Stoppnytt! Produktion har nu börjat starta upp anläggningarna. Stopptidning RS2011 på Preemraff Göteborg. Viktigt! Det är SÄKERHET som gäller!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stoppnytt! Produktion har nu börjat starta upp anläggningarna. Stopptidning RS2011 på Preemraff Göteborg. Viktigt! Det är SÄKERHET som gäller!"

Transkript

1 Stoppnytt! Nr. 7 Vecka Stopptidning RS2011 på Preemraff Göteborg Produktion har nu börjat starta upp anläggningarna I detta nummer: Stoppchefen har ordet Säkerhet och Arbetsmiljö Förrådets roll i stopparbetet Stopp IT Mikaela Andersson på Rodoverken Nyheter om stoppet Flera anläggningar är nu överlämnade från Underhåll till Produktion. Vi har dock upptäckt en mängd kvalitetsbrister, framförallt vad gäller flänsförband. Bristerna upptäcktes när råoljeanläggning 1 (CDU 1) trycksattes efter det att produktion hade gjort sina kontroller inom ramen för bomtätt. Överlämnandet av andra anläggningar som var klara eller var på väg att bli klara för överlämning stoppades pga detta. Vi tvingades att backa inom bomtätt för att ytterligare kvalitetsrevidera flänsförband, vi kallade denna övning för Kvalitetsdrevet. Vi hittade flera avvikelser som åtgärdades direkt. Denna övning försenade uppstarten ytterligare. Tidigare hade problemet med cirkulationsgaskompressorn, 5K-1, orsakat försening. Viktigt! Det är SÄKERHET som gäller! Thomas Hjertenstein Stoppchef Läs mer vad stoppledningen har att säga på nästa sida! Stoppnytt - Preemraffs stopptidning

2 Produktion har nu börjat starta upp anläggningarna Flera anläggningar är nu överlämnade från Underhåll till Produktion. Vi har dock upptäckt en mängd kvalitetsbrister, framförallt vad gäller flänsförband. Bristerna upptäcktes när råoljeanläggning 1 (CDU 1) trycksattes efter det att produktion hade gjort sina kontroller inom ramen för bomtätt. Överlämnandet av andra anläggningar som var klara eller var på väg att bli klara för överlämning stoppades pga detta. Vi tvingades att backa inom bomtätt för att ytterligare kvalitetsrevidera flänsförband, vi kallade denna övning för Kvalitetsdrevet. Vi hittade flera avvikelser som åtgärdades direkt. Denna övning försenade uppstarten ytterligare. Tidigare hade problemet med cirkulationsgaskompressorn, 5K-1, orsakat försening. Slutet på stoppet är dock nära och förhoppningsvis är alla anläggningar återlämnade inom kort. Det har varit ett gemensamt pusslande så att rätt resurssättning och eventuella omdisponeringar har gjorts, för att rätt anläggning ska bli färdig i utsatt tid. Stort engagemang och kunnande Det har varit en intensiv period för oss alla och vi har fått nya erfarenheter. Alla inblandade har visat ett mycket stort engagemang och kunnande. Vi i stopporganisationen är mycket tacksamma för alla insatser som utförts. Den kompentens som använts i stoppet är kanske den bästa som vi kan mobilisera inom Preem för närvarande. Linjen, från både LYR och GOR, har försett oss med resurser både med att vara samordnare/objektledare och koordinator. En del konsulter/entreprenörer har vi också tagit in som koordinatorer i stopporganisationen. Återigen; vi tackar alla som deltagit och dessutom visat ett stort engagemang. Sista bitarna på plats Många entreprenörer har redan lämnat raffet och är på väg till andra uppgifter men några är kvar för att få sista bitarna på plats. Stopporganisationen tackar naturligtvis alla entreprenörer och konsulter som deltagit i arbetet. Utan er hjälp hade vi inte gått i mål. Mycket har varit bra men det finns många förbättringsområden. Formulär för enkät har lämnats ut till entreprenörerna. Vi vill att man svarar på en del frågor. Svar som vi använder i vårt förbättringsarbete. Även Preemare får chansen att tycka till genom ett utskick som kommer inom kort. Vad gäller ekonomin så ser det ganska positivt ut. Vi tycks hålla vår budget med viss marginal, dock klarar vi inte vår interna målbudget. Skyddsarbetet Under stoppet har vi haft en del incidenter. Turligt nog har inga orsakat frånvaro, vilket visar att alla tagit till sig av det skyddsarbete som utförts. Vi är nöjda och mycket stolta över detta. Vi har varit extremt duktiga på att rapportera incidenter eller nära incidenter. Detta har hjälpt oss i vårt löpande skyddsarbete. Bra uppstart och återställning Vi har goda förhoppningar om att det arbetet som utförts, har utförts på ett sätt som gör uppstarten enkel och utan läckage, bränder eller andra olyckor. Vi önskar Produktion/ Driften lycka till med uppstarter och fortsatt god drift och tack för gott samarbete... Under och efter uppstart kommer dock en del återställningsarbeten att utföras. Följeledningar för värmning skall återställas, isolering monteras, ställningar skall rivas, hissar skall demonteras etc. En grupp har bildats med Pelle Borg som samordnare. Till sin hjälp har han resurser från de discipliner som är aktuella. Återställningsarbetena planeras att vara klara 15 november. Återigen ett stort tack till er alla som bidragit. Thomas Hjertenstein Stoppchef Detta är sista numret av Stoppnytt för Revisionsstoppet 2011 på Preemraff i Göteborg. Hälsningar! Red. Stoppnytt! Stopptidning på Preemraff Göteborg Postadress: Box 48084, GÖTEBORG Gatuadress: Raffinaderivägen 25, GÖTEBORG Tel: Fax: E-post: Redaktör: Evelyn Eliasson Redaktionskommitté: Utvalda personer från olika delar av företaget. Produktion: Intern

3 Säkerhet och Arbetsmiljö Tack alla ni där ute som har sett till att vi har varit förskonade från allvarliga olyckor. Vi har haft mycket fokus på fallande föremål, avspärrningar och fordonstrafik. När det gäller fordon så har vi haft en god hjälp av Johan Lundqvist arbetsmiljöingenjör LYR som har brottats med dessa frågor. Detta har han gjort med bravur och han har haft stor hjälp av Marcus Lind Reinertsen samt Peab som har sett till att vi fått gångstråk, övergångsställen och skyltning. Tack för bra backhjälp Ett stort tack till er alla som hjälpt våra fordonsförare vid backning. Nikita, som är HSM-ansvarig, berättade för oss hur norrmän alltid är bäst på allt och hur bra det är i Norge, men en sak erkände de. Den backhjälp de fick i anläggningen av er har de aldrig fått i Norge och de tackade för den. Så sträck på er alla där ute som såg till att ingen blev påbackad och tack för att ni hörsammade vår begäran om hjälp vid backning. Jozef Zupancic Arbetsmiljöingenjör Preemraff Göteborg Safety&Occupational Health Specialist Tänkvärda ord Tvekar du - gör det rätta!

4 Förrådets roll i stopparbetet Fr v ser vi Klas-Göran Henriksson, Sven Forsling, Khosrow Hatef-Eskandari, Kjell Wångersjö, Ingela Andreassén, Mikael Samuelsson, Jerry Johansson, Camilla Lilleberg, Ove Klang, Millic Vracar och Morgan Ceder. Ulrika Persson saknas på bilden. Förrådet på Preemraff i Göteborg har varit djupt involverade i stoppet. Förrådschefen Morgan Ceder har haft 11 personer engagerade med anskaffning, godsmottagning, plockning, truckkörning och materielutlämning. Morgan Ceder förklarar att stopparbetet görs enligt en viss turordning där förrådet har sin givna plats. Det börjar med att ett underhållsarbete beslutas och att en arbetsorder (AO) skapas i Maximo, säger Morgan. Den går sedan till planering och beredning där resursbehovet för arbetet beräknas. Därefter tar Inköp vid och köper in det som behövs och så småningom levereras grejorna till förrådet där det godsmottages och godkänns. Förrådspersonalen gör sedan ett mycket omfattande arbete som består i att plocka ihop all materiel och alla reservdelar som tillhör en viss arbetsorder och lagra det på ett ställe där vi kan hitta det när själva stoppet går i gång. Ingela, som varit förrådskoordinator, har tillsammans med Klas-Göran Henriksson arbetat med detta i stort sett ända sedan februari. Vi har förvarat pallar med c:a 2000 plockade AO i COP/ 1-3 och i projekttältet söder om anläggningen. Bra stopp! Jag vill passa på att göra några reflektioner så här i stoppets slutskede, säger Morgan. Förrådspersonalen är enig om att detta stopp är det bästa någonsin och det tolkar jag som att förarbetet med planering, beredning och inköp är av allra högsta klass. Jag vill också skicka ett stort tack till två mycket viktiga leverantörer; det gäller Specma Seals som har haft två man på plats under hela stoppet som har tillverkat packningar på löpande band och Alméns Special Fastener som levererat skruv & mutter så det stått härliga till. Tack även till alla koordinatorer, objektledare, entreprenörer m.fl. som bidragit till en glad och trevlig stämning i förråd och projekttält. Evelyn Eliasson

5 Stopp IT I år var det första året som IT var en egen samordning i stopprojektet, tidigare har IT gått under infrastruktur. ITs stora arbete är före och efter genomförandet av stoppet. I år började vi bemanna samordningsgruppen den 1 april med att Jörgen Ryberg kom ner från LYR och att vi lånade Joel Utgren från GOR. Sedan påbörjades arbetet med att försöka luska ut hur och när det behövdes IT-utrustning. I vår samordning ligger nätverk, datorer, skrivare, telefoner, mobiltelefoner, kopiatorer, projektorer, ljudutrustning och svartepetter radiokommunikation samt att se till att IT fungerar under genomförandet av stoppet. Mycket IT-utrustning och radioapparater I första hand har personal som har egen dator på kontoret fått ta med sig den ut till stoppboden och sedan har personal som inte har egen dator fått låna en från IT. Vi har förberett ca 150 kontorsarbetsplatser med nätverkskoppling och lånat ut 55 datorer, 15 fasta telefoner, 10 Ex-mobiltelefoner, 5 multifunktionsskrivare, 2 skrivare, 1 kopiator och 2 projektorer. Och vi har konstaterat att faxen äntligen är död! Nytt för IT i år var komradiosystemet där vi har lånat ett antal basstationer och radioapparater från LYR och hyrt ett antal apparater från Celab. Totalt har vi haft 300 radioapparater ute i stoppet, vilket var bra många fler än vad vi hade fått indikationer om. Inga större problem med IT Under genomförandet har det inte varit några större problem med IT-systemen. Maximo var nere under några timmar en dag på grund av databasproblem men det åtgärdade Torsten och Amir på IT-avdelningen. Fr v ser vi Joel Utgren och Pär Knutsson. Jörgen Ryberg saknas på bilden. Kaffet! Första veckan fick vi in felrapporter på att nätverket i tillståndsbodarna och säkerhetsvakterna inte fungerade, men varje gång vi kom ner så hade det börjat fungera igen. Efter lite felsökning hittade Joel att strömmatningen till switchen hade kopplats in i samma förgreningsdosa som kaffekokaren och sedan hade förgreningsdosan kopplats in i en 1 timmas timer helt enligt regelboken. Uttrycket att datorn är så seg att man kan hämta kaffet innan den har loggat in fick en annan innebörd då man är tvungen att koka kaffet för att den skall logga in. Insamling, sortering och tillbakalämning Nu ska vi påbörja arbetet att samla in och sortera all utrustning som vi har lånat ut. Utrustningen som är lånad av IT-avdelningen skall lämnas tillbaka och det som är över skall skickas till LYR för stoppet Pär Knutsson Samordnare IT

6 Mikaela Andersson på Rodoverken Rodoverken deltar i stoppet på Preemraff i Göteborg med som mest cirka 120 personer. Det är Mikaela Andersson som fungerat som administratör och ansvarig för tidsskrivning, dokumentation och slutdokumentation av genomförda arbeten. Hon gör ett mycket bra arbete och är vår stomme, säger platschefen Göran Wiberg. Stoppnytt träffade Mikaela på kontoret på andra våningen i stoppbarackerna. Hon började redan i juni på Preemraff i Göteborg som en förberedelse inför storstoppet. Innan dess jobbade hon för Rodoverken på Preemraff i Lysekil under ett år och deltog även där i stopparbetet. Hon är bosatt i Lysekil men säger att det går bra att bo i Göteborg också. Intensiv arbetsperiod Tidsskrivningen omfattar cirka 120 personer. Jag samlar ihop och går igenom de tider som har gjorts på de olika arbetena och ser till så att rätt arbetsordernummer är angivet för jobbet, säger Mikaela. Det kan gälla t.ex. svetsning eller provtryckning av utrustning. Sedan skickar jag iväg till Ann Pettersson för inrapportering i Maximo. Det fungerar bra för det mesta och jag och Ann har ett gott samarbete och reder ut eventuella problem tillsammans. Allt går att lösa! Det är intensivt att arbeta med storstopp och Mikaela jobbar sex dagar i veckan och är ledig på söndagar. Hon visar mig ett exempel på hur en mapp med slutdokumentation för ett svetsarbete kan se ut. I den finns en fullständig beskrivning av jobbet med ritningar och förteckningar över material och annan information. Ser ljust på framtiden Innan arbetena på Preemraff i Lysekil och Göteborg arbetade Mikaela på processindustrin i Stenungsund. På frågan vad som står näst i tur säker Mikaela: - Det vet jag inte riktigt ännu, men det blir säkert något intressant arbete. Jag ser ljust på framtiden och det finns ett ständigt behov av underhåll av processutrustning i landet. Stoppnytt önskar lycka till med nuvarande och kommande arbetsuppgifter. Evelyn Eliasson Mikaela Andersson Foto: Therese Hansson Nyheter om stoppet Detta är sista Stoppnytt på detta stopp. Tidningen har distribueras till entreprenörer i sex märkta postlådor (svenska och engelska) under hela stoppet. Postlådorna har varit utplacerade vid restaurang Supreeme, vid stora projektmatsalen och vid entreprenörsbodarna nära projektprorten. Nästa stopp är det bättre att sätta projektportslådorna på räcket vid stora gångbron. Då kommer säkert flera att hämta ett ex. Tidningarna har även publicerats på stoppets hemsida på raffinaderiets intranät och skickats ut med e-post till entreprenörers arbetsledare, personal på Preemraff och pensionärer. Tack för hjälpen med information och bidrag till tidningen! Evelyn Eliasson Redaktör för Stoppnytt och Informationsansvarig Preemraff Göteborg Stoppnytt - Preemraffs stoppltidning Redaktör: tel

Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil

Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil v. 34-35 2011 I detta nummer: Raffchefen har ordet Revisionsstopp Lär känna PMO Ny brandbil Oljeön Raffmästerskap i Golf Raffkryss Preemraff Göteborg Raffchefen har ordet Höstens utmaning Sommaren börjar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning Det är friskare luft i skogen och fullt med fästingar. Douglas 10 år En orienterare har gympakläder och smutsiga skor. Felicia 10 år En

Läs mer