Dimman lättar. Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimman lättar. Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen"

Transkript

1 Vinterutskick 2009

2 Dimman lättar Och det blir lite ljusare, i detta mildgrå vinterväder. Årets Veterinärkongress har gått av stapeln, och det blir alltid något av en urladdning för oss i Smådjurssektionens styrelse. Vi har de senaste åren arbetat med att utveckla programmet på Veterinärkongressen för att få en större bredd, och därmed ett program som intresserar fler av våra medlemmar. Neurologi var huvudtemat i år, och programmet planerades och genomfördes i samarbete med Synapsen. Tack till Synapsen! Vi hade som vanligt en steg I-kurs, med 2 framstående internationella experter samt två av våra främsta svenska neurologer som föreläsare. Väldigt roligt. För att utnyttja all den samlade kompetensen hade vi också en dag med en parallell advanced session i neurologi, som lockade dem med ett fördjupat intresse av neurologi. Detta var nytt för i år, och det föll väl ut. Vi hade också ett annat parallellprogram under hela kongressen. På torsdagen presenterade sig normgruppen alla gruppens medlemmar var där och vi fick en bra diskussion både om de normer som redan är utarbetade, och om tänkbara nya normer. Tack normgruppen! Du vet väl förresten att du kan hitta normerna på Veterinärförbundets hemsida? Under torsdagen hade vi också ett par forskningspresentationer och en presentation från Vaccet, som kommer ut med uppdaterade vaccinationsrekommendationer under Under fredagen gick parallellprogrammet i hygienens och antibiotikaresistensens tecken. Åhörarna fick höra om det arbete inom vårdhygien som görs på europanivå inom FECAVA, inom vilket Sverige med Smådjurssektionens internationellt ansvariga Alexandra Vilén, gör ett stort arbete. Även nationellt har vi ett pågående initiativärende om vårdhygien som presenterades, och som också skrivs klart Ett annat initiativärende som presenterades är den uppdaterade antibiotikapolicyn. Denna är färdigskriven, och vi undersöker just nu som bäst hur den ska kunna spridas. När du läser detta hoppas jag att du kan hitta även den på Veterinärförbundets hemsida. På fredagen hölls också Smådjurssektionen sitt årsmöte. Två styrelseledamöter avgår från och med årsskiftet, och vi tackar Robert Cikota för det stora arbete han har lagt ned på vår ekonomi bland annat genom att placera tillgångarna på konton med bättre ränta. Vi tackar också Maria Hörnfeldt för allt arbete som informationsansvarig framför allt för de fina utskicken som jag hoppas att ni uppskattar. Och vi hälsar förstås våra nya styrelsemedlemmar välkomna: Anna Fucik som ny informationsansvarig, och Jessica Ingman som ny kassör. Vi tar nu nya tag Jag hoppas att ni ska kunna känna er mer delaktiga, eller åtminstone mer välinformerade, om det internationella arbetet. Initiativärendet om vårdhygien avslutas, och nya initiativärenden planeras tillkomma. Nya normer, uppdaterade vaccinationsrekommendationer. Och vi ska också se om vi kan ordna något mer tillfälle, utöver Veterinärkongressen, för medlemmarna att mötas och diskutera viktiga frågor. Hoppas vi ses! Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen 2

3 (Annons Vetpoint PDF) 3

4 Internationell Rapport I skrivande stund håller jag på att förbereda mig för höstens FECAVA möte som går av stapeln i Lille i samband med den årliga FECAVA kongressen november. I samband med det rådgivande församlingsmötet så kommer Working Group on Hygiene and the Use of Antimicrobials in Veterinary Practice att passa på att träffas. Tidigare har vi träffats under ett par timmar men då arbetet går framåt och vi har mycket att gå igenom kommer vi nu träffas under en dryg halvdag. Förutom representanterna från Grekland och Irland så ingår ju numer även professor David Lloyd från Royal Veterinary College i London och Ana Mateus som är doktorand i epidemiologi vid detsamma. Vi har till detta möte även bjudit in Ashley Brooks som startat ett företag i England med fokus på att få hygienriktlinjer att efterföljas inom humanvården. Detta är naturligtvis en mycket viktig del i hygienarbetet! Det skall bli spännande att ta del av hans erfarenheter. Arbetsgruppen hade ett extramöte 1 augusti i Stockholm där vi under en heldag strukturerade upp arbetet tillsammans med Ana som kommer att skriva och presentera arbetet i Geneve 2010 vid WSAVA/FECAVA kongressen i juni. FECAVA kommer att välja in ett par nya styrelsemedlemmar genom votering den 28 november. En stor del av mötet kommer troligtvis att handla om ekonomiska spörsmål då även FECAVA känner av det snävare ekonomiska läget i världen. Detta innebär dock ökade kostnader för FECAVA. Medlemmarna i FECAVAs rådförsamling är mycket kreativa och arbetar aktivt med olika projekt men precis som i SVS smådjurssektion sker allt arbete ideellt och skall detta kunna fortsätta måste utgifter för resor i alla fall kunna täckas. Det kommer att genomföras en votering avseende en höjning av medlemsavgiften från 4,60 euro till 6,60 euro. SVS smådjurssektion kommer att basera sin votering på vad medlemmarna uttrycker på årsmötet den 6/ Årets WSAVA kongress hölls i Sao Paolo augusti. Det var en välbesökt och uppskattad kongress. SVS smådjurssektionen hade ingen representant på plats eftersom vi inte brukar skicka detta på utomeuropeiska möten. 4

5 Kommande FECAVA/WSAVA kongresser är: 2009 Lille (FECAVA kongress) 26-29/ Geneve (FECAVA/WSAVA kongress) 2-5/ Istanbul (FECAVA kongress) 2012 Birmingham (FECAVA/WSAVA (BSAVA) kongress) april 2013 New Zeeland (FECAVA/WSAVA kongress) Både FECAVA och WSAVA vill gärna ha ökat samarbete mellan medlemmar och organisation. Jag påminner därför om att de som är intresserade av att få regelbunden info från FECAVA/WSAVA kan maila mig; så kommer jag vidarebefordra informationen allt eftersom jag får den! Likaså för jag gärna info från er till FECAVA/WSAVA! Slutligen vill jag självklart passa på att önska alla kollegor en RIKTIGT GOD JUL!!! Alexandra Vilén 5

6 (Annons Agria PDF) 6

7 The Swedish Veterinary Feline Study Group har som syfte att sprida kunskap om katter och katters sjukdomar bland veterinärer. Föreningen anordnar 2 kurser årligen. Jamaren är den största kattveterinärgruppen i Europa. För att bli medlem betalar du in 150 kronor på plusgirokonto Vi behöver namn, adress och mailadress. Vi börjar äntligen bli färdiga med vår hemsida, Jamaren hade nyligen en kurs i Göteborg med Gregory Grauer Dipl. ACVIM. Ämnet var diseases and disorders of the feline urinary system. I slutet av mars 2010 kommer Lauren Trepanier, som är Diplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine och Diplomate of the American College of Veterinary Clinical Pharmacology, till Stockholmoch föreläser om clinical therapeutics: Top ten drug interactions. Rationale treatment for inflammatory bowel disease. Practical tips in fluid and colloid therapy. Empirical antibiotic therapy. Drug dose adjustments for disease. Surgical antibiotic prophylaxis. Medical evaluation of the jaundiced cat. Practical approach to the ketoacidotic cat. Platsen blir Blue Haman, det turkiska hamanbadet! Ett badhus att umgås i! Catarina Styrelsen 2009: Ordförande Lotta Möller Kassör Eva Johansson Sekreterare Catarina Eliasson Ledamot Lina Ruda, Ledamot Ulrika Windahl, 7

8 SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOGY SSVO är en förening för veterinärer som är intresserade av oftalmologi. Vi är ett 60-tal medlemmar. Inom SSVO finns en kommitté, ögonpanelen, där de veterinärer som är godkända att diagnosticera ärftliga ögonsjukdomar för SKK ingår. Föreningen har två möten varje år. I början av hösten hålls det Nordiska ögonmötet. De olika nordiska länderna står för värdskapet vart fjärde år. Vi kommer att arrangera mötet 2010.Det kommer att hållas på Johannesbergs slott i närheten av Arlanda 2-4 september 2010.Dr Maggs kommer att föreläsa bl.a. om sjukdomar i cornea. I samband med de Nordiska ögonmötena har vi ett föreningsmöte. Årsmötet brukar hållas i mars/april och i samband med det ordnar vi en kursdag. Årsmötet 2010 kommer att hållas på Nova Park Hotel i Knivsta mars. Kursdagen kommer vara fredagen 19:e mars. Temat i år kommer vara exotiska djur. Nigel Harcourt Brown kommer att föreläsa. Vexotic kommer att engagera honom och hans fru i en kurs nästa dag i Stockhomstrakten. Medlemsavgiften 2009 är 300 kr. Den som är intresserad av att anmäla sig som medlem i SSVO eller vill vara med på våra kurser kan kontakta någon i styrelsen. Kristina Widmark Sekreterare SSVO Christopher Martinsen, ordförande Inger Linderoth, vice ordförande Inger Jansson, kassör Kristina Widmark, sekreterare 8

9 Rapport från Finland I början av november när hösten tog strupgrepp och mörkret slöt sig allt hårdare så kom jag så äntligen iväg på min resa till Finland. Under några dagar besökte jag Kauris veterinärklinik i Kerava,några mil norr om Helsingfors. Kliniken är ganska nystartad av tre veterinärkolleger utexaminerade och har dessutom ytterliggare ett par veterinärer och 5-6 assistenter anställda. Kerava har cirka invånare och är en förstad till huvudstaden,där finns ett par andra kliniker varav en (ovetandes av varandra) startades nästan samtidigt. Ändå har det gått ganska bra de första åren. En hel del kliniker startas upp i Finland bland annat av veterinärer från Estland som söker sig till Finland såväl för utbildning som jobb. Mycket få kliniker har dygnet runt jour eller mer omfattande stationärvård,i stort sett bara universitetsdjursjukhuset, och där tar de för övrigt bara emot patienter med remiss från den lokala jourhavande veterinären om man är från andra kommuner än Helsingfors. Under dagarna följde jag arbetet, diskuterade arbetsförhållanden, konkurrens/samarbete, jämförde erfarenheter och inställning till allt från antibiotikaanvändning till veterinärassistenternas utbildningsnivå. Även andra funderingar ventilerades, bland annat möjliga/"lämpliga" ingrepp när man har begränsade resurser vad gäller tid/övervakning/personal, djurägar-compliance när man skickar hem alla patienter samma dag, och de möjliga praktiska användningarna av de kunskaper vi fick på ESVD-kurserna i Soft Tissue Surgey vi gick tillsammans i Wien. Ett intressant veterinärt möte med möjlighet till att få nya infallsvinklar kryddat av den unika finländska arkitekturen (med besök bland annat i den fascinerande tempelkyrkan,finlandiahuset och nationalmuseet) samt en kväll med blandade känslor i ihållande snöande med en stressad räv och några energiska jackrusslar i en lada fylld med konstgjorda gryt... Tack för möjligheten till resan och en riktigt God Jul till er alla! /Pia Hélène Welander 9

10 Reseberättelse från Belgien Conference on Avian Medicine and Surgery Tack vare smådjurssektionens resestipendium hade jag möjlighet att delta i 10th European AAV Conference & 8th Scientific ECAMS Meeting Conference on Avian Medicine and Surgery. Konferensen hålls vartannat år i något europeiskt land och detta år hölls det i Antwerpen, Belgien. Under fem dagar i mars pågick konferensen och handlade uteslutande om fåglar. Här samlades Europas fågelintresserade veterinärer men även veterinärer från mellanöstern och USA deltog. Att hålla fåglar som husdjur är mer vanligt förekommande på kontinenten än här i Sverige, vilket troligen har flera orsaker bl.a. kulturella och klimatskillnader. Vanligaste sällskapsfåglarna är papegojor men även duvor, rovfåglar, andfåglar och mer exotiska djurparksfåglar hålls i stor utsträckning. En följd av detta är förstås en efterfrågan på fågelkunniga veterinärer. I många av de europeiska länderna är vården av fåglar välutvecklad och avancerad. Allmänt sett har veterinärvården av fåglar gjort stora framsteg de senaste årtiondena och fortsätter att utvecklas snabbt. Forskning bedrivs idag på många universitet inom de flesta områdena av fåglarnas sjukdomar och många studier presenterades under konferensen. Det finns till och med försök för att fastställa strålningsdoser vid cancerbehandling av fåglar. Vår vanligaste fågelpatient i Sverige, liksom i de flesta andra länder är utan tvekan en papegoja och dessa fick mycket utrymme under konferensen. Andra fågelgrupper som det forskas mycket kring är tävlingsduvor och rovfåglar. I flera länder är uppfödning och tävling med duvor en populär sport. Falkenering är en betydelsefull hobby i många länder men framförallt i Mellanöstern. Där kan en falk betinga mycket höga priser. Ekonomiska begränsningar är sällan ett problem för deras ägare vilket antagligen varit till gagn för den veterinära utvecklingen och forskningen. En hel del diskuterades kring diagnostik och behandling av falkar. Då det är förbjudet att hålla rovfåglar i fångenskap i Sverige är det sällan man har användning för dessa kunskaper men ibland kommer det in någon skadad vild rovfågel och då kan det komma till nytta. Rehabilitering av skadat vilt var ytterligare ett område som det förelästes om. Utomlands finns det flera stora rehabiliteringsanläggningar för skadat vilt och som har stor erfarenhet av bl.a. traumatiska skador och förgiftningar. Under de fem dagarnas konferens med föreläsningar och master classes berördes det mesta inom fågelmedicin och kirurgi. Konferensen avslutades med möjligheten att delta i practical labs. Man kunde välja mellan flera olika ämnen som ortopedi, anestesi och endoskopi. Beteendeproblem hos papegojor är ett mycket aktuellt ämne och en internationellt känd holländsk veterinär vid namn Jan Hooimeijer hade en mycket bra lab om hur man ska komma till bukt med problemen. Endoskopilaben var också givande där man fick mycket praktisk träning. Man arbetade i par och fick möjlighet att utföra samtliga endoskopiska undersökningar. 10

11 Det var en mycket välorganiserad konferens och för mig mycket lärorik. Jag kan starkt rekommendera andra fågelintresserade veterinärer att delta i kommande konferenser. Nästa kommer att vara Den amerikanska motsvarigheten däremot hålls årligen och är nog minst lika givande. Jag vill avsluta med att återigen tacka smådjurssektionen för att de möjliggjorde mitt deltagande. Daniel Fant Svenska Sällskapet för Djurtandvård SSDt är en förening med syfte att sprida kunskap om djurtandvård. Den är öppen för veterinärer, tandläkare, djursjukvårdare, tandhygienister samt studerande inom dessa yrkeskategorier. Föreningen har ca 100 medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr och betalas in på postgirokonto Eftersom medlemsbrev och kursinformation skickas som mejl är det viktigt att ange mejladress på inbetalningen. Föreningen anordnar 2 kurser per år. Vårkursen handlade om generella komplikationer till tandsjukdomar samt om generella sjukdomar som ger munhåleproblem som symtom. Föreläste på vårföreläsningen gjorde Jerzy Gawor ordförande i EVDS (European Veterinary Dental Society). Höstmötet bestod av lokala fallmöten där vi träffades och diskuterade fall och policyfrågor i mindre grupper på flera olika ställen i landet. Disskussionerna var mycket givande och många av oss hittade kollegor som vi kan fortsätta att samarbeta med. Vårkursen hålls mars Föreläser gör Leen Verhaerten, europeisk Diplomate i Dentistry samt Linn Wikhamre tandläkare som vidareutbildat sig inom djurtandvård. Ämnet för Leens föreläsning är: Tumörer i munhålan samt kirurgi i munhålan. Linn föreläser i Kännedom om, och korrekt handhavande av, tandinstrument. Aktuell kursinformation finns på vår hemsida: Välkommen som medlem i SSDt! Hedvig Armerén Sekreterare 11

12 Julutskick från SVDSG (Swedish Veterinary Dermatology Study Group)även kallad skinnklubben SVDSG (som vi helst vill kalla oss nu då skinnklubben kan få viss suspekt klang i vissa kretsar) har ca 200 medlemmar och är en väldigt aktiv och väldigt trevlig klubb. Vi har två årliga möten, på våren alltid ett större som går av stapeln i Stockholm med inbjudna internationella föreläsare. Och på höstkanten har vi ett mindre informellt som vi kallar fallmöte. På europamöten och världsmötet i dermatologi brukar vi vara ett stort gäng svenskar som deltar. Och vi har alltid kul ihop! I våras så föreläste Wayne Rosenkrantz från västkusten i USA om endokrina dermatoser och alopecier på både hund katt och häst. Wayne är en fantastiskt duktig föreläsare, både erfaren kliniker men han tittar även på histopatologi. I oktober träffades vi så i Lund där Aslög Dahl som är botaniker och pollenexpert vad gäller allergier på människa föreläste den ena dagen. Det var väldigt givande att lyssna då pollenallergier är lite av ett svart hål för veterinära dermatologer. Enbart % av de atopiska hundarna beräknas vara pollenallergiker. Väldigt spännande att höra om korsreaktioner mellan olika pollen och födoämnen, tex björk selleri- gråbo och kummin. På detta möte är det meningen att medlemmarna själva skall presentera fall lösta som olösta. Det är det bästa av allt men tyvärr är det svårt att få deltagarna att ta med sig fall. Det är synd då det är väldigt kul att diskutera runt dessa, för det finns ingen stund man lär sig så mycket nytt och får så bra tips som då! SVDSG har också stipendier för de medlemmar som publicerat sig inom området dermatologi i en internationellt erkänd vetenskaplig tidskrift. Det brukar vara på en summa mellan kr. Det är ofantligt mycket jobb med att skriva en artikel och det tar förfärligt mycket tid. Det vet vi som gjort det. I år har Elisabeth Hernblad och Rebecka Frey publicerat sig och de fick presentera sina artiklar på mötet! Bra gjort! Till våren kommer Lynette Cole till oss på vårmötet, hon är från USA och har som specialområde otiter. Så det kommer såklart att handla om det. Så vill du komma med oss och utveckla dina dermatologiska kunskaper så kan du bli medlem genom att betala in 200 kr på vårt plusgiro ange din mailadress förutom namn såklart. För SVDGS Marianne Mellgren, ordförande 12

13 Synapsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Synapsen verkar för att stärka de neurologiska patienternas status genom att öka intresset för och kompetensen inom veterinärmedicinsk neurologi. Vårt mål är bl a att öka antalet kurser inom veterinärmedicinsk neurologi i Sverige och att genom mail och hemsida enkelt diskutera intressanta fall med varandra. Vi har idag ca fyrtio svenska medlemmar och ytterligare ett tiotal från övriga Norden. I slutet på april organiserade Synapsen en 1,5 dags konferens i vackra Sigtuna för neurologiintresserade veterinärer i Norden. Flera mycket intressanta forskningsprojekt inom olika neurologiska områden presenterades. Föreläste gjorde Sigitas Cizinauskas och Janis Jeserevic från Finland, Karin Hultin Jäderlund, Cecilia Rohdin och Sara Fors från Sverige samt Hanne Gredal från Danmark. Allt från hereditär ataxi hos Jack russel terrier och cerebellär abiotrofi hos Amerikansk staffordshire bullterier till epilepsi hos Belgisk vallhund och hippocampal nekros hos katt belystes. Nästa nordiska konferens blir i Finland våren Intresserad av att bli medlem? Alla veterinärer och veterinärstudenter som känner intresse för neurologi är välkomna att bli medlemmar. Medlemsavgiften 100 kr/år betalas in på Synapsen, bankgiro Ange namn och mailadress. Kontaktperson Lina Nowak nås på mail: 13

14 Vexotic Som på-nytt startad förening har vi under hösten försökt lägga upp planer för vår verksamhet och i vilka former den ska bedrivas, men det har även blivit några riktiga uppdrag. Vi har besvarat två remisser, dels angående burfågelkarantän, dels angående vingklippning av burfåglar. Vidare har vi glädjen att kunna inbjuda till en en-dagarskurs den 20 mars 2010 på Nova Park, Alvesta i kaninsjukdomar med föreläsaren Frances Harcourt-Brown, som preliminärt ska prata om mag-tarm problem, urinvägsproblem och Encephalitozoon hos kaniner. I anslutning till kursen tänkte vi även kalla till årsmöte. Fram till dess jobbar vi vidare med stadgar, medlemsavgifter och kontaktnät. Välkomna!! Anna Beck-Friis, ordförande Maj-Britt Larsen,sekreterare Daniel Fant, kassör Cecilia Trägårdh Irene Ahl 14

15 Sällskapet för djursanestesi Vetventilen Sällskapet för djuranestesi är föreningen för dig som är intresserad av anestesi och smärtlindring av våra husdjur. Föreningen har både veterinärer och djursjukvårdare som medlemmar. Varje år ordnar föreningen en kurs i samband med att vi har årsmöte. Djursjukvårdarskolan i Skara firade 25-års jubileum i oktober 2009 med bl a föreläsningar i anestesi. Vetventilen sponsrade Tamara Grubb, DVM, MS, Dipl ACVA, Washington State University som talade om CRI, infusion och analgesi vid anestesi och intensivvård av hund och katt. Mera om Tammara Grubbs uppskattade föreläsning finns på föreningens hemsida Vetventilens nästa arrangemang blir kursen Live and Let Die januari 2010 i Borås. Säkrare och effektivare anestesier genom ökad kunskap om de farmaka vi använder och om tex djurslagsskillnader är ett syfte med årets kurs. I form av work shops kommer vi att ta upp avlivningar: Det är ett ämne som är aktuellt för alla kliniskt verksamma! Hur utför man avlivningar professionellt, djurvänligt och djurägarvänligt? Hund, katt, häst och exotiska djur tas upp. Mera information om kursen finns på hemsidan. För styrelsen Karin Bredelius, ordf SVS smådjurssektionens styrelse 2010 Ordförande Bodil Ström-Holst Sekreterare Lotta Möller Utbildningsansvarig Anne Carlswärd Internationellt ansvarig Alexandra Vilén Kassör Jessica Ingman Informationsansvarig Anna Fucik Ni hittar våra adresser och telefonnummer på veterinärförbundets hemsida 15

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2012 God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon Styrelsen Hör gärna

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Nr 2-2015 I DETTA NUMMER Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Affenpinscherns personlighet Agility med Makka Pakka Vägen till Westminster Information från

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Medlemstidning för Nummer 4 maj 2009 Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Innehåll 4-09 4 NYTT FRÅN STYRELSEN 5 SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS NYA

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 Okt 2014 2 3 4 6 11 12 16 20 23 Specialinbjuden gäst Ledaren Årsmöte 2014 Minnesord

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007

e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007 KONTAKT e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007 I DETTA NUMMER ORDFÖRANDEN HAR ORDET PÅ GÅNG FEM SNABBA INFORMATION FRÅN ARBETSGRUPPERNA ENERGI OCH MILJÖ KÅSERI OM ORGANISATION

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014 Iktyostidningen nr 3 2014 Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar Vi tipsar om produkterna för badet bildades i augusti 1988 Kära läsare Snart stundar julen igen och ett

Läs mer

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015 Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI tidningen Volym 21 nr 1 Januari 2015 Innehåll i nr 1-2015 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer