KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992"

Transkript

1 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICA står modell för freonavvecklingen? Användningen av freon berör ICA-organisationen i hög grad då varje DC, butik och de flesta ICA-bilar är beroende av kyla. Vid ett seminarium, ICA Handlarna och CFC-problemet, på ICA Partihandel i Bromma diskuterades hur ICA ska fortsätta avvecklingen av freonet enligt den plan som regering och riksdag beslutat till senast Sidan ^ LAN erbjuds 13 veckors kurs i lagerskola av ICA-skolan ICA bakom hjälpsändning till nödens St Petersburg Kassler en storsäljare för nya färskvarubolaget

2 ASTA LINNAEUS TEL. 021/ Det ljusnar! - Så ljust det har blivit på morgnarna, sade kvinnan bredvid mig vid busshållplatsen i morse. - Ja, och tänk så fort det har gått. Förra veckan den här tiden var det fortfarande halvmörkt, tillade den senast anlända "väntaren". Ljuset är för närvarande det största samtalsämnet vid busshållplatsen på morgnarna där vi står och h uttrar och gäspar. Och med all rätt. Ljuset håller verkligen på att återvända efter att legat och tryckt någonstans på andra sidan jordklotet de senaste månaderna. Har ni tänkt på vilken betydelse ljuset faktiskt har och i så många olika sammanhang vi möter det på olika sätt. Inte bara som samtalsämne utan först och främst i naturen förstås. Det är ljuset som just nu väcker liv i både växter och djur; sätter igång den reaktionskedja som skapar all växtlighet och styr djurens brunstcykler för att säkra arternas fortbestånd. Men även inom teknik, industri, sjukvård, konst, i ord och uttryck, säg vilket område du vill, hittar vi ljuset. Vi botar depressioner idag med fullspektrumljus och vem har kunnat undgå att läsa om hur laserstrålar kan bota och lindra våra krämpor och till och med göra oss unga på nytt. Konstnären fokuserar och återger dagrar och stämningar med ljuset i sin bild och språket flödar av uttryck som "stå i rampljuset", "få en ljus idé", "sitta som ett ljus", "bli förd bakom ljuset", "sätta sitt ljus under skäppan" osv. I det här numret av ICA- Kontakten belyser vi några vitt skilda engagemang inom ICA: Miljön, som glädjande nog, håller på att få ett mycket stort utrymme inom verksamheten. Den här gången har diskussionen handlat om det farliga freonet och hur det ska kunna ersättas för att ställa till med så liten skada som möjligt. Humanitära insatser i form av hjälpsändningar från olika platser i Sverige till våra grannländer i öst. Hur stor nöden verkligen är har vi, som inte sett den med egna ögon, svårt att förstå. Men chaufförerna berättar.. Och till glädje för många riktar vi i det här numret även spotlighten mot: Idrotten inom ICA. Våra duktiga skidåkare i årets ICA- Öppet får dela plats med den stora nyheten: en egen Olympiad - ICA-Spelen! Redan i slutet av sommaren gäller det att ha kvalificerat sig till den stora finalen. Det är för övrigt inte bara solen som håller på att lätta upp vår tillvaro just nu. Jag kan upplysa om att förstå-sig-påare menar att vi börjar kunna skönja vissa ljusglimtar i konjunkturen också. Det var väl en strålande nyhet! IC\KONTAKTEN Nr årsresultat en svag förbättring En förbättring på 31 mkr jämfört med föregående år är resultatet 286 miljoner kronor efter finansiella intäkter och kostnader. 286 mkr är det samlade resultatet 1991 för K 'A-handlarnas samägda moderbolag ICA Handlarnas AB med huvudbolagen ICA Partihandel AB och ICA Detaljhandel AB. - Resultatet är tillfredsställande med tanke på det hårt pressade branschläget, kommenterar Roland Fahlin, VD för ICA Handlarnas AB. Utöver detta belastas resultatet av extraordinära intäkter och kostnader på sammantaget 111 mkr, varför resultatet före skatt stannar på 175 mkr. - De offensiva investeringar som gjorts för att ytterligare effektivisera ICA-handlarnas bakomliggande funktioner är en bidragande orsak till den svaga resultatutvecklingen, säger Roland Fahlin och syftar på satsningarna på nya distributions- och datasystem samt investeringar i detaljhandel. Prognosen för 1992 pekar mot en återhämtning av resultatet, vilket främst sker genom ytterligare effektiviseringar av varuflödet och ett skärpt program för riskreducering i utvecklingen av nya butiker. ICA Handlarnas AB Koncernen Resultat i sammandrag (mkr) ICA Handlarnas AB ICA Partihandel AB ICA Detaljhandel AB Internvinst/omdisp. extraord. poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner Utfall ,3 481,8-197,1-4,7 254, ,7 Utfall ,5 407,1-103,1 17,0 286, ,1 ICA-handlarna välkända hos konsumenterna Hur väl känner allmänheten till vårt företag? I förhållande till andra och vilken attityd har man till ICA? Under hösten 1991 gjorde Temo för fjärde gången en corporate image-undersökning, där ICA Förbundet och en rad andra företag deltog. Syftet var att återigen registrera allmänhetens kännedom och attityder till företagen. ICA-handlarna ligger liksom vid tidigare tillfällen i täten vad gäller allmänhetens kännedom och attityder. Denna gång noterar Temo dock en allmänt nedåtgående trend vad gäller de flesta företag och ICA utgör inget undantag. Konkurrenterna Konsum och Vivo som också ingår i undersökningen har gått samma väg så att den "inbördes placeringen" är i stort oförändrad. Hemköps prispressarkampanj i höstas lär ligga bakom deras starka attitydvärde i kärnområdena samt att de Sjukförsäkra ditt barn Intresset för matpriser och lågprisbutiker ökade starkt sommaren På hösten samma år gick ICA Förbundet ut med en fråga genom Temo: Tror du att någon av dessa gör mer än övriga för att hålla priserna på livsmedel nere? Samma fråga ställdes i undersökningen Svaren blev som diagrammet visar. "Annan butik" avser främst sk lågprisbutiker. fått förhållandevis höga kännedomsvärden generellt i landet. För handelns del står det klart att ICA påverkats negativt av prisdebatten, men det visar sig också att ICA-handlarna tagit tillbaka en del sympatier med prispressaktiviteter hösten 1990 och nyår 90/91 ( Blå Krysset). Tidigare har begreppet "ICA" använts vid intervjuerna. Denna Med all säkerhet har du ditt barn olycksfallsförsäkrat. Men barnet kan också drabbas av långvarig sjukdom. Det är inte olycksfall som orsakar de flesta livslånga handikappen utan sjukdomar. För att ge ditt barn ekonomisk trygghet under sådana omständigheter har du möjlighet att ta Skandias barnsjukförsäkring som nu ingår som komplement till barnolycksfallsförsäkringen i ICAs frivilliga gruppförsäkring. Förutsättningarna för att kunna teckna barnsjukförsäkringen är dels att barnet redan har olycksfallsförsäkringen samt att en godkänd hälsodeklaration finns. Försäkringen gäller t o m..'.,'. v. TTT gång användes begreppet "ICAhandlarna" i hälften av intervjuerna för att se om det fanns skillnader i attityd. Det visade sig att "ICA-handlarna" fick något fler positiva omdömen än "ICA", vilket motiverar en hårdare satsning på begreppet ICA-handlarna i alla sammanhang. det år barnet fyller 20 år och ger ersättning vid invaliditet till följd av sjukdom. Ersättningsbeloppet är max 30 basbelopp (1991= kr) och vid dödsfall 0,5 basbelopp. Premien 1992 blir 13 kr per familj och månad för olycksfallsförsäkringen och 23 kr för barnsjukförsäkringen. i >.',......!.'.,".?.;.:.: v/.v,...:.: lårets resultat efter finansiella intäkter och kostnader, 286 mkr, ingår netto en intäkt av engångskaraktär på 17 mkr. Nettointäkten är sammansatt av upplösningar av inkuransreserv på grund av nya skatteregler, omstrukturerings- och avvecklingskostnader inom Meny-gruppen, ICA-företagen samt ICA Detaljhandels regionindelning. Härutöver belastar betydande avvecklingskostnader inom Lindex. Genom den valda redovisningsmodellen ges en mer jämförbar bild av rörelsens utveckling mellan åren 1990 och Som extraordinära intäkter och kostnader redovisas aktienedskrivningar, förlust i samband med investeringsfondsav- 1 samt realisationsvinster på aktier och fastigheter. SAF säger upp arbetsmiljöavtal Arbetsgivarorganisationen SAF har sagt upp det centrala arbetsmiljöavtalet med verkan från och med I juli Därmed sades även avtalen om företagshälsovården och utbildning i arbetsmiljöfrågor upp. Arbetsmiljöavtalet, som gällt sedan 1976 men reviderats vid olika tillfällen, anses av SAF trots allt vara inaktuellt delvis med anledning av den nya arbetsmiljölagen som kom förra året. I motsats till LO och PTK vill SAF inte ha något centralt avtal i fortsättningen utan menar att överenskommelser i dessa frågor bör ske på förbundsnivå med varje bransch för sig. Både LO och PTK, som nu begärt centrala förhandlingar, föredrar dock ett centralt avtal med möjlighet att anpassa till olika branscher. Den i regeringsbudgeten föreslagna indragningen av statsbidragen till företagshälsovården från och med 1993 tillsammans med det uppsagda arbetsmiljöavtalet upplevs som mycket oroande inom LO och PTK eftersom man befarar att många företag, speciellt småföretagen, i framtiden kommer att helt stå utanför någon form av företagshälsovård. Tillsammans med företagshälsovårdens yrkesföreningar planerar man att uppvakta regeringen för att få till stånd en längre övergångstid under 1993 för att FHV ska få en möjlighet att hinna anpassa sig En utredning om FHV, som ska vara klar den 15 juni i år, kommer att göras. Den ska ta reda på vilka konsekvenser de slopade bidragen får både när det gäller anslutningen till FHV, dess inriktning, omfattning och kvalitet samtidigt som man vill undersöka om det kan komma att behöva lagstiftas om anslutning och kvalitet.,,.,' 't. 11,,i riu. in.wi.' <:', :. :.:,

3 KONTAKTEN Nr ICA - modellföretag för freonavveckling? - Det här var en riktig väckarklocka för mig, sade chefen för administration och logistik vid ICA Partihandel AB i Bromma, Nils-Gunnar Ljungquist när han med hjälp av en bild i miljötidningen Tomorrow visat det församlade auditoriet hur freonerna påverkar ozonlagret. Hur de - mycket summariskt - tunnar ut ozonet som skyddar jorden från utraviolett strålning och på sikt åstadkommer en katastrofal förändring i ekologin på jorden genom olika processer. - Det här kan vi inte förhandla om. Cellernas värld går Inte att diskutera. Vi måste föra cellernas talan! Karl-Henrik Robert, Det Naturliga Steget, gav åhörarna en inlevelsefull lektion i miljökunskap. Ett 30-tal experter inom kylområdet och ansvariga inom ICA-organisationen hade bjudits in till Partihandeln i Bromma för att under en dag i början på mars diskutera hur ICA-organisationen ska anpassa sig till de nya lagar om användning av freon som i flera steg gäller från förra årsskiftet och från Låt oss inom ICA bilda modellföretag. Då krävs det mer än Ulrika Hagbart, Naturvårdsverket, förklarade fakta bakom freonerna. ord - vi behöver praktiska lösningar, sade Lisbeth Kohls i sitt inledningsanförande. - När vi planerade den här diskussionen i höstas kunde vi inte ana hur aktuellt det skulle bli med de nya larmrapporterna från Antarktis. Hon fick medhåll av docent Karl-Henrik Robert från organisationen Det Naturliga Steget som inledde genom att berätta om naturvetenskapliga fakta som han framhöll inte kan förhandlas bort. - Skillnaden mellan våra och växternas celler är mindre än man tror, sade han. Vi är inte naturens herrar utan själva ett stycke natur. Apropos vår dagliga produktion här på jorden - tillverkning av allt från bilar till dammsugare, hushållsgöromål som disk, matlagning och städning osv - påpekade han: - Vi startar kaskader av nedrivningsprocesser - vi tittar med skygglappar på det vi gör och skiter i konsekvenserna. Han tröstade och uppmuntrade också: - Det började för tre och en halv miljard år sedan och vad som behövs idag, för det finns ännu förutsättningar för förändring, är positiva förebilder. ICA-organisationen kan bli en sådan förebild. Med hjälp av kunskaper, information utåt i organisationen, ett långsiktigt mål att arbeta emot och mod att genomföra det. Det är så som Det Naturliga Steget jobbar. Genom att informera människor och företag i samhället som sedan själva driver utvecklingen i ett miljövänligt kretsloppstänkande kan en utveckling ske som ringar på vattnet. Bertil Ekholm, Köpmannatjänst och Nils-Gunnar Ljungquist, redogjorde för läget hos ICAhandlarna idag. Det finns olika sorters freon som påverkar miljön på olika sätt, men gemensamt för dem alla är att de i huvudsak skall vara avvecklade Erik Arrhenius, professor vid Stockholms Universitet och vetenskaplig rådgivare åt Världs- Professor Erik Arrhenius, gav forskarnas syn pä problemet freon. banken, gav forskarnas syn på alternativen. Han gick också in på vad som styr utvecklingen och hur långt man kommit internationellt i freonfrågan. Ulrika Hagbart, direktör på Naturvårdsverket berättade om hur den nya lagstiftningen för freon och förklarade mer om hur de olika freonerna ser ut och används. Hon redogjorde också för vilka alternativ som finns idag, men samtliga inbjudna experter var eniga om att ännu finns inget verkligt alternativ till freonet. Och det är här som ICA-organisationen kan komma in som modellföretag. Dels genom åtgärder som den i Kungälv, där det nya fryshuset drivs med ammoniak, dels - som man beslutade under dagens sista diskussion: * Samarbeta med Naturvårdsverket för att komma vidare i planeringen för en avveckling av freonerna. * Utse tekniska attachéer inom ICA-organisationen och ta in vad laboratorier världen över kommit fram till i frågan om ersättning för freoner. Kanske tillsammans med det europeiska samarbetsorgan AMS som ICA - organisationen är medlem i. * Under tiden tills man hittar ett alternativ - sköta underhåll och tillsyn av befintliga freonanläggningar för att minska spill och därmed påverkan på miljön. Margareta Lindberg Igång i tvåskift sedan i november: Frystrailern spar en miljon I november förra året tog Uppsala som första DC ICAs första trailerekipage i bruk. Efter tre månaders utvärdering är man i stort sett nöjd med ekipaget, som förhoppningsvis ska spara en miljon om året i transportkostnader. -Framtidsmelodin är inte att ersätta den vanliga bilparken med trailers men ett par på varje DC kommer det nog att finnas på litet sikt, säger Olle Wester, distributionschef på DC Uppsala. Trailern, som är nära femton meter lång och med en yta på 40 kvm, har levererats av Sala Kaross och kostar tillsammans med de två påhängsvagnar som ska levereras under våren cirka 2,6 miljoner kronor. -Vi har provkört bilarna nu i tvåskift under december och januari och det har i stort sett fungerat bra, säger Olle Wester. För närvarande går vi till Norrtälje på morgonen, till Kvantum Uppsala på middagen och på kvällen tar vi hand om C-varorna. Stiltje -För närvarande har vi kostnadstäckning men ännu ingen vinst eftersom vi bara har en påhängsvagn. Vi ska efter hand bygga ut systemet men det råder litet stiltje just nu. Ännu så länge är DC Uppsala ensamma om det nya ekipaget, men flera förväntas följa efter. -DC Västerås har bett att få låna vår trailer för att provköra den och det får de givetvis, fort- Greger Fredsvik (bilden) och Björn Johansson kör den nya trailern på rutten Norrtälje, Tierp, Knivstu, Uppsala. Foto. Maria p ersson sätter Olle Wester. Det behövs intresse för att kunna gå vidare. Intresse för utvecklingen finns det också hos chaufförerna. -Det finns många fördelar med det nya ekipaget, säger Björn Johansson. Det går stadigt och rymmer två lager fullastade pallar eller 60 rullburar. Man behöver aldrig lasta över från släp till bil och en eldriven truck finns med hela tiden. Greger Fredsvik, som alternerar med Björn Johansson, säger så här: -Det har varit en del strul i samband med omläggningen men det går åt rätt håll. Man lär sig utnyttja fordonet och den stora fördelen är givetvis att man slipper plocka isär lasset och åka tillbaka och hämta vagnar. Inom kort räknar man med att trailertrafiken i Uppsalaområdet ska fungera friktionsfritt och sedan återstår det bara att se var nästa trailer kommer att dyka upp. Sven Wesström

4 IC^KONTAKTEN Nr Kasslerpå löpande band Hans-Göran Imer visar upp en del av dagsproduktionen. De packar tio ton om dagen Ta emot, stycka, packa, leverera. Allt under samma dag. Det är villkoren köttpacken i Västerås arbetar på. Under 1991 packade man två miljoner kilo rökt och fryst kött, det vill säga tio ton om dagen. Nu är organisationen ny och man siktar på ännu större kvantiteter för Sedan september förra året ingår kött- och ostpacken i Västerås som en del av ICA Kött, Chark och Ost AB och arbetet består i att packa och distribuera kött till det gamla ICA Hakonområdet. För närvarande är tio personer anställda och samtliga var redan tidigare anställda på ICA. -Vi handlar enbart med färdiga varor, berättar försäljningschefen Leif Lantz. Det handlar mest om rökta varor. Kassler är vår storsäljare men även rökt sida, rökt skinka, rimmad sida och rimmad bog har stor åtgång. På fryssidan är det oxfilé, fläskfilé och lever som dominerar. Köttpacken handlar enbart med svenskt kött. Varorna kommer varje dag i poster om 500 kilo i lösvikt. Innan de sänds vidare packas de och prismärks med ICAs egna etiketter. Leveranserna kommer huvudsakligen från Halmstad och Stockholm men man gör också affärer med ett antal mindre leverantörer. -Allt är testat och putsat när det kommer till oss och jag garanterar att vi anlitar de bästa leverantörer som finns att uppbringa i Sverige, avslutar Leif Lantz. Text och foto: Sven Wesström Tre av dem som får allt att fungera på köttpacken i Västerås är Olle Nilsson t v, chef för köttpacken, Ulrika Löfgren köttpacken och Leif Lantz, försäljningschef, kött- och ostpacken. Enklare hantering av populära osten Färdigpackad ost i bit år populärt och Angelica Södergren ser till att allt går rätt tillväga. När åt du en ostmacka sist? Sannolikt för inte så länge sedan. Ost är utan tvekan vårt populäraste smörgåspålägg och från ICA Kött, Chark och Osts ostpack i Stockholm levereras varje vecka kg hårdost. Med hjälp av en ny marknadsföring och modern teknisk utrustning som möjliggör en effektivare hantering räknar man med att under den närmaste tiden ytterligare öka omsättningen. Det nya bolaget ICA Kött, Chark och Ost AB är bara ett halvår gammalt men ostpacken i Årsta är betydligt äldre. Idag sysselsätter man femton personer, som hanterar tjugofem olika sorters hårdost. -Hanteringen har blivit enklare, säger Bo Magnusson, chef för ostpacken. Som exempel kan jag nämna att vi tidigare levererade förpackad ost i åttakiloskartonger där viktskillnaden fick vara högst tjugo gram åt endera hållet. Idag väger kartongerna runt tjugo kilo men varje ostbit är vägd och prissatt i förväg. Höga krav Osten kan komma från olika leverantörer men i praktiken kommer den till 90 procent från Riksost. Bo Magnusson: -Orsaken till detta är att kvaliteten på ostarna kan skilja väldigt mycket från mejeri till mejeri. Vi ställer mycket höga krav på våra produkter och eftersom vi är storkund hos Riksost kan vi ställa motsvarande krav på dem. Herrgårdsosten toppar traditionellt den svenska ostligan. Följd av bl a Svecia,Grevé och Prästost. Hittills har dock ostarna varit ganska anonyma. Därför lanserar nu ICA-handlarna tillsammans med Riksost ett nytt varumärke, Ostmästaren. Varje ostsort får sitt speciella märke så att var och en med en snabb blick ska kunna känna igen sin favoritost i ostdisken. Flexibelt Tretusen ton hårdost ska enligt prognosena lämna ostpacken i Årsta i år. Förutom i stockholmsområdet ska leveranserna ske till Järna och Gotland. -Vi har naturligtvis en stor fördel i att vi har vår största kund, DC Stockholm, i samma hus. Det medför snabba leveranser, många butiker får ost tre gånger i veckan. I övrigt arbetar vi mycket flexibelt. Butikerna ska aldrig märka att osten tagit tillfälligt slut. -Hur ser då framtiden ut för ostpacken i Årsta, Bo Magnusson? -Vi är optimistiska. Vi sitter inne med stora kunskaper om ost och vi har stora tekniska resurser. Försäljningen av packad ost ökar i stockholmsområdet men går tyvärr ner på andra håll. Det ska vi emellertid försöka rätta till genom en effektivare marknadsföring. Det återstår också att se hur det går med ICAs köp av Metro. Får vi börja leverera till Metrobutikerna hoppas vi kunna öka produktionen med cirka tio procent. Men hur länge det kan dröja har jag ingen uppfattning om i dag. Text och foto: Sven Wesström Bo Magnusson, chef för ostpacken i Stockholm, visar upp en liten del av de kg hårdost som varje vecka distribueras.

5 Färskvarubolaget i Varberg mot nya mål ICA Kött, Chark och Ost AB har till uppgift att tillgodose ICA Partihandels hela behov av nyss nämnda varuslag. Sedan första september 1991 leds arbetet att serva de sex regionerna från Varberg, känd semesterort på västkusten. Med utvecklingen på kommunikationssidan måste inte alla huvudfunktioner vara lokaliserade till en storstad längre. Av reaktionerna hittills att döma har varken kunder eller leverantörer något emot "utlokaliseringen". - Läget i Varberg är det bästa möjliga, förklarar Hans-Olof Ölmeby som är VD. Här passerar merparten av vår import och med tullen i hamnen kan vi klara av hela det nödvändiga pappersarbetet. Vi har också möjlighet att ha en bra och snabb kontroll på varorna. Inte bara import I Varberg jobbar förutom Hans-Olof Ölmeby: Alf-Åke Eliasson, import, Johan Thorsson, ekonomi och administration, Sune Moberg, försäljning och Ann-Britt ölmeby, kontorist. Det är en liten men effektiv organisation. Med i bolaget finns också Leif Lantz, försäljning, ICAs två förpackningsanläggningar för kött och ost i Västerås och ostpacken i Stockholm. - Många tror att bolaget bara sysslar med import berättar Hans-Olof Ölmeby, men huvuddelen av arbetet gäller svenska produkter och leverantörer. I bolagets uppgifter ligger att sluta ramavtal, att ha totalt sortimentsansvar och att bevaka och förhandla om grundprissättningen. Hans-Olof Ölmeby var under två år vice VD på ICA Partihandel i Bromma men längtan tillbaka till västkusten blev för stor. Han fick i uppdrag att se över varuavsnitten kött och chark och började fundera. Bland annat fann han att ICA Frukt & Grönt hade ett bra sätt att arbeta som också kunde användas för färskvarorna och som skulle fungera med en förväntad ökad internationell handel. I slutfasen togs de existerande ost- och köttpackarna med i resonemanget, vilket resulterade i att också ost kom med i verksamheten. DCs förlängda arm Kött, chark och ost-bolagets viktigaste uppgift är att ge regionerna och DC sitt stöd och vara den förlängda armen. När de har gjort sitt arbete går det vidare till respektive region, där marknadsplanerarna för vidare informationen till färskvaruavdelningarna på DC. Ett problem är att än så länge lever olika datasystem kvar i regionerna och gör att man inte kan ge den heltäckande sortimentsupplysning och det stöd till regionerna som man vill ge, förrän under 1993 då det gemensamma partihandels-systemet kommer igång. - Vi känner en stor ödmjukhet inför uppgiften att utveckla vår verksamhet och bland annat förse ICA-handlarna med ett heltäckande och väl balanserat sortiment, säger Hans-Olof ölmeby. - Verksamheten befinner sig i sin linda, medan Frukt & Grönt snart har tre decenniers erfarenhet. Många faktorer som den svenska jordbrukspolitiken och EG-frågan kommer att påverka våra förutsättningar. Importerat är inte alltid bäst menar VD som är lite trött på allt prisprat och efterlyser mer diskussion kring kvalitet. Dåliga varor leder bara till engångsköp både i butiks- och i konsumentled. Som ett exempel på det gjorde han "antireklam" på de senaste sortimentsgruppsmötena och visade upp några riktiga snedköp, något som åhörarna fann mycket lärorikt. En annan myt är att alla importvaror går ner i pris motsvarande gränsskyddet om vi går med i EG. - EG-länderna subventionerar i många fall sin export, förklarar ölmeby och blir vi medlemmar i unionen försvinner visserligen införselavgiftcn men även subventionen och summan för varan blir densamma. Men totalt sett blir nog priserna lägre, tror Hans-Olof Ölmeby. Maud G Hållbus Färskpotatis redan nu Våra traditionella kulinariska säsonger naggas alltmer i kanten. Nu finns det nyskördad cypriotisk potatis i handeln, av samma kvalitet som den som salufördes till nyår. På Cypern har man tre potatisskördar per säsong, läser vi i Varunytt från ICA Frukt & Grönt. Då gör det kanske inte så mycket att det kalla vädret i östra Medelhavet minskat skörden. Men vår svenska färska lär vi ännu få vänta på... Belönade Vega skoldaghem, en liten skola i Västerås med tre klasser och 18 elever, belönas av ICA-kuriren för fin undervisning och ett gott och intensivt familjesamarbetc. Och belöningen är en persondator med skrivare, mycket uppskattad på skolan! Räkfrossa Ett fel som blev bra läser vi om i Pressvecket, där marknadschefen Stefan Gideskog tackar alla på ICA östs frysavdelningar för att de klarade belastningen så bra när priset på räkor råkade halveras på ICA-handlarnas förstasida. Trots att felet kostade, blev det bra försäljning både i butik - max två kilo per kund - och på DC. 219 ton räkor utlevererades den veckan mot normalt ca 50 ton. Bowling Nu finns det planer på att starta Bowlingsektionen vid ICA Partihandel Öst igen. Genom Pressvecket söker man intresserade och det är Per Johansson, Kolonial-Transport som är kontaktperson och som intresserade kan vända sig till. Broadcast-Armani 6-1! I Ellos Inside läser vi om redovisningen av ett jeanstest gjort av " Verldens gäng", norsk kvällstidning. Där har man bedömt jeans med avseende på kvalitet i förhållande till pris. De dyraste jeansen fick sämst testpoäng medan Ellos billiga jeans fick bäst poäng. Jeans att vara stolt över konstaterar man på Ellos! En kick i jobbet Ellos höjer kompetensen hos sina telefonförsäljare med hjälp av en kundserviceutbildning som ska vara helt genomförd för alla i början på oktober i år. Avsikten är att stärka telefonförsäljarna i sin yrkesutövning, ge dem en ökad trygghet i kontakten med kunderna, ge konkreta och prakliska verktyg och ännu större motivation för jobbet. Vattenfestival I årets Vattenfestival i Stockholm är ICA Handlarna med som sponsorer. Där ska finnas lält med information om miljö, mat och hälsa. Stor kräftskiva kommer att arrangeras av ICA Öst med underhållning på kvällen av kända Fredrik Belfrage och Ingvar Oldsberg. Självklart ICA Partihandel Sydost har startat en tidning som ska komma två gånger om året. "Självklart" heter den och handlar och mat, hälsa och miljö. Tidningen är avsedd för alla regionens butiker och medarbetare. Och för de utvalda miljöansvariga i butiker- Prislappar ICA-handlarna i Örebro län har startat ett projekt som går ut på att rensa i prislappsfloran. Varorna kommer att märkas med samma typ av prislappar i hela butiken. Extrapriser erbjuds, istället för med olikfärgade lappar, med orden Just Nu!

6 IC^KONTAKTEN Nr I fädrens spår för framtids f sk vård! ICA-handlarnas eget Vasalopp ICA-Öppet kördes på onsdagen mellan Oxberg och Mora. Ett par minusgrader och halvmolnigt väder gjorde att spåren höll sig och alla startande tog sig de ca 30 km ner till målet i Mora. Detta trots att förträningen varit obefintlig för de allra flesta. -Jättekul att köra tyckte de ca 50 åkarna som alla tävlade för ICA Handlarnas IF. Tävlingen tjuvstartade redan i fjol, men det är först i år som man slagit på stora trumman för att få så många som möjligt att ställa upp. Om det bara funnits snö så hade säkert deltagarantalet blivit betydligt högre tror Erland Björn, DC-chef i Borlänge, som siktar på att få med 500 stycken. Mycket god hjälp har tävlingsled- ningen fått av Eivin Johanson, ICA-handlare i Mora. Han har under många år jobbat med det "riktiga vasaloppet" och har fungerat som kontakt med arrangörsklubben IFK Mora. -Vi har fått ett välvilligt bemötande från klubben, som ställt upp på enkla och okonventionella lösningar för vårt minilopp i loppet berättar Eivin. Startfältet är tjejvasans, vi får utnyttja öppet-spår-kontrollerna, eftersom den tävlingen pågår samtidigt, och efter målgång och dusch får vi äta samma mat som bjuds de riktiga vasaloppsåkarna. Ända från Skåne Vid årets tävling kom hälften av deltagarna från butik och hälften från olika ICA-företag, vilken är en önskvärd fördelning. Direktbussar tog dem upp från mellansverige till starten i Oxberg. Och inte var det många som stått på skidor i vinter, men humöret var det inget fel på, det märktes. Vem annars går frivilligt upp kl 4 på morgonen för att åka buss ett par timmar, för att sedan ställa sig på skidor och åka 3 mil! Mest långväga ifrån var Jan A Andersson från Frukt och Grönt i Helsingborg, som låtit sig övertalas av Erland Björn för bara tre veckor sedan, och som tränat "lite". Vid startfältet fanns vallningskillar från IFK Mora och gympingtjejer som såg till att få igång kroppen. Det strulade lite med nummerlapparna som hade förväxlats (datan!) men till slut fick alla åka med sitt rätta namn och kön. Mora-Nisse - starter En del åkare hade övernattat i Salen och varit med om uppvärmning i Transtrand med ingen mindre än Janne Stefansson, vasaloppskung på 60-talet. Och det var inget fel på starten i årets ICA-Öppet heller - självaste Mora-Nisse Karlsson flaggade iväg startfältet. Han har visserligen jaktlicens men han berättade för åkarna att flagga alltid användes när han själv startades iväg från Salen, han som åkte och vann Vasaloppet nio gånger på tio försök. Mora-Nisses första försök som starter gick utmärkt. Lugnt och fint och utan tjuvstart kunde åkarna staka sig iväg mot de första uppförsbackarna. Många hade befarat isiga spår och bakhalt och hade med vallningsexperternas hjälp lagt på tjockt med klister. Spåren höll sig fina, tack vare det molninga vädret, ända in till Mora, så även de som struntat i valla kom fram. som åkte Öppet spår och följdaktligen hållit på sedan halv åtta. Ett tiotal åkte f ö detta lopp för ICA Handlarnas IF, bland andra ICA-handlarparet från Evertsberg, Lena och Sven Leandersson. Alla deltagarna kom som sagt i mål i Mora och tyckte att det var en härlig känsla att åka in på upploppet och i mål under devisen "I fädrens spår för framtids segrar". Ord som även gäller för ICA-öppet, förhoppningen är att tävlingen kan bli ett mål för mycket av den träning och friskvård som bedrivs ute i de olika ICA-företagen och i butikerna. Vem som vann? Först i mål var Sven-Ove Samils från Rörbäcks- Vr Gunnar Snöborgs fick vallingshjälp vid starten och var nöjd med lidet. näs och tvåa och bästa dam var Anna Hansson från ICA Vansbro. Bästa ICA-deltagare i Öppet spår denna dag blev Lena Leandersson på tiden 5 timmar och 41 minuter, en sekund före maken Sven. Maud G Hållbus ICA-makar i Öppet spår Det tog inte lång stund innan det blev stockning av ICA-åkare i kontrollen i Gopshus. Kerstin Andersson och Britt Björn t v hade fullt upp. Fredrik Blom och Mona Åkesson från BOB tyckte det var gott med en kopp. Första och enda ICA-kontrollen fanns i Gopshus, 6 km från starten. Där serverades åkarna kaffe, vatten, saft, druvsocker och bullar av glada anhöriga och personal från främst DC Borlänge. Samtidigt i spåren kom löpare Eva Swedenström t v och Margareta Ptrooo! verkar Sven Leandersson rofnygren hade laddat med kaffe vid konåt makan Lena som både vann familj trollen i Gopshus, visa av erfarenhetertävlingen och var bäst av ICA-åkanna frän i fjol när allting tog slutför timellan Salen och Mora denna dag. digt. Resultatlista Nr Sven-Ove Samils iikle segrande i mål på tiden På andra plats och som bästa dam kom Anna Hansson Sedan följde Per Andersson 1.59,11002 Gustav Eriksson 2.00, Claes Ettefors Lars Starkenberg 2.08, Allan Erikson 2.13, Anette Edvardsson Jan Andersson, Västerås 2.22, Mikael Andersson 2.23, Georg Hedin 2.24, Maria Emanuelsson 2.25, Anders Lilja 2.26,11005 Gustav Eriksson, Per Swedenström 2.30, Rolf Larsson 2.31, Maths Jerlström 2.38, Anita Johansson 2.39, Sven-Olov Johansson 2.39,11051 Gert Fredriksson 2.40, Urban Andersson 2.43, Marje Rebane 2.45, ErikSchartaulAl, Lasse Blixt 2.49, Wenche Paulsson 2.50, Doris Sundholm2.53,n0S4 Jan A Andersson, I [äteingborg 2.53, Kind Holmen 2.57, L1046 Ronald Åberg 2.57, Lennart Forsberg Birgit Carlsson 3.01,11021 Kjell-Arne Nilsson Gunnar Hireda] 3.05, Irene Hiredal Björn Johansson J.06, Lars-Gunnar Lam Kaija Carlssoon 3.09, lloki Leif M Lindquist 3.13, Bengt Nilsson 3.15, Gunnar Snöborgs 3.15, Fredrik Blom 3.17, Mona Gunnarsson 3.18, Ulrika Wallin 3.29, Mona Åkesson 3.29, Annakarin Nilsson 3.31, Charlotta Huss 3.36, Pernilla Pettersson 3.37,11003 Birgitta Gunnarsson Samtliga tävlade för ICA Handlarnas IF. Segrarna Sven-Ove Samils och Anna Hansson flankeras här av Eivin Johanson, Mora I v och Jan Andersson, personalchef, ICA Partihandel Mellansverige. Nu går staikottet för nya IC Alpelen! Lena Persson, ICA Partihandel Öst: - Det är viktigt att mästerskapen ger oss möjlighet att umgås över yrkesgränserna. Med ordnade former kan det bli skjuts på mästerskapen. Måns Albrechtsson, DC Skövde: - Just nu jobbar vi med att få fram kontaktpersoner i bolagen inom regionen. Vi måste börja planera för uttagningstävlingarna i augusti. Gunnar Kanthe, Olegruppen: - Det blir bra, speciolof Lindman, ellt på regionnivå, K ' V Partihandel Öst: att knyta kontakt - Det vore roligt om med fler ICA-män- den här spelformen gör niskor för bättre det möjligt att träffa samhörighet. Och fi- folk från andra företag nalen blir grädden och bolag. Det skulle på moset! göra mycket för V I-andan inom ICA. Sommarspelen rymmer grenarna tennis, fotboll, varpa och manöverprov. 1 Vinterspelen tävlar man i badminton, bordtennis, innebandy och bowling. - Urvalet är gjort utifrån en enkät som skickades ut till alla personalföreningar runt om i landet förra året, säger Hans Höglund, ICA Partihandel MSV, som tillsammans med Olof Lindman, ICA partihandel Öst AB har gjort det mesta planeringsarbetet tillsammans med en arbetsgrupp bestående främst av ordförandena i personalföreningar runt om i landet. Per Ström, DC Växjö: Det här är toppen! I Spelen blandas både allvar och lek där manöverproven visar chaufförernas yrkesskicklighet. Varpan blir ett mer lekfullt inslag. -Vi måste ta hänsyn till möjligheterna att kunna boka lokaler för de olika grenarna och också hitta plats för de ca 200 deltagarna att övernatta. Därför får vi lägga våra mästerskap utanför den egentliga säsongen, förklarar Hans Höglund. Vi vill hitta ett sätt att stärka samhörigheten över gränserna och de här första spelen är ett sätt att hitta formerna för hur det ska fortsätta. Avsikten är att varje år ha en tävling i ICA-regi. Det betyder att det vartannat år blir sommarspel, vartannat år vinterspel. Värdskapet för spelen ska vandra mellan regionerna. Nu är det klubbat och klart! I Västten september går startskottet för finalen i ICA Sommait - men det är bara den festliga årliga avslutningen på ett helt inkande i IC As idrottshistoria. Redan i dagarna börjar förberedelfunt om på landets alla DC/bolag för uttagningstävlingar till Sftpclen. Vinnarna skickas till regionkval och där börjar de 220tierna utkristallisera sig. De som ska representera sin region ellfcolag i finalen. I skrivande stund är det inte klart vem som blir värd för Vinterspelen Så här långt är det också klart med kostnaderna kring spelen. Också tidigare har ICA Förbundet bidragit med pengar till idrottsaktiviteter. Med de o nya personalarrangerade ICA-tävlingarna är det lättare att göra upp en budget över kostnaderna. -Ett arrangemang så som vi planerat det Göran Jansson DC Uppsala - Det är bra att mästerskapen hålls över hela landet. Kvaltävlingarna i regionen blir som en tävling i sig som också stärker samhörigheten. < ^ S IDf?o^ S 0 t n k'' r under mer ordnade former gör att kostnaderna N lättare att förutse och planera för, bekräftar Hans Högu nd. Finalen beräknas kosta ca I summan ingår I åjb A Mand annat resor, mat och logi som största post och dessb K ^ ^ % u u > m kostnad för lokaler, domare och fuktionärer. ^ ^ ^ Populära ICA Klassikern kommer också att arrangeras TÄien utanför ICA-spelen. Skidor, löpning, cykel och simng ingår i klassikern som varje DC/företag själv kan geiföra med bidrag till arrangerande personalförening. 'CA-spelen är självklart öppna för både män och kvinnor. Hans Höglund Partihandelns regionkontor Västerås - Mästerskapen är ett led i att skapa samhörighet över de gamla gränserna och att genom idrotten hjälpa till att skapa en IC A-anda. Bengt Jakobsson DC Malmö - På det här viset får vi samordnade former inte bara på det sportsliga planet utan också på jobbet. Vi träffas och planerar mot ett mål. Kurt Risberg DC Borlänge - Perfekt! Jag ser fram emot först de regionala uttagningarna och förstås finalen. Just nu planerar vi för uttagningstävlingarna och Klassikern. I planeringen ingår fotbollsturnering för antingen herr och damlag eller mixade lag. I tennis spelas individuella tävlingar för såväl damer som herrar första dagen och andra dagen spelas mixed dubbel. Varpatävlingen genomförs dag ett som centimeterkastning individuellt och i lag och dag två kastar man i tremannalag. I manöverprovet på lastbil utan släp ska ingå både praktiska och teoretiska prov och ett prov som bygger på säkerhet i distributionen. -Det som ska bli roligt med det här nya sättet att planera Bosse Ericsson DC Västerås - Bra grej, det positiva är att det blir större gemenskap än det blev på det gamla sättet. Nu träffar vi mer folk, det blir mer fest över det hela. Svante Karlsson DC Östersund - Ett bra initiativ som gör det möjligt för alla i bolagen att träffas. Viktigt att se det som kamrat träff och inte ta tävlingarna alltför allvarligt. idrotten är att vi lär känna varandra över både regiongränser och yrkesgränser, är en samstämmig kommentar i arbetsgruppen. Deltagarna i gruppen har inom sina regioner planer igång för att så snart som möjligt börja uttagningstävlingar inför hösten. Det är personalföreningarna runt om i landet som står för arrangemangen. Margareta Lindberg

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Folksam cup 2016 Smålandslaget 2016 D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson Elisabet Mikkelsen Alma Haag Elsa Melin H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Ludwig Axelsson Fabian Flaa Melker Elofsson Loke Östangård

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 4: 1980-1984 Dambowlingen i focus IK Pärlans damer får äntligen spela i fastlandsserien säsongen 1979/1980 och kommer på en hedrande 3:e plats i div. 2.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19)

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19) RESULTAT Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Herrar singel 1. Peter Nilsson Korpen Saab 2. Andreas Pössl Korpen Saab 3. Anders Nylén Bofors Fritid 4. Olof Carlsson Korpen Saab MATCHRESULTAT SINGEL

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Hej Aikidoförbundet! Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Sammanfattningsvis kan vi säga att Aikido har blivit synligt för

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Anita Gudmundsson valde att valla själv på tåget och här är Ulrika Bothin är redo för start.

Anita Gudmundsson valde att valla själv på tåget och här är Ulrika Bothin är redo för start. Tjejer i spåret Det är vår i luften men det var inte länge sedan vi stakade, stånkade och svischade utför Vasaloppsbackarna. Fler ringhalsare än på många år åkte något av loppen under veckan. I Tjejvasan

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fråga om kallelse till mötet skickats ut i god tid 3. Godkännande av föredragningslista inkl. anmälan av övriga ärenden 4. Val av ordförande

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2014-11-29 kl. 9.00 Plats Kvänum Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson Monica

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer