Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)"

Transkript

1 Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och hans hustru Louise Öman. Efter studier i Stockholm och Uppsala och prästtjänstgöring i ärkestiftet blev han 1958 domprost i Luleå och utnämndes till biskop i stiftet I sitt arbete som kyrklig ledare betonade Hellsten de kristna lekmännens deltagande i kyrkans arbete och konfirmandundervisningens problem. Som ordförande i Svenska missionssällskapet kyrkan och samerna ledde han arbetet med att organisera Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Hellsten innehade också olika uppdrag inom den europeiska kyrkliga ekumenikens område. Stig Hellsten avled i Umeå Hans arkiv som omfattar ca fem hyllmeter handlingar innehåller en omfattande samling korrespondens med början under Stig Hellstens studieår och tiden som resesekreterare i Sveriges Kristliga Gymnasiströrelse och sedan fortsätter via hans olika prästbefattningar i Uppsala domkyrkoförsamling till Luleå stift, där han blev domprost 1958 och sedan tjänstgjorde som biskop Korrespondensserien avslutas med brev till biskopen under hans emeritusår fram till Bland övrigt innehåll i arkivet kan nämnas tematiskt ordnade manuskript till tal och föredrag , prästmöteshandlingar och handlingar från arbetet som sakkunnig för utredning rörande lagstiftning om artificiell insemination. Arkivet utlämnas för forskning med undantag för korrespondensen där utlämnande i varje enskilt fall avgörs av Forskningsarkivets chef. Stig Hellstens biskopsarkiv som innehåller hans tjänsteärenden som biskop förvaras i Luleå domkapitels arkiv. Umeå Forskningsarkivet Göran Larsson Arkivarie

2 Innehållsförteckning A Personliga handlingar Skolhandlingar B Manuskript och egna verk Artiklar och publikationer Föredrag, tal och predikningar C Korrespondens Studieåren Reseåren Pastorsadjunktåren Kyrkoadjunktsåren Vindhemsåren Domproståren Biskopsåren Emeritusåren Övrig korrespondens D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet Konferenser och föreningsverksamhet Utredningar och skrivelser Kyrklig undervisning E Samlingar Klippsamlingar Fotografier Ljudband 1972 A PERSONLIGA HANDLINGAR Skolhandlingar Student- och Hermodsskrivningar i latin :1 B MANUSKRIPT OCH EGNA VERK Manuskript till artiklar och publikationer

3 Kämpande tro, 1948 Biskop i Svenska kyrkan, 1983, 1989 (även korrespondens kring manuskripten ) Tidlösa bilder om Jesu liknelser, 1989 (även korrespondens och förlagsavtal ) Sveriges kyrka, u å Bibeltexter och andra kortare manuskript, u å 63:2 Manuskript till föredrag, tal och predikningar Tidiga ungdomsföredrag, , u å 63:3 Föredrag om Bibeln, tro och liv, , u å 63:4 Föredrag om kyrkan, tidsläget och freden, , u å 63:5 Föredrag om själavård, konfirmander, prästyrket och församlingsansvar, 63: , u å Föredrag om äktenskapsfrågor och abort, , u å 63:7 Föredrag på tyska och om Tyskland, 1950-tal , u å 63:8 Föredrag om kyrka, stat och politik, , u å 63:9 Militära tillfällighetstal och utkast till tal, tal 63:10 Högtidstal, Tal och andakter Rotary och Frimurarna, Inledningstal stiftsmöten och stiftsting, :11 Tal vid kyrkoinvigningar, , u å 63:12 Tal vid orgelinvigningar och invigningar av församlingsgårdar, , u å Tal vid prästvigningar , u å 63:13 Tal vid missionärsutsändning och diakonvigningar, Tal vid jordfästningar, , u å Predikningar, Skriftermål, Radio- och TVgudstjänster, 63: Predikningar Jultiden, , u å 63:15 Predikningar Påskkretsen, , u å 63:16 Predikningar Trefaldighetstiden, , u å 63:17 C KORRESPONDENS Studieåren ( ) Brevskrivare A-Ö 63:18 Reseåren ( ) Brevskrivare A-Ö 63:19 Brev ang Resesekreteraretjänsten i Sveriges kristliga gymnasierörelse, 63:20 program, hälsningar m.m. Pastorsadjunktåren ( )

4 Korrespondens under Hellstens tid som pastorsadjunkt i Uppsala, fältpräst i Tornedalen och Skåne samt redaktör för "Gymnasisten". Brevskrivare A-Ö 63:21 Kyrkoadjunktsåren ( ) Korrespondens under Hellstens tid som kyrkoadjunkt i Uppsala domkyrkoförsamling, tjänstledighetsmånader för lic-studier, fältprästperioder, uppgifter i Gymnasist- och Studentrörelserna. Brevskrivare A-Ö 63:22 Vindhemsåren ( ) Korrespondens under Hellstens tid som komminister i Uppsala domkyrkoförsamling, sekr och v ordf i Ärkestiftets Ungdomsråd, ordf i Sveriges Kristliga Gymnasiströrelse, medlem i Insemination-skommittén, diverse tyska, finska och tjeckoslovakiska kontakter. Brevskrivare A-F 63:23 Brevskrivare F-O 63:24 Brevskrivare P-Ö 63:25 Diverse brev efter radiomorgonböner om äktenskapet 1952 Uppbrottet från Vindhem :26 Domproståren ( ) Brevskrivare A-H 63:27 Brevskrivare I-Ö 63:28 Diverse brev efter radiogudstjänster 63:29 Gratulationer vid 50-årsdagen 63:30 Biskopsåren ( ) Brev och hälsningar vid utnämningen och biskopsvigningen 63:31 Telegram vid utnämningen och biskopsvigningen 63:32 Brevskrivare A-F 63:33 Brevskrivare G-I 63:34 Brevskrivare J-L 63:35 Brevskrivare M-S 63:36 Brevskrivare T-Ö 63:37 Brev efter radio- och TV-gudstjänster Broderskapsrörelsen, 65-årsdagen 63:38 Hälsningar från Nord-tyskt kyrkokonvent i Östtyska kyrkan Gratulationer vid 60-årsdagen 63:39 Emeritusåren ( ) Brevskrivare A-E 63:40 Brevskrivare F-H 63:41 Brevskrivare I-L 63:42

5 Brevskrivare M-T 63:43 Brevskrivare U-Ö 63:44 Gratulationer vid 70- och 75-årsdagen 63:45 Övrig korrespondens Korrespondens med Birgitta Fogelklou, :46 D HANDLINGAR RÖRANDE ARKIVBILDARENS VERKSAMHET Konferenser och föreningsverksamhet Konferenshandlingar Gymnasieungdomens kristna fostran, :47 Handlingar från ordförandetiden i Teologgruppernas samarbetsutskott, Handlingar från sexualetisk konferens i Sigtuna, 1943 Konferenshandlingar och rapporter från internationella kyrkokonferenser, Diverse mötesprogram, tal 63:48 Diverse mötesprogram, tal 63:49 Sveriges kristliga studentrörelse (tryck), :50 Prästmöteshandlingar, 1953, :51 Prästmöteshandlingar, :52 Utredningar och skrivelser Skrivelser ang teologistuderandes framtidsutsikter, :53 Skrivelser ang handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor, 1944 Befolkningsstatistisk undersökning för småkyrka i Motala verkstad, 1957 Kommittén för lagstiftning om insemination, :54 Biskopens rundbrev till Luleå stifts präster, :55 Kyrklig undervisning Konfirmationsminnen, , u å 63:56 Konfirmationsskrivningar, u.å Konfirmationsskrivningar, u å 63:57 Konfirmationsskrivningar, :58 Bibelstudier, texter, studieplaner m.m, talPrästexamen, :59 E SAMLINGAR Klippsamlingar, fotografier och ljudband Klippsamling, :60 Klippsamling, :61 Klippsamling, :62 Klipp och tryck angående kvinnoprästfrågan, :63

6 Klippsamling och diverse småtryck, 1990-tal 63:64 Fotografier, klipp, ang biskopsutnämningen, :65 Fotografier, klipp och program ang biskopsvigningen, 1966 Ärkebiskoparnas resa på Nordkalotten, fotografier, tal och rapporter, 1969 Fotografier från kyrkoinvigning i Kalix och från Kalix kyrkospelsgrupps resa till England, 1974 Ljudband med morgonandakter (6 st), :66 Ljudband Bonden och bygdepredikanten Gerhard Gerhardsson, föredrag av Filip Gerhardsson, 1992

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 DET EKUMENISKA KVINNOÅRTIONDET "KYRKOR I SOLIDARITET MED KVINNOR" (1988-1998) Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 Rapporten föreligger här i förkortat skick. Den fullständiga texten på engelska

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2010:3 Ett skyddat rum tystnadsplikt i svenska kyrkan

svenska kyrkans utredningar 2010:3 Ett skyddat rum tystnadsplikt i svenska kyrkan svenska kyrkans utredningar 2010:3 Ett skyddat rum tystnadsplikt i svenska kyrkan Svenska kyrkans utredningar 2010:3 Produktion och tryck: Ekotryck Redners Omslagsfoto: Magnus Aronson/ikon Artikelnummer:

Läs mer

Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och dess historia

Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och dess historia Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och dess historia Evangeliska Brödraförsamlingen grundades i den tyska byn Herrnhut år 1727 men dess rötter sträcker sig betydligt längre bak i tiden. Prästen

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN 1 2008 Svenska Kyrkans Lekmannaförbund Som den unga björk i skogen växer frisk i sommarregn, låt mig växa, ren och trogen, i ditt hulda fadershägn. Och när stormar skaka mig, låt mig fäste

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Bob Engelbertsson Arkivpedagogik erfarenheter från Forskningsarkivet

Läs mer

Skando-amerikanska arkiv och hur de samlades in

Skando-amerikanska arkiv och hur de samlades in Ulf Jönson och består detta förbund hufvudsakligast af svenskar. Skando-amerikanska arkiv och hur de samlades in Efter att 1936 ha skrivit en studie om arbetsliv och arbetsstrider i USA for den svenske

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 livets ord Styrelsen för Stiftelsen Livets Ord Org nr 817602-1106 Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem använda dem och sänd dem ut i

Läs mer

Solna församlingsblad

Solna församlingsblad Solna församlingsblad nr 4 2014 Förlåta men inte glömma Hanna Holmlund har besökt kvinnoprojekt i Bosnien och Hercegovina Hur svensk är Svenska kyrkan? Ny pilgrimsled i Solna www./solna Gör inte skillnad

Läs mer

Uppsats Historia II. Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910. Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson

Uppsats Historia II. Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910. Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson Uppsats Historia II Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910 Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson Handledare: Lars Båtefalk Ämne: Historia II Termin: HT 2012 Poäng:

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Karriär & utveckling. Sida 1/2

Karriär & utveckling. Sida 1/2 Sida 1/2 Ditt kan se ut på olika sätt. Detta är våra rekommendationer. Det handlar helt enkelt om hur du vill förpacka din kompetens! Nedan följer fyra olika exempel på hur kan se ut. Det är tre kronologiska

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

LÄSER OCH FÖRSTÅR. Artiklar i folkundervisningens historia. III

LÄSER OCH FÖRSTÅR. Artiklar i folkundervisningens historia. III SCRIPTUM NR 10 Red. Egil Johansson Rapportserie utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet ISSN 0284-3161 ISRN UM-FARK-SC--10 SE LÄSER OCH FÖRSTÅR Artiklar i folkundervisningens historia. III Egil

Läs mer

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk www.ajtte.com Denna publikation ingår i Forskningsarkivets

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer