Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, Ann Entall, Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprätt. Diarienummer Fastställd av Riktlinjer för handkassor Riktlinjer Ekonomichef Bo Glas Dokumentansvarig/ processägare Senast reviderad Giltig till och med tillsvidare Dokumentinformation Dokumentet gäller för Annan information Upprättad av handläggare på ekonomikontoret. Berörda inom Härnösands kommun som handhar handkassor. Ekonomikontoret har rätt att vid behov göra revideringar.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Köp via faktura Köp med kundkort & avtal Beställning av förbrukningsmaterial Egna utlägg Inköp genom handkassa Handkasseprocessen Fylla i blankett Redovisning av Handkassa Var kan det lätt bli fel? Kvitto Separat kvitto Aktuellt konto och beslutsattestant... 6 Bilagor: Blankett Ersättning av Eget utlägg Anvisningar för Ersättning av eget utlägg Blankett för Beställning av varor och tjänster Blankett Redovisning av Handkassa 2

3 1 BAKGRUND För att följa med i utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle började ekonomikontoret under hösten 2011 se över rutinerna kring kontanthantering. Sedan i mars 2012 kan vi inte längre använda oss av Swedbank för kontanta uttag och insättningar, varför alternativa tillvägagångssätt undersökts. Ekonomikontoret har bland annat undersökt möjligheter med bankkort, men i dagsläget finns tyvärr inget alternativ som passar handkassornas användningssätt. Kontanthanteringen blir mer och mer kostsam och tidskrävande samt att alla inköp av Härnösands Kommun ska göras via avtal enligt lagen om offentlig upphandling. De behov av kontanter som idag finns i kommunens verksamheter har fått flera olika lösningar där hänsyn tagits till aspekter som säkerhet, arbetsmiljö, effektivitet och användarvänlighet. Handkassan har länge varit en del i många verksamheter i Härnösands Kommun. Den har använts till exempelvis social träning för brukare, anställdas utlägg för fika/ lunch eller inköp i mataffärer. Grundtanken är att handkassan ska användas till verksamhetsfrämjande aktiviteter som gynnar hela gruppen. Då handkassan är till för återkommande småutgifter ska redovisning ske med max 60 dagars mellanrum för att inte bli inaktiv. Handkassor som inte redovisats på tre månader har ekonomikontoret rätt att återkalla. Detta fastställdes i Kommunstyrelsen Översynen som gjorts av handkassornas användningsområden visar att de flesta inköpen idag kan förenklas och spara både tid och pengar genom att handla på rätt sätt. Merparten av de inköp som ersätts via handkassan idag utgörs av matutlägg för anställda vid social träning med brukare, inköp av matvaror samt förbrukningsmaterial såsom glödlampor och pärmar. Från och med 15 oktober ska dessa inköp hanteras enligt nedan. Köp som faller innanför nedanstående ramar kommer därmed efter angivet datum inte att ersättas via handkassan. En handkassa avslutas genom att komma in till kommunkassan med eventuella kvarvarande kvitton samt kontanter. 2 KÖP VIA FAKTURA Inköp ska i första hand alltid ske via faktura. I förväg fyller du i en blankett och lämnar sedan till inköpsstället. All personal, inklusive vikarier, kan via beställningsblanketten göra inköp via faktura av mat/ fika vid social träning med brukare. Beställningsblanketten bifogas i slutet av detta dokument samt finns på - dokument - interna blanketter Beställning av varor och tjänster. 3

4 Vid inköp lämnas ifylld blankett till affären. Kom ihåg att alltid uppge verksamhetens åttasiffriga referensnummer vid inköp. Kontakta närmaste chef eller förvaltningsekonom om du inte har ditt referensnummer. 3 KÖP MED KUNDKORT & AVTAL Vid köp av livsmedel matbutiker såsom COOP och ICA Maxi ska verksamhetens kundkort respektive kundnummer tillsammans med legitimation användas. Vid användning av detta ges även rabatt vid varje köp. Saknas kundkort eller kundnummer kontaktas ansvarig chef i din verksamhet. 4 BESTÄLLNING AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL Att beställa avtalade varor hos till exempel leverantören Office Depot, tidigare Svanströms är billigare än i butik. Beställning av förbrukningsmaterial (kontors-, sjukvårds- och städmaterial etc.) ska göras av behörig beställare via e-handelsystemet IoF, Inköp och Faktura. Telefon: , , EGNA UTLÄGG Med egna utlägg menas när du som anställd behöver betala något för kommunens räkning med privata pengar, till exempel mat/ fika. De egna utlägg som anställda vid Härnösands Kommun gör i samband med social träning ska från och med 15 oktober ersättas i samband med löneutbetalning. Beställningsblanketten bifogas i slutet av detta dokument samt på - dokument - interna blanketter ersättning egna utlägg. 4

5 6 INKÖP GENOM HANDKASSA Inköp som ej kan ske via faktura, kundkort, e-handel eller eget utlägg ersätts via handkassan. 6.1 HANDKASSEPROCESSEN Köp Sammanställning; Ni fyller i blanketten med ansvar, konto, verksamhet etc., och bifogar kvitton Redovisning; Handkasseansvarig hämtar ut pengar i kassan Bokföring; De pengar ni tagit ut bokförs mot de konteringar ni har angivit 6.2 FYLLA I BLANKETT REDOVISNING AV HANDKASSA Vid sammanställning tejpas kvitton fast på A4-papper. Häftstift ska ej användas då alla dokument scannas för att finnas tillgängliga i ekonomisystemet. Hela kvittot ska synas och de får ej överlappa varandra. Bredvid varje kvitto skrivs syftet med köpet vem som handlat samt vilka som deltagit. Numrera varje transaktion genom att skriva ett nummer bredvid kvittot. Det ska synas tydligt vilket kvitto som hör till vilket nummer. På handkasseblanketten ska följande finnas med: Namn på handkasseinnehavaren, den person som hämtar ut pengarna. Adress, arbetsplats och telefonnummer till arbetsplatsen. Specifikation av kvitton. Numret på raden ska stämma med det nummer ni skriver bredvid kvittot. Här delas kvittons belopp upp i moms, belopp exkl. moms och totalt belopp. Konteringar med rätt belopp utifrån konto/verksamhet. Även här delas kvittons belopp upp i moms, belopp exkl. moms och totalt belopp. Handkasseblanketten ska alltid vara påskriven av handkasseansvarig, en mottagningsattestant samt av beslutsattestant. Det är alltid beslutsattestanten som har det slutliga ansvaret för att redovisningen av handkassan sköts på ett korrekt sätt, och att den ifyllda blanketten som lämnas till ekonomikontoret är korrekt. 5

6 6.3 VAR KAN DET LÄTT BLI FEL? Här tar vi upp svar på de vanligaste frågorna rörande redovisning av handkassa UPPGIFTER PÅ KVITTO Företagets organisationsnummer och namn måste stå på kvittot. Observera att dessa uppgifter även måste stå på handskrivna kvitton. Momsen ska stå utskriven på kvittot. Vi får inte räkna ut procent på slutsumman i efterhand utan momsbeloppet samt momssatsen måste vara tydligt utskriven på kvittot SEPARAT KVITTO Endast köp som berör verksamhet får stå på kvittot. Köper ni saker som inte hör till handkassan samtidigt får ni då istället be om två kvitton AKTUELLT KONTO OCH BESLUTSATTESTANT Vid redovisning av handkassa är det viktigt att det används en aktuell kontoplan och att såväl ansvar som konto, verksamhet etc. finns med. Aktuell kontoplan finns på harnosand.se/ insidan/ ekonomi & inköp. Den person som står som beslutsattestant för ert ansvar och verksamhet ska ha skrivit på redovisningsblanketten. Beslutsattestant som skriver på och handkasseansvarig får inte vara samma person utan då får ersättaren skriva under. Endast handkasseansvarig (i förekommande fall semestervikarie) kan hämta ut handkassa mot att uppvisa godkänd legitimation. Utan legitimation och rätt attest skickas blanketten tillbaka. 6

7 Sidan 1 av 1 Kommunstyrelseförvaltningen Ersättning för egna utlägg Med egna utlägg menas när du som anställd behöver betala något för kommunens räkning med privata medel. För att erhålla ersättning för egna utlägg skall blanketten Ersättning egna utlägg fyllas i och skickas till personalkontoret. Blanketten skall kompletteras med kvitton och motiveringar som styrker utläggen. Viktigt att veta är att pengarna utbetalas först vid nästa ordinarie löneutbetalning, om inte annat begärs. Endast fullständigt ifyllda blanketter är giltiga. Följande är viktigt att tänka på när blanketten fylls i: Blanketten skall fyllas i med bestående bläck. Blankett ifylld med blyerts skickas tillbaka. I textrutan specificeras vad utlägget gäller. Redovisa kvitton ordnat på ett separat A4-papper som bifogas med blanketten. Alla kvitton skall vara fullt läsliga. Ange syftet med inköpet som en anteckning vid sidan av respektive kvitto och tänkt på att vara tydlig med informationen. Särskild motivering krävs ifall inköpet sker utanför kommunens ramavtal. Avsteg måste motiveras eftersom det nästan alltid medför extrakostnader för kommunen när inköp sker utanför ramavtalen. Det totala momsbeloppet anges på momsraden. Därefter anges konteringen och belopp exkl. moms för respektive inköp. Ovan nämnda belopp utgör tillsammans den totala summan för utlägget. Speciella föreskrifter gäller angående momsen. Följande skall framgå av kvittot för att momsen skall kunna dras av: Datum när kvittot skapades. Säljaren skall kunna identifieras. Det skall framgå vilka varor eller tjänster som har köpts. Momsbeloppet eller uppgifter för att kunna räkna ut momsbeloppet skall framgå av kvittot. Vid osäkerhet gällande momsen kontakta respektive förvaltningsekonom. När blanketten är ifylld skall den beslutsattesteras av överordnad chef och skickas till personalkontoret. Postadress Tel vx Bankgiro Hemsida SE Härnösand Besöksadress förvaltning Fax Organisationsnr E-post Rådhuset

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Revision En hjälp till dig som lekmannarevisor på Kemisektionen Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Lekmannarevisorens uppgift... 2 3. Förkunskaper... 2 4. Arbetsordning...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA SÅ HÄR GÖR VI I NACKA Dokumentets syfte Skapa gemensamma regler för redovisning samt beskriva hur vi gör i Nacka kommun när vi redovisar investeringar. Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och verksamheter.

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun September 2011 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer