Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002"

Transkript

1 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan När han nu når pensionsåldern i maj 2002 ser vi från tema T ett värde i att dokumentera hans publikationer och andra arbeten från denna tid. Men Lars har ju haft ett yrkesliv även före de 22 åren vid tema. Det rör sig i stort sett om två (delvis överlappande) perioder: den första som lärare och forskare inom matematik, huvudsakligen vid KTH, och den andra inriktad på långsiktig planering och framtidsstudier, , med tyngdpunkten i åtta år vid Sekretariatet för framtidsstudier. Även dessa har vi velat inkludera i denna översikt, trots att dokumentationen, särskilt av föredrag, under dessa perioder blir långt ifrån fullständig. Bibliografin och översikten över artiklar och föredrag har i huvudsak gjorts av Christina Brage, Linköpings universitetsbibliotek, i samarbete med författaren. Översikten består av tre delar: A. Bibliografi. Här förtecknas vetenskapliga böcker och artiklar, vetenskapligt baserade ( tyngre ) debattinlägg samt antologier. B. Folkbildning och debatt. Föredrag, debattinlägg, intervjuer och populärvetenskapliga alster C. Livslärogång. En CV med bl a examina, anställningar och uppdrag i kommittéer mm

2 2 A Bibliografi , Lars Ingelstam Kronologisk förteckning över vetenskapliga böcker och artiklar, vetenskapligt baserade ( tyngre ) debattinlägg samt antologier som Lars Ingelstam redigerat. Inledningsvis nämns de viktigaste böckerna: Studies in Real Normed Algebras (doktorsavhandling 1964) Planeringens grundproblem (1972, reviderad version, med Simon Andersson 1979) Teknikpolitik (1978) Arbetets värde och tidens bruk (1980) Teknik och social förändring (med Bernt Schiller) (1981) Snuttifiering, helhetssyn, förståelse (1988) Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser (1991) Brus över landet (red, med Lennart Sturesson) (1993) Ekonomi för en ny tid (1995, omtryck 1997) Complex Technical Systems (red, 1996) System att tänka över samhälle och teknik (2002) 1958 Ingelstam, Lars, (1958), Ett påpekande till ett problem om kvadratnötter, Nordisk Matematisk Tidskrift, 6, s Ingelstam, Lars & H. Rådström, ( ), FOA P Rapport HC , (Hemligstämplat material) 1962 Ingelstam, Lars, (1962), A Vertex Property for Banach Algebras with Identity, Mathematica Scandinavica, 11, pp Ingelstam, Lars, (1962), Skydd och rörlighet, en matematisk modell, FOA P Rapport A Ingelstam, Lars, (1963), Hilbert Algebras with Identity, Bulletin of the American Mathematical Society, 69, pp Ingelstam, Lars & B. Von Bahr, (1963), Spaning och vapenverkan. Några bidrag till ett principiellt avvägningsproblem, FOA P Rapport A 154

3 Ingelstam, Lars, (1964), Studies in Real Normed Algebras, (KTH-Avhandl. 184), Uppsala Ingelstam, Lars, (1964), Non-Associative Normed Algebras and Hurwitz Problem, Arkiv för matematik, 5, s Ingelstam, Lars, (1964), De tre kulturerna, Kristet Forum, h. 4, s. 184 Ingelstam, Lars, (1964), Real Banach Algebras, Arkiv för matematik, 5, s Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för matematik, KTH 1966 Ingelstam, Lars, (1966), Real Algebras with a Hilbert Space Structure, Arkiv för Matematik, 6, s Ingelstam, Lars, (1966), Symmetry in Real Banach Algebras, Mathematica Scandinavica, 18, pp Ingelstam, Lars, (1967), A Note on Laplace Transforms and Strict Reality in Banach Algebras, Mathematische Zeitschrift, 102, pp Ingelstam, Lars, (1968), On Semigroups, Generated by Topologically Nilpotent Elements, Illinois Journal of Mathematics, pp Ingelstam, Lars, (1968), Synpunkter på värdering och analys av flygbasers funktion, Flygstabens OA-rapport Nr 21 Ingelstam, Lars, (1968), Teknikens och föränderlighetens utmaning, Västerås Stiftsb., vol. 62, s Ingelstam, Lars, (1969), Planering för framtid, FOA/KTH Rapport PT 1969:1 1970

4 4 Ingelstam, Lars, (1970), Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier, Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1970), Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och demokrati, Vår Lösen, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1970), Matematiken som kulturfara 1-2, Intermediair 17 april, 1 maj Ingelstam, Lars, (1970), Mathematical Approaches to Conflict and Cooperation in Organizations, FOA/KTH Rapport PT 1970:3 Ingelstam, Lars, (1970), Pointers to the Future for Organizations and Planning, FOA/KTH Rapport PT 1970: Ingelstam, Lars, (1971), 8 Serier numeriska serier, Del av: Eriksson, Henrik & Jörgen Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1971), 9-10 Serier funktionsserier, Del av: Eriksson, Henrik & Jörgen Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU Anell, Lars, Anna Hedborg, Lars Ingelstam, Måns Lönnroth, (1971), Ska vi asfaltera Sverige? Om myt och metod i trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt Bolin, Bert, Ingelstam, Lars, et al, (1971), Air Pollution across National Boundaries. The Impact on the Environment of Sulfur in Air and Precipitation. (Sveriges fallstudie för FN:s miljökonferens), Stockholm: Utrikes- och Jordbruksdepartementen Ingelstam, Lars, (1971), Zukunftsmöglichkeiten für Organization und Planung, Futurum, H. 2, pp Ingelstam, Lars, (1971), Några planeringsmetodiska problem aktualiserade av Vägplan 1970, Plan, Vol. 25, Nr 2, s Ingelstam, Lars, (1972), Planeringens grundproblem, (Ds Ju 1972:26), Stockholm: Justitiedepartementet Ingelstam, Lars, (1972), Systems Structure and Future Trends in a Long Term Environmental Study, Journal of Systems Engineering, 3:1, pp Ingelstam, Lars, (1973), Technology Assessment in Sweden, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier 1974

5 5 Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), Hur styr man teknisk utveckling?, Vår lösen, Vol. 65, Nr 1, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), How Much is Enough? Another Sweden, Development Dialogue, Nr 1-2, pp Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1975), Long-Range Planning in Sweden, In: M. Goldsmith (ed.), Forward Planning in the Service Sectors, London: Mac Millan Ingelstam, Lars, m fl, (1975), Teknikbedömning. En lägesrapport och några förslag rörande studiet av teknikens roll i samhället, (Ds Ju 1975:12), Stockholm: Allmänna Förlaget 1976 Ingelstam, Lars, (1976), Basic Problems of Planning, I: Jennergren, Schwartz, Alvfeldt eds, Trends in Planning, Stockholm: FOA Ingelstam, Lars, (1976), Inte bara bistånd en replik i debatten om ett lagom Sverige, Ekonomisk Debatt, Nr 2, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier (omtryck) Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Should We Put Limits on Consumption?, The Futurist, 11:3, pp Ingelstam, Lars, (1977), Mot en god teknologi, Vår lösen, Vol. 68, Nr. 8/9, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1978), Hur mycket är lagom? (Ny rev uppl.), Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1978), Teknikpolitik, Stockholm: Tiden Ingelstam, Lars, (1978), Alternative Patterns of Development and Lifestyles, (Konsultrapport till FN:s ekonomiska Europakommission (ECE) och FN:s miljöstyrelse (UNEP), Nov

6 6 Ingelstam, Lars & Simon Andersson, (1979), Planeringens grundproblem, (Delrapport Framtidsstudien Prognoser och politisk framtidsplanering; 602), Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, m fl, (1979), Prognoser och politisk framtidsplanering en projektpresentation, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1979), Samtal om framtidsberedskap som utbildningsmål, (Särtryck och småtryck från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö, Lunds Univ.; 287) Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1979), Teknik och social förändring, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1979), Är de stora projektens tid förbi eller återkommer rekordårens framstegstro på 80-talet?, Administrations-TEMA, Nr 3, s. 4-5, 36 Ekström, Sören & Lars Ingelstam, (1979), Naturen, resurserna och politiken, Tiden, Nr 8, s Ingelstam, Lars, (1979), Att välja teknikframtid: Valet mellan Sol-Sverige och Uran- Sverige illustrerar ett dilemma, Vårt ekonomiska läge, s Ingelstam, Lars, (1980), Arbetets värde och tidens bruk, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1980), Teknik och social förändring, Daedalus, 49, s Ingelstam, Lars, (1980), Vad betyder framtiden för folkrörelserna?, Kooperatören, Nr 11, s Ingelstam, Lars, m fl, (1980), Varför finns inga datorer på fackföreningsfanorna? Ett samtal om teknologin, politiken och framtiden, Ord & Bild, h. 1, s Ingelstam, Lars, (1980), Framtid i mänskligare skala: Vi måste bestämma över tekniken och forma en svensk livsstil, Statsanställd, Nr 9, s. 6-8 Ingelstam, Lars, (1980), Samhällsbild teknikbild, Vår lösen, Nr 2, s Ingelstam, Lars, (1981), Alternative Futures and Values, (Educational and Psychological Interactions; 74), Malmö Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1981), Teknik och social förändring, Lund: LiberLäromedel

7 7 Ericsson, Ylva, Åhlström, Eva & Lars Ingelstam, (1981), Med sextimmarsdag kan vi fördela jobb och samhällsarbete, MorgonBris, Nr 8, s. 2-3 Ingelstam, Lars, (1981), Människan och tekniklandskapet, Tvärsnitt, Nr 2, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), TV-mediet och kulturmiljön: Reflexioner kring människosyn och teknikpolitik, Vår lösen, h. 8/9, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), Ska vi ha videopolis eller videopolitik?, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1981), Ut ur krisen till vadå?, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1981), Sveriges framtid, Dala-Demokraten, Ingelstam, Lars, (1982), Folkbildningen inför framtidsbilderna, I: Folkbildningen i framtidsperspektiv. Rapport från en konferens, Stockholm: Byrå VI Skolöverstyrelsen Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1982), Fragmentisering - Komparation - Helhetssyn. Hur kan man forska i teknik och social förändring, (Tema T Rapport 1982:1), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1982), Den andra tillväxten, I: Hotad sektor, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Arne Kaijser, (1982), Kommer vackra mål att dränkas i el och kol?, Plan, Nr 1/2, s Ingelstam, Lars, (1982), Försvar för den socialdemokratiska utopin. Replik till Mats Franzén, Zenit, Nr 4, s Ingelstam, Lars, (1982), Har vi inte längre råd med kultur och omsorg?, Norrländska Socialdemokraten, Ingelstam, Lars, (1983), Högskolan och tekniken - en betraktelse kring två framtider, I: Kunskap för framtiden, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Att bo som folk - några framtidsperspektiv, Stockholm: SABO Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Living People. Long Term Perspectives for Human Settlements in the Nordic Countries, (BFR D 1983:10) Ingelstam, Lars, (red.) (1983), Skruven. En diskussionsbok om tekniken som lokal verklighet, Malmö: Liber Ingelstam, Lars, (1983), A Third Sector Approach to Sweden s Future, Futures, 15, pp

8 8 Ingelstam, Lars, (1983), Towards the Un-Manned Bandwagon?, (Bokrec.), Futures, 15, pp Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Den informella sektorn och välfärdsproblemet, Plan, Nr Ingelstam, Lars, (1984), Kommunal renässans mobiliserar resurser, Tiden, Nr 3, s Ingelstam, Lars, (1984), Avfall, försvar och förvirring - tre böcker om vetenskap och samhälle, Årsbok för kristen humanism Ingelstam, Lars, (1984), Arbete i framtiden - utmaning eller omtänkande, Årsbok för föreningen lärare i religionskunskap, s Ingelstam, Lars, (1984), Teknik, produktion, människa. Några forskningsproblem med tonvikt på individperspektivet, (Tema T arbetsnotat; 5), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1984), Öppningen. Om lönearbetets kris och den informella sektorn, (Tema T arbetsnotat; 9), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1984), Utbildning för ett postindustriellt samhälle. (Föredrag vid svensk-finskt seminarium på Hanaholmen, april 1984), I: åringarnas utbildning i Finland och Sverige, Helsingfors: Skolstyrelsen 1985 Ingelstam, Lars, (1985), Flexibel arbetstid och den informella sektorn, I: DELFA, rapport nr 11, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet Ingelstam, Lars, (1985), Den informella sektorn och samhällsutvecklingen, s , I: H. Wallentin, (red.), Informell ekonomi i glesbygd, Stockholm: LT s förlag Ingelstam, Lars, (1985), Stabilitet och nyskapande, I: Vetenskap och vett. Till frågan om universitetets roll, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, Riis, Ulla & Peter Andersson, (1985), Towards a Democratic Tradition of Research - Perspectives from the TEMA Experience, In: L. Lewin & I. Lind, Interdisciplinarity Revisited. Reassessing the Concept in the Light of Institutional Experience, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & N. Åkerman, (1985), Hotar rationalismen det mänskliga, Allt om böcker, Nr 5/6 Ingelstam, Lars, (1985), Den informella sektorn - ny öppning eller politisk smitväg?, Välfärdsbulletinen, Nr 2 Ingelstam, Lars, (1985), Bekämpa snuttifieringen, Dagens Nyheter,

9 9 Ingelstam, Lars, (1985), På spaning efter den helhet som flytt, (Tema T arbetsnotat; 23), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1985), Bostadsområdet som plats för arbete, (Tema T), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1986), Bostad och arbete, I: Ekonomi och stadsutveckling. Rapport från NBS-S forskarseminarium i Esbo 6-8 nov. 1985, (Nordplan KR 1986:1), Stockholm: Nordiska Institutet för Samhällsplanering Ingelstam, Lars, (1986), Svensk satsning på internationell försoning, Pax, Nr 11, s. 17 Ingelstam, Lars, (1986), Arbetstidsfrågan och en ny svensk modell, Tiden, Nr 5/6, s Ingelstam, Lars, (1986), På flykt från samhället, Årsbok för kristen humanism, s Ingelstam, Lars, (1986), Sverige är möjligheternas land för delade jobb, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1986), Teknikförändringar i dagliglivet, januari 1986, (Tema T arbetsnotat; 28), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, red (1987), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning Ingelstam, Lars, (1987), Industrisamhällets framtid och det dagliga livet, s. 9-38, I: Lars Ingelstam, (red.), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning Ingelstam, Lars, (1987), Makten över kunskapen, makten över informationen, I: J. G. Bergendal, (red.), Information kunskap ansvar, Lund: Studentlitteratur Ingelstam, Lars, (1987), G H von Wright: Vetenskapen och förnuftet, Allt om böcker, 1 febr Ingelstam, Lars, (1987), Technology and Social Change in Linköping, Science and Public Policy, 14:5, pp Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1988), Arbete i närheten. En problemöversikt kring bostadsområdet som plats för arbete, (Byggforskningsrådet T 14), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning

10 10 Ingelstam, Lars, (1988), Den heliga anden - livgivare och följeslagare, (Tro i vår tid; 10), Stockholm: Verbum Ingelstam, Lars, (1988), Den demokratiska samhällsformens trovärdighet, I: Mark och Vatten år 2010, (Ds 1988:35), Stockholm: Bostadsdepartementet Ingelstam, Lars, (1988), Delaktighetens villkor, I: Motbilder, Stockholm: Kooperativa institutet Ingelstam, Lars, (1988), Snuttifiering - helhetssyn - förståelse. En tänkebok om kunskap i informationssamhället, Lund: Studentlitteratur Eriksson, O, Ingelstam, Lars, m fl, (1988), Vidga vyerna. Tankar om framtid och boende, (SABO Utveckling Rapport 10), Stockholm: SABO Ingelstam, Lars, (1988), Om möjligheten att rekonstruera den svenska välfärdsmodellen, Årsbok för kristen humanism, s Ingelstam, Lars, (1988), Book Review: Goggin, ML, Governing Science and Technology in a Democracy, Futures, 20:3, pp Ingelstam, Lars, (1988), Svenskt medlarorgan för ökad säkerhet, Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1988), Framtidstron och den svenska modellen, (Tema T Rapport; 15), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1988), Information, Knowledge and Power, (Tema T arbetsnotat; 40), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1989), Makt och omakt i systemsamhället, I: Svante Beckman, (red.), Teknokrati, arbete, makt. Antologi från Maktutredningens delprojekt Teknik och Makt, Stockholm Ingelstam, Lars, (1989), Long Live the Automobile Industry?, (Recension), Economic and Industrial Democracy, 10:4, pp Ingelstam, Lars, (1989), Vårt behov av framtid, FLS-aktuellt, Nr 1 Ingelstam, Lars, (1989), Gökunge i forskningspolitiken? Om framtidsstudier i Sverige, SPPB, Nr 163 (Vänbok till Gunnar Richardsson) s Ingelstam, Lars, (1990), Anden slipper ur flaskan: Kultur, 90-talets huvudtema, Författaren, h. 2, s Ingelstam, Lars, (1990), Kulturlandskapet som bekräftelse på framtidstro, Kulturmiljövård, h. 1, s

11 11 Ingelstam, Lars, (1990), Högre skatt krävs för nya reformer, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1990), Egoismen underminerar marknaden: Amerikansk kritik av tidens modeideologi ekonomismen, Dagens Nyheter, (anmälan av A Etzioni: The Moral Dimension) 1991 Ingelstam, Lars, (1991), Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1991), Framtidsforskning, I: Nationalencyklopedien, Bd. 6, Höganäs: Bra Böcker Ingelstam, Lars, (1991), Framtiden från framsidan. Om Åke Anderssons framtidsbilder, Facta och Futura, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1991), Book Review: Martin, BR, Irvine, J, Reserach Foresight - Priority Setting in Science, Futures, 23:2, pp Ingelstam, Lars & Ingar Palmlund, (1991), Computers and People in the Welfare State: Information Technology and Social Security in Sweden, Informatization and the Public Sector, 1:1, pp Ingelstam, Lars (i samarbete med Bo Dahlbom m fl), (1991), Informationssamhället och teorin för stora tekniska system, (Tema T rapport; 23), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1992), Vår energiframtid - fyra tankefigurer, I: Vår energiframtid, s , Göteborg: Göteborg Energi AB Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1992), How Much is Enough? Sweden as a Case in the Quest for Appropriate Development, In: Development Dialogue (även publicerad på spanska, japanska, arabiska m fl språk. Hänvisning till Hammarskjöldfonden, Uppsala) Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (1992), Datateknik i kommunal verksamhet, I: Forskning om den offentliga sektorn. Forskningsantologi av Arbetsgruppen för forskningsfrågor, Stockholm: Civildepartementet 1993 Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (red.), (1993), Brus över landet - om informationsflödet, kunskapen och människan, Stockholm: Carlssons förlag Ingelstam, Lars, (1993), Nygamla tider, s , I: B. A. Mölleryd & A. Noréus, (red.), Har framtiden en framtid?, Nora: Nya Doxa Ingelstam, Lars, (1993), Tillväxtens falska profeter, Moderna Tider, Nr 36, s

12 12 Ingelstam, Lars, (1993), Efterlyses: En ny ekonomisk teori, Tiden, Nr 5, s Ingelstam, Lars, (1993), Bortom industrisamhället, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1993), Slutet på historien?, Sydsvenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1994), Rimlig konsumtion, s , I: S. Lagergren & G. Sundberg, Tredje världen och den europeiska integrationen, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1994), Hur föll den svenska modellen?, s , I: Arbetet och den heliga leken, (Årsbok för kristen humanism, 56(1994), Uppsala Ingelstam, Lars, (1994), Att vilja göra det man borde, I: Lars J. Lundgren, (red.), Livsstil och miljö. Handlingsutrymme för förändring. En antologi, Stockholm: Avfallsforskningsrådet, Statens Naturvårdsverk Ingelstam, Lars, (1994), Arbete och arbetslöshet: Det långa perspektivet, Arbetarhistoria, h. 3/4, s Ingelstam, Lars, (1994), Issues of Expansion: Perspectives on IT Policy in Sweden, Science and Public Policy, Dec. pp Ingelstam, Lars, (1995), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och framtiden, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, med Björn Karlsson m fl (1995), Energy Systems. A National Program of Research and Graduate Study, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1995), Den svenska modellen - mot ett nytt liv?, s , I: Dona nobis pacem, (Årsbok för kristen humanism), 57(1995), Uppsala Ingelstam, Lars, (1995), Århundradets märkvärdighet, I: Magnus Karlsson & Lennart Sturesson, (red.), Världens största maskin: Människan i det globala telekommunikationssystemet, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars och Jan Owen Jansson (1995), Synpunkter på informationsekonomi,i Jan Hagerlid, red, Informationsekonomi. En forskningsöversikt. FRN, Stockholm Ingelstam, Lars, (1995), Tillväxt mot arbetslöshet: en europeisk framtidsväg, En granskning av EU:s vitbok, 27 januari 1995 (intern PM, tema T, Linköping) 1996 Ingelstam, Lars, (ed.), (1996), Complex Technical Systems, (Rapport - Forskningsrådsnämnden, 96:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden

13 13 Ingelstam, Lars, (1996), The Future of Work and the Organization of Compassion, (Occasional Paper No 3, Ecumenical Association of Church and Society), Bryssel Ingelstam, Lars, (1996), Bilismen som självbetjäningsteknik: En postindustriell betraktelse, I: Stig Nordqvist, (red.), Farande och fraktande, Stockholm: KFB Ingelstam, Lars, (1996), Marknadsekonomi och solidaritet, s , I: Pengar till godo, (Årsbok för kristen humanism, 58(1996), Uppsala Ingelstam, Lars & A. Hall, (1996), Posten i ett post-industriellt perspektiv: Varor, tjänster och ojämn produktivitet, I: Jörgen Nissen (red.), Posten och informationssamhället, Stockholm: KFB Ingelstam, Lars, (1996), Lika goda, lika mycket värda?, s , I: Rättvisa - vad är det? (Skriftserien Idé/debatt; 1), Stockholm: Välfärdsprojektet Ingelstam, Lars, (1996), System: teknik och människor i samspel, s , I: Thomas Ginner & Gunilla Mattsson, (red.), Teknik i skolan, Lund: Studentlitteratur Ingelstam, Lars, (1996), En motkraft mot snuttifiering och mediabrus, Folkhögskolan, Nr 7, s Ingelstam, Lars, (1996), Framtiden, samhällsvetenskapen och den teologiska forskningen, Tro och Liv, Nr 1 Ingelstam, Lars, (1996), Pålitligt livsinnehåll och välorganiserad medkänsla, Vår lösen, Nr 4/5, s Ingelstam, Lars, (1997), Farväl till ekonomismen som politisk villfarelse, I: Anders Persson, (red.), Alternativ till ekonomismen, (Research Report 1997:7, Sociologiska Inst.), Lund: Univ. Ingelstam, Lars, (1997), Popular Participation, Compassion, and the Economy, s , I: Culture Confrontation and Local Mobilization, (Studia missionalia Upsaliensia; 68), Uppsala: Swedish Institute of Missionary Research (vänbok till Sigbert Axelsson) Ingelstam, Lars, (1995/1997), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och framtiden, (Nytryck), Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1997), Det goda arbetet, s , I: Handla, Om förändring, välfärd, arbete, lärande, konsumtion, arkitektur, design, kultur, framtid/ Georg Henrik von Wright m fl, Stockholm: Nerenius & Santérus Ingelstam, Lars, (1997), IT i arbetsliv och samhälle, I: Lennart Lennerlöf, Telematik 2001, (KFB Rapport 1997:47, TELDOK Rapport nr 117), Stockholm Ingelstam, Lars, (1997), Globaliseringen: Debatten har nätt och jämt börjat, Frisinnad Tidskrift, Nr 5

14 14 Ingelstam, Lars, (1997), Om utbud och efterfrågan på arbetskraft, Socialistisk debatt, Nr 4, s. 47 Ingelstam, Lars, (1997), Arbetsmarknaden i ett postindustriellt perspektiv, Konferensrapport, Kan arbetslinjen överleva, september 1997, Sociologiska Inst., Göteborg: Univ Ingelstam, Lars, (1998), Expertberoende beslutsfattande och demokratisk delaktighet, I: Lekmannastyre i experternas tid, (Demokratiutredningens skrift 1998:7), Stockholm: Demokratiutredningen Ingelstam, Lars, (1998), Motsägelser, makt och moral. Socialismen och arbetet i en postindustriell tid, I: Manifestet : Kommunistiska manifestet med kommentarer och analyser av 14 forskare och samhällsdebattörer, (Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Årbok 1998), Stockholm: Atlas Ingelstam, Lars, (1998), Tre bilder av framtidens skola, I: Skola i förändring. En antologi om lärande på andra villkor, Stockholm: Lärarförbundets förlag Ingelstam, Lars, (1998), The Swedish Model. A System of Need of Socio-Technical Innovation, I: Jan Odhnoff & Uno Svedin, (red.), Technological Systemic Changes and Economic Theories, (FRN Rapport 98:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden Ingelstam, Lars, (1998), Med fakta för medkänsla, I: Anna Lytsy, (red.), Vetvärt, Stockholm: Svenska kommunförbundet Ingelstam, Lars, (1998), Accelerated Progress and Social Complexity - Reflexions on the Limits of Technology, I: Why Research on Accelerator-Driven Transmutation Technology?, Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien Ingelstam, Lars, (1998), Tillväxt. Samtidsdebattens stora mantra, Politikens, kulturens & idéernas arena, Nr 6, s Ingelstam, Lars, (1998), Complex Technical Systems, (Proceedings from SERF/IIASA Seminar, July 12-14, 1998), Institute of Risk Research of the University of Vienna, Risk Research Report Flodström, Anders med Lars Ingelstam och Erik Sandewall (1999), Universiteten och informationstekniken en ny tid? I Ullabeth Sätterlund Larsson och Kerstin Bergqvist, Möten en vänbok till Roger Säljö. SIC 39, tema Kommunikation, Linköpings universitet Ingelstam, Lars, red (1999), Är full sysselsättning forfarande möjlig? Om arbete och liv i Sverige på 2000-talet, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen, Utredningsenheten Ura 1999:2

15 15 Ingelstam, Lars, (1999), A Socially Sustainable Economy for Future Generations, In: Tae-Chang Kim & James A. Dator, Co-Creating a Public Philosophy of Future Generations, Westport, Conn.: Praeger Heindler, M, Ingelstam, L, Cozzani, F (1999). The role and acceptabilitity of controlled nuclear fusion in the global energy problem. Proceedings from the VIII Latin American Workshop on Plasma Physics (Nov 1998, Tandil, Argentina). Ingelstam, Lars (1999). Socio-economic aspects of fusion: research in the European context. Fusion Engineering and Design 46 (1999) Ingelstam, Lars (1999). Wanting to do what one ought to do: notes on environmental change and human behaviour. Sid i Lars J Lundgren, ed: Changing Environmental Behaviour, Swedish Environmental Protection Agency (& al), Stockholm Ingelstam, Lars (1999). Arbete efter industrisamhället dilemman och möjligheter. Sid 3-19 i Är full sysselsättning fortfarande möjlig? Om arbete och liv i Sverige på talet. Arbetsmarknadsstyrelsen rapport Ura 1999:2 Ingelstam, Lars (1999). En krympt agenda? Demokratins villkor i globaliseringens tid. Sid i Erik Amnå, red, Globalisering. Demokratiutredningens forskarvolym IX, SOU 1999:83 Ingelstam, Lars (1999). The Issue of Trust: Will ICT Make a Difference? Sid i K Ellegård och M Johansson, eds: What difference does IT make? KFB, Stockholm Socio-economic research on fusion (SERF) Chairman s summary (Lars Ingelstam). Report to EU/DGXII. Brussels and Linköping, 1999 (även Arbetsnotat 216, tema T, mars 2000). Ingelstam, Lars, (1999), Fusion as a Large Technical System, Macro Task Report for SERF. EU och Tema T (Tema T arbetsnotat; 205), Linköping: Univ Ingelstam, Lars: Ekonomi och välfärd: några obekväma iakttagelser. Socialt Perspektiv 2-3, Ingelstam, Lars: Inlägg vid seminarium I Kortare arbetstid för och emot Ds 2000:22 (Näringsdepartementet). Ingelstam, Lars: Socio-economic research on fusion Chairman s summary. March EU DG 12, Fusion Directorate (Även som tema T arbetnotat 216) Ingelstam, Lars: Energiframtider. Tankeställare för energiaktörer och forskare. Program Energisystem Arbetnotat nr 14, mars

16 16 Ingelstam, Lars. Introduktion: Att rida på en tiger. Reflektioner kring kapitalistisk ekonomi och ekonomisk vetenskap I Vår tids ekonomism, red Geir Angell Öygarden, Boréa bokförlag, Umeå 2001, sid Ingelstam, Lars: System att tänka över samhälle och teknik Statens Energimyndighets förlag, Eskilstuna sid. Även utgiven på CD-rom. Ingelstam, Lars. Samhällets institutioner och långsiktigt förtroende.i Kärnavfall. Nuets ansvar och kommande generationers frihet. Antologi utgiven med anledning av Anne- Marie Thunberg-konferensen i Sigtuna 3-5 maj SOU 2001:108, KASAM, Miljödepartmentet, Stockholm (tryckt 2002) Ingelstam, Lars. Stora tekniska system: en dubbel utmaning I Kungl Vetenskaps- Societetens årsbok 2002, Uppsala Ewertsson, Lena och Ingelstam, Lars. Large Technical Systems: a Multidisciplinary Research Tradition. I Systems Analysis in Sweden (arbetstitel) utgiven av Formas och kommittén för IIASA och systemanalys, 2002 Ingelstam, Lars. Styrman eller galärslav? Konsumenten i systemteoretisk belysning I Ellegård, Kajsa red Konsumentmakt: pengarna och ekosystemet. En forskarantologi Carlssons Bokförlag, Stockholm 2002

17 17 B Folkbildning och debatt , Lars Ingelstam Kronologisk förteckning äver föredrag, debattinlägg, intervjuer och populärvetenskapliga alster: alltså vad som ibland kallas universitetens och universitetslärarens tredje uppgift (vid sidan av forskning och undervisning). Listan är betydligt fylligare efter 1980, eftersom vi där kunnat utnyttja tema T:s verksamhetsberättelser. Under tiden vid Sekretariatet för framtidsstudier ( ) torde Lars Ingelstam ha hållit en stor mängd föredrag som inte här förtecknas. Någon, men mycket begränsad, dubblering finns med Bibliografin Lindberg, Lars & Lars Ingelstam, (1960), En ny världsbild gammalt evangelium. Ett bibelstudium, Kristet Forum, s Ingelstam, Lars, (1961), Associativt medlemskap, Kristet Forum, s Ingelstam, Lars, (1964), De tre kulturerna, Kristet Forum, h. 4, s Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för matematik, KTH Ingelstam, Lars, (1965), Vad är ett universitet? Kristet Forum, h. 2, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), Dogm och provisorium i kvinnofrågan, Kristet Forum, h. 4, s Ingelstam, Lars, (1966), Studentsocial, Kristet Forum, h. 4, s. 133 Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), Ett familjebidrag, Kristet Forum, h. 5, s Ingelstam, Lars, (1967), Vad är en forsk?, Kristet Forum, h. 2, s Ingelstam, Lars, (1968), Functional Analysis, Lecture Notes, Cairo University

18 18 Ingelstam, Lars, (1968), General Topology, Lecture Notes and Problems, Cairo University Ingelstam, Lars, (1968), Teknikens och föränderlighetens utmaning, Västerås Stiftsb., vol. 62, s

19 Ingelstam, Lars, (1969), Politiska värderingar måste med i bilden.framtidsforskning?, Konkret, Vol. 3, Nr. 8/9, s Ingelstam, Lars, Carlson, Sune, Dahmén, Erik & Ragnar Holte, (1969), Vetenskap och prioriteringar, Vår lösen, Vol. 60, Nr 5, s Ingelstam, Lars, (1969), Hur bör vi studera framtiden? Arbetet, Ingelstam, Lars, (1970), Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier, Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1970), Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och demokrati, Vår Lösen, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1970), Matematiken som kulturfara 1-2, Intermediair 17 april, 1 maj Ingelstam, Lars, (1970), Något om planeringsideologi och samhällsmodeller, Föredrag, Nordplan, 2 juni 1971 Ingelstam, Lars, m fl, (1971), Ska vi asfaltera Sverige? Om myt och metod i trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt Ingelstam, Lars, (1971), Uppfostran och indoktrinering, Kristen humanism. Årsbok, Vol. 33, s Ingelstam, Lars, (1971), Från ett aktuellt förslag: Så styrs forskningen, Arbetet, Ingelstam, Lars & Bengt Joel Andersson, (1971), Forskningspolitiken. Artiklar och diskussionsinlägg, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1976), Frågor om vetenskap och samhällsdebatt, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars & Måns Lönnroth, (1971), Kritiskt om Vägplan 1970, Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1971), Matematik och politik, Introduktionsföreläsning KTH 7 september 1971, Stockholm 1973 Norén, Barbro, (1973), Vad betyder dagens beslut i framtiden? [Intervju med Lars Ingelstam], Byggnadsindustrin, Vol 43, Nr. 34, s

20 20 Ingelstam, Lars, (1973), Hur styr man teknisk utveckling?, Nordisk socialetisk konferens, Sigtuna 1974 Ingelstam, Lars, (1974), Från FKS till KRISS. Organisation, politik och teologi tyngdpunkter på 60-talet, Kristet Forum, h. 6, s. 6-9 Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), Hur styr man teknisk utveckling?, Vår lösen, Vol. 65, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1974), Tillväxtens gränser, Västgöta-Demokraten, Selander, Tom & Lars Ingelstam, (1974), Nya riktmärken, (intervju med Gunnar Hambraeus), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1974), Den demokratiska styrningen av den tekniska och ekonomiska utvecklingen måste fördjupas, Broderskap 16 november 1975 Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), How Much is Enough? Another Sweden, Development Dialogue, Nr 1-2, pp Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Edman, Stefan, (1975), Lars Ingelstam i KOS-inervju: Vår nuvarande livsstil leder inte till ökad välfärd, Kristendom och Skola, Vol. 39, Nr. 5, s. 2-3 Ingelstam, Lars, (1975), Vems är ansvaret, (diskussion), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1975), Staten tar över bilarna. Ransonering på kött, (diskussion), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1975), Tarschys, Daniel, En hisklig vision, [Apropå Göran Bäckstrand och Lars Ingelstams förslag], Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1975), Framtidsstudier, makt och demokrati, Finlands Fredsförbunds seminarium, augusti 1975, Borgå Malmén, Ingrid, (1975), Framtidsforskare står på sig: Köttransonering och färre bilar är lagom åt oss, [Intervju med Lars Ingelstam och Göran Bäckstrand], Vi, Vol. 62, Nr. 32/33, s Ingelstam, Lars, (1976), Inte bara bistånd en replik i debatten om ett lagom Sverige, Ekonomisk Debatt, Nr 2, s

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Introduktion UHU/ESD. Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson.

Introduktion UHU/ESD. Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson. Introduktion UHU/ESD Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson. Dagens föreläsning Vad är UHU/ESD? MU vs UHU/EE vs ESD UHU/ESD i styrdokumenten UHU/ESD som en av flera undervisningstraditioner

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

Målsättningar och framtidsbilder

Målsättningar och framtidsbilder Målsättningar och framtidsbilder för hållbar utveckling Rapport från en visionsworkshop på Hållbar utveckling A, 11 september 2014 Rapport från visionsworkshop, Hållbar utveckling A, 11 september 2014

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Perspektiv på kunskapssamhället: Nyansering och problematisering. Olof Hallonsten Vetenskapssociolog, Göteborgs Universitet 3 oktober 2013

Perspektiv på kunskapssamhället: Nyansering och problematisering. Olof Hallonsten Vetenskapssociolog, Göteborgs Universitet 3 oktober 2013 Perspektiv på kunskapssamhället: Nyansering och problematisering Olof Hallonsten Vetenskapssociolog, Göteborgs Universitet 3 oktober 2013 Två teman 1. Sverige som kunskapsnation: Bortom siffrorna 2. Problematisering

Läs mer

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering Kursplan Det sociala arbetets praktik II, 30 hp SOC7 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Avancerad SKAGXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014 DET GEMENSAMMA Sommarakademi på Lunds universitet 28 31 juli 2014 Det Gemensamma Citizen participation is presented as contacting leaders, organizing interest groups and parties, voting. That citizens

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Ekonomi för en hållbar utveckling

Ekonomi för en hållbar utveckling Inlägg seminarium vid Ekocentrum, Göteborg, den 5 november 2014 Ekonomi för en hållbar utveckling Peter Söderbaum Professor emeritus, ekologisk ekonomi Mälardalens högskola, Västerås http://www.mdh.se/est

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken Viveka Palm, Vice Avdchef för Regioner och Miljö, SCB Medlem av IAEG-SDG Adj Professor KTH, Inst för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Läs mer

CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE

CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE 2013-09-20 CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE UTBILDNING Filosofie doktorsexamen, Uppsala Universitet 971203 Filosofie licentiatexamen, Uppsala Universitet 951010 Civilekonomexamen, Högskolan i Örebro 920612

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér Förskollärare, doktorand vid Göteborgs universitet samt universitetsadjunkt Mälardalens högskola Innehåll Förskolans roll för en hållbar nutid

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter Landsbygd vs staden. Stora ytor Glesa strukturer Färre högutbildade Jordbruk Tillverkningsindustri Längre bort i produktcykeln Färre innovationer. Typ

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

$ %& ' ( ) &* ' + (, &* ( & '(" )# %' * +,#' -#%*'#! ''("!.*"' # #"$('! %++#' ' -. / 0

$ %& ' ( ) &* ' + (, &* ( & '( )# %' * +,#' -#%*'#! ''(!.*' # #$('! %++#' ' -. / 0 !! #$%$#! # $ %& ' ) &* ' +, &* & ' )# %' * +,#' -#%*'#! ''!.*' # #$'! %++#' ' -. / 0 '. 1 ' ' 2 2 * ' +#345 +. )667)'78& ')66,'$6$ 3 % # '4'&)66,'3 3'09 : '4 ; ' +' +#3 & ')66,32 '! & /,+*!5 '

Läs mer

Cirriculum Vitae Stig Tegle

Cirriculum Vitae Stig Tegle CV Stig Tegle Sidan 1 av 5 Cirriculum Vitae Stig Tegle SPRÅKKUNSKAPER: Skriftligt Läsning Tala Engelska Högsta Högsta Högsta Tyska Medel Högsta Medel Franska Låg Medel Medel UTBILDNING: 1985 Fil.dr i nationalekonomi

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa 8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa Innehåll 1. Inledning g Li Bennich-Björkman al Paula Blomqvist Globaliserad ekonomi och europeisk integration 9 Mellan folkhem

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 OBS: Ändringar kan förekomma Senast uppdaterad: 2015-10-26 v.44 Tid och plats Tema Tisdag 27-okt Kursintro Mänsklig och naturlig påverkan

Läs mer

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 OBS: Ändringar kan förekomma Senast uppdaterad: 2015-12-01 v.44 Tid och plats Tema Tisdag 27-okt Kursintro Mänsklig och naturlig påverkan

Läs mer

Vad är ett hållbart jordbruk?

Vad är ett hållbart jordbruk? Vad är ett hållbart jordbruk? Tankar utifrån flera projekt vid Framtidens lantbruk, SLU Elin Röös, biträdande lektor i miljösystemanalys för livsmedel, Institutionen för energi och teknik, SLU Uppsala

Läs mer

1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning

1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning 1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning Bryssel 2010 en individs förmåga att förverkliga sina idéer Simone Baldassarri arbetar med entreprenörskap och utbildning på Europeiska kommissionens

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Vetenskap & Allmänhet, VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Vetenskap & Allmänhet, VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare Vetenskap & Allmänhet, VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare Forskning berör oss alla och påverkar vår framtid. Därför måste allmänheten få större insyn och vara med och diskutera

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta?

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Ingrid Höjer Professor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete Presentationens innehåll: Vad vet vi redan? Kort om situationen

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Chalmers för en hållbar framtid

Chalmers för en hållbar framtid Hållbar utveckling Vision: Vad menas med hållbar utveckling? Vad innebär det för en ingenjör? Chalmers för en hållbar framtid Magdalena Svanström, Docent Kemisk Miljövetenskap (KB), Föreståndare Chalmers

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. March 2012 rev. Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Anställningar och uppdrag m.m. 1961 2014

Anställningar och uppdrag m.m. 1961 2014 Sören Ekström 2014-05-05 Anställningar och uppdrag m.m. 1961 2014 Här redovisas anställningar (med fet stil) och de flesta uppdrag jag haft i övrigt under tiden 1961 2014, sorterade efter anställningsår

Läs mer

Är energikvartershubbar en viktig del av framtidens hållbara städer?

Är energikvartershubbar en viktig del av framtidens hållbara städer? Är energikvartershubbar en viktig del av framtidens hållbara städer? - En fjärdedel av energin som används i Knivsta produceras lokalt -Försöksplats Knivsta Frågor Hur skulle den/de tekniskt bästa energilösningen/rna

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Johansson Görgen Futurum IF 0 79 T2 Wiik Jan Korpen Saab 0 80 T2 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 80 T4 Petersson Magnus Futurum IF 0 82 T4 Thörnkvist

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer