HUVUDLOSS? Kamma och bli LusFri.nu! Ett informationsmaterial om huvudliiss och olika behandlingsmetoder. Framtaget av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUVUDLOSS? Kamma och bli LusFri.nu! Ett informationsmaterial om huvudliiss och olika behandlingsmetoder. Framtaget av www.lusfri."

Transkript

1 t t HUVUDLOSS? Kamma och bli LusFri.nu! Ett informationsmaterial om huvudliiss och olika behandlingsmetoder Framtaget av

2 Huvudliiss - ett vdxande problem Problemet med huvudloss har dkat kraftigt de senaste 10 8ren. Det iir framforallt barn mellan r som drabbas, Ofta brukar problemen uppmdrksammas vid terminstart p3 dagis och i skolor men angrepp fdrekommer under hela dret. Den hiir broschyren dr framtagen for att ge Dig som foriilder mer information om huvudloss och olika behandlingsmetoder. Loss kan varken hoppa eller flyga, Det krdvs ddrfdr ndra h8rkontakt med en smittad Derson for att lossen ska spridas. Att fa loss dr inte ett tecken p3 bristande hygien. Loss trivs faktiskt bdttre i rent h8r. Det iir viktigt att informera alla i sin omgivning om man drabbas se att smittosp8rning kan ske. Alla som smittats bcir n6mligen behandlasamtidigt annars 6r risken stor for upprepade angrepp. For att upptdcka loss tidigt och snabbare bli av med dem iir det bra att ta till vana att regelbundet kamma hsret med luskam. Hur upptdcker jag ldssen? Ldssen dr sm3, ungefdr 2-3 mm och oftast grsgula. Ibland kan de se ut att ha samma fdrg som h3ret. Lossen sitter ofta vid h8rbotten ddr de ldgger 5gg, sdrskilt bakom oronen eller vid nacken. De biter igenom huden for att kunna livndra sig pb OtoO. Det dr betten som kliar och gor att man upptiicker lossen. En del personer, sdrskilt vuxna, kan ha loss utan att det kliar. Det dr ddrfor bra att kamma alla i familjen regelbundet med luskam fdr att upptiicka eventuell angrepp. Fifst nymph Second nymph r-e -T \ L**{ adult female adull male Lusens biologiska livscykel

3 Lusens biologiska livscykel En lus lever ca 6 veckor. Det finns tre stadier i lusens livscykel, fr8n iigg till nymf till fdrdigutvecklad lus. fren-agg till nymf tar det ca 10 dagar. FrSn nymf till lus tar de-t ytterligare ca 9 dagar. Totalt tar det allts8 ca 3 veckor frsn aigg till lus. Eftersom en hona kan ldgga mellan eigg under sin livstid kan man snabbt fa valdigt stora mangder med loss. f8r Du till exempel tv8 loss kan 5u inom loppet av n8gra veckor ha 6ver ZOO loss och dgg. Nykldckta loss kan vara sv8ra att se, men ndr de borja sugj Utoa syns de bdttre. I I ffil. w Agg f2ist vid hirstri. Y [l Agg och tomr skat. Torsroflng. y naturligstorlek. I Lossens agg dr ca 1 mm och kallas ibland gnetter. De dr bruna eller gulv^ita o-ch liknar sm8 vattendroppar. Gnetterna sitter fast pb hsrstr8na ndra h8rbotten med ett limliknande sekret som gor dem mycket sv8rt att kamma ut. Eftersom dggen sitter fast pb hsrstr8na och hsret hela tiden vdxer kan dggen eller de tomma skalens placering ge en ledtr8d om tidpunkten for smittan. HSret viixer ca 1 mm p3 3 daoar. Sitter Sggen 1 cm fr8n hsrbotten dr de ca 1 m8nad gu;t", och ar med siikerhet antingen kliickta eller doda. Kldckta Eigg ser ljusare ut dn okldckta aigg. Desto tidigare man kan avbryta lossens biologiska livscykel desto snabbare blir man av med problemen. Det air viktigi att vara noggrann ndr man kammar, och att man verkliqen f8r bort dggen. Liiss beror inte pa bristande hygien! M8nga skdms och tror att problemen med loss beror pb d8lig hygien, men s ar inte fallet. Loss trivs bdttre i t<ort ient tr8i eftersom de db har bsda laittare att forflytta sig och fasta sina dgg. Dagens problem beror snarare p3 OStig kunskap om loss, och att f3 tar sig tid att regelbundet un-dersoka om de dr drabbade. Dessutom v8gar menga inte prata om att de har lossl

4 Vilka olika metoder fiir behandling finns det? Det finns ett antal olika produkter och behandlingsmetoder for att bekdmpa huvudloss. De vanligaste dr kemiska preparat, naturpreparat och huskurer, och finkammar for luskamning i plast och metall. Kemiska preparat De kemiska preparaten innehsller medel som psverkar lusens centrala nervsystem och dodar lossen, men det dr inte siikert att de dodar dggen. Man m8ste ddrfor upprepa behandlingen efter ca 10 dagar for att doda eventuellt nya loss som kldckts. Medlen klassas som liikemedel och i dagsl6get finns det tv8 receptfria och ett receptbelagt preparat. preparaten 6r starka och kan orsaka allergiska reaktioner hos kdnsliga personer. N atu rp re pa rat och h u sku re r Naturpreparaten dr oftast baserade pe oljor, tex anis-, kokoseller teatreeolja. De motverkar att lossen och dggen f8r fdste pa harstrina eller sd kan de tiippa till lossens andningskanaler vilket gor att de kvdvs. Olika huskurer anvdnds for att doda lossen eller gora det enklare att fe bort dem fr8n h8ret. Preparaten kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som 5r kdnsliga mot innehsllet eller doften. Finkammar Luskammar anvdnds for att dra bort loss och dgg fr8n h3ret. Kvaliteten pb kammarna varierar. MEnga kammar eir gjorda i plast m,ed korta kamtdnder. De kan vara svsra att kamma med i lsngt h8r, och har svsrt att fe ut dggen som sitter fast hirt. Anvdnder man enkla luskammar msste man oftast vanta p3 alt tiggen klaicks for att kunna kamma ut lossen. Det finns ocks5 kammar i metall med lsnga tdnder som till exempel NitFree. Kammen dr unik med rdfflade mikrokanaler o3 kamtdnderna^ som gor att den b8de forstor och avldgsnar 6ggen fr8n hsrstrsna samtidigt som lossen kammas ut. Anvdnder man finkammar krdvs det att man Kammar noggrant for att problemen ska forsvinna. Kammarna g3r att anvdnda tillsammans med kemiska preparat eller naturpreparat. Andra produkter Det finns ocks8 en elektrisk kam som dodar lossen med elektriska stotar, och ett munstycke som kopplas till dammsugaren och suger bort lossen fr8n h3ret. Oavsett vilken behandlingsmetod Du vriljer air det viktigaste att avbryta lusens livscykel s; tidigt som mojligt. Vailj deirfor en behandlingsmetod eller produkt som Du tycker tar bort iiggen effektivast.

5 Kamning 5r det viktigaste! Ldkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Apoteket, Barn- och Skolhdlsov8rden mfl framhsller alla hur viktigt det dr att kamma med finkam vid behandlingen av huvudloss. Hur o6r iao fdr att ft ett st bra resultat som mdiliot ndr iao kammar? Ta en vanlig kam eller borste och ta bort alla tovor. Fukta hsret ldtt och borla sedan kamma med en se tat finkam som mojligt. Du kan eventuellt ha i lite^ spraybalsam for att finkammen ska glida ldttare genom hdret. For att se de loss och dgg som faller ner bdttre, kan Du kamma over ett vitt papper eller en spegel. 1. Borja med att kamma h8ret pb hjdssan. Gor en lodrdtt bena och dela in hsret sektioner. 2. Kamma igenom sektionerna en efter en. HSll de renkammade sektionerna Stskilda frsn iinnu ej kammade sektioner. Fortsaft ner mot nacken. 3. Var extra uppmdrksam ndr Du kammar vid h8rfdstet eller i nacken eftersom lossen trivs siirskilt bra ddr. Rengor kammen noggrant ndr Du dr klar. Du kan sterilisera metillkammar genom att koka dem n8gra minuter. Tipsl Vailj en finkam som dr viildigt tdit mellan tdnderna sd att det blir ett visst motstsnd n6r Du drar den genom h8ret. p3 det saftet ar det fler lciss som foljer med vid kamning och chansen okar att Sggen (gnetterna) kan folja med.

6 Tips och rad om huvudliiss Hur undviker jag att bli drabbad? '/ Ta Dig tid och kamma hsret regelbundet med luskam i forebyggande syfte. Glcim inte att kamma alla i familjen! Desto tidigare Du upptdcker problemet desto snabbare kan Du bli av med det. r' Delta i avlusningsdagar infor terminstarter om de anordnas pd Ditt dagis eller skola. 7 Var^noggranndr Du kammar. Loss och iigg tir b8de smd och kan vara svdra att se. 7 Anvdnd inte andras mossor eller kammar och borstar. 7 Anvdnd inte kemiska behandlingsmedel syfte eftersom i forebyggande det kan leda till problem med resistenta losstammar. Vad giir jag om jag blivit drabbad? Borja med att noggrant kamma igenom hsret med luskam pe alla i familjen for att se om fler dr drabbade. Behandlalla som iir drabbade i familien samtidiqt. Folj alltid behandlingens anvisningar och instruktioner. Det 5r viktigt att avbryta lusens livscykel se tidigt som mojligt fdr att inte fe s3 m8nga loss. Vdlj deirfor en behandlingsmetod eller produkt som Du tycker tar bort Sggen effektivast. Hittar Du msnga tomma/klsckta iigg i h8ret har Du haft smittan lainge. Hittar Du ddremot fb tomma dgg dr det relativt kort tid sen Du smittades. FortsAtt att kamma i n8gra dagar efter att Du blivit lusfri. DB kan Du vara sdker pb att lcissen 6r borta eller upptdcka Stersmitta. Kamma dtirefter regelbundet i forebyggande syfte! Sterilisera kammar och borstar genom att koka dem for att inte sprida smittan vidare. Forsok att sp8ra smittan. Informera andra fordldrar om att Du drabbats och att dven de ska undersoka sina familjer, annars dr det stor risk att Du drabbas igen. Loss^dr inget att skdmmas over. Man blir inte smittad pd grund av bristande hygien. Loss foredrar rent hdr framfor smutsiot her. Mer information finns p3: och usninosdaoarna.se

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer