Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012"

Transkript

1 Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Lokalhyror för Borås Arenas konferensanläggning 4 Övriga arrangemang Borås Arena 4 Arrangemang 5 Minimihyra med eller utan entré 5 Övriga arrangemang 5 Viktig information i samband med arrangemangsschema- och enstaka bokningar 6 Seriematcher seniorer 6 Särskild taxa Sommarträning, Resultattavla, Augusti Is, Vinterplaner, Vårplaner och Curlinghallen 7 Specialarrangemang 8 Träningsavgifter 9 Övriga avgifter 9 Taxor Skateboard- och Bmx-hall 9 Friluftsgårdar och fritidsanläggningar 10 Kypegården och Kransmossen 10 Skidstadion 10 Sundholmen 10 Entré Stadsparksbadet och Borås Simarena 11 Entré Alideberg 11 Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet 12 Specialarrangemang om badet måste stänga för allmänheten 13 Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet, Sandaredsbadet och Viskaforsbadet 14 Övriga priser Stadsparksbadet och Borås Simarena 14 Uthyrning av IP Skogen till bidragsberättigade föreningar 15 Uthyrning av IP Skogen till privatpersoner, vuxenorganisationer och Korpen 16 IP Skogens Sportidentsystem 17

3 Taxor konstgräs från 1 januari 2012 Priserna är per timme Seriematcher med entré på Borås Arena Publik :-/match :-/match % av avgifterna Borås Arena Broplan S-E vallen Dalsjöfors Ramnavallen Brämhult Hedens IP v. 44 v. 15 /per tim. Gäller träning och matcher Bidragsberättigade föreningar/skolor 600:- 500:- 400:- 300:- Övriga 900:- 800:- 600:- 500:- v v. 43 /per tim. Bidragsberättigade föreningar/skolor 100:- 90:- 85:- 80:- Övriga 800:- 700:- 600:- 500:- v v. 43 /per tim. Matcher seniorer (utan entré) 400:- 350:- 350:- 80:- Taxor Ryahallen/Ryavallen Bidragsberättigade föreningar Övriga org. samtföreningar utanför kommunen Timpriser 200:- 750:- Träningskort t.o.m.17 år 500:-/år 1.000:-/år fr.o.m.18 år 800:-/år 1.600:-/år Dagskort 30:-/dag 75:-/dag Skolor 150:-/tim 400:-/tim (inom Borås Stad) 3

4 Borås Arena Lokalhyror för Borås Arenas konferensanläggning (Inga konferenser vid allsvenska alt. internationella matcher) Lokal Heldag Halvdag X-timma Restaurangen 4.600: :- 500:- Puben 4.600: :- 500:- Presscafét 2.530: :- 275:- Konf : :- 310:- Konf :- 690:- 125:- Konf : :- 190:- Grupprum 1.150:- 690:- 25:- Umbro (Storlogen) 3.000: :- 375:- Övriga arrangemang Borås Arena Pris efter särskild överenskommelse 4

5 Arrangemang Bidragsberättigade föreningar Övriga org. samtföreningar utanför kommunen Minimihyra med eller utan entré Tid Borås Arena 1.575: :- 4 tim Ryavallen 1.350: :- 4 tim Resultattavla Ryavallen Se särskild taxa sidan 7 Ryahallen 1.575: :- 4 tim Därefter tillägg per timma med 320:- 850:- Boda-A och Kransmossen-A 650: :- 2 tim Ramnavallen, Sven-Erikssonvallen :- 2 tim Övriga gräsplaner 525:- 920:- 2 tim Grusplaner 250:- 440:- 2 tim Gamla Ishallen: Sittplatsläktare 1.365: :- 4 tim Nya Ishallen 650: :- 2 tim Curlinghallen Se särskild taxa sidan 6 & 7 Boråshallen: A-hall med fasta platser 1.350: :- 4 tim Scenen 950: :- B-hall 525:- 920:- 2 tim C-hallarna 260:- 460:- 2 tim Entréhall 525:- 920:- 2 tim Restaurang Se specialarrangemang sidan 8 Almås-/Engelbrekts-/Hestra- och Sjöbohallen 650: :- 2 tim Övriga hallar med läktare 525:- 920:- 2 tim Övriga hallar 440:- 770:- 2 tim Därefter tillägg per timme med 20% av minimihyran för 4 timmars tid 40% av minimihyran för 2 timmars tid Övriga arrangemang Pris efter särskild överenskommelse. Efter normalt öppethållande (vardagar kl fram till 07.00, lördagar och söndagar kl fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad 671:- per tim. 5

6 Viktig information i samband med arrangemangs- schema- och enstaka bokningar Vid uppsägning/ avbokning av bokad arrangemangstid gäller följande: En vecka före arrangemanget Full betalning Två veckor före arrangemanget Reducering 50% Tre veckor före arrangemanget Kostnadsfritt Vid uppsägning / avbokning av bokad schematid gäller : En månads ytterligare betalning från och med uppsägnings/ avbokningsdatum. Vid uppsägning / avbokning av enstaka bokningar gäller följande: Om uppsägningen/ avbokningen sker tidigare är 14 dagar före bokat datum - kostnadsfritt. Sker uppsägningen/ avbokningen med mindre är 14 dagar före bokat datum - full betalning. Seriematcher Seniorer För seriematcher och cupmatcher gäller taxa enligt följande: Boråshallen, Almåshallen, Engelbrektshallen, Hestrahallen, Sjöbohallen 650:- per match Övriga hallar 450:-/ 525:- per match Ryavallens centralplan Boda-A och Kransmossen-A Övriga gräsplaner Ishallarna Curlinghallen 650:- per match 650:- per match 525:- per match 650:- per match 450:- per match KORPEN betalar enligt arrangemangstaxa för övriga organisationer vid cuper, turneringar mm, och enligt taxa för träningsavgifter - privatpersoner för seriespel. För idrotten övriga samorganisationer gäller vid cuper, turneringar mm arrangemangstaxa för bidragsberättigade föreningar. 6

7 Särskild taxa Sommarträning: Maj, juni, augustiträning för föreningar (inomhus). Taxa 100% mer än ordinarie träningsavgift Resultattavla/Ryavallen: Vid arrangemang minimihyra :- / arrangemang (3 tim). Därutöver 300:- / tim för operatörslön vid förberedande arbete. Augusti is: Vinterplaner: Vecka Ordinarie säsong börjar v.34. Bidragsberättigade föreningar 575:-/tim - 675:-/tim (diff. taxa) Övriga 750:-/tim - 925:-/tim (diff. taxa) Träning och matcher OBS!!! Väderleksförhållanden avgör taxan och tidsbegränsningen. Dagar Träning Match Mån-sön 150:-/tim 250:-/tim OBS! Taxan gäller samtliga planer som används vintertid. Föreningar kan själva ombesörja underhåll av kommunal vinterplan om en ekonomisk uppgörelse träffats med Fritids- och folkhälsoförvaltn. Vårplaner: Curlinghallen: Gäller samtliga gräsplaner som används under perioden mars - april 275:-/timma. OBS! Väderleksförhållanden avgör taxan och tidsbegränsningen i april. Hela hallen 700:-/tim (350:-/bana och timma) 7

8 Specialarrangemang Boråshallen Rotundan - konferens (företag) 575:- (2 tim) Därutöver 230:- / tim Danskurser 575:- (2 tim) Därutöver 230:- / tim Boråshallen Rotundan - utbildning, möten mm. För bidragsberättigade föreningar 55:- / tim För privata och övriga organisationer 150:- / tim Träningstaxa bidragsberättigade föreningar 45:- / tim Ryavallen, Ishallen Cafeteria- konferens (företag) 575:- (2 tim) Därutöver 230:- / tim Ryavallen, Ishallen Cafeteria - utbildning, möten mm. För bidragsberättigade föreningar 55:- / tim För privata och övriga organisationer 150:- / tim Mindre skolarrangemang/ turneringar, loppmarknader samt föreningarnas säsongs och/eller årsavslutningar. 825:- Grusplan Cirkus 5000:-/dag Övriga arrangemang Pris efter särskild överenskommelse. Efter normalt öppethållande (vardagar kl fram till 07.00, lördagar och söndagar kl fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad 671:- / tim. 8

9 Träningsavgifter Bidragsberättigade Övriga org. samtföreningar föreningar utanför kommunen, Boråskorpen Kr/tim Kr/tim Idrottshall (20x40 m) 80:- 350:- Idrottshall (18x36 m) 65:- 275:- Idrottshall (mindre än 18x36 m) 55:- 250:- Skolgymnastiksal och diverse mindre lokaler 45:- 200:- Omklädningsrum 40:- 115:- Boda-A och Kransmossen A, Ryvallen, Centralplan 80:- 350:- Fotbollsplaner, övriga gräsplaner 65:- 275:- Fotbollsplaner grus 40:- 180:- Fotbollsplaner, 7-manna gräs 40:- 180:- Fotbollsplaner, 7-manna grus 30:- 140:- Ishallarna 80:- 600:- Curlinghallen (40:-/80:-/tim gäller 40:-/80:- 350:-/700:- endast bidragsberättigade Curlingför.) (40:- /tim o bana) Styrketräning Lundbyhallen 80:- Badmintonbana i idrottshall 90:- (350:- /tim o bana) Bordtennis /per bord i idrottshall 90:- Simhallar (4 banor) Se taxor bad Övriga avgifter Omklädningsrum (vid arrangemang) 275:- Nattlogi, per person och natt 50:- Årshyra kontorslokaler/ m2 600:- Klubbrum/ m2 500:- Förråd och liknade/ m2 250:- Verksamhetslokaler/ m2 130:- Taxor Skateboard- och BMX-hall Bidragsberättigade föreningar, enskilda träningstider 80:-/tim Arrangemang 600:- för de två första timmarna och därefter 250:-/tim Engångsbesök 50:- Klippkort (10gånger) 400:- Årskort alla åldrar 1000:- Uthyrning till skolor 200:-/tim 9

10 Friluftsgårdar Kypegården och Kransmossen Bastubad med omklädnad/gång 40:- Årskort 1 880:- Säsongskort - 3 månader 400:- Nyckelavgift 200:- Skidstadion Tävlingar och arrangemang, sekretariatsbyggnad, högtalaranläggning mm. Pris efter särskild överenskommelse Fritidsanläggningar/Konferensanläggningar Sundholmen Borås Stad 1.100:- Heldag Borås Stad 1.600:- Dygn (24 tim) Bidragsber. förening 1.250:- Heldag Bidragsber. förening 1.500:- Dygn (24 tim) Privat/företag 2.500:- Heldag Privat/företag 3.500:- Dygn (24 tim) OBS! Städning ingår i priset! 1 Årskort gäller på: Kypegården, Kransmossen, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet. 10

11 Entré Stadsparksbadet och Borås Simarena Badtid 3,5 tim Obegränsad badtid (gäller endast Stadsparksbadet) Vuxna 70:- 85:- Ungdom 7-17 år 40:- 50:- Barn 1-6 år 30:- 35:- Föreningsverksamhet i ledarledd Gruppverksamhet (endast simklubbar) a) till och med 20 år Ingen avgift b) 21 år och äldre 50:- c) Handikappade i ledarledd gruppverksamhet av handikapporganisationer 50:- Familjebad (2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn) 175:- 220:- Rabattkort vuxna = 10 bad 500:- Rabattkort ungdom = 10 bad 300:- Rabattkort barn = 10 bad 200:- Årskort vuxna :- Årskort ungdom 2 750:- Årskort barn 2 450:- Halvårskort vuxna :- Halvårskort ungdom 2 575:- Halvårskort barn 2 350:- Studerande, subventionerat pris mot uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation 40:- 4 månaderskort för studenter 3 495:- 4 månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation 3 495:- Överskrids badtiden tas en avgift ut per påbörjad timma. Vuxna 20:- Ungdom 15:- Barn 10:- Familjebad 45:- Entré Alidebergsbadet Engångsbad, vuxna och ungdom (från 7 år) 35:- Rabattkort 10 bad, vuxna och ungdom 300:- Säsongskort, vuxna (från 18 år) 500:- Säsongskort, ungdom (7 17 år) 450:- 2 Års- och halvårskort bad och gym gäller följande bad: Stadsparksbadet, Borås Simarena, Kypegården, Kransmossen, Alibergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet. 3 4 månaderskort för studerande och ålderspensionärer gäller både: Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet 11

12 Entré Dalsjöfors och Sandared Vuxna 40:- Ungdom 7-17 år 25:- Barn 1-6 år 10:- Familjebad (2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn) 110:- Rabattkort vuxna = 10 bad 300:- Rabattkort ungdom = 10 bad 180:- Rabattkort barn = 10 bad 60:- Årskort vuxna 4 880:- Årskort ungdom 4 440:- Årskort barn 4 150:- Studerande, subventionerat pris mot uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation 25:- 4 månaderskort för studenter 3 495:- 4 månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation 3 495:- Simskola 430:- Simlekis 10 ggr (29 kr/gång) 290:- Minisim (Badavg. för förälder tillkommer) 10 ggr (29:-/gång) 290:- Babysim (Badavg. för förälder tillkommer) 15 ggr 1.150:- Wet-vest (Badavg. tillkommer) /12 ggr 500:- 3 4 månaderskort för studerande och ålderspensionärer gäller både: Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet Årskort bad och gym gäller följande bad: Kypegården, Kransmossen, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.

13 Vid specialarrangemang på Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet För omklädning och bad med särskilda arrangemang eller upplåtelse av badet till företag, födelsedagskalas eller annan kommersiell verksamhet ska förhandling ske i varje enskilt fall. På Stadsparksbadet är hyresavgiften för de bidragsberättigade simklubbarna i Borås Stad en förhandlingsfråga beroende på intäktsbortfall, kostnader osv. dock minst 20% på entrén eller minst 4.495:- för 3 timmar plus 1.090:- per timma därefter. Bidragsberättigade Boråskorpen Privatpersoner i grupp, simklubbar i Borås Stad * och övriga föreningar vuxenorganisationer i Borås Stad * samt föreningar utanför Borås Stad * Sandared/Dalsjöbadet när badet är stängt för allmänheten 350:-/tim 350:-/tim + 350:-/tim +badavgift badavgift * Om badet behöver stängas för allmänheten tillkommer avgift på minst 20% beroende på intäktsbortfall och ev. andra kostnader. Bidragsberättigade Boråskorpen Privatpersoner i grupp, simklubbar i Borås Stad och övriga föreningar vuxenorganisationer i Borås Stad samt föreningar utanför Borås Stad * Borås Simarena 1.150:-/tim 1.150:-/tim 1.150:-/tim + badavgift När badet måste stängas + badavgift för allmänheten * När badet måste stängas för allmänheten tillkommer avgift på minst 20% beroende på intäktsbortfall och ev. andra kostnader. 13

14 Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet, Sandaredsbadet och Viskaforsbadet. Bidragsberättigade Boråskorpen Privatpersoner i grupp, simklubbar i Borås Stad och övriga föreningar vuxenorganisationer i Borås Stad samt föreningar utanför Borås Stad Kr/ tim Kr/ tim + badavgift Kr/ tim + badavgift Hyra av banor 25 m 25:- 25:- + badavgift 75:- + badavgift Hyra av banor 50 m 30:- 30:- + badavgift 80:- + badavgift Hyra av hoppbassäng, undervisningsbassäng 65:- 65:- + badavgift 260:- + badavgift Motionshallen * 55:- 55:- + badavgift 120:- + badavgift * Viskaforsbadet: Föreningar och privatpersoner betalar endast hyra enligt taxa, ingen badavgift. Övriga priser Stadsparksbadet och Borås Simarena Kursavgifter simskola Vuxen 420:-/termin + badavgift Ungdom 820:-/termin inkl badavgift Barn 660:-/termin inkl badavgift Vattengympa med redskap 15 gånger Babysim 15 gånger Privatlektion/instruktör Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik Simundervisning i grupp (T.ex. uppsamlingsheat privata skolor) 420:-/termin + badavgift 1.170:- inkl badavgift 1.150:-/termin + badavgift för föräldrar 352:-/timme + moms 440:-/ timme inkl moms 15:-/elev/tillfälle + badavgift Uthyrning Handduk, badbyxa, baddräkt 35:- Burkini 40:- Träningsväst/ Bälte 35:- HLR Docka 120:-/dag Livräddningsdocka 60:-/dag Isflak 240:-/dag Isdubblåda 120:-/dag Livboj & hansalina 60:-/dag Fotografering när badet är öppet 480:-/timme 14

15 Uthyrning av IP Skogen till bidragsberättigade föreningar Per arrangemang Därutöver 1-2 dagar per dag Expeditionsvagn 400:- 200:- Toalettvagn T4 300:- 150:- Duschvagn 400:- 200:- Duschaggregat 2 strilar 100:- 100:- Tält 500:- 250:- Släpkärra 200:- 100:- Målportal 100:- 50:- Målklocka 30:- 20:- Startklocka 30:- 20:- Målklocka Regnly T.E. 100:- 100:- Dessutom finns följande material att hyra. OBS! pris per styck/ arrangemang Vattenpump 150:- Elkablar (3-FAS) 25 meter 20:- Vattenpump slang (1 ) /meter 2:- Elkablar (1-FAS) 50 meter 20:- Vattenpump slang (4 ) / meter 5:- Elaggregat (Bensin 1500 w) 200:- Högtalare (speaker) 50:- Värmefläkt (Elbjörn 9 kw) 100:- Högtalare (bärbar) 30:- OL - skärmar 5:- Megafoner (tratt) 30:- OL - stämplar (på skenor) 5:- Stoppur 10:- OL - kontrollampor 5:- Marknadsställningar 50:- Bord (hopfällbara camping) 20:- Avstängningsstolpar 5:- Stolar 5:- Avstängningsrep 30:- Bord (hopfällbara trä) 30:- Förhyraren bekostar inköp av toalettpapper och pappershandukar, batterier till kontrollampor, start- och målklockor, driftkostnader för varmvattenaggregat och vattenpumpar. Förhyraren bekostar även alla frakter, drivmedel och latrintömning. Förhyraren/föreningen ansvarar för att materielen återlämnas i oskadat skick. Materielen skall vid återlämnandet vara väl avstädade och rengjorda. Skadegörelse, som åsamkats vagnar och materiel samt förekommet materiel, ersättes av förhyraren. Vid förhyrning av vagnenheter eller annan dyrbar materiel är det lämpligt att förhyraren ser till att försäkringar är tillfullo tecknade för tillfället i fråga. Ut- och in transport av vagnar och dyl. kan utföras i mån av tid enligt Servicekontorets prislista. OBS! Gäller även skolor. 15

16 Uthyrning av IP Skogen till privatpersoner, vuxenorganisationer och Korpen Per arrangemang Därutöver 1-2 dagar per dag Extern uthyrning Extern uthyrning Exkl. moms Exkl. moms Expeditionsvagn 700:- 350:- Toalettvagn T4 900:- 450:- Duschvagn 600:- 300:- Duschaggregat 2 strilar 300:- 180:- Tält 1.600:- 500:- Släpkärra 300:- 150:- Målportal 200:- 120:- Målklocka 200:- 100:- Startklocka 200:- 100:- Målklocka Regnly T.E. 400:- 200:- Dessutom finns följande material att hyra. OBS! pris per styck/ arrangemang Vattenpump 200:- Elkablar (3-FAS) 25 meter 50:- Vattenpump slang (1 ) / meter 5:- Elkablar (1-FAS) 50 meter 50:- Vattenpump slang (4 ) / meter 10:- Elaggregat (Bensin 1500 w) 400:- Högtalare (speaker) Värmefläkt (Elbjörn 9 kw) 300:- Högtalare (bärbar) 50:- OL - skärmar 10:- Megafoner (tratt) 50:- OL - stämplar (på skenor) 10:- Stoppur (kronometer) 10:- Bord (hopfällbara camping) 30:- Marknadsställningar 100:- Bord ( hopfällbara trä) 50:- Avstängningsstolpar 5:- Stolar 10:- Avstängningsrep 50:- Förhyraren bekostar inköp av toalettpapper och pappershandukar, batterier till kontrollampor, start- och målklockor, driftkostnader för varmvattenaggregat och vattenpumpar. Förhyraren bekostar även alla frakter, drivmedel och latrintömning. Förhyraren/förening ansvarar för att materielen återlämnas i oskadat skick. Materielen skall vid återlämnandet vara väl avstädade och rengjorda. Skadegörelse, som åsamkats vagnar och materiel samt förekommet materiel, ersättes av förhyraren. Vid förhyrning av vagnenheter eller annan dyrbar materiel är det lämpligt att förhyraren tillser att försäkringar är tillfullo tecknade för tillfället i fråga. Ut- och in transport av vagnar och dyl. kan utföras i mån av tid enligt Servicekontorets prislista. 16

17 IP Skogens Sportidentsystem Hyrpriser För nationella tävlingar eller motsvarande, gäller för klubbar i Borås och Bollebygds kommuner anslutna till Borås O-ring, samt klubbar i Marks kommun anslutna till Marks O-ring Basenhet (kontrollenhet) och avläsningsenhet inkl. skärm och stämpelskena Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet. Termoprinter Papper till Termoprinter Borås O-rings närtävlingar / träningstävlingar Basenhet (kontrollenhet) och avläsningsenhet inkl. skärm och stämpelskena Klubbträningar Utbildning Termoprinter Papper till Termoprinter 12:-st / tävling 400:- / tävling Gratis Självkostnadspris 200:- / tävling 100:- / tillfälle Gratis Gratis Självkostnadspris Övriga klubbar utanför Borås, Bollebygds och Marks kommuner Basenhet (kontrollenhet) och avläsningsenhet inkl. skärm och stämpelskena Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet. Termoprinter exkl. papper 30:- enhet/tävling inkl. skärm och stämpelskena 800:- + moms/tävling 500:-/ tävling + papper 17

18 Fritids- och folkhälsoförvaltningen Förenings- och uthyrningsenheten Borås Stad Borås Besöksadress: Sturegatan 38 Tfn: vx E-post: Webbplats: boras.se/fritid-folkhalsa

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TELEFONNUMMER FÖR BOKNING OCH INFORMATION 2 SIMHALL 3 ISHALL 5 KONSTFRUSEN BANDYBANA 6 BÖKENSVEDS SPORTHALL 7 VÄSTERVIKS FRIIDROTTSARENA 8 SKOGSHAGAHALLEN 9 IDROTTSHALLAR 10 GYMNASTIKSALAR

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Dnr KFN 14/25 Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Antagen av kommunfullmäktige 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Dnr KFN 14/25 2/16 Innehållsförteckning

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 (11) PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR 2013 BURLÖVS

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept FaR. Aktivitetskatalog för Borås Stad. 2011 (gäller 110131-120131)

Fysisk aktivitet på Recept FaR. Aktivitetskatalog för Borås Stad. 2011 (gäller 110131-120131) Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Borås Stad 2011 (gäller 110131-120131) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktivitetsnivåer...4 Aktiviteter för nivå 3:...5 GYMMIX Träningscenter, Borås Gymnastiksällskap...

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR

PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR SF K (ny) K UlF (ny) UlF Kostnader för eventuell polisbevakning, sjukvård m fl samt alla vakter 15% 18% 30% 20% 40% utöver ordinarie vaktmästare som tjänstgör, betalas av arrangören.

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Föreningen Totalskidskolan

Föreningen Totalskidskolan Föreningen Totalskidskolan Gästinformation 2012/2013 26 år av skidglädje! www.totalskidskolan.se Stöd föreningen Totalskidskolan - bli medlem! Totalskidskolan är en ideell förening grundad 1987. Vi jobbar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppdragsuppföljning budget 2013 Sammanfattning Nytt för 2013 är Uppdragsuppföljning budget.

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

Praktisk information/prisuppgifter

Praktisk information/prisuppgifter Praktisk information/uppgifter För dig som planerar konferens/kongress, event och utställning i Uppsala Konsert & Kongress (UKK) Innehållsförteckning Bevakning... 2 Brandlarm... 2 Digitala skärmar inomhus...

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Aktivitetskatalog Mölndal

Aktivitetskatalog Mölndal Aktivitetskatalog Mölndal 2014 1 Innehållsförteckning Fysisk aktivitet 4-7 Hälsofrämjande fysisk aktivitet Definitioner Aktivitetskatalogen Mölndal FaR- Fysisk aktivitet på recept Rekommendationer kring

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer