VÄLKOMMEN TILL BURLÖV Just nu läser du i vår kommunguide, som är gemensam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.burlov.se VÄLKOMMEN TILL BURLÖV Just nu läser du i vår kommunguide, som är gemensam"

Transkript

1 Burlövs Kommunguide

2 2

3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv Hemsida: Telefon: Telefax: Växeln är öppen: månd tisd - torsd fred 8-15 Vid direktkoppling till anknytning (direktval) tag ankn:s nr E-post: Redaktionskommitté för Kommunguiden Burlövs kommun: Lennart Pettersson, Monica Gauffin Burlövs församling: Bo Sandahl, Susanne Åberg Burlövs Bostäder AB: Birgitta Sandell Lilla Byrån: Karin Wåhlander Noranga Produktion: Annette Pettersson i samarbete med MA-Text &Bild: Ann Mellblom Layout och teknisk produktion Noranga Produktion: Fotografer Ann Mellblom, Richard Evander, Annette Pettersson Bilden på första sidan Noranga Produktion 3 VÄLKOMMEN TILL BURLÖV Just nu läser du i vår kommunguide, som är gemensam för Burlövs kommun, Burlövs församling och Burlövs Bostäder AB, det kommunala bostadsbolaget. I guiden presenterar vi intressant information om den service vi erbjuder, viktiga telefonnummer, tips för din fritid och bilder från Burlöv idag. Vare sig du är Burlövsbo sedan generationer, nyinflyttad eller gäst hos oss för en dag, hoppas jag att guiden ska ge svar på dina frågor. Men ingen kommun ryms på 40 sidor, inte ens Sveriges till ytan näst minsta kommun, som ju Burlöv är. Det finns mycket mer vi skulle vilja berätta om. Som om den spännande fas vi befinner oss i. Vi behöver utveckla både barnomsorg och boenden, för att göra plats åt fler i vår kommun. Planerna på en pendlarparkering mellan Arlöv och Åkarp medför att ett pendlartåg kommer att stanna var sjunde minut, att restiden till Köpenhamn halveras och att Burlöv blir en knutpunkt, ett naturligt ställe att stanna till på, för att, varför inte, göra sina inköp. Med fler boende och fler besökare ställs också högre krav på hela det kommunala utbudet av service och tjänster: Skola, kultur, äldreomsorg, samarbete med näringsliv och föreningsliv. Det är en utmaning som vi ser fram emot. Burlövs läge, mitt i Öresundsregionen, är en fantastisk fördel att bygga och utveckla kring. Genom närheten till städer, universitet, flygplatser och hamnar har Burlöv en infrastruktur som tål att synas i sömmarna och en arbetsmarknad som är generösare än på många andra håll i Sverige. Ändå är Burlöv just Burlöv. Inte Malmö, inte Lund och ingen förort till Köpenhamn. Därför kallar vi oss Den lilla kommunen med den stora närheten. I Burlöv känner vi igen varandra och säger hej när vi möts och mötesplatserna och tillfällena är många. Har du inte redan upptäckt dem, har du ännu en god anledning att bläddra vidare i vår kommunguide. Här finner du flera av dem. Välkommen till Burlövs kommun! Katja Larsson Kommunalråd

4 4 INNEHÅLL NÄRHETEN I BURLÖV Burlövs kommunguide Välkommen till Burlöv... 3 Närheten i Burlöv... 4 Det är oss du möter... 4 Organisation, beslut och ansvar...5 Nämnder och politiker... 6 Förvaltningschefer... 6 Ekonomi... 7 Kultur och fritid... 8 Sport, idrott och friskvård Miljö och natur Skydd och säkerhet...11 Personlig omsorg och service Förskolor, skolor och studieförbund Det händer mycket inom skolan...15 Miljö, Bygg och Teknik...16 Företag och näringsliv...17 Våra vänner i världen...18 Att bo i Burlöv...18 Burlövs Bostäder AB Adresser och telefonnummer som kan vara bra att ha Varningssignalen - viktigt meddelande Burlövs församling Föreningsregister Möllegården-den nya mötesplatsen för kultur Burlövsbilder Arbetet med att stärka varumärket Burlövs kommun fortsätter, liksom arbetet med att öka tillgängligheten till snabb och ändamålsenlig information för våra kommuninvånare. Under 2010 reviderar, uppdaterar och förändrar vi kommunens hemsida. Satsningen, Lennart Pettersson, som genomförs i andan informationschef. öppet, görs med våra andra skånska kommuner i nätverket e24 och syftar till service 24 timmar per dygn. Burlöv är den lilla kommunen med den stora närheten, till service, kultur, kommunikationer och, sist men inte minst, närheten människor emellan. Fr.v.: Annette Åberg, ristin Gerström. Gunilla Persson, Ann-K DET ÄR OSS DU MÖTER Vare sig du ringer eller besöker Burlövs kommun, är det oss du möter: Ann-Kristin Gerström, Annette Åberg och Gunilla Persson heter vi. Vi gör vårt bästa för att hjälpa till och slussa dig rätt både i kommunhuset och ute i verksamheterna. De flesta av våra kollegor finns ju inte i huset. De arbetar ute på skolor, förskolor, äldrevård, hemtjänst, parkförvaltning och flera andra ställen. Ändå är du alltid välkommen att vända dig till oss. Vi har koll på kollegorna!

5 5 ORGANISATION, BESLUT OCH ANSVAR Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ i övergripande frågor av principiell karaktär samt en rad ekonomiska beslut såsom budget, taxor och årsredovisning. Verkställighet och förvaltning är delegerat till kommunstyrelsen och övriga nämnder inom deras verksamhetsområden. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Nämnd och förvaltning Kommunfullmäktige utser nämnder med ansvar och förvaltning och produktion inom olika verksamhetsområden. För varje förvaltning finns en chef som på nämndens uppdrag ansvarar för genomförande av verksamheten i enighet med nämndernas riktlinjer och beslut. Kommunchefen har ett överordnat ansvar i förhållande till övriga förvaltningschefer. Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunledningskontor Kommunchef Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildnings- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadschef Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Valnämnd Revision Överförmyndare Socialförvaltning Förvaltningschef

6 6 NÄMNDER OCH POLITIKER Katja Larsson (s), kommunstyrelsens ord förande Kent Wollmér (s), kommunfullmäktiges ordförande Lars Johnson (m), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Bengt Åström (s), barnoch utbildningsnämnden ordförande Hans-Åke Mårtensson (s), kultur- och fritidsnämnden ordförande Lars-Erik Wollmér (s), tekniska nämnden ordförande Jan Hansson (s), miljöoch byggnämnden ordförande Inger Borgenberg (s), socialnämnden ordförande Lars Olle Olsson (s), överförmyndare. FÖRVALTNINGSCHEFER Carin Hillåker, kommunchef Lars-Micael Adrian, utbildnings- och kulturförvaltning Mona Svensson, samhällsbyggnadsförvaltningen Maud Jörvall, socialförvaltningen

7 7 EKONOMI Kommunens intäkter uppgick till 770 mnkr (miljoner kronor). Kostnaderna var något lägre, 744 mnkr. Kommunens resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna, blev då +26 mnkr, ett överskott. Överskottet var det högsta någonsin och återspeglar den goda konjunkturen som rådde fram till att den finansiella krisen plötsligt slog till under hösten För en kommun gäller att intäkterna måste vara lika höga som kostnaderna, helst något högre. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär det att kommunens kapital ökar och man kan då finansiera investeringar i byggnader, gator, ledningar med mera, utan att behöva låna pengar. Därigenom minimeras de framtida kostnaderna för räntor på lån. Kjell Andersson Utöver dessa kostnader och intäkter fanns under 2008 några större engångs- ekonomichef poster, sk jämförelsestörande poster. Detta var främst vinster som uppkommit vid försäljning av fastigheter, sammanlagt 69 mnkr samt engångskostnader i form av kommunens bidrag till utbyggnaden av södra stambanan (75 mnkr) samt nedskrivning av värdet av aktiefonder (18 mnkr). Inklusive dessa blev resultatet ett överskott på 1 mnkr. Var kommer pengarna ifrån? Huvuddelen av kommunens intäkter består av skatteinkomster från kommuninvånarna. Kommunalskatt uttas med 20,09 % av de skattepliktiga inkomsterna. Av varje intjänad hundralapp, över avdragsgränserna, betalar man 20,09 kr till kommunen i form av skatt. Förutom skatt till kommunen betalar man skatt till Region Skåne med 10,39 % och, på högre inkomster, skatt till staten. Kommunens intäkter fördelar sig enligt följande: 64 % (489 mnkr) av intäkterna består av skatt från invånarna i Burlöv. Det innebär cirka 30 tkr per invånare. 26 % (195 mnkr) består av olika statsbidrag. 9 % (65 mnkr) kommer från olika ersättningar från invånarna och företag mm, till exempel avgifter för vatten- och avlopp, äldreomsorg och barnomsorg. Vart tar pengarna vägen? Huvuddelen av kommunens kostnader består av löner och avgifter till de cirka anställda. Kommunens kostnader fördelar sig enligt följande: 57 % (423 mnkr) av kostnaderna utgörs av personalkostnader. Köp av olika tjänster (t ex köp av platser i gymnasieskola och särskola med mera i Malmö och Lund) uppgår till 20 % (149 mnkr). Bidrag till enskilda, föreningar med mera svarar för 4 % (32 mnkr) av de totala kostnaderna. För de olika verksamheterna brukar man redovisa nettokostnaden, det vill säga kostnaderna för verksamheten minus de intäkter som är hänförliga till denna, till exempel avgifter eller statsbidrag. Nettokostnaderna för de olika verksamheterna uppgår till 632 mnkr, eller cirka 39 tkr per invånare. Nettokostnaderna (kr/invånare) för de olika verksamheterna uppgår till: Intäkter Totalt 770,3 mnkr Statsbidrag 49,5 Ersättningar 65,3 Finans 21,2 Genstatsbidrag 146,0 Skatter 488,5 Kostnader Totalt 743,7 mnkr Finasiella 5,4 Bidrag 32,1 Personal 423,1 Material och tjänster 106,4 Avskrivningar 27,9 Entreprenader 148,8 Räddningstjänst Gator, parker mm Fritid och kultur Förskola och fritidshem Grundskola Gymnasieskola, Komvux Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Övriga verksamheter Administration och gemensamt Kr/inv

8 8 KULTUR OCH FRITID Välkommen till Burlövs kommun, med ett aktivt kultur- och föreningsliv som ofta fokuserar på barn och ungdom och som präglas av mångfald! Bibliotek Burlövs bibliotek har ett nytt huvudbibliotek i Arlöv och en biblioteksfilial i Åkarp. På biblioteken kan du låna böcker på många olika språk, ljudböcker, musik, filmer och tidskrifter. Men biblioteket erbjuder mer än så! Här kan du släktforska, läsa dagstidningen, surfa på nätet, läsa de kommunala protokollen och mycket mer. Biblioteken bjuder på flera intressanta arrangemang som föreläsningar och författarkvällar. På bibliotekets hemsida och i program som finns att hämta på biblioteket kan du läsa om vad som är på gång just nu. Burlövs konstförening arrangerar utställningar i konsthallen. För dig som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta dig till biblioteket finns möjlighet att få böcker eller talböcker hemlevererade. Ring ! För barn och unga finns mycket spännande förutom massor av böcker; utrymmen för spel och lek, en mysig ungdomsavdelning med tidskrifter, film och musik. Det ges också sagostunder för barn under 6 år. Fråga på biblioteket om tider! Biblioteket satsar på att stimulera barns läslust. För barn, föräldrar och lärare vill biblioteket vara ett stöd när man upptäcker lässvårigheter - välkommen att fråga! Via hemsidan kan du dygnet runt leta bland bibliotekets böcker, reservera, förlänga lån och ladda hem e-böcker. Bibliotekets hemsida hittar du under: /bibliotek Arlövs bibliotek Åkarps bibliotek Konstverket: Kunskaps boning. Konstnär: Hiroshi Koyama. Turist i Burlöv för en dag? Är du turist i Burlöv, eller känner du för att turista på din hemort? Turistinformation finner du på biblioteket i Arlöv, men låt oss ge dig några små tips om vad som kan vara sevärt: Kultur: Våra två vackra kyrkor i Arlöv och i Burlövs kyrkby Prästgården, från 1770, i Burlövs kyrkby Kronetorps Mölla, en av Nordens största vindmöllor Möllegården Kultur med utställningar, butik, kafé Burlövs Konstförenings utställningar Industri- och hantverksmuseet Shopping: Burlöv Center, med ca 80 butiker Stora Bernstorp För program se: - kalendern. Industri- och hantverksmuseet En trappa ner i Arlövs bibliotek ligger det nya Industri- och hantverksmuseet. För information och visningar: Kronetorps Mölla med Nya Villan På sommaren ordnar Mölleföreningen visningar av Skånes största holländarekvarn varje söndag. Kom och se hur säd blev mjöl för 150 år sedan. Än idag drivs möllan enbart av vindens kraft! Olika föreningar sköter Möllans sommarkafé på söndagarna från juni t o m mitten av september. Möllegården Kultur De nyrenoverade lokalerna är en mötesplats för kultur där gammalt möter nytt. I lokalerna samsas butik, kafé, stiftelsen Charlotte Weibulls samlingar, utställningar samt kontor för kulturadministration. Dessutom erbjuds temadagar, prova-på-dagar, workshops, slöjdklubb för barn, studiecirklar mm. För information och visningar:

9 9 SPORT, IDROTT OCH FRISKVÅRD Kultur för stora och små Genom skolan och förskolan upplever barnen professionell teater, musik och dans. Olika föreningar anordnar, tillsammans med kommunen, firande för hela familjen vid valborg, nationaldagen och midsommar. Under tre sommarkvällar bjuder Burlövs kommun på underhållning från Arlövs teaters utescen, de sk Granbackekvällarna, i revykungen Kent Nilssons regi. Kom och se några av Skånes populäraste underhållare! Julutställning på Kronetorps Mölla. Fest- & möteslokaler Arlövs Teater (max 100 personer) Kronetorps Mölla, Nya Villan (max 45 personer) För bokning och information: Vattengympa på Burlövsbadet. F , Arlövs Boll- och Idrottsförening (ABI). Burlövsbadet På Burlövsbadet Friskvårdscenter simmar du i härligt varmt vatten året runt! Välj mellan 50-metersbassäng, undervisningsbassäng eller äventyrsbad för barn. Bastu, cafeteria och gym finns också. Mer information om Burlövsbadet Friskvårdscenter, simskola, torra och våta idrottsverksamheter och temakvällar hittar du på hemsidan: /badet eller: Idrottshallar och motionslokaler Arlövs Idrottshall, Arlöv Dalslund Idrottshall, Åkarp Svenshögs gymnastiksal, Arlöv Humlans gymnastiksal, Arlöv Tågarpsskolans gymnastiksal, Arlöv Södervångskolans gymnastiksal, Åkarp För upplysningar om priser och bokning av sporthallar och motionslokaler: , Utomhusanläggningar Kronetorpsvallen, Arlöv Bollplaner gräs, bollplaner grus, löparbanor, hoppgropar, omklädningsrum med bastu. För upplysningar och bokning: Åkarps Idrottsplats, Åkarp Bollplaner gräs, bollplaner grus, löparbanor, hoppgropar, omklädningsrum med bastu. För upplysningar och bokning: Hvilans folkhögskolas gamla gymnastikbyggnad.

10 10 SPORT, IDROTT OCH FRISKVÅRD Bangolf Inom kommunen finns en bangolfanläggning med 18 banor på Svenshögsområdet. Kontakt: PRO, Gert Frostander, , Bowlinghall Kommunens bowlinghall i Servicehuset i Arlöv, innehåller 8 st. bowlingbanor samt cafeteria. För information och bokning: Tennisbanor Både i Arlöv och i Åkarp finns utomhus- och inomhusbanor för tennis. Arlövs tennisplats, Arlöv Grusbanor, allvädersbana. För upplysningar och bokning: , Burlövs TK. Åkarps tennisplats, Åkarp Grusbanor. För information och bokning: Ilona Gorecki. Arlövs idrottshall Inomhusbana. För upplysningar och bokning: , Fritidskontoret. Åkarps tennishall Inomhusbanor. För upplysning och bokning: Ilona Gorecki. Dalslunds idrottshall, Åkarp Inomhusbanor. För information och bokning: , Fritidskontoret. Rinnebäck, Arlöv Asfaltsbana, fritt spel. Karstorp, Åkarp Asfaltsbana, för bokning: , Jan Klevås. Fritidsgårdar café Fritidsgårdsverksamheten i Burlöv vänder sig till alla åldrar men av naturliga skäl i första hand till skolungdomar. I ett samarbete mellan kommun och olika föreningar erbjuder fritidsgårdarna olika aktiviteter för ungdomar. Sommarverksamhet och Glimminge Plantering Tillsammans med föreningslivet genomför kommunens fritidsenhet ett omfattande program för skollediga barn och ungdomar, som ges möjlighet att vistas i mark och natur, genom läger i olika former. Burlövsbadet, idrottsplatser och andra anläggningar används också under sommarlovet, för skollediga barn. Strax utanför Båstad, vid Glimminge Plantering, äger Kultur- och fritidsnämnden en lägergård, som kan ta emot cirka 40 personer. Gården ligger 100 meter från havet och tar emot hyresgäster även under vinterhalvåret. För information och bokning: , Övriga föreningar Se föreningsregister, sidan Parkbana med närhet till centrala Malmö Malmö Burlöv Golfklubb är en öppen parkbana om 27 hål. En gång- och cykelväg leder direkt från Arlöv till golfbanan. Sege Å slingrar sig fram över banan och blir ett återkommande inslag på många hål. Här finns tre likvärdiga 9-hålsslingor som ger spel varje dag på en 18- och en 9-hålsslinga.Varje måndagsmorgon byts dessa slingor. Malmö Burlöv Golfklubb, Segevägen, Malmö Tidsbeställning: , kansli: Hemsida: E-post: Pay and Play-bana öppen för alla Åkarps Golfbana är en pay and play-bana, en korthålsbana med 7 st par trehål och 2 st par fyrahål. Åkarps Golfbana arbetar aktivt med ungdomar upp till 18 år, genom Åkarps Golfförening. Spel för ungdomar arrangeras en gång i veckan och man bedriver lektioner och kurser. För mer information se hemsidan. Åkarps Golfbana, Lundavägen 87, Åkarp Banchef: Kim Olsson, Tränare: Jesper Björklund, Hemsida: E-post:

11 11 MILJÖ- OCH NATUR Tågarps hed naturlig skönhet Vid kommunens kustremsa finner man Tågarps hed som är ett fantastiskt naturrikt område som tillsammans med Lommabukten under 2008 blivit naturreservat och marint reservat. Det utgör en del av Lommabuktens strandängar som betats av bygdens kreatur sedan bronsåldern. Här finner vi många och ovanliga växter, insekter och fåglar. Från de intilliggande höjderna på Spillepengens friluftsområde kan man bland annat se Burlövs kommunfågel skärfläcka. Ett informationstorg finns här, som berättar om ängarnas historia och vad man kan se på strandängarna. Tag gärna med kikare! Skärfläcka Burlövs Natur- och Kulturstig Från Kronetorps mölla till Sege å sträcker sig en 4 km lång natur- och kulturstig. Här kan man motionera eller bara koppla av, samtidigt som man upplever slättlandskapet. På skyltar längs vägen kan man läsa om växter och djur samt om olika kulturhistoriska minnesmärken som präglar landskapet. Miljöprogram Kommunfullmäktige antog år 2009 ett nytt miljöprogram. Det innehåller 15 miljömål, som vi ska verka för att uppnå. Målen täcker de flesta miljöområden man kan tänka sig, såsom bl. a luft, vatten, klimatför- ändringar och även folkhälsa. Genom årliga miljöbokslut följer man upp resultatet. Samtliga miljöbokslut och miljöprogram finns på kommunens hemsida. Miljö och hälsa Nämndens långsiktiga målsättning är att främja hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och Tågarps hed kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö och säkra livsmedel. Detta sker bl. a. genom det tillsynsarbete som inspektörerna gör när de är ute på inspektion och ser till att verksamheterna sköter sig, men också genom mer strategiskt arbete som information och andra åtgärder för att begränsa vår miljöpåverkan. Miljö- och byggnämnden är huvudansvarig för miljö- och byggärenden inklusive sotningsverksamheten. Kontaktuppgifter Samhällsbyggnadsförvaltningen område Miljö Telefon exp: E-post: SKYDD OCH SÄKERHET Säkerhet är en del av vardagen i kommunens olika verksamheter. Säkerhet handlar också om att du som bor eller besöker kommunen ska känna dig trygg och säker både när du vistas ute eller befinner dig i en nödsituation som t.ex. en brand eller trafikolycka. I Burlövs kommun samordnas skydds- och säkerhetsarbetet av Skydd och säkerhet på kommunledningskontoret. Utöver samordning ingår även att stödja de kommunala verksamheternas lokala säkerhetsarbete. Det finns också ett folkhälso- och brottsförebyggande råd med representanter från en rad olika aktörer, som under kommunstyrelsens försorg arbetar med samhällsangelägna och gemensamma aktiviteter. Räddningstjänsten i kommunen bedrivs av Räddningstjänstförbundet Syd tillsammans med Malmö, Lund, Eslöv och Kävlinge. Dit kan man vända sig med frågor om förebyggande brandskydd, tillsyn eller operativa räddningstjänstinsatser. Räddningsstationen i Burlövs kommun är placerad på Lommavägen 39, och de kan nås på tel: (112 i nödsituation!). Vid större olyckor eller händelser kan kommunen komma att publicera information om händelseutvecklingen på kommunens hemsida. Beroende av händelsens art kan även andra kanaler som radio, TV och press användas för informationsspridning. Kontaktuppgifter I Burlövs kommun samordnas skydds- och säkerhetsarbetet av kommunledningskontoret. Telefon: E-post:

12 12 PERSONLIG OMSORG OCH SERVICE Socialtjänsten Socialnämnden i Burlövs kommun har i uppdrag av kommunfullmäktige att: -skapa möjlighet för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt liv i sin egen valda miljö livet ut -inom omsorgen av de äldre och personer med funktionshinder ge den enskilde möjlighet till meningsfull fritid och sysselsättning -prioritera förebyggande insatser så att behovet av vårdinsatser minskar -möjliggöra för människor att kunna försörja sig själva -sträva efter fler nöjda brukare -handläggningstiderna inom administrationen ska vara korta samtidigt som rättssäkerheten för den enskilde ska vara hög Sinnenas trädgård på Svenshögs äldreboende. Omsorg om äldre och funktionshindrade Målet är att den enskildes önskemål ska väga tungt vid beslut om biståndsinsatser, det ska finnas möjlighet att välja om man vill bo kvar i sitt ordinära boende eller få tillgång till särskilt boende eller gruppbostad. För våra äldre finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform. Burlövs kommun bedriver i egen regi tre särskilda boenden: Harakärrsgården i Åkarp samt Segegården och Svenshög i Arlöv. På Lillevång i Arlöv erbjuds funktionshindrade meningsfull sysselsättning med hänsyn tagen till egna önskemål. För personer med psykiskt funktionshinder erbjuds den öppna träffpunkten Bygget i Arlöv med strävan efter individuella lösningar för en meningsfull sysselsättning. Kontakta kommunens växel för mer information: Individ- och familjeomsorg Socialtjänstlagen bygger på alla människors lika värde och att demokratins idéer ska vara vägledande i tilllämpandet av lagen. Socialtjänsten ska i samspråk med individen inrikta sig på att frigöra och utveckla den enskildes resurser. Målet är alltid att ge den hjälp som bäst gör att en individ klarar sig själv i samhället. Våra målgrupper är: -personer med ekonomiska svårigheter -barn och ungdomar som far illa i familjen eller vars beteende medför behov av insatser -familjer med familjerättsliga problem -vuxna personer med missbruksproblem -flyktingar -barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets Genom socialtjänsten kan du få råd och stöd när problem uppstår. Vi handlägger försörjningsstöd och ger hushållsekonomisk rådgivning. Du kan också få hjälp med barn- och familjefrågor, familjerådgivning, familjerättsärenden och frågor kring missbruk. Kontakta kommunens växel för mer information: Arbetsbefrämjande åtgärder Socialnämnden ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder. Genom vårt Jobbcentrum, i samarbete med Arbetsförmedlingen, erbjuds arbetslösa kommuninvånare insatser i syfte att få en anställning. Genom Samba Burlöv ges långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna träning för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Samba är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Komvux, Försäkringskassan och Region Skåne. Jobbcentrum Arlövs Industriby Företagsvägen 29, hus 5, Arlöv Telefon: ,

13 13 förskolor, SKOLOR OCH STUDIEFÖRBUND Barn och utbildning I Burlövs kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska få en rolig, utvecklande och trygg skolgång. Barns och föräldrars delaktighet och inflytande är en förutsättning för att nå bra resultat. Läs mer om kommunens barn- och utbildningsplan, mål för förskolor och skolor samt kommunens kvalitetsredovisning på. Förskolan För barn mellan 1 och 5 år finns tretton kommunala förskolor och tre enskilt drivna att välja mellan.varje förskola har möjlighet att skapa en egen profil. Om du vill veta mer om förskolorna i Burlöv kontakta kommunens barnomsorgsassistent eller förskolorna direkt. Du kan givetvis även få mer information via kommunens hemsida. Kommunala förskolor i Arlöv Familjecentralen Samovaren Svenshögsvägen 6 Tel: , Dagbarnvårdarverksamhet Verksamheten förlagd i dagbarnvårdarens hem. Tel: E-post: Virvelhusets förskola Norregatan 22 Tel: , E-post: Kommunala förskolor i Åkarp Virvelvindens förskola Virvelvägen 317 Tel: , E-post: Dalslunds förskola Stationsvägen 13 Tel: , -84, -85, -86, -87 E-post: Torngatans förskola Torngatan 6 Tel: , E-post: Dungens Montessoriinspirerade förskola Elevvägen 1 Tel: , -93, -94, -95 E-post: Vanningsåkers förskola (5-åringar) Jacob Pers väg 13 Tel: E-post: Harakärrs förskola Harakärrsvägen 41 Tel: , -74, -75, -76 E-post: Humlemadens förskola (OB-daghem) Elisetorpsvägen 7 c Tel: , E-post: Södervångskolan Regnbågen (5-åringar) Alnarpsvägen 6 Åkarp Tel: Grönebo förskola Grönvägen 6 Tel: E-post: Svanetorps förskola Svanetorps gård Harjagersvägen 56 Tel: , E-post: Svenshögs förskola Kornvägen 1 Tel: , E-post: Bärbar tel: Sommarängens förskola Kornvägen 57 Tel: E-post: Klöverängens förskola Rapsvägen 97 Tel: E-post: Dagbarnvårdarverksamhet Verksamheten förlagd i dagbarnvårdarens hem. Tel: E-post:

14 14 Enskilt drivna förskolor I kommunen finns flera enskilt drivna förskolor. Verksamheterna får ersättning från kommunen, men ansvarar själva för kö och placering. För vidare information, kontakta respektive förskola. Kalinans förskola Lundavägen 5, Arlöv Tel: Blommans förskola Rapsvägen 105, Arlöv Tel: Prästkragens förskola Dalbyvägen 28, Arlöv Tel: Personalkooperativet Blomrankans förskola Bågevägen 20, Åkarp Tel: Grundskolor, förskoleklass och skolbarnomsorg i Arlöv I Burlöv finns åtta skolor att välja mellan och de har möjlighet att skapa en egen profil. Skolbarnomsorg/ fritidshem sker inom grundskolans ram efter skoltid, för barn i förskoleklass och grundskola. Skolbarnomsorg erbjuds barn mellan 6-12 år. Förskoleklass är en frivillig skolform för 6-åringar. Kontakta respektive skola eller läs mer på. Humlemadskolan Skolår 1-5, förskoleklass och fritidshem Elisetorpsvägen 13 Tel: E-post: Tågarpskolan Skolår 1-5, förskoleklass och fritidshem Kal P Dals gata 10 Tel: E-post: Svenshögskolan Skolår 1-5, förskoleklass och fritidshem Svenshögsvägen Tel: E-post: Vårboskolan Skolår 6-9 Lundavägen/Kärleksgatan Tel: E-post: Grundskolor, förskoleklass och skolbarnomsorg i Åkarp Lilla Dalslundskolan Skolår 1-4, förskoleklass och fritidshem Elevvägen 1 Tel: E-post: Stora Dalslundskolan Skolår 5-9 Elevvägen2, Åkarps rektorsexp. Tel: E-post: Svanetorpskolan Skolår 1-3, förskoleklass och fritidshem Bågevägen 20 Tel: E-post: Södervångskolan Skolår 1-4, förskoleklass och fritidshem Alnarpsvägen 6 Tel: E-post:

15 15 Övriga skolor Studieförbund Kommunala Musikskolan Lundavägen/Kärleksgatan Tel: E-post: exp.varboskolan.se Musikskolan erbjuder frivillig musikundervisning i samarbete med de kommunala skolorna. ABF Arlöv Tel: Gymnasium Alla ungdomar under 20 år erbjuds gymnasieutbildning genom fritt sök vilket gäller hela Skåne. Utbildningen kan också sökas vid fristående skolor. IV- och IVIK-program. Mer information: Komvux Lundavägen 26, Arlöv Tel: eller E-post: Komvux Burlöv erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), särskola för vuxna, flexibelt lärande, orienteringskurser och uppdragsutbildning. Folkhögskola Hvilans folkhögskola Box 23, Åkarp Tel: E-post: Hemsida: Bilda Malmö Tel: Studiefrämjandet Lund Tel: Studieförbundet Vuxenskolan Lund Tel: SISU Malmö Tel: www2.rf.se/skane Medborgarskolan Lund Tel: Sensus Studieförbund Malmö Tel: Folkuniversitetet Lund Tel: Alla skolors hemsidor når du genom: DET HÄNDER MYCKET INOM SKOLAN Ny skollag är på gång och gymnasieskolan görs om. Sedan 2008 ska alla skolor ha likabehandlingsplan för att förhindra att elever diskrimineras på grund av kön, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionshinder. Betygsliknande omdömen får numera delas ut i skolorna. Valfriheten att söka till alternativa förskolor inom barnomsorgen är ett faktum. Fristående skolor likställs nu med kommunala skolor vad gäller bidragsregler. Våra förskolor och skolor i kommunen arbetar hela tiden med att bli bättre och bättre. Nya förskolor byggs och utbyggnad av skolor planeras. Skolplanens rubrik Alla kan lyckas är ett motto som bär pedagoger och övriga anställda som har till uppgift att sprida kunskap och hopp till det uppväxande släktet. Under 2009/10 kommer vi i varje nummer av Burlövs-Tidningen att presentera en förskola eller skola allt för att Du som förälder ska känna att ditt barn är välkommet till en förskola och skola som utvecklas. Kontaktuppgifter Kommunledningskontoret Telefon: E-post:

16 16 MILJÖ, BYGG OCH TEKNIK Miljö Område Miljös uppgift är att främja en hållbar utveckling och verka för att miljö- och hälsoproblem som finns ska minska eller upphöra. Information, rådgivning, inspektioner, provtagningar och utredningar ingår i vårt arbete enligt EU-direktiv, miljöbalken, livsmedels- och strålskyddslagstiftningarna. Djurskyddstillsynen utförs sedan av länsstyrelsen tel Övriga ansvarsområden är genomförande och uppföljning av bland annat miljöprogram och framtagande av miljöbokslut. Bygglov Område Plan - Bygg handlägger ärenden som bygglovsansökningar, bygganmälningar, detaljplaner och kartor samt är teknisk rådgivare åt socialförvaltningen i ärenden som rör bostadsanpassning för personer med någon form av funktionshinder. Registrering av obligatorisk ventilationskontroll, OVK, och tillstånd för brandfarlig vara handläggs även inom området. Sotning Sotning i Burlövs kommun utförs av SIMAB eller av annat ackrediterat företag. E-post: Skorstensfejarmästare (vard. 8-17, lunch 12-13), tel: Kommunteknik Kommunteknik ansvarar för gator samt gång- och cykelvägar, parker och allmänna platser, torgplatser, vatten och avlopp, trafiknämnd och parkeringsöver- vakning, information samt larm och felanmälan. Burlövs kommun är väghållare för den största delen av gatorna inom kommunen, med undantag av motorvägarna, riksväg 11 och ett mindre antal privata vägar. För information om vägmärken, gatubelysning, gatusopning, renhållning och snöröjning: tel Inom kommunen finns ett väl utbyggt vatten- och avloppsnät som förser både bostäder och industrier. Sydvatten AB, som är samägt av ett antal kommuner, levererar vatten till flertalet av Skånes kommuner. För Burlövs del kommer vattnet från Vombverket. För att kontrollera vattenkvaliteten tas regelbundet prov ute på distributionsnätet. Proverna analyseras mikrobiologiskt och kemiskt. Vattennätet spolas med jämna mellanrum för att bibehålla en hög vattenkvalitet. Avfall och återvinning På Sjölunda återvinningscentral kan privatpersoner och mindre verksamheter lämna grovavfall och farligt avfall. För information om öppettider: tel Övrig information: tel (kundtjänst), hemsida: Hämtning av hushållssopor sköts av VA Syd. I Burlövs kommun hanteras uppdraget på entreprenad av Resta, tel Hemsida: Läs mer om källsortering: Avfall/Kallsortering/Pages/Start.aspx.

17 17 FÖRETAG OCH NÄRINGSLIV Välkommen som företagare i Burlövs kommun, en tillväxtkommun i den dynamiska Öresundsregionen. Som företagare drar du fördelar av de många och goda kommunikationerna som motorvägar, järnväg med stickspår till industribyarna och närheten till internationella flygplatser erbjuder. Öresundsbron, få kilometer från centrala Burlöv, förbinder oss med kontinenten, liksom de viktiga exporthamnarna i Malmö och Trelleborg. Här finns registrerade företag och varje år sker ett antal nyetableringar. Företagsparken innefattar allt från enmansföretag upp till multinationella företag som Akzo Nobel och Nordic Sugar. Det råder ett mycket gott företagsklimat, vilket innebär att såväl nyetableringar som utvidgningar av industri och handel sker kontinuerligt. Exempelvis bygger Autoropa, huvudkontor för försäljning av Ferrari och Maserati, i Arlöv ut efter att, för några år sedan, ha öppnat filial i Stockholm. Likaså bygger Skånebeslag ut på området Stora Bernstorp. I Burlövs kommun finns två företagarföreningar: Burlövs Företagsgrupp och Företagarna i BurlövLomma. Dessa anordnar företagarträffar, studieresor och frukostmöten i samarbete med kommunen. De täta kontakterna och den öppna dialogen mellan företagarföreningarna och kommunens politiker och tjänstemän skapar bästa möjliga förutsättningar. Jobbcentrum, en kommunal arbetsförmedlare, som sedan starten 1979 har vuxit och utvecklats till en bra näringslivsplattform i kommunen. Härifrån förmedlas såväl utbildning och praktik som fasta arbeten. I åtagandena ingår även serviceuppgifter Nordic Sugar. till våra pensionärer. För mer information om Jobbcentrum: tel , Har ni tankar på att etablera i kommunen är ni välkomna att kontakta kommunchef Carin Hillåker, tel Allmän information lämnas också av informationschef Lennart Pettersson, tel eller mobil Burlövs Företagsgrupp Ordf. Tommy Hansson, Bygg & Industrismide AB, THFB RESOR AB Adress: c/o Bygg- & Industrismide AB Pl Arlöv Telefon: Fax: E-post: Företagarna Burlöv-Lomma Ordf. Rolf Östinge, Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB Adress: Astervägen 21, Burlöv Telefon: Fax: E-post:

18 18 VÅRA VÄNNER I VÄRLDEN Burlöv är sedan 1994 vänort med nordtyska Anklam och sedan 2000 ryska Kaliningrad. Vänortssamarbete stödjer en demokratisk utveckling, höjer kompetensen inom kommuner, främjar ökad kunskap, föder nya vänrelationer och stimulerar det lokala näringslivet. I mer än femton år har banden mellan Burlöv och Anklam vuxit sig starka. Under ett antal år har kommunen arrangerat vänortsresor till Anklam för invånarna. Kommunen har lagt grund för vänskap och kontakter. Nu bygger vänortsarbetet på att det finns gemensamma önskemål och intressen av att samarbeta. Vänortssamarbetet med Kaliningrad fokuserar på våra unga och miljöfrågor. Gemensamt har elever från olika kulturer tagit fram världens första Agenda 21 för barn, och en gemensam policy för antimobbning. Tillsammans med en ny stad, Grodno i Vitryssland, och Kaliningrad söker nu Burlövs kommun ett nytt samarbete, helfinansierat av EU. Beviljas projektet kommer Burlövs elever att under tre år erbjudas att arbeta med Familjen som värdeförmedlare, demokratigrund och miljöfostran. Detta internationella samarbete stödjer en demokratisk utveckling i en del av Europa som tidigare varit tämligen slutet område för oss. Sven Sonesson (m), vice ordf i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med borgmästaren i Grodno vid ett besök där i augusti Foto: L.M. Adrian. ATT BO I BURLÖV För dig som vill bo i Burlöv finns stora valmöjligheter. Söker du en stadsliknande miljö, lummiga villakvarter eller landsbygd? Vill du köpa ditt boende i form av villa eller bostadsrätt, eller föredrar du en hyresrätt? Burlöv erbjuder ett brett spektra av boendeformer. Inom kommunens gränser finns flera olika aktörer på bostadsmarknaden. Störst är det allmännyttiga bostadsföretaget Burlövs Bostäder AB, med lägenheter i sitt bostadsbestånd. Företaget arbetar ständigt för att skapa en trivsam, vacker och trygg boendemiljö för sina kunder och fokuserar på ett ekologiskt hållbart samhälle. Burlövs Bostäders uppdrag är att bygga för alla kategorier i samhället; unga, medelålders och äldre. Läs mer om Burlövs Bostäder på sidorna Efterfrågan på bostäder i Burlöv är stor och vi arbetar för att fler ska få möjlighet att Befolkningsstatistik Antal invånare kommunen totalt: bosätta sig i vår kommun. Under 2009 fortsätter LBhus utbyggnaden av Arlövs nya område Strandängen. Veidekke och LB-hus har där byggt bostadsrätter och äganderätter i form av villor och höghus, många med havsutsikt och LB-hus avser att komplettera området med enplanvillor. Götenehus bygger enfamiljshus på Allégatan i Arlöv och inom en snar framtid börjar Lyckögård i Åkarp, med samma entreprenör, att ta form, med sjuttiotalet enbostadshus. Centrala Arlöv har genomgått stora förändringar och troligtvis kommer Skanska att bygga ett nytt äldreboende åt kommunen vid det nya biblioteket längs Lundavägen, samtidigt planeras flera andra bostadssprojekt av varierande storlek - allt för att fler familjer ska få möjlighet att bo i Burlöv!

19 VÄLKOMMEN TILL BURLÖVS BOSTÄDER Besöksadress: Dalbyvägen 35, Arlöv Postadress: Box 103, Arlöv Telefon växeln: E-post: Hemsida: Via vår hemsida kan du enkelt söka bostad. Burlövs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag i Burlövs kommun. Våra ambitioner är att erbjuda ett prisvärt boende med trygghet och kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus. Vi erbjuder hyresrätter, vilket betyder att du som hyresgäst inte har några skulder eller insatser i ditt boende. Som hyresgäst kan du förvänta dig att vi gör vårt yttersta för att skapa ett bra förhållande mellan dig och oss som hyresvärd. Birgitta Sandell, vd Burlövs Bostäder AB BURLÖVS BOSTÄDER AB Det går också bra att ringa vår marknadsavdelning på telefon Hit kan du också ringa om du söker lokal. Våra kundvärdar hjälper nya hyresgäster genom hela processen från lägenhetsvisning till överlämnandet av nycklar. e har cirka lägenheter e erbjuder ett tryggt och bra boende i trivsamma lägenheter e hyr även ut butikslokaler e är Burlövs kommuns största bostadsbolag e är ett allmännyttigt företag som ingår i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

20 SERVICE, TRIVSEL OCH TRYGGHET BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR Är du mellan 17 och 25 år, bor tillsammans med dina föräldrar i Burlövs kommun och söker en lägenhet. Då har vi Ungdomslägenheter som läggs ut på vår hemsida. För att få en av dessa ungdomslägenheter måste du registrera dig som sökande. Redan när du fyllt 17 år kan du registrera dig, men du måste vara 18 år för att kunna få tillgång till en lägenhet. All information finns på vår hemsida Husvärdarna och deras personal ser till att våra kunder får den service och trygghet de behöver. Burlövs Bostäder AB är ett kundorienterat bostadsbolag som finns nära hyresgästerna. Med kompetent personal och en kundnära organisation möter vi hyresgästernas önskemål och krav. Vår organisation är uppdelad i fem husvärdsområden där husvärdarna och deras personal ser till att våra kunder får den service, trivsel och trygghet de behöver. BOSTÄDER MED KVALITET Genom kontinuerliga renoveringar av våra fastigheter ger vi hyresgästerna ett bra boende med god kvalitet. Vid en totalrenovering ser vi över ventilationssystemet, tvättstugorna rustas upp och vi passar också på att förbättra utemiljön och göra boendet tryggare genom att installera porttelefoner och passagesystem. Större inglasade balkonger och kaklade badrum ingår också i de förbättringar som är standard när vi renoverar. Efter omfattande ombyggnation har Granliden omvandlats till 19 bostäder med nyproduktionsstandard. Fastighetens äldsta del i jugendstil har bevarats genom varsam restaurering. MED MILJÖN I FOKUS De globala miljöfrågorna är i hög grad i fokus. Miljöfrågorna hakar på ett naturligt sätt in i Burlövs Bostäders samhällsansvar och det känns självklart att inta ett hållbarhetsperspektiv på vår verksamhet. Under flera år har vi tilldelats Göteborgs stads miljöförvaltnings diplom genom att uppfylla de uppsatta miljömålen.

21 BURLÖVSFESTIVALEN BALKONG ELLER EGEN TÄPPA Helgen före midsommar varje år bjuder Burlövs Bostäder hyresgästerna och övriga kommuninvånare på festival. Under tre dagar bjuds man på underhållning, dans, karuseller och andra aktiviteter. Fyra stycken hyresgäster har också möjlighet att vinna varsin halv månadshyra. Att välja hur man vill bo är upp till var och ens tycke, smak eller behov. Vi på Burlövs Bostäder kan erbjuda många olika boendeformer. I vårt bostadsbestånd finns höghus, två- och trevåningshus, marklägenheter och bostäder för målgruppen 55+. Domherren VI SATSAR PÅ UNGDOMARNA Multiteket erbjuder gratis barn- och ungdomsverksamhet för Burlövs Bostäders unga hyresgäster. Streetdancemix, teater, film och kläddesign är några av de kurser som blivit väldigt populära. Kursprogrammet finns på Torngatan UNDERHÅLLSRABATT Burlövs Bostäder låter hyresgästen själv bestämma om och när de vill ha något renoverat i lägenheten. Vill man avstå från renovering enligt den tidplan som gäller får man rabatt. Pilevallen KVARBOENDERABATT Som hyresgäst hos Burlövs Bostäder får man också kvarboenderabatt. Bor man i samma lägenhet i minst fem år får man 22 procent av en månadshyra per år. Procenttalet räknas sedan upp med en procent per år. Bor man i samma lägenhet i åtta år eller mer får man 25 procent tillbaka på en månadshyra varje år. Parkgatan

22 22 ADRESSER OCH TELEFONNUMMER SOM KAN VARA BRA ATT HA Apoteket Källan Burlöv Center Kronetorpvägen 2, Arlöv Tel: Arbetsförmedlingen Företagsvägen 30, Arlöv Tel: Barnavårdscentralen Svenshögsvägen 6, Arlöv Tel: Bibliotek Arlövs bibliotek Lommavägen 2 Tel: Åkarps bibliotek Elevvägen 2 Tel: Brottsofferjouren Limhamnsvägen 12 A, Malmö Tel: Burlövsbadet Badhusvägen 5, Arlöv Tel: Burlövs kommun Kärleksgatan 6 Tel: Mödravårdcentralen Svenshögsvägen 6, Arlöv Tel: Distriktssköterskor Svenshögsvägen 6, Arlöv Tel: Polisen Närpolisområde Malmö Öster Burlöv/Arlöv Lundavägen 31, Arlöv Tel: Familjecentralen Samovaren Svenshögsvägen 6, Arlöv Tel: , Folktandvården Svenshögsvägen 6, Arlöv Tel: SJ, information Tel: Skånetrafiken, busstider Tel: Fältgruppen SOS, alarmering Tel: Tel: 112 E-post: Turistinformation Försäkringskassan Arlövs bibliotek Lundavägen 31, Arlöv Lommavägen 2, Arlöv Tel: Tel: Servicetel: Vårdcentralen Kvinnojouren Svenshögsvägen 6, Arlöv Malmö: Tel: Lund: Varningssignalen viktigt meddelande Vid en allvarlig olycka kan allmänheten varnas genom varningssignalen viktigt meddelande. Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. När du hör signalen skall du: 1. Gå inomhus 2. Stänga dörrar, fönster och ventiler 3. Lyssna på lokalradio för information När faran är över startar signalen faran över, en sekunder lång signal. Signalen Viktigt meddelande och Faran över provas klockan första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

23 Församlingsexpeditionen är öppen måndag, onsdag fredag Telefonnummer Postadress: Box 174, Arlöv Besöksadress: Kyrkogatan 4, Arlöv fax Kyrkorna är öppna: måndag fredag och lördag söndag Kyrkoherde Bo Sandahl Diakon Carita Ibarra Kristensen För övriga direktnummer se vår hemsida Kyrkogårdsansvarig Christer Andersson Kyrkogårdsexpeditionen har öppet vardagar Vår hemsida: e-postadress: GUDSTJÄNSTER I BURLÖVS FÖRSAMLING Gudstjänst med nattvard firas som regel i Arlövs kyrka, varje sön- och kyrklig helgdag, Mässa under dagen firas i Arlövs kyrka, varje torsdag, och på Lindhaga, Åkarp varje onsdag Vi firar nattvard med alkoholfritt vin och glutenfritt bröd. Dopgudstjänster firas varje lördag eller söndag, i Burlövs gamla kyrka eller i Arlövs kyrka. Vigslar äger företrädesvis rum på lördagar, Begravningar tisdag, onsdag fredag, och Övriga gudstjänster och tider annonseras i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet på lördagar samt på vår hemsida. 23 Välkommen till Burlövs församling! Med evangeliet om Jesus Kristus som utgångspunkt vill Burlövs församling möjliggöra personers möten med sig själva, varandra och Gud. Dessa möten ska bejaka hela människan och präglas av öppenhet. Dessa ord är församlingens grundläggande målsättning. Församlingen vill vara en gemenskap i glädje och sorg, i vardag och högtid. Våra kyrkor, Arlövs och Burlövs gamla kyrka, är alltid öppna dagtid. De inbjuder till eftertanke och stillhet och i dem firar vi livets stora högtider. Burlövs församling är en del av Svenska kyrkan som är ett evangelisk-lutherskt trossamfund. Församlingen är till ytan identisk med Burlövs kommun. Cirka 62 % av befolkningen tillhör församlingen vilket motsvarar cirka personer. Vi bedriver en rad verksamheter för alla åldrar. Det mest centrala i allt vi gör är gudstjänsten. Den vill vi ska vara enkel, festlig, folklig och engagerande. Vi har många frivilliga som är engagerade i de olika verksamheterna, inte minst i diakonin, gudstjänsten och det internationella arbetet. Det finns alltid plats för fler! Vår önskan är att församlingen ska präglas av gemenskap, engagemang och glädje. Vi vill vara aktiva i samhället, samarbeta med andra organisationer och bidra till ett gott samhällsklimat i Burlöv. Väl mött Bo Sandahl Kyrkoherde

24 24 BARN OCH FAMILJ Vi erbjuder både öppen verksamhet och gruppverksamhet som till exempel Babycafé med babyrytmik varje onsdag. Församlingshemmen i Åkarp och Arlöv är en mötesplats för barn och vuxna där samtal, lek, skapande och sång får en viktig plats i verksamheten. För information hänvisar vi till hemsidan och till särskilda informationsfoldrar. KONFIRMATION Konfirmandundervisningen bedrivs i Arlövs församlingshem och är ett erbjudande till alla som är nyfikna på kristen tro. Vanligtvis sker konfirmationen det år man fyller 15 år, d.v.s. alla som går i sjuan får en inbjudan till församlingen konfirmandverksamhet som bedrivs under det åttonde skolåret. Man behöver inte vara tonåring för att konfirmeras. Ta kontakt med församlingsexpeditionen om du vill veta mer. KÖR OCH MUSIK Sången är själens röst och en viktig del av kyrkans liv. I gudstjänsten och våra olika verksamheter är sången och musiken grundläggande. Vi har körer som passar många: minikör 5 7 år, barnkör 8 12 år, ungdomskör från 13 år och uppåt och en kyrkokör. Vi har dessutom en vokalensemble som är en fast grupp. Musikerna har också möjlighet att erbjuda undervisning på orgel. Se vår hemsida för mer information.

25 UNGDOMAR 25 DIAKONI Vid vissa tillfällen i livet känns det extra angeläget att ha nåförsamlingen är en mötesplats för gon som lyssnar. Det kan vara efter en förlust människor i olika åldrar och i olika av någon nära, vid arbetslöshet, efter en skilslivsskeden. För unga människor är mässa eller när livet känns motigt. Vi erbjuder mötesplatser och forum där tro och samtal enskilt eller i olika grupper. Du som åsikter kan få plats extra viktiga. vill samtala med präst eller diakon får gärna Burlövs församling erbjuder gruppringa någon av oss. Vi har alla tystnadsplikt. verksamhet och enskilda samtal, I kyrkans diakoni behöver vi vara många för gudstjänster och läger, projekt och att kunna stödja varandra i olika situationer. arrangemang som riktar sig till unga Har du tid över och vill göra en insats för människor. Vi samverkar med skolor någon medmänniska är du välkommen att och andra kommunala instanser i kontakta församlingsdiakonen för mer inforfrågor som rör unga människors liv. mation. MÖTESPLATER FÖR VUXNA Cafékvällar föredrag Temakvällar samtal på temat Vuxendialog samtal i grupp Cirkeldans danser från hela världen Öppet Hus 2 timmar med program och kaffe Stickcafé vi stickar för att hjälpa nyförlösta i Afrika För närmare information, se hemsida och informationsfolder. BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Svenska kyrkan är enligt lag skyldig att tillhandahålla begravningsplats för samtliga medborgare. I detta avseende görs ingen skillnad på dem som tillhör respektive inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsverksamheten ska tillgodose allas rätt till begravningsplats oavsett etnisk eller religiös tillhörighet. Församlingen har två kyrkogårdar, vid Arlövs kyrka och vid Burlövs gamla kyrka. Kyrkogårdsexpeditionen finns i den så kallade grindstugan bredvid Arlövs kyrka. Härifrån handläggs alla former av kyrkogårdsärenden. Begravningsombud: Jan Holm tfn Hans uppgift är att tillvarata allmänhetens intressen angående begravningsverksamheten.

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com ö www.burlovguiden.nu Plattform & ställning AB www.begeab.se Tfn 040-631 34 50 Nya och begagnade symaskiner Egen serviceverkstad Allt i sybehör S. Söderg. 8, 222 23 Lund Tel 046-15 20 20 VIKING Vi erbjuder

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

2013 i Burlöv - ett viktigt år

2013 i Burlöv - ett viktigt år Burlövs Kommunguide 2013 2 www.burlov.se www.burlov.se 3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv www.burlov.se Telefon 040-43 90 00 Telefax 040-43 51 12 Växeln är öppen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014 Burlövs Kommunguide Bilden: Enrico Petralia testar Åkarps nya skatepark. Enrico jobbar för Föreningen Bryggeriet som byggt skateparken tillsammans med KFUM Burlöv och Burlövs kommun 2014 2 www.burlov.se

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Innehållsförteckning Skurups kommun... 3 Arbetsförmedling, Migrationsverket... 4 Utbildning i svenska... 5 Skola... 6 Förskola... 7 Fritidshem... 7 Fritidsgårdar...

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-03-08 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionsalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Margareta Abelsson (s) 1:e vice ordf Marianne

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29 (8) 0400-043 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 04-0-0-04--9 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade 4 00,0% Totalt 4 00,0% Registrering av synpunkter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer