SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 SVENSK TENNIS MITT 2012 Verksamhetsberättelse

2 SVENSK TENNIS MITT 1(21) Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2012 Verksamhetsberättelse Sida Innehåll 1 Föredragningslista 2 Röstlängd vid årsmötet 3-4 Styrelsens, blockens & stödfunktioners sammansättning 5 Klubbutvecklingsblocket 6 Stödfunktion - Information 7 Stödfunktion - Marknad 8 Sportblocket 9-10 Tävlingsblocket Utbildningsblocket 17 Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse 20 Ordföranden har ordet 21 Verksamhetsplan för år 2013 Bilaga

3 2(21) Föredragningslista till Årsmöte för Svensk Tennis Mitt Årsmötets öppnande 2. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut; a) styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår b) styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår c) revisorers berättelse för samma tid 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 11. Val av ordförande i Svensk Tennis Mitt, tillika ordförande i styrelsen för ett år 12. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år 13. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Svensk Tennis Mitt för en tid av ett år 14. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvTF-mötet 16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möten 17. Behandling av förslag till Svensk Tennis Mitts verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till Svensk Tennis Mitt 18. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 8 samt av styrelsens förslag. 19. Mötets avslutning

4 RÖSTLÄNGD 2013 SVENSK TENNIS MITT Antal Medlemmar per 31/ Avesta TK Björbo IF, tennissektion Borlänge TK Dalregementets IF Domnarvets TK Falu TK Fäggeby TK Gagnefs IF Gustafs TK Hedemora TK IFK Mockfjärd, tennis IK Heros TK IK Segro Insjöns TK Leksands TK Ludvika TK Långshyttans TK Malungs TK Mora TK Rättviks TK Säters IF Tennisklubb Vikmanshyttan TK Västerby TK Fernebo TK Gefle TK Ockelbo TK Sandvikens TK Skutskärs TK Storviks TS Valbo AIF, ts Akademiska Sällskapet Alunda TK Bålsta TK Enköpings TK Fältvägens TK Grisslehamns TK Hallstaviks TK Långtora TK Marma SK Norby TK Norrtälje TK Rimbo TK Rosersberg TK (21)

5 4(21) RÖSTLÄNGD 2013 SVENSK TENNIS MITT Antal Medlemmar per 31/ Sigtuna TK SK Iron Sävja TK Söderfors TK Tierps TK Upsala TK USIF Väddö TS Öregrunds TS Österby TK Östhammars Sportklubb Arboga TK Aros TK Hallstahammars TK Köpings TK Norbergs TK Riddarhytte TK Sala TK Salbohed TK TK Aros Västerås Västanfors TK Västerås-Fridnäs TK TOTAL Föreningar i röd text har inte betalat sin årsavgift 2012 och har således inte rösträtt.

6 5(21) Styrelsens och blockens sammansättning Styrelse Ordförande Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Adjungerad Revisor Revisorsuppleant David Holm Gunilla Falck Annelie Björk Mats Pettersson Jan Österberg Johan Nordström Mattias Pennonen Niklas Persson Tommy Ekman (Avsagt sig uppdraget, december 2012) Helena Kolström Block Klubbutveckling Sport (Adjungerad funktion) Tävling Utbildning Jan Österberg Niklas Persson (Anställd Sportansvarig) Mats Pettersson Mattias Pennonen Stödfunktioner Information Marknad David Holm/Katri Persson (Kansli) Johan Nordström Valberedning Örjan Ek, ordf. Christer Nilsson Conny Eriksson Olle Lind

7 6(21) Klubbutvecklingsblocket 2012 Klubbutvecklingskonferens Även i år anordnade Tennis Mitt en klubbutvecklingskonferens och denna gång samordnat med Klubbtränarutbildningen i Falun den 28 och 29 september. Deltagare från 7 klubbar deltog i konferensen som inleddes med en presentation av SISU Dalarna som delgav klubbarna en inblick i hur mycket utbildning som dom kan hjälpa till med ute på klubbnivå. Ett tema som diskuterades var hur viktig det är med att göra upp en plan för hur krishantering skall skötas på klubbarna. En nog så viktig punkt som SISU ställer upp med att utbilda och hjälpa klubbarna med att ta fram är en en krishanteringsmall. En gemensamt intressant föreläsare vilket var en av anledningarna till ha en gemensam konferens med tränargruppen var Johan Sjögren från Svenska Tennisförbundet. Han redogjorde bl.a för hur Svensk tennis ser på framtiden och vilka mål som man nu skall arbeta mot både idrottsligt och utbildningsmässigt. Som sista föredragshållare hade vi nöjet att hälsa Rolf Hammar som i många år varit generalsekreterare för Wasaloppet. Han kunde delge deltagarna en fantastisk upplevelse om hur Wasaloppet kom till och dess utveckling till dags dato där vi fick många synpunkter och idéer hur ett stort Event kan organiseras. Vi hade naturligtvis även grupparbeten där man fick bekanta sig med varandra från olika klubbar och utbyta erfarenheter. Som avslutning fick deltagarna även chans att se bra och spännande tennis eftersom det var finaler i Faluns Future-tävling dessa dagar. Svensk Tennis Mitt Klubbutveckling Jan Österberg

8 7(21) Stödfunktion - Information 2012 En fortsatt satsning pågår löpande avseende information genom såväl utveckling av vår hemsida som vårt sätt att arbeta med information. Kanslifunktion utgör navet i vår samlade informationsspridning och kommunikation med vår omgivning! Under 2012 har hemsidan, ytterligare vidareutvecklats, omorganiserats och fortsatt fyllas med information, rapporter från aktiviteter, avisering av verksamhet mm av blockansvariga men också från klubbar som varit inblandade i läger och tävlingar. Vår kanslist, Katri, fungerar som WebMaster och bidrar starkt till utvecklingen av vår hemsida! Ett arbete har gjorts för att skapa mallar för diverse inbjudningsutskick för att säkerställa korrekt och bra information kring aktiviteter där inbjudningar behöver skickas ut. Gäller från Svensk Tennis Mitt men också från klubbar som arrangerar SEB-läger. Utmaningen att säkerställa att information tas om hand på alla klubbar så att vi verkligen når varandra och ökar kontakten inom regionen kvarstår. Svensk Tennis Mitt Information David Holm

9 8(21) Stödfunktion - Marknad 2012 Profilering av Svensk Tennis Mitt Arbete för att profilera STM har under året fortsatt genom: Ytterligare framtagning av profileringsmaterial i form av grunddesign för affischer och trycksaker att nyttjas vid regional annonsering och arrangemang såsom RMtävlingar, kommande konferenser etc. Styrelsemedlemmar har fått visitkort för att enkelt kunna ha kontakt med intressenter. Hemsidan har uppdaterats med modernare banner enligt profil samt uppdaterat innehåll Sponsor Tennis Mitt Masters Det samarbete som finns mellan STM och Babolat gällande sponsorstöd för vår Mastersturnering under 2012 har starkt bidragit till intresset och antal deltagare i ingående tävlingar och har medfört fördelaktigt stöd såväl för arrangerande klubbar som för regionen som huvudarrangör. Babolats sponsorstöd kvarstår även för Något som vi är väldigt glada för! Synlighet Dialog har förts med Tennismagasinet angående helsida för STM (så som flera andra regioner har). Detta är dock kopplat till att regionerna säljer prenumerationer till klubbarna och spelarna, något som STM inte har gjort. Sammanfattningsvis känns det som Svensk Tennis Mitt tagit ett kliv framåt gällande marknadsbiten. Svensk Tennis Mitt Marknad Johan Nordström

10 Sportblocket (21) Sportorganisationen inom svensk tennis mitt har 2012 bemannats med Sport/verksamhetsansvarig på %. Dessutom har kompetenta styrelsemedlemmar ett flertal gånger kompletterat bemanning vid speciella läger-tävlingsevenemang. - Planering och genomförande av 9 SEB Next Generation-läger med klubbar i regionen. o Omfattningen avseende berörda juniorer har varit ca 100 st. - Verksamhetsansvarig har lett Pierres pokal-laget i Växjö och fd Investor-laget i Enskede, samt SEB Next Generation Cup-laget i Båstad (fd Kalle Anka Cup). - Bemanning och erbjudande i form av bokade inbollnings- och träningsbanor för regionens spelare och klubbar samt kompletterande matchbevakning på båda 2012 års JSM (inne/ute). - Planering och genomförande av en regional Masterstour för 2012 bestående av 10 tävlingar samt ett Mastersslutspel i Falun. - Genomförande av en större satsning på särskilt spelarstöd (U14) i regional regi under 2012 baserat på medel från Idrottslyftet samt en egen regional investering (U18). - Uppstart och genomförande av tre matchläger som nytt initiativ - Planering av Mitts If SO Tour, maxi och mini, med start 2013

11 10(21) Sportsliga framgångar 2012 bland våra juniorer är ex.vis: 3:plats för SEB Next Generation Cup-laget (bland regionerna) med slutsegrarna Sofia Ferding, VFTK, Julita Saner, VFTK och en 2:a plats för Tim Thordendahl, Enköpings TK JSM, inomhus: 2 st. 3:e platser av systrarna Ferding, VFTK JSM, utomhus: 1:a pristagare Fanny Östlund, UTK och 2:a pristagare Sofia Ferding, VFTK/Fanny Östlund, UTK i dubbel. SALK: Slutsegrare Julita Saner, Halstahammar TK SALK ITF: Segrare Fanny Östlund, UTK Vi kan glädjas åt 4 st topp 5-spelare i regionen Landslagsuppdrag för Sofia Ferding, VFTK, Fanny Östlund, UTK och Julita Saner, VFTK Svensk Tennis Mitt Sport Niklas Persson

12 TÄVLINGSBLOCKET (21) Förutom Mats Pettersson som är tävlingsansvarig så har Örjan Ek ansvarat för Regionserierna med allt vad det innebär. Mer information om Regionserierna redovisas under ett eget avsnitt. Thomas Alm har ansvarat för att ta emot alla sanktionsansökningar i regionen. Uppgifter Tävlingsblockets huvuduppgifter är: att organisera och leda regionserierna att tillstyrka sanktionsansökningar från tävlingsarrangerande klubbar inom regionen att ansvara för att RM ute och inne arrangeras att ansvara för att Regionen representeras i Svenska Tennisförbundets juniorturneringar som SEB Next Genaration Cup, Pirres Pokal och Investor Cup Att utveckla regionens tävlingsverksamhet och introducera nya initiativ för att öka tävlandet. IF SO Tour (ny tour) IF SO Tour är en tävling för de yngsta och vänder sig till barn och ungdomar mellan 5-12 år. Tävlingarna är uppdelade i mini och maxitävlingar där banans storlek varierar samt vilken typ av boll som används. Dessa tävlingar har som främsta mål att underlätta för barn och ungdomar att komma igång med sitt tennistävlande i tidig ålder. Målsättningen var att starta upp en tour i regionen för de yngre vilket vi nu gjort. Tennis Mitt kommer att tillsammans med SvTf fortsätta jobba med konceptet Stay & Play.

13 12(21) Fd Investor Cup Investor Cup är en riksomfattande lagtävling mellan regionerna för flickor 12 år och yngre. I laget ingår sex spelare. Varje lagmatch består av fyra singlar och två dubblar och alla ska spela minst en match. I september spelades tävlingen i Enskede (region Stockholm). Tjejerna fick spela många jämna och spännande matcher. I laget ingick: Ida Fering (VFTK), Alicia Ala- Kojola (Norrtälje TK) Systrarna Litzell (Gefle TK) Karin Fahlbeck (VFTK) och Elsa Löfqvist (VFTK). Ledare Niklas Persson Pirres Pokal Pirres pokal är en riksomfattande lagtävling mellan regionerna för pojkar 14 år och yngre. I laget ingår sex spelare. Varje lagmatch består av fyra singlar och två dubblar och alla ska spela minst en match. I år spelades tävlingen i Växjö (region SYD). Tennis Mitt hyrde en buss och åkte ner med spelarna. Vi bodde på ett super hotell och det var kanon stämning i laget. Det blev många tuffa matcher speciellt då halva laget var ett år unga och vår etta Samuel Klemetz blev hastigt sjuk. I laget ingick: Kenzo Koistila Larsson (VFTK), Otto Byman (USIF), Alfred Lyckåsen (Bålsta TK), Jakob Liljestrand (VFTK), Einar Eiriksson (UTK) och Erik Fahlbeck Carlsson (VFTK). Ledare Niklas Persson

14 13(21) SEB Next Generation Cup 2012 års kvalspel för SEB Next Generation Cup arrangerades på Långtora och drevs av regionen. Det blev en mycket lyckad tävling med mycket bra spel och superväder De finalister som fick representera vårt Regionslag var följande: PS15: Nils Heimer, USIF, som vann över Filip Persson, Bålsta TK, i finalen. PS13: Otto Byman, USIF, som besegrade Kenzo Koistila Larsson, VFTK, i finalen. PS11: Tim Tordendahl, Enköpings TK, som vann finalen mot William Larsson, VFTK. FS15: Fanny Östlund, USIF som besegrade Denise Löfqvist VFTK, i finalen. FS13: Ida Ferding, VFTK, som blev klassegrare genom vinst mot Emelie Kjellen Mora TK. FS11: Alicia Ala- Kojola, Norrtälje TK, som vann finalen mot Elsa Löfqvist, VFTK. PS 9 Segrare poolspel Linus Videhult VFTK FS 9 Utgick pga för få deltagare Region Mitt åkte ner med två ledare till riksfinalen i Båstad, Niklas Persson och Pernilla Tordendahl. Spelare och ledare bodde på pensionat Hjorten. I år så bodde alla deltagare tillsammans och det var mycket uppskattat, Det var långa soliga dagar i Båstad med tidig inbollning, mycket matcher, vätskepåfyllning, härlig teamkänsla med påhejande från kompisarna vid sidan av banan. Pernilla hade järnkoll på markservicen och Niklas skötte det sportsliga. Alla gjorde bra kämpainsatser. Värt att nämna är att Tennis Mitt gjorde sitt bästa regionresultat med två slutsegrare, Sofia Ferding VFTK (F15) och Julita Saner VFTK (FS 13),samt en tvåa, Tim Tordendahl Enköpings TK (PS11).

15 Mitt Junior Tour 14(21) 2012 fortsatte Mitt Junior Tour, en tävling för juniorerna P/F 10, 12, 14 och 16 år. I touren ingick 10 st nationella tävlingar på klubbar inom Region Mitt. Touren avslutas med ett Mastersslutspel i Falu TK i december Vår tour var öppen för alla spelare, även utanför regionen, och alla kunde samla poäng. På detta sätt ville vi locka så bra spelare som möjligt för att juniorerna skulle få bra matchträning. Det har varit bra deltagande i tävlingarna med en liten ökning från förra året Tourens sponsor var Babolat som sponsrade med bollar till klubbarna och ett A-kontrakt till varje klassegrare i Mastersslutspelet. Följande spelare tog hem segern i Gävle och blev därmed erbjudna ett A-kontrakt: Segrare 2012: Magnus Larsen Wallgren, Ludvika TK PS 16, Otto Byman, USIF PS 14, Filip von Frisendorff, Falu TK PS 12, Karolina Ström, Bålsta TK FS 16, Linnea Björk, VFTK FS 14 och Ida Ferding, VFTK FS 12. Regionmästerskap RM inomhus, såväl juniorer som seniorer och veteraner, arrangerades av Västerås, och spelades i mars på Belleveustadion. Ca 150 deltagare från 17 klubbar anmälde sig i en eller flera klasser och spelade i VFTK:s tennishall. RM utomhus arrangerades av Borlänge Tennisklubb som också kunde ta arrangemanget för alla klasser. Tävlingen spelades i augusti. Ca 140 deltagare anmälde sig i en eller flera klasser och 18 klubbar i regionen representerades. Resultat på Tentour. Regionen har som princip att RM ska gå runt i dom gamla landskapen om någon klubb söker arrangemanget.

16 15(21) Regionserierna Syftet med regionserierna är att erbjuda tävlingsspel i lag till dem som i mindre utsträckning tävlar och för de yngre åldersgrupperna där det inte finns något nationellt seriespel. Detta innebär att det inte är licenskrav för att få delta i någon av klasserna och att inga tävlingspoäng erhålls. Intresset för seriespel är generellt stort inom Svensk Tennis Mitt. Inomhus deltog 59 lag och under sommaren 2012 deltog 56 lag i Svenska tennisserien. Intresset för spel i regionserien är betydligt mindre. Det brukar vara de yngre juniorklasserna, herrseniorer och herrveteraner som anmäler sig. Dock varierar intresset för deltagande i regionserierna mellan de olika geografiska delarna i regionen, åtminstone till viss del baserat på tidigare traditioner med distriktsserierna. Så t.ex. har det nästan enbart varit lag från Roslagen som deltagit i Herrserien. Tyvärr har de största klubbarna inte deltagit i regionserierna, med något undantag. Skäl för att inte delta som framförts är brist på bantid, brist på ledare och långa resor. Det sista problemet har vi försökt att lösa genom att gruppera lagen i en serie i flera grupper och att genomföra sammandragningar där flera lagmatcher spelas under samma dag eller ett veckoslut. Minskningen av deltagande lag i utomhusserien är drastisk från 24 lag 2011 till sex lag Den negativa tendensen har fortsatt inomhus då endast två klasser H45 och Pojkar/Flickor 12 samlade tillräckligt många lag för att bilda serier. I andra klasser var enstaka lag anmälda. Varje lagmatch bestod av två singlar och en dubbel som spelades i bäst av två set med ett eventuell avgörande supertiebreak. Deltagarna i de lag som vinner respektive klass erhåller plaketter. Alla deltagare i lag de två yngsta klasserna som fullföljer serien får medaljer. Serierna administrerades via vilket är en utmaning i sig för vissa lag, både när det gäller anmälan och resultatrapportering. Inomhus Totalt deltog 13 lag i följande klasser: Pojkar/Flickor 10, Pojkar/Flickor 12, Pojkar 14 och Herrar. Det är mer än en halvering av antalet deltagande lag jämfört med säsongen före. Antal anmälda lag i 12-års klassen var så många att de delades upp i två grupper en grupp för lag i Uppland och en grupp för lag i Dalarna och Västmanland. I efterföljande slutspelet mellan gruppsegrarna vann Falu TK över Norrtälje TK med 2-1. I några av klasserna blev tyvärr inte alla matcher färdigspelade. Tabeller per klass finns nedan. Utomhus 2012 Totalt deltog enbart sex lag i två klasser H55 och Pojkar/Flickor 12 i dubbelserier. Tyvärr spelades inte alla matcher. Juniorklassen skulle spelas i form av två sammandragningar, varav bara en genomfördes. Klassen blev alltså inte färdigspelad men tabellen efter en omgång visas nedan. Örjan Ek Serieadministratör Svensk Tennis Mitt

17 16(21) SERIETABELLER INOMHUS HERRAR Lag M V O F P Md Sd Gd Österby TK - Lag Östhammars Sportklubb - Lag Östhammars Sportklubb - Lag POJKAR 14 Lag M V O F P Md Sd Gd Västerås-Fridnäs TK - Lag Enköpings TK - Lag Falu TK - Lag POJKAR/FLICKOR 10 Lag M V O F P Md Sd Gd Västerås-Fridnäs TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag Sigtuna TK - Lag POJKAR/FLICKOR 12 A Lag M V O F P Md Sd Gd Falu TK - Lag Borlänge TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag POJKAR/FLICKOR 12 B Lag M V O F P Md Sd Gd Norrtälje TK - Lag Sigtuna TK - Lag Sigtuna TK - Lag UTOMHUS 2012 HERRAR 55 Lag M V O F P Md Sd Gd Västanfors TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag IK Heros TK - Lag POJKAR/FLICKOR 12 Lag M V O F P Md Sd Gd Borlänge TK - Lag Falu TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag (21)

18 Utbildningsblocket 2012 Under 2012 började delar av den nya tränarutbildningen att genomföras här i regionen. Det arrangerades tre stycken kurser i det första steget i tränarutbildningen, plattformen. Även två TGU 1 kurser var planerade men med för få anmälda blev de inställda. I dagsläget är fortfarande delar av tränarutbildningen inte klar av SVTF, endast Plattformen och TGU 1 är klara. TGU 2, TGU 3 och TGU 4 är skrivande stund inte helt klara men ett par pilotkurser i TGU 2 har genomförts av SVTF. Tennis Mitt var även inbjudna till Bosön och Båstad för att diskutera den framtida utbildningen där Mattias Pennonen representerade Mitt under mötet i Bosön och Niklas Persson under mötet i Båstad. Emellertid slutfördes två stycken högskolekurser i idrottsfysiologi i Svensk tennis Förbundets regi tillsammans med högskolan Dalarna i Falun. Svensk Tennis Mitt arrangerade en förbundstävlingsledarkurs tillsammans med SVTF. I september anordnade Svensk tennis Mitt en tränarträff i Falun i samband med Future tävlingen. Under två dagar fick deltagarna spännande föreläsningar blandat med praktik på bana och som avslutades med ett forum där tränarna fick vara med och tycka till om Svensk Tennis Mitts framtida utveckling. Nu ser vi fram emot ett nytt utbildnings år inom Svensk Tennis Mitt där vi fortfarande väntar på att hela det nya utbildningsmaterialet blir klart. Utbildningsansvarig Svensk Tennis Mitt Mattias Pennonen

19 18(21) RESULTATRAPPORT Tkr Intäkter Budget 2012 Bokslut 2012 Medlemsavgifter Bidrag från SISU/Idrottsförb Bidrag från Riksidrottsförb. (Idrottslyftspengar) Bidrag från SvTF Deltagarintäkt (utbildningar, konferenser och övr aktiviteter) Tävlingsintäkter ( seriespel, SEB-cup, matchläger mm) Ränteintäkter 5 13 S:a intäkter Kostnader Löner, arvoden och soc avgifter Traktamenten, milersättning S:a personalkostnad Utbildning Projekt spelarutveckling Tävlingsevenemang (SEB-cup, JSM-bevakning mm) Material, kläder, priser mm 0 25 SEB-läger Konferens och info.möten Reklam, PR och information 10 0 S:a aktivitetskostnader Kontors-och förbrukningsmaterial 10 1 Telefon, porto, program och licenser Möteskostnader Kansli och ekonomifunktion Övriga kostnader 6 5 S:a administrativa kostnader S:a kostnader Resultat

20 19(21) BALANSRAPPORT Kr Tillgångar Kassa och bank Fordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Uppl semester och pensionskostnader Övriga uppl kostnader Summa skulder Kapitaltillskott vid bildande Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital (21)

21 21(21)

22 Ordföranden har ordet Svensk Tennis Mitt har under verksamhetsåret 2012 arbetat vidare framåt för att bidra till tennisutvecklingen i regionen och i att fullfölja vårt delegerade uppdrag från Svenska Tennisförbundet med hög kvalitet. Arbetssätt, ansvarsområden, kvalitet på våra aktiviteter, information/hemsida, förbättrade rutiner och nya projekt/initiativ är några exempel på områden där vi lagt ansträngningar under året. Fortsatt stora insatser från styrelsemedlemmar, kompletterande funktionärer för seriespel och sanktionshantering, anställd Sport-ansvarig och ytterligare extrainsatta tränare och lägerledare samt vår mycket värdefulla Kanslifunktion. Detta sammantaget har fört regionarbetet framåt också under 2012 i rätt riktning i förhållande till målsättningarna! Även på det nationella planet har samverkan mellan Svenska Tennisförbundet och landets regioner skett i utvecklade former för bra dialog samt flera spännande projekt som tar sin form i samverkan Förbund/Region. Förutom det grundläggande arbetet under 2012 har Svensk Tennis Mitt dessutom genomfört och etablerat nya initiativ för tennisutvecklingen i regionen under 2012! Kvalificeringstävling till SEB Next Generation Cup (fd Kalle Anka) i regional regi och Matchläger som ny lägerform är några exempel. Projektsatsning för kompletterande stöd för utvalda juniorspelare under 14/15 år genomförs enligt gemensamma prioriteringar mellan Region & Förbund. En glädjande ökning av antal genomförda SEB-träningsläger kan konstateras samt en ökning av antal If SO Tour-tävlingar för de allra yngsta vilket nu gör det möjligt att etablera en If SO Tour inom regionen 2013 Med förhoppningen att våra ansträngningar kan föra tennisutvecklingen ytterligare framåt i Svensk Tennis Mitt vill jag tacka alla klubbar, styrelsekamrater, anställda och tennisengagerade för ett gott och positivt samarbete under 2012! David Holm Ordförande i Svensk Tennis Mitt

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 2011 Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 1(23) 802443-5227 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2011 Verksamhetsberättelse Sida

Läs mer

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 2014 Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 1(19) 802443-5227 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2013 Verksamhetsberättelse Sida

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Klubbens anställda Västerås Fridnäs Tennisklubb har under 2011 haft fyra tillsvidareanställda med varierande tjänstgöringsgrad:

Klubbens anställda Västerås Fridnäs Tennisklubb har under 2011 haft fyra tillsvidareanställda med varierande tjänstgöringsgrad: Västerås Fridnäs Tennisklubb har sitt säte på Bellevue-stadion i Västerås. Klubben bildades 1922 och har i dag cirka 630 medlemmar, både juniorer och veteraner. Juniorerna är indelade i tennisskola, utvecklings-och

Läs mer

Vi har i detta dokument försökt att förtydliga regelverket, beskriva för vilken målgrupp serierna är ämnade samt lyfta de större förändringarna.

Vi har i detta dokument försökt att förtydliga regelverket, beskriva för vilken målgrupp serierna är ämnade samt lyfta de större förändringarna. Tennis Syds serier Utomhusserierna -09 är tredje omgången av Tennis Syds serier. Under resans gång har vi tagit emot synpunkter från medverkande klubbar samt serieansvariga i de tidigare distrikten. De

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

usiftennis verksamhetsplan

usiftennis verksamhetsplan usiftennis verksamhetsplan ht2012 vt2015 vision: vi utvecklas som människor genom tennisen ledstjärnor: glädje, hälsa, ärlighet & ansvar Mål: 1. Beläggning tennisskolan: Säsong 1 (ht2012 - vt2013) - 85

Läs mer

Svensk Tennis Öst Verksamhetsplan 2012

Svensk Tennis Öst Verksamhetsplan 2012 Svensk Tennis Öst 2012-02-15 Sida 1 (12) Svensk Tennis Öst Verksamhetsplan 2012 Januari 1 Översyn Ledningsdoku- ment och bestämmelser för sk styrning. Utvärdering av inkomna enkätsvar. Bestämmelser för

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmötesprotokoll från årsmötet i Svealands Dartförbund

Årsmötesprotokoll från årsmötet i Svealands Dartförbund Årsmötesprotokoll från årsmötet i Svealands Dartförbund 2015-05-24 1. Mötets öppnande Ordförande Dick Köldahl hälsade ombuden välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat. 2. Godkännande av dagordningen.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Verksamhetsberättelse 2010 [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Årsmöte Gävle- Dala BDF Datum: 2010-03-27 Tid: 12.00 16.30 Plats: Rektorsgatan 4, Gävle DAGORDNING.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsplan VFTK, 2015

Verksamhetsplan VFTK, 2015 Verksamhetsplan VFTK, 2015 Innehåll; Vi har valt att lägga rubrikerna på vår plan för 2015 utifrån kriterierna för föreningsstödsansökan. Nedanstående ligger som grund för bedömning av de kommunala bidrag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Välkommen till Golfting!

Välkommen till Golfting! Välkommen till Golfting! DGF:s uppdrag Ur SGF:s stadgar Inom varje GDF-distrikt skall det finnas en självständig ideell förening. GDF omfattar de klubbar som är medlemmar i SGF och har sin hemvist inom

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Mötesprotokoll från årsmötet Protokoll skrivet av Paul Greby och justerat av Magnus Rilbe och Ulrika Olofsson.

Mötesprotokoll från årsmötet Protokoll skrivet av Paul Greby och justerat av Magnus Rilbe och Ulrika Olofsson. Mötestyp ÅRSMÖTE Plats: Forum: Gothia Tennis Datum TENNISHALLEN, GRIMBOÅSEN 4 Onsdagen 27 maj. 2015 19:00 Mötesprotokoll från årsmötet 2015. Protokoll skrivet av Paul Greby och justerat av Magnus Rilbe

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall.

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. 1. Mötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte. 4. Val av

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet

Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet Datum: 2002-02-23 Plats: Folkets Hus i Lund, Medeltidssalen Tid: 11.30-13.00 Närvarande: Conny Olsson Magnus Ekvall Tobias Lundström

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT)

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) KALLELSE Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) Tid och plats: torsdagen den 26 maj 2016 kl. 16.45 i Marketplace stora konferensrum i Textile Fashion Center i Borås.

Läs mer