Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013"

Transkript

1 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem procent Ökad utlåning och fler besökare. Den positiva trenden för biblioteken i Mjölby kommun håller i sig. Förra året ökade utlåningen av böcker och andra medier med fem procent. Sedan 2010 har utlåningen ökat för varje år. Ökningen gäller såväl vanliga pappersböcker (både skön- och facklitteratur) som ljudböcker och framför allt dvd-film. Sedan avgiften för lån av film togs bort i slutet av 2011 har filmutlåningen femdubblats. Även utlåningen av e-böcker ökar, men den spärr mot ökad utlåning som lades in av Götabiblioteken under sommaren 2013 har lett till minskad utlåning av e-böcker under hösten. Utlåning av fysiska medier År 2010 År 2011 År 2012 År Förändring jmf med 2012 Mjölby % Skänninge % Mantorp % Väderstad % Totalt %

2 (17) 2 Det är framför allt Mantorps bibliotek som bidrar till de positiva siffrorna, där har utlåningen ökat med 23 procent. Men även på biblioteket i Mjölby har utlåningen gått upp rejält, även om det inte syns i statistiken. Utlåningssiffran för 2013 är inte riktigt jämförbar med tidigare år, då datorlånen på huvudbiblioteket inte är medtagna denna gång. Det beror på att det saknas tillförlitlig statistik för datorlånen på huvudbiblioteket för Tidigare har datorlånen legat på ca lån/år. Det innebär att den totala utlåningssiffran egentligen ska plussas på med ca lån, och att merparten av dessa ska läggas på huvudbiblioteket. Utlåning av dvd-film År 2011 År 2012 År 2013 Utlåningen av DVD-film fortsätter att öka kraftigt. Under 2013 lånades det ut filmer, vilket är en ökning med drygt 30 procent jämfört med föregående år. Beståndet av film har successivt utökats. Under 2013 har cirka 120 nya filmer köpts in, varför mer än hälften är barnungdoms eller familjefilmer. De titlar som har köpts in är valda främst utifrån efterfrågan. Glädjande är att utlåningen av barnmedier har fortsatt att öka under 2013, men totalt sett har Mjölby kommun en lägre utlåning av barnmedier jämfört med riksgenomsnittet. Barnlånen ökar mest i Mantorp, där inflyttning av barnfamiljer är som störst. Av den totala utlåningen utgör 40 procent barnmedier, och 60 procent vuxenmedier. Genom Götasamarbetet har Mjölbyborna fått tillgång till ett större medieutbud, och allt fler har nu upptäckt att det går att söka och beställa från det stora beståndet via webben. De flesta upplever att man får sina reserverade medier snabbare nu, men det finns också de som klagar på att man får köa längre efter populära titlar. Utlåning av e-böcker ökade med 40 procent Utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker via Elib ökade förra året med 40 procent, detta trots att Götabiblioteken införde en spärr för utlån under sommaren. Spärren tillkom på grund av att kostnaderna för utlåningen av e-böcker har skjutit i höjden. Biblioteken betalar en avgift på 20 kronor per lån, så ju fler utlån, desto högre kostnader. Under hösten sades avtalet om e-böcker upp, och från och med årsskiftet upphörde möjligheten att låna e-böcker via Elib. Götabiblioteken har en förhoppning om att kunna teckna ett nytt avtal om e-boksutlåning under våren 2014.

3 (17) 3 Mjölby bibliotek har ett avtal med Mediejukeboxen om mobila e-böcker, så Mjölbyborna kan även efter årsskiftet låna e-böcker via hemsidan, men utbudet är starkt begränsat, ca 500 böcker jämfört med drygt 8000 som tidigare erbjöds via Elib. Tillsammans med övriga bibliotek i Östergötland finns även en möjlighet att ladda ner musikfiler via nättjänsten Musikwebb, men utlåningen har minskat kraftigt under 2013, troligtvis på grund av ökad konkurrens från Spotify och andra kommersiella musiktjänster på nätet Förändring jmf med 2012 E-böcker och strömmande % ljudböcker via Elib Mediejukeboxen % Musikfiler via Musikwebb % 6000 fler besökare till huvudbiblioteket Drygt besök gjordes på huvudbiblioteket i Mjölby förra året, vilket är nästan 6000 fler än föregående år. Det innebär att biblioteket i stadshuset besöks av närmare 350 personer per öppetdag. Därtill gjordes ca besök på biblioteken i Skänninge, Mantorp och Väderstad. Besökare fysiskt och virtuellt År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 besök huvudbiblioteket unika besökare på hemsidan Allt fler besöker också biblioteket hemsida. Antalet unika besökare ökade förra året med 17 procent, totalt personer. Biblioteket är en av de mest besökta sidorna på mjolby.se. Antalet besökare på huvudbiblioteket Antalet unika besökare på hemsidan Förändring jmf med ,0 % ,1 %

4 (17) 4 Mål och måluppfyllelse Biblioteksplanen Biblioteken ska vara: en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens en plats där människor och kultur kan mötas fysiskt och virtuellt Bibliotekets åtagande för 2013 Öka den digitala delaktigheten Biblioteket har åtagit sig att öka den digitala delaktigheten för att bidra till det kommunövergripande målet om att medborgarna ska vara initiativrika och välutbildade. 601 personer har under året fått handfast IT-handledning vid datorn, vilket innebär att åtagandet om att nå minst 500 personer har nåtts. Av dem har 296 personer deltagit i någon form av ITkurs i den nya digitala verkstan på biblioteket i Mjölby och 242 har fått individuell IThandledning på biblioteken. 12 studiecirklar med totalt 67 deltagare har anordnats; dels för nybörjare på internet, dels för nybörjare i släktforskning på nätet. Utöver det har personalen i disken arbetat aktivt med hjälp till självhjälp och visat låntagarna hur man använder Götawebben. När det gäller studiecirklarna har biblioteket samarbetat med Medborgarskolan, ABF, Seniornet och Aktiva Seniorer. Samtliga aktiviteter har varit gratis för deltagarna. Studiecirklar och individuell handledning har erbjudits på samtliga bibliotek i kommunen. IT-handledning på Mjölby bibliotek Individuell handledning Kurser i digitala verkstan Internet för nybörjare 67 Mjölby bibliotek har varit en aktiv partner i den nationella Digidelkampanjen, som avslutades vid årsskiftet. Kampanjen syftade till att öka den digitala delaktigheten i samhället. Regionförbundet Östsam stöttade kampanjen genom att ge bidrag till de aktiviteter som anordnades för att få fler med på IT-tåget. Get Online Week i mars, Dyslexiveckan och Seniorsurf i oktober är exempel på arrangemang som anordnats i Digidelkampanjens namn.

5 (17) 5 I den nya digitala verkstan på huvudbiblioteket finns möjlighet att ordna kurser med 12 datorplatser, där finns också teknisk utrustning med projektor i taket och duk som kan dras ned. Under året har det hållits 35 IT-relaterade kurser/visningar i bibliotekets regi i digitala verkstan. Många av dessa kurser/visningar har handlat om att marknadsföra bibliotekets e-tjänster. Det är tjänster som gör att det går att använda biblioteket 24 timmar om dygnet hemifrån. Dessa visningar har gjorts för nyanlända flyktingar och invandrare som en del av deras samhällsintroduktion, för grupper av kommunens politiker och tjänstemän och för andra blandade grupper. Biblioteket har även erbjudit ett brett utbud av digitala kurser/visningar kvällstid, där upplägget har varit sådant att föreläsaren visar på storskärm och deltagarna följer med på varsin dator. Ämnen som tagits upp handlar bl.a. om bloggar, facebook, bildbehandling och e-handel. Bibliotekets egen personal har hållit i de flesta kurser, men vi har även haft hjälp av inbjudna föreläsare som ställt upp helt ideellt för att dela med sig av sina kunskaper t.ex. om bloggande och geocaching, som är en form av digital skattjakt som sker både utomhus och på nätet. Vem som helst kan boka individuell IT-handledning i upp till en timme med en erfaren personal. Exempel på vanliga saker som man vill ha hjälp med: Allmän internetanvändning E-posthantering E-böcker Filhantering Nedladdning av talböcker Boka biljetter Få igång sin surfplatta Varje torsdag under våren och hösten har biblioteket i Mjölby erbjudit Drop in mellan kl 10-12, då man kan komma oanmäld med sina frågor om Internet och datorer; en aktivitet som har lockat ca 4-8 personer per gång. Drop in bemannas med två bibliotekarier samt extrapersonal vid behov. Frågorna varierar, många har med sig egen dator eller läsplatta och vill få hjälp med att t.ex. installera virusskydd eller ladda ner och få igång olika program. Majoriteten av deltagarna på Digidel-aktiviteterna är pensionärer, men under året har allt fler personer i arbetsför ålder visat intresse för både kurserna och individuell handledning. Biblioteket vill nå både dem som är nya på nätet, och dem som vill lära sig mer. Många uttrycker stor tacksamhet över att biblioteket har hjälpt dem att ta de första stegen över den digitala klyftan. Öka utlåningen av barnmedier Biblioteket hade även ett åtagande att öka utlåningen av barnmedier, det handlar om en treårig satsning för att nå upp till riksgenomsnittet för utlån av barnmedier. I januari 2013 beslutades dock att barnsatsningen skulle skjutas upp ett år, till , detta på grund av att det under föregående år hade varit en hög arbetsbelastning för personalen i samband med sjösättningen av Götabiblioteken och införandet av ny RFID-teknik på biblioteken.

6 (17) 6 Väsentliga händelser under 2013 Invigning av Unga Vuxna och satsning på ungdomsverksamhet Under året har en helt ny avdelning, Unga Vuxna, invigts på biblioteket i Mjölby. Den är placerad i bokhallen där vuxenmedier finns. Målgruppen är främst ungdomar i åldern år. Här skyltas med nya ungdomsböcker, TV-spel och serier. Det finns soffa, studieplatser och datorer. Enkäter och fokusgrupper med ungdomar har visat att de önskar vara för sig själva på biblioteket och inte vill bli störda av de mindre barnen. Ungdomssatsningen blev också startskottet för bibliotekets utlåning av TV-spel, nu finns spel för Wii, Xbox 360 och Playstation 3. Det har varit en strykande åtgång på spelen, och de lånas inte bara av ungdomar, utan även många vuxna har visat intresse för dem. En inköpslåda på Unga vuxna har lett till många inköpsförslag, och även andra synpunkter. Filmprojektet Stories Som ett led i satsningen på att nå fler ungdomar har vi också bedrivit filmprojektet Stories, som syftar till att visa att en berättelse kan återges på många olika sätt; som film, bok, spel, serie etc. Projektet stöds av Kulturrådet och bedrivs i samarbete med fritidsgården i Mjölby och biblioteket på Kungshögaskolan. Cirka åtta ungdomar deltar i projektet, som avslutas under Skrivarverkstad I början av året anslöt sig Mjölby bibliotek till det länsöverskridande projektet Skriv överallt som startats på initiativ av Länsbibliotek Östergötland. Syftet med projektet var att locka ungdomar i åldern år att komma till biblioteket och få utlopp för sin skrivlust utan några pekpinnar. Två skrivarverkstäder har under året hållits på biblioteket i Mantorp. Under våren deltog 6-7 ungdomar som också skrev en bok tillsammans som trycktes upp, vilket uppmärksammades av Corren vid två tillfällen. Under höstlovet anordnas med stöd av länsbiblioteket även en serietecknarkurs på biblioteket i Mantorp. Under 2014 kommer vi att försöka starta en skrivarverkstad på biblioteket i Mjölby. Kulturdagen 2013 Under våren 2013 deltog biblioteket i en arbetsgrupp tillsatt av Kultur- och fritidsförvaltningen för att genomföra kommunens första Kulturdag, lördagen 8 juni. Biblioteket hade öppet kl 10-16, och deltog med ett 25 meter långt bokbytarbord från centrum upp till biblioteket, besök av författaren Cannie Möller, bokpyssel och Poetry Slam som lockade upp cirka 15 uppläsare på biblioteksscenen. Lättlästa bokmässan Publikrekord slogs i samband med att biblioteket i Mjölby bjöd in till en lättläst bokmässa i oktober. Nästan alla förlag som ger ut lättläst deltog, och det bjöds på ett digert program med föreläsningar och författarframträdanden. Närmare 200 personer besökte arrangemanget, som finansierades med hjälp av prispengarna från förra årets utmärkelse till Bästa lättlästa bibliotek. Invigning av det meröppna biblioteket i Väderstad Lördagen den 7 december invigdes det meröppna biblioteket i Väderstad, där biblioteket

7 (17) 7 samarbetar med byalaget, fritidsgården och skolan. Projektet finansieras delvis av EUstöd för landsbygdsutveckling, men även förvaltningen har bidragit med medel från tilläggsbudgeten. Det är den tidigare gjorda investeringen i RFID-teknik på biblioteken i kommunen som möjliggjort denna satsning på meröppet. Det finns ett 10-tal meröppna bibliotek i Sverige, men Väderstad bibliotek är det första som samarbetar med det danska företaget Cordura, som vi fick kontakt med under en studieresa till Danmark i våras. Projekt e-serviceverkstad på bibliotek I september 2013 inleddes projektet e-serviceverkstäder på biblioteket, där Mjölby kommun tillsammans med Kalmar kommun är pilotkommuner. Projektet finansieras av Internetfonden och regionförbunden i Östergötlands och Kalmar län. Syftet med projektet är att pröva en modell för e-serviceverkstad, där invånarna kan få kostnadsfri hjälp att komma igång med att använda offentliga e-tjänster och lära sig mer om ny teknik. Under senhösten påbörjades några försök till vad en e-serviceverkstad kan innebära genom att biblioteket på en fast timme i veckan visade bibliotekets e-tjänster samt att skolkontoret höll visningar av sitt digitala verktyg för vikariepoolen. Uppsägning av e-boksavtalet En spärr infördes vid halvårsskiftet för utlån av e-böcker inom Götabiblioteken. Spärren innebar att e-bokskvoten tog slut i mitten av varje månad, vilket skapade stor irritation bland låntagarna. Avtalet med Elib sades upp till årsskiftet, och då upphörde också möjligheten att låna e-böcker i väntan på ett nytt avtal. Detta har lett till många klagomål från våra e-boksläsare. Verksamheterna Barnverksamheten Barnverksamheten har fortsatt att utvecklas under året genom arbetet i tvärgruppen Barn, där barnbibliotekarierna i Mantorp, Skänninge och Mjölby samverkar för att samordna och vidareutveckla verksamheten som riktar sig till barn. Syftet är att erbjuda förskola och skola en så jämlik biblioteksservice som möjligt. En handlingsplan finns för att tydliggöra uppdraget. Prioriterade årskurser för biblioteksvisning och bokprat är sexårsklasser samt årskurs 2, 5 och 7, och dessa får en särskild inbjudan från biblioteken. I Mjölby har sex förskoleklasser fått biblioteksintroduktion, och 15 bokprat har genomförts för åk 2 och 5, samt att bibliotekarien har åkt ut och bokpratat för Västra Harg skola. Mantorp har haft visn/bokprat för en 6-års, fyra 2:or, en 3:a, en 4:a, en 5:a och tre 7:or. I Skänninge har fyra 6-årsklasser fått biblioteksintroduktion, och 10 bokprat har genomförts för inbjudna skolklasser i årskurs 2, 4, 5 och 7. Under året har en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunbibliotek, skola och skolbibliotek träffats för att lägga fram ett förslag till samsyn på kommunbibliotekets och skolbibliotekens olika roller och uppdrag, och hur ansvarsfördelningen ser ut. Förslaget presenterades på

8 (17) 8 en rektorskonferens i maj, och då beslutades att en gemensam studieresa med alla rektorer ska anordnas för att besöka skolbibliotek i världsklass. Biblioteket är med och planerar denna studieresa, som kommer att gå av stapeln i mars Förslaget som togs fram kommer att användas som underlag när den kommunala biblioteksplanen revideras under Barnbibliotekarierna har under året medverkat vid föräldramöten både inom skolan och förskolan. Ett bokprat på ett föräldramöte i Mantorp blev väldigt uppskattat och genererade många nya låntagare. På ett föräldramöte på Lindbladskolan i Skänninge hjälpte bibliotekspersonalen till med registrering av egna nedladdare, vilket ledde till att fem nya barn med läs- och skrivsvårigheter fick hjälp med att komma igång att ladda ner talböcker från nätet. Biblioteket i Mjölby har inlett ett samarbete med skolans resurscentrum för att via deras specialpedagoger nå ut med information till lärare och föräldrar om vad biblioteket kan göra för elever med lässvårigheter. Det handlar framför allt om att öka kännedomen om möjligheten att själv ladda ner talböcker till sin dator, läsplatta eller mobiltelefon. Europeiska dyslexiveckan anordnas i oktober på biblioteken med särskild inriktning på barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna fick en särskild inbjudan till en visning av anpassade medier och olika hjälpmedel, där personal från Linköpings skoldatatek medverkade. Med hjälp av medel från Kulturrådet har Äppelhyllor med anpassade medier för barn byggts upp på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Samarbete kring små barn Samarbetet med förskolan sker på flera plan. Dels inbjuds förskolans barngrupper till biblioteken för att lyssna på sagoläsning, musiksagostunder och enkel biblioteksintroduktion, dels plockar biblioteken ihop boklådor till de förskolor som inte kan ta sig till biblioteket och samarbetar med förskolepersonalen om andra evenemang för barnen. Under hösten deltog våra tre barnbibliotekarier på en träff med kommunens familjecentral, vilket innebar en ny kontaktyta som genast resulterade i nya samarbetsformer. Biblioteken kommer nu regelbundet att medverka med bokprat och inspiration vid familjecentralernas träffar med hemmavarande föräldrar med små barn. Förhoppningsvis kommer det också att leda till att fler nyblivna föräldrar får upp ögonen för högläsningens betydelse och även tar chansen att hämta en gåvobok till sitt nyfödda barn på biblioteket. I samarbete med Kulturskolan anordnas varje höst 6-årsevenemanget, i år på temat cirkus. Alla sexårsklasser inbjöds och föreställningarna gavs för fulla hus på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Varje år anordnas också barnteaterföreställningar tillsammans med allmänkulturen på de tre biblioteken. Årets barnteater var Vem kan trösta knyttet med Teater Pelikanen från Norrköping. Även här blev det fullbokade visningar på biblioteken. Biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp anordnar också cirka 4-5 sagostunder för små barn varje termin. De har fått lite olika utformning. Skänninge erbjuder musiksagostunder på förmiddagstid, vilket drar mängder med förskolebarn till biblioteket. Mantorp har, med lyckat resultat, bytt till eftermiddagstid för att locka fler föräldrar med barn. Mjölby har sedan ett år tillbaka förlagt sagostunderna till lördagar för att nå fler föräldrar med barn.

9 (17) 9 Sommarboken en succé Andra året med Sommarboken blev en succé. 169 barn i åldern 7-12 år lockades att under sommarlovet läsa fem böcker vardera och betygssätta dem i ett litet häfte. Som belöning fick de en presentbok. Totalt lämnade barnen in 845 omdömen om olika böcker. Flickorna var i majoritet, men jämfört med första året var det betydligt fler pojkar som nappade på sommarläsningen förra året; totalt 64 pojkar och 99 flickor. Sommarläsningen är mest populär bland de yngre barnen. Så här fördelade sig sommarläsningen bland olika åldrar förra året: 7-8 år: 76 barn 9-10 år: 59 barn år: 34 barn Biblioteken har försökt erbjuda skollediga barn fler aktiviteter på loven. På biblioteket i Mantorp ordnades under sportlovet skrivarverkstad, och på höstlovet kunde man lära sig att teckna serier på biblioteket. I Mjölby erbjöds ett brett utbud av aktiviteter under höstlovet bestående av filmvisning, bokpyssel, sagostunder, och barnteater. Tipsrundor är ett stående inslag på biblioteken under loven. En projektplan för den kommande barnsatsningen har tagits fram under hösten. Två workshops har anordnats med all personal som arbetar med barn och ungdomar, totalt sju medarbetare. En medarbetare, med tidigare erfarenhet från arbete på förskola, har utsetts till projektledare för barnsatsningen. I sin roll som projektledare kommer hon att frigöras från ordinarie arbete åtta timmar i veckan under hela Filialerna Biblioteket i Mantorp Under året har det varit fullt ös på biblioteket i Mantorp, med ett flertal evenemang, sagostunder, bokprat och digitala handledningar. I januari togs äntligen byggnadsställningarna bort som suttit uppe större delen av Det blev inte bara ljusare utan det kom också fler besökare, vilket kan ses i statistiken. Under 2013 hade biblioteket i Mantorp hela utlån, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år! Utan Rfid-tekniken som infördes i december 2012 hade det varit svårt att klara av trycket på bara två medarbetare. Det nya året startade med gosedjursövernattning. Detta hade inte testats tidigare i Mjölby. På kvällen kom fem barn med föräldrar till biblioteket tillsammans med sina gosedjur. De lyssnade på en godnattsaga och bäddade ner gosedjuren som skulle få spendera natten på biblioteket. Dagen efter kom barnen och hämtade sina gosedjur. Ett lyckat test med en ny form av sagostund. Skrivarverkstad och serieteckningskurs för ungdomar var andra nyheter som testades under året i Mantorp med lyckat resultat. Närmare 50 personer kom för att lyssna på författaren Mikael Bergstrand som i samband med Kura Skymning på Mantorps bibliotek i november berättade om sina böcker och om sina resor i

10 (17) 10 Indien samt visade bilder från resorna. Biblioteket bjöd på indiskt te och lottade ut böcker. Evenemanget var mycket uppskattat av besökarna. Under Get Online Week i mars var det fullsatt hus på inspirationsföreläsningar om surfplattor och släktforskning. En internetkurs för nybörjare, med sex deltagare, hölls i april i samarbete med Medborgarskolan. Ett flertal personer har fått individuell IT-handledning av personalen. Första lördagen i december var det julskyltning på byn och då höll även biblioteket öppet. Personalen var utklädd till tomtar och bjöd på glögg och pepparkakor. En strid ström av besökare passade på att köpa gallrade böcker och julpyssla. Förhoppningsvis blir detta en årlig tradition. Biblioteket i Skänninge Biblioteket i Skänninge har haft en fortsatt livaktig verksamhet på barnsidan med väldigt många bokade klassbesök, men med färre bokprat jämfört med tidigare. Bokpratandet har stramats åt och följer den plan som har utarbetats av barngruppen. Musiksagostunder och instrumentlek har erbjudits till barn i åldern 4-5 år, och då brukar det vara fullt med förskolebarn på biblioteket. En ny form av lite mer lekfull introduktion av sexåringarna har testats under hösten med lyckat resultat. I samband med Kura skymning, då arkeologen Rikard Hedvall föreläste inför en stor publik, provades ett nytt koncept med Kura Gryning för barnen. Eleverna i årskurs två inbjöds till mysig sagostund på morgonen, vilket blev mycket uppskattat. Personalen i Skänninge har deltagit i ett flertal föreläsningar och workshops om biblioteksrummet, vilket har inspirerat till flera förändringar av biblioteksrummet. Dels har biblioteket fortsatt att utveckla en trivsam barnmiljö, som lockar både barn och barnfamiljer att stanna lite längre på biblioteket. Dels har personalen med små medel och stor kreativitet skapat en ny och välkomnande entré med inspiration från de workshops de deltagit i under ledning av Petra Trobäck, konsult i biblioteksmiljöer. Det har funnits problem med stökiga besökare kvällstid. För att skapa en tryggare arbetsmiljö togs beslut om att biblioteket skulle stänga redan kl 18 de kvällar då biblioteket är öppet, måndag och torsdag. Personalen har även utrustats med personlarm. Genom schemaläggning har vi försökt undvika ensamarbete kvällstid, men tyvärr har vi inte lyckats få bort det helt. Biblioteket i Väderstad Biblioteket i Väderstad har haft en fortsatt minskning av utlåning under året. I ett försök att vända trenden invigdes det meröppna biblioteket i Väderstad lördagen 7 december. Därmed har biblioteket blivit tillängligt även när det är obemannat. Öppettiderna har ökat från åtta tim/veckan till 65 tim/veckan. Förhoppningsvis kommer de utökade öppettiderna att leda till fler besökare och fler utlån. Tanken är också att det meröppna biblioteket ska fungera som en öppen och tillgänglig mötesplats i byn för föreningar och övriga invånare. I detta projekt samarbetar biblioteket med byalaget i Väderstad, skolan och fritidsgården. Ett 40-tal personer kom till invigningen, då Göran Westerberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, höll tal och klippte det blågula bandet. Många passade på att redan på invigningsdagen registrera sig som meröppet-låntagare.

11 (17) 11 Social och uppsökande verksamhet Utmärkelsen till Bästa lättlästa bibliotek 2012 gav ett visst eko även under förra året. Dels blev vår lättlästbibliotekarie Ståby Marit Ivarsson tillfrågad att föreläsa på en länsträff för läsombud i Emmaboda, dels bildades på Mjölby biblioteks initiativ ett nytt nätverk inom länet för personal som arbetar med lättlästa böcker. Men framför allt kunde vi med hjälp av prispengarna ordna den första lättlästa bokmässan i länet, vilken ägde rum på biblioteket i Mjölby 17 oktober. Cirka 200 personer, däribland många lärare, besökte mässan, som bjöd på ett digert program med föreläsningar, workshops och utställningar av svenska förlag som ger ut lättläst. Publikrekord (ca 70 personer) blev det när Ulla Bohman från Centrum för lättläst förelästa om att skriva lättläst. Läsombudsverksamheten fortsätter att utvecklas. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har en läsombudsutbildning genomförts med sju personal från omsorgen. Två läsombudsträffar har ordnats under året. Två välbesökta brukararrangemang har ordnats på biblioteket. I april bjöds det på en deckargåta, där den entusiastiska publiken på ca 50 personer hjälpte till att hitta tjuven. I december öppnade vi luckor i en musikkalender och valde mellan två bilder. Den bild vi valde motsvarade en julsång. Cirka 35 personer kom och sjöng och fikade. Under 2013 har anhöriga till demenssjuka och frivilliga erbjudits en utbildning till högläsare i projekt Läskraft. Fem högläsare har utbildats hittills. En planerad kurs fick ställas in under hösten på grund av svårigheter att hitta tider som passade deltagarna. Högläsarverksamheten kommer att fortsätta under Äldreboendena i centrala Mjölby får bokdepositioner en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Våra biblioteksombud på dagliga verksamheten Knuten har levererat lådorna. Vi skickade ut ett erbjudande om att Boka en bibliotekarie. Tre äldreboenden ville ha bokprat som genomfördes under hösten. I Skänninge och Mantorp är det bibliotekspersonalen som åker ut med boklådor till äldreboendena. I november startade ett samarbete med SFI på komvux. De köpte in läsecirklar av oss för deras SFI B-kurs som delades upp på två grupper. Två läsecirklar genomfördes. Både vi och komvux är nöjda med satsningen och planerar för en fortsättning till våren. Verksamheten på anstalten i Skänninge Verksamheten på anstalten i Skänninge har fortsatt att utvecklas under året. Anstalten köper 50 procent bibliotekarietjänst från Mjölby bibliotek samt tillgång till bibliotekets medier. Två gånger varje vecka besöks anstalten av fängelsebibliotekarien, som då går runt med bokvagn och lånar ut och tar emot beställningar. Antalet beställningar fortsätter att öka. Studerande vid anstaltens lärcentra lånar/fjärrlånar i stor utsträckning kurslitteratur. Kvaliteten på dessa beställningar är genomgående hög. Många interner uppskattar också möjligheten att låna musik-cd, som har blivit möjligt tack vare Götasamarbetet. Fängelsebibliotekarien deltar också i projektet Godnattsagor inifrån som ska stärka banden mellan intagna pappor och deras barn. Deltagarna i projektet går en studiecirkel med sex träffar som

12 (17) 12 mynnar ut i att de läser in en eller flera korta sagor på en cd-skiva som sedan skickas hem till barnen tillsammans med tre böcker som de får. Varje cd-skiva är på 30 minuter. Studiecirklarna leds av bibliotekarien i samarbete med en av vårdarna på Skänningeanstalten. Projektet uppmärksammades med en stor artikel i Aftonbladets söndagsbilaga under våren Publika arrangemang 23 jan: Prova på att ladda ner e-böcker, digitala verkstan, Mjölby, 11 deltagare 20 feb: Skapa en egen blogg, digitala verkstan, Mjölby, 8 deltagare Mars: Tema medeltid med tre föreläsningar i samarbete med föreningen Fraternis MilitiaCarnis och Medborgarskolan, Mjölby, ca 30 deltagare Mars-maj: Skrivarverkstad, Mantorp, 7 deltagare 7 mars: Klädbytarkväll i samarbete med Tekniska kontoret, Mjölby, 20-tal deltagare 16 mars: Släktforskningens dag i samarbete med DIS Filbyter, Mjölby, ca 20 deltagare mars: Get Online Week på alla bibliotek med workshops om surfplattor, släktforskning och e-handel, ca 70 deltagare 17 april: Prova att lägga ut material på Wikipedia, digitala verkstan, Mjölby, 5 deltagare 23 april: Världsbokdagen, författaren Hedda Jansson, Mjölby, ca 25 deltagare 24 april: Författaren Renée Frangeur, Mantorp, ca 10 deltagare 15 maj: Enkel bildbehandling, digitala verkstan, Mjölby, 17 deltagare 8 juni: Kulturdagen med författaren Cannie Möller, bokpyssel, och Poetry slam, Mjölby, ca 50 deltagare på bibliotekets program, vi ordnade också bokbytarbord i centrum 12 juni: Visning av mobila mediejukeboxen, digitala verkstan, Mjölby, 6 deltagare Sept: Svamputställning med artbestämning, Mjölby, i samarbete med miljökontoret 18 sept: Enkel bildbehandling, digitala verkstan, Mjölby, 13 deltagare 19 sept: Författarbesök, Arne Dahl, Mjölby, ca 25 deltagare 19 sept: Seniorsurf, Mjölby, 5 deltagare 24 sept: Mjölby i backspegeln, Så blev Stora torget till, Bo Jansson, Mjölby, 55 deltagare Sept-nov: Skrivarverkstad, Mantorp, 4 deltagare Sept-dec: Filmprojektet Stories, Mjölby, 8 deltagare 2 okt: Geocaching, Kent Kärrlander, digitala verkstan, Mjölby, 3 deltagare 6 okt: Facebook för dig som är helt nybörjare, digitala verkstan, Mjölby, 6 deltagare 10 okt: Dyslexiveckan, visning av egen nedladdning m.m., Mjölby, 15 deltagare 17 okt: Lättlästa bokmässan på biblioteket i Mjölby, ca 200 deltagare 22 okt: Mjölby i backspegeln, Medeltiden i nytt ljus om Skänninges äldre historia, Rikard Hedvall, Mjölby, 43 deltagare 30 okt: Scanna gamla bilder, Ewert Lindell, digitala verkstan, Mjölby, 11 deltagare 13 nov: Musik på nätet, digitala verkstan, Mjölby, 2 deltagare 11 nov: Kura skymning, författaren B Dagrin, Stora Fulordboken, Mjölby, 10 deltagare 11 nov: Kura skymning, författaren Mikael Bergstrand, Mantorp, 46 deltagare 11 nov: Kura skymning, arkeologen Rikard Hedvall, Skänninge, 25 deltagare 19 nov: Mjölby i backspegeln, Musiklivet i Mjölby, Sune Björk, Mjölby, 35 deltagare 7 dec: Julmarknad, Mantorp

13 (17) 13 7 dec: Invigning av det meröppna biblioteket i Väderstad, ca 40 deltagare 10 dec: Föreläsning om Asperger syndrom, Elin Granqvist, Mjölby, ca 35 deltagare Drop in, fråga om internet och datorer, varje torsdag kl 10-12, biblioteket i Mjölby. Lär dig biblioteket på nätet, varje tisdag kl 15-16, biblioteket i Mjölby. Cirka 25 sagostunder för små barn på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Utställningar Cirka 12 utställningar har visats i Galleri Hörnet på biblioteket i Mjölby, och ungefär lika många har visats i montrarna i anslutning till foajén. Ett tiotal utställningar har visats på biblioteket i Skänninge, både på väggar och i montrar. Även några barnutställningar från skolan har hängts upp i bibliotekets skyltfönster mot gatan. Åtta utställningar har arrangerats på biblioteket i Mantorp. Kultur- och fritidsstrategen ansvarar för utställningarna på huvudbiblioteket, medan personalen på filialerna ansvarar för de utställningar som visas där. Tillgänglighet De fyra biblioteken i kommunen har öppet sammanlagt 111 timmar i veckan. Mjölby 47, Skänninge 29, Mantorp 27 och Väderstad 8 timmar. Förändringar som skett under året är att huvudbiblioteket har utökat öppettiderna på lördagarna med en timme, kl 10-14, samt håller öppet på lördagar hela året utom under semesterperioden på åtta veckor under sommaren. För att skapa en tryggare arbetsmiljö stänger biblioteket i Skänninge redan kl 18 de kvällar då biblioteket är öppet. Tillgängligheten till biblioteket i Väderstad har utökats väsentligen genom att biblioteket i december blev meröppet och alltså kan användas även när det är obemannat. Personal Två ordinarie bibliotekarier har varit föräldralediga större delen av året, och vi har haft vikarier både i Mantorp och i Mjölby. Vi har haft få sjukdagar under året. Vi erbjuder sysselsättning åt tre personer som har någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Vi tog hand om en ungdomspraktikant under cirka 3-4 månader under våren. Vi sysselsatte tre feriearbetare under sommaren; två i Mjölby och en i Mantorp. Vi har skolat in två nya timvikarier och har tagit emot en praktikant från arbetsförmedlingen. Flera skolelever har gjort kortare praktik på biblioteken i Mjölby och Mantorp. Fortbildning/kompetensutveckling Personalen har deltagit aktivt i länsbibliotekets kompetensutvecklingsprojekt Besök, som finansierades med EU-medel. Bland annat har sju medarbetare deltagit i tre olika studieresor utomlands. Dessutom har personal medverkat i kommunens Kompetensväxel. Aldrig tidigare har så många fortbildningsdagar genomförts bland bibliotekspersonalen. Det har varit mycket utvecklande, men också inneburit en stor anspänning på organisationen för att få schemat att gå ihop med så många frånvarodagar.

14 (17) 14 Utbildningsdagar som all personal har deltagit i: Intern fortbildning en timme varannan onsdag om ny teknik och medier Halvdagsutbildning i Hot och våld, 13 maj, Mjölby Tvådagarsinternat i grupputveckling, september, Tranås Utöver det har följande utbildningsdagar arrangerats: Utbildning, dagar Arrangör Medarbetare Sociala medier, Mjölby 21 jan, 28 jan, 4 feb, halvdag Besöksprojektet ACA, LO, MJ, HH, HA, IB Bli en vassare föreläsare, Lkpg 15 jan, halvdag Besöksprojektet SMI Library Press Display, Lkpg 17 jan, halvdag Besöksprojektet LG Ständiga förbättringar steg 1 & 2 31/1, 14/3, 7/5 Kompetensväxeln BHM Leda sig själv och andra, Lkpg 10/1, 17/1, 7/2,14/2 Kompetensväxeln BHM Skriv överallt, Åby bibliotek, Nkpg 6 feb, heldag Besöksprojektet EH, AH Att handleda, Lkpg 22 feb, halvdag Besöksprojektet HA Agera i o utanför biblioteksrummet 25 feb, heldag Besöksprojektet AH Reader friendly Library, Lkpg 12 mars, heldag Besöksprojektet EH, AH, IB, HH Book-it systemadm, Sthlm mars Besöksprojektet EH Utbildning i Götawebben,, Lkpg 25 mars, halvdag Besöksprojektet EH, LG Skriv överallt, Lkpg 26 mars, heldag LBÖ EH, AH Nätverksträff för barn, Tranås 27 mars, heldag LBÖ HA, AH Studieresa till Holland april+ för- Besöksprojektet HH, HA och eftermöte Om surfplattor, Mjölby 2 april, halv dag Besöksprojektet ACA, OE Inköp i BOOK-IT, Lund 11 april Besöksprojektet LG Book-IT statistik 16 april, heldag Besöksprojektet EH Lärande utvärdering, Lkpg 17 april, heldag Kompetensväxeln LG Studieresa till Danmark april+ för- Besöksprojektet LG, NG, BHM och eftermöte Lärande utvärdering, Lkpg 3 maj, halvdag Kompetensväxeln LG Producera posters m. enkla medel 15 maj, halvdag Besöksprojektet HA Studieresa till England maj + för- Besöksprojektet EH, IB och eftermöte Lärande utvärdering, Lkpg 29 maj, halvdag Kompetensväxeln LG Webben som läranderesurs, Lkpg 28/5, 30/5 heldagar Besöksprojektet LG Biblioteksrummet, Lkpg 31 maj, heldag Besöksprojektet IB, HH Book IT-utbildning, Lkpg 13 juni, heldag Besöksprojektet EH Chefsutbildning, Tranås 3-4 juni Besöksprojektet BHM Studieresa Sollentuna, Sundbyberg aug Besöksprojektet HA, BHM Bibliotekens framtid, Lkpg 29 aug Besöksprojektet HA, LG, IB Nyanställda i kommunen, Mjölby 5 sept, halvdag Kommunen LG Skrivworkshop, Kristianstad 6 sept, heldag Bibliotekets regi AH Workshop inför barnsatsningen 20 sept, heldag Bibliotekets regi HA, HH, IB, AH, ACA, EH, ES, BHM Bokmässan, Göteborg 26 sept Bibliotekets regi ACA, BHM, HA, EH, LG, SMI, IB Lärande utvärdering, Lkpg 27 sept, halvdag Kompetensväxeln LG

15 (17) 15 Studiebesök Valdemarsviks bibliotek 11 okt Besöksprojektet HA, HH, IB, AH, ACA, ES Chefsinternat, Sandvik okt Besöksprojektet BHM Avslutning Kompetensväxeln 18 oktober, heldag Kompetensväxeln BHM Attraktiva biblioteksmiljöer, Petra Trobäck, Mjölby 23 okt, halvdag Besöksprojektet HA, HH, IB, AH, ACA, EH, ES, BHM Supernöjda låntagare, Linköping 28 okt, halvdag Besöksprojektet EH, LG, KJ, ES Studieresa Sthlm Rum för barn okt Besöksprojektet HA, HH, IB, AH, ACA, ES Arbetsmiljöutbildning, Mjölby 12 nov, halvdag Kommunen BHM Supernöjda låntagare, Nkpg 25 nov, halvdag Besöksprojektet IB, HH Workshop inför barnsatsningen 4 dec, heldag Bibliotekets regi HA, HH, IB, AH, ACA, EH, BHM, ES Utbildningspiloter Några medarbetare på Mjölby bibliotek har medverkat som utbildningspiloter i Besöksprojektets regi och utbildat kollegor både på det egna biblioteket och på andra bibliotek i Östergötland. Länsbiblioteket har köpt dessa tjänster av biblioteket. Nisse har haft fyra tredagarskurser i sociala medier på biblioteken i Mjölby, Kinda, Linköping och Valdemarsvik. Emelie och Linda har utbildat om Book-IT i Boxholm och Motala Arbetsmiljö Vi har arbetsplatsträffar varannan vecka, då all personal är samlad. Arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen. Vi har arbetat med medarbetarenkätens handlingsplan, som handlar om att minska stress och hög arbetsbelastning. All personal har deltagit i utbildning om Hot och våld. Vi har haft grupputvecklingsdagar i samband med ett tvådagarsinternat i Tranås under ledning av personalkonsult Anita Jönsson från personalavdelningen. En skrivelse till fastighetsvärden om undermålig ventilation på biblioteket i Skänninge har lett till förbättringar. Även ventilationen i bokhallen på biblioteket i Mjölby förbättrades i somras, troligtvis en följd av installationen av ny ventilation i stadshuset. Däremot har vi stora problem med att det är för kallt på huvudbiblioteket på vintern. Vi har fått klagomål från låntagare som sitter och studerar, och kyliga vinterdagar fryser personalen och tvingas ta på sig extrakläder ute i disken. Ekonomi Biblioteket har fått medel från tilläggsbudgeten till Väderstadprojektet samt för att kunna åka med hela personalen på ett tvådagarsinternat i grupputveckling i Tranås. Ekonomin har förstärkts med medel från Kulturrådet, Digidelprojektet, Godnattsagor inifrån på KVA och då personal varit utbildningspiloter i länsbibliotekets kompetensutvecklingsprogram. Vi har även sålt läsecirkeltjänster till komvux/sfi.

16 (17) 16 Marknadsföring och sociala medier Biblioteket är aktivt på sociala medier. Dels på bibliotekets egna konton på facebook och twitter, där vi skickar ut cirka 3-5 blänkare i veckan. Vi hade vid årets slut drygt 510 följare på facebook. Dels via den nationella frågetjänsten Bibblan svarar, där bibliotekets personal ingår och även bemannar den sociala specialstyrkan som svarar på frågor på facebook och twitter. Vi har en välbesökt hemsida (en av de mest besökta på mjolby.se), där vi lägger ut all info om vad som händer på biblioteken. Alla programpunkter läggs även ut månadsvis i den tryckta Det händer i Mjölby och i länets digitala evenemangskalender På gång. Ett antal pressmeddelanden har skrivits under året och skickats ut via kommunens informatör. Det har resulterat i flera artiklar i lokalpressen: Vårens program med handfasta kurser i digitala verkstan uppmärksammandes med artiklar och intervjuer i Corren, Östgötatidningen och Extra Östergötland. Östgötatidningen skrev i början av året en stort uppslagen artikel om möjligheten att släktforska på biblioteket. I februari uppmärksammade Radio Östergötland att dementa ska få högläsning via projektet Läskraft som hade dragit igång på biblioteket i Mjölby. Aftonbladets söndagsbilaga innehöll i mars en tre sidor lång artikel om projektet Godnattsagor inifrån från bl.a. Skänningeanstalten. Östnytt gjorde ett längre inslag från Get Online Week, där även kommunalrådet Cecilia Wilhelmsson intervjuades. Även Corren och Östgötatidningen skrev om Internetveckan. Klädbytarkvällen i mars, som hölls på biblioteket i Mjölby uppmärksammades av både Corren, Länstidningen och lokalradion. Skrivarverkstaden i Mantorp i våras gav upphov till två större artiklar i Corren, dels en helsida med ungdomarna som deltog i skrivarverkstan, dels en artikel i samband med utgivningen av boken som de skrev tillsammans. Radio Östergötland gjorde ett inslag inför premiären på Kulturdagen och bibliotekets långa bokbord uppmärksammades i Corren och Östgötatidningen. Stort uppslagen artikel i Corren i juni om den nya möjligheten att låna och lyssna på ljudböcker i mobilen, via mobila mediejukeboxen. Att 169 barn läste och betygsatte drygt 800 böcker på sommarlovet resulterade i artiklar i både Corren och Östgötatidningen. Intervju i Corren med författaren Arne Dahl som framträdde på biblioteket i Mjölby i september. Filmprojektet Stories uppmärksammades med en stor artikel i Corren under hösten. Östgötatidningen skrev en förhands om Seniorsurf på biblioteket i oktober. Lättlästa bokmässan i oktober gav upphov till artiklar i Corren och Östgötatidningen samt en längre intervju i Radio Östergötland. Corren skrev en artikel om författaren till Stora Fulordboken, Bengt Dagrin, som besökte biblioteket i Mjölby i samband med Kura skymning. Radio Östergötland, Corren, Östgötatidningen och Länstidningen uppmärksammade invigningen av det meröppna biblioteket i Väderstad i december.

17 (17) 17 Framtiden En ny bibliotekslag trädde i kraft 1 januari I lagen sägs att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Folkbibliotekens uppdrag är att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, främja läsning och tillgång till litteratur, främja barns och ungas språkutveckling och stimulera till läsning samt främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas. Prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, de med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Revidera biblioteksplanen i samarbete med berörda förvaltningar inom kommunen. Enligt den nya bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för biblioteksverksamheterna. Planerna kommer i större utsträckning än tidigare att följas upp av Kungliga biblioteket och länsbiblioteket. Nu drar vi igång en treårig satsning på barnverksamheten för att nå fler barn och föräldrar med målet att öka intresset för läsning och få fler familjer att vilja besöka våra bibliotek. En ombyggnad av barnavdelningen på huvudbiblioteket planeras. Fortsatt satsning på arbetet med att öka den digitala delaktigheten bland annat genom projektet e-serviceverkstad, där samarbetet med andra förvaltningar prioriteras. Aktivt deltagande i utvecklandet av Götabiblioteken i samarbete med övriga bibliotek i länet. Vi ska verka för att ett nytt e-boksavtal kommer till stånd. Vi vill bjuda in till ökad delaktighet genom fokusgrupper, förbättrad synpunktshantering och kundenkäter i syfte att utforma en verksamhet som svarar mot kommuninvånarnas önskemål och behov. Kultur och fritidsförvaltningen Birgitta Hellman Magnusson Bibliotekschef Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Mål och måluppfyllelse Biblioteksverksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1(5) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se 2012-06-11 Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Verksamhet Biblioteksverksamheten

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun 2010-06-22 1/X Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun Presentation på Kultur- och fritidsnämnden 111107 Birgitta Hellman Magnusson 2010-06-22 2/X Biblioteksplan för Mjölby kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 2014-10-15 Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010

Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010 1 Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010 Närvarande: Peter Åström (fm), Marie Sääf, Anneli Friberg, Marie Drejstam (em), Birgitta Hjerpe, Helena Agnemar, Lena Johansson, Marie Eriksson, Rolf Holm, Annika Holmén,

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer