Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet"

Transkript

1 1 [5] MINNESANTECKNINGAR Referens: Martin Sundman Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet Dag och tid Onsdag den 10 mars 2010 kl Plats Närvarande Falkbergsskolan Ledamöter i dialogforum Jill Melinder (S), ordförande Kurt Trogen (S) Birgitta Majby (S) Johanna Stenberg (M) Michael Schartau (M) Peter Siebert (FP) Niklas Gladh (MP) Medborgare 107 stycken varav 59 män och 48 kvinnor Övriga Björn Adelly, områdesutvecklare Hannele Katajainen, Tullinge medborgarkontor Linda Pettersson, landskapsarkitekt Anna Avilov, skog- och naturvårdsförvaltare, Kenneth Jansson, kultur- och fritidsförvaltningen Bengt Eliasson, kommunledningsförvaltningen Martin Sundman, informatör Ej närvarande Krister Zirath (S), vice ordf. Lennart Lundell (M) Göran Ström (V) Miriam Bengtsson (KD) Tullinge dialogforum bjöd in till en informationskväll inför rådslaget om Tullinge strandpromenad samt ett s.k. minirådslag om Stendalsbadet, där de närvarande Tullingeborna fick prioritera vilka åtgärder som ska göras på badet redan till sommaren. Många engagerade Tullingebor kom till mötet för att ställa sina frågor om Tullinge strandpromenad och vara med och påverka Stendalsbadets utformning. Jill Melinder hälsade välkommen och berättade att dialogforum är en möjlighet för medborgarna att få träffa sina lokala politiker och föra dialog om frågor innan beslut fattas. Sammanfattning

2 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 2 [5] Frågorna om Tullinge strandpromenad handlade en hel del om gångvägens sträckning där många ville se att den drogs på västra sidan av vägen närmare vattnet och inte som i förslagen på den östra. Oro fanns också över antalet parkeringsplatser och naturen i området. Minirådslaget om Stendalsbadet, där de närvarande Tullingeborna fick föreslå och prioritera med röster vilka åtgärder som ska göras på badet, slutade med följande fem förslag i topp: 1. Brygga utmed berget 1. Lekplats med gungor och rutschkanor på land och i vattnet 3. Ny sand 3. H-formad och förlängd brygga mot djupare vatten 5. Förbättrad parkering och väg till badet Samtliga förslag om Stendalsbadet och frågorna om strandpromenaden finns redovisade längre ner i dokumentet. Rådslag om Tullinge strandpromenad Anna Avilov och Linda Pettersson berättade om Tullinge rådslag som pågår fram till den 21 mars. I rådslaget får alla Tullingebor som fyllt 16 år rösta mellan vilket av två förslag på upprustning av Tullinge strandpromenad som ska genomföras. Den politiska majoriteten i Botkyrka kommun har kommit överrens om att besluta i enlighet med resultatet av röstningen. Skillnaden mellan de båda alternativen är att alternativ ett möjliggör bilåkning till en högre grad medan förslag två begränsar biltrafiken och ger mer plats åt gångtrafikanter. Mer information om rådslaget finns på eller på medborgarkontoret i Tullinge centrum. Nedan följer en sammanfattning av det som diskuterades under kvällen. Gångvägens sträckning och placering Många hade synpunkter på att dragningen av gång- och promenadstråk var på den östra sidan av vägen och inte den västra. När man promenerar vill man se sjön och solnedgången och inte biltrafiken och bergsväggen som man kläms emellan, tyckte någon. Andra argument som framfördes var att det blir mer stående vatten på östra sidan och att det är trafikfarligt att behöva gå över vägen för att nå stranden. Anna Avilov svarade att inget är definitivt och att vilken sida av vägen som ska användas till promenadstråk ska undersökas igen under detaljprojekteringen. Anledningen till att den förlagts på östra sidan är att avvattningen sker mot sjön och att det finns risk för erosion (nednötning av jord). - Vem är grusgången tänkt för, undrade någon som trodde att det skulle bli svårt för äldre och funktionsnedsatta att gå där?

3 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 3 [5] Grusgången är ett komplement till markeringen på vägen och ska passa exempelvis löpare och de som vill promenera med hund. Barnvagnar och rollatorer har plats bredvid vägbanan, berättade Linda Pettersson. På frågan om varför det inte blir en promenad längs vattnet förklarade Anna Avilov att det helt enkelt inte finns resurser till det. Parkeringsplatserna - Hur ska båtklubben, som idag har tillgång till 50 parkeringsplatser men i förslaget endast får 18 platser, kunna klara sig? Tanken med förslaget är att sprida ut parkeringsplatserna men om det visar sig att båtklubbens platser inte räcker till kan det bli aktuellt att reservera platser, förklarade Anna Avilov. Antalet parkeringsplatser är inte heller definitivt då platserna inte mätts upp ordentligt, något som kommer att göras i sommarens detaljprojektering. - Varför anläggs inte parkeringsplatser mot bergskanten? Dessa utrymmen är vår reserv med höga naturvärden och något som vi inte vill åtgärda om vi inte måste, svarade Anna Avilov. - Kommer de bilar som inte står på de anvisade parkeringsplatserna att få böter? Felparkerade bilar utgör en trafikfara och kommer att bötfällas, svarade Anna Avilov. - Den stora parkeringsplatsen i alternativ två kommer att förstöra mycket, tyckte en boende. När man kommer från Sunnanvägen ner mot Tullinge strand möts man av vacker fauna och djurliv och där lämpar sig inte en parkeringsplats. Anna Avilov förklarade att det inte är möjligt att sprida ut parkeringsplatserna mer och trodde inte att den skulle förstöra naturen. Biltrafiken - Vad gör ni åt den livliga biltrafiken och den på flera platser undermåliga vägstandarden? Anna Avilov svarade att kommunen gör fartdämpande åtgärder och kommer att åtgärda de värsta delarna av vägen men inte hela. Tullinge strand kommer inte att stängas av för biltrafik men om åtgärderna inte räcker för att få en trafiksäker miljö kan en stängning vara ett framtida alternativ, fortsatte hon. - Varför har Gårdsvägen stängts av? Då Gårdsvägen inte ingår i programmet för Tullinge strand kunde inte frågan besvaras utan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillgänglighet till allmänning och bryggor

4 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 4 [5] - Vilka planer finns det i området vid Solvägen och vad händer med den privata bryggan där det flera gånger varit stökigt med mycket folk? Området vid Solvägen kommer att gallras och även tillföras picknickbord och grillplats, förklarade Anna Avilov. Även bryggan blir kvar så länge den sköts om. Vi tänker också lägga ut en flytbrygga som Ungdomsfiskekubben får förvalta, fortsatte hon. Naturen i området - Hur ska maden förvaltas? Maden är i första hand ett reningsverk för dagvattnet och syftar inte till att locka djurliv då vattenkvalitén inte är tillräcklig, svarade Anna Avilov. - Hur kan grodorna längs strandpromenaden räddas? Det kommer att göras en inventering av grodbeståndet under etapp 2 och förslag på hur de ska tas om hand på ett bra sätt tas gärna emot, svarade Anna Avilov. Minirådslag om Stendalsbadet Stendalsbadet ska rustas upp redan till sommaren och för att kultur- och fritidsnämnden ska veta vad Tullingeborna vill satsa på för åtgärder, genomfördes ett s.k. minirådslag där de närvarande Tullingeborna fick föreslå och prioritera fram förslag på åtgärder. Minirådslaget är rådgivande och kommer att ligga till grund för kultur- och fritidsnämndens beslut. Deltagarna delades in i grupper som diskuterade fram förslag. Slutligen tilldelades varje person sex röster att fördela fritt på det eller de förslag som de ville satsa på. Nedan redovisas alla förslag i prioriteringsordning efter antalet röster de fick. 1. Brygga utmed berget, 19 röster 1. Lekplats med gungor och rutschkanor på land och i vattnet, 19 röster 3. Ny sand, 17 röster 3. H-formad och förlängd brygga mot djupare vatten, 17 röster 5. Förbättrad parkering och väg till badet, 14 röster 6. Grillplats med tak, 9 röster 6. Grillplats enklare modell, 9 röster 8. Badflotte, 8 röster 9. Baja-Maja, 7 röster 9. Dränering och avvattning, 7 röster 11. Beachvolleybollplan, 6 röster 11. Hundbad (vid Tullinge strand, ej Stendalsbadet), 6 röster 11. Röj träd på västra sidan av badet för att skapa fler soltimmar, 6 röster 14. Infoskylt om badet och dess historia, 4 röster 14. Fasta toaletter, 4 röster

5 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 5 [5] 16. Cykelställ, 3 röster 17. Alternativ väg till badet från Strandvägen, 2 röster 17. Rejäl papperskorg, 2 röster 17. Hopptorn, 2 röster 20. Omklädningsrum, 1 röst 20. Kiosk mobil eller fast, 1 röst 20. Badvakt på sommaren, 1 röst Övriga förslag Deltagarna föreslog också andra åtgärder som inte fick några röster. Dessa var: Bord med bänkar Papperskorgar Enkla omklädningshytter Bouleplan Avspärrning mellan bryggan och berget och berget så att barnen kan hållas där inne Ny brygga längs med berget med hopptorn Ta bort slyn i ravinen mot berget med en bro över bäcken. Stig ner till badet (blir väldigt geggigt) Alternativ väg till badet från Strandvägen över berget Ta bort vass Asfaltera vägen till badet Vaktbolag vid stranden vissa dagar Ny gräsmatta Avslutning Jill Melinder tackade för en bra kväll med intressant dialog kring både Stendalsbadet och Tullinge strandpromenad. Förslagen om Stendalsbadet skickas till kultur- och fritidsnämnden som så snart som möjligt kommer att fatta beslut om åtgärder för att de ska hinnas med innan sommaren. Vad gäller Tullinge strandpromenad så tar samhällsbyggnadsnämnden till sig synpunkterna i det fortsatta arbetet med upprustningen av Tullinge strandpromenad.

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter VAD? I övningen Det nya landet får eleverna reflektera kring de principer som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna. Övningen går ut på att eleverna får ett scenario där de har blivit strandsatta

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer