Vi firar. var med du också! Programblad med bland annat. Huddinge jazz & blues Huddingedagarna Huddinge festival Huddinge Head Nod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi firar. var med du också! Programblad med bland annat. Huddinge jazz & blues Huddingedagarna Huddinge festival Huddinge Head Nod"

Transkript

1 Vi firar ar me u också! Programbla me bla aat Huige jazz & blues Huigeagara Huige festial Huige Hea No

2 Go morgo Huige 25 maj Sjöalspark Frukostträff för företagare Ara Huige och Huige kommu bjuer i till frukost me ispirerae gäster, samtal och iskussioer. Kom och träffa och äterka me ara företagare. Kareal 25 maj Huige ctrum och Sjöalspark Kulturskola uppträer Kulturskola uppträer i Sjöalspark och på sc i Huige ctrum och Karealståg Karealståget går gom Huige ctrum. Huige jazz & blues maj Sjöalspark För 21:a gåg har i ära att prestera ett späae utbu a blues och jazz a hög klass i Sjöalspark. I år har i alt att betoa blues på freag och jazz på lörag. Vi arar klassiska sska stjäror me fisk blues, kommae storartister och grammisiare. Fri tré. Freag 25 maj Kofercier Claes Jasso Roffe Wikström E ssk bluesklassiker ileer åra agar. Har u ite hört Roffe Wikström så har u mycket kar att lära ig om båe liet och musik. När jag hae gett ej allt jag hae att ge ille u äå ha mer Sitter och täker på a som ska ske Mi älskae, a fel et ble Doctor Blues och Erja Lyyti Hela frå Växjö i Småla kommer Doctor Blues till oss här i Huige för att spria si yskapae blues. I 30 år har baet fuits och u lutar e sig mot ya skia: Walk the walk. Vi är stolta att tillsammas me Doctor Blues få prestera Filas bluesrottig Erja Lyyti som me sitt håra sliegitarr-spel kockar em som helst Claes Jaso och Claes Croa sextett The best of Ray Charles D legariske jazzsågar och Huige jazz & blues eg gufaer Claes Jaso, hyllar si stora iol Ray Charles. Här uppbacka a amkuig sextett a sska jazzmusiker uer leig a Claes Croa S Zetterberg Vi aslutar festials första käll me a e största stjärora på sska blueshiml. Måga a oss har jutit a S Zetterberg båe me Chicago Express och solo. Det spelar ig roll om et är röst, muspelet eller gitarr ha aäer, et säger på ett guit och förtrollae sätt. Lörag 26 maj Kofercier Ziat Pirzaeh uer eftermiag och käll Kulturskola Vi är mycket glaa att få prestera åra begåae eleer frå kulturskola i Huige. De bjuer på ett blaat program me SaxBox Saxkartett uer leig a Igalill Högma, Jassa Accoreo fiol och piao uer leig a Kataraia Gumusso, Sweet Swees me gäster - såggrupp me gästae soloislag uer leig a Hela Rosaer Jojje Waius Jojje Waius är a Seriges iktigaste musikexport och mågsiig såa. Här bjus et på låtar frå barskia Goa Goa. Mer klassiskt ä så blir et ite. Kalles klätterträ, Jag ill ha hu, blå och Mitt lilla bar är såger som i hoppas få höra Iigigstal Daiel Drojak Norqist, (M) kommustyrelss orförae, iiger jubileet KMH Jazz Orchestra spelar Elligto Kugliga musikhögskola i Stockholm fostrar framtis storstjäror på ärls jazzscer. Här får i höra skolas eget storba spela Duke Elligto uer leig a Bertil Straberg Tobruket Bämig supergrupp må ara ett slitet uttryck m i et här fallet ågar i påstå att et är älmotierat. Me melemmar frå bla ara Esbjör Sssos Trio och Soutrack of our lies fick jazzkartett priset för Årets jazz i Grammisgala. Musik rör sig ågostas i mötet mella jazz, rock och folkmusik Amaa Segwick Amaa Segwick har allti förmelat ia si altsax e ackraste meloiera oasett om ho skriit em själ eller om ho förhåller sig till ågo aas kompositio. Me sig till Huige har ho bla ara Dwaye Clemos på trumpet och et uga stjärskottet Leo Liberg på piaot Meja me Pierre Swär Meja har samarbetat me ärlsartister så som Ricky Marti och Billy Gibbos. Me siglar som All about the moey och Se sisters har ho sålt popplattor öer hela ärl. Tillsammas me Pierre Swär på Hammo gästar u Meja Huige är e bjuer på härlig jazzsåg Mathias Algotsso trio me Kari Hammar och Christia Gustafsso Mathias Algotsso är iag a Seriges främsta jazzpiaister och has piaospel ka me kelhet trasportera itt sie mella lug-melakoli-gläje och extas. Me si trio och gästera Kari Hammar, trombo och Christia Gustafsso, såg har i här möjlighet att juta a jazz i ärlsklass. Det blir blaig a triolåtar i folkto, staars och eget material Sara Paues Me hyllae ebutskia Just a ace i rygg kommer Sara Paues till Huige för att ge oss båe ega låtar och staars. Vill u ha ågot yskapae i musikalisk jazztraitio som u käer ig kommer u att gilla här kosert Ay Pfeiffer & Jieblaskos och Sharo Dyall Vi aslutar Huige jazz & blues me ett ba är soul och fuk står i ctrum. Ay Pfeiffer har u tiigare hört bla aat me Nisse Lagrs Fuk uit. D här gåg har ha me sig Sharo Dyall som gäst och i tror att et blir fatastisk uo och show.

3 Huigeagara maj Sjöalspark 26 maj och 27 maj Huigeagara är tillställig för hela familj. Till bar fis et poyriig och för ugomar och uxa fis Huma football att proa på. Det kommer ä elas ut balloger och målarböcker. Passa på att träffa och ställa frågor till företag, förigar, politiker och kommus aeligar och heter. Frå sc på lörag ka u ajuta Huige jazz & blues och på söag blir et blaa uerhållig för hela familj. Glömstapool Rackartygara E spektakulär show me koster frå trampetter, trial, breakace, hopp frå tak och ara akrobatuppträa. Jubileumsloppet 26 maj Fullerstapark Välkomm att spriga eller titta på m loppet på jubileumsloppet. I samarbete me Huige AIS och Sättrige SK arragerar Huige kommu jubileumsloppet. 10 km eller 5 km på fi baa för siorer och 900 m för bar och ugomar. Uer lopp kommer kulturskolas orkester All Stars me Vila Väster att uppträa. Fika fis till försäljig. Glömstapool kommer att ha ett sjukårstält är et fis möjlighet att acciera sig mot TBE och få gratisacciatio mot limoerscacer för bar föa Där ka ma också få hjälp me omplåstrig och efibrillator kommer att fias på plats Uppärmig me SATS Start bar/ugomsloppet Kultur och Friti Uppärmig me SATS Start för samtliga siorer Fråga bibliotekari allt u ill eta om kärlek, späig och e-tjäster. Låt ig fotograferas i Huiges ackra hembygsräkt. Täla och i fia priser! 27 maj ka u bla aat proa på att spela fiol och trumpet frå kulturskola. Amäla sker på plats för bar. Föramäla uxa sast 13 maj. Går också bra på plats 26 maj fr o m 09:00. Workshop: Du är a ! Hur ser Huigebo ut? Iteratioella Barkostmuseet samlar i själporträtt. Kom och rita itt själporträtt och se hur utställig me miiatyrporträtt äxer fram uer helg. På sc söag 27 maj Kofercier Thomas Oresso Teater Sláa Teater Sláa bjuer på härlig familjekosert me såger frå hela ärl Clow Mae Såpbubbelpoesi, kostig cykel och baaskalsbasket fis me, m et är kommuikatio som är själa poäg Glays Del Pilar me si kör Söertör Gospel gör sitt första framträae uer leig a Glays Del Pilar som ä kommer bjua på solosåg Utelig a Vitsippspriset Pristagare: Elise Liqist, Skogås, för hes isatser me att hjälpa prostituerae på Malmskillasgata. Prisutelare: Riksagsleamot Emma Hriksso (KD) Cookies N Beas Cookies N Beas sjuger och spelar musik me hjärta och själ. Det har hät mer ä gåg att uxa råbarkae karlar fallit i gråt. M et är ite bara hjärtskärae ballaer som bjus, om leererar ä taktfast, rå, settig och alleles eg musik som u ite ka stå still till! Ulrik Muther Det saste året har arit fatastiskt för Ulrik. Uer sommar fick ha Gulsigel för si låt Boys Do t Cry. I augusti släppte ha sitt själbetitlae ebutalbum som gick rakt i på albumlistas första plats och tiigare i år kammae ha hem trejeplats i meloifestial. Loppmarka maj Sjöalspark Kom och fya efter uika tig på ågo a års loppmarkaer som arrageras i samarbete me Huige kommu och Huige OK Iebay.

4 Utställigar maj Fullersta går och Fullerstapark maj Kom och titta på kosterk a itto melemmar i Huige kostärsklubb som häger i trä i Fullerstapark maj Dockskåpsmoeller och skulpturer Miiatyrsällskapet isar ockskåpsmoeller och Jörg Hammar isar upp sia skulpturer på Fullersta går. Sportiga grejor maj Råspark och Sjöalspark Kom och titta och proa på olika sporter och aktiiteter. Lörag 26 maj Huma football Proa på Huma football i Sjöalspark Streetbasket Förbereelse till SM i streetbasket 3 mot 3 i Råspark. Amäl lag på Efteramäla tas också emot på plats. Söag 27 maj Huma football Proa på Huma football i Råspark Poyriig Kom och ri på poys frå Glaö Risällskap, Råspark Fotbollsturerig me Huige IF Huige IF arragerar fotbollsturerig. Ta me ågra kompisar och kom och spela. Vi spelar 3 mot 3 (max 5 spelare/lag) i Råspark. Amäla sker på plats. Fia priser utloas för bar i ålrara mella 0 11 år och älre ä 11 år. Sagostu maj Huubiblioteket och Folkets hus Lörag 26 maj och Sagostu Sago-Aika kommer och ramatiserar sagor för bar mella 3 5 år på Huubiblioteket. Söag 27 maj och Sagostu Sago-Aika kommer och ramatiserar sagor för bar mella 3 5 år på Folkets hus. Vårbyag 26 maj Vårby ågbåtsbrygga Vårbyag Det bjus på karusell, poyriig, klätterg och mekaisk tjur. Träffa ia förigar och politiska partier. Det kommer att säljas kaffe och kakor, kor och läsk m.m. På sc bjus et på karaoke, trollkarl och mycket aat. Allsåg maj Stortorpspark och Sjöalspark Tisag 29 maj Allsågsshow, Stortorpspark Lia Rapp bjuer på allsågsshow me as och bus för hela familj. Kom och sjug me till Lias saxofo. Låa ett istrumt och ar me och spela e bästa låtara frå Astri Ligr och Disey blaat me et hetaste frå schlager och popärl. Osag 30 maj Allsåg i park, Sjöalspark För agleiga, kompleiga, psioärer och alla ara, kom och sjug me i Huiges eg Allsåg i Park. Huigeorkester uer leig a Roy Ligr. Allsågsleare är Emil Ryttar. Fika fis till försäljig eller ta me eg pickick. Arragörer är ABF Huige och Huige kommu Haboll Kom och titta på rolig haboll i Sjöalspark och passa på att proa på hur et är att spela. Alla ålrar är älkoma.

5 30 maj 2 jui Björkägshall Biljetter köps ia ticet. Osag 30/5 CLASSIC NIGHT Isläpp Tommy Körberg & Norrköpigs symfoiorkester Late Stars Rola Stoes Utomhussc Rockkör Lörag 2/6 GRAND FINALE Isläpp The Pusher Albi Gromer Tat Strul Bob Hu takida Utomhussc Rier alley bluegrass spotaspelar No Solos Joh Philip & the Geral Motors Biljetter köps ia ticet. Du som är uer 18 år älkomm i målsmas sällskap. Torsag 31/5 DANCE NIGHT Isläpp Lasse Stefaz & Larz-Kristerz Utomhussc Olika artister Freag 1/6 PARTY FESTIVAL Isläpp Noice Crashiet Itermezzo uik spelig, origialuppsättig me Orup Europe Utomhussc Rier alley bluegrass M.O.B Ucle Jam

6 Dasföreställig 29 maj och 1 jui Aula Huige gymasium Kom och jut a åra asföreställigar. Tisag 29 maj Alice i Uerlaet Teater- och asföreställig me kulturskolas eleer. Freag 1 jui Dasföreställig Sska hits. Dasföreställig me kulturskolas eleer. Källsöppet 31 maj Huige Ctrum Butikera håller källsöppet och bjuer på flera roliga aktiiteter Källsöppet i butikera Moeisig och Huige Ctrum isar upp e saste trera. Se KICKS smika moellera. Resecity bjuer hit Bamse och Fritisresor. Mc Doal s gästas a Roal Mc Doal, som ä uppträer på sc. Hälsobutik Hälsa för alla föreläser och berättar om si erksamhet. Restaurag O learys flyttar ut på Sjöalstorget. Uer käll elas et ut rabatthäft fylla me erbjua. Alla besökare bjus på popcor. Ioati kultur 31 maj Tosal Iéloft Vill u ha hjälp me att förerkliga kreati ié? Kom och möt oss. För första gåg har u Ioati Kultur ett Iéloft i Huige. Ställ ia frågor om hur i ka stöja ig och itt kost- och kulturprojekt. Ig föramäla Läs mer på Vårfest 1 jui Ahörigcter Temaag för ahöriga På programmet har i siorgympaklass på SATS, luch för 40 kr, samt eftermiag me iriktig på äxter och eras goa ierka på hälsa. Fri tré m föramäla kräs, eller Sista amäligsag 28 maj. Mer iformatio hittar u på Huige Hea No 2 jui Sjöalspark Hela Huiges ugomsfestial Huuakt: Syster Sol På tre scer uppträer uga Huigeartister/ba. Det kommer att fias cafétält, proa-på-erksamhet och ara krigaktiiteter. Försommarbyk 3 jui Hagalus Tätterimuseum Lyssa på musik och gå på isig och är et isig a museet och blir et musikprogram i trägår Roy & Jeloby. Passa ä på att ta fika i trägår. Etré 20:-

7 Hu e ge i Gy sie a m jubileet 25 maj 3 jui I år fyller Huige iåare och et firar i me hel eckas kalas. Jubileet kommer att hålla till ä i ctrala g Huige m för att alla ska kua ara me och fira al 25 maj 27 maj och 30 2 jui. För mer iformatio och ett har i satt i gratisbussar u fullstäigt omm program fier u på år hemsia. Vi ses i Huige! K ka oc Kl Läs hela programmet på Läa Å Hu g i e e 7 Gy No als rrä gs ual r als 6 ka oc Kl Sj ö Västergårs Sj ö 2 1 ie as m Läa m Kom r Sj ö huige.se/ gs ä or St le 1) Huige ctrum/folkets hus 2) Sjöalspark 3) Fullerstapark/Fullersta går 4) Råspark 5) Björkägshall 6) Huubiblioteket 7) Aula i Huige gymasiet Våra samarbetsparters är: Huige AIS Sättrige SK Huige HK Huige IK Iebay ABF Huige Sågbäcksgymasiet Delicato Hero city Hembygsförig Huige IF Skogås BK Sörskogs IF Huige basket Ara Huige SATS Glaö risällskap Kulturskola

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps Årgåg 5 dec-feb 2009/10 what s o U p p s a l a Besöks- & Eveemagsguide Visitig & activities guide Stadskartor City maps Eveemag Logi Upplevelser Aktiviteter Restaurager & Nöjesliv Shoppig Caféer Gallerier

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun, Nr 1, 2014

BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun, Nr 1, 2014 BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun, Nr 1, 2014 Tomas Deutgen: - Jag sjunger inte så bra! Five Pieces har släppt sin första skiva: Kärlek Babbels redaktörer

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Welcome to FJÄLLBACKA 2015. Ingrid Bergman 100 years. Stunning scenery, seal trips, excellent seafood, friendly locals and guided mystery walks.

Welcome to FJÄLLBACKA 2015. Ingrid Bergman 100 years. Stunning scenery, seal trips, excellent seafood, friendly locals and guided mystery walks. Welcome to FJÄLLBACKA 2015 Igrid Bergma 100 years Stuig sceery, seal trips, excellet seafood, friedly locals ad guided mystery walks welcome Camilla Läckberg föddes och xte upp i och trots att ho u bor

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City KUNGSBRO RAND E mågfacetterad del av Stockholm City Kugsgat, Vasagat, Cetralstatioe... här befier du dig verklige mitt i Stockholms hjärta. EN MIX AV GENUIN KÄNSLA OCH INTERNATIONELL CITYPULS Kugsbro Strd

Läs mer

I detta nummer: Afra Rubino Malmström Uppsala Gitarrfestival 2011 Ángel Barrios GuitarPeoples Price NOTER CD-SKIVOR BÖCKER 1. Årgång 44 Nr 4 2011

I detta nummer: Afra Rubino Malmström Uppsala Gitarrfestival 2011 Ángel Barrios GuitarPeoples Price NOTER CD-SKIVOR BÖCKER 1. Årgång 44 Nr 4 2011 Årgång 44 Nr 4 2011 Utgiven av Svenska Gitarr- och Lutasällskapet I detta nummer: Afra Rubino Malmström Uppsala Gitarrfestival 2011 Ángel Barrios GuitarPeoples Price NOTER CD-SKIVOR BÖCKER 1 Ledare År

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Två kända Brålandaprofiler, Göran Larsson och Lennart Skoog, sålde lotter för Brålanda Företagarförening. I emigrationens spår Sidorna 12 & 13

Två kända Brålandaprofiler, Göran Larsson och Lennart Skoog, sålde lotter för Brålanda Företagarförening. I emigrationens spår Sidorna 12 & 13 /kg Köpmannebro 2 för 55:- 449:- 49:- Penna + reservstift 129:- Slidkniv Bräckjärn Ord. pris Ord. pris Ord. pris 199:- 85:- 699:- Brålanda Frändefors Även i Brålanda och Frändefors Nr 32 Årg 19 ONSDAG

Läs mer

In n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

In n e h å l l s f ö r t e c k n i n g In n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 Innehållsförteckning 2 Redaktionen 3 Kommuncafé 5 Valresultat 7 Trivsel boende 11 Musik & Drama 13 Tindra 15 Crossfit 17 Datorbutiker 18 Finn fem fel 10 Hardrock

Läs mer

Foto: Mats Åsman. Roslagsevenemang. Foto: pedja simicevic

Foto: Mats Åsman. Roslagsevenemang. Foto: pedja simicevic Foto: Mats Åsman Roslagsevenemang Ett hav av händelser i sommarens Roslagen 2014 Roslagsevenemang ges ut av Norrtelje Tidning i samarbete med Visit Roslagen Vaxholm, Österåker, Norrtälje, Östhammar Foto:

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Erikslund. Maria Montazami, Shopping Center i Västerås. Tävla & vinn 2 000 kr! fixa festen med. född i Västerås och aktuell med sin nya bok

Erikslund. Maria Montazami, Shopping Center i Västerås. Tävla & vinn 2 000 kr! fixa festen med. född i Västerås och aktuell med sin nya bok Erikslund Shopping Center i Västerås Tävla & vinn 2 000 kr! VÄLKOMMEN PÅ DEN STORA INVIGNINGEN 22 september Smarriga recept sid 12 fixa festen med Maria Montazami, född i Västerås och aktuell med sin nya

Läs mer

LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER

LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER Dalskog Dals Rostock Sundals Ryr Håverud Åsensbruk Köpmannebro Ör Erikstad Brålanda Grinstad Åsebro Bolstad Tösse Ånimskog LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER MÅNADENS VARA MÅ MAJ XL-BYGG penselkit

Läs mer

Premiär 21 maj med stjärnspäckad familjekväll. Välkomna till Säsong 31! maj 2013. Jeans-vår! Öppet mån-fre 10-18 lördag: 10-14 söndag 11-15.

Premiär 21 maj med stjärnspäckad familjekväll. Välkomna till Säsong 31! maj 2013. Jeans-vår! Öppet mån-fre 10-18 lördag: 10-14 söndag 11-15. maj 2013 hallå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 75 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG Välkomna till Säsong 31! Premiär 21 maj med stjärnspäckad

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

#11. omvänd. Danmark. julstämning Sid. 33 49. lasse kronér. exklusiv intervju KULTUR EVENEMANG TÄVLING TIPS SKÅNE DANMARK GRATIS-FREE-KOSTENLOS

#11. omvänd. Danmark. julstämning Sid. 33 49. lasse kronér. exklusiv intervju KULTUR EVENEMANG TÄVLING TIPS SKÅNE DANMARK GRATIS-FREE-KOSTENLOS GRATIS-FREE-KOSTENLOS SKÅNES STÖRSTA EVENEMANGSMAGASIN # 11 november 2014 52 SIDOR OM NÖJE #11 omvänd utsikt Danmark SHOPPING - NÖJE - KULTUR #11 november 2014 exklusiv intervju lasse kronér julstämning

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer