Satsning på kvalitet en ljus idé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på kvalitet en ljus idé"

Transkript

1 Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer med resten av våra styrelsemedlemmar. SIDAN Vill transportköpare verkligen betala för kvalitet? Läs mer i reportaget på sidorna ÅKARE I VÄST TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG VÄSTRA GÖTALAND # Satsning på kvalitet en ljus idé Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård Höstmöten i SÅ Västra Götaland Webbaserad ADR -utbildning HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 För vägen framåt Upp till 2%* längre med miles diesel Lys upp höstmörkret med reflexer och ljus! VÅRA TVÅ HÖSTMÖTEN är genomförda, ett i Borås och ett i Uddevalla. De var båda välbesökta och vi hade bra diskussioner. Tack alla som deltagit. Det är just ditt deltagande och de synpunkter som framförs på dessa möten som behövs för att vi som branschorganisation ska kunna skapa nytta för dig som medlem. HÖSTEN HAR INNEBURIT en slags vakuumstämning inte bara gällande igångsättande av infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet utan även i politiken på såväl riks- som lokal nivå. Ny regering och nya politiker som inte hunnit sätta sig in i sina uppdrag samt vakanser på viktiga poster hos såväl Trafikverket som Transportstyrelsen har skapat ett läge av att det inte är någon hemma att ta emot våra synpunkter. JAG UPPMÄRKSAMMAR ÄVEN positiva vibbar. Transportköpare tar kontakt med oss och vill få tips om sunda företag för transportuppdrag. Vi hänvisar till vår hemsida där medlemsföretag som tagit ställning för Fair Transport finns listade. Vi får också inbjudningar för att delge våra synpunkter gällande upphandlingskrav och framkomlighet för godstransporter. Det ger oss möjligheter att påverka, vilket är positivt. VI ÄR MITT i en ruggig årstid som för våra förare på vägen innebär tuffa utmaningar med halka och mörker. Många av er är goda föredömen med trafiksäkerhetsarbetet och tar stort ansvar för att förhindra olyckor på grund av väglag och väder. Oskyddade trafikanter som syns mycket dåligt är en oroande fara. Det är lätt att glömma sig själv med att se till att vara utrustad med reflexer och lampor när du själv uppträder som oskyddad trafikant. Reflexen är en mycket billig livförsäkring som du gott kan slösa med. SIST MEN INTE minst vill jag önska dig en riktigt god jul och ett trevligt nyårsfirande! NYHETER Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och bakgavelliftar. 4 Ny politisk karta i regering och riksdag. Hur påverkar detta branschen? 5 Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård. 9 Många frågor på höstmöten. SÅ Västra Götaland höll höstmöten i Borås och Uddevalla.10 Företagsledarkonferens med hamnbesök. 19 Seminarium om schyssta transporter på väg. 19 Vår styrelse - intervju med resterande fyra styrelsemedlemmar Klarlagt vem som bestämmer om miljözoner. 23 Välkommen Patrik! 24 Webb-baserad ADR1.3-utbildning. 25 PRESS & PÅVERKAN Långsiktigt arbete ger resultat. 6 Åkeribarometern. Intensiv avslutning. 7 Åkerinäringen i media. 7 MEDLEMSNYTT Företagskontroller. 12 Social dumping. 12 Ökad global kunskap om lastsäkring. 13 FRÅGA EXPERTEN Vilka regler gäller vid förnyelse av ADR-intyg? 13 REPORTAGE Kvalitetssatsning som gav klirr i kassan. Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel som innehåller ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles Annika Persson REGIONCHEF ÅKARE I VÄST Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Importgatan 2 A HISINGS BACKA tel: epost: Annonser: Linda Langré telefon e-post: akeri.se OPINION "Gemensamma lösningar krävs". Lars Adaktusson (kd) tycker till. 26 Ansvarig utgivare: Annika Persson *Vilken faktisk påverkan miles diesel har på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden. Läs mer om miles diesel och våra testresultat på statoil.se/miles 3

3 Lång väntan över Nu ska även utländska lastbilar betala trängselskatt från och med 1 januari Ännu en fråga som är principiellt viktig där vi vunnit mark till slut. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 med aktuell uppdatering AFS 2014:20 och AFS 2003:10 med uppdatering AFS 2014:16 läser vi följande: 19 : EN TRUCKFÖRARE ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck Ny ordning och nya lagar Nu står lagförslagen som spön i backen. Ny regering, nya tider: vägslitageavgift personbilar undantas, arbetsgivaravgiften höjs för unga, producentansvar för avfall blir kommunalt. Klampning införs eftersom alla partier är för. Skattebefrielse för vissa biodrivmedel. Förbifart Stockholm förskjuts ett antal månader, räls ska dras. More to come Arbetsmiljöverket skärp er föreskrifter för truckar och bakgavel lyftar I ett beslut från i mars skärper Arbetsmiljöverket föreskrifterna för användandet av truckar och bakgavellyftar. Ändringarna gäller skriftligt tillstånd av arbetsgivaren till truckföraren att få köra truck och att Arbetsmiljöverket kan ta ut sanktionsavgift om detta saknas. i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift, se 23. Lägsta avgiften är kronor och högsta avgiften är kronor. 27 : EN ARBETSGIVARE som använder en besiktningspliktig anordning ska förvara följande dokumentation eller kopia av den: Senaste besiktningsintyg. Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått sådan. Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när en sådan krävs enligt 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner eller Skriftligt tillstånd ska krävas för truckförare och utfärdas av arbetsgivaren. motsvarande bestämmelser från något annat land inom EES. Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift. De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga. I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda betryggande säkerhet. Bestämmelserna i första stycket ska också gälla den som hyr ut eller på annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning. Fenix Processen att se över möjligheterna till ett samgående mellan SÅ och arbetsgivareorganisationen BA är avslutat efter styrelsebeslut av SÅ. Det blir inget samgående. Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 30. Läs mer på Konferens med inköpare och logistikchefer Silf, Sveriges inköps- och logistikchefers branschförbund har haft en stor konferens där Sveriges Åkeriföretag deltagit. Ett bra forum att lyssna in var åkeriernas kunders fokus är och hur de ser på framtiden. Några tydliga delar var hur man kan öka värdet i tillgångskedjan genom effektivare logistik. Kontroll och bra service när det gäller just logistiken var ett huvudämne. Att få hela kedjan av logistik att hänga med från en annan kontinent och ända in i kundens lokaler sammanfattar dagen. EU:s nya agenda för åkerinäringen Sverige har ministrar, EU har kommissionärer. Vi har riksdag, EU har parlament. Olika namn men liknande funktioner. Den 1 november valdes Violeta Bulc från Slovenien till kommissionär med ansvar för transportområdet. Kandidaterna genomgår en utfrågning, den klarade Bulc bra och fick stöd i parlamentet. TRAN, EU-parlamentets transportutskott, har numer två svenska ledamöter och en ersättare från Sverige, vilket är en stor framgång som SÅ jobbat för. Nu finns det goda möjligheter att påverka EU:s agenda från svenskt håll. Tyngre och längre fordon Sveriges Åkeriföretag välkomnar Trafikverkets och Transportstyrelsens rapporter med förslag till tyngre och längre fordon. Utredarna konstaterar att: Sammantaget innebär tyngre fordon att samtliga kostnader, såväl fordonskostnader som externa kostnader (olyckor, vägslitage, luftföroreningar och koldioxid), minskar. Den samhällsekonomiska nyttan är betydligt större med längre än med tyngre fordon, eftersom mer gods transporteras som styckegods (antal paket) och samlastat gods, vilket framgår av Trafikanalys statistik. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ANSER att höga krav på trafiksäkerhet kan värnas med fordonskombinationer upp till 74 ton och 34 meter genom ett enklare förfarande där enskilda fordonsenheter godkänns baserat på uppgifter och underlag till registreringsbevis, bromsgodkännanden, kopplingsunderlag såsom D-, V- och S-värde samt högsta tillåtna axelvikter och totalvikter. Samhällsnyttan ökar väsentligt om också befintliga 4 fordon med rätt tekniska prestanda ges möjlighet att ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG FÖRESLÅR i remissvar till Näringsdepartementet: 1. Upp till 74 tons bruttovikt bör tillåtas med ett enklare förfarande än lämplighetsbesiktning av fordonskombinationer 2. Upp till 34 meter långa modulfordon bör tillåtas med en sammanlagd lastlängd som inte överstiger 30 m 3. Egenkontrollsystem av vikter ska tillämpas först vid användning av högre bruttovikter än 64 ton 4. Upp till 17 m långa släpvagnar inklusive dragstång bl.a. för att klara 45 fots container tons bruttovikt för femaxliga släpvagnar och motorfordon 6. Avståndet 12 meter bakom kopplingstapp ökas till 12,2 och föreslås dessutom gälla både för släpvagn med svängkrans och påhängsvagn 7. Avstånd mellan boggi-trippel eller trippeltrippel föreslås ändrat till 4 m på BK1 8. Sju av Transportstyrelsens nio förslag om lämplighetsbesiktning avvisas Sveriges åkeriföretag och NVF ordnar en konferens i Göteborg den 4 december för att diskutera längre och tyngre fordon. Nedtonad roll för funktionskrav Mått och vikt hos tunga fordon har historiskt reglerats genom beskrivande regelverk som t ex direktivet 96/53/ECE. Nu är det nya tider i politiken. Det kommer att påverka åkerinäringen på många sätt. Dels ur företagarperspektiv, men även för specifika åkerifrågor: vägslitageavgift ska införas oklart när, arbetsgivaravgift för unga höjs, höjd inkomstskatt, insamlingsansvaret för avfall ska bli kommunalt. Eftersom regeringen är ganska svag så kan de inte få igenom sin politik utan stöd från minst två andra Under det senaste decenniet har flera länder använt renodlade funktionskrav, s.k. Performance Based Standards (PBS) som verktyg för att analysera trafiksäkerhetsprestanda hos längre och tyngre lastbilar. Detta har inneburit att nya innovativa fordonskoncept satts i trafik, efter omfattande analyser där PBSverktyget har använts. Men utvecklingskostnaden per fordon har varit betydande. En tydlig trend är nu att beskrivande standarder är bas för implementering av framtidens högkapacitetsfordon. Detta ger snabbare implementering av nya fordon så att samhällsnyttan både kan tidigareläggas och ökas. Rollen för PBS förskjuts till att vara ett arbetsverktyg för att analysera specialfordon som ännu inte finns på marknaden. I Sverige har Transportstyrelsen föreslagit nio krav för lämplighetsbesiktning av fordon som är längre än m eller tyngre än 60 ton. Flera av dessa krav har PBS-liknande karaktär. Transportnäringen i Sverige har vid konsultationer med myndigheterna och i remissvar uttryckt tveksamhet till flera av kraven, samt efterlyst enklare förfarande. Ny politisk karta i Riksdag och regering partier. Det gör att Riksdagen blir starkare. Regeringens förslag kommer att förhandlas och ibland omformas för att gå igenom. Trafikutskottet har en ny laguppställning med Miljöpartiet som ordförande. Som minister för infrastruktur och våra frågor, har Anna Johansson utsetts. Johansson har lång erfarenhet av partipolitik och kommunala frågor och har en plats i (S) partistyrelse. Med fokus på funktion i upphandlingarna Årets Renhållarträff innehöll bland annat vägledning om nya upphandlingsregler, illegala avfalls-transporter och Konkurrensverkets tillsyn. SÅ har lagt stort fokus på att få färre teknikstyrda detaljer och mer av funktionsinriktade upphandlingar för våra medlemmar. Hur det fungerar i praktiken berättade avfallschefen i Upplands Väsby om. Ett annat viktigt ämne var framtid och trender. Nya beteenden påverkar även åkeriernas förutsättningar. E-handel, miljömedvetenhet och urbanisering påverkar renhållningens vardag. Nya generaldirektörer hos flera myndigheter Både Transportstyrelsen och Trafikverket får nya generaldirektörer, GD:ar. Sveriges Åkeriföretag har varit tydliga med att vi vill se mer av näringspolitiskt fokus hos myndigheterna, vilket har fått stöd hos politikerna. Nu återstår att se vad de nya GD:arna kommer att lägga energi på och hur de tolkar sitt uppdrag från regeringen. 5

4 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF Utreder avgiften Sveriges Åkeriföretag, Transportgruppen och Transportarbetareförbundet utreder framgångsfaktorer för svensk konkurrenskraft för vägtransporter om vägslitageavgift införs. Vi har lyckats nå våra politiker och fått genomslag för många av SÅ:s frågor. Transportekonomi Vi erbjuder vi alla medlemmar hjälp och råd i transportekonomi. Vi har utvecklat program som underlättar för att räkna ut vad transporterna verkligen kostar. Gå in på våra nya transportekonomisidor på akeri.se och se vad vi erbjuder. För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Nytt politiskt landskap Nu är det politiska landskapet nytt och spännande. Vi har en ny regering. Nya ministrar. Nytt trafikutskott i riksdagen. Nytt EU-parlament. Ny transportkommissionär. Ny generaldirektör på Trafikverket är på ingång liksom på Transportstyrelsen. Och det är bara på det nationella planet. Runt om i landet har landsting och kommuner fått nya politiker. För SÅ handlar det om att så fort som möjligt lära känna alla nya personer och få en bild av vad de vill. En del av dem har bra bild av vår bransch och våra utmaningar. Till exempel är Anders Ygeman idag är civilminister med ansvar för bl a Polisen. Han var tidigare ordförande i Trafikutskottet och visade stort intresse och kunskap för vår bransch. Jag hoppas mycket på vårt samarbete med honom. I många fall handlar det om att beskriva branschen, kanske erbjuda ett studiebesök eller en introduktion till branschen. Kort sagt, det är bråda dagar för SÅ att lära känna de nya beslutsfattarna. Vi har träffat... Ett axplock av de personer som SÅ har träffat och informerat om åkerinäringen. Långsiktigt arbete ger resultat De senaste årens enträgna arbete med att få förståelse för branschens tuffa utmaningar börjar ge resultat. Genom att ta fram fakta, statistik och visa på skadliga mönster (illegal konkurrens, rigida lagtolkningar från myndigheter etc) har vi lyckats nå våra politiker. Något som underlättat och förbättrat vår framgång i olika frågor är fokus på lösningar istället för problem. Andra framgångsfaktorer är sam arbete inom organisationen där jurist-teamet formulerar och motiverar våra förslag, samverkan med andra transportslag och att saklighet och tålamod är prioriterat. Vi har regelbunden kontakt med EU-parlamentariker, myndighetschefer, regering och Riksdag med flera, vilket gör att våra idéer NLA Nordiska samarbetsorganisationen IRU internationella vägunionen SKL Sveriges Kommuner och Landsting Statskontoret Niklas Wykman, Magnus Oscarsson, Aron Modig, riksdagsledamöter EU parlamentariker Konkurrensverket Beatrice Ask, Anders Ygeman, Skatteverket mfl. får bättre genomslagskraft. Även i media är trycket på våra frågor högt, exempelvis artikeln Ljuset i tunneln där vi sätter fokus på konkurrenskraft, beställaransvar och livskraftig åkerinäring. FÖR NÄRVARANDE PÅGÅR följande: Transportstyrelsen utreder hur de ska ta näringspolitisk hänsyn samt att de utvärderas som myndighet, regeringen föreslår ytterligare skärpningar av sanktionsavgifter, beställaransvar och cabotage. Riksdagsledamöter har skrivit motioner delvis med underlag från oss och flera kommuner har sagt sig vilja skriva sina upphandlingsunderlag i enlighet med Fair Transport. Jönköping var först ut att använda detta i skarpt läge. Det lönar sig att vara långsiktig. Rickard Gegö och Tina Thorsell om NLA:s agenda för de kommande 5 åren Rickard Gegö, Tina Thorsell, Mårten Johansson. Fair Transport och internationella frågor. Erika Svanström. Upphandlingsdirektivet, samarbeten, Fair Transport m.m. Tina Thorsell och Erika Svanström. Utv. Transportstyrelsen. Erika Svanström. Aktuellt i Riksdagen, Fair Transport, riksdagsmotioner m.m. David Östman, styrelseledarmot SÅ, Pia Bergman, Skatteverket och Tina Thorsell om att minska svartjobben inom transportnäringen. Tina Thorsell, Ulric Långberg och Erika Svanström om myndighetens nya uppdrag upphandlingsstöd. SÅ Transportsäkerhetskonferens. Mikael Nilsson, Åsa Sköld m fl. Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag När regeringen presenterade sitt förslag kring vägslitageavgift och andra miljöfrämjande åtgärder bemötte SÅ detta med en replik. Repliken av Sveriges Åkeriföretags VD Rickard Gegö och Branschansvarig Ulric Långberg publicerades i Dagens Nyheter Debatt. Där hävdar vi att det i grunden är klokt och bra med tydliga miljömål där också sund konkurrens prioriteras, men att regeringen skjuter förbi målet: "Ni säger er vilja minska biltrafiken, och det har vi förståelse för. Men varför föreslås då ingen kilometerskatt på privatbilismen? Det blir mycket märkligt när nyttotrafiken, det vill säga godstransporter, ska betala men privatbilismen, som utgör nära 80 procent av trafiken, kommer undan. Varför? Om ni menar allvar, så visa det." Katrineholmskuriren publicerade debattartikeln Ljuset i tunneln, där konkursstatistiken för branschen visar på ljusare siffror. Men vi är verkligen inte i mål. SÅ Östs regionchef Ingemar Resare menar att transportköpare måste vara med och ta sitt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. I Östra Småland och andra tidningar publicerades debattartikeln som tar upp det förödande fusket med körkort. Bland annat regionchef Thomas Hammarström i SÅ Småland-Öland anser att vi vill se en myndighet uttalat få uppdraget att värna trafiksäkerheten. Vi vill att åtgärderna som följs av att avslöjas med ett hemsnickrat körkort är rejält kännbara, och att dessa åtgärder verkställs direkt och på plats. Bland annat nwt.se berättade om olycksdrabbade väg E18 vid Sörmon i Värmland. Men SÅ Värmland tycker att mer ska göras, och regionchef Svenerik Eriksson tillsammans med den regionala styrelsen menar att byggnationen måste påskyndas och bli klar tidigare. I Norrbottenskuriren kommenterar regionchef SÅ Norr Carina Ahlfeldt och regionstyrelseordförande Per-Åke Liljergren den saltning som nu görs av E10. Från branschen hoppas vi utifrån de erfarenheter vi har om E 10 från tidigare vintrar, att förståelse finns för den saltning som utförs och de fördelar som den för med sig. I Dagens Samhälle har Rickard Gegö skrivit en debattartikel tillsammans med bland andra tre generaldirektörer om behovet av bättre upphandlingar i Sverige. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna under hösten. Intensiv avslutning Åkeribarometern presenterar här resultatet för fjärde kvartalet Det sista kvartalet brukar innebära ökad efterfrågan för åkeriföretagen, och detta är inget undantag: Nästan 31 procent av de svarande företagen anger ökad efterfrågan de senaste månaderna. Den största ökningen ser företagen som är verksamma inom inrikestransporter och nationella transporter; nästan 36 procent. Den sammanlagda produktionen hänger i princip med, och ökar med ungefär 29 procent. Internationella transporter sticker här ut med ungefär hälften så stor efterfrågansökning, och en produktion som bara 14 procent ökande. Trots en ökande efterfrågan uppger över 80 procent av de svarande att priser är oförändrade. Av alla svarande angav 12 procent att priserna faktiskt sjunkit. Även här är det tuffast situation för de som kör internationella transporter som har en något högre grad av svarande som anger prissänkningar, 14,3 procent. Antalet anställda följer samma utveckling som priserna - en övervägande del, 73 procent, har oförändrat antal anställda. Antalet företag som angett minskad personalstyrka är 15,4 procent. Samtidigt uppger nästan en tredjedel av de deltagande företagen att de har brist på tjänstemannapersonal. Knappt hälften av de svarande företagen, 42 procent, har en tillfredsställande lönsamhet. Det innebär också att bara 11 procent är nöjda, medan över 45 procent säger att lönsamheten är dålig eller mycket dålig. Jämfört med samma period förra året uppger ändå över 35 procent att efterfrågan ökat, särskilt segmentet inrikesoch nationella transporter. Även för det kommande kvartalet förväntar sig ingen majoritet av de svarande positiv prisutveckling. - Det är helt rimligt att en fallande prisutveckling påverkar antalet anställda. Här ser vi att våra medlemsföretag behöver bli bättre på att ta betalt för de tjänster och den kvalitet de levererar. Intressant att notera att det även efterfrågas kompetens på tjänstemannanivå, säger Ulric Långberg, Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag. - Tyvärr är det kämpigt med lönsamheten i branschen generellt, och internationella transporter speciellt. Men vi ser ändå att 21 procent av de svarande som kör internationellt anger god lönsamhet- kul! - Sammanfattningsvis kan det sägas att avslutningen på året är en intensiv period, och att nästa år förväntas inledas med sjunkande efterfrågan, som det brukar vara, avslutar Ulric Långberg. ÅSA SKÖLD 6 7

5 Skogslogistikkonferens Boka in 18 mars för Skogslogistikkonferens. Plats är inte bokat än men vi siktar på Alingsåstrakten. Ulric Långberg kommer och berättar om aktuella frågor rörande skogstransporter. Vi kommer också bl a bjuda in gästföreläsare från Skogsindustriföretag. Läs om Företagsledarkonferensen på Hooks Herrgård. Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård Den 5-6 november gick vår första företagsledarkonferens av stapeln på Hooks Herrgård mitt i Småland. Vi hade valt Hooks eftersom det ligger strategiskt rätt i förhållande till de regioner och medlemmar som var med dessa dagar. Konferensen har kommit till för att alla företagsledare skall få ett tillfälle där de kan träffa andra ledare och utbyta erfarenhet samt lyssna till många olika föreläsare. bra, bättre, begagnat ÖVER NOGA UTVALDA RESERVDELAR I LAGER Begagnade, kontrollerade och renoverade reservdelar är det perfekta alternativet när du behöver kvalitetsdelar till din Volvolastbil till ett riktigt bra pris. Visst kan vi räkna upp allt vi har i lager, som kompletta växellådor, hjulnav, insprutningspumpar, svänghjul, drivaxlar, kylare, bromsbackar, hytter... Men det allra bästa sättet att hitta det du söker är att ringa oss direkt. Det lönar sig. Självklart kan du även söka delar online: begagnadelastbilsdelar.se Den här konferensen är ett samarbete mellan flera regioner såsom Småland/Öland, Västra Götaland, Halland och Syd. Vi vill ha en stor spridning i södra Sverige och tror att samarbetet över våra regioner är bra för alla. Dag 1 startade med lunch och konferensen drog igång Vi var totalt 50 deltagare. Vårt första pass var Fair Transport med Tina Thorsell (Kommunikationschef på SÅ). Tina hade ett mycket bra upplägg där hon började med att presentera vårt opinion- och lobbyingarbete inom SÅ. Det är viktigt att nå ut på bred front med vårt budskap för att kunna påverka både myndigheter och politiker. Därefter presenterade hon vår kampanj Fair Transport, som var mycket uppskattat. Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Nästa föreläsare var ingen mindre än PG Wettsjö. En av Sveriges duktigaste föreläsare inom motivation. En fantastisk och imponerande föreställning som nog fick alla att tänka både en och två gånger på hur vi skall SÅ:s första företagsledarkonferens på Hooks Herrgård lockade ett femtiotal deltagare. PG Wettsjö, en av Sveriges främsta föreläsare inom ämnet motivation. kunna motivera våra medarbetare till att göra ett ännu bättre arbete och bli mer delaktiga i verksamheten. PG föreläste i 2,5 timmar, men jag hade gärna lyssnat lika länge till på honom. Kvällen avslutades med en trerätters middag och mingel bland alla gäster. Dag 2 startade och den här dagen hade vi inte mindre än 4 föredrag. Vi startade med Trygg Hansa som gick igenom Hur man undviker fallgropar i sitt försäkringsskydd. Mycket intressant att lyssna på, och många frågor dök upp. Sen var det Statoils tur och de gick igenom olika bränslen samt framtidens utveckling inom olika bränsleområden. En mycket bra föreläsning i en snårig djungel av många olika bränslealternativ. Därefter kom Per-David Wennberg från DB Schenker upp på scen för att tala om framgångsrika företag. Per-David gjorde ett mycket bra framträdande i form av att han hade vävt ihop sin presentation med de bitar som PG Wettsjö tog upp om motivation. Det gjorde det så mycket lättare att förstå de olika delarnas innehåll, att få se hur det faktiskt fungerar i verkligheten på många håll för att lyckas nå sina mål. Dagen avslutades med Praktisk avtalsrätt med Petra Åhlström från SÅ. Petra arbetar som jurist inom SÅ och är mycket duktig inom området avtalsrätt. Det var verkligen intressant att lyssna och lära av henne. Många frågor dök även upp här. Det vi kan lära oss av konferensen är att det finns hur många områden som helst att belysa och diskutera. Kanske kan vi förlänga vissa avsnitt inför nästa år för att det ska finnas ännu mer tid för frågor. När jag nu några dagar senare sitter och har läst igenom alla utvärderingar, så kan jag bara konstatera att hela upplägget för konferensen var lyckad och att vi även ska köra vidare på detta koncept inför Så var du inte med på Hooks i år så tycker jag du skall ta chansen 2015 och komma. Jag vågar lova att du inte kommer att ångra dig. TEXT: THOMAS HAMMARSTRÖM BILD: LINDA LANGRÉ 9

6 Fortsatt samarbete med Ekocentrum Vi fortsätter vår samverkan med Ekocentrum. Detta innebär att vi är med i deras utställning där vi presenterar Fair Transport. Vi kommer också att via deras utbildare sprida vår Fair Transport-budskap. Det finns också planer för gemensamt arrangemang av seminarie på tema hållbarhet för transporter. 100 glada tjejer var på plats på Volvos tjejdag som gick av stapeln den 4 oktober. Många frågor på årets höstmöten VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Umeå Luleå Timrå Sundsvall Årets höstmöte för medlemmar genomfördes i dubbel upplaga. Först ett i Borås, hos Borås Bil Lastvagnar och det andra i Uddevalla på Bohusläns museum. Båda mötena var välbesökta och flera aktuella frågor diskuterades. Boråsmötet, som genomfördes onsdagkväll den 11 november, inleddes med att Borås Bil bjöd på en mycket god pyttipanna till ett nittiotal deltagare; medlemmar, veteranmedlemmar och samarbetspartners. Efter en kort inledning då Morgan Stahlgård, vår vice ordförande presenterade sig fick sedan även Jenny Hultberg och Rickard Schultz på Borås Bil berätta om sin verkstadsverksamhet. Anna Andersson och Gabriel Sanz från Arbetsmiljöverket gav oss sedan vägledning om vad som gäller för att undvika sanktionsavgifter. De betonade att det inte är några nya regler, utan systemet för straff som är ändrat och nu är kopplat till sanktionsavgifter för de som inte följer regler för tillstånd, besiktningar och kontroller av maskiner och fordon. Patrik Nyberg heter Statoils nya kontaktperson för dig som är medlem i Västra Götaland. Han var på plats och presenterade sig och berättade bland annat om hur Statoil förebyggande arbetar med att undvika att tankkort utsätts för skimning. Därefter var det dags för Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag, att presentera och berätta om aktuella frågor som givit upphov till många frågor den senaste tiden. Ulric informerade om läget gällande högkapacitetsfordon för tunga godstransporter på väg, d v s, lastbilar med bruttovikter upp till 74 ton Välbesökt höstmöte i Borås. och längder upp till 34 m. Läget är knepigt nu, då det finns mest stolligheter men också några för branschen bra punkter i det förslag som nu ligger på regeringens bord för beslut, menar Ulric. Vidare informerade Ulric om hur SÅ arbetar med att påverka för förbättringar gällande Transportstyrelsens företagskontroller. De fem mest prioriterade punkterna är nu: 1. Utredningsplikten av Transportstyrelsen efter polisrapport 2. Icke färdskrivarpliktig körning, d v s förflyttning av fordon utan förarkort 3. Sanktionsavgift för ej ifyllt start- och slutland 4. Sanktionsavgift för fungerande men ej besiktigad färdskrivare 5. Arbetsgivarens ansvar för arbetstagares efterlevnad av lagar och regler då arbetsgivare kan visa att förebyggande åtgärder gjorts. Den sista men inte minst intressanta punkten med rubriken Transporter i Sverige utförda av utländska åkare gav upphov till många diskussioner. Det är mycket komplicerat och lätt att blanda ihop de olika definitionerna. Men med Ulrics förtydligande kändes det som vi kom ett steg på väg. Den 11 december ska ett mycket intressant möte hållas i Malmö där Transportindustriförbundet har bjudit in representanter för Sveriges Åkeriföretag. Våra veteranmedlemmar hade en fantastisk uppslutning med ca 35 deltagare som på eftermiddagen hade ett eget möte. På mötet beslutades om vårens resa som ska gå till Berlin med avresa den 5 maj. Ett fåtal platser finns kvar att boka. Detta deltagande gjorde höstmötet till ett synnerligen välbesökt möte. TEXT: BILD: LINDA LANGRÉ Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar och alltid vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du når fram till ditt mål i tid. Vår engagerade organisation finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon av alla våra jourbilar. Vi kommer under året knyta samman samtliga våra verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken av våra verkstäder du befinner dig. För mer information besök: Göteborg Helsingborg Malmö Borlänge Örebro Norrköping Mjölby Jönköping Stockholm En solig tjejdag Lördagen den 4 oktober samlades 100 tjejer på Volvo Demo Center i ett soligt Göteborg när Tjejdagen 2014 gick av stapeln. Volvos Tjejdag görs i samarbete med TYA, Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning. Syftet med Tjejdagen är att 10 ge deltagarna kunskaper om branschen, inspirera till att ta klivet in i åkeribranschen och nätverka med varandra. De 100 deltagarna delades upp i fem grupper och varje station hade ett program som varade i 45 minuter. De fick information om arbetsmiljörisker, fick se Volvos utställning, diskutera trafiksäkerhet och få reda på vilka olika jobb som finns i branschen. Den sista och mest populära stationen var naturligtvis att provköra Volvos hela produktionsfamilj. Sveriges Åkeriföretag hade ett seminarium kring olika yrkesmöjligheter i branschen och det blev väldigt intressanta diskussioner om vilka utmaningar man kan ställas inför som kvinna i branschen. TEXT: LINDA LANGRÉ SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE MALMÖ HELSINGBORG JÖNKÖPING GÖTEBORG MJÖLBY NORRKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM BORLÄNGE SUNDSVALL TIMRÅ UMEÅ LULEÅ

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2012 Höstens Mässresa Vinterväghållning Åkarsvingen Citylogistik volvoservice på väg Volvoservice På Väg

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer