Vi gör väldigt mycket för dom boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi gör väldigt mycket för dom boende"

Transkript

1 och plats för barn och unga: kunskapsseminarium ett bostadsbolag som tar stort ansvar för sina unga Kicki Björklund, VD för Sigtunahem. Vi gör väldigt mycket för dom boende Kicki Björklund, VD för Sigtunahem och som dessutom fått priset som årets kvinnliga förebild av Fastighetsägarna för sitt brinnande engagemang för att utveckla fastighetsbranschen, hälsade välkommen till Sigtuna och Sigtunahem. Boende med omtanke är Sigtunahems stolta devis och något som genomsyrar företagets sätt att arbeta på. Sigtuna med sina invånare är en växande kommun. Det är stor inpendling till kommunen och det gäller att hitta bostäder till alla, inte minst sådana där unga har råd att bo. En idé man har är att utveckla kompisboende, eftersom få unga har råd att bo i nybyggda hyresrätter. Företaget bygger mycket nytt, mest per capita i Sverige. Men en stor del av beståndet börjar bli ålderstiget. Mycket är byggt under rekordåren och den stora utmaningen är nu att utveckla bostäderna, påpekade Kicki. Sigtunahem har lägenheter och 78 anställda. En ny ledningsgrupp har satt sin prägel på arbetet. Information, kommunikation och marknadsföring är centralt, samt att få devisen boende med omtanke att leva i organisationen. - Vi har ett starkt varumärke och det som gör varumärket är allt som vi gör, vad vi säger och vad vi känner och tänker. Det gäller alltså att hela tiden jobba med att få alla med på tåget,, säger Kicki. 23 procent av de boende är barn och tonåringar. Men skillnaden är stor mellan olika områden. Allra flest bor i Valsta. Att ta fram boendeprofiler och att mäta sig med andra är väldigt viktigt, menar Kicki. Då pratar man om samma sak. Företaget mäter både kundnöjdhet och nöjd medarbetare och det är när man börjar jobba med att mäta och jämföra sig med andra som man på allvar börjar arbeta med frågorna. Inte minst viktiga är de skrivna kommentarerna från de boende. Över 90 procent skriver kommentarer, det är vårt bästa verktyg, säger Kicki. Europeiska kommissionen har utsett år 2010 till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och utestängning. I årets första kunskapsseminarium i serien Levande stadsdelar, med temat Plats för barn och unga, uppmärksammas frågan om fattigdom utifrån barnens perspektiv och på vilket sätt SABO-företagen kan bidra till att förbättra villkoren för barnen och deras familjer. Seminariet arrangerades den 20 januari i samarbete med AB Sigtunahem, ett bostadsbolag som tar stort ansvar för sina unga. Ca 25 deltagare träffades i stadsdelen Valsta i Märsta för att diskutera och reflektera över vad vi som representanter från bostadsföretag kan göra och vad vi har för uppdrag. Vi fick också möta representanter från kommunens planerare, från hyresgästföreningen och från de boende i området. Nästa kunskapsseminarium kommer att handla om hur vi håller liv i små stadsdelscentrum. Datum och plats är ännu inte fastställd så håll utkik efter inbjudan på SABOs hemsida, www. sabo.se Fräs Therese Berg och Ulrika Sax, SABO Sagt och Gjort är en sammanfattning av innehållet från en av alla de kurser och konferenser som SABO håller varje år. Ansvarig utgivare: Nina Rådström-Oldertz, , sagt och gjort: plats för barn och unga 1

2 Vänster: Frejgården har blivit en viktig träffpunkt för alla åldrar och där det pågår aktiviteter alla dagar i veckan Höger: Lola Svensson, Sigtunahems projektledare för bostadssociala frågor. Samverkan är viktigt för oss Lola Svensson har varit Sigtunahems projektledare för bostadssociala frågor i tio år och arbetar med Sigtunahems många Trivselprojekt bland de boende. Under årens lopp har många aktiviteter kommit igång, riktade till såväl barn och unga som äldre, såsom barnkollo, simskola, pensionärskollo och pensionärsklubb. Sigtunahem är en av många aktörer i stadsdelen Valsta/Steninge. Det mesta som görs i Valstasatsningen, som är ett projekt mellan Sigtunahem ochsigtuna kommun, görs i bred samverkan med andra; skolorna, Svenska kyrkan och Syrisk-ortodoxa kyrkan, moskén, Hyresgästföreningen, bostadsrättsföreningar, ABF, lokala föreningar och centrumägarna. Samverkan är viktigt för oss betonar Lola. Genom Valstasatsningen som startade för 12 år sedan arbetar man för att de boende ska få större inflytande. Underifrånperspektivet är viktigt och det är de boendes idéer som skall ligga till grund. I området finns en stadsdelsförening som består av sju personer, varav fem bor hos Sigtunahem. Projektledaren är adjungerad till styrelsen. En aktivitet som vuxit med åren är barnkollo, som startade under namnet boskola och som i år är förlagd till de barnrikaste bostadsområdena Norrbacka och Valsta och öppen för alla som bor i kommunen. I somras deltog 125 barn och ABF och övriga föreningslivet var engagerade. ABF stod för kostnaden för kolloledare och de andra föreningarna, som sponsras av Sigtunahem, ställde upp med värdar. Övriga sommarlovsaktiviteter, som Sigtunahem är delaktig i, samkörs alltid med kommunens fritidsförvaltning så att det inte blir någon konkurrens. Sigtunahem betalar och sponsrar sin pensionärsklubb och sponsrar också en rad aktiviteter i områdena, såsom valborgs, lucia och skolfirande, i samverkan med kommunen. Alla barn mellan sju och nio år som bor hos Sigtunahem erbjuds också gratis simskola. Sigtunahem erbjuder även sommarjobb, i första hand till dem som bor hos företaget och i andra hand till dem som bor i resten av kommunen. Företaget har ett nära samarbete med barn och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, med flera. Där får unga och arbetslösa tillfälle att praktisera. Navet i stadsdelen är Frejgården som blivit en viktig träffpunkt för alla åldrar och där pågår aktiviteter alla dagar i veckan. En mycket uppskattad aktivitet är läxläsning, där sju till åtta pensionärer är engagerade. Företaget upplåter också lokaler till undervisningen för ensamkommande flyktingbarn två-tre dagar i veckan. Den årliga kostnaden från Sigtunahems sida för Trivselprojekten är 2,8 miljoner kronor. Då tillkommer sponsringen, på ca kronor om året. En viktig fråga är hur mycket företaget ska lägga ned i tid och pengar? Ägaren, kommunen, anser att det är viktigt att Sigtunahem tar ett bostadssocialt ansvar och tar därför inte ut någon aktieutdelning. Men det är också viktigt att komma ihåg att många personer och föreningar lägger ner åtskilliga timmar av ideellt arbete utan betalning. Många känner sig mycket stolta över att bo i dessa områden och vill visa att det är tryggt att bo här, avslutar Lola Svensson. 2 sagt och gjort: plats för barn och unga

3 Lekplats, Valsta Sigtunahem utvecklar lekplatser tillsammans med de boende Jag kommer att få världens enklaste jobb. Det tänkte Tomas Gustafsson, när han värvades till Sigtunahems dåvarande VD Bengt Jansson för att utveckla företagets lekplatser. I Sigtuna bor man överallt i stort sett med skogen inpå sig, vilket är en stor tillgång. Det har till och med inträffat att en kvinna blivit biten av en huggorm på en lekplats, berättar Tomas! Det första uppdraget Tomas fick var att planera utemiljön i området Norrbacka. Över femtio personer kom till det första mötet och alla hade idéer. Och så har det fortsatt. Tomas försöker få med alla åldersgrupper för gårdarna måste också fungera för de äldre. Det ska inte bara finnas bänkar vid lekplatserna utan också på andra ställen. Ett mycket spännande och roligt jobb var att utveckla en park i miljonprogramsområdet Bure. Hyresgästföreningen bjöd in barnfamiljer och de större barnen. Det blev väldigt röriga aktiva möten men otroligt inspirerande. Det är en utmaning för oss planerare att jobba i nära dialog med invånarna Sigtuna kommun har en lång tradition av att arbeta med rådslag med kommuninvånare i planeringsfrågor. På stadsbyggnadskontoret har man goda erfarenheter av att i nära dialog med såväl vuxna som barn, jobba med förebyggande trafiksäkerhetsarbete kring skolor, berättar Anna-Karin Bergvall, chef för stadsbyggnadskontoret. Det är frågor som engagerar många och väcker starka känslor. Det första exemplet är Dialogprojekt Rådslag i Rosersberg som startade i december 2005, där det fanns stora trafiksäkerhetsproblem kring en skola. I detta rådslag har man systematiskt gått in för att engagera alla inblandade och låta dem ta ställning till konkreta förslag. Fokusgrupper har bildats, som tillsammans >> sagt och gjort: plats för barn och unga 3

4 >> tagit fram lösningar. Rådslagen har inte bara varit rådgivande utan också beslutande. Jan Hagman, som hållit i dialogarbetet, framhåller hur viktigt det är att systematiskt dokumentera arbetet. Med hjälp av foton kan problemen identifieras och analyseras. Bilder kan visas på hur kaotiskt det ser ut när bilburna föräldrar lämnar sina barn på morgnarna. Efter att problemen analyserats är det viktigt att förankra dem så att man kan börja diskutera fram idéer och lösningar. Därefter är det dags att gemensamt formulera en handlingsplan. Stadsbyggnadskontoret presenterar en rapport där problembilden redovisas och vad man kan göra åt situationen. Stadsbyggnadskontoret har nu arbetat med dialogprojekt i sju skolor och en förskola, där såväl lärare som barn deltagit. Arbetsmetoden upplevs som konstruktiv och som ett bra sätt att jobba på. De flesta åtgärder som föreslagits har gått igenom och de som varit inblandade är nöjda och tycker att de äntligen får se ett konkret resultat. Att åstadkomma en estetisk och bra skolmiljö är ett viktigt sätt att visa respekt för människor Jan Franzén är trädgårdsmästare och arbetar med kommunens parker och har varit involverad i ett projekt med att förbättra skolgården och utemiljön på Valstaskolan. Utemiljön var kraftigt eftersatt och gav en känsla av det var en plats som man hade gett upp. Hela arbetet har gått ut på att få en tvärfacklig medverkan och få med alla inblandade. Skolgården används nämligen inte bara av dem som jobbar och går i skolan utan är en passage för cyklister och fotgängare på väg till den intilliggande sporthallen. En rad olika aktörer har alltså varit inblandade och bidragit till att identifiera problemen. Arbetet har skett i grupper där man fångat upp alla frågor som finns kring en skolgård. Och det har varit en mycket nyttig lektion i kompromissandets konst, säger Jan. Ju mer vi arbetade desto fler aktörer dök upp. Inte minst viktigt var att eleverna och lärarna på skolan deltog. Pedagogerna har en annan syn och är ofta betydligt mer insiktsfulla än vi proffs, framhåller Jan. Det är de som är de verkliga experterna, inte lekredskapsproducenterna. 4 sagt och gjort: plats för barn och unga

5 Anne Harju, doktor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Man pratar ofta om barn, sällan med barn Anne Harju är doktor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö och har skrivit en avhandling om hur det är att leva med knapp ekonomi utifrån barnens perspektiv. Det är den första kvalitativa djupstudie som gjorts inom detta ämne i Sverige och syftet är att öka kunskapen om barnens vardagsvillkor, om hur barnen själva formar vardagen och vilka strategier de har för att bemöta den. Anne har träffat och följt åtta föräldrar och fjorton barn mellan 7-19 år under ett år. Alla barnen i familjerna har intervjuats. Barnen har inte så mycket fokus på bostaden och bostadsområdet, berättar Anne. Det som är viktigast för dem är de sociala relationerna och den sociala delaktigheten. Att ha en knapp ekonomi är kännbar när det gäller social delaktighet. Inte minst att kunna delta i sociala aktiviteter. Det gäller inte bara organiserade fritidsaktiviteter utan även mer spontana aktiviteter. Anne använder begreppet interaktionsritualer och har studerat det som händer i sociala möten mellan barnen. Alla vill ha bekräftelse och känna att de är en del av en gemenskap. En positiv interaktionsritual bidrar till bättre självförtroende och självkänsla. Som exempel på en sådan nämner Anne ett biobesök, där filmen inte är det viktigaste för barnet utan känslan att gå dit med kompisarna och dela en gemenskap. Shopping och konsumtion har en central plats i vårt samhälle och får därför inte förringas som ritual, menar Anne. Att ha tillgång till en dator och internet är till exempel viktigt för att inte hamna utanför den sociala interaktionen. De flesta intervjuade barnen bor i hyresrätt. Det som kännetecknar familjerna är deras stillastående boendekarriär och att hälften av familjerna var trångbodda. För dessa barn var det svårt att få ro att göra läxor och att kunna vara för sig själva. Leka med kompisar fick man göra utomhus. Två av familjerna blev av med sina bostäder under året och en tredje levde under hot om vräkning. I ett av fallen innebar det att den tioåriga dottern tappade hela sitt sociala nätverk, slutade gå i skolan och blev sjuk. Barnen är ofta medvetna om föräldrarnas knappa ekonomi och tar ansvar för det. Barnen är aktiva i formandet av vardagen och använder olika strategier för att hantera och påverka sin situation.att samtala med barn om dessa frågor går bra, menar Anne. Barn förstår mycket och är aktiva och kreativa och ser inte sig själva som offer. >> sagt och gjort: plats för barn och unga 5

6 Eva Steene, rektor på Sagaskolan och Ingemar Johansson rektor på Valstaskolan Skolans samarbete med Sigtunahem och andra aktörer Eva Steene, rektor på Sagaskolan och Ingemar Johansson, rektor på Valstaskolan har båda en lång erfarenhet som lärare i Valstaområdet. Valstaskolan är en av de största skolorna i Sigtuna och i både den och i Sagaskolan har de flesta barnen rötter från andra länder och talar flera språk. Det är en spännande miljö och skolans mål är att barnen ska känna självkänsla och stolthet och se vilka möjligheter de har genom sin flerspråkighet. Det är mycket viktigt att skolan samarbetar aktivt med närsamhället. Skolan är stabil och kan inte flytta. Det gör det ännu viktigare att skolan bjuder in till samarbete och deltar aktivt i Valstasatsningen. Och samarbetspartnerna är många, såväl kyrkor som föreningar, näringsliv och bostadsföretag. Med hjälp av ABF har man till exempel också samlat föräldrarna och berättat om det svenska skolsystemet och man har också bjudit in föreläsare. Också idrottsrörelsen är en av de viktigaste samarbetspartnerna. Eleverna har varit mycket delaktiga i upprustningen av sin skolmiljö, framhåller Ingemar. Något viktigt som kommit till genom Valstasatsningen är ett elev- och personalcafé. Genom kontakter med företag kan äldre elever med anpassad studiegång få praktikplatser och elevers mammor anlitas när skolan behöver hjälp med catering. Skolan ser också gärna att lokalerna används utanför skoltid. Exempelvis lånas kök ut till matlagningskurser och i matsalen arrangeras möten. Mycket av det goda samarbetet mellan de olika aktörerna beror på att man känner varandra och kan lita på varandra. Att det finns en projektledare som Lola Svensson är oerhört betydelsefullt, betonar Ingemar. Vad har då resultatet blivit? Kunskapen om näringslivet och samhället utanför skolan har blivit bättre och eleverna ser fler möjligheter kring framtida studier och yrkesval. Eleverna har en mer positiv syn på skolan och sitt bostadsområde och är också medvetna och stolta över hur fint det har blivit i skolan och i området. 6 sagt och gjort: plats för barn och unga

7 Cafédialog Dagen avslutades med cafédialog på Frejgården. Deltagarna fick tillfälle att ställa frågor, utbyta erfarenheter och framföra synpunkter till de medverkande om det de hört och sett under dagen. Frågor som dryftades var hur vi får fram bostäder för unga genom exempelvis kompisboende, där de unga får möjlighet att dela på en större lägenhet, något som bland annat Sigtunahem satsar på. Också trygghetsfrågor diskuterades livligt. Bostadsföretaget KBAB i Karlstad berättade om hur deras bostadsvärdar samverkar med kommunen och gör nattvandringar. Även Eskilstuna Kommunfastigheter har gjort trygghetsvandringar med barn, med gott resultat. Annat som diskuterades var trafiksäkerhetsfrågor, klottersaneringar och mycket annat. sagt och gjort: plats för barn och unga 7

8 tidigare s e m i n a r i e r i s e r i e n levande stadsdelar Hur får vi tryggare bostadsområden? Kristianstad, i samarbete med AB Kristianstadsbyggen Kulturen som utvecklingskraft Orrholmen Karlstad, i samarbete med Karlstads Bostads AB Från ord till handling genom nära förvaltning Herrgården i Malmö, i samarbete med MKB Fastighets AB Gårdar, grannar och gemenskap. Boinflytande- och bodemokratidagar Göteborg, i samarbete med Bostads AB Poseidon och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige Sagt & Gjort från dessa seminarier finns att ladda ner från för mer information Ulrika Sax , eller Therese Berg , s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Vasagatan 8 10, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer