Utges av Brf Päronet nr 7 inom HSB Stockholm. Päronbladet. Vid pennan, Markku Sirviö. Program för fritidsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utges av Brf Päronet nr 7 inom HSB Stockholm. Päronbladet. Vid pennan, Markku Sirviö. Program för fritidsgruppen"

Transkript

1 Utges av Brf Päronet nr 7 inom HSB Stockholm Päronbladet Ordförande har ordet Nummer Förtroendevalda Styrelse: Ordförande: Markku Sirviö Sekreterare: Igor Gazdik Ledamöter: Aysel Urgun Infoansvarig Ulf Larsson Projektansvarig Sedigh Sorush Projektansvarig Stefan Younes, HSB Suppleant: Anna Isaksson, HSB Fritidsgruppen: Henry Schölin Birgitta Gulliksson Elisabeth Hansen Revisorer: Ulf Johansson Charly Chahine BoRevision AB Valberedningen: Karl Gustav Köhler (sammankallande) Vintern är snart bakom oss och vi går mot ljusare tider. Det blev ingen snörik vinter och Päronet har klarat sig med mindre snöröjning än förra vintern. Boendes sophantering är ständigt återkommande problem. Att dumpa grovsopor i källaren eller bredvid pappinsamlingar tex på Elinsborgsbacken och Skäftingebacken är vanligt bland ett antal okända boende. Varför gör man det, när vi har Grovsopsrum på Vissingebacken? Du som dumpar sopor måste ta ett ansvar och orka ta dem till Grovsopsrummet. Det samma gäller fimpandet av cigaretter. Rökaren ska använda de särskilda rören på varje gård som är avsedda för cigarettfimpar. Ett annat återkommande problem är stopp i köksstammar på grund av fett eller annat okänt material som fastnar i ledningar. Byte av köksstammar ingår i underhållsplanen, men ansvaret ligger hos oss att inte skölja fett eller stoppa annat material i diskhjon. Vid pennan, Markku Sirviö Program för fritidsgruppen 28 februari - Päronträff 28 mars - Päronträff Sida 1 Ansvarig utgivare: Markku Sirviö Redaktör: Aysel Urgun

2 Ändring av riktlinjer för hantering av aptusbrickorna Styrelsen har beslutat att medlemmar kan få köpa ytterligare en tvättstugebricka, dvs. max två brickor per lägenhet. Men fortfarande gäller att varje lägenhet bara disponerar 10 tvättpass per månad. En extra tvättstugebricka ger varje hushåll möjlighet att skaffa en extra aptusbricka. På detta sätt kan man minimera risken att bokade tvättpass inte används. Bokningssystemet kommer inte att se skillnad mellan lägenhetens två brickor så att det är möjligt att byta bokade tvättider internt med varandra, eller hjälpa varandra boka/avboka tider. Den som äger lägenheten kan mot uppvisande av legitimation få köpa och kvittera ut en extra bricka för 300 kronor på förvaltningslokalen under normal expeditionstid dvs. torsdagar 16:00-18:00. Att ersätta en förlorad bricka kostar 300 kronor samtidigt som den borttappade brickan spärras. Den extra brickan kommer inte att kunna användas till grovsoprummen. Grannsamverkan informerar Grannsamverkan hade möte med polisen torsdagen den 30 januari klockan 18:30. Det var 16 medlemmar från föreningen som var närvarande. Ivan Erixon från Närpolisen Järva och Michael Frejd från Brottsförebyggande Rådet gav följande informeration om läget inom vårt område. Poliskontoret i Rinkeby kommer vara stängd från 1 mars till september Polisen flyttar tillfälligt till Vreten under den här perioden. Polisens kontor och utrustningsförråd i Tensta påverkas inte av flytten. Polisen arbetar även för en ny organisation som ska sättas igång år Målet är att arbeta mer lokalt och redan i år utökas antal poliser vilket kommer att synas i vårt område. Det har varit färre inbrott enligt statistisken från 2013, vilket tyvärr inte gäller väskryckningar, mobilstölder etc. Rådet är att separera värdesakerna, ha inte pengar, mobil och nycklar i samma ficka/väska. Var observant om någon frågar vad är klockan och om man tar upp mobilen för att hjälpa till. För mer info kontakta huvudkontaktombud Aysel Urgun, Sida 2

3 Elavtalet Elektricitet (el) köper Päronet från EON och den levereras i kablar och förbrukningen mäts av FORTUM, som har ensamrätt på detta i vårt område. Päronets avtal med EON går ut sista mars Upphandling av elavtalet är pågående. Päronets förbrukning: År 2011 förbrukades, Kilo watt timmar (kwh) till en totalkostnad av kronor. År 2012 förbrukades kwh till en totalkostnad av kronor. Päronet är storförbrukare av el och det ger oss fördelar vid en upphandling. Avtalet i dag med EON, så är hälften rörligt och hälften fast pris. Kommande upphandling får ge besked om vad som är billigast för Päronet. Så länge räcker 1 kwh Adventsljusstake 21 W 48 timmar Dammsugare 1000 W 1 timme Glödlampa 60 W 17 timmar Julgransbelysning, inne 48 W 21 timmar Kompaktlysrör 9 W + 4 W driftdon 13 W 77 timmar Kaffebryggare 1000 W 1 timme Klockradio 3 W 333 timmar TV 100 W 10 timmar Infravärme 2000 W 30 minuter På en månad förbrukar infravärme 1440 kwh. På två månader motsvarar det vad en lägenhet förbrupå ett år! kar Sopor Sopor är något värdefullt, då de kan förädlas, återvinnas eller återbrukas. Sophantering är under utredning, när Stockholms Stads entreprenör vill inte köra in på gårdarna vid Skäftingebacken 8-40 samt Elinsborgsbacken för hämtning av hushållssopor. Därför har Päronet anlitat ett företag som kör ut boxarna med hushållssopor från soprummen vid dessa två adresser. Informationsmöte om sophantering kommer att arrangeras för alla boende. Intresserade kan anmäla sig till en arbetsgrupp. Sida 3

4 Lekutrustningen har fått anmärkningar Varje år säkerhetskontrolleras lekutrustningen. Det har det kommit nya bestämmelser och i och med det så har det blivit anmärkningar på lekredskap som ska åtgärdas. Den mest anmärkningsvärd är så kallad A-anmärkning som innebär att lekutrustningen ska åtgärdas omedelbarbart för att förebygga akuta olyckor. Förvaltningen har åtgärdat de här anmärkningar omgående. B -anmärkningar innebär att det lekredskapet ska vara åtgärdat inom två månader från besiktningen. Dessa åtgärder kommer eller har redan påbörjats att åtgärda. C- anmärkningar kan åtgärdas i efterhand efter besiktningen. Som ni kan läsa på sidan 5 om dräneringarna så kommer gårdarna att grävas upp och schaktmassor läggas upp på vissa gårdar. Detta innebär att lekutrustningen som har B-anmärkning tas bort men kommer åter på plats efter att dräneringen är klar. Under dräneringsarbetet hänvisas till Nydalsparkens och Elinsborgs parklekar. Trätrappan och den asfalterade gångvägen ner till Elinsborgsskolan Trappan och gångvägen ligger på delvis Päronets fastighet men trappan och asfalteringen har gjorts av Stockholms Stad. Styrelsen har undersökt underhållsansvaret för trappan på grund av att olycksrisken vid användandet av trappan och att trappan har blivit sliten. Styrelsen har sänt en skrivelse till berörda parterna för att finna en lösning för trappans underhåll och säkerhet. Varken Staden eller och Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) har visat intresse att ta underhålls- och säkerhetsansvar för trappan med hänvisning att trappan och gångvägen ligger på Päronets område. Men Päronet kan inte heller hållas underhållsansvarig för trappan, när det är Staden som har byggt trappan och asfalterat en av gångstigarna. Styrelsen har därför beslutat att riva trätrappan och asfalten. Arbetet påbörjas snart. Sida 4

5 Projektinformation Dräneringen runt husen AK-konsult har besiktigat Päronets hus och kunde konstatera att det är illa ställt med fuktskador och andra betongskador. Det har börjat bli skador p ågrund av dålig eller obefintlig dränering. Detta uppdagades hösten 2012, då det trängde in vatten i källaren på Elinsborgsbacken 23. När grunden var uppgrävd kunde det konstateras att ingen dränering var gjord. Byggfusk kan man nog kalla det. Det var pinnmo med mycket sten och byggbråte samt stor mängd lera i fyllnadsmassorna. Styrelsen handlade därför upp en omläggning av dräneringen på Mellingebacken och Vissingebacken som ett första steg. Vartefter som grävningen fortsätter uppdagas många brister. Bland annat så finns det inga tillförlitliga ritningar var rör, kablar och värmkulvertar går. När arbetet är klart kommer nya ritningar med tillförlitliga uppgifter att sändas in till Stockholms Stad. Flera rör med vatten har varit så sönderrostade att de inte tålde att röras utan sprack vid lätt beröring. Tursamt nog så fanns både rörmokare och maskiner direkt tillgängliga. Betongskador på källare och grund kommer att åtgärdas i samband med dräneringsprojektet. Ventilationen Päronets ventilation har fått underkänd vid obligatorisk ventilationskontroll och därför måste det åtgärdas. Dålig ventilation beror på många orsaker. Ventilationskanaler blivit mycket smutsiga genom åren och det behöver rengöras eller bytas till nya. En del av tillufts- och frånluftsventiler är igensatta av de boende, vilket gör att ventilationen inte fungerar optimalt. Det har även upptäckts att hela aggregatet, som i de flesta fall sitter i klädkammaren är borttaget! På Skäftingebacken 9-13 blir det första huset som åtgärdas med en helt ny ventilationsanläggning på prov. Efter provet och justeringar kommer övriga hus att åtgärdas. Alternativt tittas uppvärmning av varmgaragen över med tex. luftvärmepumpar. Taken kommer tilläggsisoleras i samband med ventilationsåtgärder. Sida 5

6 Parkering Det har alltid varit gott om uteplatser/garage för parkering i Päronet, med undantag för Skäftingebackens utomhusparkering. I dag finns endast tre varmgarageplatser på Skäftingebackens varmgarage och sju uteplatser, med motorvärmare uttag, på Elinsborgsbacken till uthyrning. I övrigt är alla parkeringsplatserna uthyrda. Problemet är att det är många boende som behöver parkeringsplats men parkerar nu på gästparkeringen, vilket behövs för gäster. Några viktiga regler för parkeringen: Endast personbilar får parkeras. Fordonet skall alltså vara inregistrerat som personbil. Alla hjul skall finnas inom den vita markeringen. Fordonet skall vara i körbart skick. Endast boende i Päronet eller korttidsbesökande får utnyttja parkeringarna. Det är alltså INTE tillåtet att låna ut till andra. Upplag med däck etc. får inte förekomma. Garagen och uteplatserna skall vara rena och ge ett gott intryck. Tänk även på brandfaran om man lagrar däck etc. Om du inte behöver din garage/p-plats så kan du säga upp den genom att ringa SBC Hennrietta Stjernberg Förråd och lokaler För närvarande finns det en kö av boende som söker ett förråd att hyra här i Päronet. Förråden är på några kvadratmeter och skall ses som en service för medlemmarna. Hyran är därför låg. De medlemmar som i dag hyr förråd som behövs för barnvagnsrum/cykelrum får lämna sina förråd, men erbjuds ett annat förråd. De förråd som är över erbjuds till köande i turordning. Endast ett (1) förråd får hyras per lägenhet. Den som har behov av två förråd och har någon typ av verksamhet, kan erbjudas en lokal där hyran ligger på kr per kvadratmeter och år. Även icke boende som har behov av en lokal kan få hyra. Verksamheten skall dock inte vara störande för de omkringboende eller vara miljöstörande eller miljöfarligt. SBC Henrietta Stjärnberg handlägger kön och uthyrningarna. Sida 6

7 Päronkanalen Päronkanalen är tillgänglig för alla medlemmar inom BRF Päronet. Det är en informationskanal som regelbundet uppdateras för att informera päronbor om aktuella händelser och tillställningar samt händelser kring projekten. Vi i Päronets styrelse vet inte om Päronkanalen når alla päronbor och därför vill vi att varje hushåll svarar på några frågor om Päronkanalen. Undersökningen görs för att vi ska veta om Päronkanalen är viktig för medlemmarna. Svaren nedan lämnas in till förvaltningskontoret, Skäftingebacken 21. Ringa in svaren och fyll i uppgifterna längst ner. Tittar du (eller har du någonsin tittat) på Päronkanalen? JA NEJ Tycker du att det är bra information? JA NEJ Behöver du mera information? JA NEJ Vill du att Päronkanalen skall finnas kvar? JA NEJ Villken information vill ha på Päronkanalen? Berätta: Namn: Lägenhetsnummer: Sida 7

8 Notis! Päronets ekonomi Päronets lån, kronor, förföll vid årsskiftet och i januari Lånen har nu upphandlats och SEB erbjöd den lägsta rörliga räntan på 1,99%. SEB har nu alla Päronets lån. Felanmälan SBC Felanmälan vardagar mellan kl (sommartid 20/6-19/8 vard. kl ) på telefon: Felanmälan jour kl samt helger, Dygnet Runt AB Endast akuta ärenden som kan vålla skada på person eller fastighet: Hiss och garageportar KONE AB, alla dagar 00: Kabel-TV, bredband, ComHem AB (betalsamtal) Förvaltning Sveriges Bostadsrätts Centrum AB, Postadress: Box 1253, Stockholm Förvaltare: Josef Ingrosso Ersättare: David Sjöqvist Förvaltningsexpeditionen är öppen: torsdagar kl Sida 8

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar Medlemsblad för Riksbyggen brf, Göteborgshus 38 juni 2013 Vi i 38:an Högtryckstvättar Föreningen kommer att köpa in 1 stycken högtryckstvätt som kommer att finnas för utlåning hos fastighetsskötaren. En

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj 2007. med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret

Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj 2007. med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret Almviksbulletinen med protokoll från Årsstämman Maj 2007 Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Stämmoprotokoll mittuppslaget Bilinbrott sid 5 Medlemsförmåner

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer