NUMMER TRE vision och tradition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER TRE 2002. vision och tradition"

Transkript

1 NUMMER TRE 2002 vision och tradition

2 I K O N E R i n n e h å l l Ledare Press Release FRÅN THE MOLESWORTH INSTITUTE Kompetenceudvikling i praksis AV GITTE LARSEN Kvalitetsbrister AV LARS BJØRNSHAUGE Debatt Jo skönlitteraturen kan hjälpa till! AV LARS ERIK BÖTTIGER OCH JÖRGEN NORDENSTRÖM Student idag imorgon bibliotekarie? AV ANN-SOFIE SKOGLUND OCH HELENA VALLO IKONER Ikoner vision och tradition Ikoner-anmälningar Ikoner-argument Ikoner-artiklar Ikoner-debatter Ikoner-essäer Ikoner-ikoner Icke föranlett någon åtgärd AV BARBRO THOMAS Att välja eller vraka: det är frågan! Och svaret? AV PER RYDÉN På tröskeln till Dostojevskijs kosmos AV CHRISTINA FAGERSTRÖM Framtidsfilerna Ju mer vi är tillsammans AV SVEN NILSSON Ikoner-inlägg Ikoner-kommentarer Ikoner-krönikor Ikoner-ledare Ikoner-notiser Ikoner-uppsatser IKONER-AKADEMIEN Ikoner-Forum Ikoner-konferenser Ikoner-kurser Ikoner-seminarier Nästa nummer skickas den 16 september. Manusstopp den 19 augusti. Ikoner-symposier 2 3/2002 Årgång 5 I K O N E R v i s i o n o c h t r a d i t i o n Oberoende publikation utgiven av BTJ Redaktör: Jan-Eric Malmquist Redaktionskommitté: Inger Eide-Jensen Tomas Lidman Sven Nilsson Birgitta Olander Ansvarig utgivare: Joel Sommerfeldt Grafisk form: Magnus Nilsson, Identitet Postadress: Lund Besöksadress: Traktorvägen 11, Lund Telefon: Fax: Teknisk produktion: BTJ Tryck AB, Lund ISSN

3 Isina memoarer Minnen, bara minnen berättar Lars Gyllensten om sin morsa, som hade Ture Rangström till sin brorsa, att hon på gamla dar läste latin för ett par kvinnliga docenter. Hon översatte då, antagligen utan att vara ombedd, Små grodorna till så här. Pröva ska ni få höra!: Ranunculi, ranunculi, quam sunt ridiculi. Non aures, non aures, non caudas habent-hi. Subaquaqua, subaquaqua subaquaquaquaqua. Kanske inte så konstigt egentligen av mamman till halva Jan Wictor. Är sådant här ett utslag av kunnande eller kunskap? Eller är bådadera avtryck av samma sak? Oavsett vilket, i så fall är det inte i något kunskapssamhälle vi lever. För sådant kunnande och sådan fallenhet för kunskap finns inte i det samhälle vi lever i. Ett samhälle kan per definition knappast besitta kunskap. På sin höjd kan inbyggarna i det göra det. Gör de? Nej, säger far! Vad vi i bästa fall är i besittning av är kunnandet om de knappar vi kan knäppa på för att tillgodogöra oss vissa spridda och osorterade delar av det samlade mänskliga vetandet. Knäppeli-knapp! knappsamhället, knäppsamhället. Det finns numera andra metoder för kunskapsbesittning än att vi måste besitta den själva. Vi vet att informationen finns, i bästa fall var, och hur vi ska hitta den. Om vi sedan har tillräcklig kunskap om hur vi förädlar den till kunskap är tveksamt. Så kan vi egentligen någonting själva? Behöver vi kunna något själva när vi tror oss om att veta hur vi kommer åt det andra kunnat, kan och vet? Det förbrukade jordbrukssamhället. Det fanns en gång fler jordbrukare än det finns få jordbrukare nu. Informationssamhället kunde etableras genom mobilisering av i stort sett alla yrkesutövare som bara kom i närheten av begreppet. Inte bara informatörer och informatiker, informationsbärare, informationssökare och informationsinhämtare, utan också alla som skruvade ihop apparaterna, modemen, telefonerna, skärmarna och skrivarna de som fraktade, sålde och ganska snart reparerade dem. Informationssamhället är uttryck för ett särintresse som presenteras som ett allmänintresse, skrev Emin Tengström Och eftersom vi är som vi är och angelägna om att vara det, så gör vi som de vill. De som producerar teknik och varor och som övertygat oss om att vi med tät kontinuitet måste byta ut och byta upp oss. Manicker, manualer, releaser i och till aldrig sinande ström och kostnader. Nu när skärmarna blivit så platta att plattare går inte, är det dags att återgå till de bulligast bulliga som är bäst, rappast, effektivast, mest ekonomiska och ergonomiska. Och i lealösa horder hakar vi på. Det är en briljant affärsidé, fast en smula snopet att ha gått på den. Myten om informationssamhället kom alltså att röra sig om dem som var betjänta av att tjäna på att vi trodde oss vara mindre fullvärdiga samhällsmedlemmar om vi inte accepterade deras syn på vad som borde vara vår livsform. Och då accepterade vi det. Globalt sett är givetvis merparten av oss fortfarande verksamma i industrisektorn. Det rör sig inte så mycket om nya produktionssätt, snarare om en ny fas i industrisamhällets utveckling en förskjutning från hävdvunnen tillverkningsproduktion till servicesamhället. Ett kvardröjande industrisamhälle i så fall, ett postindustriellt tjänstesamhälle låt gå för det möjligen den tredje industriella revolutionens samhällsskick. Ett digitalt tjänstesamhälle. Med tanke på nätverken såväl personliga som tekniska, så är det många som redan föreslagit nätverkssamhället, ibland det lite grumsigare virtuella samhället. Visst är vi fler framför skärmar och knappar men vad gör vi där, vad har vi dem till? Jag tror det är Göran Greider som någonstans använt sig av det industribaserade tjänstesamhället. Det surrar, snurrar och susar i vår värld allt mer och allt mer förvirrat och svåröverskådligt. Allt ska vi vara med på, allt vill vi vara med om uniformt och stereotypt bara det anses gångbart. Alla gör vi samma sak, gärna samtidigt i surroch snurrsamhället. Vi jagar varann och vi jagar inte minst information som vi vill förvandla till kunskap i något som väl i så fall mest kan liknas vid ett motoriserat jägarsamhälle. Idealet i idealsamhället. Konferenssamhället, kompetenssamhället, kompensationssamhället, konsumtionssamhället, kvalitetssamhället, det kvarstående klassiska klassamhället. Ett teknokratiskt utvecklingssamhälle, ett pedagogiskt utbildningssamhälle. Men kunskapssamhälle? Det diversifierade diversesamhället. Ett utmärkande drag i dag är att allt ska gå så fort undan i rapidsamhället. Samtidigt sitter vi där lugnt och stilla och snor varandras texter. Manipulerar dem, skriver om dem och lanserar dem i vagt justerat skick som våra egna. Tjuv-, rackar-, och rövarsamhället, likaväl väl!? Vår benägenhet att gå i takt, vicka på oss likadant och stå stilla i samma led cementerar utblick och originalitet, tid att tänka och formulera sig. Vi har mycket omkring oss, allt och allt mer vill vi vara med om och med på. Detta gäller inte bara i yrkeslivet utan 3

4 också i våra andra liv. Det dagsaktuella privatsociala paradigmet utmäter en sol- och en snösemester, golf och vinprovning, där beträffande det senare ju större expert man anser sig vara desto ljudligare smackar, sörplar och spottar man. Det här är väl närmast reflexer av fordomtima klassmönster med sådana nöjen och excesser som var förborgat bourgeoisier och de högre högfärdiga stånden, de som nu fått se sina fästningar falla. Av oss som vill göra precis samma saker. Inte någonting nytt eller eget, originellt eller personligt samtidigt som vi också måste kryssa rätt bland alla moderna åkommor så att vi får de rätta kryssen i vår sjukjournal utarbetad, sönderstressad, utbränd, in-i-väggen, upp till fotknölarna (eller är det till halsen?) Israel Holmgren, en annan doktor med sitt Mitt liv, skrev 1959 nästan 90-årig: Nu intresserar sådant inte så mycket. Nu går långt framom allt annat intresset för nöjesindustrien i alla dess yttringar, främst sport, bil, radio, television m.m. Det finns inte så mycket ledig plats i hjärnorna sedan. Vår faiblesse för den gängse marschfarten eller möjligen grötlunken - stå stilla i kön och var gärna tyst! föder också andra schabloner och idiosynkrasier. Eftersom vi har så bråttom, ska hinna med så mycket mer än vi hinner med, återverkar detta även på hur vi uttrycker och formulerar oss. Slarvigt, hafsigt, primitivt och många gånger obegripligt. Ett risslande och rosslande utarmat språk. Grodartad guttural gallimatias med pladdrande paddlikt pjoller. Konformt, förutsägbart, repetitivt. Vi kanske fokuserar fokuseringen på fel fokus! Subaquaquaquaqua. Jan-Eric Malmquist FOTO: EVA INGVARSSON The Molesworth Institute 143 Hanks Hill Road Storrs, CT United States of America Press Release Bengt Hjelmqvist, of Åryd Sweden, has been awarded the 2001 Edmund Lester Pearson Library Humor Award for his short poem, which accompanies Umbrellas, Bicycles, and Robots: A Cautionary Tale Ikoner 4:12-17, 2001 (#5), on a library robot. His poem, which is reprinted in full below, is an excellent sample of Dr. Hjelmqvist s satirical poetry much of which deals with libraries that he has been writing for many years. This is the first ILLUSTRATION: MATHIAS SKÖLD time that the Pearson Library Humor Award has been given to an international librarian of such distinction. In recognition of that fact the Molesworth Institute is making a special grant to the Landsbiblioteket in Växjö, Sweden that is located close to Dr. Hjelmqvist s home. Entries for the Edmund Lester Pearson library Humor Award for 2002 should be submitted on or before February 28, Hurrah! I've constructed a robot, a library robot for you. He takes care of all library duties, and you will have nothing to do. He follows books and umbrellas on their way from cradle to grave. With my robot all will go quickly, and money and time you will save. The librarians? Will they be jobless with this innovation of yours? No! No! They will all be retrained to be repairers of robots of course. Bengt Hjelmqvist i oktober

5 Kompetenceudvikling i praksis i lyset af udviklingen af det hybride bibliotek Gitte Larsen Danmarks Biblioteksskole er en højere læreanstalt under Kulturministeriet. I loven, der sætter rammen om skolens virksomhed anføres, at skolen skal drive grund-, videre- og efteruddannelse indenfor sit fagområde. Skolens mål og opgaver styres af en resultatkontrakt indgået med Kulturministeriet for en 4 års periode ( ). Et af målene i kontrakten er at styrke og udvikle Danmarks Biblioteksskoles efteruddannelsesaktiviteter, indholdsmæssigt og geografisk, og derigennem bidrage til biblioteks- og informationssektorens samlede udvikling Skolens Kursus- og Konsulentafdeling har ansvaret for sammensætte et efteruddannelsestilbud, der lever op til denne målsætning. Det er i denne sammenhæng, vi naturligt gør os en række overvejelser om de kompetencebehov, der løbende opstår og det er en stor udfordring at forsøge at tilrettelægge en systematisk strategi for efteruddannelse af alle typer af medarbejdere i bibliotekerne. På den ene side er det for en læreanstalt vigtigt at være fremsynet og udbyde teoribaseret efteruddannelse, der vil modsvare de udfordringer bibliotekerne står overfor indenfor den kommende 2-3 års horisont. På den anden side styres sektorens akutte behov for kompetenceudvikling også af krav, der stilles til dem fra omverdenen, f.eks. den teknologiske udvikling, brugernes krav og ønsker og ikke mindst de nationale strategier for biblioteksudvikling. Det er ambitionen at sikre forskellige Figur 1: Kompetenceudvikling 6 indgangsvinkler Nye formelle kompetencer vægt på teori og metode Aktuelle bibliotekspolitiske emner Organisationsudvikling: - den enkelte medarbejder - ledelsesgruppen - en afdeling - hele organisationen indgange til kompetenceudvikling gennem: nye formelle kompetencer med vægt på teori og metode nye faglige færdigheder faglige a jourføring ny inspiration udvikling af den enkelte medarbejder og hele organisationen indføring i aktuelle bibliotekspolitiske emner. Biblioteket folke-, fag- og forsknings, organisationer, etc. Nye færdigheder Faglig a jourføring Ny inspiration 5

6 Ser vi f.eks. på de nationale strategier for biblioteksudvikling i danske folkebiblioteker i forbindelse med Lov om biblioteksvirksomhed vedtaget i 2000 har bibliotekerne fået pålagt en række nye krav, herunder: Ligestilling af alle medier. Dette inkluderer at alle biblioteker skal behandle og formidle elektroniske ressourcer på lige fod med trykte medier (udvælge og formidle kvalitetsressourcer på Internet, give adgang til elektroniske tidsskrifter, e-bøger, mv.) Gitte Larsen är bibliotekarie, MPP, chefskonsulent och ledare för Kurs- och Konsulentavdelningen vid Danmarks Biblioteksskole Opbygning af musiksamlinger i alle biblioteker inden 2003, der kan indgå i det nationale lånesamarbejde. Det forventes at mange biblioteker deltager i at opbygge og drive nationale netbaserede tjenester til fælles gavn: fagportaler til børn, musiksamlinger, kilder rettet mod indvandrere, virtuelle referencesamlinger og emneguides til elektroniske ressourcer, drift af landsdækkende netbaseret biblioteksvagt. Udvikling af salgbare ydelser, der kan forøge bibliotekernes indtjening. For nogle få frontløbere i biblioteksvæsenet synes det enkelt at honorere de mange krav til de nationale ambitioner om en biblioteksudvikling i et hastigt tempo. Det er især biblioteker, der har tradition for altid at have udviklingsprojekter i gang - typisk støttet af Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker og som betragter projektarbejde som en væsentlig drivkraft i medarbejdernes kompetenceudvikling. For andre biblioteker er honorering af de mange nye krav til opgaveløsningen derimod ikke så ligetil. Barrierer for biblioteksudvikling I mange biblioteker kan der iagttages en række barrierer for udvikling af de tjenester og tilbud, der burde indgå i det hybride bibliotek anno 2002 i. Det kan handle få små bevillinger eller manglende politisk opbakning. Men ofte er problemet et underskud af faglige kompetencer i organisationen. Her er der brug for at udarbejde en systematisk handlingsplan kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder eller afdeling. Det nødvendige faglige kvalifikationsløft kan som regel opnås ved at deltage i relevante kurser, ved selvstudier, leg eller sidemandsoplæring. Det kræver blot, at biblioteket kan afsætte tid/ eller penge til denne kompetenceudvikling. De største udfordringer for mange chefer synes imidlertid at være at få medarbejderne til at tage ejerskab for visionen om hybridbiblioteket, hvor fysiske og elektroniske medier ligestilles og hvor der desuden skabes run til læring, kulturelle aktiviteter og værestedsfunktioner. Forandringsprocesser kan være vanskelige at implementere i organisationerne og vi ser stadig mange biblioteker, hvis tilbud, åbningstider (både den fysiske og de timer, der er elektronisk betjening) bærer tydeligt præg af medarbejdernes præferencer om arbejdstider. Brugernes behov og ønsker baseres undertiden på personalet formodninger til ønsker snarere end på konkrete brugerundersøgelser. Barriererne kan også være, at medarbejderne ikke føler noget behov for forandringer eller har lyst til at udvikle nye tjenester. Mange af bibliotekernes ansatte er statistik faktuelt midaldrende (oftest kvinder), som trives godt med de opgaver og roller, der ligger i forlængelse af traditionel kvindeopdragelse, eksempelvis børnebiblioteksarbejde, betjening af ældre og igangsættelse af traditionelle kulturelle aktiviteter. De ser ikke selv noget behov for egen kompetenceudvikling, der sætter dem i stand til at udvikle elektroniske baserede ydelse eller som sætter dem i stand til at nå nye målgrupper gennem proaktiv formidling og offensiv markedsføring. Mange mener ligeledes, at de ikke har tid til at udvikle nye færdigheder (underforstået, at der naturligvis skal foregå i arbejdstiden). Eller de kan være bange for ikke at kunne leve op til kravene om stadig forandring og udvikling. Kompetencer versus faglige kvalifikationer Når ovennævnte barrierer medtages i denne artikel er det for at tydeliggøre, at kvalifikationer til opgaverne i det hybride bibliotek rummer meget mere end tilførsel af nye faglige færdigheder. Begrebet Kompetenceudvikling er i dansk biblioteksvæsen ofte blevet brugt som synonym for en række nye faglige kvalifikationer, som medarbejderne skulle erhverve - typisk via færdighedsprægede kurser. 6

7 Forskellen på faglige kvalifikationer og kompetencer blev defineret i 1999 af det (selvbestaltede) Kompetenceråd, som blev etableret i Danmark. I rådets første årsrapport lyder definitionen: for lige vigtige for at biblioteksudviklingen skal kunne lykkes. Figur 2: De 3 kompetencedimensioner Kompetencer er noget man har, fordi man ved noget eller gør noget, der lever op til udfordringerne i en given situation. Rapporten introducerede begreberne: Læringskompetence, Forandringskompetence, Relationskompetence og Meningskompetence som væsentlige supplementer til faglige kompetencer. Kompetencerådet beskrev hvorledes kompetencebegrebet anskues fra 4 vinkler, der tilsammen udgør den viden og erfaring, der gør medarbejderen i stand til at handle i hverdagen på arbejdspladsen. Vinklerne er: Fagspecifikke kompetencer, Sociale kompetencer, Handlingskompetencer og Forandringskompetencer. Ser vi på en række af barriererne for en biblioteksudvikling i den hast de nationale strategiske udviklingsplaner samt brugerne ønsker, er det evident, at der må arbejdes med udvikling af alle kompetenceområderne for alle medarbejdere organisationen. De nye krav og opgaver skal jo i udgangspunktet løftes af de medarbejdere, der allerede er i organisationerne. På Danmarks Biblioteksskoles udbyder et stort antal forskellige kurser hvert år og har vi i de senere år sammensat vores programmer, så de afspejler en udvikling af den hele medarbejder, dvs. at vi tilbyder efteruddannelse i både de faglige, de personlige og de sociale kompetencer. De tre dimensioner anser vi Faglige f. eks. IT-kundskaber Viden om Informationssøgning Litterære kundskaber Musikkundskaber Viden om referencetjenester Viden om Børnebiblioteksarbejde Fædigheder i brugerundervisning Viden om projektledelse I andre dele af den offentlige og private sektor. hvor strategiske kompetencer spiller en afgørende rolle for produktudvikling, markedsplacering og organisationsimage ansættes og evalueres medarbejderne ligeligt på de 3 dimensioner af kompetence. De skal kunne demonstrere alle 3 typer kompetencer. Dette er en erkendelse af at selv medarbejdere med stærke faglige kompetencer kan være en kollegial belastning i organisationen, hvis de mangler personlige og sociale kompetencer. Blandt danske bibliotekschefer er der også gradvist opstået en erkendelse af vigtigheden af at afsætte midler på kursuskontoen til udvikling af både den Personlige f.eks. Gennemslagskraft Kommunikation Engagement Forandringsparathed Personlig planlægning Evne til læring Håndtere stress Pædagogiske evner Sociale f.eks. At kunne Videndele Samarbejde Arbejde i teams Håndtere konfliker Udvise humoristisk sans enkelte medarbejders personlige udvikling og på udviklingen af den samlede organisation. Indførelse af den lærende organisation, team organisering har vist et behov for nye redskaber til motivere og fokusere på mere personlige facetter i samarbejdet mellem kolleger. På et projektlederkursus for folkebibliotekarer, som Danmarks Biblioteksskoles Konsulentafdeling holdt i efteråret 2001 bad vi kursisterne brainstorme på de kompetencer, en projektleder skulle besidde i forbindelse med gennemførelse af et lille projekt med Lørdagspasning af børn på biblioteket i butikkernes åbningstid. 7

8 Projektlederens (ideelle) kompetenceprofil kom til at se således ud: mål, er det nødvendigt at udvikle faglige kvalifikationer som for eksempel: Figur 3: (Fra case anvendt på uddannelse af projektledere i folkebiblioteker (2001) brainstorm med 36 deltagere) Kvalifikationer for en projektleder, der skal gennemføre et forsøg med lørdagspasning af børn på biblioteket i butikkernes åbningstid. Faglige kompetencer Børnebibliotekar /bred viden om arbejde med børn og unge Projektledelse Økonomi /administration Fundraising Ledelse Evalueringsmetoder Eksemplet viser, at mange faglige kompetencer, som bibliotekarerne anså for vigtige for en projektleder til denne opgave rummer elementer, der ikke indgår i grunduddannelsen på Danmarks Biblioteksskole eller i det mindste ikke i studeforløbet behandles fra vinkler, som direkte er anvendelige i praksis. Dette ville dog heller ikke være forventeligt af en teoretisk baseret bred uddannelse til informationsspecialist ved en højere læreanstalt og derfor er mulighederne for kurser og efteruddannelse af stor værdi. Der peges i casen endvidere på en lang række faglige og sociale kompetencer, hvoraf nogle kan trænes gennem kurser i personlig udvikling, mens andre ligger i persontypen og derfor kræver anden intensiv træning, der ligger udenfor arbejdssfæren. Ved brainstorm på andre typer af Personlige/sociale kompetencer kan motivere Kan samarbejde har salgstalent er resultatorienteret kan kommunikere kan delegere har diplomatisk sans er fleksibel (både over for opgaver og for personer) er kreativ har humor er modig har gennemslagskraft har overblik er engageret, kan begejstre er kompromissøgende opgaver, f.eks. bibliotekaren som underviser af bibliotekers brugere ville man komme frem til en lignende lang liste af over faglige, personlige og sociale kompetencer, der alle er en forudsætning for at opgaven kan løses tilfredsstillende. Behovet for nye faglige kompetencer Ser vi på de nye faglige kompetencer, der er nødvendige for opfyldelse af den nationale strategi for biblioteksudvikling og målet: at ligestille alle medier, der betyder, at alle biblioteker skal behandle og formidle elektroniske ressourcer på lige fod med trykte medier (wwwressourcer, elektroniske tidsskrifter, og fuldtekstdokumenter beregnet til download i e-bøger, mv.) så rummer det mange krav til medarbejderne. Afhængigt af det ambitionsniveau biblioteket vælger for at leve op til dette Indgående viden om søgeværktøjer på Internet: søgemaskiners opbygning og funktionalitet; strukturerede indeks, emneportaler, intelligente hjælpemidler til at opsamle nye links og checke døde links mv; Fortrolighed om anvendelse af forskellige metoder til kvalitetsvurdering af elektroniske ressourcer; Overblik over elektroniske ressourcer indenfor forskellige emneområder og kendskab til kildernes styrker og svagheder sammenlignet med modsvarende trykte kilder; Praktiske færdigheder i håndtering af formater til download af filer med text, lyd, billeder, videoklip; Viden om kommunikation og formidling af elektronisk information til nettet; Viden om IT- pædagogik og undervisning af brugere på alle niveauer i anvendelse af elektroniske ressourcer. Mange folkebiblioteker nøjes ikke blot med at formidle information der findes på Internet, men producerer selv nye net-baserede informationer og produkter rettet mod forskellige målgrupper. Det kan være arrangementskalendere, litteraturformidling (præsentation af bøger, anmeldelser, litterære diskusssionsfora, præsentation af forfatterportrætter eller sites, der giver fif og hjælp til opgaveskrivning for skoleelever på forskellige niveauer. Vi ser desuden uddrag af lokalhistorisk information formidlet til nettet, bred formidling af lokal kunst og kultur, linksamlinger for børn og sider med samfundsinformation tilpasset den enkelte kommunens borgere. 8

9 At etablere sådanne nye tjenester kræver mange nye faglige færdigheder, som for eksempel at kunne: Etablere databaser og integrere dem i www-miljøet; Håndtere praktisk web-design (værktøjer, viden om funktionalitet, herunder brugbarhed (eng. Usability) og tilgængelighed (eng. Acessiblility) samt de standarder der knytter sig til WWW-design); Katalogisere Internet ressourcer og indeksere dem; Digitalisere billeder og tekstmaterialer; Overholde regler om ophavsret, herunder kopiering og videreformidling af dokumenter i elektronisk form; Etablere og styre adgang til elektroniske dokumenter tilgængelige via WWW, der er rettighedsbeskyttede (undervisningsmaterialer, kommercielle produkter (f.eks. databaser), e-tekster, musik, noder, mv.); Beherske metoder til måling af anvendelsen af elektroniske produkter og tjenester på bibliotekets web-site (f.eks. elektroniske tidsskrifter, linksamlinger, brugen af bibliotekskatalogens redskaber til selvbetjening samt spørge- og kommunikationsfaciliteter); Beherske metoder til måling af brugernes tilfredshed med elektroniske serviceydelser. Danske folkebiblioteker udvikler i fællesskab en række net-tjenester, fortrinsvis ressourceguides og emneportaler og mange deltager aktivt i en eller flere tjenester, f.eks. Folkebibliotekernes netguide (FNG.dk) et struktureret indeks over kvalitetsressourcer af relevans for folkebiblioteker opbygget af fagredaktører i 21 forskellige folkebiblioteker. DotBot.dk - en børneportal med struktureret indeks over kvalitetsressourcer for børn, chat, anmeldelser, spil, mv. Forfatternet.dk (samling af danske forfatterportrætter opbygget gennem bidrag fra mange folkebiblioteker, der har portrætteret forfatterne i deres lokalområde) Musikbibliotek.dk (musikportal) FINFO.dk en fagportal med kilder på mere end 20 sprog og linksamling til informationer for indvandrede om Danmark og danske forhold BibHit.dk - et værktøe til opbygning af struktureeret indeks over kvalitetsressourcer udvalgt beskrevet af folkebiblioteker i samarbejde. Endelig samarbejder omkring. 22 folkebiblioteker om tjenesten Biblioteksvagten.dk en Ask a Librarian tjeneste med indbygget chat-funktion til direkte dialog mellem bruger og vagthavende referencebibiotekar. Disse fælles nettjenester, som drives ved frivillig medvirken kræver naturligvis, at de nødvendige faglige kompetencer er tilstede i deltagerkredsen af biblioteker. Men det påkalder også behovet for nye kompetencer: evnen til at kunne lede store projekter, koordinere, samarbejde, videndele, erfaringsopsamle og fagligt sparre med mange virtuelle kolleger, der er fysisk placeret i alle dele af landet. De nødvendige prioriteringer Ingen biblioteker kan klare at kaste sig ud i løsning af alle de nye opgaver, som den nye teknologi åbner mulighed for. Det er nødvendigt at prioritere og planlægge over en horisont på 2-3 år. Kompetenceudviklingen kan tage udgangspunkt i analyse af fremtidens arbejdsopgaver kortlægning af nuværende kompetencer prioritering af indsatsområder brainstorm på nødvendige kompetencer for at løfte opgaverne (faglige/personlige/sociale) beslutning om læringsstrategierne udvikling af kompetencer I processen med løbende tilpasning af kompetencer til bibliotekernes opgaveløsning er nødvendigt at bibliotekerne selv og i samarbejde (regionsvis? nationalt?) gør sig klart, hvilke former for opgaver det enkelte bibliotek bør kunne løfte selv og hvilke opgaver, der løses bedst på tværs af bibliotekerne eller i samarbejde med andre relevante parter. Det er blot vigtigt at følge to råd. Det første er, at bibliotekerne skal huske at holde fast i visionen om også fortsat at være en central institution i informationssamfundet og sørge for at udvikle sig i overensstemmelse med brugernes behov og teknologiens muligheder. Det andet er, at det er de overordnede strategiske mål for bibliotekernes udvikling i det 21.århundrede og realiseringen af det hybride bibliotek, der skal være styrende for prioriteringen af indsatsområderne og ikke de daglige opgaver og problemer, der skal være styrende for udviklingen. E-post: i Barrier for udvikling af europæiske folkebiblioteker blev beskrevet allerede for 5 år siden i bogen: Public Libraries and the Information Society By Jens Thorhauge, Gitte Larsen, Hans-Peter Thun and Hanne Albrechtsen. European Commission DG XIII/E4, p. [EUR EN]. Bogen peger vi på flg. Barrierer: insufficinet political awareness, inadequate fund, lack og professional training and unchanging attitudes. 9

10 Kvalitetsbrister inom högskolans informationsförsörjning, eller inom myndighetens kompetens? Lars Bjørnshauge Högskoleverket har gett universitetslektor (f.d. universitetsbibliotekarie) Göran Gellerstam, Lunds universitet i uppdrag att göra en förstudie av Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans bibliotek. Förstudien har publicerats i Högskoleverkets rapportserie 2002:6 R, februari Förstudien är naturligtvis generell till sin karaktär och rymmer iakttagelser baserade primärt på författarens egna erfarenheter och observationer. Rekommendationerna är också rätt allmänna och handlar främst om behovet av ett nationellt kvalitetsprojekt kring högskolans informationsförsörjning. Detta kan naturligtvis vara bra, och jag tänker inte gå djupare in i en diskussion kring detta just nu. Däremot har rapporten gett mig anledning till ett antal reflektioner kring olika aktörers roll inom högskolans informationsförsörjning i Sverige. Här tänker jag främst på Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, nationella aktörer på forskningsbiblioteksområdet (Kungl. biblioteket, med dess avdelningar LIBRIS och BIBSAM som samordnande organ), universitet och högskolor och deras bibliotek. Efter nu knappt ett års tjänstgöring i Sverige kan jag å ena sidan fortfarande se problem och utmaningar i den nationella organisationen av informationsförsörjningen på lite avstånd och har jag å andra sidan fått erfarenheter såväl av den lokala interaktionen med universitetsledningen som av nationella kontakter i bibliotekssammanhang. När jag efter en genomläsning av rapporten kommer att tänka på den ringa omfattningen av det lokala arbetet på högskolan avseende kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning och det enligt författaren knappt existerande övergripande intresset från Högskoleverket och Utbildningsdepartementet, slår 10

11 det mig genast att det finns bra förklaringar till det förra att det lokala kvalitetsarbetet inte är särskilt synligt och att det kanske knappt finns belägg för att det senare övergripande initiativ primärt fokuserat på kvalitetsutveckling är det viktigaste att prioritera från Utbildningsdepartementets och Högskoleverkets sida just nu. Däremot finns det behov av en helt annan uppmärksamhet och fokusering på andra områden inom biblioteks- och informationsförsörjningen, som i sin tur kan bidra avsevärt till en kvalitetshöjning inom högskolans informationsförsörjning. De senaste årens utveckling på biblioteks- och informationsförsörjningsområdet har starkt präglats av bibliotekens (och användarnas) anpassning till en dramatisk ökning av tillgången till vetenskaplig information i elektronisk form. Först kom bibliografiska databaser, referensverk m.m. i stort omfång på Internet, och senare blev tusentals vetenskapliga tidskrifter tillgängliga på samma sätt. Detta är i sig naturligtvis bra. Biblioteken har investerat mycket för att få tillgång till dessa resurser (för vilka de årliga prishöjningarna avsevärt överstiger den normala prisutvecklingen) och har varit tvungna att investera ytterligare i den tekniska infrastrukturen, kompetensutveckling m.m. för att användare och egen personal faktiskt skall komma åt dessa värdefulla resurser. Hur har då det centrala övergripande engagemanget i och stödet till dessa processer sett ut? Primärt har det bestått i att personal från BIBSAM har agerat som nationella upphandlare gentemot de internationella databasproducenterna och tidskriftsleverantörerna. Därutöver har staten sedan några få år tillbaka subventionerat speciella avtal om elektroniska tidskrifter i en storleksordning av mkr årligen, vilket motsvarar mindre än 5% av de samlade årliga kostnaderna för tidskrifter vid svenska bibliotek och under alla omständigheter ligger klart under de årliga prishöjningarna. Men hur som helst har detta enbart bidragit till att i begränsad utsträckning reducera men inte alls eliminera bibliotekens finansiella problem. Den dramatiskt ökade tillgången till elektroniska resurser har inneburit helt nya utmaningar för biblioteken. De måste inte bara organisera tillgången till och presentationen av databaser och tidskrifter på ett nytt sätt utan måste också erbjuda en ordentlig organisation och presentation av den explosion av fria resurser på Internet som har växt fram under de senaste åren. Vad finns det då för system och tjänster som kan bidra till den mycket viktiga organiseringen och struktureringen av alla dessa informationsresurser? Traditionellt har bibliotekets katalog varit kärnan i struktureringen av information. I Sverige organiseras arbetet med att registrera och katalogisera bibliotekens medier genom en central katalog, LIBRIS, som drivs av LIBRISavdelningen på Kungl. biblioteket i Stockholm. Biblioteken registrerar direkt i LIBRIS och sedan exporteras posterna till lokala system som i sin tur tar hand om utlån etc. Den centrala och lokala katalogen har tills helt nyligen varit det centrala redskapet för tillgången till information. Så är det definitivt inte längre redan idag är det i stället så att merparten av de dokument användarna vid svenska bibliotek konsulterar nås utan hjälp av den centrala och lokala katalogen. Detta är en helt naturlig utveckling därför att tillgången blir mycket enklare på det sättet. Problemet är snarare att användarna får hantera ett mycket stort antal olika system och gränssnitt för att komma åt de olika databaserna och elektroniska tidskrifterna. I flera år har man diskuterat hur biblioteken ska kunna registrera t.ex. elektroniska tidskrifter i den centrala katalogen. För många mindre högskolebibliotek har det betytt, att där man Lars Bjørnshauge är universitetsbibliotekarie i Lund och var tidigare knuten till Danmarks Tekniske Videncenter, DTV tidigare hade låt säga 400 tryckta tidskrifter har man numera tillgång till 5000 elektroniska tidskrifter. Under ideala omständigheter ska dessa tidskrifter registreras i LIBRIS. På grund av de komplicerade föreskrifterna för registrering i LIBRIS har en sådan registrering bara skett i mycket liten utsträckning. Detta leder i sin tur till att LIBRIS-katalogen vad gäller tidskrifter idag är behäftad med många fel, vilket medför att fjärrlånetrafiken mellan svenska bibliotek fortfarande belastas av transporter av dokument i pappersform trots att biblioteken faktiskt har tillgång till elektroniska versioner av dessa dokument. Slöseri med pengar och personalresurser! Det är ett faktum att organisering av moderna informationsresurser, som 11

nummer FYrA 2006 vision och tradition

nummer FYrA 2006 vision och tradition Nummer FYRA 2006 vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Omslag:. Bokslukare. Foto: Mathias Thinsz Antonio Magliabechi................................. 2 Ledare................................................

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Nordisk konferens om framtida utmaningar med fokus på kompetensöverföring Textilmuseet, Borås, 12-13 mars 2012 Innehåll Inledning sid.

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis OLOF SUNDIN Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis Olof Sundin This article investigates web-based user education, considering it as a forum

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS Bemötandeuppdraget

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Biblioteksbladet. Sagan om Värnamo kulturförvaltning. Biblioteken i ett lärande samhälle Bengt Hjelmqvist till minne Debatt: Entreprenadinköp

Biblioteksbladet. Sagan om Värnamo kulturförvaltning. Biblioteken i ett lärande samhälle Bengt Hjelmqvist till minne Debatt: Entreprenadinköp Biblioteksbladet nr 4:2005 årgång 90 Sagan om Värnamo kulturförvaltning Biblioteken i ett lärande samhälle Bengt Hjelmqvist till minne Debatt: Entreprenadinköp Innehåll Förord Biblioteksbladet 04:2005

Läs mer

04:2008 årgång 93. Biblioteksbladet

04:2008 årgång 93. Biblioteksbladet 04:2008 årgång 93 Biblioteksbladet Innehåll Förord Biblioteksbladet 04:2008 3 Bedrövligt och pinsamt. Åsa Ekström 4 Bibliotek och demokrati i praktiken. Anders Ericson 8 Kulturens hus en succé! Åsa Ekström

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Lärdomäner. om utbildning vid behov

Lärdomäner. om utbildning vid behov TRITA-NA-D9908 CID-50, KTH, Stockholm, Sweden 1999 Lärdomäner om utbildning vid behov Mats B. Andersson Mats B. Andersson Lärdomäner om utbildning vid behov Report number: TRITA-NA-D9908, CID-50 ISSN number:

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer