Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002"

Transkript

1 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan När han nu når pensionsåldern i maj 2002 ser vi från tema T ett värde i att dokumentera hans publikationer och andra arbeten från denna tid. Men Lars har ju haft ett yrkesliv även före de 22 åren vid tema. Det rör sig i stort sett om två (delvis överlappande) perioder: den första som lärare och forskare inom matematik, huvudsakligen vid KTH, och den andra inriktad på långsiktig planering och framtidsstudier, , med tyngdpunkten i åtta år vid Sekretariatet för framtidsstudier. Även dessa har vi velat inkludera i denna översikt, trots att dokumentationen, särskilt av föredrag, under dessa perioder blir långt ifrån fullständig. Bibliografin och översikten över artiklar och föredrag har i huvudsak gjorts av Christina Brage, Linköpings universitetsbibliotek, i samarbete med författaren. Översikten består av tre delar: A. Bibliografi. Här förtecknas vetenskapliga böcker och artiklar, vetenskapligt baserade ( tyngre ) debattinlägg samt antologier. B. Folkbildning och debatt. Föredrag, debattinlägg, intervjuer och populärvetenskapliga alster C. Livslärogång. En CV med bl a examina, anställningar och uppdrag i kommittéer mm

2 2 A Bibliografi , Lars Ingelstam Kronologisk förteckning över vetenskapliga böcker och artiklar, vetenskapligt baserade ( tyngre ) debattinlägg samt antologier som Lars Ingelstam redigerat. Inledningsvis nämns de viktigaste böckerna: Studies in Real Normed Algebras (doktorsavhandling 1964) Planeringens grundproblem (1972, reviderad version, med Simon Andersson 1979) Teknikpolitik (1978) Arbetets värde och tidens bruk (1980) Teknik och social förändring (med Bernt Schiller) (1981) Snuttifiering, helhetssyn, förståelse (1988) Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser (1991) Brus över landet (red, med Lennart Sturesson) (1993) Ekonomi för en ny tid (1995, omtryck 1997) Complex Technical Systems (red, 1996) System att tänka över samhälle och teknik (2002) 1958 Ingelstam, Lars, (1958), Ett påpekande till ett problem om kvadratnötter, Nordisk Matematisk Tidskrift, 6, s Ingelstam, Lars & H. Rådström, ( ), FOA P Rapport HC , (Hemligstämplat material) 1962 Ingelstam, Lars, (1962), A Vertex Property for Banach Algebras with Identity, Mathematica Scandinavica, 11, pp Ingelstam, Lars, (1962), Skydd och rörlighet, en matematisk modell, FOA P Rapport A Ingelstam, Lars, (1963), Hilbert Algebras with Identity, Bulletin of the American Mathematical Society, 69, pp Ingelstam, Lars & B. Von Bahr, (1963), Spaning och vapenverkan. Några bidrag till ett principiellt avvägningsproblem, FOA P Rapport A 154

3 Ingelstam, Lars, (1964), Studies in Real Normed Algebras, (KTH-Avhandl. 184), Uppsala Ingelstam, Lars, (1964), Non-Associative Normed Algebras and Hurwitz Problem, Arkiv för matematik, 5, s Ingelstam, Lars, (1964), De tre kulturerna, Kristet Forum, h. 4, s. 184 Ingelstam, Lars, (1964), Real Banach Algebras, Arkiv för matematik, 5, s Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för matematik, KTH 1966 Ingelstam, Lars, (1966), Real Algebras with a Hilbert Space Structure, Arkiv för Matematik, 6, s Ingelstam, Lars, (1966), Symmetry in Real Banach Algebras, Mathematica Scandinavica, 18, pp Ingelstam, Lars, (1967), A Note on Laplace Transforms and Strict Reality in Banach Algebras, Mathematische Zeitschrift, 102, pp Ingelstam, Lars, (1968), On Semigroups, Generated by Topologically Nilpotent Elements, Illinois Journal of Mathematics, pp Ingelstam, Lars, (1968), Synpunkter på värdering och analys av flygbasers funktion, Flygstabens OA-rapport Nr 21 Ingelstam, Lars, (1968), Teknikens och föränderlighetens utmaning, Västerås Stiftsb., vol. 62, s Ingelstam, Lars, (1969), Planering för framtid, FOA/KTH Rapport PT 1969:1 1970

4 4 Ingelstam, Lars, (1970), Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier, Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1970), Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och demokrati, Vår Lösen, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1970), Matematiken som kulturfara 1-2, Intermediair 17 april, 1 maj Ingelstam, Lars, (1970), Mathematical Approaches to Conflict and Cooperation in Organizations, FOA/KTH Rapport PT 1970:3 Ingelstam, Lars, (1970), Pointers to the Future for Organizations and Planning, FOA/KTH Rapport PT 1970: Ingelstam, Lars, (1971), 8 Serier numeriska serier, Del av: Eriksson, Henrik & Jörgen Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1971), 9-10 Serier funktionsserier, Del av: Eriksson, Henrik & Jörgen Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU Anell, Lars, Anna Hedborg, Lars Ingelstam, Måns Lönnroth, (1971), Ska vi asfaltera Sverige? Om myt och metod i trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt Bolin, Bert, Ingelstam, Lars, et al, (1971), Air Pollution across National Boundaries. The Impact on the Environment of Sulfur in Air and Precipitation. (Sveriges fallstudie för FN:s miljökonferens), Stockholm: Utrikes- och Jordbruksdepartementen Ingelstam, Lars, (1971), Zukunftsmöglichkeiten für Organization und Planung, Futurum, H. 2, pp Ingelstam, Lars, (1971), Några planeringsmetodiska problem aktualiserade av Vägplan 1970, Plan, Vol. 25, Nr 2, s Ingelstam, Lars, (1972), Planeringens grundproblem, (Ds Ju 1972:26), Stockholm: Justitiedepartementet Ingelstam, Lars, (1972), Systems Structure and Future Trends in a Long Term Environmental Study, Journal of Systems Engineering, 3:1, pp Ingelstam, Lars, (1973), Technology Assessment in Sweden, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier 1974

5 5 Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), Hur styr man teknisk utveckling?, Vår lösen, Vol. 65, Nr 1, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), How Much is Enough? Another Sweden, Development Dialogue, Nr 1-2, pp Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1975), Long-Range Planning in Sweden, In: M. Goldsmith (ed.), Forward Planning in the Service Sectors, London: Mac Millan Ingelstam, Lars, m fl, (1975), Teknikbedömning. En lägesrapport och några förslag rörande studiet av teknikens roll i samhället, (Ds Ju 1975:12), Stockholm: Allmänna Förlaget 1976 Ingelstam, Lars, (1976), Basic Problems of Planning, I: Jennergren, Schwartz, Alvfeldt eds, Trends in Planning, Stockholm: FOA Ingelstam, Lars, (1976), Inte bara bistånd en replik i debatten om ett lagom Sverige, Ekonomisk Debatt, Nr 2, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier (omtryck) Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Should We Put Limits on Consumption?, The Futurist, 11:3, pp Ingelstam, Lars, (1977), Mot en god teknologi, Vår lösen, Vol. 68, Nr. 8/9, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1978), Hur mycket är lagom? (Ny rev uppl.), Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1978), Teknikpolitik, Stockholm: Tiden Ingelstam, Lars, (1978), Alternative Patterns of Development and Lifestyles, (Konsultrapport till FN:s ekonomiska Europakommission (ECE) och FN:s miljöstyrelse (UNEP), Nov

6 6 Ingelstam, Lars & Simon Andersson, (1979), Planeringens grundproblem, (Delrapport Framtidsstudien Prognoser och politisk framtidsplanering; 602), Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, m fl, (1979), Prognoser och politisk framtidsplanering en projektpresentation, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1979), Samtal om framtidsberedskap som utbildningsmål, (Särtryck och småtryck från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö, Lunds Univ.; 287) Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1979), Teknik och social förändring, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1979), Är de stora projektens tid förbi eller återkommer rekordårens framstegstro på 80-talet?, Administrations-TEMA, Nr 3, s. 4-5, 36 Ekström, Sören & Lars Ingelstam, (1979), Naturen, resurserna och politiken, Tiden, Nr 8, s Ingelstam, Lars, (1979), Att välja teknikframtid: Valet mellan Sol-Sverige och Uran- Sverige illustrerar ett dilemma, Vårt ekonomiska läge, s Ingelstam, Lars, (1980), Arbetets värde och tidens bruk, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1980), Teknik och social förändring, Daedalus, 49, s Ingelstam, Lars, (1980), Vad betyder framtiden för folkrörelserna?, Kooperatören, Nr 11, s Ingelstam, Lars, m fl, (1980), Varför finns inga datorer på fackföreningsfanorna? Ett samtal om teknologin, politiken och framtiden, Ord & Bild, h. 1, s Ingelstam, Lars, (1980), Framtid i mänskligare skala: Vi måste bestämma över tekniken och forma en svensk livsstil, Statsanställd, Nr 9, s. 6-8 Ingelstam, Lars, (1980), Samhällsbild teknikbild, Vår lösen, Nr 2, s Ingelstam, Lars, (1981), Alternative Futures and Values, (Educational and Psychological Interactions; 74), Malmö Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1981), Teknik och social förändring, Lund: LiberLäromedel

7 7 Ericsson, Ylva, Åhlström, Eva & Lars Ingelstam, (1981), Med sextimmarsdag kan vi fördela jobb och samhällsarbete, MorgonBris, Nr 8, s. 2-3 Ingelstam, Lars, (1981), Människan och tekniklandskapet, Tvärsnitt, Nr 2, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), TV-mediet och kulturmiljön: Reflexioner kring människosyn och teknikpolitik, Vår lösen, h. 8/9, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), Ska vi ha videopolis eller videopolitik?, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1981), Ut ur krisen till vadå?, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1981), Sveriges framtid, Dala-Demokraten, Ingelstam, Lars, (1982), Folkbildningen inför framtidsbilderna, I: Folkbildningen i framtidsperspektiv. Rapport från en konferens, Stockholm: Byrå VI Skolöverstyrelsen Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1982), Fragmentisering - Komparation - Helhetssyn. Hur kan man forska i teknik och social förändring, (Tema T Rapport 1982:1), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1982), Den andra tillväxten, I: Hotad sektor, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Arne Kaijser, (1982), Kommer vackra mål att dränkas i el och kol?, Plan, Nr 1/2, s Ingelstam, Lars, (1982), Försvar för den socialdemokratiska utopin. Replik till Mats Franzén, Zenit, Nr 4, s Ingelstam, Lars, (1982), Har vi inte längre råd med kultur och omsorg?, Norrländska Socialdemokraten, Ingelstam, Lars, (1983), Högskolan och tekniken - en betraktelse kring två framtider, I: Kunskap för framtiden, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Att bo som folk - några framtidsperspektiv, Stockholm: SABO Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Living People. Long Term Perspectives for Human Settlements in the Nordic Countries, (BFR D 1983:10) Ingelstam, Lars, (red.) (1983), Skruven. En diskussionsbok om tekniken som lokal verklighet, Malmö: Liber Ingelstam, Lars, (1983), A Third Sector Approach to Sweden s Future, Futures, 15, pp

8 8 Ingelstam, Lars, (1983), Towards the Un-Manned Bandwagon?, (Bokrec.), Futures, 15, pp Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Den informella sektorn och välfärdsproblemet, Plan, Nr Ingelstam, Lars, (1984), Kommunal renässans mobiliserar resurser, Tiden, Nr 3, s Ingelstam, Lars, (1984), Avfall, försvar och förvirring - tre böcker om vetenskap och samhälle, Årsbok för kristen humanism Ingelstam, Lars, (1984), Arbete i framtiden - utmaning eller omtänkande, Årsbok för föreningen lärare i religionskunskap, s Ingelstam, Lars, (1984), Teknik, produktion, människa. Några forskningsproblem med tonvikt på individperspektivet, (Tema T arbetsnotat; 5), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1984), Öppningen. Om lönearbetets kris och den informella sektorn, (Tema T arbetsnotat; 9), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1984), Utbildning för ett postindustriellt samhälle. (Föredrag vid svensk-finskt seminarium på Hanaholmen, april 1984), I: åringarnas utbildning i Finland och Sverige, Helsingfors: Skolstyrelsen 1985 Ingelstam, Lars, (1985), Flexibel arbetstid och den informella sektorn, I: DELFA, rapport nr 11, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet Ingelstam, Lars, (1985), Den informella sektorn och samhällsutvecklingen, s , I: H. Wallentin, (red.), Informell ekonomi i glesbygd, Stockholm: LT s förlag Ingelstam, Lars, (1985), Stabilitet och nyskapande, I: Vetenskap och vett. Till frågan om universitetets roll, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, Riis, Ulla & Peter Andersson, (1985), Towards a Democratic Tradition of Research - Perspectives from the TEMA Experience, In: L. Lewin & I. Lind, Interdisciplinarity Revisited. Reassessing the Concept in the Light of Institutional Experience, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & N. Åkerman, (1985), Hotar rationalismen det mänskliga, Allt om böcker, Nr 5/6 Ingelstam, Lars, (1985), Den informella sektorn - ny öppning eller politisk smitväg?, Välfärdsbulletinen, Nr 2 Ingelstam, Lars, (1985), Bekämpa snuttifieringen, Dagens Nyheter,

9 9 Ingelstam, Lars, (1985), På spaning efter den helhet som flytt, (Tema T arbetsnotat; 23), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1985), Bostadsområdet som plats för arbete, (Tema T), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1986), Bostad och arbete, I: Ekonomi och stadsutveckling. Rapport från NBS-S forskarseminarium i Esbo 6-8 nov. 1985, (Nordplan KR 1986:1), Stockholm: Nordiska Institutet för Samhällsplanering Ingelstam, Lars, (1986), Svensk satsning på internationell försoning, Pax, Nr 11, s. 17 Ingelstam, Lars, (1986), Arbetstidsfrågan och en ny svensk modell, Tiden, Nr 5/6, s Ingelstam, Lars, (1986), På flykt från samhället, Årsbok för kristen humanism, s Ingelstam, Lars, (1986), Sverige är möjligheternas land för delade jobb, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1986), Teknikförändringar i dagliglivet, januari 1986, (Tema T arbetsnotat; 28), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, red (1987), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning Ingelstam, Lars, (1987), Industrisamhällets framtid och det dagliga livet, s. 9-38, I: Lars Ingelstam, (red.), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning Ingelstam, Lars, (1987), Makten över kunskapen, makten över informationen, I: J. G. Bergendal, (red.), Information kunskap ansvar, Lund: Studentlitteratur Ingelstam, Lars, (1987), G H von Wright: Vetenskapen och förnuftet, Allt om böcker, 1 febr Ingelstam, Lars, (1987), Technology and Social Change in Linköping, Science and Public Policy, 14:5, pp Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1988), Arbete i närheten. En problemöversikt kring bostadsområdet som plats för arbete, (Byggforskningsrådet T 14), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning

10 10 Ingelstam, Lars, (1988), Den heliga anden - livgivare och följeslagare, (Tro i vår tid; 10), Stockholm: Verbum Ingelstam, Lars, (1988), Den demokratiska samhällsformens trovärdighet, I: Mark och Vatten år 2010, (Ds 1988:35), Stockholm: Bostadsdepartementet Ingelstam, Lars, (1988), Delaktighetens villkor, I: Motbilder, Stockholm: Kooperativa institutet Ingelstam, Lars, (1988), Snuttifiering - helhetssyn - förståelse. En tänkebok om kunskap i informationssamhället, Lund: Studentlitteratur Eriksson, O, Ingelstam, Lars, m fl, (1988), Vidga vyerna. Tankar om framtid och boende, (SABO Utveckling Rapport 10), Stockholm: SABO Ingelstam, Lars, (1988), Om möjligheten att rekonstruera den svenska välfärdsmodellen, Årsbok för kristen humanism, s Ingelstam, Lars, (1988), Book Review: Goggin, ML, Governing Science and Technology in a Democracy, Futures, 20:3, pp Ingelstam, Lars, (1988), Svenskt medlarorgan för ökad säkerhet, Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1988), Framtidstron och den svenska modellen, (Tema T Rapport; 15), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1988), Information, Knowledge and Power, (Tema T arbetsnotat; 40), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1989), Makt och omakt i systemsamhället, I: Svante Beckman, (red.), Teknokrati, arbete, makt. Antologi från Maktutredningens delprojekt Teknik och Makt, Stockholm Ingelstam, Lars, (1989), Long Live the Automobile Industry?, (Recension), Economic and Industrial Democracy, 10:4, pp Ingelstam, Lars, (1989), Vårt behov av framtid, FLS-aktuellt, Nr 1 Ingelstam, Lars, (1989), Gökunge i forskningspolitiken? Om framtidsstudier i Sverige, SPPB, Nr 163 (Vänbok till Gunnar Richardsson) s Ingelstam, Lars, (1990), Anden slipper ur flaskan: Kultur, 90-talets huvudtema, Författaren, h. 2, s Ingelstam, Lars, (1990), Kulturlandskapet som bekräftelse på framtidstro, Kulturmiljövård, h. 1, s

11 11 Ingelstam, Lars, (1990), Högre skatt krävs för nya reformer, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1990), Egoismen underminerar marknaden: Amerikansk kritik av tidens modeideologi ekonomismen, Dagens Nyheter, (anmälan av A Etzioni: The Moral Dimension) 1991 Ingelstam, Lars, (1991), Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1991), Framtidsforskning, I: Nationalencyklopedien, Bd. 6, Höganäs: Bra Böcker Ingelstam, Lars, (1991), Framtiden från framsidan. Om Åke Anderssons framtidsbilder, Facta och Futura, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1991), Book Review: Martin, BR, Irvine, J, Reserach Foresight - Priority Setting in Science, Futures, 23:2, pp Ingelstam, Lars & Ingar Palmlund, (1991), Computers and People in the Welfare State: Information Technology and Social Security in Sweden, Informatization and the Public Sector, 1:1, pp Ingelstam, Lars (i samarbete med Bo Dahlbom m fl), (1991), Informationssamhället och teorin för stora tekniska system, (Tema T rapport; 23), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1992), Vår energiframtid - fyra tankefigurer, I: Vår energiframtid, s , Göteborg: Göteborg Energi AB Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1992), How Much is Enough? Sweden as a Case in the Quest for Appropriate Development, In: Development Dialogue (även publicerad på spanska, japanska, arabiska m fl språk. Hänvisning till Hammarskjöldfonden, Uppsala) Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (1992), Datateknik i kommunal verksamhet, I: Forskning om den offentliga sektorn. Forskningsantologi av Arbetsgruppen för forskningsfrågor, Stockholm: Civildepartementet 1993 Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (red.), (1993), Brus över landet - om informationsflödet, kunskapen och människan, Stockholm: Carlssons förlag Ingelstam, Lars, (1993), Nygamla tider, s , I: B. A. Mölleryd & A. Noréus, (red.), Har framtiden en framtid?, Nora: Nya Doxa Ingelstam, Lars, (1993), Tillväxtens falska profeter, Moderna Tider, Nr 36, s

12 12 Ingelstam, Lars, (1993), Efterlyses: En ny ekonomisk teori, Tiden, Nr 5, s Ingelstam, Lars, (1993), Bortom industrisamhället, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1993), Slutet på historien?, Sydsvenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1994), Rimlig konsumtion, s , I: S. Lagergren & G. Sundberg, Tredje världen och den europeiska integrationen, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1994), Hur föll den svenska modellen?, s , I: Arbetet och den heliga leken, (Årsbok för kristen humanism, 56(1994), Uppsala Ingelstam, Lars, (1994), Att vilja göra det man borde, I: Lars J. Lundgren, (red.), Livsstil och miljö. Handlingsutrymme för förändring. En antologi, Stockholm: Avfallsforskningsrådet, Statens Naturvårdsverk Ingelstam, Lars, (1994), Arbete och arbetslöshet: Det långa perspektivet, Arbetarhistoria, h. 3/4, s Ingelstam, Lars, (1994), Issues of Expansion: Perspectives on IT Policy in Sweden, Science and Public Policy, Dec. pp Ingelstam, Lars, (1995), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och framtiden, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, med Björn Karlsson m fl (1995), Energy Systems. A National Program of Research and Graduate Study, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1995), Den svenska modellen - mot ett nytt liv?, s , I: Dona nobis pacem, (Årsbok för kristen humanism), 57(1995), Uppsala Ingelstam, Lars, (1995), Århundradets märkvärdighet, I: Magnus Karlsson & Lennart Sturesson, (red.), Världens största maskin: Människan i det globala telekommunikationssystemet, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars och Jan Owen Jansson (1995), Synpunkter på informationsekonomi,i Jan Hagerlid, red, Informationsekonomi. En forskningsöversikt. FRN, Stockholm Ingelstam, Lars, (1995), Tillväxt mot arbetslöshet: en europeisk framtidsväg, En granskning av EU:s vitbok, 27 januari 1995 (intern PM, tema T, Linköping) 1996 Ingelstam, Lars, (ed.), (1996), Complex Technical Systems, (Rapport - Forskningsrådsnämnden, 96:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden

13 13 Ingelstam, Lars, (1996), The Future of Work and the Organization of Compassion, (Occasional Paper No 3, Ecumenical Association of Church and Society), Bryssel Ingelstam, Lars, (1996), Bilismen som självbetjäningsteknik: En postindustriell betraktelse, I: Stig Nordqvist, (red.), Farande och fraktande, Stockholm: KFB Ingelstam, Lars, (1996), Marknadsekonomi och solidaritet, s , I: Pengar till godo, (Årsbok för kristen humanism, 58(1996), Uppsala Ingelstam, Lars & A. Hall, (1996), Posten i ett post-industriellt perspektiv: Varor, tjänster och ojämn produktivitet, I: Jörgen Nissen (red.), Posten och informationssamhället, Stockholm: KFB Ingelstam, Lars, (1996), Lika goda, lika mycket värda?, s , I: Rättvisa - vad är det? (Skriftserien Idé/debatt; 1), Stockholm: Välfärdsprojektet Ingelstam, Lars, (1996), System: teknik och människor i samspel, s , I: Thomas Ginner & Gunilla Mattsson, (red.), Teknik i skolan, Lund: Studentlitteratur Ingelstam, Lars, (1996), En motkraft mot snuttifiering och mediabrus, Folkhögskolan, Nr 7, s Ingelstam, Lars, (1996), Framtiden, samhällsvetenskapen och den teologiska forskningen, Tro och Liv, Nr 1 Ingelstam, Lars, (1996), Pålitligt livsinnehåll och välorganiserad medkänsla, Vår lösen, Nr 4/5, s Ingelstam, Lars, (1997), Farväl till ekonomismen som politisk villfarelse, I: Anders Persson, (red.), Alternativ till ekonomismen, (Research Report 1997:7, Sociologiska Inst.), Lund: Univ. Ingelstam, Lars, (1997), Popular Participation, Compassion, and the Economy, s , I: Culture Confrontation and Local Mobilization, (Studia missionalia Upsaliensia; 68), Uppsala: Swedish Institute of Missionary Research (vänbok till Sigbert Axelsson) Ingelstam, Lars, (1995/1997), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och framtiden, (Nytryck), Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1997), Det goda arbetet, s , I: Handla, Om förändring, välfärd, arbete, lärande, konsumtion, arkitektur, design, kultur, framtid/ Georg Henrik von Wright m fl, Stockholm: Nerenius & Santérus Ingelstam, Lars, (1997), IT i arbetsliv och samhälle, I: Lennart Lennerlöf, Telematik 2001, (KFB Rapport 1997:47, TELDOK Rapport nr 117), Stockholm Ingelstam, Lars, (1997), Globaliseringen: Debatten har nätt och jämt börjat, Frisinnad Tidskrift, Nr 5

14 14 Ingelstam, Lars, (1997), Om utbud och efterfrågan på arbetskraft, Socialistisk debatt, Nr 4, s. 47 Ingelstam, Lars, (1997), Arbetsmarknaden i ett postindustriellt perspektiv, Konferensrapport, Kan arbetslinjen överleva, september 1997, Sociologiska Inst., Göteborg: Univ Ingelstam, Lars, (1998), Expertberoende beslutsfattande och demokratisk delaktighet, I: Lekmannastyre i experternas tid, (Demokratiutredningens skrift 1998:7), Stockholm: Demokratiutredningen Ingelstam, Lars, (1998), Motsägelser, makt och moral. Socialismen och arbetet i en postindustriell tid, I: Manifestet : Kommunistiska manifestet med kommentarer och analyser av 14 forskare och samhällsdebattörer, (Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Årbok 1998), Stockholm: Atlas Ingelstam, Lars, (1998), Tre bilder av framtidens skola, I: Skola i förändring. En antologi om lärande på andra villkor, Stockholm: Lärarförbundets förlag Ingelstam, Lars, (1998), The Swedish Model. A System of Need of Socio-Technical Innovation, I: Jan Odhnoff & Uno Svedin, (red.), Technological Systemic Changes and Economic Theories, (FRN Rapport 98:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden Ingelstam, Lars, (1998), Med fakta för medkänsla, I: Anna Lytsy, (red.), Vetvärt, Stockholm: Svenska kommunförbundet Ingelstam, Lars, (1998), Accelerated Progress and Social Complexity - Reflexions on the Limits of Technology, I: Why Research on Accelerator-Driven Transmutation Technology?, Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien Ingelstam, Lars, (1998), Tillväxt. Samtidsdebattens stora mantra, Politikens, kulturens & idéernas arena, Nr 6, s Ingelstam, Lars, (1998), Complex Technical Systems, (Proceedings from SERF/IIASA Seminar, July 12-14, 1998), Institute of Risk Research of the University of Vienna, Risk Research Report Flodström, Anders med Lars Ingelstam och Erik Sandewall (1999), Universiteten och informationstekniken en ny tid? I Ullabeth Sätterlund Larsson och Kerstin Bergqvist, Möten en vänbok till Roger Säljö. SIC 39, tema Kommunikation, Linköpings universitet Ingelstam, Lars, red (1999), Är full sysselsättning forfarande möjlig? Om arbete och liv i Sverige på 2000-talet, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen, Utredningsenheten Ura 1999:2

15 15 Ingelstam, Lars, (1999), A Socially Sustainable Economy for Future Generations, In: Tae-Chang Kim & James A. Dator, Co-Creating a Public Philosophy of Future Generations, Westport, Conn.: Praeger Heindler, M, Ingelstam, L, Cozzani, F (1999). The role and acceptabilitity of controlled nuclear fusion in the global energy problem. Proceedings from the VIII Latin American Workshop on Plasma Physics (Nov 1998, Tandil, Argentina). Ingelstam, Lars (1999). Socio-economic aspects of fusion: research in the European context. Fusion Engineering and Design 46 (1999) Ingelstam, Lars (1999). Wanting to do what one ought to do: notes on environmental change and human behaviour. Sid i Lars J Lundgren, ed: Changing Environmental Behaviour, Swedish Environmental Protection Agency (& al), Stockholm Ingelstam, Lars (1999). Arbete efter industrisamhället dilemman och möjligheter. Sid 3-19 i Är full sysselsättning fortfarande möjlig? Om arbete och liv i Sverige på talet. Arbetsmarknadsstyrelsen rapport Ura 1999:2 Ingelstam, Lars (1999). En krympt agenda? Demokratins villkor i globaliseringens tid. Sid i Erik Amnå, red, Globalisering. Demokratiutredningens forskarvolym IX, SOU 1999:83 Ingelstam, Lars (1999). The Issue of Trust: Will ICT Make a Difference? Sid i K Ellegård och M Johansson, eds: What difference does IT make? KFB, Stockholm Socio-economic research on fusion (SERF) Chairman s summary (Lars Ingelstam). Report to EU/DGXII. Brussels and Linköping, 1999 (även Arbetsnotat 216, tema T, mars 2000). Ingelstam, Lars, (1999), Fusion as a Large Technical System, Macro Task Report for SERF. EU och Tema T (Tema T arbetsnotat; 205), Linköping: Univ Ingelstam, Lars: Ekonomi och välfärd: några obekväma iakttagelser. Socialt Perspektiv 2-3, Ingelstam, Lars: Inlägg vid seminarium I Kortare arbetstid för och emot Ds 2000:22 (Näringsdepartementet). Ingelstam, Lars: Socio-economic research on fusion Chairman s summary. March EU DG 12, Fusion Directorate (Även som tema T arbetnotat 216) Ingelstam, Lars: Energiframtider. Tankeställare för energiaktörer och forskare. Program Energisystem Arbetnotat nr 14, mars

16 16 Ingelstam, Lars. Introduktion: Att rida på en tiger. Reflektioner kring kapitalistisk ekonomi och ekonomisk vetenskap I Vår tids ekonomism, red Geir Angell Öygarden, Boréa bokförlag, Umeå 2001, sid Ingelstam, Lars: System att tänka över samhälle och teknik Statens Energimyndighets förlag, Eskilstuna sid. Även utgiven på CD-rom. Ingelstam, Lars. Samhällets institutioner och långsiktigt förtroende.i Kärnavfall. Nuets ansvar och kommande generationers frihet. Antologi utgiven med anledning av Anne- Marie Thunberg-konferensen i Sigtuna 3-5 maj SOU 2001:108, KASAM, Miljödepartmentet, Stockholm (tryckt 2002) Ingelstam, Lars. Stora tekniska system: en dubbel utmaning I Kungl Vetenskaps- Societetens årsbok 2002, Uppsala Ewertsson, Lena och Ingelstam, Lars. Large Technical Systems: a Multidisciplinary Research Tradition. I Systems Analysis in Sweden (arbetstitel) utgiven av Formas och kommittén för IIASA och systemanalys, 2002 Ingelstam, Lars. Styrman eller galärslav? Konsumenten i systemteoretisk belysning I Ellegård, Kajsa red Konsumentmakt: pengarna och ekosystemet. En forskarantologi Carlssons Bokförlag, Stockholm 2002

17 17 B Folkbildning och debatt , Lars Ingelstam Kronologisk förteckning äver föredrag, debattinlägg, intervjuer och populärvetenskapliga alster: alltså vad som ibland kallas universitetens och universitetslärarens tredje uppgift (vid sidan av forskning och undervisning). Listan är betydligt fylligare efter 1980, eftersom vi där kunnat utnyttja tema T:s verksamhetsberättelser. Under tiden vid Sekretariatet för framtidsstudier ( ) torde Lars Ingelstam ha hållit en stor mängd föredrag som inte här förtecknas. Någon, men mycket begränsad, dubblering finns med Bibliografin Lindberg, Lars & Lars Ingelstam, (1960), En ny världsbild gammalt evangelium. Ett bibelstudium, Kristet Forum, s Ingelstam, Lars, (1961), Associativt medlemskap, Kristet Forum, s Ingelstam, Lars, (1964), De tre kulturerna, Kristet Forum, h. 4, s Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för matematik, KTH Ingelstam, Lars, (1965), Vad är ett universitet? Kristet Forum, h. 2, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), Dogm och provisorium i kvinnofrågan, Kristet Forum, h. 4, s Ingelstam, Lars, (1966), Studentsocial, Kristet Forum, h. 4, s. 133 Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), Ett familjebidrag, Kristet Forum, h. 5, s Ingelstam, Lars, (1967), Vad är en forsk?, Kristet Forum, h. 2, s Ingelstam, Lars, (1968), Functional Analysis, Lecture Notes, Cairo University

18 18 Ingelstam, Lars, (1968), General Topology, Lecture Notes and Problems, Cairo University Ingelstam, Lars, (1968), Teknikens och föränderlighetens utmaning, Västerås Stiftsb., vol. 62, s

19 Ingelstam, Lars, (1969), Politiska värderingar måste med i bilden.framtidsforskning?, Konkret, Vol. 3, Nr. 8/9, s Ingelstam, Lars, Carlson, Sune, Dahmén, Erik & Ragnar Holte, (1969), Vetenskap och prioriteringar, Vår lösen, Vol. 60, Nr 5, s Ingelstam, Lars, (1969), Hur bör vi studera framtiden? Arbetet, Ingelstam, Lars, (1970), Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier, Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1970), Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och demokrati, Vår Lösen, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1970), Matematiken som kulturfara 1-2, Intermediair 17 april, 1 maj Ingelstam, Lars, (1970), Något om planeringsideologi och samhällsmodeller, Föredrag, Nordplan, 2 juni 1971 Ingelstam, Lars, m fl, (1971), Ska vi asfaltera Sverige? Om myt och metod i trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt Ingelstam, Lars, (1971), Uppfostran och indoktrinering, Kristen humanism. Årsbok, Vol. 33, s Ingelstam, Lars, (1971), Från ett aktuellt förslag: Så styrs forskningen, Arbetet, Ingelstam, Lars & Bengt Joel Andersson, (1971), Forskningspolitiken. Artiklar och diskussionsinlägg, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1976), Frågor om vetenskap och samhällsdebatt, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars & Måns Lönnroth, (1971), Kritiskt om Vägplan 1970, Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1971), Matematik och politik, Introduktionsföreläsning KTH 7 september 1971, Stockholm 1973 Norén, Barbro, (1973), Vad betyder dagens beslut i framtiden? [Intervju med Lars Ingelstam], Byggnadsindustrin, Vol 43, Nr. 34, s

20 20 Ingelstam, Lars, (1973), Hur styr man teknisk utveckling?, Nordisk socialetisk konferens, Sigtuna 1974 Ingelstam, Lars, (1974), Från FKS till KRISS. Organisation, politik och teologi tyngdpunkter på 60-talet, Kristet Forum, h. 6, s. 6-9 Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), Hur styr man teknisk utveckling?, Vår lösen, Vol. 65, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1974), Tillväxtens gränser, Västgöta-Demokraten, Selander, Tom & Lars Ingelstam, (1974), Nya riktmärken, (intervju med Gunnar Hambraeus), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1974), Den demokratiska styrningen av den tekniska och ekonomiska utvecklingen måste fördjupas, Broderskap 16 november 1975 Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), How Much is Enough? Another Sweden, Development Dialogue, Nr 1-2, pp Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Edman, Stefan, (1975), Lars Ingelstam i KOS-inervju: Vår nuvarande livsstil leder inte till ökad välfärd, Kristendom och Skola, Vol. 39, Nr. 5, s. 2-3 Ingelstam, Lars, (1975), Vems är ansvaret, (diskussion), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1975), Staten tar över bilarna. Ransonering på kött, (diskussion), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1975), Tarschys, Daniel, En hisklig vision, [Apropå Göran Bäckstrand och Lars Ingelstams förslag], Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1975), Framtidsstudier, makt och demokrati, Finlands Fredsförbunds seminarium, augusti 1975, Borgå Malmén, Ingrid, (1975), Framtidsforskare står på sig: Köttransonering och färre bilar är lagom åt oss, [Intervju med Lars Ingelstam och Göran Bäckstrand], Vi, Vol. 62, Nr. 32/33, s Ingelstam, Lars, (1976), Inte bara bistånd en replik i debatten om ett lagom Sverige, Ekonomisk Debatt, Nr 2, s

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Ekonomi för en hållbar utveckling

Ekonomi för en hållbar utveckling Inlägg seminarium vid Ekocentrum, Göteborg, den 5 november 2014 Ekonomi för en hållbar utveckling Peter Söderbaum Professor emeritus, ekologisk ekonomi Mälardalens högskola, Västerås http://www.mdh.se/est

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Cirriculum Vitae Stig Tegle

Cirriculum Vitae Stig Tegle CV Stig Tegle Sidan 1 av 5 Cirriculum Vitae Stig Tegle SPRÅKKUNSKAPER: Skriftligt Läsning Tala Engelska Högsta Högsta Högsta Tyska Medel Högsta Medel Franska Låg Medel Medel UTBILDNING: 1985 Fil.dr i nationalekonomi

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2229, Socialt arbete i relation till den sociala ekonomin/ tredje sektorn, 15,0 högskolepoäng Social Work related to Social Economy and the third Sector, 15.0 higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa 8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa Innehåll 1. Inledning g Li Bennich-Björkman al Paula Blomqvist Globaliserad ekonomi och europeisk integration 9 Mellan folkhem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI

DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI Bo Göranzon (red) Thomas Furth, Peter Gullers, Börje Johansson, Jerker Lundequist, Kalle Makila, Tore Nordenstam, Erik Sandewall, Anna Sjödahl DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI Tyst kunskap och ny teknik Carlsson

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer