Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård än nu; vi har dagliga båtförbindelser, skolor/dagis, snart bredband och massor av projektstöd, skärgårdsutvecklare, allmänt välvilliga politiker mm. Men ändå minskar den unga delen av befolkningen- vad beror det på? Bild Kanske är det den gamla devisen mycket vill ha mer som spökar. När vi nu har bra basservice då kräver man att det ska vara likadant i skärgården som på fastlandet. Man vill ha alla idrottsaktiviteter, mängder av kompisar, båtanslutning till varje buss. Men det är väl inte en förort vi vill bo i? Det passar inte alla att bo på en ö. Det kan aldrig bli likadant som på fastlandet, men det kan bli likvärdigt. Det innebär att man på ön har andra, men lika värdefulla möjligheter till aktiviterer och service. Ingen ishall men väl is på insjön och viken, inte ridklubb men kanske en riktig bonde till granne, Nämdö Skola när det begav sig 1993 inte barnbalett men istället fest med dans i hembygdsgården för alla åldrar... Om det bara finns bostäder till rimligt pris så finns det säkert tillräckligt många unga som vill bo i skärgården så vi får en riktig ung våg! Ur innehållet: Årsmötesprotokoll s 2-4 Läget på bostadsmarknaden s 4 SIKOs årsmöte s 5 namdobf.se s 5 Stickan Öhman s 6-7 En sopgast hågkomster s 8 Nyfiken på: Stina Molander s 8 Sommargästen s 9 Inför sommaren s 9 Från och om Nämdö Skola s 10 Skärgården runt s 11 Vad gör du nu för tiden s 11 Kalendarium mm. s 12 Nästa nummer av Nämdö Nu kommer v 25, manusstopp 27/5 Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantalsskriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare av NÄMDÖ NU Albert Mattsson, ordf, tel Postadress: Nämdö Hembygdsförening Nämdö Hemsida: Tidningsredaktör: Camilla Strandman, Redigering, layout och jox: Olle Strandman, Tidningens postadress: Box 11, Nämdö 1

2 1. Mötet öppnas av ordf. Johan Bergman 2. Dagordningen godkändes enhälligt 3. Val av ordförande för mötet: Johan Bergman 4. Val av sekreterare för mötet: Gunilla Söderqvist 5. Val av två justerare tillika rösträknare: Kristina Hannberg och Margareta Kleberg 6. Fastställande av röstlängd: Enligt upprättad närvarolista är sammanlagt 31 medlemmar närvarande. 20 st var röstberättigade och 11 st icke röstberättigade (stödjande medlemmar). 7. Fastställande av mötets behöriga utlysande: Godkändes 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Johan Bergman och godkändes. 9. Ekonomisk berättelse: Kassör Anders Gillinger berättar att resultatet för 2006 uppgår till kr, 60% av resultatet kommer från pubarna och Nämdödagen och han konstaterar att för att vara en så liten förening är ekonomin mycket god. 10. Revisorernas berättelse: Anne Horngren meddelar att hon och suppl. Märta Öhman har tagit del av föreningens räkenskaper och föreslår att styrelsen biviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av resultat- och balansräkning: Fastställdes och godkändes, av mötet, efter genomgång. 12. Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för år Beslut i anledning av vinst eller förlust Mötet beslutade att årets vinst förs i ny räkning.föreningen har premieobligationer som faller ut i oktober med kr. Mötet beslutar att hänskjuta till höstmötet 2007 om vi ska köpa nya premiobligationer eller om pengarna ska användas till annat. Vi kan ju vinna också, då blir det ännu mer pengar. 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan: Kassör Anders Gillinger redogör för 2007 års budget. Inga pengar är avsatta till reparationsfonden då Anders anser att det redan finns så mycket pengar där. Då inget beslut om fondering av pengar till reparationsfonden togs på mötet har Anders i efterhand budgeterat kr med tanke på spisinköpet, se punkt 16, fastighetsfrågor. Mötet diskuterar om föreningen ska ändra sitt rörliga elavtal med Vattenfall till fast avtal. Mötet beslutar att ge Anders mandat att bedöma om det blir dags för en ändring av elavtalet. Johan Bergman läser upp verksamhetsplanen för år 2007 som godkändes. Victor Englund tar upp önskemålet på mejllista som diskuterades redan på höstmötet förra året. Beslutas att upprätta en sådan med omedelbar start på mötet, som sen får byggas på vartefter av Gubilla Söderqvist. 15. Val av funktionärer: Följande valdes av mötet enl. valberedningens förslag: a) Ordförande 2 år: Albert Mattsson b) Två styrelseledamöter för 2 år: Lotten Hjelm (omval), Gunilla Söderqvist c) Tre suppleanter för 1 år: Petter Öhman (omval), Johan Bergman samt Carina Öhman d) Två revisorer för 1 år: Anne Horngren och Ulf Haeggström, båda omval e) Två revisorsuppleanter för 1 år: Märta Öhman och Franz Latos, båda omval f) Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande: Camilla Strandman och Robert Horngren, båda omval samt Christer Glaad. Camilla är sammankallande. g) Ombud till föreningar som hembygdsföreningen är ansluten till: Värmdö kommuns skärgårdsråd: Lotten Hjelm och Anna Horngren (omval) SIKO:s styrelse samt interkommunala skärgårdsrådet: Albert Mattsson, Gunilla Söderqvist ersättare. SIKOs årsmöte 2008: Lotten Hjelm och Christer Glaad. Som ersättare väljs Johan Bergman och Anna Horngren. Till SIKO:s festkommitté väljs Kajsa Berglind. 16. Följande rapporter lämnades: Fastighetsfrågor: Nya bryggplatserna i Sand ska tas i bruk till sommarsäsongen. Johan Bergman söker för närvarande tillstånd för hur de nya flytbryggorna får placeras. Spisen kom på tal, som aldrig har fungerat särskilt bra, och mötet beslutar att styrelsen äger rätt att besluta om inköp av en induktionsspis under år 2007, vilket också medför nyinköp av grytor och kastruller. Planering av bygget av hyreslägenheter går trögt men har inte avstannat. Familjen Sundberg har sagt upp sitt hyreskontrakt på lägenheten till den 31 januari Uppsägningstiden är på tre månader och i första hand hoppas styrelsen på en ny barnfamilj. Mötet föreslår att man annonserar. Om ingen ny hyresgäst dyker upp föreslår Anders Gillinger istället vandrarhemsverksamhet eller liknande typ av korttidsuthyrning. När de nya hyresbostäderna står klara har styrelsen som förslag att lägenheten övergår till att hyras ut som kontorsutrymmen till företagare istället. Ett annat förslag är att inreda en del av lokalen för övernattning för medlemmar som annars väljer att inte besöka pubar och liknande evenemang på grund av oväder, is och/eller mörker. Skolan: 5 barn varav tre i förskolan. En förskolelärare saknas från april men mest av allt saknas fler barn. Till höstterminen 2007 måste något hända. Lotten Hjelm och Kajsa Berglind har satt ihop början på ett utskick med syfte att locka barnfamiljer till Nämdö. Utskicket är tänkt att nå alla fastighetsägare på Nämdö och övriga större öar som Uvö, Mörtö, Ekholmen, Orrö mm. Några kanske vill prova på fastboende när man blir uppmärksam på möjligheterna härute, andra kanske kan hyra ut. Posten kunde bistå med adresser till fastighetsägarna men ville ha hiskeligt betalt för den tjänsten så istället föreslog flera mötesdeltagare att man använder adressregistren från öarnas tomtföreningar, vägföreningar, samfälligheter mm. Lotten och Kajsa tackade för tipset och jobbar vidare med utskicket. Posten: Svensk Kassaservice lägger ner sin verksamhet 2

3 år 2008 och först då blir det någon form av förändring av postverksamheten på Nämdö, som kommer att bevakas förstås. Trafiken och replipunkter: Roy Agehorn utryckte Mörtöbornas missnöje med vintertrafiken. Då isperioden på senare år varit väldigt kort borde man kunna köra den längre turen (Mörtö och Uvö) så länge inte isen ligger. Tillexempel blir helgvistelsen väldigt kort för fritidsboende medlemmar som vill ut till stugan (lördag-söndag) då fredagsturen bara går till Bunkvik. Fastboende på Nämdö och i Nämdö skärgård är å andra sidan glada att kunna åka tur och retur till fastlandet på lördagar men tycker det är tråkigt att det skett på bekostnad av eftermiddagens intur på fredagar. Stig E. Öhman berättar att Waxholmsbolaget numera saknar ett isombud. Mötet beslutar att en iskommitté i föreningens regi utses, som kan föra en dialog med bolaget om isläget, bestående av Stig E. Öhman och Petter Öhman. Jonas Nilsson redogör för planerna för Björkvik som för närvarande gått i stå. Projektet växte från att se till att lilla bryggan inte faller samman och att några fasta parkeringsplatser bereds för uthyrning samt belysning installeras vid godsbryggan som bl.a. Nämdö Hembygdsförening och enskilda näringsidgare efterlyst till ett jätteprojekt (som styrelsen starkt tar avstånd ifrån) vilket gjort att Klacknäsborna, som äger marken, satt sig på tvären. Stormötet i januari blev inställt och kommunen arbetar nu för att få ner projektet på den rimliga nivå det var tänk från början så att inblandade parter kan komma överens. Evenemang i föreningens regi: Nämdödagen kommer att köras som vanligt sista lördagen i juli. I år blir det den 28 juli och vi är på förekommen anledning mer uppmärksammade på hur ungdomarna uppför sig efter stängningen kl Önskemål framförs att ett nytt band anlitas. Årets Nämdödagsgrupp valdes av mötet och blir samma som förra året: Gunilla Söderqvist, Petter Öhman, Malin och Anne Horngren, Kajsa Berglind, Christer Glaad och Gunilla H Bering. Info: Hemsidan HYPERLINK skall uppdateras oftare!nämdö Nu: Lotten informerar att nästa nummer kommer ut i slutet av mars och att redaktionen hoppas på medlemmarnas bidrag. SIKO: Albert Mattsson, som sitter med i SIKO:s styrelse som Hembygdsföreningens representant, informerar att SIKO:s årsmöte är lördagen den 10 mars i Sandhamn. Valda medlemmar från vår föreningen som ska delta på SIKO:s årsmöte i år, förutom Albert, är: Johan Bergman och Christer Glaad. Anna Horngren och Helena Sundberg är ersättare. Albert berättar också att SIKO tillsammans med Företagarna Skärgård jobbar för ett Skärgårdsleader som sträcker sig från Arholma till Landsort. Leaderprogrammen delfinansieras av EU. Tillsammans med Interkommunala skärgårdsrådet kan man bilda en så kallad LAG-grupp som i sin tur beslutar om vilka projekt i området som ska stödjas. Ett annat projekt är SIKO:s ungdomssatsning BUS som engagerar ungdomar från Stockholms och Ålands skärgård. Kommunens skärgårdsråd: Lotten berättar att man på dessa möten träffar kommunens ansvariga tjänstemän och att bofasta i skärgården här får en unik möjlighet att ta upp alla möjliga frågor. Kustplanen: Styrelsen har lämnat in en del synpunkter i senaste remissrundan, närmast väntar en utställning. 17. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet: Camilla Strandmans motion, inkom 6 januari 2007, föreslår i korthet att styrelseprotokollen fortsättningsvis inte ska delas ut till hushållen och motiverar bl.a. med att skriva, kopiera och skicka ut styrelseprotokollen tar mycket tid och kostar en hel del. Mötet beslutar bifalla motionen enl igt följande: Endast medlemsmötesprotokoll skickas ut till alla medlemmar (årsmöte resp. höstmöte). Senaste styrelseprotokoll anslås, enl. stadgarna, på anslagstavlan på Hembygdsgårdens veranda samt att äldre protokoll finns tillgängliga i en pärm i Hembygdsgårdens entré. Att styrelsen har en fast informationsspalt i Nämdö Nu. Bosse Holmbergs motion, daterad 24 januari 2007, innehåller sex punkter och läses upp i sin helhet. Punkterna återges något förkortat i kursiv stil och bemöts av styrelsen och mötet punkt för punkt. Styrelseprotokollen innehåller inte något konkret. Styrelsen svarar: Det är fritt för medlemmar att besöka styrelsemöten men man kan inte delta under punkter där personuppgifter, eller annat som kan vara känsligt, behandlas. Av samma anledning utrycker man sig gärna lite försiktigt då protokollen skickats till alla medlemmar. När blir Alberts filmprojekt klart och måste det vara bidragsstyrt? Albert svarar: Kulturbidraget söktes eftersom Albert var säker på att vi skulle få det. Så fort det stod klart att det inte blev något bidrag tog styrelsen ett beslut att föreningen skulle bekosta filmprojektet. Det var filmprojektet som var viktigt inte bidraget och arbeten som utförs ideellt tar lite tid. Mötet kan konstatera att utrustningen nu är på plats och fungerar. Styrelsen skall i varje protokoll ta upp vad som behöver göras i Hembygdsgården. Styrelsen svarar: Vi tar till oss kritiken men påminner också om att tanken med de aktiva grupperna, som i det här fallet husetgruppen, ansvarar och har mandat att ta egna beslut vad som behöver göras och styrelsen välkomnar en bättre dialog med husetgruppen.påtalas att herrmiddagarna under perioden betalat kr för att nyttja Hembygdsgården och även bekostat darttavlan som alla har nöje av. Styrelsen svarar: I verksamhetsberättelsen för 2006 är darttavlan omnämd i positiva ordalag och nu vet sekreteraren, som skrev verksamhetsberättelsen, vilka som bekostat den. 4 Motsätter sig styrelsebeslutet från styrelsemötet den 4 januari att det inte ska kosta pengar att slita på lokalen. Styrelsen svarar: Styrelsebeslutet att inte behöva betala 20 kr per person vid mindre sammankomster togs enhälligt i styrelsen och att de större sammankomsterna för medlemmar, som herrmiddagar och tjejträffar - när köket kommer till användning - för enkelhetens skull kostar 500kr per gång, vilket blir ca 20 kr per person. Mötet: Flera mötesdeltagare föreslår att herr och tjejmiddagar inte ska kosta något alls och ger styrelsen i uppdrag att riva upp beslutet som togs 4 januari 11. Mötet beslutar enhälligt att det fortsättningsvis inte ska kosta medlemmar något att besöka hembygdsgården vid träffar som är öppna för alla. 5 Påtalas att det år för år pågår insamling av returburkar och PET-flaskor som ombesörjs av ett antal medlemmar. Styrelsen svarar: Det kom inte med i verksamhetsberättelsen, vilket beklagas. Kassör Anders betonar att returen inte är öronmärkt så pengarna hamnar på Pub - och Nämdödagskontot eftersom panten hämtas efter Nämdödagen och inte specas av bryggerierna. Då tanken med burkinsamlingen är att returpengarna ska 3

4 gå till minigolfbanans upprustning, de trodde i alla fall närvarande deltagare som brukar lämna sina pantburkar till Hembygdsgården, föreslår mötet att Anders försöker bena ut vad som är vad eller att all retur för enkelhetens skull går till upprustning av minigolfbanan. Båda motionerna bifogas, i sin helhet, originalprotokollet. Trafiken i framtiden: Större flexibilitet önskas vad gäller vintertrafiken om inte isen ligger, liknande hösttabellen. Att till exempel Uvö och Mörtö trafikers oftare än lördagar och söndagar och att även Björkvik kan ingå i en utökad vintertrafik. Bredband till Hembygdsgården: Mötet beslutar att styrelsen ser till att Stokab drar fram fiber till Hembygdsgården via skolan. Föreningen sköter framdragning och grävning i egen regi och uppkopplingen kommer att vara fristående från skolan. Vilken hastiget (bit/sekund) vi sen väljer är en kostnadsfråga och styrelsen får mandat av mötet att bedöma detta efter behov och efterfrågan. En utskrift från HYPERLINK www. skargardsbryggan.com under nyheter 1 februari förevisas där Jonas Nillsson får sitt bredband till Mörtö. Albert kan berätta att Östanviks Gårds uppkoppling fungerar alldeles utmärkt. Aktiva grupper: Då tiden rann iväg beslutas att styrelsen ser över aktiva gruppindelningar, förutom grupperna för pubar och Nämdödagen som redan är fastställd, och redovisar sitt förslag i kommande Nämdö Nu. 18. Övriga frågor: Janne Weimers tycker att det är dags igen för helgrillat lamm någon gång i höst. Mötet håller med! Jonas Nilsson tipsar om att skogsmark mitt på Nämdö som kommunen äger och som hittills nyttjats för jakt i framtiden kan komma att styckas och säljas, för egna-hem, under förutsättning att vägen/stigen till Tjusvik samtidigt förbättras till en mer framkomlig väg. 19. Mötet avslutas kl men först tackas avgående styrelsemedlemmar av. Johan Bergman har varit ordförande i 4 år och får ett fårskinn, Christer Glaad som varit suppleant ett år får en burk honung. Därefter tog puben vid och vi kunde följa Melodifestivalens uttagning i Jönköping på storbild. Smygpremiär alltså! Hembygdsföreningen har annonserat ut lägenheten i hembygdsgården på flera ställen, bl a via internet. Ett trettiotal intresserade har hörts av och flera har varit ute och tittat. I skrivande stund verkar det som om det blir en familj med en niomånaders son som flyttar in under våren. Vi har också skrivit till församlingens kyrkoråd och föreslagit att man skulle satsa på att renovera och bygga om prästgården till två lägenheter- men kyrkorådet har ännu ej behandlat frågan. Sedan finns gamla lärarbostaden nedanför skolan, som nu står tom och är i behov av renovering. Det är komunen som äger och vi har från hembygdsföreningen föreslagit Värmdö Bostäder att man skulle kunna renovera och samtidigt bygga till huset så det blir ett parhus. Man måste också få ordningpå vatten- och avlopp till skolan och då kunde det vara lämpligt att ta upp en ny vattentäkt ovanför hembygdsgården samt att satsa på et minireningsverk som kunde betjäna både skola, hembygdsgård och lärarbostad. Alla dessa åtgärder kan göras utan detaljplan, och då skulle man kunna få lite högre tempo i Nämdö Skola när det begav sig 1942 byggandet vilket ter sig nödvändigt om inte allt ska somna in redan innan det börjat... Det har också tagits fram ett värvarbrev som skickats ut på olika sändlistor och satts upp på strategiska ställen. Där uppmanas intresserade att höra av sig- både sådana som vill flytta ut och sådana som kanske har fastighet här och vill hyra ut den. Just nu ser det ut som om skola och dagis kommer att läggas i malpåse till hösten då för få barn finns som vill gå där. (Egentligen finns åtminstone ett drygt tiotal barn härute, men alltför många har av olika skäl valt annan skola/dagis.) Men hembygdsföreningen fortsätter jobba långsiktigt för ett stabilare underlag för olika typer av samhällsservice genom att fram för allt verka för flera bostäder. Vi menar att det måste vara möjligt att prova på skärgårdsboende till rimligt pris och även att flera nya samtidigt måste ges möjlighet att flytta ut. En unge gör ingen skola! 4

5 9-10 mars höll SIKO årsmöte i Sandhamn, under temat Skärgården behöver en ung våg. Hembygdsföreningen representerades av Albert Mattsson, Lotten Hjelm och Inga Winroth. Fredagen ägnades åt ett seminarium där man studerade den faktiska befolkningsutvecklingen och dess orsaker och vad man kan göra för att vända den negativa trenden att skärgårdsbefolkningen blir allt äldre. På lördagen hölls årsmötesförhandlingar och i stora drag omvaldes styrelse och funktionärer. Nämdö Hembygdsförenings styrelserepresntanter är Albert M och Nilla Söderqvist. Fredagsseminariet, som bevistades av ett femtiotal personerpolitiker, journalister, föreningsdelegater m fl, inleddes med en presentation av SIKO:s kartläggning över befolkningläget. Jan Olsén och Agneta Österman har tagit fram en rapport där man visar att även om befolkningen i siffror ser stabil ut så pågår en förgubbning som kan leda till förödande konsekvenser om trenden inte vänds. Det har aldrig varit så lätt att bo i skärgården som idag; allt bättre kommunikationer, bredband, skolor/ dagis, EU- projektmedel mm m. Och ändå väljer unga familjer att låta barnen gå i fastlandsskolor och i vissa fall flyttar man i land helt, detta trots att jobb ofta finns. Ett återkommande tema är ju alltid bristen på bostäder till rimligt pris, den långa tid som skapandet av hyresbostäder tar. Men lite måste också skärgårdsborna se till sig själva och den bild vi skapar av skärgården, var några kommentarer vid seminariet. Enligt Janne Olsén krävs för en ung våg bl a : Fort bostäder till rimligt pris, Fortsatt bra skolverksamhet, fortsatt arbete med kommunikationsutveckling- både båtar och bredband, fortsatt bra sjukvård (i Värmdö skärgård har vi det idag på flera sätt bättre än på fastlandet!), stöd att lätt och fort förverkliga bra idéer, och sist men inte minst: Marknadsför skärgården med en positiv bild, gnissel och klagomål ger ingen bra effekt! Sedan fick några nyutflyttade öbor berätta om sina erfarenheter, Johan och Ulrika Nilheimer från Runmarö. De förverkligade sin dröm och köpte åretrunthus+ taxibåt och flyttade ut med sina två barn. Efter ett år summerar de: Vi trivs, vi ångrar oss inte. Vi har mötts med värme och vänskap, även barnen finner sig till rätta. Verksamheten börjar gå skapligt alltefter som kontaktnätet vidgas. Och till er som undrar hur man ska få folk att ta steget och flytta ut- vänd på tanken och bjud in någon också som valde att flytta iland, där kan man nog få viktiga insikter om vad som bör göras. Vidare fick deltagarna höra om hur det är att vara ung i skärgården, Isac Andersson från Möja och Morgan Rosén från Runmarö som deltar i BUS- projektet (Barnens och Ungdomarnas Skärgård) gav sin syn. Båda tycker att det är bra och kul att växa upp på ö och kan även tänka sig att bo kvar som vuxna. De efterlyser tvärförbindelser mellan öarna som skulle underlätta kontakterna med kompisar. Från Ornö berättade Margareta Stenbock- von Rosen om arbetet med att renovera gamla torp till permanentbostäder, och även om hur man försöker att skapa jobb på ön så folk inte behöver pendla. Den privata Ornöfärjan är en viktig arbetsplats. SIKO- mötet fick en hel del mediauppmärksamhet. DN hade en stor artikel, där man dock mav outgrundliga skäl helt hade tappat bort Nämdö, vi fanns varken med på kartan eller i texten. Och detta trots att våra representanter satt bredvid journalisten hela dagen och berättade om vår situation. CS Nämdö hembygdsförenings nya hemsida återfinns på www. nämdöhbf.se, adressen funkar både med och utan prickar.en del av innehållet på hemsidan känns igen från tidigare men här finns också en del nyheter. Under pressläggningen av detta nummer av Nämdö Nu pågick fortfarande visst utvecklingsarbete. Sidan har en allmänt tillgänglig del och en del för medlemmar som kräver lösenord för att kunna öppnas. Där kommer protokoll och annan riktad medlemsinformation att finnas. Nämdöportalen finns förstås också kvar, den innehåller ju mer allmän nämdöinformation som kartor, företagsregister och liknande. Per Fjärdhäll, webmaster som knåpat ihop den nya hemsidan, hälsar att en första officiell version av hemsidan kommer finnas tillgänglig omkring den 1 april. Vargen, byggd på Rågskär 1934 av Edvin Öhman och Gustav Sandström 5

6 Gränserna mellan bofasta och deltidsboende i skärgården håller på att suddas ut sägs det. Men det är inget nytt fenomen i nämdöområdet, för här har folk sedan länge levt och verkat både på fastlandet och i övärlden i olika perioder i livet. Här kan du läsa lite om Stickan Öhman- välkänd snickare, båttaxiförare och sedan 1979 åretruntboende på norra Mörtö- ett bra exempel på ett omväxlande liv härute. En härlig fredagmorgon i slutet på mars tar jag båten ner till Lövvreten på norra Mörtö och lägger till vid bryggan där Stickan just förtöjt sin nyinköpta båt- en Coronet med extra förstärkningar och rejäla grabbräcken som visar på båtens tidigare användning som polisbåt. ( En riktig pensionärsbåt med breda skarndäck och stora räcken sa dottern Mia.) För Stickan och Märta kommer nu förhoppningsvis lite lugnare år då de som pigga pensionärer får tid med mer nöjesbåtfärder. -Och då är det bra med en båt som går att övernatta i, är Stigs egen kommentar. Väl inne i det självbyggda (såklart!) husets trivsamma kök med utsikt mot faret mellan Mörtö- Uvö- Nämdö, börjar vi från början: Stig Edvin Öhman, född 1940 på Allmänna BB i Stockholm. Pappa hette Edvin Napoleon Öhman, född på Mörtö gård 1902 och mamma var Svea Ina Charlotta född Pettersson, bördig från Norrtälje. Som bekant finns det massor av folk som heter Öhman i nämdöskärgården, och detta utan alla är släkt med varandra, åtminstone inte om beaktar de senaste 150 åren Det finns tre (minst!) Öhman- släkter; först den som Stickan hör till (och även Jojje i Solvik, Petter i Bunkvik m fl), sedan den som Gun Öhman i Solvik kommer från (hon är både född och gift Öhman), och så till sist de Öhmän som fanns på Långviksskär med Frans Öhman som ett känt namn. Stigs pappa Edvin var barn till Karl och Agda Öhman, och Agda i sin tur var född Sundberg, syster till August som hade 18 barn.( 12 och ett halvt Stig Öhman, Mörtö Stig ca 1943 dussin brukade pappan säga om sin stora barnaskara.) Och Sundbergare finns det fortfarande gott om i nämdöskärgården, så Stickan är släkt med många härute. Runt 1926 byggde Stickans farföräldrar med barn upp gården på norra Mörtö, där det redan tidigare legat ett torpställe Lövvreten. Stickan har kvar räkningar från Bergshamra Ångkvarns- Sågverks- och Snickeri Aktiebolag där man kan utläsa dåtidens materialpriser t ex 40 m ohyvlad furu 1 x 5 tum för 6 kronor. Edvin var byggnadssnickare och flyttade så småningom in till Saltsjöbaden där det fanns gott om jobb. Han hyrde rum i ett hus på Tunnelvägen, och där hyrde också Svea, de träffades på kökstrappan säger Stig, och så gifte de sig -39. Sedan kom kriget och Edvin blev inkallad men fick ändå stanna i hemtrakterna, för han blev förlagd i skärgården bl a på Långviksskär. Svea och lille Stig flyttade från Bragevägen i Saltis ut till Mörtö, för i krigstiden var det bättre med mat och annat i skärgården där man kunde fiska och även idka viss byteshandel med militärerna. När kriget tog slut flyttade familjen åter till Saltsjöbaden, men ledig tid tillbringades förstås på Mörtö där man hade en liten bod vid Lövvreten. (Stickans föräldrar levde kvar till 1967 Edvin och 1987 Svea). På Mörtö bodde under denna tid också Edvins bror Henry med sonen Hasse, jämngammal med Stickan, mer om honom längre fram. Stig gick i sin fars fotspår och blev snickare, jobbade på fastlandet men tillbringade mycket tid på Mörtö. Kusinen Hasse hade utbildat sig till styrman och startat en taxibåtslinje från Saltis till Nämdöområdet (1964), en rutt som inte Waxholmsbolaget körde vid denna tid. Redan 1965 gick trafiken så bra att även Stickan började köra, han övertog Carina från Hasse, (hon köptes senare av Stickan Söderberg för att återköpas av Stig Ö när Minerva införskaffades av Stig S). Hasse körde Bel Mar och man hyrde också in Delfinbåtar när det var mycket folk. Man var med och startade SSSAB i Stavsnäs -66, körde skolbåt till Nämdö skola tills den lades

7 ner Planer fanns också att bygga en större båt, man hade ritningar på en som senare blev Sjögull, men det stupade på finansieringen. Waxholmsbolaget startade sin Saltislinje 1970 och då lades taxibåtlinjen ner. Stickan gifte sig -65 med Ansa och de bodde i Saltis, men var som tidigare mycket ute på Mörtö. Carina (som man numera träffar på Nämdöposten) föddes -66 och Christer kom -68. Stickan snickrade på och startade egen firma Genom kontakterna med Hasse Ö (numera på Ladholmen) och Stickan Söderberg på Jungfruskär vid denna tid, visste Stig att det fanns bra med snickarjobb härute, och tanken att kunna bo på heltid på ön växte. Hur kom Märta ( född -44) in i bilden då? Jo hon och Stickan hade faktiskt träffats redan i början på talet då Märta under några sommarveckor bodde på Mörtö hos Stigs morbror och moster, vilka i sin tur var grannar med Märtas familj i Solsidan. (Märta flikar in en berättelse om sin vistelse på den hemska ön där hon bl a blev instängd en hel kväll på ett dass som vaktades av Stickans farmors tokiga ko!) Men hur det nu var så slumpade det sig så att Märta och Stig blev grannar i Saltis på Igelbodaplatån och så småningom blev de ett par, flyttade ut till Mörtö 1979 med Märtas son Stefan gifte de sig i Nämdö kyrka och 1981 föddes Maria. Stickans son Christer ( Kocke ) trivdes bäst i skärgården och flyttade också ut till pappa. Carina tog steget när det blev möjligt att ta över jobbet som postföreståndare Under talet var familjen Öhmans hem nästan som en ungdomsgård där Märta hade fullt hus och brukade dimensionera dagens frukost när hon hade räknat hur många par skor som stod i hallen! Och van storhushållsmamma som hon var, blev det nästan självskrivet att hon också blev mattant när Nämdö skola återöppnades ett jobb som hon hade ända till förra året. (Det kommer en artikel om Märta och hennes väg till jobbet- gå- krypa isränna- hasa- gå 1,5 tim enkel väg- 4 km- i senare nummer.) Stig Öhman har under den långa tiden som snickare härute varit samordnare och även arbetsgivare för flera personer. Han står bakom en mängd både större och mindre byggen, nästan som en vår tids August Bengtsson, fast Stig är inte specialist på missionshus Nu efter formellt uppnådd pensionsålder försöker Stickan lära sig att säga nej, men fördelen att vara egen företagare är ju att man inte behöver lägga av helt med en gång. Som rådgivare och kontaktförmedlare kommer han att under många år framöver spela en viktig roll i kommande byggprojekt. Sonen Christer har gått i fars fotspår och spikar vidare. Maria bor i Saltsjöbaden- cirkeln sluts-och utbildar sig till lärare. Kanske blir det hon som tar hand om nästa stora barnkull i Nämdö skola Så till slut en avrundande fråga, vad vill du säga om ditt liv och boende här på Mörtö? Det har fungerat rätt bra för oss, eller hur Märta. Det finns tillfällen när man undrar vad man håller på med, jobbigt var det när Mia flyttade in för att bo ensam och börja gymnasiet. Och det var bättre förr när isarna låg ordentligt på vintern, det här hasandet över/i rännan är slitsamt. Men man har ju valt själv, man kan inte bara sitta och kräva all standard. Så går Märta ut i skogen med sin glada hund och Stickan och jag slår följe ner till bryggan. Självklart ska han iväg och titta till ett bygge på Orrö- för snart är det påsk och då kommer de väl ut och vill att det ska vara i ordning. Camilla Strandman Stickan- taxibåtsförare 7

8 Jag har med stor behållning läst Sommargästens betraktelser i Nämdö Nu. Jag kan inte konkurrera med ett proffs, men kan väl se livet i skärgården ur en något annorlunda synvinkel. För många år sedan hade jag och hustru tillfälle att vara ute i Nämdö skärgård. Under några semesterveckor bodde vi i en gammal televerksbod. Omkring halv sex på första vardagsmorgonen ringde väckarklockan. Då var det dags. Efter lite tvätt och rakning (man kunde ju träffa någon snygging) bar det iväg ut på fjärdarna som sopgast. Vädret kan ju skifta från storm och annat sattyg till sol och lugn. Vid blött väder hade man att välja mellan att vara klädd i regnställ eller utan. Om man inte hade det på sig, blev man blöt utifrån, i annat fall blöt inifrån. Detta senare hade dock den fördelen, att när man kom hem, kunde man kasta sig i sjön och skölja av sig. Det är många minnen som rinner på. Som när vi kom in till Hallskär. Detta paradis som är i lä för alla vindar. OK - visst fanns det några som flyttade över till en annan klippa i arkipelagen. Det luktade väl inte så gott om oss. Men de flesta uppskattade nog vår insats. Och så den gången när vi närmade oss en maja som låg inne i en trång vik. Vi kom i jollen med hög svansföring, när alla, som ankrat i viken och som spänt förtöjningslinor kors och tvärs, började vifta febrilt med armarna. Men skepparn hade varit med förr. När vi var framme, vek han upp motorn, och vi gled över alla linor. På utvägen efter förrättat värv och när tamparna var borttagna, stod det varsin pilsner på en klippavsats. Det är sådant, som gör tillvaron lite lättare. Det hörde till skepparns ansvar att se till, att gasten fick mat. Nu var väl inte hygienen av normal krogstandard (eller kanske var den det). En tamp fastbunden i hålet på handtaget gjorde, att kastrullen kunde sköljas i vågsvallet vid sidan av fartyget. Som man säger efter gammalt: lite skit rensar magen, och jag lever fortfarande efter tjugo år. Så var det den gången, när vi lämnat Bodkobben vid Bullerön och stävat ut över fjärden mot Melskär. Det var en ganska kylig morgon men lugnt väder. När vi kommit in mellan de båda öarna och mötts av den solvärme som magasinerats i klipporna från dagen innan, hälsades vi välkomna av ett par seglare som övernattat där. En god hälsning som väl kompenserade de överfulla latrinkärlen. Efteråt diskuterade skepparn och jag, vad som hänt där. Hade den siste besökaren klivit upp och riktat in rumpan mot kärlet. Han kunde definitivt inte ha setat på det. Väl hemma på sena kvällskröken kunde man dock minnas det hela som en udda händelse. Vid ett tillfälle när vi var hemma i grannskapet och tömde vid Aspö, mötte vi en fritidsfiskare som fått alldeles för mycket strömming, och som frågade om vi tyckte om fisk. Det gjorde vi naturligtvis, och det blev att ta fram en sopsäck och ösa ner några kilo. Jag minns det, som om det var igår, när hustru satt på en klippavsats och rensade strömming, alltmedan Stålis, barnbarnets katt, på något avstånd följde det hela med spänt intresse. När man sedan återvände till vardagen och yrkeslivet, möttes man av frågan, hur semestern hade varit. När man då berättade om den, möttes man av alltmer förstorade ögon. Var detta en rekreation? Ja, faktiskt - det var det! F d sopgasten Namn: Född: Bakgrund: Äter: Dricker: Läser: Dold talang: Stina Elisabeth Molander Född 4 juli 1971 på allmänna bb i Stockholm och är uppvuxen i Huddinge. Flyttade ut i augusti 2005 men har varit ute hos vänner på Nämdö och på öar runtomkring under de senaste 7-8 åren. Kom hit först genom vänner sedan för att det fanns en lärartjänst ledig och nu kanjag inte tänka mig att bo någon annanstans. Det mesta, gillar inte fiskbullar och lever. allt men just nu helst påskmust (eller ramlösa) Mycket och allt från fakta till skönlitteratur, just nu Fredagsfräckisar av Gert Fylking. Vet inte, sjunga men det vet ju folk redan. Försöker lära mig väva, bra på att laga mat. 8

9 Sommargästen är i desperat behov av perspektiv och sitter på taket med sin trollerilåda och funderar över om verkligheten verkligen är verklig Ett femtontal personer bevistade biopremiären i Hembygdsgården den 27/3. Det skålades i Pommac och pocornen var dagen till är gratis! Premiärfilmen var den tecknade Disneyfilmen Vilddjuren - en läskig historia med rödögda gnuer som uppskattades av både ung och gammal i publiken. En grundpott till inköp av stolsdynor lades, själva filmvisningarna blir gratis men frivilliga bidrag mottas tacksamt. Granarna försöker skymma varandra för att få flest och störst kottar och grannarna pucklar på varandra för allt och ingenting. Och gräsrötterna trampas ner uppifrån. Det råder fullt krig i sommarparadiset på alla plan. Svanarna slåss om samma hona, den mildaste marsmånaden i mannaminne tog kål på påskblomman redan första natten. Sommargästen ligger i krig med bryggan som gjorde som trollkarlen av Kina och trollade bort sig själv. Och myrornas krig i TV har slutat i total förintelse Som vanligt är planeringen i full gång inför sommarens aktiviteter i Nämdöskärgården. Det snickras på hus som utlovats färdiga, det söks bygglov, slöjdas och odlas Hembygdsföreningen har äntligen fått tag i ett par bryggor som ska läggas ut i Sand så det blir lättare att parkera båten när man vill besöka hembygdsgården eller annat på Nämdö. Nämdödagen infaller i år lördagen den 28 juli, och som vanligt blir det marknad, underhållning och jippon på dagen kl Sedan dans och sommarpub på kvällen. Anslag om insamling till loppis och mer information kommer! Även på Rögrund försöker man få till flera bryggplatser för att kunna ta emot den anstormning av gäster som väntas. Pontoner är införskaffade men det tar tid att få muddringstillstånd och ordna bra förankring. I Gamla skolan händer det en hel del berättar Ullis Stenskog: Vi kommer att få in varmt och kallt vatten. Utställningslokalen är fullbokad hela sommaren med allt från konsthantverk till tavlor. En favorit i repris som återkommer är Ingvar Steen från Ekholmen. Vi kommer också att ha en liten dagkurs i hur Nej, sommargästen är i desperat behov av trollerilådan med nätuppkoppling och tillgång till de senaste realityspelen på nätet för att kunna fira i ännu en Saltkråkesommar med fåglar i skyn och lata dagar i hängmattan. Ojojoj Sommargästen är skakad man arrangerar blommor, troligtvis v. 26, med en florist från Saltsjöbaden. Information om detta kommer att sättas upp vid väntkuren, Sands båtbrygga. Vår utställning i år kommer att handla om Nämdö kyrka. På Östanvik öppnar gårdsbutiken vecka 25, och då är också Carina Schneider på plats i ateljén. Vi planerar en fortsättning på de uppskattade trädgårdspromenaderna, i år hoppas vi få besöka Gamla Östanvik med trädgård och talsbebyggelse. Även i år blir det visningar av Rågskär och det kulturminnesmärkta torpet; sön 22 juli kl 12-16, lör 28 kl samt sön 29 kl Samtliga dagar med egen båt. 28 o 29 juli ordnas taxibåt (Vindbådan). Ena dagen från Stavsnäs, via mellanliggande bryggor till Rågskär och andra dagen från Dalarö och mellanliggande bryggor till Rågskär. Mer info i sommarnumret. I Solvik planerar man för lanthandelns dag den 30/6 och dessutom blir det trubadur & hålligång på Nämdö Kök & Bar under några lördagskvällar. 9

10 1. Vad åt man under stenåldern? 1. hamburgare x. pasta 2. blodgröt 2. Vad heter samernas land? 1. Antarktisk x. Lappland 2. Sápmi 3. Vilken av dom här blommorna är en vårblomma? 1. midsommarblomster x. snödroppe 2. nyponros 4. Vad heter samernas sångsätt? 1. jojk x. disko 2.opera 5. Vilka två metaler blandar man för metaller ska man blanda för att få brons? 1. tenn och guld x. guld och silver 2. koppar och tenn 6. Vad såg Ronja den 23 mars borta vid prästgården? 1. en hjort x. ett vildsvin 2. en ekorre rätt svar: :1-2, 2-2, 3-x, 4-1, 5-2, 6-x Johan Bergman och Kajsa Berglind, Hemskär, gifte sig på Idöborg den 17/3. Med på den glada festen var förstås både släkt och vänner, inkl Nämdö Nu:s utsända. Vi gratulerar och kan också berätta att de inte ska heta bara Berg (det hade ju varit praktiskt ) utan Johan Bergman & Kajsa Berglind- Bergman och Ronja heter Berglind. Du vet väl att alla är välkomna till pubkvällarna i Hembygdsgården? Allsång på Möja lö 28 april! I Möja skola kl 19 med Möja- och Nämdökörerna, en massa möjabor och musikanter Följ med du också- vi ordnar taxibåt t o r. Anmäl dig till Nilla Cheerio. My name is Inga Winroth, I am Swedish.I am ten years old. I am fond of drawing and swimming. We have a TV. It is three years old. We have a radio too, but it is at least hundred years old. My teachers name is Barbro Nilsson. I have four sisters but no brother, I think that s s a pity. We are eighteen pupils in our scholl. My father have a little farm. We havethree cows, seventeen hens, one angry cock and my little horse Självklart fick Inga omdömet Bra! på sin uppsats, skriven runt (Den publiceras här i original utan de små rödpenne- rättelser som fröken Barbro gjort)

11 Agneta Österman, Möja: I Mellanskärgården pratas det just nu mycket om både bostäder och bredband. Bostadsbyggandet går mycket långsamt eller inte alls, bredbandet går desto snabbare i och med debuten av 3G-uppkopplingar via olika operatörer. Nu kan nästan alla som vill få en snabb och bra uppkoppling till rimlig kostnad i hela vårt område. Svartsö herrgårdspensionat har varit på tapeten men verksamheten fortsätter som tidigare även under säsongen Hur det går sen får vi se, alla håller tummarna för en bra lösning. Träskö Väderkvarn vid Lådna har renoverats av nya ägarna på Kvarnudden och på Möja renoveras det gamla jordgubbsåkrar och betesmarker i projekt Överallt är det full fart på aktiviteterna precis som det ska vara i skärgården så här års. Från Runmarö rapporterar Anne Forslund: Runmarö Mat som stängde i november öppnar igen till Påsk. Mariannes goda rätter i delikatessdisken kommer att fresta många till mer inköp än vad man tänkt sig. System och apoteksvaror kan åter beställas till fromma för fest och vardag. Runmarö Krog har varit öppen från och till sedan jul men stängde helt i slutet av februari. Nu pågår ombyggnad och uppfräschning av lokalerna men ännu inget besked om när den öppnar igen. Men ryktet talar om att även krogen skall öppna till Påsk och sedan blir det kanske varje fredag-lördag fram till senare i vår. Aktiviteter har inte saknats. Alla föreningarnas årsmöten har ägt rum, matlagningskurs och bio har bidragit till trevlig social samvaro för att inte tala om den Pigga upp dig dag som erbjöd hårklippning, massage och modevisning med tillfälle att inhandla senaste nytt i klädväg. Mycket populärt främst bland öns damer! Efter en tystnadens och lugnets tid startar nu den mest intensiva perioden i skärgården. Båtar skall rustas och sjösättas, servicen till fritidsboende ökar, odlingarna förberedas bland mycket annat och över alltihopa lyser moder sol, förhoppningsvis. Lever du sparsamt? Gå in på och testa din livsstil- hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? Du slutade gymnasiet våren 2005, vad gör du nu? - Jag jobbar på autismenheten på botkyrka kommun, som arbetshandledare. Jag har tre personer som jag hjälper att få struktur på deras vardag, fast ibland får jag hoppa in och hjälpa ytterligare sju, men bara en person per dag. Jag har hört att du varit ute och rest? - Stämmer. Jag kom nyligen hem från en treveckorsresa till Australien dit jag for med tre kompisar. Vi gjorde massor, en del typiska turistsaker som fallskärmshoppning (!) ((med en medhoppare som ryggsäck )), dök på Stora Barriärrevet och besökte Melbourne, Sydney och Cairns. Till sist, vad ska du göra i sommar? - Jag har faktiskt fyra veckors semester- och då ska jag vara på Uvö/Nämdö. Fast jag ska jobba lite extra också- har ju lite svårt för att bara vara ledig. Camilla Strandman Har du några framtidsplaner på lite längre sikt? -Jag tänkte börja plugga efter nyår- till ambulanssjuksköterska- akutsjukvård. Och vad säger du om att Nämdö skola kanske slår igen till hösten? - Det är tråkigt. Kanske beror det till en del på att föräldrarna lagt sig i för mycket, inte låtit skolan sköta sig själv. Man kan ju inte anpassa en skola exakt efter vars och ens smak. 11

12 Mer om Nämdö Hembygdsförening Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen, både du som är åretruntboende och du som är fritidsboende eller gäst! Hembygdsföreningen har ett hundratal medlemmar, de allra flesta permanentboende hushållen är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för nämdöskärgårdens åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) där vi har ett nära samarbete med skärgårdens andra öars intresseföreningar. Men vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intressen även när det gäller fritidsboende och turister- allra oftast så har vi ju en gemensam syn! Som medlem blir du inbjuden till minst två möten per år, får NÄMDÖ NU och diverse andra informationsutskick. Du kan hyra Hembygdsgården förmånligt och inte minst stödjer vårt viktiga arbete för Nämdös framtid. Årsavgift 100 kr/person. Pg Kontakta gärna styrelsen Albert Mattsson Lotten Hjelm Anna Horngren Nilla Söderqvist Inga Winroth Petter Öhman Carina Öhman Johan Bergman Malin Horngren Kassör: Anders Gillinger April 12 Infomöte om kyrkans ommålning kl 16 i kyrkan Herrmiddag 14 Film i hembygdsgården kl 16 Shrek Pub kl Waxholmsbolagets vårturlista börjar 27 Film kl En obekväm sanning 28 Allsång på Möja kl 19, taxibåt ordnas Nämdö t o r. 29 Körsång Nämdö Kök & Bar Maj v18 börjar sophämtning vid fastighet igen 5 Pub kl 18-23, musikunderhållning med Duo Senso 11 Tjejmiddag 12 Vårarbetsdag för alla i och vid hembygdsgården Melodifestivalen på storbilds-tv kl 20, ev knytkalas 17 Gudstjänst kl 18, Kr Himmelfärdsdag 19 Film kl 15 Förortsungar, kl Marie Antoinette 24 Herrmiddag Juni 2 Pub kl 18-23, med jazzbandet Accordcentralen 3 Film kl 14 Spöket Laban Annonsera i sommarnumret av Nämdö Nu! Utkommer vecka 25, i brevlådan till 140 medlemshushåll, läggs ut på diversewebsidor+ säljs i gårdsbutiken på Östanvik och på posten. Når såväl bofasta som fritidshusägare och andra intresserade. Kontakta redaktionen för info& priser. Filmtajm! Nu kör vi igång med filmvisning i Hembygdsgården. Vi har digitalprojektor, storduk och bra ljudanläggning. Visningarna är gratis men vi tar tacksamt emot bidrag till dynor till våra hårda stolar. Popcorn och andra biotillbehör finns förstås att köpa. Lägg gärna lappar med filmönskemål i lådan utanför hembygdsgården! 16 Film kl 15 Kirikou I tecknad för barn, kl Casino Royale Grovsopfärjan kommer Sand kl , Bunkvik kl , Östanvik kl , Tjusvik kl Waxholmsbolagets sommartidtabell börjar OBS! Tisdagar kl gympa för alla i hembygdsgården.

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 Närvarande: Johan Bohman Gunilla Söderqvist Berit Karlsson Per Frideen Anna Lundin Erik Westerlundh Björn Sjöblom Jan-Evert Jäderlund Jan Olsén Arne Griphult

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Runmarö Krog 23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro Nordstedt

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari 2013. Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Närvarande: se särskild närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Olle Andersson hälsade alla hjärtligt

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 7 mars 2004 Plats: Beslutande: Dansens Hus Samtliga närvarande Sekreterare Britt Sandström Årsmötets ordförande Lotten Wahlström Lars Roslund

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ÅSA ÖHNELL ORDLISTA otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män) efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar inte råd

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby 1. Mötets öppnandes av ordförande (ca 25 personer). 2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes. 3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Närvarande delegater: Eva Axelsson, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum

Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum Författare: Izabella Rydén Det var en gång för inte så länge sedan. Då levde den 14-åriga Tugummi von Bubbelgum med sin lillasyster Molly Viktoria von Bubbelgum. Tugummi

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011 Wagner-Sällskapet i Göteborg Årsmötesprotokoll 2011 Tidpunkt: 2011-03-14 kl 17.30 Plats: Norska Sjömanskyrkan, Göteborg Närvarande: 34 medlemmar och 9 gäster 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av sällskapets

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Protokoll från årsmöte med Näldens Byalag 1 Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Röstlängd för mötet Samtliga närvarande vid årsmötet, 33 personer. 3

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 1/2013 Datum: 2013-05-12 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer