Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Ses110131

2 SBK:S UPPLANDSDISTRIKTS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för SBK:s Upplandsdistrikt får härmed överlämna sin berättelse över verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret ALLMÄN ÖVERSIKT STYRELSESAMMANSÄTTNING mm 2010 Ordförande Sven-Eric Svensson BHBK Vice ordförande Marita Berg KBK Sekreterare Monica Johansson (protokoll) OTBK Kassör Siw Rüdén MSBK Ledamöter Ing-Britt Hedenqvist VäBK Marie-Louise Bondeson UBK Ola Eriksson OTBK Ingrid Andersson HäBK Maria Fondelius OTBK Suppleanter Tomas Sangheim MSBK Carola Hag VaBK Ingela Bertilsson EBK Revisorer Tommy Nilsson UBK Lars-Olof Thellner KBK Revisorsuppleanter Åke Thor TBK Katarina Snecker BHBK Valberedning Gunilla Kilborn (sammankallande) HäBK Niklas Adolfsson EBK Verkställande utskott Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör SAMMANKALLANDE I SEKTORER OCH KOMMITTÉER Hundägarutbildningssektorn Tina Hansson UBK Rasutvecklingssektorn Ing-Britt Hedenqvist VäBK Tävlingssektorn Dennis Arthursson TBK Agilitysektorn Petra Strand KBK Tjänstehund Adam Howind EBK Eftersök Anna Forsberg UBK Pr-Info-sektorn Anna-Carin Andersson BHBK Pressombud Tommy Nilsson UBK

3 LOKALKLUBBAR Det totala antalet medlemmar i distriktet uppgick vid slutet av året till 3631 st. Medlemmarna är fördelade enligt följande: Klubb Bro-Håbo Enköping Heby Häverö Knivsta Märsta-Sigtuna Olandstrakten Roslagen Tierp Uppsala Vallentuna Väsby Östhammar Totalt ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTEN Årsmötet hölls i Uppsala 7 mars med ombud från 12 klubbar. Medlemsmöten har hållits i Knivsta 24 april och 2 dec. STYRELSEN har sammanträtt 7 gånger och haft en planeringsdag. EKONOMI Resultat- och balansräkning bilägges. ÖVRIGT Under 2010 har sektorer och kommittéer svarat för det praktiska genomförandet av distriktets verksamhet, se nedan. Styrelsen har varit platsen för samordning och erfarenhetsutbyte. En konferens för klubbarnas presidier arrangerades 21 nov på Heby BK. Förutom samtal om aktuella frågor i distrikt och klubbar fick vi en genomgång av barmarksdrag och också tillfälle att pröva en bana med egen eller lånad hund. Ett varmt tack till alla som med glädje och engagemang gjort det möjligt att genomföra allt det som skett under 2010.

4 HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sektorn har under året bestått av: Tina Hansson, sammankallande Siw Rüdén Allmänt: - D-HUS har deltagit på BHBK instruktörsträff i juni. - Vi har fått uppdrag från centrala arbetsgruppen att läsa och komma med synpunkter på utbildningsplanerna. - Remissvar från Upplandsdistriktet till centrala SBK ang. förändringar av utbildningsplaner. Utbildningar - Allmänlydnadsinstruktörsutbildning med 13 deltagare avslutades i mars. - Fortutbildning med Carina Persson 10/4 med 22 deltagare. - Inställda fortbildningar pga. få anmälningar med Memea Mohlin 9/5 och med Marie Fogelqvist-Mats Hedlund 17-19/9 och 30-31/10. - Distriktet har inte anmält någon till allmänlydnadslärare eller lärarutblidning. Centrala HUS konferens mars, Tina deltog lördag och Siw på söndagen. Frågor som diskuterades - Hundägarutbildning Var står vi nu? Nuläge? - Översyn och uppdatering av instruktörer och lärare Utbildningsgången för lärare och instruktörer - Instruktörsutbildning hur ska den se ut - Avtalsinstruktör D-HUS 22 juni planerade utbildningar för Spårspecial utb. Vt Allmänlydnadsinstruktörsutbildning med start okt Sök och Rapportspecial utb. Vt Instruktörsutb steg 2 Ht 2012 KUL-träff 24 mars, MSBK, HBK, EBK, BHBK, HBK, TBK. VaBK anmält förhinder. Utöver stående dagordningen. - Information från Centrala HUS konferens - D-HUS ansvarar för instruktörsutb. och special utb. Övriga utb. anordnar lokalklubbar själva. KUL-träff 14 nov, BHBK, RBK, VaBK, KBK, UBK, HBK, TBK, MSBK. Utöver stående dagordning - Utbildningsbehovet Behov av rekrytering till D-HUS - Samarbete med klubbar vad gäller hundägareutbildning på resp. hemsidor länka. - Presenterade remissförslaget från arbetsmöte den 17 okt. via bildkanon. - 50% av närvarde klubbars kassörer vill inte fortsätta arbeta med det nya medlemskorts systemet. - Angela Atzori från MSBK föredrag om servicehund. Tack

5 TJÄNSTEHUNDSSEKTORN EFTERSÖKSGRUPPEN Anna Forsberg har varit kontaktperson för gruppen som leds av Alexander Sobestiansky och Leif Forsberg. Under 2010 har gruppen haft ett antal träningar och flera i gruppen deltog i ett eftersöksläger på Väddö skjutfält. Två statuskontroller har genomförts. Tre ekipage har tyvärr lämnat gruppen under året men återväxten är bra planerna är att gruppen kommer att ha sju ekipage om allt går bra. Gruppen har fått tre larm under året, där vi deltagit på två eftersök, en person hittades innan gruppen hann på plats. TÄVLINGSSEKTORN Upplandsdistriktets tävlingssektor 2010 Sektorn har under året bestått av Dennis Arthursson (sammankallande), Marita Berg, Thomas Lundin, Jörgen Olsson och Ulrika Skarp (sekreterare) Aktiviteter Sektorn har under året haft tre separata möten (11/1, 3/5 samt 6/9). Utöver detta har man haft kortare sammanträden i samband med konferenser och andra träffar (se nedan) Den 17/4 arrangerade sektorn med Bro-Håbo BKs hjälp en lydnadskonferens för domare och tävlingsledare. Konferensen hade 20 deltagare och fokuserade på tävlingsupplägg och bedömning av elitklass lydnad. Den 17/5 ordnades ett möte med tävlingsansvariga för disktriktets lokalklubbar. Huvudsyftet var att samordna 2011 års tävlingsprogram, men en hel del andra frågor avhandlades också var året när distriktets klubbar gemensamt anordnade DM i Bruks och IPO med Tierps BK som tävlingsplats den 19-20/6. Alla var efteråt ense om att arrangemanget blivit en stor succé och att vi ska fortsätta på den inslagna vägen för att som det ser ut i Upplands Distriktet arrangera SM Grundidén att ge alla klubbar en egen uppgift, som på papperet såg ut som ett bra sätt att lära känna varandra över klubbgränserna, fungerade inte riktigt som tänkt. Det blev helt enkelt funktionärsbrist, som TBK fick täcka upp långt utöver vad som avsetts. TBK axlade dock uppgiften och fick allt att flyta på utan mankemang. Tusen tack!

6 Vi klarade inte budget eftersom arrangemanget drog långt färre än kalkylerat. Vi hade dock många sponsorer och därmed väldigt många och fina priser Kostnaderna, som ju inte är direkt proportionella mot antalet tävlande, klarade vi galant. Distriktsmästare blev: o Skydd - Frida Wallén med Blackneck s A Best, EBK o Rapport - Britt-Marie & Sixten Andersson med S Bch Hinnared s Bonnie, MSBK. o Spår - Anna Lindblom med Molars Blossa, EBK o Ingen fullföljde i Sök och IPO ställdes in pga för få anmälda. Distriktsmästerskap i lydnad hölls på Bro-Håbo BK den 23/5. Distriktsmästare i lydnad blev Marie Blomfeldt med Ullbitens Alice, TBK. Den 31/10 anordnades en bruksdomarkonferens med 29 deltagare. Fokus på konferensen uppletande av spår och med stor hjälp av värdklubben EBK genomfördes praktisk bedömning av detta moment. Distriktet har under året fått två nya domare, detta genom att Heby BK tillkommit som lokalklubb. Två domare har också slutat sin tjänstgöring. Vidare har distriktet fått 17 stycken nya tävlingsledare varav 8 stycken i lydnadsklass. Övrigt Precis som tidigare år har man samlat in och bearbetat statistik över anmälningar och deltagande i bruksprov. Denna statistik användes av de olika klubbarna som stöd i planeringen av 2011 års tävlingsprogram. Distriktets domare har utfört 233 (273) domaruppdrag. Av dessa är 154 (162) bruksprov och 79 (101) lydnadsprov. Föregående års siffror inom parentes. Därutöver har några domare tjänstgjort i andra distrikt. Några domare från annat distrikt har också haft uppdrag i vårt distrikt. Följande av distriktets domare har varit uttagna att döma vid mästerskap och internationella tävlingar: o Inger Svedin varit överdomare vid NM i lydnad. o Marita Berg har dömt Internationellt lydnadsprov i Danmark. o Thomas Lundin har dömt NM i lydnad och SM i lydnad. Thomas Lundin och Marita B har varit på referensdomarkonferens Marita Berg har varit på nordisk lydnadsdomarkonferens. Under året har 16 (14) skyddslicenser lämnats ut I den totala Lag-DM-sammanräkningen blev resultatet: 1 Tierp BK, 18 poäng 2 Enköping BK, 14 poäng 3 Märsta-Sigtuna BK, 12 poäng Från distriktet deltog följande ekipage i lydnads-sm: o Malin Karlsson & Gränsvallarens Sam, BroHåbo BK o Lena Bengtsson & Seaover Iva s Avec Moi, Vallentuna BK o Mariah Andersson & Cukids Guru, Enköpings BK o Niina Svartberg & Tollarbos Skojstreck von Ducke, Olandstraktens BK o Marie Blomfeldt & Ullbitens Alice, Tierp BK o Anna Jansson & Vallhundens Kent, Väsby BK Från distriktet deltog följande ekipage i bruks-sm: o Sandra Jansson & Justlike Prins Nikolai, Knivsta BK- Sök. Grattis till silvermedalj!

7 o Britt-Marie & Sixten Andersson & Hinnareds Bonnie, Märsta-Sigtuna BK- Rapport. Grattis till bronsmedalj! o Dennis &Anneli Arthursson &Wilse s Dizel, Tierp BK- Rapport o Frida Wallén & Blacknecks A Best, Enköping BK- Skydd. Grattis till bronsmedalj! o Thomas Wiehen & Mallekrafts B Baxa, Östhammar BK- Skydd Sandra Jansson & Justlike Prins Nikolai, Knivsta BK blev även Nordiska Mästare i sök. Stort Grattis även till detta! RASUTVECKLINGSSEKTORN Sektorn har under året bestått av: Ing-Britt Hedenqvist, sammankallande Ingrid Johansson (dessutom har Gunnel Ferm och Carola Claesson deltagit på möten) Sektorn har haft tre möten under året. Ing-Britt och Ingrid deltog i RAS RUS konferensen i april. Genomförda kurser: M 1 21/2 kursledare Gunnel Ferm M /3 M /4 M 4 7-8/8 Agneta Färnefors M /11 Gunnel Ferm Uppgradering av testled. till MT gjordes i juni En RUS träff anordnades den 27/11 på Märsta Sigtuna BK med 12 klubbar representerade, totalt var vi 20 personer. Gunnel Ferm och Pia Johansson höll föredrag. Agneta Färnefors presenterade det nya BHP som är under utarbetande och ett provtest genomfördes. AGILITYSEKTORN Det har hållits två agilitysektorsmöten på Knivsta BK, först den 22/4 och sedan den 21/10 dit alla klubbars agilityansvariga har varit inbjudna. Agilityansvarig i distriktet har under året varit Petra Strand. 31/7-1/8 arrangerades instruktörspeppning med Camilla Brundin för distriktets instruktörer. Helgerna 9-10/10 samt 13-14/11 genomförde vi en A1-utbildning med Ninnie Lindvall som kursledare. Utbildningens hölls första helgen på Märsta-Sigtuna BK och den andra helgen på Bro-Håbo BK. Den 20 och 27 november genomförde vi en TL-utbildning med Yvonne Ahlin som kursledare. Det var fem deltagare och man höll till på Olandstraktens BK.

8 Flera klubbar har under året arrangerat både officiella och inofficiella tävlingar och det har varit både individuella klasser och lagklasser. Den 19 augusti arrangerade Enköping BK agility-dm. Distriktmästare i Small blev, Lova, Shetland Sheepdog och förare Rikard Isoluoma, Bro- Håbo BK. Distriktsmästare i Medium blev blev Joy, Shetland Sheepdog och förare Jennifer Engström, Tierp BK. Distriktsmästare i Large blev blev Swift, Bordercollie och förare Malin Elfström, Knivsta BK. SM 2010 Distriktet hade många deltagare med på agility-sm. SM-Resultat Small: Placering 1: Memus Song of Faith, Shetland Sheepdog, Rikard Isoluoma, Bro-Håbo BK Placering 6: Sheltiebackens Celina, Patrik Rosendal, Knista BK Placering 25: Linlands Olivia, Shetland Sheepdog, Pepita Knuutila, Knivsta BK Placering 26: Rassel, Jack Russell Terrier, Carita Skogestam, Roslagens BK SM-Resultat Medium: Placering 6: Brainpool s Master Mind, Maria Ekström, Knivsta BK SM-Resultat Large: Placering 9: Inflame`s Black Winterday, Pumi, Lena Carlsson, Knivsta BK Placering 12: Dell, Bordercollie, Stina Mattsson, Roslagens HU Placering 33: Valltjejen Lynett L-Tindra, Bordercollie, Malin Ahlgren, Bro-Håbo BK SM-Resultat Small - lag: Placering 4: Nya Sheltie Power med Maria Melakari Siri, Knivsta BK Placering 5: Precept Jet Set med Maria Melakari - NRG, Knivsta BK, Patrik Rosendal Ina, Knivsta BK och Rikard Isoluoma Lova, Bro-Håbo BK Placering 7: Quattro di Cani med Maria Melakari Sari, Knivsta BK Anna Müller Ila, Väsby BK och Carita Skogestam Rassel, Roslagen BK SM-Resultat Large - lag: Placering 1: Team Agilityshop med Anna Müller Flaxa, Väsby BK Placering 5: Fina Flygande F med Eva Öberg Misty, Knivsta BK Placering 9: Team LIMEX med Petra Strand Algot, Knivsta BK Landslag, VM & NordM Det var flera ekipage från distriktet som kämpade om platser i det svenska agilitylandslaget. Patrik Rosendal och SEAgCh SEAg(hopp)Ch Sheltiebackens Celina från Knivsta BK, Malin Elfström och SEAgCH SEAg(hopp)CH Godk Vallh Pr Seglinges Swift från Knivsta BK samt Rikard Isoluoma och SEAg(h)Ch SEAgCh Memus Song of Faith från Bro-Håbo BK representerade Sverige i agilitylandslaget på både Världsmästerskapen och Nordiska Mästerskapen Individuellt på NM kom Malin och Swift på placering 6, Rikard och Lova kom på placering 8 och Patrik och Ina på placering 12. Malin och Swift tog SILVER med laget på NM. Indivudellt på VM kom Malin och Swift på placering 20 av 122 startande. Malin Elfström och Swift lyckades med bedriften att vinna guld med laget på VM och ta silver på NM.

9 PR-INFO SEKTORN Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. En katalog över samtliga lokalklubbar har producerats för distribution via hemsidan. Uppsala 20 mars 2011 Sven-Eric Svensson Marita Berg Monica Johansson Siw Rüdén Ing-Britt Hedenqvist Marie-Louise Bondesson Ola Eriksson Ingrid Andersson Maria Fondelius

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se Hovawart www.hovawartklubben.se nr 2 2011 Hovawart blir rikskändis TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP HOVAWARTTIDNINGEN NUMMER 2 2011 1 Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Verksam hetsberattelse 201 0

Verksam hetsberattelse 201 0 Verksam hetsberattelse 201 0 : Styrelse..J ; Styrelsen för SSRK Bergslagen har under 2010 bestått av: 'u. Ordförande: Mats Närling Vice ordförande : Sören Svärd Sekreterarelsuppleant: Tove Carlsson Kassör:

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer