Omega-3. Smärtkonferensen Läkarstämma i shoppingcenter. Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omega-3. Smärtkonferensen 2006. Läkarstämma i shoppingcenter. Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA:"

Transkript

1 4/2006 1/2006 Omega-3 fettet som gör dig friskare och smartare! Läkarstämma i shoppingcenter Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA: 16 sidors bilaga Smärtkonferensen 2006 Allt för hälsan I november samlades över 200 utställare på Stockholmsmässan för att demonstrera, inspirera och motivera. Choklad gott och nyttigt! På bara några år har choklad gått från att vara en syndig last till en trendig njutning. Smärtkonferensen Svenska Smärtföreningens stora smärtkonferens i Stockholms Konserthus!

2 För patienter med nervsmärta är läkemedel effektiva i 50% av fallen. Vad finns det för behandlingsalternativ för de övriga 50%? Ryggmärgsstimulering Medtronic erbjuder det enda nervstimuleringssystem som är kliniskt testat: Systemet ger 50-60% långsiktig smärtlindring för mer än 60% av patienterna Systemet kan bidra till en ökad livskvalitet Mindre smärta för ett bättre liv Craig, ortopedisk kirurg och CRPS-patient, har stor glädje av Medtronic Pain Therapies HJÄRT OCH KÄRLSJUKDOMAR NEUROLOGISKA PROBLEM SMÄRTA RYGGBESVÄR DIABETES URINVÄGSPROBLEM MAGE-TARMSTÖRNINGAR ÖGON, ÖRON, NÄSA, HALS-SJUKDOMAR

3 UTGIVARE Svenska Smärtföreningen ADRESS Sabbatsbergs Sjukhus Olivecronas Väg Stockholm TELEFON E-POST HEMSIDA POSTGIRO MEDLEMSANSVARIG Maria Näsholm REDAKTION Dörjvägen 5, Vallda Telefon: Raymond Berggren Rolf Malm Elisabeth Cronholm Lisbeth Persson, Text & Grafik FOTOGRAFER Rolf Malm Raymond Berggren LAYOUT, PRODUKTION & ILLUSTRATIONER Text & Grafik i Göteborg AB Telefon: ANNONSBOKNING Text & Grafik i Göteborg AB, Lisbeth Persson Telefon: / Anders Skogholm Telefon: PRODUKTIONSANSVARIG Mats Sjöberg, BIG AB Telefon: TRYCKERI SG Zetterqvist, Västra Frölunda UTGIVNING 4 nummer/år ANSVARIG UTGIVARE Rolf Malm Tidningen får citeras med angivande av källa. Tillstånd av ansvarig utgivare erfodras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material Ledare Upprop till Sveriges regering Kom ihåg smärtpatienterna! Nära 20 procent av alla svenskar lever med långvarig smärta som har hög, konstant eller återkommande intensitet (1). 13 procent har allvarliga tillstånd av smärta som påverkar det dagliga livet och/eller medför sjukskrivning (2). Många unga är drabbade, medelåldern för smärttillstånd är 42 år (1). Trots att många smärtpatienter har lägst upplevd livskvalitet av alla patientkategorier så har smärtbehandling låg prioritering inom såväl sjukvård som politik. Dessutom urholkas smärtvården alltmer. I sin regeringsförklaring sätter Fredrik Reinfeldt som mål: att skapa ett samhälle där alla som kan och vill ska ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under trygga villkor. Alla sjukskrivna ska få en personlig koordinator, och en rehabiliteringsutredning ska genomföras inom fyra veckor. Rätten till rehabilitering ska lagfästas och skyldigheten att delta preciseras. Av regeringsförklaringen borde rimligen komma förslag för en utvecklad smärtvård och för ett trygghetssystem där hänsyn tas till smärtpatienters hela livssituation. Kronisk och återkommande smärta är en sjukdom i sig (1), inte symtom på någon annan skada eller sjukdom. Smärtan är något de drabbade måste leva med och arbetssituationen måste i många fall anpassas därefter. En stor del av de förtidspensionerade och långtidssjukskrivna kommer inte att kunna rehabiliteras tillbaka till sysselsättning. De sänkningar av ersättningsnivåerna som regeringen nu tagit beslut om riskerar därför att slå mycket hårt mot en redan utsatt grupp. Det rimmar illa med regeringens höga ambitioner om jämställdhet, mångfald och trygghet. Långvarig eller återkommande smärta är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. Samhällets kostnader för långvarig smärta uppskattades 2006 till cirka 87, 5 miljarder kronor. Av dessa var 7,5 miljarder direkta, vårdrelaterade kostnader och 80 miljarder indirekta kostnader för produktionsbortfall (3). En väl utvecklad smärtvård ger samhället en enorm ekonomisk förtjänst presenterade Socialstyrelsen en nationell rapport med rekommendationer för behandlingen av landets smärtpatienter (4). Grundläggande var kravet på multidisciplinära smärtmottagningar på alla länssjukhus. Det skulle även finnas tillgång till smärtrehabiliteringsteam. Endast ett fåtal länssjukhus har idag sådan smärtvård. De får kontinuerligt minskade resurser och/eller läggs ner. Till de flesta krävs remiss och väntetiderna är långa upp till ett år eller mer. Socialministern har i riksdagen motionerat om att avskaffa remisstvånget till specialistvård (5). Samtidigt föreslås att läkare med annan specialitet än allmänläkare ska få arbeta i primärvården och att den fria etableringsrätten för sjukgymnaster och specialistläkare förstärks. Förslagen kan underlätta genomförande av vårt krav om snabbt multidisciplinärt omhändertagande av smärtpatienter. Idag råder en akut brist på smärtspecialister. Endast två procent av smärtpatienterna får därmed hjälp av en sådan specialist (6). I många fall blir följden felaktig eller utebliven diagnos och behandling. Vi ser inte att bristen på smärtspecialister avhjälps med socialministerns förslag. I motionen menar Moderaterna att sjukvårdens problem till stor del kan lösas med en ny ekonomisk modell för styrning av vårdresurserna. Modellen bygger på en individuell hälsoförsäkring, administrerad av försäkringskassan istället för landstinget. Modellen stärker patientens möjligheter till att söka vård utanför det egna landstinget. Tanken är också att sjukvårdens resurser och trygghetssystemen sammanförs i en kassa. Satsningar på sjukvård ska ge direkt synbara kostnadsbesparingar. Gott så men vi ser det inte som tillräckligt för att komma åt problemet med att så få smärtpatienter erbjuds multiprofessionellt omhändertagande. Vi är övertygande om att här krävs direkt riktade åtgärder mot patientgruppen som innebär att: Smärtlindring (algologi) av långvarig smärta införs som ett grundläggande moment i läkarutbildningen Antalet multiprofessionella smärtenheter fördubblas Primärvården får smärtteam som kan fånga upp patienter i ett tidigt skede När regeringen nu utvecklar trygghetssystemet och sjukvårdens organisation måste de särskilt se till de långvarigt smärtsjukas situation. Annars kommer de inte att kunna genomdriva sin politik med mindre än att den leder till en högre andel kroniskt sjuka och med högre samhällskostnader som följd. Rolf Malm Ordförande i Svenska Smärtföreningen Professor Clas Mannheimer Ordförande i Svenska Smärtläkarföreningen. Doktor Björn Bragée SmärtGuiden. Ä Ö SVENSK Leva med smärta 4/2006 3

4 sidorna En fantastisk smärtkonferens! Gomer 16 sidors bilaga Innehåll nr Kom ihåg smärtpatienterna! ledare 5 Global undersökning kring neuropatisk smärta 6 Läkarstämma i shoppingcenter 8 Omega-3 10 Nyttigt & nytt 11 Monopolet försvinner 12 kanel+citron 14 Konstgalleriet 15 Vetebältet lindrar värken 16 Allt för hälsan 18 Färre anginaattacker med ryggmärgsstimulering 22 Yoga vid kronisk värk 26 Riksstämman 2006 i Göteborg 27 En fantastisk smärtkonferens! 43 Tusenårig smärtbekämpare i modern tappning 44 Information från lokalföreningar 45 Kontaktpersoner SSF 46 Kraftlös eller fri att bli frisk från smärtan 50 Stressad? 52 Choklad Choklad trendigt, nyttigt, gott!

5 Global undersökning kring neuropatisk smärta Svenska Smärtföreningen har medverkat till starten av det globala nätverket NPN Neuropathic Pain Network. Vi har nu organisationer från ett 15-tal länder som medlemmar i detta nätverk. Målet är att öka uppmärksamheten kring nervsmärta bland politiker, beslutsfattare, forskare och läkare och därmed öka resurserna för diagnos och behandling av denna svåra form av smärta. Vid vår svenska smärtkonferens i Stockholm nyligen uppmärksammade vi också denna stora patientgrupp. Professor Per Hansson vid Karolinska univeritetssjukhuset gav publiken ett utförligt och uppskattat föredrag om vad neuropatisk smärta är. NPN har de senaste månaderna med stöd av läkemedelsföretaget Pfizer arbetat med genomförandet av en global undersökning om neuropatisk smärta. Man har tillfrågat 100 läkare och 100 patienter i sju olika länder Finland, Tyskland, England, Spanien, Mexiko, Korea och Italien. Detta för att identifiera nuvarande hinder för att diagnostisera neuropatisk smärta och de kommunikationsvårigheter som kan finnas mellan patient och läkare. Undersökningsföretaget Harris Interactive har nyligen avslutat insamlingen av svaren från deltagarna i denna undersökning. Den 1 mars 2007 kommer resultaten från denna stora undersökning att presenteras vid en presskonferens i London. Vi kommer att presentera detta för både internationell och nationell press och övriga media. Harry Kletzko, ordförande i vår tyska systerorganisation German Pain League kommer tillsammans med en rad experter inom området att kommentera undersökningsresultaten. Intresserade svenska media och andra kan vända sig till Svenska Smärtföreningen för mer information om NPN, denna undersökning och för detaljer om pressevenemanget i London den 1 mars.

6 Läkarstämma i shoppingcenter Samtidigt som Svenska Läkaresällskapets riksstämma pågick på Svenska Mässan i Göteborg så fick allmänheten möjlighet att lyssna till en del av den kunskap och erfarenhet som landets läkare för med sig till Medicinska Riskstämman. På läkarstämman för två år sedan hade vi ställt upp en liten bod utanför mässan, berättar Agneta Alderstig, projektledare på Miljöförvaltningen i Göteborg. Då informerade vi bara om tobaksavvänjning. I år ville vi bredda utbudet samt nå ut till flera och därför finns vi i år på Nordstadstorget mitt i Sveriges största affärscentrum. Besökare i Nordstan stannar upp för att lyssna på föreläsarna eller för att prata lite med utställarna. Siewert Öholm är moderater och han upplyser nyfikna om Agneta Alderstig, projektledare på Miljöförvaltningen i Göteborg. 6 Leva med smärta 4/2006

7 RÖSTER OM LÄKAR- STÄMMAN I NORDSTAN: Kristina Åkesson, docent på Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Malmö visar Siewert Öholm hur man står på ett ben. att läkarstämman flyttat till Nordstan. Det är korta föreläsningar vilket gör det lätt att stanna till och lyssna. Dessutom finns möjlighet att gå runt bland utställarna och få goda råd när det gäller att sluta röka, att öka den fysiska aktiviteten, att äta rätt med mera. VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED VARDAGSMOTION? Ingrid Bertilsson, distriktsläkare och Gunilla Sigurdsdotter, projektledare för Fysisk aktivitet på recept * berättar att människor på 50-talet rörde sig betydligt mera än vad vi gör idag. Svenska folket är delat i två grupper när det gäller motion, säger Ingrid. En grupp som motionerar regelbundet och en grupp som inte rör sig alls. Många tror att det måste handla om att gå på gym eller att springa men sanningen är den att vardagsmotion kan göra oerhörd skillnad. Cykla till jobbet, ta trapporna i stället för hissen och promenera minuter om dagen, tipsar Ingrid, som numera skriver ut motion på recept till sina patienter. 30 minuters vardagsmotion om dagen motsvarar en blodtryckstablett, säger Ingrid. Att röra på sig är ett enkelt sätt att ta makten över sin egen hälsa. BRA BEN BÄR Varannan kvinna kommer att drabbas av benbrott till följd av benskörhet, säger Kristina Åkesson, docent på Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Malmö, när det är hennes tur att inta scenen. Det är viktigt både med belastande träning för att stärka skelettet och med muskelträning eftersom starka muskler gör att man undviker att ramla. På frågan om vilken träning som hon rekommenderar svarar hon att utmaningar är bra för skelettet och så ger hon tips på en bra vardagsövning: stå på ett ben. Lisbeth Persson Marianne Pettersson, Västra Frölunda Vad tycker du om att läkarstämman flyttar ut till allmänheten? Jättebra! Som privatperson kommer man ju inte in på stämman och om man är intresserad så finns det mycket här att lyssna på. Vad har du lyssnat på under dagen? Senast på Bra ben bär. Intressant och bekräftelse på att jag har levt rätt. Jag röker inte, motionerar mm och har ett starkt skelett. * Fysisk aktivitet på recept är ett projekt där man utbildar vårdcentraler för att ta till sig det här tankesättet som en behandlingsform. Maire & Heidi Palosaari, Angered Vad tycker du om att läkarstämman flyttar ut till allmänheten? Mycket bra. De når ju ut till flera och gör det på ett bra sätt. Vad har du lyssnat på under dagen? Jag har inte hunnit lyssna så mycket på föreläsningarna ännu men jag har pratat med utställarna, bland annat Blodgivningen. Ingrid Bertilsson, distriktsläkare och Gunilla Sigurdsdotter, projektledare för Fysisk aktivitet på recept.

8 Omega-3 är kanske mest känd för att förebygga hjärtoch kärlsjukdomar, något som också har bevisats i många studier. Omega-3 kan också lindra vid reumatiska besvär eftersom att den är inflammationshämmande. Dessutom sägs den kunna motverka blodpropp, skydda mot cancer, förbättra minnet och ge ökad koncentrationsförmåga. Omega-3 fettet som gör dig friskare OLIKA TYPER FETTSYROR Det finns två kategorier fettsyror mättade och omättade. Mättat fett ökar det onda kolesterolet (LDL), som är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Mättat fett finns i smör, ost, mjölk och kokosfett. Omättat fett delas upp i enkelomättat och fleromättat fett. Enkelomättat fett finns i raps-, olivolja och nötter. Fleromättade fettsyror delas sedan i sin tur upp i två grupper; omega-3- och omega-6-fettsyror. NYTTIGA FETTSYROR Det finns ett antal fleromättade och nyttiga fettsyror som är så kallade essentiella fettsyror. Detta betyder att kroppen inte själv kan skapa dem utan vi måste få i oss dem via kosten. De är därför mycket viktiga för god hälsa. Omega-3 är samlingsnamnet för olika fettsyror. Två av dem, EPA och DHA kallas också ofta fiskolja eftersom de finns i fet fisk som sill, lax och makrill. ALA finns bland annat i rapsolja, linfrö, valnötter och avokado. Av omega-6-fettsyrorna är i synnerhet två betydelsefulla, nämligen linolsyra som till exempel finns i växtoljor och arakidonsyra som främst finns i kött. VIKTIGT MED BALANS För att upprätthålla kroppens friska funktioner är det viktigt med en balans mellan omega-3- och omega-6-fettsyror. Vi bör få i oss tre gånger mer omega-6-fettsyror än omega-3-fettsyror. Många av oss äter i stället 20 till 40 gånger så mycket omega- 6-fettsyror. En anledning är att konsumtionen av färdigmat och halvfabrikat, produkter med hög halt vegetabiliska oljor, har ökat. Dessutom innehåller den nordeuropeiska kosten mycket mejerioch charkprodukter och förhållandevis lite frukt, grönsaker, nötter och fet fisk vilket innebär att vi får i oss stora (och tillräckliga) mängder omega-6 men för lite omega-3. När omega-6 får dominera uppstår obalans i kroppen och aggressiva signalsubstanser (prostaglandiner och leukotriener) bildas. Omega-6-fettsyrorna förskjuter immunförsvaret i en 8 Leva med smärta 4/2006

9 [ kostråd ] Ät fet fisk ett par gånger i veckan Makrill, sardiner, sill och lax är bra val Välj bra pålägg makrill på burk eller avokado passar bra på mackan Använd rapsolja i matlagningen Tillsätt krossat linfrö i brödet, på filen, i muslin Hackade valnötter passar till nästan allt, på sallad, på pasta, i bröd och musli och som topping på glass eller yoghurt Blanda fiskolja direkt i maten Om du inte får i dig omega-3 genom kosten välj ett naturläkemedel [ Positiva hälsoeffekter ] och smartare! Minskar risken för hjärtoch kärlsjukdomar Bra för blodcirkulationen Kan ge bättre minne Ökar mängden serotonin i hjärnan och lindrar depressioner Bekämpar inflammationer Det ohälsosamma kolesterolet sänks Huden blir mjukare och smidigare Stelhet i leder och muskler reduceras inflammatorisk riktning genom att de omvandlas till arakidonsyra. Detta leder bland annat till att hälsan påverkas ännu mer negativt vid stress. BÄTTRE BALANS MED MEDELHAVSKOST Studier har visat att personer som lever på medelhavskost, har en betydligt bättre balans mellan omega-3 och omega-6 än vad personer i norra Europa normalt har. Medelhavskosten är rik på spannmål med fullkorn, fibrer, baljväxter, frukt och nötter. Det ingår mycket olivolja och dagligt intag av yoghurt och ost. Fågel och fisk äts betydligt oftare än rött kött. OMEGA-3 SOM KOSTTILLSKOTT Om man inte tycker om fisk men ändå vill vara säker på att man får i sig tillräckligt med fiskfettsyror så finns det olika kosttillskott och naturläkemedel som innehåller det nyttiga fettet. Kapslarna eller dropparna ska helst tas i samband med måltider eftersom kroppen lättare tar upp omega-3 då. Även om fiskfett är den bästa källan till omega-3 så kan även fettsyror från växtriket bidra till friskare hjärta och kärl. Här är rapsolja, valnötter och linfrö bra omega-3-källor. Lisbeth Persson [ forskning ] ALZHEIMER KAN PÅVERKAS AV OMEGA-3 Forskare vid Karolinska Institutet har funnit att omega-3 kan lindra symptomen vid begynnande Alzheimer. Vid mer långtgången och allvarlig Alzheimer såg forskarna däremot ingen effekt. OMEGA-3 KAN MINSKA PROSTATACANCER Män som äter mycket fet fisk löper mindre risk att drabbas av prostatacancer, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Effekten beror troligen på det rikliga innehållet av omega-3-fettsyror, men det spelar också roll vilka gener man bär på. I Sverige är prostatacancer den allra vanligaste cancerformen medan den är mindre vanlig i länder som Kina och Japan. Varför risken att drabbas varierar beroende på var man bor är svårt att veta säkert, men en del av förklaringen ligger troligen i skillnader i kosten. Ämnen som ofta har pekats ut som viktiga i sammanhanget är EPA och DHA, två omega-3-fettsyror som det finns gott om i fet fisk som lax, sill och makrill. I cellförsök har forskare sett att omega-3-fettsyror kan hindra canceruppkomst men betydelsen av en omega-3-rik kost är fortfarande en öppen fråga. MER OMEGA-3 I EKOLOGISK MJÖLK När kor äter mer gräs och mindre kraftfoder får mjölken mer av det nyttiga omega-3- fettet. En ny undersökning visar att ekologisk mjölk har högre halt av omega-3 än vanlig mjölk. Källor: Leva med smärta 4/2006 9

10 nyttigt&nytt läs! lyssna! Spa- & Wellness 2 Upplev en perfekt CD när du skall skämma bort dig själv. Kryp ner i ett väldoftande bad, tänd några ljus och njut av avslappnande musik. Fram till nyår kan du köpa CDn för 69:-. Pris efter nyår: 179:-. KÄLLA: Naturkraft Författare: Åsa och Mats Ottosson Förlag: Wahlström & Widstrand Pris: 151:- (www.adlibris.se) Naturen som stresshantering. Boken Naturkraft om naturens lugnande, stärkande och läkande effekter beskriver hur människor hämtat kraft från och blivit hjälpta av naturvistelser. Forskare, läkare och terapeuter berättar också hur de använt sig av naturen i sitt arbete. 5 sätt att värma sig i vinter: 1. Tänd några ljus 2. Ta ett varmt bad 3. Drick varm choklad 4. Klä dig i lager på lager 5. Kramas välj! Honung i stället för socker Honung innehåller mineralämnen som kalcium, kalium, mangan och järn. Den sägs kunna lindra magsår och halsont. Passar bra som sötningsmedel i te och efterrätter. Testa att ringla lite flytande honung på naturell yoghurt. Toppa med frukt och hackade nötter. frossa! Apelsiner Tillskott av C-vitamin ger skyddande antioxidanter i luftvägarna visar en avhandling vid Umeå universitet. Passa på att njuta av apelsiner nu när det är säsong! KÄLLA: DOKTORN vinterbada! På Lush kan du köpa en tvål med doft av kanel, stjärnanis, nejlika och apelsin. De har också olika badbubblare som ger dig helgstämning. Tvålen Bob Soap kostar 49:- / 100 gr och badbubblarna Christmas Kisses eller Puddy Holly kostar 49:-/st. KÄLLA: drick! Kanelte För mycket av det goda? Krossa en kanelstång och häll över kokande vatten. Låt dra 10 minuter, sila och drick. Bra för mage och tarm. undvik! Stressa inte du blir sjuk Stress kan påverka immunförsvaret, visar en studie vid Karolinska institutet, där de undersökte läkarstudenters immunförsvar under tentamensstress. En typ av immunceller ökade kraftigt under stress. Ett nedsatt immunförsvar gör mottagligheten för sjukdomar större. KÄLLA: AFTONBLADET 10 Leva med smärta 4/2006

11 ät! Fisk En till två portioner fisk i veckan minskar risken för hjärt-kärlsjukdom enligt en amerikansk studie. Hemligheten är omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Ju fetare fisk desto effektivare. KÄLLA: TT testa! piggare med naturmedel! Ny forskning visar att vissa naturmedel kan ge mera ork, lust och energi. Det är rysk rot, rosenrot, schisandra och ginseng som i studier visat sig hjälpa kroppen att klara yttre och inre påfrestningar. KÄLLA: MÅBRA nytt på hyllan! ICEPOWER IcePower kylgel är ett receptfritt alternativ för vård av muskel-, led-, och mjukvävnadssmärtor som: Stukningar, sträckningar Muskelspänningar Belastningsskador Nack-, skuldra- och ländryggvärk Ledvärk Växtvärk IcePower kylgel finns på Apoteket. KÄLLA: Omega 3-fettsyror är nyttiga och bland annat bra för hjärta, leder, blodcirkulation och hud. Nu finns en ny produktserie margariner med stor andel omega 3. Keiju finns som smörgåsmargarin med olika fetthalt, för matlagning/ bak, mjölkfritt och med tillsatt smör som delikatessmargarin. Produkterna innehåller rapsolja samt olja från växten camelina, vilken är särskilt omega-3-rik. KÄLLA: Monopolet försvinner Den nya regeringen har tillsatt en särskild utredning med uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur avvecklingen av apoteksmonopolet ska gå till. Sverige är det sista landet i västvärlden som har ett monopol och tanken med en ny reglering är att även privata företag ska kunna konkurrera med Apoteket. RÄTT ATT SÄLJA MEDICIN En omreglering förväntas ge bättre tillgänglighet, lägre priser och högre servicegrad, sade socialminister Göran Hägglund när han intervjuades i SVT med anledning av apoteksutredningen. Privata företag kommer i framtiden ha rätt att sälja medicin. Det enda kravet kommer att vara att det finns farmaceutisk kompetens. RÄTT ATT SÄTTA PRISER Det finns ett förslag att Apoteket kommer att få ansvar för förhandlingar med leverantörerna då det gäller inköpspriser för läkemedel. I nuläget är det Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, som sätter priserna och Apotekets marginaler. Idag förhandlar Apoteket bara om de så kallade handelsvarorna, vilka bara utgör en liten del av omsättningen. FRI MARKNAD Regeringens tanke med avvecklingen av monopolet är att även mindre företag ska kunna konkurrera med det statliga Apoteket. Eftersom det handlar om mediciner är det viktigt att en utredning belyser frågan med tydliga direktiv, enligt regeringen. FÖRÄNDRINGAR FÖR APOTEKET Visst kommer det att innebära förändringar för Apoteket, säger Andreas Rosenlund, presschef på Apoteket. Men som vi tolkar det kommer det inte att hända något drastiskt utan det är det en ansvarsfull och försiktig utredning som nu startar. Vad den kommer att innebära är för tidigt att säga. Det man har sett i andra länder är att antalet apotek har ökat samtidigt som befarad prispress har uteblivit vid avregleringar. BESKED INNAN ÅRSSKIFTET Enligt Göran Hägglund kommer regeringen att fatta ett besked om direktivens utformning innan årsskiftet. Efter utredningen är gjord kommer avregleringen att ske stegvis och för kunderna kommer troligen förändringen att märkas tidigast Källor: SVT, TV4, Leva med smärta 4/

12 Nu blir livet lättare för de göteborgare som vill äta lite hälsosammare, som vill handla GI-mat och få goda råd när det gäller kost och hälsa. I mitten av november öppnade Göteborgs första kompletta GI-butik i centrala Linnéstaden. Det här har jag drömt om, säger Lisbeth Candow, initiativtagare och ägare till kanel + citron, en läcker butik fylld med spännande livsmedel, olika kosttillskott och färdiglagad mat. kanel+citron en helt ny butik för hälsomedvetna Jag irriterade mig på att man var tvungen att springa runt i olika butiker för att hitta kex, müsliblandningar, bröd, gryn, quinoa, pasta, mjöl och färdiglagad mat med lågt GI-värde. Så jag bestämde mig för att ändra på det. I min butik finns ett handplockat sortiment av sådant jag själv gillar och kan rekommendera i egenskap av kostrådgivare, säger Lisbeth. NYTTIG LUNCHMAT I butiken kan du alltså inte bara handla ingredienser till den egna matlagningen. Här kan du även köpa med dig färsklagad, kyld GI-mat med bra näringsvärde. Varje vecka finns flera olika rätter att välja mellan, berättar Lisbeth. Det är fräscha rätter som ger dig en välsmakande måltid med bra näringsvärde och låg glykemisk belastning. Jag samarbetar med restaurangen Wasa Allé som speciallagar dessa rätter för kanel + citron. Konceptet bakom Wasa Allé bygger på modern, medveten mat. Kött och fågelråvarorna är från svenska gårdar och GMO-fria. Fisken fångas i Nordatlanten och landas i Göteborgs Fiskhamn. Grönsakerna och rotfrukterna är i görligaste mån KRAV-odlade från lokala jordbruk. Det känns bra med en så kvalitetsmedveten samarbetspartner som Mats Nordström på Wasa Allé, säger Lisbeth. kanel + citron har till och med en alldeles egen specialkomponerad rätt, kanelkyckling med citronquinoa, och det är en av våra populäraste lunchrätter. STORT INTRESSE FÖR NYTTIGA LIVSMEDEL Utbudet i butiken är brett och här finns bland annat dinkel, bulgur, nakenvete, amaranth, quinoa och pasta med både quinoa och kikärter. Det är spännande livsmedel som går att använda på många olika sätt och vi kommer att ta fram inspirerande recept. Vi har märkt att många kunder är nyfikna och gärna vill få tips på rätter samtidigt som man handlar, säger Lisbeth. I butiken finns också frukostflingor med nötter och frön och därmed lågt GI, nyttiga kex med havre och dinkel, kallpressade olivoljor och rapsoljor, rättvisemärkt kaffe, te och fin choklad. KOSTTILLSKOTT Grönsakerna vi köper i handeln har förlorat procent av sitt näringsinnehåll jämfört med grönsakerna på Leva med smärta 4/2006

13 Vad är GI? talet, säger Lisbeth. Orsakerna ligger bland annat i ett högt uppdrivet jordbruk med omfattande användning av antibiotika, konstgödning samt den industriella hanteringen av våra livsmedel, med olika kemiska och värmemässiga processer. Dessutom är det vi i dag kallar husmanskost oftast ren snabbmat. Högt på listan ligger falukorv, pizza, pasta med ketchup och fiskpinnar. Snabbt och lättlagat men näringsfattigt, det vill säga brist på vitaminer, mineraler och spårämnen. Därför behöver många människor idag kosttillskott för att kroppens processer skall samverka optimalt. I butiken finns vitaminer, mineraler, antioxidanter, matsmältningsenzymer, magbakterier och spårämnen som rekommenderas av terapeuter och kostrådgivare. Vi har även medel för blodsockerkontroll, berättar Lisbeth. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER Lisbeth håller också kurser och ger föreläsningar. Många vill lära sig mera om hur kroppen fungerar och om hur man själv kan påverka sin hälsa. Det är många som blir förvirrade av all information och av motsägelsefulla påståenden. Det som är bra ena dagen är skadligt nästa och det är inte så lätt att göra bra val om man inte har de grundläggande kunskaperna. Inte bara privatpersoner har insett att friskvård är en investering. Lisbeth skräddarsyr sina föreläsningar och samarbetar med skolor, företag, föreningar och restauranger. Föredragen kan innehålla grundläggande näringslära, modern kost, GImetoden och andra kostrelaterade ämnen. KUNDERNA GILLAR BUTIKEN Den här första månaden i min nya butik har varit jätterolig, säger Lisbeth. Jag var beredd på mycket jobb och det var nog tur att jag laddade med extra vitaminer, mineraler och antioxidanter. Detta i kombination med bra kost och kvällsyoga har gjort att jag klarat processen med att skapa ett helt nytt butikskoncept. Det har krävts mycket energi men responsen från kunderna gör det värt allt arbete. Varje dag är det flera som kommer in i butiken och uttrycker att de längtat efter precis det här. Och att kunna uppfylla inte bara sin egen dröm utan även inspirera och motivera andra är nog det mest stimulerande jag kan tänka mig. Jag har hittat mitt drömjobb, avslutar Lisbeth. Lisbeth Persson [ fakta ] Glykemiskt index är ingen ny magisk lära eller en spekulativ bantningsmetod utan en vetenskaplig metod som funnits sedan början av 80-talet. Från början användes metoden för att hjälpa diabetiker att hålla blodsockerhalten (b-glukos) på en jämn nivå. Snabba och långsamma kolhydrater har länge använts som begrepp inom näringsläran. Dock är GI ett finare och mera nyanserat instrument än den grova uppdelningen i snabba och långsamma kolhydrater. Med snabba kolhydrater brukar man mena sådana kolhydrater som dels är kolhydrattäta (stärkelserika), dels bryts ner snabbt i magen och tas upp fort i blodet. Detta gör att blodsockret ökar snabbt. Det är bara kolhydrater som kan ha ett glykemiskt index. När blodsockret höjs snabbt får livsmedlet ett högt GIvärde. Höjs det långsamt får det ett lågt GI-värde. Som referens används ofta vitt socker med GI-värde 100. Det är ett snabbt livsmedel (bryts ner snabbt) och kan jämföras med linser som är ett långsamt livsmedel med ett GI på 36. Exempel på livsmedel med mycket kolhydrater/100 g och högt GI är vitt bröd, vit pasta, jasminris, frukostflingor, kakor, godis, läsk, riskakor m. m. GI är också ett indirekt mått på hur mycket insulin som frigörs. När vi äter mat med högt GI-värde höjs blodsockret (glukoshalten) till höga nivåer. Detta åtgärdar kroppen genom att skicka ut stora mängder insulin. Insulin har bland annat funktionen att lagra glukos i musklerna och levern, men det stimulerar också inlagring av fett. Äter du mycket snabba kolhydrater kan risken för övervikt, hjärt- /kärlsjukdom och diabetes typ II öka. Om du konsekvent väljer mat med lågt glykemiskt index håller sig blodsockret på en jämn, lagom nivå och du håller dig mätt längre, vilket i sin tur leder till att sötsuget minskar. Det gör det lättare att äta mindre och bättre helt enkelt. En bonus med den långsamma maten (det vill säga med ett lågt glykemiskt index) är att den dessutom oftast är mer näringsrik jämfört med snabba kolhydrater. Exempel på sådan mat är grönsaker och fiberrik frukt, fiberrikt bröd gärna med surdeg, fullkornshavregryn, råg, quinoa, amarant, bulgur, rotsaker, nötter, frön med mera. Viktigt är också att äta allsidigt, d v s kombinera dessa kolhydrater med lågt glykemiskt index med bra protein som fisk, fågel, ägg, kött och bra fett (kallpressad olivolja kallpressad rapsolja, smör och jungfrukokosolja). Mat med lågt GI hjälper till att förebygga två av våra vanligaste folksjukdomar, diabetes typ 2 och hjärt/kärlsjukdomar. De som redan har fått sådana sjukdomar mår också bättre om de håller sig till en balanserad kost med lågt glykemiskt index. [ Glykemisk Belastning ] Glykemisk belastning anses ge en mer rättvisande bild av hur bra/mindre bra olika kolhydratrika livsmedel är eftersom det också tar hänsyn till hur mycket man äter av ett visst livsmedel. GB är alltså ett mått på hur mycket en vanlig mängd av kosten som man äter i en måltid höjer blodsockret. Kokta morötter har, till exempel ett högt glykemiskt index (82). Men mängden morötter som man brukar äta vid en måltid är ganska låg, så morötter har låg glykemisk belastning. Blandningen av olika födoämnen i en måltid påverkar också måltidens totala GB. Äter man en liten mängd potatis till fisk och grönsaker får måltiden en låg glykemisk belastning (GB) även om potatis i sig har ett högt glykemiskt index (GI) [kanel + citron ] Källor: Fredrik Paulun, Fedon Lindberg, Lisbeth Candow är den första GI-butiken i Göteborg men du kan också handla GI-mat i Stockholm där det finns flera olika butiker med GI-inriktning, till exempel Pauluns NäringsCenter, GI-boden och The Diet Shop. Leva med smärta 4/

14 Svenska Smärtföreningens Här kan du köpa vackra konstverk av etablerade konstnärer och samtidigt stödja vår förening. Svenska Smärtföreningen har ett unikt sammarbete med ett antal etablerade svenska konstnärer. Konstnärer som ställt sina konstverk till förfogande som stöd för föreningen. Det är litografier, konsttryck, mattor, m.m. Samtliga är numrerade och signerade. Intäkterna går bl. a. till produktion av vår tidning, underhåll av hemsida och vår internetmötesplats för smärtdrabbade, uppbyggnad av en bemannad stödtelefon, smärtseminarier, utgivning av böcker och CD-skivor för smärtdrabbade och mycket mer. Här erbjuder vi dig som privatperson eller företag möjlighet att införskaffa ett vackert konstverk samtidigt som du kan stödja Svenska smärtföreningen. Du kan lästa mer om konstnärerna på vår hemsida Eva Boström Tommy TC Carlsson Andreas Eriksson Curt Hillfons Roland Arvidsson Ingrid Morejohns Margareta Sjödins Ingrid Turesson Helene Wedels Johan Söderbergs Ja, jag/vi vill stödja Svenska Smärtföreningens arbete genom köp av konstverk. Pris 2 000:- / st inkl. frakt. ex Roland Arvidsson, litografi ex Eva Boström, litografi ex Tommy TC Carlsson, litografi ex Andreas Eriksson, litografi ex Curt Hillfons, serigrafi ex Ingrid Morejohns, litografi ex Margareta Sjödins, konsttryck ex Helene Wedels, konsttryck ex Johan Söderbergs, konsttryck Sänd mig information om Ingrid Turesson vackra konstmattor. Namn/företag Adress Telefon E-post Fax Kontaktperson (företag) Skickas till: Svenska Smärtföreningen Sabbatsbergs Sjukhus, Olivecronas Väg 7, Stockholm eller maila till: Betalning via faktura som medföljer leverans. Beställningar effektueras i den turordning de inkommit till dess upplagan är slut. Alla köpare av konstverken kommer att tackas för stöd i nästa nummer av tidningen LEVA med smärta då även nästa motiv i serien presenteras. 14 Leva med smärta 3/2006 4/2006

15 Svenska smärtföreningen testar Svenska smärtföreningen testar Vetebältet lindrar värken Olika typer av vetevärmare har funnits på marknaden ett bra tag och vi är många som uppskattar den lindring som värmen ger. En vetevärmare är en sorts värmekudde som kan värmas i mikrovågsugn eller vanlig ugn. Kudden består av ett tygfodral samt ibland även en innerkudde, och den är oftast fylld med hela vetekorn. LINDRING SAMTIDIGT SOM DU RÖR DIG En nyhet är vetebältet, vilket är en vetevärmare som går att spänna fast med hjälp av kardborreband. Utformningen gör att den kan användas på flera olika sätt, runt rygg eller mage, över skuldror eller lindad runt arm eller ben. Eftersom den spänns fast kan du använda den när du sitter vid datorn, står, går eller sitter ner. Vetebältet har sydda kanaler vilket håller vetet på plats när du rör dig. VÄRK LINDRAS MED VETE En vetevärmare kan ge naturlig och enkel smärtlindring och avslappning vid olika typer av värk och smärta. Vetevärmaren går både att värma och att kyla beroende på vilken värk som ska lindras. VÄRMANDE ELLER KYLANDE Vetevärmaren placeras i mikron och värms i några minuter innan den placeras på önskad kroppsdel. Det går också att få en kylande effekt om man låter vetevärmaren ligga i frysen innan den används. SKÖNT MED VÄRME Jag testar först vetebältets värmande effekt på mina spända axlar. Jag känner hur avslappningen sprider sig i axlarna och det känns bra att samtidigt kunna röra sig. Ofta skjuter jag upp de här stunderna för att jag inte har tid och ro att sitta ner en längre stund. Vetevärmaren hålls på plats även när jag står och går omkring och det känns bra att få lindring samtidigt som jag kan få saker gjorda. KYLA MILDRAR HUVUDVÄRK Jag testar även vetebältets kylande effekt vid en lätt huvudvärk. Kylan dämpar huvudvärken och ger en skön avslappning. Vetebältet finns att köpa på välsorterade hälsokostbutiker. [ fakta ] VÄRMANDE EFFEKT Kan ge lindring vid: Ryggvärk Höftont Spända axlar Muskel- och växtvärk Smärtlindring under graviditet och förlossning Som sängvärmare KYLANDE EFFEKT Används t.ex. vid: Huvudvärk Svullnader Blåmärken Stukningar LÄS MER PÅ: Smärtföreningens För dig som behöver direktkontakt med en smärtläkare. Tomas Ekström, en av Sveriges läkartelefon mest erfarna smärtläkare finns på telefon Sönd, tisd kl 19 21, torsd För medlemmar 150 kr, övriga 250 kr. Leva med smärta 4/

16 Allt för hälsan Sveriges största hälsohändelse Sista helgen i november samlades över 200 utställare på Stockholmsmässan för att demonstrera, inspirera och motivera hälsointresserade besökare på Allt för Hälsan. Intresset för mässan speglar det ökade engagemanget när det gäller hälsa och välmående. Att må bra handlar inte längre bara om bantning och träning. Det gäller istället att se till helheten där kost och motion är två viktiga delar men där andra faktorer också spelar in. Att hälsa kan definieras på många olika sätt visade bredden på mässan. Besökarna kunde bland annat testa massage, bleka sina tänder, meditera, provsmaka yoghurt med nyttiga bakterier eller köpa vitaminer. MYCKET ATT VÄLJA PÅ Samtidigt med Allt för hälsan så pågick Träningsdagarna. Två mässor, båda med ett stort utbud av aktiviteter, utställningar och föreläsningar, gjorde det svårt att som besökare välja. Men samtidigt fanns här verkligen något för alla. Möjlighet att prova nya träningsformer, smaka nya nyttiga produkter, testa massagefåtöljer, slappna av, få inspiration av duktiga kockar eller handla lyxig choklad. Allt i hälsans tecken. NÖJDA UTSTÄLLARE Årets Allt för Hälsan ska inte bara leva upp till namnet. Vi ska också leva upp till vårt rykte: Sveriges största hälsohändelse, så vi är mycket nöjda med årets mässa, säger Ylva Lennerstrand på Allt för Hälsan. Vi hade 204 utställare och 300 journalister på plats i Älvsjö. Utställarna var mycket nöjda efter de tre dagarna, då de skapat flera nya kontakter och lyckats nå sina uppsatta mål. Våra samarbetspartners bidrog också till att göra mässan lyckad, Karolinska Institutet ställde till exempel upp med ett imponerande föreläsningsprogram och Axelsons med en rad olika behandlingar. NÖJDA BESÖKARE Under Allt för Hälsans tre dagar hade vi cirka besökare, berättar Ylva Lennerstrand. De allra flesta tillbringade mellan fyra och sex timmar på mässan. Förutom att besöka de olika utställarmontrarna kunde besökarna lyssna till intressanta föreläsare. 16 Leva med smärta 4/2006

17 Ulla Hedlund njuter av att få massage av Berit Lundh på mässan Allt För Hälsan. Behandlingen kallas Rosenmetoden och går ut på att lösa upp muskelknutar som både kan ge upphov till fysiska och psykiska spänningar. Foto: Gomer, källa: Stockholmsmässan. Åsa Nilsonne, leg läkare och specialist i psykiatri berättar på Allt För Hälsans seminarie-scen om hur man kan ta kontrollen över sitt liv. Hon säger att det viktigaste är att veta vart man är på väg för att kunna göra kloka val i livet. Foto: Gomer, källa: Stockholmsmässan. Lilla Linnéa 4 år testar Poweryoga tillsammans med sin mamma Svetlana på Allt För Hälsan. Linnéa tycker det är jättekul men inte lika roligt som balett som hon annars brukar hålla på med. Foto: Gomer, källa: Stockholmsmässan. Stefan Einhorn, professor från Karolinska Institutet fängslade drygt 200 lyssnare med sitt föredrag Konsten att vara snäll. Träna eller inte träna var också ett mycket uppskattat föredrag med Docent Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet som föreläsare, Åsa Nilsonne, läkare och psykiater talade om Empatisk förhållningssätt, vad är det egentligen? I Wellness-Gläntan kunde besökarna träffa SVT s och Sveriges Radios Hälsoexpert Yvonne Lin och med hjälp av personliga coacher prova på personlig träning. Det erbjöds också möjlighet att prova på väldigt många olika aktiviteter. Afrikansk dans, magdans, core, svärd den nya trenden som förenar asiatisk tradition med träning för kropp och själ, guidad meditation, Qi gong, body balance. NÄSTA ÅR Vi är som sagt mycket nöjda med årets mässa, säger Ylva. År 2007 är vi tillbaka med Allt för Hälsan. Den arrangeras då oktober. Läs mer: Konfrencier Tina Nordlund får testa den nya träningsformen som kallas Bosu-boll på Allt För Hälsans arena.träningsinstruktören från Hanninge Dansstudio berättar att Bosu-boll kan utövas både i motions- och rehabiliteringssyfte. Foto: Gomer, källa: Stockholmsmässan.

18 Färre anginaattacker med ryggmärgsstimulering En ny statlig rapport fastslår att patienter med svår kärlkramp eller ischemiska symtom vid perifer kärlsjukdom får minst 50 procent färre anginaattacker och bättre livskvalitet med ryggmärgsstimulering. Rapporten kan ses som ett beslutsunderlag för att behandla fler patienter med ryggmärgsstimulering, säger Professor Clas Mannheimer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. UNIVERSITETSSJUKHUSET I GÖTEBORG Många patienter med svår kärlkramp, angina pectoris, svarar inte på medicinering och är av olika skäl inte aktuella för ballongutvidgning eller bypassoperation. Tillståndet benämns som så kallad refraktär angina och t långvarig vård på sjukhus. Antalet patienter med refraktär angina uppskattas till i Sverige och i Europa. I dessa fall kan ryggmärgsstimulering vara en aktuell behandling. Metoden har använts i mer än 15 år och flera kliniska studier visar att den både är effektiv och säker för lindring av svårbehandlad kärlkramp. SAHLGRENSKA-ÖSTRA PIONJÄRER Professor Clas Mannheimer och Smärtcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg nämns ofta som pionjärer inom ryggmärgsstimulering i världen började de behandla smärtpatienter med ryggmärgsstimuleringens föregångare TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), en metod som idag används för att teststimulera huden för att se om ryggmärgsstimulering är lämpligt var de tillsammans med ett team i Australien först ute med ryggmärgsstimulering. Vi har behandlat över 800 patienter, varav cirka 500 med refraktär angina. Vi vet att behandlingen fungerar väl, säger Clas Mannheimer. SBU S RAPPORT VÄGLEDANDE SBU, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder i vården. I en ny rapport har SBU genomfört en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen om metoder för att behandla långvariga smärttillstånd. I utvärderingen har SBU bedömt det vetenskapliga underlaget rörande effekter, biverkningar samt kostnadseffektivitet för metoder om används för att behandla långvarig, icke-cancerrelaterad smärta, däribland ryggmärgsstimulering för behandling av refraktär angina. Arbetet har skett utifrån tre frågor: Vilka metoder är effektiva för att behandla patienter med långvariga smärttillstånd? Hur är det att leva med långvarig smärta och hur påverkas det dagliga livet? Vilka hälsoekonomiska aspekter kan läggas på behandling av patienter med långvariga smärttillstånd? OPARTISKT BESLUTSUNDERLAG SBU skriver i rapporten att cirka 20 procent av befolkningen lider av svår eller måttligt svår smärta och att de samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta i Sverige beräknas till cirka 87,5 miljarder kronor (2003). Ur detta perspektiv är rapporten både en smärt-medicinsk och en samhällsnyttig angelägenhet. SBU s rapport kan få stor betydelse för tillämpningen av flera behandlingsmetoder exempelvis ryggmärgsstimulering. Detta då den ses som ett opartiskt beslutsunderlag för alla som fattar beslut om vilken vård som ska användas vid behandling av långvarig smärta, säger Clas Mannheimer. 50 PROCENT FÄRRE ATTACKER I rapporten konstaterar SBU att patienter med svår kärlkramp eller ischemiska symtom vid perifer kärlsjukdom får minst 50 procent färre anginaattacker och bättre livskvalitet med ryggmärgsstimulering, även på lång sikt. Denna slutsats har enligt SBU högsta evidensstyrka för det sammanlagda vetenskapliga underlaget som stöder behandlingens effektivitet. Professor Clas Mannheimer menar att rapporten öppnar för ökad tillämpning av metoden. Nu finns det en statlig utredning som på flera plan bekräftar behandling med ryggmärgsstimulering. Det kan ses som ett underlag för att behandla fler patienter med metoden, säger Clas Mannheimer. FAKTA SBU SBU har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. SBU s rapporter ska visa på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag, så kallad evidens, och beskriva vilka metoder som sammantaget gör störst nytta och minst skada, och pekar på bästa sättet att hushålla med vårdens resurser. Syftet är att ta fram ett opartiskt och vetenskapligt baserat beslutsunderlag till alla som fattar beslut om vilken vård som ska bedrivas både till dem som arbetar direkt med patienter och till dem som organiserar och planerar sjukvård. 18 Leva med smärta 4/2006

19 Hjälp oss verka för bättre smärtvård! Betala medlemsavgiften nu! Årsavgiften är 200 kronor och du får då fortsatt tidningen hem i brevlådan. Du får då också del av alla våra övriga erbjudanden som löpande presenteras på vår hemsida och i tidningen. Men framförallt hjälper du oss att genomföra de mycket omfattande aktiviteter som planeras under detta år. Stor smärtkonferens, vår Folkenkät om smärtvården, vårt eget VISA-kort, egenvårdsaktiviteter, vår Smärttelefon, vårt konstgalleri, smärtundersökningar, utbildning för våra kontaktpersoner, utökad opinionsbildning såväl i Sverige som internationellt och mycket annat samt en kraftig utveckling av vår alltmer besökta hemsida! Som framgår på annan plats i tidningen vågar vi påstå att vi under förra året lyckades få upp smärtvården på både den svenska och den internationella agendan. Sporrade av framgångarna har vi för detta år antagit ett än mer omfattande program men vi är helt beroende av att du ställer upp som betalande medlem! Vi behöver många medlemmars engagemang och kunskap! Enklast betalar du medlemsavgiften genom att betala 200 kr till vårt postgirokonto: Svenska Smärtföreningen postgiro nr Glöm inte att ange ditt namn, address, telefonnummer och gärna faxoch mejladress. Vi är också tacksamma om du anger eventuellt intresse för följande. Skriv då bara det ord vi här angett med fet stil, så kommer vi att ta personlig kontakt för vidare information. Kontaktperson om du kan tänka dig att via telefon hjälpa andra smärtdrabbade. Lokalförening om du är intresserad av att starta lokal Smärtförening i ditt område. Konstgalleriet om du är intresserad av våra kända svenska konstnärers verk. Poesiklubben om du vill bidra till vår nya poesiklubb i tidning och på hemsidan. Årets Stora Smärtpris om du vill föreslå årets pristagare till någon som gjort mycket för de smärtdrabbade. Specialitet om du har speciell erfarenhet som kan komma föreningen och medlemmarna till godo. Nyhetsobservatör om du vill fungera som redaktionshjälp för vår tidning och för hemsidan genom att föreslå artiklar, samarbeten, böcker etc. Internationell expert om du har erfarenheter som kan hjälpa oss i vårt allt mer omfattande internationella arbete för de smärtdrabbade. Det kan gälla översättningar, läsning av facklitteratur, medicinsk rådgivning etc. Vi ser fram mot att få dig som medlem i Svenska Smärtföreningen! Du behövs! Leva med smärta 4/

20 Resonans infraröd värme Resonans är ett värmesystem för hela kroppen som producerar infrarött ljus med terapeutiskverkan. Ljusets våglängder stödjer kroppens egna självläkande processer genom att bl a öka blodomloppet och rensa kroppen från belastande toxiner. Ur hälsosynpunkt är detta effektivt för väldigt många åkommor och sjukdomsorsaker. Den används redan idag av läkare, sjukgymnaster och terapeuter. RESONANSKLINIKER: Enköping RENA HÄLSAN AKH Annkristin Hegerius Långgatan 10C Enköping Telefon: Kungsbacka HÄLSOVÅGEN Teknikgatan Kungsbacka Telefon Marie Sköld Telefon Marita Carlsson Norrköping LUGN O RO HELANDE MASSAGE Albrektsvägen Norrköping Telefon: , Stockholm, Farsta HUDVÅRDSSALONG Mor & Dotter Hökarängsplan Farsta Telefon: Gotland OASEN Humlegårdsvägen Visby Telefon: Göteborg FYSIOLOGISKA INSTITUTET Kungsportsavenyn Göteborg Telefon: Halmstad Kiropraktikmottagningen Sven-Bertil Swanling Dip. Näringsterapeut Fredriksgatan Halmstad Telefon: Jönköping JÖNKÖPINGS NÄRINGS OCH FYTOTERAPI Helen Rydell Kostrådgivning, Bowenterapi, Hårmineral analyser, Vitamin, Mineral & Örtbehandling Smålandsgatan Jönköping Kristianstad LILLA SALONGEN Birgit Åkesson Fjälkingevägen Kristianstad Telefon: Linköping ALOETEKET Sjöliden Vreta Kloster Telefon: Luleå EWA OCH MONIKA Bergnäsvägen Luleå Telefon: Malmö SEGEVÅNGS FOT & HÄLSA Segevångsgatan Malmö Telefon: Mjölby GOTAHÄLSAN Jerikodahlsgatan Mjölby Telefon: Skutskär MABLIN NATURMEDICIN Centralgatan Skutskär Telefon: Stockholm, Brandbergen TIMEOUT STUDIO Jungfruns gata Haninge Telefon: Stockholm, Bro THORESTA HERRGÅRD Camilla Svalborg Nyckelkonferenser Bro Telefon: Stockholm, Centrum NANNYKLINIKEN Chapmangatan Stockholm Telefon: Stockholm, Gärdet TOTAL HÄLSA Strindbergsgatan Stockholm Telefon: Stockholm, Huddinge MARIES STRESSHANTERING Skiffervägen Huddinge Telefon: Stockholm, Järfälla EVA ZALITIS Tröskvägen Järfälla Telefon: Stockholm, Kista KIRSTENS KROPPSVÅRD Kista Hälsocenter Finlandsgatan Kista Telefon:

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule)

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule) Instuderingsfrågor inför provet åk 8 ht -16 Kost och hälsa S 15-20 1. Vad behöver din kropp energi till? För att alla funktioner i kroppen ska fungera, t ex andas, hjärtslag, tänka, hormonproduktion, matspjälkning,

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17% Vatten:

Läs mer

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com.

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com. Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män F Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17%

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Kost vid graviditetsdiabetes. Nina Olofsson, leg dietist Hanna Andersson, leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid graviditetsdiabetes. Nina Olofsson, leg dietist Hanna Andersson, leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid graviditetsdiabetes Nina Olofsson, leg dietist Hanna Andersson, leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Faktaunderlaget

Läs mer

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Vill du veta mer o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se Om matens vikt för god häls Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 Behov Med åldern minskar vikten och längden Med åldern minskar också muskelmassa. För friska äldre minskar energibehovet med åldern. Vid sjukdom

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7 Mat, måltider & hälsa Årskurs 7 Med alla näringsämnen Det finns 6 stycken näringsämnen: - Kolhydrater - Protein Engerigivande. Vi behöver - Fett ganska mycket av dessa. - Vitaminer - Mineraler Ej engerigivande.

Läs mer

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Bra mat för idrottande barn och ungdomar

Bra mat för idrottande barn och ungdomar Bra mat för idrottande barn och ungdomar Bakgrund Grundläggande för att orka prestera är att träna rätt, äta bra och återhämta sig tillräckligt. Med detta underlag hoppas vi på att kunna inspirera till

Läs mer

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Modedieter & Matglädje Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Matglad http://blogg.vk.se/matglad Bra Mat Hälsa 2020 http://blogg.halsa2020.se/bra_mat Idag ska vi prata om: Kroppsideal och övervikt

Läs mer

Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar?

Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar? Gy Biologi/Näringskunskap Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar? Syfte Att ge eleverna en förståelse för hur blodsockret påverkar kroppen och varför

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Råd för en god hälsa

Råd för en god hälsa Råd för en god hälsa Råd för en god hälsa I denna broschyr hittar du rekommendationer för kost och fysisk aktivitet. Dessa riktar sig till dig som är vuxen, 18 år och uppåt. Partille kommuns visionsblomma

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Solveig Backström. Hushållslärare Projektledare Marthaförbundet

Solveig Backström. Hushållslärare Projektledare Marthaförbundet Solveig Backström Hushållslärare Projektledare Marthaförbundet De nya nationella näringsrekommendationerna 04.05.2017 hur kan man minska på användningen av socker och salt hälsosam kost och motion som

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv?

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Viktiga faktorer för att du ska må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Ingen behöver svälta i Sverige Undernäring = Felnäring = För lite mat Felaktigt sammansatt Antalet

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION INNEHÅLL Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Kost Södertälje FK. Mat är gott!

Kost Södertälje FK. Mat är gott! Kost Södertälje FK Mat är gott! KOST Kunskapsskalan 1 5 10 Det är lättare att komma fram om du vet vart du ska och varför Beteende Medvetet Det vi gör på träning och match Intention Omedvetet Varför gör

Läs mer

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE Kontaktperson, Actavis Johanna Högfeldt, Produktchef Egenvård, Actavis, tel: 0721-81 28 58, E-post: JHogfeldt@actavis.se OM FAKTAMATERIALET Varannan svensk drabbas

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella riktlinjer

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Hur gör du? Balans Mat Rörelse. Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00

Hur gör du? Balans Mat Rörelse. Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00 Hur gör du? Balans Mat Rörelse Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00 Hur gör du? Det är bara du själv som kan göra förändringar i ditt liv. Förändringar

Läs mer

Så minskar du risken att falla

Så minskar du risken att falla Så minskar du risken att falla Balansera mera! Alla kan falla men med rätt mat, motion och koll på dina mediciner kan du minska risken för fall. Så minskar du risken att falla Så minskar du risken att

Läs mer

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Grundläggande näringslära Energiintag och fördelning kopplat till prestation Trenddieter kopplat till prestation Train low, compete high Egna erfarenheter

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Älsklingsmat och spring i benen

Älsklingsmat och spring i benen Älsklingsmat och spring i benen Tips och idéer för förskolebarn Idag tänker vi berätta lite om maten och matens betydelse för barnens hälsa och väl befinnande. Alla behöver vi mat för att kroppen ska fungera.

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv

helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv Supermat helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv Innehåll Inledning 6 Att välja rätt mat 8 Antioxidanter och fria radikaler 10 Regnbågsmat 14 Fettfobi 20

Läs mer

Maten under graviditeten

Maten under graviditeten Maten under graviditeten Graviditet och mat I Sverige har vi goda möjligheter till bra mat och att äta väl under graviditeten behöver inte vara svårt. Den gravida bör liksom alla äta vanlig, varierad och

Läs mer

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Att äta för f r prestation Kroppen är r ditt verktyg och viktigaste instrument för f r att bli bra. Mat

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Hälsan tiger still? Vill du äta hälsosamt?

Hälsan tiger still? Vill du äta hälsosamt? Mat och motion Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som är dåligt för oss. Kanske ska vi ibland vända på

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning.

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning. Studiehandledning Energibalans är ett Internetbaserat kursmaterial där man får lära sig att äta på ett sätt som ger viktkontroll, hälsa och välbefinnande. Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd,

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest För barn och ungdomar Mat, Fysisk aktivitet och Sömn Testa dina vanor - Hälsotest Barn och ungdomar Här finner du tre olika hälsotester där du kan testa hälsosamma vanor - mat,

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest Sömn Testa dina vanor - Hälsotest - Sömn Det här formuläret är ett test för sömnvanor. Finns det utrymme till förbättring eller är vanan tillräckligt hälsosam? I testet ges även

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING Den här broschyren är en översättning av World Cancer Research Funds sammanfattning av forskning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar

Läs mer

Så minskar du risken att falla. Lättläst svenska

Så minskar du risken att falla. Lättläst svenska Så minskar du risken att falla Lättläst svenska Så minskar du risken att falla Lättläst svenska Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Livsmedelsverket Vetenskapen- Nordiska Näringsrekommendationer Vad äter vi i Sverige Bra kolhydrater hur gör man i praktiken Vad kan Livsmedelsverket

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

Mat. Mer information om mat. Gilla. Sjukvårdsupplysningen. Livsmedelsverket 1 1. nyckelhålet

Mat. Mer information om mat. Gilla.  Sjukvårdsupplysningen.  Livsmedelsverket 1 1. nyckelhålet Mer information om mat Mat www.1177.se Sjukvårdsupplysningen www.slv.se Livsmedelsverket 1 1 Gilla nyckelhålet AUGUSTI 2015 Vad du äter verkar din hälsa och tandstatus. Med en hälsosam vikt och hälsosamma

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

Mat och dryck för dig som har diabetes

Mat och dryck för dig som har diabetes Mat och dryck för dig som har diabetes Den här skriften handlar om sjukdomen diabetes. Du får veta vad diabetes är och på vilka sätt du kan må dåligt av diabetes. Här är det viktigaste du ska tänka på

Läs mer

Må bra av mat vid diabetes Äldre. Erik Fröjdhammar Leg. Dietist Tierp Vårdcentral

Må bra av mat vid diabetes Äldre. Erik Fröjdhammar Leg. Dietist Tierp Vårdcentral Må bra av mat vid diabetes Äldre Erik Fröjdhammar Leg. Dietist Tierp Vårdcentral Må bra av mat Hälsosamma kostråd Måltidsordning Tallriksmodellen Nyckelhål Frukt och grönt Socialstyrelsens rekommendationer

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson HÄLSOSAMMA MATVANOR Leg Dietist Ebba Carlsson 2013 Beskrivning av samtalskorten Dessa kort är framtagna för att fungera som ett verktyg vid ett motiverande samtal om hälsosamma matvanor. Inom MI-metodiken

Läs mer

Hannah Svensson Arena Älvhögsborg

Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Varför ska vi röra på oss? Hannah Svensson 2016-10-24 Arena Älvhögsborg Varför ska vi röra på oss? Varför? Vad händer i kroppen? Hur ska vi träna? Viktiga begrepp Fysisk aktivitet = överordnat begrepp

Läs mer

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen.

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Bättre fettbalans i skolmaten. Bra fettbalans i skolmaten. Klara och tydliga rekommendationer. Nordiska Näringsrekommendationer i korthet

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Hej! a. Äter du riktig frukost? Nyhetsbrev, december 2008

Hej! a. Äter du riktig frukost? Nyhetsbrev, december 2008 Nyhetsbrev, december 2008 Hej! Efter sommarens sköna avkoppling och höstens allt mörkare verklighet har vi nu fått vinterns mörker och kyla. Kanske har du haft tid att fundera på olika saker under sommaren/hösten?

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER ebuzzdaily 30 September, 2014 at 21:21 1207 Frukt har alltid klassats som något hälsosamt och nyttigt, och man lägger gärna ihop frukt och grönsaker till fruktogrönt, till ett

Läs mer

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Bra mat för 4-åringen Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Brister: För stort intag av godis, läsk, glass, snacks och bakverk (ca 25% av energiintaget) För lågt intag av frukt-

Läs mer

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring.

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. MÅL: Använda behandlingarna i det dagliga arbetet för att skapa lugn, lindring och återhämtning. Minska stresspåslag för att ge ett lugnare arbetstempo

Läs mer

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor KOST VID DIABETES Kostbehandling är en viktig Viktnedgång vid behov och bättre matvanor = Stabilare blodsocker Förbättrad metabol kontroll Minskad risk för diabeteskomplikationer vilket senarelägger behovet

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga bland annat mat, fysisk aktivitet,

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer