Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil"

Transkript

1 v I detta nummer: Raffchefen har ordet Revisionsstopp Lär känna PMO Ny brandbil Oljeön Raffmästerskap i Golf Raffkryss Preemraff Göteborg Raffchefen har ordet Höstens utmaning Sommaren börjar lida mot sitt slut. Skolorna har startat och man börjar prata om svampplockning, hummerfiske och älgjakt. Mitt intryck är att de flesta är rätt nöjda med sommaren. Jag hoppas att ni fått möjlighet att ladda batterierna inför höstens utmaningar. Höstens stora utmaning för Preemraff är förstås stoppet i Göteborg. Vi skall spendera svindlande 325 MSEK på några få veckor. Säkerhet i första hand Det skall ske på ett säkert sätt samtidigt som vi skall få ut den produktivitet vi planerat för. Vi har planerat stoppet minutiöst och jag vet av erfarenhet vilket engagemang som finns hos alla inblandade. Jag vill ändå betona den oerhörda betydelsen som stoppet har, inte bara för Göteborg, utan för hela Preem. Absolut viktigast är förstås att vi kan genomföra stoppet utan allvarliga olyckor eller bränder. Oavsett det tryck som kommer från alla som vill ha jobben gjorda är det avgörande att ni står upp för säkerheten. Inga genvägar är tillåtna. I andra hand måste vi genomföra stoppet inom den budget vi har. Vi har helt enkelt inte råd med att misslyckas med det. Litet oljebolag Ni har säkert läst de VD-brev som kommit från Michael Löw. I dessa framgår med all önskvärd tydlighet att Preem, och branschen som helhet, har allvarliga lönsamhetsproblem. När intäkterna viker är det helt nödvändigt för oss att begränsa våra utgifter. Hela Preem är förstås berörda av denna process. Preem är i ett internationellt perspektiv ett litet oljebolag. Vi har absolut inte de finansiella muskler som krävs för att vänta och se, som de stora drakarna har. Vi måste därför agera snabbt. För Preemraffs del har vi gjort åtaganden enligt nedan. Detaljerna för hur vi skall genomföra detta kommer att arbetas fram under den kommande månaden Omkostnader minst 12 MSEK under budget. Minskade investeringar 2011 med 15 MSEK i Göteborg och 30 MSEK i Lysekil. Minskade investeringar 2010 och tidigare med 20 MSEK. Affärsplan 2012 Minskade omkostnader med 35 MSEK i Lysekil och 20 MSEK i Göteborg. Minskade investeringar med 25 MSEK i Lysekil och 50 MSEK i Göteborg. Utrymmet för investeringar är därmed 305 MSEK för Lysekil och 60 MSEK för Göteborg. Den relativt höga investeringsnivån för Lysekil beror på behovet av utbytesinvesteringar inför stoppet Full drifttillgänglighet Trots påfrestningarna som uppstår på grund av bemanningsläget under sommaren så har vi haft 100% drifttillgänglighet under hela perioden. Även om lönsamheten varit svag så har vi i alla fall lyckats skrapa fram de pengar som funnits att hämta. Stort tack för det! Per Olsson Lediga tjänster hittar du på Navet/Anslagstavla Just nu: 2 Skiftgående Driftoperatörer/ -tekniker, Area 3 LYR Skiftingenjör/Loadingmaster, Area 1 LYR Vikarierande avdelningschef Säkerhetsavdelningen Raffinerat - Preemraffs personaltidning

2 Revisionsstopp Sommaren och semestern är över för de allra flesta av oss och hösten står för dörren. Med den också Preemraffs största utmaning i år, nämligen revstoppet i Göteborg. Samtliga processanläggningar skall ut för inspektion under stoppet. Vi har cirka 2800 arbetsordrar som skall bearbetas vilket är i storleksordningen 20 % fler är Framförallt är det inspektioner som skall göras men även en hel del katalysatorhantering, underhåll och projekt skall hinnas med. Den 12 september har vi cirka 800 entreprenörer som skall in och börja arbeta på våra anläggningar. Till det kommer all vår egen personal varav ett trettiotal från Lysekil. I tisdags förra veckan samlades vi alla på Arken för en sista avspark så nu kör vi! Stoppet har förberetts under mycket lång tid De senaste tre åren har vi haft regelbundna styrgruppsmöten med stoppledningen. Organisationen har succesivt byggts upp med objektledare och koordinatorer. Till det har alla entreprenader handlats upp under senaste året. Omfattningen är utmanad och diskuterad. Nu gäller det att vi arbetar effektivt och betalar för skruvande istället för väntan. Vi har ett särskilt fokus just på effektivitet för att säkerställa att vi klarar vårt budgetmål. Det finns ingen konflikt mellan pengar och säkerhet men som alltid är det säkerheten som är allra viktigast! Vi måste alla göra vad vi kan för att klara stoppet utan allvarliga incidenter. Lysekil I Lysekil är planeringen för stopp av VDU/ VBU/Synsat i princip klar. Nedsläckningen börjar fredagen den 26 augusti. Även om det ligger i skuggan av Göteborgsstoppet är det otroligt viktigt att vi klarar av det på utsatt tid, inom planerad budget och utan allvarliga incidenter. Mer detaljer på hemsidorna För den som vill studera ovanstående stopp mer i detalj finns det hemsidor för både Göteborg och Lysekil där man finner alla tänkbara detaljer Peter Abrahamsson Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil Torsdagen den 4 augusti kom Kustbevakningen med sitt miljöskyddsfartyg KBV 050 till Preemraff Lysekils hamn för att lossa oljespillet som de pumpat upp från norska fartyget Hamen. 80 kubik lossade de under drygt en timma. Vilket resulterade i 20 kubik ren olja till Preemraff. Oljan som pumpats upp från Hamen var blandad med vatten, därför måste vi separera oljan från vattnet. Oljeblandningen pumpas till våra sloptankar för att sedan separeras, vattnet renas i wwt anläggningen och den rena oljan pumpas slutligen in i bergrummen. Norska fartyget Hamen Samarbete Preemraff har sedan 4 år tillbaka ett samarbete med kustbevakningen där de har en överenskommelse att raffinaderiet ska ta emot det oljespill som kustbevakningen samlar in. Preemraff har specialbyggt kopplingsflänsar till kustbevakningen som passar så att de kan lossa hos oss. Det är första gången det är skarpt läge, berättar Henric Andersson, Skiftingenjör Hamnen. Tidigare har de bara varit här ett par gånger och provkört att det ska fungera att lossa. Kustbevakningen har fått upp det mesta av oljan från Hamens maskinrum. Personal från kustbevakningen Louise Kjellberg

3 Stoppet GOR har förberetts under mycket lång tid Under de senaste tre åren har vi haft regelbundna styrgruppsmöten med stoppledningen. Organisationen har succesivt byggts upp med objektledare, koordinatorer och slutligen har alla entreprenader handlats upp under senaste året. Kick-off. I förra veckan sparkade vi igång stoppets objektledare, samordnare och koordinatorer genom ett välbesökt möte projektmedarbetare lyssnade på anförande från produktionsledningen, underhållsledningen och stoppledningen. Deltagarna informerades om diverse praktiska detaljer kring stoppet och fick dessutom senaste nytt från ledningen. Veckan innan stoppet kommer en liknande kick-off att hållas för entreprenörernas arbetsledning. Detaljerad information om stoppet finns i en broschyr som precis har blivit färdigställd. Dessutom har stoppärmar gjorts iordning för entreprenörernas arbetsledning där mer riktad information ges. Säkerheten är allra viktigast! Vi måste alla göra vad vi kan för att klara stoppet utan allvarliga incidenter. Thomas Hjertenstein Stoppchef RS2011 Full fart i Produkthamnen på LYR I hamnen var det livlig trafik tisdagen den 14 juni. På natten hade svavelfartyget MITROPE förtöjts på kaj 1 och höll på att lasta flytande svavel. Svavlet har en temperatur på drygt 140 grader och all utrustning är byggd för att kunna hantera dessa höga temperaturer. Fartyget MITROPE är specialbyggd för svavellaster, ett av få fartyg som finns i Europa. MITROPE är också ovanligt lång för att kunna hanteras på kaj 1. Fartygets längd är 150 meter och kajen är byggd för 120 meter långa fartyg. För att hantera detta långa fartyg på ett säkert sätt byggdes en extra dykdalb med fender på förkant av kajområdet. Eftersom MITROPE är så lång så inkräktar hennes längd på kaj 2 förtöjningsområde. I praktiken innebar det begränsad längd för fartyg som skall ligga på kaj 2. Maxlängd är annars 230 meter. Full kaj På kaj 4 lastade LPG tankern LADY STEPHANY butan, en tons tanker. ARIS var aviserad till kaj 3. Fartyget är 186 meter långt och skulle lasta HSFO. I och med FO utlastning så innebär det att vi använder lastarm 5 som är längst ut på kajen vilket var positivt i och med avståndet mellan fartygen. ARIS Före ARIS kom till kaj diskuterades förtöjningen med lotsen Per-Olof Berg. Lite av samtalet handlade om hurvida LPG-fartyget skulle bli blockerat när tonnaren togs in till kaj. Några timmar senare förtöjdes ARIS på kaj 3. Till sin hjälp hade lotsen 3 stycken bogserbåtar från Svitzer. Förtöjningen gick LPG tankern LADY STEPHANY mycket bra, från fartyget akter togs 2 stycken springändar (vire) och därefter 2 ändar som blev tvär-eller brest ändar. Slutligen drogs 2 ändar från fartygets vinschar på fördäck som akterändar. Nu var fartyget säkert förtöjt och med god marginal till LPG-fartyget. På kaj 2 låg MAERSK NORDENHAMN och lossade VGO till TK5603. Denna tank används som matningstank till 240-anl. eller 810-anl. På kaj 5 fanns inget fartyg förtöjt under fm. Detta ändrade sig vid lunchtid då TERNVIK förtöjdes. Detta fartyg lastade sen en gasoljeblandning. Lars Melkersson Skiftingenjör Hamnen

4 I artikelserien Lär känna ditt Preem har vi i dag kommit fram till PMO Projektkontoret, som sorterar under IT och där Pamela Seward är chef. Lär känna ditt Preem - PMO Närmast på bild Anna Erling, i bakgrunden Pamela Seward utgör PMO-kontoret på Preem. Det är roligt att jobba i projekt! På Preem finns sedan ungefär ett år tillbaka ett nytt sätt att driva projekt med IT-inriktning inom företaget. För ändamålet har en ny avdelning skapats på Preem som heter PMO. De jobbar enligt modellen Pejl och syftar till att skapa en samordnande organisationsenhet som ska strukturera, stötta och koordinera projekt och projektledare inom Preem. - Bakgrunden till att Preem införde denna nya modell var att det saknades en övergripande modell för projekt med IT-inriktning, säger Pamela Seward. Planering av syfte, mål och tid saknades ofta, vilket ledde till en bristfällig styrning och uppföljning. Vid en analys av förbättringsåtgärder för projekten framkom att en övergripande styrning och en enhetlig modell att arbeta efter för samtliga affärsområden och staber behövdes. Valet blev Pejl som modell och införandet av ett projektkontor (PMO). I början bedrevs PMO-verksamheten med hjälp av konsulter, men i höstas togs beslutet att anställa en person som skulle ta det övergripande ansvaret för PMO och Pamela började på Preem i våras. - I dagsläget är vi två sedan Anna Erling började som koordinator hos mig i juni, säger Pamela. Men min förhoppning är att vi ska kunna växa ytterligare och kanske i en förlängning ha egna projektledare som jobbar under PMO och som kan hjälpa till att driva projekt inom Preem.

5 Nytt arbetssätt nya rutiner Eftersom det är ett nytt arbetssätt för de flesta inom Preem kan vissa uppleva att de kör fast i de nya rutinerna och den administration som följer med Pejl. Men det är inte tanken. Vi finns till här för er! Flera gånger under vårt samtal poängterar Pamela och Anna vikten av att alla som jobbar i projekt med IT-inriktning på Preem ska känna sig hjälpta och inte stjälpta av den nya projektstyrningsmodellen. - Vi vill framför allt förmedla känslan att det är roligt att jobba i projekt! säger Anna. Själv gillar jag verkligen att jobba i projekt, eftersom det är så tydliga ramar; det finns en start, en genomförandefas och ett tydligt slut. När man avslutar projektet kommer den sköna känslan av att man har genomfört något bra och i slutändan kan man sedan mäta och se att man verkligen uppnådde det som var tänkt att åstadkommas. Utmaningar men också möjligheter För att nå ut i Preems organisation står PMO inför stora utmaningar, men Pamela ser förbättringspotential. - På kort sikt kommer det säkert att bli jobbigare för många att jobba enligt den nya modellen, säger hon. Men på en längre sikt kommer man förhoppningsvis att inse fördelarna med att alla jobbar och rapporterar enligt samma struktur. Det kommer att underlätta hela arbetet; från förstudie till måluppföljning. Anna fyller i, - Vi på PMO vill få upp projekttänket på Preem. Att jobba i projekt är tillfredsställande och himla kul! Vi vill hjälpa alla projektledare på Preem att bana väg för lyckade projekt och det är vårt jobb att, inte bara stödja, utan också inspirera så att projekten blir lyckade. PMO har också gemensamma PMO-forum där projektledarna kan samlas och utbyta erfarenheter. - Det är ett jättebra tillfälle för alla som driver projekt att samlas och att diskutera vilka problem som finns och vilka utmaningar de har ställts inför, säger Pamela. På så sätt kan vi lära av varandra och på sikt bli ännu bättre på att driva projekt på Preem. Text och bild: Anna Lassen Räddningstjänsten LYR provar nya brandbilen Tisdagen den 5 juni testade Räddningstjänsten på Preemraff LYR sin nya brandbil, till deras hjälp fanns personer från Sala Brand med för att göra de sista justeringarna. Den nya brandbilen ersätter den gamla bilen 329 som var byggd Vansbrosimningen 1000 m rakt fram i en älv. Det var vad tredje deltävlingen av tjejklassikern bestod av. Alla av oss kom i mål och vi tyckte att det här var det enklaste hittills. Då får vi väl tillägga att vi hade ett otroligt fint väder, varmt i vattnet och det var inte mycket till motströms heller. Fantastiska förutsättningar med andra ord. Det som var lite jobbigt var att det var ingen ordning bland simmarna vad gäller spårval. Här var det inte tal om att det var omkörning till vänster utan här simmandes det i princip hur som helst så man fick sig lite törnar på vägen och en och annan kallsup. Otroligt snygga var vi också i våra badmössor. Varje startgrupp bestod av ca 200 simmare och alla grupper hade olika färg på mössorna och vår grupp hade gröna, inte riktigt min färg kanske men det fungerade ändå. Vi kommer nu att avsluta tjejklassikern i slutet av september då Lidingö Tjejlopp skall Sala Brand heter företaget som byggt brandbilen, som är en specialbyggd industribrandbil. Bilen har en vattentank på 4000 liter plus en skumtank på liter, vatten och skumkanonen som sitter på taket har en kapacitet på 7000 liter/minut vid 10 bar. Kanonen kan styrs med pekskärm från hytt, pumpskåpet samt bakskåp. Från vänster: Sara Ljung, Susan Patriksson, Erika Wikström, Helena Christenson, Helene Adolfson och Yvonne Jerrebäck springas. Därefter är vi några som kommer att försöka att göra en halvklassiker och helklassikern nästa år och då vill vi ha med oss fler tjejer. Är det så att just du är sugen på att hänga med så kontakta mig senast den 8 september. Susan Patriksson

6 Besök på Oljeön i Ängelsberg Fabriken på Oljeön. På Oljeön i sjön Åmänningen finns världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Det byggdes 1875 av Pehr August Ålund för tillverkning av bland annat fotogen för belysning. Preem äger detta världsberömda industriminne och arrenderar ut det till Fagersta Kommun som sköter verksamheten. Raffinaderiet är öppet för besökare under sommaren med guidade visningar. Tusentals besökare kommer varje år för att begrunda ett av oljeerans tidigaste försök att omvandla olja till 1900-talets mest betydelsefulla energislag och grubbla över gåtan hur ett oljeraffinaderi kunde hamna på denna plats. Preem. Vilken idyll och strålande väder hade vi. Engelsbergs Oljefabrik AB Efter kaffet tog Lars med oss på en rundvandring runt hela Oljeön och visade oss raffinaderiet. Det är verkligen värt ett besök. Tänk att mitt i Bergslagen komma på tanken att bygga ett oljeraffinaderi i slutet av 1800-talet. Då får man inte backa för svårighet och det gjorde inte Ålund heller. Efter många experiment på egen hand startade han bygget och 1876 kom det rök ur den 15 meter höga skorstenen. Han använde ångdestillation och kunde därmed ta vara på i stort sett alla produkter som finns i råoljan. Råoljan köptes från Pennsylvania och fraktades i trätunnor över Atlanten till Stockholm och vidare på Strömsholms kanal, på hästkärror och till slut på fartyg igen till Oljeön i sjön Åmänningen. Där lade båtarna till vid en brygga och oljefaten rullades iland och fördes till speciella källare för förvaring. Staten var inblandad redan då och för att tillfredsställa kraven på hög säkerhet fanns en kronobetjänt som hade hand om nycklarna till råoljekällarna. Raffinaderiet kom till slut upp i en produktion av 200 ton per år vilket motsvarar ca 1500 fat. Som mest fanns det 20 fast anställda och ett antal säsongsarbetare på ön. Detta var den tid då fotogenlampan hade kommit till de svenska hemmen och det gick att ha ljus även på kvällarna. Ålund visste att marknaden fanns och att hans produkter skulle behövas. Från Engelsbergs Oljefabrik kom nu fotogen, gasolja, lysolja, maskin- och vagnsoljor, paraffin, rem- och läderoljor och lädersmörja som såldes över hela landet. Oljehistoria Fabriken var idrift från i olika omfattning. I mitten av 20-talet började företaget gå allt sämre pga dåliga råvaror och hård konkurrens. Då arbetade bara fyra personer på ön. Ålunds epokgörande pionjärarbete hade sprungits ifrån av tiden. Axel Ax:son Johnson köpte både järnbruket och Oljeön i Ängelsberg Han hade stort intresse för teknik- och kulturhistoria och ville bevara järnbruksanläggningen och den gamla Besöket på Oljeön Den 26 juli 2011 hade jag glädjen att få besöka Oljeön på inbjudan av Lars M Larsson och hans fru Karin. Lars är son till den sista Vd:n på Oljeön. Ulf Kuylenstierna, nyligen pensionerad från Raffinaderiutvecklingen, var också med tillsammans med sin fru Britta. Vi anlände till Ängelsberg vid 14-tiden och checkade in på STFs Vandrarhem Ängelsberg/ Tallbacka. Sedan promenerade vi ner till färjan Petrolia som tar besökare över till Oljeön. Det tog knappt 10 minuter för kapten Malin Andersson att köra över oss till ön och vår guide Lars M Larsson stod på andra sidan och väntade. Han är nu 93 år och fortfarande pigg som en mört och arbetar entusiastiskt för Oljeön och Bruket i Ängelsberg. Fru Karin väntade med kaffe och blåbärspaj med grädde framför det bostadshus som Larssons hyr av Här sitter Karin och Lars Larsson utanför huset på Oljeön. Lars är Preem-stylad dagen till ära! Larssons hyr av Preem men har även lägenhet i Ängelsberg. Det fi nns nämligen ingen elektrisk ström på ön. Här är det oljelampor som gäller, säger Lars, men tillägger att han faktiskt har skaffat en liten solcellsdriven lampa också!

7 herrgården. Det gällde även oljefabriken även om det tog många år innan den började restaureras. På 50-talet gjordes omfattande dokumentation och upprustning men det dröjde ända till 1975 innan oljefabriken med tillhörande byggnader förklarades av riksantikvarien som byggnadsminne. Sedan 1990 äger Preem Oljeön och har tagit på sig ansvaret för att renovera alla byggnader på ön. Det arbetet pågår nu. Anläggningen ingår i Ekomuseum Bergslagen. Gör ett besök på Oljeön! Vi på Preem äger en unik del av världens och Sveriges oljehistoria och det skall vi vara stolta över. Åk till Ängelsberg och se Oljeön och även järnbruket. Det är bara 40 mil från Göteborg eller Lysekil och 16 mil från Stockholm. Öppet maj september. Fagersta Turism hjälper gärna privatpersoner och grupper med information om mat, fika och boende, samt om andra aktiviteter i och omkring Ängelsberg. Vi var där i två dagar och bodde bra och bekvämt på vandrarhemmet där det även finns konferensmöjligheter. På kvällen fick vi avnjuta en god middag på Nya Serveringen med hänförande utsikt över Oljeön i sällskap av Lars och Karin Larsson, Anna Kuylenstierna Miljö- och byggnadschef Västmanland- Dalarna och flera av guiderna på Oljeön. Mycket trevligt och entusiastiskt sällskap! Böcker och ny fin hemsida! Om du vill veta mera så finns det ett bokhäfte där man kan läsa historien om den galne bonden som blev oljefabrikör. Det heter Oljeön i Ängelsberg och producerades av informationsavdelningen på Preem 1997 i samarbete med frilansjournalisten Urban Nilmander. Nu finns också en nyutkommen bok Oljeön som skrivits av Karin och Lars dotter Kersti. Den kan köpas i Ängelsberg eller via Oljeöns nya fina hemsida Evelyn Eliasson Så här raffi nerades oljan på Oljeön. Tekniken i ett modernt raffi naderi skiljer sig egentligen inte mycket från den ursprungliga anläggningen på Oljeön.

8 Raffmästerskap i golf GOR Den 15 juni 2011 spelades årets Raffmästerskap i golf för GOR på Vallda GK. Vi var 15 stycken glada golfare som skulle göra upp om den mycket prestigefyllda titeln denna fina men något blåsiga dag. Vinnare Bästa av alla var Lennart Karlsson som spelade mycket stabilt i blåsten och hade 74 slag netto. Stort Grattis! Tvåa kom Bert-Ove Olofsson på 77 slag och trea kom John Linkruus på 80 slag. Längsta drive hade Anders Eriksson på hål 12 och närmast flagg kom Kenneth Johansson på hål 15. Vi vill även passa på att tacka de konsulter som var med och sponsrade tävlingen med massa fina priser. Tomas Åström Från vänster ser vi Lennart Karlsson som gratuleras till segern av Tomas Åström. Bengt-Erik Johansson i pension 31 augusti gör Bengt-Erik Johansson på laboratoriet sin sista arbetsdag efter 32 år på Preemraff Lysekil. Bengt-Erik har under sina år på Raffinaderiet arbetat i WWT, Hamnen, Tankfältet och i Kontrollrummet på dåvarande Area 4/5, de senaste 20 åren har han spenderat på Laboratoriet. Där började han som lab. assistent några år och fortsatte sedan med att ta hand om instrumentparken på laboratoriet. Några arbetsbesök på laboratoriet vid vårt systerraff i Marocko, SAMIR har också hunnits med. Fackligt engagerad Under sina år på Raffet har Bengt-Erik även varit facklig representant i Unionen. Arbetat i europeiska kommittéer och arbetsgrupper där man arbetar för att förbättra analysmetoder och skriva nya, bl.a. en generell metod för att bestämma Cetantal på dieselbränsle. Vad händer nu? Efter pension ska Bengt-Erik sysselsätta sig med golf, vandra, åka skidor och se sig om i världen om hälsan och kassan så tillåter. Louise Kjellberg Konstutställning LYR Monica Gallon som ställer ut 29/8 16/9. Monica är från Mariestad och jobbar i textil. Konstklubben Raffael

9 Påminnelse anmälan till Raffmästerskapet i golf LYR Missa inte att anmäla dig till Preemraffmästerskapen LYR i golf 2011 på Sotenäs GK söndagen den 4 september. Förhandsinformation har skickats ut till kända golfare i Lysekil via mail. Tävlingen är öppen även för golfare från Göteborgsraffet och entreprenörer/konsulter LYR efter inbjudan. Anmälan ska ske till Peter Cohlman ankn 3218 eller Lennart David Davidsson ankn 3211 senast måndag den 29 augusti. Anmälan kan även mailas till eller Vid anmälan ska golf-id anges. För entreprenörer/konsulter ska även företag och vår kontaktperson som stått för inbjudan anges. Share Point Tisdagen den 28 juni 2011 besökte Claes-Håkan Johansson, Chef IT Preem och två representanter från IT -företaget Know IT Preemraff Lysekil för att berätta om programvaran SharePoint. Vad är SharePoint? SharePoint består av smarta och användarvänliga webbapplikationer som kan skapa grunden för det dagliga arbetet. I portalen integreras applikationer och tjänster för att hantera dokument, e-post, ärenden, processer och mycket mer. Vilket också innebär att alla medarbetare har tillgång till information och arbetsuppgifter oavsett tid och rum. När kommer det? Nu i höst ska KL ta beslut angående det nya intranätet, som är byggt i SharePoint och blir det ett positivt resultat kommer programmet förmodligen kunnat rullas ut efter årsskiftet. Många kommer att känna igen sig i programmet då det ser ut som Office 2010 i menyer. Korphockey Redovisning testar just nu SharePoint som ett pilotprojekt. Vill du läsa mer om SharePoint: default.aspx Louise Kjellberg Är du intresserad att vara med? Hör av dig till Jan Sundin, El-avdelningen ank Vill du bara vara med och testa någon gång så är det helt okej. Utrustning finns att låna. Välkommen! Jan Sundin Varför SharePoint på Preem? Funktionerna i SharePoint kommer att samverka till att Preem snabbt kan uppfylla föränderliga affärsbehov. Med SharePoint kan de anställda dela med sig av idéer och expertis, skapa anpassade lösningar för specifika behov och hitta rätt affärsinformation vilket kan vara ett bra verktyg inför beslut som ska fattas. Vad kan programmet användas till? På Preem kommer SharePoint kunna användas till mycket, där ett urplock är dokument och ärendehantering, projekthantering, webbpublicering, digital blanketthantering. En ny del i programmet kallas Record Management, vilket innebär att man kan lägga upp att dokumentet ska sparas för dokumentation i 10 år och då låses det för redigering efter en viss tid. En annan del är digital blanketthantering i InfoPath, där du skapar blanketter och kan ange vilka fält som måste fyllas i. Här kan även blanketterna publiceras(skickas) till Outlook och kommer då som en länk till de personer som ska fylla i blanketten eller bör ha vetskap om att innehållet i blanketten har ändrats. Korphockey har en lång och fi n tradition på raffi naderiet! Här är en bild på ett starkt lag från BP-tiden. Personerna på bilden är fr vänster stående: Tommy Sondell, Sten Malmroth?, Lars-Göran Enblom, Jarle Barman, Anders Burge. Fr. vänster på knä: Leif Mellberg, Bo Konradsson och Jan Åkerman.

10 Sluttampen av seglingsveckan Lysekil Women s match är avslutat för i år och efter en hård kamp mot 2009 års vinnare, australiensiskan Nicky Souter, tog danskan Camilla Ulrikkeholm hem vinsten. Under seglingsveckan hade vi 6400 besök i Preemmontern, 1124 personer deltog i vår tävling och svarade på frågor om Evolution Diesel. Vi delade ut 5300 glassar och drickor i värmen till besökare. Vi delade även ut 1000 nyckelringar. Gratis konserter Inte nog med detta bjöd Preem på två gratiskonserter. På onsdagen trotsade 4000 personer regnet och kom till Havsbadsparken för att se Daniel Adams Ray. På torsdagen var Preemdagen då 230 Preemvärdar och deras gäster samlades för att under dagen prova på att segla, besöka OLYMPUS, titta på seglingarna och mycket, mycket mer. På kvällen kom 4500 personer för att se Lisa Miskowsky uppträda i Havsbadsparken. Vi hade en fantastiskt lyckad vecka med mestadels sol, vindar och framförallt har vi haft fantastiskt duktiga och glada medarbetare som ställt upp och arbetat i montern under veckan. Ett stort tack till er. T.h: Vinnarlaget av Lysekil Women s match 2011 Nedan: Olympus påväg till Anderssons Kaj. Louise Kjellberg Räddningstjänsten visade upp sin nya brandbil Dagen till ära tog Räddningstjänsten på Preemraff LYR chansen att visa upp sin nya brandbil och berätta om sin verksamhet på Anderssons Kaj. Det var väldigt uppskattat från allmänheten. Medan de äldre passade på att ställa frågor till brandmännen fick barnen vara med och trycka på knapparna. 200 plasthjälmar delades ut till de först besökande barnen. Det var fullt upp hela dagen berättar Robin Flink och Joakim Celander som representerade Räddningstjänsten under dagen. Louise Kjellberg

11 Miljöstationer för insamling av glas och porslin På senare tid har det tyvärr inträffat flera skärskador på Preemraff. En av skadorna orsakades av en trasig glasburk i en vanlig soppåse. Händelserna har resulterat i sjukhusbesök och frånvaro från arbetet. Grattis Ett stort grattis till Andreas Hansson, E-skiftet Area 3 LYR som har blivit pappa till Lukas 3600 gram och 52 cm lång. Fredrik Thorngren Stort grattis från C-skift till Thomas Custhag som fick sitt tredje barn den 21 juli. Det blev en liten flicka på 3650 gr och 52 cm. Allt gick bra! Mikael Virta Skiftchef C-skift, GOR Företaget ser mycket allvarligt på detta och skall snarast ordna miljöstationer så att ingen någonsin behöver lägga trasigt glas i vanliga papperskorgar eller soppåsar. Fram till dess att miljöstationerna är ordnade ombeds alla att lägga allt glas i de orangefärgade containrar som står till höger om ingången till Labb märkta Renova. Säljes på anbud Till salu Thomas Jonsson Underhållschef GOR Matbord Ek, 95 x 140. Endast 1 år gammalt. Pris 1700:- Kontakta Patrik Eld R/S 3238 eller mobil Tack Jag vill tacka företaget, facket Ledarna för den fina presenten på min högtidsdag. Stor Tommy Karlsson UKOP LYR Ett stort tack till företaget och arbetskamraterna för all uppvaktning i samband med min pensionering. Tomas Vilcek Stort tack till arbetskamraterna, företaget och IF Metall för uppvaktning i samband med min pensionering. Lennart Soten Karlsson Hjärtligt tack till alla för uppvaktningen då jag motvilligt fyllde 50 år. Mats Olofsson LYR Rex Storebro Snabbsvarv VF 140 Årsmodell: ca 1975 Har stått i verktygsförrådet i många år, har gått snällt. Säljes pga utrymmesbrist Vidare information kan fås av Peter Johnsson eller Hans Olsson, Mekverstad Anbud lämnas till Kenny Erlandsson, Inköp senast 2 september, märk kuvertet svarv eller via mail: Rätt lösning till förra raffkrysset.

12 Raffkryss vecka Här kommer ett nytt raffkryss. Lös korsordet när du har rast eller är ledig. Det är bra för hjärnan, och för samarbetet om du löser det tillsammans med någon. Jag vill ha in många svar från både LYR och GOR! De lyckliga vinnarna av raffkrysset v är Pia Smith/Thomas Alfredsson B-skift Hamn Area 1 LYR, Madelene Ekvall - Inköp GOR och Allan Andersson - Pensionär. Ett stort grattis till alla fyra! Skicka den rätta lösningen till Evelyn Eliasson GOR senast 19/9. Lottdragning kommer att ske bland de rätta svaren. Vinnarna publiceras i Raffinerat v Lycka till! /Evelyn Lösningen insänd av: Raffinerat - Preemraffs personaltidning Redaktörer: tel 3094 och tel 4005

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Dagarna korta men kvällarna långa Nu när mörkret kryper på så gäller det att nyttja dagarna, det är det många som gör på helgerna. Men, tack vare engagemang så fortsätter vi på kvällarna, både i garage

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00 NNBF STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet Inbjudan till Föreningsmöte Presentation av Fyrklöverns Arbetsgrupp JUL HOS PATRIK Freja Musikteater Adventssamkväm

Läs mer

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön.

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. Grövelsjön 2016. Söndag 11/9-2016. 14 elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. I dag åkte vi buss. Efter ett tag stannade vi och pausade. Vi åt på Mac Donalds. Det var

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 I mitten av augusti anordnades en internationell Bokbussfestival i Åbo, Finland, i samband med att den finska bokbussverksamheten firade 50-årsjubileum. Festivalen organiserades

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem.

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem. Geråscupen 2010 Denna strålande höstdag 9 oktober drog våra brottare österut för ännu en kamp i den ädla sporten brottning. Vi möttes några timmar efter skymningen vid Geråshallen. Solen sken som den bästa

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Myrf j ord BestKust Feskarna 2010

Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Myrf j ord BestKust Feskarna 2010 Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Myrf j ord 2010 BestKust Feskarna 2010 Innehåll Årets havsfiskeresor till Norge började med Carlundarna åkte till Rörvik, vidare åkte vi några till Sognefjord

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Utdrag från Självskattnings- och bedömningsmaterial

Utdrag från Självskattnings- och bedömningsmaterial Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Framtaget av lärargruppen inom projekt ArbetSam hösten 2011 våren 2012 Handledare:

Läs mer

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Sida 1 av 8 Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Söndagen den 2 april samlades 23 förväntansfulla golfare på World of Golf för att med Olkaresors golfbuss från Brännö ta sig till

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan Spanskastöd Spanskstöd - onsdagar i sal 401 mellan 14.30 och 15.30 Måndagar kl. 15.00-16.00 i sal 505. Alla som vill är välkomna. Hälsningar Boel Nohre Carlsten Mattecentrum på skolan Mattecentrum har

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 13 juli - onsdag 9 augusti

barnhemmet i muang mai torsdag 13 juli - onsdag 9 augusti barnhemmet i muang mai torsdag 13 juli - onsdag 9 augusti Vi har haft några lugna, sköna, hektiska veckor. Mycket vardag och lek, utbildning med Save the Children UK, middag med justitieministerns fru

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Äventyrsklubben 14.30 16.00 Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT Blandade resultat Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och träning/tävling.

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 24 juni - fredag 1 juli

barnhemmet i muang mai fredag 24 juni - fredag 1 juli barnhemmet i muang mai fredag 24 juni - fredag 1 juli Det har hänt mycket den senaste veckan. Vi har firat midsommar. Bridget Delay från Unicef har jobbat med oss i två dagar. Mitt i Hjärtat och Happy

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

Union Island Tobago Cays - Bequia 2010-01-26 2010-02-05

Union Island Tobago Cays - Bequia 2010-01-26 2010-02-05 Union Island Tobago Cays - Bequia 2010-01-26 2010-02-05 Jaha då var vi i ett nytt land, Sant Vincent o Grenadines. Första anhalt är Union Island. Ön har två ankringsvikar. Vi ligger i Clifton som skyddas

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 Fem veckor sedan sist, fem veckor fyllda med massor av roliga saker som vi vill dela med oss både som har hänt här och i Sverige och hela

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Oktober 2012. Sumpsk n

Oktober 2012. Sumpsk n Oktober 2012 Sumpsk n Ledaren Sprint-SM som stor succé Så här skrev jag i våras inför sprint-sm. Tävlingsledaren Super-Pär Jonsson går på som en furie och kommer att se till att Strömvallen blir en riktig

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer