Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013"

Transkript

1 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem procent Ökad utlåning och fler besökare. Den positiva trenden för biblioteken i Mjölby kommun håller i sig. Förra året ökade utlåningen av böcker och andra medier med fem procent. Sedan 2010 har utlåningen ökat för varje år. Ökningen gäller såväl vanliga pappersböcker (både skön- och facklitteratur) som ljudböcker och framför allt dvd-film. Sedan avgiften för lån av film togs bort i slutet av 2011 har filmutlåningen femdubblats. Även utlåningen av e-böcker ökar, men den spärr mot ökad utlåning som lades in av Götabiblioteken under sommaren 2013 har lett till minskad utlåning av e-böcker under hösten. Utlåning av fysiska medier År 2010 År 2011 År 2012 År Förändring jmf med 2012 Mjölby % Skänninge % Mantorp % Väderstad % Totalt %

2 (17) 2 Det är framför allt Mantorps bibliotek som bidrar till de positiva siffrorna, där har utlåningen ökat med 23 procent. Men även på biblioteket i Mjölby har utlåningen gått upp rejält, även om det inte syns i statistiken. Utlåningssiffran för 2013 är inte riktigt jämförbar med tidigare år, då datorlånen på huvudbiblioteket inte är medtagna denna gång. Det beror på att det saknas tillförlitlig statistik för datorlånen på huvudbiblioteket för Tidigare har datorlånen legat på ca lån/år. Det innebär att den totala utlåningssiffran egentligen ska plussas på med ca lån, och att merparten av dessa ska läggas på huvudbiblioteket. Utlåning av dvd-film År 2011 År 2012 År 2013 Utlåningen av DVD-film fortsätter att öka kraftigt. Under 2013 lånades det ut filmer, vilket är en ökning med drygt 30 procent jämfört med föregående år. Beståndet av film har successivt utökats. Under 2013 har cirka 120 nya filmer köpts in, varför mer än hälften är barnungdoms eller familjefilmer. De titlar som har köpts in är valda främst utifrån efterfrågan. Glädjande är att utlåningen av barnmedier har fortsatt att öka under 2013, men totalt sett har Mjölby kommun en lägre utlåning av barnmedier jämfört med riksgenomsnittet. Barnlånen ökar mest i Mantorp, där inflyttning av barnfamiljer är som störst. Av den totala utlåningen utgör 40 procent barnmedier, och 60 procent vuxenmedier. Genom Götasamarbetet har Mjölbyborna fått tillgång till ett större medieutbud, och allt fler har nu upptäckt att det går att söka och beställa från det stora beståndet via webben. De flesta upplever att man får sina reserverade medier snabbare nu, men det finns också de som klagar på att man får köa längre efter populära titlar. Utlåning av e-böcker ökade med 40 procent Utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker via Elib ökade förra året med 40 procent, detta trots att Götabiblioteken införde en spärr för utlån under sommaren. Spärren tillkom på grund av att kostnaderna för utlåningen av e-böcker har skjutit i höjden. Biblioteken betalar en avgift på 20 kronor per lån, så ju fler utlån, desto högre kostnader. Under hösten sades avtalet om e-böcker upp, och från och med årsskiftet upphörde möjligheten att låna e-böcker via Elib. Götabiblioteken har en förhoppning om att kunna teckna ett nytt avtal om e-boksutlåning under våren 2014.

3 (17) 3 Mjölby bibliotek har ett avtal med Mediejukeboxen om mobila e-böcker, så Mjölbyborna kan även efter årsskiftet låna e-böcker via hemsidan, men utbudet är starkt begränsat, ca 500 böcker jämfört med drygt 8000 som tidigare erbjöds via Elib. Tillsammans med övriga bibliotek i Östergötland finns även en möjlighet att ladda ner musikfiler via nättjänsten Musikwebb, men utlåningen har minskat kraftigt under 2013, troligtvis på grund av ökad konkurrens från Spotify och andra kommersiella musiktjänster på nätet Förändring jmf med 2012 E-böcker och strömmande % ljudböcker via Elib Mediejukeboxen % Musikfiler via Musikwebb % 6000 fler besökare till huvudbiblioteket Drygt besök gjordes på huvudbiblioteket i Mjölby förra året, vilket är nästan 6000 fler än föregående år. Det innebär att biblioteket i stadshuset besöks av närmare 350 personer per öppetdag. Därtill gjordes ca besök på biblioteken i Skänninge, Mantorp och Väderstad. Besökare fysiskt och virtuellt År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 besök huvudbiblioteket unika besökare på hemsidan Allt fler besöker också biblioteket hemsida. Antalet unika besökare ökade förra året med 17 procent, totalt personer. Biblioteket är en av de mest besökta sidorna på mjolby.se. Antalet besökare på huvudbiblioteket Antalet unika besökare på hemsidan Förändring jmf med ,0 % ,1 %

4 (17) 4 Mål och måluppfyllelse Biblioteksplanen Biblioteken ska vara: en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens en plats där människor och kultur kan mötas fysiskt och virtuellt Bibliotekets åtagande för 2013 Öka den digitala delaktigheten Biblioteket har åtagit sig att öka den digitala delaktigheten för att bidra till det kommunövergripande målet om att medborgarna ska vara initiativrika och välutbildade. 601 personer har under året fått handfast IT-handledning vid datorn, vilket innebär att åtagandet om att nå minst 500 personer har nåtts. Av dem har 296 personer deltagit i någon form av ITkurs i den nya digitala verkstan på biblioteket i Mjölby och 242 har fått individuell IThandledning på biblioteken. 12 studiecirklar med totalt 67 deltagare har anordnats; dels för nybörjare på internet, dels för nybörjare i släktforskning på nätet. Utöver det har personalen i disken arbetat aktivt med hjälp till självhjälp och visat låntagarna hur man använder Götawebben. När det gäller studiecirklarna har biblioteket samarbetat med Medborgarskolan, ABF, Seniornet och Aktiva Seniorer. Samtliga aktiviteter har varit gratis för deltagarna. Studiecirklar och individuell handledning har erbjudits på samtliga bibliotek i kommunen. IT-handledning på Mjölby bibliotek Individuell handledning Kurser i digitala verkstan Internet för nybörjare 67 Mjölby bibliotek har varit en aktiv partner i den nationella Digidelkampanjen, som avslutades vid årsskiftet. Kampanjen syftade till att öka den digitala delaktigheten i samhället. Regionförbundet Östsam stöttade kampanjen genom att ge bidrag till de aktiviteter som anordnades för att få fler med på IT-tåget. Get Online Week i mars, Dyslexiveckan och Seniorsurf i oktober är exempel på arrangemang som anordnats i Digidelkampanjens namn.

5 (17) 5 I den nya digitala verkstan på huvudbiblioteket finns möjlighet att ordna kurser med 12 datorplatser, där finns också teknisk utrustning med projektor i taket och duk som kan dras ned. Under året har det hållits 35 IT-relaterade kurser/visningar i bibliotekets regi i digitala verkstan. Många av dessa kurser/visningar har handlat om att marknadsföra bibliotekets e-tjänster. Det är tjänster som gör att det går att använda biblioteket 24 timmar om dygnet hemifrån. Dessa visningar har gjorts för nyanlända flyktingar och invandrare som en del av deras samhällsintroduktion, för grupper av kommunens politiker och tjänstemän och för andra blandade grupper. Biblioteket har även erbjudit ett brett utbud av digitala kurser/visningar kvällstid, där upplägget har varit sådant att föreläsaren visar på storskärm och deltagarna följer med på varsin dator. Ämnen som tagits upp handlar bl.a. om bloggar, facebook, bildbehandling och e-handel. Bibliotekets egen personal har hållit i de flesta kurser, men vi har även haft hjälp av inbjudna föreläsare som ställt upp helt ideellt för att dela med sig av sina kunskaper t.ex. om bloggande och geocaching, som är en form av digital skattjakt som sker både utomhus och på nätet. Vem som helst kan boka individuell IT-handledning i upp till en timme med en erfaren personal. Exempel på vanliga saker som man vill ha hjälp med: Allmän internetanvändning E-posthantering E-böcker Filhantering Nedladdning av talböcker Boka biljetter Få igång sin surfplatta Varje torsdag under våren och hösten har biblioteket i Mjölby erbjudit Drop in mellan kl 10-12, då man kan komma oanmäld med sina frågor om Internet och datorer; en aktivitet som har lockat ca 4-8 personer per gång. Drop in bemannas med två bibliotekarier samt extrapersonal vid behov. Frågorna varierar, många har med sig egen dator eller läsplatta och vill få hjälp med att t.ex. installera virusskydd eller ladda ner och få igång olika program. Majoriteten av deltagarna på Digidel-aktiviteterna är pensionärer, men under året har allt fler personer i arbetsför ålder visat intresse för både kurserna och individuell handledning. Biblioteket vill nå både dem som är nya på nätet, och dem som vill lära sig mer. Många uttrycker stor tacksamhet över att biblioteket har hjälpt dem att ta de första stegen över den digitala klyftan. Öka utlåningen av barnmedier Biblioteket hade även ett åtagande att öka utlåningen av barnmedier, det handlar om en treårig satsning för att nå upp till riksgenomsnittet för utlån av barnmedier. I januari 2013 beslutades dock att barnsatsningen skulle skjutas upp ett år, till , detta på grund av att det under föregående år hade varit en hög arbetsbelastning för personalen i samband med sjösättningen av Götabiblioteken och införandet av ny RFID-teknik på biblioteken.

6 (17) 6 Väsentliga händelser under 2013 Invigning av Unga Vuxna och satsning på ungdomsverksamhet Under året har en helt ny avdelning, Unga Vuxna, invigts på biblioteket i Mjölby. Den är placerad i bokhallen där vuxenmedier finns. Målgruppen är främst ungdomar i åldern år. Här skyltas med nya ungdomsböcker, TV-spel och serier. Det finns soffa, studieplatser och datorer. Enkäter och fokusgrupper med ungdomar har visat att de önskar vara för sig själva på biblioteket och inte vill bli störda av de mindre barnen. Ungdomssatsningen blev också startskottet för bibliotekets utlåning av TV-spel, nu finns spel för Wii, Xbox 360 och Playstation 3. Det har varit en strykande åtgång på spelen, och de lånas inte bara av ungdomar, utan även många vuxna har visat intresse för dem. En inköpslåda på Unga vuxna har lett till många inköpsförslag, och även andra synpunkter. Filmprojektet Stories Som ett led i satsningen på att nå fler ungdomar har vi också bedrivit filmprojektet Stories, som syftar till att visa att en berättelse kan återges på många olika sätt; som film, bok, spel, serie etc. Projektet stöds av Kulturrådet och bedrivs i samarbete med fritidsgården i Mjölby och biblioteket på Kungshögaskolan. Cirka åtta ungdomar deltar i projektet, som avslutas under Skrivarverkstad I början av året anslöt sig Mjölby bibliotek till det länsöverskridande projektet Skriv överallt som startats på initiativ av Länsbibliotek Östergötland. Syftet med projektet var att locka ungdomar i åldern år att komma till biblioteket och få utlopp för sin skrivlust utan några pekpinnar. Två skrivarverkstäder har under året hållits på biblioteket i Mantorp. Under våren deltog 6-7 ungdomar som också skrev en bok tillsammans som trycktes upp, vilket uppmärksammades av Corren vid två tillfällen. Under höstlovet anordnas med stöd av länsbiblioteket även en serietecknarkurs på biblioteket i Mantorp. Under 2014 kommer vi att försöka starta en skrivarverkstad på biblioteket i Mjölby. Kulturdagen 2013 Under våren 2013 deltog biblioteket i en arbetsgrupp tillsatt av Kultur- och fritidsförvaltningen för att genomföra kommunens första Kulturdag, lördagen 8 juni. Biblioteket hade öppet kl 10-16, och deltog med ett 25 meter långt bokbytarbord från centrum upp till biblioteket, besök av författaren Cannie Möller, bokpyssel och Poetry Slam som lockade upp cirka 15 uppläsare på biblioteksscenen. Lättlästa bokmässan Publikrekord slogs i samband med att biblioteket i Mjölby bjöd in till en lättläst bokmässa i oktober. Nästan alla förlag som ger ut lättläst deltog, och det bjöds på ett digert program med föreläsningar och författarframträdanden. Närmare 200 personer besökte arrangemanget, som finansierades med hjälp av prispengarna från förra årets utmärkelse till Bästa lättlästa bibliotek. Invigning av det meröppna biblioteket i Väderstad Lördagen den 7 december invigdes det meröppna biblioteket i Väderstad, där biblioteket

7 (17) 7 samarbetar med byalaget, fritidsgården och skolan. Projektet finansieras delvis av EUstöd för landsbygdsutveckling, men även förvaltningen har bidragit med medel från tilläggsbudgeten. Det är den tidigare gjorda investeringen i RFID-teknik på biblioteken i kommunen som möjliggjort denna satsning på meröppet. Det finns ett 10-tal meröppna bibliotek i Sverige, men Väderstad bibliotek är det första som samarbetar med det danska företaget Cordura, som vi fick kontakt med under en studieresa till Danmark i våras. Projekt e-serviceverkstad på bibliotek I september 2013 inleddes projektet e-serviceverkstäder på biblioteket, där Mjölby kommun tillsammans med Kalmar kommun är pilotkommuner. Projektet finansieras av Internetfonden och regionförbunden i Östergötlands och Kalmar län. Syftet med projektet är att pröva en modell för e-serviceverkstad, där invånarna kan få kostnadsfri hjälp att komma igång med att använda offentliga e-tjänster och lära sig mer om ny teknik. Under senhösten påbörjades några försök till vad en e-serviceverkstad kan innebära genom att biblioteket på en fast timme i veckan visade bibliotekets e-tjänster samt att skolkontoret höll visningar av sitt digitala verktyg för vikariepoolen. Uppsägning av e-boksavtalet En spärr infördes vid halvårsskiftet för utlån av e-böcker inom Götabiblioteken. Spärren innebar att e-bokskvoten tog slut i mitten av varje månad, vilket skapade stor irritation bland låntagarna. Avtalet med Elib sades upp till årsskiftet, och då upphörde också möjligheten att låna e-böcker i väntan på ett nytt avtal. Detta har lett till många klagomål från våra e-boksläsare. Verksamheterna Barnverksamheten Barnverksamheten har fortsatt att utvecklas under året genom arbetet i tvärgruppen Barn, där barnbibliotekarierna i Mantorp, Skänninge och Mjölby samverkar för att samordna och vidareutveckla verksamheten som riktar sig till barn. Syftet är att erbjuda förskola och skola en så jämlik biblioteksservice som möjligt. En handlingsplan finns för att tydliggöra uppdraget. Prioriterade årskurser för biblioteksvisning och bokprat är sexårsklasser samt årskurs 2, 5 och 7, och dessa får en särskild inbjudan från biblioteken. I Mjölby har sex förskoleklasser fått biblioteksintroduktion, och 15 bokprat har genomförts för åk 2 och 5, samt att bibliotekarien har åkt ut och bokpratat för Västra Harg skola. Mantorp har haft visn/bokprat för en 6-års, fyra 2:or, en 3:a, en 4:a, en 5:a och tre 7:or. I Skänninge har fyra 6-årsklasser fått biblioteksintroduktion, och 10 bokprat har genomförts för inbjudna skolklasser i årskurs 2, 4, 5 och 7. Under året har en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunbibliotek, skola och skolbibliotek träffats för att lägga fram ett förslag till samsyn på kommunbibliotekets och skolbibliotekens olika roller och uppdrag, och hur ansvarsfördelningen ser ut. Förslaget presenterades på

8 (17) 8 en rektorskonferens i maj, och då beslutades att en gemensam studieresa med alla rektorer ska anordnas för att besöka skolbibliotek i världsklass. Biblioteket är med och planerar denna studieresa, som kommer att gå av stapeln i mars Förslaget som togs fram kommer att användas som underlag när den kommunala biblioteksplanen revideras under Barnbibliotekarierna har under året medverkat vid föräldramöten både inom skolan och förskolan. Ett bokprat på ett föräldramöte i Mantorp blev väldigt uppskattat och genererade många nya låntagare. På ett föräldramöte på Lindbladskolan i Skänninge hjälpte bibliotekspersonalen till med registrering av egna nedladdare, vilket ledde till att fem nya barn med läs- och skrivsvårigheter fick hjälp med att komma igång att ladda ner talböcker från nätet. Biblioteket i Mjölby har inlett ett samarbete med skolans resurscentrum för att via deras specialpedagoger nå ut med information till lärare och föräldrar om vad biblioteket kan göra för elever med lässvårigheter. Det handlar framför allt om att öka kännedomen om möjligheten att själv ladda ner talböcker till sin dator, läsplatta eller mobiltelefon. Europeiska dyslexiveckan anordnas i oktober på biblioteken med särskild inriktning på barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna fick en särskild inbjudan till en visning av anpassade medier och olika hjälpmedel, där personal från Linköpings skoldatatek medverkade. Med hjälp av medel från Kulturrådet har Äppelhyllor med anpassade medier för barn byggts upp på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Samarbete kring små barn Samarbetet med förskolan sker på flera plan. Dels inbjuds förskolans barngrupper till biblioteken för att lyssna på sagoläsning, musiksagostunder och enkel biblioteksintroduktion, dels plockar biblioteken ihop boklådor till de förskolor som inte kan ta sig till biblioteket och samarbetar med förskolepersonalen om andra evenemang för barnen. Under hösten deltog våra tre barnbibliotekarier på en träff med kommunens familjecentral, vilket innebar en ny kontaktyta som genast resulterade i nya samarbetsformer. Biblioteken kommer nu regelbundet att medverka med bokprat och inspiration vid familjecentralernas träffar med hemmavarande föräldrar med små barn. Förhoppningsvis kommer det också att leda till att fler nyblivna föräldrar får upp ögonen för högläsningens betydelse och även tar chansen att hämta en gåvobok till sitt nyfödda barn på biblioteket. I samarbete med Kulturskolan anordnas varje höst 6-årsevenemanget, i år på temat cirkus. Alla sexårsklasser inbjöds och föreställningarna gavs för fulla hus på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Varje år anordnas också barnteaterföreställningar tillsammans med allmänkulturen på de tre biblioteken. Årets barnteater var Vem kan trösta knyttet med Teater Pelikanen från Norrköping. Även här blev det fullbokade visningar på biblioteken. Biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp anordnar också cirka 4-5 sagostunder för små barn varje termin. De har fått lite olika utformning. Skänninge erbjuder musiksagostunder på förmiddagstid, vilket drar mängder med förskolebarn till biblioteket. Mantorp har, med lyckat resultat, bytt till eftermiddagstid för att locka fler föräldrar med barn. Mjölby har sedan ett år tillbaka förlagt sagostunderna till lördagar för att nå fler föräldrar med barn.

9 (17) 9 Sommarboken en succé Andra året med Sommarboken blev en succé. 169 barn i åldern 7-12 år lockades att under sommarlovet läsa fem böcker vardera och betygssätta dem i ett litet häfte. Som belöning fick de en presentbok. Totalt lämnade barnen in 845 omdömen om olika böcker. Flickorna var i majoritet, men jämfört med första året var det betydligt fler pojkar som nappade på sommarläsningen förra året; totalt 64 pojkar och 99 flickor. Sommarläsningen är mest populär bland de yngre barnen. Så här fördelade sig sommarläsningen bland olika åldrar förra året: 7-8 år: 76 barn 9-10 år: 59 barn år: 34 barn Biblioteken har försökt erbjuda skollediga barn fler aktiviteter på loven. På biblioteket i Mantorp ordnades under sportlovet skrivarverkstad, och på höstlovet kunde man lära sig att teckna serier på biblioteket. I Mjölby erbjöds ett brett utbud av aktiviteter under höstlovet bestående av filmvisning, bokpyssel, sagostunder, och barnteater. Tipsrundor är ett stående inslag på biblioteken under loven. En projektplan för den kommande barnsatsningen har tagits fram under hösten. Två workshops har anordnats med all personal som arbetar med barn och ungdomar, totalt sju medarbetare. En medarbetare, med tidigare erfarenhet från arbete på förskola, har utsetts till projektledare för barnsatsningen. I sin roll som projektledare kommer hon att frigöras från ordinarie arbete åtta timmar i veckan under hela Filialerna Biblioteket i Mantorp Under året har det varit fullt ös på biblioteket i Mantorp, med ett flertal evenemang, sagostunder, bokprat och digitala handledningar. I januari togs äntligen byggnadsställningarna bort som suttit uppe större delen av Det blev inte bara ljusare utan det kom också fler besökare, vilket kan ses i statistiken. Under 2013 hade biblioteket i Mantorp hela utlån, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år! Utan Rfid-tekniken som infördes i december 2012 hade det varit svårt att klara av trycket på bara två medarbetare. Det nya året startade med gosedjursövernattning. Detta hade inte testats tidigare i Mjölby. På kvällen kom fem barn med föräldrar till biblioteket tillsammans med sina gosedjur. De lyssnade på en godnattsaga och bäddade ner gosedjuren som skulle få spendera natten på biblioteket. Dagen efter kom barnen och hämtade sina gosedjur. Ett lyckat test med en ny form av sagostund. Skrivarverkstad och serieteckningskurs för ungdomar var andra nyheter som testades under året i Mantorp med lyckat resultat. Närmare 50 personer kom för att lyssna på författaren Mikael Bergstrand som i samband med Kura Skymning på Mantorps bibliotek i november berättade om sina böcker och om sina resor i

10 (17) 10 Indien samt visade bilder från resorna. Biblioteket bjöd på indiskt te och lottade ut böcker. Evenemanget var mycket uppskattat av besökarna. Under Get Online Week i mars var det fullsatt hus på inspirationsföreläsningar om surfplattor och släktforskning. En internetkurs för nybörjare, med sex deltagare, hölls i april i samarbete med Medborgarskolan. Ett flertal personer har fått individuell IT-handledning av personalen. Första lördagen i december var det julskyltning på byn och då höll även biblioteket öppet. Personalen var utklädd till tomtar och bjöd på glögg och pepparkakor. En strid ström av besökare passade på att köpa gallrade böcker och julpyssla. Förhoppningsvis blir detta en årlig tradition. Biblioteket i Skänninge Biblioteket i Skänninge har haft en fortsatt livaktig verksamhet på barnsidan med väldigt många bokade klassbesök, men med färre bokprat jämfört med tidigare. Bokpratandet har stramats åt och följer den plan som har utarbetats av barngruppen. Musiksagostunder och instrumentlek har erbjudits till barn i åldern 4-5 år, och då brukar det vara fullt med förskolebarn på biblioteket. En ny form av lite mer lekfull introduktion av sexåringarna har testats under hösten med lyckat resultat. I samband med Kura skymning, då arkeologen Rikard Hedvall föreläste inför en stor publik, provades ett nytt koncept med Kura Gryning för barnen. Eleverna i årskurs två inbjöds till mysig sagostund på morgonen, vilket blev mycket uppskattat. Personalen i Skänninge har deltagit i ett flertal föreläsningar och workshops om biblioteksrummet, vilket har inspirerat till flera förändringar av biblioteksrummet. Dels har biblioteket fortsatt att utveckla en trivsam barnmiljö, som lockar både barn och barnfamiljer att stanna lite längre på biblioteket. Dels har personalen med små medel och stor kreativitet skapat en ny och välkomnande entré med inspiration från de workshops de deltagit i under ledning av Petra Trobäck, konsult i biblioteksmiljöer. Det har funnits problem med stökiga besökare kvällstid. För att skapa en tryggare arbetsmiljö togs beslut om att biblioteket skulle stänga redan kl 18 de kvällar då biblioteket är öppet, måndag och torsdag. Personalen har även utrustats med personlarm. Genom schemaläggning har vi försökt undvika ensamarbete kvällstid, men tyvärr har vi inte lyckats få bort det helt. Biblioteket i Väderstad Biblioteket i Väderstad har haft en fortsatt minskning av utlåning under året. I ett försök att vända trenden invigdes det meröppna biblioteket i Väderstad lördagen 7 december. Därmed har biblioteket blivit tillängligt även när det är obemannat. Öppettiderna har ökat från åtta tim/veckan till 65 tim/veckan. Förhoppningsvis kommer de utökade öppettiderna att leda till fler besökare och fler utlån. Tanken är också att det meröppna biblioteket ska fungera som en öppen och tillgänglig mötesplats i byn för föreningar och övriga invånare. I detta projekt samarbetar biblioteket med byalaget i Väderstad, skolan och fritidsgården. Ett 40-tal personer kom till invigningen, då Göran Westerberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, höll tal och klippte det blågula bandet. Många passade på att redan på invigningsdagen registrera sig som meröppet-låntagare.

11 (17) 11 Social och uppsökande verksamhet Utmärkelsen till Bästa lättlästa bibliotek 2012 gav ett visst eko även under förra året. Dels blev vår lättlästbibliotekarie Ståby Marit Ivarsson tillfrågad att föreläsa på en länsträff för läsombud i Emmaboda, dels bildades på Mjölby biblioteks initiativ ett nytt nätverk inom länet för personal som arbetar med lättlästa böcker. Men framför allt kunde vi med hjälp av prispengarna ordna den första lättlästa bokmässan i länet, vilken ägde rum på biblioteket i Mjölby 17 oktober. Cirka 200 personer, däribland många lärare, besökte mässan, som bjöd på ett digert program med föreläsningar, workshops och utställningar av svenska förlag som ger ut lättläst. Publikrekord (ca 70 personer) blev det när Ulla Bohman från Centrum för lättläst förelästa om att skriva lättläst. Läsombudsverksamheten fortsätter att utvecklas. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har en läsombudsutbildning genomförts med sju personal från omsorgen. Två läsombudsträffar har ordnats under året. Två välbesökta brukararrangemang har ordnats på biblioteket. I april bjöds det på en deckargåta, där den entusiastiska publiken på ca 50 personer hjälpte till att hitta tjuven. I december öppnade vi luckor i en musikkalender och valde mellan två bilder. Den bild vi valde motsvarade en julsång. Cirka 35 personer kom och sjöng och fikade. Under 2013 har anhöriga till demenssjuka och frivilliga erbjudits en utbildning till högläsare i projekt Läskraft. Fem högläsare har utbildats hittills. En planerad kurs fick ställas in under hösten på grund av svårigheter att hitta tider som passade deltagarna. Högläsarverksamheten kommer att fortsätta under Äldreboendena i centrala Mjölby får bokdepositioner en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Våra biblioteksombud på dagliga verksamheten Knuten har levererat lådorna. Vi skickade ut ett erbjudande om att Boka en bibliotekarie. Tre äldreboenden ville ha bokprat som genomfördes under hösten. I Skänninge och Mantorp är det bibliotekspersonalen som åker ut med boklådor till äldreboendena. I november startade ett samarbete med SFI på komvux. De köpte in läsecirklar av oss för deras SFI B-kurs som delades upp på två grupper. Två läsecirklar genomfördes. Både vi och komvux är nöjda med satsningen och planerar för en fortsättning till våren. Verksamheten på anstalten i Skänninge Verksamheten på anstalten i Skänninge har fortsatt att utvecklas under året. Anstalten köper 50 procent bibliotekarietjänst från Mjölby bibliotek samt tillgång till bibliotekets medier. Två gånger varje vecka besöks anstalten av fängelsebibliotekarien, som då går runt med bokvagn och lånar ut och tar emot beställningar. Antalet beställningar fortsätter att öka. Studerande vid anstaltens lärcentra lånar/fjärrlånar i stor utsträckning kurslitteratur. Kvaliteten på dessa beställningar är genomgående hög. Många interner uppskattar också möjligheten att låna musik-cd, som har blivit möjligt tack vare Götasamarbetet. Fängelsebibliotekarien deltar också i projektet Godnattsagor inifrån som ska stärka banden mellan intagna pappor och deras barn. Deltagarna i projektet går en studiecirkel med sex träffar som

12 (17) 12 mynnar ut i att de läser in en eller flera korta sagor på en cd-skiva som sedan skickas hem till barnen tillsammans med tre böcker som de får. Varje cd-skiva är på 30 minuter. Studiecirklarna leds av bibliotekarien i samarbete med en av vårdarna på Skänningeanstalten. Projektet uppmärksammades med en stor artikel i Aftonbladets söndagsbilaga under våren Publika arrangemang 23 jan: Prova på att ladda ner e-böcker, digitala verkstan, Mjölby, 11 deltagare 20 feb: Skapa en egen blogg, digitala verkstan, Mjölby, 8 deltagare Mars: Tema medeltid med tre föreläsningar i samarbete med föreningen Fraternis MilitiaCarnis och Medborgarskolan, Mjölby, ca 30 deltagare Mars-maj: Skrivarverkstad, Mantorp, 7 deltagare 7 mars: Klädbytarkväll i samarbete med Tekniska kontoret, Mjölby, 20-tal deltagare 16 mars: Släktforskningens dag i samarbete med DIS Filbyter, Mjölby, ca 20 deltagare mars: Get Online Week på alla bibliotek med workshops om surfplattor, släktforskning och e-handel, ca 70 deltagare 17 april: Prova att lägga ut material på Wikipedia, digitala verkstan, Mjölby, 5 deltagare 23 april: Världsbokdagen, författaren Hedda Jansson, Mjölby, ca 25 deltagare 24 april: Författaren Renée Frangeur, Mantorp, ca 10 deltagare 15 maj: Enkel bildbehandling, digitala verkstan, Mjölby, 17 deltagare 8 juni: Kulturdagen med författaren Cannie Möller, bokpyssel, och Poetry slam, Mjölby, ca 50 deltagare på bibliotekets program, vi ordnade också bokbytarbord i centrum 12 juni: Visning av mobila mediejukeboxen, digitala verkstan, Mjölby, 6 deltagare Sept: Svamputställning med artbestämning, Mjölby, i samarbete med miljökontoret 18 sept: Enkel bildbehandling, digitala verkstan, Mjölby, 13 deltagare 19 sept: Författarbesök, Arne Dahl, Mjölby, ca 25 deltagare 19 sept: Seniorsurf, Mjölby, 5 deltagare 24 sept: Mjölby i backspegeln, Så blev Stora torget till, Bo Jansson, Mjölby, 55 deltagare Sept-nov: Skrivarverkstad, Mantorp, 4 deltagare Sept-dec: Filmprojektet Stories, Mjölby, 8 deltagare 2 okt: Geocaching, Kent Kärrlander, digitala verkstan, Mjölby, 3 deltagare 6 okt: Facebook för dig som är helt nybörjare, digitala verkstan, Mjölby, 6 deltagare 10 okt: Dyslexiveckan, visning av egen nedladdning m.m., Mjölby, 15 deltagare 17 okt: Lättlästa bokmässan på biblioteket i Mjölby, ca 200 deltagare 22 okt: Mjölby i backspegeln, Medeltiden i nytt ljus om Skänninges äldre historia, Rikard Hedvall, Mjölby, 43 deltagare 30 okt: Scanna gamla bilder, Ewert Lindell, digitala verkstan, Mjölby, 11 deltagare 13 nov: Musik på nätet, digitala verkstan, Mjölby, 2 deltagare 11 nov: Kura skymning, författaren B Dagrin, Stora Fulordboken, Mjölby, 10 deltagare 11 nov: Kura skymning, författaren Mikael Bergstrand, Mantorp, 46 deltagare 11 nov: Kura skymning, arkeologen Rikard Hedvall, Skänninge, 25 deltagare 19 nov: Mjölby i backspegeln, Musiklivet i Mjölby, Sune Björk, Mjölby, 35 deltagare 7 dec: Julmarknad, Mantorp

13 (17) 13 7 dec: Invigning av det meröppna biblioteket i Väderstad, ca 40 deltagare 10 dec: Föreläsning om Asperger syndrom, Elin Granqvist, Mjölby, ca 35 deltagare Drop in, fråga om internet och datorer, varje torsdag kl 10-12, biblioteket i Mjölby. Lär dig biblioteket på nätet, varje tisdag kl 15-16, biblioteket i Mjölby. Cirka 25 sagostunder för små barn på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Utställningar Cirka 12 utställningar har visats i Galleri Hörnet på biblioteket i Mjölby, och ungefär lika många har visats i montrarna i anslutning till foajén. Ett tiotal utställningar har visats på biblioteket i Skänninge, både på väggar och i montrar. Även några barnutställningar från skolan har hängts upp i bibliotekets skyltfönster mot gatan. Åtta utställningar har arrangerats på biblioteket i Mantorp. Kultur- och fritidsstrategen ansvarar för utställningarna på huvudbiblioteket, medan personalen på filialerna ansvarar för de utställningar som visas där. Tillgänglighet De fyra biblioteken i kommunen har öppet sammanlagt 111 timmar i veckan. Mjölby 47, Skänninge 29, Mantorp 27 och Väderstad 8 timmar. Förändringar som skett under året är att huvudbiblioteket har utökat öppettiderna på lördagarna med en timme, kl 10-14, samt håller öppet på lördagar hela året utom under semesterperioden på åtta veckor under sommaren. För att skapa en tryggare arbetsmiljö stänger biblioteket i Skänninge redan kl 18 de kvällar då biblioteket är öppet. Tillgängligheten till biblioteket i Väderstad har utökats väsentligen genom att biblioteket i december blev meröppet och alltså kan användas även när det är obemannat. Personal Två ordinarie bibliotekarier har varit föräldralediga större delen av året, och vi har haft vikarier både i Mantorp och i Mjölby. Vi har haft få sjukdagar under året. Vi erbjuder sysselsättning åt tre personer som har någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Vi tog hand om en ungdomspraktikant under cirka 3-4 månader under våren. Vi sysselsatte tre feriearbetare under sommaren; två i Mjölby och en i Mantorp. Vi har skolat in två nya timvikarier och har tagit emot en praktikant från arbetsförmedlingen. Flera skolelever har gjort kortare praktik på biblioteken i Mjölby och Mantorp. Fortbildning/kompetensutveckling Personalen har deltagit aktivt i länsbibliotekets kompetensutvecklingsprojekt Besök, som finansierades med EU-medel. Bland annat har sju medarbetare deltagit i tre olika studieresor utomlands. Dessutom har personal medverkat i kommunens Kompetensväxel. Aldrig tidigare har så många fortbildningsdagar genomförts bland bibliotekspersonalen. Det har varit mycket utvecklande, men också inneburit en stor anspänning på organisationen för att få schemat att gå ihop med så många frånvarodagar.

14 (17) 14 Utbildningsdagar som all personal har deltagit i: Intern fortbildning en timme varannan onsdag om ny teknik och medier Halvdagsutbildning i Hot och våld, 13 maj, Mjölby Tvådagarsinternat i grupputveckling, september, Tranås Utöver det har följande utbildningsdagar arrangerats: Utbildning, dagar Arrangör Medarbetare Sociala medier, Mjölby 21 jan, 28 jan, 4 feb, halvdag Besöksprojektet ACA, LO, MJ, HH, HA, IB Bli en vassare föreläsare, Lkpg 15 jan, halvdag Besöksprojektet SMI Library Press Display, Lkpg 17 jan, halvdag Besöksprojektet LG Ständiga förbättringar steg 1 & 2 31/1, 14/3, 7/5 Kompetensväxeln BHM Leda sig själv och andra, Lkpg 10/1, 17/1, 7/2,14/2 Kompetensväxeln BHM Skriv överallt, Åby bibliotek, Nkpg 6 feb, heldag Besöksprojektet EH, AH Att handleda, Lkpg 22 feb, halvdag Besöksprojektet HA Agera i o utanför biblioteksrummet 25 feb, heldag Besöksprojektet AH Reader friendly Library, Lkpg 12 mars, heldag Besöksprojektet EH, AH, IB, HH Book-it systemadm, Sthlm mars Besöksprojektet EH Utbildning i Götawebben,, Lkpg 25 mars, halvdag Besöksprojektet EH, LG Skriv överallt, Lkpg 26 mars, heldag LBÖ EH, AH Nätverksträff för barn, Tranås 27 mars, heldag LBÖ HA, AH Studieresa till Holland april+ för- Besöksprojektet HH, HA och eftermöte Om surfplattor, Mjölby 2 april, halv dag Besöksprojektet ACA, OE Inköp i BOOK-IT, Lund 11 april Besöksprojektet LG Book-IT statistik 16 april, heldag Besöksprojektet EH Lärande utvärdering, Lkpg 17 april, heldag Kompetensväxeln LG Studieresa till Danmark april+ för- Besöksprojektet LG, NG, BHM och eftermöte Lärande utvärdering, Lkpg 3 maj, halvdag Kompetensväxeln LG Producera posters m. enkla medel 15 maj, halvdag Besöksprojektet HA Studieresa till England maj + för- Besöksprojektet EH, IB och eftermöte Lärande utvärdering, Lkpg 29 maj, halvdag Kompetensväxeln LG Webben som läranderesurs, Lkpg 28/5, 30/5 heldagar Besöksprojektet LG Biblioteksrummet, Lkpg 31 maj, heldag Besöksprojektet IB, HH Book IT-utbildning, Lkpg 13 juni, heldag Besöksprojektet EH Chefsutbildning, Tranås 3-4 juni Besöksprojektet BHM Studieresa Sollentuna, Sundbyberg aug Besöksprojektet HA, BHM Bibliotekens framtid, Lkpg 29 aug Besöksprojektet HA, LG, IB Nyanställda i kommunen, Mjölby 5 sept, halvdag Kommunen LG Skrivworkshop, Kristianstad 6 sept, heldag Bibliotekets regi AH Workshop inför barnsatsningen 20 sept, heldag Bibliotekets regi HA, HH, IB, AH, ACA, EH, ES, BHM Bokmässan, Göteborg 26 sept Bibliotekets regi ACA, BHM, HA, EH, LG, SMI, IB Lärande utvärdering, Lkpg 27 sept, halvdag Kompetensväxeln LG

15 (17) 15 Studiebesök Valdemarsviks bibliotek 11 okt Besöksprojektet HA, HH, IB, AH, ACA, ES Chefsinternat, Sandvik okt Besöksprojektet BHM Avslutning Kompetensväxeln 18 oktober, heldag Kompetensväxeln BHM Attraktiva biblioteksmiljöer, Petra Trobäck, Mjölby 23 okt, halvdag Besöksprojektet HA, HH, IB, AH, ACA, EH, ES, BHM Supernöjda låntagare, Linköping 28 okt, halvdag Besöksprojektet EH, LG, KJ, ES Studieresa Sthlm Rum för barn okt Besöksprojektet HA, HH, IB, AH, ACA, ES Arbetsmiljöutbildning, Mjölby 12 nov, halvdag Kommunen BHM Supernöjda låntagare, Nkpg 25 nov, halvdag Besöksprojektet IB, HH Workshop inför barnsatsningen 4 dec, heldag Bibliotekets regi HA, HH, IB, AH, ACA, EH, BHM, ES Utbildningspiloter Några medarbetare på Mjölby bibliotek har medverkat som utbildningspiloter i Besöksprojektets regi och utbildat kollegor både på det egna biblioteket och på andra bibliotek i Östergötland. Länsbiblioteket har köpt dessa tjänster av biblioteket. Nisse har haft fyra tredagarskurser i sociala medier på biblioteken i Mjölby, Kinda, Linköping och Valdemarsvik. Emelie och Linda har utbildat om Book-IT i Boxholm och Motala Arbetsmiljö Vi har arbetsplatsträffar varannan vecka, då all personal är samlad. Arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen. Vi har arbetat med medarbetarenkätens handlingsplan, som handlar om att minska stress och hög arbetsbelastning. All personal har deltagit i utbildning om Hot och våld. Vi har haft grupputvecklingsdagar i samband med ett tvådagarsinternat i Tranås under ledning av personalkonsult Anita Jönsson från personalavdelningen. En skrivelse till fastighetsvärden om undermålig ventilation på biblioteket i Skänninge har lett till förbättringar. Även ventilationen i bokhallen på biblioteket i Mjölby förbättrades i somras, troligtvis en följd av installationen av ny ventilation i stadshuset. Däremot har vi stora problem med att det är för kallt på huvudbiblioteket på vintern. Vi har fått klagomål från låntagare som sitter och studerar, och kyliga vinterdagar fryser personalen och tvingas ta på sig extrakläder ute i disken. Ekonomi Biblioteket har fått medel från tilläggsbudgeten till Väderstadprojektet samt för att kunna åka med hela personalen på ett tvådagarsinternat i grupputveckling i Tranås. Ekonomin har förstärkts med medel från Kulturrådet, Digidelprojektet, Godnattsagor inifrån på KVA och då personal varit utbildningspiloter i länsbibliotekets kompetensutvecklingsprogram. Vi har även sålt läsecirkeltjänster till komvux/sfi.

16 (17) 16 Marknadsföring och sociala medier Biblioteket är aktivt på sociala medier. Dels på bibliotekets egna konton på facebook och twitter, där vi skickar ut cirka 3-5 blänkare i veckan. Vi hade vid årets slut drygt 510 följare på facebook. Dels via den nationella frågetjänsten Bibblan svarar, där bibliotekets personal ingår och även bemannar den sociala specialstyrkan som svarar på frågor på facebook och twitter. Vi har en välbesökt hemsida (en av de mest besökta på mjolby.se), där vi lägger ut all info om vad som händer på biblioteken. Alla programpunkter läggs även ut månadsvis i den tryckta Det händer i Mjölby och i länets digitala evenemangskalender På gång. Ett antal pressmeddelanden har skrivits under året och skickats ut via kommunens informatör. Det har resulterat i flera artiklar i lokalpressen: Vårens program med handfasta kurser i digitala verkstan uppmärksammandes med artiklar och intervjuer i Corren, Östgötatidningen och Extra Östergötland. Östgötatidningen skrev i början av året en stort uppslagen artikel om möjligheten att släktforska på biblioteket. I februari uppmärksammade Radio Östergötland att dementa ska få högläsning via projektet Läskraft som hade dragit igång på biblioteket i Mjölby. Aftonbladets söndagsbilaga innehöll i mars en tre sidor lång artikel om projektet Godnattsagor inifrån från bl.a. Skänningeanstalten. Östnytt gjorde ett längre inslag från Get Online Week, där även kommunalrådet Cecilia Wilhelmsson intervjuades. Även Corren och Östgötatidningen skrev om Internetveckan. Klädbytarkvällen i mars, som hölls på biblioteket i Mjölby uppmärksammades av både Corren, Länstidningen och lokalradion. Skrivarverkstaden i Mantorp i våras gav upphov till två större artiklar i Corren, dels en helsida med ungdomarna som deltog i skrivarverkstan, dels en artikel i samband med utgivningen av boken som de skrev tillsammans. Radio Östergötland gjorde ett inslag inför premiären på Kulturdagen och bibliotekets långa bokbord uppmärksammades i Corren och Östgötatidningen. Stort uppslagen artikel i Corren i juni om den nya möjligheten att låna och lyssna på ljudböcker i mobilen, via mobila mediejukeboxen. Att 169 barn läste och betygsatte drygt 800 böcker på sommarlovet resulterade i artiklar i både Corren och Östgötatidningen. Intervju i Corren med författaren Arne Dahl som framträdde på biblioteket i Mjölby i september. Filmprojektet Stories uppmärksammades med en stor artikel i Corren under hösten. Östgötatidningen skrev en förhands om Seniorsurf på biblioteket i oktober. Lättlästa bokmässan i oktober gav upphov till artiklar i Corren och Östgötatidningen samt en längre intervju i Radio Östergötland. Corren skrev en artikel om författaren till Stora Fulordboken, Bengt Dagrin, som besökte biblioteket i Mjölby i samband med Kura skymning. Radio Östergötland, Corren, Östgötatidningen och Länstidningen uppmärksammade invigningen av det meröppna biblioteket i Väderstad i december.

17 (17) 17 Framtiden En ny bibliotekslag trädde i kraft 1 januari I lagen sägs att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Folkbibliotekens uppdrag är att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, främja läsning och tillgång till litteratur, främja barns och ungas språkutveckling och stimulera till läsning samt främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas. Prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, de med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Revidera biblioteksplanen i samarbete med berörda förvaltningar inom kommunen. Enligt den nya bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för biblioteksverksamheterna. Planerna kommer i större utsträckning än tidigare att följas upp av Kungliga biblioteket och länsbiblioteket. Nu drar vi igång en treårig satsning på barnverksamheten för att nå fler barn och föräldrar med målet att öka intresset för läsning och få fler familjer att vilja besöka våra bibliotek. En ombyggnad av barnavdelningen på huvudbiblioteket planeras. Fortsatt satsning på arbetet med att öka den digitala delaktigheten bland annat genom projektet e-serviceverkstad, där samarbetet med andra förvaltningar prioriteras. Aktivt deltagande i utvecklandet av Götabiblioteken i samarbete med övriga bibliotek i länet. Vi ska verka för att ett nytt e-boksavtal kommer till stånd. Vi vill bjuda in till ökad delaktighet genom fokusgrupper, förbättrad synpunktshantering och kundenkäter i syfte att utforma en verksamhet som svarar mot kommuninvånarnas önskemål och behov. Kultur och fritidsförvaltningen Birgitta Hellman Magnusson Bibliotekschef Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Mål och måluppfyllelse Biblioteksverksamheten

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1(5) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se 2012-06-11 Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Verksamhet Biblioteksverksamheten

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt.

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt. Nätverksträff - barnverksamhet 2009-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Gudrun Sandström Linköping, Karin Hermansson Ödeshög, Johanna Hellstrand Söderköping, Susanna Berggren Kinda, Clara Nyström Åtvidaberg,

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer