Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil"

Transkript

1 v I detta nummer: Raffchefen har ordet Revisionsstopp Lär känna PMO Ny brandbil Oljeön Raffmästerskap i Golf Raffkryss Preemraff Göteborg Raffchefen har ordet Höstens utmaning Sommaren börjar lida mot sitt slut. Skolorna har startat och man börjar prata om svampplockning, hummerfiske och älgjakt. Mitt intryck är att de flesta är rätt nöjda med sommaren. Jag hoppas att ni fått möjlighet att ladda batterierna inför höstens utmaningar. Höstens stora utmaning för Preemraff är förstås stoppet i Göteborg. Vi skall spendera svindlande 325 MSEK på några få veckor. Säkerhet i första hand Det skall ske på ett säkert sätt samtidigt som vi skall få ut den produktivitet vi planerat för. Vi har planerat stoppet minutiöst och jag vet av erfarenhet vilket engagemang som finns hos alla inblandade. Jag vill ändå betona den oerhörda betydelsen som stoppet har, inte bara för Göteborg, utan för hela Preem. Absolut viktigast är förstås att vi kan genomföra stoppet utan allvarliga olyckor eller bränder. Oavsett det tryck som kommer från alla som vill ha jobben gjorda är det avgörande att ni står upp för säkerheten. Inga genvägar är tillåtna. I andra hand måste vi genomföra stoppet inom den budget vi har. Vi har helt enkelt inte råd med att misslyckas med det. Litet oljebolag Ni har säkert läst de VD-brev som kommit från Michael Löw. I dessa framgår med all önskvärd tydlighet att Preem, och branschen som helhet, har allvarliga lönsamhetsproblem. När intäkterna viker är det helt nödvändigt för oss att begränsa våra utgifter. Hela Preem är förstås berörda av denna process. Preem är i ett internationellt perspektiv ett litet oljebolag. Vi har absolut inte de finansiella muskler som krävs för att vänta och se, som de stora drakarna har. Vi måste därför agera snabbt. För Preemraffs del har vi gjort åtaganden enligt nedan. Detaljerna för hur vi skall genomföra detta kommer att arbetas fram under den kommande månaden Omkostnader minst 12 MSEK under budget. Minskade investeringar 2011 med 15 MSEK i Göteborg och 30 MSEK i Lysekil. Minskade investeringar 2010 och tidigare med 20 MSEK. Affärsplan 2012 Minskade omkostnader med 35 MSEK i Lysekil och 20 MSEK i Göteborg. Minskade investeringar med 25 MSEK i Lysekil och 50 MSEK i Göteborg. Utrymmet för investeringar är därmed 305 MSEK för Lysekil och 60 MSEK för Göteborg. Den relativt höga investeringsnivån för Lysekil beror på behovet av utbytesinvesteringar inför stoppet Full drifttillgänglighet Trots påfrestningarna som uppstår på grund av bemanningsläget under sommaren så har vi haft 100% drifttillgänglighet under hela perioden. Även om lönsamheten varit svag så har vi i alla fall lyckats skrapa fram de pengar som funnits att hämta. Stort tack för det! Per Olsson Lediga tjänster hittar du på Navet/Anslagstavla Just nu: 2 Skiftgående Driftoperatörer/ -tekniker, Area 3 LYR Skiftingenjör/Loadingmaster, Area 1 LYR Vikarierande avdelningschef Säkerhetsavdelningen Raffinerat - Preemraffs personaltidning

2 Revisionsstopp Sommaren och semestern är över för de allra flesta av oss och hösten står för dörren. Med den också Preemraffs största utmaning i år, nämligen revstoppet i Göteborg. Samtliga processanläggningar skall ut för inspektion under stoppet. Vi har cirka 2800 arbetsordrar som skall bearbetas vilket är i storleksordningen 20 % fler är Framförallt är det inspektioner som skall göras men även en hel del katalysatorhantering, underhåll och projekt skall hinnas med. Den 12 september har vi cirka 800 entreprenörer som skall in och börja arbeta på våra anläggningar. Till det kommer all vår egen personal varav ett trettiotal från Lysekil. I tisdags förra veckan samlades vi alla på Arken för en sista avspark så nu kör vi! Stoppet har förberetts under mycket lång tid De senaste tre åren har vi haft regelbundna styrgruppsmöten med stoppledningen. Organisationen har succesivt byggts upp med objektledare och koordinatorer. Till det har alla entreprenader handlats upp under senaste året. Omfattningen är utmanad och diskuterad. Nu gäller det att vi arbetar effektivt och betalar för skruvande istället för väntan. Vi har ett särskilt fokus just på effektivitet för att säkerställa att vi klarar vårt budgetmål. Det finns ingen konflikt mellan pengar och säkerhet men som alltid är det säkerheten som är allra viktigast! Vi måste alla göra vad vi kan för att klara stoppet utan allvarliga incidenter. Lysekil I Lysekil är planeringen för stopp av VDU/ VBU/Synsat i princip klar. Nedsläckningen börjar fredagen den 26 augusti. Även om det ligger i skuggan av Göteborgsstoppet är det otroligt viktigt att vi klarar av det på utsatt tid, inom planerad budget och utan allvarliga incidenter. Mer detaljer på hemsidorna För den som vill studera ovanstående stopp mer i detalj finns det hemsidor för både Göteborg och Lysekil där man finner alla tänkbara detaljer Peter Abrahamsson Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil Torsdagen den 4 augusti kom Kustbevakningen med sitt miljöskyddsfartyg KBV 050 till Preemraff Lysekils hamn för att lossa oljespillet som de pumpat upp från norska fartyget Hamen. 80 kubik lossade de under drygt en timma. Vilket resulterade i 20 kubik ren olja till Preemraff. Oljan som pumpats upp från Hamen var blandad med vatten, därför måste vi separera oljan från vattnet. Oljeblandningen pumpas till våra sloptankar för att sedan separeras, vattnet renas i wwt anläggningen och den rena oljan pumpas slutligen in i bergrummen. Norska fartyget Hamen Samarbete Preemraff har sedan 4 år tillbaka ett samarbete med kustbevakningen där de har en överenskommelse att raffinaderiet ska ta emot det oljespill som kustbevakningen samlar in. Preemraff har specialbyggt kopplingsflänsar till kustbevakningen som passar så att de kan lossa hos oss. Det är första gången det är skarpt läge, berättar Henric Andersson, Skiftingenjör Hamnen. Tidigare har de bara varit här ett par gånger och provkört att det ska fungera att lossa. Kustbevakningen har fått upp det mesta av oljan från Hamens maskinrum. Personal från kustbevakningen Louise Kjellberg

3 Stoppet GOR har förberetts under mycket lång tid Under de senaste tre åren har vi haft regelbundna styrgruppsmöten med stoppledningen. Organisationen har succesivt byggts upp med objektledare, koordinatorer och slutligen har alla entreprenader handlats upp under senaste året. Kick-off. I förra veckan sparkade vi igång stoppets objektledare, samordnare och koordinatorer genom ett välbesökt möte projektmedarbetare lyssnade på anförande från produktionsledningen, underhållsledningen och stoppledningen. Deltagarna informerades om diverse praktiska detaljer kring stoppet och fick dessutom senaste nytt från ledningen. Veckan innan stoppet kommer en liknande kick-off att hållas för entreprenörernas arbetsledning. Detaljerad information om stoppet finns i en broschyr som precis har blivit färdigställd. Dessutom har stoppärmar gjorts iordning för entreprenörernas arbetsledning där mer riktad information ges. Säkerheten är allra viktigast! Vi måste alla göra vad vi kan för att klara stoppet utan allvarliga incidenter. Thomas Hjertenstein Stoppchef RS2011 Full fart i Produkthamnen på LYR I hamnen var det livlig trafik tisdagen den 14 juni. På natten hade svavelfartyget MITROPE förtöjts på kaj 1 och höll på att lasta flytande svavel. Svavlet har en temperatur på drygt 140 grader och all utrustning är byggd för att kunna hantera dessa höga temperaturer. Fartyget MITROPE är specialbyggd för svavellaster, ett av få fartyg som finns i Europa. MITROPE är också ovanligt lång för att kunna hanteras på kaj 1. Fartygets längd är 150 meter och kajen är byggd för 120 meter långa fartyg. För att hantera detta långa fartyg på ett säkert sätt byggdes en extra dykdalb med fender på förkant av kajområdet. Eftersom MITROPE är så lång så inkräktar hennes längd på kaj 2 förtöjningsområde. I praktiken innebar det begränsad längd för fartyg som skall ligga på kaj 2. Maxlängd är annars 230 meter. Full kaj På kaj 4 lastade LPG tankern LADY STEPHANY butan, en tons tanker. ARIS var aviserad till kaj 3. Fartyget är 186 meter långt och skulle lasta HSFO. I och med FO utlastning så innebär det att vi använder lastarm 5 som är längst ut på kajen vilket var positivt i och med avståndet mellan fartygen. ARIS Före ARIS kom till kaj diskuterades förtöjningen med lotsen Per-Olof Berg. Lite av samtalet handlade om hurvida LPG-fartyget skulle bli blockerat när tonnaren togs in till kaj. Några timmar senare förtöjdes ARIS på kaj 3. Till sin hjälp hade lotsen 3 stycken bogserbåtar från Svitzer. Förtöjningen gick LPG tankern LADY STEPHANY mycket bra, från fartyget akter togs 2 stycken springändar (vire) och därefter 2 ändar som blev tvär-eller brest ändar. Slutligen drogs 2 ändar från fartygets vinschar på fördäck som akterändar. Nu var fartyget säkert förtöjt och med god marginal till LPG-fartyget. På kaj 2 låg MAERSK NORDENHAMN och lossade VGO till TK5603. Denna tank används som matningstank till 240-anl. eller 810-anl. På kaj 5 fanns inget fartyg förtöjt under fm. Detta ändrade sig vid lunchtid då TERNVIK förtöjdes. Detta fartyg lastade sen en gasoljeblandning. Lars Melkersson Skiftingenjör Hamnen

4 I artikelserien Lär känna ditt Preem har vi i dag kommit fram till PMO Projektkontoret, som sorterar under IT och där Pamela Seward är chef. Lär känna ditt Preem - PMO Närmast på bild Anna Erling, i bakgrunden Pamela Seward utgör PMO-kontoret på Preem. Det är roligt att jobba i projekt! På Preem finns sedan ungefär ett år tillbaka ett nytt sätt att driva projekt med IT-inriktning inom företaget. För ändamålet har en ny avdelning skapats på Preem som heter PMO. De jobbar enligt modellen Pejl och syftar till att skapa en samordnande organisationsenhet som ska strukturera, stötta och koordinera projekt och projektledare inom Preem. - Bakgrunden till att Preem införde denna nya modell var att det saknades en övergripande modell för projekt med IT-inriktning, säger Pamela Seward. Planering av syfte, mål och tid saknades ofta, vilket ledde till en bristfällig styrning och uppföljning. Vid en analys av förbättringsåtgärder för projekten framkom att en övergripande styrning och en enhetlig modell att arbeta efter för samtliga affärsområden och staber behövdes. Valet blev Pejl som modell och införandet av ett projektkontor (PMO). I början bedrevs PMO-verksamheten med hjälp av konsulter, men i höstas togs beslutet att anställa en person som skulle ta det övergripande ansvaret för PMO och Pamela började på Preem i våras. - I dagsläget är vi två sedan Anna Erling började som koordinator hos mig i juni, säger Pamela. Men min förhoppning är att vi ska kunna växa ytterligare och kanske i en förlängning ha egna projektledare som jobbar under PMO och som kan hjälpa till att driva projekt inom Preem.

5 Nytt arbetssätt nya rutiner Eftersom det är ett nytt arbetssätt för de flesta inom Preem kan vissa uppleva att de kör fast i de nya rutinerna och den administration som följer med Pejl. Men det är inte tanken. Vi finns till här för er! Flera gånger under vårt samtal poängterar Pamela och Anna vikten av att alla som jobbar i projekt med IT-inriktning på Preem ska känna sig hjälpta och inte stjälpta av den nya projektstyrningsmodellen. - Vi vill framför allt förmedla känslan att det är roligt att jobba i projekt! säger Anna. Själv gillar jag verkligen att jobba i projekt, eftersom det är så tydliga ramar; det finns en start, en genomförandefas och ett tydligt slut. När man avslutar projektet kommer den sköna känslan av att man har genomfört något bra och i slutändan kan man sedan mäta och se att man verkligen uppnådde det som var tänkt att åstadkommas. Utmaningar men också möjligheter För att nå ut i Preems organisation står PMO inför stora utmaningar, men Pamela ser förbättringspotential. - På kort sikt kommer det säkert att bli jobbigare för många att jobba enligt den nya modellen, säger hon. Men på en längre sikt kommer man förhoppningsvis att inse fördelarna med att alla jobbar och rapporterar enligt samma struktur. Det kommer att underlätta hela arbetet; från förstudie till måluppföljning. Anna fyller i, - Vi på PMO vill få upp projekttänket på Preem. Att jobba i projekt är tillfredsställande och himla kul! Vi vill hjälpa alla projektledare på Preem att bana väg för lyckade projekt och det är vårt jobb att, inte bara stödja, utan också inspirera så att projekten blir lyckade. PMO har också gemensamma PMO-forum där projektledarna kan samlas och utbyta erfarenheter. - Det är ett jättebra tillfälle för alla som driver projekt att samlas och att diskutera vilka problem som finns och vilka utmaningar de har ställts inför, säger Pamela. På så sätt kan vi lära av varandra och på sikt bli ännu bättre på att driva projekt på Preem. Text och bild: Anna Lassen Räddningstjänsten LYR provar nya brandbilen Tisdagen den 5 juni testade Räddningstjänsten på Preemraff LYR sin nya brandbil, till deras hjälp fanns personer från Sala Brand med för att göra de sista justeringarna. Den nya brandbilen ersätter den gamla bilen 329 som var byggd Vansbrosimningen 1000 m rakt fram i en älv. Det var vad tredje deltävlingen av tjejklassikern bestod av. Alla av oss kom i mål och vi tyckte att det här var det enklaste hittills. Då får vi väl tillägga att vi hade ett otroligt fint väder, varmt i vattnet och det var inte mycket till motströms heller. Fantastiska förutsättningar med andra ord. Det som var lite jobbigt var att det var ingen ordning bland simmarna vad gäller spårval. Här var det inte tal om att det var omkörning till vänster utan här simmandes det i princip hur som helst så man fick sig lite törnar på vägen och en och annan kallsup. Otroligt snygga var vi också i våra badmössor. Varje startgrupp bestod av ca 200 simmare och alla grupper hade olika färg på mössorna och vår grupp hade gröna, inte riktigt min färg kanske men det fungerade ändå. Vi kommer nu att avsluta tjejklassikern i slutet av september då Lidingö Tjejlopp skall Sala Brand heter företaget som byggt brandbilen, som är en specialbyggd industribrandbil. Bilen har en vattentank på 4000 liter plus en skumtank på liter, vatten och skumkanonen som sitter på taket har en kapacitet på 7000 liter/minut vid 10 bar. Kanonen kan styrs med pekskärm från hytt, pumpskåpet samt bakskåp. Från vänster: Sara Ljung, Susan Patriksson, Erika Wikström, Helena Christenson, Helene Adolfson och Yvonne Jerrebäck springas. Därefter är vi några som kommer att försöka att göra en halvklassiker och helklassikern nästa år och då vill vi ha med oss fler tjejer. Är det så att just du är sugen på att hänga med så kontakta mig senast den 8 september. Susan Patriksson

6 Besök på Oljeön i Ängelsberg Fabriken på Oljeön. På Oljeön i sjön Åmänningen finns världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Det byggdes 1875 av Pehr August Ålund för tillverkning av bland annat fotogen för belysning. Preem äger detta världsberömda industriminne och arrenderar ut det till Fagersta Kommun som sköter verksamheten. Raffinaderiet är öppet för besökare under sommaren med guidade visningar. Tusentals besökare kommer varje år för att begrunda ett av oljeerans tidigaste försök att omvandla olja till 1900-talets mest betydelsefulla energislag och grubbla över gåtan hur ett oljeraffinaderi kunde hamna på denna plats. Preem. Vilken idyll och strålande väder hade vi. Engelsbergs Oljefabrik AB Efter kaffet tog Lars med oss på en rundvandring runt hela Oljeön och visade oss raffinaderiet. Det är verkligen värt ett besök. Tänk att mitt i Bergslagen komma på tanken att bygga ett oljeraffinaderi i slutet av 1800-talet. Då får man inte backa för svårighet och det gjorde inte Ålund heller. Efter många experiment på egen hand startade han bygget och 1876 kom det rök ur den 15 meter höga skorstenen. Han använde ångdestillation och kunde därmed ta vara på i stort sett alla produkter som finns i råoljan. Råoljan köptes från Pennsylvania och fraktades i trätunnor över Atlanten till Stockholm och vidare på Strömsholms kanal, på hästkärror och till slut på fartyg igen till Oljeön i sjön Åmänningen. Där lade båtarna till vid en brygga och oljefaten rullades iland och fördes till speciella källare för förvaring. Staten var inblandad redan då och för att tillfredsställa kraven på hög säkerhet fanns en kronobetjänt som hade hand om nycklarna till råoljekällarna. Raffinaderiet kom till slut upp i en produktion av 200 ton per år vilket motsvarar ca 1500 fat. Som mest fanns det 20 fast anställda och ett antal säsongsarbetare på ön. Detta var den tid då fotogenlampan hade kommit till de svenska hemmen och det gick att ha ljus även på kvällarna. Ålund visste att marknaden fanns och att hans produkter skulle behövas. Från Engelsbergs Oljefabrik kom nu fotogen, gasolja, lysolja, maskin- och vagnsoljor, paraffin, rem- och läderoljor och lädersmörja som såldes över hela landet. Oljehistoria Fabriken var idrift från i olika omfattning. I mitten av 20-talet började företaget gå allt sämre pga dåliga råvaror och hård konkurrens. Då arbetade bara fyra personer på ön. Ålunds epokgörande pionjärarbete hade sprungits ifrån av tiden. Axel Ax:son Johnson köpte både järnbruket och Oljeön i Ängelsberg Han hade stort intresse för teknik- och kulturhistoria och ville bevara järnbruksanläggningen och den gamla Besöket på Oljeön Den 26 juli 2011 hade jag glädjen att få besöka Oljeön på inbjudan av Lars M Larsson och hans fru Karin. Lars är son till den sista Vd:n på Oljeön. Ulf Kuylenstierna, nyligen pensionerad från Raffinaderiutvecklingen, var också med tillsammans med sin fru Britta. Vi anlände till Ängelsberg vid 14-tiden och checkade in på STFs Vandrarhem Ängelsberg/ Tallbacka. Sedan promenerade vi ner till färjan Petrolia som tar besökare över till Oljeön. Det tog knappt 10 minuter för kapten Malin Andersson att köra över oss till ön och vår guide Lars M Larsson stod på andra sidan och väntade. Han är nu 93 år och fortfarande pigg som en mört och arbetar entusiastiskt för Oljeön och Bruket i Ängelsberg. Fru Karin väntade med kaffe och blåbärspaj med grädde framför det bostadshus som Larssons hyr av Här sitter Karin och Lars Larsson utanför huset på Oljeön. Lars är Preem-stylad dagen till ära! Larssons hyr av Preem men har även lägenhet i Ängelsberg. Det fi nns nämligen ingen elektrisk ström på ön. Här är det oljelampor som gäller, säger Lars, men tillägger att han faktiskt har skaffat en liten solcellsdriven lampa också!

7 herrgården. Det gällde även oljefabriken även om det tog många år innan den började restaureras. På 50-talet gjordes omfattande dokumentation och upprustning men det dröjde ända till 1975 innan oljefabriken med tillhörande byggnader förklarades av riksantikvarien som byggnadsminne. Sedan 1990 äger Preem Oljeön och har tagit på sig ansvaret för att renovera alla byggnader på ön. Det arbetet pågår nu. Anläggningen ingår i Ekomuseum Bergslagen. Gör ett besök på Oljeön! Vi på Preem äger en unik del av världens och Sveriges oljehistoria och det skall vi vara stolta över. Åk till Ängelsberg och se Oljeön och även järnbruket. Det är bara 40 mil från Göteborg eller Lysekil och 16 mil från Stockholm. Öppet maj september. Fagersta Turism hjälper gärna privatpersoner och grupper med information om mat, fika och boende, samt om andra aktiviteter i och omkring Ängelsberg. Vi var där i två dagar och bodde bra och bekvämt på vandrarhemmet där det även finns konferensmöjligheter. På kvällen fick vi avnjuta en god middag på Nya Serveringen med hänförande utsikt över Oljeön i sällskap av Lars och Karin Larsson, Anna Kuylenstierna Miljö- och byggnadschef Västmanland- Dalarna och flera av guiderna på Oljeön. Mycket trevligt och entusiastiskt sällskap! Böcker och ny fin hemsida! Om du vill veta mera så finns det ett bokhäfte där man kan läsa historien om den galne bonden som blev oljefabrikör. Det heter Oljeön i Ängelsberg och producerades av informationsavdelningen på Preem 1997 i samarbete med frilansjournalisten Urban Nilmander. Nu finns också en nyutkommen bok Oljeön som skrivits av Karin och Lars dotter Kersti. Den kan köpas i Ängelsberg eller via Oljeöns nya fina hemsida Evelyn Eliasson Så här raffi nerades oljan på Oljeön. Tekniken i ett modernt raffi naderi skiljer sig egentligen inte mycket från den ursprungliga anläggningen på Oljeön.

8 Raffmästerskap i golf GOR Den 15 juni 2011 spelades årets Raffmästerskap i golf för GOR på Vallda GK. Vi var 15 stycken glada golfare som skulle göra upp om den mycket prestigefyllda titeln denna fina men något blåsiga dag. Vinnare Bästa av alla var Lennart Karlsson som spelade mycket stabilt i blåsten och hade 74 slag netto. Stort Grattis! Tvåa kom Bert-Ove Olofsson på 77 slag och trea kom John Linkruus på 80 slag. Längsta drive hade Anders Eriksson på hål 12 och närmast flagg kom Kenneth Johansson på hål 15. Vi vill även passa på att tacka de konsulter som var med och sponsrade tävlingen med massa fina priser. Tomas Åström Från vänster ser vi Lennart Karlsson som gratuleras till segern av Tomas Åström. Bengt-Erik Johansson i pension 31 augusti gör Bengt-Erik Johansson på laboratoriet sin sista arbetsdag efter 32 år på Preemraff Lysekil. Bengt-Erik har under sina år på Raffinaderiet arbetat i WWT, Hamnen, Tankfältet och i Kontrollrummet på dåvarande Area 4/5, de senaste 20 åren har han spenderat på Laboratoriet. Där började han som lab. assistent några år och fortsatte sedan med att ta hand om instrumentparken på laboratoriet. Några arbetsbesök på laboratoriet vid vårt systerraff i Marocko, SAMIR har också hunnits med. Fackligt engagerad Under sina år på Raffet har Bengt-Erik även varit facklig representant i Unionen. Arbetat i europeiska kommittéer och arbetsgrupper där man arbetar för att förbättra analysmetoder och skriva nya, bl.a. en generell metod för att bestämma Cetantal på dieselbränsle. Vad händer nu? Efter pension ska Bengt-Erik sysselsätta sig med golf, vandra, åka skidor och se sig om i världen om hälsan och kassan så tillåter. Louise Kjellberg Konstutställning LYR Monica Gallon som ställer ut 29/8 16/9. Monica är från Mariestad och jobbar i textil. Konstklubben Raffael

9 Påminnelse anmälan till Raffmästerskapet i golf LYR Missa inte att anmäla dig till Preemraffmästerskapen LYR i golf 2011 på Sotenäs GK söndagen den 4 september. Förhandsinformation har skickats ut till kända golfare i Lysekil via mail. Tävlingen är öppen även för golfare från Göteborgsraffet och entreprenörer/konsulter LYR efter inbjudan. Anmälan ska ske till Peter Cohlman ankn 3218 eller Lennart David Davidsson ankn 3211 senast måndag den 29 augusti. Anmälan kan även mailas till eller Vid anmälan ska golf-id anges. För entreprenörer/konsulter ska även företag och vår kontaktperson som stått för inbjudan anges. Share Point Tisdagen den 28 juni 2011 besökte Claes-Håkan Johansson, Chef IT Preem och två representanter från IT -företaget Know IT Preemraff Lysekil för att berätta om programvaran SharePoint. Vad är SharePoint? SharePoint består av smarta och användarvänliga webbapplikationer som kan skapa grunden för det dagliga arbetet. I portalen integreras applikationer och tjänster för att hantera dokument, e-post, ärenden, processer och mycket mer. Vilket också innebär att alla medarbetare har tillgång till information och arbetsuppgifter oavsett tid och rum. När kommer det? Nu i höst ska KL ta beslut angående det nya intranätet, som är byggt i SharePoint och blir det ett positivt resultat kommer programmet förmodligen kunnat rullas ut efter årsskiftet. Många kommer att känna igen sig i programmet då det ser ut som Office 2010 i menyer. Korphockey Redovisning testar just nu SharePoint som ett pilotprojekt. Vill du läsa mer om SharePoint: default.aspx Louise Kjellberg Är du intresserad att vara med? Hör av dig till Jan Sundin, El-avdelningen ank Vill du bara vara med och testa någon gång så är det helt okej. Utrustning finns att låna. Välkommen! Jan Sundin Varför SharePoint på Preem? Funktionerna i SharePoint kommer att samverka till att Preem snabbt kan uppfylla föränderliga affärsbehov. Med SharePoint kan de anställda dela med sig av idéer och expertis, skapa anpassade lösningar för specifika behov och hitta rätt affärsinformation vilket kan vara ett bra verktyg inför beslut som ska fattas. Vad kan programmet användas till? På Preem kommer SharePoint kunna användas till mycket, där ett urplock är dokument och ärendehantering, projekthantering, webbpublicering, digital blanketthantering. En ny del i programmet kallas Record Management, vilket innebär att man kan lägga upp att dokumentet ska sparas för dokumentation i 10 år och då låses det för redigering efter en viss tid. En annan del är digital blanketthantering i InfoPath, där du skapar blanketter och kan ange vilka fält som måste fyllas i. Här kan även blanketterna publiceras(skickas) till Outlook och kommer då som en länk till de personer som ska fylla i blanketten eller bör ha vetskap om att innehållet i blanketten har ändrats. Korphockey har en lång och fi n tradition på raffi naderiet! Här är en bild på ett starkt lag från BP-tiden. Personerna på bilden är fr vänster stående: Tommy Sondell, Sten Malmroth?, Lars-Göran Enblom, Jarle Barman, Anders Burge. Fr. vänster på knä: Leif Mellberg, Bo Konradsson och Jan Åkerman.

10 Sluttampen av seglingsveckan Lysekil Women s match är avslutat för i år och efter en hård kamp mot 2009 års vinnare, australiensiskan Nicky Souter, tog danskan Camilla Ulrikkeholm hem vinsten. Under seglingsveckan hade vi 6400 besök i Preemmontern, 1124 personer deltog i vår tävling och svarade på frågor om Evolution Diesel. Vi delade ut 5300 glassar och drickor i värmen till besökare. Vi delade även ut 1000 nyckelringar. Gratis konserter Inte nog med detta bjöd Preem på två gratiskonserter. På onsdagen trotsade 4000 personer regnet och kom till Havsbadsparken för att se Daniel Adams Ray. På torsdagen var Preemdagen då 230 Preemvärdar och deras gäster samlades för att under dagen prova på att segla, besöka OLYMPUS, titta på seglingarna och mycket, mycket mer. På kvällen kom 4500 personer för att se Lisa Miskowsky uppträda i Havsbadsparken. Vi hade en fantastiskt lyckad vecka med mestadels sol, vindar och framförallt har vi haft fantastiskt duktiga och glada medarbetare som ställt upp och arbetat i montern under veckan. Ett stort tack till er. T.h: Vinnarlaget av Lysekil Women s match 2011 Nedan: Olympus påväg till Anderssons Kaj. Louise Kjellberg Räddningstjänsten visade upp sin nya brandbil Dagen till ära tog Räddningstjänsten på Preemraff LYR chansen att visa upp sin nya brandbil och berätta om sin verksamhet på Anderssons Kaj. Det var väldigt uppskattat från allmänheten. Medan de äldre passade på att ställa frågor till brandmännen fick barnen vara med och trycka på knapparna. 200 plasthjälmar delades ut till de först besökande barnen. Det var fullt upp hela dagen berättar Robin Flink och Joakim Celander som representerade Räddningstjänsten under dagen. Louise Kjellberg

11 Miljöstationer för insamling av glas och porslin På senare tid har det tyvärr inträffat flera skärskador på Preemraff. En av skadorna orsakades av en trasig glasburk i en vanlig soppåse. Händelserna har resulterat i sjukhusbesök och frånvaro från arbetet. Grattis Ett stort grattis till Andreas Hansson, E-skiftet Area 3 LYR som har blivit pappa till Lukas 3600 gram och 52 cm lång. Fredrik Thorngren Stort grattis från C-skift till Thomas Custhag som fick sitt tredje barn den 21 juli. Det blev en liten flicka på 3650 gr och 52 cm. Allt gick bra! Mikael Virta Skiftchef C-skift, GOR Företaget ser mycket allvarligt på detta och skall snarast ordna miljöstationer så att ingen någonsin behöver lägga trasigt glas i vanliga papperskorgar eller soppåsar. Fram till dess att miljöstationerna är ordnade ombeds alla att lägga allt glas i de orangefärgade containrar som står till höger om ingången till Labb märkta Renova. Säljes på anbud Till salu Thomas Jonsson Underhållschef GOR Matbord Ek, 95 x 140. Endast 1 år gammalt. Pris 1700:- Kontakta Patrik Eld R/S 3238 eller mobil Tack Jag vill tacka företaget, facket Ledarna för den fina presenten på min högtidsdag. Stor Tommy Karlsson UKOP LYR Ett stort tack till företaget och arbetskamraterna för all uppvaktning i samband med min pensionering. Tomas Vilcek Stort tack till arbetskamraterna, företaget och IF Metall för uppvaktning i samband med min pensionering. Lennart Soten Karlsson Hjärtligt tack till alla för uppvaktningen då jag motvilligt fyllde 50 år. Mats Olofsson LYR Rex Storebro Snabbsvarv VF 140 Årsmodell: ca 1975 Har stått i verktygsförrådet i många år, har gått snällt. Säljes pga utrymmesbrist Vidare information kan fås av Peter Johnsson eller Hans Olsson, Mekverstad Anbud lämnas till Kenny Erlandsson, Inköp senast 2 september, märk kuvertet svarv eller via mail: Rätt lösning till förra raffkrysset.

12 Raffkryss vecka Här kommer ett nytt raffkryss. Lös korsordet när du har rast eller är ledig. Det är bra för hjärnan, och för samarbetet om du löser det tillsammans med någon. Jag vill ha in många svar från både LYR och GOR! De lyckliga vinnarna av raffkrysset v är Pia Smith/Thomas Alfredsson B-skift Hamn Area 1 LYR, Madelene Ekvall - Inköp GOR och Allan Andersson - Pensionär. Ett stort grattis till alla fyra! Skicka den rätta lösningen till Evelyn Eliasson GOR senast 19/9. Lottdragning kommer att ske bland de rätta svaren. Vinnarna publiceras i Raffinerat v Lycka till! /Evelyn Lösningen insänd av: Raffinerat - Preemraffs personaltidning Redaktörer: tel 3094 och tel 4005

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Året började med att vi tog en 10 dagars semester från Sverige, i januari månad, för att besöka Trapani o möta vårsolen. Hemma var det ju svinkallt o massor med snö

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Christel Olsson 3. Presentationsrunda Närvarande föräldrarepresentanter; Pia Hacksell, Andreas Paulsson,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Aktivitetskalender Maj! Medlemskap- Försäljning av produkter- Babysim- Kurser- Konferens

Aktivitetskalender Maj! Medlemskap- Försäljning av produkter- Babysim- Kurser- Konferens Aktivitetskalender Maj! Vänner, April är slut och nu fokuserar vi på maj! För att sammanfatta april vill jag börja med att gratulera er som jobbar med följande områden då det var ni som nådde era mål under

Läs mer

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER Metoden som finansbolagen kommer att hata Version 1.0 Distribuera detta häfte fritt till dina vänner! Välkommen till din nya enkla ekonomi Välkomna till denna lilla

Läs mer

SKILDRING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS LEADER- PROJEKT 2012-2013 -Utveckling av frivilligarbetet i Biosfärområdet Rapport 2014:3 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Johanna Olsson Biosfärkontoret

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Gååsa raden Nr. 2 2014 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne I detta nummer: Rapport från repskapet Nytt från sektionerna Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Vision Region Skåne inbjuder

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 40-ÅRSFEST MED DUNDER & BRAK Nu har Östra Aros Motorcykelklubb inlett firandet av 40-årsjubiléet. Den fina festen vid kåken i mitten

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Vecka 42 Anna har semester, ersättare denna vecka är i första hand Tony därefter Karin S och Lajla

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

MARIA NYTT. 15 19 september

MARIA NYTT. 15 19 september MARIA NYTT 15 19 september aktiviteter på MMK 15 19 september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Cluedo Bakning Äventyrsklubben 14.30 16.00 Loppverkstad Bingo Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer