning av kross på fastigheten Ånge 3:7, 1:27 och 1:28 Råsjö Kross AB.

21 Begäran om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende väg 531 delen Fränsta Byn, Rapport från tidigt samråd för beslut om miljöpåverkan för fortsatt täktverksamhet Ånge 3:7, 1:27. 1: Inspektionsrapport om fordonstvätthall Krim viskan Beslut från Länsstyrelsen om bedömning av miljöpåverkan Ånge 1:27, 1:28, 3: Anmälan o provtagningsprogram vid tvättanläggning för järnvägsvagnar Midwaggon Remiss avseende tillfällig servering av alkohol till allmänheten Restaurang Träporten Ljudnivåmätning Träningshuset Miljörapport för 2004 EKA Svar på miljörapport för år 2004 Torpshammars behandlingsanläggning Egenkontroll vid Fränsta Panncentral Vattenfall AB Värme Norden.

22 Beslut från Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan för väg 531, delen Fränsta Byn Vägverket Region Mitt Delrapport angående miljönämndens effektmål Miljöledningssystem för kommunala verksamheter Beslut från Länsstyrelsen om statsbidrag till vattenprovtagning i kalkade vatten Skrivelse avseende ljudnivån från musiken hos närboende Restaurang Bykrogen Ljudnivåmätning Hotell Mittlandia AB Beslut från Länsstyrelsen om överklagat beslut angående befrielse från kommunal renhållning Leringen 1: Information angående spridning av svampbekämpningsmedel Hussborgs Herrgård.

23

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), torsdagen den 16 december 2004, kl. 08.00 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 25 november 2004, kl 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Egenkontrollprogram

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 21 oktober 2004, kl 08.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Information

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), torsdagen den 26 augusti 2004, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Jenny

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 24 november 2005, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Information

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, torsdagen den 21 september 2006, Bergåsen (rum 572), kl. 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Budget 2007

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 19 februari 2004, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Livsmedelslokal

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 20 januari 2005, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Besvär över

Läs mer

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, måndagen den 26 januari 2009, kl. 12.45 15.30 Erik Rapp, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Ulla Arvidson, (s) Robert

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 25 mars 2008, Se program Ärenden 1 Justering

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp.

Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör. Ånge kommunkontor, 2008-10-31. Karin Wennberg. Erik Rapp. 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Studiebesök vattentäkten Moradal och avloppsdammarna, sammanträde Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget. Kl 10.00 15.15 Erik Rapp, (s), ordförande

Läs mer

Miljönämnden 2003-06-18 1 (11)

Miljönämnden 2003-06-18 1 (11) Miljönämnden 2003-06-18 1 (11) Plats och tid Alby Klorat, torsdagen den 18 juni 2003, kl 10.00 14.30. Beslutande Ulla Arvidson, (s), ordförande Berit Levin Westin, (s) Anette Lövgren, (s) Ann-Christine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 23 maj 2006, Bergåsen (rum 572), kl 13.00 OBS dagen Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Ekonomisk

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Föredragningslista - bygg- och miljönämnden

Föredragningslista - bygg- och miljönämnden Föredragningslista - bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 27 mars 2007, Bergåsen (rum 572), kl 13.30 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), onsdagen den 23 mars 2005, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Återkallande av

Läs mer

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor 1 (7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, torsdag den 8 oktober 2009, kl. 09.00-10.05 Birgitta Bolin, ordförande Sven Johansson Bengt Danielsson Birgitta Vistrand

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, torsdagen den 23 februari 2006, Bergåsen (rum 572) kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Miljösanktionsavgift

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Bygg- och miljönämnden. Ånge kommunkontor

Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Bygg- och miljönämnden. Ånge kommunkontor 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, Flataklocken, tisdagen den 26 januari 2010, kl 13.30 16.00 Erik

Läs mer

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl 13.00-16.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 16 december 2003, kl. 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden. Träporten Borgsjö, tisdagen den 26 juni 2006, kl 09.00

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden. Träporten Borgsjö, tisdagen den 26 juni 2006, kl 09.00 Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Träporten Borgsjö, tisdagen den 26 juni 2006, kl 09.00 OBS TID OCH PLATS Ärenden 1 Justering 2 Information

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl Brottsförebyggande rådet Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl 10.00 12.00 Föredragande Ärenden Justering Mona Bruce 1 Information, förebyggarprojektet

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 22 september, 2005, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Information

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Föredragningslista Humanistiska nämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 16 juni 2005 kl. 08.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Gunilla

Läs mer

september 2005, kl

september 2005, kl Miljönämnden 2005-09-13 1 (3) Plats och tid Ånge kommunkontor, K Wennbergs tjänsterum, tisdagen den 13 september 2005, kl 13.30 14.20 Beslutande Ulla Arvidson, (s), ordförande Berit Levin Westin, (s) Anette

Läs mer

Ånge kommunkontor, Lena Selberg. Anette Lövgren. Kicki Jeschke. Bygg- och miljönämnden. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, Lena Selberg. Anette Lövgren. Kicki Jeschke. Bygg- och miljönämnden. Ånge kommunkontor 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2008 Kl. 13.30 15.15 Anette Lövgren, (s), ordförande Linda Sundberg, (s) Ulla Arvidson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden 2002-01-07 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, måndag den 7 januari 2002 kl. 09.00-10.10 Beslutande Ada Malmberg, ordförande Sten Boström

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Forum Ljungaverk, 2004-08-31 Se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Gubbyn 1:76, överbyggnad slamavskiljare EXTRA

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 29 januari 2008, kl. 13.30 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragninslista - Miljönämnden

Föredragninslista - Miljönämnden Föredragninslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 25 september 2003, kl. 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Budget 2004

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), måndagen den 26 januari 2004, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, tisdagen den 29 maj 2007, Bergåsen (rum 572) kl 13.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Lena Paulsson informerar om

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Föredragningslista bygg- och plannämnden

Föredragningslista bygg- och plannämnden Föredragningslista bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 30 november 2004, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Caroline Blom (KD) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Caroline Blom (KD) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Plats och tid 2:3, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Mattias Franzén (M), Sven-Arne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 15 Plats och tid Lessebo kommunkontor onsdagen den 29 januari 2014 kl. 15.00-16.15 ande Jan-Åke Lennartsson (C) Ordf. Bengt Axelsson (S) Ann-Kristin Berg (S) Örjan Wilhelmsson (S) Tj ers. Övriga

Läs mer

Miljönämnden (22)

Miljönämnden (22) Miljönämnden 2003-08-28 1 (22) Plats och tid Ånge kommunkontor, Bergåsen, torsdagen den 28 augusti 2003, kl 13.00 15.30. Beslutande Berit Levin Westin (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Ann-Christine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 28 augusti 2007, Bergåsen (rum 572) kl 13.30 OBS TIDEN Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Andreas Tidström (M)

Andreas Tidström (M) 1(5) Plats och tid Kevinge, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M), tj ers

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Folkets hus Ljungaverk, , kl

Folkets hus Ljungaverk, , kl 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Folkets hus Ljungaverk,, kl. 11.30 16.10 Erik Rapp, (s) ordförande Anette Lövgren,

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12. Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.00 Ärenden Justering 30 Information från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 21 april 2005, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Ändring av delegeringsordningen

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Bygg- och miljönämnden. Ånge kommunkontor

Bygg- och miljökontoret, Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Bygg- och miljönämnden. Ånge kommunkontor 1 (31) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ljungaverks Folkets hus, tisdagen den 24 februari 2009, kl 12.45 16.50 Erik Rapp, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Ulla Arvidson, (s)

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska nämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 10 juni 2004 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Mats

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl 09.00 15.40 Ajournering för lunch kl 12.30-13.10 Hanne Soukas, s, ordförande Leif

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 2014-11-05 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S), ordförande Christina Bröms, (C) vice ordförande Anna Riekje Niburg

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden ljhjo 1 Platsochtid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran Svensson (M) Knut Indebetou (M) 99-103, 105-108

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, Flataklocken måndagen den 20 september 2004, kl

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, Flataklocken måndagen den 20 september 2004, kl Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, Flataklocken måndagen den 20 september 2004, kl 13.00 15.00 Ärenden Justering 20 Information från kommunens

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, den 19 januari 2016, kl

Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, den 19 januari 2016, kl 2015-12-14 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, den 19 januari 2016, kl. 18.30-21.00 Beslutande Lars Waltari, ordförande Mikael Hermansson, (c) Per-Anders Olsson, (s), tj ers Övriga deltagande Christer

Läs mer

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 oktober 2009, kl 13.00 16.15 Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer 135-150 Erik Rapp,

Läs mer