Minnesanteckningar samverkansgrupp 21 nov 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar samverkansgrupp 21 nov 2014"

Transkript

1 1 (8) Stina Söderqvist Tel: Minnesanteckningar Samverkansgruppsmöte Datum Tid Plats Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm Minnesanteckningar samverkansgrupp 21 nov Nytt från Naturvårdsverket Stina Söderqvist hälsade välkomna och presenterade några aktuella punkter från Naturvårdsverket: Budgetpropositionen: Naturvårdsverket förslås få ökade anslag, beslut fattas 19 december Brandområdet i Västmanland, förhandlingar pågår på markägarnas initiativ om att göra området till naturreservat. Örebro kommun får naturum. Naturens hus byggs ut. Tankesmedja för friluftsliv april i Örebro. En första förvarning skickas ut de närmaste veckorna. 2. Regeringsuppdrag om ekosystemtjänster Karolina Hedenmo berättade om regeringsuppdraget om ekosystemtjänstetr som Naturvårdsverket har fått. Presentationen bifogas till minnesanteckningarna. Naturens år kommer att få löpande information om läget i regeringsuppdraget. Mer information finns också här: 3. Uppföljning av temat Uteåret 2014 ung Tabellen listar planerade och genomförda aktiviteter med någon beröring med Naturens år och temat Uteåret 2014 ung. Samtliga aktiviteter i tabellen nedan är genomförda, förutom de som har kommentaren uppgift om. Aktiviteterna markerade med fet text är genomförda och fanns med bland de mål som formulerades i början av året.

2 2 (8) Organisation Planerade och genomförda aktiviteter med någon beröring med Naturens år och temat Uteåret 2014 ung CNV Allmänt stort barnfokus i arbetet. Friluftsfrämjandet Vill paketera om; från terminsvis => öppnare former. Deltagandet är kopplat till aktiviteten och inte åldern. Ca medlemmar år. Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet: Outdoor camp för nya medlemmar. Håll Sverige Rent Håll Sverige Rent Var rädd om din arena fortsätter inriktat på ungdomar. PR, nätverk, mm. Tipsrundor som kan spridas. Nytt material om lekar ute kan användas av andra i nätverket. Resultat Uppgift om Uppgift om Genomfört Genomfört. Även ny saga: Ali, Sara och allemansråttan. Håll Sverige Rent Clean up Kebnekaise Genomfört Naturhistoriska Övergripande tema: planetans Tre temahelger Riksmuséet gränser/hållbar utveckling, ex energi värme/kyla. Fyra temahelger vill gärna genomförda. samverka med aktörer i nätverket. Ny Ny producent programproducent på gång in som arbetar mot barn och unga. anställd. Exempelvis skapande verksamhet vid muséets stadsodling, humlebon, fjärilsfångare. I sommar mer ute, ex: stadsodling, fågelvandringar, mossor och lavar. Konferens: lärande för hållbar utveckling i skola: Rädd eller förberedd?- så skapar skolan handlingskraft och framtidstro. Ett samarrangemang med Sveriges Skolledarförbund för att lyfta hur skolan kan ge unga människor både framtidstro och verktyg för att forma en hållbar utveckling. Genomfört Cirka 500 personer deltog (inkl skolminister Gustav Fridolin) Naturhistoriska Riksmuséet Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen Natursnokarna har fått ökade resurser. I år har Naturskyddsföreningen gett särskilt stöd till den verksamheten genom att bl a arrangerat ett antal kurser för natursnoksledare. Naturskydds- Fortbildningen Mer friluftsliv i skolan, för att kommuner (läs Kretsar av Naturskyddsförenin gen) någon form av natursnoksverksamhet

3 3 (8) föreningen Naturskyddsföreningen Naturvårdsverket inkludera mer friluftsliv i skolverksamheten Övningar om ex allemansrätten, hur man gör upp eld, artkunskap, utematlagning, fiske- och vattenvård, friluftssäkerhet, platsens betydelse och samarbete i naturen. Diskussion om värdet av friluftsliv och behovet av natur nära skolor. Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna som finansierats av statliga medel (via Svenskt friluftsliv) Enkät om hur barnen beaktats i kommunernas arbete för att utse Sveriges bästa naturvårdskommun Exempel på ett resultat: 45 procent av kommunerna svarar att kommunen har som målsättning att bevara tätortsnära skogsområden som regelbundet används av barn. Fler ska använda material om fortbildningsdagar för 600 pedagoger (lärare i idrott o hälsa samt fritidspedagoger åk f-9) 1-2 heldagar i skogen och vid vatten Mer info om enkäten från Maria Bergström Genomfört allemansrätten från HSR. Naturvårdsverket Fler samarrangemang. Flera nämns i den här sammanställning en Sportfiskarna STF Studiefrämjandet Studiefrämjandet Studiefrämjandet Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Hembygdsförbund Svenska Botaniska Föreningen Svenska fenologinätverket Svenska Jägarförbundet STF Stort söktryck på läger klassdraget. Aldrig varit så populärt som nu. 400 pedagoger utbildade. Anställt ny ungdomskonsultent. Get Real ungdomar sommarjobb. Att vandra i fjällen och utvärdera Green Team Unga naturfilmare Kopplingar till Naturens år lite svag ibland. Festival FUN Projekt finansierat av Svenskt Friluftsluftsliv Uppgift om för ungdomar. 20 nya föreningar i år. Uppgift om Botanikläger för unga har gett nya stipendiater. Har gett ny arbetsgrupp med ungdomar. Höstförsöket Friluftsdagar för unga nya svenskar Lokalavdelningarna lägger ut aktiviteter på naturens år-webben. Uppgift om

4 4 (8) STF Öka tillgängligheten genom att hyra ut kläder? Uppgift om Tyresta Provapå-dag i samarbete med scouterna, Genomfört flera aktiviteter för unga. Tyresta Ökad medvetenhet om naturen som arena Genomfört för unga; visa vad unga kan göra. Tyresta Tjäderstigen Invigdes under året Upplandsstiftelsen Upplandsstiftelsen Upplandsstiftelsen WWF WWF WWF Utflyktsguiden Naturskolor Intervjuprojekt förskolelärare Fototävling 8-13 år Pandaplanet.se Snorkelled 4. Nyheter inför 2015 Planering för Naturens år ska arbeta med ekosystemtjänster blir ett ämne för första mötet under Flera förde fram synpunkten att temat bör sträcka sig över en längre period än ett år, förslagsvis tre år. Frågan tas upp på kommande möte. Tre varianter av förslag på logotyp visades. Synpunkter: Naturens år behöver inte vara med Årtalet behöver inte vara med om vi har ett längre tema. Hashtaggen bör vara kort men samtidigt fånga in begreppet, vissa förordade det kortare #ekosystem, andra menade att #ekosystemtjänster behöver vara med. Även begreppet #ekotjänster kom upp. Naturvårdsverket återkommer med färdig logotyp. Naturvårdsverket har uppdragit åt Centrum för naturvägledning, CNV att arrangera mötena inom Naturens år under På gång Sammanställt utifrån inspel via e-post: Albaeco Albaecos fokus är ju kommunikation kring forskning om ekosystemtjänster så vi hjälper gärna till att navigera i en del material saker som gjorts. Mest relevant för nätverket är kanske de olika skolmaterial som finns. WWF har gjort ett material -Naturens gratistjänster - en pdf. Skolverket har ett material på hemsidan Naturskyddsföreningens årsbok "Naturen till din tjänst" Finns fortfarande en del material på mannautstallningen.nu som var en utställning med fokus på ekosystemtjänsterna bakom maten.

5 5 (8) eco8.se är ett skolmaterial som vi gjort tillsammans med Naturskyddsföreningen Om någon vill läsa på om bakgrunden till begreppet och en del problematisering så rekommenderas bilaga 2 i SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Centrum för naturvägledning Till sammanfattningen om vad som gjorts under Uteåret Ung skulle jag vilja komplettera med att CNV under början av året gjorde ett nyhetsbrev om naturvägledning för barn och unga: På gång inom CNV framöver: Seminarium om kommunikation och naturvägledning i skogen 27 november: naturvagledning/kurser-och-seminarier-44/naturvagledning-i-skogen-27- november/ Seminarium om att skriva om natur 5-6 mars: Håll Sverige Rent Håll Sverige rent har i samarbete med naturvårdverket tagit fram lektionsupplägg till Sveriges 16 miljömål, generationsmålet och miljömålssystemet. Flera av uppläggen handlar om eller kopplar till ekosystemtjänster. Vi bifogar några av lektionsuppläggen och i slutet av vecka 48 kommer ni att kunna hitta samtliga på vår hemsida. Vi jobbar också på att fylla vår nya exempelsamling med uppgifter och inspiration till pedagoger. Se Naturhistoriska Riksmuseet Övergripande tema blir evolution och dinosaurier. 24 mars öppnar vår nya basutställning om evolution (Namn ej spikat) 13 maj- 13 september visas en utomhusutställning A World of Dinosaurs. Vi kommer att visa årets naturfotgraf (-er) från 31 januari, Jonna och Tammy Bergström. Odla Staden, vår stadsodling kommer att visas under sommaren. Här finns en koppling till ekosystemtjänster. Dessutom en hel del programverksamhet, guidningar och vandringar med olika teman. Naturum/Tyresta nationalpark Vårt program kommer ut till Lucia. Sportfiskarna 2014 tog Sportfiskarna ut uppemot barn på fiske och friluftsliv i den svenska naturen genom projekt, lägerverksamheter och klubbaktiviteter. Året har framförallt inneburit ett lyckat fokus på svensk skola där barn har tagits ut på praktiskt fiske och friluftsliv genom en expandering av det välbeprövade

6 6 (8) aktivitetsdagsprojektet KlassDraget. Under ett KlassDrag diskuteras även allemansrätten med stöd i material från Håll Sverige Rent. Till detta kommer att vi tillsammans med Naturskyddsföreningen och Naturskolornas förening har fortbildat lite drygt 400 pedagoger i hur praktiska naturvistelser kan göras till bestående inslag i undervisningen. Sportfiskarna kunde under året också erbjuda barn och ungdomar fler lovaktiviteter än någonsin tidigare. Totalt arrangerades 18 nationella läger runt omkring i Sverige, ett antal sommarfiskeskolor och vårt nationella höstlovsfiske. På västkusten arrangerades under sommarlovets slut prova-på-aktiviter som besöktes av mer än barn och ungdomar. Avslutningsvis bör också våra närmare 400 medlemsklubbar nämnas där många har kontinuerlig och kvalitativ ungdomsverksamhet. Lika konkreta kommer det förstås bli svårt att vara med nästa års tema ekosystemtjänster. Upplandsstiftelsen Förutom förvaltning av våra egna naturområden, vandringsleder, anläggningar och naturskoleverksamhet bedrivs en betydande del av Upplandsstiftelsen verksamhet genom samarbetsprojekt med andra organisationer, föreningar, myndigheter och privatpersoner. Under 2015 hoppas vi kunna landa med ett nytt naturreservat kring Björns skärgård i norra Uppland. Det kommande temat för Naturens år-samarbetet känns väldigt rätt för vår verksamhet, och kommer vara ett bra verktyg för oss att visa på nyttan av det vi gör på fler plan. Några exempel på projekt vi driver eller medverkar i: Utflyktsprogram för Uppsala län. Omkring 40 föreningar och organisationer samverkar kring programmet. Under 2014 fanns 96 aktiviteter med. Samverkansprojekt med WWF och Skärgårdsstiftelsen kring långsiktig förvaltning av kust- och skärgårdsområdet startade under 2014 och kommer att fortsätta under Samverkansprojekt med Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Gävle och Uppsala samt HaV påbörjade 2014 och kommer pågå till Projektet syftar till att främja rekryteringen av rovfisk, i stora drag genom restaurering av våtmarker samt åtgärda vandringshinder i kustmynnande bäckar. Samverkansprojekt med Enköpings kommun, Enabygdens naturskola, Enköpings museum, Boglösa hembygdsförening, Enköpings naturskyddsförening som syftar till att lyfta fram stora natur- och kulturvärden i ett av landets rikaste hällristningsområden från bronsåldern. Besök gärna vår hemsida där du kan läsa mer om vår verksamhet och våra pågående projekt.

7 7 (8) WWF Vi inleder 2015 med Earth Hour och hållbara städer-fokus med Earth Hour City Challenge i mars samt påbörjar arbetet med en helt ny kampanj som ska ta över illegal jakt kampanjen - nämligen "Oceans" - nu ska vi fokusera på haven. WWF kommer även under 2015 påbörja ett mångfald och tolerans projekt som ska få fler ungdomar i socioekonomiskt svaga områden att engagera sig för hållbarhetsfrågor. 6. Kommande möten Preliminär planering är att ha fyra möten under 2015, februari, maj, september samt november. Vi återkommer med datum inom de närmaste veckorna. Anteckningar Stina Söderqvist, Naturvårdsverket

8 8 (8) Deltagare Per Sonnvik Centrum för Naturvägledning Pia Linghede Håll Sverige Rent Claes Enger Naturhistoriska riksmuseet Maria Bergström Naturskyddsföreningen Andreas Ollinen Sportfiskarna Peder Curman Stiftelsen Tyrestaskogen Annika Stigmark Studiefrämjandet Kjell Bolmgren Svenska fenologinätverket Christina Nilsson-Dag Svenska Jägareförbundet Maria Redin Sveriges Botaniska Förening Anett Wass Upplandsstiftelsen Teresa Sida- Norgren WWF Stina Söderqvist Naturvårdsverket

1. Nytt från Naturvårdsverket

1. Nytt från Naturvårdsverket 1 (6) Stina Söderqvist Tel: 076-888 22 35 stina.soderqvist@naturvardsverket.se Datum 2013-05-08 Minnesanteckningar Samverkansgruppsmöte Tid 9.30-12 Plats Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Minnesanteckningar

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 rapport 5698 Maj 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011.

Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011. Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011. Innehållsförteckning Sida 2 Inledning, Vision, Motto, Pedagogiska mål, Verksamhetsmål. 3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. 6 Naturskolans kurser

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer