Verksamhetsberättelse Stiftelsen Håll Sverige Rent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent

2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013

3 Innehåll Sammanfattning Håll Sverige Rent-kampanjen De Nationella Skräpplockardagarna Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser Regeringsuppdrag särskild satsning för att främja minskad nedskräpning Vägledning till kommunerna för ett strategiskt arbete mot nedskräpning Utökad information till allmänheten Kusträddarna Skola och förskola Grön Flagg Seminarier Samarbeten Övrigt Nätverk Skräpfria Hav Baltic Marine Litter och strandmätningar Spökgarn Skrotbåtar Baltic Sea Waste campaign Ren båtbotten Blå Flagg Giftfri miljö i lantbruket Miljömärkningar Miljömärkt Event Green Key Övergripande kommunikationsarbete Marknadsarbete Håll Sverige Rent organisation och personal Håll Sverige Rents styrelse

4 Sammanfattning Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar för att motverka nedskräpningen, öka återvinningen och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Håll Sverige Rents arbete bedrivs genom framförallt genom kampanjer, utbildningar och utdelande av miljöutmärkelser. Under 2012 tog Håll Sverige Rent fram en ny strategi för arbetet där vi lanserade Ett skräpfritt Sverige som vår nya vision. Styrelsen slog också fast att Håll Sverige Rent ska positionera sig som den organisation som motverkar nedskräpning och som utbildar barn- och unga i miljöfrågor på ett sätt som skapar handlingskraft. Under 2012 har Håll Sverige Rent drivit en verksamhet med gott resultat för att verka för ett framtida skräpfritt Sverige genom att bland annat genomföra följande: I syfte att påverka attityder och beteenden genomförde vi nationella skräpplockardagar i samverkan med 204 kommuner och lyckades få över deltagare i denna manifestation mot nedskräpning. I ett unikt samverkansprojekt med Länsförsäkringar har vi samlat in 31,3 ton bekämpningsmedel, 413,4 ton spillolja och 4311ton skrot genom hämtningar hos lantbrukare i stora delar av Sverige. Grön Flagg-nätverket för skolor och förskolor, dvs skolor som arbetar strukturerat med miljöfrågor i undervisningen, ökade med 400 och bestod vid årsskiftet av mer än 2500 skolor och förskolor I vårt arbete för skräpfria hav arrangerade vi den första årliga Kusträddardagen 21 april 2012 i samverkan med den nya Havs- och vattenmyndigheten deltagare deltog i arbetet att rädda kusten från 11 ton skräp. Under 2012 tog vi inom regeringsuppdraget för minskad nedskräpning fram en vägledning för strategiskt arbete för minskad nedskräpning till Sveriges kommuner. 48 arrangörer belönades med utmärkelsen Miljömärkt Event och 89 logiverksamheter och konferensanläggningar belönades med utmärkelsen Green Key. Den framtida finansieringen av Håll Sverige Rents verksamhet behöver stärkas för att kunna bibehålla verksamhet av samma omfattning och i ett längre perspektiv öka insatserna. Vi arbetade fram en marknadsplan och en tillhörande handlingsplan för att mer proaktivt närma oss de företag som vi vill skapa samverkan med och även för att mer aktivt söka medel från myndigheter och andra organisationer. Målsättningen för 2014 då vi vet att flera stora projekt avslutats är att bibehålla en verksamhet av samma omfattning som 2011 vad gäller projektmedel. Under hösten arbetade vi med några av dessa kontakter och inledde bland annat arbetet med att skapa ett samarbetsprojekt om Skräpfri picknick tillsammans med Returpack och Systembolaget. Vi tog fram en ny kommunikationsplan i syfte att skapa en mer enhetlig kommunikation av varumärket Håll Sverige Rent och för att synliggöra Håll Sverige Rent mer i samhället. Under 2012 genererade vår verksamhet bl. a. 900 pressklipp. Håll Sverige Rent arrangerade ett eget seminarium i Almedalen om den marina nedskräpningen och deltog på ytterligare två seminarier som talare. 4

5 Vi ansökte om och blev godkända som 90-konto innehavare och öppnade därmed upp för individer att stödja vår verksamhet ekonomiskt. Håll Sverige Rents verksamhet finansierades under 2012 framförallt av Länsförsäkringar, Naturvårdsverket, Returpack och Havs- och vattenmyndigheten. Stöd erhölls även från Stena Recycling, Procter& Gamble och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) samt Svensk glasåtervinning. Våra finansiärers intressen styr naturligtvis inriktningen på våra insatser inom ramen för våra stadgar, varför vi under 2012 arbetat mycket med utbildning vad gäller återvinning av konsumentförpackningar. Håll Sverige Rents verksamhetsområden 5

6 Håll Sverige Rents personal plockar skräp under Skräpplockardagarna Skräpmätning i Stockholm. 6

7 1. Håll Sverige Rent-kampanjen Det finns en benägenhet i samhället att reagera i stället för att agera kring problemet med nedskräpning. Det här märks bland annat genom att städinsatserna i många kommuner ökar i stället för att kommunerna genomför förebyggande insatser för att påverka människors beteende. Detta är på sikt ett allvarligt problem för kampen mot nedskräpningen i samhället och något som vi hela tiden vill framhålla i våra kontakter med myndigheter, kommuner, skolor och andra intressenter i frågan. Håll Sverige Rent-kampanjen har som övergripande mål att minska nedskräpningen och öka återvinningen av konsumentförpackningar i Sverige samt att öka kunskapen om de miljöbelastande, sociala och resurskrävande konsekvenser som nedskräpningen resulterar i. Arbetet är främst fokuserat på att hitta långsiktiga och varaktiga lösningar kring problematiken. Arbetet med att påverka unga i Sverige och framför allt barn i låg ålder är därför av största vikt. Under 2012 har Håll Sverige Rent fortsatt prioritera insatserna mot barn och ungdom samt utökat samarbetet med kommuner och skolor. Mycket av det arbetet har gjorts inom Håll Sverige Rent -kampanjen. Under året har vi fortsatt samarbetet med Naturvårdsverket inom ramen med deras uppdrag från regeringen att göra en särskild satsning för att främja en minskad nedskräpning. Vår förhoppning är att detta arbete ska ge bland annat Sveriges kommuner verktygen för ett framgångsrikt arbete mot nedskräpningen i samhället. Insatserna inom Håll Sverige Rent-kampanjen 2012 fördelades i huvudsak på ett antal delprojekt som presenteras nedan. 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012 Skräpplockardagarna är en årligen återkommande aktivitet med syfte att manifestera mot nedskräpningen. Alla är välkomna att delta, såväl privatpersoner som olika typer av verksamheter. Skräpplockardagarna genomförs årligen i april och maj med fokus på vecka 17. I samband med att allt fler deltagare medverkar har de blivit ett viktigt sätt för Håll Sverige Rent att skapa opinion kring nedskräpningen. År 2012 deltog skräpplockare vilket är rekord i alla avseenden. Vi hade dessutom ett utvecklat samarbete med 204 kommuner. Vår målsättning inför året var deltagare och samarbete med 100 kommuner. Flertalet av deltagarna var barn och elever från förskolor och grundskolor. Skräpplockardagarna är i grunden en pedagogisk aktivitet som i huvudsak drivs i skola och förskola där det pedagogiska materialet vi erbjuder är viktigt. Under kampanjen 2012 erbjöds åldersanpassat pedagogiskt material som bland annat betonar vikten av att panta om man hittar burkar och flaskor och att återvinna förpackningar. Inom ramen för Skräpplockardagarna delar Håll Sverige Rent ut priset Årets Håll Sverige Rentkommun till den kommun som engagerat störst andel deltagare i Skräpplockardagarna. Till årets Håll Sverige Rent-kommun 2012 utsågs Göteborgs Stad för tredje året i rad. 7

8 1.2 Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser För att kunna bedöma utvecklingen av nedskräpningen samt att förstärka Håll Sverige Rent som expertisen inom området strävar vi efter att kontinuerligt utveckla och förbättra mätmetoder. Inom Håll Sverige Rent-kampanjen är en av de viktigaste uppgifterna att etablera samarbete med kommunerna där huvudfokus är inriktat på att initiera Håll Sverige Rents unika skräpmätningsmetod, som är framtagen av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Syftet är att skapa lokal uppmärksamhet i kommunerna samt att detta ger möjlighet till en nationell redovisning av nedskräpningen i Sverige. Målsättningen för 2011 var att 15 stora kommuner skulle delta i skräpmätningen med Håll Sverige Rents metod. Resultatet blev att 11 kommuner (Borås, Göteborg, Jönköping, Luleå Nyköping, Skövde, Stockholm, Södertälje, Umeå, Uppsala och Örebro) deltog, varav ett antal deltog för femte året i följd. Detta gör att vi nu kan börja se förändringar över tiden. Inom ramen för regeringsuppdraget har vi tagit fram nya metoder för mätningen av den faktiska nedskräpningen för stränder och medelstora kommuners stadskärnor och utveckling av metoder för mindre kommuners stadskärnor samt naturområden pågår. 1.3 Regeringsuppdrag särskild satsning för att främja minskad nedskräpning Håll Sverige Rent fick under 2011 ett uppdrag av Naturvårdsverket att delta i arbetet med regeringsuppdraget för minskad nedskräpning. Uppdraget initierades 2011 och slutredovisas april I uppdraget anges tre arbetsområden, utöka informationen till allmänheten, utveckla vägledning till kommuner samt utreda behovet av ytterligare åtgärder. Håll Sverige Rent var under 2012 delaktiga i arbetet med att utöka informationen samt utveckla vägledningen enligt nedan Vägledning till kommunerna för ett strategiskt arbete mot nedskräpning För att kunna arbeta effektivt med att minska och förebygga nedskräpningen krävs kunskap. Likaså krävs möjlighet att följa upp och utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtas. Hittills har det saknats viktiga hjälpmedel för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete inom nedskräpningsområdet. Exempel på sådana hjälpmedel är standardiserade metoder för mätning av skräp i olika miljöer, av attityder och av kostnader. Under 2012 har Håll Sverige Rent arbetat med att ta fram sådana metoder. För att underlätta kommunernas arbete har en vägledning tagits fram för hur ett strategiskt arbete för minskad nedskräpning kan genomföras. Detta gjorde Håll Sverige Rent under 2012 i samråd med referenskommuner och myndigheter Utökad information till allmänheten Att utöka informationen till allmänheten är ett av de två huvudområdena inom regeringsuppdraget. Ett viktigt strategiskt val som gjorts är att bygga vidare på den verksamhet som Håll Sverige Rent redan bedriver. Att skräpa ned eller inte är ett individuellt beslut. Ur samhällets synpunkt är det bäst om individen bestämmer sig för att inte vilja skräpa ned och i så fall behövs medvetenhet och kunskap att grunda beslutet på. Syftet med att utöka informationen är att nå fler människor med budskapet att det varken är tillåtet eller acceptabelt att skräpa ned. 8

9 Inom ramen för regeringsuppdraget har vi under 2012 arbetat vidare med De Nationella Skräpplockardagarna som nav i arbetet med att påverka individens beteende i större utsträckning. 1.4 Kusträddarna Håll Sverige Rent fick under 2012 finansiering av Havs- och vattenmyndigheten för att starta kampanjen Kusträddarna, för att lyfta problematiken med marin nedskräpning. Kusträddardagen genomfördes den 21 april Håll Sverige Rents förhoppning är att kampanjen ska bli en långsiktig satsning. Kusträddarna blir då en återkommande aktivitet som uppmuntrar ett lokalt engagemang för kusten och stränderna och samtidigt skapar uppmärksamhet runt den marina nedskräpningen. Under Kusträddardagen samlades drygt frivilliga på 12 stränder längs västkusten och södra Östersjön. Deltagarna samlade totalt in ca 11 ton skräp som sorterades i fraktioner för återvinning. Plasten var den största fraktionen som brukligt när det görs mätningar av skräp i våra hav. Kampanjen uppmärksammades i nationell och lokal media. Som en del i kampanjen gjordes även skräpmätningar med hjälp av den metod som tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget på utvalda stränder. Artisten Pernilla Andersson var ambassadör för Kusträddarna

10 2. Skola och förskola Håll Sverige Rents arbete i skola och förskola syftar till att stötta pedagoger i deras arbete kring lärande för hållbar utveckling, så att barn och unga får handlingskompetens och framtidstro för att leva och skapa ett hållbart samhälle. För att uppnå detta erbjuder Håll Sverige Rent förskolor och skolor stöd och inspiration genom verktyg, utbildning och material anpassade till förskolans och skolans styrdokument. 2.1 Grön Flagg Arbetet drivs till stor del genom Grön Flagg, som är ett verktyg och en certifiering för att jobba med hållbar utveckling utifrån skolans eller förskolans förutsättningar. Genom Grön Flagg är barn, elever och personal delaktiga och får inflytande i arbetet. Grön Flagg ger förskolor och skolor kontinuitet och struktur samt är ett stöd i arbetet med att uppfylla läroplaner. Arbetet sker inom ett eller flera av Grön Flaggs teman: närmiljö, energi och klimat, konsumtion, livsstil och hälsa, vattenresurser och kretslopp. Under året anmälde sig närmare 400 förskolor och skolor till Grön Flagg vilket gör att det finns mer än 2500 skolor och förskolor anslutna i nätverket. Genom arbetet i Grön Flagg är det runt barn och unga som arbetar med frågor kopplade till miljö och hållbar utveckling. Håll Sverige Rent har jobbat med att utveckla och förbättra Grön Flagg inom en rad områden, bland annat har verktyget i högre grad anpassats efter förutsättningarna i förskolan respektive skolan. En annan förändring är också att Grön Flagg nu är tydligare kopplat till den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet samt den reviderade läroplanen för förskolan. Dessutom finns nu en större möjlighet till uppföljning av effekterna av arbetet genom ett antal nyckeltal kopplade till verksamheten. Håll Sverige Rent genomför regelbundet undersökningar för att följa upp hur skolor och förskolor uppfattar arbetet med Grön Flagg. Av dem som jobbade med Grön Flagg 2012 svarade 80 % att de anser att Grön Flagg ger dem stöd i arbetet med läroplaner. 65 % svarar att arbetet med Grön Flagg har lett till ökat inflytande från barn och elever och över 90 % att det hjälper dem att få ett aktivt hållbarhetsarbete. Över 80 % anger att deras arbete med Grön Flagg lett till ökad kunskap om återvinning och nedskräpning och över 50 % av alla skolor och förskolor anger att de fått ökad kunskap om frågor kopplade till energi och klimat. Över 50 % av de svarande anger att de genom arbetet med Grön Flagg minskat sin förbrukning av el, papper och avfall Seminarier Håll Sverige Rent anordnar varje år ett antal seminarier och träffar för pedagoger och lärare för att ge tips och idéer om hur de på ett konkret och handlingsinriktat sätt kan jobba med hållbar utveckling. Träffarna samlade totalt ca 1000 lärare, pedagoger och personer inom utbildningsförvaltning Samarbeten Med start 2012 inledde Håll Sverige Rent ett samarbete med Stena Recycling inom Grön Flagg. Samarbetet ger Håll Sverige Rent förbättrade möjligheter att kunna erbjuda skolor och förskolor utbildning, inspiration och material. 10

11 Arbetet inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. 11

12 Vårt långvariga samarbete med Returpack och FTI innebär att återvinning av konsumentförpackningar inklusive pantförpackningar finns med som en prioriterad del i vårt arbete och även ingår i ett flertal av våra pedagogiska material riktade mot skolor och förskolor. Många skolor och förskolor besöker regelbundet återvinnings- och pantstationer som en del av deras arbete med Grön Flagg. Håll Sverige Rent samverkar även med Skolverket kring frågor med anknytning till Grön Flagg samt Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling Övrigt Nordiska Ministerrådet använder antal förskolor och skolor med Grön Flagg i de nordiska länderna som en av indikatorerna för att mäta måluppfyllelsen för sin strategi för hållbar utveckling. Under 2012 var andelen skolor och förskolor med Grön Flagg dessutom ett av delkriterierna i Miljöaktuellts kommunranking. 2.2 Nätverk Håll Sverige Rent samordnar Sveriges största miljönätverk för skolor och förskolor genom Grön Flagg. Utöver detta deltar Håll Sverige Rent på träffar och aktiviteter med anknytning till skola och förskola, till exempel Svenska Unescorådets ESD-nätverk, Nätverket Lärande för Hållbar utveckling, OMEP (World Organisation for Early Childhood Education) samt Council of Baltic Sea States Baltic 21. Håll Sverige Rent har även kontinuerliga kontakter med forskargrupper gällande lärande för hållbar utveckling. 12

13 3. Skräpfria Hav Håll Sverige Rent ska arbeta för att problemen med marin nedskräpning uppmärksammas på alla nivåer i samhället. Detta ska ske genom kommunikation och uppmärksamhetsskapande projekt och aktiviteter. Arbetet ska byggas upp utifrån de målgrupper som är av betydelse för området marin nedskräpning. För varje målgrupp ska relevanta områden identifieras och aktiviteter/ insatser ska planeras och genomföras. Exempel på dessa är beslutsfattare, näringsliv, båtägare, fiskare startade Håll Sverige Rent flera initiativ för att uppmärksamma den marina nedskräpningen både i Nordsjön och Östersjön, ett arbete som 2012 intensifierades. 3.1 Baltic Marine Litter och strandmätningar I en rapport om marin nedskräpning i Östersjön 2007 konstaterade Helcom att kunskapen om denna fråga är bristfällig. När UNEP lanserade en harmoniserad mätmetod för marin nedskräpning blev detta startskottet för en ny projektidé lanserades MARLIN, Baltic Marine Litter, med finansiering från EU Interreg IVA Central Baltic Program. Håll Sverige Rent leder projektet med partners från Finland, Estland och Lettland. Under 2012 är projektet i full gång och strandskräp har mätts på 25 referensstränder i Sverige och runt Östersjön. Projekten har kommunicerats via pressmeddelanden, en debattartikel om fimpar och vid olika internationella nätverk och gentemot myndigheter. En viktig händelse under året är införandet av det marina direktivet i Sverige, Havsmiljöförordningen där EUs medlemsstater är skyldiga att övervaka havens miljöstatus och där marin nedskräpning ingår som en indikator för detta. Håll Sverige Rent har bland annat i en remiss till Havs -och vattenmyndigheten påpekat vikten att fortsätta mätningarna av strandskräp runt Östersjön. 3.2 Spökgarn Spökgarn, eller övergivna och borttappade fiskenät, är ett tämligen ouppmärksammat problem som även det är ett nedskräpningsproblem och samtidigt ett hot mot Östersjöns fiskbestånd. Spökgarnen fiskar året runt i många år och få eller inga strukturella eller tekniska insatser har gjorts för att förhindra att garn förloras. Spökgarn är att betrakta som plastskräp och Håll Sverige Rent har i samarbete med KIMO Baltic Sea genomfört draggninginsatser utanför Gotland och i Hanöbukten. Parallellt med detta arbete har Håll Sverige Rent också ansvarat för kommunikationsinsatserna i projektet Fishing for Litter i samarbete med KIMO Baltic Sea. Fishing for Litter har engagerat ett 30-tal yrkesfiskare i Sydkustens fiskeområde och Gotlands fiskeområde samt nio båtar/skeppare i studien av spökgarn. Totalt har åtta ton skräp fiskats upp. Studien av spökgarn och draggningsinsatser presenterades i en rapport och projektet har kommunicerats via pressmeddelanden (26 pressklipp, två TV-inslag), annonser och sociala medier, åtta olika konferenser, utställning på sju orter och mässor. Under 2012 beviljades organisationerna ytterligare medel från Havs -och vattenmyndigheten för att sprida Fishing for Litter utmed hela Sveriges kust. 13

14 3.3 Skrotbåtar Projektet Båtvrak initierades under 2011 och fortsatte sedan under Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med studien var att kartlägga antalet skrotbåtar, dvs. fritidsbåtar som ingen längre vill äga eller bruka, i Stockholms län. Erfarenheter från projektet visar att det är besvärligt att hitta ägare till övergivna båtar i naturen eftersom det inte finns ett obligatoriskt båtregister i Sverige. Studien visade också att det är avsevärt dyrare än vad som redovisats i andra rapporter att bärga och transportera bort båtar som övergivits i naturen eller på allmän plats. Under projekttiden rapporterades 38 skrotbåtar och 60 % av anmälningarna inkom via Håll Sverige Rents mobilapp. Fem båtar skrotades av Båtskroten på uppdrag av Håll Sverige Rent. Vi anordnade även en nordisk workshop om skrotbåtar tillsammans med Institutet för Tillämpad Miljöforskning, Stockholms universitet. På workshopen deltog ca 50 personer från olika branscher kopplade till båtar och båtliv samt personer från avfalls- och försäkringsbranschen, myndigheter och kommuner samt forskare inom området. Projektet slutredovisas 2013 i en rapport som delger resultaten från studien och där Håll Sverige Rent föreslår ett antal åtgärder för att förhindra att problemen med nedskräpande skrotbåtar uppstår. En skrotbåt i Slagsta hämtas. 14

15 3.4 Baltic Sea Waste campaign Under 2012 inledde Håll Sverige Rent ett samarbete med Folke Rydén vilket resulterade i Baltic Sea Waste Campaign, en kampanj vars syfte var att uppmärksamma marina avfalls- och nedskräpningsfrågor i Östersjön. Under 2012 besöktes åtta orter med skräpdyk och med gruppen Vattenmannen och Speed som dragplåster på kajen och seminarier om Östersjön ombord på Briggen Tre Kronor. Uppskattningsvis deltog 400 personer på konferenserna, däribland beslutsfattare och representanter för myndigheter och kommuner och ännu fler åskådare. Som samarbetspartner till initiativet Hållbara hav (Briggen Tre Kronor) har Håll Sverige Rent också varit med i utställningen Östersjön - vem bryr sig samt på Hållbara havs konferens med bland annat miljöministern, generaldirektören för Havs- och Vattenmyndigheten samt Kronprinsessan Viktoria. Kampanjen finansierades av Nordiska Ministerrådet, Baltic Sea2020, MARLIN och Havs - och vattenmyndigheten. 3.5 Ren båtbotten Håll Sverige Rent ser arbetet tillsammans med fritidsbåtlivet som ett sätt att bygga upp kontakter med en grupp som har stor inverkan på våra frågor som handlar om marin nedskräpning. Användningen av båtbottenfärger är ett reellt hot mot den marina miljön men få alternativ finns idag. Ett sätt att minska användningen av båtbottenfärger är att få fler mekaniska alternativ på plats och Håll Sverige Rent har under 2012 startat upp båttvättar i Södertälje, Karlskrona, Härnösand samt Sölvesborg. Skärgårdsstiftelsen tog över havstulpanvarningarna via SMS inom ramarna för båtmiljö.se eftersom det också är Skärgårdsstiftelsen som sköter havstulpanövervakningen. 3.6 Blå Flagg Blå Flagg är en miljöutmärkelse som Håll Sverige Rent driver inom ramen för det samarbete vi har med organisationen FEE. För Håll Sverige Rent är Blå Flagg en bas för kontakter och samarbete mot båtlivet och en ingång för att kommunicera frågor om marin nedskräpning mot fritidsbåtsägare och badgäster. Under 2012 genomfördes en grundlig utvärdering av Blå Flagg både internt och genom ett frågeformulär som skickades ut till hamnar och stränder som har eller har haft Blå Flagg. Enkäten visade att det inte finns något intresse att betala för vad det kostar att driva utmärkelsen. Utmärkelsen är också dåligt anpassad till svenska förhållanden, den innebär en tung administration och kännedomen om Blå Flagg är generellt låg. Utifrån detta beslutade Håll Sverige Rent att lägga ned Blå Flagg i Sverige. 15

16 4. Giftfri miljö i lantbruket Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar AB initierade år 2007 ett projekt med målsättningen att öka återvinningen och minska miljöbelastningen från svenska lantbruk genom att samla in skrot och farligt avfall. Från 2011 har även plast och däck samlats in. Håll Sverige Rent presenterar och marknadsför projektet nationellt och internationellt mot politiker, i miljönätverk och gentemot myndigheter samt organiserar och genomför insamlingen över hela landet i samarbete med länsförsäkringsbolagen och återvinningsföretag. Det är lätt att skrot, farligt avfall, plast och däck blir kvarglömt ute på lantbruken. Men genom en unik försäkringslösning och ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Håll Sverige Rent kan lantbruk enkelt och bekvämt bli av med avfallet. Mellan åren har mer än ton skrot och ton farligt avfall hämtats ute i landet genom vårt gemensamma projekt Giftfri miljö i lantbruket. Genom vårt projekt minskar skaderiskerna av det bortglömda avfallet, som istället kan omhändertas och återvinnas. Farligt avfall är besvärligt att hantera, dyrt att lämna in och farligt att förvara. De ämnen som ingår i försäkringslösningen är allt möjligt farligt avfall som spillolja, oljefilter, bekämpningsmedel och batterier. Skrotet kan vara svårt och otympligt att forsla bort från gården. Till det skrot som ingår i försäkringslösningen räknas alla sorters maskiner och metallföremål inom jordbruket. Det kan vara allt från truckar, traktorer, slaghackar, slåttermaskiner till kranar, räfsor och rör. Projektet har väckt stor uppmärksamhet, nationellt men även internationellt i t.ex. våra nätverk kring Östersjön. Under 2012 har projektet samlat in farligt avfall, skrot, plast och däck i alla län i Sverige utom Norrbotten, Västerbotten, Kalmar, Jönköping, Bergslagen, Älvsborg, Gotland samt Blekinge. Insamlingen har skett i samarbete med Stena Recycling. Länsförsäkringar AB kommer att vara huvudsamarbetspartner fram till 2013, därefter kommer projektet att läggas ut på respektive länsbolag. Detta har inneburit att Håll Sverige Rent under hösten 2012 besökt de lokala länsbolagen för att sälja in affärsidén från 2014 och framåt. Beslut om detta kommer att fattas av de lokala bolagen under våren Nästan anmälningar rörande farligt avfall, skrot, plast och däck har hanterats inom projektet, vilket inneburit att 520 ton farligt avfall och ton skrot samlats in. Under 2012 samlade hälften av bolagen in farligt avfall, skrot, plast och däck. Övriga bolag samlade in skrot, plast och däck. Detta på inrådan från bolagen själva, vilket inneburit mindre mängd farligt avfall i jämförelse med Insamlade mängder farligt avfall och skrot (ton) Bekämpningsmedel...31,3 Spillolja...413,4 Oljefilter...30,2 Däck Lysrör...4,7 Färgavfall...42 Metallskrot Plast Spilloljan motsvarar ca 106 villors årsförbrukning för värme. Återvinningen av lantbruksskrotet motsvarar en CO2-besparing på motsvarande kg. Återvinningsföretaget Stena Recycling tar hand om det skrot och farligt avfall som samlas in. Projektet generar också omfattande positiv publicitet för Länsförsäkringar i både radio, tv och tidningar. 16

17 17

18 5. Miljömärkningar Håll Sverige Rent arbetar med två olika miljömärkningar. Syftet med miljömärkningarna är att ge verktyg till event och logi- och konferensanläggningar att förbättra sitt miljöarbete. Via miljömärkningarna når även Håll Sverige Rent ut till nya målgrupper, främst inom vår egen miljömärkning för event Miljömärkt Event. Green Key är en internationell miljömärkning för logi- och konferensanläggningar. Vi har sett ett ökat intresse för båda miljömärkningarna vilket märks i antalet miljömärkta event och anläggningar samt i det ekonomiska resultatet. 5.1 Miljömärkt Event Miljömärkt Event är Håll Sverige Rents egen miljömärkning. Miljömärkningen ger arrangörer ett bra verktyg för att strukturera sitt miljöarbete, minska sin miljöpåverkan och på ett trovärdigt sätt kommunicera detta till sina målgrupper. Under 2012 miljömärktes 48 event. Majoriteten av dessa är stadsfestivaler/festivaler och idrottsevenemang, men miljömärkta konferenser börjar bli vanligare. Några av de miljömärkta eventen under 2012 var En Svensk Klassiker-loppen, Peace & Love, Nordea Masters, STCC Stadium Race Solvalla och Avfall Sveriges höstmöte. Ett samarbete med SF Bio Rigoletto inleddes också. Ungefär hälften av de miljömärkta eventen var återkommande från De event som miljömärktes under 2012 uppskattas ha cirka 2,8 miljoner besökare sammanlagt. Årets fokus var att öka antalet miljömärkta event och nå ut till nya event. Genom befintliga nätverk och relationsbyggande ökade antalet event. Under slutet av januari hölls den första Inspirationsdagen för arrangörerar av miljömärkta event. Dagen gav upphov till mycket nätverkande och kontakter. Under 2012 befäste Miljömärkt Event sin position som den ledande miljömärkningen för event i Sverige. 5.2 Green Key Green Key är den internationellt ledande miljömärkningen för logi- och konferensanläggnignar. Den ägs av FEE (Fundation for Environmental Education) och finns idag i 41 länder och på över 2100 anläggningar. I Sverige är det Håll Sverige Rent som administrerar miljömärkningen. Miljömärkningen ger alla typer av logianläggningar och konferensanläggningar ett bra verktyg för att utveckla, förbättra och kommunicera sitt miljöarbete. Under 2012 miljömärktes 89 anläggningar. Det är åtta fler än Nytt för året var att Green Key miljömärkte även dagkonferensanläggningar. Först in var 7a Odenplan och 7a Strandvägen och totalt fyra konferensanläggningar miljömärktes under Under året var fokus på att utveckla miljöutbildningen och bevara relationerna med anläggningarna. Detta syns på den mindre ökning av anläggningar men den större ökningen av intäkterna. Intresset för Green Key är fortsatt högt och är i dagen den näst största miljömärkningen i Sverige. 18

19 SM i fallskärmshoppning blev miljömärkta Camping 45 har varit miljömärkt med Green Key sedan

20 6. Övergripande kommunikationsarbete För att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt har vi under 2012 arbetat fram en övergripande kommunikationsplan. Planen och strategier kring den ska under det närmsta året styra Håll Sverige Rents kommunikationsarbete. I arbetet med kommunikationsplanen har vi fastslagit att Håll Sverige Rents huvudbudskap är ett skräpfritt Sverige är grunden till ett hållbart Sverige. Huvudbudskapet ska användas i extern kommunikation där övergripande Håll Sverige Rent frågor kommuniceras såsom i debattartiklar, pressmeddelanden och dylikt. Under 2012 har Håll Sverige Rent arbetat med att kommunicera det arbete som utförts i verksamhetens olika projekt och resultat kring det arbetet. Utöver verksamhetskommunikation såsom riktade pressmeddelanden, informationsmaterial och dylikt har vi under 2012 fortsatt sätta fokus på större genomslag generellt för Håll Sverige Rent och våra övergripande budskap kring nedskräpning. För att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt startade vi under hösten 2012 arbetet med en ny webbplats för Håll Sverige Rent. Webbplatsen lanserades under våren 2013 och ska vara navet i vår information- och inspirationsspridning. Ett ökat deltagande i sociala media är ett sätt att nå ut till nya målgrupper och diskutera och sprida kunskap om nedskräpningsfrågor. Vi har under 2012 arbetat med Facebook och Twitter samt en egen blogg för att uppnå det. 7. Marknadsarbete Våren 2012 togs en marknadsplan för Håll Sverige Rents fortsatta finansiering fram. Utbildning i marknadsarbete och säljtänk genomfördes för alla medarbetare och därefter för cirka hälften av medarbetarna i ytterligare två omgångar. Grundidéerna bakom Håll Sverige Rents erbjudande till samarbetspartners förtydligades och presentationsmaterial för dessa och för Håll Sverige Rent som helhet togs fram. Inledande kontakter togs under hösten med utvalda företag och ansökningar till olika instanser lämnades också in. Några av dessa har nu resulterat i nya samarbeten våren Beslut fattades om att ansöka om att bli en förmånstagare hos Postkodlotteriet och därmed även ansöka om 90-konto, medlemsskap i FRII samt lägga ned det lotteri - Miljöchansen - som drivits tidigare. Håll Sverige Rent erhöll under 2012 ett s k 90-konto, vilket bl a innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller dess krav. Vi är även medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). FRII verkar för etisk och professionell insamling och har utarbetat etiska råd och regler samt en kvalitetskod som alla dess medlemmar förbundit sig att följa. Håll Sverige Rent blev inte en utvald förmånstagare 2013 (besked i februari), men har beslutat att förnya ansökan inför Beslut fattades också om att under 2013 göra en satsning på marknadsarbetet genom att anställa en särskild ansvarig för företagssamarbeten med uppgift att skapa och underhålla samarbeten med önskvärda företag. Tjänsten annonserades i början av december. 20

Miljöredovisning 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Miljöredovisning 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7 1.2

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent April 2014 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Håll Sverige Rents styrelse

Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents uppdrag Motverka nedskräpning Främja återvinning Främja individers och organisationers naturvårdsansvar Motverka nedskräpning Verka för att nedskräpnings-frågan

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2014

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Håll Sverige Rent Mars 2015 INNEHÅLL Sammanfattning 1. Skräpfritt land 1.1 Skräpplockardagarna 2014 1.2 Var rädd om din arena/allemansrättskampanjen

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor!

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Lärarhandledning. Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö

Lärarhandledning. Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö Lärarhandledning Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö Lärarhandledning Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö I Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö uppmärksammar vi problemet

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten!

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten! Välkommen till Dalasjöbygdens föräldrakooperativ Tallkotten! Tallkotten Med denna folder vill vi informera om möjligheten att ert/era barn under sin förskoletid går på Tallkottens föräldrakooperativ. Dalasjöbygdens

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Strategi för miljökommunikation 2015-2019

Strategi för miljökommunikation 2015-2019 Kommunstyrelsen Datum 1 (9) Kommunledningskontoret Kommunikation Isabel Jansson, 016-710 51 03 Strategi för miljökommunikation 2015-2019 Eskilstuna kommun Eskilstuna den stolta Fristaden Eskilstuna kommun

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Skräprapport 2012. Resultat av skräpmätningar i elva kommuner

Skräprapport 2012. Resultat av skräpmätningar i elva kommuner Skräprapport 2012 Resultat av skräpmätningar i elva kommuner Inledning Nedskräpning är ett problem, med negativa konsekvenser för såväl miljö, samhällsekonomi och individens känsla av trygghet i sin närmiljö.

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en motor för hållbar tillväxt i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en motor för hållbar tillväxt i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en motor för hållbar tillväxt i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Fem mil lång kustremsa Marin kulturhistoria Sveriges största

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Anders Mannesten anders.mannesten@briggentrekronor.se. Kastellholmen 2014

Anders Mannesten anders.mannesten@briggentrekronor.se. Kastellholmen 2014 Anders Mannesten anders.mannesten@briggentrekronor.se Kastellholmen 2014 Tre Kronor af Stockholm 2005. Brigg med en Hållbar vision! Segling mellan Tallinn och Riga september 2012. Foto: Anton Stenros

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Trollets förskola Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Trollets förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Trollets förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva efter

Läs mer

Arbetsplan Lingonbackens förskola

Arbetsplan Lingonbackens förskola Sandvikens kommun Arbetsplan Lingonbackens förskola 2015-2016 Kunskapsförvaltningen Datum 20150831 Sidan 2(7) Lingonbackens arbetsplan 2015-2016 I analyserna från Lingonbackens kvalitetsredovisning för

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Uven www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda ner

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Stockholm det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar

Stockholm det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar Stockholm 160916 Håll Sverige Rents remissvar angående Naturvårdsverkets rapport om minskad förbrukning av plastbärkassar samt de kompletterande förslagen i pm från Miljö- och energidepartementet Sammanfattande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 1 (8) Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 2 (8) 1 INLEDNING...3 1.1 Syfte med kommunikationsplanen...3

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

RAPPORT Skolans roll i en hållbar stadsdel. Fredrik Frensborg 2014-09-10

RAPPORT Skolans roll i en hållbar stadsdel. Fredrik Frensborg 2014-09-10 RAPPORT Skolans roll i en hållbar stadsdel Fredrik Frensborg 2014-09-10 WSP Analys & Strategi Box 1516 751 45 Uppsala Besök: Kungsgatan 66 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA AUO2 Lärande för hållbar utveckling Skolans styrdokument. Del 2. Från skollag via läroplan och kursplaner till kommunal skolplan. Göran Abel MIUN/ UTV Styrdokument i olika nivåer. Nationell nivå: Skollagen

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Nätverk för lärare på fritidshem

Nätverk för lärare på fritidshem Nätverk för lärare på fritidshem 20170518 Agenda 08.30 Välkomna! 08.35 Bedömning/Pedagogisk dokumentation/matriser - presentation 09.00 Grupparbete. Samtal kring Ann S Pihlgrens föreläsning + Göra egna

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Working across borders

Working across borders Working across borders KIMO Baltic Sea är en gränsöverskridande, lokalt förankrad och oberoende miljöorganisation. Med engagemang, kunskap och resultatfokusering bygger vi nätverk, driver projekt och genomför

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte VERKSAMHETSPLAN 2017 s förslag till föreningens årsmöte 2017-03-16 Består av två delar: Verksamhetsstrategi samt handlingsplan 2017 Verksamhetsstrategi 1. Vision Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar

Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar Miljönämnden 2008 08 21 46 1 Dnr 08 1577 Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar Bakgrund Regeringen uppdrog åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Avfall Sveriges medlemmar

Avfall Sveriges medlemmar Kommunikasjon som ett strategiskt virkemiddel for Avfall Sverige Weine Wiqvist 7 juni 2012 Avfall Sverige Kommunernas expertorgan inom avfallshantering och återvinning Företräder genom kommunerna Sveriges

Läs mer