SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan"

Transkript

1 folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006

2 Verktygen Internet har helt ändrat förutsättningarna för studier på distans. Det gäller inte minst den fria tillgången till all slags information samt snabbheten i all kommunikation. Plus tillgängligheten, var du än är, när du själv vill Men Internet innehåller också en massa skräp, inklusive lögner och bedrägerier, och man kan behöva hjälp med att bedöma källorna och med att sålla agnarna från vetet. Och för att studera med hjälp av Internet räcker det inte med att bara ha tillgång till en mängd information. Man behöver också ha möjlighet att bearbeta och diskutera det man hittar tillsammans med medstuderande, så som man t.ex. gör i studiecirklar. Till folkbildningens förfogande finns därför två grundläggande resurser: Folkbildningsnätet och Pedagogiska resurser. Med det virtuella studierummet som mötesplats, av Tore Persson, handlar om Folkbildningsnätet som en digital plattform för folkhögskolekurser och studiecirklar som bl.a. använder sig av distansmetoder. Det är på Folkbildningsnätet som de virtuella studierummen skapas och det är där man möts, samtalar, diskuterar Virtuellt bibliotek med ständiga öppettider, av Lars-Göran Karlsson och Ronny Schueler, handlar om Pedagogiska resurser, som är en databas där man får sakkunnig hjälp med att hitta relevant information på Internet. Här finns även möjligheter för folkhögskolor och studieförbund att dela med sig av studiematerial m.m. till fördel för alla inom folkbildningen. 56 folkbildning.net

3 Med det virtuella studierummet som mötesplats av Tore Persson Samtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det som en gång begyntes kring lägereldar under stjärnorna (Olle Hammarlund), är den drivande kraften i de lärprocesser som folkbildningen består av. Den vanliga studiecirkeln till exempel, den som så många av oss går till varje onsdag kväll, eller när det nu är, den rymmer många slags aktiviteter men i dess centrum finns hela tiden samtalet. Samtalet i cirkelrummet är studiecirkelns nav och energikälla. På samma sätt är det i de studiecirklar eller andra mötesbaserade kurser i vilka studierna helt eller delvis sker på distans. Det är i det virtuella samtalsrummet som cirkelns eller kursens deltagare möts, det är där man tillsammans bearbetar sina intryck och erfarenheter, prövar idéer och teorier, får hjälp att se sammanhang osv. Det är där man möter andras erfarenheter, tolkningar, värderingar och åsikter. Det är i detta virtuella samtalsrum som man gemensamt förvandlar mer eller mindre fragmentarisk information till meningsfulla kunskaper och insikter. Folkbildningsnätet På Folkbildningsnätet som är den dominerande tekniska plattformen för flexibelt lärande inom folkbildningen har varje kurs eller cirkel som använder sig av distansmetodik sitt virtuella studierum, sitt samtalsrum, med alla de extra resurser som respektive lärare eller cirkelledare väljer att använda sig av. folkbildning.net 57

4 Folkbildningsnätet skapades 1996 för att främst fungera som ett pedagogiskt verktyg för folkhögskolor och studieförbund. Bakgrunden var att folkbildningen då fick möjlighet att söka projektmedel för att prova och utveckla distansmetodik. Med ett gemensamt nät Folkbildningsnätet var tanken att folkhögskolorna och studieförbunden skulle slippa slösa pengar på att köpa in egna nät och programvaror för att istället kunna satsa sina utvecklingsmedel på just den metodiska utvecklingen. Vilket också till stor del blev följden av satsningen på Folkbildningsnätet. FirstClass ett mångsidigt konferenssystem Folkbildningsnätet är ett FirstClass-nät, ett s.k. konferenssystem, vilket innebär att kommunikationen i virtuella konferenser är själva kärnan i systemet. Enkelheten och smidigheten i att konferera gör FirstClass särskilt väl lämpat som ett nät för folkhögskolor och studieförbund, eftersom konfererandet, samtalet, är själva kärnan i folkbildningens pedagogiska arbetssätt. FirstClass är dessutom ett mångsidigt verktyg och redan från starten av Folkbildningsnätet började man använda det för många olika syften och inte bara som pedagogiskt verktyg: för samarbeten av olika slag, för att skapa intranät för folkhögskolor och studieförbund, som e-postsystem, för att lägga ut hemsidor etc. En av fördelarna med denna mångsidiga användning är att det varit relativt lätt för många folkhögskollärare och cirkelledare att komma igång med att använda nätet som pedagogiskt verktyg; de är ju redan vana användare av FirstClass. Det virtuella samtalsrummet En konferens på Folkbildningsnätet fungerar som ett vanligt fysiskt cirkelrum; det är här man samlas och genom gemensamma samtal för cirkelstudierna framåt, det är här man planerar studierna, formulerar frågor, bestämmer läsuppgifter, diskuterar och analyserar det man läst etc. Men till skillnad från det vanliga, fysiska cirkelrummet är det virtuella cirkelrummet, konferensen, alltid öppet och alltid tillgängligt för 58 folkbildning.net

5 För en ny användare av Folkbildningsnätet i detta fall cirkelledaren Oscar Olsson kan det privata skrivbordet se ut så här. Förutom de konferenser och andra resurser (mailbox m.m.) som alla har tillgång till tillhör Oscar studieförbundet NBV. Dessutom är han med i en studiecirkel om EU. När samme användare hunnit vara med ett tag på nätet har han anpassat sitt skrivbord så att det passar hans intressen. I den öppna konferens-miljön har han hittat ett antal konferenser som han lagt direkt på skrivbordet så han har dem lätt tillhands, t.ex. Öppet forum. På så sätt ser han direkt när han kopplar upp sig vilka konferenser som fått en röd flagga, vilket är de där det finns minst ett nytt ännu oläst meddelande. Dessutom har han skapat några extra resurser åt sig själv, som exempelvis en egen hemsida på Internet, vilken man kan utforma mycket enkelt med FirstClass. deltagarna oavsett var i världen de är eller när på dygnet de föredrar att delta. Här kan man till skillnad från i det fysiska rummet prata i mun på varandra och komma och gå som man vill utan att man stör någon. folkbildning.net 59

6 Ett exempel på ett virtuellt kursrum (konferens) på Folkbildningsnätet, med en gruppbild på deltagarna som bakgrundsbild. I nedre delen av detta virtuella studierum ligger meddelanden från deltagarna. I övre delen, till höger, ligger ett antal ikoner, bakom vilka finns ett virtuellt café (eller bistro ), en mapp med uppgifter etc Nätet är även till för vanliga cirklar Folkbildningsnätet är för övrigt en resurs även för vanliga studiecirklar, de som traditionsenligt träffas en kväll i veckan. Det finns cirklar och kurser där deltagarna egentligen vill ha kontakt med varandra oftare än vad studieförbundet planerat för eller har råd med. Med en virtuell konferens är det så mycket enklare än till exempel med telefon eller vanlig e- post. Alla inlägg, alla frågor och kommentarer, och all information blir tillgängliga för alla deltagare. I det virtuella studierummet finns också tid att ställa de där speciella frågorna som man så ofta av tidsbrist avstår från att ställa i det fysiska rummet. Här kan man också få utrymme för långsamhet och eftertänksamhet på ett annat sätt än inför studiekamraterna i det fysiska rummet. I det virtuella rummet kan man till exempel i sin egen takt begrunda en fråga och kommentera den någon eller några dagar senare. I det fysiska rummet blir detta ofta inte av. 60 folkbildning.net

7 Med några bilder, och kanske med hjälp av Photoshop, kan man med enkla medel skapa en tilltalande studiemiljö, som i detta exempel från Karlskoga folkhögskola. Det blir också enklare att förbereda sammankomster, att hålla kontakt med och uppdatera den deltagare som på grund av sjukdom eller annat skäl måste avstå från någon av sammankomsterna. Samtalsrum eller konferensanläggning? I den traditionella studiecirkeln den som t.ex. träffas varje onsdag kväll möts man vanligen i en bestämd lokal och har kanske också tillgång till ett fikarum. På Folkbildningsnätet finns inga fysiska begränsningar; där skulle man enkelt kunna skapa en hel virtuell konferensanläggning för cirkeln eller kursen. Men ofta låter cirkel- eller kursledaren studierna starta med bara det virtuella cirkelrummet och kanske ett cirkelcafé. Cirkelcaféet fungerar som fikarasterna under en traditionell studiecirkel; det är där man passar på att lära känna varandra mer personligt än i studierummet. Cirkelcaféet kan också fungera som en lite lättsammare uppvärmnings- och övningskonferens de första dagarna. Därefter utvecklar man det virtuella studierummet och skapar vid behov ytterligare forum, som till exempel chatrum, konferenser för specialfrågor, bibliotek etc. Då får man en dynamisk studiemiljö, med samtalsrummet i centrum, som kontinuerligt anpassas efter deltagarnas intressen och behov. Det finns en viktig poäng i att starta med ett minimalt utrustat studierum (konferens). Därmed visar man tydligt för deltagarna att hur studierummet utvecklas beror just på deras behov och önskemål. Ett mer folkbildning.net 61

8 När Oscar Olsson dubbelklickar på ikonen NBV EU-cirkel öppnas den och där ligger hans välkomst-meddelande till de andra cirkeldeltagarna. Han har lagt ut studieplanen, skapat ett café för mer socialt umgänge deltagarna emellan samt lagt ut ett antal Internet-länkar och dokument om EU som cirkeldeltagarna kan använda sig av. färdigutrustat studierum är visserligen enkelt att ändra men det förmedlar lätt intrycket att allt är bestämt från början och att deltagarna inte har mycket att säga till om beträffande cirkelns upplägg. Olika möjligheter Det finns olika forum eller resurser som man kan knyta till den virtuella studiemiljön, så som exemplet på s. 63 visar. Varje cirkel eller kurs som använder sig av Folkbildningsnätet utformar naturligtvis sin virtuella studiemiljö som det passar just den cirkeln eller kursen; på Folkbildningsnätet finns inga standardlösningar. Nya forum: Det är till exempel enkelt att skapa nya forum för olika slags diskussioner, för information från lärare och handledare, för fackmän man knyter till cirkeln, för s.k. online-seminarier etc. Fackmannamedverkan: Att anlita en s.k. fackman är något man sällan gör i en cirkel; hon eller han bor för långt bort, har inte tid när cirkeln har tid eller är för dyr. Men en cirkel, eventuellt i samarbete med andra cirklar kring samma ämne, kan enkelt knyta en fackman till sig genom en virtuell konferens; inget behov av resor och frågor besvaras när fackmannen eller -kvinnan har tid. Bibliotek: Man kan skapa virtuella bibliotek med dokument som ligger tillgängliga för deltagarna. Där kan finnas mappar med länkar till 62 folkbildning.net

9 När EU-cirkeln varit igång ett tag har ett antal diskussioner kommit igång. Oscar, cirkelledaren, har även försett cirkeln med fler resurser: bilder, en ordlista och s.k. podcasts (fria radioprogram, föreläsningar eller lektioner som man kan prenumerera på). Uppenbarligen förbereder cirkeln även en studieresa webbplatser på Internet som innehåller intressant information för cirkeln. Man kan t.ex. prenumerera på elektroniska nyhetsblad till cirkeln (vilka då lämpligen kommer till en gemensam konferens). Chat: Huvuddelen av kommunikationen i exempelvis en distanscirkel sker så att säga icke-samtidigt (asynkront), det vill säga var och en kopplar upp sig när det passar honom eller henne, om det så är mitt i natten eller tidiga mornar. Det är ju en del av friheten, friheten i tid. Men många kurser och cirklar bestämmer sig för att då och då träffas samtidigt, under en tid man kommit överens om och då ha en gemensam gruppchat med varandra i ett särskilt gruppchat-rum. Sådana chattar kan exempelvis användas för att då och då snabbt stämma av hur studierna går och eventuellt justera planeringen. Hemsida: Folkbildningsnätet innehåller verktyg för att man enkelt, folkbildning.net 63

10 utan några speciella kunskaper, kan skapa egna hemsidor och omedelbart lägga ut dem på Internet. Denna möjligheten kan t.ex. användas av läraren eller cirkelledaren för att på Internet publicera eget underlag som enkelt kan uppdateras. Den kan också användas av deltagare och elever för att redovisa projekt m.m. Bakgrundsbilder: Tekniken med att lägga in bakgrundsbilder i konferenserna, de virtuella studierummen, är enkel på Folkbildningsnätet. Sådana bilder kan tjäna samma syfte som när man till exempel sätter upp affischer i det fysiska cirkelrummet från det land vars språk man studerar (som i exemplet med cirkeln om eu). Bakgrundsbilder kan också användas för att stärka gemenskapen i gruppen, genom att exempelvis lägga ut en gruppbild på deltagarna (se exempel s. 60). En sådan tar man lämpligen första gången cirkeln eller kursen träffas fysiskt; flertalet cirklar eller kurser på Folkbildningsnätet är sådana där man också träffas fysiskt, men kanske inte lika ofta som i mer traditionella studiesammanhang. Folkbildningsnätets fördelar Folkbildningsnätet är ett FirstClass-nät och har ett antal fördelar som gör det särskilt användbart som en pedagogisk plattform inom folkbildningen: Det är ett mångsidigt verktyg för att skapa virtuella konferenser, kalendrar etc, använda sig av e-post, chat, egna hemsidor etc. Det är framför allt ett konferenssystem och alltså utformat särskilt för att vara smidigt och snabbt när det gäller att föra virtuella diskussioner och samtal. Och man kan enkelt sätta det virtuella samtalsrummet i centrum för studierna. Tack vare den decentraliserade administrationen av Folkbildningsnätet går det snabbt och lätt att till exempel skapa en konferensmiljö för en folkhögskolekurs som använder sig av distansmetodik och det går lika snabbt att efterhand förändra och anpassa denna konferensmiljö till kursens skiftande behov. 64 folkbildning.net

11 För att kunna använda sig av Folkbildningsnätet krävs ett personligt s.k. användar-id och ett provisoriskt lösenord, vilket man får av den som är lokaladmin (lokal administratör) för Folkbildningsnätet på den egna folkhögskolan eller i studieförbundet. Mer information finns på Folkbildningsnätets hemsida, där man bland annat kan hämta First- Class, koppla upp sig med webb-läsare, länka sig vidare till de pedagogiska resurssidorna etc: Nätet fungerar även utan snabba Internet-uppkopplingar och kan användas av kursdeltagare som är uppkopplade med vanliga modem. Som användare kan man välja att använda sig av gratisprogrammet FirstClass, som är snabbt och smidigt, eller av de vanliga s.k. webb-läsare (Explorer m.fl.) som man använder när man surfar på Internet. Det är en klar fördel att använda FirstClass, speciellt om man regelbundet deltar i något eller några forum (exempelvis i någon distansstudiegrupp) eftersom det går snabbare och smidigare att delta i diskusioner. Snabbheten är viktig för att man bland annat ska kunna hålla uppe en ledig och obesvärad replikväxling i konferenser. FirstClass-nät, som Folkbildningsnätet, har en inbyggd funktion folkbildning.net 65

12 för att skapa webbsidor lika enkelt som man skapar ett e-post-meddelande och publicera dem på Internet, utan att man behöver skaffa särskilt Internet-abonnemang. Den som så önskar kan skapa mer komplicerade webbsidor med html-teknik eller med hjälp av särskilda program och publicera sidorna genom att dra dem in i en mapp på Folkbildningsnätet. Dessutom är själva tekniken, dvs FirstClass, intuitiv och lätt att komma underfund med till och med för datorskeptiska folkhögskollärare och cirkelledare och för dem som betraktar teknik som något nödvändigt ont! Nätet erbjuder en kort startsträcka för många lärare och cirkelledare som vill starta med flexibelt lärande. Man behöver lära sig hur man använder nätet pedagogiskt, på ett folkbildningsmässigt sätt, men själva programvaran FirstClass är man redan van vid, om skolan eller studieförbundet redan använder sig av Folkbildningsnätet. Och nätet är naturligtvis alltid tillgängligt, var du än är, när du själv vill. P.S. Lärtorget (s. 203) är ett bra exempel på hur kraftfullt en virtuell konferens kan fungera när den har engagerade deltagare. 66 folkbildning.net

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Med det virtuella

Läs mer

ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det

ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det folkbildning.net 02-03-26 07.27 Sida 67 Med det virtuella studierummet som mötesplats av Tore Persson ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det som en gång begyntes kring lägereldar

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 ett gemensamt pedagogiskt

Läs mer

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett folkbildning.net 02-03-26 07.34 Sida 77 ett gemensamt pedagogiskt verktyg av Tore Persson I är ett elektroniskt konferenssystem och ett pedagogiskt verktyg för folkhögskolor och studieförbund. Nätet är

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

f b r Folkbildningsrådet

f b r Folkbildningsrådet Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari 2000 1 f b r Folkbildningsrådet Stockholm den 9 mars 2000 Studieförbunden och Folkbildningsnätet Under februari år 2000 gjordes en enkät

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Innehåll Förord...............................................

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Digitala studiematerial

Digitala studiematerial folkbildning.net 02-03-26 07.30 Sida 97 Digitala studiematerial av Ingemar Svensson & Tore Persson Iden moderna webbaserade självstudievärlden finns pedagogen bara med i kursutvecklingsfasen. Han anger

Läs mer

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002 NÄTBILDARNAS verksamhet bygger på det mötesbaserade lärandet där samtalet är viktigt. Kurserna och cirklarna ska genomsyras av en levande samtalsform, där lärprocessen ska vara tydlig och ska präglas av

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet En kort introduktion i First Class Hur du hämtar, installerar, och använder programmet Innehåll 1.Hämta programmet / klienten...3 2.Välj operativsystem...3 3.Spara och installera programmet / klienten...5

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Folkbildningen och

Läs mer

Digitala studiematerial 2004

Digitala studiematerial 2004 Digitala studiematerial 2004 Att utvecklas som tränare Metodhandledning Inledning Efter att ha sökt och fått projektanslag inom ramen för Digitala studiematerial 2004 från CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

En för alla - Alla för en! - ledde till Stödnätet för flexibelt lärande i sörmland

En för alla - Alla för en! - ledde till Stödnätet för flexibelt lärande i sörmland Aktiva satsningar på att främja flexibelt lärande inom folkbildningen i Sörmland ledde 2005 till Stödnätet en mötesplats för folkhögskolelärare och cirkelledare som inriktar sig på flexibla arbetsmetoder.

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Organisationen

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Lyckade grupparbeten

Läs mer

Flexibelt lärande om ADHD stfb Organisation

Flexibelt lärande om ADHD stfb Organisation Flexibelt lärande om ADHD stfb Organisation Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm Projektledare Veronica Lankarbro e-postadress veronica.lankarbro@studieframjandet.se Tel 08-98 19 80 Syfte och deltagare

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016

Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016 Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016 Folkbildning med asylsökande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vilken typ av verksamhet arrangeras regionalt av ditt studieförbund?

Läs mer

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION Mora folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Webbstudieplatsen Moodle

Webbstudieplatsen Moodle Webbstudieplatsen Moodle Manual för studenter http://moodle.hv.hik.se Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar Peter Diedrichs, peter.diedrichs@hik.se Version 1.2, 8 juni 2007 Förslag och synpunkter

Läs mer

Folkbildningsnätets kommunikationsplan 2012. Kommunikationsplan Folkbildningsnätet 2014

Folkbildningsnätets kommunikationsplan 2012. Kommunikationsplan Folkbildningsnätet 2014 Folkbildningsnätets kommunikationsplan 2012 Kommunikationsplan Folkbildningsnätet 2014 1 Innehåll Förord 3 Folkbildningsnätet 4 Budskap 4 Kommunikationsarbetets målgrupper 5 Kommunikationsmål 6 Kommunikationsuppgifter

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt Lars Björklund & Hans Hartman Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt dikter och bilder för samtal om livet Samtalshandledningen vill ge inspiration och

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Politik i praktiken. Ett studiematerial från Folkpartiet liberalerna framtaget i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Politik i praktiken. Ett studiematerial från Folkpartiet liberalerna framtaget i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Politik i praktiken Ett studiematerial från Folkpartiet liberalerna framtaget i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Politik i praktiken Ett studiematerial från Folkpartiet liberalerna framtaget i

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson Tollarpsskola ITiS projekt Ht 2000 ITiS handledare: Anette Berg Ansvarig skolledare: Matts Premberg Vi som har utfört arbetet är: Sofie Frank Ove Strömvall Jonas Friberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Folkbildningsnätets kommunikationsplan 2012. Kommunikationsplan Folkbildningsnätet 2013

Folkbildningsnätets kommunikationsplan 2012. Kommunikationsplan Folkbildningsnätet 2013 Folkbildningsnätets kommunikationsplan 2012 Kommunikationsplan Folkbildningsnätet 2013 1 Innehåll Förord 3 Folkbildningsnätet 4 Budskap 4 Kommunikationsarbetets målgrupper 5 Kommunikationsmål 6 Kommunikationsinsatser

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Nät och bibliotek - två verktyg i flexibelt lärande

Nät och bibliotek - två verktyg i flexibelt lärande Med allt fler studerande i flexibla lärformer följer behov av nya stödfunktioner som underlättar studierna. Nätets nära nog obegränsade möjligheter till information kombinerat med tillgång till personlig

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Lärtorget ett stöd för en kontinuerlig lärar- och ledarfortbildning för folkbildningens flexibla lärande

Lärtorget ett stöd för en kontinuerlig lärar- och ledarfortbildning för folkbildningens flexibla lärande CFL:s Lärtorg är en deltagarstyrd lärgemenskap för folkbildningens flexibla lärande. I den nedanstående artikeln berättar Lärtorgets moderator Mathias Anbäcken hur Lärtorget växte fram, vilka tankar som

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Den flexibla studiecirkeln

Den flexibla studiecirkeln Den flexibla studiecirkeln introduktion för nybörjare Brita Bodén & Lars-Göran Karlsson Nationellt centrum för flexibelt lärande 2007 58 Den flexibla studiecirkeln introduktion för nybörjare Brita Bodén

Läs mer

Flexibel utbildning på distans

Flexibel utbildning på distans folkbildning.net 02-03-25 21.05 Sida 201 Distanspedagogik Flexibel utbildning på distans ett kapitel fullt med svärord av Mikael Andersson Iuppdraget för min organisation, Distum, anges det att vi ska

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Projektmaterial. Kid-IT. Kjesäters folkhögskola

Projektmaterial. Kid-IT. Kjesäters folkhögskola Projektmaterial Kid-IT Kjesäters folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net KJESÄTERS FOLKHÖGSKOLA ITISRAPPORT

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Projektmaterial. Kjesäters folkhögskola

Projektmaterial. Kjesäters folkhögskola Projektmaterial INTERAKTIV PORTFOLIO Kjesäters folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 av Ingemar

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Projektmaterial OM LÄRANDE PÅ DISTANS. Runö folkhögskola

Projektmaterial OM LÄRANDE PÅ DISTANS. Runö folkhögskola Projektmaterial GEMENSAM REFLEKTION OM LÄRANDE PÅ DISTANS Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén Se Tranströmer Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selén Se Tranströmer dikter och bilder för samtal om dikt och liv Samtalshandledningen vill ge inspiration och idéer för det goda, fördjupande

Läs mer

www.folkbildning.net/ds

www.folkbildning.net/ds www.folkbildning.net/ds metodhandledning Inledning Öga och seende är ett digitalt webbaserat studiematerial som vänder sig till unga vuxna. Dessa unga vuxna kan befinna sig i i grundskolans sista stadium,

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström Bättre svenska Ingesunds folkhögskola 2012-12-27 Hans Hellström hans.hellstrom.ingesund@folkbildning.net 0703-927599 2. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte var tvådelat. Dels ville vi pröva

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Lärgemenskaper

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet på Dina villkor

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet på Dina villkor STUDIEHANDLEDNING Kvalitet på Dina villkor Studiehandledning: Kvalitet på Dina villkor 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer