SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 SVENSK TENNIS MITT 2012 Verksamhetsberättelse

2 SVENSK TENNIS MITT 1(21) Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2012 Verksamhetsberättelse Sida Innehåll 1 Föredragningslista 2 Röstlängd vid årsmötet 3-4 Styrelsens, blockens & stödfunktioners sammansättning 5 Klubbutvecklingsblocket 6 Stödfunktion - Information 7 Stödfunktion - Marknad 8 Sportblocket 9-10 Tävlingsblocket Utbildningsblocket 17 Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse 20 Ordföranden har ordet 21 Verksamhetsplan för år 2013 Bilaga

3 2(21) Föredragningslista till Årsmöte för Svensk Tennis Mitt Årsmötets öppnande 2. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut; a) styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår b) styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår c) revisorers berättelse för samma tid 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 11. Val av ordförande i Svensk Tennis Mitt, tillika ordförande i styrelsen för ett år 12. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år 13. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Svensk Tennis Mitt för en tid av ett år 14. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvTF-mötet 16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möten 17. Behandling av förslag till Svensk Tennis Mitts verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till Svensk Tennis Mitt 18. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 8 samt av styrelsens förslag. 19. Mötets avslutning

4 RÖSTLÄNGD 2013 SVENSK TENNIS MITT Antal Medlemmar per 31/ Avesta TK Björbo IF, tennissektion Borlänge TK Dalregementets IF Domnarvets TK Falu TK Fäggeby TK Gagnefs IF Gustafs TK Hedemora TK IFK Mockfjärd, tennis IK Heros TK IK Segro Insjöns TK Leksands TK Ludvika TK Långshyttans TK Malungs TK Mora TK Rättviks TK Säters IF Tennisklubb Vikmanshyttan TK Västerby TK Fernebo TK Gefle TK Ockelbo TK Sandvikens TK Skutskärs TK Storviks TS Valbo AIF, ts Akademiska Sällskapet Alunda TK Bålsta TK Enköpings TK Fältvägens TK Grisslehamns TK Hallstaviks TK Långtora TK Marma SK Norby TK Norrtälje TK Rimbo TK Rosersberg TK (21)

5 4(21) RÖSTLÄNGD 2013 SVENSK TENNIS MITT Antal Medlemmar per 31/ Sigtuna TK SK Iron Sävja TK Söderfors TK Tierps TK Upsala TK USIF Väddö TS Öregrunds TS Österby TK Östhammars Sportklubb Arboga TK Aros TK Hallstahammars TK Köpings TK Norbergs TK Riddarhytte TK Sala TK Salbohed TK TK Aros Västerås Västanfors TK Västerås-Fridnäs TK TOTAL Föreningar i röd text har inte betalat sin årsavgift 2012 och har således inte rösträtt.

6 5(21) Styrelsens och blockens sammansättning Styrelse Ordförande Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Adjungerad Revisor Revisorsuppleant David Holm Gunilla Falck Annelie Björk Mats Pettersson Jan Österberg Johan Nordström Mattias Pennonen Niklas Persson Tommy Ekman (Avsagt sig uppdraget, december 2012) Helena Kolström Block Klubbutveckling Sport (Adjungerad funktion) Tävling Utbildning Jan Österberg Niklas Persson (Anställd Sportansvarig) Mats Pettersson Mattias Pennonen Stödfunktioner Information Marknad David Holm/Katri Persson (Kansli) Johan Nordström Valberedning Örjan Ek, ordf. Christer Nilsson Conny Eriksson Olle Lind

7 6(21) Klubbutvecklingsblocket 2012 Klubbutvecklingskonferens Även i år anordnade Tennis Mitt en klubbutvecklingskonferens och denna gång samordnat med Klubbtränarutbildningen i Falun den 28 och 29 september. Deltagare från 7 klubbar deltog i konferensen som inleddes med en presentation av SISU Dalarna som delgav klubbarna en inblick i hur mycket utbildning som dom kan hjälpa till med ute på klubbnivå. Ett tema som diskuterades var hur viktig det är med att göra upp en plan för hur krishantering skall skötas på klubbarna. En nog så viktig punkt som SISU ställer upp med att utbilda och hjälpa klubbarna med att ta fram är en en krishanteringsmall. En gemensamt intressant föreläsare vilket var en av anledningarna till ha en gemensam konferens med tränargruppen var Johan Sjögren från Svenska Tennisförbundet. Han redogjorde bl.a för hur Svensk tennis ser på framtiden och vilka mål som man nu skall arbeta mot både idrottsligt och utbildningsmässigt. Som sista föredragshållare hade vi nöjet att hälsa Rolf Hammar som i många år varit generalsekreterare för Wasaloppet. Han kunde delge deltagarna en fantastisk upplevelse om hur Wasaloppet kom till och dess utveckling till dags dato där vi fick många synpunkter och idéer hur ett stort Event kan organiseras. Vi hade naturligtvis även grupparbeten där man fick bekanta sig med varandra från olika klubbar och utbyta erfarenheter. Som avslutning fick deltagarna även chans att se bra och spännande tennis eftersom det var finaler i Faluns Future-tävling dessa dagar. Svensk Tennis Mitt Klubbutveckling Jan Österberg

8 7(21) Stödfunktion - Information 2012 En fortsatt satsning pågår löpande avseende information genom såväl utveckling av vår hemsida som vårt sätt att arbeta med information. Kanslifunktion utgör navet i vår samlade informationsspridning och kommunikation med vår omgivning! Under 2012 har hemsidan, ytterligare vidareutvecklats, omorganiserats och fortsatt fyllas med information, rapporter från aktiviteter, avisering av verksamhet mm av blockansvariga men också från klubbar som varit inblandade i läger och tävlingar. Vår kanslist, Katri, fungerar som WebMaster och bidrar starkt till utvecklingen av vår hemsida! Ett arbete har gjorts för att skapa mallar för diverse inbjudningsutskick för att säkerställa korrekt och bra information kring aktiviteter där inbjudningar behöver skickas ut. Gäller från Svensk Tennis Mitt men också från klubbar som arrangerar SEB-läger. Utmaningen att säkerställa att information tas om hand på alla klubbar så att vi verkligen når varandra och ökar kontakten inom regionen kvarstår. Svensk Tennis Mitt Information David Holm

9 8(21) Stödfunktion - Marknad 2012 Profilering av Svensk Tennis Mitt Arbete för att profilera STM har under året fortsatt genom: Ytterligare framtagning av profileringsmaterial i form av grunddesign för affischer och trycksaker att nyttjas vid regional annonsering och arrangemang såsom RMtävlingar, kommande konferenser etc. Styrelsemedlemmar har fått visitkort för att enkelt kunna ha kontakt med intressenter. Hemsidan har uppdaterats med modernare banner enligt profil samt uppdaterat innehåll Sponsor Tennis Mitt Masters Det samarbete som finns mellan STM och Babolat gällande sponsorstöd för vår Mastersturnering under 2012 har starkt bidragit till intresset och antal deltagare i ingående tävlingar och har medfört fördelaktigt stöd såväl för arrangerande klubbar som för regionen som huvudarrangör. Babolats sponsorstöd kvarstår även för Något som vi är väldigt glada för! Synlighet Dialog har förts med Tennismagasinet angående helsida för STM (så som flera andra regioner har). Detta är dock kopplat till att regionerna säljer prenumerationer till klubbarna och spelarna, något som STM inte har gjort. Sammanfattningsvis känns det som Svensk Tennis Mitt tagit ett kliv framåt gällande marknadsbiten. Svensk Tennis Mitt Marknad Johan Nordström

10 Sportblocket (21) Sportorganisationen inom svensk tennis mitt har 2012 bemannats med Sport/verksamhetsansvarig på %. Dessutom har kompetenta styrelsemedlemmar ett flertal gånger kompletterat bemanning vid speciella läger-tävlingsevenemang. - Planering och genomförande av 9 SEB Next Generation-läger med klubbar i regionen. o Omfattningen avseende berörda juniorer har varit ca 100 st. - Verksamhetsansvarig har lett Pierres pokal-laget i Växjö och fd Investor-laget i Enskede, samt SEB Next Generation Cup-laget i Båstad (fd Kalle Anka Cup). - Bemanning och erbjudande i form av bokade inbollnings- och träningsbanor för regionens spelare och klubbar samt kompletterande matchbevakning på båda 2012 års JSM (inne/ute). - Planering och genomförande av en regional Masterstour för 2012 bestående av 10 tävlingar samt ett Mastersslutspel i Falun. - Genomförande av en större satsning på särskilt spelarstöd (U14) i regional regi under 2012 baserat på medel från Idrottslyftet samt en egen regional investering (U18). - Uppstart och genomförande av tre matchläger som nytt initiativ - Planering av Mitts If SO Tour, maxi och mini, med start 2013

11 10(21) Sportsliga framgångar 2012 bland våra juniorer är ex.vis: 3:plats för SEB Next Generation Cup-laget (bland regionerna) med slutsegrarna Sofia Ferding, VFTK, Julita Saner, VFTK och en 2:a plats för Tim Thordendahl, Enköpings TK JSM, inomhus: 2 st. 3:e platser av systrarna Ferding, VFTK JSM, utomhus: 1:a pristagare Fanny Östlund, UTK och 2:a pristagare Sofia Ferding, VFTK/Fanny Östlund, UTK i dubbel. SALK: Slutsegrare Julita Saner, Halstahammar TK SALK ITF: Segrare Fanny Östlund, UTK Vi kan glädjas åt 4 st topp 5-spelare i regionen Landslagsuppdrag för Sofia Ferding, VFTK, Fanny Östlund, UTK och Julita Saner, VFTK Svensk Tennis Mitt Sport Niklas Persson

12 TÄVLINGSBLOCKET (21) Förutom Mats Pettersson som är tävlingsansvarig så har Örjan Ek ansvarat för Regionserierna med allt vad det innebär. Mer information om Regionserierna redovisas under ett eget avsnitt. Thomas Alm har ansvarat för att ta emot alla sanktionsansökningar i regionen. Uppgifter Tävlingsblockets huvuduppgifter är: att organisera och leda regionserierna att tillstyrka sanktionsansökningar från tävlingsarrangerande klubbar inom regionen att ansvara för att RM ute och inne arrangeras att ansvara för att Regionen representeras i Svenska Tennisförbundets juniorturneringar som SEB Next Genaration Cup, Pirres Pokal och Investor Cup Att utveckla regionens tävlingsverksamhet och introducera nya initiativ för att öka tävlandet. IF SO Tour (ny tour) IF SO Tour är en tävling för de yngsta och vänder sig till barn och ungdomar mellan 5-12 år. Tävlingarna är uppdelade i mini och maxitävlingar där banans storlek varierar samt vilken typ av boll som används. Dessa tävlingar har som främsta mål att underlätta för barn och ungdomar att komma igång med sitt tennistävlande i tidig ålder. Målsättningen var att starta upp en tour i regionen för de yngre vilket vi nu gjort. Tennis Mitt kommer att tillsammans med SvTf fortsätta jobba med konceptet Stay & Play.

13 12(21) Fd Investor Cup Investor Cup är en riksomfattande lagtävling mellan regionerna för flickor 12 år och yngre. I laget ingår sex spelare. Varje lagmatch består av fyra singlar och två dubblar och alla ska spela minst en match. I september spelades tävlingen i Enskede (region Stockholm). Tjejerna fick spela många jämna och spännande matcher. I laget ingick: Ida Fering (VFTK), Alicia Ala- Kojola (Norrtälje TK) Systrarna Litzell (Gefle TK) Karin Fahlbeck (VFTK) och Elsa Löfqvist (VFTK). Ledare Niklas Persson Pirres Pokal Pirres pokal är en riksomfattande lagtävling mellan regionerna för pojkar 14 år och yngre. I laget ingår sex spelare. Varje lagmatch består av fyra singlar och två dubblar och alla ska spela minst en match. I år spelades tävlingen i Växjö (region SYD). Tennis Mitt hyrde en buss och åkte ner med spelarna. Vi bodde på ett super hotell och det var kanon stämning i laget. Det blev många tuffa matcher speciellt då halva laget var ett år unga och vår etta Samuel Klemetz blev hastigt sjuk. I laget ingick: Kenzo Koistila Larsson (VFTK), Otto Byman (USIF), Alfred Lyckåsen (Bålsta TK), Jakob Liljestrand (VFTK), Einar Eiriksson (UTK) och Erik Fahlbeck Carlsson (VFTK). Ledare Niklas Persson

14 13(21) SEB Next Generation Cup 2012 års kvalspel för SEB Next Generation Cup arrangerades på Långtora och drevs av regionen. Det blev en mycket lyckad tävling med mycket bra spel och superväder De finalister som fick representera vårt Regionslag var följande: PS15: Nils Heimer, USIF, som vann över Filip Persson, Bålsta TK, i finalen. PS13: Otto Byman, USIF, som besegrade Kenzo Koistila Larsson, VFTK, i finalen. PS11: Tim Tordendahl, Enköpings TK, som vann finalen mot William Larsson, VFTK. FS15: Fanny Östlund, USIF som besegrade Denise Löfqvist VFTK, i finalen. FS13: Ida Ferding, VFTK, som blev klassegrare genom vinst mot Emelie Kjellen Mora TK. FS11: Alicia Ala- Kojola, Norrtälje TK, som vann finalen mot Elsa Löfqvist, VFTK. PS 9 Segrare poolspel Linus Videhult VFTK FS 9 Utgick pga för få deltagare Region Mitt åkte ner med två ledare till riksfinalen i Båstad, Niklas Persson och Pernilla Tordendahl. Spelare och ledare bodde på pensionat Hjorten. I år så bodde alla deltagare tillsammans och det var mycket uppskattat, Det var långa soliga dagar i Båstad med tidig inbollning, mycket matcher, vätskepåfyllning, härlig teamkänsla med påhejande från kompisarna vid sidan av banan. Pernilla hade järnkoll på markservicen och Niklas skötte det sportsliga. Alla gjorde bra kämpainsatser. Värt att nämna är att Tennis Mitt gjorde sitt bästa regionresultat med två slutsegrare, Sofia Ferding VFTK (F15) och Julita Saner VFTK (FS 13),samt en tvåa, Tim Tordendahl Enköpings TK (PS11).

15 Mitt Junior Tour 14(21) 2012 fortsatte Mitt Junior Tour, en tävling för juniorerna P/F 10, 12, 14 och 16 år. I touren ingick 10 st nationella tävlingar på klubbar inom Region Mitt. Touren avslutas med ett Mastersslutspel i Falu TK i december Vår tour var öppen för alla spelare, även utanför regionen, och alla kunde samla poäng. På detta sätt ville vi locka så bra spelare som möjligt för att juniorerna skulle få bra matchträning. Det har varit bra deltagande i tävlingarna med en liten ökning från förra året Tourens sponsor var Babolat som sponsrade med bollar till klubbarna och ett A-kontrakt till varje klassegrare i Mastersslutspelet. Följande spelare tog hem segern i Gävle och blev därmed erbjudna ett A-kontrakt: Segrare 2012: Magnus Larsen Wallgren, Ludvika TK PS 16, Otto Byman, USIF PS 14, Filip von Frisendorff, Falu TK PS 12, Karolina Ström, Bålsta TK FS 16, Linnea Björk, VFTK FS 14 och Ida Ferding, VFTK FS 12. Regionmästerskap RM inomhus, såväl juniorer som seniorer och veteraner, arrangerades av Västerås, och spelades i mars på Belleveustadion. Ca 150 deltagare från 17 klubbar anmälde sig i en eller flera klasser och spelade i VFTK:s tennishall. RM utomhus arrangerades av Borlänge Tennisklubb som också kunde ta arrangemanget för alla klasser. Tävlingen spelades i augusti. Ca 140 deltagare anmälde sig i en eller flera klasser och 18 klubbar i regionen representerades. Resultat på Tentour. Regionen har som princip att RM ska gå runt i dom gamla landskapen om någon klubb söker arrangemanget.

16 15(21) Regionserierna Syftet med regionserierna är att erbjuda tävlingsspel i lag till dem som i mindre utsträckning tävlar och för de yngre åldersgrupperna där det inte finns något nationellt seriespel. Detta innebär att det inte är licenskrav för att få delta i någon av klasserna och att inga tävlingspoäng erhålls. Intresset för seriespel är generellt stort inom Svensk Tennis Mitt. Inomhus deltog 59 lag och under sommaren 2012 deltog 56 lag i Svenska tennisserien. Intresset för spel i regionserien är betydligt mindre. Det brukar vara de yngre juniorklasserna, herrseniorer och herrveteraner som anmäler sig. Dock varierar intresset för deltagande i regionserierna mellan de olika geografiska delarna i regionen, åtminstone till viss del baserat på tidigare traditioner med distriktsserierna. Så t.ex. har det nästan enbart varit lag från Roslagen som deltagit i Herrserien. Tyvärr har de största klubbarna inte deltagit i regionserierna, med något undantag. Skäl för att inte delta som framförts är brist på bantid, brist på ledare och långa resor. Det sista problemet har vi försökt att lösa genom att gruppera lagen i en serie i flera grupper och att genomföra sammandragningar där flera lagmatcher spelas under samma dag eller ett veckoslut. Minskningen av deltagande lag i utomhusserien är drastisk från 24 lag 2011 till sex lag Den negativa tendensen har fortsatt inomhus då endast två klasser H45 och Pojkar/Flickor 12 samlade tillräckligt många lag för att bilda serier. I andra klasser var enstaka lag anmälda. Varje lagmatch bestod av två singlar och en dubbel som spelades i bäst av två set med ett eventuell avgörande supertiebreak. Deltagarna i de lag som vinner respektive klass erhåller plaketter. Alla deltagare i lag de två yngsta klasserna som fullföljer serien får medaljer. Serierna administrerades via vilket är en utmaning i sig för vissa lag, både när det gäller anmälan och resultatrapportering. Inomhus Totalt deltog 13 lag i följande klasser: Pojkar/Flickor 10, Pojkar/Flickor 12, Pojkar 14 och Herrar. Det är mer än en halvering av antalet deltagande lag jämfört med säsongen före. Antal anmälda lag i 12-års klassen var så många att de delades upp i två grupper en grupp för lag i Uppland och en grupp för lag i Dalarna och Västmanland. I efterföljande slutspelet mellan gruppsegrarna vann Falu TK över Norrtälje TK med 2-1. I några av klasserna blev tyvärr inte alla matcher färdigspelade. Tabeller per klass finns nedan. Utomhus 2012 Totalt deltog enbart sex lag i två klasser H55 och Pojkar/Flickor 12 i dubbelserier. Tyvärr spelades inte alla matcher. Juniorklassen skulle spelas i form av två sammandragningar, varav bara en genomfördes. Klassen blev alltså inte färdigspelad men tabellen efter en omgång visas nedan. Örjan Ek Serieadministratör Svensk Tennis Mitt

17 16(21) SERIETABELLER INOMHUS HERRAR Lag M V O F P Md Sd Gd Österby TK - Lag Östhammars Sportklubb - Lag Östhammars Sportklubb - Lag POJKAR 14 Lag M V O F P Md Sd Gd Västerås-Fridnäs TK - Lag Enköpings TK - Lag Falu TK - Lag POJKAR/FLICKOR 10 Lag M V O F P Md Sd Gd Västerås-Fridnäs TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag Sigtuna TK - Lag POJKAR/FLICKOR 12 A Lag M V O F P Md Sd Gd Falu TK - Lag Borlänge TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag POJKAR/FLICKOR 12 B Lag M V O F P Md Sd Gd Norrtälje TK - Lag Sigtuna TK - Lag Sigtuna TK - Lag UTOMHUS 2012 HERRAR 55 Lag M V O F P Md Sd Gd Västanfors TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag IK Heros TK - Lag POJKAR/FLICKOR 12 Lag M V O F P Md Sd Gd Borlänge TK - Lag Falu TK - Lag Västerås-Fridnäs TK - Lag (21)

18 Utbildningsblocket 2012 Under 2012 började delar av den nya tränarutbildningen att genomföras här i regionen. Det arrangerades tre stycken kurser i det första steget i tränarutbildningen, plattformen. Även två TGU 1 kurser var planerade men med för få anmälda blev de inställda. I dagsläget är fortfarande delar av tränarutbildningen inte klar av SVTF, endast Plattformen och TGU 1 är klara. TGU 2, TGU 3 och TGU 4 är skrivande stund inte helt klara men ett par pilotkurser i TGU 2 har genomförts av SVTF. Tennis Mitt var även inbjudna till Bosön och Båstad för att diskutera den framtida utbildningen där Mattias Pennonen representerade Mitt under mötet i Bosön och Niklas Persson under mötet i Båstad. Emellertid slutfördes två stycken högskolekurser i idrottsfysiologi i Svensk tennis Förbundets regi tillsammans med högskolan Dalarna i Falun. Svensk Tennis Mitt arrangerade en förbundstävlingsledarkurs tillsammans med SVTF. I september anordnade Svensk tennis Mitt en tränarträff i Falun i samband med Future tävlingen. Under två dagar fick deltagarna spännande föreläsningar blandat med praktik på bana och som avslutades med ett forum där tränarna fick vara med och tycka till om Svensk Tennis Mitts framtida utveckling. Nu ser vi fram emot ett nytt utbildnings år inom Svensk Tennis Mitt där vi fortfarande väntar på att hela det nya utbildningsmaterialet blir klart. Utbildningsansvarig Svensk Tennis Mitt Mattias Pennonen

19 18(21) RESULTATRAPPORT Tkr Intäkter Budget 2012 Bokslut 2012 Medlemsavgifter Bidrag från SISU/Idrottsförb Bidrag från Riksidrottsförb. (Idrottslyftspengar) Bidrag från SvTF Deltagarintäkt (utbildningar, konferenser och övr aktiviteter) Tävlingsintäkter ( seriespel, SEB-cup, matchläger mm) Ränteintäkter 5 13 S:a intäkter Kostnader Löner, arvoden och soc avgifter Traktamenten, milersättning S:a personalkostnad Utbildning Projekt spelarutveckling Tävlingsevenemang (SEB-cup, JSM-bevakning mm) Material, kläder, priser mm 0 25 SEB-läger Konferens och info.möten Reklam, PR och information 10 0 S:a aktivitetskostnader Kontors-och förbrukningsmaterial 10 1 Telefon, porto, program och licenser Möteskostnader Kansli och ekonomifunktion Övriga kostnader 6 5 S:a administrativa kostnader S:a kostnader Resultat

20 19(21) BALANSRAPPORT Kr Tillgångar Kassa och bank Fordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Uppl semester och pensionskostnader Övriga uppl kostnader Summa skulder Kapitaltillskott vid bildande Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital (21)

21 21(21)

22 Ordföranden har ordet Svensk Tennis Mitt har under verksamhetsåret 2012 arbetat vidare framåt för att bidra till tennisutvecklingen i regionen och i att fullfölja vårt delegerade uppdrag från Svenska Tennisförbundet med hög kvalitet. Arbetssätt, ansvarsområden, kvalitet på våra aktiviteter, information/hemsida, förbättrade rutiner och nya projekt/initiativ är några exempel på områden där vi lagt ansträngningar under året. Fortsatt stora insatser från styrelsemedlemmar, kompletterande funktionärer för seriespel och sanktionshantering, anställd Sport-ansvarig och ytterligare extrainsatta tränare och lägerledare samt vår mycket värdefulla Kanslifunktion. Detta sammantaget har fört regionarbetet framåt också under 2012 i rätt riktning i förhållande till målsättningarna! Även på det nationella planet har samverkan mellan Svenska Tennisförbundet och landets regioner skett i utvecklade former för bra dialog samt flera spännande projekt som tar sin form i samverkan Förbund/Region. Förutom det grundläggande arbetet under 2012 har Svensk Tennis Mitt dessutom genomfört och etablerat nya initiativ för tennisutvecklingen i regionen under 2012! Kvalificeringstävling till SEB Next Generation Cup (fd Kalle Anka) i regional regi och Matchläger som ny lägerform är några exempel. Projektsatsning för kompletterande stöd för utvalda juniorspelare under 14/15 år genomförs enligt gemensamma prioriteringar mellan Region & Förbund. En glädjande ökning av antal genomförda SEB-träningsläger kan konstateras samt en ökning av antal If SO Tour-tävlingar för de allra yngsta vilket nu gör det möjligt att etablera en If SO Tour inom regionen 2013 Med förhoppningen att våra ansträngningar kan föra tennisutvecklingen ytterligare framåt i Svensk Tennis Mitt vill jag tacka alla klubbar, styrelsekamrater, anställda och tennisengagerade för ett gott och positivt samarbete under 2012! David Holm Ordförande i Svensk Tennis Mitt

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr. 846001-6812, delger härmed följande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte Nr 1-95 Klubbtidning för IF Ifo Nytt tel nr till klubblokalen 711 74 66 Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 1994/95 i klubblokalen Kungsgatan 5 Onsdagen den 17 Maj

Läs mer