Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19"

Transkript

1 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Företagare Malmö Stad

2 Start-kit Företagare Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: Telefon: Bilaga Effektkarta Företagare Versionshistorik Detta dokument har uppdaterats och förändrats enligt följande: Ver Datum Kommentar Observera att samtliga Personas och scenarios inte finns med i denna leverans Navigationsstrukturen är inte beslutad Nivå 3 i navigationsstrukturen är inte beslutad 2 (32)

3 Start-kit Företagare Innehållsförteckning 1 Detta dokument Effektkarta för Företagare Övergripande syfte för malmo.se Effektmål 1 Varje samtal rätt Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Effektmål 3 Ökad kundnytta Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Företagares effektkarta syfte och effektmål Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder Målgruppsbeskrivning Översikt av användningsmål per målgrupp Översikttabell, abstrakta målgrupper per Persona Navigationsöversikt Test av navigationsstruktur Resultat från kortsorteringstest Interaktionsdesign Scenario Scenario (32)

4 Start-kit Företagare 1 Detta dokument Detta dokument är ett underlag för ämnesredaktionerna och har till syfte att fungera som ett stöddokument i det fortlöpande arbetet av webbplatsen Ambitionen är att säkerställa att allt innehåll (content) som skapas och publiceras på webbplatsen ska styra mot de gemensamma effektmålen som har fastställts i projektet Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Dokumentet omfattar huvudsak: Verksamhetens syfte och effektmål med webbplatsen Beskrivning av målgrupperna och vilka användningsmål har de Scenarions av vanliga användningssituationer 4 (32)

5 Start-kit Företagare 2 Effektkarta för Företagare 2.1 Övergripande syfte för malmo.se En central formulering i ärendet för Framtidens servicemöte är ökad tillgänglighet, där kanalsamverkan nämns som ett viktigt medel för detta. Detta syfte är också något som webbplatsen kan styras mot i termer av effektmål, målgrupper och åtgärder. Det övergripande syftet med webbplatsen är: Ökad tillgänglighet genom tre samverkande kanaler. För att veta om projektets övergripande syfte nås, och för att göra det möjligt att styra projektet i riktning mot detta syfte formulerar vi ett antal effektmål. 2.2 Effektmål 1 Varje samtal rätt Webbplatsens övergripande Effektmål 1 lyder enligt följande: Vid kontakt med Malmö stad i ett serviceärende, där man utgår från malmo.se för kontaktinformation, skall man komma direkt till en person som kan addera värde i ärendet. Mätetal: Efter tre månader i drift av samtliga kanaler skall medborgare som tar sin utgångspunkt i malmo.se kunna avsluta 75 % av de 30 vanligaste serviceärendena direkt på malmo.se alternativt nå en person som kan addera värde i första samtalet/besöket oavsett hur långt man har kommit i navigeringen innan man ringer/besöker. Mätningen görs sedan årligen och mätetalet efter ett år skall vara 80 % och efter två år 85 %. 2.3 Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Webbplatsens övergripande Effektmål 2 lyder enligt följande: En signifikant höjning av medborgarnas nöjdhet med avseende på malmo.se. Mätetal: På tre år skall Malmö stads Web Service Index nå Topp 5 med avseende på de tre underindex Användarvänlighet, Information samt Kontakt Effektmål 3 Ökad kundnytta Webbplatsens övergripande Effektmål 3 lyder enligt följande: 5 (32)

6 Start-kit Företagare Lejonparten av användarna av malmo.se skall lyckas få svar/hjälp med de vanligaste frågorna/ärendena. Mätetal: 8 av 10 användare skall lyckas få svar/hjälp med de 10 vanligaste frågorna/ärendena från driftstart av malmo.se. 2.5 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan (se bilagan Effektkarta för en helhetsbild och rapporten Målgruppsanalys för en rikare beskrivning av den del av effektkartan som rör de olika målgrupperna). 2.6 Företagares effektkarta syfte och effektmål Företagares syfte med webbplatsen är: Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra Effektmål 1: Enkelt för SME att förstå vilken hjälp/stöd jag kan få för att utveckla min verksamhet. Mätetal: 8 av 10 skall hitta fram till information om hjälp/stöd och förstå om det finns eller inte finns något i förhållande till företagets situation Mätesätt: Användningstest Effektmål 2: Klara av att genomföra företagets formella skyldigheter gentemot Malmö stad med malmo.se som resurs. 6 (32)

7 Start-kit Företagare Mätetal: 7 av 10 SME skall klara av att genomföra företagets formella skyldigheter gentemot staden med malmo.se som resurs Mätesätt: Användningstest Effektmål 3: Bidra till att sprida bilden av Malmö som en framgångsrik företagarstad. Mätetal: 9 av 10 skall svara ja på frågan om de uppfattar Malmö som en framgångsrik företagarstad efter att ha värderat vad de övergripande upplever på malmo.se-företagsavdelningen Mätesätt: Användningstest 2.7 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan Företagare. 7 (32)

8 Start-kit Företagare 2.8 Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder 1. Entreprenören Person som har en idé som hon vill förverkliga i nyetablering eller inom ramen för befintlig verksamhet Användnin gsmål Vill veta om Malmö är rätt stad för att förverkliga idén Informera tydligt och översiktligt om olika konkreta/praktiska aspekter av Malmö som företagarstad Stad att leva och bo i Företagsorienteringen övergripande Företagaren i fokus, förvaltningsöverskridande arbete i Staden Presentera Malmö stads visioner relaterat företagandet Informera om Malmö som företagsevenemangens stad Konkreta stöd (projekt, program, organisationer) Drivhuset EU-bidrag Arbetsförmedlingen Försäkringskassan IK2 Innovationsbron Syd AB Svenska ESF-rådet i Skåne Internationella Företagarföreningen i Sverige NUTEK Lån Riskkapital Rekryteringsmöjligheter (det geografiska området runt Malmö) Hitta medarbetare Olika kompetensprofiler Utbildningar Hitta professionella styrelseledamöter Statistik Antal företag Branscher Nyetableringar Tillväxt i företagen Etc Vittnesmål Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter 8 (32)

9 Start-kit Företagare Användnin gsmål Användnin gsmål Användnin gsmål Användnin gsmål Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Vill ha tillgång till bra infrastruktur Presentera visioner och planer Bredband Citytunnelns betydelse Flyg Tåg Konferensanläggningar Beskriv befintlig infrastruktur i staden Bredband Flyg Tåg Konferensanläggninar Typ av konferensanläggningar Logi Mat och dryck Restauranger Catering Vill veta om det finns passande lokaler/mark Tillgängliggör vad Malmö stad kan erbjuda Typ av lokal Tomter Var Karta Detaljplaner via gatuadress via tomtkarta Informera om hur man går tillväga för att köpa/hyra mark/lokal Hänvisa till andra aktörer Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Vill skapa kontakter Inom sin bransch Andra entreprenörer Vill veta hur man går till väga för att etablera ett företag Lägga upp affärsplan Vilka tillstånd behövs Tydlig information om olika tillstånd och vad som krävs för att få tillstånd 9 (32)

10 Start-kit Företagare Användnin gsmål Användnin gsmål Kategoriserade utifrån bransch och/eller annan sortering Visa vart man vänder sig och hur processen ser ut för olika tillstånd/anmälningar Tydliggör kontaktpersoner för respektive specialistområden Visa exempel på dokument eller liknande som behöver produceras Var besluten tas Visa vilka instanser som är inblandade i de olika stegen Hur lång tid det tar Om man kan överklaga, och hur man gör i så fall Enkelt spara information och sidor i en minneslista Lista med vanliga frågor och svar. Råd & tips för egenkontroll Checklista Länkar till andra relevanta sidor eller myndigheter Miljökrav Visa vilka regler som finns Tydliggör varför en regel existerar Hjälp med vad man ska tänka på när man startar företag Checklista Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Skall driva miljövänligt företagande Goda exempel Exempel på hur man kan arbeta med miljöpolicy och resepolicy Bilpooler Information om olika projekt kring miljö och företagande EU-finansierade Region Skåne Staten Skall uppmuntras att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? 10 (32)

11 Start-kit Företagare 2. Företagaren Person som har en etablerad verksamhet i Malmö och vill ha stöd runt företagets formella skyldigheter gentemot Malmö stad, men som också ser Malmö stad som en pusselbit i den löpande utvecklingen av företaget Användnings mål Användnings mål Användnings mål Vill få överblick på olika typer av stöd Rådgivning Anställningsstöd Hjälp att hitta praktikanter Informera om fördelarna Koppling till olika utbildningar där praktik ingår Yrkesrollen central sortering för att underlätta för företagaren Information om regler för praktikanter Praktikanter som står långt från arbetsmarknaden Möjlighet till ekonomiskt stöd vid anställning Ofta annan huvudman än Malmö stad Projekt med insatser i företaget Kurser Vill ha tillgång till bra infrastruktur Presentera visioner och planer Bredband Citytunnelns betydelse Flyg Tåg Konferensanläggningar Beskriv befintlig infrastruktur i staden Bredband Flyg Tåg Konferensanläggninar Typ av konferensanläggningar Logi Mat och dryck Restauranger Catering Skall känna att det är enkelt, och att det lönar sig, att följa reglerna Lista med företag som har fått anmärkningar Lista med företag som inte har fått anmärkningar Lista med restauranger som har fått Smileys Överblick på reglerade områden 11 (32)

12 Start-kit Företagare Skyltar Kök Säkerhet Snö Processtöd för specifika regler Informera om hela processen Övergripande kategori Eget ansvar Du måste exempelvis salta din trappa till butiken, men så klart inte anmäla eller ansöka Anmälan Ansökan Hur lång tid det tar Informera om vad som kommer att ske härnäst Om jag behöver producera något dokument/gå på möten, osv. under tiden Tydlig uppmuntran att kontakta Malmö stad för dialog Inte bara kontaktrutan Tydligt i copy-texter Lyft fram kontaktperson(er) Foto? Enkel blanketthantering Lättillgängliga blanketter Marktilldelning Bygglov Tobaksförsäljning Vem som serverar alkohol ikvälll Lätt att förstå hur formulär fylls i Ge anvisningar som är lätta att följa Gör det lätt att överblicka vilka dokument om ska bifogas I förlängningen interaktiva blanketter tydligt hur man lämnar in I förlängningen e-tjänster Ge bekräftelse på att ansökan är inlämnad Gör det enkelt att följa hela ärendet och se var det befinner sig i beslutskedjan Enkla kontaktvägar i förhållande till ärendet I förlängningen, mer och mer e-tjänster Påminn om det är saker i processen där företagaren skall lämna in saker eller agera på andra sätt, T ex ett inbokat möte med en handläggare Gärna SMS och e-post om företagaren föredrar det Gå obligatoriska kurser Runt alkoholhantering Ge tydligt besked om beslut Gör det enkelt att ta en kontakt om förklaringar behövs utöver skriftliga beslut 12 (32)

13 Start-kit Företagare Användnings mål Vill utvecklas/inspireras/lära Presentera olika former Aktiva Med andra företag Med högskolan Ingå i nätverk Branschvisa nätverk Branschöverskridande nätverk Nätverk i Öresundsregionen Företagsgrupper i Malmö Organisationer FöretagsAkademin Kurser "Passiva" Mässor Frukostmöten Föredrag Presentera vad som händer i Malmö för företagare Aktivitetskalender Pressmeddelanden Användnings mål Vill ha koll på vad som kan komma att förändras i framtiden Ge möjlighet till överblick på planerade/eventuella förändringar som rör företag Olika typer av förändringar Regler Branschvis Byggen Avstängningar Gågator Miljögata Vägarbeten Olika kanaler malmo.se e-post SMS RSS För specifika förändringar, erbjud insyn i beslutsprocessen Artiklar som berättar om olika förslag och ärenden som just nu behandlas och utreds. Artiklar som berättar om ärenden som just nu behandlas av kommunstyrelsen. Artiklar som berättar om beslut fattade av kommunfullmäktige För specifika förändringar, ge överblick på möjlighet att agera Föreläsningar Nyhetsbrev 13 (32)

14 Start-kit Företagare Användnings mål Användnings mål Böcker Remissvar Dialog med politiker Upprop Skall driva miljövänligt företagande Goda exempel Exempel på hur man kan arbeta med miljöpolicy och resepolicy Bilpooler Information om olika projekt kring miljö och företagande EU-finansierade Region Skåne Staten Vill lämna ett anbud på en offentlig upphandling Information om hur offentlig upphandling går till Lagar och regler Ramavtal Känna till vilka upphandlingsområden som finns Informera om vilket underlag som behövs Checklista Kontaktperson Möjlighet att följa processen 3. Fastighetsägaren Fastighetsägaren äger, förvaltar och/eller bygger fastigheter i Malmö Användnin gsmål Skall informera sina hyresgäster om hur man bor miljövänligt Möjlighet att ladda ner färdiga utskick som fastighetsägaren kan använda sig av Spola inte ner kaustiksoda i toaletten för då... Sortera ditt avfall så att.. Spara vatten Användnin gsmål Vill ha god ekonomi i sin fastighet Visa på sätt man kan spara pengar i en befintlig fastighet Minskad vattenförbrukning Minskade sopkostnader Minska antal kärl Minska antal stopp för sopbilen Minskad elförbrukning Visa på sätt man kan spara pengar vid nybyggnation (t ex passiv-hus) Användnin gsmål Behöver hjälp att göra rätt ifrån början 14 (32)

15 Start-kit Företagare Information om vem som ansvarar för vad; kommun, landsting, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, etc Information om fastighetsägarens ansvar sophantering snöröjning underhåll av häckar/träd buller skadedjur Sökbar lista med frågor och svar. 4. Näringslivsintressenten Person som har intressen i vad staden gör för att främja företagsamhet 4.1 Användningsmål Vill få en bild av hur man går tillväga om man skall etablera sig 4.2 Användningsmål Vill veta vilka företag som finns etablerade i Malmö Etablerade branscher Alla företag Nyetablerade företag 4.3 Användningsmål Vill se hur företagsklimatet ser Arbetsmarknaden Arbetslöshet 4.4 Användningsmål Vill ta del av visioner, strategier och överblicksplaner 4.5 Användningsmål Vill veta vad Malmö gör för att stimulera företagsamhet 4.6 Användningsmål Vill kunna lämna in synpunkter 4.7 Användningsmål Vill kunna påverka 4.8 Användningsmål Vill veta mer om offentliga upphandlingar Lagar och regler Pågående upphandlingar 4.9 Användningsmål Vill förstå Näringslivskontorets uppdrag Lagar och förordningar Malmö Stads ramar Uppdrag Fokusområden Budget Nationella samarbeten Internationella samarbeten 15 (32)

16 Start-kit Företagare 5. Malmöambassadören [Inflytelserik] person som vill marknadsföra och lyfta fram Malmö som en stad med visioner och möjligheter 5.1 Användningsmål Vill ta del av material om Malmö Visioner Vill veta vilka företag som finns i Malmö Historik Presentationsmaterial Foton Bildspel Film 16 (32)

17 Start-kit Företagare 3 Målgruppsbeskrivning Målgrupper är människor som har likartade behov och förväntningar på malmo.se. Målgrupperna definieras av de användningsmönster de kan förväntas ha. För ämnesredaktionen Företagre finns 5 målgrupper identifierade: 1. Entreprenören Person som har en idé som hon vill förverkliga i nyetablering eller inom ramen för befintlig verksamhet. 2. Företagaren Person som har en etablerad verksamhet i Malmö och vill ha stöd runt företagets formella skyldigheter gentemot Malmö stad, men som också ser Malmö stad som en pusselbit i den löpande utvecklingen av företaget. 3. Fastighetsägaren Fastighetsägaren äger, förvaltar eller bygger fastigheter i Malmö. 4. Näringslivsintressenten Person som har intressen i vad staden gör för att främja företagsamhet 5. Malmöambassadören [Inflytelserik] person som vill marknadsföra och lyfta fram Malmö som en stad med visioner och möjligheter Nedan finns Personas-kort framtaget för varje målgrupp. Personas-korten beskriver varje målgrupps användnignsmönster och drivkrafter. Målet är att ämnesredaktionerna ska få exempel på hur en användare av malmo.se ser ut. 17 (32)

18 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Entreprenören Jag har en idé, den vill jag förverkliga. Nyckelord inspirerande flexibelt lättillgängligt tilltalande Exempel på situation Jag vill starta ett företag, hur finner jag en lokal? Anders vill starta en legoverksamhet till Alfa Laval. Han bor i Malmö och vill ha nära till jobbet eftersom han arbetar helger och kvällstid. Anders kommer att starta sin verksamhet på halvtid och med en kompanjon. Han söker därför en billig, mindre industrilokal, hyfsat nära kommunikationer till Lund. Lokalen måste ligga nära kunden eftersom företaget levererar stora otympliga produkter. Enligt lagen måste ett företag ha mer än en kund. Han vill gå in på malmo.se och ta reda på om det finns liknande industrier i Malmö som han kan göra legoarbete för och för att finna en ledig lokal. Användningsmål Vill veta om Malmö är rätt stad för att förverkliga idén Vill ha tillgång till bra infrastruktur Vill veta om det finns passande lokaler/mark Vill skapa kontakter Vill veta hur man går till väga för att etablera ett företag Skall driva miljövänligt företagande Skall uppmuntras att kontakta Malmö stad för dialog Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

19 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Företagaren Driver ett företag och vill ha stöd och råd för att göra rätt, samt få stöd med vidareutveckling av företaget. Nyckelord överblick lättillgängligt lättförståligt inspirerande Exempel på situation Jag funderar på att ta in en praktikant Carlos har en framgångsrik telemarketing företag som expanderar med nya kunder och nya affärer. På kontoret där Carlos tar emot sina blivande kunder finns det ingen som kan välkomna kunderna, erbjuda kaffe osv. Carlos inser att det behövs någon som kan fungera som receptionist samt vara allt-i-allo. Han funderar på hur han ska gå tillväga, ska han sätta ut en annons, ska han ta kontakt med kommunen eller arbetsförmedlingen för att en praktikant, finns det någon form av bidrag eller stöd att få? Carlos går in på malmo.se för att se om han kan få hjälp med att lösa sitt problem. Användningsmål Vill få överblick på olika typer av stöd Skall känna att det är enkelt, och att det lönar sig, att följa reglerna Vill utvecklas/inspireras/lära Vill ha koll på vad som kan komma att förändras i framtiden Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra

20 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Fastighetsägaren Jag vill ha stöd med att förvalta mina fastigheter på ett bra sätt Nyckelord rikt begripligt lättillgängligt Exempel på situation Jag vill informera mina hyresgäster Alev driver familjeföretaget AY fastigheter. Hon har på senare tid tänkt mycket på miljön. Hon skulle vilja göra något som gör att deras fasigheter och hyresgästerna bidrar positivt till hållbarhetsarbetet hon läser så mycket om i tidningar. Det finns ju också en koppling mellan expv energisparsamma hyresgäster och god ekonomi i företaget så nu vill Alev ta tag i saken och skicka ut information till alla hyresgäster om hur man kan bo klimatsmart. Hon undrar om hon kan hitta några färdiga broschyrer någonstans eller om det finns tips, råd checklistor eller dylikt för att sätta ihop eget material. Användningsmål Skall informera sina hyresgäster om hur man bor miljövänligt Vill ha god ekonomi i sin fastighet Behöver hjälp att göra rätt ifrån början Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

21 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Näringslivsintressenten Jag vill veta vad staden gör för att främja företagsamhet. Nyckelord överblickbart inspirerande lättillgängligt positivt Exempel på situation Hur påverkas Skåne av lågkonjekturen? Emelie är HR chef på E-on. Hon är orolig över lågkonjekturen och följer de varsel och uppsägningar som varit. I media har hon hört mycket om varsel i övriga delar av landet, men inget om Skåne. Hon undrar hur Malmö har drabbats, om det har tagits fram några åtgärdspaket för att främja näringslivet i Skåne. Hon vill veta hur många som blivit varslade i Malmö och vill jämföra hur företagsklimatet i Malmö ser ut jämfört Stockholm och övriga Sverige. Kommer Malmöpolitikerna att sätta in några speciella insatser för att stödja näringslivet. Hon tar sig en stund på jobbet och går in på malmo.se för att ta reda på om Malmö har påverkats av lågkonjekturen som övriga delar av Sverige? Användningsmål Vill se hur företagsklimatet ser Vill ta del av visioner, strategier och överblicksplaner Vill veta vad Malmö gör för att stimulera företagsamhet Vill kunna lämna in synpunkter Vill veta vilka företag som finns etablerade i Malmö Vill kunna påverka Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

22 Företagare Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Malmöambassadören Jag vill marknadsföra och lyfta fram Malmö, en stad med visioner och möjligheter. Nyckelord inspirerande flexibelt lättillgängligt tilltalande Vem är ambassadör? Jag vill berätta om Malmö Daimler Chrysler har flyttat sitt kontor från Köpenhamn till Malmö. Marie jobbar som IT ansvarig på företaget och ska till Stuttgart på ett IT - chefs möte. Under mötet ska hon göra en presentation. Eftersom det är första året företaget är beläget i Malmö vill hon markera det genom att inleda presentationen med att berätta om staden. Hon vill att det ska vara lättsamt och spännande, samtidigt vill hon visa vilken fantastisk stad Malmö är. Hon går in på malmo.se för att finna den bakgrundsinformation hon behöver. Användningsmål Vill ta del av material om Malmö Syfte Företagare Vara ett enkelt och smidig gränssnitt mellan företagare och Malmö stad SAMT förmedla bilden av Malmö som en attraktiv företagarstad som ett företag tjänar på att tillhöra.

23 Start-kit Företagare 4 Översikt av användningsmål per målgrupp Företagare i Malmö är inte en homogen grupp med likartade behov och förväntningar. Varje företagare i Malmö har olika behov och uppvisar olika beteendemönster beroende på situation. I målgruppsanalysen har vi kunnat identifiera fyra olika beteenden eller användningsmönster, alla med sina speciella intressen och behov. Följande övergripande användningsmönster identifierades i målgruppsanalysen: Snabbkollaren Medborgaren som vill ta reda på en specifik information för att komma vidare med en uppgift eller ärende hon har för hand just där och då. För snabbkollaren är det viktiga att lösa uppgiften, inte att ta del av bakgrundinformation och förstå den stora bilden. Den ansvarstagande som rapporterar händelser som hon tycker behöver uppmärksammas eller åtgärdas. För Den ansvarstagande är det viktigt att känna att hennes röst har blivit hörd och att det finns en mottagare till informationen som lämnas Nyttjaren Alla som nyttjar Malmö Stads tjänster eller vill ta reda på vad Malmö Stad erbjuder. Det är viktigt för honom att känna till reglerna för nyttjande men även att ha kontroll över och insyn i hela sitt nyttjande. Den politiska Är aktiv och söker upp information om kommunpolitiken. För Den politiska är det viktigt att kunna följa den politiska processen samt förstå hur hon själv kan vara delaktig i processen och påverka. För ämnesområdet Företagare har följande specifika Personas (användningsmönster) identifierats: 1. Entreprenören 2. Företagaren 3. Fastighetsägaren 4. Näringslivsintressenten 5. Malmöambassadören I tabellen nedan följer en översikt hur Företagares användningsmål matchar mot de övergripande användningsmönsterna. 23 (32)

24 Start-kit Företagare 4.1 Översikttabell, abstrakta målgrupper per Persona Entreprenören Företagaren Fastighetsägaren Näringslivsintressenten Malmöambassadören Snabbkollaren Vill veta om det finns passande lokaler/mark Vill få överblick på olika typer av stöd Vill ha tillgång till bra infrastruktur Vill få en bild av hur man går tillväga om man vill etablera sig Vill veta vilka företag som finns etablerade i Malmö Vill se hur företagsklimatet ser ut Vill veta mer om offentliga upphandlingar Den ansvarstagande Vill ha koll på vad som kan komma att förändras i framtiden Skall informera sina hyresgäster om hur man bor miljövänligt Vill ta del av visioner, strategier och överblicksplaner Vill veta vad Malmö gör för att stimulera företagsamhet Vill kunna lämna in synpunkter Vill kunna påverka Vill ta del av material om Malmö Nyttjaren Vill veta om Malmö är rätt stad för att förverkliga idén Vill ha tillgång till bra infrastruktur Vill skapa kontakter Vill veta hur man går till väga för att etablera ett företag Skall driva miljövänligt företagande Skall uppmuntras att kontakta Malmö stad för dialog Skall känna att det är enkelt, och att det lönar sig, att följa reglerna Vill utvecklas/inspireras/ lära Skall driva miljövänligt företagande Vill lämna ett anbud på en offentlig upphandling Vill ha god ekonomi i sin fastighet Behöver hjälp att göra rätt ifrån början Den politiske Vill förstå Näringslivskontorets uppdrag 24 (32)

25 Start-kit Företagare 5 Navigationsöversikt Navigationsöversikten beskriver navigationsstrukturen på malmo.se. Nivå 1 och Nivå 2 är beslutade av projektet, där nivå 2 motsvarar respektive ämnesredaktion. Nivå 3 skall ses som en utgångspunkt för respektive ämnesredaktion, att jobba vidare med och även att detaljera på Nivå 4 och djupare. Nivå 1 Medborgare Företagare Turist Kommun & politik Nivå 2: Medborgare Barnomsorg & utbildning Biblioteken Bo & bygga Idrott & fritid Jobb & praktik Kris & säkerhet Kultur & nöje Miljö & hållbarhet Omsorg & stöd Social- & familjefrågor Stadsplanering & trafik Företagare Arrangemang och evenemang Driva och utveckla företag Etablera företag Fastigheter och mark Om näringslivet i Malmö Rekrytering och kompetensutveckling Starta företag Samarbeten och nätverk Tillstånd, regler och tillsyn Upphandling och inköp 25 (32)

26 Start-kit Företagare Turist Att göra i Malmö Arrangemang Café och restauranger Hotell Konferens och kongress Turistbyråer Om Malmö Resa Kommun & politik Fakta och statistik Förvaltningar och bolag Internationellt samarbete Stadens ekonomi Så styrs Malmö 5.1 Test av navigationsstruktur För att ta reda på hur väl den föreslagna navigationsstrukturen fungerar i konkreta användningssituationer utfördes en kortsorteringstest. Kortsorteringstestet genomfördes på stadsbiblioteket. 100-tal olika scenarios fanns beskrivna på lappar, samlade i en kortlek. Navigationsstrukturen med de föreslagna Nivå 1 och Nivå 2 rubrikerna var utskriven på en stor plakat. Testdeltagarna fick dra ett scenario ur kortleken, och sedan välja vilken rubrik de skulle ha klickat på för det scenario de hade plockat ut. Om inte testdeltagarens förstahandsalternativ var rätt fick hon välja en andra gång. Stor omsorg las vid att tillfråga personer från varierande åldersgrupp, nationalitet, kön osv. Totalt samlades 255 svar in Resultat från kortsorteringstest Statistik: 43 % svarade rätt, 22 % på första försöket. Jobb & praktik: Testerna visade att deltagarna valde Jobb & praktik före Företagare. Resultatet kan förklaras av att testdeltagarna inte hade erfarenhet av att driva eget företag och inte resonerade som företagare utan som medborgare och gjorde sina val utifrån medborgarperspektiv. För Företagare bör ytterligare tester med testdeltagare ut företagargruppen genomföras. 26 (32)

27 Start-kit Företagare 6 Interaktionsdesign För att visualisera hur [ämnesredaktion] skulle kunna se ut på malmo.se har vi valt ut två scenarios för vilka vi presenterar varsin interaktionsdesign (notera att en grafisk profil inte tagits fram utan att fokus enbart ligger på interaktionen). Varje interaktionsdesign består av ett antal bilder som visar hur medborgaren i scenariot navigerar bland sidorna på malmo.se för att komma fram till den information hon söker. Följande två scenarios har valts ut: Entreprenören Jag har en idé som jag funderar på att förverkliga, men undrar hur man går till väga för att etablera ett företag. Vad måste man tänka på? Malmöambassadören Jag ska på konferens i Oslo där jag ska prata om mitt företag som jag har här i Malmö. Jag vill gärna börja med att presentera Malmö som stad och ur företagsperspektiv, undrar om det finns något färdigt presentationsmaterial om Malmö på malmo.se? 27 (32)

28 Start-kit Företagare 6.1 Scenario 1 Jag har en idé som jag funderar på att förverkliga, men undrar hur man går till väga för att etablera ett företag. Vad måste man tänka på? Sid 1: 28 (32)

29 Start-kit Företagare Sid 2: 29 (32)

30 Start-kit Företagare Sid 3: 30 (32)

31 Start-kit Företagare 6.2 Scenario 2 Ola märker att sophämtningen uteblivit en vecka och vill veta varför och vad han ska göra med soporna som svämmar över. Sid 1: 31 (32)

32 Start-kit Företagare Sid 2: 32 (32)

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Biblioteken. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Biblioteken. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Biblioteken Malmö Stad Start-kit Biblioteken Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Förskola & utbildning. Effektkarta

Förskola & utbildning. Effektkarta Effektkarta Förskola & utbildning Syfte - Tydliggöra förskole- och utbildningsutbudet i förhållande till olika åldrar och livssituationer Effektmål 1 - Det skall vara enkelt att hitta grundinformation

Läs mer

Så fångar du dina målgrupper!

Så fångar du dina målgrupper! Så fångar du dina målgrupper! inuse AB Sveriges största företag inom användbarhet Kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm 21 erfarna specialister Något av vad vi gör just nu VHS användningstester av studera.nu

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte. Malmö Stad 2008-09-08

Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte. Malmö Stad 2008-09-08 Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte Malmö Stad 2008-09-08 Sammanfattning Det övergripande syftet med projektet föreslås till Ökad tillgänglighet genom tre samverkande kanaler.

Läs mer

Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING

Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING Uppsala: Digitala patientjournaler Ett tungrott datasystem har blivit en arbetsmiljö-katastrofpå vårdcentraler i Uppsala län. Personal har blivit

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verva Lund 31.3 2008

Verva Lund 31.3 2008 Verva Lund 31.3 2008 Vem är vi till för? Hur gjorde vi förr? Vad är usability? Lätt hitta information/service, som jag som kund behöver NYTTA!!! Hur löser vi det? Satsar våra små resurser rätt Och/eller

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Effektivare medborgarservice

Effektivare medborgarservice Effektivare medborgarservice inuse AB Sveriges största företag inom användbarhet 22 erfarna specialister Kontor i... Något av vad vi gör just nu Stockholms skolwebb: utbildning i Att skriva för webb SOS

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

INFORMATION. till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg

INFORMATION. till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg INFORMATION till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg TOMT FÖR VERKSAMHET - ATT TÄNKA PÅ INFÖR ETABLERING (Detta dokument är endast avsett att fungera som ett stöd och är inte en fullständig

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren.

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Kulturproceduren Första hjälpen Arrangör Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Här kan du läsa dig till hur man praktiskt använder Kulturprocedurens olika delar. Den

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked 1 (7) Ansökan om planbesked Vänligen fyll i för snabbare och mer effektiv handläggning av er ansökan. Om ni har frågor angående hur ni fyller i den här förfrågan vänligen kontakta oss på planenheten så

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster PiteåPanelen Rapport 4 Vad tycker panelen om E-tjänster Augusti 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomiavdelningen vid Kommunledningskontoret 1.0 Inledning För att förenkla för medborgarna, utvecklar Piteå Kommun

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015 Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete Nöjd Kund Index SKLs näringslivsnätverk 5 februari 2015 Hur blir man nöjd? Alla människor vill bli lyssnade till, känna att deras åsikter spelar roll

Läs mer

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07 CHECKLIST AND INSTRUCTIONS Mobila kanaler blir bara viktigare Några frågor till Johan Lindgren, VD Telenor Sverige Excitera Innovation Challenge (EIC) 2007 innehåller en ny kategori där tävlingsdeltagarna

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Ängelholms Näringsliv - nuläge och några av våra viktiga frågor framöver Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande 5 plats i Sv. Näringslivs företagsranking 2012

Läs mer