Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut Verksamhetsåret 2014 Gemensam övning i medieträning med Criscoms kurs Media gaming och Försvarsmaktens Public Affairs Officer i Höllviken i somras.

2 Verksamhetsberättelse för Criscom, verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Criscom avger på detta sätt verksamhets- och förvaltningsberättelse för tiden 1 januari december Criscom säkra budskap i osäkra lägen Criscom är ett frivilligt rikstäckande förbund inom Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Vi är verksamma inom kommunikationsområdet och stöttar inom militära och civila krisberedskapssystemet med olika former av kommunikatörskompetens. Criscom erbjuder sina medlemmar utbildning inom informationshantering och totalförsvarsupplysning för att tillgodose våra uppdragsgivares behov av frivilligresurser under övningar och nationella som internationella insatser. Medlemmar Vid ingången av 2014 hade Criscom 255 medlemmar. Under 2014 har antalet medlemmar ökat med 20,4 % till 307 st och fördelningen är 134 kvinnor (44 %) och 173 män (56 %). Under år 2014 nyregisterades 100 medlemmar och 48 personer avslutade sitt medlemskap. Anders Gummesson, förbundsordförande. Hanna Lönn, styrelseordförande, tog emot en förtjänstmedalj i silver av S kåne Försvarsutbildningsförbund den 1 augusti. Här tillsammans med Thomas Quist, ordförande i Skåne Försvarsutbildningsförbund och Thomas Undenius, skolchef på Falsterbo kursgård. Organisation och administration Förbundet är anslutet till Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Criscom har inga anställda och verksamheten bedrivs helt på frivillig basis. Förbundsledningen Förbundsledningen har sedan förbundsstämman bestått av: Ordförande för förbundet, Anders Gummesson, Norrköping Styrelsen Ordförande i förbundsstyrelsen tillika vice förbundsordförande Vice ordförande i förbundsstyrelsen tillika regionansvarig Mitt Förbundssekreterare Förbundskassör Ledamot Region Väst / medlemsansvarig Ledamot Region Väst/ regionansvarig Ledamot Region Syd / informationsansvarig Ledamot Region Norr / rekryteringsansvarig Ersättare / ansvarig civila uppdrag Ersättare / webbansvarig Revisorer Håkhan Andersson och Per Malmberg Ersättare, Sven Sigling och Ina Ununger Hanna Lönn, Stockholm Rolf Arsenius, Lidingö Maria Löfström, Göteborg Erik Dahlgren, Sollentuna Hans Granqvist, Uddevalla Martin Martinsson, Stenungsund Carl Sjöstrand, Halmstad Sven-David Sörensen, Umeå Anna Torndahl, Stockholm Mattias Pettersson, Stockholm Rolf Arsenius, vice ordförande, medietränar Rikshemvärnschef Roland Ekenberg. Carl Sjöstrand, t.h. informationsansvarig, intervjuade Peter Hultqvist, ordförande för riksdagens försvarsutskott, under helgkursen WWP2W i Höllviken. Sven-David Sörensen, rekryteringsansvarig. Valberedning Rebecca Litzell (sammankallande), Robin Govik och Robin von Euler (ledamöter). 2 Verksamhetsberättelse Anna Torndahl, ansvarig för civila uppdrag.

3 Förbundsstyrelsens arbete Styrelsen hade 8 protokollförda styrelsesammanträden under 2014: 8 februari Drottning Victorias örlogshem, Stockholm 22 mars Konstituerande möte, Karlberg 23 mars Styrelsemöte, Karlberg 28 april Telefonmöte 18 maj Käringberget, Göteborgs garnison 2 samt 9 september Telefonmöte 14 oktober Telefonmöte 9 november Åkeshofs slott, Bromma Medlemmar från hela landet deltog i årsstämman Överste Jan Demarkesse talade om kemiska vapen under Syrien-krisen under den inledande delen av årsstämman. Jens Petersson, biträdande generalsekreterare för Svenska FN-förbundet berättade om förbundets påverkan arbete vid årsstämman. Helgkurs om kommunikation i offentlig förvaltning med inriktning mot civila uppdrag. Årsstämman Stämman hölls den 22 mars 2013 på Karlbergs slott. Under årsstämman gästtalade Överste Jan Demarkesse, chef FM Skyddscentrum, om kemiska vapen under Syrienkrisen, samt Jens Petersson, biträdande generalsekreterare för Svenska FNförbundet, om förbundets påverkanarbete. Utbildningskonferens maj 2014 genomförde styrelsen en utbildningskonferens förlagd på Göteborgs garnison. Temat för konferensen var funktionärsarbetet och verksamhetsplanering. Dessutom behövde styrelsen i grupp arbeta med olika frågor, som de nya civila uppdragen, rekrytering och ekonomin, vilket krävde djupare arbete än vad styrelsen hinner med på styrelsemöten. Gäster: Stefan Angelborn, Försvarsmakten Regional stab Väst och Richard Kjaersgaard, medlem. Planeringskonferens 7-9 november 2014 genomförde styrelsen en planeringskonferens på Åkeshofs slott, Bromma. Temat var verksamhetsplanering , samt befattningsbeskrivningar och rutiner. Gäst: Linda Karlsson, Försvarsutbildarnas överstyrelse. Deltagande i centrala kurser 71 av Criscoms medlemmar deltog i Försvarsutbildarnas centrala kurser som fördelades enligt följande: Antal Media gaming...9 Funktionärskurs utbildning...1 Public Affairs Officer, PAO, Försvarsinformation, steg Försvarsinformation, steg Försvarsinformation, steg Military Weekend...1 Utbildnings- & rekryteringskonferens...1 Tolkkurs, repetition...1 WWWP2W Grundkurs krisberedskapssystemet UGL...2 Kommunikation i offentlig förvaltning, civila uppdrag...9 Redaktörer till stöd för Länsstyrelsen Halland...9 MSB-frivilliga, frivillig förstärkningsresurs Fys under kursen Media gaming i Höllviken. Verksamhetsberättelse 3

4 Utbildningsverksamhet Centrala kurser MSB-frivilliga kriskommunikatörer På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13 juni och 7-8 november. Utbildning i Stockholm som var uppdelad på 1+2 dagar för de 20 som rekryterats till frivillig förstärkningsresurs för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alla kursdagarna genomfördes i nära samarbete mellan Criscom och MSB. Criscom deltog bl a med föreläsare och kurschef. Kursledning: Anna Torndahl Media gaming 27 juli-2 augusti. Utbildningen genomfördes i samarbete med Försvarsmaktens Informationsstab på Falsterbo kursgård under vecka 31 och hade 19 godkända deltagare och sammanlagt sju instruktörer. Kursledning: Anders Gummesson och Hanna Lönn. Public Affairs Officer Weekend WWP2W (World Wide Psyops and Public Affairs Weekend, PAO-3) 2-3 augusti. Utbildningen genomfördes i samarbete med Psyopsförbundet på Falsterbo kursgård under en helgen med 41 deltagare och åtta instruktörer. Kurschef Criscom: Carl Sjöstrand. Redaktörer för Länsstyrelsen Halland På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 3-5 oktober. I nära samarbete med Länsstyrelsen Halland genomförde Criscom utbildning på Tylebäck kursgård. Deltagare var de nio medlemmar som skall ingå överenskommelse för befattning hos länsstyrelsens frivilliga förstärkningsresurs. Kursledning: Anna Torndahl och Maria Löfström Kommunikation i offentlig förvaltning med inriktning mot civila uppdrag På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 6-7 december. Genom att sent på hösten fått extra tilldelade medel från MSB kunde Criscom genomföra en 2-dagars kurs för frivilliga som var intresserade av kriskommunikation i offentlig förvaltning inför att de tänker söka till uppdraget hos Jordbrusverket. Kursen genomfördes i Sollentuna med 12 deltagare. Föreläsare kom från Criscom och MSB. Kursledning: Anna Torndahl och Annette Karlsson Instruktörsstöd Criscom har deltagit med instruktörer i Försvarsutbildarnas övriga kurser och anlitats av FM och MSB vid enskilda utbildningstillfällen mars GK Krisberedskapssystemet Kalmar MSB mars GK Krisberedskapssystemet Karlstad MSB 2-9 augusti Försvarsinformation Instruktör, Fördjupning Fårö FM sept GK Krisberedskapssystemet Stockholm MSB oktober Försvarsinformation Instruktör, Fortsättning Höllviken FM november Försvarsinformation Instruktör, Fortsättning Tylebäck FM nov GK Krisberedskapssystemet Sundsvall MSB Befattningsutbildning i Tylebäck för de nio frivilliga omvärldsbevakarna som ingår avtal med Länsstyrelsen i Halland. Utvärdering efter presskonferens i slutoch samövning av Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO. Rikshemvärnschef Roland Ekenberg gästade och övades. Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten besökte under sommaren Höllviken och kurserna Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO. Wiseman s Wisdoms, Carl Bergqvist, gästtalade på WWP2W om opinionsbildning via sociala medier. Se film på Youtube Wiseman s Wisdoms om sociala medier. Övningsstöd 4-5 mars Uppstartsmöte, Geltic Bear 2015 Enköping FM augusti Planeringsmöte 1 Geltic Bear 2015 Enköping FM 4-7 november Planeringsmöte 2 Geltic Bear 2015 Enköping FM 4 Verksamhetsberättelse Grundkurs om krisberedskapssystemet i Karlstad. Kursen riktar sig till nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsorganisationer för kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Kursen arrangerades gemensamt mellan Försvarsutbildar na och Civilförsvarsförbundet på uppdrag av MSB.

5 Medieträning, här en samövning med Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO, i Höllviken i somras. Tre Criscom-medlemmar var insatta som stöd hos MSB under skogsbranden i Västmanland. Där arbetade de med informationssamordning under nio dagar. Framför Hansi från MSB är Edna, Robin och Erik, Criscom. Besök i tv-studion under Geltic Bear av bl. a Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Göran Mårtensson och Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg. Studion bemannades av Criscoms medlemmar. TV16 is on The Air på Viking14. Under den nordiska stridsgruppens slutövning Joint Action 14 svarade medlemmar ur Criscom för medieträningen. Det är en mycket viktig pusselbit för stridsgruppen eftersom media alltid förekommer vid den typen av insatser. Medieträning 24 oktober, FömedC i Göteborg. Medieträning av arméöverläkaren på Käringberget under en förmiddag. Criscom genomförde medieträningen med en mediespelare i samarbete med informationschefen vid FöMedC. 28 oktober, Halmstad garnison. Medieträning av chefer vid Lv 6, MHS H och FMTS. Criscom genomförde medieträning med två medlemmar. Utbildningen genomfördes i samarbete med informationschefen vid Lv 6 under en förmiddag den 28 oktober för sex deltagare. 29 oktober, Ledningsregementet. Medieträning av officersaspiranter vid Militärhögskolan Karlberg. Criscom genomförde medieträningen med två medlemmar. Deltagande under skarpa insatser På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5-18 augusti. Criscom deltog med stöd till kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland. En bakre stab upprättades för att stödja med förberedelser före insatsen och i arbetet under insatsen med information och rekrytering till uppdragen. Staben höll kontakt med myndigheterna före, under och efter insatsen. Tre medlemmar var insatta som stöd hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där de arbetade med informationssamordning under nio dagar. En medlem var under tre dagar hos Länsstyrelsen Västmanland i insatsstaben i Ramnäs som bl a presstalesperson. Totalt deltog åtta medlemmar, varav ett par från styrelsen, under de 14 dagarna med sammanlagt dryga 150 manstimmar. Deltagande i övningar Samö-Fokus På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 15 maj deltog en observatör från Criscom hos MSB på Krisinformation.se med syfte att lära inför uppdrag inom informationsamordning. Viking mars-10 april på Ledningsregementet. En internationell ledningsövning och den största civil-militära övningen i världen. Criscom bemannade mediecellen med 15 medlemmar, fördelade på en tidningsredaktion och en tv-redaktion. Illuminated Summer september på Ledningsregementet. IS 14 var Nordic Battle Group första stabsövning. Criscom deltog med fyra mediespelare i en webbtidningsredaktion. Joint Action november i Småland, Östergötland. Nordic Battle Group slutövning, en s k LIVEX. Criscom deltog med två mediespelare i ett tv-team. Dagny november på Högkvarteret i Stockholm. Criscom bemannade övningens mediecell med tre medlemmar i en webbtidningsredaktion. Geltic Bear 1 och 2, 2014 På uppdrag av Hemvärnet november samt 4-8 december. Hemvärnets stora stabsövning på Ledningsregementet i Enköping. Criscom bemannade mediecellen med sex medlemmar. Verksamhetsberättelse 5

6 Samverkans- och samarbetspartner Uppdragsgivare under 2014 har, i huvudsak, varit Försvarsmakten, inklusive Hemvärnet, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Halland och Jordbruksverket. Under året har det förts ett arbete med att ta fram uppdragsansökningar mot civila myndigheter som identifierat behov av frivillig förstärstärkningsresurs inom kommunikationsområdet. Tillsammans med de tre civila myndigheterna har Criscom arbetat med information och rekrytering för att rekrytera frivilliga till kommunikatörsbefattningar hos myndigheterna. Kontakter i Försvarsmakten Carl A Carlsson, HKV INFOS, och Carl Edelhjelm, Ledningsregementet. Criscoms kontakt i Försvarsmakten när det gäller övning och utbildning är Carl A Carlsson, HKV INFOS. Kontakter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Pernilla Hultén, Avdelningen för utbildning och lärande, Enheten för inriktning och planering. Verksamheter i regionerna Centrala aktiviteter 25 mars. Informationsträff för studenter på Mittuniversitetet i Östersund på Risk- och krishanteringsprogrammet, ca 15 deltagare. Criscom företräddes på Försvarsutbildarnas riksstämma 2014 i Stockholm av Hanna Lönn och Erik Dahlgren. Criscom företräddes på Försvarsutbildarnas höstkonferens 2014 i Tylebäck av Rolf Arsenius och Carl Sjöstrand. Förbundsordföranden och medlemmar i FS har under året representerat förbundet vid möten med bland andra Försvarsutbildarnas kansli, regionala försvarsutbildningsförbund, MSB, Försvarsmakten m fl. 6 nov Försvarshögskolans arbetsmarknadsdagar #kompass2014 Region Norr 21 december. Deltagande på minimässa under Temadag Frivillighet på Mittuniversitetet i Östersund på Risk- och krishanteringsprogrammet, ca 100 studenter. 26 november. I Umeå samlades medlemmar för att se direktsändningen av seminariet Den svenska FN-insatsen i Mali från Försvarshögskolan. Region Mitt 5 mars och 11 mars. Infoträffar om rekrytering till uppdragen hos MSB och Länsstyrelsen Halland. 25 september. Medlemsmöte, Krisberedskap i glesbygden och branden i Västmanland. Gästtalare: medlemmarna Christoffer Fransson och Robin von Euler. Plats: Försvarsutbildarnas kansli, Stockholm. 18 deltagare. 21 oktober. Armémuseum, Stockholm Medias roll i krig, bokad visning. 15 deltagare. 13 november. Informationsträff om rekrytering till Jordbruksverkets uppdrag. Ett samarrangemang med Jordbruksverket och Svenska Lottakåren. Träffen filmades och las ut på internet för att få spridning över hela landet. (se, com/ ) 26 november. Seminarium Svenska Försvarsmaktens insats i Mali. Gästtalare: försvarsminister Peter Hultqvist och FM insatschef genlt Göran Mårtensson samt chefen för Mali 01, övlt Carl-Magnus R Svensson. Genomfördes i samarbete med och på Försvarshögskolan. Drygt 150 deltagare på plats på FHS, men seminariet direktsändes dessutom på internet. 860 visningar på Youtube, mätt den 21/12. Criscom / Försvarsutbildarna på FHS arbetsmarknadsdagar #kompass2014. Sven-David och Hanna var på plats. Medlemsmöte på Försvarsutbildarnas kansli i Stockholm. Två av kommunikatörerna som arbetade i insatsen vid branden i Sala berättade om sina erfarenheter. Rekryterings- och informationsmöte om Jordbruksverkets uppdrag för frivilligkommunikatörer. Se informationsmötet på Seminarium om Försvarsmaktens insats i Mali i samarbete med Försvarshögskolan. Se seminariet på Youtube Den svenska FN-insatsen i Mali. 6 Verksamhetsberättelse

7 Criscom 50 år! Criscom har rötter ur Sveriges Militära Psykförsvarsförening som grundades Syftet var att upprätthålla kompetensen hos krigsplacerad personal inom Försvarsstabens dåvarande informationsavdelning bildades Criscom som är ett rikstäckande specialistförbund inom Försvarsutbildarna. Rekrytering är en viktig del i arbetet. En mini-flyer i visitkortsformat är lätt att bära med och dela ut i mötet med intresserade. Region Väst 3 april. Föreläsning om Krisens psykologiska perspektiv vid Karlstads Universitet. Föreläsare: Ann Enander Försvarshögskolan. Ett tiotal deltagare som var studenter eller anställda på Karlstad universitet deltog på föreläsningen där Criscom även genomförde en dragning gällande sina uppdrag till civila krisberedskapen. Informatör: Anna Torndahl, Hans Granquist. 11 augusti. Informations och medlemsmöte i centrala Göteborg. Anna Torndahl var på besök och berättade om övningar, rekrytering, utbildning samt uppdrag inom den civila delen. Medlemmarna fick även information om kommande övningar och utbildningar för Försvarsmakten. Deltagare: 11 Criscommedlemmar och två intresserade deltog. 23 september. Seminarie om kommunikation och stress vid Mölnlycke bibliotek. Föreläsare: Hans Granquist. 25 deltagare från bland annat Risk- och krisutbildningen i Mölnlycke. Region Syd 18 mars. Information i Malmö av Anna Torndahl till medlemmar och intresserade om Försvarsutbildarna och Criscom, samt om rekrytering till civila uppdragen. Fyra personer deltog och alla sökte senare till befattningarna. Produkter Under året har viktiga produkter tagits fram inom styrelsen: Logotyp till profilkläder Påtryck av logotyp till pikétröja Informationsbroschyr som minifolder Visitkort 4 st vepor Namnbrickor till styrelseledamöterna Underlag till diplom Medlemsinformation Under året har 10 nyhetsbrev med aktuell information om utbildningar, övningar och rekrytering till befattningar sänds ut via mail till medlemmarna. Criscom finns även på internet: criscom.se, Facebook, Twitter och LinkedIn (sluten grupp för medlemmar). Criscom finns på internet var gärna aktiv och dela med dig i sociala medier när du är på övning eller utbildning. Criscom i media Såväl Tidningen Hemvärnet som Försvarsutbildarnas medlemstidning har under 2014 uppmärksammat Criscoms arbete i olika artiklar. Nyhetsbrevet ger aktuell information om övningar, utbildningar och möten. Verksamhetsberättelse 7

8 Slutord från förbundsstyrelsens ordförande Min tidigare chef brukade säga att han kan avundas skogshuggare eftersom när de har jobbat på under en dag räcker det med att de vänder sig om och ser högarna med timmerstockar för att se resultatet av sina ansträngningar. Som chef på en myndighet ser man inte resultatet så tydligt bakom sig det krävs tidsperspektiv. Så känner jag mig idag när jag håller verksamhetsberättelsen i handen. Det är Criscoms timmerhög. Förra året skrev jag om hur bemanningen av Försvarsmaktens övningar började ta form, samt om de civila aktörernas ökande intresse och våra första civila uppdrag som skulle till att startas upp. Nu under 2014 har detta börjat falla ut övningarna har fortsatt och fler förband har börjat höra av sig, både för media gaming i övningar och medieträning hemma på förbandet. De civila uppdragen är påbörjade och våra hittills 30 rekryterade frivilliga resurspersoner har utbildats och kommer under 2015 att ingå avtal med uppdragsgivarna. Vem hade kunnat tro att vi skulle få ett kvitto på behovet av våra medlemmar och deras kompetens redan i augusti 2014 när flera av dem ringdes in för att stödja MSB under branden i Västmanland? Myndigheternas behovsinventering har fortsatt och under året har flera länsstyrelser och myndigheter hört av sig för att utforska om Försvarsutbildarna/Criscom skulle kunna vara en resurs för dem. Den ökade verksamheten och nya uppdragsgivare ställer också större krav på styrelsen. Styrelsen behöver arbeta långsiktigt, engagerat och med bred kompetens för att kunna möta både militära och civila uppdragsgivares behov. Styrelsen har under året tagit fram en plan för de två kommande åren, samt startat upp en arbetsgrupp inom civila uppdrag som ett led i att möta dessa krav. Jag uppskattar också att vi har så många medlemmar som vill aktivt engagera sig i verksamheten på olika vis om det så är som funktionär, avtalsperson, mediespelare eller kontaktperson ute i landet. Detta ska vi ta fasta på. Ni behövs! Branden i Sala. Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten besökte under sommaren Höllviken och kurserna Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO. Tack, styrelsen och medlemmar, för ett givande år 2014! Hanna Lönn Förbundsstyrelsens ordförande Seminarium om Försvarsmaktens insats i Mali i samarbete med Försvarshögskolan den 26 november. 8 Verksamhetsberättelse

9 Årsbokslut Styrelsen för Kriskommunikatörerna - Criscom får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret avseende egna medel. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets förlust Behandlas så att i ny räkning överförs TOTALT RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter , ,0 Öres- och kronutjämning 0,10 0,0 Summa intäkter , ,0 KOSTNADER Verksamhetskostnader , ,0 Övriga externa kostnader , ,3 Summa kostnader , ,3 Versamhetens resultat , ,8 ÅRETS RESULTAT , ,8 BALANSRAPPORT TILLGÅNGAR Övriga fordringar 153,86 0 Kassa och bank , ,05 Summa tillgångar , ,05 EGET KAPITAL Balanserad vinst/förlust , ,60 Vinst/förlust från föreg år , ,75 Årets resultat 1 799,94 0,00 Summa eget kapital , ,35 SKULDER Statliga medel 0, ,70 Leverantörsskulder 0, ,00 Summa skulder 0, ,70 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,05 Årsbokslut 1

10 Tilläggsupplysningar Criscoms verksamhet bedrivs med egna medel och statliga medel. Med egna medel avses de medel som medlemmarna betalar in i form av medlemsavgifter och bekostar verksamhet som inte bekostas av statliga medel. Detta är bland annat kostnader för årsmöte, vissa resor och logikostnader m.m. Med statliga medel avses den tilldelning av medel som förbundet får för att genomföra olika typer av aktiviteter såsom försvarsupplysning, rekrytering och kurser. På den förra sidan har redovisning skett av föreningens egna medel, här nedan följer en kort redovisning av de statliga medlen. STATLIGA MEDEL Tilldelning Summa - anslag Försvarsinformation Rekrytering Planeringskonferens Allmän ledning Summa - kostnader Utöver ovan nämnda medel ansvarar Cricsom för en rad kurser och aktiviteter, på uppdrag av och på bekostnad av olika myndigheter såsom MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och FM (Försvarsmakten.) Nedan en översikt för vad som anslagits och ansvarats för under 2014 ANSLAG 2014 MSB uppdrag Mediagaming / PAO Årsbokslut

11 Criscoms verksamhetsberättelse för t.o.m överlämnas härmed till förbundsstämman Hanna Lönn Maria Löfström Rolf Arsenius Styrelseordförande Förbundssekreterare Vice styrelseordförande Erik Dahlgren Carl Sjöstrand Hans Granqvist Kassör Ledamot Ledamot Martin Martinsson Ledamot Sven-David Sörensen Ledamot Mattias Pettersson Ersättare Anna Torndahl Ersättare Årsbokslut 3

12 Foto: Elisabet Forsman, Peter Lundberg m fl. Morgonuppställning med flagghissning och fanfar i Höllviken under kurserna Media gaming och PAO i Höllviken.

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva!

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva! ÅR S Ö R K 2 A 0 K 1 I 2 N Tillsammans är vi starka och effektiva! Omslag: Direktsänd pratshow på Kvalitetsmässan om Att framgångrikt leda ett nätverk. Här med civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer