Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora sammanträdesrummet, Björkarna"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric Jönsson (s) Jill Lind (s) Siri Sjögren (S) Gunilla Boqvist (V) Roger Ericsson (M), vice ordförande Ingela Högfeldt (M) Birgitta Almroth (FP) Yvonne Palmgren (C) Se separat lista Justerare Roger Ericsson Tid för justering Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Birgitta Nilsson Åke Gustavsson Roger Ericsson ANSLAG/BEVIS Beslutande organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Björkarna Torsby Underskrift Birgitta Nilsson

2 sid 2 Övriga deltagare Anders Rönnelöv (S) Hanni Andersson (S) Berit Johansson (m) Ulf Johansson, socialchef Felicia Weinberg, bitr socialchef Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef Mikael Westin, förvaltningsekonom Birgitta Nilsson, förvaltningssekreterare

3 sid 3 Innehållsförteckning Ärende Sida 81 Redovisning av uppföljningsärende, Rökfri arbetsmiljö och ledningssystem Val av uppföljningsärende Budget och verksamhetsuppföljning Gnistan sysselsättning för unga i samverkan med skolan Verksamhetsuppföljning platser särskilda boenden och beviljade hemtjänsttimmar Ersättning gällande social träning inom handikappomsorgen Aktuellt från socialförvaltningen... 11

4 sid 4 81 Redovisning av uppföljningsärende, Rökfri arbetsmiljö och ledningssystem Dnr SOC 2014/34 MAS Susanne Aristidou informerar om hur ledningssystemet kommer att fungera genom hela processen när det blir klart att tas i burk under hösten Socialchef Ulf Johansson informerar om hur det går med frågan angående en rökfri arbetsmiljö. Frågan har blivit lagd på is hos kommunstyrelsen, men kommunstyrelsen lovade att frågan skulle tas upp igen eftersom alla kommuner i Värmland som ingår i Nya perspektiv har sagt att man ska ha en rökfri arbetsmiljö s beslut tackar för informationen om ledningssystemet. ger socialchef Ulf Johansson och bitr socialchef Felicia Weinberg i uppdrag att skriva ihop en skrivelse om hur socialförvaltningen ska gå vidare för att kunna besluta om en rökfri arbetsmiljö vid socialnämnden nästa sammanträde. Kommunstyrelsen Ulf Johansson, socialchef Felicia Weinberg, bitr socialchef Susanne Aristidou, MAS

5 sid 5 85 Val av uppföljningsärende Dnr SOC 2014/34 s beslut ger vård och omsorgschef Ulla Lena Larsson i uppdrag att utvärdera och se om det finns någon ekonomisk möjlighet att fortsätta ha aktivitetsordnare som åker runt på de särskilda boendena och aktivera brukarna. Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef

6 sid 6 89 Budget- och verksamhetsuppföljning Dnr SOC 2014/36 Ytterligare en månads verksamhet har förflutit och det är dags för en uppföljning per 31 maj. Preliminärt uppgår budgetavvikelsen till plus cirka 800 tkr vilket är bättre än föregående månad. Detta förklaras till övervägande del av att utfallet på personalkostnader ligger plus mot budget. Av överskottet kan 945 tkr hänföras till budget för familjecentralen och det boendestödsteam som kommer att startas upp under året. Även om verksamheten redan fått större, extraordinära, kostnader så är bedömningen i nuläget att årets verksamhet kommer att inrymmas i tilldelad budget. Det återstår emellertid en stor del av året där den stora utmaningen är sommarsemestern och alla de vikarier som ska in i verksamheterna. Liksom tidigare år så är läget ansträngt vad gäller vikarier, framför allt bland den legitimerade personal inom hälso och sjukvården. Handlingar i ärendet Budgetuppfölning per 31 maj 2014 från förvaltningsekonom Mikael Westin, bilaga till protokollet. s beslut godkänner budgetuppföljning per 31 maj Ulf Johansson, socialchef Felicia Weinberg, bitr socialchef Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef Mikael Westin, förvaltningsekonom Kommunrevisorerna

7 sid 7 90 Gnistan - sysselsättning för unga i samverkan med skolan Dnr SOC 2014/227 Bitr socialchef Felicia Weinberg redogör för Gnistan Sysselsättning för unga i samverkan med skolan, bilaga till protokollet. Handlingar i ärendet s arbetsutskott , 86. s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny förändrad organisationsstruktur för att bedriva arbetet med unga i åldern år som är i behov av förebyggande arbete för att bättre lyckas fullgöra sin skolplikt. Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Ulf Johansson, socialchef Felicia Weinberg, bitr socialchef Mona Rahm, ifo chef

8 sid 8 91 Verksamhetsuppföljning platser särskilda boenden och beviljade hemtjänsttimmar Dnr SOC 2014/38 Av totalt 189 särskilda boende platser används 3 platser till växelvård. För svikt/korttidsvård tas 17 platser i anspråk. Inga platser finns rapporterade lediga. 16 personer är beviljade plats i särskilt boende men har inte erbjudits plats ännu. Av dessa vistas 10 personer i hemmet och 5 har korttidsplats antingen på Solliden eller Klarastrand. 13 av dessa har önskemål till centrala Torsby alternativ Gömmanberg. Tre har önskemål om Klarälvdalen. Ett beslut har passerat 3 månader gränsen för verkställighet ( ) och ytterligare tre beslut går ut under juni månad. Fördelning av platser: Dalbygården (29) 1 växelvårdsplats Finnskogahemmet (14) 1 sviktplats Gömmanberg (22) Klarastrand (22) 6 sviktplatser Linden (48) 1 växelvårdsplats Lövenstrand (37) Solliden (15) 4 permanenta, 1 växelvårdsplats och 10 sviktplatser Beviljade hemtjänsttimmar har minskat under maj månad från timmar till timmar. Minskningen har skett i norra Klarälvdalen. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från vård och omsorgschef Ulla Lena Larsson. s beslut godkänner redovisningen.

9 sid 9 91 Verksamhetsuppföljning platser särskilda boenden och beviljade hemtjänsttimmar Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef Biståndsenheten Lena Nilsson, Avgifts & debiteringshandläggare Lillemor Ronge, administrativ handläggare

10 sid Ersättning gällande social träning inom handikappomsorgen Dnr SOC 2014/249 Förslag på ändrade/reviderade riktlinjer för personlig assistans samt ersättning vid social träning inom hela handikappomsorgen. Revideringen innebär förändringar under kapitel merkostnader för assistenter samt borttagning av två stycken kring restaurangbesök samt teater och biobesök. Förändringen berör social träning som används inom hela handikappomsorgen. Social träning ska syfta till att utveckla specifika färdigheter hos individen och ska finnas beskrivna i genomförandeplanen Tidsplan för måluppfyllelse ska framgå och utvärdering samt omformulering av mål sa ske kontinuerligt. Social träning upphör eller revideras i samband med måluppfyllelse eller vid omformulering av målen. Ersättning utgår ej längre till personal i samband med social träning. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bitr socialchef Felicia Weinberg. s beslut beslutar att godkänna upphörandet av ersättning vid social träning inom handikapomsorgen från och med Bilaga: Personlig assistans med Torsby kommun som assistansanordnare Felicia Weinberg, bitr socialchef områdescheferna LSS LSS handläggare

11 sid Aktuellt från socialförvaltningen Dnr SOC 2014/35 Socialchef Ulf Johansson informerar om: Det har kommit ett mail från Anna Bodén den 17 juni 2014 angående familjecentralen. Samhalls regionchef, Ulf Johansson och vård och omsorgschef Ulla Lena Larsson har haft möte och diskuterat städ, tvätt och centralisering av kommunens bilar. Kommunstyrelsen arbetar vidare med kommunens bilar. Det planeras för att göras ett avtal med Torsby Bostäder AB om att hyra 7 rum på Solliden till och med mars Tingvalla Bro fackförening har gjort förhandlingsframställan enligt 10 och 16 i MBL gällanden anställning av medlemmarna i kooperativet Dagens ljus. Tingvalla Bro fackförening yrkar på att kommunen ger stöd till kooperativets medlemmar genom supportande anställning med arbetsplacering i kooperativet. Om detta inte kan tillgodoses yrkas i andra hand ekonomisk bidrag till stöd för kooperativet och delvis försörjningen för en av kooperatörerna. Torsby kommun svarar på yrkandet om anställning att det avvisas. Det konstateras att parterna är oeniga. Vård och omsorgschef Ulla Lena Larsson informerar: Nu har man kvalitetssäkrat nyckelhandtering i centrala Torsby genom att man infört Phonirolook (nytt låssystem) detta gör att man öppnar dörrarna hos brukarna med mobiltelefonen. s beslut godkänner redovisningen. Ulf Johansson, socialchef Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer