Du har väl alla hemma?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du har väl alla hemma?"

Transkript

1 Burlövs Kommunguide Bilden: Enrico Petralia testar Åkarps nya skatepark. Enrico jobbar för Föreningen Bryggeriet som byggt skateparken tillsammans med KFUM Burlöv och Burlövs kommun

2 2 burlöv.kommunguide.se gudstjänstmötenljusbärareglädje a l t a r e s j ä l a v å r d v ä l s i g n e l s e k a l k l å n g f r e d a g T R O b ö n l j u s m o r g o n m ä s s a l i n d h a g a p s a l m g e m e n s k a p f a s t a d a n s g l ä d j e t r ö s t v i g s e l g u d n a t t v a r d j e s u s ungdomskvälldopgudssonpräst b e g r a v n i n ghoppkonfirmation församlingskårkyrkogårdadvent v i n o c h b r ö d k a p e l l d i a k o n j u l kroppochblodluciaförlåtelsepåsk denheligeandeomtanketreenighet barnkommunionkärleksyglädje undervisningaltaretreenigheten gudsrikekyrkarättvisakrucifix mötesplatsklocktornallahelgonsdag kyrksafariorgelbabycafeandakt BURLÖVS FÖRSAMLING Tel: missionfridsopplunchmeditation ö p p e t h u s a l l s m ä k t i g k o r s f a m i l j e g r u p p s a l i g h e t p i n g s t k y r k b i o s t i l l h e t k ö r s å n g a m e n Nordic Sugar AB Malmö Tel Du har väl alla hemma? Brandvarnare! Pulversläckare! Brandfilt! Läs mer om brandskydd och vad du ska göra om olyckan är framme på rsyd.se

3 3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv Telefon Telefax Växeln är öppen måndag - fredag Vid direktkoppling slå anknytningsnummer Redaktionskommitté för Kommunguiden Burlövs kommun Mia Havinder Anna Karin Nord Burlövs församling Bo Sandahl Burlövs Bostäder AB Sandra Larsson Layout och teknisk produktion Lilla Byrån, Karin Wåhlander sid Noranga Produktion Fotografer Ann Mellblom, Annette Pettersson Omslagsbild Foto: Will Taylor Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Micaela Norén Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014 Kommunen i bekvämt fickformat - ungefär så kan man beskriva Burlövs kommunguide, nu inne på sitt åttonde år. Här hittar du allt från matnyttigt till kuriosa från oss på kommunen, Burlövs Bostäder AB och Burlövs församling kommer att bli ett spännande år för Burlöv med många intressanta projekt inom olika områden. Vi kommer att lägga stort fokus på att utveckla skolorna i kommunen. Bland annat kommer vi att göra en stor IT-satsning och satsa på kompetensutveckling av lärarna. Den nya Svenshögskolan, en f-6 skola med en ny idrottshall, ska stå färdig hösten Byggandet av vår nya stadsdel, Kronetorp, ska sätta fart under året. I stadsdelen planeras för bostäder och mötesplatser för såväl unga som äldre, grönområden att ströva runt i, idrottsplats och bad. Att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och vistas i, är ett annat viktigt fokusområde för oss. Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig välkomna och trygga här. På de ställen där vi förtätar rent fysiskt, bygger vi också in säkerhet - fler boende och bättre belysning ger en tryggare omgivning. Vi arbetar ständigt för ett ännu närmare samarbete mellan kommun, skola, socialtjänst, fältgrupp och polis, för att snabbt fånga upp och vidta åtgärder där det behövs bäst. Jag hoppas att du, liksom jag, känner att vi med 2014 tar ett ordentligt kliv in i framtiden. Jag hoppas också att du vill engagera dig i vår gemensamma framtid. Tyck till, kom med idéer och gör din röst hörd! För om du aktivt tar del av utvecklingen omkring dig, blir du en viktig bit i pusslet, en spelare i laget. Förändring är spännande och Burlövs framtid blir vad vi gör den till. Allt pekar åt rätt håll. Allt ligger i startgroparna. Alla är redo för framtiden. Du också, hoppas jag! Katja Larsson Kommunalråd

4 4 Innehåll Burlövs kommunguide i Burlöv - ett viktigt år... 3 Det är oss du möter... 4 Information och nyheter dygnet runt... 5 Organisation, beslut och ansvar Nämnder och politiker Förvaltningschefer... 7 Ekonomi... 8 Företag och näringsliv... 9 Kultur Boka lokal hos oss Fritid och idrott Stipendier och utmärkelser Föreningsregister Miljö och natur Personlig omsorg och service Förskolor och skolor Miljö, bygg och teknik Att bo i Burlöv Säkerhet och kris, Varningssignalen Adresser och telefonnummer som kan vara bra att ha Burlövs Bostäder AB Burlövs församling Det är oss du möter Du känner förmodligen igen oss på bilden: Ann- Kristin Gerström, Annette Åberg och Gunilla Persson. Det är oss du först får kontakt med när du ringer eller besöker Burlövs kommun. Vi gör vårt bästa för att guida dig rätt i kommunhuset och ute i alla de olika kommunala verksamheterna, såsom skolor, förskolor, äldrevård, hemtjänst, parkförvaltning och bibliotek. Fråga oss, vi har koll på kollegorna! Närpolisen i Medborgarhuset I kommunhuset finns numera även närpolisen till din tjänst för ärenden som att göra anmälningar, hämta blanketter, lämna och ta emot hittegods, ansöka om tillstånd med mera. Genom ett samtjänstavtal mellan kommun och polis, drar vi nytta av varandras resurser och erbjuder invånarna i Burlövs kommun utökad service. Det är vi glada för! Öppettider kommunens reception Måndag fredag Telefon Öppettider Närpolisen Tisdag Torsdag Telefon Annette Åberg, Gunilla Persson och Ann-Kristin Gerström i växeln. Obs! Från FEBRUARI 2014 byter kommunen telefonnummer. Du når oss då genom växeln:

5 Information och nyheter dygnet runt på 5 På kommunens hemsida hittar du aktuell information om vad som händer eller är på gång i Burlövs kommun. Här hittar du bland annat: Huvudmeny Våra huvudingångar på startsidan. Här hittar du fördjupad information om respektive område. Utbildning & barnomsorg, Stöd & omsorg, Kultur & fritid, Bygga, bo & miljö, Trafik & infrastruktur, Näringsliv & arbete och Kommun & politik Gå direkt till I menyn hittar du direktlänkar till våra mest besökta sidor t ex Biblioteket och Lediga jobb. Burlövs-Tidningen Burlövs kommuns egen tidning som kommer ut 10 gånger per år. Det senaste numret kan du alltid läsa på hemsidan. Nyheter På Anslagstavlan hittar du senaste nytt från kommunen. Evenemangskalender Teater, musik, barnvagnsbio, kurser, lästips, aktiviteter på loven och mycket mer. E-Förslag Lämna förslag till kommunens politiker om hur Burlöv kan utvecklas och förbättras. Eller rösta på andras förslag! Vädret Hur blir vädret i Burlövs kommun? Här får du dagens väderprognos och prognos för tre dagar framåt. TYCK OM BURLÖV Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamhet och tjänster direkt på webben. Välkommen in du också!

6 6 Organisation, beslut och ansvar Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd och förvaltning Nämnder och politiker Katja Larsson (s), kommunstyrelsens ordförande Kent Wollmér (s), kommunfullmäktiges ordförande Lars Johnson (m), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Bengt Åström (s), barn- och utbildningsnämnden ordförande Hans-Åke Mårtensson (s), kultur- och fritidsnämnden ordförande Lars-Erik Wollmér (s), tekniska nämnden ordförande

7 7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Kommunchef Löneservicenämnden Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Utbildnings- och kulturförvaltning Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltning Förvaltningschef Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Socialförvaltning Förvaltningschef Valnämnd Revision Överförmyndare Nämnder och politiker Carl-Olof Landgren (s), miljö- och byggnämnden ordförande Inger Borgenberg (s), socialnämnden ordförande Förvaltningschefer Lars Olle Olsson (s), överförmyndare. Ny kommunchef efter Carin Hillåker tillsätts under 2014 Lars Wästberg, socialförvaltningen Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Öhlin, utbildnings- och kulturförvaltningen

8 8 Ekonomi Resultatet Resultatet för år 2012 skillnaden mellan kommunens intäkter och kostnader blev ett överskott på 21,8 miljoner kronor. Den största enskilda förklaringen till det starka resultatet är återbetalning av de så kallade AFA-pengarna (outnyttjade försäkringspremier), reavinster för exploatering och fastighetsförsäljning, sammanlagt 18,7 miljoner kronor. Utan dessa jämförelsestörande poster blev resultatet 3,1 miljoner kronor en försämring från 12,4 miljoner kronor år Försämringen kan förklaras med att kommunens nettokostnader ökar i snabbare takt än intäkterna från skatter och statsbidrag. Boris Blumenfeld, ekonomichef Var kommer pengarna ifrån? Kommunens intäkter består till största delen av skatteinkomster från kommuninvånarna. Kommunskatten tas ut med 20,09 % av den skattepliktiga inkomsten, det vill säga 20,09 kr av varje intjänad hundralapp går till kommunen i form av skatt. Under 2012 stod skatteintäkterna för 64 procent av kommunens intäkter. Generella statsbidrag och bidrag stod för ca 27 procent. Detta är bidrag från staten till Sveriges kommuner för att kunna garantera en likvärdig servicenivå i de tjänster hemkommunen bedriver. Här finns även riktade statsbidrag som staten använder sig av för att kunna påverka de kommunala besluten, bland annat medel för specifika satsningar inom till exempel skola och vård. Nästan 7 procent av 2012 års inkomster kommer från olika former av ersättningar, bland annat avgifter som invånarna betalar för till exempel förskola och äldreomsorg. För 2013 räknar vi med att invånarna i kommunen betalar in 568 miljoner kronor i skatt och att de generella statsbidragen blir 203 miljoner kronor. Intäkter 2012 (andel i procent) Generella statsbidrag, 180,0 21% Hur fördelas pengarna? Nettokostnaderna* för de olika verksamheterna i Burlövs kommun uppgick 2012 till 733 miljoner kronor, eller cirka 43 tkr per invånare. Så här fördelades nettokostnaderna för kommunens verksamhet 2012: Kostnader (andel i procent) Totalt 733 mnkr Administration och gemensamt, 10% Övriga verksamheter, 3% Individ- och familjeomsorg, 9% Äldre- och handikappomsorg, 26% Gymnasieskola och vuxenutbildning, 10% Finansiella intäkter, 20,9 3% Ersättningar, 54,5 6,5% Grundskola, 20% Förskola och fritidshem, 14% Fritid och kultur, 4% Skatteintäkter 548,4 Skatteintäkter, 64% Bidrag, 47,5 5,5% Gator, parker m.m., 3% Räddningstjänst, 1% * För kommunens olika verksamheter redovisas nettokostnaden, d.v.s. kostnaderna för verksamheten minus verksamhetens intäkter.

9 9 Företag och näringsliv FÖRETAG OCH NÄRINGSLIV Burlöv en tillväxtkommun med strategiskt läge i den dynamiska Öresundsregionen! Kommunen har ett rikt näringsliv med ca 1200 företag. Handeln har under lång tid kännetecknat Burlöv med Burlöv Center och numera även Stora Bernstorp som dragplåster. I dagsläget finns allt från enmansföretag upp till stora koncerner som Akzo Nobel och Hilti i företagsparken. Med förbättrade kommunikationer genom södra stambanans utbyggnad blir det möjligt att utveckla det befintliga stationsnära företagsområdet. Vi söker fler och gärna nya typer av etableringar t.ex. huvudkontor och kunskapsintensiva företag. Närheten till universitet och högskolor i regionen samt Burlövs satsning på bredbandsutbyggnad i industribyn medför att alla typer av företag kommer kunna etablera sig och befintliga expandera sina verksamheter. Burlöv ska vara attraktivt både att bo och verka i. Oberoende mätningar, som Svenskt Näringslivs Företagsranking, visar att kommunen lyckas väl med både service, kompetens och kvalitet gentemot företagen. Företagarträffar och dialog med kommun/politik I Burlövs kommun finns två företagarföreningar. De och kommunen ordnar, ofta i samarbete, nätverksträffar, företagsträffar och studieresor på olika teman för att inspirera och ge kommunens företagare möjlighet att skapa kontakter och nätverk. Som företagare i Burlöv kan du också bjuda in kommunens politiker ihop med näringslivsutvecklaren till ditt företag för att ge dem inblick i din verksamhet och dina behov. De täta kontakterna och den öppna dialogen mellan företagarföreningarna och kommunens politiker/ tjänstemän skapar goda förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat. Årets Företagare utses varje år. Nytt företagsregister i Burlövs kommun Kontakt, kommunikation och nätverk gör stor skillnad för företagare. Burlövs kommun har köpt in tjänsten ForReg för att kunna erbjuda ett komplett register över alla verksamma företag i kommunen. Registrera ditt företag på eller hitta företag via sidan Näringsliv och arbete, NyföretagarCentrum Öresund Går du i starta-eget-tankar eller har du nytt företag? Nyföretagarcentrum Öresund erbjuder i samarbete med kommunen helt kostnadsfria rådgivningar kring affärsidé, affärsplan, budget och marknadsföring. Burlövs rådgivare Thomas Önnevik har ett brett nätverk, gedigen kunskap kring företagande men är även expert inom ledarskap, grupp- och organisationsutveckling.välkommen att boka in ett möte! För rådgivning: fafnerkonsult.se Skriv Rådgivning i ämnesraden. NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, Malmö Telefon Burlövs företagarföreningar: Burlövs Företagsgrupp Företagarna Burlöv-Lomma Burlov-Lomma/ Årets företagare 2012 Cengiz Atasoy C s krog Cengiz övertog för sex år sedan en pizzeria i Åkarps centrum, utökade i närliggande f.d. Postens lokaler och byggde om till dagens trivsamma krog med hjälp av lokala företag och hantverkare. C s krog bidrar till ett mera livaktigt centrum i Åkarp. Mer information och kontakt Är du företagare, går i tankarna på att starta eget eller etablera ditt företag? Läs samlad information på kommunens hemsida www. burlov.se/naringsliv. Välkommen också att kontakta Sara Cederlund, näringslivsutvecklare i Burlövs kommun! Telefon: , Burlövs kommun finns även på Facebook och

10 10 Kultur Välkommen till Burlövs kommun, med ett aktivt kultur- och föreningsliv som ofta fokuserar på barn och ungdom och som präglas av mångfald! Industri- och hantverksmuseet En trappa ner i Arlövs bibliotek ligger Industri- och hantverksmuseet. Kronetorps Mölla med Nya Villan Byggnadsminnesförklarade Kronetorps mölla är en holländarekvarn från 1841, som fortfarande körs med vindens kraft. På sommaren ordnar Mölleföreningen visningar av möllan, varje söndag. Kom och se hur säd blev till mjöl för 170 år sedan! Hopbyggd med kvarnen finns den gamla möllarebostaden. Olika föreningar sköter Möllans sommarcafé varje söndag från juni till mitten av september. Kul med musik på biblioteket Bibliotek Burlövs bibliotek har ett huvudbibliotek i Arlöv och en biblioteksfilial i Åkarp, som är ett integrerat skoloch folkbibliotek. På biblioteken kan du låna böcker på många olika språk, ljudböcker, musik, filmer och tidskrifter. Men biblioteket erbjuder mer än så! Här kan du släktforska, läsa dagstidningen, surfa på nätet, läsa de kommunala protokollen, hitta turistinformation och mycket mer. Biblioteken ordnar också dagbio, föredrag, konserter, internetkurser m m. På bibliotekets hemsida och i program som finns att hämta på biblioteket kan du läsa om vad som är på gång just nu. Burlövs konstförening arrangerar utställningar i konsthallen. För dig som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta dig till biblioteket finns möjlighet att få böcker eller talböcker hemlevererade. För barn och unga finns mycket spännande: massor av böcker; utrymmen för spel och lek, tidskrifter, film och musik. Det ges också sagostunder för barn under 6 år. Fråga på biblioteket om tider! Biblioteket satsar på att stimulera barns läslust. För barn, föräldrar och lärare vill biblioteket vara ett stöd när man upptäcker lässvårigheter - välkommen att fråga! Via hemsidan kan du dygnet runt leta bland bibliotekets böcker, reservera, förlänga lån och ladda hem e-böcker. Nu finns biblioteket också på facebook. Bibliotek Hemsida: Få talböcker/böcker hemlevererade Arlövs bibliotek Åkarps bibliotek Möllegården kultur Möllegården är en mötesplats för kultur, där gammalt och nytt samsas i harmoni. Lokalerna rymmer utställningar, butik, kafé, Charlotte Weibulls samlingar och kontor för kulturadministration. På Möllegården kultur erbjuds, förutom utställningarna ständigt nya upplevelser: temadagar, prova-på-dagar, föredrag, slöjdklubb för barn och mycket mer. I butiken hittar du hantverk i olika tekniker, leksaker, och material till eget skapande. I Kafé Charlotte serveras hembakade kakor, pajer, soppa, smörgåsar med mera. Industri- och hantverksmuseet För information och visningar Möllegården kultur För information och visningar

11 11 Boka lokal hos oss Vill du hyra möteslokal, festlokal, idrottslokal eller lägergård? För bokning och priser se eller ring Du kan hyra följande lokaler av oss: Möllegården kultur Möllegården kultur erbjuder kvällstid möjligheten att hyra föreningslokal för upp till 50 personer. Bokning ska göras senast en månad i förväg på Arlövs teater Bolagsgatan 10, Arlöv Här finns möjlighet att hyra hela anläggningen, med plats för cirka 200 personer, eller endast caféet, för cirka 30 personer. Här finns uppvärmningskök och porslin för 100 personer. Lokalen får disponeras fram till klockan 22, måndag-torsdag samt söndag, och fram till klockan 01 fredag och lördag. Kronetorps mölla Möllans mötes- och festlokal i Nya Villan bjuder en fantastisk utsikt över landskapet. Här ryms 45 personer. Lokalen har uppvärmningskök och porslin för lika många. Nya Villan får disponeras fram till klockan 22, måndag-torsdag samt söndag, och fram till klockan 01 fredag och lördag. Idrottslokaler - Inomhusanläggningar Lillevångshallen 20x40m Dalslunds Idrottshall, 20x40m Humlans gymnastiksal13x24m Tågarps gymnastiksal, 13x19m Svenshögs gymnastiksal, 9,5x16m Svenshögs gymnastiksal, 9,5x16m Södervångsskolans gymnastiksal Idrottslokaler - Utomhusanläggningar Kronetorpsvallen i Arlöv med gräsplan, grusplan, löparbanor, hoppgrop samt omklädningsrum med bastu. Åkarps Idrottsplats med gräsplan, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, kastring samt omklädningsrum med bastu. Glimminge lägergård Burlöv kommuns lägergård, Glimminge Plantering, ligger 100 meter från havet, i naturskön miljö vid Skälderviken. Närhet till Torekov, Båstad, Hallands Väderö och golfbanor bjuder olika fritidsaktiviteter. Här ryms 35 personer i tio rum (enkel-, dubbel- och flerbäddsrum). Modernt och komplett utrustat kök. Lägergården kan hyras hela året. Möllegården Kultur. Bokningsförfrågan via hemsidan Via Burlövs kommuns hemsida kan du se vilka lokaler som är lediga och vad det kostar att hyra dem. Du kan även göra en bokningsförfrågan. Läs mer på

12 12 Fritid och idrott Burlövsbadet På Burlövsbadet simmar du i härligt varmt vatten året runt! Välj mellan 50-metersbassäng och 25-metersbassäng. Det finns även en lekbassäng för de minsta. Burlövsbadet erbjuder massor av aktiviteter, förutom simning och gymträning, arrangeras spinning och olika sorters vattengympa: Aqua-belt, aqua-fun och aqua-zumba. För dig som är morgonpigg finns morgonsim med frukost. Burlövsbadet ordnar även relaxkvällar några gånger om året. Om du vill boka barnkalas gör du det av Simklubben Sydsim. Mer information finns på Bangolf På Svenshögsområdet i Arlöv finns en bangolfanläggning med 18 banor. För mer information se eller kontakta Gunnar Berlin, , Tennisbanor Stiftelsen Burlövs Tennishall förfogar över tre inomhus plexipave-banor. I direkt anslutning till hallen finns även 3 grusbanor. Arlövs Tennisplats har allvädersgrusbana. Timbokning av strötider både inomhus- och utomhusbanor sker online via Foton: Burlövsbadet Badhusvägen 5, Arlöv För mer information och priser se Öppettider Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag Morgonsim/Gym Tisdag och torsdag Bad, bastu och gym stänger 30 min. efter receptionens stängning. Rinnebäck, Arlöv Asfaltsbana, fritt spel. Karstorp, Åkarp Asfaltsbana, för bokning , Jan Klevås. Aktivitetsgårdar På Vårboskolan och på Dalslundskolan finns Burlövs två aktivitetsgårdar för skolungdomar. I samarbete med föreningar erbjuder fältgruppen, som driver aktivitetsgårdarna, olika aktiviteter för ungdomar året runt. Fältgruppen finns på Facebook. Sök på Fältgruppen Burlöv. Lovverksamhet Tillsammans med föreningslivet genomför kommunens Kultur- och fritidsenhet ett omfattande program för skollediga barn och ungdomar, som ges möjlighet att vistas i mark och natur, genom aktiviteter i olika former. Burlövsbadet, idrottsplatser

13 13 och andra anläggningar används också under loven för skollediga barn. Parkbana med närhet till centrala Malmö Malmö Burlöv Golfklubb är en öppen parkbana om 27 hål. En gång- och cykelväg leder direkt från Arlöv till golfbanan. Här finns tre likvärdiga 9-hålsslingor som ger spel varje dag på en 18- och en 9-hålsslinga. Varje måndagsmorgon byts dessa slingor. Malmö Burlöv Golfklubb, Segevägen, Malmö Tidsbeställning , kansli Stipendier och utmärkelser inom kultur och fritid Hall of Fame Kulturstipendium Ungdomsledarstipendium Idrottsstipendium Pontus Jansson-priset Mer information hittar du på Pay and Play-bana öppen för alla Vallgårdens Golfklubb Åkarp är en pay and playbana, en korthålsbana med sjupar trehål och två par fyrahål. Vallgårdens Golfglubb arbetar aktivt med ungdomar upp till 18 år. Spel för ungdomar arrangeras en gång i veckan och man bedriver lektioner och kurser. För mer information se hemsidan. Vallgårdens Golfklubb Åkarp, Lundavägen 87, Åkarp Pontus Jansson-priset.

14 14 Föreningsregister För mer information om föreningar i Burlövs kommun se kommunens hemsida: eller kontakta Fritidsenheten på HANDIKAPPFÖRENINGAR Burlövs Handikappvänner Hjärt- och Lungsjukas förening i Lund med omnejd NHR-Lundabygden skane/lundabygden NHR-Malmö Reumatikerföreningen i Lundabygden SRF Lundabygden HUMANITÄRA FÖRENINGAR Adoptionscentrum Skåne BRIS region syd Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö Röda Korset Arlöv- Hvilankretsen IDROTTSFÖRENINGAR Bangolf Burlövs Bangolfklubb Bordtennis Arlövs Idrottsklubb Boule Boulesällskapet Smedkulan web.comhem.se/smedkulan Fotboll Arlövs Boll- och Idrottsförening ABI FC Burlöv Åkarps Idrottsförening Golf Malmö Burlöv Golfklubb Vallgårdens Golfklubb Gymnastik Arlövs Kvinnliga Gymnastikförening Burlövs Gymnastikförening Pantrarna Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Åkarps Gymnastiklubb Innebandy Burlöv Handboll och Innebandyförening Åkarps Innebandyklubb Ju-Jutsu Sakura To Katana

15 15 Kung Fu Arlövs Nord Shaolin Kung Fu klubb Löpning Löparklubben Myran Motor Arlövs Motor Club dinstudio.se Ridning Burlövs Ryttarförening Simning Simklubben Sydsim Sportskytte Åkarps Sportskyttar AkarpsSpS-Sportskytte Tennis Åkarp-Burlövs Tennisklubb Övriga KFUM Burlöv IF MUSIK- OCH DANSFÖRENINGAR Dans Burlövs Folkdansgille blogspot.se Musikföreningen Music Dreams Hembygdsgillet Burlöv/Lomma PENSIONÄRSFÖRENINGAR PRO Arlöv PRO Åkarp SPF Burlövs pensionärsförening SPF Vårbo Seniorer Sv Kommunalpensionärers Förbund POLITISKA FÖRENINGAR Allianspartiet Burlövs Arbetarkommun Socialdemokraterna i Burlöv burlov Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna i Burlöv Miljöpartiet de Gröna i Burlöv Nya Moderaterna i Burlöv Sverigedemokraterna/Burlövs Väl Vänsterpartiet i Burlöv Åkarps Socialdemokratiska förening

16 16 STUDIEFÖRBUND ABF Malmö Folkuniversitetet Medborgarskolan Syd NBV Sensus Studieförbund Studieförbundet Bilda Syd Studiefrämjandet Mitt Skåne mittskane Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden SISU Idrottsutbildarna ÖVRIGA Afghanska gemenskapen Afghanska Kulturföreningen Arlöv Afgan Svensk vänskapsförening Bara Härads Hembygdsförening Burlövs Brukshundsklubb Burlöv/Lomma Närradioförening Burlövs Scoutkår Charlotte Weibulls Vänförening Burlövs Civilförsvarsförening Burlövs Fria Närradioförening Radio Skärfläckan Burlövs Konstförening Burlövs Mölleförening CMMC Classic Mc Moped Club Eli förening Friluftsfrämjandet i Åkarp Frivilliga Samhällsarbetare i Burlöv Lion Club Burlöv Lomma Burlöv Släkt- och Folklivsforskare MedVind Ideell förening Vårbogårdens Ideella förening Yezidiska KulturföreningenDasin Åkarps Husmodersförening För de föreningar som saknar uppgifter om hemsida.

17 17 Miljö och natur Tågarps hed naturlig skönhet Vid kommunens kustremsa finner man Tågarps hed, ett fantastiskt naturrikt område som, tillsammans med Lommabukten under 2008, blivit naturreservat och marint reservat. Det utgör en del av Lommabuktens strandängar som betats av bygdens kreatur sedan bronsåldern. Här finner vi många och ovanliga växter, insekter och fåglar. Från de intilliggande höjderna på Spillepengens friluftsområde kan man bland annat se Burlövs kommunfågel skärfläckan. Ett informationstorg finns här, som berättar om ängarnas historia och vad man kan se på strandängarna. Tag gärna med kikare! Miljöprogram Kommunfullmäktige antog år 2009 ett nytt miljöprogram. Det innehåller femton miljömål, som vi ska verka för att uppnå. Målen täcker de flesta miljöområden man kan tänka sig, såsom bl a luft, vatten, klimatförändringar och även folkhälsa. Genom årliga miljöbokslut följer man upp resultatet. Samtliga miljöbokslut och miljöprogram finns på kommunens hemsida. Miljö och hälsa Kommunens långsiktiga målsättning är att främja hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö och säkra livsmedel. Detta sker bl a genom det tillsynsarbete som inspektörerna gör när de är ute på inspektion och ser till att verksamheterna sköter sig, men också genom mer strategiskt arbete som information och andra åtgärder för att begränsa vår miljöpåverkan. Miljö- och byggnämnden är huvudansvarig för miljö- och byggärenden inklusive sotningsverksamheten. Tågarps hed Skärfläck Burlövs Natur- och Kulturstig Från Kronetorps mölla till Segeå sträcker sig en fyra km lång natur- och kulturstig. Här kan man motionera eller bara koppla av, samtidigt som man upplever slättlandskapet. På skyltar längs vägen kan man läsa om växter och djur samt om olika kulturhistoriska minnesmärken som präglar landskapet. Vy från Burlövs Natur- och Kulturstig. Kontaktuppgifter Miljö- och byggavdelningen Expedition

18 18 Personlig omsorg och service Socialtjänsten Socialnämnden i Burlövs kommun har i uppdrag av kommunfullmäktige att: skapa möjlighet för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt liv i egen vald miljö, livet ut ge äldre och personer med funktionshinder möjlighet till meningsfull fritid och sysselsättning prioritera förebyggande insatser så att behovet av vårdinsatser minskar möjliggöra för människor att kunna försörja sig själva sträva efter fler nöjda brukare handläggningstider ska vara korta samtidigt som rättssäkerheten för den enskilde ska vara hög Omsorg om äldre och funktionshindrade Målet är att den enskildes önskemål ska väga tungt vid beslut om biståndsinsatser. Det ska finnas möjlighet att välja om man vill bo kvar i sitt ordinära boende eller få tillgång till särskilt boende eller gruppbostad. För våra äldre finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform. Burlövs kommun bedriver i egen regi två särskilda boenden: Harakärrsgården i Åkarp och Boklunden i Arlöv. På Lillevång i Arlöv erbjuds funktionshindrade meningsfull sysselsättning med hänsyn tagen till egna önskemål. För personer med psykiskt funktionshinder erbjuds den öppna Träffpunkten Bygget i Arlöv med strävan efter individuella lösningar för en meningsfull sysselsättning. KPR och Rådet för funktionshinderfrågor Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsföreningarna och kommunen. Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen. Individ- och familjeomsorg Socialtjänstlagen bygger på alla människors lika värde och att demokratins idéer ska vara vägledande i tilllämpandet av lagen. Socialtjänsten ska i samspråk med individen inrikta sig på att frigöra och utveckla den enskildes resurser. Målet är alltid att ge den hjälp som bäst gör att en individ klarar sig själv i samhället. Våra målgrupper är: personer med ekonomiska svårigheter, barn och ungdomar som far illa i familjen eller vars beteende medför behov av insatser familjer med familjerättsliga problem vuxna personer med missbruksproblem flyktingar barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets Genom socialtjänsten kan du få råd och stöd när problem uppstår. Vi handlägger försörjningsstöd och ger hushållsekonomisk rådgivning. Du kan också få hjälp med barn- och familjefrågor, familjerådgivning, familjerättsärenden och frågor kring missbruk. Arbetsbefrämjande åtgärder Socialnämnden ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder. Genom vårt Jobbcentrum, i samarbete med Arbetsförmedlingen, erbjuder vi arbetslösa kommuninvånare insatser i syfte att få en anställning. Jobbcentrums personal sköter matleverans till våra skolor, förskolor och särskilda boenden. De lagar möbler till förskolor och skolor samt hjälper äldre i kommunen med exempelvis fönsterputs. Kommunala pensionärsrådet Box 53, Arlöv Sekreterare Rådet för funktionshinderfrågor Box 53, Arlöv Kommunens handikappsekreterare Kontakta socialtjänsten Burlövs kommuns växel Jobbcentrum Arlövs Industriby Företagsvägen 29, hus 5, Arlöv ,

19 19 Förskolor och skolor Barn och utbildning I Burlövs kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska få en rolig, utvecklande och trygg skolgång. Barns och föräldrars delaktighet och inflytande är en förutsättning för att nå bra resultat. Läs mer om förskolor och grundskolor på Kommunala förskolor i Arlöv Familjecentralen Samovaren/Öppen förskola Svenshögsvägen 6, , Virvelhusets förskola Norregatan 22, Virvelvinden Virvelvägen 317, Torngatans förskola Torngatan 6, , Vanningsåkers förskola (5-åringar) Jacob Pers väg 13, Humlemadens förskola Elisetorpsvägen 7 c, , Grönebo förskola Grönvägen 6, , -72 Svenshögs förskola Kornvägen 1, Sommarängens förskola Kornvägen 57, Klöverängens förskola Rapsvägen 97, Havrens förskola Svenshögsvägen 4, , Förskolan För barn mellan ett och fem år finns sexton kommunala förskolor och fyra enskilt drivna att välja mellan. Varje förskola har möjlighet att skapa en egen profil. Om du vill veta mer om förskolorna i Burlöv kontakta kommunens barnomsorgshandläggare eller förskolorna direkt. Du kan givetvis även få mer information via kommunens hemsida. Pedagogisk omsorg Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem. Kontaktperson för dagbarnvårdare i Arlöv är förskolechef, Kommunala förskolor i Åkarp Dalslunds förskola Stationsvägen 13, , -84, -85, -86, -87 Dungens förskola Elevvägen 1, , -93, -94, -95 Harakärrs förskola Harakärrsvägen 41, , -74, -75, -76 Svanetorps förskola Svanetorps gård, Harjagersvägen , Östragårdens förskola Dalslundsvägen 162, Pedagogisk omsorg Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem. Kontaktperson för dagbarnvårdare i Åkarp är förskolechef,

20 20 Fristående förskolor I kommunen finns fyra fristående förskolor. Verksamheterna får ersättning från kommunen, men ansvarar själva för kö och placering. För vidare information, kontakta respektive förskola. Kalinans förskola Lundavägen 5, Arlöv Korallens förskola Rapsvägen 105, Arlöv Prästkragens förskola Dalbyvägen 28, Arlöv Personalkooperativet Blomrankans förskola Bågevägen 20, Åkarp Grundskolor, förskoleklass och skolbarnomsorg i Arlöv I Burlöv finns åtta skolor att välja mellan och de har möjlighet att skapa en egen profil. Skolbarnomsorg/fritidshem sker inom grundskolans ram efter skoltid, för barn i förskoleklass och grundskola. Skolbarnomsorg erbjuds barn mellan sex och tolv år. Förskoleklass är en frivillig skolform för sexåringar. Kontakta respektive skola eller läs mer på Humlemadskolan Skolår 1-6, förskoleklass och fritidshem Elisetorpsvägen 13, Tågarpskolan Skolår 1-6, förskoleklass och fritidshem Kal P Dals gata 10, Svenshögskolan Skolår 1-6, förskoleklass och fritidshem Svenshögsvägen, Vårboskolan Skolår 7-9 Lundavägen/Kärleksgatan, Foto: Bildarkivet.se Grundskolor, förskoleklass och Skolbarnomsorg i Åkarp Lilla Dalslundskolan Skolår 1-3, förskoleklass och fritidshem Elevvägen 1, Stora Dalslundskolan Skolår 4-9 Elevvägen2, Åkarps rektorsexp Svanetorpskolan Skolår 1-3, förskoleklass och fritidshem Bågevägen 20, Södervångskolan Skolår 1-3, förskoleklass och fritidshem Alnarpsvägen 6, Mer information om förskolor och skolor hittar du på

21 21 Övriga skolor Kulturskolan Lundavägen/Kärleksgatan, Arlöv , Från och med augusti 2013 utökades Burlövs musikskola till Kulturskola med ett bredare utbud. Kulturskolan erbjuder frivillig musikundervisning och dansklasser i samarbete med de kommunala skolorna. Inom kort kommer även olika verkstäder för skapande samt teater att finnas i utbudet. Komvux och gymnasieenheten Lundavägen 26, Arlöv / , Komvux Burlöv erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna, flexibelt lärande, orienteringskurser och uppdragsutbildning. Gymnasium Alla ungdomar under 20 år erbjuds gymnasieutbildning genom fritt sök vilket gäller hela Skåne. Utbildningen kan också sökas vid fristående skolor. Introduktionsprogrammet. Mer information Folkhögskola Hvilans folkhögskola Lundavägen 68, Åkarp Foto: Bildarkivet.se Det händer mycket inom skolan Från och med 1 juli 2011 gäller en ny skollag. Några övriga viktiga förändringar för förskola och skola är att: förskolans nya läroplan sätter fokus på barnens utveckling i språk, kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. en ny betygsskala är inlagd, där A till E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat. bestämmelser om lärarlegitimation har införts elevens rättighet till stöd och hjälp stärks. Några viktiga förändringar för gymnasieskolan är att: ännu ett program införs och antalet inriktningar utökas. antagningskraven ändras, både för högskoleförberedande program och för yrkesprogram. IV-programmet ersätts med fem introduktionsprogram näringslivet ges inflytande över yrkesutbildningen Läs mer om den nya skollagen på Skolverkets hemsida, Klicka på Regelverk i huvudmenyn. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan berätta mer om gymnasieskolans nya antagningskrav och introduktionsprogram.

22 22 Miljö, bygg och teknik Miljö Burlövs kommun ska främja en hållbar utveckling och verka för att miljö- och hälsoproblem som finns ska minska eller upphöra. Information, rådgivning, inspektioner, provtagningar och utredningar ingår i vårt arbete enligt EU-direktiv, miljöbalken, livsmedels- och strålskyddslagstiftningarna. Övriga ansvarsområden är genomförande och uppföljning av bland annat miljöprogram och framtagande av miljöbokslut. Bygglov Miljö- och byggavdelningen handlägger ärenden om bygglov och bygganmälningar. Tekniska samråd samt arbetsplatsbesök och slutsammanträde är en del av handläggningen. Avdelningen är även teknisk rådgivare åt socialförvaltningen i ärenden om bostadsanpassning. Registrering av obligatorisk ventilationskontroll, OVK handläggs också här. Tillstånd för brandfarlig vara handläggs numera av Räddningstjänsten Syd. Sotning Sotning i Burlövs kommun utförs av SIMAB eller av annat ackrediterat företag. Vatten och avlopp VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering inom kommunen. VA SYD uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig. Mer information finns på Inom kommunen finns ett väl utbyggt vatten- och avloppsnät som förser både bostäder och industrier. Sydvatten AB, som är samägt av ett antal kommuner, levererar vatten till flertalet av Skånes kommuner. För Burlövs del kommer vattnet från Vombverket. För att kontrollera vattenkvaliteten tas regelbundet prov ute på distributionsnätet. Proverna analyseras mikrobiologiskt och kemiskt. Vattennätet spolas med jämna mellanrum för att bibehålla en hög vattenkvalitet. Avfall och återvinning På Sjölunda återvinningscentral kan privatpersoner och mindre verksamheter (mot avgift) lämna grovavfall och farligt avfall. Kommunteknik Kommunteknik ansvarar för gator samt gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser, torgplatser, trafiknämnd och parkeringsövervakning, information samt larm och felanmälan. Burlövs kommun är väghållare för den största delen av gatorna inom kommunen, med undantag av motorvägarna, riksväg 11 och ett mindre antal privata vägar. Miljö- och byggavdelningen Miljöfrågor, expedition Byggfrågor, expedition Djurskyddstillsyn Länsstyrelsen Sotning Skorstensfejarmästare vard. 8-17, lunch Vägmärken, gatubelysning, gatusopning, renhållning och snöröjning Kontakta kommunens växel på Vatten och avlopp och hämtning av hushållssopor Kontakta VA SYD på eller Läs mer om källsortering på Sjölunda Återvinningscentral För öppettider ring Övrig information ring kundtjänst

23 23 Att bo i Burlöv För dig som vill bo i Burlöv finns stora valmöjligheter. Söker du en stadsliknande miljö eller lummiga villakvarter? Vill du köpa ditt boende i form av villa eller bostadsrätt, eller föredrar du en hyresrätt? I Burlöv finns det en mångfald av boendeformer. Burlövs Bostäder AB Inom kommunens gränser finns flera olika aktörer på bostadsmarknaden. Störst är det allmännyttiga bostadsföretaget Burlövs Bostäder AB, med runt lägenheter i sitt bostadsbestånd. Företaget arbetar ständigt för att skapa en trivsam, vacker och trygg boendemiljö för sina kunder och fokuserar på ett ekologiskt hållbart samhälle. Burlövs Bostäders uppdrag är att bygga för alla kategorier i samhället; unga, medelålders och äldre. Läs mer om Burlövs Bostäder på sidorna Lindekullen Mark AB på Strandängen På Strandängen kommer Lindekullen Mark AB att uppföra nitton stycken enplanshus, att upplåtas som bostadsrätter. Beräknad byggstart för första etappen à åtta bostäder är runt halvårsskiftet Seniorboende För tre år sedan invigdes det nya äldreboendet längs Lundavägen i Arlöv, granne med biblioteket. Även i Åkarp, strax intill Södervångskolan, vid korsningen Lundavägen-Alnarpsvägen, planeras för bostadsrättslägenheter med målgruppen 55+. Götenehus bygger på Lyckö Äng i Åkarp På Lyckö Äng i Åkarp uppför Götenehus totalt 68 enplans atriumhus. Försäljning av etapp 4 pågår. Byggcompagniet uppför Trädgårdsbyn i Åkarp Byggcompagniet planerar att uppföra 38 friliggande bostäder på friköpta tomter i det som kommer att bli Trädgårdsbyn i Åkarp. Byggstart för de första tio bostäderna är beräknad till Samtidigt planeras flera andra bostadsprojekt av varierande storlek allt för att fler familjer ska få möjlighet att bo i Burlöv! så många invånare är vi ! Kronetorp Park, skissbild från Johan Celsings Arkitektbyrå. Kronetorp grön stadsdel med plats för ca boende och ca 700 nya arbetstillfällen En helt ny stadsdel Kronetorp kommer att växa fram och en gång för alla binda samman kommunens båda huvudorter Arlöv och Åkarp. Med Kronetorp Herrgård som hjärta och nav i projektet, planerar Kronetorp Park AB att bebygga det ca 100 hektar stora området. Byggstart för den första etappen à 300 lägenheter närmast mangårdsbyggnaden är beräknad till Därefter kommer stadsdelen successivt att växa fram under tjugo till tjugofem år. Här blandas bostäder med kommunal service, vattenspeglar, parker, mötesplatser och näringslokaler. Genomgående för hela Kronetorp är ett utpräglat miljötänkande. Inslagen av vattenspeglar och grönska ska vara rika. Sedumtak, som både isolerar, renar vattnet och fördröjer avrinning vid regn, blir mer regel än undantag.

24 24 Säkerhet och kris Säkerhet är en del av vardagen i kommunens olika verksamheter. Säkerhet handlar också om att du som bor eller besöker kommunen ska känna dig trygg och säker både när du vistas ute eller befinner dig i en nödsituation som t ex en brand eller trafikolycka. I Burlövs kommun samordnas säkerhets- och beredskapsarbetet av skydd- och säkerhetssamordnaren på kommunledningskontoret. Utöver samordning ingår även att stödja de kommunala verksamheternas lokala säkerhetsarbete. Brottsförebyggande råd - Brå i Burlöv I kommunen finns också ett brottsförebyggande råd med representanter från t ex polisen, räddningstjänsten och Burlövs Bostäder. Brå i Burlöv arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Detta sker bland annat genom uppföljning av brottstatistik och genomförda trygghetsmätningar. Varje år genomförs också trygghetsvandringar i utvalda områden i kommunen. Burlövs kommun har även en överenskommelse med polisen som syftar till att förbättra tryggheten för medborgarna. Vi behöver din hjälp! Polis och väktare ser inte allt hör av dig om du hör eller ser saker som kan vara brottsliga. Kontakta polisen på (om det inte är akut). Du kan vara anonym. Räddningstjänsten Räddningstjänsten i kommunen bedrivs av Räddningstjänsten Syd tillsammans med Malmö, Lund, Eslöv och Kävlinge. Dit kan man vända sig med frågor om förebyggande brandskydd, tillsyn eller operativa räddningstjänstinsatser. Vid större olyckor eller händelser kan kommunen komma att publicera information om händelseutvecklingen på kommunens hemsida, och i sociala medier som Facebook och Twitter. Beroende av händelsens art kan även andra kanaler som radio, TV och press användas för informationsspridning. Kontaktuppgifter Skydds- och säkerhetssamordnare Jimmy Månsson Brandstationen i Burlövs kommun Lommavägen (112 i nödsituation) Varningssignalen viktigt meddelande Vid en allvarlig olycka kan allmänheten varnas genom varningssignalen viktigt meddelande. Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. När du hör signalen skall du: 1. Gå inomhus 2. Stänga dörrar, fönster och ventiler 3. Lyssna på lokalradio för information När faran är över startar signalen faran över, en sekunder lång signal. Signalen Viktigt meddelande och Faran över provas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

25 Adresser och telefonnummer som kan vara bra att ha 25 Apoteket Hjärtat Burlöv Center Kronetorpvägen 2, A Apoteket Kä Burlöv Cen Kronetor Arbets Företag Barnav Svensh Harakär Bibliotek Arlövs bib Lommaväge Åkarps bibliot Elevvägen 2, Åk Distriktssköterskor Svenshögsvägen 6, Arlöv 6 0, Åkarp Räddningstjänsten Syd SJ, information Vårdguiden 1177 eller ånetrafiken, buss/tågtider rmering mation ek, Arlöv d.se se Burlövsbadet Badhusvägen 5, Arlöv Arlöv Burlövs kommun Kärleksgatan 6, Arlöv K 114

26 26 Hackspetten Svenshög Humlemaden

27 27 Telefon växeln E-post Hemsida Besöksadress Dalbyvägen 35, Arlöv Postadress Box 103, Arlöv Via vår hemsida kan du enkelt söka bostad. Det går också bra att ringa vår marknads avdelning på telefon Hit kan du också ringa om du söker lokal. ALLT UNDER SAMMA TAK Burlövs Bostäder AB är burlövsbornas bostadsföre tag som äger och förvaltar ca lägenheter. Vi erbjuder attraktiva lägenheter med hög standard och konkurrenskraftiga hyror. Vår satsning på hyresrätter innebär ett bra och tryggt boende utan dyra insatser och du slipper själv stå för allt underhåll såväl utvändigt som invändigt. Vår organisation bygger på långsiktigt tänkande och investeringar i både byggnader och omgivning. Att ha nöjda kunder är det viktigaste för oss på Burlövs Bostäder AB. NYPRODUKTION Efterfrågan på lägenheter visar sig tydligt i vår bostadskö. Därför planerar vi för nya byggnationer, vi tittar på förtätning av befintlig bebyggelse och letar efter mark för nya bostäder. Vi har bra erfarenhet från tidi gare nybyggnationer så som fastigheten Ripan, färdigställt 2011, och Nya Granliden, färdigställt Vårt långsiktiga arbete fortsätter och under 2013 utökades vårt fastighetsbestånd med fler nya lägenheter. Foto: Tomaz Lundstedt Vd Birgitta Sandell, Burlövs Bostäder AB. Ripan, byggt Granliden färdigställdes Våra kundvärdar hjälper nya hyresgäster genom hela processen från lägenhetsvisning till inflyttning.

28 28 SERVICE, TRIVSEL OCH TRYGGHET FÖRMÅNER OCH VALMÖJLIGHETER Som hyresgäst hos Burlövs Bostäder AB har man både förmåner och valmöjligheter. Tillvalsmöjligheter Vill man höja standarden i sin bostad finns olika tillvalsmöjligheter. Hyresgästen kan få diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare installerad. Köksluckor i olika modeller och med olika handtag, bänkskivor, garderobsdörrar, mattor och säkerhetsdörrar finns också att få som tillval om man vill uppgradera sitt boende. Vår personal strävar efter att få nöjda kunder genom att ge absolut bästa service och en god utemiljö. Burlövs Bostäder AB är ett kundorienterat bostadsbolag som finns nära hyresgästerna. Med kompetent personal och en kundnära organisation möter vi hyresgästernas önskemål och krav. Vår organisation är uppdelad i fem husvärdsområden där husvärdarna och deras personal ser till att våra kunder får den bästa service, trivsel och trygghet de behöver. NÖJDA KUNDER För att vi på Burlövs Bostäder AB ska kunna förbättra vårt arbete skickar vi vartannat år ut en hyres gästenkät till våra hyresgäster. Med enkäten får vi information om hur vi upplevs som hyresvärd och vad vi behöver ändra på för att bli ännu bättre och för att ytterligare stärka kundnöjdheten. Välj själv när du vill renovera HLU Benämningen HLU står för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll vilket innebär att du själv väljer när och om du vill ha renoverat i lägenheten. Vill du avstå från renovering enligt den tidplan som gäller får du underhållsrabatt. Förmånliga försäkringar Genom Burlövs Bostäder AB erbjuds man som hyresgäst förmånliga försäkringspaket med låga premier och bekväm betalning. Burlövsfestivalen Burlövsfestivalen är en familjefest som varje år anordnas av Burlövs Bostäder AB. Årets festival utspelar sig den juni. Då bjuds det bland annat på tivoli, musikunderhållning och hyresgästlotteri. Julklappar Våra hyresgäster får i december varje år en speciellt utvald julgåva. Burlövsportalen Vårt eget nät för bredband, telefoni och tv-tjänst. Byggt på bästa möjliga teknik, fiberoptisk kabel. Burlövsportalen ger alla hushåll tillgång till ett öppet bredbandsnät med möjlighet att välja mellan flera olika tjänsteleverantörer. Att våra kunder ska trivas och känna trygghet i sitt boende är det viktigaste för oss på Burlövs Bostäder AB.

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014 Burlövs Kommunguide Bilden: Enrico Petralia testar Åkarps nya skatepark. Enrico jobbar för Föreningen Bryggeriet som byggt skateparken tillsammans med KFUM Burlöv och Burlövs kommun 2014 2 www.burlov.se

Läs mer

2013 i Burlöv - ett viktigt år

2013 i Burlöv - ett viktigt år Burlövs Kommunguide 2013 2 www.burlov.se www.burlov.se 3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv www.burlov.se Telefon 040-43 90 00 Telefax 040-43 51 12 Växeln är öppen

Läs mer

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com ö www.burlovguiden.nu Plattform & ställning AB www.begeab.se Tfn 040-631 34 50 Nya och begagnade symaskiner Egen serviceverkstad Allt i sybehör S. Söderg. 8, 222 23 Lund Tel 046-15 20 20 VIKING Vi erbjuder

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

www.burlov.se VÄLKOMMEN TILL BURLÖV Just nu läser du i vår kommunguide, som är gemensam

www.burlov.se VÄLKOMMEN TILL BURLÖV Just nu läser du i vår kommunguide, som är gemensam Burlövs Kommunguide 2 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv Hemsida: Telefon: 040-43 90 00 Telefax: 040-43 51 12 Växeln är öppen: månd 8-17.30 tisd - torsd 8-16.30 fred

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 (11) PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR 2013 BURLÖVS

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET. IDROTTSANLÄGGNINGAR MÖTES- och FESTLOKALER GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖLLEGÅRDEN KULTUR BIBLIOTEK

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET. IDROTTSANLÄGGNINGAR MÖTES- och FESTLOKALER GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖLLEGÅRDEN KULTUR BIBLIOTEK PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET IDROTTSANLÄGGNINGAR MÖTES- och FESTLOKALER GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖLLEGÅRDEN KULTUR BIBLIOTEK 2016 1 (12) INNEHÅLL Allmän information 3 Burlövsbadet 5 Idrottsanläggningar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK 2011 Adress: Box 53 232 21 ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel. 040 43

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Tyresö i siffror 2008

Tyresö i siffror 2008 Tyresö i siffror 2008 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 18 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

du skulle behöva flytta från Stockholm.

du skulle behöva flytta från Stockholm. Tänk om du skulle behöva flytta från Stockholm. du kunde resa tillbaks på två timmar. Marianne Cordes. du kunde bo i den lilla staden, men ändå dra nytta av storstadens fördelar. du kunde få ett hus i

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Tyresö i siffror 2013

Tyresö i siffror 2013 Tyresö i siffror 2013 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 632 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Sociala medier 15 Kultur och fritid 17 Omsorg och socialt stöd 19 Bostäder

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Fritidsverksamhet på Rödluvan i Sandhem. Här finns också förskola och första året i Sandhems 0-9 skola.

Fritidsverksamhet på Rödluvan i Sandhem. Här finns också förskola och första året i Sandhems 0-9 skola. MULLSJÖ KOMMUN 32 SAMHÄLLSSERVICE Fritidsverksamhet på Rödluvan i Sandhem. Här finns också förskola och första året i Sandhems 0-9 skola. HUR SER DET UT? Utbildning och barnomsorg Kommunen har satsat mycket

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-10-12 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00 20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Margareta Abelsson (s) 1:e vice ordf Marianne

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-03-08 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionsalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Margareta Abelsson (s) 1:e vice ordf Marianne

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Detta gör Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen för att skapa trygghet Den 16 september ordnade förvaltningen ett öppet möte om trygghet efter skottlossningarna

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer