Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil"

Transkript

1 v I detta nummer: Raffchefen har ordet Revisionsstopp Lär känna PMO Ny brandbil Oljeön Raffmästerskap i Golf Raffkryss Preemraff Göteborg Raffchefen har ordet Höstens utmaning Sommaren börjar lida mot sitt slut. Skolorna har startat och man börjar prata om svampplockning, hummerfiske och älgjakt. Mitt intryck är att de flesta är rätt nöjda med sommaren. Jag hoppas att ni fått möjlighet att ladda batterierna inför höstens utmaningar. Höstens stora utmaning för Preemraff är förstås stoppet i Göteborg. Vi skall spendera svindlande 325 MSEK på några få veckor. Säkerhet i första hand Det skall ske på ett säkert sätt samtidigt som vi skall få ut den produktivitet vi planerat för. Vi har planerat stoppet minutiöst och jag vet av erfarenhet vilket engagemang som finns hos alla inblandade. Jag vill ändå betona den oerhörda betydelsen som stoppet har, inte bara för Göteborg, utan för hela Preem. Absolut viktigast är förstås att vi kan genomföra stoppet utan allvarliga olyckor eller bränder. Oavsett det tryck som kommer från alla som vill ha jobben gjorda är det avgörande att ni står upp för säkerheten. Inga genvägar är tillåtna. I andra hand måste vi genomföra stoppet inom den budget vi har. Vi har helt enkelt inte råd med att misslyckas med det. Litet oljebolag Ni har säkert läst de VD-brev som kommit från Michael Löw. I dessa framgår med all önskvärd tydlighet att Preem, och branschen som helhet, har allvarliga lönsamhetsproblem. När intäkterna viker är det helt nödvändigt för oss att begränsa våra utgifter. Hela Preem är förstås berörda av denna process. Preem är i ett internationellt perspektiv ett litet oljebolag. Vi har absolut inte de finansiella muskler som krävs för att vänta och se, som de stora drakarna har. Vi måste därför agera snabbt. För Preemraffs del har vi gjort åtaganden enligt nedan. Detaljerna för hur vi skall genomföra detta kommer att arbetas fram under den kommande månaden Omkostnader minst 12 MSEK under budget. Minskade investeringar 2011 med 15 MSEK i Göteborg och 30 MSEK i Lysekil. Minskade investeringar 2010 och tidigare med 20 MSEK. Affärsplan 2012 Minskade omkostnader med 35 MSEK i Lysekil och 20 MSEK i Göteborg. Minskade investeringar med 25 MSEK i Lysekil och 50 MSEK i Göteborg. Utrymmet för investeringar är därmed 305 MSEK för Lysekil och 60 MSEK för Göteborg. Den relativt höga investeringsnivån för Lysekil beror på behovet av utbytesinvesteringar inför stoppet Full drifttillgänglighet Trots påfrestningarna som uppstår på grund av bemanningsläget under sommaren så har vi haft 100% drifttillgänglighet under hela perioden. Även om lönsamheten varit svag så har vi i alla fall lyckats skrapa fram de pengar som funnits att hämta. Stort tack för det! Per Olsson Lediga tjänster hittar du på Navet/Anslagstavla Just nu: 2 Skiftgående Driftoperatörer/ -tekniker, Area 3 LYR Skiftingenjör/Loadingmaster, Area 1 LYR Vikarierande avdelningschef Säkerhetsavdelningen Raffinerat - Preemraffs personaltidning

2 Revisionsstopp Sommaren och semestern är över för de allra flesta av oss och hösten står för dörren. Med den också Preemraffs största utmaning i år, nämligen revstoppet i Göteborg. Samtliga processanläggningar skall ut för inspektion under stoppet. Vi har cirka 2800 arbetsordrar som skall bearbetas vilket är i storleksordningen 20 % fler är Framförallt är det inspektioner som skall göras men även en hel del katalysatorhantering, underhåll och projekt skall hinnas med. Den 12 september har vi cirka 800 entreprenörer som skall in och börja arbeta på våra anläggningar. Till det kommer all vår egen personal varav ett trettiotal från Lysekil. I tisdags förra veckan samlades vi alla på Arken för en sista avspark så nu kör vi! Stoppet har förberetts under mycket lång tid De senaste tre åren har vi haft regelbundna styrgruppsmöten med stoppledningen. Organisationen har succesivt byggts upp med objektledare och koordinatorer. Till det har alla entreprenader handlats upp under senaste året. Omfattningen är utmanad och diskuterad. Nu gäller det att vi arbetar effektivt och betalar för skruvande istället för väntan. Vi har ett särskilt fokus just på effektivitet för att säkerställa att vi klarar vårt budgetmål. Det finns ingen konflikt mellan pengar och säkerhet men som alltid är det säkerheten som är allra viktigast! Vi måste alla göra vad vi kan för att klara stoppet utan allvarliga incidenter. Lysekil I Lysekil är planeringen för stopp av VDU/ VBU/Synsat i princip klar. Nedsläckningen börjar fredagen den 26 augusti. Även om det ligger i skuggan av Göteborgsstoppet är det otroligt viktigt att vi klarar av det på utsatt tid, inom planerad budget och utan allvarliga incidenter. Mer detaljer på hemsidorna För den som vill studera ovanstående stopp mer i detalj finns det hemsidor för både Göteborg och Lysekil där man finner alla tänkbara detaljer Peter Abrahamsson Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil Torsdagen den 4 augusti kom Kustbevakningen med sitt miljöskyddsfartyg KBV 050 till Preemraff Lysekils hamn för att lossa oljespillet som de pumpat upp från norska fartyget Hamen. 80 kubik lossade de under drygt en timma. Vilket resulterade i 20 kubik ren olja till Preemraff. Oljan som pumpats upp från Hamen var blandad med vatten, därför måste vi separera oljan från vattnet. Oljeblandningen pumpas till våra sloptankar för att sedan separeras, vattnet renas i wwt anläggningen och den rena oljan pumpas slutligen in i bergrummen. Norska fartyget Hamen Samarbete Preemraff har sedan 4 år tillbaka ett samarbete med kustbevakningen där de har en överenskommelse att raffinaderiet ska ta emot det oljespill som kustbevakningen samlar in. Preemraff har specialbyggt kopplingsflänsar till kustbevakningen som passar så att de kan lossa hos oss. Det är första gången det är skarpt läge, berättar Henric Andersson, Skiftingenjör Hamnen. Tidigare har de bara varit här ett par gånger och provkört att det ska fungera att lossa. Kustbevakningen har fått upp det mesta av oljan från Hamens maskinrum. Personal från kustbevakningen Louise Kjellberg

3 Stoppet GOR har förberetts under mycket lång tid Under de senaste tre åren har vi haft regelbundna styrgruppsmöten med stoppledningen. Organisationen har succesivt byggts upp med objektledare, koordinatorer och slutligen har alla entreprenader handlats upp under senaste året. Kick-off. I förra veckan sparkade vi igång stoppets objektledare, samordnare och koordinatorer genom ett välbesökt möte projektmedarbetare lyssnade på anförande från produktionsledningen, underhållsledningen och stoppledningen. Deltagarna informerades om diverse praktiska detaljer kring stoppet och fick dessutom senaste nytt från ledningen. Veckan innan stoppet kommer en liknande kick-off att hållas för entreprenörernas arbetsledning. Detaljerad information om stoppet finns i en broschyr som precis har blivit färdigställd. Dessutom har stoppärmar gjorts iordning för entreprenörernas arbetsledning där mer riktad information ges. Säkerheten är allra viktigast! Vi måste alla göra vad vi kan för att klara stoppet utan allvarliga incidenter. Thomas Hjertenstein Stoppchef RS2011 Full fart i Produkthamnen på LYR I hamnen var det livlig trafik tisdagen den 14 juni. På natten hade svavelfartyget MITROPE förtöjts på kaj 1 och höll på att lasta flytande svavel. Svavlet har en temperatur på drygt 140 grader och all utrustning är byggd för att kunna hantera dessa höga temperaturer. Fartyget MITROPE är specialbyggd för svavellaster, ett av få fartyg som finns i Europa. MITROPE är också ovanligt lång för att kunna hanteras på kaj 1. Fartygets längd är 150 meter och kajen är byggd för 120 meter långa fartyg. För att hantera detta långa fartyg på ett säkert sätt byggdes en extra dykdalb med fender på förkant av kajområdet. Eftersom MITROPE är så lång så inkräktar hennes längd på kaj 2 förtöjningsområde. I praktiken innebar det begränsad längd för fartyg som skall ligga på kaj 2. Maxlängd är annars 230 meter. Full kaj På kaj 4 lastade LPG tankern LADY STEPHANY butan, en tons tanker. ARIS var aviserad till kaj 3. Fartyget är 186 meter långt och skulle lasta HSFO. I och med FO utlastning så innebär det att vi använder lastarm 5 som är längst ut på kajen vilket var positivt i och med avståndet mellan fartygen. ARIS Före ARIS kom till kaj diskuterades förtöjningen med lotsen Per-Olof Berg. Lite av samtalet handlade om hurvida LPG-fartyget skulle bli blockerat när tonnaren togs in till kaj. Några timmar senare förtöjdes ARIS på kaj 3. Till sin hjälp hade lotsen 3 stycken bogserbåtar från Svitzer. Förtöjningen gick LPG tankern LADY STEPHANY mycket bra, från fartyget akter togs 2 stycken springändar (vire) och därefter 2 ändar som blev tvär-eller brest ändar. Slutligen drogs 2 ändar från fartygets vinschar på fördäck som akterändar. Nu var fartyget säkert förtöjt och med god marginal till LPG-fartyget. På kaj 2 låg MAERSK NORDENHAMN och lossade VGO till TK5603. Denna tank används som matningstank till 240-anl. eller 810-anl. På kaj 5 fanns inget fartyg förtöjt under fm. Detta ändrade sig vid lunchtid då TERNVIK förtöjdes. Detta fartyg lastade sen en gasoljeblandning. Lars Melkersson Skiftingenjör Hamnen

4 I artikelserien Lär känna ditt Preem har vi i dag kommit fram till PMO Projektkontoret, som sorterar under IT och där Pamela Seward är chef. Lär känna ditt Preem - PMO Närmast på bild Anna Erling, i bakgrunden Pamela Seward utgör PMO-kontoret på Preem. Det är roligt att jobba i projekt! På Preem finns sedan ungefär ett år tillbaka ett nytt sätt att driva projekt med IT-inriktning inom företaget. För ändamålet har en ny avdelning skapats på Preem som heter PMO. De jobbar enligt modellen Pejl och syftar till att skapa en samordnande organisationsenhet som ska strukturera, stötta och koordinera projekt och projektledare inom Preem. - Bakgrunden till att Preem införde denna nya modell var att det saknades en övergripande modell för projekt med IT-inriktning, säger Pamela Seward. Planering av syfte, mål och tid saknades ofta, vilket ledde till en bristfällig styrning och uppföljning. Vid en analys av förbättringsåtgärder för projekten framkom att en övergripande styrning och en enhetlig modell att arbeta efter för samtliga affärsområden och staber behövdes. Valet blev Pejl som modell och införandet av ett projektkontor (PMO). I början bedrevs PMO-verksamheten med hjälp av konsulter, men i höstas togs beslutet att anställa en person som skulle ta det övergripande ansvaret för PMO och Pamela började på Preem i våras. - I dagsläget är vi två sedan Anna Erling började som koordinator hos mig i juni, säger Pamela. Men min förhoppning är att vi ska kunna växa ytterligare och kanske i en förlängning ha egna projektledare som jobbar under PMO och som kan hjälpa till att driva projekt inom Preem.

5 Nytt arbetssätt nya rutiner Eftersom det är ett nytt arbetssätt för de flesta inom Preem kan vissa uppleva att de kör fast i de nya rutinerna och den administration som följer med Pejl. Men det är inte tanken. Vi finns till här för er! Flera gånger under vårt samtal poängterar Pamela och Anna vikten av att alla som jobbar i projekt med IT-inriktning på Preem ska känna sig hjälpta och inte stjälpta av den nya projektstyrningsmodellen. - Vi vill framför allt förmedla känslan att det är roligt att jobba i projekt! säger Anna. Själv gillar jag verkligen att jobba i projekt, eftersom det är så tydliga ramar; det finns en start, en genomförandefas och ett tydligt slut. När man avslutar projektet kommer den sköna känslan av att man har genomfört något bra och i slutändan kan man sedan mäta och se att man verkligen uppnådde det som var tänkt att åstadkommas. Utmaningar men också möjligheter För att nå ut i Preems organisation står PMO inför stora utmaningar, men Pamela ser förbättringspotential. - På kort sikt kommer det säkert att bli jobbigare för många att jobba enligt den nya modellen, säger hon. Men på en längre sikt kommer man förhoppningsvis att inse fördelarna med att alla jobbar och rapporterar enligt samma struktur. Det kommer att underlätta hela arbetet; från förstudie till måluppföljning. Anna fyller i, - Vi på PMO vill få upp projekttänket på Preem. Att jobba i projekt är tillfredsställande och himla kul! Vi vill hjälpa alla projektledare på Preem att bana väg för lyckade projekt och det är vårt jobb att, inte bara stödja, utan också inspirera så att projekten blir lyckade. PMO har också gemensamma PMO-forum där projektledarna kan samlas och utbyta erfarenheter. - Det är ett jättebra tillfälle för alla som driver projekt att samlas och att diskutera vilka problem som finns och vilka utmaningar de har ställts inför, säger Pamela. På så sätt kan vi lära av varandra och på sikt bli ännu bättre på att driva projekt på Preem. Text och bild: Anna Lassen Räddningstjänsten LYR provar nya brandbilen Tisdagen den 5 juni testade Räddningstjänsten på Preemraff LYR sin nya brandbil, till deras hjälp fanns personer från Sala Brand med för att göra de sista justeringarna. Den nya brandbilen ersätter den gamla bilen 329 som var byggd Vansbrosimningen 1000 m rakt fram i en älv. Det var vad tredje deltävlingen av tjejklassikern bestod av. Alla av oss kom i mål och vi tyckte att det här var det enklaste hittills. Då får vi väl tillägga att vi hade ett otroligt fint väder, varmt i vattnet och det var inte mycket till motströms heller. Fantastiska förutsättningar med andra ord. Det som var lite jobbigt var att det var ingen ordning bland simmarna vad gäller spårval. Här var det inte tal om att det var omkörning till vänster utan här simmandes det i princip hur som helst så man fick sig lite törnar på vägen och en och annan kallsup. Otroligt snygga var vi också i våra badmössor. Varje startgrupp bestod av ca 200 simmare och alla grupper hade olika färg på mössorna och vår grupp hade gröna, inte riktigt min färg kanske men det fungerade ändå. Vi kommer nu att avsluta tjejklassikern i slutet av september då Lidingö Tjejlopp skall Sala Brand heter företaget som byggt brandbilen, som är en specialbyggd industribrandbil. Bilen har en vattentank på 4000 liter plus en skumtank på liter, vatten och skumkanonen som sitter på taket har en kapacitet på 7000 liter/minut vid 10 bar. Kanonen kan styrs med pekskärm från hytt, pumpskåpet samt bakskåp. Från vänster: Sara Ljung, Susan Patriksson, Erika Wikström, Helena Christenson, Helene Adolfson och Yvonne Jerrebäck springas. Därefter är vi några som kommer att försöka att göra en halvklassiker och helklassikern nästa år och då vill vi ha med oss fler tjejer. Är det så att just du är sugen på att hänga med så kontakta mig senast den 8 september. Susan Patriksson

6 Besök på Oljeön i Ängelsberg Fabriken på Oljeön. På Oljeön i sjön Åmänningen finns världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Det byggdes 1875 av Pehr August Ålund för tillverkning av bland annat fotogen för belysning. Preem äger detta världsberömda industriminne och arrenderar ut det till Fagersta Kommun som sköter verksamheten. Raffinaderiet är öppet för besökare under sommaren med guidade visningar. Tusentals besökare kommer varje år för att begrunda ett av oljeerans tidigaste försök att omvandla olja till 1900-talets mest betydelsefulla energislag och grubbla över gåtan hur ett oljeraffinaderi kunde hamna på denna plats. Preem. Vilken idyll och strålande väder hade vi. Engelsbergs Oljefabrik AB Efter kaffet tog Lars med oss på en rundvandring runt hela Oljeön och visade oss raffinaderiet. Det är verkligen värt ett besök. Tänk att mitt i Bergslagen komma på tanken att bygga ett oljeraffinaderi i slutet av 1800-talet. Då får man inte backa för svårighet och det gjorde inte Ålund heller. Efter många experiment på egen hand startade han bygget och 1876 kom det rök ur den 15 meter höga skorstenen. Han använde ångdestillation och kunde därmed ta vara på i stort sett alla produkter som finns i råoljan. Råoljan köptes från Pennsylvania och fraktades i trätunnor över Atlanten till Stockholm och vidare på Strömsholms kanal, på hästkärror och till slut på fartyg igen till Oljeön i sjön Åmänningen. Där lade båtarna till vid en brygga och oljefaten rullades iland och fördes till speciella källare för förvaring. Staten var inblandad redan då och för att tillfredsställa kraven på hög säkerhet fanns en kronobetjänt som hade hand om nycklarna till råoljekällarna. Raffinaderiet kom till slut upp i en produktion av 200 ton per år vilket motsvarar ca 1500 fat. Som mest fanns det 20 fast anställda och ett antal säsongsarbetare på ön. Detta var den tid då fotogenlampan hade kommit till de svenska hemmen och det gick att ha ljus även på kvällarna. Ålund visste att marknaden fanns och att hans produkter skulle behövas. Från Engelsbergs Oljefabrik kom nu fotogen, gasolja, lysolja, maskin- och vagnsoljor, paraffin, rem- och läderoljor och lädersmörja som såldes över hela landet. Oljehistoria Fabriken var idrift från i olika omfattning. I mitten av 20-talet började företaget gå allt sämre pga dåliga råvaror och hård konkurrens. Då arbetade bara fyra personer på ön. Ålunds epokgörande pionjärarbete hade sprungits ifrån av tiden. Axel Ax:son Johnson köpte både järnbruket och Oljeön i Ängelsberg Han hade stort intresse för teknik- och kulturhistoria och ville bevara järnbruksanläggningen och den gamla Besöket på Oljeön Den 26 juli 2011 hade jag glädjen att få besöka Oljeön på inbjudan av Lars M Larsson och hans fru Karin. Lars är son till den sista Vd:n på Oljeön. Ulf Kuylenstierna, nyligen pensionerad från Raffinaderiutvecklingen, var också med tillsammans med sin fru Britta. Vi anlände till Ängelsberg vid 14-tiden och checkade in på STFs Vandrarhem Ängelsberg/ Tallbacka. Sedan promenerade vi ner till färjan Petrolia som tar besökare över till Oljeön. Det tog knappt 10 minuter för kapten Malin Andersson att köra över oss till ön och vår guide Lars M Larsson stod på andra sidan och väntade. Han är nu 93 år och fortfarande pigg som en mört och arbetar entusiastiskt för Oljeön och Bruket i Ängelsberg. Fru Karin väntade med kaffe och blåbärspaj med grädde framför det bostadshus som Larssons hyr av Här sitter Karin och Lars Larsson utanför huset på Oljeön. Lars är Preem-stylad dagen till ära! Larssons hyr av Preem men har även lägenhet i Ängelsberg. Det fi nns nämligen ingen elektrisk ström på ön. Här är det oljelampor som gäller, säger Lars, men tillägger att han faktiskt har skaffat en liten solcellsdriven lampa också!

7 herrgården. Det gällde även oljefabriken även om det tog många år innan den började restaureras. På 50-talet gjordes omfattande dokumentation och upprustning men det dröjde ända till 1975 innan oljefabriken med tillhörande byggnader förklarades av riksantikvarien som byggnadsminne. Sedan 1990 äger Preem Oljeön och har tagit på sig ansvaret för att renovera alla byggnader på ön. Det arbetet pågår nu. Anläggningen ingår i Ekomuseum Bergslagen. Gör ett besök på Oljeön! Vi på Preem äger en unik del av världens och Sveriges oljehistoria och det skall vi vara stolta över. Åk till Ängelsberg och se Oljeön och även järnbruket. Det är bara 40 mil från Göteborg eller Lysekil och 16 mil från Stockholm. Öppet maj september. Fagersta Turism hjälper gärna privatpersoner och grupper med information om mat, fika och boende, samt om andra aktiviteter i och omkring Ängelsberg. Vi var där i två dagar och bodde bra och bekvämt på vandrarhemmet där det även finns konferensmöjligheter. På kvällen fick vi avnjuta en god middag på Nya Serveringen med hänförande utsikt över Oljeön i sällskap av Lars och Karin Larsson, Anna Kuylenstierna Miljö- och byggnadschef Västmanland- Dalarna och flera av guiderna på Oljeön. Mycket trevligt och entusiastiskt sällskap! Böcker och ny fin hemsida! Om du vill veta mera så finns det ett bokhäfte där man kan läsa historien om den galne bonden som blev oljefabrikör. Det heter Oljeön i Ängelsberg och producerades av informationsavdelningen på Preem 1997 i samarbete med frilansjournalisten Urban Nilmander. Nu finns också en nyutkommen bok Oljeön som skrivits av Karin och Lars dotter Kersti. Den kan köpas i Ängelsberg eller via Oljeöns nya fina hemsida Evelyn Eliasson Så här raffi nerades oljan på Oljeön. Tekniken i ett modernt raffi naderi skiljer sig egentligen inte mycket från den ursprungliga anläggningen på Oljeön.

8 Raffmästerskap i golf GOR Den 15 juni 2011 spelades årets Raffmästerskap i golf för GOR på Vallda GK. Vi var 15 stycken glada golfare som skulle göra upp om den mycket prestigefyllda titeln denna fina men något blåsiga dag. Vinnare Bästa av alla var Lennart Karlsson som spelade mycket stabilt i blåsten och hade 74 slag netto. Stort Grattis! Tvåa kom Bert-Ove Olofsson på 77 slag och trea kom John Linkruus på 80 slag. Längsta drive hade Anders Eriksson på hål 12 och närmast flagg kom Kenneth Johansson på hål 15. Vi vill även passa på att tacka de konsulter som var med och sponsrade tävlingen med massa fina priser. Tomas Åström Från vänster ser vi Lennart Karlsson som gratuleras till segern av Tomas Åström. Bengt-Erik Johansson i pension 31 augusti gör Bengt-Erik Johansson på laboratoriet sin sista arbetsdag efter 32 år på Preemraff Lysekil. Bengt-Erik har under sina år på Raffinaderiet arbetat i WWT, Hamnen, Tankfältet och i Kontrollrummet på dåvarande Area 4/5, de senaste 20 åren har han spenderat på Laboratoriet. Där började han som lab. assistent några år och fortsatte sedan med att ta hand om instrumentparken på laboratoriet. Några arbetsbesök på laboratoriet vid vårt systerraff i Marocko, SAMIR har också hunnits med. Fackligt engagerad Under sina år på Raffet har Bengt-Erik även varit facklig representant i Unionen. Arbetat i europeiska kommittéer och arbetsgrupper där man arbetar för att förbättra analysmetoder och skriva nya, bl.a. en generell metod för att bestämma Cetantal på dieselbränsle. Vad händer nu? Efter pension ska Bengt-Erik sysselsätta sig med golf, vandra, åka skidor och se sig om i världen om hälsan och kassan så tillåter. Louise Kjellberg Konstutställning LYR Monica Gallon som ställer ut 29/8 16/9. Monica är från Mariestad och jobbar i textil. Konstklubben Raffael

9 Påminnelse anmälan till Raffmästerskapet i golf LYR Missa inte att anmäla dig till Preemraffmästerskapen LYR i golf 2011 på Sotenäs GK söndagen den 4 september. Förhandsinformation har skickats ut till kända golfare i Lysekil via mail. Tävlingen är öppen även för golfare från Göteborgsraffet och entreprenörer/konsulter LYR efter inbjudan. Anmälan ska ske till Peter Cohlman ankn 3218 eller Lennart David Davidsson ankn 3211 senast måndag den 29 augusti. Anmälan kan även mailas till eller Vid anmälan ska golf-id anges. För entreprenörer/konsulter ska även företag och vår kontaktperson som stått för inbjudan anges. Share Point Tisdagen den 28 juni 2011 besökte Claes-Håkan Johansson, Chef IT Preem och två representanter från IT -företaget Know IT Preemraff Lysekil för att berätta om programvaran SharePoint. Vad är SharePoint? SharePoint består av smarta och användarvänliga webbapplikationer som kan skapa grunden för det dagliga arbetet. I portalen integreras applikationer och tjänster för att hantera dokument, e-post, ärenden, processer och mycket mer. Vilket också innebär att alla medarbetare har tillgång till information och arbetsuppgifter oavsett tid och rum. När kommer det? Nu i höst ska KL ta beslut angående det nya intranätet, som är byggt i SharePoint och blir det ett positivt resultat kommer programmet förmodligen kunnat rullas ut efter årsskiftet. Många kommer att känna igen sig i programmet då det ser ut som Office 2010 i menyer. Korphockey Redovisning testar just nu SharePoint som ett pilotprojekt. Vill du läsa mer om SharePoint: default.aspx Louise Kjellberg Är du intresserad att vara med? Hör av dig till Jan Sundin, El-avdelningen ank Vill du bara vara med och testa någon gång så är det helt okej. Utrustning finns att låna. Välkommen! Jan Sundin Varför SharePoint på Preem? Funktionerna i SharePoint kommer att samverka till att Preem snabbt kan uppfylla föränderliga affärsbehov. Med SharePoint kan de anställda dela med sig av idéer och expertis, skapa anpassade lösningar för specifika behov och hitta rätt affärsinformation vilket kan vara ett bra verktyg inför beslut som ska fattas. Vad kan programmet användas till? På Preem kommer SharePoint kunna användas till mycket, där ett urplock är dokument och ärendehantering, projekthantering, webbpublicering, digital blanketthantering. En ny del i programmet kallas Record Management, vilket innebär att man kan lägga upp att dokumentet ska sparas för dokumentation i 10 år och då låses det för redigering efter en viss tid. En annan del är digital blanketthantering i InfoPath, där du skapar blanketter och kan ange vilka fält som måste fyllas i. Här kan även blanketterna publiceras(skickas) till Outlook och kommer då som en länk till de personer som ska fylla i blanketten eller bör ha vetskap om att innehållet i blanketten har ändrats. Korphockey har en lång och fi n tradition på raffi naderiet! Här är en bild på ett starkt lag från BP-tiden. Personerna på bilden är fr vänster stående: Tommy Sondell, Sten Malmroth?, Lars-Göran Enblom, Jarle Barman, Anders Burge. Fr. vänster på knä: Leif Mellberg, Bo Konradsson och Jan Åkerman.

10 Sluttampen av seglingsveckan Lysekil Women s match är avslutat för i år och efter en hård kamp mot 2009 års vinnare, australiensiskan Nicky Souter, tog danskan Camilla Ulrikkeholm hem vinsten. Under seglingsveckan hade vi 6400 besök i Preemmontern, 1124 personer deltog i vår tävling och svarade på frågor om Evolution Diesel. Vi delade ut 5300 glassar och drickor i värmen till besökare. Vi delade även ut 1000 nyckelringar. Gratis konserter Inte nog med detta bjöd Preem på två gratiskonserter. På onsdagen trotsade 4000 personer regnet och kom till Havsbadsparken för att se Daniel Adams Ray. På torsdagen var Preemdagen då 230 Preemvärdar och deras gäster samlades för att under dagen prova på att segla, besöka OLYMPUS, titta på seglingarna och mycket, mycket mer. På kvällen kom 4500 personer för att se Lisa Miskowsky uppträda i Havsbadsparken. Vi hade en fantastiskt lyckad vecka med mestadels sol, vindar och framförallt har vi haft fantastiskt duktiga och glada medarbetare som ställt upp och arbetat i montern under veckan. Ett stort tack till er. T.h: Vinnarlaget av Lysekil Women s match 2011 Nedan: Olympus påväg till Anderssons Kaj. Louise Kjellberg Räddningstjänsten visade upp sin nya brandbil Dagen till ära tog Räddningstjänsten på Preemraff LYR chansen att visa upp sin nya brandbil och berätta om sin verksamhet på Anderssons Kaj. Det var väldigt uppskattat från allmänheten. Medan de äldre passade på att ställa frågor till brandmännen fick barnen vara med och trycka på knapparna. 200 plasthjälmar delades ut till de först besökande barnen. Det var fullt upp hela dagen berättar Robin Flink och Joakim Celander som representerade Räddningstjänsten under dagen. Louise Kjellberg

11 Miljöstationer för insamling av glas och porslin På senare tid har det tyvärr inträffat flera skärskador på Preemraff. En av skadorna orsakades av en trasig glasburk i en vanlig soppåse. Händelserna har resulterat i sjukhusbesök och frånvaro från arbetet. Grattis Ett stort grattis till Andreas Hansson, E-skiftet Area 3 LYR som har blivit pappa till Lukas 3600 gram och 52 cm lång. Fredrik Thorngren Stort grattis från C-skift till Thomas Custhag som fick sitt tredje barn den 21 juli. Det blev en liten flicka på 3650 gr och 52 cm. Allt gick bra! Mikael Virta Skiftchef C-skift, GOR Företaget ser mycket allvarligt på detta och skall snarast ordna miljöstationer så att ingen någonsin behöver lägga trasigt glas i vanliga papperskorgar eller soppåsar. Fram till dess att miljöstationerna är ordnade ombeds alla att lägga allt glas i de orangefärgade containrar som står till höger om ingången till Labb märkta Renova. Säljes på anbud Till salu Thomas Jonsson Underhållschef GOR Matbord Ek, 95 x 140. Endast 1 år gammalt. Pris 1700:- Kontakta Patrik Eld R/S 3238 eller mobil Tack Jag vill tacka företaget, facket Ledarna för den fina presenten på min högtidsdag. Stor Tommy Karlsson UKOP LYR Ett stort tack till företaget och arbetskamraterna för all uppvaktning i samband med min pensionering. Tomas Vilcek Stort tack till arbetskamraterna, företaget och IF Metall för uppvaktning i samband med min pensionering. Lennart Soten Karlsson Hjärtligt tack till alla för uppvaktningen då jag motvilligt fyllde 50 år. Mats Olofsson LYR Rex Storebro Snabbsvarv VF 140 Årsmodell: ca 1975 Har stått i verktygsförrådet i många år, har gått snällt. Säljes pga utrymmesbrist Vidare information kan fås av Peter Johnsson eller Hans Olsson, Mekverstad Anbud lämnas till Kenny Erlandsson, Inköp senast 2 september, märk kuvertet svarv eller via mail: Rätt lösning till förra raffkrysset.

12 Raffkryss vecka Här kommer ett nytt raffkryss. Lös korsordet när du har rast eller är ledig. Det är bra för hjärnan, och för samarbetet om du löser det tillsammans med någon. Jag vill ha in många svar från både LYR och GOR! De lyckliga vinnarna av raffkrysset v är Pia Smith/Thomas Alfredsson B-skift Hamn Area 1 LYR, Madelene Ekvall - Inköp GOR och Allan Andersson - Pensionär. Ett stort grattis till alla fyra! Skicka den rätta lösningen till Evelyn Eliasson GOR senast 19/9. Lottdragning kommer att ske bland de rätta svaren. Vinnarna publiceras i Raffinerat v Lycka till! /Evelyn Lösningen insänd av: Raffinerat - Preemraffs personaltidning Redaktörer: tel 3094 och tel 4005

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer