1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval"

Transkript

1 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till väga. Jag är en av dessa, så därför har jag försökt få fram grundläggande fakta om hur man startar upp och driver ett företag. 1:2 Uppläggning Jag har försökt att ta fram de grundläggande fakta som behövs för någon som är intresserad av att starta eget företag. Jag har inte gått in djupare i någon del utan lagt nivån på arbetet så att vem som helst ska kunna ta del och förhoppningsvis lära sig något nytt. Vissa fakta utgår ifrån att starta en klädbutik då detta intresserar mig mer än andra alternativ.

2 2 2.AFFÄRSIDÉN 2:1 Vad är och hur analyserar man en affärsidé? Man brukar säga att en affärsidé oftast är någonting man vid upprepade tillfällen saknar i det vardagliga livet. Och vad som är vardag varierar givetvis från person till person. Om man jobbar inom industrin och dagligen kan påvisa brister i arbetet som lätt kan avhjälpas och Du vet hur, då är en affärsidé född. När man har en affärsidé finns det många saker man ska tänka på. Vad är syftet med idén? De flesta vill tjäna pengar men du måste veta om du är konkurrenskraftig, eller om din idé är unik, håller den? Kan du någonting om det du har tänkt att starta, har du kontakter inom området? Vilka förutsättningar finns? Konjunkturer, lediga lokaler, köpförmåga, leverantörer mm. Du måste också undersöka om det finns några lagliga hinder eller myndighetskrav. Det är också viktigt att följa sin egen idé och inte leverantörens krav eller önskemål, för denne kanske inte alls vet hur just din målgrupp kunder vill ha det. Att veta kundens önskemål kallas att vara marknadsorienterad, det vill säga förstå och tolka människors tillvaro och deras sätt att leva samt deras behov. Man kan sammanfatta händelseförloppet från idén till öppnandet som nedan. Idéfasen symboliserar den period då du får en idé och utvecklar den rent teoretiskt. Övertygelsefasen är då du ska övertyga andra om att det är en jättebra affärsidé t ex leverantörer, banker, kunder. Förberedelsefasen är tiden för teoretiska och praktiska detaljer såsom lokal, finansiering, leverantörer mm. Igångsättningsfasen är då du startar upp företaget och får allting att snurra, exempelvis marknadsföring. Driftsfasen är slutligen den tid då du driver företaget, då pengar kommer in i form av försäljning och går ut i form av leverantörsskulder. När man har bestämt sig för att starta eget måste man veta i vilken utsträckning företaget skall fungera. Ska du säga upp ditt nuvarande jobb och satsa hela din tid i företaget? Det bästa är nog att testa affärsidén först och driva det som hobbyverksamhet ett tag. Skaffa sig lite erfarenhet, kanske praktisera i en butik och lära sig hur man går till väga, fråga vänner och bekanta hur de ställer sig till idén. När man är fullt övertygad om att det är rätt att satsa

3 3 180 procent så kan man ta tjänstledigt under tiden för uppstartandet. Man kan även få A kassa under en viss period av uppstartandet. 3.HJÄLP ATT STARTA EGET 3:1 Olika företag som finns till hjälp Det finns hjälp att få när man ska starta eget, både den hjälp som kostar och den som är gratis. För det första kan man vända sig till ett ideellt, statligt företag som heter Nyföretagarcentrum, där man får hjälp med att granska affärsidén och utvärdera möjligheterna för ett framtida företag. Av 100 företag som startar i Sverige går ca 50 i konkurs inom en tre-års period, av 100 företag som Nyföretagarcentrum rekommenderar hamnar endast fyra stycken på ekonomiskt obestånd. Om man tycker att din idé är bra så slussas du vidare till någon som är specialiserad inom just ditt område. Nästa steg är finansiering och det brukar vara svårt att ordna. Men kommunens samtliga banker är med som medlemmar och flera högre banktjänstemän sitter även med i styrelsen, så tycker de att din idé är bra så brukar inte finansieringen vara något problem. Givetvis ska man helst ha eget startkapital samt borgensmän men detta beaktas i det enskilda fallet. En kanal som du kan slussas genom är Idébanken 1, ett för i år nystartat projekt som leds av före detta kommunordförande Bo Melander. Idébanken finns till för nystartade företag som inte har resurser eller kunskaper att genomföra sina idéer. Här kan man till exempel få hjälp med att konstruera hela detaljerade ritningar för diverse idéer inom produktion. Här finns också ekonomer och marknadsförare till hjälp och det mesta är helt kostnadsfritt genom anslag från riksdag och kommun, men det finns tillfällen då det kostar lite men det är då en självkostnad. Sedan finns det mängder av böcker att tillgå, några av dem är upptagna i förteckningen på slutet. Olika branschorganisationer kan man också vända sig till och så anordnar ofta studieförbunden kurser i att starta eget till en mindre kostnad. Om man har gott om pengar eller om det är nödvändigt så kan man anlita konsulter inom det speciella området men dessa kostar ganska mycket. 1 se intervju bilaga nr 1

4 4 4.MARKNADSUNDERSÖKNING/BEDÖMNING 4:1 Vad är en marknadsundersökning? Innan man bestämmer sig för att starta sitt företag är det viktigt att man känner till marknaden man tänker gå in på. Detta gör man genom marknadsundersökningar. Det finns speciella företag som enbart sysslar med detta, t.ex. SCB och IMU. Men det går att göra själv. För det första måste man ha information om hur den totala marknaden för tex kläder ser ut för tillfället. Sedan bestämmer man vilken målgrupp man ska satsa på, ska du ha ett brett sortiment som riktar sig mot alla som köper kläder eller ska du satsa på en liten, extrem del av ungdomarna? Det är en bedömningsfråga men det som är viktigt är att man är mycket tydlig i sitt budskap och enbart riktar sig mot den målgrupp man vill nå. Hur stor del av marknaden vill du gå in på? Ska du enbart satsa lokalt eller finns det anledning att synas i andra städer också? Lika viktigt är att man har koll på sina konkurrenter. Hur många är de? Hur ser deras marknadsföring ut? Är de lönsamma? Vad har du som inte de har. Hur kommer framtiden att se ut för dina konkurrenter och för marknaden i sin helhet? Kanske kan du lära dig något av dem. 4:2 Hur gör man en marknadsundersökning? Det finns olika metoder att göra en marknadsundersökning på och en av dem är intervjuer. Man tar då reda på vad målgruppen tycker, i form av skriftliga eller muntliga frågor. Sedan kan man fråga leverantören vad han upplever fungerar bäst nu och vad som fungerar i morgon. Det finns också siffror man kan förlita sig på, dels det enskilda företagets siffror i form av redovisningar av olika slag, t.ex. din konkurrents årsredovisning som du kan beställa från Patent och registreringsverket, dels kan du ta fram ett medeltal ur hela marknaden. Detta klarar man i regel inte av själv utan då kan man vända sig till något företag som sysslar med sådant. Det man generellt vill ha svar på är, vad är det som gör vissa företag framgångsrika? 5.BOLAGSFORM 5:1 vilka olika sorters bolag finns det? När du har kommit så här långt är det viktigt att registrera ditt företag som ett bolag. Vilken bolagsform du väljer är helt individuellt. De vanligaste formerna av bolag som finns är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Den största skillnaden mellan de olika bolagen är det personliga ansvaret. Om vi börjar med den enskilda firman som är den enklaste formen av bolag så gäller följande. Man är ensam ägare med personligt ansvar och deklarerar personligen bolagets resultat som inkomst av rörelse. Det finns sålunda ingen gräns mellan firman och ägaren personligen åt några håll.

5 5 Handelsbolag är också en personlig form av bolag, men här måste man vara minst två delägare och man måste lämna in bokföring vid räkenskapsårets slut enligt lag 2. Kommanditbolag startar man om man vill dela upp ansvaret så att en är personligt ansvarig, en sk komplementär och de övriga inte har något personligt ansvar. Ett aktiebolag kan vara komplementär. I övrigt gäller samma regler som vid handelsbolag. Till sist har vi aktiebolaget som är en juridisk form av bolag och innebär att delägarna inte har något personligt ansvar. Till skillnad från de övriga bolagsformerna så måste man investera minst kronor i aktiekapital och detta kan vara en tillgång i företaget en sk apportegendom. Man är också skyldig att lämna in en årsredovisning en gång om året till Patent och registreringsverket. Man måste också ha en auktoriserad revisor som sköter bokföringen. En styrelse måste bildas med VD och tillhörande underordnade. 5:2 Hur registrerar man ett bolag? När man bestämt sig för vilken form av bolag man vill bilda så kontaktar man den länsstyrelse man tillhör och rekvirerar ansökningsblanketter. 3 Man kan sedan starta firman innan man fått besked från länsstyrelsen om man sökt för enskild firma eller handelsbolag då dessa har samma organisationsnummer som ägarens personnummer. Övriga bolag tilldelas ett organisationsnummer som är ett bolags personnummer. 6.FINANSIERING 6:1 Investeringskapital och rörelsekapital För att överhuvudtaget kunna starta en rörelse så behövs pengar. Och har man inte de pengar som krävs, eller om man inte vill låsa alla sina pengar, så måste man ha en finansiär. Dels kapital för investeringar och dels kapital för att kunna röra sig, sk rörelsekapital. Det vanligaste sättet att skaffa fram pengar på är att gå till banken. Men man ska tänka på att ju större lån man har i banken desto större risk löper man om företagets lönsamhet sjunker. Som jag nämnde tidigare kallar man de olika posterna man ska finansiera för investeringskapital och rörelsekapital. Exempel på investeringskapital är ombyggnad, installation av maskin, bil och inventarier, t. ex inredning, möbler, kontorsutrustning, kassaapparater, reklamskyltar, konsulthjälp samt oförutsedda kostnader 5-10 procent av företagets totala budget. En finansieringsform kan vara leasing av vissa poster t. ex bilen som då blir en rörelsekostnad. Rörelsekapital är med ett annat ord löpande utbetalningar t. ex leverantörsskulder och löner. Man kan visa hur det går till med följande schema. 2 Bokföringslagen 1976, handelsbalken 15 kap 3 Utseende samt tillvägagående se bilaga nr 3

6 6 Inköp symboliserar tillfället då du från leverantören köper hem en viss vara. Lagerhållning är tiden då du ligger ute med pengar. Och betalning är då kunden köper varan och lagret minskar. Storleken på lagret avgör hur stort rörelsekapital man förfogar över och vilka kredittider man behöver av sina leverantörer. 6:2 Uträkning av rörelsekapital Punktvis kan man göra en uträkning för rörelsekapitalet som nedan. +1. Likvida medel +2. Kundfordringar +3. Övriga kortfristiga fordringar +4. Varulager -5. Leverantörsskulder -6. Övriga kortfristiga skulder(personalskatt) = SUMMA RÖRELSEKAPITAL 6:3 Banken När man bestämt sig för att låna pengar i banken så återstår bara en viktig sak, att övertyga banken om att din idé är lika bra som du tycker den är. Det är alltså väldigt viktigt att man är noga förberedd innan man gör sitt besök. Man skall kunna redogöra för följande punkter. -Beskrivning av affärsidén -Marknadsundersökning -Utvecklingsmöjligheter -Konkurrenters starka och svaga sidor -Marknadsplan(försäljningsmål) -Leverantörer -Planerade lokaler -Beräkning av investeringskapital och rörelsekapital -Resultatbudget(gärna för 3 år framåt) -Prissättning -Likviditetsbudget -Handligsprogram -Kreditönskemål

7 7 -Referenser -Nuvarande ekonomiska situation -Familj + ekonomi -Kompanjoner -Rådgivare -Revisor -Styrelse(AB) -Samarbete med andra företag -Registreringsbevis Visa gärna upp din logotype och andra idéer du har och var beredd på frågor. Du skall kunna redogöra för ditt resultat om företagets försäljning blir 10 procent mindre eller om priserna måste sänkas med 10 procent. Du måste även vara beredd att skaffa en eller flera borgensmän för dina lån, dvs person/er som förbinder sig att betala av lånet om du inte klarar av det. Har du ingen annan säkerhet så kan du göra en företagsinteckning med t.ex. varulager och likvida medel som pant. 7.MYNDIGHETER OCH LAGAR 7:1 Vilka krav har myndigheterna? När man ska registrera sitt företag så kontaktar man länsstyrelsen och så skickar de dig ansökningshandlingar. Det kostar ca 7oo kronor(ej aktiebolag, se bolag). Vill man skydda sin idé eller varumärke så ska man vända sig till Patent och registreringsverket. Den som är svensk myndig medborgare som ej är satt i konkurs kan starta bolag. Har man tidigare misskött sina skatter så kan man få näringsförbud upp till fem år. Exempelvis förordningar som finns gäller givetvis för respektive bransch. Vill man starta en pizzeria så är fläktsystem och brandskyddsdetaljer det primära, även hälsovårdsnämnden ställer då specifika krav. Det bästa man kan göra för att få reda på speciella krav från myndigheterna är att kontakta sin branschorganisation. Startar man enskild firma eller handelsbolag så gäller personnummret som organisationsnummer och eventuella betalningsanmärkningar beaktas. 7:2 Lagar man kommer i kontakt med När man köper och säljer varor kommer man i kontakt med ett flertal lagar som man bör kunna. Konsumentköplagen 4 använder man sig av vid leveransfel eller om det är fel på varan. Konsumentkreditlagen 5 används vid kreditförsäljning. Marknadsföringslagen 6 gäller vid marknadsföring av alla varor och tjänster. Avtalsvillkorslagen 7 finns till för att skydda den svagare parten vid ett avtal så att denne inte blir utnyttjad. Hemförsäljningslagen 8 gäller vid försäljning i hemmet. Sedan finns det lagar för extrapris, offerter och leveransavtal. Om man har anställda så berörs de av kollektivavtal och lagar som t ex LAS(lagen om anställningsskydd). 4 Handelsbalken 1-19 (1973:877) 5 Handelsbalken 1-30 (1977:981) 6 Handelsbalken 7 Handelsbalken, avtalslagen (1915:218) 8 Handelsbalken, hemförsäljningslagen 1-12 (1981:1361)

8 8 8.EKONOMISK PLANERING 8:1 Det ekonomiska flödet För att man skall ha full kontroll över sitt företag och förhindra obehagliga överraskningar så är det viktigt att se en eventuell förlust i tid. Man måste veta hur mycket pengar som flyter in och ut i företaget och vad det är för sorts pengar, detta kallas cash flow. Man måste också veta vilka priser man skall sätta på varorna och hur mycket man skall investera för framtiden. För att klara av detta på en löpande basis så måste man föra bok över de olika transaktionerna. Man måste också lämna in en företagsdeklaration till skattemyndigheten och alla aktiebolag måste lämna in en årsredovisning till Patentverket. De krav myndigheterna ställer på företagen är små, det är därför viktigt att för egen del föra en mer detaljerad bokföring. En detaljerad ekonomisk planering kan se ut som nedan: 8:2 Flödesschema Kontoplanen symboliserar de olika verksamhetsgrenar du använder dig av i den löpande bokföringen dvs vad det är för pengar som kommer in respektive ut. Man för då in kredit och debetsiffror för respektive konto, t ex kassa, postgiro, leverantörsskulder, avskrivningar och telefon 9. Resultatbudget gör att du ser företagets intäkter och kostnader under en viss period, man räknar ut detta med en balansräkning. Likviditetsbudget är ett sätt att se företagets förmåga att betala sina skulder vid rätt tillfälle. Produktkalkyl eller resultatanalys är ett sätt att se hur mycket man behöver ta betalt för en produkt för att klara break even, dvs gå jämnt ut, samt hur mycket förtjänst man gör vid en viss prissättning. Bokslut gör man vid årets slut för att få reda på periodens resultat, d vs företagets skulder, tillgångar och eget kapital. Man lämnar sedan in bokslutet till skattemyndigheten. 9 Se bilaga nr 4

9 9 9.SKATTER OCH AVGIFTER Det finns många olika skatter och avgifter för egenföretagaren och ett par av dem är A-skatt och arbetsgivaravgifter, B-skatt, K-skatt, egenavgifter, AMF, moms och reklamskatt. 10.LEVERANTÖRER För att ett företag överhuvudtaget skall kunna fungera måste man ha pålitliga och punktliga leverantörer. Dessa kommer att ställa samma krav som banken gör till en början. Man får en kortare kredit tills man har visat sig pålitlig och man bör kunna visa upp referenser. Givetvis skall man själv ställa krav på leverantören, som att denne skall leverera i tid och följa uppgjorda avtal. 11.LÄGE OCH LOKAL 11:1 Det geografiska läget Beroende på vad företaget sysslar med fäster man olika vikt vid det geografiska läget. Om man till exempel har en modebutik som specialiserar sig på ungdomskläder, så är det viktigt att ha ett centralt läge. Det är också viktigt att man kontrollerar närområdet, dvs övriga butiker, konkurrens, parkeringsmöjligheter, genomströmmning vid vissa områden mm. Man bör också ta kontakt med stadsarkitektkontoret för framtida stadsplanering. Vad gäller själva lokalen så är det viktigt att man är medveten om hur mycket man har råd att betala i hyra vid sämre tider. Hyran förhandlar man fram. 11:2 Exteriör Butikens utsida skall vara en enda stor reklampelare och man bör utnyttja detta till fullo. Fasadskylt med iögonfallande logotype, ställ och skyltar utanför, redovisade öppetider och kreditkortsalternativ. Skyltfönstret är likaså en möjlighet att göra reklam för butikens inriktning och produkter. Här är det viktigt att det är rent och att det inte är rörigt. Man bör inte ha en skyltning för länge och den ska ha ett samband med produkten-miljön. Eventuella skyltar skall vara lättlästa och tydliga. Ljuset är viktigt och det får inte vara för många saker framme på en gång. Skyltfönstrets utsida skall vara ren. 11:3 Inredning När man inreder en butik skall man först ha klart för sig vilken gundläggande utformning inredningen skall ha, te x sport, ungdomsmode. Materialvalet kan sedan vara valfritt te x stålkonstruktioner, träinredning. Sedan är färgsättningen viktig för atmosfären i butiken. Vissa färger har en lugnande effekt såsom grön, medan andra färger kan verka stressande te x röd. Det finns färgscheman att gå efter. Belysningen ska vara mjuk och riktas mot varorna snett uppifrån för att återge färgerna på ett bra sätt. Lågenergilampor är att föredra. Golvet skall vara slitstarkt och lätt att rengöra. Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga material skall vara funktionella och underhållsmässiga.

10 10 12.MARKNADSFÖRING 12:1 Vad är marknadsföring? Marknadsföring är företagets ansikte utåt och det kan vara allt ifrån logotypen på en penna till prissättningen på olika varor. Allt går ut på att i slutändan göra en vinst. Det finns olika tillvägagångssätt. Och ett är att snabbt få ut produkten på marknaden och göra en snabb vinst, ett annat är att under en ganska lång period skapa ett märke, d vs företagets logotype skall symbolisera kvalitet och inte kvantitet. Man kan använda företagets sortiment och prissättning som konkurrensmedel. Försäljning och reklam är ett annat. Men det är viktigt att kunna balansera sin marknadsföring för oftast leder en ökad insats till ökade kostnader samtidigt som det leder till ökad försäljning. Man bör ta beslutet om företagets marknadsföring efter bedömning av kundens reaktioner och efterfrågan, konkurrentåtgärder och kostnader. Som jag nämnde tidigare finns det många olika typer av marknadsföring eller profilering. Företagets logotype skall vara av sådan karaktär att man kan använda den i ett profilerande syfte, d vs man skall lätt kunna sätta den på olika saker som syns för konsumenten. Det kan vara skyltar, påsar, kvitton, annonser, förpackningar och dekaler. 12:2 Prissättning När man sätter priset på en produkt använder man sig av en produktkalkyl för att se var gränsen går för att gå jämnt ut, men sedan vill man göra en vinst också och då finns det andra saker man måste tänka på. Som butik sätter man ett omsättningsmål som ska gälla för hela företaget. Och även om vi rent hypotetiskt säger att alla leverantörers varor kostar lika mycket i inköpspris så kan man sätta olika pris på dem. Om man precis har startat en klädaffär så vill man till en början att konsumenten skall hitta den. Det vanligaste sättet är då att annonsera i dagspressen och utlova rabatter på sortimentet. Det finns både för och nackdelar med detta. Kunden måste veta att det inte alltid kommer att vara så billigt och det finns risk att det blir inflation på vissa produkter, särskilt om man har för avsikt att föra kvalitet och inte kvantitet. När man sedan skall sätta ordinarie priser på de olika märkena måste man se till lönsamhetskravet så att man gör den vinst man avser att göra. Det beror på vad man har för övriga märken i affären, vilka priser konkurrenterna håller, hur länge man har tänkt att föra den speciella kollektionen, marknadsföringskostnader, branschrekommendationer och köparens priskänslighet och prisförväntan.

11 11 12:3 Annonsering Annonsering kan ske i vilket media som helst huvudsaken är att den tjänar företagets syfte: att nå ut till rätt målgrupp. Man brukar säga att sex procent bör avsättas till annonsering av företagets budget. Annonsering kan översättas till informationsöverföring och kan se ut som nedan: Objektet är modellen man vill nå ut med, t ex en ny byxa. Sändare är företaget som marknadsför byxan. Meddelande är annonsen. Kanal är i vilket media man annonserar. Mottagare är målgruppen man vill nå, d vs kunden. 12:4 Var skall man annonsera? Oavsett var man annonserar så kostar det mycket pengar och det är inte alltid säkert att det ger avsedd effekt. Därför bör man följa upp annonseringen och se vilka effekter kampanjen har gett. Om man bestämt sig för att annonsera i en tidning så bör man välja den tidning som har högst läsvärde för den avsedda kategorin konsumenter. Detta får man genom att undersöka var de intresserade och tänkbara köparna finns, vilka läsvanor och vilket tidningsinnehav de har. Vad har vi för konjunktur i Sverige? Har vi högkonjunktur kan man satsa mer på kvalitét och inte tänka lika mycket på priset som man bör i en lågkonjunktur. Detta skall synas i annonsen. Sedan är repetition viktigt samt att man följer upp annonseringen med skyltning, direktreklam och rabatter. Annonsering behöver inte alltid ha omedelbar effekt, utan kan vara avsedd för ett mera långsiktigt planerande, för att skapa ett gott rykte. 13. FÖRETAGETS FRAMTID 13:1 Att expandera Expandera kan man börja fundera på när företagets lönsamhet är god och efterfrågan är större än tillgången. Man börjar med att räkna ut ett substansvärde(bokfört värde) och ett avkastningsvärde på företaget, sedan måste man kontrollera att kostnaderna inte överstiger inkomsterna vid en expandering. 13:2 Att överlåta företaget

12 12 Det kan finnas många olika skäl till att sälja sitt företag, det kan vara dålig lönsamhet eller av skattemässiga skäl som man bestämmer sig för att sälja. Det är viktigt att klargöra varför man säljer för köparen. Det kan också vara bra att successivt överlåta företagets ansvar innan man helt gör sig av med det. Man skall också bedöma de olika skattekonsekvenser överlåtandet får. Vid överlåtelse av ett företag realiseras företagets dolda resurser. Det bästa ur skattesynpunkt är att dela upp köpeskillingen i form av pension eller livränta, på en längre tid. Vid överlåtelse av enskild firma beskattas hela köpeskillingen som intäkt av rörelse och blir den sista bokföringsnoteringen man gör. Detta innebär mycket hög beskattning. Då kan man ansöka om att få redovisa köpeskillingen som ackumulerad inkomst och det innebär att man delar upp betalningen på flera år. Vid överlåtelse av aktiebolag beskattas en viss procent av reavinsten. Alternativ till överlåtelse kan vara att man låter någon annan driva företaget men att man själv står kvar som bolagsägare. Man kan också sälja företaget till de anställda men då får man räkna med ett lägre pris eftersom de kan ha svårt att få fram kapital. Det viktigaste man skall tänka på vid överlåtelse är: - Beräkna värdet enligt avkastnings och substansvärdemetoden. - Vara noga förberedd inför en försäljning eller en köpförhandling. - Beakta skattekonsekvenser. - Anlita alltid experter. 13:3 Konkurs När inga utvägar finns och förfallna skulder inte kan betalas återstår bara konkurs. Man kan själv försätta sig i konkurs och då sker det med omedelbar verkan. Parterna i fallet låntagare kontra långivare, kallas gäldenär respektive borgenär. Om borgenären lämnar in en konkursansökan till tinget så måste denne ha bevis för att gäldenären inte kan betala. Ett bevis är en misslyckad utmätning. Tillgångarna omhändertas av ett konkursbo som består av fordringsägarna. Alla beslut som rör boet tas av borgenärerna på borgenärssammanträden. Där har man rösträtt i förhållande till fordrans värde. Här väljer man även konkursförvaltare och det brukar bli den borgenär som har den största fordran på gäldenären. Vanligt förekommande vid konkurs är att skulden skrivs ned med, låt oss säga hälften, då borgenären ser att gäldenären inte kan betala allt inom överskådlig framtid. Detta kallas för en ackordsuppgörelse och minskar kostnaderna för båda parter.

13 SAMMANFATTNING 15:1 Problemlösning Det har inte uppstått några problem alls vad det gäller att få fram material till min kunskapssökning. Jag har använt mig av skolans bibliotek, huvudbiblioteket, intervjuer samt ett par tv program. Sammanfattningen på ordbehandlaren har också fungerat bra, men det blir lite torrt efter ett tag då det mesta av arbetet handlar om hård-fakta och inte lämnar mycket utrymme för spekulationer och egna åsikter. 15:2 Analys Under det glada åttiotalet var det inga problem alls att få fram kapital eller att få med sig leverantörer till det nystartade företaget. Emellertid så har krisen i Sverige gjort det svårare för nyföretagare att starta eget utan några speciella säkerheter. Bankerna har varit mycket försiktiga och noggranna när de bedömt ett företags förmåga att betala tillbaka lånet inom en överskådlig framtid. En lagändring är också på gång när det gäller aktiebolag. Man tänker då höja nuvarande gräns av aktiekapital från kr till kr. Försiktighet är en naturlig utveckling av krisen och jag tror inte vi kommer att få uppleva liknande hausse på väldigt lång tid. Det senaste året har vi kunnat se en uppgång i orderingången för exportindustrin och då speciellt för skogsbolagen. Dessa bolag brukar vara först i en högkonjunktur och visst är högkonjunkturen på väg. Detta faktum att bättre tider är i antågande märks även hos banker och hos ideella företag knutna till stat och kommun som försöker hjälpa nyföretagare i starten

14 KÄLLFÖRTECKNING Håkan Forssblad, Mats Magnusson, Marknadsföring med begränsade resurser, Lund Stig Rylander, Mats Magnusson, Säljande butik, Lund Rolf Back, Karl Erik Wärneryd, Evert Medbo, Otto Bergström, Carl Olof Gånge, Chris Ottander, Carl Anders Svensson, Reklamboken, Kristianstad Magnus Hult, Företag i starten, Stockholm Sture Berglund, Företagets marknadsföring, Östervåla Mats Kullstedt, Lars Melin, Starta eget handboken, Stockholm Inger Bragée, CG Ekström, Håkan Fahleryd, Per Acke Orstadius, Christer Wallentin, Ekonomernas uppslagsbok, Malmö :1 INTERVJUER Bo Melander, Idébanken, 14/11 Marianne Winberg, Handelsbanken, 14/11 17.IDÉBANKEN Idébanken är en del av Trollhättans kommuns näringslivssekretariat. Man startade 94 med lokaler belägna i Fasetten vid Håjums industriområde och ansvarig är näringslivssekretariatets chef Bo Melander. Tanken med verksamheten är att man skall fungera som ett bollplank för företagare i starten. Man skall kunna få hjälp att utvärdera en affärsidé och se om det finns möjligheter att utveckla den. Om det finns möjligheter att arbeta vidare med affärsidén slussas man vidare till en instans som kallas Företagsassistans där man kan få hjälp med prototyper, ritningar och marknadsundersökningar t ex. Att få hjälp ifrån Idébanken är kostnadsfritt, men om man går vidare genom Företagsassistans, så är kostnaden en bedömningsfråga. 18.BANKEN När man skall finansiera sitt företag, så är banken den instans man oftast vänder sig till. Man bör på ett tidigt stadium utveckla en god relation till sin bank och hålla kontinuerlig kontakt.

15 15 Om man får låna eller inte beror först och främst på om ägarna till företaget är fria från betalningsanmärkningar. Sedan går banken igenom affärsidén och bedömer chanserna till att lyckas. Sedan måste man ha någon form av eget kapital att sätta in i företaget och det är oftast på den biten många nyföretagare går bet. Man har på banken märkt en kontinuerlig uppgång på antalet låneansökningar för företag, och de flesta är arbetssökande människor som har kommit på en affärsidé och det är väl därför så många inte har något eget kapital att tillföra. Antalet företag på obestånd har ökat dramatiskt under de senaste åren och många drar sig för att be banken om hjälp vid en obeståndssituation. Sammanfattningsvis kan man säga att bankerna idag har hur mycket pengar som helst att låna ut till rätt männsiskor och företag. Och har man inga betalningsanmärkningar, eget kapital, en god affärsidé och håller en god kontakt med banken, då har man goda chanser att lyckas som egenföretagare.

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Finanisering för alla

Finanisering för alla 2003:121 SHU EXAMENSARBETE Finanisering för alla Vilken betydelse har företagarens ålder och valet av bolagsform? ERIC STENLUND NILS SANDSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer