Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen 2014-01-01 -- 2014-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Medlemsförteckning

2 2 Styrelse och revisorer Ordförande Axel Lagerfelt, Tolefors gård, Linköping Vice ordförande Anna Bodin, Bäddarö gård, Grillby Sekreterare Anders Hartman, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Övriga ledamöter Hans Andersson, SLU, Institutionen för ekonomi, Uppsala Per Emgardsson, Land Lantbruk, Stockholm Jan Fimmerstad, Taxinge gods, Nykvarn Lars Elfverson, Kölby gård, Ljungbyholm Revisorer Aukt revisor Christer Forsberg, KPMG, Stockholm Nils Jonsson, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Revisorssuppleanter Aukt revisor Karin Söderbäck, KPMG, Stockholm Olof Janson, Kårtorp, Götene Möten och sammanträden Styrelsen för har under verksamhetsåret 2014 hållit sammanträden den 8 januari, 23 april, 9 oktober och 2 december. Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 20 maj Mötet ägde rum på Svartå slott, Nyland, Finland, i samband med den årliga exkursionen. Medlemmar Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 293 privatpersoner och företag.

3 3 Exkursionen Årets exkursion gick till Finland den maj. Starten blev ett besök på det formellt äldsta svenska hushållningssällskapet, Finska Hushållningssällskapet i Åbo. Stadgarna godkändes redan år Direktör Jörgen Grandell berättade att strukturomvandlingen går snabbt i Finland. I dag finns knappt gårdar med i snitt 41 hektar åker och 51 hektar skog. Växtodling och svinproduktion finns i sydväst medan de mjölkgårdarna finns i öster och norr. Från Åbo körde vi till Toni Mellers gård Alihakantila. Som många andra större sydfinska jordbrukare direktsår Tomi sina 100 hektar med en VM-maskin för att spara tid och pengar. Tomi odlar vårvete, maltkorn, havre och rybs och har investerat i en stor fliseldad tork från Antti. Varmluftspannan värmde torken, intill stod en vattenkyld panna för maskinhall och bostäder. Vid sidan av lantbruket bedriver Tomi också en järnhandel. Hos torktillverkaren Antti Teollisuus OY fick deltagarna se produktionen av torkar. Företaget tillverkar även transportörer och fartygsdörrar, bland annat till fartyget vi reste med till Åbo. Därefter vände bussen söderut till Mika Äijälä som odlar 540 hektar åker med vårvete, maltkorn och vårraps. Vårvetet ger i snitt 5,5 ton och som bäst 7 ton per hektar. Prisnivån liknar den svenska, och det finns tre stora spannmålsköpare. Mika berättade att han kvitterar ungefär stödkronor per hektar och han avslöjade att markpriset är kronor per hektar! Bussen fortsatte mot logi och årsmöte på Svartå slott, som har en spännande anknytning till inbördeskriget Följande dag gick färden till Laxpojo gård i Lojo vilken tillsammans med Vaanila gård drivs av Nina van der Pals och Michael Hornborg. För några år sedan var Michael ordförande för MTK (finska LRF) och han gav oss sin syn på lantbrukspolitiken. På Laxpojo finns varmblodshästar och man ordnar hopptävlingar, medan Vaanila gård har islandshästar för terrängritt. Gårdarna drivs ekologiskt. Michael underströk att det handlar om att förädla driften av gården, ju mer förädling desto mer får man kvar som brukare. Det handlar om allt från att sälja annonsplats längs vägarna via ridningen till att utnyttja både stödsystem och restriktionerna kring vattenskyddsområdet till sin fördel. Efter besöket på Laxpojo körde bussen vidare mot Gårdskulla Gård med ägaren Gustav Rehnberg som guide. Gårdskulla omfattar 700 hektar åker varav 530 hektar sedan några år är ekovall. Gården samdrivs med Laxpojo och produktionen är framför allt ekokött från Aberdeen Angus. Även Gårdskulla satsar på att sälja upplevelser, här finns ett konferenscenter och ett omfattande traktormuseum som mycket tydligt höjde stämningen bland deltagarana. Gustv Rehnberg gav en levande beskrivning av både Finlands och gårdens 1900-talshistoria, 1950-talets sovjetiska militärbas Porkala låg bara ett par kilometer bort. När deltagarna lekt färdigt med museets körbara gammeltraktorer stod en rundtur i Helsingfors på tur. Därefter avslutade Per Thunström resan med att berätta om Jordbrukstekniska föreningens ursprung i väntan på att färjans buffé skulle öppna och hemresan påbörjas.

4 4 Silverbillen Stipendiet Silverbillen är en belöning för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk. Stipendiebeloppet är kronor. Silverbillen delades ut i juni på Borgeby Lantbruksdagar. En ny app för mobiltelefoner kan hjälpa lantbrukare att få bättre koll på gårdens bränsleförbrukning, gödselspridning och ensilagemängder. Appen har utvecklats av Victor Johansson på Bleckenstad Gård söder om Mjölby. För det fick han årets Silverbillenstipendium. Appen fungerar så att man matar in data i den via mobiltelefonen, t ex hur mycket diesel man har tankat i traktorn och vilket arbete man har utfört med den. Uppgifterna sparas och bearbetas i appen, och när man sedan kommer hem kan man gå in och se hur mycket bränsle man har förbrukat på ett visst arbetsmoment. Man kan även filtrera beräkningarna på olika förare, arbetsmoment eller tidsperiod. Appen ersätter alltså inte bara penna och papper, den utför också automatiska beräkningar. Och skulle man råka tappa telefonen i gödselbrunnen eller köra över den, finns uppgifterna lagrade i ett digitalt moln och kan hämtas med en ny telefon. Resestipendium för studerande delar ut resestipendier till studenter inom området jordbruk och teknik. Resan ska syfta till att öka kunskapen inom jordbrukets maskiner och byggnader. Under året har sju ansökningar om resestipendium inkommit, varav fyra ungdomar beviljades sammanlagt kronor. Publikationer Föreningens medlemmar har erhållit två nummer av JTI Institutet för jordbruks- och miljötekniks kundmagasin DRIV, ett på våren och ett på hösten.

5 Resultaträkning Intäkter Not Medlemsavgifter : :00 Intäktsräntor 400:90 463:19 Utdelning : :40 Summa intäkter : :59 Kostnader Kontors- och övriga omkostnader : :00 Annonsering : :00 Exkursion : :00 Temadag :00 Intressentavgift SJMF : :00 (Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning) Stipendieverksamhet/Bidrag : :00 Summa kostnader : :00 Årets resultat : :59 Not 1 Not 2 Not 3 Upplysning om revisorns arvode: KPMG kr. Deltagaravgifter kr, kostnader :04 kr. Nettokostnad från exkursionen uppgår till :04 kr. Stipendiet Silverbillen kr, Resestipendium kr samt omkostnader för utdelning av stipendier 6 718:75.

6 6 Balansräkning per Tillgångar Not Kundfordringar :00 Upplupna intäkter :00 Aktier : :93 Bank : :03 Kassa och PlusGiro : :13 Summa tillgångar : :09 Skulder och eget kapital Eget kapital : :50 Årets resultat : :59 Summa eget kapital : :09 Fond för stipendieverksamhet : :00 Leverantörsskulder : :00 Övriga kortfristiga skulder - -49:00 Upplupna kostnader : :00 Summa skulder och eget kapital : :09 Not 4 Marknadsvärde : :80

7 7 Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i resultaträkningen, sidan 5, samt i balansräkningen, sidan 6. För verksamhetsåret 2014 har medlemsavgiften varit 300 kronor för privatpersoner och företag. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik svarar för föreningens administration. Förslag till vinstdisposition Årets resultat :04 Balanserat överskott sedan tidigare :09 Belopp som står till stämmans förfogande :05 Styrelsen föreslår att :05 balanseras i ny räkning. Uppsala den 9 mars Axel Lagerfelt Anna Bodin Anders Hartman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Hans Andersson Per Emgardsson Jan Fimmerstad Lars Elfverson Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats. Stockholm och Uppsala den / Christer Forsberg Auktoriserad revisor Nils Jonsson Agronom

8 8 Medlemsförteckning per Abrahamsson, Mats Froarp ASARUM Adolfsson, Familjen Möllenäsvägen LÖVESTAD AGCO AB Box UPPSALA Agroelit AB Dag von Bothmer, Ekensholm MALMKÖPING Andersson, Benny Nima Maskinteknik AB, Box ÖREBRO Andersson, Bo Fresiagatan HELSINGBORG Andersson, David Bergsgatan VALSKOG Andersson, Fredrik Viby, Sävgården ARBOGA Andersson, Gösta Byvägen SÖDERTÄLJE Andersson, Hans Giresta by ÖRSUNDSBRO Andersson, Hans Stora Hammars bygata HÖLLVIKEN Andersson, Lars Bil & Traktorservice i Stigtomta AB, Box NYKÖPING Andersson, Leif Sojdungs gård, Sojdungs, Fole VISBY Andersson, Nils-Åke Högsta Gård KÖPING Andersson, Per SLU/Ledningens kansli, Box UPPSALA Andréson, Bengt HS i Värmland, Ventilgatan KARLSTAD Arnesson, Henrik Norra Hagen, Pl ONSALA Arvidsson, Eskil Idrottsvägen ENEBYBERG Askling, Lars Tegneby Gård BORENSBERG Banér, Carl Holm, Sjöö ÖRSUNDSBRO Barreng, Sofia Ormesberga, Kyrkotorp ÖR Bengtsson, Anders Östra Kyrkogatan 14 A NYKÖPING Bengtsson, Lennart SLU/LBT, Box ALNARP Bennet, Jacob Slättäng ESLÖV Berggren, Carl-Fredrik Södra Holländarevägen SVÄNGSTA Berggren, Lars Gungvala Gård AB, Gungvalavägen SVÄNGSTA Bergquist, Leif Bärsta Gård STIGTOMTA Bertilsson, Magnus Asketorps gård SKÖVDE Birch-Lensen, Peter Länsförsäkringar Skåne MALMÖ Björkman, Björn Lantbrukets Brandskyddskommitté STOCKHOLM Björnberg, Torsten Stenmossevägen 3, Björneberg NYKVARN Björsell, Lars Bodaholm SÄFFLE Bodin, Håkan och Anna Löt, Bäddarö gård GRILLBY Bonde, Carl Bordsjö skogar AB, Hörningsholm MÖRKÖ Borgenstierna, Agneta Sätuna gård BJÖRKLINGE Broström, Ulrica HS i Värmland, Ventilgatan 5D KARLSTAD Brunnström, Lars Stureholms Gård ÖDÅKRA Brunsberg, Urban Långtora, Grän ENKÖPING Börjesson, Magnus Högåsa Gård AB VRETA KLOSTER Carlsson, Gunnar Boo Egendom AB, Ågatan HJORTKVARN Carlsson, Matts Spännars Björksta VÄSTERÅS Cedergren, Björn Christinelunds Gård VASSMOLÖSA von Celsing, Peter Hvarsta ESKILSTUNA von Corswant, Gunnar Lummelunda, Etebols VISBY

9 9 Cronstedt, Peter Kylebergs Säteri VÄDERSTAD Curman, Carl Antuna Gård UPPLANDS-VÄSBY Dahlberg, Per Olof A J Dahlbergs Slakteri, Box BRÅLANDA Dahlqvist, Johan J. Dahlqvist Maskin AB, Gillberga gård KLIPPAN Dahlqvist, Olof Möllehall FÅGELMARA Dalme, Bengt Hammars gård ODENSBACKEN Danielsson, Ingmar Pl ÅKERS STYCKBRUK Danielsson, Ulf Paviljongsvägen 3a KALMAR DeLaval Hamra gård AB Christer Gunstad TUMBA Det Konglige Selskap for Hellerud gård, Bråteveien 200 NO-2013 SKJETTEN, Norge Norges Vel Douglas, Archibald Dunker Ekensholm MALMKÖPING Edling, Anders Valla gård BETTNA Eke-Göransson, Claes Åbylunds Säteri VADSTENA Ekström, Per-Erik Isätra SALA Ektander, Göran Tåkern Grönt, Karlebytorp VÄDERSTAD Ektander, Håkan Stora Wahlby VÄDERSTAD Elferson, Gunnar Kölby Gård LJUNGBYHOLM Elfverson, Lars Kölby Gård LJUNGBYHOLM Eljansbo, Olof Eljansbo, Pl SALA Emgardsson, Per Sör, Hårsbäck HEBY Emmervall, Jan S:t Paulsgatan 4 A STOCKHOLM EMVE i Åstorp AB Box ÅSTORP Englesson, Lennart Wiketorp Pl KÄVLINGE Engström, Lars Ottekil BJÖRKVIK Engström, Niclas Vallby by ENKÖPING Ericsson Ignell, Johan Wäsby Terrasilva AB, Wäsby gård FJUGESTA Erikson, Håkan Viggeby Jordbruk AB, Viggeby SVARTSJÖ Eriksson, Mats Sättra gård AB UPPLANDS-VÄSBY Eriksson, Olav L.E.Vegetables & Co AB, Ytterby gård ODENSBACKEN Esplunda Lantbruk Per Nilsson, Bred, Esplunda ENKÖPING Fimmerstad, Jan Taxinge gods NYKVARN Fimmerstad, Per Taxinge-Näsby Gods, Taxinge NYKVARN Findus Sverige AB BJUV Fischer, Sven Sörby Säteri, Norrbyås 414, Hidingsta ÖREBRO Fjelkner, Per Gisel Flodala FJÄLKINGE Fladje, Per Fladje gård ELDSBERGA Forss Jannes, Björn Tallgatan GNESTA Franzén, Patrik Valsta gård KLOCKRIKE Fredin, Anders Kagghamra gård GRÖDINGE Frennemark, Marcus Fjärlöv VINSLÖV Friberg, Claes Malma gård GÖTENE Frisk, Peter Järsberg KRISTINEHAMN Frugårdens Egendom AB Frugården VARGÖN Fällman, Anders LRF Media AB STOCKHOLM Granath, Jan Hovgården SKÄNNINGE

10 10 Gunstad, Tommy och Mona Dingtuna prästgård VÄSTERÅS Gustafsson, Johan Stenvägen 29 C MARIEFRED Gustafsson, Kristina Slöinge Lantmän, Virkesvägen SLÖINGE Gustavsson, Alf G Börje, Alsta UPPSALA Gustavsson, Anders Runnaby gård ÖREBRO Gustavsson, Henrik Husby Sjutolft, Verkesta EKOLSUND Gustavsson, Sture Lillvägen VADSTENA Gyllenstiernska Krapperups Kyrkoväg NYHAMNSLÄGE Krapperupsstiftelsen Haddorps säteri AB Ola och Lennart Secher VIKINGSTAD Hallqvist, Carl-Herman Skattegården, Häggesled JÄRPÅS Hallsta gård AB Per Dellrud, Hallsta GNESTA Hansén, Per Salagatan ENKÖPING Hansson, Kurt Norrbäck SALA Hartman, Anders JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Box UPPSALA von Heidecken, Claes Härlingstorp AXVALL Helgesson, Anders Viggesnäs HEDEMORA Helgstrand, Lars Tillinge Lundby Gård ENKÖPING Hellberg, Jan Veckholm, Härjarö ENKÖPING Hellqvist, Göran Vadstena Bokföringsbyrå, Box VADSTENA Hellqvist, Rikard Bergström & Hellqvist, Box UPPSALA Hemming, Jan-Gerhard Härlunda, Gamla prästgården SKARA Hermelins i Skänninge Olof Hermelin, Fallsbergs gård SKÄNNINGE Hesselbyholms Lantbruks AB Per Olsson, Hesselbyholms Gård STRÄNGNÄS Hidén, Christian Forsviks säteri SÄFFLE Hilbrand, Lars-Ove Hilbrands Energi, Vistad Mellangård VÄDERSTAD Hjalmarsson, Björn och Solinge Säteri SKULTUNA Marie von Hofsten, Erik Kilagården SKARA Hult, Gunnar Staby Gård HÖGSBY Håkans Mink AB Marum, Bränningeberg SKARA Håkansson, Lars-Göran och Gräsgärde VASSMOLÖSA Annika Höijer, Bengt Isätra Norrgård SALA Höijer, Svante Isätra Norrgård SALA Ihrsén, Robert Frösthukt kensta 6, Kusgården FJÄRDKUNDRA Insulander, Alf Wappa Säteri ENKÖPING Isoz, Michael Åda Gods AB TROSA Ivedal Lantbruk AB Mälbygården, Villberga GRILLBY Jakobsson, Lars-Erik Solla Herrgård VIKINGSTAD Janson, Olof Kårtorp GÖTENE Janson, Åke Kårtorp GÖTENE Jansson, Gustav Sparrsätra, Benala ENKÖPING Jansson, Magnus Maskinhandler Inkøbsringen amba, BÄLINGE Åkerby Söderby 206 Jephson, Göran Trantorps gård KARLSKRONA

11 11 Jerrhagen, Roger Larsgården Knäm TANUMSHEDE JK Lantbrukstjänst Nybo VÄRSÅS Johansson, Anders Norrstävlö Gård AB ROCKNEBY Johansson, Anders Skogsvägen NÄVEKVARN Johansson, Bo Bottorp VASSMOLÖSA Johansson, Gustav Robacken VASSMOLÖSA Johansson, Magnus Bleckenstad gård MJÖLBY Johansson, Mats Hidinge gård FJUGESTA Johansson, Ove Robacken VASSMOLÖSA Johansson, Richard Västergården, Erikstad MELLERUD Jonsson, Claes Bankebolet TIBRO Jonsson, Göran Styrshult HJO Jonsson, Lars-Håkan Kyrkeby Egendom, Måsos ÖREBRO Jonsson, Nils Östergården, Rakered storgård VIKINGSTAD Jordbruksaktuellt Stefan Ljungdahl, Boställsvägen ÖREBRO Jönsson, Ronny Underbacken Bällefors MOHOLM Karlsson, Anders Husby Sjutolft, Holm EKOLSUND Karlsson, Fredrik Olof Lars Gård TVÅÅKER Karlsson, KG Storegården Häggesled JÄRPÅS Karlsson, Per Boarps gård, Ekåsen ELDSBERG Karlsson, Peter Häringe gård VÄSTERHANINGE Karlsson, Stefan Björksunds gård TYSTBERGA Kihlén Erik Chicago TIERP Kihlén, Stig Chicago TIERP Kinch, Claes Vallåkragården VALLÅKRA Kinch, Gunnar Belteberga VALLÅKRA Kindstrand, Otto Snesta Gård, Spelvik NYKÖPING Knutsson, Lars Bordsjö ANEBY Knutsson, Ragnar Lagmansberga storgård SKÄNNINGE von Koch, Johan Augerums Gård KARLSKRONA Kommunal Anders Bergström, Box STOCKHOLM von Krusenstierna, Jan Ågesta gård FARSTA Kvist, Daniel Kronåsvägen 82 B UPPSALA Lagerfelt, Axel Tolefors Gård LINKÖPING Lagunda Animalieprod. AB Fittja Gård ÖRSUNDSBRO Larsson, Rolf Vickervägen LJUNGBYHOLM Leijonhufvud, Erik Göksholm STORA MELLÖSA Lida gård & Maskin AB Henrik Gustafsson, Lida gård STRÄNGNÄS Lidberg, Johan Flo, Logården GRÄSTORP Lilliehöök, Johan Lindhults Lantbruk AB LÅNGÅS Lindén, Stig Österskog BORENSBERG Ling, Lennart Brynhildsvägen BROMMA Linge, Staffan Pl 8446, Kattemåla TREKANTEN Ljungar, Staffan Tyska bruket, Pl KALMAR Lorenz, Yngve och Monica Rallsta Herrgård HALLSTAHAMMAR Lorin, Lars Skattegården VIKINGSTAD

12 12 Lovang Lantbrukskonsult AB Box VIKINGSTAD Lundborg, Ingemar Skofteby Säteri, Norra Härene LIDKÖPING Lundborg, Olle Wrå Säteri VÄNGE Lundgren, Jan Ambjörnsgården JÄRPÅS Lundqvist, Sten Länsförsäkringar Älvsborg, Box VÄNERSBORG Länsförsäkringar Uppsala Anders Johansson, Box UPPSALA Löwén, Johan Sjösa Förvaltnings AB, Sjösa gård NYKÖPING Magnusson, Martin Alby gård, Arrendebostaden TYRESÖ Mattsson & Stockzelius PerArne Mattsson, UPPSALA Agritektkontor AB Hållnäsgatan 5 Mattsson, Claes Stora Sjögestad Gård VRETA KLOSTER Montgomery-Cederhielm, Segersjö herrgård ODENSBACKEN Robert Mörby Drift AB Mörby gård RIMBO Neuman, Lars Timmele, Hasselbacken TIMMELE Nilsén, Magnus Kroka gård, Djursviksvägen 23 B SÖDERÅKRA Nilsson, Bruno Rapphönsvägen 16 B UPPSALA Nilsson, Carl-Fredrik Hagstigen BORENSBERG Nilsson, Claes Bernströmsvägen TULLINGE Nilsson, Claes-Göran Kalmar Lantmän, Box KALMAR Nilsson, Henrik Hushållningssällskapet Väst, Box VÄNERSBORG Nilsson, Ove Karlsborg LJUNGBYHOLM Nordstrand, Olof Stora Bärby gård ÖRSUNDSBRO Norman, Odd och Maud Ejmunds gård, Roma, Ejmunds ROMAKLOSTER Nuntorpsskolan Per Fahlén BRÅLANDA Närlant Import AB Sven Göran Zetterman, Filarevägen 8, Lillån ÖREBRO Ohlsson, Bengt Viking Malt, Exportgatan HALMSTAD Olai, Birger Åkerby Lantbruk AB, Åkerby MOTALA Olsson, Emil Slätte gård TÖREBODA Olsson, Helena Kårtorps Gård VALDEMARSVIK Paus, Christopher H:son Herresta säteri MARIEFRED Paus, Fredric Herresta säteri MARIEFRED Persson, Björn Sjöbacka gård STRÄNGNÄS Persson, Lars Russelbacka JÄRPÅS Persson, Sven Johan Surbrunnsgatan SKARA Peterson, Nils Malma Västergård LINKÖPING Pettersson, Conny Danbyholm BJÖRKVIK Pettersson, Eva Ströms gård ROSERSBERG Piper, Fritz Krageholmsvägen YSTAD Qvantenburgs säteri Sören Kvantenå MELLERUD Rappe, Thomas Strömsrums gård ÅLEM Reuterström, Peter och Stora Lövhulta gård ESKILSTUNA Karola Rickling, Jan och Susanne Giresta, Röloppe gård ÖRSUNDSBRO Rinman, Christian Wallstanäs Säteri ROSERSBERG Rinman, Peder Brunnsholms säteri ENKÖPING Robinson, Tobias Rånövägen BROMMA

13 13 Rosén, Anders Fylla Norrgård VADSTENA Rosenblad, Christian Lönnstorps gård SVALÖV Rosenblad, Curt Berga gård SKARA Rudbäck, Göran Orrnäs ROSSÖN Ruuthsbo AB Gustav Hageman v.l., YSTAD Ruuthsbovägen Ryberg, Jarl JR Lantbruk, Hacksta gård ENKÖPING Rydberg, Tomas SLU/Inst. för markvetenskap, UPPSALA Box 7014 Sahlström, Nils-Johan Ölanda Säteri SKARA Sampson, Jörgen Höskullevägen LÄCKEBY Samuelsson, Bengt Torpa Racing, Torpa gård BORENSBERG Samuelsson, Håkan Vadsbo Mjölk AB, Sveneby Ljungås MARIESTAD Sandström, Göran Helmfeltsgatan HELSINGBORG Segerslätt, Sten Reab, Rosenhälls gård Energi AB, Rosenhäll BILLEBERGA 5530 Sivander, Peter Veckholm, Säby gård Enköping Sjölinder, Anders L.E.Vegetables & Co AB, Ytterby gård ODENSBACKEN Skarp, Sven-Uno S:t Johannesgatan 7 D UPPSALA Skure, Marcus och Lena Geddeholm VÄSTERÅS Sköld, Hans Valsta gård BETTNA Slettengren, Tom Signhildsberg BRO Sollenberg, Per Fröslunda, Härvesta gård ÖRSUNDSBRO Spikgårdens Lantbruk Torsten Gustafsson, Spikgårdarna STORA SKEDVI Stark, Crister Lejonbacken VÄDERSTAD Stark, Magnus Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien STOCKHOLM Box 6806 Stefans Lantbruk Ramsjö BÅSTAD Stenström, Per SIA Glass SLÖINGE Sundby gård Frans och Frida Schartau, Sundby VÄSTERÅS Sundell, Björn Glimmervägen ALUNDA Svennersjö, Björn Vårvägen LIDINGÖ Svenska Antti AB Lars Fredriksson, Eskilstunavägen STRÄNGNÄS Svensson, Bengt Berte Museum SLÖINGE Svensson, Krister Ottersnäs RYSSBY Svensson, Lars Vadsbo Bjölk AB, Sveneby Ljungås MARIESTAD Sällvik, Krister Käbbo ÖSTERBYBRUK Söderberg, Staffan Helleby Gård HÖLÖ Tebaay, Ralf Gudmundsgården, Asigevägen SLÖINGE Tesch, Carl Kvarnnibble gård BRO Thorevik, Jonny Svenska Foder, Box STAFFANSTORP Thorsén, Robert Norra skeppargatan 23 B GÄVLE Thorsson, Bert Lönngatan JÄRPÅS Thunström, Per KSLA, Box STOCKHOLM Tiblom Robert Wij Säteri BÅLSTA Tornerhjelm, Hilding Eddagatan UPPSALA Tornum AB Jonas Thornberg, Box KVÄNUM

14 14 Torstensson, Ingemar Eva Olsson, Bergs säteri MELLERUD Torsvi by Lantbruks AB Mats Lindberg ENKÖPING Treschow, Niels Sannarps egendom FALKENBERG Treschow, Peder Karsholm KRISTIANSTAD Trollenäs Gods AB Trollenäs ESLÖV Ultuna Egendom Kungsängens gård, Box UPPSALA Undemyr, Lars Eggeby gård NORRKÖPING Viström, Hans Ottenby Kungsgård FÄRJESTADEN Väderstad-Verken AB VÄDERSTAD Västra Ekeby Lantbruk AB Västra Ekeby KUNGSÖR Wachtmeister, Claus Axelvold KÅGERÖD Wachtmeister, Fredrik Bönsta Gård NYKÖPING Wapnö AB Lennart E Bengtsson HALMSTAD Wejåker, Per-Erik o Helène Sörgården VITTINGE Wennerberg, Per Tecnofarm, Smedjevägen KÄLLBY Westerdahl, Johan Kusta VÄSTERÅS Wetterblad, Bo Mörksunds Gård SPARREHOLM Widtsköfle AB Vittskövlevägen VITTSKÖVLE Wiklund, Mats Räfsjö Säteri VADSTENA Wiströms Lantbruk Hagby Bygata BORGHOLM Wässman, Robert Biskopskulla, Håga ÖRSUNDSBRO Zenker, Rolf Salta Gård ENKÖPING Åkerberg, Claes Bobergs by, Svensgård HEBERG Åstrand, Elisabeth Selingsbergs Gård RAMNÄS Örup, Christian Boxholms Säteri BOXHOLM Östersten, Lennart Värnanäs egendom HALLTORP Överums Bruk AB ÖVERUM Övgård, Karl-Erik Övraby SÖDERÅKRA

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland

ÅRSBERÄTTELSE. Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland ÅRSBERÄTTELSE Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för spannmålsodlarna i Stockholm- och Uppsala län får härmed avlämna berättelse över

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Valberedningen tillämpar ett rullande system, där den som varit sammankallande avgår och efterträds av nästa person i turordningen.

Valberedningen tillämpar ett rullande system, där den som varit sammankallande avgår och efterträds av nästa person i turordningen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för spannmålsodlarna i Stockholm- och Uppsala län får härmed avlämna berättelse över verksamheten för 2012. MEDLEMMAR Vid årets slut hade regionen 192 betalande medlemmar.

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Leif Olsson Arvika GK 8, Gul Jan-Ove Knutsson Alvesta GK 8,7

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30. Justeras: Gabriel Melki Ann

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer