Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen 2014-01-01 -- 2014-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Medlemsförteckning

2 2 Styrelse och revisorer Ordförande Axel Lagerfelt, Tolefors gård, Linköping Vice ordförande Anna Bodin, Bäddarö gård, Grillby Sekreterare Anders Hartman, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Övriga ledamöter Hans Andersson, SLU, Institutionen för ekonomi, Uppsala Per Emgardsson, Land Lantbruk, Stockholm Jan Fimmerstad, Taxinge gods, Nykvarn Lars Elfverson, Kölby gård, Ljungbyholm Revisorer Aukt revisor Christer Forsberg, KPMG, Stockholm Nils Jonsson, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Revisorssuppleanter Aukt revisor Karin Söderbäck, KPMG, Stockholm Olof Janson, Kårtorp, Götene Möten och sammanträden Styrelsen för har under verksamhetsåret 2014 hållit sammanträden den 8 januari, 23 april, 9 oktober och 2 december. Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 20 maj Mötet ägde rum på Svartå slott, Nyland, Finland, i samband med den årliga exkursionen. Medlemmar Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 293 privatpersoner och företag.

3 3 Exkursionen Årets exkursion gick till Finland den maj. Starten blev ett besök på det formellt äldsta svenska hushållningssällskapet, Finska Hushållningssällskapet i Åbo. Stadgarna godkändes redan år Direktör Jörgen Grandell berättade att strukturomvandlingen går snabbt i Finland. I dag finns knappt gårdar med i snitt 41 hektar åker och 51 hektar skog. Växtodling och svinproduktion finns i sydväst medan de mjölkgårdarna finns i öster och norr. Från Åbo körde vi till Toni Mellers gård Alihakantila. Som många andra större sydfinska jordbrukare direktsår Tomi sina 100 hektar med en VM-maskin för att spara tid och pengar. Tomi odlar vårvete, maltkorn, havre och rybs och har investerat i en stor fliseldad tork från Antti. Varmluftspannan värmde torken, intill stod en vattenkyld panna för maskinhall och bostäder. Vid sidan av lantbruket bedriver Tomi också en järnhandel. Hos torktillverkaren Antti Teollisuus OY fick deltagarna se produktionen av torkar. Företaget tillverkar även transportörer och fartygsdörrar, bland annat till fartyget vi reste med till Åbo. Därefter vände bussen söderut till Mika Äijälä som odlar 540 hektar åker med vårvete, maltkorn och vårraps. Vårvetet ger i snitt 5,5 ton och som bäst 7 ton per hektar. Prisnivån liknar den svenska, och det finns tre stora spannmålsköpare. Mika berättade att han kvitterar ungefär stödkronor per hektar och han avslöjade att markpriset är kronor per hektar! Bussen fortsatte mot logi och årsmöte på Svartå slott, som har en spännande anknytning till inbördeskriget Följande dag gick färden till Laxpojo gård i Lojo vilken tillsammans med Vaanila gård drivs av Nina van der Pals och Michael Hornborg. För några år sedan var Michael ordförande för MTK (finska LRF) och han gav oss sin syn på lantbrukspolitiken. På Laxpojo finns varmblodshästar och man ordnar hopptävlingar, medan Vaanila gård har islandshästar för terrängritt. Gårdarna drivs ekologiskt. Michael underströk att det handlar om att förädla driften av gården, ju mer förädling desto mer får man kvar som brukare. Det handlar om allt från att sälja annonsplats längs vägarna via ridningen till att utnyttja både stödsystem och restriktionerna kring vattenskyddsområdet till sin fördel. Efter besöket på Laxpojo körde bussen vidare mot Gårdskulla Gård med ägaren Gustav Rehnberg som guide. Gårdskulla omfattar 700 hektar åker varav 530 hektar sedan några år är ekovall. Gården samdrivs med Laxpojo och produktionen är framför allt ekokött från Aberdeen Angus. Även Gårdskulla satsar på att sälja upplevelser, här finns ett konferenscenter och ett omfattande traktormuseum som mycket tydligt höjde stämningen bland deltagarana. Gustv Rehnberg gav en levande beskrivning av både Finlands och gårdens 1900-talshistoria, 1950-talets sovjetiska militärbas Porkala låg bara ett par kilometer bort. När deltagarna lekt färdigt med museets körbara gammeltraktorer stod en rundtur i Helsingfors på tur. Därefter avslutade Per Thunström resan med att berätta om Jordbrukstekniska föreningens ursprung i väntan på att färjans buffé skulle öppna och hemresan påbörjas.

4 4 Silverbillen Stipendiet Silverbillen är en belöning för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk. Stipendiebeloppet är kronor. Silverbillen delades ut i juni på Borgeby Lantbruksdagar. En ny app för mobiltelefoner kan hjälpa lantbrukare att få bättre koll på gårdens bränsleförbrukning, gödselspridning och ensilagemängder. Appen har utvecklats av Victor Johansson på Bleckenstad Gård söder om Mjölby. För det fick han årets Silverbillenstipendium. Appen fungerar så att man matar in data i den via mobiltelefonen, t ex hur mycket diesel man har tankat i traktorn och vilket arbete man har utfört med den. Uppgifterna sparas och bearbetas i appen, och när man sedan kommer hem kan man gå in och se hur mycket bränsle man har förbrukat på ett visst arbetsmoment. Man kan även filtrera beräkningarna på olika förare, arbetsmoment eller tidsperiod. Appen ersätter alltså inte bara penna och papper, den utför också automatiska beräkningar. Och skulle man råka tappa telefonen i gödselbrunnen eller köra över den, finns uppgifterna lagrade i ett digitalt moln och kan hämtas med en ny telefon. Resestipendium för studerande delar ut resestipendier till studenter inom området jordbruk och teknik. Resan ska syfta till att öka kunskapen inom jordbrukets maskiner och byggnader. Under året har sju ansökningar om resestipendium inkommit, varav fyra ungdomar beviljades sammanlagt kronor. Publikationer Föreningens medlemmar har erhållit två nummer av JTI Institutet för jordbruks- och miljötekniks kundmagasin DRIV, ett på våren och ett på hösten.

5 Resultaträkning Intäkter Not Medlemsavgifter : :00 Intäktsräntor 400:90 463:19 Utdelning : :40 Summa intäkter : :59 Kostnader Kontors- och övriga omkostnader : :00 Annonsering : :00 Exkursion : :00 Temadag :00 Intressentavgift SJMF : :00 (Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning) Stipendieverksamhet/Bidrag : :00 Summa kostnader : :00 Årets resultat : :59 Not 1 Not 2 Not 3 Upplysning om revisorns arvode: KPMG kr. Deltagaravgifter kr, kostnader :04 kr. Nettokostnad från exkursionen uppgår till :04 kr. Stipendiet Silverbillen kr, Resestipendium kr samt omkostnader för utdelning av stipendier 6 718:75.

6 6 Balansräkning per Tillgångar Not Kundfordringar :00 Upplupna intäkter :00 Aktier : :93 Bank : :03 Kassa och PlusGiro : :13 Summa tillgångar : :09 Skulder och eget kapital Eget kapital : :50 Årets resultat : :59 Summa eget kapital : :09 Fond för stipendieverksamhet : :00 Leverantörsskulder : :00 Övriga kortfristiga skulder - -49:00 Upplupna kostnader : :00 Summa skulder och eget kapital : :09 Not 4 Marknadsvärde : :80

7 7 Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i resultaträkningen, sidan 5, samt i balansräkningen, sidan 6. För verksamhetsåret 2014 har medlemsavgiften varit 300 kronor för privatpersoner och företag. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik svarar för föreningens administration. Förslag till vinstdisposition Årets resultat :04 Balanserat överskott sedan tidigare :09 Belopp som står till stämmans förfogande :05 Styrelsen föreslår att :05 balanseras i ny räkning. Uppsala den 9 mars Axel Lagerfelt Anna Bodin Anders Hartman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Hans Andersson Per Emgardsson Jan Fimmerstad Lars Elfverson Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats. Stockholm och Uppsala den / Christer Forsberg Auktoriserad revisor Nils Jonsson Agronom

8 8 Medlemsförteckning per Abrahamsson, Mats Froarp ASARUM Adolfsson, Familjen Möllenäsvägen LÖVESTAD AGCO AB Box UPPSALA Agroelit AB Dag von Bothmer, Ekensholm MALMKÖPING Andersson, Benny Nima Maskinteknik AB, Box ÖREBRO Andersson, Bo Fresiagatan HELSINGBORG Andersson, David Bergsgatan VALSKOG Andersson, Fredrik Viby, Sävgården ARBOGA Andersson, Gösta Byvägen SÖDERTÄLJE Andersson, Hans Giresta by ÖRSUNDSBRO Andersson, Hans Stora Hammars bygata HÖLLVIKEN Andersson, Lars Bil & Traktorservice i Stigtomta AB, Box NYKÖPING Andersson, Leif Sojdungs gård, Sojdungs, Fole VISBY Andersson, Nils-Åke Högsta Gård KÖPING Andersson, Per SLU/Ledningens kansli, Box UPPSALA Andréson, Bengt HS i Värmland, Ventilgatan KARLSTAD Arnesson, Henrik Norra Hagen, Pl ONSALA Arvidsson, Eskil Idrottsvägen ENEBYBERG Askling, Lars Tegneby Gård BORENSBERG Banér, Carl Holm, Sjöö ÖRSUNDSBRO Barreng, Sofia Ormesberga, Kyrkotorp ÖR Bengtsson, Anders Östra Kyrkogatan 14 A NYKÖPING Bengtsson, Lennart SLU/LBT, Box ALNARP Bennet, Jacob Slättäng ESLÖV Berggren, Carl-Fredrik Södra Holländarevägen SVÄNGSTA Berggren, Lars Gungvala Gård AB, Gungvalavägen SVÄNGSTA Bergquist, Leif Bärsta Gård STIGTOMTA Bertilsson, Magnus Asketorps gård SKÖVDE Birch-Lensen, Peter Länsförsäkringar Skåne MALMÖ Björkman, Björn Lantbrukets Brandskyddskommitté STOCKHOLM Björnberg, Torsten Stenmossevägen 3, Björneberg NYKVARN Björsell, Lars Bodaholm SÄFFLE Bodin, Håkan och Anna Löt, Bäddarö gård GRILLBY Bonde, Carl Bordsjö skogar AB, Hörningsholm MÖRKÖ Borgenstierna, Agneta Sätuna gård BJÖRKLINGE Broström, Ulrica HS i Värmland, Ventilgatan 5D KARLSTAD Brunnström, Lars Stureholms Gård ÖDÅKRA Brunsberg, Urban Långtora, Grän ENKÖPING Börjesson, Magnus Högåsa Gård AB VRETA KLOSTER Carlsson, Gunnar Boo Egendom AB, Ågatan HJORTKVARN Carlsson, Matts Spännars Björksta VÄSTERÅS Cedergren, Björn Christinelunds Gård VASSMOLÖSA von Celsing, Peter Hvarsta ESKILSTUNA von Corswant, Gunnar Lummelunda, Etebols VISBY

9 9 Cronstedt, Peter Kylebergs Säteri VÄDERSTAD Curman, Carl Antuna Gård UPPLANDS-VÄSBY Dahlberg, Per Olof A J Dahlbergs Slakteri, Box BRÅLANDA Dahlqvist, Johan J. Dahlqvist Maskin AB, Gillberga gård KLIPPAN Dahlqvist, Olof Möllehall FÅGELMARA Dalme, Bengt Hammars gård ODENSBACKEN Danielsson, Ingmar Pl ÅKERS STYCKBRUK Danielsson, Ulf Paviljongsvägen 3a KALMAR DeLaval Hamra gård AB Christer Gunstad TUMBA Det Konglige Selskap for Hellerud gård, Bråteveien 200 NO-2013 SKJETTEN, Norge Norges Vel Douglas, Archibald Dunker Ekensholm MALMKÖPING Edling, Anders Valla gård BETTNA Eke-Göransson, Claes Åbylunds Säteri VADSTENA Ekström, Per-Erik Isätra SALA Ektander, Göran Tåkern Grönt, Karlebytorp VÄDERSTAD Ektander, Håkan Stora Wahlby VÄDERSTAD Elferson, Gunnar Kölby Gård LJUNGBYHOLM Elfverson, Lars Kölby Gård LJUNGBYHOLM Eljansbo, Olof Eljansbo, Pl SALA Emgardsson, Per Sör, Hårsbäck HEBY Emmervall, Jan S:t Paulsgatan 4 A STOCKHOLM EMVE i Åstorp AB Box ÅSTORP Englesson, Lennart Wiketorp Pl KÄVLINGE Engström, Lars Ottekil BJÖRKVIK Engström, Niclas Vallby by ENKÖPING Ericsson Ignell, Johan Wäsby Terrasilva AB, Wäsby gård FJUGESTA Erikson, Håkan Viggeby Jordbruk AB, Viggeby SVARTSJÖ Eriksson, Mats Sättra gård AB UPPLANDS-VÄSBY Eriksson, Olav L.E.Vegetables & Co AB, Ytterby gård ODENSBACKEN Esplunda Lantbruk Per Nilsson, Bred, Esplunda ENKÖPING Fimmerstad, Jan Taxinge gods NYKVARN Fimmerstad, Per Taxinge-Näsby Gods, Taxinge NYKVARN Findus Sverige AB BJUV Fischer, Sven Sörby Säteri, Norrbyås 414, Hidingsta ÖREBRO Fjelkner, Per Gisel Flodala FJÄLKINGE Fladje, Per Fladje gård ELDSBERGA Forss Jannes, Björn Tallgatan GNESTA Franzén, Patrik Valsta gård KLOCKRIKE Fredin, Anders Kagghamra gård GRÖDINGE Frennemark, Marcus Fjärlöv VINSLÖV Friberg, Claes Malma gård GÖTENE Frisk, Peter Järsberg KRISTINEHAMN Frugårdens Egendom AB Frugården VARGÖN Fällman, Anders LRF Media AB STOCKHOLM Granath, Jan Hovgården SKÄNNINGE

10 10 Gunstad, Tommy och Mona Dingtuna prästgård VÄSTERÅS Gustafsson, Johan Stenvägen 29 C MARIEFRED Gustafsson, Kristina Slöinge Lantmän, Virkesvägen SLÖINGE Gustavsson, Alf G Börje, Alsta UPPSALA Gustavsson, Anders Runnaby gård ÖREBRO Gustavsson, Henrik Husby Sjutolft, Verkesta EKOLSUND Gustavsson, Sture Lillvägen VADSTENA Gyllenstiernska Krapperups Kyrkoväg NYHAMNSLÄGE Krapperupsstiftelsen Haddorps säteri AB Ola och Lennart Secher VIKINGSTAD Hallqvist, Carl-Herman Skattegården, Häggesled JÄRPÅS Hallsta gård AB Per Dellrud, Hallsta GNESTA Hansén, Per Salagatan ENKÖPING Hansson, Kurt Norrbäck SALA Hartman, Anders JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Box UPPSALA von Heidecken, Claes Härlingstorp AXVALL Helgesson, Anders Viggesnäs HEDEMORA Helgstrand, Lars Tillinge Lundby Gård ENKÖPING Hellberg, Jan Veckholm, Härjarö ENKÖPING Hellqvist, Göran Vadstena Bokföringsbyrå, Box VADSTENA Hellqvist, Rikard Bergström & Hellqvist, Box UPPSALA Hemming, Jan-Gerhard Härlunda, Gamla prästgården SKARA Hermelins i Skänninge Olof Hermelin, Fallsbergs gård SKÄNNINGE Hesselbyholms Lantbruks AB Per Olsson, Hesselbyholms Gård STRÄNGNÄS Hidén, Christian Forsviks säteri SÄFFLE Hilbrand, Lars-Ove Hilbrands Energi, Vistad Mellangård VÄDERSTAD Hjalmarsson, Björn och Solinge Säteri SKULTUNA Marie von Hofsten, Erik Kilagården SKARA Hult, Gunnar Staby Gård HÖGSBY Håkans Mink AB Marum, Bränningeberg SKARA Håkansson, Lars-Göran och Gräsgärde VASSMOLÖSA Annika Höijer, Bengt Isätra Norrgård SALA Höijer, Svante Isätra Norrgård SALA Ihrsén, Robert Frösthukt kensta 6, Kusgården FJÄRDKUNDRA Insulander, Alf Wappa Säteri ENKÖPING Isoz, Michael Åda Gods AB TROSA Ivedal Lantbruk AB Mälbygården, Villberga GRILLBY Jakobsson, Lars-Erik Solla Herrgård VIKINGSTAD Janson, Olof Kårtorp GÖTENE Janson, Åke Kårtorp GÖTENE Jansson, Gustav Sparrsätra, Benala ENKÖPING Jansson, Magnus Maskinhandler Inkøbsringen amba, BÄLINGE Åkerby Söderby 206 Jephson, Göran Trantorps gård KARLSKRONA

11 11 Jerrhagen, Roger Larsgården Knäm TANUMSHEDE JK Lantbrukstjänst Nybo VÄRSÅS Johansson, Anders Norrstävlö Gård AB ROCKNEBY Johansson, Anders Skogsvägen NÄVEKVARN Johansson, Bo Bottorp VASSMOLÖSA Johansson, Gustav Robacken VASSMOLÖSA Johansson, Magnus Bleckenstad gård MJÖLBY Johansson, Mats Hidinge gård FJUGESTA Johansson, Ove Robacken VASSMOLÖSA Johansson, Richard Västergården, Erikstad MELLERUD Jonsson, Claes Bankebolet TIBRO Jonsson, Göran Styrshult HJO Jonsson, Lars-Håkan Kyrkeby Egendom, Måsos ÖREBRO Jonsson, Nils Östergården, Rakered storgård VIKINGSTAD Jordbruksaktuellt Stefan Ljungdahl, Boställsvägen ÖREBRO Jönsson, Ronny Underbacken Bällefors MOHOLM Karlsson, Anders Husby Sjutolft, Holm EKOLSUND Karlsson, Fredrik Olof Lars Gård TVÅÅKER Karlsson, KG Storegården Häggesled JÄRPÅS Karlsson, Per Boarps gård, Ekåsen ELDSBERG Karlsson, Peter Häringe gård VÄSTERHANINGE Karlsson, Stefan Björksunds gård TYSTBERGA Kihlén Erik Chicago TIERP Kihlén, Stig Chicago TIERP Kinch, Claes Vallåkragården VALLÅKRA Kinch, Gunnar Belteberga VALLÅKRA Kindstrand, Otto Snesta Gård, Spelvik NYKÖPING Knutsson, Lars Bordsjö ANEBY Knutsson, Ragnar Lagmansberga storgård SKÄNNINGE von Koch, Johan Augerums Gård KARLSKRONA Kommunal Anders Bergström, Box STOCKHOLM von Krusenstierna, Jan Ågesta gård FARSTA Kvist, Daniel Kronåsvägen 82 B UPPSALA Lagerfelt, Axel Tolefors Gård LINKÖPING Lagunda Animalieprod. AB Fittja Gård ÖRSUNDSBRO Larsson, Rolf Vickervägen LJUNGBYHOLM Leijonhufvud, Erik Göksholm STORA MELLÖSA Lida gård & Maskin AB Henrik Gustafsson, Lida gård STRÄNGNÄS Lidberg, Johan Flo, Logården GRÄSTORP Lilliehöök, Johan Lindhults Lantbruk AB LÅNGÅS Lindén, Stig Österskog BORENSBERG Ling, Lennart Brynhildsvägen BROMMA Linge, Staffan Pl 8446, Kattemåla TREKANTEN Ljungar, Staffan Tyska bruket, Pl KALMAR Lorenz, Yngve och Monica Rallsta Herrgård HALLSTAHAMMAR Lorin, Lars Skattegården VIKINGSTAD

12 12 Lovang Lantbrukskonsult AB Box VIKINGSTAD Lundborg, Ingemar Skofteby Säteri, Norra Härene LIDKÖPING Lundborg, Olle Wrå Säteri VÄNGE Lundgren, Jan Ambjörnsgården JÄRPÅS Lundqvist, Sten Länsförsäkringar Älvsborg, Box VÄNERSBORG Länsförsäkringar Uppsala Anders Johansson, Box UPPSALA Löwén, Johan Sjösa Förvaltnings AB, Sjösa gård NYKÖPING Magnusson, Martin Alby gård, Arrendebostaden TYRESÖ Mattsson & Stockzelius PerArne Mattsson, UPPSALA Agritektkontor AB Hållnäsgatan 5 Mattsson, Claes Stora Sjögestad Gård VRETA KLOSTER Montgomery-Cederhielm, Segersjö herrgård ODENSBACKEN Robert Mörby Drift AB Mörby gård RIMBO Neuman, Lars Timmele, Hasselbacken TIMMELE Nilsén, Magnus Kroka gård, Djursviksvägen 23 B SÖDERÅKRA Nilsson, Bruno Rapphönsvägen 16 B UPPSALA Nilsson, Carl-Fredrik Hagstigen BORENSBERG Nilsson, Claes Bernströmsvägen TULLINGE Nilsson, Claes-Göran Kalmar Lantmän, Box KALMAR Nilsson, Henrik Hushållningssällskapet Väst, Box VÄNERSBORG Nilsson, Ove Karlsborg LJUNGBYHOLM Nordstrand, Olof Stora Bärby gård ÖRSUNDSBRO Norman, Odd och Maud Ejmunds gård, Roma, Ejmunds ROMAKLOSTER Nuntorpsskolan Per Fahlén BRÅLANDA Närlant Import AB Sven Göran Zetterman, Filarevägen 8, Lillån ÖREBRO Ohlsson, Bengt Viking Malt, Exportgatan HALMSTAD Olai, Birger Åkerby Lantbruk AB, Åkerby MOTALA Olsson, Emil Slätte gård TÖREBODA Olsson, Helena Kårtorps Gård VALDEMARSVIK Paus, Christopher H:son Herresta säteri MARIEFRED Paus, Fredric Herresta säteri MARIEFRED Persson, Björn Sjöbacka gård STRÄNGNÄS Persson, Lars Russelbacka JÄRPÅS Persson, Sven Johan Surbrunnsgatan SKARA Peterson, Nils Malma Västergård LINKÖPING Pettersson, Conny Danbyholm BJÖRKVIK Pettersson, Eva Ströms gård ROSERSBERG Piper, Fritz Krageholmsvägen YSTAD Qvantenburgs säteri Sören Kvantenå MELLERUD Rappe, Thomas Strömsrums gård ÅLEM Reuterström, Peter och Stora Lövhulta gård ESKILSTUNA Karola Rickling, Jan och Susanne Giresta, Röloppe gård ÖRSUNDSBRO Rinman, Christian Wallstanäs Säteri ROSERSBERG Rinman, Peder Brunnsholms säteri ENKÖPING Robinson, Tobias Rånövägen BROMMA

13 13 Rosén, Anders Fylla Norrgård VADSTENA Rosenblad, Christian Lönnstorps gård SVALÖV Rosenblad, Curt Berga gård SKARA Rudbäck, Göran Orrnäs ROSSÖN Ruuthsbo AB Gustav Hageman v.l., YSTAD Ruuthsbovägen Ryberg, Jarl JR Lantbruk, Hacksta gård ENKÖPING Rydberg, Tomas SLU/Inst. för markvetenskap, UPPSALA Box 7014 Sahlström, Nils-Johan Ölanda Säteri SKARA Sampson, Jörgen Höskullevägen LÄCKEBY Samuelsson, Bengt Torpa Racing, Torpa gård BORENSBERG Samuelsson, Håkan Vadsbo Mjölk AB, Sveneby Ljungås MARIESTAD Sandström, Göran Helmfeltsgatan HELSINGBORG Segerslätt, Sten Reab, Rosenhälls gård Energi AB, Rosenhäll BILLEBERGA 5530 Sivander, Peter Veckholm, Säby gård Enköping Sjölinder, Anders L.E.Vegetables & Co AB, Ytterby gård ODENSBACKEN Skarp, Sven-Uno S:t Johannesgatan 7 D UPPSALA Skure, Marcus och Lena Geddeholm VÄSTERÅS Sköld, Hans Valsta gård BETTNA Slettengren, Tom Signhildsberg BRO Sollenberg, Per Fröslunda, Härvesta gård ÖRSUNDSBRO Spikgårdens Lantbruk Torsten Gustafsson, Spikgårdarna STORA SKEDVI Stark, Crister Lejonbacken VÄDERSTAD Stark, Magnus Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien STOCKHOLM Box 6806 Stefans Lantbruk Ramsjö BÅSTAD Stenström, Per SIA Glass SLÖINGE Sundby gård Frans och Frida Schartau, Sundby VÄSTERÅS Sundell, Björn Glimmervägen ALUNDA Svennersjö, Björn Vårvägen LIDINGÖ Svenska Antti AB Lars Fredriksson, Eskilstunavägen STRÄNGNÄS Svensson, Bengt Berte Museum SLÖINGE Svensson, Krister Ottersnäs RYSSBY Svensson, Lars Vadsbo Bjölk AB, Sveneby Ljungås MARIESTAD Sällvik, Krister Käbbo ÖSTERBYBRUK Söderberg, Staffan Helleby Gård HÖLÖ Tebaay, Ralf Gudmundsgården, Asigevägen SLÖINGE Tesch, Carl Kvarnnibble gård BRO Thorevik, Jonny Svenska Foder, Box STAFFANSTORP Thorsén, Robert Norra skeppargatan 23 B GÄVLE Thorsson, Bert Lönngatan JÄRPÅS Thunström, Per KSLA, Box STOCKHOLM Tiblom Robert Wij Säteri BÅLSTA Tornerhjelm, Hilding Eddagatan UPPSALA Tornum AB Jonas Thornberg, Box KVÄNUM

14 14 Torstensson, Ingemar Eva Olsson, Bergs säteri MELLERUD Torsvi by Lantbruks AB Mats Lindberg ENKÖPING Treschow, Niels Sannarps egendom FALKENBERG Treschow, Peder Karsholm KRISTIANSTAD Trollenäs Gods AB Trollenäs ESLÖV Ultuna Egendom Kungsängens gård, Box UPPSALA Undemyr, Lars Eggeby gård NORRKÖPING Viström, Hans Ottenby Kungsgård FÄRJESTADEN Väderstad-Verken AB VÄDERSTAD Västra Ekeby Lantbruk AB Västra Ekeby KUNGSÖR Wachtmeister, Claus Axelvold KÅGERÖD Wachtmeister, Fredrik Bönsta Gård NYKÖPING Wapnö AB Lennart E Bengtsson HALMSTAD Wejåker, Per-Erik o Helène Sörgården VITTINGE Wennerberg, Per Tecnofarm, Smedjevägen KÄLLBY Westerdahl, Johan Kusta VÄSTERÅS Wetterblad, Bo Mörksunds Gård SPARREHOLM Widtsköfle AB Vittskövlevägen VITTSKÖVLE Wiklund, Mats Räfsjö Säteri VADSTENA Wiströms Lantbruk Hagby Bygata BORGHOLM Wässman, Robert Biskopskulla, Håga ÖRSUNDSBRO Zenker, Rolf Salta Gård ENKÖPING Åkerberg, Claes Bobergs by, Svensgård HEBERG Åstrand, Elisabeth Selingsbergs Gård RAMNÄS Örup, Christian Boxholms Säteri BOXHOLM Östersten, Lennart Värnanäs egendom HALLTORP Överums Bruk AB ÖVERUM Övgård, Karl-Erik Övraby SÖDERÅKRA

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2010

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2010 Driftuppföljning av Vindkraftverk Årsrapport 2010 2500 2000 Energi, GWH Effekt, MW 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ett Energimyndighetsprojekt För sammanställningen

Läs mer

Driftuppföljning av Vindkraftverk. >50 kw Årsrapport 2012

Driftuppföljning av Vindkraftverk. >50 kw Årsrapport 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk >50 kw Årsrapport 2012 8000 7000 6000 Energi, GWH Effekt, MW 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ett

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Årsredovisning 2009 Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Freja Husdjur Box 154, 532 22 Skara Telefon växel: 0511-77 11 00 Telefax: 0511-77

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Marathon löparen ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Martina Kristoffer Stockholm Marathon Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box 218 101 24 Stockholm Postgiro 82607-3 Tidningen Marathonlöparen

Läs mer

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 5 Gotland Grönt Centrum AB har startat

Läs mer

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Läs mer

HiB-INFO. Nordens största tidning för håltagning Nummer 1 2002. Nu även i Estland och Lettland!!!

HiB-INFO. Nordens största tidning för håltagning Nummer 1 2002. Nu även i Estland och Lettland!!! HiB-INFO Nordens största tidning för håltagning Nummer 1 2002 Nu även i Estland och Lettland!!! Maskiner och verktyg för verkliga proffs Professionella håltagare väljer Hagby därför att de vet att Hagby

Läs mer

Kallelse/inbjudan. Förslag till dagordning

Kallelse/inbjudan. Förslag till dagordning Kallelse/inbjudan Ombud och övriga intresserade kallas till årsmöte med Östergötlands Biodlar - distrikt lördagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 vid Dagsbergsgården utanför Norrköping. Förslag till dagordning

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Ladies Circle Sverige, som är ansluten till Ladies Circle International, har till ändamål att: vidga medlemmarnas intressesfär öka förståelsen

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Program för KFUK-KFUM:s Östgötaregions Årsmöte 2015 Den 25 mars kl. 18 30 på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping 18 30 Välkommen Vi börjar med lite

Läs mer