1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval"

Transkript

1 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till väga. Jag är en av dessa, så därför har jag försökt få fram grundläggande fakta om hur man startar upp och driver ett företag. 1:2 Uppläggning Jag har försökt att ta fram de grundläggande fakta som behövs för någon som är intresserad av att starta eget företag. Jag har inte gått in djupare i någon del utan lagt nivån på arbetet så att vem som helst ska kunna ta del och förhoppningsvis lära sig något nytt. Vissa fakta utgår ifrån att starta en klädbutik då detta intresserar mig mer än andra alternativ.

2 2 2.AFFÄRSIDÉN 2:1 Vad är och hur analyserar man en affärsidé? Man brukar säga att en affärsidé oftast är någonting man vid upprepade tillfällen saknar i det vardagliga livet. Och vad som är vardag varierar givetvis från person till person. Om man jobbar inom industrin och dagligen kan påvisa brister i arbetet som lätt kan avhjälpas och Du vet hur, då är en affärsidé född. När man har en affärsidé finns det många saker man ska tänka på. Vad är syftet med idén? De flesta vill tjäna pengar men du måste veta om du är konkurrenskraftig, eller om din idé är unik, håller den? Kan du någonting om det du har tänkt att starta, har du kontakter inom området? Vilka förutsättningar finns? Konjunkturer, lediga lokaler, köpförmåga, leverantörer mm. Du måste också undersöka om det finns några lagliga hinder eller myndighetskrav. Det är också viktigt att följa sin egen idé och inte leverantörens krav eller önskemål, för denne kanske inte alls vet hur just din målgrupp kunder vill ha det. Att veta kundens önskemål kallas att vara marknadsorienterad, det vill säga förstå och tolka människors tillvaro och deras sätt att leva samt deras behov. Man kan sammanfatta händelseförloppet från idén till öppnandet som nedan. Idéfasen symboliserar den period då du får en idé och utvecklar den rent teoretiskt. Övertygelsefasen är då du ska övertyga andra om att det är en jättebra affärsidé t ex leverantörer, banker, kunder. Förberedelsefasen är tiden för teoretiska och praktiska detaljer såsom lokal, finansiering, leverantörer mm. Igångsättningsfasen är då du startar upp företaget och får allting att snurra, exempelvis marknadsföring. Driftsfasen är slutligen den tid då du driver företaget, då pengar kommer in i form av försäljning och går ut i form av leverantörsskulder. När man har bestämt sig för att starta eget måste man veta i vilken utsträckning företaget skall fungera. Ska du säga upp ditt nuvarande jobb och satsa hela din tid i företaget? Det bästa är nog att testa affärsidén först och driva det som hobbyverksamhet ett tag. Skaffa sig lite erfarenhet, kanske praktisera i en butik och lära sig hur man går till väga, fråga vänner och bekanta hur de ställer sig till idén. När man är fullt övertygad om att det är rätt att satsa

3 3 180 procent så kan man ta tjänstledigt under tiden för uppstartandet. Man kan även få A kassa under en viss period av uppstartandet. 3.HJÄLP ATT STARTA EGET 3:1 Olika företag som finns till hjälp Det finns hjälp att få när man ska starta eget, både den hjälp som kostar och den som är gratis. För det första kan man vända sig till ett ideellt, statligt företag som heter Nyföretagarcentrum, där man får hjälp med att granska affärsidén och utvärdera möjligheterna för ett framtida företag. Av 100 företag som startar i Sverige går ca 50 i konkurs inom en tre-års period, av 100 företag som Nyföretagarcentrum rekommenderar hamnar endast fyra stycken på ekonomiskt obestånd. Om man tycker att din idé är bra så slussas du vidare till någon som är specialiserad inom just ditt område. Nästa steg är finansiering och det brukar vara svårt att ordna. Men kommunens samtliga banker är med som medlemmar och flera högre banktjänstemän sitter även med i styrelsen, så tycker de att din idé är bra så brukar inte finansieringen vara något problem. Givetvis ska man helst ha eget startkapital samt borgensmän men detta beaktas i det enskilda fallet. En kanal som du kan slussas genom är Idébanken 1, ett för i år nystartat projekt som leds av före detta kommunordförande Bo Melander. Idébanken finns till för nystartade företag som inte har resurser eller kunskaper att genomföra sina idéer. Här kan man till exempel få hjälp med att konstruera hela detaljerade ritningar för diverse idéer inom produktion. Här finns också ekonomer och marknadsförare till hjälp och det mesta är helt kostnadsfritt genom anslag från riksdag och kommun, men det finns tillfällen då det kostar lite men det är då en självkostnad. Sedan finns det mängder av böcker att tillgå, några av dem är upptagna i förteckningen på slutet. Olika branschorganisationer kan man också vända sig till och så anordnar ofta studieförbunden kurser i att starta eget till en mindre kostnad. Om man har gott om pengar eller om det är nödvändigt så kan man anlita konsulter inom det speciella området men dessa kostar ganska mycket. 1 se intervju bilaga nr 1

4 4 4.MARKNADSUNDERSÖKNING/BEDÖMNING 4:1 Vad är en marknadsundersökning? Innan man bestämmer sig för att starta sitt företag är det viktigt att man känner till marknaden man tänker gå in på. Detta gör man genom marknadsundersökningar. Det finns speciella företag som enbart sysslar med detta, t.ex. SCB och IMU. Men det går att göra själv. För det första måste man ha information om hur den totala marknaden för tex kläder ser ut för tillfället. Sedan bestämmer man vilken målgrupp man ska satsa på, ska du ha ett brett sortiment som riktar sig mot alla som köper kläder eller ska du satsa på en liten, extrem del av ungdomarna? Det är en bedömningsfråga men det som är viktigt är att man är mycket tydlig i sitt budskap och enbart riktar sig mot den målgrupp man vill nå. Hur stor del av marknaden vill du gå in på? Ska du enbart satsa lokalt eller finns det anledning att synas i andra städer också? Lika viktigt är att man har koll på sina konkurrenter. Hur många är de? Hur ser deras marknadsföring ut? Är de lönsamma? Vad har du som inte de har. Hur kommer framtiden att se ut för dina konkurrenter och för marknaden i sin helhet? Kanske kan du lära dig något av dem. 4:2 Hur gör man en marknadsundersökning? Det finns olika metoder att göra en marknadsundersökning på och en av dem är intervjuer. Man tar då reda på vad målgruppen tycker, i form av skriftliga eller muntliga frågor. Sedan kan man fråga leverantören vad han upplever fungerar bäst nu och vad som fungerar i morgon. Det finns också siffror man kan förlita sig på, dels det enskilda företagets siffror i form av redovisningar av olika slag, t.ex. din konkurrents årsredovisning som du kan beställa från Patent och registreringsverket, dels kan du ta fram ett medeltal ur hela marknaden. Detta klarar man i regel inte av själv utan då kan man vända sig till något företag som sysslar med sådant. Det man generellt vill ha svar på är, vad är det som gör vissa företag framgångsrika? 5.BOLAGSFORM 5:1 vilka olika sorters bolag finns det? När du har kommit så här långt är det viktigt att registrera ditt företag som ett bolag. Vilken bolagsform du väljer är helt individuellt. De vanligaste formerna av bolag som finns är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Den största skillnaden mellan de olika bolagen är det personliga ansvaret. Om vi börjar med den enskilda firman som är den enklaste formen av bolag så gäller följande. Man är ensam ägare med personligt ansvar och deklarerar personligen bolagets resultat som inkomst av rörelse. Det finns sålunda ingen gräns mellan firman och ägaren personligen åt några håll.

5 5 Handelsbolag är också en personlig form av bolag, men här måste man vara minst två delägare och man måste lämna in bokföring vid räkenskapsårets slut enligt lag 2. Kommanditbolag startar man om man vill dela upp ansvaret så att en är personligt ansvarig, en sk komplementär och de övriga inte har något personligt ansvar. Ett aktiebolag kan vara komplementär. I övrigt gäller samma regler som vid handelsbolag. Till sist har vi aktiebolaget som är en juridisk form av bolag och innebär att delägarna inte har något personligt ansvar. Till skillnad från de övriga bolagsformerna så måste man investera minst kronor i aktiekapital och detta kan vara en tillgång i företaget en sk apportegendom. Man är också skyldig att lämna in en årsredovisning en gång om året till Patent och registreringsverket. Man måste också ha en auktoriserad revisor som sköter bokföringen. En styrelse måste bildas med VD och tillhörande underordnade. 5:2 Hur registrerar man ett bolag? När man bestämt sig för vilken form av bolag man vill bilda så kontaktar man den länsstyrelse man tillhör och rekvirerar ansökningsblanketter. 3 Man kan sedan starta firman innan man fått besked från länsstyrelsen om man sökt för enskild firma eller handelsbolag då dessa har samma organisationsnummer som ägarens personnummer. Övriga bolag tilldelas ett organisationsnummer som är ett bolags personnummer. 6.FINANSIERING 6:1 Investeringskapital och rörelsekapital För att överhuvudtaget kunna starta en rörelse så behövs pengar. Och har man inte de pengar som krävs, eller om man inte vill låsa alla sina pengar, så måste man ha en finansiär. Dels kapital för investeringar och dels kapital för att kunna röra sig, sk rörelsekapital. Det vanligaste sättet att skaffa fram pengar på är att gå till banken. Men man ska tänka på att ju större lån man har i banken desto större risk löper man om företagets lönsamhet sjunker. Som jag nämnde tidigare kallar man de olika posterna man ska finansiera för investeringskapital och rörelsekapital. Exempel på investeringskapital är ombyggnad, installation av maskin, bil och inventarier, t. ex inredning, möbler, kontorsutrustning, kassaapparater, reklamskyltar, konsulthjälp samt oförutsedda kostnader 5-10 procent av företagets totala budget. En finansieringsform kan vara leasing av vissa poster t. ex bilen som då blir en rörelsekostnad. Rörelsekapital är med ett annat ord löpande utbetalningar t. ex leverantörsskulder och löner. Man kan visa hur det går till med följande schema. 2 Bokföringslagen 1976, handelsbalken 15 kap 3 Utseende samt tillvägagående se bilaga nr 3

6 6 Inköp symboliserar tillfället då du från leverantören köper hem en viss vara. Lagerhållning är tiden då du ligger ute med pengar. Och betalning är då kunden köper varan och lagret minskar. Storleken på lagret avgör hur stort rörelsekapital man förfogar över och vilka kredittider man behöver av sina leverantörer. 6:2 Uträkning av rörelsekapital Punktvis kan man göra en uträkning för rörelsekapitalet som nedan. +1. Likvida medel +2. Kundfordringar +3. Övriga kortfristiga fordringar +4. Varulager -5. Leverantörsskulder -6. Övriga kortfristiga skulder(personalskatt) = SUMMA RÖRELSEKAPITAL 6:3 Banken När man bestämt sig för att låna pengar i banken så återstår bara en viktig sak, att övertyga banken om att din idé är lika bra som du tycker den är. Det är alltså väldigt viktigt att man är noga förberedd innan man gör sitt besök. Man skall kunna redogöra för följande punkter. -Beskrivning av affärsidén -Marknadsundersökning -Utvecklingsmöjligheter -Konkurrenters starka och svaga sidor -Marknadsplan(försäljningsmål) -Leverantörer -Planerade lokaler -Beräkning av investeringskapital och rörelsekapital -Resultatbudget(gärna för 3 år framåt) -Prissättning -Likviditetsbudget -Handligsprogram -Kreditönskemål

7 7 -Referenser -Nuvarande ekonomiska situation -Familj + ekonomi -Kompanjoner -Rådgivare -Revisor -Styrelse(AB) -Samarbete med andra företag -Registreringsbevis Visa gärna upp din logotype och andra idéer du har och var beredd på frågor. Du skall kunna redogöra för ditt resultat om företagets försäljning blir 10 procent mindre eller om priserna måste sänkas med 10 procent. Du måste även vara beredd att skaffa en eller flera borgensmän för dina lån, dvs person/er som förbinder sig att betala av lånet om du inte klarar av det. Har du ingen annan säkerhet så kan du göra en företagsinteckning med t.ex. varulager och likvida medel som pant. 7.MYNDIGHETER OCH LAGAR 7:1 Vilka krav har myndigheterna? När man ska registrera sitt företag så kontaktar man länsstyrelsen och så skickar de dig ansökningshandlingar. Det kostar ca 7oo kronor(ej aktiebolag, se bolag). Vill man skydda sin idé eller varumärke så ska man vända sig till Patent och registreringsverket. Den som är svensk myndig medborgare som ej är satt i konkurs kan starta bolag. Har man tidigare misskött sina skatter så kan man få näringsförbud upp till fem år. Exempelvis förordningar som finns gäller givetvis för respektive bransch. Vill man starta en pizzeria så är fläktsystem och brandskyddsdetaljer det primära, även hälsovårdsnämnden ställer då specifika krav. Det bästa man kan göra för att få reda på speciella krav från myndigheterna är att kontakta sin branschorganisation. Startar man enskild firma eller handelsbolag så gäller personnummret som organisationsnummer och eventuella betalningsanmärkningar beaktas. 7:2 Lagar man kommer i kontakt med När man köper och säljer varor kommer man i kontakt med ett flertal lagar som man bör kunna. Konsumentköplagen 4 använder man sig av vid leveransfel eller om det är fel på varan. Konsumentkreditlagen 5 används vid kreditförsäljning. Marknadsföringslagen 6 gäller vid marknadsföring av alla varor och tjänster. Avtalsvillkorslagen 7 finns till för att skydda den svagare parten vid ett avtal så att denne inte blir utnyttjad. Hemförsäljningslagen 8 gäller vid försäljning i hemmet. Sedan finns det lagar för extrapris, offerter och leveransavtal. Om man har anställda så berörs de av kollektivavtal och lagar som t ex LAS(lagen om anställningsskydd). 4 Handelsbalken 1-19 (1973:877) 5 Handelsbalken 1-30 (1977:981) 6 Handelsbalken 7 Handelsbalken, avtalslagen (1915:218) 8 Handelsbalken, hemförsäljningslagen 1-12 (1981:1361)

8 8 8.EKONOMISK PLANERING 8:1 Det ekonomiska flödet För att man skall ha full kontroll över sitt företag och förhindra obehagliga överraskningar så är det viktigt att se en eventuell förlust i tid. Man måste veta hur mycket pengar som flyter in och ut i företaget och vad det är för sorts pengar, detta kallas cash flow. Man måste också veta vilka priser man skall sätta på varorna och hur mycket man skall investera för framtiden. För att klara av detta på en löpande basis så måste man föra bok över de olika transaktionerna. Man måste också lämna in en företagsdeklaration till skattemyndigheten och alla aktiebolag måste lämna in en årsredovisning till Patentverket. De krav myndigheterna ställer på företagen är små, det är därför viktigt att för egen del föra en mer detaljerad bokföring. En detaljerad ekonomisk planering kan se ut som nedan: 8:2 Flödesschema Kontoplanen symboliserar de olika verksamhetsgrenar du använder dig av i den löpande bokföringen dvs vad det är för pengar som kommer in respektive ut. Man för då in kredit och debetsiffror för respektive konto, t ex kassa, postgiro, leverantörsskulder, avskrivningar och telefon 9. Resultatbudget gör att du ser företagets intäkter och kostnader under en viss period, man räknar ut detta med en balansräkning. Likviditetsbudget är ett sätt att se företagets förmåga att betala sina skulder vid rätt tillfälle. Produktkalkyl eller resultatanalys är ett sätt att se hur mycket man behöver ta betalt för en produkt för att klara break even, dvs gå jämnt ut, samt hur mycket förtjänst man gör vid en viss prissättning. Bokslut gör man vid årets slut för att få reda på periodens resultat, d vs företagets skulder, tillgångar och eget kapital. Man lämnar sedan in bokslutet till skattemyndigheten. 9 Se bilaga nr 4

9 9 9.SKATTER OCH AVGIFTER Det finns många olika skatter och avgifter för egenföretagaren och ett par av dem är A-skatt och arbetsgivaravgifter, B-skatt, K-skatt, egenavgifter, AMF, moms och reklamskatt. 10.LEVERANTÖRER För att ett företag överhuvudtaget skall kunna fungera måste man ha pålitliga och punktliga leverantörer. Dessa kommer att ställa samma krav som banken gör till en början. Man får en kortare kredit tills man har visat sig pålitlig och man bör kunna visa upp referenser. Givetvis skall man själv ställa krav på leverantören, som att denne skall leverera i tid och följa uppgjorda avtal. 11.LÄGE OCH LOKAL 11:1 Det geografiska läget Beroende på vad företaget sysslar med fäster man olika vikt vid det geografiska läget. Om man till exempel har en modebutik som specialiserar sig på ungdomskläder, så är det viktigt att ha ett centralt läge. Det är också viktigt att man kontrollerar närområdet, dvs övriga butiker, konkurrens, parkeringsmöjligheter, genomströmmning vid vissa områden mm. Man bör också ta kontakt med stadsarkitektkontoret för framtida stadsplanering. Vad gäller själva lokalen så är det viktigt att man är medveten om hur mycket man har råd att betala i hyra vid sämre tider. Hyran förhandlar man fram. 11:2 Exteriör Butikens utsida skall vara en enda stor reklampelare och man bör utnyttja detta till fullo. Fasadskylt med iögonfallande logotype, ställ och skyltar utanför, redovisade öppetider och kreditkortsalternativ. Skyltfönstret är likaså en möjlighet att göra reklam för butikens inriktning och produkter. Här är det viktigt att det är rent och att det inte är rörigt. Man bör inte ha en skyltning för länge och den ska ha ett samband med produkten-miljön. Eventuella skyltar skall vara lättlästa och tydliga. Ljuset är viktigt och det får inte vara för många saker framme på en gång. Skyltfönstrets utsida skall vara ren. 11:3 Inredning När man inreder en butik skall man först ha klart för sig vilken gundläggande utformning inredningen skall ha, te x sport, ungdomsmode. Materialvalet kan sedan vara valfritt te x stålkonstruktioner, träinredning. Sedan är färgsättningen viktig för atmosfären i butiken. Vissa färger har en lugnande effekt såsom grön, medan andra färger kan verka stressande te x röd. Det finns färgscheman att gå efter. Belysningen ska vara mjuk och riktas mot varorna snett uppifrån för att återge färgerna på ett bra sätt. Lågenergilampor är att föredra. Golvet skall vara slitstarkt och lätt att rengöra. Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga material skall vara funktionella och underhållsmässiga.

10 10 12.MARKNADSFÖRING 12:1 Vad är marknadsföring? Marknadsföring är företagets ansikte utåt och det kan vara allt ifrån logotypen på en penna till prissättningen på olika varor. Allt går ut på att i slutändan göra en vinst. Det finns olika tillvägagångssätt. Och ett är att snabbt få ut produkten på marknaden och göra en snabb vinst, ett annat är att under en ganska lång period skapa ett märke, d vs företagets logotype skall symbolisera kvalitet och inte kvantitet. Man kan använda företagets sortiment och prissättning som konkurrensmedel. Försäljning och reklam är ett annat. Men det är viktigt att kunna balansera sin marknadsföring för oftast leder en ökad insats till ökade kostnader samtidigt som det leder till ökad försäljning. Man bör ta beslutet om företagets marknadsföring efter bedömning av kundens reaktioner och efterfrågan, konkurrentåtgärder och kostnader. Som jag nämnde tidigare finns det många olika typer av marknadsföring eller profilering. Företagets logotype skall vara av sådan karaktär att man kan använda den i ett profilerande syfte, d vs man skall lätt kunna sätta den på olika saker som syns för konsumenten. Det kan vara skyltar, påsar, kvitton, annonser, förpackningar och dekaler. 12:2 Prissättning När man sätter priset på en produkt använder man sig av en produktkalkyl för att se var gränsen går för att gå jämnt ut, men sedan vill man göra en vinst också och då finns det andra saker man måste tänka på. Som butik sätter man ett omsättningsmål som ska gälla för hela företaget. Och även om vi rent hypotetiskt säger att alla leverantörers varor kostar lika mycket i inköpspris så kan man sätta olika pris på dem. Om man precis har startat en klädaffär så vill man till en början att konsumenten skall hitta den. Det vanligaste sättet är då att annonsera i dagspressen och utlova rabatter på sortimentet. Det finns både för och nackdelar med detta. Kunden måste veta att det inte alltid kommer att vara så billigt och det finns risk att det blir inflation på vissa produkter, särskilt om man har för avsikt att föra kvalitet och inte kvantitet. När man sedan skall sätta ordinarie priser på de olika märkena måste man se till lönsamhetskravet så att man gör den vinst man avser att göra. Det beror på vad man har för övriga märken i affären, vilka priser konkurrenterna håller, hur länge man har tänkt att föra den speciella kollektionen, marknadsföringskostnader, branschrekommendationer och köparens priskänslighet och prisförväntan.

11 11 12:3 Annonsering Annonsering kan ske i vilket media som helst huvudsaken är att den tjänar företagets syfte: att nå ut till rätt målgrupp. Man brukar säga att sex procent bör avsättas till annonsering av företagets budget. Annonsering kan översättas till informationsöverföring och kan se ut som nedan: Objektet är modellen man vill nå ut med, t ex en ny byxa. Sändare är företaget som marknadsför byxan. Meddelande är annonsen. Kanal är i vilket media man annonserar. Mottagare är målgruppen man vill nå, d vs kunden. 12:4 Var skall man annonsera? Oavsett var man annonserar så kostar det mycket pengar och det är inte alltid säkert att det ger avsedd effekt. Därför bör man följa upp annonseringen och se vilka effekter kampanjen har gett. Om man bestämt sig för att annonsera i en tidning så bör man välja den tidning som har högst läsvärde för den avsedda kategorin konsumenter. Detta får man genom att undersöka var de intresserade och tänkbara köparna finns, vilka läsvanor och vilket tidningsinnehav de har. Vad har vi för konjunktur i Sverige? Har vi högkonjunktur kan man satsa mer på kvalitét och inte tänka lika mycket på priset som man bör i en lågkonjunktur. Detta skall synas i annonsen. Sedan är repetition viktigt samt att man följer upp annonseringen med skyltning, direktreklam och rabatter. Annonsering behöver inte alltid ha omedelbar effekt, utan kan vara avsedd för ett mera långsiktigt planerande, för att skapa ett gott rykte. 13. FÖRETAGETS FRAMTID 13:1 Att expandera Expandera kan man börja fundera på när företagets lönsamhet är god och efterfrågan är större än tillgången. Man börjar med att räkna ut ett substansvärde(bokfört värde) och ett avkastningsvärde på företaget, sedan måste man kontrollera att kostnaderna inte överstiger inkomsterna vid en expandering. 13:2 Att överlåta företaget

12 12 Det kan finnas många olika skäl till att sälja sitt företag, det kan vara dålig lönsamhet eller av skattemässiga skäl som man bestämmer sig för att sälja. Det är viktigt att klargöra varför man säljer för köparen. Det kan också vara bra att successivt överlåta företagets ansvar innan man helt gör sig av med det. Man skall också bedöma de olika skattekonsekvenser överlåtandet får. Vid överlåtelse av ett företag realiseras företagets dolda resurser. Det bästa ur skattesynpunkt är att dela upp köpeskillingen i form av pension eller livränta, på en längre tid. Vid överlåtelse av enskild firma beskattas hela köpeskillingen som intäkt av rörelse och blir den sista bokföringsnoteringen man gör. Detta innebär mycket hög beskattning. Då kan man ansöka om att få redovisa köpeskillingen som ackumulerad inkomst och det innebär att man delar upp betalningen på flera år. Vid överlåtelse av aktiebolag beskattas en viss procent av reavinsten. Alternativ till överlåtelse kan vara att man låter någon annan driva företaget men att man själv står kvar som bolagsägare. Man kan också sälja företaget till de anställda men då får man räkna med ett lägre pris eftersom de kan ha svårt att få fram kapital. Det viktigaste man skall tänka på vid överlåtelse är: - Beräkna värdet enligt avkastnings och substansvärdemetoden. - Vara noga förberedd inför en försäljning eller en köpförhandling. - Beakta skattekonsekvenser. - Anlita alltid experter. 13:3 Konkurs När inga utvägar finns och förfallna skulder inte kan betalas återstår bara konkurs. Man kan själv försätta sig i konkurs och då sker det med omedelbar verkan. Parterna i fallet låntagare kontra långivare, kallas gäldenär respektive borgenär. Om borgenären lämnar in en konkursansökan till tinget så måste denne ha bevis för att gäldenären inte kan betala. Ett bevis är en misslyckad utmätning. Tillgångarna omhändertas av ett konkursbo som består av fordringsägarna. Alla beslut som rör boet tas av borgenärerna på borgenärssammanträden. Där har man rösträtt i förhållande till fordrans värde. Här väljer man även konkursförvaltare och det brukar bli den borgenär som har den största fordran på gäldenären. Vanligt förekommande vid konkurs är att skulden skrivs ned med, låt oss säga hälften, då borgenären ser att gäldenären inte kan betala allt inom överskådlig framtid. Detta kallas för en ackordsuppgörelse och minskar kostnaderna för båda parter.

13 SAMMANFATTNING 15:1 Problemlösning Det har inte uppstått några problem alls vad det gäller att få fram material till min kunskapssökning. Jag har använt mig av skolans bibliotek, huvudbiblioteket, intervjuer samt ett par tv program. Sammanfattningen på ordbehandlaren har också fungerat bra, men det blir lite torrt efter ett tag då det mesta av arbetet handlar om hård-fakta och inte lämnar mycket utrymme för spekulationer och egna åsikter. 15:2 Analys Under det glada åttiotalet var det inga problem alls att få fram kapital eller att få med sig leverantörer till det nystartade företaget. Emellertid så har krisen i Sverige gjort det svårare för nyföretagare att starta eget utan några speciella säkerheter. Bankerna har varit mycket försiktiga och noggranna när de bedömt ett företags förmåga att betala tillbaka lånet inom en överskådlig framtid. En lagändring är också på gång när det gäller aktiebolag. Man tänker då höja nuvarande gräns av aktiekapital från kr till kr. Försiktighet är en naturlig utveckling av krisen och jag tror inte vi kommer att få uppleva liknande hausse på väldigt lång tid. Det senaste året har vi kunnat se en uppgång i orderingången för exportindustrin och då speciellt för skogsbolagen. Dessa bolag brukar vara först i en högkonjunktur och visst är högkonjunkturen på väg. Detta faktum att bättre tider är i antågande märks även hos banker och hos ideella företag knutna till stat och kommun som försöker hjälpa nyföretagare i starten

14 KÄLLFÖRTECKNING Håkan Forssblad, Mats Magnusson, Marknadsföring med begränsade resurser, Lund Stig Rylander, Mats Magnusson, Säljande butik, Lund Rolf Back, Karl Erik Wärneryd, Evert Medbo, Otto Bergström, Carl Olof Gånge, Chris Ottander, Carl Anders Svensson, Reklamboken, Kristianstad Magnus Hult, Företag i starten, Stockholm Sture Berglund, Företagets marknadsföring, Östervåla Mats Kullstedt, Lars Melin, Starta eget handboken, Stockholm Inger Bragée, CG Ekström, Håkan Fahleryd, Per Acke Orstadius, Christer Wallentin, Ekonomernas uppslagsbok, Malmö :1 INTERVJUER Bo Melander, Idébanken, 14/11 Marianne Winberg, Handelsbanken, 14/11 17.IDÉBANKEN Idébanken är en del av Trollhättans kommuns näringslivssekretariat. Man startade 94 med lokaler belägna i Fasetten vid Håjums industriområde och ansvarig är näringslivssekretariatets chef Bo Melander. Tanken med verksamheten är att man skall fungera som ett bollplank för företagare i starten. Man skall kunna få hjälp att utvärdera en affärsidé och se om det finns möjligheter att utveckla den. Om det finns möjligheter att arbeta vidare med affärsidén slussas man vidare till en instans som kallas Företagsassistans där man kan få hjälp med prototyper, ritningar och marknadsundersökningar t ex. Att få hjälp ifrån Idébanken är kostnadsfritt, men om man går vidare genom Företagsassistans, så är kostnaden en bedömningsfråga. 18.BANKEN När man skall finansiera sitt företag, så är banken den instans man oftast vänder sig till. Man bör på ett tidigt stadium utveckla en god relation till sin bank och hålla kontinuerlig kontakt.

15 15 Om man får låna eller inte beror först och främst på om ägarna till företaget är fria från betalningsanmärkningar. Sedan går banken igenom affärsidén och bedömer chanserna till att lyckas. Sedan måste man ha någon form av eget kapital att sätta in i företaget och det är oftast på den biten många nyföretagare går bet. Man har på banken märkt en kontinuerlig uppgång på antalet låneansökningar för företag, och de flesta är arbetssökande människor som har kommit på en affärsidé och det är väl därför så många inte har något eget kapital att tillföra. Antalet företag på obestånd har ökat dramatiskt under de senaste åren och många drar sig för att be banken om hjälp vid en obeståndssituation. Sammanfattningsvis kan man säga att bankerna idag har hur mycket pengar som helst att låna ut till rätt männsiskor och företag. Och har man inga betalningsanmärkningar, eget kapital, en god affärsidé och håller en god kontakt med banken, då har man goda chanser att lyckas som egenföretagare.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:..

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:.. Affärsplan Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Fyll i det du kan, vi hjälper dig med det övriga. Finns handlingar som har direkt

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Goodwill A FÖRETAGSEKONOMI. 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier. 2 Planering. 3 Kommentarer till kapitlen. 4 OH-underlag.

Goodwill A FÖRETAGSEKONOMI. 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier. 2 Planering. 3 Kommentarer till kapitlen. 4 OH-underlag. Goodwill A 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier 2 Planering FÖRETAGSEKONOMI 3 Kommentarer till kapitlen 4 OH-underlag 5 Lösningar 6 Övergripande blockuppgifter 7 Provfrågor till kapitlen 8 Prov

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika 1 Finansiering eget kapital Bundet och fritt aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/-

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Produktionsekonomi och kvalitet

Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Föreläsning 1 Introduktion, Företaget i samhället, Grundläggande begrepp Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden.

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden. 6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning 650 +950 Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

VISA ALLA BERÄKNINGAR

VISA ALLA BERÄKNINGAR Sida1(2) TENTA 1FE700 Redovisning och finansiering delkurs 2 2015-04-28 Totalt 70 p Uppgift 1. (10p) Peppe Ratio är en hängiven amatörfotograf som nu vill provat på som proffesionell. För detta ändamål

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.)

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.) Finansieringsplan Vid köp av restaurangrörelse 8 kap 12 alkohollagen Finansieringsplan Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p).

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). Uppgift/Fråga: 1 (6p) A. Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden (2 p): B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen)

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) När man söker stadigvarande serveringstillstånd ska den finansiering styrkas som redovisas i finansieringsplanen. Du måste visa

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer