Intresseorganisationer m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresseorganisationer m m"

Transkript

1 Intresseorganisationer m m INTRESSEORGANISATIONER NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND, NHR Avsikten med NHRs verksamhet är att sprida kunskap om neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, men också att påverka politiker och beslutsfattare för att utveckla samhället. Kontinuerliga aktiviteter genomförs för att påverka politiker, myndigheter och organisationer över hela landet. Via NHR-fonden stödjer NHR ett flertal forskningsprojekt varje år. NHR har cirka medlemmar, 98 lokal- och 18 länsförbund. Medlemskap i NHR ger tillgång till en mängd informationsmaterial samt förbundstidningen Reflex. Många aktiviteter och sammankomster ordnas som debatter, föredrag, kurser, konferenser, temadagar, samtalsgrupper, resor och utflykter. NHR har en ungdomsorganisation DUNS, som vänder sig till medlemmar upp till 35 år. DUNS-klubbar finns på ett 10-tal orter i landet. I DUNS regi ordnas kurser, läger, temakonferenser och politiska debatter. Inom NHR har förbundet en rad intressegrupper, s k diagnos- och referensgrupper. Medlemmarna i varje grupp har erfarenhet av att leva med den aktuella diagnosen, antingen egen erfarenhet eller som närstående. I diagnosgruppen för MS har medlemmarna själva MS. MS-gruppen arbetar för att ta tillvara den egna sjukdomsgruppens intressen. Gruppen följer utvecklingen på det medicinska området och sprider information om den. De arbetar också för att öka informationen till all vårdpersonal, öka förståelsen för hur det är att ha MS och hur en god vård skulle kunna se ut. Utökad, förbättrad och återkommande rehabilitering är mycket viktiga frågor för gruppen. Och inte minst rätten till att få gå på en nysjukekurs så fort som man fått sin diagnos. Gruppen har därför arbetat för att få fram kurskonceptet AVSTAMP som NHR arbetar med att sprida över hela landet. Se vidare information på http// NHR och diagnosgruppen för MS samarbetar också med andra MS-organisationer i världen. Förbundet är medlem i bland annat Nordiska MS-rådet, European MS Platform och Internationella MS-federationen, MSIF. NHR Box 49084, Stockholm Tel: , Fax: E-post:

2 Hemsida: Telefonnummer till lokala NHR-föreningar finns i den lokala telefonkatalogen samt på NHR:s hemsida. DUNS Box 3284, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida:. NORDISKA MS-RÅDET Nordiska MS-rådet är en sammanslutning av de nordiska MS-organisationerna. Syftet för sammanslutningen är att få till stånd ett erfarenhetsutbyte inom MS-området och att öka informationen om MS på det sociala, medicinska och handikappolitiska området. Det är också viktigt för rådet att samarbeta kring handikappfrågor som tas upp i den internationella MSorganisationen MSIF samt i the European MS-Platform. Mer information om de nordiska ms organisationernas verksamhet går att hitta på respektive organisations hemsida THE EUROPEAN MS-PLATFORM NHR är medlem i European MS-Platform. 32 länder deltar i det europeiska samarbetet. Organisationen håller årsmöte med konferens varje år. Se vidare information : MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION, MSIF NHR är medlem i MSIF vilket är en sammanslutning av MS-organisationer från 43 länder. Organisationen bildades MSIF håller årsmöte med konferens vart annat år. Se vidare information: http;//www.msif.org REHABILITERINGSMÖJLIGHETER HUMLEGÅRDEN Humlegården i Sigtuna är ett rehabiliteringscenter med stor samlad kunskap om neurologisk rehabilitering. Anläggningen är modern och välutrustad med kunnig och specialiserad personal. Rehabiliteringscentret är en ideell stiftelse som drivs i nära samarbete med NHR. Humlegården kan erbjuda olika typer av rehabiliteringsprogram, individuellt eller i grupp

3 Dessutom anordnas olika kurser där patienter med samma diagnosgrupp under 2-3 veckor kommer tillsammans, får information om sin sjukdom och sociala rättigheter. Till exempel anordnas särskilda MS-kurser flera gånger per år. Humlegårdens mål är att patienten skall uppnå ökad psykisk och fysisk förmåga, ökad förmåga att klara sig på egen hand, få högre livskvalitet, färre sjukdagar samt minskat behov av hemtjänst. Tillgång finns till neuropsykolog, logoped, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska samt läkare med neurologikompetens. Ansökan till rehabilitering görs på speciell läkarremiss, som rekvireras direkt från Humlegården. Stiftelsen Humlegården Box 36, Sigtuna Tel: Fax: VINTERSOL, UTLANDSVÅRD PÅ TENERIFFA Vintersol är en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos på Teneriffas sydkust och drivs av Stiftelsen Humlegården. Vintersol är öppet året runt för personer med neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, reumatiker och astmatiker. På anläggningen finns svensktalande spansk neurolog. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt fritidsledare är svenskar. En stor del av den övriga personalen är spansk. Den sjukgymnastiska träningen samt arbetsterapin sker både individuellt och i grupper. Utifrån varje enskild persons mål med rehabiliteringsperioden görs ett individuellt träningsprogram som innehåller självträning. Vintersol har två stora pooler, båda med uppvärmt havsvatten. Fritidsledaren ordnar aktiviteter dagligen även kvällar och helger. Ansökan görs på särskild blankett som finns hos landstingen, man kan också beställas från Humlegården. Vintersol Clinica Vintersol C/. Nordica Los Cristianos Teneriffa, Spanien Tel: , Fax: E-post:

4 AKTIVITETCENTRET VALJEVIKEN Valjeviken är en rehabiliterings- och rekreationsanläggning som ligger vackert vid havet och bokskogen i Sölvesborg, Blekinge. Anläggningen drivs i samarbete med NHR. Rehabilitering- och rekreationsverksamheten är omfattande. Valjevikens personal är mycket kunnig och har stor erfarenhet av neurologiska sjukdomar och funktionssättningar. Förutom vårdpersonal dygnet runt finns sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, fritidsledare, socialkonsulent, rehabiliteringsläkare, beteendevetare och pedagoger. Valjeviken erbjuder verksamhet både individuellt och i grupp. Vanligtvis varvas träning med olika fritidsaktiviteter. Där finns cirka 40 olika aktiviteter att välja bland. Valjeviken arrangerar också diagnosinriktade träningskurser för personer med en neurologisk sjukdom eller skada. Kurserna görs tillsammans med NHR. Flera gånger om året arrangeras MS-träningskurser. Syftet med kurserna är att ge deltagarna kunskap för att klara sin livssituation på bästa sätt. Valjevikens förhoppning är att deltagarna ska få nya infallsvinklar och möjligheter genom erfarenhetsutbyte med andra deltagare och genom föreläsningar, träning och aktiviteter. Anmälan görs på blankett som rekvireras från Valjeviken. Valjeviken Box 94, Sölvesborg Tel: , Fax: E-post: NEUROREHAB SÄVAR Neurorehab Sävar (f d Björkgården) ligger strax norr om Umeå. Avdelningen är en del i Rehabiliteringsmedicinska Centrumet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Sedan 1980 erbjuder man rehabiliteringsperioder om 4-6 veckor för personer med MS och sedan 1994 även en tränings- och informationskurs för personer med nydiagnostiserad MS, kallad RUSTA (man skall bli "rustad" för att möta framtiden). Kurserna drevs de två första åren som ett projekt tillsammans med NHR. Neurorehab Sävar Kungsvägen 8A, Sävar Tel: , Fax: E-post: REHABCENTRUM LUND-ORUP, ORUPSSJUKHUSET Rehabcentrum Lund-Orup vid Universitetssjukhuset i Lund och Orupssjukhuset rehabiliterar personer med bl a förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada, stroke, kronisk neurologisk sjukdom och långvarig smärta. Vid Orupssjukhuset finns ett team med neurolog och rehabiliteringsläkare, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, neuropsykolog, logoped, som är specialiserat på rehabilitering av personer MS

5 Rehabiliteringsteamet bedömer och genomför interdisciplinär rehabilitering under 3-6 veckor för personer med MS. Teamet har speciell kompetens vad gäller bedömning, utredning och behandling av bl a blås- och tarmproblem, trött-het, spasticitet med blockader, smärta, kognitiva problem, ADL-problem, hjälpmedelsutprovning, bostadsanpassning och arbetsrehabilitering. Rehabiliteringen vänder sig både till personer med omfattande funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och till personer i mer stabil fas av sin sjukdom, men som är i behov av träning för att bibehålla sin funktions- och aktivitetsnivå. Rehabcentrum Lund-Orup Orupssjukhuset Lund Tel: Fax: E-post: Hemsida: AVDELNING 170, UPPSALA Resursen med det charmlösa namnet Avdelning 170 tillhör rehabiliterings-kliniken, Neurocentrum, Akademiska sjukhuset och ligger på Ulleråkerområdet i södra utkanten av Uppsala. Avdelningen driver dels hjärnskaderehabilitering men har också ett team för kronisk neurologisk sjukdom, där tyngdpunkten ligger på MS. Teamet består av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator och psykolog - den samlade erfarenheten av MS är mycket stor. Verksamheten innehåller dels 2-4 veckors individuell rehabilitering, dels öppenvårdsmottagning - s k Råd och stöd-verksamhet. En à två gånger per termin ges MSkurs, där 6-8 patienter under ett par veckor får en noggrann genomgång av sjukdomens natur av olika specialister under ett par veckor samtidigt med individuellt rehabiliteringsarbete. Avdelning 170 Akademiska sjukhuset Uppsala Tel: Fax: FRYKCENTER Fryk Center bedriver rehabilitering i internatsform och har avtal med landstinget i Värmland och Västra Götalands landsting. Patienter kan komma från hela Sverige. FC är ett neurologiskt och ortopediskt rehabiliteringscenter med tonvikt på neurologi. MS är en av de vanligare diagnoserna. Varje patient får en individuell rehabiliterings- och behandlingsplan där mål och delmål har utformats. Man arbetar i team och patienten har möjlighet till fortlöpande kontakt med psykolog, kurator, läkare, logoped och dietist. Fryk center Box Torsby Besöksadress: Järnvägsgatan

6 E-post: Hemsida: SOMMARSOL Sommarsols rehabiliteringsfilosofi bygger på att se helheten i sjukdomen. Genom individuellt anpassad fysikalisk behandling, förbättrad kunskap om sjukdom och symtom i en stimulerande psykosocial miljö, hjälps gästerna att upprätthålla eller förbättra sin hälsa och funktionsförmåga. Man har återkommande diagnoskurser för personer med MS ett par gånger per år. Sommarsol Haragårdsvägen Vejbystrand Tel: Fax: E-post: Hemsida: Rehabstation Stockholm Dagrehabilitering. För personer med MS finns både MS-temakurs i grupp och rehabilitering i individuell form. MS-temagrupperna passar de som antingen ganska nyligen fått sin diagnos eller de som haft diagnosen en längre tid och där sjukdomen väsentligt förändrat deras liv. Programmet syftar till att ge ökad kunskap om sjukdomen, utreda hjälpmedelsbehov, komma till insikt om möjligheter och begränsningar i vardagslivet, lära sig träna på lämpligt sätt, träffa andra med samma diagnos mm. Programmet består bl a av gruppdiskussioner, föreläsningar, träning, möjlighet till individuell kontakt med kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast. Det finns även möjlighet för deltagarna att bjuda in anhörig som gäst vid något tillfälle. Individuellt program kan passa de som haft diagnosen under en längre tid och inte upplever sig ha samma behov av gruppdiskussioner. Lämpligt även för de vars funktionshinder är av sådan art att det inte möjliggör deltagande i gruppaktiviteterna. Syftet med programmet är att se över möjligheter och begränsningar i vardagslivet och att bibehålla eller förbättra funktionsnivån. Träning och aktiviteter i det individuella programmet anpassas utifrån egna mål med rehabiliteringsperioden. Rehabiliteringen bedrivs i teamform. Här finns även möjlighet att träffa psykolog. Basprogrammet pågår under 10 veckor - 3 halvdagar per vecka. Internatsvistelse Stockholm har avtal med Stockholms läns landsting. Dit kan man även komma om man bor i övriga landet. Rehabperioden kan ligga i direkt anslutning till en sjukvårdsperiod eller passa dem som av olika anledningar föredrar internatsvistelse framför dagrehabilitering. Programmet består bl a fysisk träning, individuell kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Man deltar även i föreläsningar, diskussion i temagrupp, gör utepass samt

7 studiebesök. Programmet har schemalagd träning måndag till fredag, men varje situation i vardagen kan göras till ett tillfälle för träning och repetition. Vissa kvällar och helger arbetar en fritidsledare för att erbjuda ett allsidigt fritidsprogram. Ett vårdteam finns på plats dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor med hög medicinsk kompetens. Stor vikt läggs vid att öka deltagarens kunskaper om MS och dess symtom för att ge bättre möjligheter för deltagaren att kunna påverka och hantera sin vardagssituation. En viktig komponent programmet är också att deltagarna får möjlighet att träffa andra med samma diagnos eller liknande funktionshinder och ges tillfälle att ta del av varandras erfarenheter. Basprogrammet är på 5 veckor. Rullstolsskolan Rullstolsskolan är en veckokurs som vänder sig till alla, oavsett diagnos, som är i behov av att förbättra sin förmåga att manövrera rullstolen. Frösundaviks allé Solna Tel Fax HJÄLPMEDELSCENTER VÄST HjälpmedelsCenter Väst ligger centralt i Göteborg. Verksamheten startades som ett projekt av NHR med stöd av Allmänna Arvsfonden, men är idag ett självständigt bolag. HjälpmedelsCenter Väst är ett kunskapscenter med inriktning på förflyttningsteknik. På centret arrangeras utbildningar för sjukgymnaster, arbetsterapeuter, personliga assistenter, anhöriga och annan vårdpersonal. Dessutom kan man erbjuda utprovning, information och rådgivning av överflyttningshjälpmedel, reglerbara sängar och hygienhjälpmedel. HjälpmedelsCenter Väst Esperantoplatsen 5, Göteborg Tel: , , Fax: MS-LITTERATUR ATT BESTÄLLA FRÅN NHR: Tel: eller direkt på NHRs hemsida MS-Multipel skleros. Gratismaterial Att vara närstående till någon med neurologisk diagnos. Gratismaterial Information om multipel skleros (MS), Kristina Gottberg och Sten Fredrikson, 1997, 26 sidor, Pris: 50 kr, Medlemspris: 50 kr Multipel skleros: En bok om ms. Författare är Jan Fagius, Oluf Andersen, Jan Hillert, Tomas Olsson och Magnhild Sandberg samtliga mycket kända neurologer och forskare på området. Utgivare är Karolinska Institutet University Press AB. Boken utkom augusti 2007 Pris: 150 kr, Medlemspris: 95 kr My- Elin, En bok för barn om MS, Vad händer när mamma får MS?

8 en barnbok-till barn och för barn-där MS (multipel skleros) förklaras för barnet. Pris: 65 kr, Medlemspris: 50 kr En objuden gäst, Hur påverkas hela familjen när en familjemedlem får en kronisk sjukdom? Vilka förändringar innebär det? Hur förändras rollerna? Vad händer med sexualitet och samliv? Hur reagerar vännerna? Boken bygger på erfarenheter från närstående och anhöriga. Syftet är att ge stöd och hjälp, hitta nya vägar, se lösningar på problem och att söka kontakt med andra i samma situation.. Det är i mångt och mycket samma livsfrågor som man ställs inför är vill ge hopp om hur livet går vidare och om möjligheterna att hitta nya glädjeämnen i livet Pris: 65 kr, Medlemspris: 50 kr Fatigue vid MS, möjlig att bemästra av Anna Cunningham. Boken ger en ökad förståelse för trötthet vid MS. Boken vänder sig till personer som har diagnosen MS, deras anhöriga, vänner, arbetskollegor samt till sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter personer med diagnosen MS. Pris: 50 kr, Medlemspris: 50 kr.. UPPLEVELSEBÖCKER Blues, Louise Hoffsten, 166 sidor, En personlig berättelse om hur Louise fick sin diagnos och om krisens olika uttryck. Hon skriver om sin planerade USA-lansering, musikvärlden och om kärleken. Med boken bifogas en blues-cd. Pris 370:- i bokhandeln, 298:- i DNs nätbutik Motljus med MS som följeslagare, Franciska Darnell. 127 sidor, 1999 Franciska berättar om sin egen sjukdom. Boken innehåller fakta men tar också upp egna erfarenheter och känslor. Boken vänder sig till patienter, anhöriga och dem som arbetar inom vård och omsorg. Pris 220:- i bokhandeln. Boken kan också beställas direkt från: Franciska Darnell, Mossvägen 20, Ekerö. Fax TÄNK OM Livskvalitet och funktonshinder En bok av Ingvor Börjesson och Gunilla Koch. Boken handlar om hur man kan leva ett rikt liv trots nedsatt rörelseförmåga Boken kan beställas vi NHR Göteborg tel: VIDEO/DVD Video - Just nu är oändligt att leva med MS, speltid 25 minuter, Pris: 450 kr, Medlemspris: 225 kr Kan beställas från NHR, tel: eller via DVD - Blues att leva med MS. En film där bland andra rockartisten Louise Hoffsten medverkar. Speltid 31 minuter, Pris: 450 kr,medlemspris: 75 kr Kan beställas från NHR, tel: eller via HEMSIDOR ORGANISATIONERS HEMSIDOR Neurologiskt handikappades Riksförbund, NHR DUNS, De unga neurologiskt handikappade i Sverige

9 Neuro guiden en faktabank Från NHR MS organisationer i Norden: Danmark: Scleroseforeningen Finland: Suomen ms-liitto ry Island: MS Felag Islands Norge: MS-forbundet S Multple Sclerosis Society of Canada Multiple Sclerosis International Federation, MSIF PRIVATA HEMSIDOR Om multipel skleros Kristas egen hemsida innehåller information om sjukdom, symtom, diagnos, behandling, forskning, länkar (bl a till andra privata hemsidor), MS-forum, chat, gästbok, mer om MS

10 LÄKEMEDELSFÖRETAG MED HEMSIDOR OM MS Sanofi -Aventis BiogenIdec Sweden AB Bayer Schering Pharma Serono Nordic AB

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Du har fått en diagnos av din läkare. MS? Stroke? Parkinson? Muskeldystrofi? Ryggmärgsskada? Ataxi, MG, ALS, NMD..? Att drabbas av en neurologisk

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre.

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre. Stroke & Traumatiska hjärnskador Behandlingsprogram Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse.

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Stiftelsen Mälargården Rehab Center

Stiftelsen Mälargården Rehab Center Stiftelsen Mälargården Rehab Center Historik Stiftelsen startade sin verksamhet på tidigt 1970-tal med inriktning på polio och trafikskador. Sedan dess har många gäster fått möjlighet till rehabilitering

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

HJÄRNKRAFT - Checklistan

HJÄRNKRAFT - Checklistan Page 1 of 5 Skriv ut sidan Dina möjligheter För att få bästa möjliga utbyte av samtalen med kuratorn kan du använda den här Checklistan. Även i kontakterna med försäkringskassa, arbetsförmedling och distriktsvård

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående

Neurologiska diagnoser. Att vara närstående Neurologiska diagnoser Att vara närstående Att vara närstående Sjukdomen har gjort att vi kommit varandra närmare E n neurologisk sjukdom påverkar inte bara den som är sjuk. Även för den som är närstående

Läs mer

Information till patienter

Information till patienter Information till patienter om rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax:

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Neurologisk Rehabilitering - Vägen till ett bättre liv! Rehabkonferens 14/5 2014 Scandic Grand Hotell Örebro

Neurologisk Rehabilitering - Vägen till ett bättre liv! Rehabkonferens 14/5 2014 Scandic Grand Hotell Örebro 1 Neurologisk Rehabilitering - Vägen till ett bättre liv! Rehabkonferens 14/5 2014 Scandic Grand Hotell Örebro Socialstyrelsens reflektion; Insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN Rehabiliteringsteamen för barn/ungdomar med förvärvad hjärnskada vid Astrid Lindgrens barnsjukhus Ingrid van t Hooft utvecklingsledare Nationell

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros 2008-10-10 Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros Beskrivning av sjukdomen sid 2 Vuxenhabiliteringens verksamhet sid 3 Beskrivning av insatser yrkesvis sid 5 2 Beskrivning av sjukdomen

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med als Jag tar en dag i taget och gör det bästa av den Det började med en högerfot som inte ville få tillbaka sin kraft efter en operation. Wiveca

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria SvenskaRe San Agustin Gran Canaria Rehabilitering med hållbart resultat På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på mångårig erfarenhet och vetenskapliga

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Att leva med. MS multipel skleros

Att leva med. MS multipel skleros Att leva med MS multipel skleros Att leva med ms Ibland måste man vara extra snäll mot sig själv C harlotte Sundqvist var en mycket aktiv 16-åring när hon började ana att något var på tok. Sedan en tid

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

pion.se Sök Patient Information Online Webb Audio/Video Publikationer Livsskildringar Om Pion Sök Ämne Organisationer Översätt

pion.se Sök Patient Information Online Webb Audio/Video Publikationer Livsskildringar Om Pion Sök Ämne Organisationer Översätt Starr >> Visar sida 0 av 0 Antal träffar 0 Starr De vanligaste ögonsjukdomarna Glaukom, grön starr Glaukom : grön starr, frågor och svar Grå starr Vanligt förekommande diagnoser Synskadades riksförbund

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Välkommen till reumatologiska sektionen

Välkommen till reumatologiska sektionen ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Välkommen till reumatologiska sektionen Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 82 Vårdenhetens fyra sektioner Grön grupp: Geriatriska sektionen,

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Arbetsterapi för personer med kronisk sjukdom

Arbetsterapi för personer med kronisk sjukdom Arbetsterapi för personer med kronisk sjukdom FSAs synpunkter inför Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar, våren 2014 Framtagen inför Socialstyrelsens hearing angående regeringsuppdrag

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Preliminärt konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: Syfte: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget, presentera

Läs mer

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3!

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3! Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet Stroke 2011 Stroke akut vård och behandling! Neuropsykologiska funktionsnedsättningar aktuell forskning, utredning och behandling Intensivträning, nutrition och smärta

Läs mer

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del 081201 Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del För mer information vänd er till: Agneta Carlsson, Hand- och Plastikkirurgiska klinikerna, NUS, 90185 Umeå.

Läs mer

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. REMEO är Linde Healthcares

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

information om Stroke

information om Stroke information om Stroke Denna informationsbroschyr tillhör: Om stroke På stroke- och neurologisk enhet, plan 10, i Kristianstad finns 24 vårdplatser. Där vårdas du som drabbats av stroke, TIA eller annan

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Stöttar du också någon? Anhörigstöd

Stöttar du också någon? Anhörigstöd Stöttar du också någon? Anhörigstöd Enköpings kommun Enköpings kommun 2012. Formgivning: Elin Hjelm. Här kan anhöriga i alla åldrar få stöd och hjälp Du kan få stöd från kommunen om du vårdar, hjälper

Läs mer

TUFFA VILLKOR FÖR MS-SJUKA I ARBETS- OCH VARDAGSLIV 1212 RÖSTER OM RÖRLIGHET RAPPORT - 1212 RÖSTER OM MS OCH RÖRLIGHETSPROBLEM 1 (17)

TUFFA VILLKOR FÖR MS-SJUKA I ARBETS- OCH VARDAGSLIV 1212 RÖSTER OM RÖRLIGHET RAPPORT - 1212 RÖSTER OM MS OCH RÖRLIGHETSPROBLEM 1 (17) 1 (17) RAPPORT - TUFFA VILLKOR FÖR MS-SJUKA I ARBETS- OCH VARDAGSLIV 1212 RÖSTER OM MS OCH RÖRLIGHETSPROBLEM 2 (17) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 BAKGRUND MS EN SJUKDOM MED MÅNGA ANSIKTEN 4 RÖRLIGHETEN

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare 2 REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. REMEO

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Att leva med. Lösningsmedelsskador

Att leva med. Lösningsmedelsskador Att leva med Lösningsmedelsskador Att leva med skador från lösningsmedel Den bästa medicinen för mig är att vara ute i naturen När det var som värst trodde Ralph att han hade blivit galen. Minnet och

Läs mer