med Arbetsgivare för anhöriga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med Arbetsgivare för anhöriga"

Transkript

1 med Arbetsgivare för anhöriga Minnesanteckningar från Arbetsgivare för anhörigas workshop för att utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Sigtunastiftelsen konferens och hotell, Sigtuna den 6 mars 2014 och Stadshotellet, Varbert den 14 mars 2014 Dokumenterat av: Karin Holmåker

2 Sigtuna Marie Bengtsson Anhörigkonsulent Anhörigstöd, Gävle kommun Vivi Anne Ekholm Anhörigkonsulent Bromma stadsdelsförvalning Ing-Britt Blomberg Enhetschef Uppsala Kommun Cecilia Brusewitz Projektledare Riksförbundet Attention Lena Savolainen Enhetschef HR-avdelningen, Gävle kommun Kerstin Weivert Verksamhetschef Omvårdnad Gävle, Gävle kommun Yeshi Wondmeneh Svenska Kommunalarbetarförbundet Lennart Magnusson Verksamhetschef Nka Alf Andersson Ordförande Anhörigas Riksförbund Varberg Maria Blad Socionom/Projektledare Göteborgs kommun, Bräcke Diakoni Ida Henning Anhörigrådgivare Socialförvaltningen, Svenljunga kommun Emma Aronsson Informatör Anhörigas Riksförbund Katarina Harström Projektmedarbetare Bräcke Diakoni Turid Ravlo Svensson Varberg Kommun Camilla Nilsson Personlig assistent+ Informatör Frösunda Ethel Andersson Koordinator Viveca Sylwan Projektmedarbetare Karin Holmåker Projektkoordinator Arbetsgivare för anhöriga Moderatorer/animatörer: Lawrence Flynn Anna Flynn

3 Tema: Hur kan jag/vi skapa och utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Syfte med dagen Ha en ärlig och meningsfull dialog om vad det kan innebära att ha ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv Utforska hur vi kan väcka ett större intresse och engagemang från fler arbetsgivare, näringslivsorganisationer och politiker kring den här viktiga frågan Att identifiera vad som behövs för att stödja arbetsgivare som vill satsa på att skapa en anhörigvänlig arbetsplats Skapa ett aktivt, självgående och hållbart nätverk som länkar samman olika aktörer som har ett intresse av att driva den här frågan Riktlinjer Vi inledde caféet med att klargöra riktlinjerna för vårt deltagande. 1. Dialog - Ansvarsfullt talande och generöst lyssnande - Är något annat än debatt eller diskussion där ingen vinner 2. Respekt för andras idéer eller perspektiv ( både och hellre än antingen eller ), omsorg för att alla kommer till tals (ha en röst) 3. Bygga en gemensam grund söka nya kontakter och allianser 4. Var öppen för mer optimism och inspiration låt dig inspireras av dig själv och andras idéer och möjligheter 5. In action - var öppen för att gå här ifrån klar för handling 6. HA KUL!!! 3

4 4 Nuläget 1. Vad är det som fungerar bra nu? Vad gör du/ni (har gjort), som du/ ni är stolta över; eller goda exempel som ni har hört/sett kring temat? Sigtuna Kommunalt anhörigstöd o Utbildning o Information o Anhöriggrupper o Vägledning Vilja finns från olika aktörer Det finns chefer som har en anhörigvänlig attityd, men just nu är det personstyrt hur stödet ser ut. Nätverket Arbetsgivare för anhöriga Möjlighet till anställning som anhörigvårdare Nka och AHR tillsammans Politiskt beslut har tagits i Gävle kommun Det finns ett utvecklat anhörigstöd i kommunerna Varberg Det finns viss lagstiftning kring anhöriga, den har utökats till att inte bara gälla anhöriga till äldre utan även anhöriga till personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Anhörigfrågan har fått en helt annan prioritet, den har lyfts upp mer under senare år Nka arbetar för anhöriga När du och din närstående båda är bosatta i Sverige så finns det som anhörig en möjlighet att sjukskriva sig Ökad öppenhet kring anhörigfrågan Ökad flexibilitet i arbetslivet Ökad öppenhet på arbetsplatsen Projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga sprider sig Medierna börjar att uppmärksamma anhöriga mer och mer

5 Nuläget 2. Vad är de största utmaningarna/hindren/problemen/farhågorna? Sigtuna Okunskap o Vad innebär nätverket Arbetsgivare för anhöriga? Konflikt med jämnställdheten Ej prioriterad fråga Ser anhörigfrågan som ett problem Kortsiktighet i Budget Farhågor att lägga ansvar på anhöriga och minska det offentliga åtagandet Arbetsgivare tror att samhällsansvaret hamnar på dem Formulera, definiera, implementera och kommunicera anhörigfrågan i organisationerna Chefernas prioritering vid tjänstledighet Anhörigstödet räcker inte till Resurser till vård och omsorg Kvinnofälla Demografiska hinder Varberg Att få med företagarna och Svenskt näringsliv i diskussionerna och i nätverket Arbetsgivare för anhöriga Att man som yrkesverksam anhörig kan känna sig förhörd när chefen tar upp frågan En kvinnofälla Att nå ut! Att komma över den ekonomiska barriären Sociala försäkringssystemet är krångligt och inte alltid lättillgängligt för målgruppen Svagt intresse för fråga från politiker Långsiktiga planer 5

6 Nuläget 3. Vad saknas eller behövs för att (kring temat)? Sigtuna Kunskap Vilja Tid Mod Formella rättigheter Politisk påverkan Inventering vad har vi i behov av på vår arbetsplats? Hur stort är behovet? Information Resurser Varberg Behövs redskap till chefer för att samtala med anhöriga på arbetet Statiskiska undersökningar om förtjänster med att satsa på yrkesverksamma anhöriga Kunskap kring skyldigheter och rättigheter både som arbetsgivare och arbetstagare Att personer på olika nivåer är informerade och delaktiga, exempelvis politiker, opinionsbildare och beslutsfattare Vård av närstående (AHR:s fråga) Att lagar som till exempel LSS följs av alla Kunskap Långsiktiga planer Anhörigpolicy 6

7 Nuläget 4. Vilka förhoppningar har du/vilka möjligheter ser du reda nu (kring temat)? Sigtuna En förändrad samhällssyn på anhöriga Attraktiv arbetsgivare Synliggör problematiken Erbjud stöd Ökad kunskap Nya arbetsformer för möten och andra aktiviteter där det är viktig för personalen att medverka. Att ta till sig de kunskaper som redan finns Det finns en stor utvecklingspotential inom anhörigfrågan Lägga till yrkesverksamma anhöriga i befintliga styrdokument Varenda människa är berörd Arbetsgivare är med och formar nätverket Arbetsgivare för anhöriga Varberg Kanaler finns för att driva frågan till exempel på Anhörigriksdagen, hos Nka och på diverse webbplatser Att diskussionen är påbörjad (även om vägen fram är lång) Frågan berör alla Ämnet är nytt och aktuellt Kunna utveckla ett mer humanistiskt och holistiskt samhälle Anhörigfrågan är en stark politisk fråga Kunskapen finns Engagemang Vilja Förståelse 7

8 Sammanfattning av nuläget Dialogen om nuläget avslutades med en sammanfattning kring samtliga punkter, vad som utmärker nuläget utifrån temat. Man kan konstatera att resultatet är något spretigt och att vi befinner oss i en slags paradox med en del farhågor men med desto fler möjligheter: Varberg Utveckling av ett humanistiskt samhälle Det finns stor potential att frågan ska leda till förändring i samhället Kunniga människor Många är beroende av anhöriga HETT!! Aktuellt Kunskapstörst Stor och komplex fråga Lösa alla våra problem gemensamma problemlösningar Framtidstro står i jämförelse med stora utmaningar Möjligheterna är stora, hindren ligger inom oss själva Utmaning att färre ska ta hand om fler och en åldrande befolkning nu och framöver 8 Sigtuna Vi är på obruten mark Det finns stor utvecklingspotential Det börjar bli ett mer anhörigvänligt klimat i samhället Anhörigfrågan är komplex och komplicerad Vi är mitt i ett paradigmskifte i vårt tänkande kring anhöriga Vi som arbetar med frågan är pionjärer Finns inte klarhet över värdet i anhörigfrågan eller förståelse för behovet Behövs flera som jobbar med frågan för att påverkan ska komma från olika håll

9 Framtiden Efter nuläget gick vi in i framtiden och vad vi vill med temat i framtiden. Nu är det dags att lyfta blicken och våga drömma Deltagarna fick först individuellt reflektera över frågan Vad vill jag verkligen med att skapa och utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Därefter följde en dialog inom grupperna om vilka nya möjligheter/ kreativa lösningar som vi kan se/ana, föreställa oss i framtiden kring temat. Vad vill du/ni verkligen? Vad är din/er största förhoppning? Vad är omöjligt att göra/genomföra idag, men om det var möjligt skulle vara avgörande för en bättre framtid (kring temat)? Varje grupp presenterade sina framtidsdrömmar, visioner, nya möjligheter eller idéer, strategier och aktiviteter för att manifestera dagens tema. Därefter fick deltagarna två röda prickar var att rösta på det/de förslag som tilltalade var och en allra mest. 9

10 Framtiden Sigtuna 1. En omtalad film om en anhörigs vardag (7 röster) 2. En rasande samhällsdebatt utifrån filmen (inga röster) 3. Gränslöst tänkande! (4 röster) Gränser suddas ut nationellt mellan län, kommuner och landsting Nordiskt samarbete kring temat Europeiskt samarbete kring temat 4. Högskoleutbildning i ämnet Anhörigroll (3 röster) 5. Här tappas ingen bort! Nya idéer och tankar skapar alternativa lösningar efter dina behov (1 röst) 6. En klar viljeyttring Vi är en anhörigvänlig kommun! (inga röster) Varberg 1. Vård av närstående möjlighet till egen tid för den anhörige och möjlighet att vara hemma med den närstående (3 röster, 6 röster sammantaget med punkt 2) 2. Arbete + liv = Arbetsliv Vård av närstående (3 röster, 6 röster sammantaget med punkt 1) 3. Livet händer! Tillåtande arbetsplatser med hjälp av exempelvis timbank där den anställde har tillgång till ett visst antal timmar per år som den får använda till anhörigvård (6 röster) 4. Certifierad arbetsplats (3 röster) 5. Delaktighet i att förändra attityder våga använda professionerna (1 röst) 10

11 Engagerad handling Vi utforskade tillsammans vad som behövs för att sluta gapet mellan nuläget och en önskad framtid, vilken spänning som finns mellan nuläge och önskad framtid. Vilka mänskliga kvalitéer behövs i gapet mellan nuläget och framtiden, hur ska vi nå våra visioner? Glädje Strategi Kreativitet Kunskap Tro Hopp Uthållighet Drivkraft Vilja Tålamod Förmåga att entusiasmera Lyhördhet Ödmjukhet 11

12 Engagerad handling Utifrån dagens samtal och det egna engagemanget uppmuntrades deltagarna att individuellt eller i naturliga arbetskonstellationer synliggöra vilka handlingar du/ni ska göra utifrån följande frågeställningar: Vad kommer du/ni att göra? Med vem/vilka? När (ombedelbart, kort- eller långsiktigt)? Var och en fick en stund att på färgade papper skriva ner sitt/sina ställningstagande, skriva under dem med namn och sätta upp dem på Handlingstorget. 12

13 Engagerad handling - Sigtuna Ing-Britt ska fortsätta sin utbildning med medarbetare och kollegor angående anhörigas situation, nu och framöver Karin ska göra 10 kortfilmer tillsammans med (H)järnkoll och yrkesverksamma anhöriga samt medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Vår/sommar 2014 (inspelning maj) Yeshi ska blogga på Kommunals webbplats om betydelsen av arbetsgivares stöd till anhörig. Ett blogginlägg inom de närmaste två veckorna. Ni kan nu läsa hennes blogginlägg här: blogg.kommunal.se/utredare/2014/03/13/vem-ar-inte-en-potentiell-anhorigvardareanhorigomsorgsgivare/ Innan vårterminens slut ska Gävle kommun etablera kontakt med Högskolan i Gävle för att starta en högskoleutbildning Anhörig i samhället på 7,5 hp Karin ska skapa ett forum för arbetsgivare i nätverket Arbetsgivare för anhöriga där innehållet bestäms av våra engagerade medlemmar. Vecka Gävle kommun ska utarbeta en disposition på information/utbildning som kan användas för Gävle kommuns medarbetare för att skapa förståelse för anhörigas situation och presentera för Lena Savolainen. Det ska vara klart hösten Yeshi kommer att avrapportera skriftligt från Future Café till Svenska Kommunalarbetarförbundets ledning inom snar framtid Vivi-Ann på Bromma stadsdelsförvaltning ska ha ett samtal med sin chef angående en anhörigstrateg som ska utbilda alla personal i anhörigfrågor (vilket stöd de behöver exempelvis). Även personalavdelningen ska fundera på vad en anhörigvänlig arbetsplats är. Detta ska ske någon gång under Under vårterminen 2014 ska Gävle kommun med Lena i spetsen underlag till riktlinjer tas fram och därefter ska politikerna fatta beslut. Sedan ska nyttan med/vad kommunen vinner med nya riktlinjer kring anhörigfrågan dokumenteras. Projektet Arbetsgivare för anhöriga ska starta diskussionen om yrkesverksamma anhöriga genom att Utmana en arbetsgivare, det kan vara stora eller små utmaningar som chefer eller medarbetare ska ge sina arbetsgivare och som kan komma att publiceras på Arbetsgivare för anhörigas Sociala medier. Det görs tillsammans med medlemmar i nätverket, anhörigstöd, anhörigföreningar och övriga intresseorganisationer under sen höst

14 14 Engagerad handling - Varberg Turid ska kontakta personalkontoret/chefen på kommunen och lyfta frågan inom en snar framtid Maria ska intervjua föräldrar/anhöriga för att få mer kunskap om deras livssituation inom Bräcke diakonis projekts ramar under våren Ethel ska pröva att förankra en projektplan som hon har arbetat på och eventuellt kontakta AHR, Nka och Social resursförvaltning under processens gång. Hon kommer även att söka partners till genomförandet. Detta är tänkt att ske under våren 2014 Ethel ska också hitta rätt instans för ansökan för hennes projekt i två steg; förprojektering under våren 2014 och genomförande av ansökan under september 2014 Karin ska bilda en referensgrupp med näringslivet och medlemmar ur nätverket för att få direkt feedback och tips på förbättringar för Arbetsgivare för anhöriga. Detta ska göras tillsammans med representanter från arbetslivet och medlemmar ur nätverket. Det kommer att initieras under marsapril 2014 för att sedan starta i maj-juni 2014 Ida ska informera funktionshinderrådet i Svenljunga kommun kring Arbetsgivare för anhöriga och vilken insats som de kan göra för att få med fler arbetsgivare i nätverket. Detta tas upp på nästa möte under Turid ska lyfta frågan, projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga i de bolagsstyrelser hon sitter i. Katarina ska ta med dagens perspektiv in i projektet på Bräcke Diakoni: Delaktighet och stöd tillsammans med hennes kollegor, nu och framöver. Emma ska prata om Arbetsgivare för anhöriga och om anhörigfrågan med vänner och bekanta samt i övriga sammanhang, nu och framöver. Viveca ska söka upp enhetschefer, områdeschefer och privata vårdgivare för att boka tid för ett informationsmöte under hösten 2014.

15 Engagerad handling - Varberg Katarina ska lyfta frågan på olika sätt mer konkret, exempelvis: Skriva en artikel, möte med föräldrar/samtalsgrupper, referensgrupp, konferenser och under Almedalsveckan. Turid ska bjuda in sig själv till ett av LO:s frukostmöten inom en snar framtid Ida ska arbeta med frågan i sitt fackförbund och få dem att engagera sig i diskussionen inom en snar framtid. Karin ska ta kontakt med samtliga deltagare i Futur Café (både Sigtuna och Varberg) för att diskutera hur jag och projektet kan stötta i fortsatt arbete. Detta görs tillsammans med deltagare i Future Café så snart som möjligt. Emma ska intervjua bland annat politiker under Anhörigriksdagen 2014 (20-21 maj) och kan då formulera sina frågor på rätt sätt. Maria ska formulera en tydlig idé om vad man ska fokusera på i en debattartikel om anhörigas/föräldrars situation tillsammans med hennes arbetskollega Katarina, Emma Aronsson (informatör på AHR) och Karin Holmåker (projektkoordinator för Arbetsgivare för anhöriga) Viveca ska utbilda personal och föreläsa på exempelvis anhörigträffar som en studiecirkel och då informera om alla samverkanspartners under hösten 2014 Ida ska tala med sin personalchef på Svenljunga kommun snarast för att det ska leda till ett samarbete/medlemskap i Arbets-givare för anhöriga Karin ska engagera medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga att med stöd från projektet vara värd för lokala och/eller regionala workshopsför att under en halvdag inspirera nya potentiella medlemmar och lyfta anhörigfrågan i näringslivet. Detta görs i samverkan med medlemmar i nätverket och är tänkt att initieras i maj-juni för start i höst 2014 I 3:e numret av Vi anhöriga (oktober 2014) är temat Anhörigvänligare arbetsplats. Där kan Emma påverka innehållet och uppmärksamma ämnet. Tidningen används ofta i marknadsföringssyfte. 15

16 Nästa steg Future Café resulterade i två mycket inspirerande dagar som speglades av stort engagemang och positiv energi! Det känns om än mer kraftfullt när vi samlar ihop dokumentationen från de två dagarna med olika infallsvinklar. En engagerad handling har redan satts i verket av Kommunals representant Yeshi genom ett blogginlägg på Kommunals webbplats. Det finns mycket hopp om att samtliga engagerade handlingar kommer att skrida till verket under Vi står inför ett paradigmskifte gällande anhörigfrågan och då 2014 är valår, så det är nu vi ska få diskussionen på en nationell nivå och ta debatten till TV-sofforna. Arbetsgivare för anhöriga önskar även att få tillfälle att träffa samtliga deltagare på en återträff i oktober-november 2014, där var och en bidrar med sin kostnad för resa och mat. Under tiden så finns en övertygelse om att vi kommer att nätverka med varandra genom forumet och genom gemensamma projekt och processer. Historien om fyra människor Det här är historien om fyra människor vid namn: Alla, Någon, Vem som helst och Ingen. Ett viktigt jobb måste utföras och Alla var övertygad om att Någon skulle göra det. Vem som helst kunde ha gjort det, men Ingen gjorde det, för det var Allas jobb. Alla tyckte att Vem som helst kunde göra det, men Ingen insåg att Alla inte skulle göra det. Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad Vem som helst kunde ha gjort. Ett första steg till att fortsätta hålla uppe engagemanget och energin från de två dagarna är att delta i diskussionerna och dialogen på Forum för Future Café: och klicka på pratbubblan Arrangörer: Arbetsgivare för anhöriga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se smålandsbilder.se Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden Arbetsgivare Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers Vad är projektet Arbetsgivare

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder,

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Sigtuna 130322 Lennart Magnusson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Uppdrag skapa nationell överblick inom anhörigområdet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL

Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«.

För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«. För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«. Tillsammans kan vi bidra till ett anhörigvårdarvänligare samhälle i framtiden!

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Employers for Carers i Storbritannien Ett forum av arbetsgivare för ett anhörigvänligt

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare

Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Elizabeth Hanson, FoU-ledare professor Lennart Magnusson, verksamhetschef docent Frida Andréasson, projektkoordinator

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll I anhöriganvisningen ingår... 3 Inledning... 4 Kompetens... 5 Information

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer