Aktuella utbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella utbildningar"

Transkript

1 Aulla ubildninga Jun dc Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda öv 100 Föändingslda Föagsinna I-ubildninga, sid Daaföningn Kompns nu ävn i Malmö, sid E axploc av hösns onfns, sid 11 Socholm - Malmö

2 Daaföningn Kompns nu ävn i Malmö Daaföningn Kompns va som Daaföningn i Svigs ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I. Vaj å ubilda sig öv 500 pson hos oss inom ubildninga som ligg i faman och ä hög vidaubildninga. Vi uvcla sändig vå ubud och i boschyn hia du fla nyh fö hösn x us i Ufosand poj och ISO 0000 och onfns som Infomaionssähsdagana och Ban & Finans 006. Vi ha nu ävn öppna döana i Malmö och omm ill hösn a bjuda anal ubildninga, onfns och fousdaga i Sån. Vå föhoppning ä a unna bjuda b ubud av inssana aivi fö I-vsamma i söda Svig. Du v väl a flal av våa ubildninga ocså an gnomföas föagsinn, aningn i våa loal ll på plas i oganisaion? Läs m i ailn hä inill! Välommn! Mai Sällvi Sandbg VD, Daaföningn Kompns Föagsinna ubildningana öa D flsa av våa ubildninga an gnomföas föagsinn, aningn på plas i oganisaion ll i våa loal. I samab md våa läa anpassa vi ubildningn f a av och önsmål och säddasy innhåll och nivå f bhov. Vafö ä d ba md föagsinna ubildninga? Ä ni fla fån samma föag som vill gnomgå n ubildning an n föagsinn us vaa alnaiv. Så föag infö n omoganisaion och vill gnomföa ompnslyf fö hla psonaln? Sa ny sysm inföas inom nhn och absguppn bhöv få n gmnsam gund a så på? Ä d av sösa vi a hla absguppn gnomfö n ompnshöjand aivi illsammans? Vid dssa illfälln an d vaa ba a samlas inn och isäll låa läan omma ill föag. M id mind osnad Vid n föagsinn ubildning an man undvia s- och hollosnad fö dn gna psonaln och an unyja idn m ffiv. Ä man dssuom på plas i gna loal an osnadna bli bydlig läg. Innhåll an säddasys illsammans md våa läa an vi, i d flsa fall, säddasy ubildningn nlig a gna önsmål. Kans vill ni anpassa ubildningn så a övningsxmpl omm fån dn gna vsamhn. Vi säll soa valisav vid gnomföand av våa ubildninga vil innbä a d ä viig fö oss a d und ubildningn an bli ba dynami i guppn och a d an gs illfäll ill disussion und ubildningns gång. Ä du inssad av n föagsinn ubildning så ag ona md oss fö n off. Fdi Sjögn, Lanmäi i Gävl Ingaionsus på Lanmäi i Gävl Fdi Sjögn dlog i innubildningn på Lanmäi i Gävl. Fdi ä mdlm i Daaföningn och ha idiga gnomgå ubildningana Upphandling av I-sysm och ifiad I-ai. Dn inna ubildningn låg ä i idn fö Lanmäi, vi bhövd få n gmnsam unsapsgund a så på. Födlana md innubildning ä många, bl a a man hinn olla sin mail i pausna, slipp sid och a d undläa fö d som ha ban c. Sammanag innbä da a fla ha möjlighn a dlaga. Dnna ubildning ha äffa mi i pic, d ä pcis som vi vill ha d! Läan Svn-Håan Olsson ha visa hu SOA EAI och Wb svics föhåll sig ill vaanda - han ha sa dm på aan och d ha gjos på umä sä. Jag ä imponad av DF Kompns fömåga a aanga valificad ubildninga md duiga och unniga föläsa. PENG-modlln på Vägv i Öbo. En so födl md innubildning ä a disussion ofa laas ill dn gna vsamhn, som alla i guppn an. Da gö a alla an hänga md och föså poblmain på anna sä än om alla omm fån olia vsamh. I famidn ha vi på afigis fö avsi a använda oss av PENG-analys. Föhoppningsvis bli jag n av dm som cifia sig som PENG-lda och a jag an lda analys i mi ab som pojlda. Jol Wslund, Vägv i Öbo INNEHÅLL - Ubildningana psnas und agoi Vad yc du? Ä d någo du sana i vå ubildningsboschy ll om du ha någa fågo så an du sica mail ill, Föagsinna ubildninga sid I-aiu sid I-uvcling sid 4 Pojuvcling sid 5 I-lda sid 6-7 Pocssuvcling sid 8 Upphandling sid 9 I-säh sid 10 Konfns sid 11 Kalndaium sid 1 = ia i boschyn f dnna symbol som visa a dssa ubildninga ingå som n dl i ubildningsbloc. Ef a du ha gå d ubildninga som ingå i spiv bloc ha du möjligh a gå n cifiingsubildning. M infomaion finn du på

3 ifiad I-ai Sx fisånd vådagasavsni och öv 100 imma läaldd ubildning Dagns föag ha bhov av omplxa I-sysm. Rä I-sysm g föag n god möjligh fö famidn. I-ain ina n nycloll vid sysmuvcling. Rolln som I-ai innbä a ha ansva fö a I-sysmn få n sådan ufomning a nuvaand och fövänad av an alisas md god ffivi och ill imlig osnad. D ä md anda od n nycloll vid I-uvcling. D ä ains ansva a omsäa sysmavn ill n alisba och ffiv aiu. En cifiad I-ai ha fömågan a välja dn lämpligas nisa lösningn fö föag. Du som aba md ufomning av båd nisa och adminisaiva I-sysm som sysmdsign ll nis pojlda. Du som vill föova dig inom di ysomåd. Du som aba md val av nisa lösninga öand infasuu fö uvclings- ll målmiljö ll fö spcifia I-sysm Pincip och mod fö ufomning av disibuad omponnbasad I-sysm SOA, Wb Svics och EAI Numa finns myc saa fövänninga på a I-sysm sa unna samva båd inom n oganisaion och mllan oganisaion. Samidig ha vi n accland mängd föagsfusion, dobolagsfösäljninga c. vila hl plöslig säll föändad av på appliaionssamvan. I-ai Avancad sysmuvcla/ingaö nisa pojlda nis oinad IO: och I-chf som bhöv unsap om ingaionslösninga På djup gå ignom appliaionsingaion och d idag viigas bgppn: SOA Svics Oind Achicu Wb svics EAI Enpis Applicaion Ingaion Föså olia ingaionsaiu och das gnsap Föså balansn mllan vsamhsnya och osnad fö olia lösninga Välja lämplig lösning fö ingaion Bdöma bjudandn fån podulvanö och sälla lvana av/fågo Välja podu Ufoma inföandn Lda inföandn Modna, pincipna och vygn finns, lå oss däfö sapa väl fungand appliaionsingaion! Fösåls fö och unsap om hu man a fam, bsiv och väda aiu Idnifia och väda d aiudivand avn i n omplx avbild. Omsäa vsamhns av på I-söd ill n alisba aiu. Bsiva och ommunica aiun ill aulla målgupp. Unyja pincip och mod fö ufomning av I-sysm Föså och väda affäsmodll 6x daga, sa 1 sp Soa Bännbo Kus och Konfns, Siguna Innaosnad illomm Kusn gav väldig myc som jag omm a ha användning fö i ab. Kusn låg hl på ä nivå fö mig och dn övgipand gnomgångn av vad som dölj sig und aonymna gav ms. Jan Lundh, Avdlningsdiö, Sasono ifiad vsamhsai Snabb handlingsfömåga ävs fö a möa d möjligh som dn snabba nisa uvclingn bjud lisom d sändig föändad avn omväldn säll. Som cifiad vsamhsai ha du fömågan a bsiva och analysa din vsamh u hlhspspiv. Du ha affulla mod fö a sälla såväl osiiga som långsiiga av på pocss och infomaionsni Du som aba md aiu u vsamhspspiv I-ai som vill ompla sin ompns Ins bhov och nyan av a ha välodnad aiu i vsamhn Vad som ävs fö a lycas md a abla n sådan aiu Bsiva, analysa och föbäa bfinliga och ommand appliaions fömåga ill a fös affäspocssna md infomaion Vygn fö a södja pocss- och affäsuvcla i das ab Fösåls fö dn ommuniaion och föaning som ävs fö a nå u md di aibudsap Känndom om hu du åsadomm hög infomaionsvali md hjälp av I a fam sagisa infomaionsplan och a plana föags appliaionspofölj a fam vsamhsmodll som undläa ommuniaion md såväl vsamhsxp som I-poffs Ins väd av n välsö haning av vsamhsmodll 50 Vi ha ubilda fl än 1 Vsamhsai En av d bäsa usna jag ha gå. Dn gav båd djup och n bdd inom so och svå ämn. Ands Nässén, I-ai, Guid Konsul Göbog AB I-aiu vad, vafö och hu? 1 Las Wioin ä din huvudläa und ubildningn 850 Vi ha ubilda fl än I-ai E ffiv och användba I-söd ä n hönsn i d flsa vsamh idag. Nya nisa möjligh och plafoma äv uppgadinga av bfinliga sysm mn öppna famfö all fö hl nya illämpninga. En god insi om bydlsn av aiu, fö a ufoma go I-söd, ä nödvändig fö d flsa bfaninga, fån IO ill uvcla och bsälla. IO, I-chf, bsälla, pojlda ll uvcla som bhöv n gundläggand unsap fö a unna faa ä bslu illsammans md I-ain Du som vill föbäa din fömåga a sapa n samodnad bild av vsamhn u fla olia pspiv. Föså samspl mllan aiuab och aioll på olia nivå i föag Bdöma bhov av aiuab i din oganisaion Föså olln som ai i uvclingscyln Föså bsällans oll i aiuab Föså samband mllan aiu och uvclingspocss minologin inom aiu och mod Föså pincipna fö aiu och byggbloc fö disibuad omponnbasad sysm Känna ign d ms populäa aiusilana, mönsn och spcifiaionna Kompla din I-sagi md aiuvy Plana fö aiudivn uvcling En av d bä ubildninga jag ha gå. Ba mpo uan dödid md ngagad och sädls unniga läa. En ubildning a ommnda fö dn som vill ha n ba övgipand övblic öv ämn I-aiu Vida Gundsn, IO, ullv I - a i u -5 oob Socholm x daga Socholm Sa 6 sp -4 oob Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

4 I - U V E K L I N G Affäsmässig fövalningssyning Affäsmässig fövalningssyning ä dn idag ms använda modlln fö sysmfövalning i Svig. Dn gunda sig på affäsmässig pspiv dä såväl vsamh som I ha ansva fö fövalningn gmnsam ansva, mn fö silda dla av ab. Hu da gå ill i pain, sam vin av a in baa fövala I-sysm uan ävn vsamhn som använd sysmn, dvs hla fövalningsobj, ä usns fous. Vi a ävn upp målsyning av fövalning, fövalningns viigas aivi, dss oll och oganisaion md ma. Vi gå ävn ignom dlagand i bslus- och absfoa sam vad ansvasollna innbä och samspl dm mllan. I samband md da ia vi näma på vin av affäsmässig insällning och bnd sam olia ni fö a aga affäsmässig i fövalningsab. Du som aba md fövalning i pain ll aba md aval och övnsommls och fågo på syand nivå. En god fösåls av affäsmässig fövalningssyning på övgipand plan sam n pais övning i hu da illämpas. Und ubildningn gs bland anna yand fäsa uppdainga av modll som ä famagna i vå fosningsab vid Linöpings Univsi. Ef a du ha gå dn hä ubildningn ll om du dan ha mosvaand gundunsap - ha du möjligh a a näsa sg! Födjupning i Affäsmässig Fövalningssyning. 5-6 spmb Socholm Affäsmässig fövalningssyning Mai Bjöngn ä myc uppsaad läa und usn Da va n myc ba us som dog igång anvsamhn. Vi omm som s implmna AMFS-modlln på sysm und vån. Läan som höll i usn va ngagad och unnig på si omåd. Fdi Kind, Sysmfövala, Söda Sogsägana onomis föning Poduc Managmn Idag säll manadn av på a i all snabba a uvcla och lansa onunsafiga jäns. Fö a uppnå sula ävs n ffiv poduldning och undsyd uvcling av I-laad jäns. Du som jobba md jäns och uvcling hos n opaö, ousoucinglvanö ll sysmingaö som bjud jäns inom I och lcom jänssagi och föusäningana a lycas md undsyd uvcling av I-laad jäns jäns- och manadsmodll som funga Föusäningana a lycas md a få u nya jäns båd inn och xn Pissäa och göa gundläggand alylinga Dfiniionna av vaa, jäns, ompns, vali Posiiona din jänspofölj Paa jäns Undvia d vanliga fallgopana Innovaion och nya idé Aba md omväldsbvaning 11-1 oob Socholm Födjupning i Affäsmässig Fövalningsyning Du som ha gå inoduionsusn i Affäsmässig Fövalningssyning, ll ha mosvaand gundunsap - nu ha du möjligh a a näsa sg! Djupa unsap i Affäsmässig Fövalningssyning, modllns fm famgångsfao och hu du ngaga mdabana i din gn oganisaion. 1- novmb Socholm PENG- modlln Missän du a invsingana i I in g dn nya i vsamhn som dn bod g? Din missan ä i så fall bfogad. Fosningn visa a baa cia n djdl av invsingana g möjlig nya illbaa. Vad bo da på? Ja, osana ä många mn någa ä a adiionlla alyl- och vädingsmod g ofullsändig bslusundlag Man fö baa in ny infomaionssysm uan a påva pocss och oganisaion Vsamhsansvaiga och I-spcialis ala som gl olia spå Man lycas in ngaga ldningn på ä sä Alla som ä inssad av a öa nyan av I i vsamhn. Dn pimäa målguppn ä: Vsamhsansvaiga chf onolls Eonomichf I-chf I-onsul Koppla ihop vsamhn och I Få bä bslusundlag Få n samsyn om föbäingsmåln I pnga väda nyan i vsamhn Få n bä ommuniaion mllan vsamhn och I Säsälla nyan Synliggöa ävn mjua nyo Få undlag fö uppföljning D jag yc va säsil ba md PENG-ubildningn ä a man md dnna modll fic fam nyan ona osnadna på ba sä och a d sdan und psnas läfalig. En so födl md PENG-modlln ä ocså a själva abssä bida ill n samsym mllan olia nh dä man bos fån säinssn. Göan A. Gusavsson, Poduc Manag, ioenao Halhca&Wlfa 0-1 spmb Socholm SOA Businss En övgipand us u vsamhspspiv som gå ignom hu man föbäa sin vsamh md jäns nlig SOA (Svic Oind Achicu) sam d viigas pincipna fö aiu. I dag ha många föag och oganisaion funni a SOA öppna nya möjligh fö vsamhn. ann baom SOA ä a möjliggöa öad volym och sapa fö undn m vädfulla podu. Da uppnås gnom flxibl I-söd som gö d lä a inga vsamh ävn md anda oganisaion. SOA ä n ni som d flsa oganisaion i dag mås a sällning ill och da nya av. Mn hu gå d ill? Dnna us gunda sig på fanhna fån 14 svnsa föag och oganisaion, dä vsamhn ha dagi nya av nin. Bsälla av I IO- och I-chf I-ai Affäsuvcla Sysmuvcla/Kavsälla Kunsap om vila affässagi som söds av jänsoining Kunsap om hu du an äna hm sasningn och uppnå vsamhsnya Fövala n jänsbasad aiu Kunsap om hu jänsoining funga i n pocssoinad vsamh. Känndom om hu man hana sähn mo anda oganisaion Känndom om gundna i SOA och hu olia sandads sy uvclingn. - oob Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

5 Pojsolan ifiad pojlda Sx fisånd vådagasavsni och öv 100 imma läaldd ubildning som g möjligh ill båd cifiing och G ill möjligh 0 högsolpoäng. ill båd cifiing och ill 0 högsolpoäng. Pojsolan g dig n båd hläcand och djup insi i poj som absfom sam lä dig hu du ffiv an sya, lda och valisinia poj obond av podu och pojyp. Und ca sx månad ämpa du illsammans md oss fö a få d insi om dig själv och nå dn ompnsnivå som ä nödvändig fö dn omplxa olln som pojlda. Alla som, obond av pojyp, ha ansva fö syning, ldning ll valissäing av poj. Ubildningn passa ävn fö dig som idag ha olln som Pojbsälla Syguppsmdlm Dlpojlda Kvalissäingsansvaiga Efan pojdlaga Md yggh, självföond och go sula a olln som pojlda, pojbsälla ll valissäingsansvaig i alla yp av poj. Mdva vid uvcling av d gna föags pojulu och valissysm. E näv uanfö dn gna oganisaionn md ompns som du an använda dig av Ehålla insi och vyg a föbäa din gn ldafömåga. Mdva ill a pojn i all väsnlig ä und onoll och nå d övnsomna måln. 6x daga, sa 5 oob Soa Bännbo Kus och Konfns Siguna xl moms Innaosnad illomm 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Kn Lagquis ä ansvaig fö ubildningn 0 P 1 Jag ä hlnöjd md pojsolan. Ubildningn ha g mig n svåslagn hlhssyn på poj i so. Famföall änn jag mig myc ma sä i min ysoll. Johan Sjösöm, Pojlda, Know I onsuling, P o j u v c l i n g Pojplaning Fö va pojldning synonym md pojplaning och sö föag som använd sig av pojabsfomn had ofa planingsono bmannad md pofssionlla plana. Så småningom flyads fous i pojldningn fån planing ill ldasap. Da innba många födla mn yvä om själva planingsunsapn i symundan och dn ä nu myc låg. I gngäld ha många daobasad södpogam fö pojldning s dagns ljus. Mn inga vyg an säa unsap om vila sg man bö gå ignom fö a sapa ovädiga och föanad pojplan. Ubildningn vänd sig ill dig som ä Dlpojlda amlda Pojbsälla Pojadminisaö Ubildningn ä säsil lämplig fö dig som aba inom sysm- ll poduuvcland vsamh dä pogamuvcling ingå i pojns uppdag. : Kunsap om hla planingspocssn En övblic öv hla flöd i pojplaning Kunsap om hu du få fam n ba planing a fam n idplan, susplan och budg Få paisa åd och ips Pojldning Poj som absfom fosä a öa i omfaning och d finns xmpl på oganisaion dä d ä dn huvudsaliga absfomn. Däfö ä d angläg a använda, ufoma och diva pojab på så ffiv och simuland sä som möjlig. Kusn ä dls ill fö dig som f n ids pojfanh bhöv nya infallsvinla, ldningssöd och n ydliga suu a aba f, mn ävn fö dig som omm i ona md poj fö fösa gångn och bhöv on söd. I dag ä du ans vsam som: Dlpojlda Pojdlaga Blivand pojdlaga Pojbsälla Gundläggand unsap om poj och pojpocss Insi i Pojldning d mänsliga pspiv Kunsap om föbdls i vsamhn Känndom om pojanalysn än f fö Kunsap om planing och pojbdömning Kunsap om pojgnomföand - d dagliga liv Avslua poj 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Ufosand poj NYHE Så du infö poj dä podun/lvansn in an föuss och ins a d ä di boasa a plana och gnomföa poj på vanlig sä då ä da oncp fö dig. Alla som sö n ompland pojmodll-/mod ill dagns lvansoinad och ä ansvaig fö pojvsamh (pojono). Konsul oach Pojbsälla /dlpojlda Kvalissäingsansvaig Gnomföa poj i n föändlig väld md so osäh dä måln ö sig och ing så sill Sapa n vision och välja n pojsagi som g onoll öv lvansns giligh, id och budg Hana aiva pocss som g nya lädoma och insi und sans gång Va nä bfinliga lvansoinad pojmodll ä lämpliga och nä d in ä d? 1-14 novmb Socholm D som gav ms va a jag fic n inblic i d oala pojab, all fån hla pocssn ill dalj som an vaa ba a va. Myc givand us som hjälp mig a få många pusslbia på plas. Nslin Ayhan, blivand pojlda, Bilpovningn I 7-9 spmb Socholm novmb spmb Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l P = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing = Dnna ubildning g möjligh ill 0 högsolpoäng 5

6 I - L E D A R E ifiad vsamhsai Sx fisånd vådagasavsni och öv 100 imma läaldd ubildning Snabb handlingsfömåga ävs fö a möa d möjligh som dn snabba nisa uvclingn bjud lisom d sändig föändad avn omväldn säll. Som cifiad vsamhsai ha du fömågan a bsiva och analysa din vsamh u hlhspspiv. Du ha affulla mod fö a sälla såväl osiiga som långsiiga av på pocss och infomaionsni. Du som aba md aiu u vsamhspspiv I-ai som vill ompla sin ompns Kunsap om bhov och nyan av a ha välodnad aiu i vsamhn Kunsap om vad som ävs fö a lycas md a abla n sådan aiu Bsiva, analysa och föbäa bfinliga och ommand appliaions fömåga ill a fös affäspocssna md infomaion Poduc Managmn Rsula av n ffiv poduldning och undsyd jänsuvcling ä a unna bjuda manadn ä jäns md ä valié ill ä pis vid ä illfäll. Ubildningn g dig föusäningana a lycas md poduldning och jänsuvcling inom I-laad jäns. Kusn vänd sig ill dig som jobba md jäns och uvcling hos n opaö, ousoucinglvanö ll sysmingaö som bjud någon fom av jäns inom I och lcom Kunsap hu du lycas md poduldning. Uföliga info und agoi I-uvcling på sidan oob Socholm Pojldning Poj som absfom fosä a öa i omfaning och d finns xmpl på oganisaion dä d ä dn huvudsaliga absfomn. Kusn ä ill fö dig som f n ids pojfanh bhöv nya infallsvinla, ldningssöd och n ydliga suu a aba f, mn ävn fö dig som omm i ona md poj fö fösa gångn och bhöv on söd. Vygn fö a södja pocss- och affäsuvcla i das ab Du fösåls fö dn ommuniaion och föaning som ävs fö a nå u md di aibudsap Kunsap om hu man åsadomm hög infomaionsvali md hjälp av I a fam sagisa infomaionsplan och a plana föags appliaionspofölj a fam vsamhsmodll som undläa ommuniaion md såväl vsamhsxp som I-poffs Vsap av väd av n välsö haning av vsamhsmodll 6x daga, sa 6 spmb Socholm xl moms Pojsolan 6x daga Siguna Sa 5 oob PENG-modlln Missän du a invsingana i I in g dn nya i vsamhn som dn bod g? Din missan ä i så fall bfogad. Fosningn visa a baa cia n djdl av invsingana g möjlig nya illbaa. Vsamhsansvaiga chf onolls Eonomichf I-chf I-onsul 1 Pojsolan g dig n båd hläcand och djup insi i poj som absfom. idiga dlagas fanh av ubildningn Ubildningn va väldig ba och uppfylld alla mina fövänninga. Som ofan pojlda fic jag alla vyg jag bhövd fö a unna suua upp mina poj. Rdan fån böjan und jag illämpa d msa jag läd mig och jag ha få n oolig posiiv spons fån båd pojbsälla och pojdlaga inom föag. aaina Eisson, I-pojlda inom Finansbanschn, gic Pojsolan H 05 Uföliga info und agoi Pojuvcling på sidan 5 Loi Adinn ä ansvaig fö ubildningn IIL-Foundaion I Infasucu Libay Kusn som hlh gav väldig myc och jag omm sä a ha användning fö mina nya unsap i ab. Jag ä hlnöjd md båd ubildningn, doumnaionn och föläsan. omas Elind, pojlda/uda md 17 ås banschfanh, yga Måldaa AB 1 Som Vsamhsai ha ubildningn g mig ohöd nya, jag ha nu ona och paisa vyg och mod a di använda i mi ab, n modi som ha l fam ill n plan öv vila sysm som sa uvclas och avvclas. ina Glmdal 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai IIL, föoning fö I Infasucu Libay ä n sammansällning av fanh om lvans av I-jäns. Man bsiv hu föag an få suu, onoll och planing i såväl oganisaion som abssä fö a lva jänsna på så sä och osnadsffiv sä som möjlig. Maial bså av samlad fanh fån föag öv hla väldn und fla å. Ansvaiga fö I-lvans Öviga som sö unsap om Svic managmn Dn hä ubildningn ä dsignad fö a g dlagana gundläggand unsap om IIL. Ubildningn omm a g n fösåls fö och unsap om d viigas dlana inom IIL-modologin. Kunsap om hu d olia pocssna an bida ill a göa I-oganisaionn syba Använda oi i pain Föså vila pocss som ä nödvändiga fö a implmna IIL Föså nycloncpn av oncp och unna laa dm ill pocssn Uföliga info und agoi Pojuvcling på sidan 5 Uföliga info und agoi I-uvcling på sidan spmb Socholm spmb Socholm spmb Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

7 Föändingslda Ansvaig fö vädhmagning Rsula av n I-invsing ä ngaiv ills d samlad väd av dss ff övsig agna osnad. Md vå ubildning Föändingslda få du nycln ill bä vädhmagning och dämd öad lönsamh. En föändingslda ha olln a s ill a I-pojsula mosvaa vsamhns av och önsmål. D åsadomm föändingsldan gnom a fullfölja pojn ända ills d planad och önsad vädna finns hmagna Vsamhsansvaiga Pocssäga VD/divisionschf Eonomichf onolls Rviso oob Socholm xl moms ISO 0000 I dcmb 005 publicads ISO 0000 som ä n innaionll sandad fö I Svic Managmn som fomll an mäa och valissäa n I oganisaions jänslvans. Sandadn, som basas på IILs amv, ha läng vai ffågad och ä n vidauvcling av dn biisa sandadn BS Såväl inna som xna I-lvanö och du som aba md valissäing i oganisaionn : hålli unsap om bagund och hisoi ill ISO 0000 sam laionn ill IIL. unsap om sandadns uppbyggnad och ingånd dla, av som sälls på oganisaionn fö vnull cifiing sam vila ubildninga som an vaa aulla vid inföand. 1 spmb Socholm Ufosand poj Konsul I-chf IO Uvcla NYHE NYHE 18-0 oob Socholm Dag Så du infö poj dä podun/lvansn in an föuss och ins a d ä di boasa a plana och gnomföa poj på vanlig sä då ä da oncp fö dig. Uföliga info und agoi Pojuvcling på sidan 5 Ef ubildningn an du Fomula ydliga och mäbaa mål på poj uifån vsamhns av på önsad ff och affäsnya. Gnomföa isanalys och bdöma sannolihn fö famgång. Dimnsiona pojn uifån oganisaionns faisa och lla bhov. Göa oganisaionn mogn fö föändinga Effiv lda implmninga av poj så a sulan mosvaa vsamhns mål och av. Säsälla a planad ff fövligas och a önsad affäsnya uppnås. NYHE Woshopldning -4 oob Socholm D hä ä usn som gö a du an uaba biljana lösninga och föslag som in hamna i n sivbodslåda boglömda och dammiga, uan uppmäsammas och famgångsi används i din oganisaion. Ubildningn ia sig ill dig som vill föbäa din fömåga a få u full ponial u n gupps uvclingsab. Du an ill xmpl vaa Fösäljningschf Konsulchf Affäsomådschf Affäsuvcla ll så aba du md nis uvcling i oll som Pocssuvcla fö avspcifiaion Bsällning av I-sysm Sysmuvcling D som ä gmnsam fö alla vi ia oss ill ä viljan a läa sig m om hu n woshop bli så poduiv som möjlig. : Kunna lda n woshop så a dina föslag bli accpad och omyca Öa di inflyand och få md dig anda så a d södj dina idé Anpassa di agand f pson och siuaion Läa dig a föhandla fam ba lösninga som alla bli nöjda md Ehålla sö självinsi och föså anda männiso bä. Få n vygslåda md ni fö a använda woshops på sagis nivå Läa dig ä ai fö a ufoma n woshop så a dn ld ill dina mål Anpassa dina woshops ill xna spiv inna und Läa dig hu woshop som mod sa användas i xn och inn sälj- och manadsbabning. 100 Vi ha ubilda öv Föändingslda Nils Lindll ä n av läaana und ubildningn Hl nl n anonus! Ubildningn mosvaad mina fövänninga hl. Johan Magnusson, Manag, I Dvlopmn, Amadus Scandinavia AB idiga dlagas fanh Vi va vå pson som gic fån Sia - jag som ä difschf och vå Svic Ds ansvaig. Fö vå dl va d myc ba a få n oal bild av IIL som bgpp och insi i d olia pocssnas mål, nyclbgpp och hu d häng ihop. Ubildningn va n lämplig blandning av gnomgånga, disussion och övninga. D blv myc nyig fanhsuby mllan dlagana. Vi omm a unna använda många sa fån ubildningn di i vå vsamh, och vi omm md sösa sannolih a sica fl pson på mosvaand ubildning. Bo Psson, I Opaions Manag, Sia AB, gic ubildningn i IIL-Foundaion Jag ha via Daaföningns pojldaubildning få vyg som jag omm a ha användning av i mi dagliga ab som pojlda. Jag änn mig i dag m mnal föbdd infö nya uppdag och omm fosäningsvis a vaa myc m noggann md a ydliggöa mål och ansvasföhållandn, fö a säa a alla inblandad div poj å samma håll. Jag vill maa a usn säll höga av på absinsas, ävn mllan usillfälln. Mn d g lön fö mödan! Kusn g ävn n jäba gund fö dm som vill cifia sig. Annli Blanc, Pojlda, Jaybis onsul AB, gic Pojsolan H 05 I - L E D A R E M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing 7

8 P o c s s u v c l i n g Pocssuvcling Lvanspocssn sa g d undväd vi vill åsadomma, på bä sä än våa onun. Syf md ubildningn ä a läa dlagana äna i pocss, visa nya md pocss, läa u n mod fö pocssmodlling sam visa hu ab an gnomföas. Vsamhsuvcla Använda som sa dla i pocssmodlling I-ansvaiga Sysmuvcla Und dnna ubildning lä du dig Pocss och pocssmodlling Analysa och uvcla pocss Säa mål och mäa nyan av pocssn Daljbsiva pocss Föså vad inföand och n fövalning av pocss innbä Olia pocssuvclingsmod En bgppsappaa fö a ala om och bsiva pocss Idnifia och bsiva pocss i din gn vsamh E angppssä fö a gnomföa pocssuvcling En mod fö a gnomföa pocssuvcling Pais öva på a a fam pocssaa (övsi) och pocssmodll (daljad modll) 1-15 spmb Socholm Maia Widsöm ä läa på usn Ä myc nöjd md ubildningn dä ba oiavsni va vava md paisa övninga. Jögn Sannagåd, I-ai Lanmäi Gävl Pocssinföand Ubildningn g dig ona ips och åd fö vad som ävs fö lycosam pocssinföand. Suuad mod psnas som säsäll hållbaa pocss som mäs, följs upp och sändig föbäas. oi vavas md pai. Uymm gs ocså fö a abla psonliga näv md fanhsuväxling mllan usdlaga. Pocssuvcla Vsamhsuvcla Pocssäga Pocsslda Pocssansvaiga Hia divaf fö lyca och bsånd pocssinföand Fomula pocssmål Idnifia må och mäpun Dfinia oll och ansva på suua sä Föydliga d av som sälls på ldning och mdaba i n pocssoganisaion Föana och ommunica pocssab i vsamhn Använda mod fö a visa hu pocssnas infomaionsfösöjning s u En illämpba vygslåda fö pocssldning och inföand Få a dl av paifall och fanh Kunsap om hu man sä pocssmål Rdsap fö a diva sändig föbäingsab av vsamhns pocss 0 o-1 nov Socholm En myc ba ubildning! Ba innhåll, lvand psnaion och ngagad läa som dla md sig av fanh och unsap. Jag omm a ha so nya av ubildningn i mina unduppdag. Johan Bomand, Pojlda, Mandao PENG-modlln Missän du a invsingana i I in g dn nya i vsamhn som dn bod g? Kusn fö dig som ä inssad av a öa nyan av I i vsamhn. idiga dlagas fanh av ubildningn I gnsap av pojlda ä d viig a läa mig modlln så jag an lda PENG analys. Kusn va myc ba och d ä ul md uslda som binn fö vad d ubilda i! omas Wsbg, Sollnuna Kommun M info und agoi I-uvcling sidan spmb Socholm Handldaus fö pocssuvcla Handldans uppgif ä a plana och gnomföa sminai och woshops sam läa u modna, losa guppn gnom moddjan, omvandla idé ill mningsfulla sula och s ill a guppn aba aiv och ffiv. Vsamhsuvcla Pocssuvcla Ubildningsmaial fö famagning av pocssaa och pocssmodll Vsap vad som ävs av n ba handlda Plana och diva sminai och woshops Känndom om många ips och np Kunsap om dina gna saa och svaga sido 9-10 oob Socholm Infomaionsmodlling D ä vanlig a illgång ill lvan infomaion i n pocss bsivs som dn bäsa möjlighn fö föbäing av pocssn. A unna idnifia, dfinia och suua infomaion i modllfom ugö sa dsap fö a unna ommunica vsamhns infomaionsbhov ill x I-sidan, mn ocså fö a sapa hlhssynn i vsamhn. Vsamhsuvcla Pocssuvcla Pocssansvaiga I-ansvaiga Idnifia, dfinia och bsiva infomaion i modllfom Läsa och valisgansa infomaionsmodll Bsiva infomaionsbhov i pocss Va vad som bö ingå i n avspcifiaion Föså infomaionns bydls vid pocssuvcling 19-0 o Socholm ifiing av pocssuvcla Du som, inom n vååspiod, ha gå ndansånd fya us an cifia dig ill ifiad pocssuvcla. Pocssuvcling Handldaubildning Infomaionsmodlling ll PENG-modlln Pocssinföand nov. & Socholm jan. 8 M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

9 Kavspcifiaion fö I-sysm bli n bä bsälla Lä dig a fam n avspcifiaion som övnssämm md föags bhov. Syf md ubildningn ä a fånga vsamhns av, a fomula av, a suua av, a valissäa av, a hana änding av av. Vi s avspcifiaionsab som n pocss. Som ansvaig fö avspcifiaionsab sa du aningn själv unna uföa d olia pocssna ll upphandla nödvändig assisans. fö avspcifiaionspoj Bsälla av I-sysm Vsamhspson som fomula av på I-söd Sysmuvcla som vill föså vsamhns bhov Modansvaiga Vsamhsai Vaa föogn md och själv unna diva avspcifiaionsab Bmanna md nödvändig ompns fö d olia dlana Fånga, idnifia och fomula vsamhsav Följa upp lvansn och s a dn mosvaa avn i avspcifiaionn Lna Dohné ä n av läana du mö på usn En myc givand ubildning dä jag fic fäscha upp min bfinliga unsap i obj- och pocssmodlling och göa dn användba i avspcifiaionssammanhang. Mailda Ling, Bac Offic hf, Ösundsaf Manad AB, U p p h a n d l i n g 5-7 oob Socholm Upphandling av I-sysm Pocssuvcling ifiing av I-bsälla Allfö många upphandlinga av I-sysm ld ill bsvils. Vi ha alla läs om flaiga lvans dä vi paa om fölus i solsodningn av fla hunda miljon ono. Va ha d gå fl någonsans? Vsamhsnyan ä in allid la och mäba, nin lös in allid poblmn av sig själv och vi unda om vi ha missa mål? Dnna ubildning a hlhsbgpp på upphandlingspocssn och g dig vyg och mod a gå vida. Und ubildningn suda vi osana ill många missag och gå sdan ignom hu du bö gå ill väga fö a bli n famgångsi upphandla av I-sysm. ia hälfn av dlagana omm fån offnlig so och pocssn som används i ubildningn passa vid offnlig upphandling. Inöpa av I-sysm Kavspcifica Pocssäga/bsälla av I-söd I-chf Lvanö av sysmpa Lvanö av sysmpainsallaion Uvcla och fövala av I-sysm Sya, plana och valisgansa upphandlingspoj Föså va du sa lägga din af vid föhandlinga Funga som bsälla av I-sysm hla vägn fam ill och md lyca inföand Syf md ubildningn ä a läa dlagana äna i pocss, visa nya md pocss, läa u n mod fö pocssmodlling sam visa hu ab an gnomföas. Vsamhsuvcla Använda som sa dla i pocssmodlling I-ansvaiga Sysmuvcla En bgppsappaa fö a ala om och bsiva pocss Idnifia och bsiva pocss i din gn vsamh E angppssä fö a gnomföa pocssuvcling En mod fö a gnomföa pocssuvcling Pais öva på a a fam pocssaa (övsi) och pocssmodll (daljad modll) Föläsana va ngagad och unniga i båd oi och pai. En myc ba och givand us, som få md båd vädinga, synsä och mod fö pocssuvcling. Susann Wi, Dpamnsa, Rgingsansli Du som, inom n vååspiod, ha gå ndansånd us an cifia dig ill ifiad I-bsälla. Pocssuvcling, daga Kavspcifiaion av I-sysm, daga Upphandling av I-sysm, daga ifiing och pojab, +1 daga Själva cifiingn gnomfös und vå spaaa daga sam pojab på n dag. Pocssäga/bsälla av I-sysm Inöpa av I-sysm Kavspcifica Modansvaiga Lvanö av podun/sysm Insallaö av podun/sysm. Uvcla och fövala av I-sysm Sysmuvcla som vill föså vsamhns bhov Vsamhsai Pojuppgifn spänd öv all vi lä oss, så upplägg va myc ba. D som gav ms va piion och jus pojuppgifn som nö ihop säcn ifån alla d us vi gå. Hl plöslig så lanad sammanhang på ydlig sä. Ros-Mai Ringop, Läaföbund Socholm novmb Socholm spmb Socholm dc. & Socholm jan. M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing 9

10 I - s ä h Sagis infomaionssäh Ubildningn g cifiingsmöjligh ill ifiad infomaionssähsai I dagns samhäll ä d flsa oganisaion bond av fungand I-sysm och övig infomaionshaning. Samidig ha hon mo infomaion och I-sysm blivi fla och allvaliga. Dssa ho ända sändig spnad och infomaionssäh ä in läng ndas n inn fåga fö dn gna vsamhn. Infomaion ommunicas via gmnsamma I-sysm sam öv Inn och incidn an spidas mllan oganisaion. Hu infomaionssähn hanas i n vsamh ä av inss fö n mängd inssn som und, lvanö, aiäga och mdboga. Dnna ubildning handla om dn sagisa bydlsn av infomaionssäh; vafö da ä viig fö vsamh på läng si, och vila långsiiga ågäd man bhöv invsa i. I-chf/ansvaig I-pojlda I-samodna I-sag I-sähschf/ansvaig Koncnchf/VD Affäsomådschf/ansvaig Adminisaiv chf/ansvaig Sähschf Infomaionschf Fösåls fö infomaionssähns sagisa bydls fö oganisaion och an ommunica dnna ill vsamhspsnan och ldning. Lda och diva aivi i ab md syf a sapa n infomaionssähsaiu. Håan Engvall ä ansvaig läa fö usna i infomaionssäh I - s ä h 0- spmb Soa Bännbo Kus och Konfns, Siguna Inlusiv innaosnad nis infomaionssäh Övgipand innhåll fö dn hä ubildningn ä nisa asp som x nävssäh, sysmsäh, yping och PKI. Syf md dn hä usn ä a du sa unna föså nisa asp och unna ommunica md ni om I-säh. Infomaion ommunicas via gmnsamma I-sysm sam öv Inn och incidn an spidas mllan oganisaion. Hu infomaionssähn hanas i n vsamh ä av inss fö n mängd inssn som und, lvanö, aiäga och mdboga. A ha n god infomaionssäh ä däfö n föondsapand fao. D som åa u fö incidn och bisfällig haning av dssa fågo isa in baa a dabbas av gna söninga uan ävn av fösämad goodwill och föondbofall. Infomaionssäh handla in baa om a säa I-sysm. A aba md infomaionssäh innbä ävn a ana n hlhssyn dä nin ä n omponn av fla. Anda iisa omådn ä juidi, oganisaoisa asp och ldningsfågo, sam in mins mdabanas mdvnh och fösåls fö vin och bydlsn av infomaionssäh. Daachf/ansvaig I-chf/ansvaig Affäsomådschf/ansvaig Sähschf Infomaionschf En god övblic öv d nisa aspna av infomaionssäh. Funga som n län mllan ni och vsamhsfol i infomaionssähsfågo 18-0 o. Siguna Inl. innaosnad Opaiv Infomaionssäh Dnna us handla om a uppähålla dn nivå av infomaionssäh som ä fomulad på dn sagisa nivån. D innbä a unna hana dagliga uin och glbundna pocss som x incidnhaning, sähsvision och säh vid sysmuvcling. Aulla nd och amv sudas på usn. D bli xmplvis all vanliga md a man ousouca olia yp av jäns, in mins I-jäns. Da säll soa av på sähn och d sähsansvaiga i olln som bsälla och avsälla. Dn amiansa lagn Sabans-Oxly (SOX) säll håda av på uin ing I och säh hos föag som ä noad på dn amiansa bösn. I famidn vänas doc EU omma md linand lagav, vil i så fall mdfö a linand av sälls på många fl oganisaion än i dagsläg. Und usn används sandadn ISO/IE som n fns, mn ävn anda amv dä löpand uin och pocss fousas, som x IIL. Kusn fousa ocså på psonal och säh. Und sna å ha insin öa om dn mänsliga faons bydls i ansluning ill infomaionssäh. Vin av n god ompns och mdvnh hos mdaba i olia oll ä ofa avgöand. Daachf/ansvaig I-chf/ansvaig I-onsul I-pojlda En god unsap om hu man uppähåll infomaionssähn gnom glbundna aivi och uin. Sya och följa upp d dagliga ab md infomaionssäh. I-samodna I-sag Adminisaiv chf/ansvaig Infomaionschf 4-6 dc. Siguna Inl. innaosnad ifiing av Infomaionssähsai Du som inom n vååspiod ha gå ndansånd us an cifia dig ill ifiad Infomaionssähsai. Näsa cifiingsillfäll ä i januai 007, s fö xa daum. Sagis infomaionssäh nis infomaionssäh Opaiv infomaionssäh Som ifiad Infomaionssähsai ha du visa a du ha n bd och djup unsap inom infomaionssäh som mosvaa innhåll i sandadn SS-ISO/IE 17799, an lda och diva aivi inom infomaionssäh,.x. isanalys, an disua nisa och adminisaiva sähslösninga md xp, xmplvis i olln som bsälla av podu ll jäns, ha fösåls fö väd och bydlsn av n god infomaionssäh och an moiva da infö anda aö i din vsamh. Jan 007 Siguna Inl. innaosnad Svåighna a iniia ldningn i väd av säh ä vanlig poblm. Kusn gav umä äning i a famföa agumn ill ldningsguppn sam i hu man omm igång md a plana sin sagi fö infomaionssäh. Ulf Nodbc, IS Manag, Zalin smiconduco AB, gic Sagis infomaionssäh. Myc ba us! Kusn som hlh va väldig infomaiv och givand, jag omm sä a ha myc användning av unsapna fån ubildningn i ab. D som gav ms va famföall vsamhsdivn ispioiing, hu man gnomfö n isanalys och hana dnna. aj Abahamsson, Local scuiy Offic, GE Mony Ban, gic Sagis infomaionssäh. 10 M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

11 E axploc av hösns onfns, m info och aulla daum finn du på I-umaningana fö Ban- och Finansbanschn, onfns 1-14 nov på Bns i Socholm äffa ollgo i banschn, mingla bland usälla och lyssna ill inssana ala som bl.a. bäa om: n Daainång mo n hög sähslassad oganisaion, ä d möjlig? Fövissa dig om sva nä du få upplva fösö ill inång - mo själva hjäa av oganisaionn n Social Engining, männisan som sähsis! In an väl du bli luad av n und ll föd baom ljus av n mdaba? Lyssna ill n som v och som ocså ha n oolig oll på dn dasis föändad hobildn n Famidns sähsumaninga och dagns hobild Hon mo infomaion- och I-sysm bli all fl och allvaliga. Hu da hanas av vsamhn ä av so inss fö alla inssn n Ingaion av I-sysm, hu gö anda inom banschn? I-sysm som samva båd inom n oganisaion och mllan oganisaion an dasis öa osnadsffivin. Vila poblm finns? Vi psna någa av lösningana n Lyssna ill bann som lycas md Mulianal-lösning n Lunasom idag Innbann i mogon? Lyssna på loa insi om dagns ungdoma, i och moal och d famida umaninga vi så infö. n Vad an man göa md famidns mobil? E nödvändig on ll finns vå famida ban i mobiln? n Och masso av fl inssana ämnn såsom ndspaning, snas ny fån Finansinspionn, lycad undpoj, fl famgångssago. Och nauligvis n och annan umaning! Lyssna ill Handlsbann, EDB, FRA md fla. Ufölig infomaion om pogamm omm inom o a publicas på K o n f n s Våns lycad onfns i Socholm gnomfös und hösn ävn i Malmö E-posmanadsföing på ä sä Öa fösäljningn, föbäa bildn av föag och sapa långsiiga laion md und Nya möjigh Föag och oganisaion fousa all m på manadsföing via Inn fsom d bjud nya och bä möjligh a ommunica md und och posp. Effiv vyg Nä -posmanadsföing gnomfös på ä sä ä d n av d ms ffiva disciplinna fö a bygga undlaion och diva fösäljning. Lyf blicn Dn hä onfnsn vill hjälpa dig a lyfa blicn och ambiionsnivån och visa vila noma ommuniaionsmöjligh som finns md -posmanadsföing. Samidig ä ann a du ocså sa få unsap om vila poblm och fällo som finns och hu d an undvias ll hanas. M info och daum publicas inom o på Konfns i samab md FRA 6-7 oob på Shaon i Socholm Infomaionssähsdagana Fö fösa gångn någonsin omm dla av d svnsa undäls- och sähsjänsna a visa vad d an och v om I-, och infomaionssäh, is, hobild och myc m. Vi lova dig n upplvls du sn sa glömma. Und vå daga omm du a få upplva sa du aldig odd va möjlig, hobild du aldig odd sull uppså i vå hön av väldn. Mn du omm ocså a få söd och hjälp på vägn fö a unna bmöa dssa nya is och ho. Uan da vn så du chanslös mo dagns och famidns is och hobild. U pogamm: Inångsdmo En upplvls du sn sa glömma I-boslighn Vad händ idag och imogon? Fonsic sinc - Vad ä d? Vad ävs mo d nya hon? Nya ana och idé bhövs fö a du sa unna bmöa d nya hon. Hä g vi ips och åd hu du sa bygga och äna fö a sapa din nya sähssuu Sä pogamming Da födag visa vin av sähsän ing pogamming Aiv I-onoll - Vad ä d? oism och infomaionsopaion Infomaionns bydls fö oganisaionn M info publicas på Konfns und hösn i Socholm RBA Rol Basd Accss onol Rä infomaion ill ä pson - RBA DF Kompns anodna illsammans md Gnic Ingaion n dag om RBA. Rol Basd Accss onol ä n möjligh fö soa oganisaion ll oganisaion md många infomaionssysm a a ydlig gpp om vm som få s viln infomaion och und vila föhållandn? Vida fölaa vi fö dig vad PUL och anda viiga dla av lagn säg om bhöigh. Vi lä dig ocså a ba säh och bhöigh in bhöv osa sjoan! M info och daum publicas inom o på Konfns 7-8 nov, på Shaon, Socholm Vägval fö sammanhålln -fövalning Dnna onfns ä ill fö dig som vill vaa uppdaad och uusad fö dagns och ommand fövalnings- och föändingsmiljö, md fous på ldasap och ni. A växand nisa möjligh, onomis nödvändigh och n snabb föändlig omväld höj avn på dn offnliga sons ffivi och uvclingsfömåga ha vi van oss a lva md. Mn vad innbä d fö di ldasap? Ä umaningn fö so och omplx, ll finns d vision, mål och vyg som an g vägldning och syaf i infomaions- och föändingsaos? M info publicas på M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l

12 B Poo Bal 06-1/06 Aulla ubildninga I-aiuubildninga sid ifiad I-ai minsubildning und 6 x daga Siguna Sa 1 sp ifiad vsamhsai minsubildning und 6 x daga Socholm Sa 6 sp I-aiu - vad, vafö och hu? -dagasubildning Socholm -4 o SOA, Wb Svics och EAI -dagasubildning Socholm -5 o Uvcling och fövalning av I-sysm sid 4 Affäsmässig fövalningssyning -dagasubildning Socholm 5-6 sp PENG-modlln -dagasubildning Socholm 0-1 sp SOA Businss -dagasubildning Socholm 11-1 o Poduc Managmn -dagasubildning Socholm 11-1 o Födjupning i Affäsmässig fövalningssyning -dagasubildning Socholm 1- nov Pojubildninga sid 5 Pojldning -dagasubildning Socholm 7-9 sp Pojsolan- ifiad pojlda minsubildning und 6 x daga Siguna Sa 5 o Ufosand poj -dagasubildning Socholm 1- nov Pojplaning -dagasubildning Socholm 1-14 nov I-ldaubildninga sid 6-7 IIL Foundaion -dagasubildning Socholm 18-0 sp ISO dagsubildning Socholm 1 sp PENG - modlln -dagasubildning Socholm 0-1 sp ifiad vsamhsai minsubildning und 6 x daga Socholm Sa 6 sp Pojldning -dagasubildning Socholm 7-9 sp Poduc Managmn -dagasubildning Socholm 11-1 o Föändingslda, ansvaig fö vädhmagning -dagasubildning Socholm o Ufosand poj -dagasubildning Socholm 18-0 o Woshopldning -dagasubildning Socholm -4 o Pojsolan - ifiad pojlda minsubildning und 6 x daga Siguna Sa 5 o ifiing av I-bsälla 1+1 dag Socholm 11 dc & 6 jan Pocssubildninga sid 8 Pocssuvcling -dagasubildning Socholm 1-15 sp PENG-modlln -dagasubildning Socholm 0-1 sp Handldaubildning fö pocssuvcla -dagasubildning Socholm 9-10 o Infomaionsmodlling fö pocssuvcla -dagasubildning Socholm 19-0 o Pocssinföand -dagasubildning Socholm 0 o-1 nov ifiing av pocssuvcla 1+1 dag Socholm nov & 11 jan Upphandling av I-sysm sid 9 Pocssuvcling -dagasubildning Socholm 1-15 sp Kavspcifiaion fö I-sysm -dagasubildning Socholm 5-7 o Upphandling av I-sysm -dagasubildning Socholm nov ifiing av I-bsälla -dagasubildning Socholm 11 dc & 6 jan I-sähsubildninga sid 10 Sagis infomaionssäh -dagasubildning Siguna 0- sp nis infomaionssäh -dagasubildning Siguna 18-0 o Opaiv infomaionssäh -dagasubildning Siguna 4-6 dc ifiing av infomaionssähsai -dagasubildning Siguna jan 007 I-Näv Näv och daaommuniaion -dagasubildning Socholm 1- aug P/IP -dagasubildning Socholm 11-1 sp Näv och IP-pai -dagasubildning Socholm 1-15 sp Näövvaning 1-dagsubildning Socholm 5-7 sp ifiing av nävsni 1-dagsubildning Socholm 6 o Konfns/öviga ubildninga Infomaionssähsdagaana -dagasonfns Socholm 6-7 o Rä infomaion ill ä pson - RBA 1-dagsonfns Socholm O - s Ban & Finans 006 -dagasonfns Socholm 1-14 nov Vägval fö sammanhålln -fövalning -dagasonfns Socholm 7-8 nov E-Posmanadsföing på ä sä 1-dagsonfns Malmö Nov - s = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing Daaföningn Kompns Box 4515, Socholm. lfon Fax , Daaföningn Kompns Söda Fösadsgaan, 11 4 Malmö. lfon ,

Gymnasieskolan i Eslöv

Gymnasieskolan i Eslöv Gymnasiskolan i Eslöv Gymnasipogam 2008 2009 www.slov.s/gymnasiskolan www.slov.s/gymnasiskolan 1 2 www.slov.s/gymnasiskolan GYMNASIESKOLAN I ESLÖV Dn soa skolan md d små nhna och d många möjlighna Hög

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Läromedelskatalogen. från natur & kultur ÅRSKURS

Läromedelskatalogen. från natur & kultur ÅRSKURS Läomdlskaalogn fån nau & kulu 2014 ÅRSKURS 7 9 Ä du do fö d digiala möjlighna i klassumm? Nu gå dn svnska skolan in i n ny fas a md hjälp av digiala läomdl fylla dao och läsplao md kvalissäka och pdagogisk

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Fallrörelse med luftmotstånd

Fallrörelse med luftmotstånd Fallöls d lufosånd Fallöls d lufosånd Dnni G 00 Fallöls d lufosånd n ula alas av yngdafn F g g, dä ä ulans assa oh g ä yngdalaionns noalväd. Dssuo påvas ulan av lufosånd so g upphov ill fiionsafn F f..

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Tentamen i Linjär algebra 2010 05 21, 8 13.

Tentamen i Linjär algebra 2010 05 21, 8 13. LINKÖPINGS UNIVERSITET Mamaika Iniuionn Ulf Janfalk Kurkod: ETE Provkod: TEN Tnamn i Linjär algbra,. Inga hjälpmdl. Ej räkndoa. Rula mddla vi -po. För godkän räckr poäng och min uppgifr md llr poäng. Godkända

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Öppenhet påp. olika marknader. Öppenhet för f r handel och kapitalrörelser. Handelsbalansunderskott. relser

Öppenhet påp. olika marknader. Öppenhet för f r handel och kapitalrörelser. Handelsbalansunderskott. relser Blanchard kapil 18-19 19 Dn öppna konomin Vad innbär öppnh? Vad bsämmr val mllan uländska och inhmska illgångar och varor? Vad bydr växlkursv xlkurs- och frfrågf gförändringar för f r BNP och handlsbalans?

Läs mer

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga D H l U ig öäd f o lv i ä 4K i ig jä y lu- myc! v B d ä i å gågivig S Y T TERBERG g i MA fä AV T H O Uppd ö ä. Och bä d g u ä d viig bild. d ä Hög dymi omfåg, HDR dä m om lö b i hög gd fli d mälig c fi

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Startsidan. Startsida. Snabbguide Mobile Referral for Trio Enterprise 5.0

Startsidan. Startsida. Snabbguide Mobile Referral for Trio Enterprise 5.0 D anv ända namnf öt o D l ös eno df öt o oapp. hb. s e Sasdan Sasda På Sasdan fnns flea åkomlga funkonalee. Hänvsnng Skapa e fånvaobesked hänvsnng. Hänvsa Navgea ll sdan fö a skapa e ny fånvaobesked. Fånvaobesked

Läs mer

rea billigare än Sena allt det Se Media Markt Pris 32gb SSd UPPSALA Boländerna Bolandsgatan 16G 753 23 Uppsala 0770-77 87 87 www.mediamarkt.

rea billigare än Sena allt det Se Media Markt Pris 32gb SSd UPPSALA Boländerna Bolandsgatan 16G 753 23 Uppsala 0770-77 87 87 www.mediamarkt. S nas. all d S billiga än a Ulabk c p 3 i inl C 14ld Pina gäll..m. 30/6-2013, illgånggaanin gäll..m. 27/6-2013. Vi va m vnulla yckfl. Max 1 kampanjvaa p huhåll. SnaS ny. SnaS S ny. SnaS SnaS ny. SnaS Sna

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik Instudingsfgo oh öningsuppgift i indafttni. Hu myt indaft fanns dt i Sig spti äldn nligt snast sstatisti.. Hu myt ha installats oh poduats i Sig hittills i?. Nämn minst t typ a indaft, oh das anändningsomdn,

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

IDÉFORUM 2 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120612 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur

IDÉFORUM 2 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120612 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 ERIKSBERG Dum 120612 Pls Eiksbgsskoln Dlg Mdbog, Uppslhm Pocssld Sgisk Akiku Idéfoum 1 Smmnfning 1 IDÉFORUM 2 - UPPLÄGG Ef idéfoum1 dn 12 mj v d nu dgs ign fö invånn i Eiksbg

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse

Personlig assistans utan vinstintresse ETT SÄTT ATT SE PÅ SAMHÄLLET SOM UTGÅR FRÅN ATT PER- SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR ÄR EXPERTER PÅ SINA BEHOV OCH SKA HA RÄTT TILL FULL DELAKTIGHET SAMT SAMMA GRAD AV FRIHET, KONTROLL OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 onsdag 7 januari 2015, kl

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 onsdag 7 januari 2015, kl Tenamen i Maemaik, HF9 onsdag 7 januai, kl.. Hjälpmedel: Endas fomelblad miniäknae ä ine illåen) Fö godkän kävs poäng av möjliga poäng begsskala ä,,,d,e,f,f). Den som uppnå 9 poäng få bege F och ha ä a

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

bladet CHICAGO S W E D I S H W O M E N S E D U C T I O N A L A S S O C I A T I O N HÖST/ VINTER 2010 ÅRGÅNG 19 NR 2

bladet CHICAGO S W E D I S H W O M E N S E D U C T I O N A L A S S O C I A T I O N HÖST/ VINTER 2010 ÅRGÅNG 19 NR 2 S W D I S H W M N S blad CHICAG HÖST/ VINT 2010 ÅGÅNG 19 N 2 D U C T I N A L A S S C I A T I N 2 m i d s o m m a SWABLADT Vi kund in ha haf bä u md väd nä d va dags a fia midsomma. Dnna gång va vi illbaka

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

KUNSKAPSVECKAN vid Umeå universitet Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap

KUNSKAPSVECKAN vid Umeå universitet Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap KUNSKASVECKAN vid Umå univsi Foo: Malin Gönbog Fobildningsdaga i knik & nauvnskap Fö gundskol- och gymnasiläa 1-2 novmb 2016 WIFI UNDER KONFERENSEN: Självkla ha du illgång ill gais ådlös nävk und Fobildningsdaga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

arbetat 30 år vid Tekniska förvaltningen och nu får leda den största satsningen någonsin.

arbetat 30 år vid Tekniska förvaltningen och nu får leda den största satsningen någonsin. ! h v D Sna landa Önn Inom ko påböja ab md a iva alla amla bynad om vådcnal, apok, Folkandvåd md ma All ka iva och all ka bya ny I d nya lokalna komm d a finna apok, vådcnal, mödavådcnal, banavådcnal,

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer:

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer: Amin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR Kuvo på pmeefom KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R En kuv i R beskivs nges ofs på pmee fom med e sklä ekvione: x = f, y = f, z = f, D R * Fö vje få vi en punk på kuvn

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com GT Gå hm övallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tl. 0511-34 00 50 www.gotntidning.com GÖTENE STÄDSERVICE din lokala städsvic - 25 å i städbanschn LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Ågång 24 V. 43 21 OKTOBER 2009 Gavsmyckning

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer