Satsning på kvalitet en ljus idé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på kvalitet en ljus idé"

Transkript

1 Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer med resten av våra styrelsemedlemmar. SIDAN Vill transportköpare verkligen betala för kvalitet? Läs mer i reportaget på sidorna ÅKARE I VÄST TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG VÄSTRA GÖTALAND # Satsning på kvalitet en ljus idé Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård Höstmöten i SÅ Västra Götaland Webbaserad ADR -utbildning HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 För vägen framåt Upp till 2%* längre med miles diesel Lys upp höstmörkret med reflexer och ljus! VÅRA TVÅ HÖSTMÖTEN är genomförda, ett i Borås och ett i Uddevalla. De var båda välbesökta och vi hade bra diskussioner. Tack alla som deltagit. Det är just ditt deltagande och de synpunkter som framförs på dessa möten som behövs för att vi som branschorganisation ska kunna skapa nytta för dig som medlem. HÖSTEN HAR INNEBURIT en slags vakuumstämning inte bara gällande igångsättande av infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet utan även i politiken på såväl riks- som lokal nivå. Ny regering och nya politiker som inte hunnit sätta sig in i sina uppdrag samt vakanser på viktiga poster hos såväl Trafikverket som Transportstyrelsen har skapat ett läge av att det inte är någon hemma att ta emot våra synpunkter. JAG UPPMÄRKSAMMAR ÄVEN positiva vibbar. Transportköpare tar kontakt med oss och vill få tips om sunda företag för transportuppdrag. Vi hänvisar till vår hemsida där medlemsföretag som tagit ställning för Fair Transport finns listade. Vi får också inbjudningar för att delge våra synpunkter gällande upphandlingskrav och framkomlighet för godstransporter. Det ger oss möjligheter att påverka, vilket är positivt. VI ÄR MITT i en ruggig årstid som för våra förare på vägen innebär tuffa utmaningar med halka och mörker. Många av er är goda föredömen med trafiksäkerhetsarbetet och tar stort ansvar för att förhindra olyckor på grund av väglag och väder. Oskyddade trafikanter som syns mycket dåligt är en oroande fara. Det är lätt att glömma sig själv med att se till att vara utrustad med reflexer och lampor när du själv uppträder som oskyddad trafikant. Reflexen är en mycket billig livförsäkring som du gott kan slösa med. SIST MEN INTE minst vill jag önska dig en riktigt god jul och ett trevligt nyårsfirande! NYHETER Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och bakgavelliftar. 4 Ny politisk karta i regering och riksdag. Hur påverkar detta branschen? 5 Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård. 9 Många frågor på höstmöten. SÅ Västra Götaland höll höstmöten i Borås och Uddevalla.10 Företagsledarkonferens med hamnbesök. 19 Seminarium om schyssta transporter på väg. 19 Vår styrelse - intervju med resterande fyra styrelsemedlemmar Klarlagt vem som bestämmer om miljözoner. 23 Välkommen Patrik! 24 Webb-baserad ADR1.3-utbildning. 25 PRESS & PÅVERKAN Långsiktigt arbete ger resultat. 6 Åkeribarometern. Intensiv avslutning. 7 Åkerinäringen i media. 7 MEDLEMSNYTT Företagskontroller. 12 Social dumping. 12 Ökad global kunskap om lastsäkring. 13 FRÅGA EXPERTEN Vilka regler gäller vid förnyelse av ADR-intyg? 13 REPORTAGE Kvalitetssatsning som gav klirr i kassan. Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel som innehåller ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles Annika Persson REGIONCHEF ÅKARE I VÄST Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Importgatan 2 A HISINGS BACKA tel: epost: Annonser: Linda Langré telefon e-post: akeri.se OPINION "Gemensamma lösningar krävs". Lars Adaktusson (kd) tycker till. 26 Ansvarig utgivare: Annika Persson *Vilken faktisk påverkan miles diesel har på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden. Läs mer om miles diesel och våra testresultat på statoil.se/miles 3

3 Lång väntan över Nu ska även utländska lastbilar betala trängselskatt från och med 1 januari Ännu en fråga som är principiellt viktig där vi vunnit mark till slut. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 med aktuell uppdatering AFS 2014:20 och AFS 2003:10 med uppdatering AFS 2014:16 läser vi följande: 19 : EN TRUCKFÖRARE ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck Ny ordning och nya lagar Nu står lagförslagen som spön i backen. Ny regering, nya tider: vägslitageavgift personbilar undantas, arbetsgivaravgiften höjs för unga, producentansvar för avfall blir kommunalt. Klampning införs eftersom alla partier är för. Skattebefrielse för vissa biodrivmedel. Förbifart Stockholm förskjuts ett antal månader, räls ska dras. More to come Arbetsmiljöverket skärp er föreskrifter för truckar och bakgavel lyftar I ett beslut från i mars skärper Arbetsmiljöverket föreskrifterna för användandet av truckar och bakgavellyftar. Ändringarna gäller skriftligt tillstånd av arbetsgivaren till truckföraren att få köra truck och att Arbetsmiljöverket kan ta ut sanktionsavgift om detta saknas. i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift, se 23. Lägsta avgiften är kronor och högsta avgiften är kronor. 27 : EN ARBETSGIVARE som använder en besiktningspliktig anordning ska förvara följande dokumentation eller kopia av den: Senaste besiktningsintyg. Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått sådan. Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när en sådan krävs enligt 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner eller Skriftligt tillstånd ska krävas för truckförare och utfärdas av arbetsgivaren. motsvarande bestämmelser från något annat land inom EES. Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift. De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga. I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda betryggande säkerhet. Bestämmelserna i första stycket ska också gälla den som hyr ut eller på annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning. Fenix Processen att se över möjligheterna till ett samgående mellan SÅ och arbetsgivareorganisationen BA är avslutat efter styrelsebeslut av SÅ. Det blir inget samgående. Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 30. Läs mer på Konferens med inköpare och logistikchefer Silf, Sveriges inköps- och logistikchefers branschförbund har haft en stor konferens där Sveriges Åkeriföretag deltagit. Ett bra forum att lyssna in var åkeriernas kunders fokus är och hur de ser på framtiden. Några tydliga delar var hur man kan öka värdet i tillgångskedjan genom effektivare logistik. Kontroll och bra service när det gäller just logistiken var ett huvudämne. Att få hela kedjan av logistik att hänga med från en annan kontinent och ända in i kundens lokaler sammanfattar dagen. EU:s nya agenda för åkerinäringen Sverige har ministrar, EU har kommissionärer. Vi har riksdag, EU har parlament. Olika namn men liknande funktioner. Den 1 november valdes Violeta Bulc från Slovenien till kommissionär med ansvar för transportområdet. Kandidaterna genomgår en utfrågning, den klarade Bulc bra och fick stöd i parlamentet. TRAN, EU-parlamentets transportutskott, har numer två svenska ledamöter och en ersättare från Sverige, vilket är en stor framgång som SÅ jobbat för. Nu finns det goda möjligheter att påverka EU:s agenda från svenskt håll. Tyngre och längre fordon Sveriges Åkeriföretag välkomnar Trafikverkets och Transportstyrelsens rapporter med förslag till tyngre och längre fordon. Utredarna konstaterar att: Sammantaget innebär tyngre fordon att samtliga kostnader, såväl fordonskostnader som externa kostnader (olyckor, vägslitage, luftföroreningar och koldioxid), minskar. Den samhällsekonomiska nyttan är betydligt större med längre än med tyngre fordon, eftersom mer gods transporteras som styckegods (antal paket) och samlastat gods, vilket framgår av Trafikanalys statistik. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ANSER att höga krav på trafiksäkerhet kan värnas med fordonskombinationer upp till 74 ton och 34 meter genom ett enklare förfarande där enskilda fordonsenheter godkänns baserat på uppgifter och underlag till registreringsbevis, bromsgodkännanden, kopplingsunderlag såsom D-, V- och S-värde samt högsta tillåtna axelvikter och totalvikter. Samhällsnyttan ökar väsentligt om också befintliga 4 fordon med rätt tekniska prestanda ges möjlighet att ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG FÖRESLÅR i remissvar till Näringsdepartementet: 1. Upp till 74 tons bruttovikt bör tillåtas med ett enklare förfarande än lämplighetsbesiktning av fordonskombinationer 2. Upp till 34 meter långa modulfordon bör tillåtas med en sammanlagd lastlängd som inte överstiger 30 m 3. Egenkontrollsystem av vikter ska tillämpas först vid användning av högre bruttovikter än 64 ton 4. Upp till 17 m långa släpvagnar inklusive dragstång bl.a. för att klara 45 fots container tons bruttovikt för femaxliga släpvagnar och motorfordon 6. Avståndet 12 meter bakom kopplingstapp ökas till 12,2 och föreslås dessutom gälla både för släpvagn med svängkrans och påhängsvagn 7. Avstånd mellan boggi-trippel eller trippeltrippel föreslås ändrat till 4 m på BK1 8. Sju av Transportstyrelsens nio förslag om lämplighetsbesiktning avvisas Sveriges åkeriföretag och NVF ordnar en konferens i Göteborg den 4 december för att diskutera längre och tyngre fordon. Nedtonad roll för funktionskrav Mått och vikt hos tunga fordon har historiskt reglerats genom beskrivande regelverk som t ex direktivet 96/53/ECE. Nu är det nya tider i politiken. Det kommer att påverka åkerinäringen på många sätt. Dels ur företagarperspektiv, men även för specifika åkerifrågor: vägslitageavgift ska införas oklart när, arbetsgivaravgift för unga höjs, höjd inkomstskatt, insamlingsansvaret för avfall ska bli kommunalt. Eftersom regeringen är ganska svag så kan de inte få igenom sin politik utan stöd från minst två andra Under det senaste decenniet har flera länder använt renodlade funktionskrav, s.k. Performance Based Standards (PBS) som verktyg för att analysera trafiksäkerhetsprestanda hos längre och tyngre lastbilar. Detta har inneburit att nya innovativa fordonskoncept satts i trafik, efter omfattande analyser där PBSverktyget har använts. Men utvecklingskostnaden per fordon har varit betydande. En tydlig trend är nu att beskrivande standarder är bas för implementering av framtidens högkapacitetsfordon. Detta ger snabbare implementering av nya fordon så att samhällsnyttan både kan tidigareläggas och ökas. Rollen för PBS förskjuts till att vara ett arbetsverktyg för att analysera specialfordon som ännu inte finns på marknaden. I Sverige har Transportstyrelsen föreslagit nio krav för lämplighetsbesiktning av fordon som är längre än m eller tyngre än 60 ton. Flera av dessa krav har PBS-liknande karaktär. Transportnäringen i Sverige har vid konsultationer med myndigheterna och i remissvar uttryckt tveksamhet till flera av kraven, samt efterlyst enklare förfarande. Ny politisk karta i Riksdag och regering partier. Det gör att Riksdagen blir starkare. Regeringens förslag kommer att förhandlas och ibland omformas för att gå igenom. Trafikutskottet har en ny laguppställning med Miljöpartiet som ordförande. Som minister för infrastruktur och våra frågor, har Anna Johansson utsetts. Johansson har lång erfarenhet av partipolitik och kommunala frågor och har en plats i (S) partistyrelse. Med fokus på funktion i upphandlingarna Årets Renhållarträff innehöll bland annat vägledning om nya upphandlingsregler, illegala avfalls-transporter och Konkurrensverkets tillsyn. SÅ har lagt stort fokus på att få färre teknikstyrda detaljer och mer av funktionsinriktade upphandlingar för våra medlemmar. Hur det fungerar i praktiken berättade avfallschefen i Upplands Väsby om. Ett annat viktigt ämne var framtid och trender. Nya beteenden påverkar även åkeriernas förutsättningar. E-handel, miljömedvetenhet och urbanisering påverkar renhållningens vardag. Nya generaldirektörer hos flera myndigheter Både Transportstyrelsen och Trafikverket får nya generaldirektörer, GD:ar. Sveriges Åkeriföretag har varit tydliga med att vi vill se mer av näringspolitiskt fokus hos myndigheterna, vilket har fått stöd hos politikerna. Nu återstår att se vad de nya GD:arna kommer att lägga energi på och hur de tolkar sitt uppdrag från regeringen. 5

4 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF Utreder avgiften Sveriges Åkeriföretag, Transportgruppen och Transportarbetareförbundet utreder framgångsfaktorer för svensk konkurrenskraft för vägtransporter om vägslitageavgift införs. Vi har lyckats nå våra politiker och fått genomslag för många av SÅ:s frågor. Transportekonomi Vi erbjuder vi alla medlemmar hjälp och råd i transportekonomi. Vi har utvecklat program som underlättar för att räkna ut vad transporterna verkligen kostar. Gå in på våra nya transportekonomisidor på akeri.se och se vad vi erbjuder. För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Nytt politiskt landskap Nu är det politiska landskapet nytt och spännande. Vi har en ny regering. Nya ministrar. Nytt trafikutskott i riksdagen. Nytt EU-parlament. Ny transportkommissionär. Ny generaldirektör på Trafikverket är på ingång liksom på Transportstyrelsen. Och det är bara på det nationella planet. Runt om i landet har landsting och kommuner fått nya politiker. För SÅ handlar det om att så fort som möjligt lära känna alla nya personer och få en bild av vad de vill. En del av dem har bra bild av vår bransch och våra utmaningar. Till exempel är Anders Ygeman idag är civilminister med ansvar för bl a Polisen. Han var tidigare ordförande i Trafikutskottet och visade stort intresse och kunskap för vår bransch. Jag hoppas mycket på vårt samarbete med honom. I många fall handlar det om att beskriva branschen, kanske erbjuda ett studiebesök eller en introduktion till branschen. Kort sagt, det är bråda dagar för SÅ att lära känna de nya beslutsfattarna. Vi har träffat... Ett axplock av de personer som SÅ har träffat och informerat om åkerinäringen. Långsiktigt arbete ger resultat De senaste årens enträgna arbete med att få förståelse för branschens tuffa utmaningar börjar ge resultat. Genom att ta fram fakta, statistik och visa på skadliga mönster (illegal konkurrens, rigida lagtolkningar från myndigheter etc) har vi lyckats nå våra politiker. Något som underlättat och förbättrat vår framgång i olika frågor är fokus på lösningar istället för problem. Andra framgångsfaktorer är sam arbete inom organisationen där jurist-teamet formulerar och motiverar våra förslag, samverkan med andra transportslag och att saklighet och tålamod är prioriterat. Vi har regelbunden kontakt med EU-parlamentariker, myndighetschefer, regering och Riksdag med flera, vilket gör att våra idéer NLA Nordiska samarbetsorganisationen IRU internationella vägunionen SKL Sveriges Kommuner och Landsting Statskontoret Niklas Wykman, Magnus Oscarsson, Aron Modig, riksdagsledamöter EU parlamentariker Konkurrensverket Beatrice Ask, Anders Ygeman, Skatteverket mfl. får bättre genomslagskraft. Även i media är trycket på våra frågor högt, exempelvis artikeln Ljuset i tunneln där vi sätter fokus på konkurrenskraft, beställaransvar och livskraftig åkerinäring. FÖR NÄRVARANDE PÅGÅR följande: Transportstyrelsen utreder hur de ska ta näringspolitisk hänsyn samt att de utvärderas som myndighet, regeringen föreslår ytterligare skärpningar av sanktionsavgifter, beställaransvar och cabotage. Riksdagsledamöter har skrivit motioner delvis med underlag från oss och flera kommuner har sagt sig vilja skriva sina upphandlingsunderlag i enlighet med Fair Transport. Jönköping var först ut att använda detta i skarpt läge. Det lönar sig att vara långsiktig. Rickard Gegö och Tina Thorsell om NLA:s agenda för de kommande 5 åren Rickard Gegö, Tina Thorsell, Mårten Johansson. Fair Transport och internationella frågor. Erika Svanström. Upphandlingsdirektivet, samarbeten, Fair Transport m.m. Tina Thorsell och Erika Svanström. Utv. Transportstyrelsen. Erika Svanström. Aktuellt i Riksdagen, Fair Transport, riksdagsmotioner m.m. David Östman, styrelseledarmot SÅ, Pia Bergman, Skatteverket och Tina Thorsell om att minska svartjobben inom transportnäringen. Tina Thorsell, Ulric Långberg och Erika Svanström om myndighetens nya uppdrag upphandlingsstöd. SÅ Transportsäkerhetskonferens. Mikael Nilsson, Åsa Sköld m fl. Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag När regeringen presenterade sitt förslag kring vägslitageavgift och andra miljöfrämjande åtgärder bemötte SÅ detta med en replik. Repliken av Sveriges Åkeriföretags VD Rickard Gegö och Branschansvarig Ulric Långberg publicerades i Dagens Nyheter Debatt. Där hävdar vi att det i grunden är klokt och bra med tydliga miljömål där också sund konkurrens prioriteras, men att regeringen skjuter förbi målet: "Ni säger er vilja minska biltrafiken, och det har vi förståelse för. Men varför föreslås då ingen kilometerskatt på privatbilismen? Det blir mycket märkligt när nyttotrafiken, det vill säga godstransporter, ska betala men privatbilismen, som utgör nära 80 procent av trafiken, kommer undan. Varför? Om ni menar allvar, så visa det." Katrineholmskuriren publicerade debattartikeln Ljuset i tunneln, där konkursstatistiken för branschen visar på ljusare siffror. Men vi är verkligen inte i mål. SÅ Östs regionchef Ingemar Resare menar att transportköpare måste vara med och ta sitt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. I Östra Småland och andra tidningar publicerades debattartikeln som tar upp det förödande fusket med körkort. Bland annat regionchef Thomas Hammarström i SÅ Småland-Öland anser att vi vill se en myndighet uttalat få uppdraget att värna trafiksäkerheten. Vi vill att åtgärderna som följs av att avslöjas med ett hemsnickrat körkort är rejält kännbara, och att dessa åtgärder verkställs direkt och på plats. Bland annat nwt.se berättade om olycksdrabbade väg E18 vid Sörmon i Värmland. Men SÅ Värmland tycker att mer ska göras, och regionchef Svenerik Eriksson tillsammans med den regionala styrelsen menar att byggnationen måste påskyndas och bli klar tidigare. I Norrbottenskuriren kommenterar regionchef SÅ Norr Carina Ahlfeldt och regionstyrelseordförande Per-Åke Liljergren den saltning som nu görs av E10. Från branschen hoppas vi utifrån de erfarenheter vi har om E 10 från tidigare vintrar, att förståelse finns för den saltning som utförs och de fördelar som den för med sig. I Dagens Samhälle har Rickard Gegö skrivit en debattartikel tillsammans med bland andra tre generaldirektörer om behovet av bättre upphandlingar i Sverige. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna under hösten. Intensiv avslutning Åkeribarometern presenterar här resultatet för fjärde kvartalet Det sista kvartalet brukar innebära ökad efterfrågan för åkeriföretagen, och detta är inget undantag: Nästan 31 procent av de svarande företagen anger ökad efterfrågan de senaste månaderna. Den största ökningen ser företagen som är verksamma inom inrikestransporter och nationella transporter; nästan 36 procent. Den sammanlagda produktionen hänger i princip med, och ökar med ungefär 29 procent. Internationella transporter sticker här ut med ungefär hälften så stor efterfrågansökning, och en produktion som bara 14 procent ökande. Trots en ökande efterfrågan uppger över 80 procent av de svarande att priser är oförändrade. Av alla svarande angav 12 procent att priserna faktiskt sjunkit. Även här är det tuffast situation för de som kör internationella transporter som har en något högre grad av svarande som anger prissänkningar, 14,3 procent. Antalet anställda följer samma utveckling som priserna - en övervägande del, 73 procent, har oförändrat antal anställda. Antalet företag som angett minskad personalstyrka är 15,4 procent. Samtidigt uppger nästan en tredjedel av de deltagande företagen att de har brist på tjänstemannapersonal. Knappt hälften av de svarande företagen, 42 procent, har en tillfredsställande lönsamhet. Det innebär också att bara 11 procent är nöjda, medan över 45 procent säger att lönsamheten är dålig eller mycket dålig. Jämfört med samma period förra året uppger ändå över 35 procent att efterfrågan ökat, särskilt segmentet inrikesoch nationella transporter. Även för det kommande kvartalet förväntar sig ingen majoritet av de svarande positiv prisutveckling. - Det är helt rimligt att en fallande prisutveckling påverkar antalet anställda. Här ser vi att våra medlemsföretag behöver bli bättre på att ta betalt för de tjänster och den kvalitet de levererar. Intressant att notera att det även efterfrågas kompetens på tjänstemannanivå, säger Ulric Långberg, Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag. - Tyvärr är det kämpigt med lönsamheten i branschen generellt, och internationella transporter speciellt. Men vi ser ändå att 21 procent av de svarande som kör internationellt anger god lönsamhet- kul! - Sammanfattningsvis kan det sägas att avslutningen på året är en intensiv period, och att nästa år förväntas inledas med sjunkande efterfrågan, som det brukar vara, avslutar Ulric Långberg. ÅSA SKÖLD 6 7

5 Skogslogistikkonferens Boka in 18 mars för Skogslogistikkonferens. Plats är inte bokat än men vi siktar på Alingsåstrakten. Ulric Långberg kommer och berättar om aktuella frågor rörande skogstransporter. Vi kommer också bl a bjuda in gästföreläsare från Skogsindustriföretag. Läs om Företagsledarkonferensen på Hooks Herrgård. Företagsledarkonferens på Hooks Herrgård Den 5-6 november gick vår första företagsledarkonferens av stapeln på Hooks Herrgård mitt i Småland. Vi hade valt Hooks eftersom det ligger strategiskt rätt i förhållande till de regioner och medlemmar som var med dessa dagar. Konferensen har kommit till för att alla företagsledare skall få ett tillfälle där de kan träffa andra ledare och utbyta erfarenhet samt lyssna till många olika föreläsare. bra, bättre, begagnat ÖVER NOGA UTVALDA RESERVDELAR I LAGER Begagnade, kontrollerade och renoverade reservdelar är det perfekta alternativet när du behöver kvalitetsdelar till din Volvolastbil till ett riktigt bra pris. Visst kan vi räkna upp allt vi har i lager, som kompletta växellådor, hjulnav, insprutningspumpar, svänghjul, drivaxlar, kylare, bromsbackar, hytter... Men det allra bästa sättet att hitta det du söker är att ringa oss direkt. Det lönar sig. Självklart kan du även söka delar online: begagnadelastbilsdelar.se Den här konferensen är ett samarbete mellan flera regioner såsom Småland/Öland, Västra Götaland, Halland och Syd. Vi vill ha en stor spridning i södra Sverige och tror att samarbetet över våra regioner är bra för alla. Dag 1 startade med lunch och konferensen drog igång Vi var totalt 50 deltagare. Vårt första pass var Fair Transport med Tina Thorsell (Kommunikationschef på SÅ). Tina hade ett mycket bra upplägg där hon började med att presentera vårt opinion- och lobbyingarbete inom SÅ. Det är viktigt att nå ut på bred front med vårt budskap för att kunna påverka både myndigheter och politiker. Därefter presenterade hon vår kampanj Fair Transport, som var mycket uppskattat. Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Nästa föreläsare var ingen mindre än PG Wettsjö. En av Sveriges duktigaste föreläsare inom motivation. En fantastisk och imponerande föreställning som nog fick alla att tänka både en och två gånger på hur vi skall SÅ:s första företagsledarkonferens på Hooks Herrgård lockade ett femtiotal deltagare. PG Wettsjö, en av Sveriges främsta föreläsare inom ämnet motivation. kunna motivera våra medarbetare till att göra ett ännu bättre arbete och bli mer delaktiga i verksamheten. PG föreläste i 2,5 timmar, men jag hade gärna lyssnat lika länge till på honom. Kvällen avslutades med en trerätters middag och mingel bland alla gäster. Dag 2 startade och den här dagen hade vi inte mindre än 4 föredrag. Vi startade med Trygg Hansa som gick igenom Hur man undviker fallgropar i sitt försäkringsskydd. Mycket intressant att lyssna på, och många frågor dök upp. Sen var det Statoils tur och de gick igenom olika bränslen samt framtidens utveckling inom olika bränsleområden. En mycket bra föreläsning i en snårig djungel av många olika bränslealternativ. Därefter kom Per-David Wennberg från DB Schenker upp på scen för att tala om framgångsrika företag. Per-David gjorde ett mycket bra framträdande i form av att han hade vävt ihop sin presentation med de bitar som PG Wettsjö tog upp om motivation. Det gjorde det så mycket lättare att förstå de olika delarnas innehåll, att få se hur det faktiskt fungerar i verkligheten på många håll för att lyckas nå sina mål. Dagen avslutades med Praktisk avtalsrätt med Petra Åhlström från SÅ. Petra arbetar som jurist inom SÅ och är mycket duktig inom området avtalsrätt. Det var verkligen intressant att lyssna och lära av henne. Många frågor dök även upp här. Det vi kan lära oss av konferensen är att det finns hur många områden som helst att belysa och diskutera. Kanske kan vi förlänga vissa avsnitt inför nästa år för att det ska finnas ännu mer tid för frågor. När jag nu några dagar senare sitter och har läst igenom alla utvärderingar, så kan jag bara konstatera att hela upplägget för konferensen var lyckad och att vi även ska köra vidare på detta koncept inför Så var du inte med på Hooks i år så tycker jag du skall ta chansen 2015 och komma. Jag vågar lova att du inte kommer att ångra dig. TEXT: THOMAS HAMMARSTRÖM BILD: LINDA LANGRÉ 9

6 Fortsatt samarbete med Ekocentrum Vi fortsätter vår samverkan med Ekocentrum. Detta innebär att vi är med i deras utställning där vi presenterar Fair Transport. Vi kommer också att via deras utbildare sprida vår Fair Transport-budskap. Det finns också planer för gemensamt arrangemang av seminarie på tema hållbarhet för transporter. 100 glada tjejer var på plats på Volvos tjejdag som gick av stapeln den 4 oktober. Många frågor på årets höstmöten VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Umeå Luleå Timrå Sundsvall Årets höstmöte för medlemmar genomfördes i dubbel upplaga. Först ett i Borås, hos Borås Bil Lastvagnar och det andra i Uddevalla på Bohusläns museum. Båda mötena var välbesökta och flera aktuella frågor diskuterades. Boråsmötet, som genomfördes onsdagkväll den 11 november, inleddes med att Borås Bil bjöd på en mycket god pyttipanna till ett nittiotal deltagare; medlemmar, veteranmedlemmar och samarbetspartners. Efter en kort inledning då Morgan Stahlgård, vår vice ordförande presenterade sig fick sedan även Jenny Hultberg och Rickard Schultz på Borås Bil berätta om sin verkstadsverksamhet. Anna Andersson och Gabriel Sanz från Arbetsmiljöverket gav oss sedan vägledning om vad som gäller för att undvika sanktionsavgifter. De betonade att det inte är några nya regler, utan systemet för straff som är ändrat och nu är kopplat till sanktionsavgifter för de som inte följer regler för tillstånd, besiktningar och kontroller av maskiner och fordon. Patrik Nyberg heter Statoils nya kontaktperson för dig som är medlem i Västra Götaland. Han var på plats och presenterade sig och berättade bland annat om hur Statoil förebyggande arbetar med att undvika att tankkort utsätts för skimning. Därefter var det dags för Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag, att presentera och berätta om aktuella frågor som givit upphov till många frågor den senaste tiden. Ulric informerade om läget gällande högkapacitetsfordon för tunga godstransporter på väg, d v s, lastbilar med bruttovikter upp till 74 ton Välbesökt höstmöte i Borås. och längder upp till 34 m. Läget är knepigt nu, då det finns mest stolligheter men också några för branschen bra punkter i det förslag som nu ligger på regeringens bord för beslut, menar Ulric. Vidare informerade Ulric om hur SÅ arbetar med att påverka för förbättringar gällande Transportstyrelsens företagskontroller. De fem mest prioriterade punkterna är nu: 1. Utredningsplikten av Transportstyrelsen efter polisrapport 2. Icke färdskrivarpliktig körning, d v s förflyttning av fordon utan förarkort 3. Sanktionsavgift för ej ifyllt start- och slutland 4. Sanktionsavgift för fungerande men ej besiktigad färdskrivare 5. Arbetsgivarens ansvar för arbetstagares efterlevnad av lagar och regler då arbetsgivare kan visa att förebyggande åtgärder gjorts. Den sista men inte minst intressanta punkten med rubriken Transporter i Sverige utförda av utländska åkare gav upphov till många diskussioner. Det är mycket komplicerat och lätt att blanda ihop de olika definitionerna. Men med Ulrics förtydligande kändes det som vi kom ett steg på väg. Den 11 december ska ett mycket intressant möte hållas i Malmö där Transportindustriförbundet har bjudit in representanter för Sveriges Åkeriföretag. Våra veteranmedlemmar hade en fantastisk uppslutning med ca 35 deltagare som på eftermiddagen hade ett eget möte. På mötet beslutades om vårens resa som ska gå till Berlin med avresa den 5 maj. Ett fåtal platser finns kvar att boka. Detta deltagande gjorde höstmötet till ett synnerligen välbesökt möte. TEXT: BILD: LINDA LANGRÉ Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar och alltid vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du når fram till ditt mål i tid. Vår engagerade organisation finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon av alla våra jourbilar. Vi kommer under året knyta samman samtliga våra verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken av våra verkstäder du befinner dig. För mer information besök: Göteborg Helsingborg Malmö Borlänge Örebro Norrköping Mjölby Jönköping Stockholm En solig tjejdag Lördagen den 4 oktober samlades 100 tjejer på Volvo Demo Center i ett soligt Göteborg när Tjejdagen 2014 gick av stapeln. Volvos Tjejdag görs i samarbete med TYA, Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning. Syftet med Tjejdagen är att 10 ge deltagarna kunskaper om branschen, inspirera till att ta klivet in i åkeribranschen och nätverka med varandra. De 100 deltagarna delades upp i fem grupper och varje station hade ett program som varade i 45 minuter. De fick information om arbetsmiljörisker, fick se Volvos utställning, diskutera trafiksäkerhet och få reda på vilka olika jobb som finns i branschen. Den sista och mest populära stationen var naturligtvis att provköra Volvos hela produktionsfamilj. Sveriges Åkeriföretag hade ett seminarium kring olika yrkesmöjligheter i branschen och det blev väldigt intressanta diskussioner om vilka utmaningar man kan ställas inför som kvinna i branschen. TEXT: LINDA LANGRÉ SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE MALMÖ HELSINGBORG JÖNKÖPING GÖTEBORG MJÖLBY NORRKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM BORLÄNGE SUNDSVALL TIMRÅ UMEÅ LULEÅ

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och gavelliftar. I ett beslut från mars skärper AMV föreskrifterna. SIDAN 4-5 Startskottet har gått för BAT. Den 28 oktober höll region Halland och Syd

Läs mer

Satsning på kvalitet ÅKERISYDNYTT. Medlemsträffar med SÅ Syd. Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt

Satsning på kvalitet ÅKERISYDNYTT. Medlemsträffar med SÅ Syd. Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Medlemsträffar i Syd SÅ Syd arrangerade medlemsträffar med intressant agenda. SIDAN 19 Transportsäkerhetskonferens 2014 Vill transportköpare verkligen betala för kvalitet? Läs mer i reportaget på sidorna

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13:

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13: 1 (5) 28.10-31.10 2014 Heavy Vehicle Transport Technology Symposia : Internationella trender samt reflektioner efter symposiet International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) är ett globalt nätverk

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMS TEG M O T E N mer S U N D O C H L Ö N S am Å K E R I N Ä R I N G OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE TIO Viktiga delsegrar Sveriges Åkeriföretag är en stark röst inom transportnäringen.

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMSTEG MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE KRAV PÅ DOKUMENTATION TIO Viktiga delsegrar SANKTIONSAVGIFT: 40 000 KR KLAMPNING Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Trafikutsko5et, Näringsutsko5et och talesperson i bl.a väg, yrkestrafik och fordonsfrågor. Tidigare Ordf. utredning av vägtransporterna

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen Åkerier Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på. Planera arbetet

Läs mer

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON Ulric Långberg Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag 1 FRAMTIDEN GÄLLER OSS ALLA! Jag är glad att hålet inte är på vår sida 1 Inrikes godstransporter efter varukategori fördelade

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Välkomna! till. Möte om Vägmarkering. Göteborg 2015-11-12 13 Göran Nilsson

Välkomna! till. Möte om Vägmarkering. Göteborg 2015-11-12 13 Göran Nilsson Välkomna! till Möte om Vägmarkering Göteborg 2015-11-12 13 Göran Nilsson För SVMF viktiga frågor Allt fler äldre i trafiken behöver bättre körledning Alla trafikanter bör möta samma budskap I Sverige I

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

16 dec. Snälla Tomten,

16 dec. Snälla Tomten, 16 dec Snälla Tomten, Miljözoner etableras för att inom ett visst område, en stad eller en del av en stad, få till stånd bättre luft. Det är kommunen eller staden som fattar beslut om vilka regler som

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Presentation Lindskog Åkerikonsult Lindskog Åkerikonsult startade 2006 och har sedan starten utbildat chaufförer och åkeriägare i hela Sverige. Främst har det varit utbildningar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Lastsäkringskrav enligt ADR

Lastsäkringskrav enligt ADR Lastsäkringskrav enligt ADR Nils Andersson, MariTerm AB Max 15 cm? Utdrag från ADR 2013: Avsnitt 7.5.7.1: Lastsäkring enligt ADR Transport av farligt gods Kollin, som innehåller farliga ämnen och oförpackade

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige High Capacity Transports, HCT Långa och tunga godstransporter i Sverige 1 Regler Nationella regler Internationella regler Trafikförordningen 4 kap 17 Rådets direktiv 96/53/EG 24 meter (25,25) / 60 ton

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

Hjärtat av verksamheten finns i Lycksele med kontor, magasin och garage samt tvätthall.

Hjärtat av verksamheten finns i Lycksele med kontor, magasin och garage samt tvätthall. Lycksele Transport AB har verkat i över 40 år. Vår affärsidé är att på ett rationellt och miljövänligt sätt transportera gods från, till och inom Västerbottens inland. För många av våra kunder har det

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL Svepark ger er kontaktnätet till hela Parkeringssverige! Teckna samarbetsavtal med oss och vi erbjuder er ett paket vi hoppas att ni ska uppskatta.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

NORRÅKAR'N. Vi har spanat in polisens arbete. Satsning på kvalitet en ljus idé. Årkrönika 2014 vi summerar året. Certifiering gav ökad lönsamhet

NORRÅKAR'N. Vi har spanat in polisens arbete. Satsning på kvalitet en ljus idé. Årkrönika 2014 vi summerar året. Certifiering gav ökad lönsamhet Fair Transport Vi listar alla företag i region Norr som har tagit ställning till Fair Transport. SIDAN 4 Regionfinal skoltävling yrkesförare En av TYA:s fem regionfinaler i skoltävling för yrkesförare

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer