SPF distrikt Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF distrikt Skaraborg"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter: Ruby Lindström, ordf, Tidaholm Olle Wendt, v ordf, Skövde Jarl Graf, Hjo Birgit Hansen, N Vånga, sekr Petrus Peinert, kassör, Varnhem Curt Andersson, Mölltorp Birgitta Carlsson, Skövde Karlolof Fernow, Lidköping Bengt Wallin, Skara Bengt Edman, Tibro Marianne Manke, Vartofta Styrelsen har inom sig utsett ett beredande arbetsutskott med följande sammansättning: Ruby Lindström (ordförande), Olle Wendt (vice ordförande) och Jarl Graf. I arbetsutskottet ingår också Birgit Hansen, sekreterare samt Petrus Peinert, adjungerad vid ekonomiska frågor och Rune Kjernald, adjungerad vid frågor rörande kursverksamheten. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden samt 8 sammanträden med arbetsutskottet, även de protokollförda. Därutöver har styrelsen kallats till tre extra protokollförda sammanträden för att behandla förnyelseprocessen Ett steg till och för att gå igenom förbundets förslag till nya stadgar. Distriktets arbetsutskott har kallats för genomgång av förslaget. Ett protokollfört extra sammanträde för genomgång av planeringskursen har också genomförts. Under året har en äldrepolitisk grupp bildats, bestående av AU:s ledamöter och Karlolof Fernow, som utsågs till kontaktperson för äldrepolitiska frågor och till Ålderismansvarig. Arbetet i den nybildade gruppen syftar till att stärka arbetet med äldrepolitiska frågor, skapa opinion för de 1

2 viktiga äldrefrågorna och motverka ålderism. Gruppen ska träffa distriktets LPR-ledamöter minst två gånger per år Distriktsexpeditionen är förlagd till Norra Vånga. Inom styrelsen har ansvar för olika verksamhetsområden fördelats på ledamöterna, vilket bland annat innebär ansvar för kontakter med föreningarna och stöd till föreningsarbetet samt ansvar inför styrelsen för att verksamheten utvecklas och förnyas. Verksamhetsansvariga: (Funktionärer med ortsangivelse är inte ledamöter i styrelsen.) Boule Bowling Bridge Försäkringsfrågor Golf Hälsovård Hörsel och syn Information IT KPR/LPR Läkemedel Marknad Medlemsrekrytering Resor Studier Trafiksäkerhetsfrågor Veteranvetartävlingen Glenn Pettersson, Kvänum Lars-Erik Jansson, Tibro Margareta Berntsson, Ardala Bengt Wallin Olle Wendt Marianne Manke Jarl Graf Birgit Hansen Curt Andersson Jarl Graf Stig Gleisner, Vara Curt Andersson Bengt Edman Bengt Wallin Birgitta Carlsson Petrus Peinert Karin Schmidt, Skara Olle Wendt har av styrelsen valts att vara sammankallande och ha ansvar för de funktioner där funktionärerna inte ingår i styrelsen. Vidare har Olle Wendt åtagit sig att följa utvecklingen av pensionerna. Han har också tagit initiativ till att i en enkät till föreningarna undersöka frivilligverksamheten i Skaraborgs kommuner. Några av styrelsens ledamöter har under året deltagit i förbundets konferenser. Jarl Graf och Marianne Manke har deltagit i en konferens om förbättrad läkemedelsbehandling för äldre. Petrus Peinert har deltagit i en konferens för distriktskassörer. Förbundet arrangerade en inspirationsresa för ansvariga för folkhälsa, utbildning, trafik och webb som Birgitta Carlsson, Marianne Manke, Petrus Peinert och Curt Andersson deltog i. Rune Kjernald har deltagit i Pensionsmyndighetens kurs Tryggare ekonomi på äldre dar. Stig Gleisner deltog i förbundets läkemedelskonferens. Ruby Lindström har deltagit i distriktsordförandekonferenser. Hon deltog också i förbundets prisutdelning till Seniorvänligaste kommun på Operaterassen i Stockholm samt uppvaktade för distriktets räkning förbundsordförande Karl Erik Olsson på hans 75-årsdag Jarl Graf ingår i förbundets valberedning och har under året arbetat med att föreslå ny ordförande och nya ledamöter som ska väljas på förbundsstämman i Jönköping i juni Under året har en ordförandekonferens förlagts till Kvänum och en ordförandekonferens till Tidaholm med respektive lokala SPF-förening som värd. 2

3 Det har pågått ett arbete med en förnyelseprocess, som initierats av förbundet, kallad Ett steg till. Ruby Lindström invaldes i förbundets arbetsgrupp för att arbeta med förnyelsefrågorna. I juni genomfördes en manifestation i Skövde under parollen Våldet går inte i pension. Hälso- och sjukvårdsnämnden har uppvaktats med ett öppet brev med anledning av planerna att lägga ner Ronden i Skaraborg, som följdes upp med artiklar i lokalpressen. En debattartikel om vikten att rösta in äldre i politiska församlingar har publicerats i lokala medier. Distriktet samarbetar kring kursverksamheten med Studieförbundet Vuxenskolan region Västra Götaland. Samarbetet fungerar föredömligt, vilket innebär både en rationell och innehållsmässigt bra verksamhet. Kostnaderna kan dessutom på olika sätt hållas nere så att deltagaravgifter inte behöver tas ut av föreningarna. Den 17 december undertecknades ett nytt avtal med Vuxenskolan i Skaraborg för att ge möjlighet till att ekonomiskt utveckla samarbetet med lika villkor för alla föreningar inom distriktet. De flesta föreningarna inom distriktet har en hemsida, varav många är väl utvecklade och informativa, vilket är ett resultat av en omfattande utbildningsinsats. Följande kurser och konferenser har anordnats under året: Antal deltagare Ett steg till föreningar i utveckling 45 Grundkurs för medl.registeransvariga 10 Hemsideskurs repetition med specialinriktning 9 Höstupptakt 45 Kurs för nyvalda styrelseledamöter 36 Kursdag medlemsrekrytering 19 Kursdag försäkringsrådgivare 18 Kursdag hörselombud 13 Kursdag för kassörer 14 Kursdag KPR/LPR/RPR 29 Kursdag medlemsregisteransvariga 21 Kursdag studieombud och folkhälsoombud 21 Kursdag trafikombud 29 Kursdag valberedare 18 Sjungdag för seniorer 91 Planeringskonferens (2 dagar x 13 deötagare) 26 Seminarium Anhörigvård 33 Vårupptakt 34 Totalt 511 Deltagarantalet har under året minskat jämfört med En förklaring är att utbudet har reducerats. Under året har också några halvdagskurser genomförts. Kursvärderingarna, som genomförts efter varje kurs, visar att majoriteten av deltagarna är nöjda/mycket nöjda med kursutbudet. Som samarbetspartner till Rune Kjernald, som är ansvarig för kurserna, har utsetts Lennart Falegård. 3

4 Seminariet Anhörigvård leddes av professor emerita Margareta Grafström med anhörigvård och demenssjukdomar som specialitet. Ruby Lindström är ledamot i det regionala pensionärsrådet. Vidare har SPF Skaraborg två ledamöter i regionens två lokala pensionärsråd, LPR för Västra respektive LPR för Östra Skaraborg. Samarbetet mellan de fem SPF-distrikten inom Västsverige omfattar regelbundna överläggningar i gemensamma frågor. Bland annat har genomförts en rekryteringsdag, kallad Lisebergsdagen, med ett hundratal funktionärer från de fem distrikten. Även i år inbjöds alla medlemmar till en travdag på Axevalla. Liksom tidigare år, har bouleverksamheten haft en imponerande omfattning. Den särskilda boulegruppen organiserar under ledning av Glenn Pettersson, Kvänum, fem serier fördelat i tre divisioner, i år med 31 lag, med över 300 deltagare varje vecka. Därutöver ordnas ett distriktsmästerskap, vilket också fungerar som uttagning till Riksmästerskapen. Årets distriktsmästerskap arrangerades av SPF Karlsborg och tävlingen lockade i år 37 lag. Segrade i damklassen gjorde Karlsborgsbygden. Tibroveteranerna blev 2:a och 3:a blev Ardala. I herrlagens tävling placerade sig Tibroveteranerna på 1:a plats och Lidköping lade beslag på både 2:a och 3:e plats. I mixtävlingen tog Karlsborgsbygden hand om 1:a platsen, Hjobygden blev 2:a och Frökind 3:a. Prisutdelare var vice distriktsordförande Olle Wendt, som var mycket imponerad av tävlingen och som påtalade att boulespelet verkligen är friskvård. Årets riksmästerskap gick av stapeln i Enköping, där SPF Trögd stod för arrangemanget. Inget av Skaraborgs deltagande lag gick till slutspel. Distriktsmästerskapet i bowling hölls i Mariestad med 22 deltagare. Anne-Marie Sandberg, Tibro, tävlade som enda deltagare i klassen Damer I Damer kom Anette Forsvall, Mariestad, på 1:a plats och Gunnel Rosén, Tibro, på 2:a plats. I damer 80+ var Gull-Britt Gustafsson, Skövde, den enda deltagaren. I Klass herrar kom Lars Marino, Mariestad, på 1:a plats, Tore Arthursson på 2:a och Kent Stridh, Kvänum, på 3:e plats. I klass herrar kom Leif Johansson på 1:a plats, B-Å Hjalmarsson, Mariestad på 2:a plats och Per-Olof Ahlin, Mariestad, på 2:a plats. Lars-Erik Jansson, Tibro, kom på 1:a plats i Klassen 80+. På 2:a plats placerade Bengt Ronnby, Tibro och på tredje plats Rolf Sandstedt, Mariestad. I riksmästerskapet i bowling, som ägde rum i Markaryd, deltog 11 spelare från Skaraborg. Thomas Andersson, Tibro, vann H4 med poäng. 31 lag deltog i Veteranvetartävlingen, dels i gruppspel och sedan final i cup-form. Finalen avgjordes vid en spännande match vid ordförandekonferensen i Tidaholm, där Tidaholm1 mötte 4

5 Falköping1, som vann med två poäng Laget gick vidare till Hjärnkoll- tävlingen på Viking Lines Cinderella och vann överlägset med att vinna alla omgångar. SPF:s riksmästerskap i orientering hölls på Nordbillingen i Skövde, med SPF Skövde som värdförening. Styrelsen har fortsatt satsningarna på service och information till föreningarna. Under året har styrelsen utsett kontaktpersoner enligt nedan: Curt Andersson Birgitta Carlsson Bengt Edman Karlolof Fernow Jarl Graf Birgit Hansen Ruby Lindström Marianne Manke+) Petrus Peinert Bengt Wallin Karlsborg Sventorp-Forsby, Nordbillingen, Skövde, Skövde Elin Tibro, Norra Härene Hovby Lidköping, Mariestadsbygden, Gullspång-Hova Hjo, Töreboda Kvänum, Vara Tidaholm, Götene-Kinnekulle, Holmestad Lundsbrunn Falköping, Stenstorp, Gudhemsbygden, Frökind, Vartofta- Vallebygden, Grästorpsbygden Skara, Ardala En ambition har under året varit att öka medlemsantalet med 3 procent och att verka för att minska antalet medlemmar som lämnar SPF. Under året ökade medlemsantalet med 260 medlemmar. Det innebär en nettoökning med 2,80 procent och därmed har styrelsens mål inte uppnåtts. Med ökningen är SPF Skaraborg det femte bästa distriktet inom förbundet. Det totala medlemsantalet i Skaraborgsdistriktet är 9 435, fördelat på 28 föreningar. Hemsidan har under året haft besök med sidvisningar. Det är mycket positivt! Skaraborgsdistriktet har fördelaktiga försäkringsavtal med Länsförsäkringar Skaraborg som finns i vårt närområde. Dessutom finns centrala avtal med If och Skandia. Under året har aktiviteter genomförts lokalt och tillsammans med avtalspartner för att bl.a. upplysa om försäkringsbehovet och att medlemmarna skall kunna utnyttja sina SPF-förmåner. I samband med kurs för försäkringsrådgivare har särskild information lämnats om medlemmarnas möjlighet att via sin förenings hemsida länka sig vidare till distriktets hemsida och där även under rubriken Medlemsförmåner kunna läsa mer om respektive försäkring och vid behov även hämta hem nödvändiga blanketter. Distriktet kan se tillbaka på ännu ett livaktigt verksamhetsår med en imponerande verksamhet ute i föreningarna. Redovisning av de olika föreningarnas omfattande aktiviteter återfinns i föreningarnas egna verksamhetsberättelser och i förekommande fall på deras hemsidor. Viktigt för framtiden är att finna former för nya aktiviteter, anpassade till de önskemål som dagens och 5

6 morgondagens nya pensionärer kan ha som kan erbjudas parallellt med de aktiviteter som hittills lockar många medlemmar till möten och träffar. Styrelsen vill slutligen framföra ett stort tack för det goda samarbete och den fina verksamhet som kännetecknar arbetet inom SPF Skaraborg samt uttala förhoppningen om en fortsatt bra verksamhet och ett positivt samspel mellan föreningarna och distriktet även under kommande verksamhetsår till gagn för alla våra medlemmar. Styrelsen vill dessutom tacka Studieförbundet Vuxenskolan både regionalt och lokalt samt Länsförsäkringar Skaraborg för det fina samarbete och det stöd som vi får inom olika delar av vårt arbete. Skara den 18 mars 2014 Ruby Lindström Olle Wendt Jarl Graf Birgit Hansen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Petrus Peinert Curt Andersson Birgitta Carlsson Bengt Wallin Kassör Bengt Edman Marianne Manke Karlolof Fernow 6

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20 SPF Bladet Nr 6/2013 2013-06-20 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se Följ oss i sociala medier: Glad midsommar och sommarlov Skolavslutning och en oändligt lång sommar med lata dagar på stranden,

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande t.o.m. 18 april, v. ordförande t.o.m. 18 april ordförande fr.o.m.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer