Intresseorganisationer m m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresseorganisationer m m"

Transkript

1 Intresseorganisationer m m INTRESSEORGANISATIONER NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND, NHR Avsikten med NHRs verksamhet är att sprida kunskap om neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, men också att påverka politiker och beslutsfattare för att utveckla samhället. Kontinuerliga aktiviteter genomförs för att påverka politiker, myndigheter och organisationer över hela landet. Via NHR-fonden stödjer NHR ett flertal forskningsprojekt varje år. NHR har cirka medlemmar, 98 lokal- och 18 länsförbund. Medlemskap i NHR ger tillgång till en mängd informationsmaterial samt förbundstidningen Reflex. Många aktiviteter och sammankomster ordnas som debatter, föredrag, kurser, konferenser, temadagar, samtalsgrupper, resor och utflykter. NHR har en ungdomsorganisation DUNS, som vänder sig till medlemmar upp till 35 år. DUNS-klubbar finns på ett 10-tal orter i landet. I DUNS regi ordnas kurser, läger, temakonferenser och politiska debatter. Inom NHR har förbundet en rad intressegrupper, s k diagnos- och referensgrupper. Medlemmarna i varje grupp har erfarenhet av att leva med den aktuella diagnosen, antingen egen erfarenhet eller som närstående. I diagnosgruppen för MS har medlemmarna själva MS. MS-gruppen arbetar för att ta tillvara den egna sjukdomsgruppens intressen. Gruppen följer utvecklingen på det medicinska området och sprider information om den. De arbetar också för att öka informationen till all vårdpersonal, öka förståelsen för hur det är att ha MS och hur en god vård skulle kunna se ut. Utökad, förbättrad och återkommande rehabilitering är mycket viktiga frågor för gruppen. Och inte minst rätten till att få gå på en nysjukekurs så fort som man fått sin diagnos. Gruppen har därför arbetat för att få fram kurskonceptet AVSTAMP som NHR arbetar med att sprida över hela landet. Se vidare information på http// NHR och diagnosgruppen för MS samarbetar också med andra MS-organisationer i världen. Förbundet är medlem i bland annat Nordiska MS-rådet, European MS Platform och Internationella MS-federationen, MSIF. NHR Box 49084, Stockholm Tel: , Fax: E-post:

2 Hemsida: Telefonnummer till lokala NHR-föreningar finns i den lokala telefonkatalogen samt på NHR:s hemsida. DUNS Box 3284, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida:. NORDISKA MS-RÅDET Nordiska MS-rådet är en sammanslutning av de nordiska MS-organisationerna. Syftet för sammanslutningen är att få till stånd ett erfarenhetsutbyte inom MS-området och att öka informationen om MS på det sociala, medicinska och handikappolitiska området. Det är också viktigt för rådet att samarbeta kring handikappfrågor som tas upp i den internationella MSorganisationen MSIF samt i the European MS-Platform. Mer information om de nordiska ms organisationernas verksamhet går att hitta på respektive organisations hemsida THE EUROPEAN MS-PLATFORM NHR är medlem i European MS-Platform. 32 länder deltar i det europeiska samarbetet. Organisationen håller årsmöte med konferens varje år. Se vidare information : MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION, MSIF NHR är medlem i MSIF vilket är en sammanslutning av MS-organisationer från 43 länder. Organisationen bildades MSIF håller årsmöte med konferens vart annat år. Se vidare information: http;//www.msif.org REHABILITERINGSMÖJLIGHETER HUMLEGÅRDEN Humlegården i Sigtuna är ett rehabiliteringscenter med stor samlad kunskap om neurologisk rehabilitering. Anläggningen är modern och välutrustad med kunnig och specialiserad personal. Rehabiliteringscentret är en ideell stiftelse som drivs i nära samarbete med NHR. Humlegården kan erbjuda olika typer av rehabiliteringsprogram, individuellt eller i grupp

3 Dessutom anordnas olika kurser där patienter med samma diagnosgrupp under 2-3 veckor kommer tillsammans, får information om sin sjukdom och sociala rättigheter. Till exempel anordnas särskilda MS-kurser flera gånger per år. Humlegårdens mål är att patienten skall uppnå ökad psykisk och fysisk förmåga, ökad förmåga att klara sig på egen hand, få högre livskvalitet, färre sjukdagar samt minskat behov av hemtjänst. Tillgång finns till neuropsykolog, logoped, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska samt läkare med neurologikompetens. Ansökan till rehabilitering görs på speciell läkarremiss, som rekvireras direkt från Humlegården. Stiftelsen Humlegården Box 36, Sigtuna Tel: Fax: VINTERSOL, UTLANDSVÅRD PÅ TENERIFFA Vintersol är en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos på Teneriffas sydkust och drivs av Stiftelsen Humlegården. Vintersol är öppet året runt för personer med neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, reumatiker och astmatiker. På anläggningen finns svensktalande spansk neurolog. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt fritidsledare är svenskar. En stor del av den övriga personalen är spansk. Den sjukgymnastiska träningen samt arbetsterapin sker både individuellt och i grupper. Utifrån varje enskild persons mål med rehabiliteringsperioden görs ett individuellt träningsprogram som innehåller självträning. Vintersol har två stora pooler, båda med uppvärmt havsvatten. Fritidsledaren ordnar aktiviteter dagligen även kvällar och helger. Ansökan görs på särskild blankett som finns hos landstingen, man kan också beställas från Humlegården. Vintersol Clinica Vintersol C/. Nordica Los Cristianos Teneriffa, Spanien Tel: , Fax: E-post:

4 AKTIVITETCENTRET VALJEVIKEN Valjeviken är en rehabiliterings- och rekreationsanläggning som ligger vackert vid havet och bokskogen i Sölvesborg, Blekinge. Anläggningen drivs i samarbete med NHR. Rehabilitering- och rekreationsverksamheten är omfattande. Valjevikens personal är mycket kunnig och har stor erfarenhet av neurologiska sjukdomar och funktionssättningar. Förutom vårdpersonal dygnet runt finns sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, fritidsledare, socialkonsulent, rehabiliteringsläkare, beteendevetare och pedagoger. Valjeviken erbjuder verksamhet både individuellt och i grupp. Vanligtvis varvas träning med olika fritidsaktiviteter. Där finns cirka 40 olika aktiviteter att välja bland. Valjeviken arrangerar också diagnosinriktade träningskurser för personer med en neurologisk sjukdom eller skada. Kurserna görs tillsammans med NHR. Flera gånger om året arrangeras MS-träningskurser. Syftet med kurserna är att ge deltagarna kunskap för att klara sin livssituation på bästa sätt. Valjevikens förhoppning är att deltagarna ska få nya infallsvinklar och möjligheter genom erfarenhetsutbyte med andra deltagare och genom föreläsningar, träning och aktiviteter. Anmälan görs på blankett som rekvireras från Valjeviken. Valjeviken Box 94, Sölvesborg Tel: , Fax: E-post: NEUROREHAB SÄVAR Neurorehab Sävar (f d Björkgården) ligger strax norr om Umeå. Avdelningen är en del i Rehabiliteringsmedicinska Centrumet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Sedan 1980 erbjuder man rehabiliteringsperioder om 4-6 veckor för personer med MS och sedan 1994 även en tränings- och informationskurs för personer med nydiagnostiserad MS, kallad RUSTA (man skall bli "rustad" för att möta framtiden). Kurserna drevs de två första åren som ett projekt tillsammans med NHR. Neurorehab Sävar Kungsvägen 8A, Sävar Tel: , Fax: E-post: REHABCENTRUM LUND-ORUP, ORUPSSJUKHUSET Rehabcentrum Lund-Orup vid Universitetssjukhuset i Lund och Orupssjukhuset rehabiliterar personer med bl a förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada, stroke, kronisk neurologisk sjukdom och långvarig smärta. Vid Orupssjukhuset finns ett team med neurolog och rehabiliteringsläkare, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, neuropsykolog, logoped, som är specialiserat på rehabilitering av personer MS

5 Rehabiliteringsteamet bedömer och genomför interdisciplinär rehabilitering under 3-6 veckor för personer med MS. Teamet har speciell kompetens vad gäller bedömning, utredning och behandling av bl a blås- och tarmproblem, trött-het, spasticitet med blockader, smärta, kognitiva problem, ADL-problem, hjälpmedelsutprovning, bostadsanpassning och arbetsrehabilitering. Rehabiliteringen vänder sig både till personer med omfattande funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och till personer i mer stabil fas av sin sjukdom, men som är i behov av träning för att bibehålla sin funktions- och aktivitetsnivå. Rehabcentrum Lund-Orup Orupssjukhuset Lund Tel: Fax: E-post: Hemsida: AVDELNING 170, UPPSALA Resursen med det charmlösa namnet Avdelning 170 tillhör rehabiliterings-kliniken, Neurocentrum, Akademiska sjukhuset och ligger på Ulleråkerområdet i södra utkanten av Uppsala. Avdelningen driver dels hjärnskaderehabilitering men har också ett team för kronisk neurologisk sjukdom, där tyngdpunkten ligger på MS. Teamet består av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator och psykolog - den samlade erfarenheten av MS är mycket stor. Verksamheten innehåller dels 2-4 veckors individuell rehabilitering, dels öppenvårdsmottagning - s k Råd och stöd-verksamhet. En à två gånger per termin ges MSkurs, där 6-8 patienter under ett par veckor får en noggrann genomgång av sjukdomens natur av olika specialister under ett par veckor samtidigt med individuellt rehabiliteringsarbete. Avdelning 170 Akademiska sjukhuset Uppsala Tel: Fax: FRYKCENTER Fryk Center bedriver rehabilitering i internatsform och har avtal med landstinget i Värmland och Västra Götalands landsting. Patienter kan komma från hela Sverige. FC är ett neurologiskt och ortopediskt rehabiliteringscenter med tonvikt på neurologi. MS är en av de vanligare diagnoserna. Varje patient får en individuell rehabiliterings- och behandlingsplan där mål och delmål har utformats. Man arbetar i team och patienten har möjlighet till fortlöpande kontakt med psykolog, kurator, läkare, logoped och dietist. Fryk center Box Torsby Besöksadress: Järnvägsgatan

6 E-post: Hemsida: SOMMARSOL Sommarsols rehabiliteringsfilosofi bygger på att se helheten i sjukdomen. Genom individuellt anpassad fysikalisk behandling, förbättrad kunskap om sjukdom och symtom i en stimulerande psykosocial miljö, hjälps gästerna att upprätthålla eller förbättra sin hälsa och funktionsförmåga. Man har återkommande diagnoskurser för personer med MS ett par gånger per år. Sommarsol Haragårdsvägen Vejbystrand Tel: Fax: E-post: Hemsida: Rehabstation Stockholm Dagrehabilitering. För personer med MS finns både MS-temakurs i grupp och rehabilitering i individuell form. MS-temagrupperna passar de som antingen ganska nyligen fått sin diagnos eller de som haft diagnosen en längre tid och där sjukdomen väsentligt förändrat deras liv. Programmet syftar till att ge ökad kunskap om sjukdomen, utreda hjälpmedelsbehov, komma till insikt om möjligheter och begränsningar i vardagslivet, lära sig träna på lämpligt sätt, träffa andra med samma diagnos mm. Programmet består bl a av gruppdiskussioner, föreläsningar, träning, möjlighet till individuell kontakt med kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast. Det finns även möjlighet för deltagarna att bjuda in anhörig som gäst vid något tillfälle. Individuellt program kan passa de som haft diagnosen under en längre tid och inte upplever sig ha samma behov av gruppdiskussioner. Lämpligt även för de vars funktionshinder är av sådan art att det inte möjliggör deltagande i gruppaktiviteterna. Syftet med programmet är att se över möjligheter och begränsningar i vardagslivet och att bibehålla eller förbättra funktionsnivån. Träning och aktiviteter i det individuella programmet anpassas utifrån egna mål med rehabiliteringsperioden. Rehabiliteringen bedrivs i teamform. Här finns även möjlighet att träffa psykolog. Basprogrammet pågår under 10 veckor - 3 halvdagar per vecka. Internatsvistelse Stockholm har avtal med Stockholms läns landsting. Dit kan man även komma om man bor i övriga landet. Rehabperioden kan ligga i direkt anslutning till en sjukvårdsperiod eller passa dem som av olika anledningar föredrar internatsvistelse framför dagrehabilitering. Programmet består bl a fysisk träning, individuell kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Man deltar även i föreläsningar, diskussion i temagrupp, gör utepass samt

7 studiebesök. Programmet har schemalagd träning måndag till fredag, men varje situation i vardagen kan göras till ett tillfälle för träning och repetition. Vissa kvällar och helger arbetar en fritidsledare för att erbjuda ett allsidigt fritidsprogram. Ett vårdteam finns på plats dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor med hög medicinsk kompetens. Stor vikt läggs vid att öka deltagarens kunskaper om MS och dess symtom för att ge bättre möjligheter för deltagaren att kunna påverka och hantera sin vardagssituation. En viktig komponent programmet är också att deltagarna får möjlighet att träffa andra med samma diagnos eller liknande funktionshinder och ges tillfälle att ta del av varandras erfarenheter. Basprogrammet är på 5 veckor. Rullstolsskolan Rullstolsskolan är en veckokurs som vänder sig till alla, oavsett diagnos, som är i behov av att förbättra sin förmåga att manövrera rullstolen. Frösundaviks allé Solna Tel Fax HJÄLPMEDELSCENTER VÄST HjälpmedelsCenter Väst ligger centralt i Göteborg. Verksamheten startades som ett projekt av NHR med stöd av Allmänna Arvsfonden, men är idag ett självständigt bolag. HjälpmedelsCenter Väst är ett kunskapscenter med inriktning på förflyttningsteknik. På centret arrangeras utbildningar för sjukgymnaster, arbetsterapeuter, personliga assistenter, anhöriga och annan vårdpersonal. Dessutom kan man erbjuda utprovning, information och rådgivning av överflyttningshjälpmedel, reglerbara sängar och hygienhjälpmedel. HjälpmedelsCenter Väst Esperantoplatsen 5, Göteborg Tel: , , Fax: MS-LITTERATUR ATT BESTÄLLA FRÅN NHR: Tel: eller direkt på NHRs hemsida MS-Multipel skleros. Gratismaterial Att vara närstående till någon med neurologisk diagnos. Gratismaterial Information om multipel skleros (MS), Kristina Gottberg och Sten Fredrikson, 1997, 26 sidor, Pris: 50 kr, Medlemspris: 50 kr Multipel skleros: En bok om ms. Författare är Jan Fagius, Oluf Andersen, Jan Hillert, Tomas Olsson och Magnhild Sandberg samtliga mycket kända neurologer och forskare på området. Utgivare är Karolinska Institutet University Press AB. Boken utkom augusti 2007 Pris: 150 kr, Medlemspris: 95 kr My- Elin, En bok för barn om MS, Vad händer när mamma får MS?

8 en barnbok-till barn och för barn-där MS (multipel skleros) förklaras för barnet. Pris: 65 kr, Medlemspris: 50 kr En objuden gäst, Hur påverkas hela familjen när en familjemedlem får en kronisk sjukdom? Vilka förändringar innebär det? Hur förändras rollerna? Vad händer med sexualitet och samliv? Hur reagerar vännerna? Boken bygger på erfarenheter från närstående och anhöriga. Syftet är att ge stöd och hjälp, hitta nya vägar, se lösningar på problem och att söka kontakt med andra i samma situation.. Det är i mångt och mycket samma livsfrågor som man ställs inför är vill ge hopp om hur livet går vidare och om möjligheterna att hitta nya glädjeämnen i livet Pris: 65 kr, Medlemspris: 50 kr Fatigue vid MS, möjlig att bemästra av Anna Cunningham. Boken ger en ökad förståelse för trötthet vid MS. Boken vänder sig till personer som har diagnosen MS, deras anhöriga, vänner, arbetskollegor samt till sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter personer med diagnosen MS. Pris: 50 kr, Medlemspris: 50 kr.. UPPLEVELSEBÖCKER Blues, Louise Hoffsten, 166 sidor, En personlig berättelse om hur Louise fick sin diagnos och om krisens olika uttryck. Hon skriver om sin planerade USA-lansering, musikvärlden och om kärleken. Med boken bifogas en blues-cd. Pris 370:- i bokhandeln, 298:- i DNs nätbutik Motljus med MS som följeslagare, Franciska Darnell. 127 sidor, 1999 Franciska berättar om sin egen sjukdom. Boken innehåller fakta men tar också upp egna erfarenheter och känslor. Boken vänder sig till patienter, anhöriga och dem som arbetar inom vård och omsorg. Pris 220:- i bokhandeln. Boken kan också beställas direkt från: Franciska Darnell, Mossvägen 20, Ekerö. Fax TÄNK OM Livskvalitet och funktonshinder En bok av Ingvor Börjesson och Gunilla Koch. Boken handlar om hur man kan leva ett rikt liv trots nedsatt rörelseförmåga Boken kan beställas vi NHR Göteborg tel: VIDEO/DVD Video - Just nu är oändligt att leva med MS, speltid 25 minuter, Pris: 450 kr, Medlemspris: 225 kr Kan beställas från NHR, tel: eller via DVD - Blues att leva med MS. En film där bland andra rockartisten Louise Hoffsten medverkar. Speltid 31 minuter, Pris: 450 kr,medlemspris: 75 kr Kan beställas från NHR, tel: eller via HEMSIDOR ORGANISATIONERS HEMSIDOR Neurologiskt handikappades Riksförbund, NHR DUNS, De unga neurologiskt handikappade i Sverige

9 Neuro guiden en faktabank Från NHR MS organisationer i Norden: Danmark: Scleroseforeningen Finland: Suomen ms-liitto ry Island: MS Felag Islands Norge: MS-forbundet S Multple Sclerosis Society of Canada Multiple Sclerosis International Federation, MSIF PRIVATA HEMSIDOR Om multipel skleros Kristas egen hemsida innehåller information om sjukdom, symtom, diagnos, behandling, forskning, länkar (bl a till andra privata hemsidor), MS-forum, chat, gästbok, mer om MS

10 LÄKEMEDELSFÖRETAG MED HEMSIDOR OM MS Sanofi -Aventis BiogenIdec Sweden AB Bayer Schering Pharma Serono Nordic AB

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Neurologiskt Handikappades RIksförbund Välkommen till oss! I nom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vet vi hur det är

Läs mer

Guide till rehabilitering

Guide till rehabilitering Guide till rehabilitering Vad är rehabilitering Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder,

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Välkommen till oss! Inom Neuroförbundet vet vi hur det är att leva med en neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning i familjen. Våra

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Du har fått en diagnos av din läkare. MS? Stroke? Parkinson? Muskeldystrofi? Ryggmärgsskada? Ataxi, MG, ALS, NMD..? Att drabbas av en neurologisk

Läs mer

Vi som presenterar. Sofie Karlsson Erfaren förälder

Vi som presenterar. Sofie Karlsson Erfaren förälder Vi som presenterar Sofie Karlsson Erfaren förälder Margaretha Tauberman kurator i MS teamet Neurologi och Rehabiliteringskliniken Centralsjukhuset Karlstad/ Samordnare för patient och närståendeutbildning,

Läs mer

Fatigue vid MS. Lästips från sjukhusbiblioteket

Fatigue vid MS. Lästips från sjukhusbiblioteket Fatigue vid MS Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2016 En bok om MS (2007) Utgiven av BiogenIdec Sweden AB Boken vänder sig till både den som har fått MS och till de som är närstående.

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada, neurologisk sjukdom eller ryggmärgsskada (spinalskada). Målsättningen med rehabiliteringen

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre.

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre. Stroke & Traumatiska hjärnskador Behandlingsprogram Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse.

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress Besöksadress Telefon 0470-59 22 50 Box 1223 Rehabiliteringskliniken E-post rehabkliniken@ltkronoberg.se 351 12 Växjö J F Liedholms väg 14 Växjö Sida

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Verksamhetsbeskrivning för dagrehabilitering Rehabiliteringsmedicin Ämnesområde: Verksamhet Titel:Verksamhetsbeskrivning för dagrehabilitering Utfärdad av: Margareta Blid,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:69 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om medicinsk rehabilitering extern rehabilitering Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet

Läs mer

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Förväntningar Att lika god vård skall erbjudas till patienterna

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Kommunens Rehabiliteringsavdelning

Kommunens Rehabiliteringsavdelning Kommunens Rehabiliteringsavdelning (KRA) KOMMUNENS REHABILITERINGSAVDELNING (KRA) Vård och omsorg Välkommen till KRA rehabilitering och vardagsträning Du har av din biståndshandläggare blivit beviljad

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Verksamhetsbeskrivning för slutenvårdsrehabilitering Rehabiliteringsmedicin Ämnesområde: Verksamhet Titel: Verksamhetsbeskrivning för slutenvårdsrehabilitering Utfärdad av:

Läs mer

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada OFVSPPPTIMA Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada Med rätt träning kan Du uppnå klara förbättringar, även många år efter att hjärnskadan har skett Hjärnan kan mer Vår hjärna är

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Neuroteam ett arbetssätt

Neuroteam ett arbetssätt Kliniken i fokus I Sundsvall har neurologmottagningen arbetat i team med framförallt Parkinson-, MSoch ALS-patienter sedan slutet av 90-talet. Arbetssättet får ett gott betyg av patienterna och personalen

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Organisation av MS-vården

Organisation av MS-vården Bakgrund MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården. De senaste årens snabba utveckling av den medicinska behandlingen av MS och den betydelse det

Läs mer

HJÄRNKRAFT - Checklistan

HJÄRNKRAFT - Checklistan Page 1 of 5 Skriv ut sidan Dina möjligheter För att få bästa möjliga utbyte av samtalen med kuratorn kan du använda den här Checklistan. Även i kontakterna med försäkringskassa, arbetsförmedling och distriktsvård

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

MS TEAM Malmö. Metodbeskrivning. Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus

MS TEAM Malmö. Metodbeskrivning. Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Version nr 1 LAM febr 2011 Version nr 2 LAM nov 2011 Version nr 3 LAM maj 2012 MS TEAM Malmö Metodbeskrivning Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Bakgrund Multipel skleros MS är en kronisk

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin avdelning 623

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin avdelning 623 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin avdelning 623 2 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Stiftelsen Mälargården Rehab Center

Stiftelsen Mälargården Rehab Center Stiftelsen Mälargården Rehab Center Historik Stiftelsen startade sin verksamhet på tidigt 1970-tal med inriktning på polio och trafikskador. Sedan dess har många gäster fått möjlighet till rehabilitering

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 7 och

Läs mer

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor Verksamhetsplan 2013 Inriktningen på 2013 års verksamhet är att försöka prioritera ett antal områden där vi lägger ner mer resurser och att vi i dessa uttalade områden har tid för god planering, genomförande

Läs mer

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer:

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer: MULTIPEL SKLEROS Frågeformulär Löpnummer: _ Till Dig som skall besvara enkäten Syftet med detta frågeformulär är att försöka beräkna och förklara den totala kostnaden för sjukdomen Multipel Skleros (MS).

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Utgiven av Neuroförbundet augusti 2014. Special

Utgiven av Neuroförbundet augusti 2014. Special Utgiven av Neuroförbundet augusti 2014 Special Dags för en modern neurosjukvård F ör oss på Neuroförbundet är ett av valårets viktigaste budskap: Sverige behöver en kraftfull satsning på modern neurosjukvård,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros

20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros 20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros Inledning Syfte Landstinget Kronoberg har formulerat visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, vilket innebär att

Läs mer

Information till patienter

Information till patienter Information till patienter om rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax:

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående Neurologiska diagnoser Att vara närstående Att vara närstående Sjukdomen har gjort att vi kommit varandra närmare E n neurologisk sjukdom påverkar inte bara den som är sjuk. Även för den som är närstående

Läs mer

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN Rehabiliteringsteamen för barn/ungdomar med förvärvad hjärnskada vid Astrid Lindgrens barnsjukhus Ingrid van t Hooft utvecklingsledare Nationell

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. REMEO är Linde Healthcares

Läs mer

AKTIVITETER OCH RELATIONER

AKTIVITETER OCH RELATIONER AKTIVITETER OCH RELATIONER Att stödja till aktiviteter och relationer utgör en stor del i arbetet kring personer med funktionsnedsättning. Målet är att personer med funktionsnedsättningar, oavsett diagnos,

Läs mer

MS-sällskapets Rehabiliteringsdag Torsdagen 20/9 2007

MS-sällskapets Rehabiliteringsdag Torsdagen 20/9 2007 MS-sällskapets Rehabiliteringsdag Torsdagen 20/9 2007 Ett mål med mötet är att formulera MS-sällskapets konsensus dokument kring rehabilitering vid MS i Sverige Rehabiliteringsutskottet Ulrika Einarsson

Läs mer

Multipel skleros (MS), Fysioterapi Specialistvård

Multipel skleros (MS), Fysioterapi Specialistvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-45681 Fastställandedatum: 2016-02-19 Giltigt t.o.m.: 2017-02-19 Upprättare: Helena M Jensen Fastställare: Anna Gustavsson Multipel skleros (MS), Fysioterapi

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående Neurologiska diagnoser Att vara närstående Att vara närstående Sjukdomen har gjort att vi kommit varandra närmare E n neurologisk sjukdom påverkar inte bara den som är sjuk. Även för den som är närstående

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Fysioterapi/Sjukgymnastik Fysioterapi/Sjukgymnastik Välkommen till vårt Fysio Team. Tillsammans med vår kiropraktor och arbetsterapeut håller vi fysioterapeuter till på Malmborgsgatan 4, plan 5. Mottagningen ligger ett stenkast

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom

Läs mer

Strokevårdkedjan i Stockholm

Strokevårdkedjan i Stockholm Strokevårdkedjan i Stockholm Lena Henricson Strokesamordnare lena.henricson@ds.se 08-123 568 35 070-737 30 43 Under rehabiliteringen var det som att gå på röda mattan men när den var slut ramlade jag

Läs mer

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med als Jag tar en dag i taget och gör det bästa av den Det började med en högerfot som inte ville få tillbaka sin kraft efter en operation. Wiveca

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer