Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1."

Transkript

1 [Motpartens ärendeid] 1(23) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E18, Stockholms län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Karta Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Bakgrund och målbild Väg E18 genom Stockholms län är viktigt och vältrafikerat, vägen sträcker sig från länsgränsen mot Uppsala län vid Bålsta till Kapellskärs hamn i Norrtälje kommun. I Stockholms län går väg E18 genom kommunerna Upplands-Bro, Järfälla, Stockholm, Sundbyberg, Solna, Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna och Norrtälje. Vägen är mest trafikerad mellan Barkarby och Viggbyholm där trafikflödet (ÅDT) varierar mellan till fordon per dygn. De minst trafikerade delarna är vid Kapellskär där trafikflödet (ÅDT) är 2000 fordon per dygn och vid länsgränsen mot Uppsala där trafikflödet (ÅDT) är fordon per dygn. Väg E18 är gästväg på väg E4 mellan trafikplats Kista (171) och trafikplats Järva krog (169). Denna beredning gällande hastighetsbegränsningar på väg E18 genomförs för att Trafikverket skall klara miljö- och trafiksäkerhetsmålen som ställs på väg E18, de föreslagna hastighetsbegränsningarna är även anpassade efter Trafikverkets målbild gällande hastighetsbegränsningar. Väg E18 är föremål för ständiga trimnings- och underhållsarbeten och så sent i maj 2014 öppnade en ny vägsträcka mellan Hjulsta och Kista som är försedd med ett kövarningssystem (MCS). De pågår även ett arbete för att höja trafiksäkerheten mellan Norrtälje - Kapellskär. Som europaväg och viktig transportled för såväl arbetspendling, regional utveckling, långväga transporter och kollektivtrafik har vägen ett högt hastighetsanspråk. Längs vägens mest trafikerade delar löper den igenom i huvudsak bebyggt område med tusentals bostäder, arbetsplatser och ett stort antal skolor i nära anslutning till vägsträckningen. Detta innebär såväl höga bullernivåer liksom problem med luftkvalitet. Tiotusentals människor bor i hus där riktvärdena för ekvivalentbuller överskrids eller ligger nära överskridande, och normvärdena för luftpartiklar (PM 10 ) överskrids eller ligger nära överskridande. De föreslagna hastighetsbegränsningarna är anpassade efter målbilden som Trafikverket tagit fram för de viktigaste vägarna i Stockholms län. Avvikelserna som finns från målbilden är hastighetsbegränsningen om 70 km/tim mellan trafikplats Järva Krog (169) och trafikplats Inverness (177) samt för delsträckan mellan trafikplats Frötuna (193) och väg 1032 Aspnäs. För delsträckan mellan trafikplats Frötuna (193) och väg 1032 Aspnäs så pågår ett investeringsprojekt där vägen skall byggas om till en mötesfri väg, i samband med att ombyggnationen är klar har Trafikverket för avsikt att höja hastighetsbegränsningen till 100 km/tim, detta i enlighet med målbilden.

2 [Motpartens ärendeid] 2(23) Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Väg E18 i Stockholms län är en viktig och vältrafikerad väg som är av stor betydelse för länet, detta medför att de finns brister gällande både trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Med denna förändring av hastighetsbegränsningarna har Trafikverket för avsikt att minska antalet döda och svårt skadade, minska klimat- och partikelpåverkan samt minska antalet bullerstörda fastigheter. Väg E18 är motorväg från länsgränsen, Uppsala län till där E18 ansluter med väg E4 vid trafikplats Kista (171); från trafikplats Inverness (177) i Danderyd till trafikplats Rosenkälla (187) i Täby samt från trafikplats Söderhall (189) i Norrtälje till trafikplats Norrtälje (192). För de sträckorna är säkerhetsstandarden god men de höga trafikflödena under rusningstiderna medför en förhöjd trafiksäkerhetsrisk och där av sänks hastighetsbegränsningen på de högst trafikerade sträckorna. För delsträckan mellan trafikplats Järva Krog (169) och trafikplats Inverness (177) föreslås inga förändring så delsträckan är huvudled med en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. Delsträckan mellan Norrtälje och Kapellskär är till största delen vanligväg men mellan trafikplats Norrtälje och korsningen med väg 1023 är det motortrafikled. Delsträckan saknar räfflad mittlinje och sidoområdenas säkerhetsstandard varierar så vägen uppfyller inte de kraven som ställs för en högre hastighetsbegränsning än 80 km/tim. Genom justeringen av hastighetsbegränsningarna utmed väg E18 sker en stor reducering av antalet bullerstörda fastigheter och en minimering av normöverskridande partikelhalter. Så med övergången till de jämnahastighetstegen utmed större delen av väg E18 skapas en bättre boendemiljö. Justeringen bidrar även till ett mer självförklarande vägsystem med avseende på hastighetsbegränsningarna, de skapas en struktur som går att känna igen oavsett vilken infartsväg eller större trafikled i Stockholm som används. Trafikverket anser att den beräknade restidsförlust som förslaget medför är relativt liten i förhållande till nyttorna av förslaget. Enligt Trafikverkets effektberäkning kommer förslaget att genererar en positiv samhällsekonomiskeffekt detta för att justering av hastighetsbegränsningen (i huvudsak en minskning med 10 kilometer i timmen) minskar mängden koldioxid, luftpartiklar och buller samt antalet svårt skadade och döda som vägtrafiksystemet genererar. Förslag till hastighetsbegränsningar Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen från länsgräns till Kapellskär. De genomförts även vissa redaktionella ändringar som inte påverkar föreskriften i sak. Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om motorväg, mellan länsgränsen Uppsala län och 150 meter söder om väg 267 i trafikplats Stäket (152). Oförändrarad motorvägshastighet om 110 km/tim föreslås. Lokala trafikföreskrifter gällande motorväg: 01FS2000:203 avseende huvudkörbanan i Upplands-Bro kommun, 01FS2009:19 avseende huvudkörbanan i Järfälla kommun, 01FS2000:205 avseende trafikplats Bro (148), 01FS2000:202 avseende trafikplats Brunna (150), 01FS2000:193 avseende trafikplats Kungsängen (151), 01FS2009:23 avseende trafikplats Stäket (152).

3 [Motpartens ärendeid] 3(23) Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning: 01FS2000:204 avseende trafikplats Bro (148), 01FS2000:201 avseende trafikplats Brunna (150), 01FS2000:197 avseende trafikplats Kungsängen (151). 01FS2009:41 avseende trafikplats Stäket (152) föreslås förändras med syftet att påoch avfartsramperna skall harmoniseras med föreslagen hastighetsbegränsning på huvudkörbanan. Delsträcka 1 mellan 150 meter söder om väg 267 i trafikplats Stäket (152) och 150 meter söder om Viksjöleden i trafikplats Barkarby (154). Förändringen som föreslås är en reducering av hastighetsbegränsningen från 110km/tim till 100km/tim mellan trafikplats Stäket (152) och trafikplats Jakobsberg (154). Mellan trafikplats Jakobsberg (154) och trafikplats Barkarby (155) föreslås att hastighetsbegränsningen höjs från 90 km/tim till 100km/tim. Lokala trafikföreskrifter gällande motorväg: 01FS2009:19 avseende huvudkörbanan i Järfälla kommun, 01FS2009:22 avseende trafikplats Kallhäll (153), 01FS2009:21 avseende trafikplats Jakobsberg (154), 01FS2011:85 avseende trafikplats Barkarby (155). Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning: 01TFS2014:34 avseende trafikplats Kallhäll (153), 01FS2009:39 avseende trafikplats Jakobsberg (154), 01TFS2011:86 avseende trafikplats Barkarby (150) Förändringar föreslås i syfte att på- och avfartsramperna skall harmoniseras med föreslagen hastighetsbegränsning på huvudkörbanan. Delsträcka 2 mellan 150 meter söder om Viksjöleden i trafikplats Barkarby (154) och väg E4 i trafikplats Kista (171). En höjning av nuvarande hastighetsbegränsning från 70km/tim till 80km/tim. Lokala trafikföreskrifter gällande motorväg: 01FS2009:19 avseende huvudkörbanan i Järfälla kommun, 01TFS2013:68 avseende huvudkörbanan i Stockholms kommun, 01TFS2013:43 avseende trafikplats Hjulsta (156), 01TFS2013:64 avseende trafikplats Tensta (157), 01TFS2013:62 avseende trafikplats Rinkeby (158), 01TFS2013:60 avseende trafikplats Ärvinge (159), 01TFS2013:57 avseende trafikplats Kista (171).

4 [Motpartens ärendeid] 4(23) Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning: 01TFS2013:62 avseende huvudkörbanan mellan trafikplats Hjulsta (156) och trafikplats Kista, 01TFS2014:18 avseende trafikplats Hjulsta (156), 01TFS2014:14 avseende trafikplats Tensta (157), 01TFS2013:61 avseende trafikplats Rinkeby (158), 01TFS2014:17 avseende trafikplats Ärvinge (159), 01TFS2014:16 avseende trafikplats Kista (171). Förändringar som föreslås att hastighetsbegränsning för huvudkörbanan upphävs samt att på- och avfartsramperna skall harmoniseras med den föreslagen hastighetsbegränsning på huvudkörbanan. Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område mellan väg E4 i trafikplats Järva Krog (169) och Stockholmsvägen i trafikplats Inverness (177). Inga hastighetsförändringar så nuvarande hastighetsbegränsning om 70 km/tim föreslås. Lokala trafikföreskrifter gällande tättbebyggt område: Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning: avseende huvudkörbanan i Solna kommun, 01FS2003:37 avseende trafikplats Bergshamra (176). Delsträcka 3 mellan Stockholmsvägen i trafikplats Inverness (177) och 150 meter norr om väg 274 i trafikplats Arninge. Hastighastighetsförändringen som föreslås är en reducering från 90 km/tim till 80 km/tim. Lokala trafikföreskrifter gällande motorväg: 01FS2007:114 avseende huvudkörbanan i Danderyds kommun, 01FS2008:305 avseende huvudkörbanan i Täby kommun, 01FS2007:117 avseende trafikplats Danderyds sjukhus (117), 01FS2007:116 avseende trafikplats Mörby (179), 01FS2007:118 avseende trafikplats Danderyds kyrka (180), 01FS2008:306 avseende trafikplats Lahäll (181), 01FS2008:307 avseende trafikplats Roslags Näsby (182), 01FS2008:308 avseende trafikplats Viggbyholm (183), 01FS2008:309 avseende trafikplats Hägernäs (184), 01FS2008:310 avseende trafikplats Arninge (185).

5 [Motpartens ärendeid] 5(23) Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning: 01FS2009:276 avseende huvudkörbanan i norrgående körriktning mellan trafikplats Inverness (177) och trafikplats Mörby (179), 01TFS2012:53 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för huvudkörbanan mellan trafikplats Inverness (177) och trafikplats Danderyds kyrka (180), 01TFS2012:49 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för huvudkörbanan mellan trafikplats Viggbyholm (183) och trafikplats Hägernäs (184), 01TFS 2014:33 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för huvudkörbanan i västgående körriktning under planskildheten med Värtavägen. 01TFS2012:48 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för trafikplats Danderyds sjukhus (117), 01FS2009:276 avseende trafikplats Danderyds sjukhus(117), 01TFS2012:47 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för trafikplats Mörby (179), 01TFS2012:50 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för trafikplats Danderyds kyrka (180), 01FS2012:46 avseende trafikplats Lahäll (181), 01FS2008:316 avseende trafikplats Lahäll (181), 01TFS2011:7 avseende trafikplats Roslags Näsby (182), 01TFS2012:45 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för trafikplats Viggbyholm (183), 01TFS2011:49 avseende trafikplats Viggbyholm (183), 01TFS2012:44 avseende säsongsvarierande hastighetsbegränsning för trafikplats Hägernäs (184), 01TFS2008:43 avseende trafikplats Arninge (185). Förändringar föreslås i syfte att på- och avfartsramperna skall harmoniseras med föreslagen hastighetsbegränsningen på huvudkörbanan. Delsträcka 4 mellan 150 meter norr om väg 274 i trafikplats Arninge och i nordöstligfärdriktning till 400 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189) samt i sydvästligfärdriktning till 50 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189). Inga hastighetsförändringar så nuvarande hastighetsbegränsning om 100 km/tim föreslås. Lokala trafikföreskrifter gällande motorväg och motortrafikled: 01FS2008:305 avseende huvudkörbanan i Täby kommun, 01FS2003:151 avseende huvudkörbanan i Österåkers kommun, 01FS2003:97 avseende huvudkörbanan samt på- och avfartsvägarna i Österåkers och Vallentuna kommun, 01FS2007:108 avseende trafikplats Ullna (186), 01FS2003:152 avseende trafikplats Rosenkälla (187).

6 [Motpartens ärendeid] 6(23) Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning: 01FS2011:27 avseende trafikplats Ullna (186), 01FS2008:456 avseende trafikplats Rosenkälla (187), 01FS2008:454 avseende trafikplats Brottby/Karby (188) Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om motorväg, i nordöstligfärdriktning från 400 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189) och i sydvästligfärdriktning till 50 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189) till 400 meter väster om väg 276 i trafikplats Frötuna (193). Oförändrarad motorvägshastighet om 110 km/tim föreslås. Lokala trafikföreskrifter gällande motorväg: 01FS2008:137 avseende huvudkörbanan i Vallentuna kommun, 01FS2002:454 avseende huvudkörbanan i Norrtälje kommun, 01FS2008:133 avseende trafikplats Söderhall (189), 01FS2002:450 avseende trafikplats Ledinge (190), 01FS2002:451 avseende trafikplats Ledinge (190), 01FS2002:444 avseende trafikplats Ledinge (190), 01FS2002:445 avseende trafikplats Ledinge (190), 01FS2002:448 avseende trafikplats Rösa (191), 01FS2002:447 avseende trafikplats Rösa (191), 01FS2002:446 avseende trafikplats Rösa (191), 01FS2002:456 avseende trafikplats Rösa (191). Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning: 01FS2008:455 avseende trafikplats Söderhall (189), 01FS2002:504 avseende delsträckan mellan trafikplats Norrtälje (192) och trafikplats Frötuna (193). Delsträcka 5 mellan 400 meter väster om väg 276 i trafikplats Frötuna (193) och väg 1032 Aspnäs. Hastighastighetsförändringen som föreslås är en reducering från 90 km/tim till 80 km/tim. Lokala trafikföreskrifter gällande motortrafikled: 01FS2008:265 avseende huvudkörbanan och trafikplats Frötuna (193) i Norrtälje kommun, 01FS2008:268 avseende trafikplats Frötuna (193), 01FS2008:267 avseende trafikplats Görla (194).

7 [Motpartens ärendeid] 7(23) Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning 01FS2002:504 avseende delsträckan mellan trafikplats Norrtälje (192) och trafikplats Frötuna (193), 01TFS2014:20 avseende trafikplats Frötuna (193), 01FS2002:499 avseende korsning med väg 1023, 01FS2002:500 avseende korsning med väg 1023, 01FS2002:501 avseende korsning med väg 1029, 01FS2002:502 avseende korsning med väg 1032, 01FS2002:498 avseende korsning med väg 1032, Vissa förändrar föreslås i syfte att huvudkörbanan samt på- och avfartsramperna skall harmoniseras med föreslagen hastighetsbegränsning. Beskrivning av delsträckor med motivering till valda hastighetsbegränsningar Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om motorväg mellan länsgränsen, Uppsala län och 150 meter söder om väg 267 i trafikplats Stäket (152). Delsträckan är motorväg och har säkra sidoområden och mittseparering. Delsträckan har två körfält i vardera riktningen, avstånden mellan trafikplatserna är långa (>1,5 kilometer) och trafikflödet överstiger inte (< ÅDT). Antalet bullerstörda fastigheter är lågt, och i de fall gränsvärden överskrids har bullerskyddsåtgärder genomförts. Luftkvalitetsnormerna överskrids inte på delsträckan. Därför föreslås att den nuvarande motorvägshastighet 110km/tim är oförändrad. Avseende de lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning som finns i trafikplatserna Bro (148), Brunna (150) och Kungsängen (151) kommer dessa att vara oförändrade. Delsträcka 1 mellan 150 meter söder om väg 267 i trafikplats Stäket (152) och 150 meter söder om Viksjöleden i trafikplats Barkarby (155). Delsträckan är motorväg och har säkra sidoområden och mittseparering. Delsträckan har i huvudsak två körfält i vardera riktningen, avstånden mellan trafikplatserna är i huvudsak långa (>1,5 kilometer) och trafikflödet överstiger inte (< ÅDT). Delsträckan har idag hastighetsbegränsningen 110 km/tim och 90 km/tim, att istället införa hastighetsbegränsningen 100 km/tim är motiverad med hänseende att Trafikverket måste minska klimat- och partikelpåverkan för delar av delsträckan. Den samlade bedömningen att den lämpligaste hastighetsbegränsningen är 100km/tim. Avseende de lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning som finns i trafikplatserna Kallhäll (153), Jakobsberg (154) och Barkarby (155) kommer dessa att harmoniseras med huvudkörbanans hastighetsbegränsning. Delsträcka 2 mellan 150 meter söder om Viksjöleden vid trafikplats Barkarby (155) och väg E4 vid trafikplats Kista (171). Delsträckan är motorväg och har säkra sidoområden och mittseparering. Avstånden mellan trafikplatserna är korta (<1,5 kilometer) och trafikflödet är cirka ÅDT. Delsträckan är idag reglerad med lokala trafikföreskrifter till hastighetsbegränsningen 70 km/tim mellan trafikplats Hjulsta (156) och trafikplats Kista (171). Utmed denna delsträcka finns ett nytt

8 [Motpartens ärendeid] 8(23) kövarningssystem (MCS) med möjligheten att visa varierande hastigheter (VH). Därför är den samlade bedömningen att den lämpligaste hastighetsbegränsningen för delsträckan är 80km/tim. Avseende de lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning som finns för huvudkörbanan kommer denna att upphävas. De lokala trafikföreskrifterna för trafikplatserna Hjulsta (156), Tensta (157), Rinkeby (158), Ärvinge (159) och Kista (171) kommer dessa att harmoniseras med huvudkörbanans hastighetsbegränsning. Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område mellan väg E4 i trafikplats Järva Krog (169) och Stockholmsvägen i trafikplats Inverness (177). Delsträckan håller en god trafiksäkerhetsstandard med säkra sidoområden och mittseparering. Delsträckan har tre körfält inklusive på- och påfartsvägar, och på- och avfartsvägar som i huvudsak löper som additionskörfält, avstånden mellan trafikplatserna är korta (<1,5 kilometer) och trafikflödet ca ÅDT. I anslutning till trafikplats Bergshamra finns ett trafikljus och de finns bullerstörda fastigheter utmed delsträckan. Därför föreslås att den nuvarande hastighethetsbegräsning om 70 km/tim är oförändrad Avseende de lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning som finns för huvudkörbanan och för trafikplats Bergshamra (176) kommer dessa att vara oförändrade. Delsträcka 3 mellan Stockholmsvägen i trafikplats Inverness (177) till 150 meter norr om väg 274 i trafikplats Arninge. Delsträckan håller en god trafiksäkerhetsmässig motorvägsstandard med säkra sidoområden och mittseparering, de finns i huvudsak tre körfält inklusive på- och påfartsvägar. Utmed större delen av sträckan finns ett kollektivkörfält anlagt på vägrenarna i körriktning mot Stockholm, dessa korsar påfartsvägarna i trafikplatserna, avstånden mellan trafikplatserna är korta och trafikflödet är cirka ÅDT. Utmed delsträckan finns bullerstörda fastigheter och dessa kommer att minskas med den föreslagna sänkningen av hastighetsbegränsningen. För delsträckan finns idag två lokala trafikföreskrifter om säsongsreglerad hastighetsbegränsningen till 70 km/tim, detta för att luftkvalitetsnormerna överskrids under dubbdäckssäsongen. För att säkerställa att luftkvalitetsnormerna inte överskrids bör hastighetsbegränsningen sänks till 80 km/tim samt att de nuvarande lokala trafikföreskrifterna gällande säsongshastighet kvarstår. Därför är den samlade bedömningen att den lämpligaste hastighetsbegränsningen för delsträckan är 80km/tim. Avseende de lokala trafikföreskrifter om säsongshastighetsbegränsning för dubbdäckaperioden som finns för huvudkörbanan kommer dessa att vara oförändrade. De lokala trafikföreskrifterna om hastighetsbegränsning som gäller under sommarperioden kommer att upphävs då E18 fått ny beläggning och risken för stenskott inte kvarstår. De lokala trafikföreskrifterna om hastighetsbegränsning för trafikplatserna Inverness (177), Mörby (179), Danderyds sjukhus(117), Lahäll (181), Roslags Näsby (182), Viggbyholm (183) och Arninge (185) kommer dessa att harmoniseras med huvudkörbanans hastighetsbegränsning. Delsträcka 4 mellan 150 meter norr om väg 274 i trafikplats Arninge och i nordöstligfärdriktning till 400 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189) samt i sydvästligfärdriktning till 50 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189). Delsträckan håller en god trafiksäkerhetsstandard med säkra sidoområden och mittseparering. Delsträckan är en mötesfri 2+1 väg där avstånden mellan trafikplatserna är långa (>1,5 kilometer) och trafikflödet överstiger inte (< ÅDT). Vägen omges av skog och öppna partier med åkermark, de förekommer mindre bebyggelsegrupper intill vägen. Delsträckan har en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Därför föreslås att den nuvarande hastighethetsbegräsning 100 km/tim är oförändrad. Avseende de lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning som finns i trafikplatserna Ullna (186), Rosenkälla (187) och Brottby/Karby (188) kommer dessa att vara oförändrade.

9 [Motpartens ärendeid] 9(23) Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om motorväg, i nordöstligfärdriktning från 400 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189) och i sydvästligfärdriktning till 50 meter sydväst om väg 280/978 i trafikplats Söderhall (189) till 400 meter väster om väg 276 i trafikplats Frötuna (193). Delsträckan är motorväg och har säkra sidoområden och mittseparering. Delsträckan har två körfält i vardera riktningen, avstånden mellan trafikplatserna är långa (>1,5 kilometer) och trafikflödet överstiger inte (< ÅDT). Antalet bullerstörda fastigheter är lågt, och i de fall gränsvärden överskrids har bullerskyddsåtgärder genomförts. Luftkvalitetsnormerna överskrids inte på delsträckan. Därför föreslås att den nuvarande motorvägshastighet d.v.s. 110km/tim är oförändrad. Avseende de lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning som finns för huvudkörbanan och i trafikplats Söderhall (189) kommer dessa att vara oförändrade Delsträcka 5 mellan 400 meter väster om väg 276 i trafikplats Frötuna (193) och väg 1032 Aspnäs. Delsträckan är målad 2+1 i mellan trafikplats Frösund och korsningen med väg 1023 därefter har vägen ett körfält i vardera riktning. Delsträckan saknar räfflad mittlinje och sidoområdenas säkerhetsstandard varierar men de finns viltstängsel utmed hela sträckan. De pågår ett arbete med en vägplan där syftet är att öka trafiksäkerheten genom att bygga om vägen till en mötesfri 2+1 väg. Trafikflödet för delsträckan variera mellan 7000 och 2000 ÅDT och utmed delsträckan är antalet bullerstörda fastigheter lågt och luftkvalitetsnormerna överskrids inte. Därför är den samlade bedömningen att den lämpligaste hastighetsbegränsningen för delsträckan är 80km/tim. Avseende de lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning som finns för huvudkörbanan vid korsningarna med väg 1023, 1029 och 1032 kommer dessa att harmoniseras med huvudkörbanans hastighetsbegränsning.

10 [Motpartens ärendeid] 10(23) Beskrivning av delsträckorna och prövning mot de långsiktiga stödkriterierna med motivering Tabellen visar trafikförhållanden och vägegenskaper för respektive delsträcka. Delsträcka Längd (km) Väg-typ, väg-bredd (m) 2KF, MLV, MML, MV* ÅDT total ÅDT tunga Uppfyller minimivärden för sikt och horisontalradier för föreslagen hastighetsgräns Ange ja/nej Sidoområde säkerhetszon uppfyller standard för föreslagen hastighetsgräns: Ange ja/nej Gång- och cykelväg (GC) Ange ja/nej Hastig-hetsgräns (km/tim) Föreslagen hastighetsgräns km/tim LTF M 16,8 MV ,5 MV Ja Ja M Ja Ja M 110/ ,5 MV Ja Ja M 90/70 80 Gästväg E4 LTF TBO 2,3 MLV Ja Ja Ja ,3 MV ,7 MML Ja Ja M Ja Ja MML LTF M 25 MV Ja Ja M ,7 2KF Nej Nej Nej *2KF= 2 körfält, MLV=Mötesfri landsväg, MML=Motortrafikled, MV=Motorväg

11 [Motpartens ärendeid] 11(23) Lokala trafikföreskrifter (LTF) I tabellen nedan anges förslag på nya LTF samt eventuellt befintlig LTF. Observera att tabellen endast avser huvudkörbanan. För förteckning över befintliga LTF i respektive trafikplats samt förslag på förändringar se avsnitt Förslag till nya hastighetsbegränsningar samt Beskrivning av delsträckor med motivering till valda hastighetsbegränsningar. Delsträcka Plats, LTFnummer Gällande hastighet (km/tim) Förslag hastighet km/tim Förslag på utsträckning Motiv LTF TBO Solna, Bibehålls oförändrad Höga fordonsflöden, buller, luftkvalitetsnormer 3 Tpl Inverness Tpl Danderyd kyrka, 01TFS2012:53-80 under perioden 1 oktober till 15 april årligen Bibehålls oförändrad Överskridande av luftkvalitetsnormer under dubbdäcksperioden 3 Tpl Viggbyholm tpl Hägernäs, 01TFS2012:49-80 under perioden 1 oktober till 15 april årligen Bibehålls oförändrad Överskridande av luftkvalitetsnormer under dubbdäcksperioden 3 Tpl Hägernäs tpl Viggbyholm, 01TFS 2014:33 70 under perioden 16 april till 31 september 80 Upphävs Ny beläggningen så risken för stenskott är inte längre lika stor

12 [Motpartens ärendeid] 12(23) Miljö Buller Tabellen visar aktuella värden för buller (riktvärde: 30 dba ekv och 45 dba max i bostäder). Delsträcka Före justering: Bullernivån överskrider riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Efter justering: Bullernivån överskrider riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Före justering: Bullerniv ån överstige r 10 db över riktvärde na i bostäder Efter justering: Bullernivån överstiger 10db över riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Ange ja/nej 1 Ja Ja, men sänkningen bidrar positivt 2 Ja Ja, men sänkningen bidrar positivt 3 Ja Ja, men sänkningen bidrar positivt Ja Ja Ja Ja Ja Ja, men sänkningen bidrar positivt Nej Nej Nej Nej Alternativa lösningar Det finna inga alternativa lösningar och sträckorna har en säkerhetsstandard för de föreslagna hastighetsgränserna. Partikelnivåerna kan reduceras på det utpekade vägnätet genom antingen en reducering av den högsta tillåtna hastigheten, dammbindning, en reducering av trafikflödet eller en minskning av dubbdäcksandelen. Dammbindning genomförs redan på utpekade sträckor, och är otillräckligt. Att reducera trafikflödet (d.v.s. stänga påfartsvägar då en viss trafikmängd uppnåtts) bedöms inte vara samhällsekonomiskt lönsamt eller socioekonomiskt acceptabelt. En minskning av dubbdäcksandelen saknar laga medel för genomförande på det statliga vägnätet, då lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordon med dubbdäck endast kan beslutas av en kommun på gator och vägar med kommunal väghållning. En reducerad hastighetsbegränsning är således den enda alternativa lösningen för att få bukt med de miljöproblem som finns. Utan en reducering enligt förslaget skulle de goda trafiksäkerhets- och miljöeffekter som förslaget beräknas ge utebli. Likaledes de negativa restidseffekterna. Observera dock att beräkningarna avseende restidseffekter inte tar hänsyn till att vägens belastningsgrad på flertalet vägavsnitt under rusningstrafiken ligger över vägens kapacitetstak.

13 [Motpartens ärendeid] 13(23) Vilka som berörs av regleringen Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen. Kostnader och andra konsekvenser Tabellen på nästa sida visar konsekvenser framtagna enligt vedertagna beräkningsmodeller av hela den föreslagna förändringen inklusive de lokala trafikföreskrifter på huvudkörbanan som föreslås. Konsekvenser Mått Kvantitet Dödade/10 år Antal 1,6 Koldioxid Ton/år 1548 Buller över riktvärden (förändring totalt) Procent 0,2 Buller 10 db över riktvärden (förändring totalt) Procent -2,1 Buller över riktvärden (efter justering) Antal -121 Buller 10 db över riktvärden (efter justering) Antal -195 Luft, överskridande MKN Meter 2000 Tillgänglighet: ändrad restid totalt Kilofordonstimmar/år 86 ändrad restid/resa Minuter/sekunder - Samhällsekonomisk effekt totalt Kilokronor/år 1238 De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

14 [Motpartens ärendeid] 14(23) Måluppfyllelsebedömning Transportpolitiskt mål Tillgänglighet Säkerhet Miljö Jämställdhet Det övergripande målet* Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse inkl. motivering Marginellt negativt bidrag Positivt bidrag Positivt bidrag Kunskap saknas Positivt bidrag * Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet. Ikraftträdande och informationsinsatser Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 november Förändringarna på väg E18 sammanfaller med en parallell beredningsprocess för förändringar av gällande hastighetsgränser på väg E4 i Stockholms län med samma bevekelsegrunder. På sikt kommer motsvarande miljöproblem med nuvarande utveckling även att uppstå utmed väg 73 (Nynäsvägen) och väg 222 (Värmdöleden). Särskilda informationsinsatser bedöms nödvändiga. Syftet med informationsinsatsen är att öka kunskapen och medvetenheten om sambandet mellan hastighet, partikelutsläpp, dubbdäck och människors hälsa hos de trafikanter som kör på de aktuella sträckorna för att på så sätt uppnå en högre acceptans för de sänkta hastighetsgränserna. Målgruppen är förutom trafikanter på de aktuella vägsträckorna även trafikanter generellt i Stockholmsregionen samt pendlare in och ut från Stockholm. En kommunikationsplan med tillhörande aktiviteter är under framtagande för detta ändamål. Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT. Datum: Daniel Andersson Trafikingenjör

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 24--3 Ärendenr: TRV 23/6846 Trafikverket Region Väst Joakim Bergman Samhälle Trafikmiljö Telefon: 77-92 92 www.trafikverket.se joakim.bergman@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/33545

Ärendenr: TRV 2012/33545 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010 123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad [Motpartens ärendeid] 1(6) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 51, Östergötlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar.

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-06-10 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor) [Motpartens ärendeid] 1(6) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E4, Västernorrlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper)

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper) 1(10) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23, Kronobergs län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014.

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014. Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-02-27 Ärendenr: TRV 2014/4156 Trafikverket Region Syd Bertil Nordström Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se bertil.nordstrom@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/86131

Ärendenr: TRV 2012/86131 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-11-30 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt 010-1235940 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg).

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg). Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-01-14 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Besöksadress: Nygatan 17 542 30 Mariestad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1533

Ärendenr: TRV 2012/1533 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-20 Trafikverket Box 810 781 28 Borlänge Besöksadress: Nattviksgatan 8, Härnösand Telefon: 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1506

Ärendenr: TRV 2012/1506 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-04 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se 010-1235940 Beredningsunderlag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-01 Trafikverket Region Syd Sylwia SerokaMiszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:010 123 6051 Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/41311

Ärendenr: TRV 2012/41311 2012-08-23 Trafikverket Region Öst Rolf Åkerlund Enhet Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se eskilstuna@trafikverket.se Direkt: 010 124 01 20 Beredningsunderlag

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/53913 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-06 Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-12-10 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Avdelning: Trafikmiljö Kaplansgatan 1 Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/44550 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. 1(8) Datum:2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27521 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. Delsträcka 1 Motala tpl

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Ärendenr: TRV 2012/15041 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Avdelning Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2.

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro Beredningsunderlag 1(7) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik Lickershamn 149 Kaup Burge Lärbro 148 Lummelunds bruk Krusmyntagården

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar.

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-02 Ärendenr: TRV 2012/1511 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Trafikmiljö Besöksadress: N Kaplansgatan 1 www.trafikverket.se Tele fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-04-26 Trafikverket Region Nord Angelica Hultqvist Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken 2-4 971 25 Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se angelica.hultqvist@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/46588

Ärendenr: TRV 2012/46588 Trafikverket Region Syd Sylwia Seroka-Miszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:010 123 6051 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23 i Kronobergs

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-23 Trafikverket Region Väst Lena Löfvenholm Samhälle Besöksadress: Hamntorget, Karlstad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se lena.lofvenholm@trafikverket.se

Läs mer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-09-01, kl.08:30-11:15 Plats: Regionens hus sal A 12 Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län TRV

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn Fårösund Lic k er s hamn Burge 149 Lärbro

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn 688 Fårösund Burge Lic k er s hamn 149 670

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(9) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Visby V ibble Högklint Västerhejde Åm inne Blåhäl Roma G nisvärd Tofta

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Visby V ibble Åm inne Högklint Blåhäl Roma G nisvärd 140 143 Bjärges Katthamm

Läs mer

Remiss av Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Norrbottens län

Remiss av Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Norrbottens län REMISS Luleå 2010-05-31 Enligt sändlista Ärendenr: TRV2010/53834 A Trafikverket Box 809 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921921 www.trafikverket.se lulea@trafikverket.se Richard

Läs mer

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län Dnr 17 059 Sammanfattning Trafikverket genomför nationellt ett arbete med anpassningar

Läs mer

Trafikverkets författningssamling

Trafikverkets författningssamling Trafikverkets författningssamling Trafikverkets föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E18 i Täby och Danderyds kommuner, Stockholms län; TRVFS 2012:5 Utkom från trycket den 21 september

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län. Beredningsunderlag väg 34 1(13) Datum: 2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27489 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län. Beredningsunderlag väg 32 1(13) Datum: 2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:26192 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län. De1 7 Motala

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Stockholms län 2016-02-25 Det återstår en del uppsnyggningsarbete att göra. Dokumenttitel: Åtgärder för

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1 (2) Johan Hellgren Östergarn Skags 277 623 68 Katthammarsvik Stig Hellgren Östergarn Skags 281 623 68 Katthammarsvik Trafikverket Region Stockholm Gotlandskontoret (ärendenr:

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västerbottens län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser

Införande av nya hastighetsgränser Projektledare Lars Ljungberg 026-147341 1 Införande av nya hastighetsgränser 2008-2009 Projektledare Lars Ljungberg 026-147341 2 Nya hastighetsgränser Riksdagsbeslut maj 2007: Vägverket, länsstyrelserna

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jämtlands län 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun Trafiknämnd Högsby 2016-05-16 Tid för sammanträde måndagen den 23 maj 2016 kl. 11:30 Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Lokal Notariatet, kommunhuset i Högsby Anders Svensson Ordförande Ulla Nilsson

Läs mer

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard Lycksele 2013-04-11 Richard Hultmar Sktm Hastighetsfrågan i planeringsdirektivet Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna

Läs mer

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM FRAMSTÄLLAN Solna 2012-11-07 Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ärendenr: TRV 2012/79648 Trafikverket Ärendemottagningen Enhet Trafikmiljö Box 810 781

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Skåne län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Skåne län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Skåne län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på.09 samt på påfartsväg till och avfartsväg från i trafikplats Vasa,

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon:

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: Konsekvensutredning för riksväg 15 2012-07-31 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se gunilla.ragnarsson@trafikverket.se Direkt: 010-123 60 43 Förslag till föreskrifter

Läs mer

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum UNDERLAG TILL VÄGPLAN E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum Täby och Österåkers Kommun, Stockholms län PM Vägutformning 2015-11-23 Projektnummer: 107337 Dokumenttitel: PM Vägutformning Skapat av: Jonas Skyllberg

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV 2016/19427)

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV 2016/19427) Yttrande Sida 1 av 5 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV 2016/19427), regional planupprättare och regionalt utvecklingsansvarig i länet,

Läs mer

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning 2 Val av standard Vid val av vägmarkeringsstandard skall först standard för n enligt tabellen nedan väljas. Standard för övriga längsgående vägmarkeringar väljs därefter för respektive vägtyp enligt TABELL

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2016/61420 2016-09-29 Sidor 1(3) Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Remissomgång: 1 Remiss har sänts till och besvarats enligt följande: Mottagare Sveriges

Läs mer

FÖRSLAG TILL REMISSVAR Datum Dnr 2016-06-02 TRV 2016/19427 16-040 Trafikverket 781 89 Borlänge Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Härmed inkommer

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN Länsstyrelsen GOTLAND LÄN 0-06-0 58-7- ) Trafikverket Gotlandskontoret olismyndigheten Gotland Region Gotland, amhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i tockholm Nordret AB, Tommy Karlsson, Fortvägen,

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUT- Diarienummer REDNING 1(6) Rättsenheten Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Konsekvensutredning för riksväg 66 2012-04-03 Airi Tamminen Kundnära tjänster Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt: 010-123 58 96 Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och

Läs mer

Svar på remiss från Trafikverket om åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Svar på remiss från Trafikverket om åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Tjänsteskrivelse (2) -04-06 Dnr: TN /47 Tekniska nämnden Svar på remiss från Trafikverket om åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Förslag till

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Remissvar angående Vägverket förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Västra Götalands län

Remissvar angående Vägverket förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Västra Götalands län 2009 Sid 1(5) Remissvar angående Vägverket förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Västra Götalands län Vägverket region Västs beteckning: TR10-B 2009:31268 SMC Väst lämnar härmed

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum UNDERLAG TILL VÄGPLAN E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum Täby och Österåkers Kommun, Stockholms län PM Vägutformning. 2014-06-09 Projektnummer: 107337 Dokumenttitel: PM Vägutformning Skapat av: Jonas

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

2012-11-12 Ärendenr: TRV 2012/1681

2012-11-12 Ärendenr: TRV 2012/1681 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt: 0920-243814 Beredningsunderlag

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Gatuavdelningen, Kommunförrådet, onsdag 20 maj 2015, 15.00 OBS! Dagen och platsen för mötet FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer