Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen 2014-01-01 -- 2014-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Medlemsförteckning

2 2 Styrelse och revisorer Ordförande Axel Lagerfelt, Tolefors gård, Linköping Vice ordförande Anna Bodin, Bäddarö gård, Grillby Sekreterare Anders Hartman, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Övriga ledamöter Hans Andersson, SLU, Institutionen för ekonomi, Uppsala Per Emgardsson, Land Lantbruk, Stockholm Jan Fimmerstad, Taxinge gods, Nykvarn Lars Elfverson, Kölby gård, Ljungbyholm Revisorer Aukt revisor Christer Forsberg, KPMG, Stockholm Nils Jonsson, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Revisorssuppleanter Aukt revisor Karin Söderbäck, KPMG, Stockholm Olof Janson, Kårtorp, Götene Möten och sammanträden Styrelsen för har under verksamhetsåret 2014 hållit sammanträden den 8 januari, 23 april, 9 oktober och 2 december. Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 20 maj Mötet ägde rum på Svartå slott, Nyland, Finland, i samband med den årliga exkursionen. Medlemmar Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 293 privatpersoner och företag.

3 3 Exkursionen Årets exkursion gick till Finland den maj. Starten blev ett besök på det formellt äldsta svenska hushållningssällskapet, Finska Hushållningssällskapet i Åbo. Stadgarna godkändes redan år Direktör Jörgen Grandell berättade att strukturomvandlingen går snabbt i Finland. I dag finns knappt gårdar med i snitt 41 hektar åker och 51 hektar skog. Växtodling och svinproduktion finns i sydväst medan de mjölkgårdarna finns i öster och norr. Från Åbo körde vi till Toni Mellers gård Alihakantila. Som många andra större sydfinska jordbrukare direktsår Tomi sina 100 hektar med en VM-maskin för att spara tid och pengar. Tomi odlar vårvete, maltkorn, havre och rybs och har investerat i en stor fliseldad tork från Antti. Varmluftspannan värmde torken, intill stod en vattenkyld panna för maskinhall och bostäder. Vid sidan av lantbruket bedriver Tomi också en järnhandel. Hos torktillverkaren Antti Teollisuus OY fick deltagarna se produktionen av torkar. Företaget tillverkar även transportörer och fartygsdörrar, bland annat till fartyget vi reste med till Åbo. Därefter vände bussen söderut till Mika Äijälä som odlar 540 hektar åker med vårvete, maltkorn och vårraps. Vårvetet ger i snitt 5,5 ton och som bäst 7 ton per hektar. Prisnivån liknar den svenska, och det finns tre stora spannmålsköpare. Mika berättade att han kvitterar ungefär stödkronor per hektar och han avslöjade att markpriset är kronor per hektar! Bussen fortsatte mot logi och årsmöte på Svartå slott, som har en spännande anknytning till inbördeskriget Följande dag gick färden till Laxpojo gård i Lojo vilken tillsammans med Vaanila gård drivs av Nina van der Pals och Michael Hornborg. För några år sedan var Michael ordförande för MTK (finska LRF) och han gav oss sin syn på lantbrukspolitiken. På Laxpojo finns varmblodshästar och man ordnar hopptävlingar, medan Vaanila gård har islandshästar för terrängritt. Gårdarna drivs ekologiskt. Michael underströk att det handlar om att förädla driften av gården, ju mer förädling desto mer får man kvar som brukare. Det handlar om allt från att sälja annonsplats längs vägarna via ridningen till att utnyttja både stödsystem och restriktionerna kring vattenskyddsområdet till sin fördel. Efter besöket på Laxpojo körde bussen vidare mot Gårdskulla Gård med ägaren Gustav Rehnberg som guide. Gårdskulla omfattar 700 hektar åker varav 530 hektar sedan några år är ekovall. Gården samdrivs med Laxpojo och produktionen är framför allt ekokött från Aberdeen Angus. Även Gårdskulla satsar på att sälja upplevelser, här finns ett konferenscenter och ett omfattande traktormuseum som mycket tydligt höjde stämningen bland deltagarana. Gustv Rehnberg gav en levande beskrivning av både Finlands och gårdens 1900-talshistoria, 1950-talets sovjetiska militärbas Porkala låg bara ett par kilometer bort. När deltagarna lekt färdigt med museets körbara gammeltraktorer stod en rundtur i Helsingfors på tur. Därefter avslutade Per Thunström resan med att berätta om Jordbrukstekniska föreningens ursprung i väntan på att färjans buffé skulle öppna och hemresan påbörjas.

4 4 Silverbillen Stipendiet Silverbillen är en belöning för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk. Stipendiebeloppet är kronor. Silverbillen delades ut i juni på Borgeby Lantbruksdagar. En ny app för mobiltelefoner kan hjälpa lantbrukare att få bättre koll på gårdens bränsleförbrukning, gödselspridning och ensilagemängder. Appen har utvecklats av Victor Johansson på Bleckenstad Gård söder om Mjölby. För det fick han årets Silverbillenstipendium. Appen fungerar så att man matar in data i den via mobiltelefonen, t ex hur mycket diesel man har tankat i traktorn och vilket arbete man har utfört med den. Uppgifterna sparas och bearbetas i appen, och när man sedan kommer hem kan man gå in och se hur mycket bränsle man har förbrukat på ett visst arbetsmoment. Man kan även filtrera beräkningarna på olika förare, arbetsmoment eller tidsperiod. Appen ersätter alltså inte bara penna och papper, den utför också automatiska beräkningar. Och skulle man råka tappa telefonen i gödselbrunnen eller köra över den, finns uppgifterna lagrade i ett digitalt moln och kan hämtas med en ny telefon. Resestipendium för studerande delar ut resestipendier till studenter inom området jordbruk och teknik. Resan ska syfta till att öka kunskapen inom jordbrukets maskiner och byggnader. Under året har sju ansökningar om resestipendium inkommit, varav fyra ungdomar beviljades sammanlagt kronor. Publikationer Föreningens medlemmar har erhållit två nummer av JTI Institutet för jordbruks- och miljötekniks kundmagasin DRIV, ett på våren och ett på hösten.

5 Resultaträkning Intäkter Not Medlemsavgifter : :00 Intäktsräntor 400:90 463:19 Utdelning : :40 Summa intäkter : :59 Kostnader Kontors- och övriga omkostnader : :00 Annonsering : :00 Exkursion : :00 Temadag :00 Intressentavgift SJMF : :00 (Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning) Stipendieverksamhet/Bidrag : :00 Summa kostnader : :00 Årets resultat : :59 Not 1 Not 2 Not 3 Upplysning om revisorns arvode: KPMG kr. Deltagaravgifter kr, kostnader :04 kr. Nettokostnad från exkursionen uppgår till :04 kr. Stipendiet Silverbillen kr, Resestipendium kr samt omkostnader för utdelning av stipendier 6 718:75.

6 6 Balansräkning per Tillgångar Not Kundfordringar :00 Upplupna intäkter :00 Aktier : :93 Bank : :03 Kassa och PlusGiro : :13 Summa tillgångar : :09 Skulder och eget kapital Eget kapital : :50 Årets resultat : :59 Summa eget kapital : :09 Fond för stipendieverksamhet : :00 Leverantörsskulder : :00 Övriga kortfristiga skulder - -49:00 Upplupna kostnader : :00 Summa skulder och eget kapital : :09 Not 4 Marknadsvärde : :80

7 7 Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i resultaträkningen, sidan 5, samt i balansräkningen, sidan 6. För verksamhetsåret 2014 har medlemsavgiften varit 300 kronor för privatpersoner och företag. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik svarar för föreningens administration. Förslag till vinstdisposition Årets resultat :04 Balanserat överskott sedan tidigare :09 Belopp som står till stämmans förfogande :05 Styrelsen föreslår att :05 balanseras i ny räkning. Uppsala den 9 mars Axel Lagerfelt Anna Bodin Anders Hartman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Hans Andersson Per Emgardsson Jan Fimmerstad Lars Elfverson Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats. Stockholm och Uppsala den / Christer Forsberg Auktoriserad revisor Nils Jonsson Agronom

8 8 Medlemsförteckning per Abrahamsson, Mats Froarp ASARUM Adolfsson, Familjen Möllenäsvägen LÖVESTAD AGCO AB Box UPPSALA Agroelit AB Dag von Bothmer, Ekensholm MALMKÖPING Andersson, Benny Nima Maskinteknik AB, Box ÖREBRO Andersson, Bo Fresiagatan HELSINGBORG Andersson, David Bergsgatan VALSKOG Andersson, Fredrik Viby, Sävgården ARBOGA Andersson, Gösta Byvägen SÖDERTÄLJE Andersson, Hans Giresta by ÖRSUNDSBRO Andersson, Hans Stora Hammars bygata HÖLLVIKEN Andersson, Lars Bil & Traktorservice i Stigtomta AB, Box NYKÖPING Andersson, Leif Sojdungs gård, Sojdungs, Fole VISBY Andersson, Nils-Åke Högsta Gård KÖPING Andersson, Per SLU/Ledningens kansli, Box UPPSALA Andréson, Bengt HS i Värmland, Ventilgatan KARLSTAD Arnesson, Henrik Norra Hagen, Pl ONSALA Arvidsson, Eskil Idrottsvägen ENEBYBERG Askling, Lars Tegneby Gård BORENSBERG Banér, Carl Holm, Sjöö ÖRSUNDSBRO Barreng, Sofia Ormesberga, Kyrkotorp ÖR Bengtsson, Anders Östra Kyrkogatan 14 A NYKÖPING Bengtsson, Lennart SLU/LBT, Box ALNARP Bennet, Jacob Slättäng ESLÖV Berggren, Carl-Fredrik Södra Holländarevägen SVÄNGSTA Berggren, Lars Gungvala Gård AB, Gungvalavägen SVÄNGSTA Bergquist, Leif Bärsta Gård STIGTOMTA Bertilsson, Magnus Asketorps gård SKÖVDE Birch-Lensen, Peter Länsförsäkringar Skåne MALMÖ Björkman, Björn Lantbrukets Brandskyddskommitté STOCKHOLM Björnberg, Torsten Stenmossevägen 3, Björneberg NYKVARN Björsell, Lars Bodaholm SÄFFLE Bodin, Håkan och Anna Löt, Bäddarö gård GRILLBY Bonde, Carl Bordsjö skogar AB, Hörningsholm MÖRKÖ Borgenstierna, Agneta Sätuna gård BJÖRKLINGE Broström, Ulrica HS i Värmland, Ventilgatan 5D KARLSTAD Brunnström, Lars Stureholms Gård ÖDÅKRA Brunsberg, Urban Långtora, Grän ENKÖPING Börjesson, Magnus Högåsa Gård AB VRETA KLOSTER Carlsson, Gunnar Boo Egendom AB, Ågatan HJORTKVARN Carlsson, Matts Spännars Björksta VÄSTERÅS Cedergren, Björn Christinelunds Gård VASSMOLÖSA von Celsing, Peter Hvarsta ESKILSTUNA von Corswant, Gunnar Lummelunda, Etebols VISBY

9 9 Cronstedt, Peter Kylebergs Säteri VÄDERSTAD Curman, Carl Antuna Gård UPPLANDS-VÄSBY Dahlberg, Per Olof A J Dahlbergs Slakteri, Box BRÅLANDA Dahlqvist, Johan J. Dahlqvist Maskin AB, Gillberga gård KLIPPAN Dahlqvist, Olof Möllehall FÅGELMARA Dalme, Bengt Hammars gård ODENSBACKEN Danielsson, Ingmar Pl ÅKERS STYCKBRUK Danielsson, Ulf Paviljongsvägen 3a KALMAR DeLaval Hamra gård AB Christer Gunstad TUMBA Det Konglige Selskap for Hellerud gård, Bråteveien 200 NO-2013 SKJETTEN, Norge Norges Vel Douglas, Archibald Dunker Ekensholm MALMKÖPING Edling, Anders Valla gård BETTNA Eke-Göransson, Claes Åbylunds Säteri VADSTENA Ekström, Per-Erik Isätra SALA Ektander, Göran Tåkern Grönt, Karlebytorp VÄDERSTAD Ektander, Håkan Stora Wahlby VÄDERSTAD Elferson, Gunnar Kölby Gård LJUNGBYHOLM Elfverson, Lars Kölby Gård LJUNGBYHOLM Eljansbo, Olof Eljansbo, Pl SALA Emgardsson, Per Sör, Hårsbäck HEBY Emmervall, Jan S:t Paulsgatan 4 A STOCKHOLM EMVE i Åstorp AB Box ÅSTORP Englesson, Lennart Wiketorp Pl KÄVLINGE Engström, Lars Ottekil BJÖRKVIK Engström, Niclas Vallby by ENKÖPING Ericsson Ignell, Johan Wäsby Terrasilva AB, Wäsby gård FJUGESTA Erikson, Håkan Viggeby Jordbruk AB, Viggeby SVARTSJÖ Eriksson, Mats Sättra gård AB UPPLANDS-VÄSBY Eriksson, Olav L.E.Vegetables & Co AB, Ytterby gård ODENSBACKEN Esplunda Lantbruk Per Nilsson, Bred, Esplunda ENKÖPING Fimmerstad, Jan Taxinge gods NYKVARN Fimmerstad, Per Taxinge-Näsby Gods, Taxinge NYKVARN Findus Sverige AB BJUV Fischer, Sven Sörby Säteri, Norrbyås 414, Hidingsta ÖREBRO Fjelkner, Per Gisel Flodala FJÄLKINGE Fladje, Per Fladje gård ELDSBERGA Forss Jannes, Björn Tallgatan GNESTA Franzén, Patrik Valsta gård KLOCKRIKE Fredin, Anders Kagghamra gård GRÖDINGE Frennemark, Marcus Fjärlöv VINSLÖV Friberg, Claes Malma gård GÖTENE Frisk, Peter Järsberg KRISTINEHAMN Frugårdens Egendom AB Frugården VARGÖN Fällman, Anders LRF Media AB STOCKHOLM Granath, Jan Hovgården SKÄNNINGE

10 10 Gunstad, Tommy och Mona Dingtuna prästgård VÄSTERÅS Gustafsson, Johan Stenvägen 29 C MARIEFRED Gustafsson, Kristina Slöinge Lantmän, Virkesvägen SLÖINGE Gustavsson, Alf G Börje, Alsta UPPSALA Gustavsson, Anders Runnaby gård ÖREBRO Gustavsson, Henrik Husby Sjutolft, Verkesta EKOLSUND Gustavsson, Sture Lillvägen VADSTENA Gyllenstiernska Krapperups Kyrkoväg NYHAMNSLÄGE Krapperupsstiftelsen Haddorps säteri AB Ola och Lennart Secher VIKINGSTAD Hallqvist, Carl-Herman Skattegården, Häggesled JÄRPÅS Hallsta gård AB Per Dellrud, Hallsta GNESTA Hansén, Per Salagatan ENKÖPING Hansson, Kurt Norrbäck SALA Hartman, Anders JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Box UPPSALA von Heidecken, Claes Härlingstorp AXVALL Helgesson, Anders Viggesnäs HEDEMORA Helgstrand, Lars Tillinge Lundby Gård ENKÖPING Hellberg, Jan Veckholm, Härjarö ENKÖPING Hellqvist, Göran Vadstena Bokföringsbyrå, Box VADSTENA Hellqvist, Rikard Bergström & Hellqvist, Box UPPSALA Hemming, Jan-Gerhard Härlunda, Gamla prästgården SKARA Hermelins i Skänninge Olof Hermelin, Fallsbergs gård SKÄNNINGE Hesselbyholms Lantbruks AB Per Olsson, Hesselbyholms Gård STRÄNGNÄS Hidén, Christian Forsviks säteri SÄFFLE Hilbrand, Lars-Ove Hilbrands Energi, Vistad Mellangård VÄDERSTAD Hjalmarsson, Björn och Solinge Säteri SKULTUNA Marie von Hofsten, Erik Kilagården SKARA Hult, Gunnar Staby Gård HÖGSBY Håkans Mink AB Marum, Bränningeberg SKARA Håkansson, Lars-Göran och Gräsgärde VASSMOLÖSA Annika Höijer, Bengt Isätra Norrgård SALA Höijer, Svante Isätra Norrgård SALA Ihrsén, Robert Frösthukt kensta 6, Kusgården FJÄRDKUNDRA Insulander, Alf Wappa Säteri ENKÖPING Isoz, Michael Åda Gods AB TROSA Ivedal Lantbruk AB Mälbygården, Villberga GRILLBY Jakobsson, Lars-Erik Solla Herrgård VIKINGSTAD Janson, Olof Kårtorp GÖTENE Janson, Åke Kårtorp GÖTENE Jansson, Gustav Sparrsätra, Benala ENKÖPING Jansson, Magnus Maskinhandler Inkøbsringen amba, BÄLINGE Åkerby Söderby 206 Jephson, Göran Trantorps gård KARLSKRONA

11 11 Jerrhagen, Roger Larsgården Knäm TANUMSHEDE JK Lantbrukstjänst Nybo VÄRSÅS Johansson, Anders Norrstävlö Gård AB ROCKNEBY Johansson, Anders Skogsvägen NÄVEKVARN Johansson, Bo Bottorp VASSMOLÖSA Johansson, Gustav Robacken VASSMOLÖSA Johansson, Magnus Bleckenstad gård MJÖLBY Johansson, Mats Hidinge gård FJUGESTA Johansson, Ove Robacken VASSMOLÖSA Johansson, Richard Västergården, Erikstad MELLERUD Jonsson, Claes Bankebolet TIBRO Jonsson, Göran Styrshult HJO Jonsson, Lars-Håkan Kyrkeby Egendom, Måsos ÖREBRO Jonsson, Nils Östergården, Rakered storgård VIKINGSTAD Jordbruksaktuellt Stefan Ljungdahl, Boställsvägen ÖREBRO Jönsson, Ronny Underbacken Bällefors MOHOLM Karlsson, Anders Husby Sjutolft, Holm EKOLSUND Karlsson, Fredrik Olof Lars Gård TVÅÅKER Karlsson, KG Storegården Häggesled JÄRPÅS Karlsson, Per Boarps gård, Ekåsen ELDSBERG Karlsson, Peter Häringe gård VÄSTERHANINGE Karlsson, Stefan Björksunds gård TYSTBERGA Kihlén Erik Chicago TIERP Kihlén, Stig Chicago TIERP Kinch, Claes Vallåkragården VALLÅKRA Kinch, Gunnar Belteberga VALLÅKRA Kindstrand, Otto Snesta Gård, Spelvik NYKÖPING Knutsson, Lars Bordsjö ANEBY Knutsson, Ragnar Lagmansberga storgård SKÄNNINGE von Koch, Johan Augerums Gård KARLSKRONA Kommunal Anders Bergström, Box STOCKHOLM von Krusenstierna, Jan Ågesta gård FARSTA Kvist, Daniel Kronåsvägen 82 B UPPSALA Lagerfelt, Axel Tolefors Gård LINKÖPING Lagunda Animalieprod. AB Fittja Gård ÖRSUNDSBRO Larsson, Rolf Vickervägen LJUNGBYHOLM Leijonhufvud, Erik Göksholm STORA MELLÖSA Lida gård & Maskin AB Henrik Gustafsson, Lida gård STRÄNGNÄS Lidberg, Johan Flo, Logården GRÄSTORP Lilliehöök, Johan Lindhults Lantbruk AB LÅNGÅS Lindén, Stig Österskog BORENSBERG Ling, Lennart Brynhildsvägen BROMMA Linge, Staffan Pl 8446, Kattemåla TREKANTEN Ljungar, Staffan Tyska bruket, Pl KALMAR Lorenz, Yngve och Monica Rallsta Herrgård HALLSTAHAMMAR Lorin, Lars Skattegården VIKINGSTAD

12 12 Lovang Lantbrukskonsult AB Box VIKINGSTAD Lundborg, Ingemar Skofteby Säteri, Norra Härene LIDKÖPING Lundborg, Olle Wrå Säteri VÄNGE Lundgren, Jan Ambjörnsgården JÄRPÅS Lundqvist, Sten Länsförsäkringar Älvsborg, Box VÄNERSBORG Länsförsäkringar Uppsala Anders Johansson, Box UPPSALA Löwén, Johan Sjösa Förvaltnings AB, Sjösa gård NYKÖPING Magnusson, Martin Alby gård, Arrendebostaden TYRESÖ Mattsson & Stockzelius PerArne Mattsson, UPPSALA Agritektkontor AB Hållnäsgatan 5 Mattsson, Claes Stora Sjögestad Gård VRETA KLOSTER Montgomery-Cederhielm, Segersjö herrgård ODENSBACKEN Robert Mörby Drift AB Mörby gård RIMBO Neuman, Lars Timmele, Hasselbacken TIMMELE Nilsén, Magnus Kroka gård, Djursviksvägen 23 B SÖDERÅKRA Nilsson, Bruno Rapphönsvägen 16 B UPPSALA Nilsson, Carl-Fredrik Hagstigen BORENSBERG Nilsson, Claes Bernströmsvägen TULLINGE Nilsson, Claes-Göran Kalmar Lantmän, Box KALMAR Nilsson, Henrik Hushållningssällskapet Väst, Box VÄNERSBORG Nilsson, Ove Karlsborg LJUNGBYHOLM Nordstrand, Olof Stora Bärby gård ÖRSUNDSBRO Norman, Odd och Maud Ejmunds gård, Roma, Ejmunds ROMAKLOSTER Nuntorpsskolan Per Fahlén BRÅLANDA Närlant Import AB Sven Göran Zetterman, Filarevägen 8, Lillån ÖREBRO Ohlsson, Bengt Viking Malt, Exportgatan HALMSTAD Olai, Birger Åkerby Lantbruk AB, Åkerby MOTALA Olsson, Emil Slätte gård TÖREBODA Olsson, Helena Kårtorps Gård VALDEMARSVIK Paus, Christopher H:son Herresta säteri MARIEFRED Paus, Fredric Herresta säteri MARIEFRED Persson, Björn Sjöbacka gård STRÄNGNÄS Persson, Lars Russelbacka JÄRPÅS Persson, Sven Johan Surbrunnsgatan SKARA Peterson, Nils Malma Västergård LINKÖPING Pettersson, Conny Danbyholm BJÖRKVIK Pettersson, Eva Ströms gård ROSERSBERG Piper, Fritz Krageholmsvägen YSTAD Qvantenburgs säteri Sören Kvantenå MELLERUD Rappe, Thomas Strömsrums gård ÅLEM Reuterström, Peter och Stora Lövhulta gård ESKILSTUNA Karola Rickling, Jan och Susanne Giresta, Röloppe gård ÖRSUNDSBRO Rinman, Christian Wallstanäs Säteri ROSERSBERG Rinman, Peder Brunnsholms säteri ENKÖPING Robinson, Tobias Rånövägen BROMMA

13 13 Rosén, Anders Fylla Norrgård VADSTENA Rosenblad, Christian Lönnstorps gård SVALÖV Rosenblad, Curt Berga gård SKARA Rudbäck, Göran Orrnäs ROSSÖN Ruuthsbo AB Gustav Hageman v.l., YSTAD Ruuthsbovägen Ryberg, Jarl JR Lantbruk, Hacksta gård ENKÖPING Rydberg, Tomas SLU/Inst. för markvetenskap, UPPSALA Box 7014 Sahlström, Nils-Johan Ölanda Säteri SKARA Sampson, Jörgen Höskullevägen LÄCKEBY Samuelsson, Bengt Torpa Racing, Torpa gård BORENSBERG Samuelsson, Håkan Vadsbo Mjölk AB, Sveneby Ljungås MARIESTAD Sandström, Göran Helmfeltsgatan HELSINGBORG Segerslätt, Sten Reab, Rosenhälls gård Energi AB, Rosenhäll BILLEBERGA 5530 Sivander, Peter Veckholm, Säby gård Enköping Sjölinder, Anders L.E.Vegetables & Co AB, Ytterby gård ODENSBACKEN Skarp, Sven-Uno S:t Johannesgatan 7 D UPPSALA Skure, Marcus och Lena Geddeholm VÄSTERÅS Sköld, Hans Valsta gård BETTNA Slettengren, Tom Signhildsberg BRO Sollenberg, Per Fröslunda, Härvesta gård ÖRSUNDSBRO Spikgårdens Lantbruk Torsten Gustafsson, Spikgårdarna STORA SKEDVI Stark, Crister Lejonbacken VÄDERSTAD Stark, Magnus Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien STOCKHOLM Box 6806 Stefans Lantbruk Ramsjö BÅSTAD Stenström, Per SIA Glass SLÖINGE Sundby gård Frans och Frida Schartau, Sundby VÄSTERÅS Sundell, Björn Glimmervägen ALUNDA Svennersjö, Björn Vårvägen LIDINGÖ Svenska Antti AB Lars Fredriksson, Eskilstunavägen STRÄNGNÄS Svensson, Bengt Berte Museum SLÖINGE Svensson, Krister Ottersnäs RYSSBY Svensson, Lars Vadsbo Bjölk AB, Sveneby Ljungås MARIESTAD Sällvik, Krister Käbbo ÖSTERBYBRUK Söderberg, Staffan Helleby Gård HÖLÖ Tebaay, Ralf Gudmundsgården, Asigevägen SLÖINGE Tesch, Carl Kvarnnibble gård BRO Thorevik, Jonny Svenska Foder, Box STAFFANSTORP Thorsén, Robert Norra skeppargatan 23 B GÄVLE Thorsson, Bert Lönngatan JÄRPÅS Thunström, Per KSLA, Box STOCKHOLM Tiblom Robert Wij Säteri BÅLSTA Tornerhjelm, Hilding Eddagatan UPPSALA Tornum AB Jonas Thornberg, Box KVÄNUM

14 14 Torstensson, Ingemar Eva Olsson, Bergs säteri MELLERUD Torsvi by Lantbruks AB Mats Lindberg ENKÖPING Treschow, Niels Sannarps egendom FALKENBERG Treschow, Peder Karsholm KRISTIANSTAD Trollenäs Gods AB Trollenäs ESLÖV Ultuna Egendom Kungsängens gård, Box UPPSALA Undemyr, Lars Eggeby gård NORRKÖPING Viström, Hans Ottenby Kungsgård FÄRJESTADEN Väderstad-Verken AB VÄDERSTAD Västra Ekeby Lantbruk AB Västra Ekeby KUNGSÖR Wachtmeister, Claus Axelvold KÅGERÖD Wachtmeister, Fredrik Bönsta Gård NYKÖPING Wapnö AB Lennart E Bengtsson HALMSTAD Wejåker, Per-Erik o Helène Sörgården VITTINGE Wennerberg, Per Tecnofarm, Smedjevägen KÄLLBY Westerdahl, Johan Kusta VÄSTERÅS Wetterblad, Bo Mörksunds Gård SPARREHOLM Widtsköfle AB Vittskövlevägen VITTSKÖVLE Wiklund, Mats Räfsjö Säteri VADSTENA Wiströms Lantbruk Hagby Bygata BORGHOLM Wässman, Robert Biskopskulla, Håga ÖRSUNDSBRO Zenker, Rolf Salta Gård ENKÖPING Åkerberg, Claes Bobergs by, Svensgård HEBERG Åstrand, Elisabeth Selingsbergs Gård RAMNÄS Örup, Christian Boxholms Säteri BOXHOLM Östersten, Lennart Värnanäs egendom HALLTORP Överums Bruk AB ÖVERUM Övgård, Karl-Erik Övraby SÖDERÅKRA

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson 2015-06-07 Årets jägarduva i Frövi genomfördes i ett mycket blåsigt väder. Vinbyar på upp mot 10 m/s ställde till det för skyttarna. Trots vädret genomfördes det 229 serier fördelade på 92 skyttar. Anders

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär Jägarduvan Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär 1 61 Valentina Tellné SJSK dam 19 2 162 Lisbeth Lööv Björkvik dam 18 4 134 Katarina Pakh Mariefred dam 8 3 2 Gith Elmwall Gnesta dam 8 5 88 Camilla

Läs mer

Kontaktuppgifter till lantbrukare som odlar energiskog

Kontaktuppgifter till lantbrukare som odlar energiskog 2013-01-25 Kontaktuppgifter till lantbrukare som odlar energiskog I Sverige odlas energiskog på runt 14 000 hektar. I tabellen nedan återfinns vissa att de lantbrukare som har energiskogsodlingar. Om du

Läs mer

Jack Maroun Västerås Öppen Magnus Lindmark Degerfors Öppen Tommy Peterson Arboga Öppen Johan Rask Väse

Jack Maroun Västerås Öppen Magnus Lindmark Degerfors Öppen Tommy Peterson Arboga Öppen Johan Rask Väse Resultatlista ÖPPEN 1 146 Joakim Karlsson Sköllersta Öppen 25 25 2 236 Lars Larsson Öppen 24 18 3 138 Dennis Godlund Pålsboda Öppen 24 14 4 163 Lars Larsson Strängnäs Öppen 24 1 5 148 Fredrik Eriksson

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK Tävling: Nat. Fält Överum 2016, 2016-09-25 1A 1 Lindström, Daniel Vimmerby PSK 66546545 41/28 27 B 2 Rasmusson, Mats Vimmerby PSK 65555643 39/28 30 B 3 Huber, Tomas Sävsjö PSK 52344656 35/24 23 B 4 Issa,

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb 2014-04-18 KLASS: DAM 1 Susanne Tärnlund Nacka 16 2 Alexandra Boberg Uppsala 11 3 Malin Karlsson Strängnäs 9 4 Pirjo Viinikainen Nykvarn 6 5 Linda Larsson Torri

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn "Skeet/Trap Öppen" den 24/5 2015

Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn Skeet/Trap Öppen den 24/5 2015 Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn "Skeet/Trap Öppen" den 24/5 2015 Anslagen: 01:04 Plac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 147 Anders Johansson Gyttorp

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Klass: 3A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Åke Nordin FOK Borås Crister Larsson Mariestads PK Caj Wessand FOK Borås

Klass: 3A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Åke Nordin FOK Borås Crister Larsson Mariestads PK Caj Wessand FOK Borås Tävling: Höstskottet, 2016-10-09 1A 1 Janne Räisänen Tidaholms PSK 6555665 2/26 20 B 2 Robin Myrén Kristinehamns PK 6555656 2/25 33 B 3 Anders Jakobsson Skövde Ssk 6536556 0/23 25 B Fredrik Gustavsson

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm Tävling: Vårsaluten Nr 4 2014, 2014-02-16 1A 1 Elgelöf, Ola Döderhults PK 66636665 44/25 34 B 2 Carlsson, Johan Åtvidabergs Pf 66624655 40/24 20 3 Hersland, Patrik Åby Skytteklubb 54544633 34/22 12 4 Karlsson,

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Hollander, Nils-Erik Västerviks PSF Palm, Willy Stockholmspolisens SF

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Hollander, Nils-Erik Västerviks PSF Palm, Willy Stockholmspolisens SF Tävling: Nat Fält Överum, 2014-09-28 1A 1 Nordmark, Stefan Oxelösunds PK 64546656 42/42 24 B 2 Lövgren, Jan Sj Skytteklubb Hallsberg 46556555 41/41 26 B 3 Hersland, Patrik Åby Skytteklubb 43653644 35/35

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN 2009-09-06 KLASS A1 1 Johan Mörvik Sala PK 4 4 5 5 1 4 5 3 31 19 2 Ted Kvarnström Hedemora PSK 3 5 1 4 5 4 6 1 29 18 3 Cai Hedström Hedemora PSK 2 3 4 4 3 4 2 3 25 19 4 Mikael Eriksson

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Resultatlista SSM Gevär Bana Karlshamns SKF

Resultatlista SSM Gevär Bana Karlshamns SKF Resultatlista SSM Gevär Bana 2015-06-27 Karlshamns SKF Final Ställningar Seniorer Grund S1 S2 1 2 3 4 5 Summa 1 Jane Jönsson Skurup 185 48 47 8 9 7 10 10 324 2 Stefan Svensson Veinge Eldsberga 182 48 43

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Sannaosta 2007 Preliminärt resultat Karlstad den 23 november 2007 Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Resultat Sannaosta 2007-11-24 C-vapen 1 Tobias Wikberg C3 Älvenäs PK 48 32 29 S 2 Martin

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

TOTALLISTA. JMM 823 Tillägg. Per Gösta Bengtsson. CUZ 899 Tillägg. JFM 925 Tillägg. RHL 400 Tillägg. Jessica Bengtsson.

TOTALLISTA. JMM 823 Tillägg. Per Gösta Bengtsson. CUZ 899 Tillägg. JFM 925 Tillägg. RHL 400 Tillägg. Jessica Bengtsson. TOTLLIST ntal Startande: Pl. St.Nr. Pers.nr. Namn il/ Reg.nr. 7-6 Peringe jörk ndreas ndersson Vänersborgs MK JOS 7 :7 : 6 :6 6 : :6 6 :6 6 6 7 7 6 6 :: 6 7-6 Dan Johanesson Ford Joakim Johanesson JMM

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar Sida 1 av 5 Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar 07-04-22. Vapengrupp A 1 Bengt Svensson Sandvikens Psk 66666666 21 48/26 S 2 Lars Almgren Uppsala Hf 56666656 17 46/25 S 3 Nils Tirén Bålsta Sks 66566665

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

ÖSM Precision 3 september 2016

ÖSM Precision 3 september 2016 Uppdaterad 1/9 kl 14.30 ÖSM Precision 3 september 2016 Hall A 10.00 101 USK 102 Niklas Ahlén Fagersta PSK ÖC 103 Kjell Andersson Eskilstuna Pk ÖC 104 USK 105 Mattias Hällgren PK Svea Ing 1 ÖC 106 Sanna

Läs mer

Tävling Mästarmötet 2012 Datum

Tävling Mästarmötet 2012 Datum Tävling Mästarmötet 2012 Datum 2012-09-30 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 04-073 A 1 Skf Jansson, Elmer 48 (13:42) C VÄC 07-689 Ankarsrums PSF Andersson, Peter 15 (10:24) C 2C Andersson, Peter 31 (12:00)

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Tävling: Vårsaluten Nr 3,

Tävling: Vårsaluten Nr 3, Tävling: Vårsaluten Nr 3, 2014-02-09 1A 1 Carlsson, Johan Åtvidabergs Pf 56665641 39/24 30 2 Elgelöf, Ola Döderhults PK 63660356 35/22 24 3 Kvist, Niklas Gustavsbergs PSK 52544626 34/19 18 4 Håkansson,

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Arvika Liggande A-Finalen m Liggande. 17 Ingemar Månsson. Normahylsan

Arvika Liggande A-Finalen m Liggande. 17 Ingemar Månsson. Normahylsan Arvika Liggande 2014-07-11 Normahylsan A-Finalen 2014 300 m Liggande Namn Förening HS FINAL 1 2 3 4 5 TOT 1 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf 193 49 50 99 10,2 10,9 10,9 10,7 9,7 52,4 344,4 2 Magnus Larsson

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Debiteringslängd 2015

Debiteringslängd 2015 Lpnr Ägare Fastighet Andelar Andelstal Faktor Summa Email 1 Håkan Rhinebo Herrestads-Groröd 1:18 Herrestad Groröd Stenkas 132 451 94 Uddevalla 1,23 0,82 2765,0000 2267,30 Summa för Håkan Rhinebo 0,82 2267,00

Läs mer

Resultat ÖSM Precision

Resultat ÖSM Precision Resultat ÖSM Precision Uppsala 2008-08-30--31 Östsvenska mästare C 1 Joakim Andersson Sala Pk 24293 C3 337 142 479 2 Patrik Larsson Östhammars Pk 22760 C3 334 143 477 49 3 Per-Erik Claesson Bollnäs Pk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

"DÖDERHULTSTRÄFFEN"

DÖDERHULTSTRÄFFEN Sida 1 av 5 "DÖDERHULTSTRÄFFEN" 2011-09-11 ARRANGÖRER DÖDERHULTS PK o HÖGSBY PK Klass C1 1 Senad Kuljuh Emmmaboda PK 5 6 6 6 4 4 5 4 40 28 13 68 B 250 2 Mattias Nilsson Nybro PK 5 4 4 6 5 6 4 6 40 27 11

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

RESULTATLISTA. Mårtensträffen

RESULTATLISTA. Mårtensträffen RESULTATLISTA Karlshamns PK samarbetar med: Mårtensträffen 2013-10-27 A-vapen Klass 1 1 Jonas Nilsson Hässleholms psk 6/2 6/3 2/2 4/4 5/2 6/6 4/1 6/4 39/24 7 2 Nicola Lo Presti Lunds pk 0/0 5/3 1/1 3/3

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG ALINGSÅS MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 12:00 LOSSNING SAMMA DAG ALVESTA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., *FRE. 15:00 *LOSSAS FREDAG KVÄLL ANDERSTORP MÅN.,ONS. 17:00 X ARBOGA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., 17:00 ARLANDA SÖN.,MÅN.,TIS.,ONS.,TORS.

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer