UNIZON. Verksamhetsberättelse Ölandsgatan 49 D Stockholm facebook.com/unizonjourer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon."

Transkript

1 UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D Stockholm facebook.com/unizonjourer Unizon Verksamhetsberättelse

2 Framsida: Josefine, Tjejjouren Huddinge Foton: Emma Söderström Illustrationer: Sofie Kindahl 2 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

3 Fler börjar förstå att våld går att förebygga Ännu ett intensivt år har gått i Unizons historia. Ett år då vi återigen växte oss starkare, både till antalet medlemmar, i röststyrka och i resultat av utfört arbete. När jag blickar tillbaka på 2014 ser jag hur vår unika kunskap och våra erfarenheter från kvinnor, unga och barn som utsätts för mäns våld fått ta plats i fler statliga utredningar och rapporter än någonsin. Våra områden debatterades även flitigt i media och kraven på kommunernas stöd och skydd skärptes samtidigt som nya ämnen introduceras. Ett sådant område är våldsprevention. Äntligen såg vi hur stat och kommuner yrvaket vaknade upp och började förstå det som vi länge hävdat, att våld går att förebygga! Att mäns våld inte är en naturkatastrof som inte går att stoppa och att vi alla måste ta vårt ansvar och bidra till förändring. En stor utmaning låg i att hävda vårt perspektiv i detta och att all den forskning som stödjer att genus, makt och våld hänger ihop inte skulle falla bort när nya program och samarbeten skapades. I och med lanseringen av handboken Inget att vänta på kom vi en bit på vägen, men än så länge finns ingen nationell plan för det våldsförebyggande arbetet. Tillsammans med MUCF och Män för Jämställdhet arbetade vi med full kraft för detta och 2014 var bara början. Året som gick innebar också ett intensifierat arbete med jourernas finansiering. I kölvattnet av den upphandlingsiver vi såg i ett antal kommuner befästes ett formaliserat samarbete med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen för att identifiera hinder för jourerna att växa och utvecklas och för att komma fram till lösningar. Unizon satte ner foten ordentligt på DN Debatt i november Mäns våld är ingen naturkatastrof som inte går att stoppa. och ställde Botkyrka kommun, som valde att upphandla skyddat boende utan att involvera berörda parter, mot Sigtuna som valde den motsatta vägen och byggde vidare på den långsiktiga relationen med jouren genom dialog och samarbete. Glädjande nog rönte exemplet Sigtuna mest uppmärksamhet och debatten om vinster kontra kvalitet i välfärden fick en skjuts framåt. I förtydligandet av upphandlings frågan som en av de mest ideologiska vi har i vårt samhälle idag var Unizon ledande och vi fick också sagt att frågor om att konkurrensutsätta kvinnor och barns rätt till skydd från våld inte kommer innebära ökad kvalitet! Samtidigt som förbundet arbetade med detta fortgick allt det fantastiska arbetet med att kompetensutveckla jourerna i bland annat feministiskt bemötande, kunskapen om barn som upplevt pappas våld mot mamma blev ännu högre och vi inledde arbetet med att bygga kvinnofrid i Senegal samtidigt som vi fortsatte arbetet i Ryssland. Under årets sista månad så lanserade vi vårt nya namn, ett namn som gjorde oss tydligare för omvärlden och som blev startskottet för något nytt men ändå bekant. Vi är jourer som stöttar, skyddar, förebygger och påverkar. Vi är flera olika sorters verksamheter som pratar med en unison röst och som arbetar mot ett gemensamt mål, ett jämställt samhälle fritt från våld var året då vi verkligen levde upp till våra värdeord. Vi var utmanande, inspirerande, inkluderande och professionella. Allt detta kunde vi vara tack vare medlemmarna och det unika och livsviktiga arbete som görs varje dag ute på jourerna. Det är med stolthet som vi går in i Bästa hälsningar Olga Persson Generalsekreterare Unizon Unizon Verksamhetsberättelse

4 Medlemmarna Norrbottens län Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon har en ständig tillströmning av medlemsföreningar. År 2014 ingick 122 jourer i förbundet, att jämföra med 118 år 2013, 111 år 2012 och 97 år År 2014 lade Tjejjouren Fristad i Filipstad Storfors och Ungdomsjouren HonHanHen sin verksamhet vilande. Ingen jour lade ned. Västernorrlands län Kvinnojour Tjejjour/Ungdomsjour Övrig medlem/jour Nya medlemmar 2014 Väsby tjejjour, Upplands Väsby TRIS - Tjejers rätt i samhället, Uppsala Qjouren Väst Ungdomsjouren i Ängelholm Qvinnoqulan, Västervik Trots Kvinnojour, Visby Dalarnas län Värmlands län Västmanlands län Uppsala län Stockholms län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Gotland Kronobergs län Skånes län Blekinge län 4 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

5 Statistik Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån kunskap om makt, genus och våld. De 97 jourer som lämnat in statistik till Unizon för verksamhetsåret 2014 hade sammanlagt stödkontakter. På 58 kvinnojourer med skyddat boende bodde sammanlagt kvinnor, barn och 12 män. De vanligaste anledningarna att söka stöd hos en kvinnojour var fysiskt och/ eller psykiskt våld, hot och förföljelse, samt frågor om vårdnad, boende och umgänge. De vanligaste ämnena stödsökande kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour om var psykisk ohälsa, våldtäkt och sexuella övergrepp och frågor om kropp, sex, relationer. Samtal om att ha utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp av en förälder blev vanligare. Medlemmar 2014 var 122 jourer ansluta till Unizon, varav 115 betalade medlemsavgift. 77 kvinnojourer 31 tjejjourer 9 ungdomsjourer 5 jourer specialiserade på sexuella övergrepp Samtal om att ha utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp av en förälder blev vanligare 2014 Jourerna erbjöd stöd och skydd till närmare kvinnor och tjejer stödsamtal genomfördes. Jourerna hade ca 275 anställda och medlemmar, varav var aktiva volontärer. 98 % av de anställda och 94 % av volontärerna var kvinnor och tjejer kvinnor, barn och 12 män bodde på kvinnojourernas skyddade boenden. Kvinnojourerna tvingades säga nej till 2 av 3 kvinnor som sökte plats på det skyddade boendet. Bostadsbristen gjorde att kvinnor och barn bodde allt längre på de skyddade boendena, i snitt 50 dygn per kvinna 2014 jämfört med 40 dygn män fick stödsamtal på kvinnojour, killar och män fick också stöd på telefon, chatt och mejl. Tjej- och ungdomsjourerna stöttade över barn och unga, de allra flesta unga tjejer under 18 år. Tjej- och ungdomsjourerna var landets största aktör när det kommer till stöd på nätet för barn och unga. Unizon Verksamhetsberättelse

6 Organisation och verksamhet Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter. Förbundets högst beslutande organ är årsmötet. Det är årsmötet som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse och årsplan. Det operativa arbetet utförs av ett kansli baserat i Stockholm. SKR blev Unizon 2014 var året då SKR bytte namn till Unizon. Namnbytet var resultatet av en lång process där förbundet under flera år haft interna workshops och lyssnat in medlemmar och omvärld. Under 2014 genomförde styrelse och kansli ett gediget identitetsarbete med hjälp av kommunikationsbyrån IK Stockholm. Arbetet resulterade i byte av både namn och logotyp, samt en ny varumärkesplattform och nya värdeord. SKR blev Unizon för att bättre representera förbundets och medlemsjourernas arbete. Namnbytet klubbades på ett extra årsmöte 6 december Mycket har förändrats i omvärlden och i förbundet sedan starten Framförallt har vi har fått många nya medlemsorganisationer med fler inriktningar och fokusområden, sa förbundsordförande Zandra Kanakaris. Namnet och loggan står för att vi är en trygg zon och en samlad röst mot mäns våld mot kvinnor. De speglar också att vi är ett inkluderande och utmanande förbund, sa generalsekreterare Olga Persson. Kärnan i förbundets verksamhet - stöd och skydd för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld - genomgick ingen förändring. Inte heller visionen ett jämställt samhälle fritt från våld. Namnet och loggan står för en trygg zon och en samlad röst mot mäns våld mot kvinnor Olga Persson Generalsekreterare UNIZON Vi behåller vår vision tills den dag den är uppnådd, sa Zandra Kanakaris. Unizons årsmöte 2014 Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång per år. Det ordinarie årsmötet 2014 hölls i Jönköping och arrangerades av Kvinno- och Tjejjouren Jönköping i samarbete med Unizon. 140 deltagare från 70 medlemsföreningar närvarade, vilket gjorde mötet rekordstort. Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län, inledde årsmötet som sedan leddes av mötesordförande Johanna Storbjörk. Årsmötet var Carina Ohlssons tolfte och sista som förbundsordförande. Som hennes efterträdare valdes Zandra Kanakaris, jurist och verksamhetsledare för medlemsjouren 1000 Möjligheter. Zandra var fram till årsmötet Unizons vice ordförande. Unizons värdeord Inkluderande Inspirerande Professionella Utmanande 6 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

7 Zandra Kanakaris och Olga Persson med nya loggan. Carina Ohlsson utsågs till hedersambassadör för Unizon, tillsammans med förbundets allra första ordförande Elisebeht Markström. Årsmötet valde in Mikael Gustafsson, Alla Kvinnors Hus, Stockholm och Marie Unander-Scharin, Kvinno- och tjejjouren Sigtuna som nya ledamöter. Sabina Nilsson från Tjejjouren Lotus, Kristianstad, fick förnyat förtroende och valdes på ytterligare två år. Till valberedning valdes Anneli Frykmalm från FRIDA Kvinnojour i Hässleholm, Ingrid Ekstedt från Kvinnojouren Täby- Danderyd, Sofia Bellucci Feijen från 1000 Möjligheter i Stockholm, Catarina Andersson från Kvinnojouren Moa i Eskilstuna och Anne Falk från Kvinno- och Tjejjouren Jönköping. Tjejjouren Väst fick årets ena idépris för sin mobilapplikation för chatt. Nya medlemmen TRIS Tjejers rätt i samhället fick det andra idépriset för sina sommarläger för nyanlända tjejer. Vinnarna tilldelades kronor var. Extra årsmöte Den 6 december i samband med den årliga ordförandekonferensen hölls ett extra årsmöte i Nacka utanför Stockholm. Detta med anledning av att förbundets stundande namnbyte krävde en ändring i stadgarnas 1 Namn. Under det extra årsmötet gjordes även en ändring i 4 Medlemskap där kriterierna för vilka verksamheter som kan antas som medlemmar i förbundet utökades och tydliggjordes. Läs mer om dessa i kapitlet Steget före 7: Steget före när det kommer till kvalitet. En ändring gjordes också i 5 Ansökan som innebar att medlemmar antas två gånger per år istället för löpande. Också ändringar i 7 Uteslutning samt i 10 Årsmöte gjordes. Carina Ohlsson avslutningstalar. Några önskningar jag hade med mig som ordförande för tolv år en har slagit in, till exempel att vi skulle utmana aktörer som fackförbunden och idrottsrörelsen som inte jobbar med de här frågorna dagligdags för att kunna förebygga våldet. Carina Ohlsson, ordförande Unizon Verksamhetsberättelse

8 Styrelsen Unizons styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fem ledamöter. Styrelsen höll under året 13 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande möte. Arbetsutskottet utgjordes av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare och hade särskilt ansvar för ekonomi, personal och fördelning av extra anslag. Arbetsutskottet höll ett protokollfört möte. Zandra Kanakaris Förbundsordförande, Stockholm Aisha Mussa-Gaas Vice ordförande, Stockholm Margaretha Olofsson Kassör, Nyköping Sabina Nilsson Sekreterare, Kristianstad Eva Gussing Ledamot, Stockholm Catarina Gustafsson Ledamot, Jönköping Mikael Gustafsson Ledamot, Nynäshamn Clara Linderland Ledamot, Skövde Marie Unander-Scharin Ledamot, Sigtuna 8 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

9 Kansli Kansliet utför förbundets operativa arbete, däribland administration, omvärldsbevakning, kommunikation, metodutveckling och kompetensutveckling för medlemmar. Kansliet bistår förbundsstyrelsen i sitt arbete och fungerar som ett stöd till medlemmarna utgjordes kansliet av följande personer. Anställningsgrad i heltid om inget annat anges. Olga Persson, Generalsekreterare Lotta Sonemalm, Kanslichef Maria Björsson, Kanslist Sofie Eriksson, Koordinator Bygg bra före (fr.o.m. 1 april 2014) Céline Giertta, Politisk handläggare Hanna Gustavsson Hertell Verksamhetsutvecklare barn och unga Carin Göransson, Verksamhetsutvecklare utbildning (tjänstledig för studier i olika grad under året) Linnéa Halvarsson, Internationell sekreterare Anna Nilson, Kvalitetsutvecklare Sunna Nygård, Redaktör och projektkoordinator (Anställd på 50 % fr.o.m. 10 november januari 2015) Emma Söderström, Pressekreterare Övriga anställda under året Denise Cresso, projektledare EJA Anna Dingizian, Verksamhetssamordnare Mailjouren Kerstin Kristensen, projektkoordinator EJA (t.o.m. januari 2014) Eva Ohlsson, projektledare, Identitet, kyskhetskultur och rätt till eget liv, ansvarig Öppna ögon Linda Ohlsson, projektmedarbetare EJA Margaretha Olofsson, ansvar för förbundets bokföring, löner och övrig ekonomisk administration. Peter Rösare, författare till barnhandbok Medlemskap i andra organisationer Unizon var vid utgången av 2014 medlem i följande organisationer för att bevaka och föra fram medlemsföreningarnas intressen. Nätverk och organisationer i vars styrelse Unizon fanns representerade: Sveriges Kvinnolobby WWP-EN (Working With Perpetrators European Network) GNWS (Global Network of Women s Shelters) Nätverket för barnkonventionen Övriga nätverk och organisationer Unizon var medlemmar i 2014: UN Women Sweden Men Engage Forum Kvinnor och Funktionshinder ECPAT Arbetsgivarföreningen KFO Forum för frivilligt socialt arbete KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor) EAPN (European Anti Poverty Network) WAVE (Women Against Violence Europe) Famna Ideell Arena Nordiska kvinnor mot våld Projekt Under 2014 drev Unizon följande projekt: Identitet, kyskhetskultur och rätt till eget liv - spridning nationellt Att främja integration och förebygga våld genom kunskapsbaserade samtal Start: 1 september 2013, Projektledare: Eva Ohlsson, Medel från Länsstyrelsen Östergötland. EJA En jour för alla Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, Start: 16 maj 2013, Projektledare: Denise Cresso och Linda Ohlsson Medel från Arvsfonden Safe - Solidarity Action for Equality Ett helhetsarbete mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer i nordvästra Ryssland. Start: 1 april 2014 Projektledare: Linnea Halvarsson Medel från Sida LAW - Legislation to Achieve Women s safety Projekt för att skapa förutsättningar för en kvinnofridslagstiftning i Ryssland, Start: oktober Slut: 31 mars 2014, Projektledare: Linnea Halvarson, Medel från Sida Bygg bra före Starten på en långsiktig satsning på vålds förebyggande arbete med fokus på kommunerna, Start: mars Slut: 31 oktober 2014 Projektledare: Sofie Eriksson, Medel från Ungdomsstyrelsen Unizon Verksamhetsberättelse

10 Medlemsstöd Förbundets högsta prioritet är att stödja sina medlemsföreningar med utbildning, omvärldsbevakning och verktyg för kvalitetsutveckling. Tack vare ett ökat anslag från Socialstyrelsen 2014 kunde Unizon fördela över 6 miljoner i extra anslag till jourerna, vilket var en fördubbling jämfört med året innan. Totalt gick kronor av Unizons medel direkt till medlemmarna i form av medlemsutbildningar, inklusive resor och uppehälle, och projektbidrag, att jämföra med kr året innan. Extra anslag Varje år har Unizons medlemmar möjlighet att söka projektbidrag, så kallade extra anslag, för att genomföra mindre projekt. År 2014 inkom 243 ansökningar från 73 medlemsorganisationer. Det sökta beloppet uppgick till över 20 miljoner kronor. Unizon beviljade medel till en summa av kr. Bland ansökningarna som beviljades fanns projekt för handledning, utbildning och utflykter och sommarläger för våldsutsatta barn och kvinnor. Medlemskommunikation Unizons kansli bistår medlemmarna med omvärldsbevakning och medlemsinformation genom mejlutskick, postutskick, hemsidan, sociala medier och nyhetsbrev. År 2014 gav Unizon ut sex nyhetsbrev, varav alla skickades ut via mejl till medlemsföreningarna. Via mejlenkäter samlas information och underlag in från medlemsjourerna för att kunna användas i förbundets påverkansarbete. Under 2014 gjordes enkäter om bland annat öppettider och söktryck under semestrar, förebyggande arbete, samt behov av nya volontärer. Medlemsutbildningar År 2014 innebar ännu ett utbildningstätt år. Nedan listas utbildningar med snittbetyg där fem är max och citat från utvärderingarna. Fördjupningsutbildning om sexuellt våld i hbtq-relationer 6 februari, Stockholm I samarbete med RFSL och Brottsofferjouren. Utvärdering gjordes ej Antal deltagare: 16 Inspirationshelg 7-9 februari, Göteborg Bra variation i programmet. Kanonbra. Antal deltagare: 81 Snittbetyg: 4,1 Arbetsrätt maj, Stockholm Känner mig tryggare som chef. Antal deltagare: 14 Snittbetyg: 4,5 Projektledning maj, Stockholm Tar med mig användbara modeller, verktyg och har fått nya kunskaper och insikter. Antal deltagare: 22 Snittbetyg 4,5 Grundkurs bemötande våldsutsatta hbtq-personer september, Lidingö I samarbete med RFSL och Brottsofferjouren Kombinationen av teorin på lördagen gjorde att söndagens praktiska övningar var mycket värdefulla. Antal deltagare: 26 Snittbetyg: 5,4 av 6 Nationell grundkurs för kvinnojourer oktober, Stockholm Välorganiserat! Strukturerade och engagerade kursledare. Antal deltagare: 34 Snittbetyg: 4,4 Nationell grundkurs för tjejjourer och ungdomsjourer oktober, Stockholm Bra att etablera en gemensam grundnivå. Antal deltagare: 15 Snittbetyg: 3,9 Bemötande: Response Based Practice med Allan Wade oktober, Stockholm Utvärdering gjordes ej Antal deltagare: 15 Våldsförebyggande arbete november, Stockholm Fantastiskt bra planerad. Bra ledarskap och bra föreläsare från USA och Skottland. Antal deltagare: 34 Snittbetyg: 4,6 Motiverande samtal vid våld i nära relationer med Liria Ortiz 10 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

11 7-8 november, Stockholm Bra redskap, enkla och användbara. Antal deltagare: 18 Snittbetyg 4,9 Ordförandekonferens 6-7 december, Nacka I samband med extra årsmöte Härlig stämning, bra workshops, fantastiskt hotell - vilket fick mig att känna mig viktig och speciell. Antal deltagare: 73 Snittbetyg: 4,5 Utöver detta hade representanter från Unizons medlemsjourer möjlighet att delta i konferenserna 5 days of violence prevention i Stockholm i maj, Nordiskt Forum i Malmö i juni, Nordiska Kvinnor mot våld i Köpenhamn i oktober och Hållbara investeringar i Stockholm i november. Unizons grundkurser Grundkursen finns i en version för kvinnojourer och en för tjejjourer och ungdomsjourer. Den arrangeras av medlemsjourerna själva och leds av jouraktiva som utbildats till kursledare av Unizon. Under 2014 hölls lokala grundkurser på 13 orter runt om i landet; i Varberg, Karskrona, Nyköping, Lund, Malmö, Torsby, Skövde, Tensta (Stockholm), Falun, Höganäs, Trosa, Växjö och Hässelby (Stockholm). Totalt deltog 208 personer. Framtagande av ny bok om barn Arbetet med att ta fram en bok om barn på skyddat boende, vilket inleddes 2013, gick in i en intensiv fas under För att få en bild av jourernas vardag och se vilka behov som fanns gjorde bokens författare psykologen Peter Rösare studiebesök på tolv jourer; Huddinge Kvinno- och Tjejjour, Kvinnooch Tjejjouren Jönköping, Malmö Kvinnojour, Qjouren, Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, Alla Kvinnors Hus, ATIM Kvinno- och Tjejjour, HOPP Stockholm, Sollentuna Kvinnojour, Västerorts kvinnojour, Kvinnojouren Grundkursledare Catarina Gustafsson och Lea Petersson Härlig stämning, bra workshops, fantastiskt hotell - vilket fick mig att känna mig viktig och speciell. Liljan i Tierp-Älvkarleby och Somaya Kvinno- och Tjejjour. Besöken blev uppskattade och gav ett rikligt arbetsmaterial. Peters samarbete med Unizon ledde till att dialogen och kunskap om barn och ungas behov fördjupades på flera jourer. Under hösten inleddes ett samarbete med Premiss förlag inför bokens slutförande och lansering Unizon Verksamhetsberättelse

12 Tjejjouren.se Under 2014 fortsatte Unizons och Roks mångåriga samarbete kring webbportalen Tjejjouren.se, en peppande röst, källa till kunskap och sluss ut till jourerna för tiotusentals tjejer. Besöksantalet på Tjejjouren.se har sedan lanseringen 2010 ökat stadigt och i slutet av 2014 hade sidan över unika besökare i veckan. Tjejjouren.se utgjorde en stor del av Unizons medlemsstöd till tjejjourerna och ungdoms jourerna, bland annat i form av lokala hemsidor med intranät, verktyg för mejloch chattjour, samt ett gemensamt intranät och ett schema över jourtider för att stödsökande snabbt skulle hitta rätt. Så här sa en av alla tjejer som besökt Tjejjouren.se: Hej! Jag har skrivit hit förut och ni har en jättebra sida som borde vara kvar för alltid!! Tack för att ni finns! (Jag är 13 år). Mest läst i Tjejguiden Fittfakta Onani - allt om att onanera Att ha sex Kyssar och hångel Om sex gör ont vestibulit Unga tjejers frågor på Tjejjouren.se skiljer sig från frågorna som kommer direkt till tjejjourerna där den vanligaste anledningen att söka stöd är psykisk ohälsa tätt följt av sexuella övergrepp och våldtäkt. Vad ska jag göra? Mot slutet av 2014 påbörjades arbetet med boken Vad ska jag göra? där ett urval av frågor och svar från både Tjejjouren.se:s frågelåda och Mejljouren på Unizons hemsida publicerades. Populär frågelåda Tjejjouren.se:s nationella frågelåda fortsatte att utgöra ett komplement till de lokala jourernas stödarbete. Frågelådan var liksom tidigare år en av de mest besökta delarna av Tjejjouren.se. Under året ställdes och besvarades 764 frågor och funderingar från mestadels unga tjejer, om allt från bröststorlek och vänskap till självmordstankar och sexuella övergrepp. Sex jourer från Unizon och Roks delade på ansvaret att besvara frågorna. Den överlägset vanligaste kategorin frågor var de om mens: utebliven mens, sen mens, oregelbunden mens och otålig väntan på att första mensen ska komma. Hej jag har en massa frågor om mens! 1 jag andvänder bindor och då typ rinner mensen runt i hela fittan och upp på insidan av låret och bak i rumpan är det normalt? Och sedan läcker det ut i trosorna också jag har provat en massa storlekar på bindor men inget hjälpte 2 jag har provat tampong också dom flesta storlekarna fast dom bara läcker ut överallt och jag hade bara den inne i en halvtimme typ? Vad kan det bero på? Och jag har tampongen på rätt ställe så det är inte det 3 jag hatar mens, kan man få stopp på den genom något piller eller nåt 4 vad är p stav och p piller? Tacksam för svar! /Meaw! 12 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

13 Fokus: Steget före när det kommer till kvalitet De idéburna kvinnojourerna och tjejjourerna har lång erfarenhet och är på många håll i landet det bästa eller enda alternativet för stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, i såväl akuta situationer som på kort och lång sikt. Unizon vill ge sina medlemsjourer möjlighet att fortsätta erbjuda det bästa stödet och strävar efter att hela tiden ligga steget före i frågor om kvalitetsutveckling, lagar, avtal och dokumentation. Samtidigt deltar vi i utredningar och samverkansgrupper med myndigheter och andra civilsamhälleorganisationer för att föra kvinnofridsarbetet framåt. Utvecklingen på kvinnofridsområdet fortsatte under 2014, med nya föreskrifter från Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas gemensamma utbildningar för ideella aktörer och kommuner över hela landet, vilka Unizon deltog i och bevakade. Unizon tog tydlig ställning mot upphandling av skyddat boende och fick medhåll av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i debatten. Under ett extra årsmöte tydliggjordes kriterierna för medlemskap för att värdegrund alltid ska gå före vinst i de verksamheter som ingår i förbundet. Unizon erbjöd under året riktade utbildningar till jourer både med och utan boende om projektledning och arbetsrätt. Vi blev medlemmar i Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg och hade flera möten med SKL och Socialstyrelsen om gemensamma utmaningar på kvinnofridsområdet, däribland upphandling. Coachning i organisationsutveckling och ekonomi Som en fortsättning på 2013 års Minervautbildningar erbjöd Unizon coachning för jourer i Stockholms län. Totalt fem jourer genomgick coachning inom två delomården: 1. Organisationsutveckling med tonvikt på styrelsearbete, verksamhetsplanering, dokumentation, intern- och extern kommunikation, kvalitetsutveckling, omvärldsanalys, profilering och avgränsningar det vill säga vilka uppdrag respektive organisation kan ta an sig utifrån sina enskilda resurser och förutsättningar. (Coach: Ulrika Eklund) 2. Ekonomisk analys, identifiering av utvecklingsområden samt framtagande av en ekonomisk utvecklingsplan. Utvecklingsplanen bör innehålla en analys av efterfrågan på organisationens insatser, organisationens resurser och utbud, kostnadsberäkningar samt plan för finansieringen på kort och lång sikt. (Coach: Christina Lemark). Vi tog tydlig ställning mot upphandling av skyddat boende och fick medhåll av SKL Pilotprojektet Minerva drevs mellan 2013 och 2015 av Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Unizon och Länsföreningen för kvinnojourer i Stockholms län. Syftet var att erbjuda kompetensutveckling i ekonomi, avtal och dokumentation för kvinnojourer och andra stödverksamheter för våldsutsatta kvinnor och barn i Stockholms län. Kvinnofrid = välfärd Under supervalåret 2014 fokuserade Unizon särskilt på att kvinnofrid bör vara en del av välfärden. Välfärdssystemet ska se till att samhällets mest utsatta får stöd av Unizon Verksamhetsberättelse

14 Rossana Dinamarca (V) och Veronica Palm (S) om vem som bär ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor i vårt panelsamtal på Feministiskt forum Kvinnofridsarbetet anses som något behjärtansvärt snarare än en tung och livsviktig välfärdsfråga som är både bestående och kräver resurser. kommuner eller myndigheter genom skattesubventionerade tjänster. I dagsläget finns inga sådana garantier för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 50 av 60 kommuner visade brister i sitt arbete vid Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn Kvinnofrid var inte ett budgetområde hos kommunerna och många kommuner förlitade sig helt på att ideella kvinnojourerna skulle tillhandahålla stöd och skydd utan full ersättning. Samtidigt var det flera politiker och tjänstemän som uttryckte att kvinno- och tjejjourernas arbete var fantastiskt, fint och behjärtansvärt. Dessa omdömen säger mycket om synen på samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor. Kvinnofridsarbetet anses som ett något behjärtansvärt snarare än en tung och livsviktig välfärdsfråga som både är bestående och kräver permanenta resurser. Jag tycker de [kommunerna] skjuter ifrån sig ansvaret. Jag har inte sett några chefer och politiker som ställt sig upp och pekat på att kvinnofridsarbetet är ett prioriterat område, sa Mikael Thörn, f.d. projektledare på IVO. Jourerna, och framför allt kvinnor och barn, drabbas av att kommunerna saknar ansvarskänsla, handlingsplaner och rutiner för att tillgodose de mest basala rättigheterna hos de som utsätts för mäns våld. För att belysa att arbetet mot mäns våld mot kvinnor saknar både tillräckliga personella och ekonomiska resurser och inte kan planeras och följas upp på ett bra sätt genomförde Unizon en rad aktiviteter. Bland annat publicerade Unizon debattartiklar, manifesterade, höll möten med partiledare och arrangerade seminarier under Feministiskt Forum, Almedalen och Nordiskt Forum. Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer såg helt annorlunda på sitt uppdrag än många kommuner. Att arbeta mot MC-gäng och annan organiserad brottslighet är peanuts jämfört med att arbeta mot våld i nära relationer, sa hon när hon deltog i vår panel under Nordiskt Forum och på Almedalen med anledning av den sneda resursfördelningen inom Polisen. Eftersom frågan inte varit prioriterad i kommunen belyste Unizon att kvinnojourerna som utför majoriteten av arbetet inte har bidrag stora nog att finansiera verksamheten och inte heller tillsammans med dygnsersättningar täcks kostnader för kärnverksamheten. Olika röster lyftes i debatten under året och flera menade att staten ska ta ett större ansvar. Det saknas resurser i kommunerna. Därför vill vi ge ett årligt grundstöd på 200 miljoner kronor till de ideella kvinnojourerna via kommunerna, sa Rossana Dinamarca (V), på ett av våra seminarier under Nordiskt Forum. Unizons ställningstagande är att kommunerna inte ska undslippa ansvar genom att staten kliver in och finansierar kvinnojourer. I en övergångsfas skulle staten kunna ge kommunerna öronmärkta medel till att utveckla kvinnofridsarbetet och dessa medel skulle vara öronmärkta för just detta och för att utveckla samarbetet med den lokala jouren. Värdegrund före vinst På Unizons extra årsmöte 6 december beslutades om skärpta krav för organisationer som vill bli medlemmar i förbundet. Det antagna förslaget hade arbetats fram av styrelsen inom ramen för det omfattande identitetsarbete som pågick hela året. 14 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

15 De nya medlemskraven innebär att verksamhetens primära drivkraft ska hämtas ur dess värdegrund, att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten, att ett kvalitetsutvecklingsarbete ska bedrivas och att öppenhet ska tillämpas vad gäller bland annat ekonomi, anställningsvillkor och kvalitet. Dessa principer är överordnade associationsform. Också kraven på att verksamheten ska vara partipolitiskt och religiöst obunden och stödja sig på demokratins idéer och inte strida mot principen om alla människors lika värde tydliggjordes. När mycket omkring oss förändras och många röster har åsikter om kvinnofridsområdet blir det viktigt att vi som förbund blir ännu tydligare med vilka vi är och vad vi och våra medlemsjourer står för, sa förbundsordförande Zandra Kanakaris. Vi gör inte det här för att gå med vinst utan för att vi vill att kvinnor och barn ska kunna leva fritt från mäns våld, sa generalsekreterare Olga Persson. Stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor ska inte upphandlas Upphandling av skyddat boende var ett tema för året. Unizon höll en gemensam workshop om upphandling för styrelse och kanslipersonal under Almedalsveckan. Under hösten tog Unizon, efter flera års fördjupning i frågan, ställning mot upphandling för att istället förespråka långsiktiga avtal mellan ideell jour och kommun, som bygger på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet. Ett alternativ som Unizon anser är fullt möjligt enligt rådande EU-lagstiftning och europeiska domar på området. Tyvärr genomfördes två upphandlingar som brast i behovsanalys och genomförande, i Södermanlands län och i Botkyrka kommun, vilka helt hade förbisett att kvinnojourer är den största aktören när det gäller att erbjuda insatsen skyddat boende. 71 procent av landets skyddade boenden drivs av ideella föreningar enligt Socialstyrelsens kartläggning. Dessa jourer har under de senaste årtiondena upparbetat kunskap och erfarenhet om våld och vilket stöd som kvinnor och barn behöver när det lämnar en våldsam man. Upphandlingarna å andra sidan fokuserade främst på skalskydd och bemanning dygnet runt, något våra kvinnojourer kan vittna om inte är det som majoriteten av målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn är i behov av. Unizon menade att kommunerna som upphandlar med de kraven siktar fel. Unizon ansökte som ombud för Sollentuna kvinnojour om överprövning för Botkyrka kommuns upphandling av skyddat boende. Den redan pågående dialog Unizon och SKL hade om upphandling och alternativa avtalsmöjligheter, utökades under 2014 till att även inkludera Socialstyrelsen och Roks. Olga Persson talade på Forums samtal Vad händer när det offentliga och ideella ingår partnerskap? i Almedalen. Unizon Verksamhetsberättelse

16 Publicerad på DN Debatt 17 november Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar I Botkyrka upphandlas just nu kommunens skyddade boende i en marknadsprocess som helt utesluter de kvinnojourer som jobbat med frågan i många år. Gör i stället som i Sigtuna, där ett unikt samarbetsavtal undertecknas i dag, skriver företrädare för Unizon / Sveriges Kvinnooch Tjejjourers Riksförbund, SKR. Anställd personal dygnet runt, året om. Säkerhetsdörrar, säkerhetsfönster, insynsskydd och videoövervakning. Exemplen är hämtade från Botkyrka kommuns kravspecifikation i en pågående upphandling av skyddat boende för våldsutsatta personer. Den långa listan kräver en personaltäthet och storskalighet som helt utesluter ideella kvinnojourer från att delta. Dygnet runt-bemanning och skalskydd är omotiverat för den stora majoriteten kvinnor och barn som bor på skyddat boende. Det kan till och med vara kontraproduktivt i processen att återta makten över sitt eget liv. I stället är stödets kvalitet av högsta vikt. Kvinnojourerna är den aktör som har längst erfarenhet och störst kunskap på området, och kvaliteten på jourernas stöd har lovordats i granskningar. Upprörande nog är Botkyrkas upphandling enbart viktad på pris och inte kvalitet. Den aktör som uppfyller hela kravlistan och är billigast vinner upphandlingen och får uppdraget. I ett svep utesluter alltså kommunen de ideella kvinnojourerna, till förmån för stora vårdkoncerner som Attendo och Capio som är de enda som kan pressa priserna. Frihet från mäns våld är en mänsklig rättighet, en välfärdsfråga och ett samhällsansvar som slås fast i socialtjänstlagen. De allra flesta kommuner tar sitt ansvar genom att samarbeta med ideella kvinnojourer och tjejjourer som arbetar mot mäns våld ur ett maktperspektiv. Till exempel kan socialtjänsten erbjuda kvinnor plats på kvinnojourens skyddade boende och betala per natt. De kan hänvisa kvinnor och tjejer till ideella jourer för stödsamtal och hjälp i vardagen. Kommunen ersätter jouren för enskilda uppdrag eller delfinansierar verksamheten. Det är en kortsiktig, otillräcklig och osäker finansiering. När kommunerna nu vill komma ikapp och ta ett större ansvar gör de det på olika sätt. Ett är att bygga vidare på befintliga samarbeten med ideella jourer och formalisera dessa i avtal. Detta görs allt mer och är välkommet. Rättstryggheten ökar och relationen mellan civilsamhälle och kommun stärks. Ett annat är att initiera offentliga upphandlingar av skyddade boenden i ett försök att pressa in stöd och skydd i den kommunala byråkratin. I dag upphandlas alltifrån grus och maskiner till social omsorg i en ambition att säkra kvalitet, motverka korruption och främja konkurrens. Men är offentlig upphandling rätt sätt att säkra kvalitet för stöd och skydd till kvinnor och barn utsatta för mäns våld? Kunskapen om våld är generellt låg på kommunernas socialförvaltningar och ännu lägre på upphandlingsenheterna. Myndigheten IVO konstaterade tidigare i år att kommunerna saknar mål, kartläggningar och uppföljning för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn, att omsättningen på personalen som arbetar med området är stor, samt att våld i nära relationer inte har varit prioriterat inom socialtjänsten. Grundutbild- 16 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

17 ning om våld saknas i utbildningar för relevanta yrkesgrupper. Mot bakgrund av detta får Botkyrka kommun här agera varnande exempel på hur det kan det gå när lagen om offentlig upphandling (LOU) appliceras på en del av jourernas verksamhet, utan att ansvariga politiker eller chefer övervägt konsekvenserna. Att frågan inte behandlats med större respekt och seriositet är ett tecken på dess låga prioritet. Våldsutsatta kvinnors och barns bästa är centralt för Unizon och våra 120 medlemsjourer. Därför har vi fördjupat oss i regelverken kring offentlig upphandling och under lång tid fört samtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och enskilda kommunledningar. Att frågan om upphandling väcks är en naturlig följd av att det offentliga samhället tar en aktivare roll i att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, ett område som ideella jourer tagit i princip hela ansvaret för i nära 40 år. Att vårt ojämställda samhälle har brustit i att motverka den yttersta konsekvensen av just ett ojämställt samhälle mäns våld mot kvinnor borde inte förvåna någon. Bygget av välfärdssamhället utgick från mannen som norm. Mäns våld mot kvinnor ingick inte i den svenska självbilden och därmed inte i det offentliga samhällets ansvar. I stället fick kvinnor bygga upp ett parallellt, ideellt välfärdssystem för att stötta och skydda kvinnor och barn. I ett svep utesluter alltså kommunen de ideella kvinnojourerna, till förmån för stora vårdkoncerner som Attendo och Capio som är de enda som kan pressa priserna. Decennier av feministiskt påverkansarbete har gett resultat. I dag står det i statens jämställdhetspolitiska mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det råder ingen tveksamhet kring att kommunerna har ansvaret att säkerställa stöd och skydd. Nu ska ett arbete som utförts av det civila samhället sammanfogas med det offentliga. Som alltid när två världar möts krävs lyhördhet och respekt och noggranna konsekvensanalyser. LOU reglerar vilka köp myndigheter måste upphandla (de som överstiger ett så kallat tröskelvärde) och hur en upphandling ska ske. Knäckfrågan är om stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor ska betraktas som ett köp som faller under LOU eller inte. Experter på området är eniga om att det rättsliga läget är oklart. Därför ligger mandatet hos den politiska ledningen. Att konkurrensutsätta kvinnojourerna genom att skapa och stimulera en ny marknad är ett mycket ideologiskt beslut som får stora konsekvenser. Tyvärr har vi den senaste tiden sett flera olyckliga exempel i bland annat Botkyrka kommun och Södermanlands län nio kommuner. Utifrån ovan förda resonemang kommer vi att tillsammans med en av våra kvinnojourer att överklaga Botkyrka kommuns upphandling i förvaltningsrätten. För det finns alternativ. I dag sker en historisk handskakning i Sigtuna mellan kommunstyrelsens ordförande, Lars Bryntesson (S), och Kvinno- och Tjejjouren Sigtunas ordförande, Marie Unander-Scharin, då kommunstyrelsen beslutar om ett så kalllat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Överenskommelsen är den första av sitt slag mellan en kommun och en ideell kvinno- och tjejjour. Den inkluderar en förutsägbar och långsiktigt finansering av jourens grundverksamhet. Kommunen lyfter in kvinno- och tjejjouren i det kommunala välfärdssystemet utan att inskränka på dess roll som självständig civilsamhällesorganisation. Det är ett betydelsefullt erkännande av den särställning jouren alltid har haft. Landets kommuner står nu inför ett vägval: att rasera eller fördjupa relationen med de ideella kvinnojourerna. Att som i Sigtuna sluta ett långsiktigt avtal mellan kvinnojour och kommun, som inkluderar finansiering och är baserat på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet, är att ta ansvar och sätta våldsutsatta kvinnor och barn främst. Zandra Kanakaris, Ordförande Unizon Olga Persson, Generalsekreterare Unizon

18 Opinion och påverkan Unizon stärkte sin expert- och påverkansroll under valåret Vi förde in våra jourers verklighet och kunskap i statliga utredningar och i möten med flera partiledare. Vi kampanjade för att kvinnofrid ska vara en del av välfärden och för ett ökat våldsförebyggande arbete. Under hösten väckte vi frågan om upphandling av stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn på DN Debatt, vilket ledde till en enorm respons och konkreta effekter i flera kommuner. Sverige fick en ny regering och flera av de krav Unizon drivit de senaste åren ingick i regeringsförklaringen, bland annat att fler sexualbrott ska klaras upp, att våldtäktslagstiftningen ska ses över med utgångspunkten att principen om samtycke vid sex är grundläggande, att köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras, att hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas och att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Press, radio och TV Under 2014 drog Unizon medvetet ned på pressarbetet till förmån för det interna arbetet med identitet, varumärke och namnbyte. Unizon syntes och hördes i media två-tre gånger i veckan under 2014, vilket var mindre ofta än under Sammanlagt publicerades 15 debattartiklar, att jämföra med 29 året innan. Artiklarna rörde framför allt kvinnofrid som välfärdsfråga och publicerades i bland annat Dagens Arena, Svenska Dagbladet, ETC, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Debattartiklar 2014 Ett nej är ett nej, men ändå sker det hundra våldtäkter om dagen, Nyheter 24, 16 januari Tjejjourerna livsviktig motvikt till sexistisk reklam, Genusfotografen.se, 13 februari 6 punkter som stärker arbetet mot sexköp, ETC, 22 februari. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, S-kvinnor, Centerkvinnorna m.fl. Kvinnor ska inte behöva jobba gratis, Svenska Dagbladet, 8 mars. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby m.fl. i 15:53-rörelsen Möjligheten att rädda några av dessa kvinnors liv har inte vägts in, Dagens Medicin, 12 mars. Tillsammans med flera forskare, professorer, Barnmorskeförbundet m.fl. Bostadspolitiken central välfärdsfråga, Dagens Arena, 24 mars. Tillsammans med Föreningen Sveriges Socialchefer och Hyresgästföreningen Fotbollen kan inte fortsätta vara en manlig fristad, Svenska Dagbladet, 2 april Förbjud sexköp även utomlands, aftonbladet, 10 juni Dags för kvinnofrid i varje kommun, ETC, 12 juni Kvinnojourerna i högsta grad en välfärdsfråga, Dagens Arena, 30 juni Skärpta straff är inte svaret, ETC, 3 september Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar, Dagens Nyheter, 17 november Satsa mer resurser på att stoppa mäns våld, Dagens Samhälle, 20 november. Tillsammans med MUCF och Män för Jämställdhet Mäns våld mot kvinnor kostar mer än regeringens 100 miljoner, Dagens Arena, 1 december Kvinno- och tjejjourernas önskelista för 2015, Aftonbladet, 29 december 18 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

19 Digitala medier En stor del av Unizons kommunikation, till medlemmar såväl som externa målgrupper, sker via hemsidan och sociala medier. Antalet besökare på Unizons hemsida ökade med 38 procent under 2014 jämfört med 2013, och 74 procent jämfört med De mest lästa texterna var Statistik om våld, Så kan kvinnojouren hjälpa och Om jourerna/ engagera dig. De sociala medier som användes var Facebook, Twitter och Instagram. Antalet följare på förbundets Facebook-sida ökade med 35 procent under året. Mejljouren Unizons styrelse tog 2014 beslutet att avveckla Mejljouren och förmedla stödsökande direkt ut till kvinnojourerna och tjejjourerna i ännu högre grad än tidigare. Mot slutet av året påbörjades arbetet med att gå igenom och kvalitetssäkra de omkring 500 frågor och svar som fanns publicerade på hemsidan, i samband med arbetet med en ny hemsida. Sedan starten 2003 besvarade Mejljouren tusentals mejl från våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Mejljourens svarsgrupp bestod 2014 av sex personer med pågående eller tidigare erfarenhet från arbete på kvinnojour eller motsvarande. Den sista träffen för Mejljouren hölls i Nacka i 6-7 december. Efter ett rekordhögt tryck 2012, med i snitt två frågor om dagen, gjordes Mejljouren mindre synlig på Unizons hemsida Under 2014 besvarades 379 frågor och stödmejl. Majoriteten av frågorna var direkta hjälpfrågor från våldsutsatta tjejer och kvinnor och en mindre andel var frågor från anhöriga. De flesta kontakterna gällde fysiskt och psykiskt våld, separation, ex-partnern, juridik och sexuella övergrepp. Vad ska jag göra? Mot slutet av året påbörjades arbetet med boken Vad ska jag göra? där ett urval av frågor och svar från både Mejljouren och Tjejjouren.se:s frågelåda publicerades. Vad ska jag göra? lanserades i början av Dokumentärfilmer om barn som upplevt våld År 2011 inledde Unizon ett sam arbete med Film and Tell AB kring två dokumentärfilmer om barn och unga som upplevt pappas våld mot mamma. Under 2014 färdigställdes den ena filmen, My life my lesson. Flera testvisningar med publik från bland annat socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och Unizons jourer arrangerades under året innan filmen premiärvisades på dokumentärfilmsfestivalen IDFA i Amsterdam. Andra samarbetspartners i projektet var bland andra Ersta Diakoni, Rädda Barnen och Psykologförbundet. Filmen premiärvisades på svenska biografer PODDJOUREN Under hösten spelade tre avsnitt av Poddjouren in i samarbete med Beppo Ljudproduktion AB. Zandra Kanakaris och Olga Persson samtalade om mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer och vad du som granne kan göra för att ingripa. Remissvar Under året lämnade Unizon svar på remisser avseende: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Dnr /2013) Våld i nära relationer- en folkhälso fråga. Förslag för ett effektivare arbete (SOU 2014: 49) Genomförande av brottsoffer direktivet (Ds 2014:14 ) Departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor (Ds 2014:17) Besökare utanför Unizons tält i Almedalen. Unizon Verksamhetsberättelse

20 Olga Persson vid FN:s högkvarter i New York. Europeisk skyddsorder. Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU (Ds 2014:3) Ökat stöd för underhållsreglering (Ds 2014:27) Även om mamman blir misshandlad är det väl likt förbannat kommunens ansvar att se till att barnen får gå i skolan! Stefan löfven (S) om barn som bor på skyddat boende Partledarmöten Inför riksdagsvalet 2014 bjöd Unizon in partiledarna för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna till ett möte på förbundskansliet. Stefan Löfven (S), Åsa Romson (MP), Jonas Sjöstedt (V), samt dåvarande utbildningsminister Jan Björklund (FP) tackade ja. Mötena fokuserade på kvinnofrid som en välfärdsfråga och hur arbetet bäst finansieras och organiseras, samt behovet av en nationell mobilisering mot mäns våld på alla fronter. Samtliga partiledare visade stort intresse och lovade att föra arbetet vidare. Folkpartiet som då satt i regeringsposition la kort efter vårt möte en proposition om utökat kontaktförbud, som till stor del byggde på diskussionerna under mötet med Unizon. Manifestation mot sexuellt våld 17 januari Efter 2013, ett år av intensiv debatt om sexualbrott och våldtäkt, arrangerade Unizon i början av 2014 en manifestation mot sexuellt våld på Medborgarplatsen i Stockholm. Tillsammans med bland andra Fatta, Föreningen Storasyster, Kvinnors Nätverk och Sveriges Kvinnolobby. Intresset var rekordstort: över personer deltog och lyssnade på tal av bland andra Unizons generalsekreterare Olga Persson, författaren Katarina Wennstam, professor Madeleine Leijonhufvud och demokratiminister Birgitta Ohlsson, samt sång av Emil Jensen, Kristin Amparo med fler. Europa hjärta sexköpslagen 20 februari För att glädjas åt det stora intresset från europeiskt håll att införa sexköpslagar enligt svensk modell arrangerade Unizon en informations- och mobiliseringskväll på hotell Malmen i Stockholm. Bland talarna fanns ambassadörer och ambassadråd från isländska, norska, irländska, tyska, finska, danska, belgiska respektive franska ambassaden i Stockholm som gav uppdateringar om det juridiska läget och debatten om prostitution i varje land. Internationella Brottsofferdagen 22 februari Unizon var medarrangörer till Brottsoffermyndighetens stora konferens IBD i Stockholm tillsammans med BRIS, Rädda Barnen, BOJ, Roks med flera idéburna organisationer. Årets tema Barnet som brottsoffer lockade omkring 400 deltagare från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Unizon höll ett seminarium om föräldracirklar inom Kriminalvården med fokus på våld i nära relationer ur barnens perspektiv. Commission on the status of women mars Unizon deltog i det 58:e mötet för FN:s kvinnokommission (CSW) i New York. Årets tema var framsteg och utmaningar i implementeringen av FN:s milleniemål, med fokus på kvinnor och tjejer. Unizons förhoppning var att CSW skulle enas om att jämställdhet bör bli både ett eget mål genomsyra övriga mål. Förutom att följa förhandlingarna beva- 20 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA... SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA... 2013 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se SKR Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren SigtunaBankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta www.idunsigtuna.tjejjouren.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt Kvalitetssäkring Tjejjouren.se Ur barnens perspektiv Idrott och våld MED MERA... 2012 Verksamhets berättelse SKR Verksamhetsberättelse 2010

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009 Verksamhetsberättelse för i Göteborg 2009 Det har tyvärr inte funnits någon som samordnat nätverket under året, men Nina har skött nätverkets e-postadress och kontakter med nya medlemmar och Ulla har ansvarat

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. SKR 15 år

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. SKR 15 år SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om SKR 15 år Tjejjouren.se Machofabriken Cause of Death: Woman MED MERA.. 2011 Verksamhets berättelse SKR Verksamhetsberättelse 2010 www.kvinnojouren.se

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel för projekt ur Brottsofferfonden, våren 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn, Göteborg Kvällsföreläsning hösten 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: 802405-8839 Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta Kommuner och stadsdelar- Fördelat 2011 Våld i nära relation med följande inriktningar: Botkyrka 300 000 Samordning av arbetet med våld i nära relation Bromma 800 000 Organisationsutveckling - insatser

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

3. Riktade insatser. Samverkan

3. Riktade insatser. Samverkan 3. Riktade insatser mot utsatta barn. (Indikativ prevention) Samverkan 1. Insatser till alla Insatser för barn och unga som riktar sig till alla. (Universell prevention) 2. Insatser till riskgrupper Insatser

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Pressrelease från Stoppa Gatuvåldet: 27 april 2009 KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Det kan inte ha undgått dig att våldet i vårt samhälle ökar. Våldet går nu även ner i åldrarna. Var finns föräldrarna och

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Stöd till barn i riskutsatta miljöer. En kartläggning över idéburen sektors stöd i Stockholms län

Stöd till barn i riskutsatta miljöer. En kartläggning över idéburen sektors stöd i Stockholms län En kartläggning över idéburen sektors stöd i Stockholms län Innehåll Inledning...3 MISSBRUK...5 PSYKISK SJUKDOM / FUNKTIONSNEDSÄTTNING...6 VÅLD I HEMMET...8 övrigt stöd... 10 Tillvägagångssätt... 13 Sammanställning

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer