Aktuella utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella utbildningar"

Transkript

1 Aulla ubildninga Jun dc Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda öv 100 Föändingslda Föagsinna I-ubildninga, sid Daaföningn Kompns nu ävn i Malmö, sid E axploc av hösns onfns, sid 11 Socholm - Malmö

2 Daaföningn Kompns nu ävn i Malmö Daaföningn Kompns va som Daaföningn i Svigs ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I. Vaj å ubilda sig öv 500 pson hos oss inom ubildninga som ligg i faman och ä hög vidaubildninga. Vi uvcla sändig vå ubud och i boschyn hia du fla nyh fö hösn x us i Ufosand poj och ISO 0000 och onfns som Infomaionssähsdagana och Ban & Finans 006. Vi ha nu ävn öppna döana i Malmö och omm ill hösn a bjuda anal ubildninga, onfns och fousdaga i Sån. Vå föhoppning ä a unna bjuda b ubud av inssana aivi fö I-vsamma i söda Svig. Du v väl a flal av våa ubildninga ocså an gnomföas föagsinn, aningn i våa loal ll på plas i oganisaion? Läs m i ailn hä inill! Välommn! Mai Sällvi Sandbg VD, Daaföningn Kompns Föagsinna ubildningana öa D flsa av våa ubildninga an gnomföas föagsinn, aningn på plas i oganisaion ll i våa loal. I samab md våa läa anpassa vi ubildningn f a av och önsmål och säddasy innhåll och nivå f bhov. Vafö ä d ba md föagsinna ubildninga? Ä ni fla fån samma föag som vill gnomgå n ubildning an n föagsinn us vaa alnaiv. Så föag infö n omoganisaion och vill gnomföa ompnslyf fö hla psonaln? Sa ny sysm inföas inom nhn och absguppn bhöv få n gmnsam gund a så på? Ä d av sösa vi a hla absguppn gnomfö n ompnshöjand aivi illsammans? Vid dssa illfälln an d vaa ba a samlas inn och isäll låa läan omma ill föag. M id mind osnad Vid n föagsinn ubildning an man undvia s- och hollosnad fö dn gna psonaln och an unyja idn m ffiv. Ä man dssuom på plas i gna loal an osnadna bli bydlig läg. Innhåll an säddasys illsammans md våa läa an vi, i d flsa fall, säddasy ubildningn nlig a gna önsmål. Kans vill ni anpassa ubildningn så a övningsxmpl omm fån dn gna vsamhn. Vi säll soa valisav vid gnomföand av våa ubildninga vil innbä a d ä viig fö oss a d und ubildningn an bli ba dynami i guppn och a d an gs illfäll ill disussion und ubildningns gång. Ä du inssad av n föagsinn ubildning så ag ona md oss fö n off. Fdi Sjögn, Lanmäi i Gävl Ingaionsus på Lanmäi i Gävl Fdi Sjögn dlog i innubildningn på Lanmäi i Gävl. Fdi ä mdlm i Daaföningn och ha idiga gnomgå ubildningana Upphandling av I-sysm och ifiad I-ai. Dn inna ubildningn låg ä i idn fö Lanmäi, vi bhövd få n gmnsam unsapsgund a så på. Födlana md innubildning ä många, bl a a man hinn olla sin mail i pausna, slipp sid och a d undläa fö d som ha ban c. Sammanag innbä da a fla ha möjlighn a dlaga. Dnna ubildning ha äffa mi i pic, d ä pcis som vi vill ha d! Läan Svn-Håan Olsson ha visa hu SOA EAI och Wb svics föhåll sig ill vaanda - han ha sa dm på aan och d ha gjos på umä sä. Jag ä imponad av DF Kompns fömåga a aanga valificad ubildninga md duiga och unniga föläsa. PENG-modlln på Vägv i Öbo. En so födl md innubildning ä a disussion ofa laas ill dn gna vsamhn, som alla i guppn an. Da gö a alla an hänga md och föså poblmain på anna sä än om alla omm fån olia vsamh. I famidn ha vi på afigis fö avsi a använda oss av PENG-analys. Föhoppningsvis bli jag n av dm som cifia sig som PENG-lda och a jag an lda analys i mi ab som pojlda. Jol Wslund, Vägv i Öbo INNEHÅLL - Ubildningana psnas und agoi Vad yc du? Ä d någo du sana i vå ubildningsboschy ll om du ha någa fågo så an du sica mail ill, Föagsinna ubildninga sid I-aiu sid I-uvcling sid 4 Pojuvcling sid 5 I-lda sid 6-7 Pocssuvcling sid 8 Upphandling sid 9 I-säh sid 10 Konfns sid 11 Kalndaium sid 1 = ia i boschyn f dnna symbol som visa a dssa ubildninga ingå som n dl i ubildningsbloc. Ef a du ha gå d ubildninga som ingå i spiv bloc ha du möjligh a gå n cifiingsubildning. M infomaion finn du på

3 ifiad I-ai Sx fisånd vådagasavsni och öv 100 imma läaldd ubildning Dagns föag ha bhov av omplxa I-sysm. Rä I-sysm g föag n god möjligh fö famidn. I-ain ina n nycloll vid sysmuvcling. Rolln som I-ai innbä a ha ansva fö a I-sysmn få n sådan ufomning a nuvaand och fövänad av an alisas md god ffivi och ill imlig osnad. D ä md anda od n nycloll vid I-uvcling. D ä ains ansva a omsäa sysmavn ill n alisba och ffiv aiu. En cifiad I-ai ha fömågan a välja dn lämpligas nisa lösningn fö föag. Du som aba md ufomning av båd nisa och adminisaiva I-sysm som sysmdsign ll nis pojlda. Du som vill föova dig inom di ysomåd. Du som aba md val av nisa lösninga öand infasuu fö uvclings- ll målmiljö ll fö spcifia I-sysm Pincip och mod fö ufomning av disibuad omponnbasad I-sysm SOA, Wb Svics och EAI Numa finns myc saa fövänninga på a I-sysm sa unna samva båd inom n oganisaion och mllan oganisaion. Samidig ha vi n accland mängd föagsfusion, dobolagsfösäljninga c. vila hl plöslig säll föändad av på appliaionssamvan. I-ai Avancad sysmuvcla/ingaö nisa pojlda nis oinad IO: och I-chf som bhöv unsap om ingaionslösninga På djup gå ignom appliaionsingaion och d idag viigas bgppn: SOA Svics Oind Achicu Wb svics EAI Enpis Applicaion Ingaion Föså olia ingaionsaiu och das gnsap Föså balansn mllan vsamhsnya och osnad fö olia lösninga Välja lämplig lösning fö ingaion Bdöma bjudandn fån podulvanö och sälla lvana av/fågo Välja podu Ufoma inföandn Lda inföandn Modna, pincipna och vygn finns, lå oss däfö sapa väl fungand appliaionsingaion! Fösåls fö och unsap om hu man a fam, bsiv och väda aiu Idnifia och väda d aiudivand avn i n omplx avbild. Omsäa vsamhns av på I-söd ill n alisba aiu. Bsiva och ommunica aiun ill aulla målgupp. Unyja pincip och mod fö ufomning av I-sysm Föså och väda affäsmodll 6x daga, sa 1 sp Soa Bännbo Kus och Konfns, Siguna Innaosnad illomm Kusn gav väldig myc som jag omm a ha användning fö i ab. Kusn låg hl på ä nivå fö mig och dn övgipand gnomgångn av vad som dölj sig und aonymna gav ms. Jan Lundh, Avdlningsdiö, Sasono ifiad vsamhsai Snabb handlingsfömåga ävs fö a möa d möjligh som dn snabba nisa uvclingn bjud lisom d sändig föändad avn omväldn säll. Som cifiad vsamhsai ha du fömågan a bsiva och analysa din vsamh u hlhspspiv. Du ha affulla mod fö a sälla såväl osiiga som långsiiga av på pocss och infomaionsni Du som aba md aiu u vsamhspspiv I-ai som vill ompla sin ompns Ins bhov och nyan av a ha välodnad aiu i vsamhn Vad som ävs fö a lycas md a abla n sådan aiu Bsiva, analysa och föbäa bfinliga och ommand appliaions fömåga ill a fös affäspocssna md infomaion Vygn fö a södja pocss- och affäsuvcla i das ab Fösåls fö dn ommuniaion och föaning som ävs fö a nå u md di aibudsap Känndom om hu du åsadomm hög infomaionsvali md hjälp av I a fam sagisa infomaionsplan och a plana föags appliaionspofölj a fam vsamhsmodll som undläa ommuniaion md såväl vsamhsxp som I-poffs Ins väd av n välsö haning av vsamhsmodll 50 Vi ha ubilda fl än 1 Vsamhsai En av d bäsa usna jag ha gå. Dn gav båd djup och n bdd inom so och svå ämn. Ands Nässén, I-ai, Guid Konsul Göbog AB I-aiu vad, vafö och hu? 1 Las Wioin ä din huvudläa und ubildningn 850 Vi ha ubilda fl än I-ai E ffiv och användba I-söd ä n hönsn i d flsa vsamh idag. Nya nisa möjligh och plafoma äv uppgadinga av bfinliga sysm mn öppna famfö all fö hl nya illämpninga. En god insi om bydlsn av aiu, fö a ufoma go I-söd, ä nödvändig fö d flsa bfaninga, fån IO ill uvcla och bsälla. IO, I-chf, bsälla, pojlda ll uvcla som bhöv n gundläggand unsap fö a unna faa ä bslu illsammans md I-ain Du som vill föbäa din fömåga a sapa n samodnad bild av vsamhn u fla olia pspiv. Föså samspl mllan aiuab och aioll på olia nivå i föag Bdöma bhov av aiuab i din oganisaion Föså olln som ai i uvclingscyln Föså bsällans oll i aiuab Föså samband mllan aiu och uvclingspocss minologin inom aiu och mod Föså pincipna fö aiu och byggbloc fö disibuad omponnbasad sysm Känna ign d ms populäa aiusilana, mönsn och spcifiaionna Kompla din I-sagi md aiuvy Plana fö aiudivn uvcling En av d bä ubildninga jag ha gå. Ba mpo uan dödid md ngagad och sädls unniga läa. En ubildning a ommnda fö dn som vill ha n ba övgipand övblic öv ämn I-aiu Vida Gundsn, IO, ullv I - a i u -5 oob Socholm x daga Socholm Sa 6 sp -4 oob Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

4 I - U V E K L I N G Affäsmässig fövalningssyning Affäsmässig fövalningssyning ä dn idag ms använda modlln fö sysmfövalning i Svig. Dn gunda sig på affäsmässig pspiv dä såväl vsamh som I ha ansva fö fövalningn gmnsam ansva, mn fö silda dla av ab. Hu da gå ill i pain, sam vin av a in baa fövala I-sysm uan ävn vsamhn som använd sysmn, dvs hla fövalningsobj, ä usns fous. Vi a ävn upp målsyning av fövalning, fövalningns viigas aivi, dss oll och oganisaion md ma. Vi gå ävn ignom dlagand i bslus- och absfoa sam vad ansvasollna innbä och samspl dm mllan. I samband md da ia vi näma på vin av affäsmässig insällning och bnd sam olia ni fö a aga affäsmässig i fövalningsab. Du som aba md fövalning i pain ll aba md aval och övnsommls och fågo på syand nivå. En god fösåls av affäsmässig fövalningssyning på övgipand plan sam n pais övning i hu da illämpas. Und ubildningn gs bland anna yand fäsa uppdainga av modll som ä famagna i vå fosningsab vid Linöpings Univsi. Ef a du ha gå dn hä ubildningn ll om du dan ha mosvaand gundunsap - ha du möjligh a a näsa sg! Födjupning i Affäsmässig Fövalningssyning. 5-6 spmb Socholm Affäsmässig fövalningssyning Mai Bjöngn ä myc uppsaad läa und usn Da va n myc ba us som dog igång anvsamhn. Vi omm som s implmna AMFS-modlln på sysm und vån. Läan som höll i usn va ngagad och unnig på si omåd. Fdi Kind, Sysmfövala, Söda Sogsägana onomis föning Poduc Managmn Idag säll manadn av på a i all snabba a uvcla och lansa onunsafiga jäns. Fö a uppnå sula ävs n ffiv poduldning och undsyd uvcling av I-laad jäns. Du som jobba md jäns och uvcling hos n opaö, ousoucinglvanö ll sysmingaö som bjud jäns inom I och lcom jänssagi och föusäningana a lycas md undsyd uvcling av I-laad jäns jäns- och manadsmodll som funga Föusäningana a lycas md a få u nya jäns båd inn och xn Pissäa och göa gundläggand alylinga Dfiniionna av vaa, jäns, ompns, vali Posiiona din jänspofölj Paa jäns Undvia d vanliga fallgopana Innovaion och nya idé Aba md omväldsbvaning 11-1 oob Socholm Födjupning i Affäsmässig Fövalningsyning Du som ha gå inoduionsusn i Affäsmässig Fövalningssyning, ll ha mosvaand gundunsap - nu ha du möjligh a a näsa sg! Djupa unsap i Affäsmässig Fövalningssyning, modllns fm famgångsfao och hu du ngaga mdabana i din gn oganisaion. 1- novmb Socholm PENG- modlln Missän du a invsingana i I in g dn nya i vsamhn som dn bod g? Din missan ä i så fall bfogad. Fosningn visa a baa cia n djdl av invsingana g möjlig nya illbaa. Vad bo da på? Ja, osana ä många mn någa ä a adiionlla alyl- och vädingsmod g ofullsändig bslusundlag Man fö baa in ny infomaionssysm uan a påva pocss och oganisaion Vsamhsansvaiga och I-spcialis ala som gl olia spå Man lycas in ngaga ldningn på ä sä Alla som ä inssad av a öa nyan av I i vsamhn. Dn pimäa målguppn ä: Vsamhsansvaiga chf onolls Eonomichf I-chf I-onsul Koppla ihop vsamhn och I Få bä bslusundlag Få n samsyn om föbäingsmåln I pnga väda nyan i vsamhn Få n bä ommuniaion mllan vsamhn och I Säsälla nyan Synliggöa ävn mjua nyo Få undlag fö uppföljning D jag yc va säsil ba md PENG-ubildningn ä a man md dnna modll fic fam nyan ona osnadna på ba sä och a d sdan und psnas läfalig. En so födl md PENG-modlln ä ocså a själva abssä bida ill n samsym mllan olia nh dä man bos fån säinssn. Göan A. Gusavsson, Poduc Manag, ioenao Halhca&Wlfa 0-1 spmb Socholm SOA Businss En övgipand us u vsamhspspiv som gå ignom hu man föbäa sin vsamh md jäns nlig SOA (Svic Oind Achicu) sam d viigas pincipna fö aiu. I dag ha många föag och oganisaion funni a SOA öppna nya möjligh fö vsamhn. ann baom SOA ä a möjliggöa öad volym och sapa fö undn m vädfulla podu. Da uppnås gnom flxibl I-söd som gö d lä a inga vsamh ävn md anda oganisaion. SOA ä n ni som d flsa oganisaion i dag mås a sällning ill och da nya av. Mn hu gå d ill? Dnna us gunda sig på fanhna fån 14 svnsa föag och oganisaion, dä vsamhn ha dagi nya av nin. Bsälla av I IO- och I-chf I-ai Affäsuvcla Sysmuvcla/Kavsälla Kunsap om vila affässagi som söds av jänsoining Kunsap om hu du an äna hm sasningn och uppnå vsamhsnya Fövala n jänsbasad aiu Kunsap om hu jänsoining funga i n pocssoinad vsamh. Känndom om hu man hana sähn mo anda oganisaion Känndom om gundna i SOA och hu olia sandads sy uvclingn. - oob Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

5 Pojsolan ifiad pojlda Sx fisånd vådagasavsni och öv 100 imma läaldd ubildning som g möjligh ill båd cifiing och G ill möjligh 0 högsolpoäng. ill båd cifiing och ill 0 högsolpoäng. Pojsolan g dig n båd hläcand och djup insi i poj som absfom sam lä dig hu du ffiv an sya, lda och valisinia poj obond av podu och pojyp. Und ca sx månad ämpa du illsammans md oss fö a få d insi om dig själv och nå dn ompnsnivå som ä nödvändig fö dn omplxa olln som pojlda. Alla som, obond av pojyp, ha ansva fö syning, ldning ll valissäing av poj. Ubildningn passa ävn fö dig som idag ha olln som Pojbsälla Syguppsmdlm Dlpojlda Kvalissäingsansvaiga Efan pojdlaga Md yggh, självföond och go sula a olln som pojlda, pojbsälla ll valissäingsansvaig i alla yp av poj. Mdva vid uvcling av d gna föags pojulu och valissysm. E näv uanfö dn gna oganisaionn md ompns som du an använda dig av Ehålla insi och vyg a föbäa din gn ldafömåga. Mdva ill a pojn i all väsnlig ä und onoll och nå d övnsomna måln. 6x daga, sa 5 oob Soa Bännbo Kus och Konfns Siguna xl moms Innaosnad illomm 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Kn Lagquis ä ansvaig fö ubildningn 0 P 1 Jag ä hlnöjd md pojsolan. Ubildningn ha g mig n svåslagn hlhssyn på poj i so. Famföall änn jag mig myc ma sä i min ysoll. Johan Sjösöm, Pojlda, Know I onsuling, P o j u v c l i n g Pojplaning Fö va pojldning synonym md pojplaning och sö föag som använd sig av pojabsfomn had ofa planingsono bmannad md pofssionlla plana. Så småningom flyads fous i pojldningn fån planing ill ldasap. Da innba många födla mn yvä om själva planingsunsapn i symundan och dn ä nu myc låg. I gngäld ha många daobasad södpogam fö pojldning s dagns ljus. Mn inga vyg an säa unsap om vila sg man bö gå ignom fö a sapa ovädiga och föanad pojplan. Ubildningn vänd sig ill dig som ä Dlpojlda amlda Pojbsälla Pojadminisaö Ubildningn ä säsil lämplig fö dig som aba inom sysm- ll poduuvcland vsamh dä pogamuvcling ingå i pojns uppdag. : Kunsap om hla planingspocssn En övblic öv hla flöd i pojplaning Kunsap om hu du få fam n ba planing a fam n idplan, susplan och budg Få paisa åd och ips Pojldning Poj som absfom fosä a öa i omfaning och d finns xmpl på oganisaion dä d ä dn huvudsaliga absfomn. Däfö ä d angläg a använda, ufoma och diva pojab på så ffiv och simuland sä som möjlig. Kusn ä dls ill fö dig som f n ids pojfanh bhöv nya infallsvinla, ldningssöd och n ydliga suu a aba f, mn ävn fö dig som omm i ona md poj fö fösa gångn och bhöv on söd. I dag ä du ans vsam som: Dlpojlda Pojdlaga Blivand pojdlaga Pojbsälla Gundläggand unsap om poj och pojpocss Insi i Pojldning d mänsliga pspiv Kunsap om föbdls i vsamhn Känndom om pojanalysn än f fö Kunsap om planing och pojbdömning Kunsap om pojgnomföand - d dagliga liv Avslua poj 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Ufosand poj NYHE Så du infö poj dä podun/lvansn in an föuss och ins a d ä di boasa a plana och gnomföa poj på vanlig sä då ä da oncp fö dig. Alla som sö n ompland pojmodll-/mod ill dagns lvansoinad och ä ansvaig fö pojvsamh (pojono). Konsul oach Pojbsälla /dlpojlda Kvalissäingsansvaig Gnomföa poj i n föändlig väld md so osäh dä måln ö sig och ing så sill Sapa n vision och välja n pojsagi som g onoll öv lvansns giligh, id och budg Hana aiva pocss som g nya lädoma och insi und sans gång Va nä bfinliga lvansoinad pojmodll ä lämpliga och nä d in ä d? 1-14 novmb Socholm D som gav ms va a jag fic n inblic i d oala pojab, all fån hla pocssn ill dalj som an vaa ba a va. Myc givand us som hjälp mig a få många pusslbia på plas. Nslin Ayhan, blivand pojlda, Bilpovningn I 7-9 spmb Socholm novmb spmb Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l P = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing = Dnna ubildning g möjligh ill 0 högsolpoäng 5

6 I - L E D A R E ifiad vsamhsai Sx fisånd vådagasavsni och öv 100 imma läaldd ubildning Snabb handlingsfömåga ävs fö a möa d möjligh som dn snabba nisa uvclingn bjud lisom d sändig föändad avn omväldn säll. Som cifiad vsamhsai ha du fömågan a bsiva och analysa din vsamh u hlhspspiv. Du ha affulla mod fö a sälla såväl osiiga som långsiiga av på pocss och infomaionsni. Du som aba md aiu u vsamhspspiv I-ai som vill ompla sin ompns Kunsap om bhov och nyan av a ha välodnad aiu i vsamhn Kunsap om vad som ävs fö a lycas md a abla n sådan aiu Bsiva, analysa och föbäa bfinliga och ommand appliaions fömåga ill a fös affäspocssna md infomaion Poduc Managmn Rsula av n ffiv poduldning och undsyd jänsuvcling ä a unna bjuda manadn ä jäns md ä valié ill ä pis vid ä illfäll. Ubildningn g dig föusäningana a lycas md poduldning och jänsuvcling inom I-laad jäns. Kusn vänd sig ill dig som jobba md jäns och uvcling hos n opaö, ousoucinglvanö ll sysmingaö som bjud någon fom av jäns inom I och lcom Kunsap hu du lycas md poduldning. Uföliga info und agoi I-uvcling på sidan oob Socholm Pojldning Poj som absfom fosä a öa i omfaning och d finns xmpl på oganisaion dä d ä dn huvudsaliga absfomn. Kusn ä ill fö dig som f n ids pojfanh bhöv nya infallsvinla, ldningssöd och n ydliga suu a aba f, mn ävn fö dig som omm i ona md poj fö fösa gångn och bhöv on söd. Vygn fö a södja pocss- och affäsuvcla i das ab Du fösåls fö dn ommuniaion och föaning som ävs fö a nå u md di aibudsap Kunsap om hu man åsadomm hög infomaionsvali md hjälp av I a fam sagisa infomaionsplan och a plana föags appliaionspofölj a fam vsamhsmodll som undläa ommuniaion md såväl vsamhsxp som I-poffs Vsap av väd av n välsö haning av vsamhsmodll 6x daga, sa 6 spmb Socholm xl moms Pojsolan 6x daga Siguna Sa 5 oob PENG-modlln Missän du a invsingana i I in g dn nya i vsamhn som dn bod g? Din missan ä i så fall bfogad. Fosningn visa a baa cia n djdl av invsingana g möjlig nya illbaa. Vsamhsansvaiga chf onolls Eonomichf I-chf I-onsul 1 Pojsolan g dig n båd hläcand och djup insi i poj som absfom. idiga dlagas fanh av ubildningn Ubildningn va väldig ba och uppfylld alla mina fövänninga. Som ofan pojlda fic jag alla vyg jag bhövd fö a unna suua upp mina poj. Rdan fån böjan und jag illämpa d msa jag läd mig och jag ha få n oolig posiiv spons fån båd pojbsälla och pojdlaga inom föag. aaina Eisson, I-pojlda inom Finansbanschn, gic Pojsolan H 05 Uföliga info und agoi Pojuvcling på sidan 5 Loi Adinn ä ansvaig fö ubildningn IIL-Foundaion I Infasucu Libay Kusn som hlh gav väldig myc och jag omm sä a ha användning fö mina nya unsap i ab. Jag ä hlnöjd md båd ubildningn, doumnaionn och föläsan. omas Elind, pojlda/uda md 17 ås banschfanh, yga Måldaa AB 1 Som Vsamhsai ha ubildningn g mig ohöd nya, jag ha nu ona och paisa vyg och mod a di använda i mi ab, n modi som ha l fam ill n plan öv vila sysm som sa uvclas och avvclas. ina Glmdal 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai IIL, föoning fö I Infasucu Libay ä n sammansällning av fanh om lvans av I-jäns. Man bsiv hu föag an få suu, onoll och planing i såväl oganisaion som abssä fö a lva jänsna på så sä och osnadsffiv sä som möjlig. Maial bså av samlad fanh fån föag öv hla väldn und fla å. Ansvaiga fö I-lvans Öviga som sö unsap om Svic managmn Dn hä ubildningn ä dsignad fö a g dlagana gundläggand unsap om IIL. Ubildningn omm a g n fösåls fö och unsap om d viigas dlana inom IIL-modologin. Kunsap om hu d olia pocssna an bida ill a göa I-oganisaionn syba Använda oi i pain Föså vila pocss som ä nödvändiga fö a implmna IIL Föså nycloncpn av oncp och unna laa dm ill pocssn Uföliga info und agoi Pojuvcling på sidan 5 Uföliga info und agoi I-uvcling på sidan spmb Socholm spmb Socholm spmb Socholm M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

7 Föändingslda Ansvaig fö vädhmagning Rsula av n I-invsing ä ngaiv ills d samlad väd av dss ff övsig agna osnad. Md vå ubildning Föändingslda få du nycln ill bä vädhmagning och dämd öad lönsamh. En föändingslda ha olln a s ill a I-pojsula mosvaa vsamhns av och önsmål. D åsadomm föändingsldan gnom a fullfölja pojn ända ills d planad och önsad vädna finns hmagna Vsamhsansvaiga Pocssäga VD/divisionschf Eonomichf onolls Rviso oob Socholm xl moms ISO 0000 I dcmb 005 publicads ISO 0000 som ä n innaionll sandad fö I Svic Managmn som fomll an mäa och valissäa n I oganisaions jänslvans. Sandadn, som basas på IILs amv, ha läng vai ffågad och ä n vidauvcling av dn biisa sandadn BS Såväl inna som xna I-lvanö och du som aba md valissäing i oganisaionn : hålli unsap om bagund och hisoi ill ISO 0000 sam laionn ill IIL. unsap om sandadns uppbyggnad och ingånd dla, av som sälls på oganisaionn fö vnull cifiing sam vila ubildninga som an vaa aulla vid inföand. 1 spmb Socholm Ufosand poj Konsul I-chf IO Uvcla NYHE NYHE 18-0 oob Socholm Dag Så du infö poj dä podun/lvansn in an föuss och ins a d ä di boasa a plana och gnomföa poj på vanlig sä då ä da oncp fö dig. Uföliga info und agoi Pojuvcling på sidan 5 Ef ubildningn an du Fomula ydliga och mäbaa mål på poj uifån vsamhns av på önsad ff och affäsnya. Gnomföa isanalys och bdöma sannolihn fö famgång. Dimnsiona pojn uifån oganisaionns faisa och lla bhov. Göa oganisaionn mogn fö föändinga Effiv lda implmninga av poj så a sulan mosvaa vsamhns mål och av. Säsälla a planad ff fövligas och a önsad affäsnya uppnås. NYHE Woshopldning -4 oob Socholm D hä ä usn som gö a du an uaba biljana lösninga och föslag som in hamna i n sivbodslåda boglömda och dammiga, uan uppmäsammas och famgångsi används i din oganisaion. Ubildningn ia sig ill dig som vill föbäa din fömåga a få u full ponial u n gupps uvclingsab. Du an ill xmpl vaa Fösäljningschf Konsulchf Affäsomådschf Affäsuvcla ll så aba du md nis uvcling i oll som Pocssuvcla fö avspcifiaion Bsällning av I-sysm Sysmuvcling D som ä gmnsam fö alla vi ia oss ill ä viljan a läa sig m om hu n woshop bli så poduiv som möjlig. : Kunna lda n woshop så a dina föslag bli accpad och omyca Öa di inflyand och få md dig anda så a d södj dina idé Anpassa di agand f pson och siuaion Läa dig a föhandla fam ba lösninga som alla bli nöjda md Ehålla sö självinsi och föså anda männiso bä. Få n vygslåda md ni fö a använda woshops på sagis nivå Läa dig ä ai fö a ufoma n woshop så a dn ld ill dina mål Anpassa dina woshops ill xna spiv inna und Läa dig hu woshop som mod sa användas i xn och inn sälj- och manadsbabning. 100 Vi ha ubilda öv Föändingslda Nils Lindll ä n av läaana und ubildningn Hl nl n anonus! Ubildningn mosvaad mina fövänninga hl. Johan Magnusson, Manag, I Dvlopmn, Amadus Scandinavia AB idiga dlagas fanh Vi va vå pson som gic fån Sia - jag som ä difschf och vå Svic Ds ansvaig. Fö vå dl va d myc ba a få n oal bild av IIL som bgpp och insi i d olia pocssnas mål, nyclbgpp och hu d häng ihop. Ubildningn va n lämplig blandning av gnomgånga, disussion och övninga. D blv myc nyig fanhsuby mllan dlagana. Vi omm a unna använda många sa fån ubildningn di i vå vsamh, och vi omm md sösa sannolih a sica fl pson på mosvaand ubildning. Bo Psson, I Opaions Manag, Sia AB, gic ubildningn i IIL-Foundaion Jag ha via Daaföningns pojldaubildning få vyg som jag omm a ha användning av i mi dagliga ab som pojlda. Jag änn mig i dag m mnal föbdd infö nya uppdag och omm fosäningsvis a vaa myc m noggann md a ydliggöa mål och ansvasföhållandn, fö a säa a alla inblandad div poj å samma håll. Jag vill maa a usn säll höga av på absinsas, ävn mllan usillfälln. Mn d g lön fö mödan! Kusn g ävn n jäba gund fö dm som vill cifia sig. Annli Blanc, Pojlda, Jaybis onsul AB, gic Pojsolan H 05 I - L E D A R E M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing 7

8 P o c s s u v c l i n g Pocssuvcling Lvanspocssn sa g d undväd vi vill åsadomma, på bä sä än våa onun. Syf md ubildningn ä a läa dlagana äna i pocss, visa nya md pocss, läa u n mod fö pocssmodlling sam visa hu ab an gnomföas. Vsamhsuvcla Använda som sa dla i pocssmodlling I-ansvaiga Sysmuvcla Und dnna ubildning lä du dig Pocss och pocssmodlling Analysa och uvcla pocss Säa mål och mäa nyan av pocssn Daljbsiva pocss Föså vad inföand och n fövalning av pocss innbä Olia pocssuvclingsmod En bgppsappaa fö a ala om och bsiva pocss Idnifia och bsiva pocss i din gn vsamh E angppssä fö a gnomföa pocssuvcling En mod fö a gnomföa pocssuvcling Pais öva på a a fam pocssaa (övsi) och pocssmodll (daljad modll) 1-15 spmb Socholm Maia Widsöm ä läa på usn Ä myc nöjd md ubildningn dä ba oiavsni va vava md paisa övninga. Jögn Sannagåd, I-ai Lanmäi Gävl Pocssinföand Ubildningn g dig ona ips och åd fö vad som ävs fö lycosam pocssinföand. Suuad mod psnas som säsäll hållbaa pocss som mäs, följs upp och sändig föbäas. oi vavas md pai. Uymm gs ocså fö a abla psonliga näv md fanhsuväxling mllan usdlaga. Pocssuvcla Vsamhsuvcla Pocssäga Pocsslda Pocssansvaiga Hia divaf fö lyca och bsånd pocssinföand Fomula pocssmål Idnifia må och mäpun Dfinia oll och ansva på suua sä Föydliga d av som sälls på ldning och mdaba i n pocssoganisaion Föana och ommunica pocssab i vsamhn Använda mod fö a visa hu pocssnas infomaionsfösöjning s u En illämpba vygslåda fö pocssldning och inföand Få a dl av paifall och fanh Kunsap om hu man sä pocssmål Rdsap fö a diva sändig föbäingsab av vsamhns pocss 0 o-1 nov Socholm En myc ba ubildning! Ba innhåll, lvand psnaion och ngagad läa som dla md sig av fanh och unsap. Jag omm a ha so nya av ubildningn i mina unduppdag. Johan Bomand, Pojlda, Mandao PENG-modlln Missän du a invsingana i I in g dn nya i vsamhn som dn bod g? Kusn fö dig som ä inssad av a öa nyan av I i vsamhn. idiga dlagas fanh av ubildningn I gnsap av pojlda ä d viig a läa mig modlln så jag an lda PENG analys. Kusn va myc ba och d ä ul md uslda som binn fö vad d ubilda i! omas Wsbg, Sollnuna Kommun M info und agoi I-uvcling sidan spmb Socholm Handldaus fö pocssuvcla Handldans uppgif ä a plana och gnomföa sminai och woshops sam läa u modna, losa guppn gnom moddjan, omvandla idé ill mningsfulla sula och s ill a guppn aba aiv och ffiv. Vsamhsuvcla Pocssuvcla Ubildningsmaial fö famagning av pocssaa och pocssmodll Vsap vad som ävs av n ba handlda Plana och diva sminai och woshops Känndom om många ips och np Kunsap om dina gna saa och svaga sido 9-10 oob Socholm Infomaionsmodlling D ä vanlig a illgång ill lvan infomaion i n pocss bsivs som dn bäsa möjlighn fö föbäing av pocssn. A unna idnifia, dfinia och suua infomaion i modllfom ugö sa dsap fö a unna ommunica vsamhns infomaionsbhov ill x I-sidan, mn ocså fö a sapa hlhssynn i vsamhn. Vsamhsuvcla Pocssuvcla Pocssansvaiga I-ansvaiga Idnifia, dfinia och bsiva infomaion i modllfom Läsa och valisgansa infomaionsmodll Bsiva infomaionsbhov i pocss Va vad som bö ingå i n avspcifiaion Föså infomaionns bydls vid pocssuvcling 19-0 o Socholm ifiing av pocssuvcla Du som, inom n vååspiod, ha gå ndansånd fya us an cifia dig ill ifiad pocssuvcla. Pocssuvcling Handldaubildning Infomaionsmodlling ll PENG-modlln Pocssinföand nov. & Socholm jan. 8 M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

9 Kavspcifiaion fö I-sysm bli n bä bsälla Lä dig a fam n avspcifiaion som övnssämm md föags bhov. Syf md ubildningn ä a fånga vsamhns av, a fomula av, a suua av, a valissäa av, a hana änding av av. Vi s avspcifiaionsab som n pocss. Som ansvaig fö avspcifiaionsab sa du aningn själv unna uföa d olia pocssna ll upphandla nödvändig assisans. fö avspcifiaionspoj Bsälla av I-sysm Vsamhspson som fomula av på I-söd Sysmuvcla som vill föså vsamhns bhov Modansvaiga Vsamhsai Vaa föogn md och själv unna diva avspcifiaionsab Bmanna md nödvändig ompns fö d olia dlana Fånga, idnifia och fomula vsamhsav Följa upp lvansn och s a dn mosvaa avn i avspcifiaionn Lna Dohné ä n av läana du mö på usn En myc givand ubildning dä jag fic fäscha upp min bfinliga unsap i obj- och pocssmodlling och göa dn användba i avspcifiaionssammanhang. Mailda Ling, Bac Offic hf, Ösundsaf Manad AB, U p p h a n d l i n g 5-7 oob Socholm Upphandling av I-sysm Pocssuvcling ifiing av I-bsälla Allfö många upphandlinga av I-sysm ld ill bsvils. Vi ha alla läs om flaiga lvans dä vi paa om fölus i solsodningn av fla hunda miljon ono. Va ha d gå fl någonsans? Vsamhsnyan ä in allid la och mäba, nin lös in allid poblmn av sig själv och vi unda om vi ha missa mål? Dnna ubildning a hlhsbgpp på upphandlingspocssn och g dig vyg och mod a gå vida. Und ubildningn suda vi osana ill många missag och gå sdan ignom hu du bö gå ill väga fö a bli n famgångsi upphandla av I-sysm. ia hälfn av dlagana omm fån offnlig so och pocssn som används i ubildningn passa vid offnlig upphandling. Inöpa av I-sysm Kavspcifica Pocssäga/bsälla av I-söd I-chf Lvanö av sysmpa Lvanö av sysmpainsallaion Uvcla och fövala av I-sysm Sya, plana och valisgansa upphandlingspoj Föså va du sa lägga din af vid föhandlinga Funga som bsälla av I-sysm hla vägn fam ill och md lyca inföand Syf md ubildningn ä a läa dlagana äna i pocss, visa nya md pocss, läa u n mod fö pocssmodlling sam visa hu ab an gnomföas. Vsamhsuvcla Använda som sa dla i pocssmodlling I-ansvaiga Sysmuvcla En bgppsappaa fö a ala om och bsiva pocss Idnifia och bsiva pocss i din gn vsamh E angppssä fö a gnomföa pocssuvcling En mod fö a gnomföa pocssuvcling Pais öva på a a fam pocssaa (övsi) och pocssmodll (daljad modll) Föläsana va ngagad och unniga i båd oi och pai. En myc ba och givand us, som få md båd vädinga, synsä och mod fö pocssuvcling. Susann Wi, Dpamnsa, Rgingsansli Du som, inom n vååspiod, ha gå ndansånd us an cifia dig ill ifiad I-bsälla. Pocssuvcling, daga Kavspcifiaion av I-sysm, daga Upphandling av I-sysm, daga ifiing och pojab, +1 daga Själva cifiingn gnomfös und vå spaaa daga sam pojab på n dag. Pocssäga/bsälla av I-sysm Inöpa av I-sysm Kavspcifica Modansvaiga Lvanö av podun/sysm Insallaö av podun/sysm. Uvcla och fövala av I-sysm Sysmuvcla som vill föså vsamhns bhov Vsamhsai Pojuppgifn spänd öv all vi lä oss, så upplägg va myc ba. D som gav ms va piion och jus pojuppgifn som nö ihop säcn ifån alla d us vi gå. Hl plöslig så lanad sammanhang på ydlig sä. Ros-Mai Ringop, Läaföbund Socholm novmb Socholm spmb Socholm dc. & Socholm jan. M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing 9

10 I - s ä h Sagis infomaionssäh Ubildningn g cifiingsmöjligh ill ifiad infomaionssähsai I dagns samhäll ä d flsa oganisaion bond av fungand I-sysm och övig infomaionshaning. Samidig ha hon mo infomaion och I-sysm blivi fla och allvaliga. Dssa ho ända sändig spnad och infomaionssäh ä in läng ndas n inn fåga fö dn gna vsamhn. Infomaion ommunicas via gmnsamma I-sysm sam öv Inn och incidn an spidas mllan oganisaion. Hu infomaionssähn hanas i n vsamh ä av inss fö n mängd inssn som und, lvanö, aiäga och mdboga. Dnna ubildning handla om dn sagisa bydlsn av infomaionssäh; vafö da ä viig fö vsamh på läng si, och vila långsiiga ågäd man bhöv invsa i. I-chf/ansvaig I-pojlda I-samodna I-sag I-sähschf/ansvaig Koncnchf/VD Affäsomådschf/ansvaig Adminisaiv chf/ansvaig Sähschf Infomaionschf Fösåls fö infomaionssähns sagisa bydls fö oganisaion och an ommunica dnna ill vsamhspsnan och ldning. Lda och diva aivi i ab md syf a sapa n infomaionssähsaiu. Håan Engvall ä ansvaig läa fö usna i infomaionssäh I - s ä h 0- spmb Soa Bännbo Kus och Konfns, Siguna Inlusiv innaosnad nis infomaionssäh Övgipand innhåll fö dn hä ubildningn ä nisa asp som x nävssäh, sysmsäh, yping och PKI. Syf md dn hä usn ä a du sa unna föså nisa asp och unna ommunica md ni om I-säh. Infomaion ommunicas via gmnsamma I-sysm sam öv Inn och incidn an spidas mllan oganisaion. Hu infomaionssähn hanas i n vsamh ä av inss fö n mängd inssn som und, lvanö, aiäga och mdboga. A ha n god infomaionssäh ä däfö n föondsapand fao. D som åa u fö incidn och bisfällig haning av dssa fågo isa in baa a dabbas av gna söninga uan ävn av fösämad goodwill och föondbofall. Infomaionssäh handla in baa om a säa I-sysm. A aba md infomaionssäh innbä ävn a ana n hlhssyn dä nin ä n omponn av fla. Anda iisa omådn ä juidi, oganisaoisa asp och ldningsfågo, sam in mins mdabanas mdvnh och fösåls fö vin och bydlsn av infomaionssäh. Daachf/ansvaig I-chf/ansvaig Affäsomådschf/ansvaig Sähschf Infomaionschf En god övblic öv d nisa aspna av infomaionssäh. Funga som n län mllan ni och vsamhsfol i infomaionssähsfågo 18-0 o. Siguna Inl. innaosnad Opaiv Infomaionssäh Dnna us handla om a uppähålla dn nivå av infomaionssäh som ä fomulad på dn sagisa nivån. D innbä a unna hana dagliga uin och glbundna pocss som x incidnhaning, sähsvision och säh vid sysmuvcling. Aulla nd och amv sudas på usn. D bli xmplvis all vanliga md a man ousouca olia yp av jäns, in mins I-jäns. Da säll soa av på sähn och d sähsansvaiga i olln som bsälla och avsälla. Dn amiansa lagn Sabans-Oxly (SOX) säll håda av på uin ing I och säh hos föag som ä noad på dn amiansa bösn. I famidn vänas doc EU omma md linand lagav, vil i så fall mdfö a linand av sälls på många fl oganisaion än i dagsläg. Und usn används sandadn ISO/IE som n fns, mn ävn anda amv dä löpand uin och pocss fousas, som x IIL. Kusn fousa ocså på psonal och säh. Und sna å ha insin öa om dn mänsliga faons bydls i ansluning ill infomaionssäh. Vin av n god ompns och mdvnh hos mdaba i olia oll ä ofa avgöand. Daachf/ansvaig I-chf/ansvaig I-onsul I-pojlda En god unsap om hu man uppähåll infomaionssähn gnom glbundna aivi och uin. Sya och följa upp d dagliga ab md infomaionssäh. I-samodna I-sag Adminisaiv chf/ansvaig Infomaionschf 4-6 dc. Siguna Inl. innaosnad ifiing av Infomaionssähsai Du som inom n vååspiod ha gå ndansånd us an cifia dig ill ifiad Infomaionssähsai. Näsa cifiingsillfäll ä i januai 007, s fö xa daum. Sagis infomaionssäh nis infomaionssäh Opaiv infomaionssäh Som ifiad Infomaionssähsai ha du visa a du ha n bd och djup unsap inom infomaionssäh som mosvaa innhåll i sandadn SS-ISO/IE 17799, an lda och diva aivi inom infomaionssäh,.x. isanalys, an disua nisa och adminisaiva sähslösninga md xp, xmplvis i olln som bsälla av podu ll jäns, ha fösåls fö väd och bydlsn av n god infomaionssäh och an moiva da infö anda aö i din vsamh. Jan 007 Siguna Inl. innaosnad Svåighna a iniia ldningn i väd av säh ä vanlig poblm. Kusn gav umä äning i a famföa agumn ill ldningsguppn sam i hu man omm igång md a plana sin sagi fö infomaionssäh. Ulf Nodbc, IS Manag, Zalin smiconduco AB, gic Sagis infomaionssäh. Myc ba us! Kusn som hlh va väldig infomaiv och givand, jag omm sä a ha myc användning av unsapna fån ubildningn i ab. D som gav ms va famföall vsamhsdivn ispioiing, hu man gnomfö n isanalys och hana dnna. aj Abahamsson, Local scuiy Offic, GE Mony Ban, gic Sagis infomaionssäh. 10 M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing

11 E axploc av hösns onfns, m info och aulla daum finn du på I-umaningana fö Ban- och Finansbanschn, onfns 1-14 nov på Bns i Socholm äffa ollgo i banschn, mingla bland usälla och lyssna ill inssana ala som bl.a. bäa om: n Daainång mo n hög sähslassad oganisaion, ä d möjlig? Fövissa dig om sva nä du få upplva fösö ill inång - mo själva hjäa av oganisaionn n Social Engining, männisan som sähsis! In an väl du bli luad av n und ll föd baom ljus av n mdaba? Lyssna ill n som v och som ocså ha n oolig oll på dn dasis föändad hobildn n Famidns sähsumaninga och dagns hobild Hon mo infomaion- och I-sysm bli all fl och allvaliga. Hu da hanas av vsamhn ä av so inss fö alla inssn n Ingaion av I-sysm, hu gö anda inom banschn? I-sysm som samva båd inom n oganisaion och mllan oganisaion an dasis öa osnadsffivin. Vila poblm finns? Vi psna någa av lösningana n Lyssna ill bann som lycas md Mulianal-lösning n Lunasom idag Innbann i mogon? Lyssna på loa insi om dagns ungdoma, i och moal och d famida umaninga vi så infö. n Vad an man göa md famidns mobil? E nödvändig on ll finns vå famida ban i mobiln? n Och masso av fl inssana ämnn såsom ndspaning, snas ny fån Finansinspionn, lycad undpoj, fl famgångssago. Och nauligvis n och annan umaning! Lyssna ill Handlsbann, EDB, FRA md fla. Ufölig infomaion om pogamm omm inom o a publicas på K o n f n s Våns lycad onfns i Socholm gnomfös und hösn ävn i Malmö E-posmanadsföing på ä sä Öa fösäljningn, föbäa bildn av föag och sapa långsiiga laion md und Nya möjigh Föag och oganisaion fousa all m på manadsföing via Inn fsom d bjud nya och bä möjligh a ommunica md und och posp. Effiv vyg Nä -posmanadsföing gnomfös på ä sä ä d n av d ms ffiva disciplinna fö a bygga undlaion och diva fösäljning. Lyf blicn Dn hä onfnsn vill hjälpa dig a lyfa blicn och ambiionsnivån och visa vila noma ommuniaionsmöjligh som finns md -posmanadsföing. Samidig ä ann a du ocså sa få unsap om vila poblm och fällo som finns och hu d an undvias ll hanas. M info och daum publicas inom o på Konfns i samab md FRA 6-7 oob på Shaon i Socholm Infomaionssähsdagana Fö fösa gångn någonsin omm dla av d svnsa undäls- och sähsjänsna a visa vad d an och v om I-, och infomaionssäh, is, hobild och myc m. Vi lova dig n upplvls du sn sa glömma. Und vå daga omm du a få upplva sa du aldig odd va möjlig, hobild du aldig odd sull uppså i vå hön av väldn. Mn du omm ocså a få söd och hjälp på vägn fö a unna bmöa dssa nya is och ho. Uan da vn så du chanslös mo dagns och famidns is och hobild. U pogamm: Inångsdmo En upplvls du sn sa glömma I-boslighn Vad händ idag och imogon? Fonsic sinc - Vad ä d? Vad ävs mo d nya hon? Nya ana och idé bhövs fö a du sa unna bmöa d nya hon. Hä g vi ips och åd hu du sa bygga och äna fö a sapa din nya sähssuu Sä pogamming Da födag visa vin av sähsän ing pogamming Aiv I-onoll - Vad ä d? oism och infomaionsopaion Infomaionns bydls fö oganisaionn M info publicas på Konfns und hösn i Socholm RBA Rol Basd Accss onol Rä infomaion ill ä pson - RBA DF Kompns anodna illsammans md Gnic Ingaion n dag om RBA. Rol Basd Accss onol ä n möjligh fö soa oganisaion ll oganisaion md många infomaionssysm a a ydlig gpp om vm som få s viln infomaion och und vila föhållandn? Vida fölaa vi fö dig vad PUL och anda viiga dla av lagn säg om bhöigh. Vi lä dig ocså a ba säh och bhöigh in bhöv osa sjoan! M info och daum publicas inom o på Konfns 7-8 nov, på Shaon, Socholm Vägval fö sammanhålln -fövalning Dnna onfns ä ill fö dig som vill vaa uppdaad och uusad fö dagns och ommand fövalnings- och föändingsmiljö, md fous på ldasap och ni. A växand nisa möjligh, onomis nödvändigh och n snabb föändlig omväld höj avn på dn offnliga sons ffivi och uvclingsfömåga ha vi van oss a lva md. Mn vad innbä d fö di ldasap? Ä umaningn fö so och omplx, ll finns d vision, mål och vyg som an g vägldning och syaf i infomaions- och föändingsaos? M info publicas på M infomaion och anmälan På vå hmsida, få du m infomaion och an anmäla dig. Du an ävn inga ill Daaföningn Kompns och ala md Hln Kann, l ll Va Bjuling, l

12 B Poo Bal 06-1/06 Aulla ubildninga I-aiuubildninga sid ifiad I-ai minsubildning und 6 x daga Siguna Sa 1 sp ifiad vsamhsai minsubildning und 6 x daga Socholm Sa 6 sp I-aiu - vad, vafö och hu? -dagasubildning Socholm -4 o SOA, Wb Svics och EAI -dagasubildning Socholm -5 o Uvcling och fövalning av I-sysm sid 4 Affäsmässig fövalningssyning -dagasubildning Socholm 5-6 sp PENG-modlln -dagasubildning Socholm 0-1 sp SOA Businss -dagasubildning Socholm 11-1 o Poduc Managmn -dagasubildning Socholm 11-1 o Födjupning i Affäsmässig fövalningssyning -dagasubildning Socholm 1- nov Pojubildninga sid 5 Pojldning -dagasubildning Socholm 7-9 sp Pojsolan- ifiad pojlda minsubildning und 6 x daga Siguna Sa 5 o Ufosand poj -dagasubildning Socholm 1- nov Pojplaning -dagasubildning Socholm 1-14 nov I-ldaubildninga sid 6-7 IIL Foundaion -dagasubildning Socholm 18-0 sp ISO dagsubildning Socholm 1 sp PENG - modlln -dagasubildning Socholm 0-1 sp ifiad vsamhsai minsubildning und 6 x daga Socholm Sa 6 sp Pojldning -dagasubildning Socholm 7-9 sp Poduc Managmn -dagasubildning Socholm 11-1 o Föändingslda, ansvaig fö vädhmagning -dagasubildning Socholm o Ufosand poj -dagasubildning Socholm 18-0 o Woshopldning -dagasubildning Socholm -4 o Pojsolan - ifiad pojlda minsubildning und 6 x daga Siguna Sa 5 o ifiing av I-bsälla 1+1 dag Socholm 11 dc & 6 jan Pocssubildninga sid 8 Pocssuvcling -dagasubildning Socholm 1-15 sp PENG-modlln -dagasubildning Socholm 0-1 sp Handldaubildning fö pocssuvcla -dagasubildning Socholm 9-10 o Infomaionsmodlling fö pocssuvcla -dagasubildning Socholm 19-0 o Pocssinföand -dagasubildning Socholm 0 o-1 nov ifiing av pocssuvcla 1+1 dag Socholm nov & 11 jan Upphandling av I-sysm sid 9 Pocssuvcling -dagasubildning Socholm 1-15 sp Kavspcifiaion fö I-sysm -dagasubildning Socholm 5-7 o Upphandling av I-sysm -dagasubildning Socholm nov ifiing av I-bsälla -dagasubildning Socholm 11 dc & 6 jan I-sähsubildninga sid 10 Sagis infomaionssäh -dagasubildning Siguna 0- sp nis infomaionssäh -dagasubildning Siguna 18-0 o Opaiv infomaionssäh -dagasubildning Siguna 4-6 dc ifiing av infomaionssähsai -dagasubildning Siguna jan 007 I-Näv Näv och daaommuniaion -dagasubildning Socholm 1- aug P/IP -dagasubildning Socholm 11-1 sp Näv och IP-pai -dagasubildning Socholm 1-15 sp Näövvaning 1-dagsubildning Socholm 5-7 sp ifiing av nävsni 1-dagsubildning Socholm 6 o Konfns/öviga ubildninga Infomaionssähsdagaana -dagasonfns Socholm 6-7 o Rä infomaion ill ä pson - RBA 1-dagsonfns Socholm O - s Ban & Finans 006 -dagasonfns Socholm 1-14 nov Vägval fö sammanhålln -fövalning -dagasonfns Socholm 7-8 nov E-Posmanadsföing på ä sä 1-dagsonfns Malmö Nov - s = Dnna ubildning g möjligh ill cifiing Daaföningn Kompns Box 4515, Socholm. lfon Fax , Daaföningn Kompns Söda Fösadsgaan, 11 4 Malmö. lfon ,

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

INNEHALL. Nr 4utkommer i oktober. En jubileumsgåva till FV-personalen:

INNEHALL. Nr 4utkommer i oktober. En jubileumsgåva till FV-personalen: o INNEHALL Sid 4: Profil-90-prolog 6: FV:s nya verksamhetside 9: Människan i Flyg 90 14: Människan i Stril 90 18: Människan i Bas 90 22: Boken om bättre ledarskap 24: Högteknologisk FV-profil 26: Flygsäkerhet

Läs mer

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013) 1 Några skäl till att du måste finnas och synas på Internet... * 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

Läs mer