med Arbetsgivare för anhöriga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med Arbetsgivare för anhöriga"

Transkript

1 med Arbetsgivare för anhöriga Minnesanteckningar från Arbetsgivare för anhörigas workshop för att utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Sigtunastiftelsen konferens och hotell, Sigtuna den 6 mars 2014 och Stadshotellet, Varbert den 14 mars 2014 Dokumenterat av: Karin Holmåker

2 Sigtuna Marie Bengtsson Anhörigkonsulent Anhörigstöd, Gävle kommun Vivi Anne Ekholm Anhörigkonsulent Bromma stadsdelsförvalning Ing-Britt Blomberg Enhetschef Uppsala Kommun Cecilia Brusewitz Projektledare Riksförbundet Attention Lena Savolainen Enhetschef HR-avdelningen, Gävle kommun Kerstin Weivert Verksamhetschef Omvårdnad Gävle, Gävle kommun Yeshi Wondmeneh Svenska Kommunalarbetarförbundet Lennart Magnusson Verksamhetschef Nka Alf Andersson Ordförande Anhörigas Riksförbund Varberg Maria Blad Socionom/Projektledare Göteborgs kommun, Bräcke Diakoni Ida Henning Anhörigrådgivare Socialförvaltningen, Svenljunga kommun Emma Aronsson Informatör Anhörigas Riksförbund Katarina Harström Projektmedarbetare Bräcke Diakoni Turid Ravlo Svensson Varberg Kommun Camilla Nilsson Personlig assistent+ Informatör Frösunda Ethel Andersson Koordinator Viveca Sylwan Projektmedarbetare Karin Holmåker Projektkoordinator Arbetsgivare för anhöriga Moderatorer/animatörer: Lawrence Flynn Anna Flynn

3 Tema: Hur kan jag/vi skapa och utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Syfte med dagen Ha en ärlig och meningsfull dialog om vad det kan innebära att ha ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv Utforska hur vi kan väcka ett större intresse och engagemang från fler arbetsgivare, näringslivsorganisationer och politiker kring den här viktiga frågan Att identifiera vad som behövs för att stödja arbetsgivare som vill satsa på att skapa en anhörigvänlig arbetsplats Skapa ett aktivt, självgående och hållbart nätverk som länkar samman olika aktörer som har ett intresse av att driva den här frågan Riktlinjer Vi inledde caféet med att klargöra riktlinjerna för vårt deltagande. 1. Dialog - Ansvarsfullt talande och generöst lyssnande - Är något annat än debatt eller diskussion där ingen vinner 2. Respekt för andras idéer eller perspektiv ( både och hellre än antingen eller ), omsorg för att alla kommer till tals (ha en röst) 3. Bygga en gemensam grund söka nya kontakter och allianser 4. Var öppen för mer optimism och inspiration låt dig inspireras av dig själv och andras idéer och möjligheter 5. In action - var öppen för att gå här ifrån klar för handling 6. HA KUL!!! 3

4 4 Nuläget 1. Vad är det som fungerar bra nu? Vad gör du/ni (har gjort), som du/ ni är stolta över; eller goda exempel som ni har hört/sett kring temat? Sigtuna Kommunalt anhörigstöd o Utbildning o Information o Anhöriggrupper o Vägledning Vilja finns från olika aktörer Det finns chefer som har en anhörigvänlig attityd, men just nu är det personstyrt hur stödet ser ut. Nätverket Arbetsgivare för anhöriga Möjlighet till anställning som anhörigvårdare Nka och AHR tillsammans Politiskt beslut har tagits i Gävle kommun Det finns ett utvecklat anhörigstöd i kommunerna Varberg Det finns viss lagstiftning kring anhöriga, den har utökats till att inte bara gälla anhöriga till äldre utan även anhöriga till personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Anhörigfrågan har fått en helt annan prioritet, den har lyfts upp mer under senare år Nka arbetar för anhöriga När du och din närstående båda är bosatta i Sverige så finns det som anhörig en möjlighet att sjukskriva sig Ökad öppenhet kring anhörigfrågan Ökad flexibilitet i arbetslivet Ökad öppenhet på arbetsplatsen Projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga sprider sig Medierna börjar att uppmärksamma anhöriga mer och mer

5 Nuläget 2. Vad är de största utmaningarna/hindren/problemen/farhågorna? Sigtuna Okunskap o Vad innebär nätverket Arbetsgivare för anhöriga? Konflikt med jämnställdheten Ej prioriterad fråga Ser anhörigfrågan som ett problem Kortsiktighet i Budget Farhågor att lägga ansvar på anhöriga och minska det offentliga åtagandet Arbetsgivare tror att samhällsansvaret hamnar på dem Formulera, definiera, implementera och kommunicera anhörigfrågan i organisationerna Chefernas prioritering vid tjänstledighet Anhörigstödet räcker inte till Resurser till vård och omsorg Kvinnofälla Demografiska hinder Varberg Att få med företagarna och Svenskt näringsliv i diskussionerna och i nätverket Arbetsgivare för anhöriga Att man som yrkesverksam anhörig kan känna sig förhörd när chefen tar upp frågan En kvinnofälla Att nå ut! Att komma över den ekonomiska barriären Sociala försäkringssystemet är krångligt och inte alltid lättillgängligt för målgruppen Svagt intresse för fråga från politiker Långsiktiga planer 5

6 Nuläget 3. Vad saknas eller behövs för att (kring temat)? Sigtuna Kunskap Vilja Tid Mod Formella rättigheter Politisk påverkan Inventering vad har vi i behov av på vår arbetsplats? Hur stort är behovet? Information Resurser Varberg Behövs redskap till chefer för att samtala med anhöriga på arbetet Statiskiska undersökningar om förtjänster med att satsa på yrkesverksamma anhöriga Kunskap kring skyldigheter och rättigheter både som arbetsgivare och arbetstagare Att personer på olika nivåer är informerade och delaktiga, exempelvis politiker, opinionsbildare och beslutsfattare Vård av närstående (AHR:s fråga) Att lagar som till exempel LSS följs av alla Kunskap Långsiktiga planer Anhörigpolicy 6

7 Nuläget 4. Vilka förhoppningar har du/vilka möjligheter ser du reda nu (kring temat)? Sigtuna En förändrad samhällssyn på anhöriga Attraktiv arbetsgivare Synliggör problematiken Erbjud stöd Ökad kunskap Nya arbetsformer för möten och andra aktiviteter där det är viktig för personalen att medverka. Att ta till sig de kunskaper som redan finns Det finns en stor utvecklingspotential inom anhörigfrågan Lägga till yrkesverksamma anhöriga i befintliga styrdokument Varenda människa är berörd Arbetsgivare är med och formar nätverket Arbetsgivare för anhöriga Varberg Kanaler finns för att driva frågan till exempel på Anhörigriksdagen, hos Nka och på diverse webbplatser Att diskussionen är påbörjad (även om vägen fram är lång) Frågan berör alla Ämnet är nytt och aktuellt Kunna utveckla ett mer humanistiskt och holistiskt samhälle Anhörigfrågan är en stark politisk fråga Kunskapen finns Engagemang Vilja Förståelse 7

8 Sammanfattning av nuläget Dialogen om nuläget avslutades med en sammanfattning kring samtliga punkter, vad som utmärker nuläget utifrån temat. Man kan konstatera att resultatet är något spretigt och att vi befinner oss i en slags paradox med en del farhågor men med desto fler möjligheter: Varberg Utveckling av ett humanistiskt samhälle Det finns stor potential att frågan ska leda till förändring i samhället Kunniga människor Många är beroende av anhöriga HETT!! Aktuellt Kunskapstörst Stor och komplex fråga Lösa alla våra problem gemensamma problemlösningar Framtidstro står i jämförelse med stora utmaningar Möjligheterna är stora, hindren ligger inom oss själva Utmaning att färre ska ta hand om fler och en åldrande befolkning nu och framöver 8 Sigtuna Vi är på obruten mark Det finns stor utvecklingspotential Det börjar bli ett mer anhörigvänligt klimat i samhället Anhörigfrågan är komplex och komplicerad Vi är mitt i ett paradigmskifte i vårt tänkande kring anhöriga Vi som arbetar med frågan är pionjärer Finns inte klarhet över värdet i anhörigfrågan eller förståelse för behovet Behövs flera som jobbar med frågan för att påverkan ska komma från olika håll

9 Framtiden Efter nuläget gick vi in i framtiden och vad vi vill med temat i framtiden. Nu är det dags att lyfta blicken och våga drömma Deltagarna fick först individuellt reflektera över frågan Vad vill jag verkligen med att skapa och utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Därefter följde en dialog inom grupperna om vilka nya möjligheter/ kreativa lösningar som vi kan se/ana, föreställa oss i framtiden kring temat. Vad vill du/ni verkligen? Vad är din/er största förhoppning? Vad är omöjligt att göra/genomföra idag, men om det var möjligt skulle vara avgörande för en bättre framtid (kring temat)? Varje grupp presenterade sina framtidsdrömmar, visioner, nya möjligheter eller idéer, strategier och aktiviteter för att manifestera dagens tema. Därefter fick deltagarna två röda prickar var att rösta på det/de förslag som tilltalade var och en allra mest. 9

10 Framtiden Sigtuna 1. En omtalad film om en anhörigs vardag (7 röster) 2. En rasande samhällsdebatt utifrån filmen (inga röster) 3. Gränslöst tänkande! (4 röster) Gränser suddas ut nationellt mellan län, kommuner och landsting Nordiskt samarbete kring temat Europeiskt samarbete kring temat 4. Högskoleutbildning i ämnet Anhörigroll (3 röster) 5. Här tappas ingen bort! Nya idéer och tankar skapar alternativa lösningar efter dina behov (1 röst) 6. En klar viljeyttring Vi är en anhörigvänlig kommun! (inga röster) Varberg 1. Vård av närstående möjlighet till egen tid för den anhörige och möjlighet att vara hemma med den närstående (3 röster, 6 röster sammantaget med punkt 2) 2. Arbete + liv = Arbetsliv Vård av närstående (3 röster, 6 röster sammantaget med punkt 1) 3. Livet händer! Tillåtande arbetsplatser med hjälp av exempelvis timbank där den anställde har tillgång till ett visst antal timmar per år som den får använda till anhörigvård (6 röster) 4. Certifierad arbetsplats (3 röster) 5. Delaktighet i att förändra attityder våga använda professionerna (1 röst) 10

11 Engagerad handling Vi utforskade tillsammans vad som behövs för att sluta gapet mellan nuläget och en önskad framtid, vilken spänning som finns mellan nuläge och önskad framtid. Vilka mänskliga kvalitéer behövs i gapet mellan nuläget och framtiden, hur ska vi nå våra visioner? Glädje Strategi Kreativitet Kunskap Tro Hopp Uthållighet Drivkraft Vilja Tålamod Förmåga att entusiasmera Lyhördhet Ödmjukhet 11

12 Engagerad handling Utifrån dagens samtal och det egna engagemanget uppmuntrades deltagarna att individuellt eller i naturliga arbetskonstellationer synliggöra vilka handlingar du/ni ska göra utifrån följande frågeställningar: Vad kommer du/ni att göra? Med vem/vilka? När (ombedelbart, kort- eller långsiktigt)? Var och en fick en stund att på färgade papper skriva ner sitt/sina ställningstagande, skriva under dem med namn och sätta upp dem på Handlingstorget. 12

13 Engagerad handling - Sigtuna Ing-Britt ska fortsätta sin utbildning med medarbetare och kollegor angående anhörigas situation, nu och framöver Karin ska göra 10 kortfilmer tillsammans med (H)järnkoll och yrkesverksamma anhöriga samt medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Vår/sommar 2014 (inspelning maj) Yeshi ska blogga på Kommunals webbplats om betydelsen av arbetsgivares stöd till anhörig. Ett blogginlägg inom de närmaste två veckorna. Ni kan nu läsa hennes blogginlägg här: blogg.kommunal.se/utredare/2014/03/13/vem-ar-inte-en-potentiell-anhorigvardareanhorigomsorgsgivare/ Innan vårterminens slut ska Gävle kommun etablera kontakt med Högskolan i Gävle för att starta en högskoleutbildning Anhörig i samhället på 7,5 hp Karin ska skapa ett forum för arbetsgivare i nätverket Arbetsgivare för anhöriga där innehållet bestäms av våra engagerade medlemmar. Vecka Gävle kommun ska utarbeta en disposition på information/utbildning som kan användas för Gävle kommuns medarbetare för att skapa förståelse för anhörigas situation och presentera för Lena Savolainen. Det ska vara klart hösten Yeshi kommer att avrapportera skriftligt från Future Café till Svenska Kommunalarbetarförbundets ledning inom snar framtid Vivi-Ann på Bromma stadsdelsförvaltning ska ha ett samtal med sin chef angående en anhörigstrateg som ska utbilda alla personal i anhörigfrågor (vilket stöd de behöver exempelvis). Även personalavdelningen ska fundera på vad en anhörigvänlig arbetsplats är. Detta ska ske någon gång under Under vårterminen 2014 ska Gävle kommun med Lena i spetsen underlag till riktlinjer tas fram och därefter ska politikerna fatta beslut. Sedan ska nyttan med/vad kommunen vinner med nya riktlinjer kring anhörigfrågan dokumenteras. Projektet Arbetsgivare för anhöriga ska starta diskussionen om yrkesverksamma anhöriga genom att Utmana en arbetsgivare, det kan vara stora eller små utmaningar som chefer eller medarbetare ska ge sina arbetsgivare och som kan komma att publiceras på Arbetsgivare för anhörigas Sociala medier. Det görs tillsammans med medlemmar i nätverket, anhörigstöd, anhörigföreningar och övriga intresseorganisationer under sen höst

14 14 Engagerad handling - Varberg Turid ska kontakta personalkontoret/chefen på kommunen och lyfta frågan inom en snar framtid Maria ska intervjua föräldrar/anhöriga för att få mer kunskap om deras livssituation inom Bräcke diakonis projekts ramar under våren Ethel ska pröva att förankra en projektplan som hon har arbetat på och eventuellt kontakta AHR, Nka och Social resursförvaltning under processens gång. Hon kommer även att söka partners till genomförandet. Detta är tänkt att ske under våren 2014 Ethel ska också hitta rätt instans för ansökan för hennes projekt i två steg; förprojektering under våren 2014 och genomförande av ansökan under september 2014 Karin ska bilda en referensgrupp med näringslivet och medlemmar ur nätverket för att få direkt feedback och tips på förbättringar för Arbetsgivare för anhöriga. Detta ska göras tillsammans med representanter från arbetslivet och medlemmar ur nätverket. Det kommer att initieras under marsapril 2014 för att sedan starta i maj-juni 2014 Ida ska informera funktionshinderrådet i Svenljunga kommun kring Arbetsgivare för anhöriga och vilken insats som de kan göra för att få med fler arbetsgivare i nätverket. Detta tas upp på nästa möte under Turid ska lyfta frågan, projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga i de bolagsstyrelser hon sitter i. Katarina ska ta med dagens perspektiv in i projektet på Bräcke Diakoni: Delaktighet och stöd tillsammans med hennes kollegor, nu och framöver. Emma ska prata om Arbetsgivare för anhöriga och om anhörigfrågan med vänner och bekanta samt i övriga sammanhang, nu och framöver. Viveca ska söka upp enhetschefer, områdeschefer och privata vårdgivare för att boka tid för ett informationsmöte under hösten 2014.

15 Engagerad handling - Varberg Katarina ska lyfta frågan på olika sätt mer konkret, exempelvis: Skriva en artikel, möte med föräldrar/samtalsgrupper, referensgrupp, konferenser och under Almedalsveckan. Turid ska bjuda in sig själv till ett av LO:s frukostmöten inom en snar framtid Ida ska arbeta med frågan i sitt fackförbund och få dem att engagera sig i diskussionen inom en snar framtid. Karin ska ta kontakt med samtliga deltagare i Futur Café (både Sigtuna och Varberg) för att diskutera hur jag och projektet kan stötta i fortsatt arbete. Detta görs tillsammans med deltagare i Future Café så snart som möjligt. Emma ska intervjua bland annat politiker under Anhörigriksdagen 2014 (20-21 maj) och kan då formulera sina frågor på rätt sätt. Maria ska formulera en tydlig idé om vad man ska fokusera på i en debattartikel om anhörigas/föräldrars situation tillsammans med hennes arbetskollega Katarina, Emma Aronsson (informatör på AHR) och Karin Holmåker (projektkoordinator för Arbetsgivare för anhöriga) Viveca ska utbilda personal och föreläsa på exempelvis anhörigträffar som en studiecirkel och då informera om alla samverkanspartners under hösten 2014 Ida ska tala med sin personalchef på Svenljunga kommun snarast för att det ska leda till ett samarbete/medlemskap i Arbets-givare för anhöriga Karin ska engagera medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga att med stöd från projektet vara värd för lokala och/eller regionala workshopsför att under en halvdag inspirera nya potentiella medlemmar och lyfta anhörigfrågan i näringslivet. Detta görs i samverkan med medlemmar i nätverket och är tänkt att initieras i maj-juni för start i höst 2014 I 3:e numret av Vi anhöriga (oktober 2014) är temat Anhörigvänligare arbetsplats. Där kan Emma påverka innehållet och uppmärksamma ämnet. Tidningen används ofta i marknadsföringssyfte. 15

16 Nästa steg Future Café resulterade i två mycket inspirerande dagar som speglades av stort engagemang och positiv energi! Det känns om än mer kraftfullt när vi samlar ihop dokumentationen från de två dagarna med olika infallsvinklar. En engagerad handling har redan satts i verket av Kommunals representant Yeshi genom ett blogginlägg på Kommunals webbplats. Det finns mycket hopp om att samtliga engagerade handlingar kommer att skrida till verket under Vi står inför ett paradigmskifte gällande anhörigfrågan och då 2014 är valår, så det är nu vi ska få diskussionen på en nationell nivå och ta debatten till TV-sofforna. Arbetsgivare för anhöriga önskar även att få tillfälle att träffa samtliga deltagare på en återträff i oktober-november 2014, där var och en bidrar med sin kostnad för resa och mat. Under tiden så finns en övertygelse om att vi kommer att nätverka med varandra genom forumet och genom gemensamma projekt och processer. Historien om fyra människor Det här är historien om fyra människor vid namn: Alla, Någon, Vem som helst och Ingen. Ett viktigt jobb måste utföras och Alla var övertygad om att Någon skulle göra det. Vem som helst kunde ha gjort det, men Ingen gjorde det, för det var Allas jobb. Alla tyckte att Vem som helst kunde göra det, men Ingen insåg att Alla inte skulle göra det. Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad Vem som helst kunde ha gjort. Ett första steg till att fortsätta hålla uppe engagemanget och energin från de två dagarna är att delta i diskussionerna och dialogen på Forum för Future Café: och klicka på pratbubblan Arrangörer: Arbetsgivare för anhöriga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder,

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Employers for Carers i Storbritannien Ett forum av arbetsgivare för ett anhörigvänligt

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Luleå den 28 mars 2011 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Birgitta Olofsson, Jan-Olof Svensson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Disposition utvärdering

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Anhörigstöd mitt i livet

Anhörigstöd mitt i livet Anhörigstöd mitt i livet - att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner. Slutrapport

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum

Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum Framtidens trygghet en mässa anordnad av socialförvaltningen Hur vill du att socialförvaltningen ska arbeta i framtiden? Det är viktigt för oss att

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Utveckling av anhörigstöd i Södertälje Kommun PROJEKTPLAN -Anhörigstöd Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Anhörigstöd Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Stödjer och hjälper du en maka/make, livskamrat, förälder, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne? Vi vänder

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer