med Arbetsgivare för anhöriga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med Arbetsgivare för anhöriga"

Transkript

1 med Arbetsgivare för anhöriga Minnesanteckningar från Arbetsgivare för anhörigas workshop för att utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Sigtunastiftelsen konferens och hotell, Sigtuna den 6 mars 2014 och Stadshotellet, Varbert den 14 mars 2014 Dokumenterat av: Karin Holmåker

2 Sigtuna Marie Bengtsson Anhörigkonsulent Anhörigstöd, Gävle kommun Vivi Anne Ekholm Anhörigkonsulent Bromma stadsdelsförvalning Ing-Britt Blomberg Enhetschef Uppsala Kommun Cecilia Brusewitz Projektledare Riksförbundet Attention Lena Savolainen Enhetschef HR-avdelningen, Gävle kommun Kerstin Weivert Verksamhetschef Omvårdnad Gävle, Gävle kommun Yeshi Wondmeneh Svenska Kommunalarbetarförbundet Lennart Magnusson Verksamhetschef Nka Alf Andersson Ordförande Anhörigas Riksförbund Varberg Maria Blad Socionom/Projektledare Göteborgs kommun, Bräcke Diakoni Ida Henning Anhörigrådgivare Socialförvaltningen, Svenljunga kommun Emma Aronsson Informatör Anhörigas Riksförbund Katarina Harström Projektmedarbetare Bräcke Diakoni Turid Ravlo Svensson Varberg Kommun Camilla Nilsson Personlig assistent+ Informatör Frösunda Ethel Andersson Koordinator Viveca Sylwan Projektmedarbetare Karin Holmåker Projektkoordinator Arbetsgivare för anhöriga Moderatorer/animatörer: Lawrence Flynn Anna Flynn

3 Tema: Hur kan jag/vi skapa och utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Syfte med dagen Ha en ärlig och meningsfull dialog om vad det kan innebära att ha ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv Utforska hur vi kan väcka ett större intresse och engagemang från fler arbetsgivare, näringslivsorganisationer och politiker kring den här viktiga frågan Att identifiera vad som behövs för att stödja arbetsgivare som vill satsa på att skapa en anhörigvänlig arbetsplats Skapa ett aktivt, självgående och hållbart nätverk som länkar samman olika aktörer som har ett intresse av att driva den här frågan Riktlinjer Vi inledde caféet med att klargöra riktlinjerna för vårt deltagande. 1. Dialog - Ansvarsfullt talande och generöst lyssnande - Är något annat än debatt eller diskussion där ingen vinner 2. Respekt för andras idéer eller perspektiv ( både och hellre än antingen eller ), omsorg för att alla kommer till tals (ha en röst) 3. Bygga en gemensam grund söka nya kontakter och allianser 4. Var öppen för mer optimism och inspiration låt dig inspireras av dig själv och andras idéer och möjligheter 5. In action - var öppen för att gå här ifrån klar för handling 6. HA KUL!!! 3

4 4 Nuläget 1. Vad är det som fungerar bra nu? Vad gör du/ni (har gjort), som du/ ni är stolta över; eller goda exempel som ni har hört/sett kring temat? Sigtuna Kommunalt anhörigstöd o Utbildning o Information o Anhöriggrupper o Vägledning Vilja finns från olika aktörer Det finns chefer som har en anhörigvänlig attityd, men just nu är det personstyrt hur stödet ser ut. Nätverket Arbetsgivare för anhöriga Möjlighet till anställning som anhörigvårdare Nka och AHR tillsammans Politiskt beslut har tagits i Gävle kommun Det finns ett utvecklat anhörigstöd i kommunerna Varberg Det finns viss lagstiftning kring anhöriga, den har utökats till att inte bara gälla anhöriga till äldre utan även anhöriga till personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Anhörigfrågan har fått en helt annan prioritet, den har lyfts upp mer under senare år Nka arbetar för anhöriga När du och din närstående båda är bosatta i Sverige så finns det som anhörig en möjlighet att sjukskriva sig Ökad öppenhet kring anhörigfrågan Ökad flexibilitet i arbetslivet Ökad öppenhet på arbetsplatsen Projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga sprider sig Medierna börjar att uppmärksamma anhöriga mer och mer

5 Nuläget 2. Vad är de största utmaningarna/hindren/problemen/farhågorna? Sigtuna Okunskap o Vad innebär nätverket Arbetsgivare för anhöriga? Konflikt med jämnställdheten Ej prioriterad fråga Ser anhörigfrågan som ett problem Kortsiktighet i Budget Farhågor att lägga ansvar på anhöriga och minska det offentliga åtagandet Arbetsgivare tror att samhällsansvaret hamnar på dem Formulera, definiera, implementera och kommunicera anhörigfrågan i organisationerna Chefernas prioritering vid tjänstledighet Anhörigstödet räcker inte till Resurser till vård och omsorg Kvinnofälla Demografiska hinder Varberg Att få med företagarna och Svenskt näringsliv i diskussionerna och i nätverket Arbetsgivare för anhöriga Att man som yrkesverksam anhörig kan känna sig förhörd när chefen tar upp frågan En kvinnofälla Att nå ut! Att komma över den ekonomiska barriären Sociala försäkringssystemet är krångligt och inte alltid lättillgängligt för målgruppen Svagt intresse för fråga från politiker Långsiktiga planer 5

6 Nuläget 3. Vad saknas eller behövs för att (kring temat)? Sigtuna Kunskap Vilja Tid Mod Formella rättigheter Politisk påverkan Inventering vad har vi i behov av på vår arbetsplats? Hur stort är behovet? Information Resurser Varberg Behövs redskap till chefer för att samtala med anhöriga på arbetet Statiskiska undersökningar om förtjänster med att satsa på yrkesverksamma anhöriga Kunskap kring skyldigheter och rättigheter både som arbetsgivare och arbetstagare Att personer på olika nivåer är informerade och delaktiga, exempelvis politiker, opinionsbildare och beslutsfattare Vård av närstående (AHR:s fråga) Att lagar som till exempel LSS följs av alla Kunskap Långsiktiga planer Anhörigpolicy 6

7 Nuläget 4. Vilka förhoppningar har du/vilka möjligheter ser du reda nu (kring temat)? Sigtuna En förändrad samhällssyn på anhöriga Attraktiv arbetsgivare Synliggör problematiken Erbjud stöd Ökad kunskap Nya arbetsformer för möten och andra aktiviteter där det är viktig för personalen att medverka. Att ta till sig de kunskaper som redan finns Det finns en stor utvecklingspotential inom anhörigfrågan Lägga till yrkesverksamma anhöriga i befintliga styrdokument Varenda människa är berörd Arbetsgivare är med och formar nätverket Arbetsgivare för anhöriga Varberg Kanaler finns för att driva frågan till exempel på Anhörigriksdagen, hos Nka och på diverse webbplatser Att diskussionen är påbörjad (även om vägen fram är lång) Frågan berör alla Ämnet är nytt och aktuellt Kunna utveckla ett mer humanistiskt och holistiskt samhälle Anhörigfrågan är en stark politisk fråga Kunskapen finns Engagemang Vilja Förståelse 7

8 Sammanfattning av nuläget Dialogen om nuläget avslutades med en sammanfattning kring samtliga punkter, vad som utmärker nuläget utifrån temat. Man kan konstatera att resultatet är något spretigt och att vi befinner oss i en slags paradox med en del farhågor men med desto fler möjligheter: Varberg Utveckling av ett humanistiskt samhälle Det finns stor potential att frågan ska leda till förändring i samhället Kunniga människor Många är beroende av anhöriga HETT!! Aktuellt Kunskapstörst Stor och komplex fråga Lösa alla våra problem gemensamma problemlösningar Framtidstro står i jämförelse med stora utmaningar Möjligheterna är stora, hindren ligger inom oss själva Utmaning att färre ska ta hand om fler och en åldrande befolkning nu och framöver 8 Sigtuna Vi är på obruten mark Det finns stor utvecklingspotential Det börjar bli ett mer anhörigvänligt klimat i samhället Anhörigfrågan är komplex och komplicerad Vi är mitt i ett paradigmskifte i vårt tänkande kring anhöriga Vi som arbetar med frågan är pionjärer Finns inte klarhet över värdet i anhörigfrågan eller förståelse för behovet Behövs flera som jobbar med frågan för att påverkan ska komma från olika håll

9 Framtiden Efter nuläget gick vi in i framtiden och vad vi vill med temat i framtiden. Nu är det dags att lyfta blicken och våga drömma Deltagarna fick först individuellt reflektera över frågan Vad vill jag verkligen med att skapa och utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Därefter följde en dialog inom grupperna om vilka nya möjligheter/ kreativa lösningar som vi kan se/ana, föreställa oss i framtiden kring temat. Vad vill du/ni verkligen? Vad är din/er största förhoppning? Vad är omöjligt att göra/genomföra idag, men om det var möjligt skulle vara avgörande för en bättre framtid (kring temat)? Varje grupp presenterade sina framtidsdrömmar, visioner, nya möjligheter eller idéer, strategier och aktiviteter för att manifestera dagens tema. Därefter fick deltagarna två röda prickar var att rösta på det/de förslag som tilltalade var och en allra mest. 9

10 Framtiden Sigtuna 1. En omtalad film om en anhörigs vardag (7 röster) 2. En rasande samhällsdebatt utifrån filmen (inga röster) 3. Gränslöst tänkande! (4 röster) Gränser suddas ut nationellt mellan län, kommuner och landsting Nordiskt samarbete kring temat Europeiskt samarbete kring temat 4. Högskoleutbildning i ämnet Anhörigroll (3 röster) 5. Här tappas ingen bort! Nya idéer och tankar skapar alternativa lösningar efter dina behov (1 röst) 6. En klar viljeyttring Vi är en anhörigvänlig kommun! (inga röster) Varberg 1. Vård av närstående möjlighet till egen tid för den anhörige och möjlighet att vara hemma med den närstående (3 röster, 6 röster sammantaget med punkt 2) 2. Arbete + liv = Arbetsliv Vård av närstående (3 röster, 6 röster sammantaget med punkt 1) 3. Livet händer! Tillåtande arbetsplatser med hjälp av exempelvis timbank där den anställde har tillgång till ett visst antal timmar per år som den får använda till anhörigvård (6 röster) 4. Certifierad arbetsplats (3 röster) 5. Delaktighet i att förändra attityder våga använda professionerna (1 röst) 10

11 Engagerad handling Vi utforskade tillsammans vad som behövs för att sluta gapet mellan nuläget och en önskad framtid, vilken spänning som finns mellan nuläge och önskad framtid. Vilka mänskliga kvalitéer behövs i gapet mellan nuläget och framtiden, hur ska vi nå våra visioner? Glädje Strategi Kreativitet Kunskap Tro Hopp Uthållighet Drivkraft Vilja Tålamod Förmåga att entusiasmera Lyhördhet Ödmjukhet 11

12 Engagerad handling Utifrån dagens samtal och det egna engagemanget uppmuntrades deltagarna att individuellt eller i naturliga arbetskonstellationer synliggöra vilka handlingar du/ni ska göra utifrån följande frågeställningar: Vad kommer du/ni att göra? Med vem/vilka? När (ombedelbart, kort- eller långsiktigt)? Var och en fick en stund att på färgade papper skriva ner sitt/sina ställningstagande, skriva under dem med namn och sätta upp dem på Handlingstorget. 12

13 Engagerad handling - Sigtuna Ing-Britt ska fortsätta sin utbildning med medarbetare och kollegor angående anhörigas situation, nu och framöver Karin ska göra 10 kortfilmer tillsammans med (H)järnkoll och yrkesverksamma anhöriga samt medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Vår/sommar 2014 (inspelning maj) Yeshi ska blogga på Kommunals webbplats om betydelsen av arbetsgivares stöd till anhörig. Ett blogginlägg inom de närmaste två veckorna. Ni kan nu läsa hennes blogginlägg här: blogg.kommunal.se/utredare/2014/03/13/vem-ar-inte-en-potentiell-anhorigvardareanhorigomsorgsgivare/ Innan vårterminens slut ska Gävle kommun etablera kontakt med Högskolan i Gävle för att starta en högskoleutbildning Anhörig i samhället på 7,5 hp Karin ska skapa ett forum för arbetsgivare i nätverket Arbetsgivare för anhöriga där innehållet bestäms av våra engagerade medlemmar. Vecka Gävle kommun ska utarbeta en disposition på information/utbildning som kan användas för Gävle kommuns medarbetare för att skapa förståelse för anhörigas situation och presentera för Lena Savolainen. Det ska vara klart hösten Yeshi kommer att avrapportera skriftligt från Future Café till Svenska Kommunalarbetarförbundets ledning inom snar framtid Vivi-Ann på Bromma stadsdelsförvaltning ska ha ett samtal med sin chef angående en anhörigstrateg som ska utbilda alla personal i anhörigfrågor (vilket stöd de behöver exempelvis). Även personalavdelningen ska fundera på vad en anhörigvänlig arbetsplats är. Detta ska ske någon gång under Under vårterminen 2014 ska Gävle kommun med Lena i spetsen underlag till riktlinjer tas fram och därefter ska politikerna fatta beslut. Sedan ska nyttan med/vad kommunen vinner med nya riktlinjer kring anhörigfrågan dokumenteras. Projektet Arbetsgivare för anhöriga ska starta diskussionen om yrkesverksamma anhöriga genom att Utmana en arbetsgivare, det kan vara stora eller små utmaningar som chefer eller medarbetare ska ge sina arbetsgivare och som kan komma att publiceras på Arbetsgivare för anhörigas Sociala medier. Det görs tillsammans med medlemmar i nätverket, anhörigstöd, anhörigföreningar och övriga intresseorganisationer under sen höst

14 14 Engagerad handling - Varberg Turid ska kontakta personalkontoret/chefen på kommunen och lyfta frågan inom en snar framtid Maria ska intervjua föräldrar/anhöriga för att få mer kunskap om deras livssituation inom Bräcke diakonis projekts ramar under våren Ethel ska pröva att förankra en projektplan som hon har arbetat på och eventuellt kontakta AHR, Nka och Social resursförvaltning under processens gång. Hon kommer även att söka partners till genomförandet. Detta är tänkt att ske under våren 2014 Ethel ska också hitta rätt instans för ansökan för hennes projekt i två steg; förprojektering under våren 2014 och genomförande av ansökan under september 2014 Karin ska bilda en referensgrupp med näringslivet och medlemmar ur nätverket för att få direkt feedback och tips på förbättringar för Arbetsgivare för anhöriga. Detta ska göras tillsammans med representanter från arbetslivet och medlemmar ur nätverket. Det kommer att initieras under marsapril 2014 för att sedan starta i maj-juni 2014 Ida ska informera funktionshinderrådet i Svenljunga kommun kring Arbetsgivare för anhöriga och vilken insats som de kan göra för att få med fler arbetsgivare i nätverket. Detta tas upp på nästa möte under Turid ska lyfta frågan, projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga i de bolagsstyrelser hon sitter i. Katarina ska ta med dagens perspektiv in i projektet på Bräcke Diakoni: Delaktighet och stöd tillsammans med hennes kollegor, nu och framöver. Emma ska prata om Arbetsgivare för anhöriga och om anhörigfrågan med vänner och bekanta samt i övriga sammanhang, nu och framöver. Viveca ska söka upp enhetschefer, områdeschefer och privata vårdgivare för att boka tid för ett informationsmöte under hösten 2014.

15 Engagerad handling - Varberg Katarina ska lyfta frågan på olika sätt mer konkret, exempelvis: Skriva en artikel, möte med föräldrar/samtalsgrupper, referensgrupp, konferenser och under Almedalsveckan. Turid ska bjuda in sig själv till ett av LO:s frukostmöten inom en snar framtid Ida ska arbeta med frågan i sitt fackförbund och få dem att engagera sig i diskussionen inom en snar framtid. Karin ska ta kontakt med samtliga deltagare i Futur Café (både Sigtuna och Varberg) för att diskutera hur jag och projektet kan stötta i fortsatt arbete. Detta görs tillsammans med deltagare i Future Café så snart som möjligt. Emma ska intervjua bland annat politiker under Anhörigriksdagen 2014 (20-21 maj) och kan då formulera sina frågor på rätt sätt. Maria ska formulera en tydlig idé om vad man ska fokusera på i en debattartikel om anhörigas/föräldrars situation tillsammans med hennes arbetskollega Katarina, Emma Aronsson (informatör på AHR) och Karin Holmåker (projektkoordinator för Arbetsgivare för anhöriga) Viveca ska utbilda personal och föreläsa på exempelvis anhörigträffar som en studiecirkel och då informera om alla samverkanspartners under hösten 2014 Ida ska tala med sin personalchef på Svenljunga kommun snarast för att det ska leda till ett samarbete/medlemskap i Arbets-givare för anhöriga Karin ska engagera medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga att med stöd från projektet vara värd för lokala och/eller regionala workshopsför att under en halvdag inspirera nya potentiella medlemmar och lyfta anhörigfrågan i näringslivet. Detta görs i samverkan med medlemmar i nätverket och är tänkt att initieras i maj-juni för start i höst 2014 I 3:e numret av Vi anhöriga (oktober 2014) är temat Anhörigvänligare arbetsplats. Där kan Emma påverka innehållet och uppmärksamma ämnet. Tidningen används ofta i marknadsföringssyfte. 15

16 Nästa steg Future Café resulterade i två mycket inspirerande dagar som speglades av stort engagemang och positiv energi! Det känns om än mer kraftfullt när vi samlar ihop dokumentationen från de två dagarna med olika infallsvinklar. En engagerad handling har redan satts i verket av Kommunals representant Yeshi genom ett blogginlägg på Kommunals webbplats. Det finns mycket hopp om att samtliga engagerade handlingar kommer att skrida till verket under Vi står inför ett paradigmskifte gällande anhörigfrågan och då 2014 är valår, så det är nu vi ska få diskussionen på en nationell nivå och ta debatten till TV-sofforna. Arbetsgivare för anhöriga önskar även att få tillfälle att träffa samtliga deltagare på en återträff i oktober-november 2014, där var och en bidrar med sin kostnad för resa och mat. Under tiden så finns en övertygelse om att vi kommer att nätverka med varandra genom forumet och genom gemensamma projekt och processer. Historien om fyra människor Det här är historien om fyra människor vid namn: Alla, Någon, Vem som helst och Ingen. Ett viktigt jobb måste utföras och Alla var övertygad om att Någon skulle göra det. Vem som helst kunde ha gjort det, men Ingen gjorde det, för det var Allas jobb. Alla tyckte att Vem som helst kunde göra det, men Ingen insåg att Alla inte skulle göra det. Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad Vem som helst kunde ha gjort. Ett första steg till att fortsätta hålla uppe engagemanget och energin från de två dagarna är att delta i diskussionerna och dialogen på Forum för Future Café: och klicka på pratbubblan Arrangörer: Arbetsgivare för anhöriga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer