Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 4"

Transkript

1 Nr 1 Maj 2010 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 4 Har du minnen? I det här numret bland annat: Årsmöte På en sida inne i tidningen är vi lite nostalgiska och publicerar några skolbilder från förr. En av dem ser du i beskuren form här ovanför. I texten som kompletterar bilderna berättas bl.a. om hur det kunde gå till när man förr tävlade i löpning och andra idrottsgrenar. Ibland hände det att pojkarna på grund av blygsel för flickorna drog på sig träningsbyxorna ovanpå de finbyxor man var klädd i för den stora skolsamlingen. För kommande nummer av tidningen efterlyser redaktionen olika minnen från förr, som du bästa läsare på ett eller annat sätt vill berätta om. Det kan ske med bilder, skrivna texter eller muntlig redogörelse. Redaktionen hjälper till om det behövs. Ta alltså kontakt! Man tar ton Det tas ton på många håll runtom i kommunen, både via stämgaffel som på den här. bilden och sedan genom - struparna i olika stämmor. De som stämmer upp är medlemmarna i både större körer och mindre grupper. Det gemensamma är att deltagarna funnit glädje i sången och gemenskap i samvaron under övningarna och framträdandena. Fyra av de sjungande grupperna presenteras i ord och bild på insidor i den här tidningen. Bläddra fram dit och läs närmare om hur grupperna kom till, hur de lagt upp sitt arbete och hur de resonerar om sin hobby i nutid och framtid. Föreningens kommande verksamhet 4 Nostalgihörnan 5 Martharörelsen 110 år 6-7 Sångkörerna 8-11 Bildcollage Kommande evenemang bland annat:! Föreningen ordnar; "#$# % Månadsträff i Kajane 16.6 & Bussresa ' till Pajala Friskvårdsmässa ( i Botniahallen 4.10 Distriktet & ordnar; " Sommarfest i Pedersöre 4.8 ) Bussresa!* till Riga & Höstutfärd,- till Härmä 12.10

2 Ordförandens spalt Årsmöte 2010 Så är det dags för vår förenings årsmöte, som kommer att hållas måndagen den 17 maj kl vid Seniorpunkten i Smedsby. Under många år har det varit synnerligen klent med deltagande medlemmar. Oftast har det endast varit styrelsens medlemmar plus ett par andra som vågat sig ut. Man måste ställa sig frågan vad detta kan bero på. Vi är ju ändå lite mer än 750 medlemmar, och väldigt många kommer på våra månadsträffar och resor, för att inte tala om vår traditionella julfest den 13 december på Bernys vid Replotbron. Detta intresse för vår verksamhet gör att det är roligt att jobba för föreningen. Jag tror att det något lama intresset för att komma till ett årsmöte delvis kan bero på, att man är rädd för att bli vald till något uppdrag i föreningen. Fenomenet är detsamma i de allra flesta föreningar. Jag kan lova att det är väldigt liten risk. Personer för alla uppdrag i styrelse, fest- och aktivitetskommittén och de tre pensionärshemsdirektione rna är redan vidtalade av valberedningsgruppen, och alla vidtalade har accepterat uppdraget, om de blir valda. Nu gäller det bara att fatta beslut om medlemmarna tycker att valberedningsgruppen har vaskat fram de mest dugliga för de olika uppdragen. Men det är klart att om mötet tycker att någon inte är lämplig och finner någon som accepterar uppdraget och mötet beslutar att inte följa valberedningens förslag, så då kan det ju bli förändringar, allt i god demokratisk ordning. Men observera att ingen kan tvingas till att ta emot ett uppdrag utan att själv ha accepterat kandidaturen. Vid detta årsmöte har vi en viktig fråga att ta ställning till, förutom årsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och ansvarsfrihet samt verksamhetsplan nämligen medlemsavgiften. Vårt förbund har höjt sitt uttag av medlemsavgift från 7 till 10 euro per medlem. Vi har under ganska många år haft en medlemsavgift om 12 euro, vi har alltså fått behålla 5 euro för vår verksamhet. Att vi måste höja medlemsavgiften är nog ett faktum. Frågan blir om endast en höjning med de 3 euro som pensionärsförbundet vill ha skall räcka, eller om vi redan i detta skede för att täcka ökande kostnader borde höja till 17 euro. Jag nämnde att allt skall hanteras i god demokratisk ordning, till detta hör även att den som inte deltar i ett enligt stadgarna lagligen sammankallat och beslutfört möte bör finna sig i de beslut mötet fattat. Kom och var med om att besluta om vår gemensamma framtid. Stig Landing Ordförande Korsholmssenioren Redaktionsgruppen för utgivningen av Korsholmssenioren består av: Stig Landing, ordförande och ansvarig utgivare Rimalvägen 320, Helsingby Tfn , e-post Henrik Svarfvar, ordf. för aktivitetskommittén Mottatået 59, Tölby Tfn , e-post Börje Paro, sammankallare Tölby-Vikbyvägen 22, Vikby Tfn , e-post Sören Lundberg, layout, ombrytning Gålörsvägen 46, Petalax Tfn , e-post Tryck: Arkmedia Ab, Vasa Håkan Wikberg, medlem i redaktionsgruppen Auroravägen 20, Korsholm Tfn , e-post Roger Lind, textredigering Hovrättssesplanaden 7C 48, Vasa Tfn , e-post Fredrik Björk, webbmaster Brobackvägen 53, Helsingby Tfn , e-post Nästa nummer av Korsholmssenioren är planerat att utkomma i månadsskiftet sept-okt Text- och bildbidrag från föreningens medlemmar och stödpersoner välkomnas. De bör vara inlämnade senast 1 sept till Stig Landing eller någon annan i gruppen. 2

3 Varför blev Ekenäs min pensionärsort? Många av oss äldre minns Georg Lång som höjdhoppare. Den här bilden är tagen vid en klubbkamp i Sverige år I Korsholm och Martois är mina rötter djupt begravna. Hur kom det sig att Ekenäs blev den ort där tiden efter pensioneringen tillbringas? Som så många Österbottningar sökte mina föräldrar efter bra jord att odla och flyttade till Sjundeå i Nyland En bidragande orsak för flytten till södra Finland torde ha varit att August Smeds med familj i Solv hade köpt Munks stora lägenhet i Sjundeå. Tyvärr blev nog början väldigt tuff för mor och far, korna tålde inte de nyländska insekterna utan måste till största delen avlivas. I slutet av tjugotalet blev ju tiderna sämre och den ekonomiska krisen fortsatte in på trettiotalet med höga räntor och dålig åtgång av jordbruksprodukter som följd. Med österbottnisk envishet och arbetsamhet klarades krisen. Att byn Hästböle i Sjundeå saknade elektricitet kan ju ha bidragit till att jag kom till världen i augusti Komplikationer vid födelsen förorsakade sådana problem för min mor att jag blev född i Helsingfors, fel svängd och över fem kilo var ju en dålig början. Då mamma var riktigt arg på sin påhittiga son kunde hon säga att jag varit ett problem redan före födseln. Återflyttning I slutet av 1937 flyttade familjen till Martois och far tog över hemmanet då farfar blev för gammal för att fortsätta. I Martois var idrottsintresset stort och i rätt unga år blev Skatila IK och IF Femman de föreningar som satte sin prägel på ungdomslivet och idrotten. De ledaruppdrag som jag där hamnade in i har nog varit till stor hjälp i arbetslivet. Dessutom var det kanske naturligt att man senare hamnade in i föreningskarusellen i de olika pensionärsuppdrag som jag hamnat in i. Arbete i Vasa, sedan i Helsingfors Hur kom det sig att jag i dag bor i Ekenäs eller kanske vi borde säga Raseborg. Raseborg uppstod då Ekenäs, Karis och Pojo bildade staden Raseborg. Som så många österbottningar avtjänade jag värnplikten i Dragsvik Efter tjänstgöringen där var det naturligt att söka arbete i Vasa, bilda familj och starta kampen efter knäckebrödet. Oy Shell Ab blev min arbetsplats över 18 år. Efter sju år i Vasa blev jag erbjuden skolning på Shells huvudkontor i Helsingfors. I stället för planerade två år blev det elva år i Helsingfors av vilka de sju sista åren som avdelningschef för lageravdelningen. Här glider Georg Lång över ribban på Skatila gamla idrottsplan. Österbotten på nytt och sedan Ekenäs Efter några år hos Nyholmbolagen i Vasa sattes kosan 1977 till Borgå som VD för frystransportbolaget Albert Norrgård, som pälsdjursorganisationer- na övertagit. Detta ledde till att jag 1985 fick ansvaret även för strömmings- och fryslagerbolaget Söder Is. År 1987 fortsatte resan tillbaka till Österbotten som VVD för KWH-koncernen. Som 60-åring flyttade jag sedan 1992 som pensionär från Maxmo till Ekenäs. Flera faktorer har väl avgjort valet av boningsort. Av en händelse träffade jag i början på 80-talet en bekant från Dragsviktiden som nu är min sambo sedan många år. Mina söners familjer är bosatta i Nyland och dessutom är ju Ekenäs en vacker ort med en fantastisk skärgård. Trots detta saknar jag nog den österbottniska skärgården. Över 80 % av Ekenäs invånare är ju svenskspråkiga, vilket också känns skönt. Efter en par blodproppar i högra benet och gubbsjukan prostatacancer är hälsan nu utmärkt. Tobaken och andra ohälsosamma levnadsvanor lämnades för 10 år sedan. Båtliv och motion på sommaren, men isynnerhet slalomåkning, har bidragit till att jag nu är i mycket bättre kondis än för 10 år sedan. Som så många andra saker i livet har ju engagemanget i pensionärs- och föreningslivet egentligen tillkommit av en slump. Under en promenad i Ekenäs centrum 2003 såg jag en stor mängd människor söka sig till den s.k. Uncan. Det var Ekenäs pensionärer rf:s tisdagsmöte jag hamnade in på. Detta fatala misstag resulterade i att jag blev ordförande i föreningen 2006, vilket betydde att ordförandeskapet i Ekenäs äldreråd och senare i Raseborgs äldreråd föll sig naturligt. Ekenäs pensionärer r.f. har under de senaste fem åren ökat medlemsantalet från 394 till 641. Engagemanget i Svenska pensionärsförbundet r.f:s styrelse och andra organ har på senare år betytt en hel del talkojobb. Inom förbundet har jag deltagit i bl.a. organisationskommitténs arbete och aktivt medverkat till att SPF Västnyland som en del av förbundet nu är bildat. Våra 13 pensionärsföreningar med medlemmar har nu en styrelse som startat olika verksamheter med god fart. Sist men inte minst kan nämnas att vi österbottningar i Västnyland bildat föreningen Österbottningar i Västnyland rf. där jag sen några år är ordförande. Vi har en livlig verksamhet, där det österbottniska pidrospelet blivit oerhört viktigt. Sociala samvaron och österbottniska dialekter är kanske viktigare än segrarna i pidrospelet, som försiggår veckovis i Karis och Ekenäs med närmare 40 deltagare. Många varma hälsningar till Korsholm från förskingringen! Ekenäs 9 mars 2010 Georg Lång 3

4 Föreningens kommande verksamhet Under våren, sommaren och hösten kan medlemmarna delta i en rad olika aktiviteter ordnade av föreningen, SPF Österbotten eller förbundet. Föreningen ordnar: 16.6 Sommarens månadsträff ordnas vid Kajane fritidsområde i Norra Pörtom. Vid Kajane, som är YA:s fritidsområde, finns grillplats, vandringsled och några mindre byggnader. Vi dricker kaffe som är kokad över öppen eld, grillar korv m.m. Värd för träffen är Björn Ljungqvist från YA Bussresa, tillsammans med VIPS och Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb, till Pajala marknad i Norrbotten. Pris för resan 300 med halvpension. 6.8, 9.8 Hemlig endagsresa för föreningens medlemmar. Om deltagarantalet fodrar ordnas två resor (första resan 6.8 och andra resan 9.8). Pris för resan ca Stor Friskvårdsmässa och motionsdag i Botniahallen med föredrag, utställare och motion. Föreningen är medarrangör tillsammans med pensionärsföreningarna och äldreråden i Korsholm och Vasa samt Botniahallen. Oktober Månadsträff på Seniorpunkten, Datum och program bestäms senare. SPF Österbotten 4.8 Sommarfest/Sommardag på Forsby paviljong i Pedersöre. Minister Astrid Thors håller festtalet Resa till Det okända Estland och Riga. Buss från Österbotten hemresa från Riga valbart buss eller flyg. Pris 620 med buss och 775 med flyg från Riga Resa till Ungern Österrike med Budapest, Balaton sjön och Kärrten. Pris för resan Väntelista Höstutfärd till Härmä SPF / Förbundets arrangemang Resa till Provence i Frankrike Hemlig resa med start i Tammerfors, passar också bra för Österbottningar. Pris Seniorkryssningen Helsingfors Stockholm 4

5 N O S TA L G I H Ö R N A N På skolavslutning i Gamla Vasa Under några år i slutet på och början av 1950-talet firade folkskolorna i Korsholm en gemensam skolavslutningsdag i Gamla Vasa. Färden till Gamla Vasa kan i dag tyckas äventyrlig, när den i brist på charterbussar i vissa fall företogs på ett öppet lastbilsflak, där man satt ut bänkar som sittplatser. Festen inleddes med en andakt i kyrkan, där antingen kyrkoherde Nils Näsman eller pastor Selim Mattson talade. Andakten avslutades alltid med psalmen Den blomstertid nu kommer. Sedan följde spännande idrottstävlingar i och kring kyrkoallén. Man tävlade i 60 m löpning, höjdhopp, kula och stafett. I träningsbyxor ovanpå finbyxor 60 m löptes i allén. På den tiden hade man inga startblock, utan man grävde sig startgropar i grusbeläggningen och höjdhopparna fick nöja I fall någon läsare har personliga minnen från skolavslutningsdagarna i Gamla Vasa, tar redaktionen gärna emot bidrag för att publiceras i ett kommande nummer av Korsholmssenioren. sig med att landa i en ditkörd sågspånshop. Det fanns ju naturligtvis inte heller några omklädningsutrymmen. Pojkarna var blyga inför flickorna, som stod och såg på. Därför hände det ofta, att pojkarna drog träningsbyxorna direkt utanpå finbyxorna. Börje Paro kommer ihåg, att han deltog i kultävlingen, som gick på Östra Staketgatan framför kyrkan. Per-Erik Sabel och Rurik Lund från Singsby minns, att de deltog i stafettlöpning, där etapperna var 60 m. Starten skedde vid porten och rutten gick upp längs allén mot kyrkan. Sedan svängde man av till vänster längs Östra Staketgatan och sedan till vänster ner längs Korholmsgatan. Man kunde höra, att det ännu harmade litet, att man förlorade mot det vältrimmade Iskmolaget, där flera flickor ingick. Körsång, musik och diktläsning Efter tävlingarna samlades man på Vallarna, där skoleleverna bjöd på programnummer i form av körsång, musik och diktläsning. Där kunde man också njuta av det som fanns inpackat i den medhavda matsäcken. Under något år kunde avslutningsdagen vara regnig och då höll man festen i ungdomslokalen nedanför Vallarna. Efter festen återvände man till sina skolor för betygsutdelning. Bilderna har hämtats från Vikby byaarkiv. På en av bilderna ser man ryggen av Karl-Fredrik Ljungberg, när han leder en stor kör. På en annan bild förekommer lärarna. Här fäster man sig speciellt vid att de kvinnliga lärarna är uppklädda i sina finast gåborthattar. Översiktsbilden visar att festen verkligen var välbesökt. Håkan Wikberg Vi i redaktionsgruppen har tänkt fortsätta att publicera bidrag under rubriken NOSTALGIHÖRNAN. Om du har några minnen från trevliga händelser för länge sen, kanske med bilder, så hör gärna av dej till redaktionsgruppen. 5

6 Martharörelsen 110 år År 1899 grundades i Helsingfors en organisation för hemmens kvinnor. Syftet var att bilda föreningar i hela landet för att befrämja hemmens bästa och väcka kvinnans ansvarskänsla för den enskilda människan, familjen och samhället. Organisationen var tvåspråkig och fick namnet Bildning i hemmen Sivistystä kodeille. Stadgarna till den nya föreningen godkändes emellertid inte av den ryska generalguvernören. Men kvinnorna gav inte upp. Man hittade ett nytt namn för organisationen, namnet Martha, hämtat från den bibliska Martagestalten. Namnet godkändes. Att sprida bildning och kultur ansågs farligt. Att förmedla praktisk hushållskunskap var däremot oskyldigt och ofarligt. Stadgarna stadfästes år Snabb tillväxt Redan från starten växte organisationen med ilfart. Initiativtagaren Lucina Hagman blev föreningen Marthas första ordförande. Hon hade hjälp av entusiastiska kvinnor som bildade ett nätverk över hela landet för att få informationen spridd. Att kvinnorna fick rösträtt 1905 gjorde att deras självförtroende växte och det påverkade positivt deras engagemang inom martharörelsen. För att nå alla kvinnor sändes cirkulär från Helsingfors till alla prästfruar och lärarinnor i kommunerna. Dessa skulle i sin tur samla ortens kvinnor för att informera dem om den nya rörelsen. Verksamheten gällde hälsolära, spädbarnsvård, barnuppfostran m.m. Språklig delning, gott samarbete Efterhand blev verksamheten mera omfattande och utbudet av kurser utökades. Marthorna samarbetade med sjukvårdsskolor, lantmannagillen och lantbrukssällskap på olika orter för att få föreläsare och kursledare. År 1924 delades den tvåspråkiga föreningen. Sedan dess har det varit Finlands svenska Marthaförbund och Marttaliitto. De två förbunden har haft ett gott samarbete. De har t. ex. tillsammans tagit initiativ till förbättringar som gällt hemvård, socialskydd och pensioner. Kontakter med nordiska och internationella kvinnoorganisationer har man också skött tillsammans. Den stora 100-årsfesten 1999 i Hartwall Arenan firades gemensamt. Martharörelsen i Vasabygden Vasa marthaförening grundades 1899, samma år som organisationen. I Korsholm var Höstves den första föreningen med start år Övriga marthaföreningar i Korsholm: Jungsund 1904, Björköby, Petsmo och Voitby 1905, Iskmo, Köklot, Smedsby och Västerhankmo 1906, Helsingby-Toby och Karperö 1907, Veikars 1908, Singsby 1909, Böle och Miekka-Staversby 1910, Replot 1912, Solf 1917, Vikby Åren startades föreningar i Karkmo-Toby, Kvevlax, Norra Vallgrund, Tölby, Vallvik och Vassor. Koskö startade 1945 och Österhankmo Tyvärr har föreningarna i Jungsund, Höstves, Norra Vallgrund och Böle avslutat sin marthaverksamhet. Men det finns många aktiva föreningar kvar. Dessutom finns det marthagrupper med yngre medlemmar i Korsholm, t.ex. Kvevlaxsessona, Tölby Videkissona, Replot Skäribrudan och en grupp unga marthor i Singsby. Övriga nya grupper inom Vasa Marthadistrikt är Vasa Citymarthor, Kokkurser och sykurser var populära i de nybildade marthaföreningarna. Intresset för dylika kurser har hållit i sig genom åren. Den här bilden är från en kokkurs år Molpe Pinglor, Bertby Bondbrudar och Rågvipporna i Vörå samt en nybildad grupp i Västervik. Hjälp i krigstid, kurser, manglar, serviser... Marthakurser och föredrag som anordnats i våra byar har handlat om hemmets skötsel, barnavård, trädgårdsskötsel, hönsskötsel, madrasstillverkning, sykurser, vävkurser, matlagningskurser o.s.v. Under krigsåren gick marthaarbetet ut på att stöda och hjälpa dem som var ute i kriget och dem som skulle klara arbetsbördan på hemmafronten. Marthorna stickade tröjor, vantar, strumpor och halsskydd, sydde skjortor och kalsonger samt bakade rågbröd m.m. Allt för att sändas till de inkallade. Marthorna har alltid aktivt deltagit i all verksamhet som förekommit i den egna byn. Dessutom hade de egna projekt, t. ex. att skaffa en mangel och mangelhus till byn. Marthaservis både för kaffe- och matservering införskaffades för att användas vid marthafester, men också vid andra tillställningar i byn, såsom bröllop och begravningar. Än i dag kan man i många byar låna marthaservisen vid behov. Marthagårdar, auktioner, hjälpverksamhet... En del föreningar satsade på en egen marthagård medan andra föreningar deltog med talko- arbete och ekonomiska bidrag till byns samlingshus. Till exempel Karperö m.fl. hade auktioner flera år i följd till förmån för ungdomslokalen när den byggdes. Dessutom deltog marthorna i talkoarbetet under hela byggnadstiden. De fick också ett eget martharum i huset. Singsby m.fl. hade stort lotteri år 1910 för att samla pengar till barnskolan. Då huset inte längre behövdes som skola tillföll det marthaföreningen och är numera marthagård. För att klara av ekonomiska satsningar behövdes pengar. Marthornas främsta inkomstkälla var auktioner och lotterier samt eventuell hyra för mangeln och servisen. Marthornas auktion torde vara en årligen återkommande tillställning i de flesta byar under 1900-talet. De aktiva marthorna satsade oerhört mycket tid och material för att klara den storartade verksamhet de stod för. Det var inte heller ovanligt att martyrerna, marthornas äkta hälfter, hjälpte marthorna när de hade större projekt på gång i byn. Hjälpverksamheten inom martha har varit aktuell, både inom landet och internationellt. I våra nejder känner vi alla väl till Rumänienhjälpen, som Marianne Ivars så förtjänstfullt och helhjärtat jobbade med. Att värna om traditioner har också legat i marthornas intresse. Vasabygdens M-distrikt kan vara stolt över sina receptböcker Österbottnisk mat, Dietmat och Alla tiders mat. 6

7 Korsholmssenioren nr1/2010 Festmiddagen för föreningsfestivalen på Carpella förbereds av talkoarbetarna Caroline Holm, Benny Källström och Sune Glader i gott samarbete mellan marthaföreningen och ungdomsföreningen i Karperö Martha i dag Marthaförbundet har nu ca medlemmar, varav medlemmar från Vasabygden.. Förbundet har tre anställda i Österbotten projektkoordinator Petra Högnäs, verksamhetsledare Camilla Philgren och ekologirådgivare Tessa Turtonen. De finns på Marthas byrå på Sandögatan i Vasa. Vasabygdens Marthadistrikts byrå finns hemma hos ordförande Susanne Karlsson i Petsmo. Kontakten med marthorna sker per telefon eller via datorn. Marthorna har alltid följt sin tid. Vårt motto Martha kvinna i tiden har varit och är fortfarande aktuellt. Konsumentupplysning, miljö- och hälsofrågor har varit viktiga och nyttiga föreläsningar genom tiderna. Ekonomisk rådgivning, hälsosam mat och vikten av att motionera, samt kvinnor och kemikalier är också populära ämnen i nutid. Under 2000-talet har marknader och lopptorg ersatt auktionen. Modevisningar och vinprovning är populära teman och i många föreningar samlas man till stavgång. Mobiltelefonen och datorn har ersatt informationsbreven och man satsar på färggranna broschyrer i stora upplagor. Marthornas motto i dag är: Hållbar livsstil balans i vardagen. Diskussionsämnen är bl.a. Kvinnan i vardagen, Rätten till en sund barndom och Rätten till en trygg ålderdom. Gertrud Beijar Berit Karp och Lisen Jåfs i köket

8 Helsingbykören under ett av sina framträdanden. RYTMISKT OCH GLATT I Helsingbykören Helsingbykören, som är en blandad kör, bildades Körens första ledare var Else-Maj Lillhannus och man övade i Helsingby lågstadieskola. Under många år fungerade kören som en självständig kör, men i början på 90-talet blev kören en del av Korsholms vuxeninstitut. Kören har haft flera ledare. Efter Else-Maj började Noomi Elfving leda kören och gjorde det under många år. Sedan kom Karl-Gustav Sundman, Johan Sundqvist och Christina Martin. Just nu leds kören av Mariah Hortans. Antalet medlemmar har varierat under åren. Idag är det 20 korister som samlas varje torsdag kl i Solf församlingshem, som är körens övningsställe sedan hösten Glädjas, utvecklas, umgås... Att sjunga i kör är en lisa för kropp och själ och idag är det vetenskapligt bevisat att den som sjunger i kör mår bättre både fysiskt och psykiskt. Helsingbykören sjunger för att vi vill ha roligt, utvecklas och umgås med andra likasinnade. Vår repertoar består av rytmisk glad musik. Mariah Hortans är en flitig arrangör av musik som plockar fram olika stilar och svårighetsgrader. Hon gör underverk med oss. När kören firade sitt 30-års jubileum hösten 2008 på Helsingby lågstadieskola, hade vi inbjudit Kvevlaxkören, Singsbykören, Karis UF:s kör, Solf stråkar och Sundom Spelmän att delta i programmet. Det är dessa grupper vi haft mest samarbete med under åren och kvällen var hellyckad med nöjda korister, spelmän och publik. Framträdanden hemma och borta Vi sjunger för alla som vill lyssna och vi ordnar egna konserter, sjunger i kyrkor och på vuxeninstitutets avslutningar. Vi har också konserterat utanför Finlands gränser, bl.a. i Sverige och Estland. Kören har också deltagit i Finlands svenska sång- och musikförbunds sångfester, som återkommer vart femte år. Senast hölls sångfesten i Vasa 2006 och då jobbade körmedlemmarna flitigt med praktiska saker kring festen. Kören har också alltid deltagit när Vasabygdens sång- och musikförbund har haft sina sångfester. Nu är det dags att börja se fram emot en ny sångfest i Åbo Kören kommer att ha eget samt gemensamt uppträdande under sångfesten. Doakör åt Berghagen Under de 31 år kören verkat har man hunnit med en hel del roliga och minnesvärda saker, bl.a. fungerat som doakör åt Lasse Berghagen i Botniahallen, sjungit vid Replotbrons öppnande och senaste höst sjöng vi på Svenska Teatern i Helsingfors inför pjäsen Så som i himmelen. Vi trivs jättebra tillsammans och körmedlemmarna idag kommer från Helsingby, Solf, Rimal, Tölby, Smedsby, Vasa, Sundom och Malax. Vi hoppas att nya sångare både gamla och unga har lust att bli en del av gemenskapen. I så fall är ni hjärtligt välkomna med. Kom till Solf församlingshem to kl 19.30! Lili-Ann Brolund Ordförande 8

9 KUNGJORD SÅNGSTART BLEV Kvevlax Sångkör Hösten 1976 hade Korsholms medborgarinstitut utlyst en start för körsång i Kvevlax. Till första övningen infann sig endast fyra personer. När man gjorde ett nytt försök i januari 1977 mötte en talrik skara upp. Inom kort hade man trettio intresserade personer och det räckte till en kör med röster i alla stämmor. Dirigenten, kantor Per-Erik Häggblom, hade ett styvt arbete att lära sångarna sjunga i kör och i olika stämmor. Kvevlax Sångkör bildades och etablerade sig som blandad kör i medborgarinstitutets regi i januari Stadigt medlemstal, bred repertoar Dirigenter har kommit och gått. Idag leds kören av Mariah Hortans. Medlemsantalet håller sig fortfarande kring trettio. I många år övade kören i Kvevlax lågstadium, men platsen var inte så lämplig som övningslokal, så när tillfälles gavs och vi kunde börja öva i Kvevlax församlingshem, blev kören mycket nöjd. Där har vi nu övat de senaste åren. Kvevlax Sångkör är en blandad kör som sjunger allt från kyrklig sakral till dansbandsmusik. Kören övar en gång i veckan under vår- och höstterminerna. Vi har även samövningar med andra körer och med regionala Vasabygdens sång- och musikförbund. Samarbete med andra Som målsättning har kören haft att på våren ge en egen vårkonsert tillsammans med Kvevlax Gille i någon av byarna i gamla Kvevlax kommun. Kören deltar också i De vackraste julsångerna i Kvevlax kyrka. Höjdpunkterna har varit många till exempel när vi våren 2008 tillsammans med Vasa Kammarkör uppförde verket Stabat Mater. Att få delta i sångstämmor och ha samarbete med andra körer hör också till det som ger utbyte för alla övningstimmar. Just nu sjunger vi Taube och kommer att ge en konsert tillsammans med Singsbykören i mars. Ett samarbete med Helsingbykören på våren är också aktuellt. Harriet Bergfors Sekreterare Kvevlax Sångkör i sin enhetliga klädsel under ett av sina framträdanden. 9

10 Singsby Sångkör en kör med anor Singsby Sångkör, som är en blandad kör, grundades 1925 och firar således 85 år i år. Men redan i början av talet fanns det en sångkör, som kallades Sångens Vänner. Efter att en ungdomsförening bildats 1923 var det några sångintresserade som föreslog att man skulle bilda en sångkör och under ledning av lärare Teodor Kuni från Gerby startades 1925 en blandad kör, som då, liksom nu, bestod av ett 30-tal aktiva sångare. Under årens lopp har det också funnits både dam- och manskör samt blandad kör i Singsby och dessutom samtidigt. Manskören gick under namnet Sång i Singsby. Under krig och ofärd har den aktiva körsången haft paus tidvis, men den nu verkande blandade kören torde ha fortsatt utan paus sedan tiden strax efter fortsättningskriget. Jenny Mendelin, som nu leder är kören är den sjätte dirigenten under körens 85-åriga historia. De som ryms mellan Teodor Kuni och Jenny är Hilding Wikberg, Georg Pellas körens mest långvariga ledare Astrid Wikman och Kerstin Weckström. Arbetar som insitutkurs - hälsar fler välkomna Kören är numera organiserad under vuxeninstitutet i Korsholm och övar varje vecka under höst- och vårterminerna i Kulturhuset i Smedsby, antingen i Spegelsalen eller i Auditoriet. Måndag kvällar är körens övningskvällar under de senaste åren, från att tidigare traditionellt ha varit tisdagskvällar. På våra övningskvällar avbryter vi övningen mitt i för att hålla kaffe-, te- och pratpaus. Det är viktigt för den sociala samhörigheten. Singsby Sångkör består i detta nu av 28 medlemmar inkluderande dirigenten. Medlemmarna kommer från Singsby, Karperö, Koskö, Smedsby, Södra Vallgrund, Helsingby och Vasa. Vår sammansättning är som det är för det mesta i blandade körer, dvs. sopranerna är flest till antalet och sedan är det rätt jämnt antal i resten av stämmorna. I början av varje termin önskar vi och hoppas att det kommer flera sångare till varje stämma och senaste höst fick vi förstärkning i varje stämma. Men det ryms fler, vår önskan står fast och vi välkomnar nya sångare med i vår kör. Sjunger gammalt och nytt Vi sjunger olika folkvisor, både finlandssvenska och rikssvenska. Men vi har också tagit oss an nyare sånger i repertoaren och t.o.m. några på andra språk. Medelåldern i kören är rätt hög och därmed finns det medlemmar, som inte har läst finska eller engelska och då är det rätt svårt att ta till sig sånger på dessa språk, men vi försöker då och då. För vårt besök i Korsholms vänort Varbla i Estland 2004 hade vi också lärt några sånger på estniska. Kören har också en repertoar med andliga sånger för uppträdande i kyrkor och vi har uppträtt i många körer under årens lopp. En speciell repertoar är Taube-repertoaren, som vi övade in för vår Taube konsert i Korsholms kulturhus i november Vår Taube konsert framfördes tillsammans med Kvevlaxkören och några spelmän under ledning av Stig Snickars inför fullsatt konsertsal. Konserten framfördes också den 12 mars 2010, som var Evert Taubes 120-års födelsedag. Då medverkade även Visans Vänner bland sångarna och konserten framförs i Arbetets Vänners lokal i Vasa. Med glädje framåt Man har frågat oss om vår målsättning med kören. Vi har inte skrivit ner den, med den är nog klar: vi skall hela tiden bli bättre att framföra våra sånger och vi skall göra det med glädje och förnöjsamhet och vi skall låta vår publik njuta av vår sång. Om man frågar de olika medlemmarna i kören om hur vi lyckats i vår målsättning, tror jag att svaren är enbart positiva. Under de senare åren har vi fokuserat mycket på röstövningar, stämövningar, samsång och vi har också övat med röstcoachar. En annan målsättning som varje körsångare bör ha är att man skall må bra och vara glad av att var körsångare. Den målsättningen uppfyller vi oavbrutet. Vår publik på konserter är väldigt mångfacetterad. Vi sjunger inför varierande ålderskategorier, allt från barn på Luciafester till åldringar på Solgård och bädden. Däremellan sjunger vi för publik på körfestivalen i Vasa, i kyrkor, på konserter utomlands mest i Sverige men även i andra länder. På 50-talet deltog medlemmar i Singsbykören i den gemensamma körresan till Korsholms vänorter i Norge, Danmark och Sverige. Singsbykören har för det mesta också deltagit både i Vasabygdens och Finlands svenska sång- och musikförbunds sångfester, samt andra gemensamma satsningar i Vasaregionen och i Österbotten. Bland annat deltog vi i den stora kören då Mozarts Trollflöjten framfördes i Kulturhuset på hösten Höjdpunkter Det har funnits många höjdpunkter under Singsbykörens långa verksamhetstid, men om man enbart tittat på de senaste åren, var den ovan nämnda Taube-konserten en höjdpunkt, liksom då vi sjöng på den finlandssvenska nationalscenen, Svenska Teatern hösten 2009, i samband med teaterstycket Så som i Himmelen. Också resorna till Oskarhamn 2008, Varbla 2004 och före det många resor till Sverige och då mest i Dalatrakten har varit höjdpunkter. Våra jubileumskonserter 2000 och 2005 var även de höjdpunkter med fullsatta hus. Flera av våra medlemmar har också sjungit i Runebergskören och varit med på deras konsertresor till USA. Även i Radio och TV har vår publik fått höra och se oss. Dels har vi deltagit i direktsända program med egna sånger och dels har vi verkat som t.ex. allsångskör. Men vi har också spelat in en egen skiva på vårt 75-års jubileum och bitar från den spelas ännu i radio då och då. Vi är också med på en gemensam körskiva som gjordes i Korsholm får något år sedan. Besök från Oskarshamn under körfestivalen Vi hade Saxdalens Manskör på besök 2002 och de sjöng musikspelet Helgdagskväll i timmerkojan i Oravais och på Stundars. Under Körfestivalen 2010 får vi besök av körerna Ladies Only och Crescendo från Oskarshamn och då sjunger vi med dem på Körfestivalen i Vasa och har en middagskonsert på Berny vid Replotbron 15 maj. När Singsby sångkör i år fyller jämt 85 år, kommer vi inte att framföra någon konsert, utan för omväxlings skull firar vi det inom kören och då skall vi göra det vi är bäst på, dvs. sjunga och vara glada med varandra. Och fortsatt hoppas vi att det finns mera människor, som läser detta, som vill komma med oss, sjunga och må bra! Bengt Beijar Ordförande i styrelsen för Singsby Sångkör. 10

11 Replåtarna VARIERAR FÄRG OCH TON De första initiativen till kören Replåtarna kom från Replot UF:s teatergäng, som tyckte det skulle vara roligt att kunna sjunga i stämmor. Men inget hände innan Stig Snickars tog på sig uppdraget och fick igång kören De som kom med var både teaterspelare och andra bybor. Repertoaren var redan då ganska annorlunda än andra körers, mycket vals och rock blandat med visor och pop. Dessutom ackompanjerade Snickars kören på dragspel. Den allra första körövningen hölls den 17 september 1998 i Replot skola. Kören startade i Korsholms vuxeninstituts regi och fungerar ännu inom institutet. Nu övas det i församlingshemmet i Replot. I dag är det Robert Granholm som dirigerar och ackompanjerar kören, för det mesta på piano. Kombinationen med den härliga akustiken och Granholms ackompanjemang gör till och med uppsjungningarna roliga. Växande men inte jättestor Det första året var 22 personer inskrivna. Kören har aldrig varit jättestor och antalet sångare har varierat. De senaste åren har ändå antalet stadigt ökat. Fortfarande är karlarna lite underrepresenterade, men det ser också ut att ljusna. Sångarna kommer numera också från hela Korsholm och inte bara från skärgården. Namnet kom till det andra året - med omröstning och allt - och det kanske förklarar sig själv? Replot och låtar, eller låtarna, blir Replåtarna. Enkelt och väldigt passande för kören. Variation i klädsel och repertoar Hela kören är en grupp med starka individer och så har det alltid varit. Första gången det skulle skaffas körskjortor blev det jeansskjortor i gult, blått eller lila. Ännu har kören ingen gemensam kördräkt, utan klädseln är nästan lika varierad som antalet individer. Och lika varierande är repertoaren. Det är mycket ny musik, pop och rock, svenska och engelska sånger. Kören tycker om svängiga, souliga låtar och smäktande rockballader. Vissa år har kören valt till exempel låtar från 60-talet och det har fått dominera repertoaren det året. För det mesta är det tre stämmor som gäller i arrangemangen. Ibland sjungs det unisont i någon vers, ibland broderas stämmorna ut till fler än tre. Sjunga, trivas och umgås Kören har uppträtt i olika sammanhang, allt ifrån i kyrkor till på krogen. Det flesta uppträdanden har varit i Kulturhuset i Korsholm, vuxeninstitutets hem. Där har det sjungits på vårfester, på institutets 40-årsjubileum och i andra sammanhang. Kören har också hållit några små egna konserter, till exempel en sjuttiotalskväll med repertoaren det året kören sjöng mycket 70-tals musik. I framtiden vill kören göra det som den gör bäst: sjunga och ha roligt. Samtidigt som alla får hålla stämbanden i skick är det mycket den sociala samvaron som lockar deltagarna att vara med år efter år. En större egen konsert, kanske med några solister och gästartister, kunde vara en trevlig utmaning i framtiden. Men att sjunga med Replåtarna är helt enkelt festligt - även en vanlig torsdag i mars. Vivian Erlands Här ser vi en del av Replåtarna under deras uppträdande på Korsholms vuxeninstituts vårfest

12 Mäktiga naturupplevelser vid Gardasjön och i Dolomiterna Korsholmsbordet vid middagen. Fr.v. Olle Fransholm, Per-Olof Ståhl, Agneta Fransholm, Karin och Alf Hjerpe samt Gunne Lax. Norra Italien bjöd på mäktiga naturupplevelser av varierande slag under SPF:s resa september Vi resenärer kom från olika delar av Österbotten, men vi hade också glädjen att få lära känna några deltagare från Kimito, Pargas och Billnäs. Vårt första mål var Milano, där en buss från Oravais Trafik mötte med Göran Sundqvist vid ratten. I det skedet visste vi inte vilken pärla till chaufför vi hade fått, men för varje dag som gick framstod han som den borne reseledaren och gentlemannen. De första tre nätterna bodde vi i norra ändan av Lago di Garda, i staden Riva del Garda. Tisdagens bussutfärd runt den långsmala sjön gav oss en försmak av Dolomiternas imponerande mäktighet när vi betraktade bergen på båda sidor. Att det på en insjö också kan gå höga vågor fick vi erfara när vi korsade sjön med turistbåt. Vår norska guide berättade att hon aldrig tidigare upplevt en sådan ostadig färd på Lago di Garda. I staden Salo hälsade vi på Goethe-statyn och beundrade utsikten över Gardasjön med imponerande byggnader och anläggningar på stränderna. Venedig bjöd på regn,blixt och dunder Många hade emotsett besöket i Venedig med spänning. På morgonen regnade det, och regnet tilltog allt eftersom vi närmade oss målet. Väl framme vid båtarna som skulle föra oss in till staden, kämpade vi för att hålla oss upprätta i blåsten. Åskan mullrade och blixtarna kom tätt. Vi kom ändå välbehållna till Markusplatsen. Regnet övergick i skyfall och man vadade i vatten högt över vristerna. Att börja titta på sevärdheter var otänkbart, men vi hade tillfälle att inomhus beundra och inhandla Muranoglas. Sällan har väl finländska turister upplevt Venedig på det sätt som vi gjorde. Men alla tog det hela med jämnmod och från den humoristiska sidan. Det största bekymret var sedan att få kläderna torra, för allt hade blivit genomblött. Till och med eurosedlarna breddes ut på tork den följande natten. Och hårfönen på hotellet var utmärkt att torka skor med. Man får väl i framtiden göra ett nytt försök när det gäller Venedig Idylliska Canazei och olympiska Cortina På torsdagsmorgonen kunde vi besöka ett vinkooperativ och delta i vinprovning. Jättelik anläggning och goda viner. Färden fortsatte genom staden Bolzano och mot Canazei. På torget i Bolzano beundrade vi blomsterprakten och fruktstånden. Några besökte också snömannen i hans museum. Den lilla idylliska orten Canazei i området Vall di Fassa var vår övernattningsort de följande tre nätterna. Och här fick vi tillfälle att åka upp till höga höjder med liftarna. På över meters höjd kunde man promenera kortare eller längre sträckor. Resans verkliga höjdpunkt både bildligt och bokstavligt var vår tur till Cortina d Ampezzo, orten där de olympiska spelen hölls år På slingrande serpentinvägar förde vår chaufför bussen uppför och nedför de mäktiga alperna. Utsikten var hänförande och man var stum inför den mäktiga naturen. Våra intryck kan svårligen beskrivas med ord. Man måste nog själv uppleva Dolomiterna för att förstå vidden av alpernas skönhet och storslagenhet. I Cortina kom vi i kontakt med det ladinska språket, ett av Europas minsta språk, som lever kvar främst i Sydtyrolen. I Cortina talar ca 40 % av befolkningen ladinska och här kan man läsa gatunamnen på tre språk: ladinska, tyska och italienska. Det finns ca personer som har ladinska som modersmål och merparten av dessa ladiner kommer i åtnjutande av europeiskt minoritetsskydd. Musikfest i Innsbruck På söndagen lämnade vi Italien och körde vidare mot följande olympiska ort, Innsbruck i Österrike. I denna stad råkade vi rakt in i en musikfest av stora mått. Innerstadens gator var avspärrade, men genom bussfönstret kunde vi beundra parader med musikanter i färggranna folkdräkter, kvinnorna i sina Dirndl-dräkter och männen i Lederhosen. Som en verklig kontrast till Dolomiternas mäktighet framstod sedan de tyska motorvägarna när vi närmade oss München, varifrån vi skulle flyga hem. Trafiken segade sig fram i 5 km/h på vår sida av Autobahn, medan bilarna på den mötande sidan svischade förbi med svindlande hastighet. På Münchens flygplats tog vi avsked av vår färdledare Henrik Svarfvar och hans fru Carita. De skulle fortsätta till Slovenien för att ta emot nästa grupp från Österbotten och sedan resa i Slovenien och Kroatien. Henrik skötte sin uppgift som reseledare på ett föredömligt sätt. Han var väl förberedd och mycket påläst angående de orter och områden vi åkte igenom. Hans entusiasm spred sig också till deltagarna. Som förstagångens resenär med SPF upplevde jag en gemenskap som jag verkligen uppskattar. Allt fungerade till full belåtenhet. Marlene Ehnström 12

13 Susanne Westerlund sjöng till Rainer Holmgårds ackompanjemang vid månadsträffen Gun-Britt Pörn läste en julbetraktelse vid julfesten Lotterivinster vid julfesten Lars Hjärpe bjöd på spelmansmusik vid månadsträffen Församlingen bjöd på kaffe vid månadsträffen i Gamla Vasa Publiken stämde in i allsången vid månadsträffen Kaja Grannas underhåller julfestpubliken 13

14 Håkan Wikberg tog oss med på pilgrimsvandring till Santiago de Compostela vid månadsträffen Ole Norrback höll festtalet vid julfesten Kaffet smakade gott vid månadsträffen Britt-Louise och Jan-Erik Granö tog oss med på en resa till Indien vid månadsmötet Per-Erik Örn berättade om församlingens historia vid månadsmötet Matias Båsk informerade om Byabussen vid månadsträffen Alice Lillas informerade om vuxeninstitutets kursutbud vid månadsträffen Ingmar Weckström kåserade om sitt liv som präst vid månadsmötet

15 Kjell Herberts håller festtalet vid vårvinterfesten i Helsingby. Ulla-Maj Jern talar om sina erfarenheter från biståndsarbete i Tanzania vid månadsträffen 22 april Vuxeninstitutets rektor Rose Heir talar om sina erfarenheter som nytillträdd rektor och informerar om institutets kommande program vid månadsträffen 22 april En del av deltagarna i minikryssningen till Stockholm mars2010 Festpubliken vid vårvinterfesten i Helsingby 21 april Korsholms pensionärsförening r.f. tackar varmt företag, organisationer och privatpersoner, som sponsrat vår verksamhet och bidragit till våra medlemmars trivsel under år Agrimarket Aktia Bank Helsingby Aktia Bank, Smedsby Apoteket i Smedsby Blomsterhandel Fant Blomsterhandel Florina Blossom Body Shop Ecce Re Ab, Vöråpojken Fredrikas Frisersalong Siv-Britt Westling Gros Bokhandel Gröna Linjen Hultholms Potatis Klipphörnan Klippo Knip Andreas Hembageri Kvevlax Sparbank K-Supermarket Piffi, Smedsby Marander Maskinservice Mias Design, Saluhallen Nancy Style Nigellas Blommor och Presenter Panorama Ab Paulas Hårservice Prisma, Vasa Radio och TV Östman Restaurang Söderfjärden Riitan Herkku Oy Sanstor Seniorpunktens Café Skönhetspunkten Solf Gräv & Schakt Ab Solf Gästgivargård Solf Lantbrukscentral Solf Rör Ab Solf Service Svenska Pensionärsförbundet UPC-Print Wallonia Vasabygden Lokalförsökring Vasa Teater Yrkesakademin/Restaurang Fyrklövern Ålandsbanken Österbottens Svenska Producentförbund Östra Korsholms Andelsbank Stig Landing Rakel och Rudolf Malm Siv Nordlund Gun-Britt Pörn Anna-Lisa och Kaj-Erik Pått Else-Maj och Per-Erik Sabel Mona och Ingmar Smeds Carita och Henrik Svarfvar Roshild Westerlund 15

16 !"#$%&'( $%&'(!)*)!"#$ $$# %&#'# % #'$$(#( $!( ' ($##( ('!#'("( (#('( )"#*

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014 Nivå : Kommun Valkrets : 12 Vasa valkrets Kommun : 499 Utskriven : 25.05.2014 11:29 001 Björköby Kommun: 499 Mustasaari Björköby Bodagården i Män 159 159 0 0 3 146 146 0 0 3 305 305 0 0 6 002 Raippaluoto

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2011 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. har det 41:sta verksamhetsåret 2011 haft knappa 800 mar. Föreningens uppgift är att arbeta för

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

LYCKAD FÖRENINGSDAG ***************************************************************************

LYCKAD FÖRENINGSDAG *************************************************************************** LYCKAD FÖRENINGSDAG Juli 2011 Många medlemmar tog chansen att vinna priser i tipsrundan, grilla korv, lyssna på Limpans rock-trio och sist men inte minst låta barnen rida ponny Familjen Peterson som vann

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2012 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdisty ry. har det 42:dra verksamhetsåret 2012 haft kring 800 mar.

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden -.c JUL FESTEN. - Har folkdanslaget Sveriges bästa folkdansmusiker? Man ställer

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2013 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdistys ry. har det 43:dra verksamhetsåret 2013 haft 844 mar vid årets

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj Barnen har börjat skolan och vi börjar växa in i vår vardag och hitta rutiner som passar både barnen och oss. Vi har dessutom haft finbesök av Mia, Pia,

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nr.3 Juli 2014 En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nu har redan maj och junimånad passerat och vi är mitt inne i den härliga sommaren. Vädret har varit varierande med

Läs mer

Namnuppgifter. Barndomen

Namnuppgifter. Barndomen Tilltalsnamn (eventuell smeknamn) Namnuppgifter Tidigare efternamn Barndomen Min födelseplats och boendeplatser under uppväxten Här kan det stå om platser jag bott på och vad det har betytt för mig och

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Reseberättelse Prag hösten 2008 CVUT

Reseberättelse Prag hösten 2008 CVUT Reseberättelse Prag hösten 2008 Prag är en unik och underbar stad att studera i och jag rekommenderar alla som har möjlighet att åka dit och uppleva staden. Prag har ungefär lika många invånare som Stockholm

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

MAJ / / / / / E

MAJ / / / / / E dag Kvällar 17-21 Helger 10-14 Ansvarig jaktklubb / förening Övervakare / tel / kontaktperson Övervakare / tel / E - mail Sön. 1 Mån. 2 Tis. 3 Ons. 4 Tor. 5 Fre. 6 Lör. 7 Sön. 8 Mån. 9 Tis. 10 Ons. 11

Läs mer

DACKE DRÄNGAR BARBERSHOP CHORUS. Välkommen till oss i Dacke Drängar! Information om Dacke Drängar och Barbershop

DACKE DRÄNGAR BARBERSHOP CHORUS. Välkommen till oss i Dacke Drängar! Information om Dacke Drängar och Barbershop Välkommen till oss i Dacke Drängar! Information om Dacke Drängar och Barbershop 2016-09-12 Detta är vi Dacke Drängar är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Föreningens ändamål är att

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar:

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst!

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst! Pang SÅNG Fest Esbo 7-8.2.2015 Pensionärskörsång som bäst! VÄLKOMMEN TILL ESBO! PANGSÅNGFEST 7-8.2.2015 Esbo kulturcentrum i Hagalund Pensionärskörsångarnas egna PangSÅNGFest ordnas i början av februari

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Vet du varifrån dina föräldrar kom på ditt namn? Var föddes du? Vilken var din favorit lek som barn? Hur ofta gick du till kyrkan som barn?

Vet du varifrån dina föräldrar kom på ditt namn? Var föddes du? Vilken var din favorit lek som barn? Hur ofta gick du till kyrkan som barn? Vet du varifrån dina föräldrar kom på ditt namn? Var föddes du? Vilken var din favorit lek som barn? Hur ofta gick du till kyrkan som barn? Kommer du ihåg när du första gången använde telefonen? När smakade

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Besöka grannen Simma Laga mat

Besöka grannen Simma Laga mat Kapitel 3 - Veckodagar och månader Aktivering 3.1. Kalender - att stämma träff. Vi övar oss på veckodagar. Del 1. Kursledaren tar fram ett stort veckoschema på väggen, deltagarna går igenom veckodagarna

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km. Åtta förväntansfulla äventyrsvandrare möttes vid färjan i Ystad för färd över Östersjön till Bornholms Rønne. Vi checkade in på Det lille hotell i centrum. Där fanns det ett stort hjärta. Vi var välkomna

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Under förstamajhelgen 2016 besöktes Gammalsvenskbyn av en grupp om 17 personer från Skåne. Man tillbringade en vecka i södra Ukraina och bodde på ett hotell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 Styrelsen: Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Barbro Englund, sekreterare Lillemor

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

The Spirit of real Crete!!

The Spirit of real Crete!! The Spirit of real Crete!! Dag 1 Dag 2 Avgång från Malmö/sturup Airport den 26 maj-2016 kl. 16,40 med ankomst Chania flygplats kl. 20,55 Transfer till Sunny Bay Hotel, Kissamos på Västra Kreta för incheckning.

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

16 januari: Runners World artikel

16 januari: Runners World artikel Det har varit ett framgångsrikt år för Stockholm Frontrunners IF. Vid årets slut hade vi hela 102 betalande medlemmar. Träningsverksamhet pågick hela året och vi deltog i många tävlingar i Sverige såväl

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

jubileumsskrift år av sångarglädje

jubileumsskrift år av sångarglädje jubileumsskrift 1925-2015 90 år av sångarglädje MÖS fyller 90 år Manskören Örebro Sångargille som bildades 2004 har sitt ursprung i Järnvägsmännens Sångargille. Fortfarande verkar kören enligt stadgarnas

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Brev för v.37. Eslövs museum. F-1:or med Sara Kuseta

Brev för v.37. Eslövs museum. F-1:or med Sara Kuseta Brev för v.37 Vi vill välkomna vår praktikant Kerstin och vår elevassistent Julia. Hjärtligt välkomna till vår fina skola. Eslövs museum Vi har under veckan varit på Eslöv museum. Vi hade en guide som

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer