Pastor Henry Holmberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pastor Henry Holmberg"

Transkript

1 Kristen Gemenskap över alla gränser NYHETSBREV OKTOBER 2013 Generationer söker Gud i Tanzania Kristen Gemenskap över alla gränser Pastor Henry Holmberg Bagarens väg 3, Vaggeryd Tel E-post: PostGiro i Sverige: Bank i Finland: FI

2 M I N I P R E D I K A N A V H E N R Y H O L M B E R G FÖR GUD ÄR ALLT MÖJLIGT! Matt. 19: Endast av nåd får jag komma, endast din nåd ger mig liv... Henry Holmberg predikar. Berättelsen om den unga, rika mannen som kom till Jesus är en underlig, märklig och jag tror ibland missförstådd berättelse. Varför ber Jesus honom att sälja allt han äger och ge till de fattiga? Och om han så gör skall han få en skatt i himlen! Men glöm då inte bort frågan mannen ställer till Jesus; Vad gott skall JAG göra för att få evigt liv? Jesus svarar helt enkelt på mannens fråga vad han skall göra för gott för att bli frälst. Jesu svar visar att DE GODA GÄRNINGARNA FRÄL- SAR INTE proklamerade påven i Rom det året som ett speciellt avlatsår då människor kunde motta syndaförlåtelse på grund av att det fanns ett överflöd av goda gärningar inom katolska kyrkan! Bibeln har ett annat budskap; Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ef. 2: 8,9 Den unga mannen i berättelsen kunde berätta att han hållit lagen alltsedan han var helt ung. Problemet med att bli rättfärdig genom att följa lagen är att vi då måste följa allt vilket enligt Paulus är en omöjlighet och därmed kan vi inte bli frälsta den vägen. Här är orsaken till Jesu drastiska uppmaning till mannen att sälja allt han äger och ge till de fattiga. Mannen går bedrövad bort, ty han hade många ägodelar. Här var den mannens svaga punkt i hans egen rättfärdighet; var det girighet, självgodhet, kärlek till den här världens goda eller... Men vi fortsätter i berättelsen. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Inför detta påstående utbrister lärjungarna: Men vem kan då bli frälst? Jesu svar utestänger ALLA egna försök till frälsning; För människan är det omöjligt... Skulle berättelsen sluta här var det riktigt illa. Men Jesus fortsätter: FÖR GUD ÄR ALLTING MÖJLIGT! Människans olycka är att göra sig oberoende av Gud. Endast hos Gud är frälsning! Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta: Apg.4: 12 Frälsningen är Guds fria gåva till oss. I mottagandet av gåvan; Jesus Kristus, sker miraklet i människans liv; hon blir född på nytt (Joh.1:12), hon blir Guds barn, hon blir frälst! Endast av nåd får jag komma, endast din nåd ger mig liv... FÖR GUD ÄR ALLTING MÖJLIGT! De orden ger oss tro och hopp i allt som möter oss! De orden öppnar för det övernaturliga, mirakulösa! Önskar dig allt gott! Henry Holmberg 2

3 Guds frid och kraft i samverkan på Kåfalla Årets konferens på Kåfalla herrgård blev en fullträff! Guds närvaro och frid fanns där lika påtagligt som bruset från Sverkestaån, den å som flyter genom området. Publik i Ladan på Kåfalla. Kristen gemenskap över alla gränser, har nu i flera år inbjudit till sensommarkonferens i herrgårdsmiljö på EFK:s anläggning Kåfalla utanför Lindesberg. Även i år kom det människor från många håll för att dela gemenskapen, njuta av den avstressande miljön och bli välsignade av Guds närvaro i de olika samlingarna. När det nu är dags att skriva ett referat ligger det nära till hands att det blir upprepningar från tidigare år. Dessutom är det svårt att beskriva i ord vad Gud gör i varje individs liv, eftersom Gud möter var och en på ett personligt sätt. Men rubriken härovan tycker jag täcker in den atmosfär som präglade konferensen. Inbjuden talare var liksom förra året Kenneth Witick, pingstpastor i Mariehamn på Åland. Hans predikostil är mycket personlig och avspänd och innehåller många intressanta vinklingar, som bygger på nyanser i grundtexten. Kenneth predikade om Anden som vår hjälpare och om vad som väntar i den yttersta tiden. Han illustrerade sin förkunnelse med många dramatiska exempel från sin egen erfarenhet som pastor och församlingsbyggare. Övriga kvällsmöten predikade Henry Holmberg, i eftermötena fick många med olika behov möten med Guds kraft. John Larsson uppmuntrade i sitt undervisningspass till att stå stadigt i prövningen och lita på Gud. När prövningen väl övervunnits ger det erfarenheter som kan bli till hjälp för andra. Börje Norlén talade om att ha sitt medborgarskap i himlen och inte bara leva med det korta, mänskliga livsperspektivet. I det sista mötet predikade Torwald Bergström mycket inspirerat om att gå vidare i tron, för Gud är inte färdig med oss än. Alla medverkande är en hop original, konstaterade Torwald, som tillsammans med Gunnel Martinsson, Bror Abrahamsson och Henry Holmbergs fru Inga-Lill ingår i Kristen Gemenskaps team. Inga-Lill ansvarade som vanligt för sång och musik under konferensen. Till sin hjälp hade hon bland andra Ing-Marie och Olle Måledal och Rune Norlén. I samtalen mellan mötena kom spontana kommentarer av tacksamhet för uppmuntran och ny inspiration. Guds närvaro gav en beröring på djupet till ande, kropp och själ, och styrka till en fortsatt vandring med Gud. Ett återkommande samtals- Talare John Larsson. ämne var den frid som präglade gemenskapen. Den dominerade även de stunder när Guds kraft visade sig på ett mäktigt sätt och det gick ganska livligt till. Sverkestaån, vars mäktiga brus hela tiden hördes i bakgrunden, kan tjäna som illustration till upplevelsen av hur Guds frid och Guds kraft verkade parallellt. Samtidigt som bruset från ån ger frid och harmoni åt stressade sinnen, finns det också kraft i det strömmande vattnet. Vattenkraften används nämligen till att driva det lilla kraftverk, som alstrar den elektricitet, som täcker konferensanläggningens behov. Torwald Bergström berättade att han sitter på två stolar, han ingår nämligen både i styrelsen för Kristen Gemenskap och för Kåfalla konferensanläggning. Inte så konstigt då att han skämtsamt tog tillfället att tacka sig själv för en lyckad konferens. Ni som missade årets konferens får en ny chans nästa år, om vi då inte firar en mycket större konferenshögtid i Guds rike. En ny konferens är nämligen redan inbokad i Kåfalla augusti Börje Norlén Kenneth Wittick Sångarparet Ing-Marie talare i Kåfallakonferensen. och Olle Måledal. 3

4 TORWALD HAR FÅTT GULDKANT PÅ LIVET Torwald Bergström hade allt han kunde begära, men ändå kändes det som om någonting fattades. Han hade passerat 55 när han fattade ett drastiskt beslut. Många ställde sig frågande, men själv har han aldrig ångrat sitt val. Alltsedan dess har livet bara blivit bättre och bättre. Torwald Bergström har de senaste åren blivit en alltmer välbekant profil i nätverket för Kristen Gemenskap över alla gränser. När vi möts under konferensen på Kåfalla strålar Torwald av tacksamhet över vad de senaste drygt tio åren bjudit på av glada överraskningar. Jag är så oerhört tacksam till Gud som gav mig denna chans. De senaste åren har varit mer innehållsrika än hela mitt tidigare liv varit. Inte ett ögonblick har jag ångrat att jag valde att bryta upp från min trygga tillvaro. Torwald har livet igenom varit en skötsam och balanserad man, med torr humor och integritet och med den kristna tron som en fast grund i livet. Uppväxt i ett varmt kristet hem slog han tidigt in på den vägen. Som många andra i efterkrigsgenerationen fick han möjlighet till vidare studier och såg sin livsbana tydligt utstakad. På 60-talet studerade jag till civilingenjör vid KTH i Stockholm. När jag var klar med min examen började jag Torwald med sin fru Inger. jobba med byggfrågor och gjorde karriär i kommunal förvaltning. Så småningom hade jag avancerat till bygglovschef i Västerås kommun. Jag hade det bra på alla sätt och en ordnad tillvaro, men mitt andliga liv gick på sparlåga. Torwald satsade på sitt jobb, där han hade stort förtroende. Men Gud hade en annan plan för den ambitiöse och plikttrogne byråkraten. Mitt i livet och karriären var det som om allt stannade upp när en högre uppdragsgivare ville ha Torwald i sin tjänst. Jag hade ju mina väl dokumenterade byggkunskaper så jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra en insats för missionen. Jag tog därför några års tjänstledighet, då jag jobbade i Pingstmissionen med att rita skolor och kyrkor i Tanzania och några andra länder. Efter tjänstledigheten försökte Torwald gå tillbaka till sitt jobb på halvtid och på den andra halvan arbeta som pastor. Det visade sig ohållbart i längden att sköta ett chefsjobb på halvtid, så efter tre år gick Torwald tillbaka till heltid igen. Han fick många ryggdunkningar av politiker och arbetskamrater, men inom sig grät han. Efter fyra ganska jobbiga år fattade jag ett väl övervägt beslut att gå ut i tro på Guds löften. Många varnade mig och sa att jag skulle komma att ångra mig, men jag hade prövat mitt beslut och kände att det var rätt. Nu blev Torwald deltidspastor i två församlingar nära Kåfalla herrgård, den plats, där han i mitten av 2000-talet knöt den första kontakten med Kristen Gemenskap och dess ledare Henry Holmberg. Kristen Gemenskap hade nämligen hyrt in sig där för sin sommarkonferens, och Torwald kom till mötena. Fast han tillstår att mötesformerna i början blev något av en kulturchock för honom. Ja, nog ställde jag mig lite frågande till vissa yttringar, men snart såg jag att det fanns en äkthet bakom. Det dröjde heller inte så länge förrän jag kom in i denna andliga frihet. Då upplevde jag själv Gud på ett starkt sätt och insåg att detta är något vi alla behöver. Sen är det även så att vi har också olika läggning och att alla inte reagerar på samma sätt på Guds beröring. Med tiden har Torwald blivit alltmer involverad i arbetet inom Kristen Gemenskap. Han har gjort resor med Henry 4

5 Han hade allt han kunde begära, men ändå kändes det som om någonting fattades Holmberg till bland annat Tanzania och Bolivia och blivit invald i styrelsen. Som om det inte vore nog med det, har en annan revolutionerande händelse de senaste åren, vänt ytterligare upp och ner på Torwalds tillvaro. Efter att ha uppnått de sextio, levt som singel hela livet och väl betraktades som en inbiten ungkarl, träffade han Inger. Vi hade mötts i olika mötessammanhang, bland annat i mötena i Kåfalla. Så fattade vi tycke för varandra och har nu varit gifta i sex år. Det är Gud som har fört oss samman. Inger är en dyrbar gåva för mig och det är en välsignelse att vi tillsammans får dela livet och tjänsten i Guds rike. Framöver kommer Torwald att gå in i ett ökat engagemang i missionsarbetet. Meningen är att han därmed ska avlasta Henry Holmberg en betydande del av ansvaret för administration, planering av praktiska insatser samt direktkontakter med missionsländerna. Torwald kommer också att besöka församlingar, som han har kontakt med, för att utöka Kristen Gemenskaps nätverk. Det passar bra överens med de profetiska tilltal jag de senaste åren fått från flera håll om att ett utvidgat område väntar mig. Rent mänskligt sett kunde jag förut inte förstå hur detta skulle bli verklighet, men nu börjar det klarna. Jag tror att Gud under åren förberett mig för detta uppdrag, även om jag kan önska att jag vore åtminstone tio år yngre. Torwald ser det som en förmån att få finnas med i arbetet inom Kristen Gemenskap. I det arbetet har han sällskap med flera andra i hans åldersgrupp. Torwald inser förstås behovet av att en yngre generation fasas in, för att arbetet på sikt ska kunna leva vidare. Ja, det är ett stort böneämne som jag vill uppmana alla i vårt nätverk att be för. Har ni tankar och förslag så hör gärna av er till oss! Det här är inget arbete som utförs av några få personer, utan vi behöver allt stöd och all förbön vi kan få! Börje Norlén Vi ser hur Herren förser! Också med hängivna medarbetare för vårt växande arbete. Till dem hör Torwald Bergström och hans hustru Inger. Torwald är inte bara en medryckande och god predikant, han har också förmågan att administrera. Med noggrannhet och omsorg tar han sig an uppgifter. Det är därför en stor förmån att vi får ha honom som medarbetare. Framöver kommer Torwald att sköta en hel del av våra missionskontakter. Välkommen Torwald och välkommen Inger! Henry 5

6 NYTT! NYTT! NYTT! NYTT! NYTT! Vi har glädjen att presentera en ny CD-inspelning med 12 härliga sånger. TACK FÖR LIVET På den nya CD:n finns 6 sånger med INGA-LILL & HENRY HOLMBERG och 6 sånger med ING-MARIE & OLLE MÅLEDAL. Titeln TACK FÖR LIVET är hämtat från en av sångerna skriven av Ing-Marie Måledal. Musik och arrangemang är gjorda i studio RAINBOW i Stora Forsa. Pris: 160:- + porto. Återförsäljare har 30 % rabatt vid köp av minst 5 ex. Beställ i dag från Telefon: eller RAFAELS, Bagarens väg 3, Vaggeryd ÅRSFIRANDE! Den 9 oktober fyller jag 70 år. Otroligt men sant! Lördag 12 oktober kl är alla välkomna till Betel i Vaggeryd och speciellt våra vänner i Kristen Gemenskap. Vi bjuder då på smörgåstårta med dricka och sedan kaffe och tårta. Jag vill inte ha blommor och presenter men gärna frikostiga gåvor till vårt missionsarbete! För att få en överblick över hur många som kommer ber vi Er föranmäla Er på telefon , senast 7 oktober. Vill Du hålla tal eller sjunga eller göra något annat under dagen så kontakta Torwald Bergström på telefon eller Kan Du inte närvara men ändå önskar uppvakta mig så använd gärna Kristen Gemenskaps PlusGiro Med vänlig hälsning Henry 6

7 SKAKANDE PROFETIA William Booth Frälsningsarméns grundare, sa angående den sista tiden: Var på vakt! I de sista dagarna skall det bli - religion utan ande, - kristendom utan Kristus, - förlåtelse utan bekännelse, - frälsning utan pånyttfödelse, - politik utan Gud och - himmel utan helvete, Henry Holmbergs Rese- och mötesprogram OKTOBER 17 Bibelkväll i Pingstkyrkan HOK 19 Bibelstudium och väckelsekväll i Fria Församlingen HUSKVARNA Väckelsehelg i Smyrnaförsamlingen OSKARSHAMN NOVEMBER 1 Väckelsekväll i JAKOBSTAD Kristna Center 2 (11.00) Förmiddagsgudstjänst i Betel, OXGANGAR 2 (18.00) Väckelse & Missionsmöte i Metodistkyrkan VASA 3 Förmiddagsmöte i Filadelfia KORSNÄS 8 10 Bibelhelg i Filadelfia LAGAN 14 Bibelkväll i Pingstkyrkan HOK 16 Samlingsdag för Kristen gemenskap över alla gränser i Filadelfia FRÖVI 17 Förmiddagsmöte i Filadelfia FRÖVI 23 Väckelse & Missionsdag i Pingstkyrkan SKULTORP Bl S (mar 05) Skilltryck AB Inbetalningen avser: q Gåva till lokala pastorer q Gåva till fadderbarn q Gåva till humanitärt biståndsarbete q Gåva till kampanjmission q Gåva till missionsresor q Övrigt q Erkännande om mottagande önskas Kristen gemenskap Över alla gränser

8 Posttidning B Nyhetsbrev för KRISTEN GEMENSKAP över alla gränser Bagarens väg 3, Vaggeryd Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan. Konferensmöten i Österbotten Välkommen till välplanerade möten i Alla Helgons Helgen 1/11 JAKOBSTAD Kristna Center kl /11 Betel OXGANGAR kl Metodistkyrkan VASA kl /11 Pingstkyrkan KORSNÄS kl HENRY & INGA-LILL HOLMBERG, INGER & TORWALD BERGSTRÖM, BROR ABRAHAMSSON, GUNNEL MARTINSSON tillsammans med ett stort team från Sverige. Evald, Sven, Lise och Hildur Rönnlund m.fl. medverkar! Offer för Kristen gemenskap över alla gränsers missionsarbete. Lovsång, undervisning, förbön Alla varmt välkomna! Följ med på resan till Österbotten! Bosatt i Sverige och intresserad av att delta i den här evangelisationsresan? Vi ordnar; plats i våra minibussar, färjbiljetter och hotellövernattning i Vasa. Kontakta oss eller Mötesbild från Österbotten, Finland. Tack för din gåva till missionsarbetet! Ditt stöd möjliggör våra insatser för att hjälpa barn och vuxna i ekonomiska svårigheter men fram för allt att budskapet om Jesus når skarorna. Tack för ditt generösa bidrag! Bor du i Finland är banknumret FI

Pastor Henry Holmberg

Pastor Henry Holmberg Kristen Gemenskap över alla gränser NYHETSBREV DECEMBER 2013 Din julgåva gör barn i Bolivia glada! Kristen Gemenskap över alla gränser Pastor Henry Holmberg Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd Tel. 0393-123

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer