Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut Verksamhetsåret 2014 Gemensam övning i medieträning med Criscoms kurs Media gaming och Försvarsmaktens Public Affairs Officer i Höllviken i somras.

2 Verksamhetsberättelse för Criscom, verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Criscom avger på detta sätt verksamhets- och förvaltningsberättelse för tiden 1 januari december Criscom säkra budskap i osäkra lägen Criscom är ett frivilligt rikstäckande förbund inom Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Vi är verksamma inom kommunikationsområdet och stöttar inom militära och civila krisberedskapssystemet med olika former av kommunikatörskompetens. Criscom erbjuder sina medlemmar utbildning inom informationshantering och totalförsvarsupplysning för att tillgodose våra uppdragsgivares behov av frivilligresurser under övningar och nationella som internationella insatser. Medlemmar Vid ingången av 2014 hade Criscom 255 medlemmar. Under 2014 har antalet medlemmar ökat med 20,4 % till 307 st och fördelningen är 134 kvinnor (44 %) och 173 män (56 %). Under år 2014 nyregisterades 100 medlemmar och 48 personer avslutade sitt medlemskap. Anders Gummesson, förbundsordförande. Hanna Lönn, styrelseordförande, tog emot en förtjänstmedalj i silver av S kåne Försvarsutbildningsförbund den 1 augusti. Här tillsammans med Thomas Quist, ordförande i Skåne Försvarsutbildningsförbund och Thomas Undenius, skolchef på Falsterbo kursgård. Organisation och administration Förbundet är anslutet till Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Criscom har inga anställda och verksamheten bedrivs helt på frivillig basis. Förbundsledningen Förbundsledningen har sedan förbundsstämman bestått av: Ordförande för förbundet, Anders Gummesson, Norrköping Styrelsen Ordförande i förbundsstyrelsen tillika vice förbundsordförande Vice ordförande i förbundsstyrelsen tillika regionansvarig Mitt Förbundssekreterare Förbundskassör Ledamot Region Väst / medlemsansvarig Ledamot Region Väst/ regionansvarig Ledamot Region Syd / informationsansvarig Ledamot Region Norr / rekryteringsansvarig Ersättare / ansvarig civila uppdrag Ersättare / webbansvarig Revisorer Håkhan Andersson och Per Malmberg Ersättare, Sven Sigling och Ina Ununger Hanna Lönn, Stockholm Rolf Arsenius, Lidingö Maria Löfström, Göteborg Erik Dahlgren, Sollentuna Hans Granqvist, Uddevalla Martin Martinsson, Stenungsund Carl Sjöstrand, Halmstad Sven-David Sörensen, Umeå Anna Torndahl, Stockholm Mattias Pettersson, Stockholm Rolf Arsenius, vice ordförande, medietränar Rikshemvärnschef Roland Ekenberg. Carl Sjöstrand, t.h. informationsansvarig, intervjuade Peter Hultqvist, ordförande för riksdagens försvarsutskott, under helgkursen WWP2W i Höllviken. Sven-David Sörensen, rekryteringsansvarig. Valberedning Rebecca Litzell (sammankallande), Robin Govik och Robin von Euler (ledamöter). 2 Verksamhetsberättelse Anna Torndahl, ansvarig för civila uppdrag.

3 Förbundsstyrelsens arbete Styrelsen hade 8 protokollförda styrelsesammanträden under 2014: 8 februari Drottning Victorias örlogshem, Stockholm 22 mars Konstituerande möte, Karlberg 23 mars Styrelsemöte, Karlberg 28 april Telefonmöte 18 maj Käringberget, Göteborgs garnison 2 samt 9 september Telefonmöte 14 oktober Telefonmöte 9 november Åkeshofs slott, Bromma Medlemmar från hela landet deltog i årsstämman Överste Jan Demarkesse talade om kemiska vapen under Syrien-krisen under den inledande delen av årsstämman. Jens Petersson, biträdande generalsekreterare för Svenska FN-förbundet berättade om förbundets påverkan arbete vid årsstämman. Helgkurs om kommunikation i offentlig förvaltning med inriktning mot civila uppdrag. Årsstämman Stämman hölls den 22 mars 2013 på Karlbergs slott. Under årsstämman gästtalade Överste Jan Demarkesse, chef FM Skyddscentrum, om kemiska vapen under Syrienkrisen, samt Jens Petersson, biträdande generalsekreterare för Svenska FNförbundet, om förbundets påverkanarbete. Utbildningskonferens maj 2014 genomförde styrelsen en utbildningskonferens förlagd på Göteborgs garnison. Temat för konferensen var funktionärsarbetet och verksamhetsplanering. Dessutom behövde styrelsen i grupp arbeta med olika frågor, som de nya civila uppdragen, rekrytering och ekonomin, vilket krävde djupare arbete än vad styrelsen hinner med på styrelsemöten. Gäster: Stefan Angelborn, Försvarsmakten Regional stab Väst och Richard Kjaersgaard, medlem. Planeringskonferens 7-9 november 2014 genomförde styrelsen en planeringskonferens på Åkeshofs slott, Bromma. Temat var verksamhetsplanering , samt befattningsbeskrivningar och rutiner. Gäst: Linda Karlsson, Försvarsutbildarnas överstyrelse. Deltagande i centrala kurser 71 av Criscoms medlemmar deltog i Försvarsutbildarnas centrala kurser som fördelades enligt följande: Antal Media gaming...9 Funktionärskurs utbildning...1 Public Affairs Officer, PAO, Försvarsinformation, steg Försvarsinformation, steg Försvarsinformation, steg Military Weekend...1 Utbildnings- & rekryteringskonferens...1 Tolkkurs, repetition...1 WWWP2W Grundkurs krisberedskapssystemet UGL...2 Kommunikation i offentlig förvaltning, civila uppdrag...9 Redaktörer till stöd för Länsstyrelsen Halland...9 MSB-frivilliga, frivillig förstärkningsresurs Fys under kursen Media gaming i Höllviken. Verksamhetsberättelse 3

4 Utbildningsverksamhet Centrala kurser MSB-frivilliga kriskommunikatörer På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13 juni och 7-8 november. Utbildning i Stockholm som var uppdelad på 1+2 dagar för de 20 som rekryterats till frivillig förstärkningsresurs för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alla kursdagarna genomfördes i nära samarbete mellan Criscom och MSB. Criscom deltog bl a med föreläsare och kurschef. Kursledning: Anna Torndahl Media gaming 27 juli-2 augusti. Utbildningen genomfördes i samarbete med Försvarsmaktens Informationsstab på Falsterbo kursgård under vecka 31 och hade 19 godkända deltagare och sammanlagt sju instruktörer. Kursledning: Anders Gummesson och Hanna Lönn. Public Affairs Officer Weekend WWP2W (World Wide Psyops and Public Affairs Weekend, PAO-3) 2-3 augusti. Utbildningen genomfördes i samarbete med Psyopsförbundet på Falsterbo kursgård under en helgen med 41 deltagare och åtta instruktörer. Kurschef Criscom: Carl Sjöstrand. Redaktörer för Länsstyrelsen Halland På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 3-5 oktober. I nära samarbete med Länsstyrelsen Halland genomförde Criscom utbildning på Tylebäck kursgård. Deltagare var de nio medlemmar som skall ingå överenskommelse för befattning hos länsstyrelsens frivilliga förstärkningsresurs. Kursledning: Anna Torndahl och Maria Löfström Kommunikation i offentlig förvaltning med inriktning mot civila uppdrag På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 6-7 december. Genom att sent på hösten fått extra tilldelade medel från MSB kunde Criscom genomföra en 2-dagars kurs för frivilliga som var intresserade av kriskommunikation i offentlig förvaltning inför att de tänker söka till uppdraget hos Jordbrusverket. Kursen genomfördes i Sollentuna med 12 deltagare. Föreläsare kom från Criscom och MSB. Kursledning: Anna Torndahl och Annette Karlsson Instruktörsstöd Criscom har deltagit med instruktörer i Försvarsutbildarnas övriga kurser och anlitats av FM och MSB vid enskilda utbildningstillfällen mars GK Krisberedskapssystemet Kalmar MSB mars GK Krisberedskapssystemet Karlstad MSB 2-9 augusti Försvarsinformation Instruktör, Fördjupning Fårö FM sept GK Krisberedskapssystemet Stockholm MSB oktober Försvarsinformation Instruktör, Fortsättning Höllviken FM november Försvarsinformation Instruktör, Fortsättning Tylebäck FM nov GK Krisberedskapssystemet Sundsvall MSB Befattningsutbildning i Tylebäck för de nio frivilliga omvärldsbevakarna som ingår avtal med Länsstyrelsen i Halland. Utvärdering efter presskonferens i slutoch samövning av Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO. Rikshemvärnschef Roland Ekenberg gästade och övades. Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten besökte under sommaren Höllviken och kurserna Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO. Wiseman s Wisdoms, Carl Bergqvist, gästtalade på WWP2W om opinionsbildning via sociala medier. Se film på Youtube Wiseman s Wisdoms om sociala medier. Övningsstöd 4-5 mars Uppstartsmöte, Geltic Bear 2015 Enköping FM augusti Planeringsmöte 1 Geltic Bear 2015 Enköping FM 4-7 november Planeringsmöte 2 Geltic Bear 2015 Enköping FM 4 Verksamhetsberättelse Grundkurs om krisberedskapssystemet i Karlstad. Kursen riktar sig till nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsorganisationer för kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Kursen arrangerades gemensamt mellan Försvarsutbildar na och Civilförsvarsförbundet på uppdrag av MSB.

5 Medieträning, här en samövning med Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO, i Höllviken i somras. Tre Criscom-medlemmar var insatta som stöd hos MSB under skogsbranden i Västmanland. Där arbetade de med informationssamordning under nio dagar. Framför Hansi från MSB är Edna, Robin och Erik, Criscom. Besök i tv-studion under Geltic Bear av bl. a Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Göran Mårtensson och Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg. Studion bemannades av Criscoms medlemmar. TV16 is on The Air på Viking14. Under den nordiska stridsgruppens slutövning Joint Action 14 svarade medlemmar ur Criscom för medieträningen. Det är en mycket viktig pusselbit för stridsgruppen eftersom media alltid förekommer vid den typen av insatser. Medieträning 24 oktober, FömedC i Göteborg. Medieträning av arméöverläkaren på Käringberget under en förmiddag. Criscom genomförde medieträningen med en mediespelare i samarbete med informationschefen vid FöMedC. 28 oktober, Halmstad garnison. Medieträning av chefer vid Lv 6, MHS H och FMTS. Criscom genomförde medieträning med två medlemmar. Utbildningen genomfördes i samarbete med informationschefen vid Lv 6 under en förmiddag den 28 oktober för sex deltagare. 29 oktober, Ledningsregementet. Medieträning av officersaspiranter vid Militärhögskolan Karlberg. Criscom genomförde medieträningen med två medlemmar. Deltagande under skarpa insatser På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5-18 augusti. Criscom deltog med stöd till kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland. En bakre stab upprättades för att stödja med förberedelser före insatsen och i arbetet under insatsen med information och rekrytering till uppdragen. Staben höll kontakt med myndigheterna före, under och efter insatsen. Tre medlemmar var insatta som stöd hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där de arbetade med informationssamordning under nio dagar. En medlem var under tre dagar hos Länsstyrelsen Västmanland i insatsstaben i Ramnäs som bl a presstalesperson. Totalt deltog åtta medlemmar, varav ett par från styrelsen, under de 14 dagarna med sammanlagt dryga 150 manstimmar. Deltagande i övningar Samö-Fokus På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 15 maj deltog en observatör från Criscom hos MSB på Krisinformation.se med syfte att lära inför uppdrag inom informationsamordning. Viking mars-10 april på Ledningsregementet. En internationell ledningsövning och den största civil-militära övningen i världen. Criscom bemannade mediecellen med 15 medlemmar, fördelade på en tidningsredaktion och en tv-redaktion. Illuminated Summer september på Ledningsregementet. IS 14 var Nordic Battle Group första stabsövning. Criscom deltog med fyra mediespelare i en webbtidningsredaktion. Joint Action november i Småland, Östergötland. Nordic Battle Group slutövning, en s k LIVEX. Criscom deltog med två mediespelare i ett tv-team. Dagny november på Högkvarteret i Stockholm. Criscom bemannade övningens mediecell med tre medlemmar i en webbtidningsredaktion. Geltic Bear 1 och 2, 2014 På uppdrag av Hemvärnet november samt 4-8 december. Hemvärnets stora stabsövning på Ledningsregementet i Enköping. Criscom bemannade mediecellen med sex medlemmar. Verksamhetsberättelse 5

6 Samverkans- och samarbetspartner Uppdragsgivare under 2014 har, i huvudsak, varit Försvarsmakten, inklusive Hemvärnet, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Halland och Jordbruksverket. Under året har det förts ett arbete med att ta fram uppdragsansökningar mot civila myndigheter som identifierat behov av frivillig förstärstärkningsresurs inom kommunikationsområdet. Tillsammans med de tre civila myndigheterna har Criscom arbetat med information och rekrytering för att rekrytera frivilliga till kommunikatörsbefattningar hos myndigheterna. Kontakter i Försvarsmakten Carl A Carlsson, HKV INFOS, och Carl Edelhjelm, Ledningsregementet. Criscoms kontakt i Försvarsmakten när det gäller övning och utbildning är Carl A Carlsson, HKV INFOS. Kontakter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Pernilla Hultén, Avdelningen för utbildning och lärande, Enheten för inriktning och planering. Verksamheter i regionerna Centrala aktiviteter 25 mars. Informationsträff för studenter på Mittuniversitetet i Östersund på Risk- och krishanteringsprogrammet, ca 15 deltagare. Criscom företräddes på Försvarsutbildarnas riksstämma 2014 i Stockholm av Hanna Lönn och Erik Dahlgren. Criscom företräddes på Försvarsutbildarnas höstkonferens 2014 i Tylebäck av Rolf Arsenius och Carl Sjöstrand. Förbundsordföranden och medlemmar i FS har under året representerat förbundet vid möten med bland andra Försvarsutbildarnas kansli, regionala försvarsutbildningsförbund, MSB, Försvarsmakten m fl. 6 nov Försvarshögskolans arbetsmarknadsdagar #kompass2014 Region Norr 21 december. Deltagande på minimässa under Temadag Frivillighet på Mittuniversitetet i Östersund på Risk- och krishanteringsprogrammet, ca 100 studenter. 26 november. I Umeå samlades medlemmar för att se direktsändningen av seminariet Den svenska FN-insatsen i Mali från Försvarshögskolan. Region Mitt 5 mars och 11 mars. Infoträffar om rekrytering till uppdragen hos MSB och Länsstyrelsen Halland. 25 september. Medlemsmöte, Krisberedskap i glesbygden och branden i Västmanland. Gästtalare: medlemmarna Christoffer Fransson och Robin von Euler. Plats: Försvarsutbildarnas kansli, Stockholm. 18 deltagare. 21 oktober. Armémuseum, Stockholm Medias roll i krig, bokad visning. 15 deltagare. 13 november. Informationsträff om rekrytering till Jordbruksverkets uppdrag. Ett samarrangemang med Jordbruksverket och Svenska Lottakåren. Träffen filmades och las ut på internet för att få spridning över hela landet. (se, com/ ) 26 november. Seminarium Svenska Försvarsmaktens insats i Mali. Gästtalare: försvarsminister Peter Hultqvist och FM insatschef genlt Göran Mårtensson samt chefen för Mali 01, övlt Carl-Magnus R Svensson. Genomfördes i samarbete med och på Försvarshögskolan. Drygt 150 deltagare på plats på FHS, men seminariet direktsändes dessutom på internet. 860 visningar på Youtube, mätt den 21/12. Criscom / Försvarsutbildarna på FHS arbetsmarknadsdagar #kompass2014. Sven-David och Hanna var på plats. Medlemsmöte på Försvarsutbildarnas kansli i Stockholm. Två av kommunikatörerna som arbetade i insatsen vid branden i Sala berättade om sina erfarenheter. Rekryterings- och informationsmöte om Jordbruksverkets uppdrag för frivilligkommunikatörer. Se informationsmötet på Seminarium om Försvarsmaktens insats i Mali i samarbete med Försvarshögskolan. Se seminariet på Youtube Den svenska FN-insatsen i Mali. 6 Verksamhetsberättelse

7 Criscom 50 år! Criscom har rötter ur Sveriges Militära Psykförsvarsförening som grundades Syftet var att upprätthålla kompetensen hos krigsplacerad personal inom Försvarsstabens dåvarande informationsavdelning bildades Criscom som är ett rikstäckande specialistförbund inom Försvarsutbildarna. Rekrytering är en viktig del i arbetet. En mini-flyer i visitkortsformat är lätt att bära med och dela ut i mötet med intresserade. Region Väst 3 april. Föreläsning om Krisens psykologiska perspektiv vid Karlstads Universitet. Föreläsare: Ann Enander Försvarshögskolan. Ett tiotal deltagare som var studenter eller anställda på Karlstad universitet deltog på föreläsningen där Criscom även genomförde en dragning gällande sina uppdrag till civila krisberedskapen. Informatör: Anna Torndahl, Hans Granquist. 11 augusti. Informations och medlemsmöte i centrala Göteborg. Anna Torndahl var på besök och berättade om övningar, rekrytering, utbildning samt uppdrag inom den civila delen. Medlemmarna fick även information om kommande övningar och utbildningar för Försvarsmakten. Deltagare: 11 Criscommedlemmar och två intresserade deltog. 23 september. Seminarie om kommunikation och stress vid Mölnlycke bibliotek. Föreläsare: Hans Granquist. 25 deltagare från bland annat Risk- och krisutbildningen i Mölnlycke. Region Syd 18 mars. Information i Malmö av Anna Torndahl till medlemmar och intresserade om Försvarsutbildarna och Criscom, samt om rekrytering till civila uppdragen. Fyra personer deltog och alla sökte senare till befattningarna. Produkter Under året har viktiga produkter tagits fram inom styrelsen: Logotyp till profilkläder Påtryck av logotyp till pikétröja Informationsbroschyr som minifolder Visitkort 4 st vepor Namnbrickor till styrelseledamöterna Underlag till diplom Medlemsinformation Under året har 10 nyhetsbrev med aktuell information om utbildningar, övningar och rekrytering till befattningar sänds ut via mail till medlemmarna. Criscom finns även på internet: criscom.se, Facebook, Twitter och LinkedIn (sluten grupp för medlemmar). Criscom finns på internet var gärna aktiv och dela med dig i sociala medier när du är på övning eller utbildning. Criscom i media Såväl Tidningen Hemvärnet som Försvarsutbildarnas medlemstidning har under 2014 uppmärksammat Criscoms arbete i olika artiklar. Nyhetsbrevet ger aktuell information om övningar, utbildningar och möten. Verksamhetsberättelse 7

8 Slutord från förbundsstyrelsens ordförande Min tidigare chef brukade säga att han kan avundas skogshuggare eftersom när de har jobbat på under en dag räcker det med att de vänder sig om och ser högarna med timmerstockar för att se resultatet av sina ansträngningar. Som chef på en myndighet ser man inte resultatet så tydligt bakom sig det krävs tidsperspektiv. Så känner jag mig idag när jag håller verksamhetsberättelsen i handen. Det är Criscoms timmerhög. Förra året skrev jag om hur bemanningen av Försvarsmaktens övningar började ta form, samt om de civila aktörernas ökande intresse och våra första civila uppdrag som skulle till att startas upp. Nu under 2014 har detta börjat falla ut övningarna har fortsatt och fler förband har börjat höra av sig, både för media gaming i övningar och medieträning hemma på förbandet. De civila uppdragen är påbörjade och våra hittills 30 rekryterade frivilliga resurspersoner har utbildats och kommer under 2015 att ingå avtal med uppdragsgivarna. Vem hade kunnat tro att vi skulle få ett kvitto på behovet av våra medlemmar och deras kompetens redan i augusti 2014 när flera av dem ringdes in för att stödja MSB under branden i Västmanland? Myndigheternas behovsinventering har fortsatt och under året har flera länsstyrelser och myndigheter hört av sig för att utforska om Försvarsutbildarna/Criscom skulle kunna vara en resurs för dem. Den ökade verksamheten och nya uppdragsgivare ställer också större krav på styrelsen. Styrelsen behöver arbeta långsiktigt, engagerat och med bred kompetens för att kunna möta både militära och civila uppdragsgivares behov. Styrelsen har under året tagit fram en plan för de två kommande åren, samt startat upp en arbetsgrupp inom civila uppdrag som ett led i att möta dessa krav. Jag uppskattar också att vi har så många medlemmar som vill aktivt engagera sig i verksamheten på olika vis om det så är som funktionär, avtalsperson, mediespelare eller kontaktperson ute i landet. Detta ska vi ta fasta på. Ni behövs! Branden i Sala. Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten besökte under sommaren Höllviken och kurserna Media gaming och Försvarsmaktens utbildning, Public Affairs Officer, PAO. Tack, styrelsen och medlemmar, för ett givande år 2014! Hanna Lönn Förbundsstyrelsens ordförande Seminarium om Försvarsmaktens insats i Mali i samarbete med Försvarshögskolan den 26 november. 8 Verksamhetsberättelse

9 Årsbokslut Styrelsen för Kriskommunikatörerna - Criscom får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret avseende egna medel. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets förlust Behandlas så att i ny räkning överförs TOTALT RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter , ,0 Öres- och kronutjämning 0,10 0,0 Summa intäkter , ,0 KOSTNADER Verksamhetskostnader , ,0 Övriga externa kostnader , ,3 Summa kostnader , ,3 Versamhetens resultat , ,8 ÅRETS RESULTAT , ,8 BALANSRAPPORT TILLGÅNGAR Övriga fordringar 153,86 0 Kassa och bank , ,05 Summa tillgångar , ,05 EGET KAPITAL Balanserad vinst/förlust , ,60 Vinst/förlust från föreg år , ,75 Årets resultat 1 799,94 0,00 Summa eget kapital , ,35 SKULDER Statliga medel 0, ,70 Leverantörsskulder 0, ,00 Summa skulder 0, ,70 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,05 Årsbokslut 1

10 Tilläggsupplysningar Criscoms verksamhet bedrivs med egna medel och statliga medel. Med egna medel avses de medel som medlemmarna betalar in i form av medlemsavgifter och bekostar verksamhet som inte bekostas av statliga medel. Detta är bland annat kostnader för årsmöte, vissa resor och logikostnader m.m. Med statliga medel avses den tilldelning av medel som förbundet får för att genomföra olika typer av aktiviteter såsom försvarsupplysning, rekrytering och kurser. På den förra sidan har redovisning skett av föreningens egna medel, här nedan följer en kort redovisning av de statliga medlen. STATLIGA MEDEL Tilldelning Summa - anslag Försvarsinformation Rekrytering Planeringskonferens Allmän ledning Summa - kostnader Utöver ovan nämnda medel ansvarar Cricsom för en rad kurser och aktiviteter, på uppdrag av och på bekostnad av olika myndigheter såsom MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och FM (Försvarsmakten.) Nedan en översikt för vad som anslagits och ansvarats för under 2014 ANSLAG 2014 MSB uppdrag Mediagaming / PAO Årsbokslut

11 Criscoms verksamhetsberättelse för t.o.m överlämnas härmed till förbundsstämman Hanna Lönn Maria Löfström Rolf Arsenius Styrelseordförande Förbundssekreterare Vice styrelseordförande Erik Dahlgren Carl Sjöstrand Hans Granqvist Kassör Ledamot Ledamot Martin Martinsson Ledamot Sven-David Sörensen Ledamot Mattias Pettersson Ersättare Anna Torndahl Ersättare Årsbokslut 3

12 Foto: Elisabet Forsman, Peter Lundberg m fl. Morgonuppställning med flagghissning och fanfar i Höllviken under kurserna Media gaming och PAO i Höllviken.

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 Vilka uppdrag rekryterar ni till nu? Criscom har fått medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att rekrytera och utbilda frivilliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsberättelse Ungdomsavdelningen Skyttesektionen... 4

ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsberättelse Ungdomsavdelningen Skyttesektionen... 4 ÅRSREDOVISNING För Trelleborgs försvarsutbildningsförening räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Ungdomsavdelningen... 3 Skyttesektionen... 4 Resultaträkning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut 2016 Skåne Försvarsutbildningsförbund

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut 2016 Skåne Försvarsutbildningsförbund Verksamhetsberättelse med Årsbokslut 2016 Skåne Försvarsutbildningsförbund 846001-0146 Allmänt Först ett stort tack alla ledare och funktionärer i förbundet och våra föreningar för det arbete ni lägger

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Militärpolisförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Militärpolisförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Militärpolisförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsstämma Föreningsstämman avhölls på Kavallerikasern, Lidingövägen Stockholm, den 28 januari 2014. Vid stämman valdes följande personer till nämnda befattningar.

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Stadgar för FRO Sollefteå 231

Stadgar för FRO Sollefteå 231 Stadgar för FRO Sollefteå sid 1(5) Stadgar för FRO Sollefteå 231 Fastställda vid avdelningsstämman 2011-02-05 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Sollefteå (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning

Läs mer

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig INRIKTNING 2015 & 2016 Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig 1 Innehåll vår Verksamhetsidé... 3 INLEDNING... 4 VAD ska åstadkommas... 6 AXPLOCK

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995 2007-02-01 Sida 1 (7) Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR För Luftvärnets befälsutbildningsförbund Förbundet bildat den 30 november 1995 av Stockholms Luftvärnsförening bildad den 13

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114 Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Styrelsen för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 26 augusti 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

orsvars UTBILDARNA Uddevalla Verksamhetsberättelse 2012

orsvars UTBILDARNA Uddevalla Verksamhetsberättelse 2012 orsvars UTBILDARNA Uddevalla Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRSVARSUTBILDARNA UDDEVALLA 2012 1. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Sidan 1 av 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsemöten: Styrelsen har haft tre protokollförda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm STADGAR FÖR Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm Föreningen bildad den 26 oktober 2015 Godkända av : Hemvärnsbefälets Riksförbund den 15 december 2015, Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland den

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010 Eslövs Stadskärneförening Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Eslövs Stadskärneförening är ett samarbete mellan handlare, Eslövs kommun, fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv med syfte att

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer