Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19"

Transkript

1 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Företagare Malmö Stad

2 Start-kit Företagare Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: Telefon: Bilaga Effektkarta Företagare Versionshistorik Detta dokument har uppdaterats och förändrats enligt följande: Ver Datum Kommentar Observera att samtliga Personas och scenarios inte finns med i denna leverans Navigationsstrukturen är inte beslutad Nivå 3 i navigationsstrukturen är inte beslutad 2 (32)

3 Start-kit Företagare Innehållsförteckning 1 Detta dokument Effektkarta för Företagare Övergripande syfte för malmo.se Effektmål 1 Varje samtal rätt Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Effektmål 3 Ökad kundnytta Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Företagares effektkarta syfte och effektmål Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder Målgruppsbeskrivning Översikt av användningsmål per målgrupp Översikttabell, abstrakta målgrupper per Persona Navigationsöversikt Test av navigationsstruktur Resultat från kortsorteringstest Interaktionsdesign Scenario Scenario (32)

4 Start-kit Företagare 1 Detta dokument Detta dokument är ett underlag för ämnesredaktionerna och har till syfte att fungera som ett stöddokument i det fortlöpande arbetet av webbplatsen Ambitionen är att säkerställa att allt innehåll (content) som skapas och publiceras på webbplatsen ska styra mot de gemensamma effektmålen som har fastställts i projektet Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Dokumentet omfattar huvudsak: Verksamhetens syfte och effektmål med webbplatsen Beskrivning av målgrupperna och vilka användningsmål har de Scenarions av vanliga användningssituationer 4 (32)

5 Start-kit Företagare 2 Effektkarta för Företagare 2.1 Övergripande syfte för malmo.se En central formulering i ärendet för Framtidens servicemöte är ökad tillgänglighet, där kanalsamverkan nämns som ett viktigt medel för detta. Detta syfte är också något som webbplatsen kan styras mot i termer av effektmål, målgrupper och åtgärder. Det övergripande syftet med webbplatsen är: Ökad tillgänglighet genom tre samverkande kanaler. För att veta om projektets övergripande syfte nås, och för att göra det möjligt att styra projektet i riktning mot detta syfte formulerar vi ett antal effektmål. 2.2 Effektmål 1 Varje samtal rätt Webbplatsens övergripande Effektmål 1 lyder enligt följande: Vid kontakt med Malmö stad i ett serviceärende, där man utgår från malmo.se för kontaktinformation, skall man komma direkt till en person som kan addera värde i ärendet. Mätetal: Efter tre månader i drift av samtliga kanaler skall medborgare som tar sin utgångspunkt i malmo.se kunna avsluta 75 % av de 30 vanligaste serviceärendena direkt på malmo.se alternativt nå en person som kan addera värde i första samtalet/besöket oavsett hur långt man har kommit i navigeringen innan man ringer/besöker. Mätningen görs sedan årligen och mätetalet efter ett år skall vara 80 % och efter två år 85 %. 2.3 Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Webbplatsens övergripande Effektmål 2 lyder enligt följande: En signifikant höjning av medborgarnas nöjdhet med avseende på malmo.se. Mätetal: På tre år skall Malmö stads Web Service Index nå Topp 5 med avseende på de tre underindex Användarvänlighet, Information samt Kontakt Effektmål 3 Ökad kundnytta Webbplatsens övergripande Effektmål 3 lyder enligt följande: 5 (32)

6 Start-kit Företagare Lejonparten av användarna av malmo.se skall lyckas få svar/hjälp med de vanligaste frågorna/ärendena. Mätetal: 8 av 10 användare skall lyckas få svar/hjälp med de 10 vanligaste frågorna/ärendena från driftstart av malmo.se. 2.5 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan (se bilagan Effektkarta för en helhetsbild och rapporten Målgruppsanalys för en rikare beskrivning av den del av effektkartan som rör de olika målgrupperna). 2.6 Företagares effektkarta syfte och effektmål Företagares syfte med webbplatsen är: Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra Effektmål 1: Enkelt för SME att förstå vilken hjälp/stöd jag kan få för att utveckla min verksamhet. Mätetal: 8 av 10 skall hitta fram till information om hjälp/stöd och förstå om det finns eller inte finns något i förhållande till företagets situation Mätesätt: Användningstest Effektmål 2: Klara av att genomföra företagets formella skyldigheter gentemot Malmö stad med malmo.se som resurs. 6 (32)

7 Start-kit Företagare Mätetal: 7 av 10 SME skall klara av att genomföra företagets formella skyldigheter gentemot staden med malmo.se som resurs Mätesätt: Användningstest Effektmål 3: Bidra till att sprida bilden av Malmö som en framgångsrik företagarstad. Mätetal: 9 av 10 skall svara ja på frågan om de uppfattar Malmö som en framgångsrik företagarstad efter att ha värderat vad de övergripande upplever på malmo.se-företagsavdelningen Mätesätt: Användningstest 2.7 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan Företagare. 7 (32)

8 Start-kit Företagare 2.8 Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder 1. Entreprenören Person som har en idé som hon vill förverkliga i nyetablering eller inom ramen för befintlig verksamhet Användnin gsmål Vill veta om Malmö är rätt stad för att förverkliga idén Informera tydligt och översiktligt om olika konkreta/praktiska aspekter av Malmö som företagarstad Stad att leva och bo i Företagsorienteringen övergripande Företagaren i fokus, förvaltningsöverskridande arbete i Staden Presentera Malmö stads visioner relaterat företagandet Informera om Malmö som företagsevenemangens stad Konkreta stöd (projekt, program, organisationer) Drivhuset EU-bidrag Arbetsförmedlingen Försäkringskassan IK2 Innovationsbron Syd AB Svenska ESF-rådet i Skåne Internationella Företagarföreningen i Sverige NUTEK Lån Riskkapital Rekryteringsmöjligheter (det geografiska området runt Malmö) Hitta medarbetare Olika kompetensprofiler Utbildningar Hitta professionella styrelseledamöter Statistik Antal företag Branscher Nyetableringar Tillväxt i företagen Etc Vittnesmål Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter 8 (32)

9 Start-kit Företagare Användnin gsmål Användnin gsmål Användnin gsmål Användnin gsmål Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Vill ha tillgång till bra infrastruktur Presentera visioner och planer Bredband Citytunnelns betydelse Flyg Tåg Konferensanläggningar Beskriv befintlig infrastruktur i staden Bredband Flyg Tåg Konferensanläggninar Typ av konferensanläggningar Logi Mat och dryck Restauranger Catering Vill veta om det finns passande lokaler/mark Tillgängliggör vad Malmö stad kan erbjuda Typ av lokal Tomter Var Karta Detaljplaner via gatuadress via tomtkarta Informera om hur man går tillväga för att köpa/hyra mark/lokal Hänvisa till andra aktörer Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Vill skapa kontakter Inom sin bransch Andra entreprenörer Vill veta hur man går till väga för att etablera ett företag Lägga upp affärsplan Vilka tillstånd behövs Tydlig information om olika tillstånd och vad som krävs för att få tillstånd 9 (32)

10 Start-kit Företagare Användnin gsmål Användnin gsmål Kategoriserade utifrån bransch och/eller annan sortering Visa vart man vänder sig och hur processen ser ut för olika tillstånd/anmälningar Tydliggör kontaktpersoner för respektive specialistområden Visa exempel på dokument eller liknande som behöver produceras Var besluten tas Visa vilka instanser som är inblandade i de olika stegen Hur lång tid det tar Om man kan överklaga, och hur man gör i så fall Enkelt spara information och sidor i en minneslista Lista med vanliga frågor och svar. Råd & tips för egenkontroll Checklista Länkar till andra relevanta sidor eller myndigheter Miljökrav Visa vilka regler som finns Tydliggör varför en regel existerar Hjälp med vad man ska tänka på när man startar företag Checklista Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Skall driva miljövänligt företagande Goda exempel Exempel på hur man kan arbeta med miljöpolicy och resepolicy Bilpooler Information om olika projekt kring miljö och företagande EU-finansierade Region Skåne Staten Skall uppmuntras att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? 10 (32)

11 Start-kit Företagare 2. Företagaren Person som har en etablerad verksamhet i Malmö och vill ha stöd runt företagets formella skyldigheter gentemot Malmö stad, men som också ser Malmö stad som en pusselbit i den löpande utvecklingen av företaget Användnings mål Användnings mål Användnings mål Vill få överblick på olika typer av stöd Rådgivning Anställningsstöd Hjälp att hitta praktikanter Informera om fördelarna Koppling till olika utbildningar där praktik ingår Yrkesrollen central sortering för att underlätta för företagaren Information om regler för praktikanter Praktikanter som står långt från arbetsmarknaden Möjlighet till ekonomiskt stöd vid anställning Ofta annan huvudman än Malmö stad Projekt med insatser i företaget Kurser Vill ha tillgång till bra infrastruktur Presentera visioner och planer Bredband Citytunnelns betydelse Flyg Tåg Konferensanläggningar Beskriv befintlig infrastruktur i staden Bredband Flyg Tåg Konferensanläggninar Typ av konferensanläggningar Logi Mat och dryck Restauranger Catering Skall känna att det är enkelt, och att det lönar sig, att följa reglerna Lista med företag som har fått anmärkningar Lista med företag som inte har fått anmärkningar Lista med restauranger som har fått Smileys Överblick på reglerade områden 11 (32)

12 Start-kit Företagare Skyltar Kök Säkerhet Snö Processtöd för specifika regler Informera om hela processen Övergripande kategori Eget ansvar Du måste exempelvis salta din trappa till butiken, men så klart inte anmäla eller ansöka Anmälan Ansökan Hur lång tid det tar Informera om vad som kommer att ske härnäst Om jag behöver producera något dokument/gå på möten, osv. under tiden Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Enkel blanketthantering Lättillgängliga blanketter Marktilldelning Bygglov Tobaksförsäljning Vem som serverar alkohol ikvälll Lätt att förstå hur formulär fylls i Ge anvisningar som är lätta att följa Gör det lätt att överblicka vilka dokument om ska bifogas I förlängningen interaktiva blanketter tydligt hur man lämnar in I förlängningen e-tjänster Ge bekräftelse på att ansökan är inlämnad Gör det enkelt att följa hela ärendet och se var det befinner sig i beslutskedjan Enkla kontaktvägar i förhållande till ärendet I förlängningen, mer och mer e-tjänster Påminn om det är saker i processen där företagaren skall lämna in saker eller agera på andra sätt, T ex ett inbokat möte med en handläggare Gärna SMS och e-post om företagaren föredrar det Gå obligatoriska kurser Runt alkoholhantering Ge tydligt besked om beslut Gör det enkelt att ta en kontakt om förklaringar behövs utöver skriftliga beslut 12 (32)

13 Start-kit Företagare Användnings mål Vill utvecklas/inspireras/lära Presentera olika former Aktiva Med andra företag Med högskolan Ingå i nätverk Branschvisa nätverk Branschöverskridande nätverk Nätverk i Öresundsregionen Företagsgrupper i Malmö Organisationer FöretagsAkademin Kurser "Passiva" Mässor Frukostmöten Föredrag Presentera vad som händer i Malmö för företagare Aktivitetskalender Pressmeddelanden Användnings mål Vill ha koll på vad som kan komma att förändras i framtiden Ge möjlighet till överblick på planerade/eventuella förändringar som rör företag Olika typer av förändringar Regler Branschvis Byggen Avstängningar Gågator Miljögata Vägarbeten Olika kanaler malmo.se e-post SMS RSS För specifika förändringar, erbjud insyn i beslutsprocessen Artiklar som berättar om olika förslag och ärenden som just nu behandlas och utreds. Artiklar som berättar om ärenden som just nu behandlas av kommunstyrelsen. Artiklar som berättar om beslut fattade av kommunfullmäktige För specifika förändringar, ge överblick på möjlighet att agera Föreläsningar Nyhetsbrev 13 (32)

14 Start-kit Företagare Användnings mål Användnings mål Böcker Remissvar Dialog med politiker Upprop Skall driva miljövänligt företagande Goda exempel Exempel på hur man kan arbeta med miljöpolicy och resepolicy Bilpooler Information om olika projekt kring miljö och företagande EU-finansierade Region Skåne Staten Vill lämna ett anbud på en offentlig upphandling Information om hur offentlig upphandling går till Lagar och regler Ramavtal Känna till vilka upphandlingsområden som finns Informera om vilket underlag som behövs Checklista Kontaktperson Möjlighet att följa processen 3. Fastighetsägaren Fastighetsägaren äger, förvaltar och/eller bygger fastigheter i Malmö Användnin gsmål Skall informera sina hyresgäster om hur man bor miljövänligt Möjlighet att ladda ner färdiga utskick som fastighetsägaren kan använda sig av Spola inte ner kaustiksoda i toaletten för då... Sortera ditt avfall så att.. Spara vatten Användnin gsmål Vill ha god ekonomi i sin fastighet Visa på sätt man kan spara pengar i en befintlig fastighet Minskad vattenförbrukning Minskade sopkostnader Minska antal kärl Minska antal stopp för sopbilen Minskad elförbrukning Visa på sätt man kan spara pengar vid nybyggnation (t ex passiv-hus) Användnin gsmål Behöver hjälp att göra rätt ifrån början 14 (32)

15 Start-kit Företagare Information om vem som ansvarar för vad; kommun, landsting, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, etc Information om fastighetsägarens ansvar sophantering snöröjning underhåll av häckar/träd buller skadedjur Sökbar lista med frågor och svar. 4. Näringslivsintressenten Person som har intressen i vad staden gör för att främja företagsamhet 4.1 Användningsmål Vill få en bild av hur man går tillväga om man skall etablera sig 4.2 Användningsmål Vill veta vilka företag som finns etablerade i Malmö Etablerade branscher Alla företag Nyetablerade företag 4.3 Användningsmål Vill se hur företagsklimatet ser Arbetsmarknaden Arbetslöshet 4.4 Användningsmål Vill ta del av visioner, strategier och överblicksplaner 4.5 Användningsmål Vill veta vad Malmö gör för att stimulera företagsamhet 4.6 Användningsmål Vill kunna lämna in synpunkter 4.7 Användningsmål Vill kunna påverka 4.8 Användningsmål Vill veta mer om offentliga upphandlingar Lagar och regler Pågående upphandlingar 4.9 Användningsmål Vill förstå Näringslivskontorets uppdrag Lagar och förordningar Malmö Stads ramar Uppdrag Fokusområden Budget Nationella samarbeten Internationella samarbeten 15 (32)

16 Start-kit Företagare 5. Malmöambassadören [Inflytelserik] person som vill marknadsföra och lyfta fram Malmö som en stad med visioner och möjligheter 5.1 Användningsmål Vill ta del av material om Malmö Visioner Vill veta vilka företag som finns i Malmö Historik Presentationsmaterial Foton Bildspel Film 16 (32)

17 Start-kit Företagare 3 Målgruppsbeskrivning Målgrupper är människor som har likartade behov och förväntningar på malmo.se. Målgrupperna definieras av de användningsmönster de kan förväntas ha. För ämnesredaktionen Företagre finns 5 målgrupper identifierade: 1. Entreprenören Person som har en idé som hon vill förverkliga i nyetablering eller inom ramen för befintlig verksamhet. 2. Företagaren Person som har en etablerad verksamhet i Malmö och vill ha stöd runt företagets formella skyldigheter gentemot Malmö stad, men som också ser Malmö stad som en pusselbit i den löpande utvecklingen av företaget. 3. Fastighetsägaren Fastighetsägaren äger, förvaltar eller bygger fastigheter i Malmö. 4. Näringslivsintressenten Person som har intressen i vad staden gör för att främja företagsamhet 5. Malmöambassadören [Inflytelserik] person som vill marknadsföra och lyfta fram Malmö som en stad med visioner och möjligheter Nedan finns Personas-kort framtaget för varje målgrupp. Personas-korten beskriver varje målgrupps användnignsmönster och drivkrafter. Målet är att ämnesredaktionerna ska få exempel på hur en användare av malmo.se ser ut. 17 (32)

18 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Entreprenören Jag har en idé, den vill jag förverkliga. Nyckelord inspirerande flexibelt lättillgängligt tilltalande Exempel på situation Jag vill starta ett företag, hur finner jag en lokal? Anders vill starta en legoverksamhet till Alfa Laval. Han bor i Malmö och vill ha nära till jobbet eftersom han arbetar helger och kvällstid. Anders kommer att starta sin verksamhet på halvtid och med en kompanjon. Han söker därför en billig, mindre industrilokal, hyfsat nära kommunikationer till Lund. Lokalen måste ligga nära kunden eftersom företaget levererar stora otympliga produkter. Enligt lagen måste ett företag ha mer än en kund. Han vill gå in på malmo.se och ta reda på om det finns liknande industrier i Malmö som han kan göra legoarbete för och för att finna en ledig lokal. Användningsmål Vill veta om Malmö är rätt stad för att förverkliga idén Vill ha tillgång till bra infrastruktur Vill veta om det finns passande lokaler/mark Vill skapa kontakter Vill veta hur man går till väga för att etablera ett företag Skall driva miljövänligt företagande Skall uppmuntras att kontakta Malmö stad för dialog Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

19 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Företagaren Driver ett företag och vill ha stöd och råd för att göra rätt, samt få stöd med vidareutveckling av företaget. Nyckelord överblick lättillgängligt lättförståligt inspirerande Exempel på situation Jag funderar på att ta in en praktikant Carlos har en framgångsrik telemarketing företag som expanderar med nya kunder och nya affärer. På kontoret där Carlos tar emot sina blivande kunder finns det ingen som kan välkomna kunderna, erbjuda kaffe osv. Carlos inser att det behövs någon som kan fungera som receptionist samt vara allt-i-allo. Han funderar på hur han ska gå tillväga, ska han sätta ut en annons, ska han ta kontakt med kommunen eller arbetsförmedlingen för att en praktikant, finns det någon form av bidrag eller stöd att få? Carlos går in på malmo.se för att se om han kan få hjälp med att lösa sitt problem. Användningsmål Vill få överblick på olika typer av stöd Skall känna att det är enkelt, och att det lönar sig, att följa reglerna Vill utvecklas/inspireras/lära Vill ha koll på vad som kan komma att förändras i framtiden Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra

20 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Fastighetsägaren Jag vill ha stöd med att förvalta mina fastigheter på ett bra sätt Nyckelord rikt begripligt lättillgängligt Exempel på situation Jag vill informera mina hyresgäster Alev driver familjeföretaget AY fastigheter. Hon har på senare tid tänkt mycket på miljön. Hon skulle vilja göra något som gör att deras fasigheter och hyresgästerna bidrar positivt till hållbarhetsarbetet hon läser så mycket om i tidningar. Det finns ju också en koppling mellan expv energisparsamma hyresgäster och god ekonomi i företaget så nu vill Alev ta tag i saken och skicka ut information till alla hyresgäster om hur man kan bo klimatsmart. Hon undrar om hon kan hitta några färdiga broschyrer någonstans eller om det finns tips, råd checklistor eller dylikt för att sätta ihop eget material. Användningsmål Skall informera sina hyresgäster om hur man bor miljövänligt Vill ha god ekonomi i sin fastighet Behöver hjälp att göra rätt ifrån början Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

21 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Näringslivsintressenten Jag vill veta vad staden gör för att främja företagsamhet. Nyckelord överblickbart inspirerande lättillgängligt positivt Exempel på situation Hur påverkas Skåne av lågkonjekturen? Emelie är HR chef på E-on. Hon är orolig över lågkonjekturen och följer de varsel och uppsägningar som varit. I media har hon hört mycket om varsel i övriga delar av landet, men inget om Skåne. Hon undrar hur Malmö har drabbats, om det har tagits fram några åtgärdspaket för att främja näringslivet i Skåne. Hon vill veta hur många som blivit varslade i Malmö och vill jämföra hur företagsklimatet i Malmö ser ut jämfört Stockholm och övriga Sverige. Kommer Malmöpolitikerna att sätta in några speciella insatser för att stödja näringslivet. Hon tar sig en stund på jobbet och går in på malmo.se för att ta reda på om Malmö har påverkats av lågkonjekturen som övriga delar av Sverige? Användningsmål Vill se hur företagsklimatet ser Vill ta del av visioner, strategier och överblicksplaner Vill veta vad Malmö gör för att stimulera företagsamhet Vill kunna lämna in synpunkter Vill veta vilka företag som finns etablerade i Malmö Vill kunna påverka Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

22 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Malmöambassadören Jag vill marknadsföra och lyfta fram Malmö, en stad med visioner och möjligheter. Nyckelord inspirerande flexibelt lättillgängligt tilltalande Vem är ambassadör? Jag vill berätta om Malmö Daimler Chrysler har flyttat sitt kontor från Köpenhamn till Malmö. Marie jobbar som IT ansvarig på företaget och ska till Stuttgart på ett IT - chefs möte. Under mötet ska hon göra en presentation. Eftersom det är första året företaget är beläget i Malmö vill hon markera det genom att inleda presentationen med att berätta om staden. Hon vill att det ska vara lättsamt och spännande, samtidigt vill hon visa vilken fantastisk stad Malmö är. Hon går in på malmo.se för att finna den bakgrundsinformation hon behöver. Användningsmål Vill ta del av material om Malmö Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

23 Start-kit Företagare 4 Översikt av användningsmål per målgrupp Företagare i Malmö är inte en homogen grupp med likartade behov och förväntningar. Varje företagare i Malmö har olika behov och uppvisar olika beteendemönster beroende på situation. I målgruppsanalysen har vi kunnat identifiera fyra olika beteenden eller användningsmönster, alla med sina speciella intressen och behov. Följande övergripande användningsmönster identifierades i målgruppsanalysen: Snabbkollaren Medborgaren som vill ta reda på en specifik information för att komma vidare med en uppgift eller ärende hon har för hand just där och då. För snabbkollaren är det viktiga att lösa uppgiften, inte att ta del av bakgrundinformation och förstå den stora bilden. Den ansvarstagande som rapporterar händelser som hon tycker behöver uppmärksammas eller åtgärdas. För Den ansvarstagande är det viktigt att känna att hennes röst har blivit hörd och att det finns en mottagare till informationen som lämnas Nyttjaren Alla som nyttjar Malmö Stads tjänster eller vill ta reda på vad Malmö Stad erbjuder. Det är viktigt för honom att känna till reglerna för nyttjande men även att ha kontroll över och insyn i hela sitt nyttjande. Den politiska Är aktiv och söker upp information om kommunpolitiken. För Den politiska är det viktigt att kunna följa den politiska processen samt förstå hur hon själv kan vara delaktig i processen och påverka. För ämnesområdet Företagare har följande specifika Personas (användningsmönster) identifierats: 1. Entreprenören 2. Företagaren 3. Fastighetsägaren 4. Näringslivsintressenten 5. Malmöambassadören I tabellen nedan följer en översikt hur Företagares användningsmål matchar mot de övergripande användningsmönsterna. 23 (32)

24 Start-kit Företagare 4.1 Översikttabell, abstrakta målgrupper per Persona Entreprenören Företagaren Fastighetsägaren Näringslivsintressenten Malmöambassadören Snabbkollaren Vill veta om det finns passande lokaler/mark Vill få överblick på olika typer av stöd Vill ha tillgång till bra infrastruktur Vill få en bild av hur man går tillväga om man vill etablera sig Vill veta vilka företag som finns etablerade i Malmö Vill se hur företagsklimatet ser ut Vill veta mer om offentliga upphandlingar Den ansvarstagande Vill ha koll på vad som kan komma att förändras i framtiden Skall informera sina hyresgäster om hur man bor miljövänligt Vill ta del av visioner, strategier och överblicksplaner Vill veta vad Malmö gör för att stimulera företagsamhet Vill kunna lämna in synpunkter Vill kunna påverka Vill ta del av material om Malmö Nyttjaren Vill veta om Malmö är rätt stad för att förverkliga idén Vill ha tillgång till bra infrastruktur Vill skapa kontakter Vill veta hur man går till väga för att etablera ett företag Skall driva miljövänligt företagande Skall uppmuntras att kontakta Malmö stad för dialog Skall känna att det är enkelt, och att det lönar sig, att följa reglerna Vill utvecklas/inspireras/ lära Skall driva miljövänligt företagande Vill lämna ett anbud på en offentlig upphandling Vill ha god ekonomi i sin fastighet Behöver hjälp att göra rätt ifrån början Den politiske Vill förstå Näringslivskontorets uppdrag 24 (32)

25 Start-kit Företagare 5 Navigationsöversikt Navigationsöversikten beskriver navigationsstrukturen på malmo.se. Nivå 1 och Nivå 2 är beslutade av projektet, där nivå 2 motsvarar respektive ämnesredaktion. Nivå 3 skall ses som en utgångspunkt för respektive ämnesredaktion, att jobba vidare med och även att detaljera på Nivå 4 och djupare. Nivå 1 Medborgare Företagare Turist Kommun & politik Nivå 2: Medborgare Barnomsorg & utbildning Biblioteken Bo & bygga Idrott & fritid Jobb & praktik Kris & säkerhet Kultur & nöje Miljö & hållbarhet Omsorg & stöd Social- & familjefrågor Stadsplanering & trafik Företagare Arrangemang och evenemang Driva och utveckla företag Etablera företag Fastigheter och mark Om näringslivet i Malmö Rekrytering och kompetensutveckling Starta företag Samarbeten och nätverk Tillstånd, regler och tillsyn Upphandling och inköp 25 (32)

26 Start-kit Företagare Turist Att göra i Malmö Arrangemang Café och restauranger Hotell Konferens och kongress Turistbyråer Om Malmö Resa Kommun & politik Fakta och statistik Förvaltningar och bolag Internationellt samarbete Stadens ekonomi Så styrs Malmö 5.1 Test av navigationsstruktur För att ta reda på hur väl den föreslagna navigationsstrukturen fungerar i konkreta användningssituationer utfördes en kortsorteringstest. Kortsorteringstestet genomfördes på stadsbiblioteket. 100-tal olika scenarios fanns beskrivna på lappar, samlade i en kortlek. Navigationsstrukturen med de föreslagna Nivå 1 och Nivå 2 rubrikerna var utskriven på en stor plakat. Testdeltagarna fick dra ett scenario ur kortleken, och sedan välja vilken rubrik de skulle ha klickat på för det scenario de hade plockat ut. Om inte testdeltagarens förstahandsalternativ var rätt fick hon välja en andra gång. Stor omsorg las vid att tillfråga personer från varierande åldersgrupp, nationalitet, kön osv. Totalt samlades 255 svar in Resultat från kortsorteringstest Statistik: 43 % svarade rätt, 22 % på första försöket. Jobb & praktik: Testerna visade att deltagarna valde Jobb & praktik före Företagare. Resultatet kan förklaras av att testdeltagarna inte hade erfarenhet av att driva eget företag och inte resonerade som företagare utan som medborgare och gjorde sina val utifrån medborgarperspektiv. För Företagare bör ytterligare tester med testdeltagare ut företagargruppen genomföras. 26 (32)

27 Start-kit Företagare 6 Interaktionsdesign För att visualisera hur [ämnesredaktion] skulle kunna se ut på malmo.se har vi valt ut två scenarios för vilka vi presenterar varsin interaktionsdesign (notera att en grafisk profil inte tagits fram utan att fokus enbart ligger på interaktionen). Varje interaktionsdesign består av ett antal bilder som visar hur medborgaren i scenariot navigerar bland sidorna på malmo.se för att komma fram till den information hon söker. Följande två scenarios har valts ut: Entreprenören Jag har en idé som jag funderar på att förverkliga, men undrar hur man går till väga för att etablera ett företag. Vad måste man tänka på? Malmöambassadören Jag ska på konferens i Oslo där jag ska prata om mitt företag som jag har här i Malmö. Jag vill gärna börja med att presentera Malmö som stad och ur företagsperspektiv, undrar om det finns något färdigt presentationsmaterial om Malmö på malmo.se? 27 (32)

28 Start-kit Företagare 6.1 Scenario 1 Jag har en idé som jag funderar på att förverkliga, men undrar hur man går till väga för att etablera ett företag. Vad måste man tänka på? Sid 1: 28 (32)

29 Start-kit Företagare Sid 2: 29 (32)

30 Start-kit Företagare Sid 3: 30 (32)

31 Start-kit Företagare 6.2 Scenario 2 Ola märker att sophämtningen uteblivit en vecka och vill veta varför och vad han ska göra med soporna som svämmar över. Sid 1: 31 (32)

32 Start-kit Företagare Sid 2: 32 (32)

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer