Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 54 DEC 2013 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Lottie Knutson stammis på Arlanda Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer

2 Nya Arlanda Swedavia Arlanda Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Helena Ruhmén Redaktion: Karin Magnusson och Susanne Rundström Grafisk form: Åkesson & Curry Tryck: V-Tab Omslagsbild: Lottie Knutson, kommunikationsdirektör på Fritidsresor, reser ofta. Ris och ros till Arlandas nya miljötillstånd För ett par veckor sedan kom domen; det vill säga miljötillståndet som fastslår hur verksamheten ska bedrivas ur miljösynpunkt på Stockholm Arlanda Airport. Det så kallade utsläppstaket för koldioxid och kväveoxider har tagits bort och ersatts med en handlingsplan, vilket är positivt och ett erkännande av ett framgångsrikt miljöarbete. Tyvärr känner vi oss bekymrade över att det nya tillståndet är otydligt om vad som gäller för raka inflygningar till Bana 3. Av flygsäkerhetsskäl är det idag endast möjligt att använda kurvade inflygningar eller, vid bra väder så kallade visuella inflygningar, i mycket låg trafik och enligt internationell expertis kommer det inte heller att vara möjligt till år Frågan är komplex, och även om vi naturligtvis tänker fortsätta arbetet med att verka för kurvade inflygningar, har vi inte själva kontroll över alla de parametrar som måste vara uppfyllda. Slutsatsen är därför att osäkerheten kring år 2018 gör att vi måste agera för att säkra att efterfrågan på flyg i en nära framtid kan mötas. Om vi inte kan använda Bana 3 för landning fullt ut riskerar tillgängligheten i, till och från Sverige att begränsas. Och det i en tid när flygets betydelse för en liten exportberoende ekonomi som Sverige kanske aldrig har varit större. Förutom att viktiga marknader för våra svenska företag ligger allt längre bort, ökar omvärldens intresse för vårt land. Sverige är just nu en av de starkaste ekonomierna i Europa, och Stock holm förutspås vara den snabbast växande huvudstaden i Västeuropa fram till För att stötta det krävs hög tillgänglighet via goda flygförbindelser så att investeringar, företag och kompetens attraheras. Sverige behöver en stor flygplats med flyglinjer som underlättar snabba resor över långa avstånd. Ökad internationell tillgänglighet är en fråga som inte bara berör Stockholm Arlan da Airport utan hela Sverige. Med den osäkerhet som det nya miljötillståndet innebär blev det tydligt redan samma dag som domen meddelades att beslutet sannolikt blir att överklaga. Men först ska vi noggrant utvärdera och analysera domen i alla detaljer. Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att vi under hela den här processen upplevt att vi haft en stor samling kring Stockholm Arlanda Airports betydelse, och att dialogen med flygplatsens grannar och kommuner varit konstruktiv och bra. En dialog som vi är mycket angelägna om att fortsätta att ha. Alldeles oavsett domstolsutslag. KJELL-ÅKE WESTIN FLYGPLATSDIREKTÖR Sverige behöver en stor flygplats med flyglinjer som underlättar snabba resor över långa avstånd. Ökad internationell tillgänglighet är en fråga som inte bara berör Stockholm Arlan da Airport utan hela Sverige. Foto: Peter Phillips 2 NYA ARLANDA

3 Miljötillstånd med begränsningar? Stockholm Arlanda Airport har fått ett nytt miljötillstånd. Tillståndet är otydligt vad gäller inflygningar till Bana 3, vilket kan innebära ett fortsatt hot mot Stockholms och Sveriges internationella tillgänglighet. Därför kommer Swedavia sannolikt att överklaga domen till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Den 27 november beviljade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett nytt miljötillstånd för verksamheten på Arlanda. Domen är otydlig med vad som gäller för inflygningarna till Bana 3 från och med 1 januari Vi vill fortsätta utveckla direktlinjer med övriga världen då vi är övertygade om att det leder till såväl ekonomiska som sociala vinster för det traditionellt öppna svenska samhället, det tillstånd vi nu fått besked om gör en sådan framtid osäker, säger Tor borg Chetkovich, koncernchef Swedavia. Stockholm Arlanda Airport har redan tillstånd att låta flygplan flyga vid sidan av Upplands Väsby för att landa på Bana 3, en så kallad kurvad inflygning. Utrustningen finns dock ännu bara ombord på vissa flygplan, kräver särskild utbildning av piloten och att flygbolaget har ett särskilt tillstånd. För att kurvad inflygning ska kunna ske i större skala måste metoden för hanteringen dessutom godkännas av flygsäkerhetsmyndigheterna såväl internationellt, ICAO, som natio nellt, Transportstyrelsen. Raka inflygningar får i fortsättningen göras till Bana 3 när flygsäkerhet eller väder så kräver, samt vid extrem högtrafik. Av flygsäkerhetsskäl är det idag inte möjligt att undvika Upplands Väsby i annat än vid mycket låg trafik och det är därför oklart vad som gäller för användningen av Bana 3. Flygplatsens utsläppstak för koldioxid finns inte längre kvar utan har ersatts med en handlingsplan för minskade utsläpp. Det innebär att ansvaret för vägtrafikens koldioxidutsläpp inte längre ensidigt läggs på Swedavia, utan att företaget istället ska samarbeta med andra aktörer för att gemensamt fortsätta minska utsläppen i flygplatsområdet. Foto: Peter Phillips Röda Korset-butik i Sky City I december öppnar en ny vintagebutik i Sky City. Här kommer Röda Korset att sälja handplockat second hand-mode och unika hantverksprodukter skapade av återvunna plagg. Vintageplaggen i Röda Korset-butiken i Sky City kommer från Röda Korsets butik på Hornsgatan i Stockholm, där utbudet skiljer sig något från Röda Korsets övriga second hand-butiker. Butiken på Arlanda kommer att sälja utvalda plagg, gåvobevis och sätta fokus på Röda Korsets verksamhet. Arlanda har redan flera aktiviteter kopp lade till samarbetet med Röda Korset, som till exempel de insamlingsbössor där våra kunder kan bidra med outnyttjad valuta efter resor. Att nu även kunna inkorporera vårt miljöarbete, återvinning och ansvar genom att introducera Röda Korsets butik är helt i linje med hållbarhetsarbete i många perspektiv, säger Tove Möller som är CSR- och mångfaldsansvarig på Swedavia. Vi skapar en sorts second hand to go för resenären unika plagg, färdiga att användas. Dagens konsumenter vill kunna handla second hand och med Arlanda-butiken hoppas vi inspirera till en mer medveten konsumtion, även för dem på resande fot, säger Ingela Holmertz, nationell chef Röda Korset. Röda Korset är världens största humanitära nätverk. Målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen och engagerar miljontals frivilliga medarbetare. Stockholm Arlanda Airport har sedan många år ett etablerat samarbete med Röda Korset. Eva Kjeller NYA ARLANDA 3

4 De ser till att flyget kommer En truck som drar åtta bagagevagnar kommer inte uppför en backe på grund av halt underlag, en snövall vid gaten blockerar ett flygplans framkomlighet och flygtrafikledningen ropar att ett inkommande flygplan behöver ett nytt bromsvärde för Bana 1. Häng med en vanlig vinterdag vid Operativa avdelningen på Stockholm Arlanda Airport! Foto: Daniel Asplund Drifttekniker Christer Jääskeläinen på väg upp i en lastmaskin. Det har snöat hela natten och när Margareta Maggan Ederoth stiger upp på morgonen vet hon att det kommer att bli en hektisk dag. På plats på Arlanda blir hon och snöröjningsledaren, Arne Fredh, briefade av avgående skift innan de sätter sig i de gula friktionsmätarbilarna och kör ut på rullbanan. Efter att ha fått grönt ljus från flygledningstornet gasar Maggan upp i 95 kilometer i timmen och mäter friktionen, det vill säga bromsvärdet, med det femte hjulet i bilens bakre del. Friktionen på banan mäts i ett värde från 0 till 1. Ett friktionsvärde på 1 är omöjligt i praktiken för det skulle innebära att flygplanet tvärstannade så fort det nådde landningsbanan, ett värde på 0 likaså för det innebär ett underlag helt utan friktion. Vi försöker ligga på 0,4 eller högre för då är förhållandena för start och landning som bäst. När ett flygplan ska starta eller landa tar piloten in friktionsvärdet i beräkningen, tillsammans med bland annat sidovindar och flygplanets vikt, säger Margareta Ederoth. Framkomlighet Fält & landside inom Operations, Swedavias operativa avdelning på flygplatsen, har inte bara hand om ytorna som flygplanen använder. De ser också till att resenärer på ett säkert och effektivt sätt kan ta sig till och från flygplatsen. För att det ska fungera gäller det att de 123 medarbetarna samarbetar och kommunicerar effektivt. Christian Nyberg är gruppchef och har huvudansvar för allt från att säkra framkomligheten till att se till att parker och grönområden på landside sköts om. Innanför staketen, på airside, ser vi till att städa och röja landningsbanor och flygplanens uppställningsplatser från snö och skräp. Vi håller efter målade linjer på asfalten och ser till att halkbekämpningen fortlöper. På landside, den del av flygplatsområdet som ligger utanför staketet, sker kontinuerlig städning och snöröjning. Det är ett viktigt jobb vi utför. Utan killarnas och tjejernas goda insatser i dessa speciella situationer skulle flygplanen inte kunna starta och landa och de närmare resenärerna som dagligen passerar Arlanda skulle inte kunna ta sig till och från flygplatsen, säger Christian Nyberg. Maggan och Arne har delat upp an svars områdena så att Arne tar emot all information från tornet Fakta Arlandas huvudbana som är 3,3 kilometer lång snöröjs på 8-10 minuter. Snösträngen som blir kvar efter PSB-maskinerna kan väga cirka 120 kilo per meter, vilket kräver snöslungor med mycket stor kapacitet. Två centimeter snö på plattorna vid terminal innebär att cirka lastbilslass måste lastas och köras till flygplatsens snötippar. Det finns två snötippar på flygplatsen som tillsammans kan ta emot cirka kubikmeter snö under en säsong. Staketet runt Arlanda har samma längd som ett maratonlopp: 4,2 mil. Airside har gigantiska asfaltsoch betongytor; 3 miljoner kvadratmeter. Mängden snö som samlades ihop säsongen 2012/2013 var kubikmeter och skulle precis rymmas i Globen. Flygplatsen har drygt parkeringsplatser utomhus som snöröjs liter färg, eller 120 fyllda badkar, används varje år till målning av linjer på airside. T h: PSB-maskinerna (plog-, sop- och blåsmaskin) som används för snöröjning på banor och ramper dundrar fram i morgondimman. 4 NYA ARLANDA

5 fram i alla väder Foto: Sofia Brattwall Lastmaskin L120 med påkopplad lastslunga UTV 430 används för lastning av snö på bland annat dumpers och lastbil. Snön transporteras sedan bort till snötippen. Margareta Maggan Ederoth Arbetat på Fält & landside i 29 år. När hon började var hon ensam tjej på arbetsplatsen, men köns fördelningen har jämnat ut sig något sedan dess. Bor: I Vidbo, 1 mil utanför Arlanda. Familj: Sambo och två barn. Intressen: Hästar och hästavel. Foto: Daniel Asplund och Maggan svarar på anrop från alla som vill ha snöröjt och halkbekämpat, bland annat från Swedavias driftcentral. Flygledningstornet rapporterar om halka på Bana 2 och Maggan och Arne delegerar ut halkbekämpningsbilen till landningsbanan som är uppdelad i tre sektioner. Medlet som används för halkbekämpning på Arlanda är ett kaliumformiat och består av organiska myrsalter som bryts ner på ett naturligt sätt. Bilen sprider ut det flytande formiatet som smälter isen och sänker fryspunkten till 40 minusgrader. Mansdominerat jobb Maggan svänger förbi kontorsbyggnaden och hämtar upp smörgåsar och en termos med kaffe. Det är dagens lunch som hon och arbetskamraterna får äta medan de arbetar, för snön vräker ner och landningsbanan som plogades för 45 minuter sedan har redan täckts av snö igen. Det är få tjejer som arbetar inom Fält & landside och när Margareta började för 29 år sedan fanns det inte en enda. Trots det har hon alltid känt sig som en i gänget. Som åren gick kom det dock allt fler tjejer hit och det tycker jag är bra. En arbetsplats med både killar och tjejer är helt klart det bästa för vi kompletterar varandra och skapar en bättre jargong. Jag hoppas att fler tjejer söker sig hit för det är riktigt roligt att köra alla maskiner och samtidigt känna att man gör ett viktigt jobb, säger Margareta. Sofia Brattwall Christian Nyberg, gruppchef. Foto: Sofia Brattwall NYA ARLANDA 5

6 Upplev resmålet redan på Arlanda Swedavias nya mobiltjänst The Local s Guide är en inspirationsguide där resenärer kan uppleva resmålet i realtid. Tjänsten samlar ihop upplevelser som publiceras på Instagram av människor på ett resmål som exempelvis New York och med The Local s Guide i mobilen gör man en egen guide utifrån bilderna. Flygplatsen är en inspirerande plats och för de flesta börjar resan redan här. Med den här guiden kan man på ett enkelt sätt ta del av det allra senaste från den plats man ska resa till så sent som när man sitter i gaten. The Local s Guide är framtagen som en mobiltjänst så att man enkelt kan skapa sig en guide och få inspiration inför resan oavsett var man befinner sig, säger Michael Persson Gripkow, marknadsdirektör på Swedavia. För att undvika roamingavgifter på resan kan man ladda ner sina favorittips från resmålet som PDF-guide på mobilen. Följande tio populära resmål ingår till att börja med: Amsterdam, Köpenhamn, New York, Rom, Paris, Prag, Dubai, London, Bangkok och Barcelona. Läs mer på localsguide. Foto: Joakim Knutsson Premiär för ZagrosJet Den 4 oktober var det premiär för kurdiska ZagrosJets direktlinje mellan Erbil International Airport och Stockholm Arlanda Airport. Den nya linjen trafikeras två gånger i veckan, måndagar och fredagar, med en Airbus A321. ZagrosJet, som är det första officiella kurdiska flygbolaget, är det fjärde flygbolaget som flyger till Erbil från Arlanda. De tre andra är Germania, Small planet Airlines och Iraqi Airways. Vi är glada att få välkomna ZagrosJet till Arlanda. Många människor i Stockholm och Sverige har kurdisk och irakisk bakgrund, och nu blir det ännu enklare för dem att ta sig till norra Irak och hälsa på släkt, vänner och affärskontakter, säger Kjell-Åke Westin, Arlandas flygplatsdirektör. Ett halvt ton Sigtuna-honung Under hösten har sammanlagt ett halvt ton honung skördats från de 15 bikupor som finns fördelade på 11 hotellanläggningar inom Sigtuna kommun. De tre bikuporna som finns på Clarion Arlanda gav en skörd på cirka 30 kilo per kupa. Vi på Clarion Arlanda är stolta att samtidigt som vi bidrar till den biologiska mångfalden kunna erbjuda våra gäster lokalproducerad honung till frukost och i våra restauranger, säger Henrik Berghult, vd på Clarion Hotel Arlanda Airport. Biodlingarna i Sigtuna och kring Arlanda är ett samarbete mellan Destination Sigtuna, Biman och 11 hotellanläggningar. Målet är att skapa en hållbar destination och bidra till en biologisk mångfald. Här finns Sigtunas bikupor: 1909 Sigtuna Stads Hotell, Clarion Hotel Arlanda Air port, Destination Sigtuna, Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, IFL Kämpasten, Hotell Kristina, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell. Austrian Airlines 50 år på Arlanda Den 5 november 1963, för 50 år sedan, flög Austrian Airlines för första gången till den då bara ett år gamla flygplatsen Arlanda från Vienna Airport i Österrike. 50-årskalaset firades givetvis med Mozartkulor. Foto: Joakim Knutsson 6 NYA ARLANDA

7 Konst på Arlanda: Del 4 Konstnären Lars Erik Falk är bland annat känd för sina offentliga skulpturer med målade aluminiumprofiler i olika färger, placerade diagonalt, uppåt. Den fristående skulpturen Modul E8, vid nedgången till Arlanda Express i Terminal 4, är ett fint exempel på hans arbete. Den konkreta konsten söker formernas egenvärde och autonomi bortom symbolik, abstraktion och metaforer. Dynamik i ett mönster, inte i vad mönstret föreställer. Bilden som ett föremål med ett egenvärde bortom motivet. Det låter förstås inte särskilt radikalt idag, men under den första delen av 1900-talet var det ingen självklarhet att man kunde skapa en konst som inte hade någon förankring i en föreställande verklighet. Som rörelse blommade den svenska konkretismen kring mitten av det förra seklet med kända företrädare som Olle Bonniér och Olle Baertling. Idag är den Sigtunabaserade konstnären Lars Erik Falk Sveriges mest envetna konkretist. Trots att han passerat 90-årssträcket fortsätter Falk envist att skapa konst med en stenhård tro på formens egenvärde. Den fristående skulpturen Modul E8, vid nedgången till Arlanda Express i Terminal 4, är ett fint exempel på Lars Erik Falks kompromisslösa arbete. Lars Erik Falks skulpturer är, precis som Modul E8, ofta utförda i industriella aluminiumprofiler som är placerade i en strikt form på en sockel. Här, precis som i merparten av konstnärens verk, är det en lätt diagonal linje som står i centrum. Vid en första anblick är verket försynt och med sina ospektakulära material nästan osynligt. Men när blicken väl fastnar på skulpturen finns det alla förutsättningar för en visuell käftsmäll utöver det vanliga. De femton tunna aluminiumprofilerna, som i förhållande till varandra är placerade som en triangel, nästan vibrerar av självförtroende. När man rör sig runt den förhållandevis småskaliga skulpturen uppstår en skön, lite jazzig rytm i de tunna metallstängernas räta vinklar. I flera andra offentliga verk har Falk utnyttjat detta som en effekt och gett t profilernas olika sidor olika färger. Här får den råa metallen och formerna ta plats utan konkurrens, vilket gör att allt lt fokus hamnar på helhetens diagonala linje. Lars Erik Falk har mutat in en n lutning på ungefär 72 grader. Hans skulpturer är varken stående eller fallande lande och skickar iväg sin betraktares blick på en om lan de och behaglig resa. Det går nästan inte att t tänka sig ett mer passande verk på en flygplats. Sebastian Johans, tum- konstkritiker Lars Erik Falk Lars Erik Falk är född 2 februari 1922 i Uppsala. Han studerade i Stockholm på Otte Skölds målarskola 1944 och på Isaac Grünewalds målarskola 1945 och hade sin första separatutställning 1952 på Welamssons konstgalleri i Stockholm. Lars Erik Falks Modul E8 vid nedgången n till Arlanda Express i Terminal 4. Foto: Sofia Brattwall NYA ARLANDA 7

8 Kommunikationsdirektör med Tsunamikatastrofen, invigningen av Terminal 2 och charterresor med familjen. Fritidsresors kommunikationsdirektör, Lottie Knutson, har haft många anledningar att komma till Stockholm Arlanda Airport genom åren. Här berättar hon om sin kärlek till Arlanda och hur flygplatsen har spelat en stor roll för hennes karriär. Man kan minst sagt säga att Lottie känner sig hemma på Arlanda. För 25 år sedan startade hon sin karriär på SAS interntidning Inside SAS och då var besöken på Arlanda en nästan daglig företeelse. Hon träffade allt från chefer till lastare och flygvärdinnor och var med under invigningen av Terminal 2, år Den perioden, som Lottie kallar för guld-janne-tiden efter SAS dåvarande vd Jan Carlzon, formade Lotties kärlek till Arlanda och den är fortfarande stark. Redan från början insåg jag hur viktig frontlinjen är, det vill säga de människor som möter resenärerna. Att ha ett gott kundbemötande var ju Janne Carlzons devis och antagligen en stor anledning till SAS framgång under den tiden. Kundbemötandet var förstklassigt, trots tuffa arbetstider, och det tycker jag att Arlanda har behållit än i dag, säger Lottie. I jämförelse med andra flygplatser världen över ligger Arlanda i topp på Lotties favoritlista och det är mycket tack vare kundbemötandet och smidigheten gällande bagage och passkontroll. Hon tycker att de bästa flygplatserna är lagom stora och anpassade till resenärerna, som till exempel Zürich och Münchens flygplatser. Hon gillar inte Frankfurts flygplats och planerar sina resor så att hon ska slippa mellanlanda där. Frankfurt har inte transit check-in vid mellanlandningar utan man måste ställa sig sist i den vanliga check-in kön. Det resulterar ofta i att man missar sitt anslutningsplan. De har inte anpassat sin infrastruktur till passagerarvolymerna vilket resulterar i långa köer och det tycker jag sällan händer på Arlanda. Tsunamikatastrofen Lottie Knutson blev känd för gemene man i samband med Fritidsresors arbete kring flodvågskatastrofen i Sydostasien Som informationsdirektör såg hon till att Fritidsresor höll informationsflödet stadigt och 8 NYA ARLANDA

9 Lottie Knutson Snabb boardingkontroll på väg till Dubai. Familjen Knutson tänkte först åka till Egypten för de älskar att snorkla, men på grund av UD:s avrådan gick höstlovsresan till Dubai istället. Ålder: 49 år. Bor: Nacka, utanför Stockholm. Familj: Maken Mats Knutson och barnen Linn, Elias, Mattias och Mikaela. Intressen: Lantstället i Stockholms skärgård, läsa, snorkla och umgås med familj och vänner. Drömresan: Maldiverna för snorklingens skull, och Bhutan. Nästa korta resa: Rom för att fira makens 50-årsdag. Nästa långsemester: Thailand, som fortfarande har mycket att ge. Favoritstad i Europa: Palma de Mallorca och Paris. passion för flygplatser arbetade för att evakuera så många som möjligt från Thailand. Lottie blev i en del medier hyllad som en hjälte och 2008 mottog hon H. M. Konungens medalj av Carl XVI Gustaf för sina förtjänstfulla insatser i samband med tsunamikatastrofen. Lottie själv är dock ödmjuk inför sin egen insats. Jag gjorde bara mitt jobb och det var jag inte ensam om att göra. Vi var många som kämpade både på Fritidsresor och på andra platser. Den närmsta tiden efter katastrofen var det ett informationsglapp och eftersom vi hade mycket personal på plats så visste vi vad som hände och då såg vi till att uppdatera hemsidan med ny information så fort den var bekräftad korrekt, säger hon. Att resa med barn I dag har Lottie fortfarande samma tjänst på Fritidsresor och reser därför ofta i arbetet, men även privat. Hon upplever Arlanda som porten ut i världen och känner att atmosfären där sätter igång det där förväntansfulla pirret som signalerar starten på ett äventyr. Arlanda har förvandlats till lite av en stad och har mycket att erbjuda, och det är de små sakerna som avgör. I april var jag på väg på en privatresa med barnen och på flygplatsen började dottern Linn få ont i örat. Eftersom det inte är kul att flyga med öroninflammation googlade jag på läkare på Arlanda och fick träff på Sky Clinic, vårdcentralen i Sky City. Vi möttes av en helt fantastisk vårdkontroll där man tog emot min dotter med en timmes varsel. Läkaren skrev snabbt ut antibiotika och räddade hela vår resa, säger Lottie. Alltid kul att resa Lottie reser gärna charter både med vänner och familj. Senast blev det en höstlovsresa med familjen till Dubai där de bodde på hotellet Atlantis the Palm. Familjen Knutson är väldigt förtjust i livet under havsytan och valde därför hotellet på ön Palm Jumeirah eftersom de har världens näst största akvarium som rymmer tolv miljoner liter vatten och där allt från små fiskar till stora hajar och stim av rockor simmar omkring. Charter är bra för det finns så många olika alternativ. Ena gången kanske man åker med maken och då finns det fina erbjudande på barnfria hotell. Nästa gång reser man med hela familjen och då vill man ha Bamseklubb och vattenland. Även om det är charter eller något annat så är det alltid kul att resa. Jag älskar det där plinget i högtalarna som berättar vilken gate man ska gå till. När avgångarna rasslar om på stora avgångsskylten i Terminal 5. Det är då det roliga börjar! Sofia Brattwall NYA ARLANDA 9

10 Kul för barn på Arlanda Junibacken i Terminal 4 mittemot gate 33. Elsa Beskows värld i Terminal 5 vid gate 6. Piratskepp och hopphage i Terminal 5 vid shoppinggatan. Flygplans- och fordonsspaning mellan de tre pirerna i Terminal 5, i Sky Citys panoramafönster och i Terminal 4 från Joe & The Juice. Elsa Beskows värld, Terminal 5. Foto: Lasse Modin Arlanda satsar på barnfamiljer Bagagehjälp, gratis serietidningar och Kids Track till säkerhetskontrollen under höstlovet var det barnen som stod i fokus på Stockholm Arlanda Airport. Eventet var uppstarten för kommande satsningar för att göra flygresan enklare och roligare för barnfamiljer. Under höstlovet, när många barn reste, delades serietidningar ut på parkeringsbussarna. Foto: Roger Malmgren Snabbare incheckning och säkerhetskontroll samt bättre lekmöjligheter på flygplatsen är det som barnfamiljer efterfrågar för att göra resan enklare. Det visar en undersökning om svenskarnas syn på resor och semestrande som Sweda via genomfört. Därför testar Arlanda hur man på bästa sätt kan underlätta flygresan för familjer som reser med barn. Under höstlovet var det premiär för flera nya barnaktiviteter: Extra värdar som hjälper till att lasta bagage på parkeringsbussarna. Gratis Bamsetidningar på bussen från långtidsparkeringen. Särskilda erbjudanden i butikerna och barnmenyer på flygplatsens olika restauranger. En snabbfil för familjer i säkerhetskontrollen en så kallad Kids Track. Aktiviteterna uppskattades både av barn och föräldrar, och vid snabbfilen till säkerhetskontrollen sneglade affärsresenärerna avundsjukt på barnfamiljernas korta kö. Vi arbetar kontinuerligt med att öka trivseln på våra flygplatser och de här extrainsatta aktiviteterna tror vi kan göra resandet roligare och lättare för våra yngre resenärer och deras föräldrar. Planen är att göra detta till återkommande aktiviteter under de perioder då många barnfamiljer reser, säger Kjell- Åke Westin, Arlandas flygplatsdirektör. Kids Track till säkerhetskontrollen finns till att börja med kvar till årsskiftet då de specialinsatta barnaktiviteterna ska utvärderas. På Arlanda finns sedan tidigare Elsa Beskows värld, hopphage och piratskepp för outtröttliga små ben, ett smakprov från Djurgårdens Junibacken och flera bra platser för flygplansspaning. Arlanda har också utlåning av sulky för smidig förflyttning efter att vagnen checkats in, samt effektförvaring där ytterkläder kan lämnas vid resor till varma destinationer. Eva Kjeller En stunds lek innan semesterresan. Foto: Lasse Modin 10 NYA ARLANDA

11 Foto: Creative Commons Lyxlyft för shoppingen Efter ett framgångsrikt 2013 med stora nyheter som Victoria s Secret avslutar Arlanda året med ytterligare ett rejält lyxlyft i shoppingutbudet. I mitten av december öppnar ett stort butiksområde i Teminal 5 med varumärken som Samsung och Lexington, ytor för wellnessprodukter, en vinbutik och ett handplockat urval av exklusiva parfymer. Här kan resenärerna hitta inredning och kläder från det New England-inspirerade livsstilsmärket Lexington. Samsung erbjuder smartphones, läsplattor, kameror, datorer och mobiltillbehör och i parfymdelen finns ett kvalificerat utbud av sällsynta nischdofter från exklusiva varumärken som Xerjoff, l Artisan Parfumeur, Penhaligon s, Rallet, Tiziana Terenzi, Bond N 9 och The Different Company. Svenska smaker i nya Deli Under hösten öppnade nya Deli i Terminal 5. Konceptet är en bar och butik i ett, där regionala och närproducerade matvaror av hög kvalitet står i fokus. Här kan man njuta av svenska delikatesser på plats i baren eller köpa med sig presenter. Sortimentet varierar över året och det är höga krav på smakupplevelser och kvalitet. Här serveras och säljs bland annat rökt och gravad lax, sikrom, sill, choklad och Västerbottenost. Watt & Veke kommer tillbaka Watt & Veke säljer jul- och adventsstjärnor i alla dess s former. Precis som förra året har de öppnat en specialmonter i Terminal 5, efter säkerhetskontrollen. Montern finns på plats fram till jul. Happy Socks julbutik Happy Socks har öppnat en tillfällig julbutik i Terminal 5. Här finns strumpor i olika färger och mönster för kvinnor, män och barn. Här visas också företagets senaste samarbete med den kände amerikanske fotografen David LaChapelle. NYA ARLANDA 11

12 Det går utmärkt att bada i Halmsjön, men att äta fisken från sjön regelbundet kan innebära en hälsorisk. Foto: JAP Entreprenad AB Halmsjöns ekologiska system är opåverkat För åtta år sedan visade mätningar att miljögiftet PFOS fanns i vattendrag runt om i Sverige och Halmsjön vid Stockholm Arlanda Airport var en av platserna. Ämnet kunde härledas till ett numera förbjudet brandsläckningsskum. Swedavia slutade använda brandskum med PFOS så fort detta blev känt, de har tagit sitt ansvar, säger Karin Norström, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. De fyra bokstäverna PFOS har förekommit som nyhetsstoff och diskussionsämne i media under senare tid. Flera tidningar har rapporterat om farorna med PFOS och anledningen till att det finns vid bland annat just flygplatser. Det hela började med att Naturvårdsverket kartlade förekomsten av PFOS 2005 och kom fram till att det fanns i ett brandsläckningsskum som använts vid svenska brandövningsplatser sedan 1980-talet. Flera undersökningar initierades och den 27 juni 2011 blev det förbjudet enligt lag att använda brandövningsskum med PFOS. Fiskeförbud infördes Det första vi gjorde när det här uppmärksammades var att stoppa alla övningar med skummet. Till ver karen hävdade att det inte hade funnits PFOS i brandsläckningsskummet sedan 2003 men vi införde ändå ett internt förbud samtidigt som vi drog igång en stor undersökning, säger Elisabeth Celsing, miljöchef på Stockholm Arlanda Airport. Tillsammans med IVL initierade Swedavia ett femårigt forskningsprojekt, Re-Path, för att skaffa mer kunskap om var PFOS finns och vilka risker det medför. Det besvärliga med PFOS är att det är ett stabilt ämne som inte bryts ner av naturen och det kan inte heller eldas upp, säger Elisabeth Celsing. Trots att det är flera år sedan man slutade använda brandskummet finns PFOS kvar i vatten, mark och bottensediment på flera ställen vid Arlanda. En försöksanläggning med kolfilter som renar en del av vattnet finns idag installerad på flygplatsen. Även om vattnet och sedimentet i en sjö skulle bli 12 NYA ARLANDA

13 Foto: Tommy Säfström Elisabeth Celsing, miljöchef Stockholm Arlanda Airport. Foto: Daniel Asplund PFOS-fritt kan fisken i sjön bära på ämnet under många år framöver infördes fiskeförbud i Halmsjön vid Arlanda på grund av de höga PFOS-halterna i fisken. Karin Norström, forskare vid IVL, försäkrar dock att detta inte innebär en direkt hälsofara för människor. Att PFOS finns i Halmsjön innebär inte att det ekologiska systemet i sjön är påverkat, både sjön och dess fisk mår bra. För oss människor går det utmärkt att bada i vattnet eftersom huden inte tar upp ämnet. Det är om man regelbundet äter fisk från Halmsjön som det kan innebära en hälsorisk, säger Karin Norström. Inte bara flygplatser Forskningen har visat att om inget görs kommer det att ta 60 till 70 år innan halterna i Halmsjön har spätts ut tillräckligt mycket för att nå samma nivåer som i opåverkade sjöar. Men under tiden gör Swedavia allt de kan för att samla kunskap och undersöka åtgärdsmetoder. Det finns en saneringsmetod som kan vara intressant att genomföra som ett pilotprojekt, men än så länge har tester bara genomförts i laboratoriemiljö. Metoden går ut på att bryta ned PFOS till sina beståndsdelar med ett starkt oxiderande ämne som fungerar som katalysator i reaktionen. Det är jättebra att Swedavia håller ögonen på det här och är med i diskussionen, men det är ett jättesteg att gå från laboratorienivå och ut i verkligheten, säger Karin Norström, som samtidigt poängterar att det finns många fler än Swedavia som bör ta sitt ansvar. Det här gäller inte bara flygplatser utan alla ställen där det hållits brandövningar: militäranläggningar och i närheten av sjukhus till exempel. Men det är viktigt att betona att ingen har gjort fel genom att använda det här skummet. När Swedavia använde PFOS var det tillåtet och ingen visste att det var farligt, säger Karin Norström. I Europa är PFOS numera förbjudet men det tillverkas fortfarande i andra delar av världen och finns i såväl kläder som oljor. Det finns i atmosfären världen över och kommer till och med ner på oss människor i regnvattnet i små, små koncentrationer. Ett större globalt ansvar krävs med andra ord för att få bukt med problemet i framtiden. Sara Marczak Karin Norström, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: Per Westergård Brandövning utan PFOS. PFOS PFOS (perfluoroktansulfonat) anses vara ett så kallat Persistent Bioackumulerande Toxiskt ämne, det vill säga PBT-ämne. Persistent betyder att det är stabilt och svårnedbrytbart i naturen, bioackumulerande att ämnet anrikas i näringskedjan i ett ekosystem och toxiskt att det är giftigt. Kan finnas i brandskum, elektronik, rengöringsprodukter, impregneringsmedel och textilier. Har uppmätts i höga halter i anslutning till brandövningsplatser världen över. Numera förbjudet i Europa och USA men används fortfarande i verkstadsindustrin i andra delar av världen. Forskningsprojektet Re-Path Re-Path står för Risks and Effects of the dispersion of PFAS on Aquatic, Terrestrial and Human populations in the vicinity of International Airports. Finansieras av Swedavia och Stiftelsen IVL. Forskningsprojektet startades 2009 och pågår till Syften: klarlägga förekomst och spridning av perfluorerade ämnen och undersöka risker för människa och miljö. PFOS på Arlanda detta har hänt 2005 Naturvårdsverket gör en kartläggning av PFOS i hela landet PFOS uppmäts i ytvatten, grundvatten och sediment vid Stockholm Arlanda Airport Fiskeförbud införs i Halmsjön vid Arlanda efter att PFOS uppmätts i fisken i sjön. Swedavia inför ett internt förbud mot att använda brandsläckningsskum med PFOS vid övningar Ny teknik gör det möjligt att spåra även extremt små halter av PFOS, varför provtagning görs av PFOS-halter i alla brandbilar på Arlanda och övriga Swedavia-flygplatser juni 2011 Brandbilarna på Arlanda saneras. Saneringen genomförs med hetvattengenomspolningar av räddningsfordonen. Saneringsvattnet omhändertas som farligt avfall av avfallsentreprenör. Efter saneringen införs ett nytt skum, Moussol 3/6-FF, som är ett fluorfritt brandskum som bryts ned till koldioxid och vatten. Ytterst små halter uppmättes vid saneringen. 27 juni 2011 Lagstiftningen ändras och förbud mot att använda brandsläckningsskum med PFOS-innehåll träder i kraft. NYA ARLANDA 13

14 Av Olle Engkvist Vinnare i förra numret: Robert Wall, Märsta Ola Holmberg, Knivsta Asta Nilsson, Upplands Väsby Hjördis Blomberg, Knivsta Kent Fröjd, ST Aerospace Solutions Vi vill ha ditt svar senast den 19 februari 2014 till: Swedavia Stab Info Stockholm-Arlanda Märk kuvertet Korsord. Fem vinnare får biobiljetter och ett korsordshäfte av korsordsmakaren Olle Engkvist. Namn (Företag) Adress: 14 NYA ARLANDA

15 Luxair åter på Arlanda Luxair Luxembourg Airlines återupptar sin direktlinje från Stockholm Arlanda Airport efter tio års bortavaro. Lagom till våren börjar Luxair flyga fyra gånger i veckan till Luxemburg Airport. - Det känns verkligen kul att få hälsa Luxair välkomna tillbaka. Luxemburg är en mycket populär destination bland svenskar, och hittills har en stor del av resandet dit fått gå via Köpenhamn, så en direktlinje från Arlanda är efterlängtad, säger Kjell-Åke Westin, Arlandas flygplats direktör. Från den 30 mars 2014 trafikerar Luxair linjen Stockholm Arlanda Luxemburg fyra gånger i veckan: måndag, onsdag, fredag och söndag. Resan tar två timmar och 15 minuter och linjen trafikeras med Embraer 145 som tar 49 passagerare. Foto: LuxairGroup Foto: istock Ethiopian firade tio år på Arlanda I tio år har Ethiopian Airlines trafikerat Stockholm Arlanda Airport. I dag kan svenska resenärer dagligen flyga till Addis Abeba med Ethiopian och därigenom nå hela den afrikanska kontinenten. Sedan vi startade vår Stockholmslinje 2003 har vi flugit närmare passagerare till Afrika, berättade Bruck Alemtaye, Ethiopian Airlines Country Manager i Sverige. Ethiopian Airlines satsar nu på att locka fler svenska semesterresenärer ombord, eftersom flygbolaget trafikerar ett flertal attraktiva destinationer som Kilimanjaro, Zanzibar och Seychellerna via Addis Abeba. - Vi är glada över vårt långvariga samarbete med Ethiopian Airlines där deras direktlinjer erbjuder en viktig förbindelse mellan våra länder och samtidigt bidrar till Sveriges tillgänglighet, sade Björn Ragnebrink, Business Development Manager på Swedavia. WOW air till Island I sommar kan resenärer välja mellan två flygbolag på förbindelsen mellan Sverige och Island. I början av juni inleder det isländska bolaget WOW air flygningar mellan Stockholm Arlanda Airport och Reykjavik. Förbindelsen trafikeras tre gånger i veckan med en Airbus A320. Sedan tidigare trafikerar Icelandair förbindelsen mellan Island och Sverige. Foto: Joakim Knutsson Foto: Roger Malmgren Iraqi Airways tillbaka Den 24 oktober startade Iraqi Airways ny trafik till Bagdad och Erbil från Stockholm Arlanda Airport efter några års frånvaro. På onsdagar flyger de till Bagdad och på söndagar till Erbil, båda linjerna med en Airbus A320. NYA ARLANDA 15

16 Foto: Nicholas Pitt, Ving Foto: Apollo Foto: Veiko Kähkönen, Fritidsresor T v: Aruba är den mest bokade destinationen i Karibien hos Ving. Nedan: Jamaica leder bokningstoppen i Karibien hos Fritidsresor. Karibien hett i vinter Kritvita korallstränder, snorkling i kristallklart vatten och romdrinkar i solnedgången med nya charteravgångar från Stockholm Arlanda Airport till resmål som Jamaica och Tobago blir drömmen om slappt strandliv i Karibien enklare att uppfylla. De mest populära charterdestinationerna Arlan da till Jamaica, medan Apollo lanserar på vintern är sedan många år Kana rieöarna och Thailand, men de har Chartererbjudandet har uppgraderats med Tobago. fått konkurrens av resmål i Kari bien. nya, spännande resmål, modernare flygplan och Mexi ko, Aruba och Dominikanska republiken bredare utbud på destinationen med olika aktiviteter och koncept. Samtidigt arbetar Arlan da lockar allt fler svenskar, och i vinter lanseras nya, heta charterdestinationer i Karibien. En på sitt bidrag till en smidigare resa. Målet är nyhet hos Fritidsresor och Ving är charter från att erbjuda olika sätt att checka in och väl på plats ska man kunna droppa bagaget utan att köa. Lounge och förbokning av parkering är andra exempel som gör resan bekvämare, säger Mari Sand rup, Key Account Manager på Swe davia för researrangörerna. En annan nyhet i vinter är att ett flertal charterarrangörer erbjuder pa - ket resor från Arlanda i samarbete med flygbolaget Emirates till flera des ti nationer i Förenade Arab emi ra ten, bland annat Ras Al Khaimah och Dubai. Eva Kjeller Läs mer om alla charteravgångar från Arlanda på där det även finns länkar till charter bolagets webbplatser. T v: Tobago är en av de mest populära destinationerna hos Apollo kring jul och nyår. Vi Fem Vart skulle din drömresa gå? Forrich Kativska, Swedavia Jag ska till Chile och hälsa på släkten så det är väl en form av drömresa. Jag har inte varit där på många år så det är dags. Det blir bara vila, njuta och sommarvärme i en månad. Hanieh Asslesiefi, Iran Air Helst inte till värmen eftersom jag är från Iran. Där svettas man mycket under slöjan så jag åker helst till Irland eller Skottland och upplever det gröna landskapet. Hanna Lindberg, Samsonite Jag vill åka till Aruba och göra Paddle Board Yoga med världens mest kända yogainstruktör Rachel Brathen. Då kör man yoga på en paddle board ute i vattnet. Anders Melin, SAS Jag och sambon planerar att resa till Väst in dien. Vi har inte bestämt vilket resmål ännu men det lutar åt Jamaica. Det som lockar är värmen och att det inte finns så mycket svenskar där. Birgitta Norberg-Bohman, Airport Fashion Mitt drömresmål är Irland, oberoende av vilken årstid det är. Irlands historia är fyllt av motsättningar och det gör landet extra spännande. Foto: Sofia Brattwall 16 NYA ARLANDA

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport FLYGPLATSREKLAM Stockholm Gäller från och med juni 2015 med reservation för tryckfel och prisändringar. Resenärstatistik hela flygplatsen TRANSPORT Tar bussen 18% RESENÄREN 2014 Antal resenärer: 22 048

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Ticket Collection granskar alla charterresor

Ticket Collection granskar alla charterresor Ticket Collection granskar alla charterresor I ett försök att hjälpa kunderna hitta rätt bland alla resor har Ticket startat Ticket Collection - en granskning av samtliga stora charterarrangörers utbud.

Läs mer

BARO ME T ERN. Resiabarometern. Vintern 2014

BARO ME T ERN. Resiabarometern. Vintern 2014 RESIA RESIA BARO ME T ERN BARO ME T ERN Resiabarometern Vintern 2014 Så reser svenskarna i vinter Vinterns resande och övergripande trender sammanfattas i Resiabarometern en återkommande undersökning om

Läs mer

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1 Årskalender 2014 Årskalender 2014 1 Årsmötet 2014 Årsmötet hölls den 5 mars i LFV:s filmsal. Ordföranden Arne Axelsson hälsade 26 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet leddes sedan av

Läs mer

Utresa i april samt oktober

Utresa i april samt oktober Utresa i april samt oktober Svajande palmer, god mat, trevligt resesällskap och en härlig gemenskap, det är "Seniorresan till Phuket". Svea Travel arrangerar sedan flera år denna resa som blivit mycket

Läs mer

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2 Skidtest I Engelberg kommer snön normalt tidigt på hösten. Med snön kommer abstinensstinna friåkarproffs, skidfilmare och säsongare från hela världen. Med sitt läge får Engelberg ofta besök av lågtryck

Läs mer

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsen Att planera en flygplats Marcus Öberg, Pontarius If you have seen one airport, you have seen one airport. 2 Flygplatsen Landside/landsida Den del av en flygplats som inte är flygsida och omfattar

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

Säkerhet på Arlanda Airport. Anders Lennerman, Säkerhetsdirektör Swedavia AB Säkerhetskonferensen 2015

Säkerhet på Arlanda Airport. Anders Lennerman, Säkerhetsdirektör Swedavia AB Säkerhetskonferensen 2015 Säkerhet på Arlanda Airport Anders Lennerman, Säkerhetsdirektör Swedavia AB Säkerhetskonferensen 2015 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 538 MSEK Resultat: 926 MSEK Balansomslutning: 15 265 MSEK Medarbetare:

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Välkommen till Linköping City Airport din flygplats! Den här dagen vill vi tillsammans med samarbetspartners och övriga verksamhetsutövare

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april Intresset för lektioner i svenska och engelska tog oss på sängen. Vi har nu drygt 90 barn och tonåringar som anmält sitt intresse, vilket ställde

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet,

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet, Janne Hylander berättar, i ord och bild, festligt och personligt om sitt mest älskade Flygande flygevenemang. Tack Janne. Kul att få uppleva det genom dina ögon. Dala-Järna 2009. Full rulle och gasen i

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Resiabarometern. och trendspaning för höst och vinter 2011 2012

Resiabarometern. och trendspaning för höst och vinter 2011 2012 Resia presenterar: Resiabarometern och trendspaning för höst och vinter 2011 2012 Vinterns resande sammanfattas i Resiabarometern en återkommande undersökning om svenskarnas resvanor. Den genomförs av

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Karibien i Privatflyg

Karibien i Privatflyg Karibien i Privatflyg Efter succén med Privatflyg i Västra & Östra USA lanserar nu MyPlanet Karibien i Privatflyg - ett helt nytt fantastiskt sätt att uppleva Karibien. Huvuddestinationerna i denna resa

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer

Följa Giro d`italia 2016

Följa Giro d`italia 2016 Följa Giro d`italia 2016 Under några dagar i maj får du en fantastisk möjlighet att följa Giro d`italia på plats, mitt i de vackra Dolomiterna i Sydtyrolen. Du kommer inte bara att få prova banorna och

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius Agenda 2014-10-07 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen Processer och dimensionering

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj

barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj En och en halv vecka i Sverige för oss, fyra veckor utan veckobrev och det har hänt så mycket att vi inte vet riktigt var vi ska börja. Lilla Bee

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar LUNDSKOLAN LUNDBLADET NR 3 / Sommar LUNDBLADET Sommar 1 REGNBÅGEN Förskoleklass A jobbar med teknik. Vi pratar kring luftmotstånd och tyngd och konstruerar sen fallskärmar. Internationella modersmålsdagen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Packa rätt shoppa som vanligt

Packa rätt shoppa som vanligt Packa rätt shoppa som vanligt Nu gäller nya regler inom EU för säkerhetskontroll vid flygning. Bland annat begränsas mängden vätska man får ha med i handbagaget. Shoppingen efter säkerhetskontrollen berörs

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer

barnhemmet i muang mai tidsag 25 mars - söndag 11 maj, 2014

barnhemmet i muang mai tidsag 25 mars - söndag 11 maj, 2014 barnhemmet i muang mai tidsag 25 mars - söndag 11 maj, 2014 Lite drygt sex veckor sedan sist och då pratar vi sex skolfria veckor! I normala fall brukar det vara rätt tråkigt här på barnhemmet under barnens

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

TRAVEL&TASTE. Conventum Arena, Örebro 13 februari 2016. En mässa med resor och världens kök

TRAVEL&TASTE. Conventum Arena, Örebro 13 februari 2016. En mässa med resor och världens kök TRAVEL&TASTE Conventum Arena, Örebro 13 februari 2016 En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Ready for take off? Travel & Taste är mässan där du som utställare serverar dina besökare smaker

Läs mer

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst?

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Nr 1 INNEHÅLL Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA Sid 3. Intervju med Ms Ekholm Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Sid 6-7 Vad tyckte eleverna om teatern Tant Meier? Sid

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket Efter semestern Hej Mikaela! Hej Joanna! Hur har du haft det på din semester? Vi har haft det jättebra! Var var ni nånstans? Vi var i Turkiet. Ja, just det, du berättade ju. Och du var lite orolig för

Läs mer

Kära vänner och läsare av vårt mycket oregelbundna nyhetsbrev

Kära vänner och läsare av vårt mycket oregelbundna nyhetsbrev Kära vänner och läsare av vårt mycket oregelbundna nyhetsbrev Vi vet att det är många som har väntat på att vi ska komma ut med ett nyhetsbrev igen då det ju har hänt mycket spännande och ännu mer är på

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 Vi tänkte egentligen skriva det här brevet i förra veckan men bestämde oss för att vänta då vi till slut vågar berätta om ett helt fantastiskt

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer