Satsning på kvalitet en ljus idé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på kvalitet en ljus idé"

Transkript

1 Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer med resten av våra styrelsemedlemmar. SIDAN Vill transportköpare verkligen betala för kvalitet? Läs mer i reportaget på sidorna ÅKARE I VÄST TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG VÄSTRA GÖTALAND # Satsning på kvalitet en ljus idé Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård Höstmöten i SÅ Västra Götaland Webbaserad ADR -utbildning HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 För vägen framåt Upp till 2%* längre med miles diesel Lys upp höstmörkret med reflexer och ljus! VÅRA TVÅ HÖSTMÖTEN är genomförda, ett i Borås och ett i Uddevalla. De var båda välbesökta och vi hade bra diskussioner. Tack alla som deltagit. Det är just ditt deltagande och de synpunkter som framförs på dessa möten som behövs för att vi som branschorganisation ska kunna skapa nytta för dig som medlem. HÖSTEN HAR INNEBURIT en slags vakuumstämning inte bara gällande igångsättande av infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet utan även i politiken på såväl riks- som lokal nivå. Ny regering och nya politiker som inte hunnit sätta sig in i sina uppdrag samt vakanser på viktiga poster hos såväl Trafikverket som Transportstyrelsen har skapat ett läge av att det inte är någon hemma att ta emot våra synpunkter. JAG UPPMÄRKSAMMAR ÄVEN positiva vibbar. Transportköpare tar kontakt med oss och vill få tips om sunda företag för transportuppdrag. Vi hänvisar till vår hemsida där medlemsföretag som tagit ställning för Fair Transport finns listade. Vi får också inbjudningar för att delge våra synpunkter gällande upphandlingskrav och framkomlighet för godstransporter. Det ger oss möjligheter att påverka, vilket är positivt. VI ÄR MITT i en ruggig årstid som för våra förare på vägen innebär tuffa utmaningar med halka och mörker. Många av er är goda föredömen med trafiksäkerhetsarbetet och tar stort ansvar för att förhindra olyckor på grund av väglag och väder. Oskyddade trafikanter som syns mycket dåligt är en oroande fara. Det är lätt att glömma sig själv med att se till att vara utrustad med reflexer och lampor när du själv uppträder som oskyddad trafikant. Reflexen är en mycket billig livförsäkring som du gott kan slösa med. SIST MEN INTE minst vill jag önska dig en riktigt god jul och ett trevligt nyårsfirande! NYHETER Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och bakgavelliftar. 4 Ny politisk karta i regering och riksdag. Hur påverkar detta branschen? 5 Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård. 9 Många frågor på höstmöten. SÅ Västra Götaland höll höstmöten i Borås och Uddevalla.10 Företagsledarkonferens med hamnbesök. 19 Seminarium om schyssta transporter på väg. 19 Vår styrelse - intervju med resterande fyra styrelsemedlemmar Klarlagt vem som bestämmer om miljözoner. 23 Välkommen Patrik! 24 Webb-baserad ADR1.3-utbildning. 25 PRESS & PÅVERKAN Långsiktigt arbete ger resultat. 6 Åkeribarometern. Intensiv avslutning. 7 Åkerinäringen i media. 7 MEDLEMSNYTT Företagskontroller. 12 Social dumping. 12 Ökad global kunskap om lastsäkring. 13 FRÅGA EXPERTEN Vilka regler gäller vid förnyelse av ADR-intyg? 13 REPORTAGE Kvalitetssatsning som gav klirr i kassan. Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel som innehåller ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles Annika Persson REGIONCHEF ÅKARE I VÄST Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Importgatan 2 A HISINGS BACKA tel: epost: Annonser: Linda Langré telefon e-post: akeri.se OPINION "Gemensamma lösningar krävs". Lars Adaktusson (kd) tycker till. 26 Ansvarig utgivare: Annika Persson *Vilken faktisk påverkan miles diesel har på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden. Läs mer om miles diesel och våra testresultat på statoil.se/miles 3

3 Lång väntan över Nu ska även utländska lastbilar betala trängselskatt från och med 1 januari Ännu en fråga som är principiellt viktig där vi vunnit mark till slut. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 med aktuell uppdatering AFS 2014:20 och AFS 2003:10 med uppdatering AFS 2014:16 läser vi följande: 19 : EN TRUCKFÖRARE ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck Ny ordning och nya lagar Nu står lagförslagen som spön i backen. Ny regering, nya tider: vägslitageavgift personbilar undantas, arbetsgivaravgiften höjs för unga, producentansvar för avfall blir kommunalt. Klampning införs eftersom alla partier är för. Skattebefrielse för vissa biodrivmedel. Förbifart Stockholm förskjuts ett antal månader, räls ska dras. More to come Arbetsmiljöverket skärp er föreskrifter för truckar och bakgavel lyftar I ett beslut från i mars skärper Arbetsmiljöverket föreskrifterna för användandet av truckar och bakgavellyftar. Ändringarna gäller skriftligt tillstånd av arbetsgivaren till truckföraren att få köra truck och att Arbetsmiljöverket kan ta ut sanktionsavgift om detta saknas. i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift, se 23. Lägsta avgiften är kronor och högsta avgiften är kronor. 27 : EN ARBETSGIVARE som använder en besiktningspliktig anordning ska förvara följande dokumentation eller kopia av den: Senaste besiktningsintyg. Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått sådan. Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när en sådan krävs enligt 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner eller Skriftligt tillstånd ska krävas för truckförare och utfärdas av arbetsgivaren. motsvarande bestämmelser från något annat land inom EES. Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift. De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga. I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda betryggande säkerhet. Bestämmelserna i första stycket ska också gälla den som hyr ut eller på annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning. Fenix Processen att se över möjligheterna till ett samgående mellan SÅ och arbetsgivareorganisationen BA är avslutat efter styrelsebeslut av SÅ. Det blir inget samgående. Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 30. Läs mer på Konferens med inköpare och logistikchefer Silf, Sveriges inköps- och logistikchefers branschförbund har haft en stor konferens där Sveriges Åkeriföretag deltagit. Ett bra forum att lyssna in var åkeriernas kunders fokus är och hur de ser på framtiden. Några tydliga delar var hur man kan öka värdet i tillgångskedjan genom effektivare logistik. Kontroll och bra service när det gäller just logistiken var ett huvudämne. Att få hela kedjan av logistik att hänga med från en annan kontinent och ända in i kundens lokaler sammanfattar dagen. EU:s nya agenda för åkerinäringen Sverige har ministrar, EU har kommissionärer. Vi har riksdag, EU har parlament. Olika namn men liknande funktioner. Den 1 november valdes Violeta Bulc från Slovenien till kommissionär med ansvar för transportområdet. Kandidaterna genomgår en utfrågning, den klarade Bulc bra och fick stöd i parlamentet. TRAN, EU-parlamentets transportutskott, har numer två svenska ledamöter och en ersättare från Sverige, vilket är en stor framgång som SÅ jobbat för. Nu finns det goda möjligheter att påverka EU:s agenda från svenskt håll. Tyngre och längre fordon Sveriges Åkeriföretag välkomnar Trafikverkets och Transportstyrelsens rapporter med förslag till tyngre och längre fordon. Utredarna konstaterar att: Sammantaget innebär tyngre fordon att samtliga kostnader, såväl fordonskostnader som externa kostnader (olyckor, vägslitage, luftföroreningar och koldioxid), minskar. Den samhällsekonomiska nyttan är betydligt större med längre än med tyngre fordon, eftersom mer gods transporteras som styckegods (antal paket) och samlastat gods, vilket framgår av Trafikanalys statistik. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ANSER att höga krav på trafiksäkerhet kan värnas med fordonskombinationer upp till 74 ton och 34 meter genom ett enklare förfarande där enskilda fordonsenheter godkänns baserat på uppgifter och underlag till registreringsbevis, bromsgodkännanden, kopplingsunderlag såsom D-, V- och S-värde samt högsta tillåtna axelvikter och totalvikter. Samhällsnyttan ökar väsentligt om också befintliga 4 fordon med rätt tekniska prestanda ges möjlighet att ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG FÖRESLÅR i remissvar till Näringsdepartementet: 1. Upp till 74 tons bruttovikt bör tillåtas med ett enklare förfarande än lämplighetsbesiktning av fordonskombinationer 2. Upp till 34 meter långa modulfordon bör tillåtas med en sammanlagd lastlängd som inte överstiger 30 m 3. Egenkontrollsystem av vikter ska tillämpas först vid användning av högre bruttovikter än 64 ton 4. Upp till 17 m långa släpvagnar inklusive dragstång bl.a. för att klara 45 fots container tons bruttovikt för femaxliga släpvagnar och motorfordon 6. Avståndet 12 meter bakom kopplingstapp ökas till 12,2 och föreslås dessutom gälla både för släpvagn med svängkrans och påhängsvagn 7. Avstånd mellan boggi-trippel eller trippeltrippel föreslås ändrat till 4 m på BK1 8. Sju av Transportstyrelsens nio förslag om lämplighetsbesiktning avvisas Sveriges åkeriföretag och NVF ordnar en konferens i Göteborg den 4 december för att diskutera längre och tyngre fordon. Nedtonad roll för funktionskrav Mått och vikt hos tunga fordon har historiskt reglerats genom beskrivande regelverk som t ex direktivet 96/53/ECE. Nu är det nya tider i politiken. Det kommer att påverka åkerinäringen på många sätt. Dels ur företagarperspektiv, men även för specifika åkerifrågor: vägslitageavgift ska införas oklart när, arbetsgivaravgift för unga höjs, höjd inkomstskatt, insamlingsansvaret för avfall ska bli kommunalt. Eftersom regeringen är ganska svag så kan de inte få igenom sin politik utan stöd från minst två andra Under det senaste decenniet har flera länder använt renodlade funktionskrav, s.k. Performance Based Standards (PBS) som verktyg för att analysera trafiksäkerhetsprestanda hos längre och tyngre lastbilar. Detta har inneburit att nya innovativa fordonskoncept satts i trafik, efter omfattande analyser där PBSverktyget har använts. Men utvecklingskostnaden per fordon har varit betydande. En tydlig trend är nu att beskrivande standarder är bas för implementering av framtidens högkapacitetsfordon. Detta ger snabbare implementering av nya fordon så att samhällsnyttan både kan tidigareläggas och ökas. Rollen för PBS förskjuts till att vara ett arbetsverktyg för att analysera specialfordon som ännu inte finns på marknaden. I Sverige har Transportstyrelsen föreslagit nio krav för lämplighetsbesiktning av fordon som är längre än m eller tyngre än 60 ton. Flera av dessa krav har PBS-liknande karaktär. Transportnäringen i Sverige har vid konsultationer med myndigheterna och i remissvar uttryckt tveksamhet till flera av kraven, samt efterlyst enklare förfarande. Ny politisk karta i Riksdag och regering partier. Det gör att Riksdagen blir starkare. Regeringens förslag kommer att förhandlas och ibland omformas för att gå igenom. Trafikutskottet har en ny laguppställning med Miljöpartiet som ordförande. Som minister för infrastruktur och våra frågor, har Anna Johansson utsetts. Johansson har lång erfarenhet av partipolitik och kommunala frågor och har en plats i (S) partistyrelse. Med fokus på funktion i upphandlingarna Årets Renhållarträff innehöll bland annat vägledning om nya upphandlingsregler, illegala avfalls-transporter och Konkurrensverkets tillsyn. SÅ har lagt stort fokus på att få färre teknikstyrda detaljer och mer av funktionsinriktade upphandlingar för våra medlemmar. Hur det fungerar i praktiken berättade avfallschefen i Upplands Väsby om. Ett annat viktigt ämne var framtid och trender. Nya beteenden påverkar även åkeriernas förutsättningar. E-handel, miljömedvetenhet och urbanisering påverkar renhållningens vardag. Nya generaldirektörer hos flera myndigheter Både Transportstyrelsen och Trafikverket får nya generaldirektörer, GD:ar. Sveriges Åkeriföretag har varit tydliga med att vi vill se mer av näringspolitiskt fokus hos myndigheterna, vilket har fått stöd hos politikerna. Nu återstår att se vad de nya GD:arna kommer att lägga energi på och hur de tolkar sitt uppdrag från regeringen. 5

4 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF Utreder avgiften Sveriges Åkeriföretag, Transportgruppen och Transportarbetareförbundet utreder framgångsfaktorer för svensk konkurrenskraft för vägtransporter om vägslitageavgift införs. Vi har lyckats nå våra politiker och fått genomslag för många av SÅ:s frågor. Transportekonomi Vi erbjuder vi alla medlemmar hjälp och råd i transportekonomi. Vi har utvecklat program som underlättar för att räkna ut vad transporterna verkligen kostar. Gå in på våra nya transportekonomisidor på akeri.se och se vad vi erbjuder. För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Nytt politiskt landskap Nu är det politiska landskapet nytt och spännande. Vi har en ny regering. Nya ministrar. Nytt trafikutskott i riksdagen. Nytt EU-parlament. Ny transportkommissionär. Ny generaldirektör på Trafikverket är på ingång liksom på Transportstyrelsen. Och det är bara på det nationella planet. Runt om i landet har landsting och kommuner fått nya politiker. För SÅ handlar det om att så fort som möjligt lära känna alla nya personer och få en bild av vad de vill. En del av dem har bra bild av vår bransch och våra utmaningar. Till exempel är Anders Ygeman idag är civilminister med ansvar för bl a Polisen. Han var tidigare ordförande i Trafikutskottet och visade stort intresse och kunskap för vår bransch. Jag hoppas mycket på vårt samarbete med honom. I många fall handlar det om att beskriva branschen, kanske erbjuda ett studiebesök eller en introduktion till branschen. Kort sagt, det är bråda dagar för SÅ att lära känna de nya beslutsfattarna. Vi har träffat... Ett axplock av de personer som SÅ har träffat och informerat om åkerinäringen. Långsiktigt arbete ger resultat De senaste årens enträgna arbete med att få förståelse för branschens tuffa utmaningar börjar ge resultat. Genom att ta fram fakta, statistik och visa på skadliga mönster (illegal konkurrens, rigida lagtolkningar från myndigheter etc) har vi lyckats nå våra politiker. Något som underlättat och förbättrat vår framgång i olika frågor är fokus på lösningar istället för problem. Andra framgångsfaktorer är sam arbete inom organisationen där jurist-teamet formulerar och motiverar våra förslag, samverkan med andra transportslag och att saklighet och tålamod är prioriterat. Vi har regelbunden kontakt med EU-parlamentariker, myndighetschefer, regering och Riksdag med flera, vilket gör att våra idéer NLA Nordiska samarbetsorganisationen IRU internationella vägunionen SKL Sveriges Kommuner och Landsting Statskontoret Niklas Wykman, Magnus Oscarsson, Aron Modig, riksdagsledamöter EU parlamentariker Konkurrensverket Beatrice Ask, Anders Ygeman, Skatteverket mfl. får bättre genomslagskraft. Även i media är trycket på våra frågor högt, exempelvis artikeln Ljuset i tunneln där vi sätter fokus på konkurrenskraft, beställaransvar och livskraftig åkerinäring. FÖR NÄRVARANDE PÅGÅR följande: Transportstyrelsen utreder hur de ska ta näringspolitisk hänsyn samt att de utvärderas som myndighet, regeringen föreslår ytterligare skärpningar av sanktionsavgifter, beställaransvar och cabotage. Riksdagsledamöter har skrivit motioner delvis med underlag från oss och flera kommuner har sagt sig vilja skriva sina upphandlingsunderlag i enlighet med Fair Transport. Jönköping var först ut att använda detta i skarpt läge. Det lönar sig att vara långsiktig. Rickard Gegö och Tina Thorsell om NLA:s agenda för de kommande 5 åren Rickard Gegö, Tina Thorsell, Mårten Johansson. Fair Transport och internationella frågor. Erika Svanström. Upphandlingsdirektivet, samarbeten, Fair Transport m.m. Tina Thorsell och Erika Svanström. Utv. Transportstyrelsen. Erika Svanström. Aktuellt i Riksdagen, Fair Transport, riksdagsmotioner m.m. David Östman, styrelseledarmot SÅ, Pia Bergman, Skatteverket och Tina Thorsell om att minska svartjobben inom transportnäringen. Tina Thorsell, Ulric Långberg och Erika Svanström om myndighetens nya uppdrag upphandlingsstöd. SÅ Transportsäkerhetskonferens. Mikael Nilsson, Åsa Sköld m fl. Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag När regeringen presenterade sitt förslag kring vägslitageavgift och andra miljöfrämjande åtgärder bemötte SÅ detta med en replik. Repliken av Sveriges Åkeriföretags VD Rickard Gegö och Branschansvarig Ulric Långberg publicerades i Dagens Nyheter Debatt. Där hävdar vi att det i grunden är klokt och bra med tydliga miljömål där också sund konkurrens prioriteras, men att regeringen skjuter förbi målet: "Ni säger er vilja minska biltrafiken, och det har vi förståelse för. Men varför föreslås då ingen kilometerskatt på privatbilismen? Det blir mycket märkligt när nyttotrafiken, det vill säga godstransporter, ska betala men privatbilismen, som utgör nära 80 procent av trafiken, kommer undan. Varför? Om ni menar allvar, så visa det." Katrineholmskuriren publicerade debattartikeln Ljuset i tunneln, där konkursstatistiken för branschen visar på ljusare siffror. Men vi är verkligen inte i mål. SÅ Östs regionchef Ingemar Resare menar att transportköpare måste vara med och ta sitt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. I Östra Småland och andra tidningar publicerades debattartikeln som tar upp det förödande fusket med körkort. Bland annat regionchef Thomas Hammarström i SÅ Småland-Öland anser att vi vill se en myndighet uttalat få uppdraget att värna trafiksäkerheten. Vi vill att åtgärderna som följs av att avslöjas med ett hemsnickrat körkort är rejält kännbara, och att dessa åtgärder verkställs direkt och på plats. Bland annat nwt.se berättade om olycksdrabbade väg E18 vid Sörmon i Värmland. Men SÅ Värmland tycker att mer ska göras, och regionchef Svenerik Eriksson tillsammans med den regionala styrelsen menar att byggnationen måste påskyndas och bli klar tidigare. I Norrbottenskuriren kommenterar regionchef SÅ Norr Carina Ahlfeldt och regionstyrelseordförande Per-Åke Liljergren den saltning som nu görs av E10. Från branschen hoppas vi utifrån de erfarenheter vi har om E 10 från tidigare vintrar, att förståelse finns för den saltning som utförs och de fördelar som den för med sig. I Dagens Samhälle har Rickard Gegö skrivit en debattartikel tillsammans med bland andra tre generaldirektörer om behovet av bättre upphandlingar i Sverige. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna under hösten. Intensiv avslutning Åkeribarometern presenterar här resultatet för fjärde kvartalet Det sista kvartalet brukar innebära ökad efterfrågan för åkeriföretagen, och detta är inget undantag: Nästan 31 procent av de svarande företagen anger ökad efterfrågan de senaste månaderna. Den största ökningen ser företagen som är verksamma inom inrikestransporter och nationella transporter; nästan 36 procent. Den sammanlagda produktionen hänger i princip med, och ökar med ungefär 29 procent. Internationella transporter sticker här ut med ungefär hälften så stor efterfrågansökning, och en produktion som bara 14 procent ökande. Trots en ökande efterfrågan uppger över 80 procent av de svarande att priser är oförändrade. Av alla svarande angav 12 procent att priserna faktiskt sjunkit. Även här är det tuffast situation för de som kör internationella transporter som har en något högre grad av svarande som anger prissänkningar, 14,3 procent. Antalet anställda följer samma utveckling som priserna - en övervägande del, 73 procent, har oförändrat antal anställda. Antalet företag som angett minskad personalstyrka är 15,4 procent. Samtidigt uppger nästan en tredjedel av de deltagande företagen att de har brist på tjänstemannapersonal. Knappt hälften av de svarande företagen, 42 procent, har en tillfredsställande lönsamhet. Det innebär också att bara 11 procent är nöjda, medan över 45 procent säger att lönsamheten är dålig eller mycket dålig. Jämfört med samma period förra året uppger ändå över 35 procent att efterfrågan ökat, särskilt segmentet inrikesoch nationella transporter. Även för det kommande kvartalet förväntar sig ingen majoritet av de svarande positiv prisutveckling. - Det är helt rimligt att en fallande prisutveckling påverkar antalet anställda. Här ser vi att våra medlemsföretag behöver bli bättre på att ta betalt för de tjänster och den kvalitet de levererar. Intressant att notera att det även efterfrågas kompetens på tjänstemannanivå, säger Ulric Långberg, Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag. - Tyvärr är det kämpigt med lönsamheten i branschen generellt, och internationella transporter speciellt. Men vi ser ändå att 21 procent av de svarande som kör internationellt anger god lönsamhet- kul! - Sammanfattningsvis kan det sägas att avslutningen på året är en intensiv period, och att nästa år förväntas inledas med sjunkande efterfrågan, som det brukar vara, avslutar Ulric Långberg. ÅSA SKÖLD 6 7

5 Skogslogistikkonferens Boka in 18 mars för Skogslogistikkonferens. Plats är inte bokat än men vi siktar på Alingsåstrakten. Ulric Långberg kommer och berättar om aktuella frågor rörande skogstransporter. Vi kommer också bl a bjuda in gästföreläsare från Skogsindustriföretag. Läs om Företagsledarkonferensen på Hooks Herrgård. Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård Den 5-6 november gick vår första företagsledarkonferens av stapeln på Hooks Herrgård mitt i Småland. Vi hade valt Hooks eftersom det ligger strategiskt rätt i förhållande till de regioner och medlemmar som var med dessa dagar. Konferensen har kommit till för att alla företagsledare skall få ett tillfälle där de kan träffa andra ledare och utbyta erfarenhet samt lyssna till många olika föreläsare. bra, bättre, begagnat ÖVER NOGA UTVALDA RESERVDELAR I LAGER Begagnade, kontrollerade och renoverade reservdelar är det perfekta alternativet när du behöver kvalitetsdelar till din Volvolastbil till ett riktigt bra pris. Visst kan vi räkna upp allt vi har i lager, som kompletta växellådor, hjulnav, insprutningspumpar, svänghjul, drivaxlar, kylare, bromsbackar, hytter... Men det allra bästa sättet att hitta det du söker är att ringa oss direkt. Det lönar sig. Självklart kan du även söka delar online: begagnadelastbilsdelar.se Den här konferensen är ett samarbete mellan flera regioner såsom Småland/Öland, Västra Götaland, Halland och Syd. Vi vill ha en stor spridning i södra Sverige och tror att samarbetet över våra regioner är bra för alla. Dag 1 startade med lunch och konferensen drog igång Vi var totalt 50 deltagare. Vårt första pass var Fair Transport med Tina Thorsell (Kommunikationschef på SÅ). Tina hade ett mycket bra upplägg där hon började med att presentera vårt opinion- och lobbyingarbete inom SÅ. Det är viktigt att nå ut på bred front med vårt budskap för att kunna påverka både myndigheter och politiker. Därefter presenterade hon vår kampanj Fair Transport, som var mycket uppskattat. Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Nästa föreläsare var ingen mindre än PG Wettsjö. En av Sveriges duktigaste föreläsare inom motivation. En fantastisk och imponerande föreställning som nog fick alla att tänka både en och två gånger på hur vi skall SÅ:s första företagsledarkonferens på Hooks Herrgård lockade ett femtiotal deltagare. PG Wettsjö, en av Sveriges främsta föreläsare inom ämnet motivation. kunna motivera våra medarbetare till att göra ett ännu bättre arbete och bli mer delaktiga i verksamheten. PG föreläste i 2,5 timmar, men jag hade gärna lyssnat lika länge till på honom. Kvällen avslutades med en trerätters middag och mingel bland alla gäster. Dag 2 startade och den här dagen hade vi inte mindre än 4 föredrag. Vi startade med Trygg Hansa som gick igenom Hur man undviker fallgropar i sitt försäkringsskydd. Mycket intressant att lyssna på, och många frågor dök upp. Sen var det Statoils tur och de gick igenom olika bränslen samt framtidens utveckling inom olika bränsleområden. En mycket bra föreläsning i en snårig djungel av många olika bränslealternativ. Därefter kom Per-David Wennberg från DB Schenker upp på scen för att tala om framgångsrika företag. Per-David gjorde ett mycket bra framträdande i form av att han hade vävt ihop sin presentation med de bitar som PG Wettsjö tog upp om motivation. Det gjorde det så mycket lättare att förstå de olika delarnas innehåll, att få se hur det faktiskt fungerar i verkligheten på många håll för att lyckas nå sina mål. Dagen avslutades med Praktisk avtalsrätt med Petra Åhlström från SÅ. Petra arbetar som jurist inom SÅ och är mycket duktig inom området avtalsrätt. Det var verkligen intressant att lyssna och lära av henne. Många frågor dök även upp här. Det vi kan lära oss av konferensen är att det finns hur många områden som helst att belysa och diskutera. Kanske kan vi förlänga vissa avsnitt inför nästa år för att det ska finnas ännu mer tid för frågor. När jag nu några dagar senare sitter och har läst igenom alla utvärderingar, så kan jag bara konstatera att hela upplägget för konferensen var lyckad och att vi även ska köra vidare på detta koncept inför Så var du inte med på Hooks i år så tycker jag du skall ta chansen 2015 och komma. Jag vågar lova att du inte kommer att ångra dig. TEXT: THOMAS HAMMARSTRÖM BILD: LINDA LANGRÉ 9

6 Fortsatt samarbete med Ekocentrum Vi fortsätter vår samverkan med Ekocentrum. Detta innebär att vi är med i deras utställning där vi presenterar Fair Transport. Vi kommer också att via deras utbildare sprida vår Fair Transport-budskap. Det finns också planer för gemensamt arrangemang av seminarie på tema hållbarhet för transporter. 100 glada tjejer var på plats på Volvos tjejdag som gick av stapeln den 4 oktober. Många frågor på årets höstmöten VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Umeå Luleå Timrå Sundsvall Årets höstmöte för medlemmar genomfördes i dubbel upplaga. Först ett i Borås, hos Borås Bil Lastvagnar och det andra i Uddevalla på Bohusläns museum. Båda mötena var välbesökta och flera aktuella frågor diskuterades. Boråsmötet, som genomfördes onsdagkväll den 11 november, inleddes med att Borås Bil bjöd på en mycket god pyttipanna till ett nittiotal deltagare; medlemmar, veteranmedlemmar och samarbetspartners. Efter en kort inledning då Morgan Stahlgård, vår vice ordförande presenterade sig fick sedan även Jenny Hultberg och Rickard Schultz på Borås Bil berätta om sin verkstadsverksamhet. Anna Andersson och Gabriel Sanz från Arbetsmiljöverket gav oss sedan vägledning om vad som gäller för att undvika sanktionsavgifter. De betonade att det inte är några nya regler, utan systemet för straff som är ändrat och nu är kopplat till sanktionsavgifter för de som inte följer regler för tillstånd, besiktningar och kontroller av maskiner och fordon. Patrik Nyberg heter Statoils nya kontaktperson för dig som är medlem i Västra Götaland. Han var på plats och presenterade sig och berättade bland annat om hur Statoil förebyggande arbetar med att undvika att tankkort utsätts för skimning. Därefter var det dags för Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag, att presentera och berätta om aktuella frågor som givit upphov till många frågor den senaste tiden. Ulric informerade om läget gällande högkapacitetsfordon för tunga godstransporter på väg, d v s, lastbilar med bruttovikter upp till 74 ton Välbesökt höstmöte i Borås. och längder upp till 34 m. Läget är knepigt nu, då det finns mest stolligheter men också några för branschen bra punkter i det förslag som nu ligger på regeringens bord för beslut, menar Ulric. Vidare informerade Ulric om hur SÅ arbetar med att påverka för förbättringar gällande Transportstyrelsens företagskontroller. De fem mest prioriterade punkterna är nu: 1. Utredningsplikten av Transportstyrelsen efter polisrapport 2. Icke färdskrivarpliktig körning, d v s förflyttning av fordon utan förarkort 3. Sanktionsavgift för ej ifyllt start- och slutland 4. Sanktionsavgift för fungerande men ej besiktigad färdskrivare 5. Arbetsgivarens ansvar för arbetstagares efterlevnad av lagar och regler då arbetsgivare kan visa att förebyggande åtgärder gjorts. Den sista men inte minst intressanta punkten med rubriken Transporter i Sverige utförda av utländska åkare gav upphov till många diskussioner. Det är mycket komplicerat och lätt att blanda ihop de olika definitionerna. Men med Ulrics förtydligande kändes det som vi kom ett steg på väg. Den 11 december ska ett mycket intressant möte hållas i Malmö där Transportindustriförbundet har bjudit in representanter för Sveriges Åkeriföretag. Våra veteranmedlemmar hade en fantastisk uppslutning med ca 35 deltagare som på eftermiddagen hade ett eget möte. På mötet beslutades om vårens resa som ska gå till Berlin med avresa den 5 maj. Ett fåtal platser finns kvar att boka. Detta deltagande gjorde höstmötet till ett synnerligen välbesökt möte. TEXT: BILD: LINDA LANGRÉ Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar och alltid vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du når fram till ditt mål i tid. Vår engagerade organisation finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon av alla våra jourbilar. Vi kommer under året knyta samman samtliga våra verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken av våra verkstäder du befinner dig. För mer information besök: Göteborg Helsingborg Malmö Borlänge Örebro Norrköping Mjölby Jönköping Stockholm En solig tjejdag Lördagen den 4 oktober samlades 100 tjejer på Volvo Demo Center i ett soligt Göteborg när Tjejdagen 2014 gick av stapeln. Volvos Tjejdag görs i samarbete med TYA, Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning. Syftet med Tjejdagen är att 10 ge deltagarna kunskaper om branschen, inspirera till att ta klivet in i åkeribranschen och nätverka med varandra. De 100 deltagarna delades upp i fem grupper och varje station hade ett program som varade i 45 minuter. De fick information om arbetsmiljörisker, fick se Volvos utställning, diskutera trafiksäkerhet och få reda på vilka olika jobb som finns i branschen. Den sista och mest populära stationen var naturligtvis att provköra Volvos hela produktionsfamilj. Sveriges Åkeriföretag hade ett seminarium kring olika yrkesmöjligheter i branschen och det blev väldigt intressanta diskussioner om vilka utmaningar man kan ställas inför som kvinna i branschen. TEXT: LINDA LANGRÉ SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE MALMÖ HELSINGBORG JÖNKÖPING GÖTEBORG MJÖLBY NORRKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM BORLÄNGE SUNDSVALL TIMRÅ UMEÅ LULEÅ

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och gavelliftar. I ett beslut från mars skärper AMV föreskrifterna. SIDAN 4-5 Startskottet har gått för BAT. Den 28 oktober höll region Halland och Syd

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13:

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13: 1 (5) 28.10-31.10 2014 Heavy Vehicle Transport Technology Symposia : Internationella trender samt reflektioner efter symposiet International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) är ett globalt nätverk

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

NORRÅKAR'N. Vi har spanat in polisens arbete. Satsning på kvalitet en ljus idé. Årkrönika 2014 vi summerar året. Certifiering gav ökad lönsamhet

NORRÅKAR'N. Vi har spanat in polisens arbete. Satsning på kvalitet en ljus idé. Årkrönika 2014 vi summerar året. Certifiering gav ökad lönsamhet Fair Transport Vi listar alla företag i region Norr som har tagit ställning till Fair Transport. SIDAN 4 Regionfinal skoltävling yrkesförare En av TYA:s fem regionfinaler i skoltävling för yrkesförare

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Lastsäkringskrav enligt ADR

Lastsäkringskrav enligt ADR Lastsäkringskrav enligt ADR Nils Andersson, MariTerm AB Max 15 cm? Utdrag från ADR 2013: Avsnitt 7.5.7.1: Lastsäkring enligt ADR Transport av farligt gods Kollin, som innehåller farliga ämnen och oförpackade

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Arbetsmiljöverket 2014-02-14 1 Handlingsprogram SAM (2012-15)

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen 1 Inrikes godstransporter transporterad godsmängd Järnväg 70 Sjöfart 25 Järnväg 54 Sjöfart 18 Lastbil 530 Lastbil 382 1970 totalt: 625 miljoner ton 1980 totalt: 454 miljoner ton

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Vinn upphandlingen! TRANSPORTPROFFS. Infrastrukturministern. Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid

Vinn upphandlingen! TRANSPORTPROFFS. Infrastrukturministern. Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Fair Transport Se listan över företag i vår region som tagit ställning inom trafiksäkerhet, miljöhänsyn och

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

Grönt är skönt Effektiv körning gör underverk för både klimatet, arbetsmiljön och affärerna.

Grönt är skönt Effektiv körning gör underverk för både klimatet, arbetsmiljön och affärerna. SÅ Syds årsmöte 2014. Nytt format, livliga diskussioner och välbesökt! SIDAN 9 Ministern möter Sveriges största åkerier. I februari bjöds de största medlemsföretagen till en framtidsdag med infrastrukturministern

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé En Mitträcken liten rubrik räddar här. Rit laborei liv Olyckor på icke En liten Välbesökt rubrik här. åkarträff Rit laborei I slutet av november Även i år har årets sista tre Beaqui voleces bsanb caborem

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter 2014-03-16 1 2 2015-06-01 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Hjärtat av verksamheten finns i Lycksele med kontor, magasin och garage samt tvätthall.

Hjärtat av verksamheten finns i Lycksele med kontor, magasin och garage samt tvätthall. Lycksele Transport AB har verkat i över 40 år. Vår affärsidé är att på ett rationellt och miljövänligt sätt transportera gods från, till och inom Västerbottens inland. För många av våra kunder har det

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Nu drar vi igång! Kampanjen Fair Transport redan succé.

Nu drar vi igång! Kampanjen Fair Transport redan succé. Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning. SIDAN 4 SÅ Öst på studiebesök SÅ Öst gjorde ett studiebesök

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet BEAst anläggningsprojekt SÅ s nationella nätverk för Bygg-och Anläggningstransporter har ingått i projektet. SIDAN 8 Slutkonferens Clean Truck Projektet Clean Truck har slutförts. 50 miljöanpassade lastbilar

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Peter Andersson. MariTerm AB

Peter Andersson. MariTerm AB Peter Andersson INLEDNING samt ANSVARSFÖRDELNING VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING I SVERIGE 1 Standarder: En 12195-1 pren 12642 Ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring i Sverige Schenkers program för

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer