UNIZON. Verksamhetsberättelse Ölandsgatan 49 D Stockholm facebook.com/unizonjourer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon."

Transkript

1 UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D Stockholm facebook.com/unizonjourer Unizon Verksamhetsberättelse

2 Framsida: Josefine, Tjejjouren Huddinge Foton: Emma Söderström Illustrationer: Sofie Kindahl 2 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

3 Fler börjar förstå att våld går att förebygga Ännu ett intensivt år har gått i Unizons historia. Ett år då vi återigen växte oss starkare, både till antalet medlemmar, i röststyrka och i resultat av utfört arbete. När jag blickar tillbaka på 2014 ser jag hur vår unika kunskap och våra erfarenheter från kvinnor, unga och barn som utsätts för mäns våld fått ta plats i fler statliga utredningar och rapporter än någonsin. Våra områden debatterades även flitigt i media och kraven på kommunernas stöd och skydd skärptes samtidigt som nya ämnen introduceras. Ett sådant område är våldsprevention. Äntligen såg vi hur stat och kommuner yrvaket vaknade upp och började förstå det som vi länge hävdat, att våld går att förebygga! Att mäns våld inte är en naturkatastrof som inte går att stoppa och att vi alla måste ta vårt ansvar och bidra till förändring. En stor utmaning låg i att hävda vårt perspektiv i detta och att all den forskning som stödjer att genus, makt och våld hänger ihop inte skulle falla bort när nya program och samarbeten skapades. I och med lanseringen av handboken Inget att vänta på kom vi en bit på vägen, men än så länge finns ingen nationell plan för det våldsförebyggande arbetet. Tillsammans med MUCF och Män för Jämställdhet arbetade vi med full kraft för detta och 2014 var bara början. Året som gick innebar också ett intensifierat arbete med jourernas finansiering. I kölvattnet av den upphandlingsiver vi såg i ett antal kommuner befästes ett formaliserat samarbete med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen för att identifiera hinder för jourerna att växa och utvecklas och för att komma fram till lösningar. Unizon satte ner foten ordentligt på DN Debatt i november Mäns våld är ingen naturkatastrof som inte går att stoppa. och ställde Botkyrka kommun, som valde att upphandla skyddat boende utan att involvera berörda parter, mot Sigtuna som valde den motsatta vägen och byggde vidare på den långsiktiga relationen med jouren genom dialog och samarbete. Glädjande nog rönte exemplet Sigtuna mest uppmärksamhet och debatten om vinster kontra kvalitet i välfärden fick en skjuts framåt. I förtydligandet av upphandlings frågan som en av de mest ideologiska vi har i vårt samhälle idag var Unizon ledande och vi fick också sagt att frågor om att konkurrensutsätta kvinnor och barns rätt till skydd från våld inte kommer innebära ökad kvalitet! Samtidigt som förbundet arbetade med detta fortgick allt det fantastiska arbetet med att kompetensutveckla jourerna i bland annat feministiskt bemötande, kunskapen om barn som upplevt pappas våld mot mamma blev ännu högre och vi inledde arbetet med att bygga kvinnofrid i Senegal samtidigt som vi fortsatte arbetet i Ryssland. Under årets sista månad så lanserade vi vårt nya namn, ett namn som gjorde oss tydligare för omvärlden och som blev startskottet för något nytt men ändå bekant. Vi är jourer som stöttar, skyddar, förebygger och påverkar. Vi är flera olika sorters verksamheter som pratar med en unison röst och som arbetar mot ett gemensamt mål, ett jämställt samhälle fritt från våld var året då vi verkligen levde upp till våra värdeord. Vi var utmanande, inspirerande, inkluderande och professionella. Allt detta kunde vi vara tack vare medlemmarna och det unika och livsviktiga arbete som görs varje dag ute på jourerna. Det är med stolthet som vi går in i Bästa hälsningar Olga Persson Generalsekreterare Unizon Unizon Verksamhetsberättelse

4 Medlemmarna Norrbottens län Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon har en ständig tillströmning av medlemsföreningar. År 2014 ingick 122 jourer i förbundet, att jämföra med 118 år 2013, 111 år 2012 och 97 år År 2014 lade Tjejjouren Fristad i Filipstad Storfors och Ungdomsjouren HonHanHen sin verksamhet vilande. Ingen jour lade ned. Västernorrlands län Kvinnojour Tjejjour/Ungdomsjour Övrig medlem/jour Nya medlemmar 2014 Väsby tjejjour, Upplands Väsby TRIS - Tjejers rätt i samhället, Uppsala Qjouren Väst Ungdomsjouren i Ängelholm Qvinnoqulan, Västervik Trots Kvinnojour, Visby Dalarnas län Värmlands län Västmanlands län Uppsala län Stockholms län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Gotland Kronobergs län Skånes län Blekinge län 4 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

5 Statistik Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån kunskap om makt, genus och våld. De 97 jourer som lämnat in statistik till Unizon för verksamhetsåret 2014 hade sammanlagt stödkontakter. På 58 kvinnojourer med skyddat boende bodde sammanlagt kvinnor, barn och 12 män. De vanligaste anledningarna att söka stöd hos en kvinnojour var fysiskt och/ eller psykiskt våld, hot och förföljelse, samt frågor om vårdnad, boende och umgänge. De vanligaste ämnena stödsökande kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour om var psykisk ohälsa, våldtäkt och sexuella övergrepp och frågor om kropp, sex, relationer. Samtal om att ha utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp av en förälder blev vanligare. Medlemmar 2014 var 122 jourer ansluta till Unizon, varav 115 betalade medlemsavgift. 77 kvinnojourer 31 tjejjourer 9 ungdomsjourer 5 jourer specialiserade på sexuella övergrepp Samtal om att ha utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp av en förälder blev vanligare 2014 Jourerna erbjöd stöd och skydd till närmare kvinnor och tjejer stödsamtal genomfördes. Jourerna hade ca 275 anställda och medlemmar, varav var aktiva volontärer. 98 % av de anställda och 94 % av volontärerna var kvinnor och tjejer kvinnor, barn och 12 män bodde på kvinnojourernas skyddade boenden. Kvinnojourerna tvingades säga nej till 2 av 3 kvinnor som sökte plats på det skyddade boendet. Bostadsbristen gjorde att kvinnor och barn bodde allt längre på de skyddade boendena, i snitt 50 dygn per kvinna 2014 jämfört med 40 dygn män fick stödsamtal på kvinnojour, killar och män fick också stöd på telefon, chatt och mejl. Tjej- och ungdomsjourerna stöttade över barn och unga, de allra flesta unga tjejer under 18 år. Tjej- och ungdomsjourerna var landets största aktör när det kommer till stöd på nätet för barn och unga. Unizon Verksamhetsberättelse

6 Organisation och verksamhet Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter. Förbundets högst beslutande organ är årsmötet. Det är årsmötet som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse och årsplan. Det operativa arbetet utförs av ett kansli baserat i Stockholm. SKR blev Unizon 2014 var året då SKR bytte namn till Unizon. Namnbytet var resultatet av en lång process där förbundet under flera år haft interna workshops och lyssnat in medlemmar och omvärld. Under 2014 genomförde styrelse och kansli ett gediget identitetsarbete med hjälp av kommunikationsbyrån IK Stockholm. Arbetet resulterade i byte av både namn och logotyp, samt en ny varumärkesplattform och nya värdeord. SKR blev Unizon för att bättre representera förbundets och medlemsjourernas arbete. Namnbytet klubbades på ett extra årsmöte 6 december Mycket har förändrats i omvärlden och i förbundet sedan starten Framförallt har vi har fått många nya medlemsorganisationer med fler inriktningar och fokusområden, sa förbundsordförande Zandra Kanakaris. Namnet och loggan står för att vi är en trygg zon och en samlad röst mot mäns våld mot kvinnor. De speglar också att vi är ett inkluderande och utmanande förbund, sa generalsekreterare Olga Persson. Kärnan i förbundets verksamhet - stöd och skydd för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld - genomgick ingen förändring. Inte heller visionen ett jämställt samhälle fritt från våld. Namnet och loggan står för en trygg zon och en samlad röst mot mäns våld mot kvinnor Olga Persson Generalsekreterare UNIZON Vi behåller vår vision tills den dag den är uppnådd, sa Zandra Kanakaris. Unizons årsmöte 2014 Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång per år. Det ordinarie årsmötet 2014 hölls i Jönköping och arrangerades av Kvinno- och Tjejjouren Jönköping i samarbete med Unizon. 140 deltagare från 70 medlemsföreningar närvarade, vilket gjorde mötet rekordstort. Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län, inledde årsmötet som sedan leddes av mötesordförande Johanna Storbjörk. Årsmötet var Carina Ohlssons tolfte och sista som förbundsordförande. Som hennes efterträdare valdes Zandra Kanakaris, jurist och verksamhetsledare för medlemsjouren 1000 Möjligheter. Zandra var fram till årsmötet Unizons vice ordförande. Unizons värdeord Inkluderande Inspirerande Professionella Utmanande 6 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

7 Zandra Kanakaris och Olga Persson med nya loggan. Carina Ohlsson utsågs till hedersambassadör för Unizon, tillsammans med förbundets allra första ordförande Elisebeht Markström. Årsmötet valde in Mikael Gustafsson, Alla Kvinnors Hus, Stockholm och Marie Unander-Scharin, Kvinno- och tjejjouren Sigtuna som nya ledamöter. Sabina Nilsson från Tjejjouren Lotus, Kristianstad, fick förnyat förtroende och valdes på ytterligare två år. Till valberedning valdes Anneli Frykmalm från FRIDA Kvinnojour i Hässleholm, Ingrid Ekstedt från Kvinnojouren Täby- Danderyd, Sofia Bellucci Feijen från 1000 Möjligheter i Stockholm, Catarina Andersson från Kvinnojouren Moa i Eskilstuna och Anne Falk från Kvinno- och Tjejjouren Jönköping. Tjejjouren Väst fick årets ena idépris för sin mobilapplikation för chatt. Nya medlemmen TRIS Tjejers rätt i samhället fick det andra idépriset för sina sommarläger för nyanlända tjejer. Vinnarna tilldelades kronor var. Extra årsmöte Den 6 december i samband med den årliga ordförandekonferensen hölls ett extra årsmöte i Nacka utanför Stockholm. Detta med anledning av att förbundets stundande namnbyte krävde en ändring i stadgarnas 1 Namn. Under det extra årsmötet gjordes även en ändring i 4 Medlemskap där kriterierna för vilka verksamheter som kan antas som medlemmar i förbundet utökades och tydliggjordes. Läs mer om dessa i kapitlet Steget före 7: Steget före när det kommer till kvalitet. En ändring gjordes också i 5 Ansökan som innebar att medlemmar antas två gånger per år istället för löpande. Också ändringar i 7 Uteslutning samt i 10 Årsmöte gjordes. Carina Ohlsson avslutningstalar. Några önskningar jag hade med mig som ordförande för tolv år en har slagit in, till exempel att vi skulle utmana aktörer som fackförbunden och idrottsrörelsen som inte jobbar med de här frågorna dagligdags för att kunna förebygga våldet. Carina Ohlsson, ordförande Unizon Verksamhetsberättelse

8 Styrelsen Unizons styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fem ledamöter. Styrelsen höll under året 13 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande möte. Arbetsutskottet utgjordes av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare och hade särskilt ansvar för ekonomi, personal och fördelning av extra anslag. Arbetsutskottet höll ett protokollfört möte. Zandra Kanakaris Förbundsordförande, Stockholm Aisha Mussa-Gaas Vice ordförande, Stockholm Margaretha Olofsson Kassör, Nyköping Sabina Nilsson Sekreterare, Kristianstad Eva Gussing Ledamot, Stockholm Catarina Gustafsson Ledamot, Jönköping Mikael Gustafsson Ledamot, Nynäshamn Clara Linderland Ledamot, Skövde Marie Unander-Scharin Ledamot, Sigtuna 8 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

9 Kansli Kansliet utför förbundets operativa arbete, däribland administration, omvärldsbevakning, kommunikation, metodutveckling och kompetensutveckling för medlemmar. Kansliet bistår förbundsstyrelsen i sitt arbete och fungerar som ett stöd till medlemmarna utgjordes kansliet av följande personer. Anställningsgrad i heltid om inget annat anges. Olga Persson, Generalsekreterare Lotta Sonemalm, Kanslichef Maria Björsson, Kanslist Sofie Eriksson, Koordinator Bygg bra före (fr.o.m. 1 april 2014) Céline Giertta, Politisk handläggare Hanna Gustavsson Hertell Verksamhetsutvecklare barn och unga Carin Göransson, Verksamhetsutvecklare utbildning (tjänstledig för studier i olika grad under året) Linnéa Halvarsson, Internationell sekreterare Anna Nilson, Kvalitetsutvecklare Sunna Nygård, Redaktör och projektkoordinator (Anställd på 50 % fr.o.m. 10 november januari 2015) Emma Söderström, Pressekreterare Övriga anställda under året Denise Cresso, projektledare EJA Anna Dingizian, Verksamhetssamordnare Mailjouren Kerstin Kristensen, projektkoordinator EJA (t.o.m. januari 2014) Eva Ohlsson, projektledare, Identitet, kyskhetskultur och rätt till eget liv, ansvarig Öppna ögon Linda Ohlsson, projektmedarbetare EJA Margaretha Olofsson, ansvar för förbundets bokföring, löner och övrig ekonomisk administration. Peter Rösare, författare till barnhandbok Medlemskap i andra organisationer Unizon var vid utgången av 2014 medlem i följande organisationer för att bevaka och föra fram medlemsföreningarnas intressen. Nätverk och organisationer i vars styrelse Unizon fanns representerade: Sveriges Kvinnolobby WWP-EN (Working With Perpetrators European Network) GNWS (Global Network of Women s Shelters) Nätverket för barnkonventionen Övriga nätverk och organisationer Unizon var medlemmar i 2014: UN Women Sweden Men Engage Forum Kvinnor och Funktionshinder ECPAT Arbetsgivarföreningen KFO Forum för frivilligt socialt arbete KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor) EAPN (European Anti Poverty Network) WAVE (Women Against Violence Europe) Famna Ideell Arena Nordiska kvinnor mot våld Projekt Under 2014 drev Unizon följande projekt: Identitet, kyskhetskultur och rätt till eget liv - spridning nationellt Att främja integration och förebygga våld genom kunskapsbaserade samtal Start: 1 september 2013, Projektledare: Eva Ohlsson, Medel från Länsstyrelsen Östergötland. EJA En jour för alla Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, Start: 16 maj 2013, Projektledare: Denise Cresso och Linda Ohlsson Medel från Arvsfonden Safe - Solidarity Action for Equality Ett helhetsarbete mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer i nordvästra Ryssland. Start: 1 april 2014 Projektledare: Linnea Halvarsson Medel från Sida LAW - Legislation to Achieve Women s safety Projekt för att skapa förutsättningar för en kvinnofridslagstiftning i Ryssland, Start: oktober Slut: 31 mars 2014, Projektledare: Linnea Halvarson, Medel från Sida Bygg bra före Starten på en långsiktig satsning på vålds förebyggande arbete med fokus på kommunerna, Start: mars Slut: 31 oktober 2014 Projektledare: Sofie Eriksson, Medel från Ungdomsstyrelsen Unizon Verksamhetsberättelse

10 Medlemsstöd Förbundets högsta prioritet är att stödja sina medlemsföreningar med utbildning, omvärldsbevakning och verktyg för kvalitetsutveckling. Tack vare ett ökat anslag från Socialstyrelsen 2014 kunde Unizon fördela över 6 miljoner i extra anslag till jourerna, vilket var en fördubbling jämfört med året innan. Totalt gick kronor av Unizons medel direkt till medlemmarna i form av medlemsutbildningar, inklusive resor och uppehälle, och projektbidrag, att jämföra med kr året innan. Extra anslag Varje år har Unizons medlemmar möjlighet att söka projektbidrag, så kallade extra anslag, för att genomföra mindre projekt. År 2014 inkom 243 ansökningar från 73 medlemsorganisationer. Det sökta beloppet uppgick till över 20 miljoner kronor. Unizon beviljade medel till en summa av kr. Bland ansökningarna som beviljades fanns projekt för handledning, utbildning och utflykter och sommarläger för våldsutsatta barn och kvinnor. Medlemskommunikation Unizons kansli bistår medlemmarna med omvärldsbevakning och medlemsinformation genom mejlutskick, postutskick, hemsidan, sociala medier och nyhetsbrev. År 2014 gav Unizon ut sex nyhetsbrev, varav alla skickades ut via mejl till medlemsföreningarna. Via mejlenkäter samlas information och underlag in från medlemsjourerna för att kunna användas i förbundets påverkansarbete. Under 2014 gjordes enkäter om bland annat öppettider och söktryck under semestrar, förebyggande arbete, samt behov av nya volontärer. Medlemsutbildningar År 2014 innebar ännu ett utbildningstätt år. Nedan listas utbildningar med snittbetyg där fem är max och citat från utvärderingarna. Fördjupningsutbildning om sexuellt våld i hbtq-relationer 6 februari, Stockholm I samarbete med RFSL och Brottsofferjouren. Utvärdering gjordes ej Antal deltagare: 16 Inspirationshelg 7-9 februari, Göteborg Bra variation i programmet. Kanonbra. Antal deltagare: 81 Snittbetyg: 4,1 Arbetsrätt maj, Stockholm Känner mig tryggare som chef. Antal deltagare: 14 Snittbetyg: 4,5 Projektledning maj, Stockholm Tar med mig användbara modeller, verktyg och har fått nya kunskaper och insikter. Antal deltagare: 22 Snittbetyg 4,5 Grundkurs bemötande våldsutsatta hbtq-personer september, Lidingö I samarbete med RFSL och Brottsofferjouren Kombinationen av teorin på lördagen gjorde att söndagens praktiska övningar var mycket värdefulla. Antal deltagare: 26 Snittbetyg: 5,4 av 6 Nationell grundkurs för kvinnojourer oktober, Stockholm Välorganiserat! Strukturerade och engagerade kursledare. Antal deltagare: 34 Snittbetyg: 4,4 Nationell grundkurs för tjejjourer och ungdomsjourer oktober, Stockholm Bra att etablera en gemensam grundnivå. Antal deltagare: 15 Snittbetyg: 3,9 Bemötande: Response Based Practice med Allan Wade oktober, Stockholm Utvärdering gjordes ej Antal deltagare: 15 Våldsförebyggande arbete november, Stockholm Fantastiskt bra planerad. Bra ledarskap och bra föreläsare från USA och Skottland. Antal deltagare: 34 Snittbetyg: 4,6 Motiverande samtal vid våld i nära relationer med Liria Ortiz 10 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

11 7-8 november, Stockholm Bra redskap, enkla och användbara. Antal deltagare: 18 Snittbetyg 4,9 Ordförandekonferens 6-7 december, Nacka I samband med extra årsmöte Härlig stämning, bra workshops, fantastiskt hotell - vilket fick mig att känna mig viktig och speciell. Antal deltagare: 73 Snittbetyg: 4,5 Utöver detta hade representanter från Unizons medlemsjourer möjlighet att delta i konferenserna 5 days of violence prevention i Stockholm i maj, Nordiskt Forum i Malmö i juni, Nordiska Kvinnor mot våld i Köpenhamn i oktober och Hållbara investeringar i Stockholm i november. Unizons grundkurser Grundkursen finns i en version för kvinnojourer och en för tjejjourer och ungdomsjourer. Den arrangeras av medlemsjourerna själva och leds av jouraktiva som utbildats till kursledare av Unizon. Under 2014 hölls lokala grundkurser på 13 orter runt om i landet; i Varberg, Karskrona, Nyköping, Lund, Malmö, Torsby, Skövde, Tensta (Stockholm), Falun, Höganäs, Trosa, Växjö och Hässelby (Stockholm). Totalt deltog 208 personer. Framtagande av ny bok om barn Arbetet med att ta fram en bok om barn på skyddat boende, vilket inleddes 2013, gick in i en intensiv fas under För att få en bild av jourernas vardag och se vilka behov som fanns gjorde bokens författare psykologen Peter Rösare studiebesök på tolv jourer; Huddinge Kvinno- och Tjejjour, Kvinnooch Tjejjouren Jönköping, Malmö Kvinnojour, Qjouren, Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, Alla Kvinnors Hus, ATIM Kvinno- och Tjejjour, HOPP Stockholm, Sollentuna Kvinnojour, Västerorts kvinnojour, Kvinnojouren Grundkursledare Catarina Gustafsson och Lea Petersson Härlig stämning, bra workshops, fantastiskt hotell - vilket fick mig att känna mig viktig och speciell. Liljan i Tierp-Älvkarleby och Somaya Kvinno- och Tjejjour. Besöken blev uppskattade och gav ett rikligt arbetsmaterial. Peters samarbete med Unizon ledde till att dialogen och kunskap om barn och ungas behov fördjupades på flera jourer. Under hösten inleddes ett samarbete med Premiss förlag inför bokens slutförande och lansering Unizon Verksamhetsberättelse

12 Tjejjouren.se Under 2014 fortsatte Unizons och Roks mångåriga samarbete kring webbportalen Tjejjouren.se, en peppande röst, källa till kunskap och sluss ut till jourerna för tiotusentals tjejer. Besöksantalet på Tjejjouren.se har sedan lanseringen 2010 ökat stadigt och i slutet av 2014 hade sidan över unika besökare i veckan. Tjejjouren.se utgjorde en stor del av Unizons medlemsstöd till tjejjourerna och ungdoms jourerna, bland annat i form av lokala hemsidor med intranät, verktyg för mejloch chattjour, samt ett gemensamt intranät och ett schema över jourtider för att stödsökande snabbt skulle hitta rätt. Så här sa en av alla tjejer som besökt Tjejjouren.se: Hej! Jag har skrivit hit förut och ni har en jättebra sida som borde vara kvar för alltid!! Tack för att ni finns! (Jag är 13 år). Mest läst i Tjejguiden Fittfakta Onani - allt om att onanera Att ha sex Kyssar och hångel Om sex gör ont vestibulit Unga tjejers frågor på Tjejjouren.se skiljer sig från frågorna som kommer direkt till tjejjourerna där den vanligaste anledningen att söka stöd är psykisk ohälsa tätt följt av sexuella övergrepp och våldtäkt. Vad ska jag göra? Mot slutet av 2014 påbörjades arbetet med boken Vad ska jag göra? där ett urval av frågor och svar från både Tjejjouren.se:s frågelåda och Mejljouren på Unizons hemsida publicerades. Populär frågelåda Tjejjouren.se:s nationella frågelåda fortsatte att utgöra ett komplement till de lokala jourernas stödarbete. Frågelådan var liksom tidigare år en av de mest besökta delarna av Tjejjouren.se. Under året ställdes och besvarades 764 frågor och funderingar från mestadels unga tjejer, om allt från bröststorlek och vänskap till självmordstankar och sexuella övergrepp. Sex jourer från Unizon och Roks delade på ansvaret att besvara frågorna. Den överlägset vanligaste kategorin frågor var de om mens: utebliven mens, sen mens, oregelbunden mens och otålig väntan på att första mensen ska komma. Hej jag har en massa frågor om mens! 1 jag andvänder bindor och då typ rinner mensen runt i hela fittan och upp på insidan av låret och bak i rumpan är det normalt? Och sedan läcker det ut i trosorna också jag har provat en massa storlekar på bindor men inget hjälpte 2 jag har provat tampong också dom flesta storlekarna fast dom bara läcker ut överallt och jag hade bara den inne i en halvtimme typ? Vad kan det bero på? Och jag har tampongen på rätt ställe så det är inte det 3 jag hatar mens, kan man få stopp på den genom något piller eller nåt 4 vad är p stav och p piller? Tacksam för svar! /Meaw! 12 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

13 Fokus: Steget före när det kommer till kvalitet De idéburna kvinnojourerna och tjejjourerna har lång erfarenhet och är på många håll i landet det bästa eller enda alternativet för stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, i såväl akuta situationer som på kort och lång sikt. Unizon vill ge sina medlemsjourer möjlighet att fortsätta erbjuda det bästa stödet och strävar efter att hela tiden ligga steget före i frågor om kvalitetsutveckling, lagar, avtal och dokumentation. Samtidigt deltar vi i utredningar och samverkansgrupper med myndigheter och andra civilsamhälleorganisationer för att föra kvinnofridsarbetet framåt. Utvecklingen på kvinnofridsområdet fortsatte under 2014, med nya föreskrifter från Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas gemensamma utbildningar för ideella aktörer och kommuner över hela landet, vilka Unizon deltog i och bevakade. Unizon tog tydlig ställning mot upphandling av skyddat boende och fick medhåll av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i debatten. Under ett extra årsmöte tydliggjordes kriterierna för medlemskap för att värdegrund alltid ska gå före vinst i de verksamheter som ingår i förbundet. Unizon erbjöd under året riktade utbildningar till jourer både med och utan boende om projektledning och arbetsrätt. Vi blev medlemmar i Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg och hade flera möten med SKL och Socialstyrelsen om gemensamma utmaningar på kvinnofridsområdet, däribland upphandling. Coachning i organisationsutveckling och ekonomi Som en fortsättning på 2013 års Minervautbildningar erbjöd Unizon coachning för jourer i Stockholms län. Totalt fem jourer genomgick coachning inom två delomården: 1. Organisationsutveckling med tonvikt på styrelsearbete, verksamhetsplanering, dokumentation, intern- och extern kommunikation, kvalitetsutveckling, omvärldsanalys, profilering och avgränsningar det vill säga vilka uppdrag respektive organisation kan ta an sig utifrån sina enskilda resurser och förutsättningar. (Coach: Ulrika Eklund) 2. Ekonomisk analys, identifiering av utvecklingsområden samt framtagande av en ekonomisk utvecklingsplan. Utvecklingsplanen bör innehålla en analys av efterfrågan på organisationens insatser, organisationens resurser och utbud, kostnadsberäkningar samt plan för finansieringen på kort och lång sikt. (Coach: Christina Lemark). Vi tog tydlig ställning mot upphandling av skyddat boende och fick medhåll av SKL Pilotprojektet Minerva drevs mellan 2013 och 2015 av Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Unizon och Länsföreningen för kvinnojourer i Stockholms län. Syftet var att erbjuda kompetensutveckling i ekonomi, avtal och dokumentation för kvinnojourer och andra stödverksamheter för våldsutsatta kvinnor och barn i Stockholms län. Kvinnofrid = välfärd Under supervalåret 2014 fokuserade Unizon särskilt på att kvinnofrid bör vara en del av välfärden. Välfärdssystemet ska se till att samhällets mest utsatta får stöd av Unizon Verksamhetsberättelse

14 Rossana Dinamarca (V) och Veronica Palm (S) om vem som bär ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor i vårt panelsamtal på Feministiskt forum Kvinnofridsarbetet anses som något behjärtansvärt snarare än en tung och livsviktig välfärdsfråga som är både bestående och kräver resurser. kommuner eller myndigheter genom skattesubventionerade tjänster. I dagsläget finns inga sådana garantier för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 50 av 60 kommuner visade brister i sitt arbete vid Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn Kvinnofrid var inte ett budgetområde hos kommunerna och många kommuner förlitade sig helt på att ideella kvinnojourerna skulle tillhandahålla stöd och skydd utan full ersättning. Samtidigt var det flera politiker och tjänstemän som uttryckte att kvinno- och tjejjourernas arbete var fantastiskt, fint och behjärtansvärt. Dessa omdömen säger mycket om synen på samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor. Kvinnofridsarbetet anses som ett något behjärtansvärt snarare än en tung och livsviktig välfärdsfråga som både är bestående och kräver permanenta resurser. Jag tycker de [kommunerna] skjuter ifrån sig ansvaret. Jag har inte sett några chefer och politiker som ställt sig upp och pekat på att kvinnofridsarbetet är ett prioriterat område, sa Mikael Thörn, f.d. projektledare på IVO. Jourerna, och framför allt kvinnor och barn, drabbas av att kommunerna saknar ansvarskänsla, handlingsplaner och rutiner för att tillgodose de mest basala rättigheterna hos de som utsätts för mäns våld. För att belysa att arbetet mot mäns våld mot kvinnor saknar både tillräckliga personella och ekonomiska resurser och inte kan planeras och följas upp på ett bra sätt genomförde Unizon en rad aktiviteter. Bland annat publicerade Unizon debattartiklar, manifesterade, höll möten med partiledare och arrangerade seminarier under Feministiskt Forum, Almedalen och Nordiskt Forum. Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer såg helt annorlunda på sitt uppdrag än många kommuner. Att arbeta mot MC-gäng och annan organiserad brottslighet är peanuts jämfört med att arbeta mot våld i nära relationer, sa hon när hon deltog i vår panel under Nordiskt Forum och på Almedalen med anledning av den sneda resursfördelningen inom Polisen. Eftersom frågan inte varit prioriterad i kommunen belyste Unizon att kvinnojourerna som utför majoriteten av arbetet inte har bidrag stora nog att finansiera verksamheten och inte heller tillsammans med dygnsersättningar täcks kostnader för kärnverksamheten. Olika röster lyftes i debatten under året och flera menade att staten ska ta ett större ansvar. Det saknas resurser i kommunerna. Därför vill vi ge ett årligt grundstöd på 200 miljoner kronor till de ideella kvinnojourerna via kommunerna, sa Rossana Dinamarca (V), på ett av våra seminarier under Nordiskt Forum. Unizons ställningstagande är att kommunerna inte ska undslippa ansvar genom att staten kliver in och finansierar kvinnojourer. I en övergångsfas skulle staten kunna ge kommunerna öronmärkta medel till att utveckla kvinnofridsarbetet och dessa medel skulle vara öronmärkta för just detta och för att utveckla samarbetet med den lokala jouren. Värdegrund före vinst På Unizons extra årsmöte 6 december beslutades om skärpta krav för organisationer som vill bli medlemmar i förbundet. Det antagna förslaget hade arbetats fram av styrelsen inom ramen för det omfattande identitetsarbete som pågick hela året. 14 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

15 De nya medlemskraven innebär att verksamhetens primära drivkraft ska hämtas ur dess värdegrund, att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten, att ett kvalitetsutvecklingsarbete ska bedrivas och att öppenhet ska tillämpas vad gäller bland annat ekonomi, anställningsvillkor och kvalitet. Dessa principer är överordnade associationsform. Också kraven på att verksamheten ska vara partipolitiskt och religiöst obunden och stödja sig på demokratins idéer och inte strida mot principen om alla människors lika värde tydliggjordes. När mycket omkring oss förändras och många röster har åsikter om kvinnofridsområdet blir det viktigt att vi som förbund blir ännu tydligare med vilka vi är och vad vi och våra medlemsjourer står för, sa förbundsordförande Zandra Kanakaris. Vi gör inte det här för att gå med vinst utan för att vi vill att kvinnor och barn ska kunna leva fritt från mäns våld, sa generalsekreterare Olga Persson. Stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor ska inte upphandlas Upphandling av skyddat boende var ett tema för året. Unizon höll en gemensam workshop om upphandling för styrelse och kanslipersonal under Almedalsveckan. Under hösten tog Unizon, efter flera års fördjupning i frågan, ställning mot upphandling för att istället förespråka långsiktiga avtal mellan ideell jour och kommun, som bygger på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet. Ett alternativ som Unizon anser är fullt möjligt enligt rådande EU-lagstiftning och europeiska domar på området. Tyvärr genomfördes två upphandlingar som brast i behovsanalys och genomförande, i Södermanlands län och i Botkyrka kommun, vilka helt hade förbisett att kvinnojourer är den största aktören när det gäller att erbjuda insatsen skyddat boende. 71 procent av landets skyddade boenden drivs av ideella föreningar enligt Socialstyrelsens kartläggning. Dessa jourer har under de senaste årtiondena upparbetat kunskap och erfarenhet om våld och vilket stöd som kvinnor och barn behöver när det lämnar en våldsam man. Upphandlingarna å andra sidan fokuserade främst på skalskydd och bemanning dygnet runt, något våra kvinnojourer kan vittna om inte är det som majoriteten av målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn är i behov av. Unizon menade att kommunerna som upphandlar med de kraven siktar fel. Unizon ansökte som ombud för Sollentuna kvinnojour om överprövning för Botkyrka kommuns upphandling av skyddat boende. Den redan pågående dialog Unizon och SKL hade om upphandling och alternativa avtalsmöjligheter, utökades under 2014 till att även inkludera Socialstyrelsen och Roks. Olga Persson talade på Forums samtal Vad händer när det offentliga och ideella ingår partnerskap? i Almedalen. Unizon Verksamhetsberättelse

16 Publicerad på DN Debatt 17 november Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar I Botkyrka upphandlas just nu kommunens skyddade boende i en marknadsprocess som helt utesluter de kvinnojourer som jobbat med frågan i många år. Gör i stället som i Sigtuna, där ett unikt samarbetsavtal undertecknas i dag, skriver företrädare för Unizon / Sveriges Kvinnooch Tjejjourers Riksförbund, SKR. Anställd personal dygnet runt, året om. Säkerhetsdörrar, säkerhetsfönster, insynsskydd och videoövervakning. Exemplen är hämtade från Botkyrka kommuns kravspecifikation i en pågående upphandling av skyddat boende för våldsutsatta personer. Den långa listan kräver en personaltäthet och storskalighet som helt utesluter ideella kvinnojourer från att delta. Dygnet runt-bemanning och skalskydd är omotiverat för den stora majoriteten kvinnor och barn som bor på skyddat boende. Det kan till och med vara kontraproduktivt i processen att återta makten över sitt eget liv. I stället är stödets kvalitet av högsta vikt. Kvinnojourerna är den aktör som har längst erfarenhet och störst kunskap på området, och kvaliteten på jourernas stöd har lovordats i granskningar. Upprörande nog är Botkyrkas upphandling enbart viktad på pris och inte kvalitet. Den aktör som uppfyller hela kravlistan och är billigast vinner upphandlingen och får uppdraget. I ett svep utesluter alltså kommunen de ideella kvinnojourerna, till förmån för stora vårdkoncerner som Attendo och Capio som är de enda som kan pressa priserna. Frihet från mäns våld är en mänsklig rättighet, en välfärdsfråga och ett samhällsansvar som slås fast i socialtjänstlagen. De allra flesta kommuner tar sitt ansvar genom att samarbeta med ideella kvinnojourer och tjejjourer som arbetar mot mäns våld ur ett maktperspektiv. Till exempel kan socialtjänsten erbjuda kvinnor plats på kvinnojourens skyddade boende och betala per natt. De kan hänvisa kvinnor och tjejer till ideella jourer för stödsamtal och hjälp i vardagen. Kommunen ersätter jouren för enskilda uppdrag eller delfinansierar verksamheten. Det är en kortsiktig, otillräcklig och osäker finansiering. När kommunerna nu vill komma ikapp och ta ett större ansvar gör de det på olika sätt. Ett är att bygga vidare på befintliga samarbeten med ideella jourer och formalisera dessa i avtal. Detta görs allt mer och är välkommet. Rättstryggheten ökar och relationen mellan civilsamhälle och kommun stärks. Ett annat är att initiera offentliga upphandlingar av skyddade boenden i ett försök att pressa in stöd och skydd i den kommunala byråkratin. I dag upphandlas alltifrån grus och maskiner till social omsorg i en ambition att säkra kvalitet, motverka korruption och främja konkurrens. Men är offentlig upphandling rätt sätt att säkra kvalitet för stöd och skydd till kvinnor och barn utsatta för mäns våld? Kunskapen om våld är generellt låg på kommunernas socialförvaltningar och ännu lägre på upphandlingsenheterna. Myndigheten IVO konstaterade tidigare i år att kommunerna saknar mål, kartläggningar och uppföljning för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn, att omsättningen på personalen som arbetar med området är stor, samt att våld i nära relationer inte har varit prioriterat inom socialtjänsten. Grundutbild- 16 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

17 ning om våld saknas i utbildningar för relevanta yrkesgrupper. Mot bakgrund av detta får Botkyrka kommun här agera varnande exempel på hur det kan det gå när lagen om offentlig upphandling (LOU) appliceras på en del av jourernas verksamhet, utan att ansvariga politiker eller chefer övervägt konsekvenserna. Att frågan inte behandlats med större respekt och seriositet är ett tecken på dess låga prioritet. Våldsutsatta kvinnors och barns bästa är centralt för Unizon och våra 120 medlemsjourer. Därför har vi fördjupat oss i regelverken kring offentlig upphandling och under lång tid fört samtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och enskilda kommunledningar. Att frågan om upphandling väcks är en naturlig följd av att det offentliga samhället tar en aktivare roll i att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, ett område som ideella jourer tagit i princip hela ansvaret för i nära 40 år. Att vårt ojämställda samhälle har brustit i att motverka den yttersta konsekvensen av just ett ojämställt samhälle mäns våld mot kvinnor borde inte förvåna någon. Bygget av välfärdssamhället utgick från mannen som norm. Mäns våld mot kvinnor ingick inte i den svenska självbilden och därmed inte i det offentliga samhällets ansvar. I stället fick kvinnor bygga upp ett parallellt, ideellt välfärdssystem för att stötta och skydda kvinnor och barn. I ett svep utesluter alltså kommunen de ideella kvinnojourerna, till förmån för stora vårdkoncerner som Attendo och Capio som är de enda som kan pressa priserna. Decennier av feministiskt påverkansarbete har gett resultat. I dag står det i statens jämställdhetspolitiska mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det råder ingen tveksamhet kring att kommunerna har ansvaret att säkerställa stöd och skydd. Nu ska ett arbete som utförts av det civila samhället sammanfogas med det offentliga. Som alltid när två världar möts krävs lyhördhet och respekt och noggranna konsekvensanalyser. LOU reglerar vilka köp myndigheter måste upphandla (de som överstiger ett så kallat tröskelvärde) och hur en upphandling ska ske. Knäckfrågan är om stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor ska betraktas som ett köp som faller under LOU eller inte. Experter på området är eniga om att det rättsliga läget är oklart. Därför ligger mandatet hos den politiska ledningen. Att konkurrensutsätta kvinnojourerna genom att skapa och stimulera en ny marknad är ett mycket ideologiskt beslut som får stora konsekvenser. Tyvärr har vi den senaste tiden sett flera olyckliga exempel i bland annat Botkyrka kommun och Södermanlands län nio kommuner. Utifrån ovan förda resonemang kommer vi att tillsammans med en av våra kvinnojourer att överklaga Botkyrka kommuns upphandling i förvaltningsrätten. För det finns alternativ. I dag sker en historisk handskakning i Sigtuna mellan kommunstyrelsens ordförande, Lars Bryntesson (S), och Kvinno- och Tjejjouren Sigtunas ordförande, Marie Unander-Scharin, då kommunstyrelsen beslutar om ett så kalllat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Överenskommelsen är den första av sitt slag mellan en kommun och en ideell kvinno- och tjejjour. Den inkluderar en förutsägbar och långsiktigt finansering av jourens grundverksamhet. Kommunen lyfter in kvinno- och tjejjouren i det kommunala välfärdssystemet utan att inskränka på dess roll som självständig civilsamhällesorganisation. Det är ett betydelsefullt erkännande av den särställning jouren alltid har haft. Landets kommuner står nu inför ett vägval: att rasera eller fördjupa relationen med de ideella kvinnojourerna. Att som i Sigtuna sluta ett långsiktigt avtal mellan kvinnojour och kommun, som inkluderar finansiering och är baserat på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet, är att ta ansvar och sätta våldsutsatta kvinnor och barn främst. Zandra Kanakaris, Ordförande Unizon Olga Persson, Generalsekreterare Unizon

18 Opinion och påverkan Unizon stärkte sin expert- och påverkansroll under valåret Vi förde in våra jourers verklighet och kunskap i statliga utredningar och i möten med flera partiledare. Vi kampanjade för att kvinnofrid ska vara en del av välfärden och för ett ökat våldsförebyggande arbete. Under hösten väckte vi frågan om upphandling av stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn på DN Debatt, vilket ledde till en enorm respons och konkreta effekter i flera kommuner. Sverige fick en ny regering och flera av de krav Unizon drivit de senaste åren ingick i regeringsförklaringen, bland annat att fler sexualbrott ska klaras upp, att våldtäktslagstiftningen ska ses över med utgångspunkten att principen om samtycke vid sex är grundläggande, att köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras, att hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas och att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Press, radio och TV Under 2014 drog Unizon medvetet ned på pressarbetet till förmån för det interna arbetet med identitet, varumärke och namnbyte. Unizon syntes och hördes i media två-tre gånger i veckan under 2014, vilket var mindre ofta än under Sammanlagt publicerades 15 debattartiklar, att jämföra med 29 året innan. Artiklarna rörde framför allt kvinnofrid som välfärdsfråga och publicerades i bland annat Dagens Arena, Svenska Dagbladet, ETC, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Debattartiklar 2014 Ett nej är ett nej, men ändå sker det hundra våldtäkter om dagen, Nyheter 24, 16 januari Tjejjourerna livsviktig motvikt till sexistisk reklam, Genusfotografen.se, 13 februari 6 punkter som stärker arbetet mot sexköp, ETC, 22 februari. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, S-kvinnor, Centerkvinnorna m.fl. Kvinnor ska inte behöva jobba gratis, Svenska Dagbladet, 8 mars. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby m.fl. i 15:53-rörelsen Möjligheten att rädda några av dessa kvinnors liv har inte vägts in, Dagens Medicin, 12 mars. Tillsammans med flera forskare, professorer, Barnmorskeförbundet m.fl. Bostadspolitiken central välfärdsfråga, Dagens Arena, 24 mars. Tillsammans med Föreningen Sveriges Socialchefer och Hyresgästföreningen Fotbollen kan inte fortsätta vara en manlig fristad, Svenska Dagbladet, 2 april Förbjud sexköp även utomlands, aftonbladet, 10 juni Dags för kvinnofrid i varje kommun, ETC, 12 juni Kvinnojourerna i högsta grad en välfärdsfråga, Dagens Arena, 30 juni Skärpta straff är inte svaret, ETC, 3 september Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar, Dagens Nyheter, 17 november Satsa mer resurser på att stoppa mäns våld, Dagens Samhälle, 20 november. Tillsammans med MUCF och Män för Jämställdhet Mäns våld mot kvinnor kostar mer än regeringens 100 miljoner, Dagens Arena, 1 december Kvinno- och tjejjourernas önskelista för 2015, Aftonbladet, 29 december 18 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

19 Digitala medier En stor del av Unizons kommunikation, till medlemmar såväl som externa målgrupper, sker via hemsidan och sociala medier. Antalet besökare på Unizons hemsida ökade med 38 procent under 2014 jämfört med 2013, och 74 procent jämfört med De mest lästa texterna var Statistik om våld, Så kan kvinnojouren hjälpa och Om jourerna/ engagera dig. De sociala medier som användes var Facebook, Twitter och Instagram. Antalet följare på förbundets Facebook-sida ökade med 35 procent under året. Mejljouren Unizons styrelse tog 2014 beslutet att avveckla Mejljouren och förmedla stödsökande direkt ut till kvinnojourerna och tjejjourerna i ännu högre grad än tidigare. Mot slutet av året påbörjades arbetet med att gå igenom och kvalitetssäkra de omkring 500 frågor och svar som fanns publicerade på hemsidan, i samband med arbetet med en ny hemsida. Sedan starten 2003 besvarade Mejljouren tusentals mejl från våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Mejljourens svarsgrupp bestod 2014 av sex personer med pågående eller tidigare erfarenhet från arbete på kvinnojour eller motsvarande. Den sista träffen för Mejljouren hölls i Nacka i 6-7 december. Efter ett rekordhögt tryck 2012, med i snitt två frågor om dagen, gjordes Mejljouren mindre synlig på Unizons hemsida Under 2014 besvarades 379 frågor och stödmejl. Majoriteten av frågorna var direkta hjälpfrågor från våldsutsatta tjejer och kvinnor och en mindre andel var frågor från anhöriga. De flesta kontakterna gällde fysiskt och psykiskt våld, separation, ex-partnern, juridik och sexuella övergrepp. Vad ska jag göra? Mot slutet av året påbörjades arbetet med boken Vad ska jag göra? där ett urval av frågor och svar från både Mejljouren och Tjejjouren.se:s frågelåda publicerades. Vad ska jag göra? lanserades i början av Dokumentärfilmer om barn som upplevt våld År 2011 inledde Unizon ett sam arbete med Film and Tell AB kring två dokumentärfilmer om barn och unga som upplevt pappas våld mot mamma. Under 2014 färdigställdes den ena filmen, My life my lesson. Flera testvisningar med publik från bland annat socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och Unizons jourer arrangerades under året innan filmen premiärvisades på dokumentärfilmsfestivalen IDFA i Amsterdam. Andra samarbetspartners i projektet var bland andra Ersta Diakoni, Rädda Barnen och Psykologförbundet. Filmen premiärvisades på svenska biografer PODDJOUREN Under hösten spelade tre avsnitt av Poddjouren in i samarbete med Beppo Ljudproduktion AB. Zandra Kanakaris och Olga Persson samtalade om mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer och vad du som granne kan göra för att ingripa. Remissvar Under året lämnade Unizon svar på remisser avseende: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Dnr /2013) Våld i nära relationer- en folkhälso fråga. Förslag för ett effektivare arbete (SOU 2014: 49) Genomförande av brottsoffer direktivet (Ds 2014:14 ) Departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor (Ds 2014:17) Besökare utanför Unizons tält i Almedalen. Unizon Verksamhetsberättelse

20 Olga Persson vid FN:s högkvarter i New York. Europeisk skyddsorder. Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU (Ds 2014:3) Ökat stöd för underhållsreglering (Ds 2014:27) Även om mamman blir misshandlad är det väl likt förbannat kommunens ansvar att se till att barnen får gå i skolan! Stefan löfven (S) om barn som bor på skyddat boende Partledarmöten Inför riksdagsvalet 2014 bjöd Unizon in partiledarna för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna till ett möte på förbundskansliet. Stefan Löfven (S), Åsa Romson (MP), Jonas Sjöstedt (V), samt dåvarande utbildningsminister Jan Björklund (FP) tackade ja. Mötena fokuserade på kvinnofrid som en välfärdsfråga och hur arbetet bäst finansieras och organiseras, samt behovet av en nationell mobilisering mot mäns våld på alla fronter. Samtliga partiledare visade stort intresse och lovade att föra arbetet vidare. Folkpartiet som då satt i regeringsposition la kort efter vårt möte en proposition om utökat kontaktförbud, som till stor del byggde på diskussionerna under mötet med Unizon. Manifestation mot sexuellt våld 17 januari Efter 2013, ett år av intensiv debatt om sexualbrott och våldtäkt, arrangerade Unizon i början av 2014 en manifestation mot sexuellt våld på Medborgarplatsen i Stockholm. Tillsammans med bland andra Fatta, Föreningen Storasyster, Kvinnors Nätverk och Sveriges Kvinnolobby. Intresset var rekordstort: över personer deltog och lyssnade på tal av bland andra Unizons generalsekreterare Olga Persson, författaren Katarina Wennstam, professor Madeleine Leijonhufvud och demokratiminister Birgitta Ohlsson, samt sång av Emil Jensen, Kristin Amparo med fler. Europa hjärta sexköpslagen 20 februari För att glädjas åt det stora intresset från europeiskt håll att införa sexköpslagar enligt svensk modell arrangerade Unizon en informations- och mobiliseringskväll på hotell Malmen i Stockholm. Bland talarna fanns ambassadörer och ambassadråd från isländska, norska, irländska, tyska, finska, danska, belgiska respektive franska ambassaden i Stockholm som gav uppdateringar om det juridiska läget och debatten om prostitution i varje land. Internationella Brottsofferdagen 22 februari Unizon var medarrangörer till Brottsoffermyndighetens stora konferens IBD i Stockholm tillsammans med BRIS, Rädda Barnen, BOJ, Roks med flera idéburna organisationer. Årets tema Barnet som brottsoffer lockade omkring 400 deltagare från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Unizon höll ett seminarium om föräldracirklar inom Kriminalvården med fokus på våld i nära relationer ur barnens perspektiv. Commission on the status of women mars Unizon deltog i det 58:e mötet för FN:s kvinnokommission (CSW) i New York. Årets tema var framsteg och utmaningar i implementeringen av FN:s milleniemål, med fokus på kvinnor och tjejer. Unizons förhoppning var att CSW skulle enas om att jämställdhet bör bli både ett eget mål genomsyra övriga mål. Förutom att följa förhandlingarna beva- 20 Unizon Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

EN GOD GRUND. Det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg

EN GOD GRUND. Det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg EN GOD GRUND Det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg Rapport efter Rådslag kvinnofrid, februari maj 2008 Jan Herstad, processledare 1 Innehåll Definition av våld... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer