Dimman lättar. Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimman lättar. Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen"

Transkript

1 Vinterutskick 2009

2 Dimman lättar Och det blir lite ljusare, i detta mildgrå vinterväder. Årets Veterinärkongress har gått av stapeln, och det blir alltid något av en urladdning för oss i Smådjurssektionens styrelse. Vi har de senaste åren arbetat med att utveckla programmet på Veterinärkongressen för att få en större bredd, och därmed ett program som intresserar fler av våra medlemmar. Neurologi var huvudtemat i år, och programmet planerades och genomfördes i samarbete med Synapsen. Tack till Synapsen! Vi hade som vanligt en steg I-kurs, med 2 framstående internationella experter samt två av våra främsta svenska neurologer som föreläsare. Väldigt roligt. För att utnyttja all den samlade kompetensen hade vi också en dag med en parallell advanced session i neurologi, som lockade dem med ett fördjupat intresse av neurologi. Detta var nytt för i år, och det föll väl ut. Vi hade också ett annat parallellprogram under hela kongressen. På torsdagen presenterade sig normgruppen alla gruppens medlemmar var där och vi fick en bra diskussion både om de normer som redan är utarbetade, och om tänkbara nya normer. Tack normgruppen! Du vet väl förresten att du kan hitta normerna på Veterinärförbundets hemsida? Under torsdagen hade vi också ett par forskningspresentationer och en presentation från Vaccet, som kommer ut med uppdaterade vaccinationsrekommendationer under Under fredagen gick parallellprogrammet i hygienens och antibiotikaresistensens tecken. Åhörarna fick höra om det arbete inom vårdhygien som görs på europanivå inom FECAVA, inom vilket Sverige med Smådjurssektionens internationellt ansvariga Alexandra Vilén, gör ett stort arbete. Även nationellt har vi ett pågående initiativärende om vårdhygien som presenterades, och som också skrivs klart Ett annat initiativärende som presenterades är den uppdaterade antibiotikapolicyn. Denna är färdigskriven, och vi undersöker just nu som bäst hur den ska kunna spridas. När du läser detta hoppas jag att du kan hitta även den på Veterinärförbundets hemsida. På fredagen hölls också Smådjurssektionen sitt årsmöte. Två styrelseledamöter avgår från och med årsskiftet, och vi tackar Robert Cikota för det stora arbete han har lagt ned på vår ekonomi bland annat genom att placera tillgångarna på konton med bättre ränta. Vi tackar också Maria Hörnfeldt för allt arbete som informationsansvarig framför allt för de fina utskicken som jag hoppas att ni uppskattar. Och vi hälsar förstås våra nya styrelsemedlemmar välkomna: Anna Fucik som ny informationsansvarig, och Jessica Ingman som ny kassör. Vi tar nu nya tag Jag hoppas att ni ska kunna känna er mer delaktiga, eller åtminstone mer välinformerade, om det internationella arbetet. Initiativärendet om vårdhygien avslutas, och nya initiativärenden planeras tillkomma. Nya normer, uppdaterade vaccinationsrekommendationer. Och vi ska också se om vi kan ordna något mer tillfälle, utöver Veterinärkongressen, för medlemmarna att mötas och diskutera viktiga frågor. Hoppas vi ses! Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen 2

3 (Annons Vetpoint PDF) 3

4 Internationell Rapport I skrivande stund håller jag på att förbereda mig för höstens FECAVA möte som går av stapeln i Lille i samband med den årliga FECAVA kongressen november. I samband med det rådgivande församlingsmötet så kommer Working Group on Hygiene and the Use of Antimicrobials in Veterinary Practice att passa på att träffas. Tidigare har vi träffats under ett par timmar men då arbetet går framåt och vi har mycket att gå igenom kommer vi nu träffas under en dryg halvdag. Förutom representanterna från Grekland och Irland så ingår ju numer även professor David Lloyd från Royal Veterinary College i London och Ana Mateus som är doktorand i epidemiologi vid detsamma. Vi har till detta möte även bjudit in Ashley Brooks som startat ett företag i England med fokus på att få hygienriktlinjer att efterföljas inom humanvården. Detta är naturligtvis en mycket viktig del i hygienarbetet! Det skall bli spännande att ta del av hans erfarenheter. Arbetsgruppen hade ett extramöte 1 augusti i Stockholm där vi under en heldag strukturerade upp arbetet tillsammans med Ana som kommer att skriva och presentera arbetet i Geneve 2010 vid WSAVA/FECAVA kongressen i juni. FECAVA kommer att välja in ett par nya styrelsemedlemmar genom votering den 28 november. En stor del av mötet kommer troligtvis att handla om ekonomiska spörsmål då även FECAVA känner av det snävare ekonomiska läget i världen. Detta innebär dock ökade kostnader för FECAVA. Medlemmarna i FECAVAs rådförsamling är mycket kreativa och arbetar aktivt med olika projekt men precis som i SVS smådjurssektion sker allt arbete ideellt och skall detta kunna fortsätta måste utgifter för resor i alla fall kunna täckas. Det kommer att genomföras en votering avseende en höjning av medlemsavgiften från 4,60 euro till 6,60 euro. SVS smådjurssektion kommer att basera sin votering på vad medlemmarna uttrycker på årsmötet den 6/ Årets WSAVA kongress hölls i Sao Paolo augusti. Det var en välbesökt och uppskattad kongress. SVS smådjurssektionen hade ingen representant på plats eftersom vi inte brukar skicka detta på utomeuropeiska möten. 4

5 Kommande FECAVA/WSAVA kongresser är: 2009 Lille (FECAVA kongress) 26-29/ Geneve (FECAVA/WSAVA kongress) 2-5/ Istanbul (FECAVA kongress) 2012 Birmingham (FECAVA/WSAVA (BSAVA) kongress) april 2013 New Zeeland (FECAVA/WSAVA kongress) Både FECAVA och WSAVA vill gärna ha ökat samarbete mellan medlemmar och organisation. Jag påminner därför om att de som är intresserade av att få regelbunden info från FECAVA/WSAVA kan maila mig; så kommer jag vidarebefordra informationen allt eftersom jag får den! Likaså för jag gärna info från er till FECAVA/WSAVA! Slutligen vill jag självklart passa på att önska alla kollegor en RIKTIGT GOD JUL!!! Alexandra Vilén 5

6 (Annons Agria PDF) 6

7 The Swedish Veterinary Feline Study Group har som syfte att sprida kunskap om katter och katters sjukdomar bland veterinärer. Föreningen anordnar 2 kurser årligen. Jamaren är den största kattveterinärgruppen i Europa. För att bli medlem betalar du in 150 kronor på plusgirokonto Vi behöver namn, adress och mailadress. Vi börjar äntligen bli färdiga med vår hemsida, Jamaren hade nyligen en kurs i Göteborg med Gregory Grauer Dipl. ACVIM. Ämnet var diseases and disorders of the feline urinary system. I slutet av mars 2010 kommer Lauren Trepanier, som är Diplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine och Diplomate of the American College of Veterinary Clinical Pharmacology, till Stockholmoch föreläser om clinical therapeutics: Top ten drug interactions. Rationale treatment for inflammatory bowel disease. Practical tips in fluid and colloid therapy. Empirical antibiotic therapy. Drug dose adjustments for disease. Surgical antibiotic prophylaxis. Medical evaluation of the jaundiced cat. Practical approach to the ketoacidotic cat. Platsen blir Blue Haman, det turkiska hamanbadet! Ett badhus att umgås i! Catarina Styrelsen 2009: Ordförande Lotta Möller Kassör Eva Johansson Sekreterare Catarina Eliasson Ledamot Lina Ruda, Ledamot Ulrika Windahl, 7

8 SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOGY SSVO är en förening för veterinärer som är intresserade av oftalmologi. Vi är ett 60-tal medlemmar. Inom SSVO finns en kommitté, ögonpanelen, där de veterinärer som är godkända att diagnosticera ärftliga ögonsjukdomar för SKK ingår. Föreningen har två möten varje år. I början av hösten hålls det Nordiska ögonmötet. De olika nordiska länderna står för värdskapet vart fjärde år. Vi kommer att arrangera mötet 2010.Det kommer att hållas på Johannesbergs slott i närheten av Arlanda 2-4 september 2010.Dr Maggs kommer att föreläsa bl.a. om sjukdomar i cornea. I samband med de Nordiska ögonmötena har vi ett föreningsmöte. Årsmötet brukar hållas i mars/april och i samband med det ordnar vi en kursdag. Årsmötet 2010 kommer att hållas på Nova Park Hotel i Knivsta mars. Kursdagen kommer vara fredagen 19:e mars. Temat i år kommer vara exotiska djur. Nigel Harcourt Brown kommer att föreläsa. Vexotic kommer att engagera honom och hans fru i en kurs nästa dag i Stockhomstrakten. Medlemsavgiften 2009 är 300 kr. Den som är intresserad av att anmäla sig som medlem i SSVO eller vill vara med på våra kurser kan kontakta någon i styrelsen. Kristina Widmark Sekreterare SSVO Christopher Martinsen, ordförande Inger Linderoth, vice ordförande Inger Jansson, kassör Kristina Widmark, sekreterare 8

9 Rapport från Finland I början av november när hösten tog strupgrepp och mörkret slöt sig allt hårdare så kom jag så äntligen iväg på min resa till Finland. Under några dagar besökte jag Kauris veterinärklinik i Kerava,några mil norr om Helsingfors. Kliniken är ganska nystartad av tre veterinärkolleger utexaminerade och har dessutom ytterliggare ett par veterinärer och 5-6 assistenter anställda. Kerava har cirka invånare och är en förstad till huvudstaden,där finns ett par andra kliniker varav en (ovetandes av varandra) startades nästan samtidigt. Ändå har det gått ganska bra de första åren. En hel del kliniker startas upp i Finland bland annat av veterinärer från Estland som söker sig till Finland såväl för utbildning som jobb. Mycket få kliniker har dygnet runt jour eller mer omfattande stationärvård,i stort sett bara universitetsdjursjukhuset, och där tar de för övrigt bara emot patienter med remiss från den lokala jourhavande veterinären om man är från andra kommuner än Helsingfors. Under dagarna följde jag arbetet, diskuterade arbetsförhållanden, konkurrens/samarbete, jämförde erfarenheter och inställning till allt från antibiotikaanvändning till veterinärassistenternas utbildningsnivå. Även andra funderingar ventilerades, bland annat möjliga/"lämpliga" ingrepp när man har begränsade resurser vad gäller tid/övervakning/personal, djurägar-compliance när man skickar hem alla patienter samma dag, och de möjliga praktiska användningarna av de kunskaper vi fick på ESVD-kurserna i Soft Tissue Surgey vi gick tillsammans i Wien. Ett intressant veterinärt möte med möjlighet till att få nya infallsvinklar kryddat av den unika finländska arkitekturen (med besök bland annat i den fascinerande tempelkyrkan,finlandiahuset och nationalmuseet) samt en kväll med blandade känslor i ihållande snöande med en stressad räv och några energiska jackrusslar i en lada fylld med konstgjorda gryt... Tack för möjligheten till resan och en riktigt God Jul till er alla! /Pia Hélène Welander 9

10 Reseberättelse från Belgien Conference on Avian Medicine and Surgery Tack vare smådjurssektionens resestipendium hade jag möjlighet att delta i 10th European AAV Conference & 8th Scientific ECAMS Meeting Conference on Avian Medicine and Surgery. Konferensen hålls vartannat år i något europeiskt land och detta år hölls det i Antwerpen, Belgien. Under fem dagar i mars pågick konferensen och handlade uteslutande om fåglar. Här samlades Europas fågelintresserade veterinärer men även veterinärer från mellanöstern och USA deltog. Att hålla fåglar som husdjur är mer vanligt förekommande på kontinenten än här i Sverige, vilket troligen har flera orsaker bl.a. kulturella och klimatskillnader. Vanligaste sällskapsfåglarna är papegojor men även duvor, rovfåglar, andfåglar och mer exotiska djurparksfåglar hålls i stor utsträckning. En följd av detta är förstås en efterfrågan på fågelkunniga veterinärer. I många av de europeiska länderna är vården av fåglar välutvecklad och avancerad. Allmänt sett har veterinärvården av fåglar gjort stora framsteg de senaste årtiondena och fortsätter att utvecklas snabbt. Forskning bedrivs idag på många universitet inom de flesta områdena av fåglarnas sjukdomar och många studier presenterades under konferensen. Det finns till och med försök för att fastställa strålningsdoser vid cancerbehandling av fåglar. Vår vanligaste fågelpatient i Sverige, liksom i de flesta andra länder är utan tvekan en papegoja och dessa fick mycket utrymme under konferensen. Andra fågelgrupper som det forskas mycket kring är tävlingsduvor och rovfåglar. I flera länder är uppfödning och tävling med duvor en populär sport. Falkenering är en betydelsefull hobby i många länder men framförallt i Mellanöstern. Där kan en falk betinga mycket höga priser. Ekonomiska begränsningar är sällan ett problem för deras ägare vilket antagligen varit till gagn för den veterinära utvecklingen och forskningen. En hel del diskuterades kring diagnostik och behandling av falkar. Då det är förbjudet att hålla rovfåglar i fångenskap i Sverige är det sällan man har användning för dessa kunskaper men ibland kommer det in någon skadad vild rovfågel och då kan det komma till nytta. Rehabilitering av skadat vilt var ytterligare ett område som det förelästes om. Utomlands finns det flera stora rehabiliteringsanläggningar för skadat vilt och som har stor erfarenhet av bl.a. traumatiska skador och förgiftningar. Under de fem dagarnas konferens med föreläsningar och master classes berördes det mesta inom fågelmedicin och kirurgi. Konferensen avslutades med möjligheten att delta i practical labs. Man kunde välja mellan flera olika ämnen som ortopedi, anestesi och endoskopi. Beteendeproblem hos papegojor är ett mycket aktuellt ämne och en internationellt känd holländsk veterinär vid namn Jan Hooimeijer hade en mycket bra lab om hur man ska komma till bukt med problemen. Endoskopilaben var också givande där man fick mycket praktisk träning. Man arbetade i par och fick möjlighet att utföra samtliga endoskopiska undersökningar. 10

11 Det var en mycket välorganiserad konferens och för mig mycket lärorik. Jag kan starkt rekommendera andra fågelintresserade veterinärer att delta i kommande konferenser. Nästa kommer att vara Den amerikanska motsvarigheten däremot hålls årligen och är nog minst lika givande. Jag vill avsluta med att återigen tacka smådjurssektionen för att de möjliggjorde mitt deltagande. Daniel Fant Svenska Sällskapet för Djurtandvård SSDt är en förening med syfte att sprida kunskap om djurtandvård. Den är öppen för veterinärer, tandläkare, djursjukvårdare, tandhygienister samt studerande inom dessa yrkeskategorier. Föreningen har ca 100 medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr och betalas in på postgirokonto Eftersom medlemsbrev och kursinformation skickas som mejl är det viktigt att ange mejladress på inbetalningen. Föreningen anordnar 2 kurser per år. Vårkursen handlade om generella komplikationer till tandsjukdomar samt om generella sjukdomar som ger munhåleproblem som symtom. Föreläste på vårföreläsningen gjorde Jerzy Gawor ordförande i EVDS (European Veterinary Dental Society). Höstmötet bestod av lokala fallmöten där vi träffades och diskuterade fall och policyfrågor i mindre grupper på flera olika ställen i landet. Disskussionerna var mycket givande och många av oss hittade kollegor som vi kan fortsätta att samarbeta med. Vårkursen hålls mars Föreläser gör Leen Verhaerten, europeisk Diplomate i Dentistry samt Linn Wikhamre tandläkare som vidareutbildat sig inom djurtandvård. Ämnet för Leens föreläsning är: Tumörer i munhålan samt kirurgi i munhålan. Linn föreläser i Kännedom om, och korrekt handhavande av, tandinstrument. Aktuell kursinformation finns på vår hemsida: Välkommen som medlem i SSDt! Hedvig Armerén Sekreterare 11

12 Julutskick från SVDSG (Swedish Veterinary Dermatology Study Group)även kallad skinnklubben SVDSG (som vi helst vill kalla oss nu då skinnklubben kan få viss suspekt klang i vissa kretsar) har ca 200 medlemmar och är en väldigt aktiv och väldigt trevlig klubb. Vi har två årliga möten, på våren alltid ett större som går av stapeln i Stockholm med inbjudna internationella föreläsare. Och på höstkanten har vi ett mindre informellt som vi kallar fallmöte. På europamöten och världsmötet i dermatologi brukar vi vara ett stort gäng svenskar som deltar. Och vi har alltid kul ihop! I våras så föreläste Wayne Rosenkrantz från västkusten i USA om endokrina dermatoser och alopecier på både hund katt och häst. Wayne är en fantastiskt duktig föreläsare, både erfaren kliniker men han tittar även på histopatologi. I oktober träffades vi så i Lund där Aslög Dahl som är botaniker och pollenexpert vad gäller allergier på människa föreläste den ena dagen. Det var väldigt givande att lyssna då pollenallergier är lite av ett svart hål för veterinära dermatologer. Enbart % av de atopiska hundarna beräknas vara pollenallergiker. Väldigt spännande att höra om korsreaktioner mellan olika pollen och födoämnen, tex björk selleri- gråbo och kummin. På detta möte är det meningen att medlemmarna själva skall presentera fall lösta som olösta. Det är det bästa av allt men tyvärr är det svårt att få deltagarna att ta med sig fall. Det är synd då det är väldigt kul att diskutera runt dessa, för det finns ingen stund man lär sig så mycket nytt och får så bra tips som då! SVDSG har också stipendier för de medlemmar som publicerat sig inom området dermatologi i en internationellt erkänd vetenskaplig tidskrift. Det brukar vara på en summa mellan kr. Det är ofantligt mycket jobb med att skriva en artikel och det tar förfärligt mycket tid. Det vet vi som gjort det. I år har Elisabeth Hernblad och Rebecka Frey publicerat sig och de fick presentera sina artiklar på mötet! Bra gjort! Till våren kommer Lynette Cole till oss på vårmötet, hon är från USA och har som specialområde otiter. Så det kommer såklart att handla om det. Så vill du komma med oss och utveckla dina dermatologiska kunskaper så kan du bli medlem genom att betala in 200 kr på vårt plusgiro ange din mailadress förutom namn såklart. För SVDGS Marianne Mellgren, ordförande 12

13 Synapsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Synapsen verkar för att stärka de neurologiska patienternas status genom att öka intresset för och kompetensen inom veterinärmedicinsk neurologi. Vårt mål är bl a att öka antalet kurser inom veterinärmedicinsk neurologi i Sverige och att genom mail och hemsida enkelt diskutera intressanta fall med varandra. Vi har idag ca fyrtio svenska medlemmar och ytterligare ett tiotal från övriga Norden. I slutet på april organiserade Synapsen en 1,5 dags konferens i vackra Sigtuna för neurologiintresserade veterinärer i Norden. Flera mycket intressanta forskningsprojekt inom olika neurologiska områden presenterades. Föreläste gjorde Sigitas Cizinauskas och Janis Jeserevic från Finland, Karin Hultin Jäderlund, Cecilia Rohdin och Sara Fors från Sverige samt Hanne Gredal från Danmark. Allt från hereditär ataxi hos Jack russel terrier och cerebellär abiotrofi hos Amerikansk staffordshire bullterier till epilepsi hos Belgisk vallhund och hippocampal nekros hos katt belystes. Nästa nordiska konferens blir i Finland våren Intresserad av att bli medlem? Alla veterinärer och veterinärstudenter som känner intresse för neurologi är välkomna att bli medlemmar. Medlemsavgiften 100 kr/år betalas in på Synapsen, bankgiro Ange namn och mailadress. Kontaktperson Lina Nowak nås på mail: 13

14 Vexotic Som på-nytt startad förening har vi under hösten försökt lägga upp planer för vår verksamhet och i vilka former den ska bedrivas, men det har även blivit några riktiga uppdrag. Vi har besvarat två remisser, dels angående burfågelkarantän, dels angående vingklippning av burfåglar. Vidare har vi glädjen att kunna inbjuda till en en-dagarskurs den 20 mars 2010 på Nova Park, Alvesta i kaninsjukdomar med föreläsaren Frances Harcourt-Brown, som preliminärt ska prata om mag-tarm problem, urinvägsproblem och Encephalitozoon hos kaniner. I anslutning till kursen tänkte vi även kalla till årsmöte. Fram till dess jobbar vi vidare med stadgar, medlemsavgifter och kontaktnät. Välkomna!! Anna Beck-Friis, ordförande Maj-Britt Larsen,sekreterare Daniel Fant, kassör Cecilia Trägårdh Irene Ahl 14

15 Sällskapet för djursanestesi Vetventilen Sällskapet för djuranestesi är föreningen för dig som är intresserad av anestesi och smärtlindring av våra husdjur. Föreningen har både veterinärer och djursjukvårdare som medlemmar. Varje år ordnar föreningen en kurs i samband med att vi har årsmöte. Djursjukvårdarskolan i Skara firade 25-års jubileum i oktober 2009 med bl a föreläsningar i anestesi. Vetventilen sponsrade Tamara Grubb, DVM, MS, Dipl ACVA, Washington State University som talade om CRI, infusion och analgesi vid anestesi och intensivvård av hund och katt. Mera om Tammara Grubbs uppskattade föreläsning finns på föreningens hemsida Vetventilens nästa arrangemang blir kursen Live and Let Die januari 2010 i Borås. Säkrare och effektivare anestesier genom ökad kunskap om de farmaka vi använder och om tex djurslagsskillnader är ett syfte med årets kurs. I form av work shops kommer vi att ta upp avlivningar: Det är ett ämne som är aktuellt för alla kliniskt verksamma! Hur utför man avlivningar professionellt, djurvänligt och djurägarvänligt? Hund, katt, häst och exotiska djur tas upp. Mera information om kursen finns på hemsidan. För styrelsen Karin Bredelius, ordf SVS smådjurssektionens styrelse 2010 Ordförande Bodil Ström-Holst Sekreterare Lotta Möller Utbildningsansvarig Anne Carlswärd Internationellt ansvarig Alexandra Vilén Kassör Jessica Ingman Informationsansvarig Anna Fucik Ni hittar våra adresser och telefonnummer på veterinärförbundets hemsida 15

Smådjurssektionens Sommarutskick 2011

Smådjurssektionens Sommarutskick 2011 Smådjurssektionens Sommarutskick 2011 Vi fortsätter att prata etik! Information från Smådjurssektionens ordförande Efter höstmötet med Smådjurssektionen på Näsby Park slott är diskussionen om etik förstås

Läs mer

Smådjurssektionens Vinterutskick 2010

Smådjurssektionens Vinterutskick 2010 Smådjurssektionens Vinterutskick 2010 Allt har sin tid Detta är sista gången jag skriver i Smådjurssektionens utskick. Lite sorgligt är det det har varit fantastiskt roligt att arbeta i Smådjurssektionens

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin VÅRSOM 2013 ORAL MEDICIN I AMSTERDAM TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER

OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin VÅRSOM 2013 ORAL MEDICIN I AMSTERDAM TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER Nr 3 årgång 3 2013 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin ORAL MEDICIN I AMSTERDAM VÅRSOM 2013 TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Vi, Lotta Svensson Appelqvist och Urban Beinö, hade den fantastiska möjligheten att få deltaga vid årets internationella histiocytos-seminarium.som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig!

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Givetvis hoppas jag att ni har eller har haft en riktigt trevlig

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari Ärade medlemmar, Välkomna till ett nytt spännande SAST-år! Nu kör vi igång med vårt första Q-möte för i år och inbjuder alla medlemmar till Årsmötet. Kom och lyssna till berättelsen över året som gått

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2008

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2008 Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2008 Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium avger härmed berättelse över verksamheten under år 2008. Kollegiet

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer