Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002"

Transkript

1 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan När han nu når pensionsåldern i maj 2002 ser vi från tema T ett värde i att dokumentera hans publikationer och andra arbeten från denna tid. Men Lars har ju haft ett yrkesliv även före de 22 åren vid tema. Det rör sig i stort sett om två (delvis överlappande) perioder: den första som lärare och forskare inom matematik, huvudsakligen vid KTH, och den andra inriktad på långsiktig planering och framtidsstudier, , med tyngdpunkten i åtta år vid Sekretariatet för framtidsstudier. Även dessa har vi velat inkludera i denna översikt, trots att dokumentationen, särskilt av föredrag, under dessa perioder blir långt ifrån fullständig. Bibliografin och översikten över artiklar och föredrag har i huvudsak gjorts av Christina Brage, Linköpings universitetsbibliotek, i samarbete med författaren. Översikten består av tre delar: A. Bibliografi. Här förtecknas vetenskapliga böcker och artiklar, vetenskapligt baserade ( tyngre ) debattinlägg samt antologier. B. Folkbildning och debatt. Föredrag, debattinlägg, intervjuer och populärvetenskapliga alster C. Livslärogång. En CV med bl a examina, anställningar och uppdrag i kommittéer mm

2 2 A Bibliografi , Lars Ingelstam Kronologisk förteckning över vetenskapliga böcker och artiklar, vetenskapligt baserade ( tyngre ) debattinlägg samt antologier som Lars Ingelstam redigerat. Inledningsvis nämns de viktigaste böckerna: Studies in Real Normed Algebras (doktorsavhandling 1964) Planeringens grundproblem (1972, reviderad version, med Simon Andersson 1979) Teknikpolitik (1978) Arbetets värde och tidens bruk (1980) Teknik och social förändring (med Bernt Schiller) (1981) Snuttifiering, helhetssyn, förståelse (1988) Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser (1991) Brus över landet (red, med Lennart Sturesson) (1993) Ekonomi för en ny tid (1995, omtryck 1997) Complex Technical Systems (red, 1996) System att tänka över samhälle och teknik (2002) 1958 Ingelstam, Lars, (1958), Ett påpekande till ett problem om kvadratnötter, Nordisk Matematisk Tidskrift, 6, s Ingelstam, Lars & H. Rådström, ( ), FOA P Rapport HC , (Hemligstämplat material) 1962 Ingelstam, Lars, (1962), A Vertex Property for Banach Algebras with Identity, Mathematica Scandinavica, 11, pp Ingelstam, Lars, (1962), Skydd och rörlighet, en matematisk modell, FOA P Rapport A Ingelstam, Lars, (1963), Hilbert Algebras with Identity, Bulletin of the American Mathematical Society, 69, pp Ingelstam, Lars & B. Von Bahr, (1963), Spaning och vapenverkan. Några bidrag till ett principiellt avvägningsproblem, FOA P Rapport A 154

3 Ingelstam, Lars, (1964), Studies in Real Normed Algebras, (KTH-Avhandl. 184), Uppsala Ingelstam, Lars, (1964), Non-Associative Normed Algebras and Hurwitz Problem, Arkiv för matematik, 5, s Ingelstam, Lars, (1964), De tre kulturerna, Kristet Forum, h. 4, s. 184 Ingelstam, Lars, (1964), Real Banach Algebras, Arkiv för matematik, 5, s Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för matematik, KTH 1966 Ingelstam, Lars, (1966), Real Algebras with a Hilbert Space Structure, Arkiv för Matematik, 6, s Ingelstam, Lars, (1966), Symmetry in Real Banach Algebras, Mathematica Scandinavica, 18, pp Ingelstam, Lars, (1967), A Note on Laplace Transforms and Strict Reality in Banach Algebras, Mathematische Zeitschrift, 102, pp Ingelstam, Lars, (1968), On Semigroups, Generated by Topologically Nilpotent Elements, Illinois Journal of Mathematics, pp Ingelstam, Lars, (1968), Synpunkter på värdering och analys av flygbasers funktion, Flygstabens OA-rapport Nr 21 Ingelstam, Lars, (1968), Teknikens och föränderlighetens utmaning, Västerås Stiftsb., vol. 62, s Ingelstam, Lars, (1969), Planering för framtid, FOA/KTH Rapport PT 1969:1 1970

4 4 Ingelstam, Lars, (1970), Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier, Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1970), Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och demokrati, Vår Lösen, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1970), Matematiken som kulturfara 1-2, Intermediair 17 april, 1 maj Ingelstam, Lars, (1970), Mathematical Approaches to Conflict and Cooperation in Organizations, FOA/KTH Rapport PT 1970:3 Ingelstam, Lars, (1970), Pointers to the Future for Organizations and Planning, FOA/KTH Rapport PT 1970: Ingelstam, Lars, (1971), 8 Serier numeriska serier, Del av: Eriksson, Henrik & Jörgen Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1971), 9-10 Serier funktionsserier, Del av: Eriksson, Henrik & Jörgen Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU Anell, Lars, Anna Hedborg, Lars Ingelstam, Måns Lönnroth, (1971), Ska vi asfaltera Sverige? Om myt och metod i trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt Bolin, Bert, Ingelstam, Lars, et al, (1971), Air Pollution across National Boundaries. The Impact on the Environment of Sulfur in Air and Precipitation. (Sveriges fallstudie för FN:s miljökonferens), Stockholm: Utrikes- och Jordbruksdepartementen Ingelstam, Lars, (1971), Zukunftsmöglichkeiten für Organization und Planung, Futurum, H. 2, pp Ingelstam, Lars, (1971), Några planeringsmetodiska problem aktualiserade av Vägplan 1970, Plan, Vol. 25, Nr 2, s Ingelstam, Lars, (1972), Planeringens grundproblem, (Ds Ju 1972:26), Stockholm: Justitiedepartementet Ingelstam, Lars, (1972), Systems Structure and Future Trends in a Long Term Environmental Study, Journal of Systems Engineering, 3:1, pp Ingelstam, Lars, (1973), Technology Assessment in Sweden, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier 1974

5 5 Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), Hur styr man teknisk utveckling?, Vår lösen, Vol. 65, Nr 1, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), How Much is Enough? Another Sweden, Development Dialogue, Nr 1-2, pp Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1975), Long-Range Planning in Sweden, In: M. Goldsmith (ed.), Forward Planning in the Service Sectors, London: Mac Millan Ingelstam, Lars, m fl, (1975), Teknikbedömning. En lägesrapport och några förslag rörande studiet av teknikens roll i samhället, (Ds Ju 1975:12), Stockholm: Allmänna Förlaget 1976 Ingelstam, Lars, (1976), Basic Problems of Planning, I: Jennergren, Schwartz, Alvfeldt eds, Trends in Planning, Stockholm: FOA Ingelstam, Lars, (1976), Inte bara bistånd en replik i debatten om ett lagom Sverige, Ekonomisk Debatt, Nr 2, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier (omtryck) Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Should We Put Limits on Consumption?, The Futurist, 11:3, pp Ingelstam, Lars, (1977), Mot en god teknologi, Vår lösen, Vol. 68, Nr. 8/9, s Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1978), Hur mycket är lagom? (Ny rev uppl.), Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1978), Teknikpolitik, Stockholm: Tiden Ingelstam, Lars, (1978), Alternative Patterns of Development and Lifestyles, (Konsultrapport till FN:s ekonomiska Europakommission (ECE) och FN:s miljöstyrelse (UNEP), Nov

6 6 Ingelstam, Lars & Simon Andersson, (1979), Planeringens grundproblem, (Delrapport Framtidsstudien Prognoser och politisk framtidsplanering; 602), Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, m fl, (1979), Prognoser och politisk framtidsplanering en projektpresentation, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Ingelstam, Lars, (1979), Samtal om framtidsberedskap som utbildningsmål, (Särtryck och småtryck från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö, Lunds Univ.; 287) Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1979), Teknik och social förändring, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1979), Är de stora projektens tid förbi eller återkommer rekordårens framstegstro på 80-talet?, Administrations-TEMA, Nr 3, s. 4-5, 36 Ekström, Sören & Lars Ingelstam, (1979), Naturen, resurserna och politiken, Tiden, Nr 8, s Ingelstam, Lars, (1979), Att välja teknikframtid: Valet mellan Sol-Sverige och Uran- Sverige illustrerar ett dilemma, Vårt ekonomiska läge, s Ingelstam, Lars, (1980), Arbetets värde och tidens bruk, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1980), Teknik och social förändring, Daedalus, 49, s Ingelstam, Lars, (1980), Vad betyder framtiden för folkrörelserna?, Kooperatören, Nr 11, s Ingelstam, Lars, m fl, (1980), Varför finns inga datorer på fackföreningsfanorna? Ett samtal om teknologin, politiken och framtiden, Ord & Bild, h. 1, s Ingelstam, Lars, (1980), Framtid i mänskligare skala: Vi måste bestämma över tekniken och forma en svensk livsstil, Statsanställd, Nr 9, s. 6-8 Ingelstam, Lars, (1980), Samhällsbild teknikbild, Vår lösen, Nr 2, s Ingelstam, Lars, (1981), Alternative Futures and Values, (Educational and Psychological Interactions; 74), Malmö Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1981), Teknik och social förändring, Lund: LiberLäromedel

7 7 Ericsson, Ylva, Åhlström, Eva & Lars Ingelstam, (1981), Med sextimmarsdag kan vi fördela jobb och samhällsarbete, MorgonBris, Nr 8, s. 2-3 Ingelstam, Lars, (1981), Människan och tekniklandskapet, Tvärsnitt, Nr 2, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), TV-mediet och kulturmiljön: Reflexioner kring människosyn och teknikpolitik, Vår lösen, h. 8/9, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), Ska vi ha videopolis eller videopolitik?, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1981), Ut ur krisen till vadå?, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1981), Sveriges framtid, Dala-Demokraten, Ingelstam, Lars, (1982), Folkbildningen inför framtidsbilderna, I: Folkbildningen i framtidsperspektiv. Rapport från en konferens, Stockholm: Byrå VI Skolöverstyrelsen Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1982), Fragmentisering - Komparation - Helhetssyn. Hur kan man forska i teknik och social förändring, (Tema T Rapport 1982:1), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1982), Den andra tillväxten, I: Hotad sektor, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Arne Kaijser, (1982), Kommer vackra mål att dränkas i el och kol?, Plan, Nr 1/2, s Ingelstam, Lars, (1982), Försvar för den socialdemokratiska utopin. Replik till Mats Franzén, Zenit, Nr 4, s Ingelstam, Lars, (1982), Har vi inte längre råd med kultur och omsorg?, Norrländska Socialdemokraten, Ingelstam, Lars, (1983), Högskolan och tekniken - en betraktelse kring två framtider, I: Kunskap för framtiden, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Att bo som folk - några framtidsperspektiv, Stockholm: SABO Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Living People. Long Term Perspectives for Human Settlements in the Nordic Countries, (BFR D 1983:10) Ingelstam, Lars, (red.) (1983), Skruven. En diskussionsbok om tekniken som lokal verklighet, Malmö: Liber Ingelstam, Lars, (1983), A Third Sector Approach to Sweden s Future, Futures, 15, pp

8 8 Ingelstam, Lars, (1983), Towards the Un-Manned Bandwagon?, (Bokrec.), Futures, 15, pp Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Den informella sektorn och välfärdsproblemet, Plan, Nr Ingelstam, Lars, (1984), Kommunal renässans mobiliserar resurser, Tiden, Nr 3, s Ingelstam, Lars, (1984), Avfall, försvar och förvirring - tre böcker om vetenskap och samhälle, Årsbok för kristen humanism Ingelstam, Lars, (1984), Arbete i framtiden - utmaning eller omtänkande, Årsbok för föreningen lärare i religionskunskap, s Ingelstam, Lars, (1984), Teknik, produktion, människa. Några forskningsproblem med tonvikt på individperspektivet, (Tema T arbetsnotat; 5), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1984), Öppningen. Om lönearbetets kris och den informella sektorn, (Tema T arbetsnotat; 9), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1984), Utbildning för ett postindustriellt samhälle. (Föredrag vid svensk-finskt seminarium på Hanaholmen, april 1984), I: åringarnas utbildning i Finland och Sverige, Helsingfors: Skolstyrelsen 1985 Ingelstam, Lars, (1985), Flexibel arbetstid och den informella sektorn, I: DELFA, rapport nr 11, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet Ingelstam, Lars, (1985), Den informella sektorn och samhällsutvecklingen, s , I: H. Wallentin, (red.), Informell ekonomi i glesbygd, Stockholm: LT s förlag Ingelstam, Lars, (1985), Stabilitet och nyskapande, I: Vetenskap och vett. Till frågan om universitetets roll, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, Riis, Ulla & Peter Andersson, (1985), Towards a Democratic Tradition of Research - Perspectives from the TEMA Experience, In: L. Lewin & I. Lind, Interdisciplinarity Revisited. Reassessing the Concept in the Light of Institutional Experience, Stockholm: Liber Ingelstam, Lars & N. Åkerman, (1985), Hotar rationalismen det mänskliga, Allt om böcker, Nr 5/6 Ingelstam, Lars, (1985), Den informella sektorn - ny öppning eller politisk smitväg?, Välfärdsbulletinen, Nr 2 Ingelstam, Lars, (1985), Bekämpa snuttifieringen, Dagens Nyheter,

9 9 Ingelstam, Lars, (1985), På spaning efter den helhet som flytt, (Tema T arbetsnotat; 23), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1985), Bostadsområdet som plats för arbete, (Tema T), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1986), Bostad och arbete, I: Ekonomi och stadsutveckling. Rapport från NBS-S forskarseminarium i Esbo 6-8 nov. 1985, (Nordplan KR 1986:1), Stockholm: Nordiska Institutet för Samhällsplanering Ingelstam, Lars, (1986), Svensk satsning på internationell försoning, Pax, Nr 11, s. 17 Ingelstam, Lars, (1986), Arbetstidsfrågan och en ny svensk modell, Tiden, Nr 5/6, s Ingelstam, Lars, (1986), På flykt från samhället, Årsbok för kristen humanism, s Ingelstam, Lars, (1986), Sverige är möjligheternas land för delade jobb, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1986), Teknikförändringar i dagliglivet, januari 1986, (Tema T arbetsnotat; 28), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, red (1987), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning Ingelstam, Lars, (1987), Industrisamhällets framtid och det dagliga livet, s. 9-38, I: Lars Ingelstam, (red.), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning Ingelstam, Lars, (1987), Makten över kunskapen, makten över informationen, I: J. G. Bergendal, (red.), Information kunskap ansvar, Lund: Studentlitteratur Ingelstam, Lars, (1987), G H von Wright: Vetenskapen och förnuftet, Allt om böcker, 1 febr Ingelstam, Lars, (1987), Technology and Social Change in Linköping, Science and Public Policy, 14:5, pp Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1988), Arbete i närheten. En problemöversikt kring bostadsområdet som plats för arbete, (Byggforskningsrådet T 14), Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning

10 10 Ingelstam, Lars, (1988), Den heliga anden - livgivare och följeslagare, (Tro i vår tid; 10), Stockholm: Verbum Ingelstam, Lars, (1988), Den demokratiska samhällsformens trovärdighet, I: Mark och Vatten år 2010, (Ds 1988:35), Stockholm: Bostadsdepartementet Ingelstam, Lars, (1988), Delaktighetens villkor, I: Motbilder, Stockholm: Kooperativa institutet Ingelstam, Lars, (1988), Snuttifiering - helhetssyn - förståelse. En tänkebok om kunskap i informationssamhället, Lund: Studentlitteratur Eriksson, O, Ingelstam, Lars, m fl, (1988), Vidga vyerna. Tankar om framtid och boende, (SABO Utveckling Rapport 10), Stockholm: SABO Ingelstam, Lars, (1988), Om möjligheten att rekonstruera den svenska välfärdsmodellen, Årsbok för kristen humanism, s Ingelstam, Lars, (1988), Book Review: Goggin, ML, Governing Science and Technology in a Democracy, Futures, 20:3, pp Ingelstam, Lars, (1988), Svenskt medlarorgan för ökad säkerhet, Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1988), Framtidstron och den svenska modellen, (Tema T Rapport; 15), Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1988), Information, Knowledge and Power, (Tema T arbetsnotat; 40), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1989), Makt och omakt i systemsamhället, I: Svante Beckman, (red.), Teknokrati, arbete, makt. Antologi från Maktutredningens delprojekt Teknik och Makt, Stockholm Ingelstam, Lars, (1989), Long Live the Automobile Industry?, (Recension), Economic and Industrial Democracy, 10:4, pp Ingelstam, Lars, (1989), Vårt behov av framtid, FLS-aktuellt, Nr 1 Ingelstam, Lars, (1989), Gökunge i forskningspolitiken? Om framtidsstudier i Sverige, SPPB, Nr 163 (Vänbok till Gunnar Richardsson) s Ingelstam, Lars, (1990), Anden slipper ur flaskan: Kultur, 90-talets huvudtema, Författaren, h. 2, s Ingelstam, Lars, (1990), Kulturlandskapet som bekräftelse på framtidstro, Kulturmiljövård, h. 1, s

11 11 Ingelstam, Lars, (1990), Högre skatt krävs för nya reformer, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1990), Egoismen underminerar marknaden: Amerikansk kritik av tidens modeideologi ekonomismen, Dagens Nyheter, (anmälan av A Etzioni: The Moral Dimension) 1991 Ingelstam, Lars, (1991), Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1991), Framtidsforskning, I: Nationalencyklopedien, Bd. 6, Höganäs: Bra Böcker Ingelstam, Lars, (1991), Framtiden från framsidan. Om Åke Anderssons framtidsbilder, Facta och Futura, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1991), Book Review: Martin, BR, Irvine, J, Reserach Foresight - Priority Setting in Science, Futures, 23:2, pp Ingelstam, Lars & Ingar Palmlund, (1991), Computers and People in the Welfare State: Information Technology and Social Security in Sweden, Informatization and the Public Sector, 1:1, pp Ingelstam, Lars (i samarbete med Bo Dahlbom m fl), (1991), Informationssamhället och teorin för stora tekniska system, (Tema T rapport; 23), Linköping: Univ Ingelstam, Lars, (1992), Vår energiframtid - fyra tankefigurer, I: Vår energiframtid, s , Göteborg: Göteborg Energi AB Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1992), How Much is Enough? Sweden as a Case in the Quest for Appropriate Development, In: Development Dialogue (även publicerad på spanska, japanska, arabiska m fl språk. Hänvisning till Hammarskjöldfonden, Uppsala) Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (1992), Datateknik i kommunal verksamhet, I: Forskning om den offentliga sektorn. Forskningsantologi av Arbetsgruppen för forskningsfrågor, Stockholm: Civildepartementet 1993 Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (red.), (1993), Brus över landet - om informationsflödet, kunskapen och människan, Stockholm: Carlssons förlag Ingelstam, Lars, (1993), Nygamla tider, s , I: B. A. Mölleryd & A. Noréus, (red.), Har framtiden en framtid?, Nora: Nya Doxa Ingelstam, Lars, (1993), Tillväxtens falska profeter, Moderna Tider, Nr 36, s

12 12 Ingelstam, Lars, (1993), Efterlyses: En ny ekonomisk teori, Tiden, Nr 5, s Ingelstam, Lars, (1993), Bortom industrisamhället, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars, (1993), Slutet på historien?, Sydsvenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1994), Rimlig konsumtion, s , I: S. Lagergren & G. Sundberg, Tredje världen och den europeiska integrationen, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1994), Hur föll den svenska modellen?, s , I: Arbetet och den heliga leken, (Årsbok för kristen humanism, 56(1994), Uppsala Ingelstam, Lars, (1994), Att vilja göra det man borde, I: Lars J. Lundgren, (red.), Livsstil och miljö. Handlingsutrymme för förändring. En antologi, Stockholm: Avfallsforskningsrådet, Statens Naturvårdsverk Ingelstam, Lars, (1994), Arbete och arbetslöshet: Det långa perspektivet, Arbetarhistoria, h. 3/4, s Ingelstam, Lars, (1994), Issues of Expansion: Perspectives on IT Policy in Sweden, Science and Public Policy, Dec. pp Ingelstam, Lars, (1995), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och framtiden, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, med Björn Karlsson m fl (1995), Energy Systems. A National Program of Research and Graduate Study, Linköping: Univ. Ingelstam, Lars, (1995), Den svenska modellen - mot ett nytt liv?, s , I: Dona nobis pacem, (Årsbok för kristen humanism), 57(1995), Uppsala Ingelstam, Lars, (1995), Århundradets märkvärdighet, I: Magnus Karlsson & Lennart Sturesson, (red.), Världens största maskin: Människan i det globala telekommunikationssystemet, Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars och Jan Owen Jansson (1995), Synpunkter på informationsekonomi,i Jan Hagerlid, red, Informationsekonomi. En forskningsöversikt. FRN, Stockholm Ingelstam, Lars, (1995), Tillväxt mot arbetslöshet: en europeisk framtidsväg, En granskning av EU:s vitbok, 27 januari 1995 (intern PM, tema T, Linköping) 1996 Ingelstam, Lars, (ed.), (1996), Complex Technical Systems, (Rapport - Forskningsrådsnämnden, 96:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden

13 13 Ingelstam, Lars, (1996), The Future of Work and the Organization of Compassion, (Occasional Paper No 3, Ecumenical Association of Church and Society), Bryssel Ingelstam, Lars, (1996), Bilismen som självbetjäningsteknik: En postindustriell betraktelse, I: Stig Nordqvist, (red.), Farande och fraktande, Stockholm: KFB Ingelstam, Lars, (1996), Marknadsekonomi och solidaritet, s , I: Pengar till godo, (Årsbok för kristen humanism, 58(1996), Uppsala Ingelstam, Lars & A. Hall, (1996), Posten i ett post-industriellt perspektiv: Varor, tjänster och ojämn produktivitet, I: Jörgen Nissen (red.), Posten och informationssamhället, Stockholm: KFB Ingelstam, Lars, (1996), Lika goda, lika mycket värda?, s , I: Rättvisa - vad är det? (Skriftserien Idé/debatt; 1), Stockholm: Välfärdsprojektet Ingelstam, Lars, (1996), System: teknik och människor i samspel, s , I: Thomas Ginner & Gunilla Mattsson, (red.), Teknik i skolan, Lund: Studentlitteratur Ingelstam, Lars, (1996), En motkraft mot snuttifiering och mediabrus, Folkhögskolan, Nr 7, s Ingelstam, Lars, (1996), Framtiden, samhällsvetenskapen och den teologiska forskningen, Tro och Liv, Nr 1 Ingelstam, Lars, (1996), Pålitligt livsinnehåll och välorganiserad medkänsla, Vår lösen, Nr 4/5, s Ingelstam, Lars, (1997), Farväl till ekonomismen som politisk villfarelse, I: Anders Persson, (red.), Alternativ till ekonomismen, (Research Report 1997:7, Sociologiska Inst.), Lund: Univ. Ingelstam, Lars, (1997), Popular Participation, Compassion, and the Economy, s , I: Culture Confrontation and Local Mobilization, (Studia missionalia Upsaliensia; 68), Uppsala: Swedish Institute of Missionary Research (vänbok till Sigbert Axelsson) Ingelstam, Lars, (1995/1997), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och framtiden, (Nytryck), Stockholm: Carlsson Ingelstam, Lars, (1997), Det goda arbetet, s , I: Handla, Om förändring, välfärd, arbete, lärande, konsumtion, arkitektur, design, kultur, framtid/ Georg Henrik von Wright m fl, Stockholm: Nerenius & Santérus Ingelstam, Lars, (1997), IT i arbetsliv och samhälle, I: Lennart Lennerlöf, Telematik 2001, (KFB Rapport 1997:47, TELDOK Rapport nr 117), Stockholm Ingelstam, Lars, (1997), Globaliseringen: Debatten har nätt och jämt börjat, Frisinnad Tidskrift, Nr 5

14 14 Ingelstam, Lars, (1997), Om utbud och efterfrågan på arbetskraft, Socialistisk debatt, Nr 4, s. 47 Ingelstam, Lars, (1997), Arbetsmarknaden i ett postindustriellt perspektiv, Konferensrapport, Kan arbetslinjen överleva, september 1997, Sociologiska Inst., Göteborg: Univ Ingelstam, Lars, (1998), Expertberoende beslutsfattande och demokratisk delaktighet, I: Lekmannastyre i experternas tid, (Demokratiutredningens skrift 1998:7), Stockholm: Demokratiutredningen Ingelstam, Lars, (1998), Motsägelser, makt och moral. Socialismen och arbetet i en postindustriell tid, I: Manifestet : Kommunistiska manifestet med kommentarer och analyser av 14 forskare och samhällsdebattörer, (Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Årbok 1998), Stockholm: Atlas Ingelstam, Lars, (1998), Tre bilder av framtidens skola, I: Skola i förändring. En antologi om lärande på andra villkor, Stockholm: Lärarförbundets förlag Ingelstam, Lars, (1998), The Swedish Model. A System of Need of Socio-Technical Innovation, I: Jan Odhnoff & Uno Svedin, (red.), Technological Systemic Changes and Economic Theories, (FRN Rapport 98:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden Ingelstam, Lars, (1998), Med fakta för medkänsla, I: Anna Lytsy, (red.), Vetvärt, Stockholm: Svenska kommunförbundet Ingelstam, Lars, (1998), Accelerated Progress and Social Complexity - Reflexions on the Limits of Technology, I: Why Research on Accelerator-Driven Transmutation Technology?, Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien Ingelstam, Lars, (1998), Tillväxt. Samtidsdebattens stora mantra, Politikens, kulturens & idéernas arena, Nr 6, s Ingelstam, Lars, (1998), Complex Technical Systems, (Proceedings from SERF/IIASA Seminar, July 12-14, 1998), Institute of Risk Research of the University of Vienna, Risk Research Report Flodström, Anders med Lars Ingelstam och Erik Sandewall (1999), Universiteten och informationstekniken en ny tid? I Ullabeth Sätterlund Larsson och Kerstin Bergqvist, Möten en vänbok till Roger Säljö. SIC 39, tema Kommunikation, Linköpings universitet Ingelstam, Lars, red (1999), Är full sysselsättning forfarande möjlig? Om arbete och liv i Sverige på 2000-talet, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen, Utredningsenheten Ura 1999:2

15 15 Ingelstam, Lars, (1999), A Socially Sustainable Economy for Future Generations, In: Tae-Chang Kim & James A. Dator, Co-Creating a Public Philosophy of Future Generations, Westport, Conn.: Praeger Heindler, M, Ingelstam, L, Cozzani, F (1999). The role and acceptabilitity of controlled nuclear fusion in the global energy problem. Proceedings from the VIII Latin American Workshop on Plasma Physics (Nov 1998, Tandil, Argentina). Ingelstam, Lars (1999). Socio-economic aspects of fusion: research in the European context. Fusion Engineering and Design 46 (1999) Ingelstam, Lars (1999). Wanting to do what one ought to do: notes on environmental change and human behaviour. Sid i Lars J Lundgren, ed: Changing Environmental Behaviour, Swedish Environmental Protection Agency (& al), Stockholm Ingelstam, Lars (1999). Arbete efter industrisamhället dilemman och möjligheter. Sid 3-19 i Är full sysselsättning fortfarande möjlig? Om arbete och liv i Sverige på talet. Arbetsmarknadsstyrelsen rapport Ura 1999:2 Ingelstam, Lars (1999). En krympt agenda? Demokratins villkor i globaliseringens tid. Sid i Erik Amnå, red, Globalisering. Demokratiutredningens forskarvolym IX, SOU 1999:83 Ingelstam, Lars (1999). The Issue of Trust: Will ICT Make a Difference? Sid i K Ellegård och M Johansson, eds: What difference does IT make? KFB, Stockholm Socio-economic research on fusion (SERF) Chairman s summary (Lars Ingelstam). Report to EU/DGXII. Brussels and Linköping, 1999 (även Arbetsnotat 216, tema T, mars 2000). Ingelstam, Lars, (1999), Fusion as a Large Technical System, Macro Task Report for SERF. EU och Tema T (Tema T arbetsnotat; 205), Linköping: Univ Ingelstam, Lars: Ekonomi och välfärd: några obekväma iakttagelser. Socialt Perspektiv 2-3, Ingelstam, Lars: Inlägg vid seminarium I Kortare arbetstid för och emot Ds 2000:22 (Näringsdepartementet). Ingelstam, Lars: Socio-economic research on fusion Chairman s summary. March EU DG 12, Fusion Directorate (Även som tema T arbetnotat 216) Ingelstam, Lars: Energiframtider. Tankeställare för energiaktörer och forskare. Program Energisystem Arbetnotat nr 14, mars

16 16 Ingelstam, Lars. Introduktion: Att rida på en tiger. Reflektioner kring kapitalistisk ekonomi och ekonomisk vetenskap I Vår tids ekonomism, red Geir Angell Öygarden, Boréa bokförlag, Umeå 2001, sid Ingelstam, Lars: System att tänka över samhälle och teknik Statens Energimyndighets förlag, Eskilstuna sid. Även utgiven på CD-rom. Ingelstam, Lars. Samhällets institutioner och långsiktigt förtroende.i Kärnavfall. Nuets ansvar och kommande generationers frihet. Antologi utgiven med anledning av Anne- Marie Thunberg-konferensen i Sigtuna 3-5 maj SOU 2001:108, KASAM, Miljödepartmentet, Stockholm (tryckt 2002) Ingelstam, Lars. Stora tekniska system: en dubbel utmaning I Kungl Vetenskaps- Societetens årsbok 2002, Uppsala Ewertsson, Lena och Ingelstam, Lars. Large Technical Systems: a Multidisciplinary Research Tradition. I Systems Analysis in Sweden (arbetstitel) utgiven av Formas och kommittén för IIASA och systemanalys, 2002 Ingelstam, Lars. Styrman eller galärslav? Konsumenten i systemteoretisk belysning I Ellegård, Kajsa red Konsumentmakt: pengarna och ekosystemet. En forskarantologi Carlssons Bokförlag, Stockholm 2002

17 17 B Folkbildning och debatt , Lars Ingelstam Kronologisk förteckning äver föredrag, debattinlägg, intervjuer och populärvetenskapliga alster: alltså vad som ibland kallas universitetens och universitetslärarens tredje uppgift (vid sidan av forskning och undervisning). Listan är betydligt fylligare efter 1980, eftersom vi där kunnat utnyttja tema T:s verksamhetsberättelser. Under tiden vid Sekretariatet för framtidsstudier ( ) torde Lars Ingelstam ha hållit en stor mängd föredrag som inte här förtecknas. Någon, men mycket begränsad, dubblering finns med Bibliografin Lindberg, Lars & Lars Ingelstam, (1960), En ny världsbild gammalt evangelium. Ett bibelstudium, Kristet Forum, s Ingelstam, Lars, (1961), Associativt medlemskap, Kristet Forum, s Ingelstam, Lars, (1964), De tre kulturerna, Kristet Forum, h. 4, s Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för matematik, KTH Ingelstam, Lars, (1965), Vad är ett universitet? Kristet Forum, h. 2, s Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), Dogm och provisorium i kvinnofrågan, Kristet Forum, h. 4, s Ingelstam, Lars, (1966), Studentsocial, Kristet Forum, h. 4, s. 133 Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), Ett familjebidrag, Kristet Forum, h. 5, s Ingelstam, Lars, (1967), Vad är en forsk?, Kristet Forum, h. 2, s Ingelstam, Lars, (1968), Functional Analysis, Lecture Notes, Cairo University

18 18 Ingelstam, Lars, (1968), General Topology, Lecture Notes and Problems, Cairo University Ingelstam, Lars, (1968), Teknikens och föränderlighetens utmaning, Västerås Stiftsb., vol. 62, s

19 Ingelstam, Lars, (1969), Politiska värderingar måste med i bilden.framtidsforskning?, Konkret, Vol. 3, Nr. 8/9, s Ingelstam, Lars, Carlson, Sune, Dahmén, Erik & Ragnar Holte, (1969), Vetenskap och prioriteringar, Vår lösen, Vol. 60, Nr 5, s Ingelstam, Lars, (1969), Hur bör vi studera framtiden? Arbetet, Ingelstam, Lars, (1970), Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier, Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU Ingelstam, Lars, (1970), Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och demokrati, Vår Lösen, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1970), Matematiken som kulturfara 1-2, Intermediair 17 april, 1 maj Ingelstam, Lars, (1970), Något om planeringsideologi och samhällsmodeller, Föredrag, Nordplan, 2 juni 1971 Ingelstam, Lars, m fl, (1971), Ska vi asfaltera Sverige? Om myt och metod i trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt Ingelstam, Lars, (1971), Uppfostran och indoktrinering, Kristen humanism. Årsbok, Vol. 33, s Ingelstam, Lars, (1971), Från ett aktuellt förslag: Så styrs forskningen, Arbetet, Ingelstam, Lars & Bengt Joel Andersson, (1971), Forskningspolitiken. Artiklar och diskussionsinlägg, Arbetet, Ingelstam, Lars, (1976), Frågor om vetenskap och samhällsdebatt, Dagens Nyheter, Ingelstam, Lars & Måns Lönnroth, (1971), Kritiskt om Vägplan 1970, Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1971), Matematik och politik, Introduktionsföreläsning KTH 7 september 1971, Stockholm 1973 Norén, Barbro, (1973), Vad betyder dagens beslut i framtiden? [Intervju med Lars Ingelstam], Byggnadsindustrin, Vol 43, Nr. 34, s

20 20 Ingelstam, Lars, (1973), Hur styr man teknisk utveckling?, Nordisk socialetisk konferens, Sigtuna 1974 Ingelstam, Lars, (1974), Från FKS till KRISS. Organisation, politik och teologi tyngdpunkter på 60-talet, Kristet Forum, h. 6, s. 6-9 Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), Hur styr man teknisk utveckling?, Vår lösen, Vol. 65, Nr 1, s Ingelstam, Lars, (1974), Tillväxtens gränser, Västgöta-Demokraten, Selander, Tom & Lars Ingelstam, (1974), Nya riktmärken, (intervju med Gunnar Hambraeus), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1974), Den demokratiska styrningen av den tekniska och ekonomiska utvecklingen måste fördjupas, Broderskap 16 november 1975 Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), How Much is Enough? Another Sweden, Development Dialogue, Nr 1-2, pp Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier Edman, Stefan, (1975), Lars Ingelstam i KOS-inervju: Vår nuvarande livsstil leder inte till ökad välfärd, Kristendom och Skola, Vol. 39, Nr. 5, s. 2-3 Ingelstam, Lars, (1975), Vems är ansvaret, (diskussion), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1975), Staten tar över bilarna. Ransonering på kött, (diskussion), Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1975), Tarschys, Daniel, En hisklig vision, [Apropå Göran Bäckstrand och Lars Ingelstams förslag], Svenska Dagbladet, Ingelstam, Lars, (1975), Framtidsstudier, makt och demokrati, Finlands Fredsförbunds seminarium, augusti 1975, Borgå Malmén, Ingrid, (1975), Framtidsforskare står på sig: Köttransonering och färre bilar är lagom åt oss, [Intervju med Lars Ingelstam och Göran Bäckstrand], Vi, Vol. 62, Nr. 32/33, s Ingelstam, Lars, (1976), Inte bara bistånd en replik i debatten om ett lagom Sverige, Ekonomisk Debatt, Nr 2, s

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop Energi mot fattigdom i tredje världen - Sammanfattning av workshop Report CEC 2007:4 Chalmers EnergiCentrum CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, september 2007 Energi mot fattigdom i tredje världen

Läs mer

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad en antologi om företagare med utländsk bakgrund Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm,

Läs mer

Design, energi och hållbar utveckling

Design, energi och hållbar utveckling Design, energi och hållbar utveckling Sara Ilstedt Hjelm Produkt- och tjänstedesign KTH Industriell teknik och management Rapporten har skrivits av professor Sara Ilstedt Hjelm, sarai@kth.se Inom produkt-

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

TIDSKRIFT FRÅN INSTITuTeT FöR FRamTIDSSTuDIeR 2/2010

TIDSKRIFT FRÅN INSTITuTeT FöR FRamTIDSSTuDIeR 2/2010 Framtider TIDSKRIFT FRÅN Institutet för framtidsstudier 2/2010 Tema tid 2/2010 Tema tid Mellan förflutenhet och framtid finns nuet. Enligt historikern Stephen Kern i boken The culture of time and space

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING ETT KVINNOPERSPEKTIV text av LENA SOMMESTAD till SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAMKOMMISSION

HÅLLBAR UTVECKLING ETT KVINNOPERSPEKTIV text av LENA SOMMESTAD till SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAMKOMMISSION HÅLLBAR UTVECKLING ETT KVINNOPERSPEKTIV text av LENA SOMMESTAD till SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAMKOMMISSION 2012 POLITIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING ETT KVINNOPERSPEKTIV. Socialdemokratisk politik har varit som

Läs mer

Kunskap om landsbygden

Kunskap om landsbygden Westholm Erik & Cecilia Waldenström Kunskap om landsbygden Dags för en ny agenda! Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2008:1 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-19-1 Cecilia Waldenström och Erik

Läs mer

Den ofrivillige företagaren. En studie av kultur, ekonomi och företagande

Den ofrivillige företagaren. En studie av kultur, ekonomi och företagande Den ofrivillige företagaren En studie av kultur, ekonomi och företagande Nätverkstan Kultur i Väst Mars 2002 Jag är inte lycklig anonymt enkätsvar på frågan anser du att din verksamhet är framgångsrik?

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Swedish imprints 1731-1833 Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography. [P.] 74 / prepared by Gun-Britt & Rolf E. Du Rietz. - Uppsala

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.)

SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.) SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.) Fakulteten för humanvetenskap Produktion: Tryck & inbindning: FÖRORD Societal Entrepreneurship

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

Lärande. på hållbar väg LÄRANDE PÅ HÅLLBAR VÄG

Lärande. på hållbar väg LÄRANDE PÅ HÅLLBAR VÄG Lärande på hållbar väg LÄRANDE PÅ HÅLLBAR VÄG Lärande på hållbar väg I arbetet med skriften har många varit inblandade och följande personer ska speciellt omnämnas och tackas: Inger Björneloo, Lärarutbildningen

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. bernt gustavsson. skolverket

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. bernt gustavsson. skolverket Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap bernt gustavsson skolverket M beställningsadress: fritzes kundservice 106 47 stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-postadress:

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Malmö. de två kunskapsstäderna. Mikael Stigendal

Malmö. de två kunskapsstäderna. Mikael Stigendal Malmö de två kunskapsstäderna Mikael Stigendal Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2011-2012 15 december 2011 Författare Mikael Stigendal Professor i sociologi

Läs mer

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

Förnya en ny stadsdel

Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Läs mer

Ett av de senaste årens mest innovativa och populära

Ett av de senaste årens mest innovativa och populära TIMBRO BRIEFING PAPERS #07 2006 Blir vi lyckligare av lyckoforskning? Av JOHAN NORBERG, idéhistoriker, författare och senior fellow vid tankesmedjan Centre for the New Europe. Ett av de senaste årens mest

Läs mer

Välkommen till Sweden ICT Week

Välkommen till Sweden ICT Week DEN OFFICIELLA PROGRAMTIDNINGEN 12 17 SEPTEMBER STOCKHOLM www.swedenictweek.com KEYNOTE SPEAKERS TISDAG 13 SEPTEMBER THE ONLY WAY IS UP! Hans Blix: Terrorism och krig i en virtuell värld. Det är med stor

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Vägval för framtiden

Vägval för framtiden RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1 Vägval för framtiden 2 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna

Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna Pedagogisk Forskning i Sverige 2011 årg 16 nr 2 s 81 100 ISSN 1401-6788 Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna MATTIAS NYLUND Akademin

Läs mer

användarna och datorerna

användarna och datorerna vinnova rapport vr 2009:02 användarna och datorerna - en historik 1960-1985 birgitta frejhagen (red) Titel: Användarna och datorerna - en historik 1960-1985 Författare: Birgitta Frejhagen (red) Serie:

Läs mer