Miljoner förs till USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljoner förs till USA"

Transkript

1 Kidnapping, nattligt telefonsamtal, trakasserier, bannlysning, trångsskilsmässor och omfattande lånehärvor som lett till ekonomisk ruin. Det är en bild v scientologikyrkan. Rörelsen är starkt ifrågiatt och nu håller den på 'Scientologikyrkan att förlora sin ställning som kyrka i Sverige. Därmed måste scientologikyrkan betala skatt. Idag går rörelsens inkomster via huvudorganisationen i USA till grundarens privata bankkonton. skall klassas som företag' Miljoner förs till USA I orltivef hos scientologikyrkon på Kommokargolon i Stockholm finns personliga uppgifter om minst svenskor som deltagit i psykiska tester. Har finns också scientologernos daghem som får bidrag av staten och av Stockholms kommun. F-OK* WF tootn 'Skulle inte godkänts' Scientolog-dagis Scientologikyrkan i Sverige skall betraktas som ett affärsdrivande företag, inte som en kyrka. Det kommer länsstyrelsen i Stockholms län att föreslå, erfar SvD. I dag är rörelsen befriad frän skatt eftersom den klassats som ideell förening. Länsstyrelsen kommer också att föreslå att rörelsen eftertaxeras med flera miljoner kronor. Det är de extremt dyra kurserna som medlemmarna skickas på i Sverige och utomlands som fått skattemyndigheterna att tänka om. Länsstyrelsen i Stockholm gjorde i fjol en revision av rörelsens ekonomi. Misstankar om ocker och bedrägeri avskrevs vid en rättegång för två år sedan. Men misstankar om skatte- och valutabrott kvarstår, säger åklagaren E^c Östberg. Ständig skuld Enligt officiella uppgifter från riksbanken förde scientologikyrkan under 1983 ut minst 1,6 miljoner kronor på laglig väg ur landet. Pengarna gick dels till att betala mycket dyra kurser för medlemmarnas "andliga rening", dels till att betala av på en ständig skuld till moderorganisationer i USA- De extremt dyra kurserna är ett sätt att föra ut pengar till högkvarteret i USA. Därifrån går pengarna vidare, vilket framkommit i en rättegång i Los Ang^les nyligen (se artikel härint$l), via en lång serie bolag till rörelsens grundare L, Ron Hubbards privata bankkonton i Liechtenstein och Luxemburg. Åklagare Eric Östberg väntar 'Tvångsarbete, nattliga forhör' I fem dagar hölls Birgitta Ringquist fången och utsattes för ständiga förhör av utsända scientotoger frän USA. Ibland fick hon tillfälligt lämna sitt fängtjse i tit fcoteii i Köpenhamn men stod under ständig bevakning för att förhindras rymma. Det var kulmen på Birgitta Ålt svårare att förklara varför priserna på kurser ökat så orim- Igt Jag fick lära mig ätt bemöta sådana frågor med att "det går inte att värdera i pengar". Men högt vågade jag inte kritisera eftersom detta direkt stämplades som fientligt I februari 1983 kallades alla vi som var anstilsda pa Europakontoren till huvudorganisationen i Danmark och fick veta att vi var förrädare och ansvariga för ittt kyrkan inte längre expanderade. "Vi 'skulle ersättas med fcr»e-*»?«nt iitvnlh;» «om var *VMIJ»**. nu på det slutliga förslaget från länsstyrelsen innan han i en skatteprocess avser att driva kravet att scientologrörelsen i fortsättningen skall beskattas som ett affärsdrivande företag. En kontroll av den flora av små delorganisationer som utgör scientologrörelsen i Sverige, tidvis har det varit mer än tio föreningar, visar att föreningarna betalt ingen, eller i något fall några enstaka tusenlappar, i skatt Komplicerad ekonomi Alla undersökningar av rörelsens ekonomi blir dock mycket komplicerade. Inte ens kyrkans lokala styrelser i de olika städer där den finns representerad har någon insyn i ekonomin. Den handläggs av ett fåtal personer i ett s. k. Financial network. Enligt riksbankens uppgifter går dock 20 procent av inkomsterna i rörelsens Stockholmsorganisation direkt till utlandet de om någon hade någon fråga att ställa. Eftersom jag hade fräckheten att räcka upp handen skulle det statueras exempel och jag utsattes för en fyra timmar lång utskällning. Stolar for omkring och jag fick ett bord i magen. Efteråt sade de att alh bara vsr en test, soca ja^ karm bra. Därför blev jag plötsligt utsedd till en hög post i Malmö. Efter ytterligare en kurs som hölls i Los Angeles blev" jag beordradatt-göra saker sonvjag twlttj» v»r nrätt nrh v* irra A» incr Till detta kommer allt som enskilda medlemmar betalar för kurser och annat Tillsammans var det under 1983 cirka kronor i veckan som flöt ut enbart från Stockholmskyrkan. Från Göteborgskyrkan gick cirka kronor i veckan till utlandet och från Malmö kronor i veckan tills alla reserver var slut i början av Enligt kyrkans egna uppgifter uppgår omsättningen i Stockholm till kronor i veckan. Inkomsterna kommer främst från bokförsäljning och kurser. Några prisexempel på vad en medlem får betala för s. K. auditering, som är en central handling inom scientologin: En 12,5-timmars audftering i Danmark kostar kronor. En mer avancerad auditering i USA på 12 timmar kostar kronor, plus resa. Den mest avancerade av kurserna, som kallas Birgitta Ringquist har flyttat titt hem/ig ort för att slippa Jag behövde någon att tala med och ringde en kvinna som hoppat av från rörelsen, fast det är förbjudet Qet samtalet gjorde att jag beslutade att lämna scien- "att gå över bron", kostar en miljon kronor. Anställda inom rörelsen behöver själva inte betala för sina kurser i utlandet I stället faktureras den kyrka där de arbetar. Det kan röra sig om tals kronor för en enda kurs. De lokala kyrkorna ackumulerar på det sättet en ständig skuld som gör det möjligt att föra ut pengar på laglig väg ur landet. Det händer också att moderorganisationen i USA skickar s. k. missionärer som skall göra '.utrensningar i de lokala organisationer som inte visar en tillräckligt bra inkomststatistik. Sådana "missionsresor" betalas dyrt av de mottagande kyrkorna, vilket ökar utlandsskulden. Vid årsskiftet hade Stockholmskyrkan en skuld till USA på 1,2 miljoner. Man har ansökt om att få föra ut kr. som avbetalning under året Kyrkans lånehärvor utreds En omfattande härva av stora lån och långa kedjor av scientologer som gått i borgen för varandra, utreds för närvarande av flera jurister i Stockholmsområdet. Flera stämningar mot scientologkyrkan förbereds. I Stockholm har minst,. 4yra - personer skuldsatt sig till belopp som överstiger kronor för

2 får Scientologikyrkan i Stockholm tar i är emot kronor i statsbidrag och kronor i kommunala bidrag för röreisens daghem på Kamraakargatan. Hade jag känt till att det var till scientologerna bidragen skulle gå hade jag aldrig godkänt dem, säger socialchefen i Stockholm, Arne Borg. Bidragen till scientologernas statsbidrag daghem har betalats ut sedan 1979 di kommunen tog upp daghemmet i den kommunala barnomsorgsplanen. Kommunen rekommenderade da socialstyrelsen att daghemmet skulle få statsbidrag. Socialstyrelsen betalar rutinmässigt ut sådana bidrag om daghem uppfyller bland annat krav på att lokalerna håller rätt kvalitet Det är en nyhet för mig att vi skulle ha godkänt bidrag till scientologkyrkan. Jag måste säga att jag blir förbluffad, säger Arne Borg när SvD ringer upp. Arne Borg ber att få granska handlingarna som låg till grund för beslutet Efter en stund återkommer Borg. Jag upptäcker att det är jag själv som undertecknat förslaget att godkänna daghemmet Men det står inget i handlingarna om att scientologerna skulle ligga bakom. Hade jag känt till det hade jag inte godkänt daghemmet Nu blir det politikerna i socialnämnden som får bestämma hur det skall bli i fortsättningen, säger Arne Borg. IUU 4UISM anriioeuppievcucr sedan hon börjat tvivla på scien-- tologikyrkan och till slut lämnat den. Hennes kontakter med scientologin började redan för tolv år sedan. Hon deltog i en kort "kommunikationskurs" och avancerade så småningom inom rörelsen tills hon 1979 började arbeta som s. k. auditör, andlig vägledare, i Malmö. Hon skickades på en tremånaderskurs i England för att lära sig PR och blev snart ansvarig för Malmöförsamlingens kontakter utåt Jag trivdes med arbetet, berättar Birgitta Ringquist Jag hjälpte psykpatienter att få rätt vård och samarbete med sociala myndigheter för att hjälpa mödrar att få tillbaka tvångsomhändertagna barn. Men så småningom fick jag Själva skulle jag och de andra "rehabiliteras". Utskälld fyra timmar Vi utsattes för ett program med tungt fysiskt arbete från klockan 8 på morgonen till 23 på kvällen. Det hände att vi blev väckta på natten för att arbeta. Det var förbjudet att sitta ned utom under två raster per dag om vardera 30 minuter. All förflyttning måste ske springande, berättar Birgitta Ringquist och gör själv jämförelsen med koncentrationsläger. Vi måste äta i en källare där det hände att jag fick slåss med duvor om de små portioner som delades ut En kväll blev alla utskällda av missionärer från USA. Mot slutet av utskällningen frågade Scientologchef förklarar affärerna; Det är dyrt att sprida religionen Det pågår en kampanj mot scientologikyrkan, en världsomspännande komplott. I den komplotten spelar den internationella polisorganisationen Interpol en central roll, som utskickare av falska telegram till polismyndigheter över världen. Det säger Rolf Sjögren, chef för scientologkyrkans avdelning för "official affairs" i Stockholm. Han har sitt kontor på andra våningen i högkvarteret pä Kammakargatan i Stockholm. Sjögren börjar intervjun med att be om ursäkt for att han är Ute medtagen den här dagen. Var uppe och firade i natt att vi visar de bästa resultaten av [världens 140 scientologikyrkor. Vi är bäst på medlemsvärvning, omsättning, ja allt.... Rolf Sjögren är välformulerad jpch ger intryck av att vara tränad att uttrycka sig. Utan att någonsin mista ögonkontakten delar.han ut en blandning av smicker mot intervjuaren och målande bilder av hur hans kyrka förföljs. Lägger pussel ' Vi har kommit Över telegram som gått ut över Interpol som innehåller uppenbara lögner. Det finns starka krafter som arbetar mot religionerna i världen. tegångar mot oss i USA och Europa är ingen tillfällighet Men undersökningar pågår. Vi går alltid till botten med alla uppgifter som sprids om oss. Vi lägger pussel Är scientologi en religion? I högsta grad. Vi tror på människan som ett andligt väsen. Våra traditioner går tillbaka till buddhismen. Varför är det så dyrt att utöva scientologi? Det är dyrt att sprida en religion. Kostnaden skall ställas i relation till vad man får ut av den. Man får mångdubbelt tillbaka genom att man blir effektivare i jobbet förutom de andliga värdena. Kämpa emot Men för dem som inte tycker att de fått ut mycket har vi en återbetalningsrutin. Fast det är ovanligt att någon kräver pengar tillbaka. Högst tio om året gör det Får de tillbaka pengarna direkt? Ja, om de följer våra rutiner. Men om de kopplar in advokater och bråkar och krånglar så tar det tid. Advokater är inte precis snabba av sig. Vad skulle det innebära för er ekonomi om ni förlorar er status av kyrka och får börja betala skatt som ett affärsdrivande företag? Så länge vi har skulder har det ingen betydelse. Men vi kommer att kämpa emot ända upp till re*!erijii?sr t:er! om df* blir n^-i vaficlgi. Varför har så många skuldsatt sig för att betala era kurser? I dagens samhälle är det det populäraste sättet att finansiera investeringar. Har kyrkan hjälpt till att skaffa borgensmän? Nej, däremot har enskilda medlemmar hjälpt andra att "komma uppför bron" (delta i kurser). Ett kort tag förekom också att anställda här hjälpte till att ordna borgenskedjor. Men när vi fick reda på det kastade vi ut dessa ur kyrkan. Förekommer det att medlemmar jobbar svart för att få pengar till kurser? Javisst, det har förekommit Det är under polisutredning, något som vi medverkat till härifrån. Men uppgifter om att vi lämnat bekännelser om ekonomiska brott som finns i våra biktanteckningar till polisen är falska. Fast jag vill inte säga varifrån vi hämtat uppgifterna. Varför sparar ni anteckningar om vad folk sagt under bikt? De kan behövas medan de "går uppför bron", för att kolla att de rätta frågorna ställs under auditeringar. Flera utbrytare talar om trakasserier. Kommentar? Det är bara enstaka personer som vill komma åt kyrkan som gör det Genom att sprida rykten vill de skapa en marknad for att starta en egen auditeringsverksamhet för att tjäna pengar. Annars måste förklaringen vara att de skaffat sig fiender på annat håll som hotar dem. Vi har inget intresse att få tillbaka folk i kyrkan som är kritiska. Det finns inget som Hubbard sagt som försvarar att man hotar avhoppare, säger Rolf Sjögren. skickades till Danmark igen för "hantering". Jag skrev ett kritiskt brev till huvudkontoret i USA vilket ledde till att jag blev suspenderad och inte fick vistats i Malmökyrkan. Jag utsattes ideligen för nya nattliga förhör och knäcktes så att jag lades in på sjukhus i tre dagar och blev sjukskriven i en månad. Jag vågade inte ha telefonjacket inkopplat på natten på grund av ständiga telefonsamtal från kontoret i Danmark som krävde att jag skulle komma dit för nya förhör. En kväll kom en missionär för att hämta mig. Jag vägrade att följa med. Då fick min man order om att flytta ifrån mig, men han vägrade och skickades för "hantering". toiogkyrkan. jnar min man återigen uppmanades^attlämna mig bestämde jag mig för att åka till Danmark och träffa folk från kontoret där för att förhindra en skilsmässa. Jag anlände söndagen den 18 december 1983 och togs genast under bevakning och förhindra-' des att åka därifrån innan alla förhör var klara. Förhören skedde på nätterna, och på dagarna hade jag ständig bevakning för att inte rymma. Den 22 december fick Birgitta Ringquist lämna Köpenhamn och fångenskapen på Hotell Nordland, scientologernas eget hotell. Efter detta har hon fått påtryckningar att infiltrera avhoppargrupper inom scientologin. Hon har förklarats "bannlyst" och har flyttat till hemlig ort där hon lever med sin dotter. Grundaren har tjänat 100 milj dollar Scientologins grundare amerikanen L. Ron Hubbard har i hemlighet skaffat undan mer än 100 miljoner dollar till privata konton i Liechtenstein och Luxemburg. Villiga tjänstemän inom rörelsen hjälpte honom med transaktionerna. Det har framkommit i en rättegång som avslutades i Los Angeles i sommar. Hubbard har hävdat att han halv miljon anhängare, i mitten av 60-talet Vid rättegången berättade f. d. anställda att Hubbard ändå, via en serie bolagsbildningar kunde hämta in stora belopp till de privara kontona. I amerikanska domstolar har också framkommit uppgifter om att rörelsen infiltrerat myndigheter i ett 30-tal länder för att ta reda på vilka undersökningar om scientologin som pågått. FBI har i USA kommit över dokument som visat att rörelsen legat bakom inbrott eller telefonavlyssnat mer än 100 myndig- Flera av de uppgifter som rm kommit fram härstammar från en avhoppare, Gerald Armstrong, som haft säte i de innersta cirklarna i rörelsen. Armstrong är nu, liksom Birgitta Ringquist i artikeln här intill, förklarad som "surpressive person", d. v. s. bannlyst av scientologin. En annan avhoppare, Laurell Sullivan, som i åtta år var L. Ron Hubbards personliga PR-kvinna, har uppgett att rörelsens tillgångar 1981 var i storleksordningen miljoner dollar. Det motsvarar 1,5 2,5 miljarder svenska kronor. till sin filosofi och teknik, samt scientologins varumärken, till RTC, Religions Technology Center. Enligt Sullivan var priset 85 miljoner dollar, varav 35 användes för att bygga ett jättelikt mausoleum för Hubbard. De nuvarande ledarna för rörelsen, som fått ta över den dagliga maktutövningen, är 24-åringen David Miscaviege och paret Pat och Annie Broker. Dessa, och en läkare, skall vara de enda som numera får träffa Hubbard. Nära staden Hemet i öknen i Kalifornien började rörelsen 1981 att bygga ett hus i form av skala inull de varma källorna i Gilmet Hot Springs. Kostnaden för skeppet uppges till en halv miljon amerikanska dollar. Skeppet är högkvarter för RTC och flera andra sidoorganisationer. Området omges med mängder av säkerhetsutrustning, stängsel och underjordiska sensorer som känner om en inkräktare närmar sig. Langs stängslet finns vakttorn med uniformerade vakter. Organisationen styrs med hård hand via ett mycket hierarkiskt system där alla förväntas lämna uppgifter uppåt i lem verkar svik:a i sm tro. att kunna betala scientologernas kurser. < - :- Ett hundratal skall, enligt uppgifter som SvD tagit del av, ha skulder som överstiger kronor. Många av lånen har förmedlats av ett kreditbolag vars ägare själv tillhör scientologikyrkan och dessutom är en av de mest skuldsatta medlemmarna. Det är vanligt att medlemmar skriver på borgenförbindelser åt varandra för att utverka lån. Ledningen tipsar För att få råd till de dyra kurserna och avbetalningarna förekommer att scientologer känner sig tvingade att arbeta svart, och därmed gör de sig skyldiga till ekonomisk brottslighet. Exempel från USA, och åtminstone ett fall i Stockholm, visar att polisen fått tips om avhoppares tidigare ekonomiska brott Det är ledningen för scientologikyrkan som tipsat polisen. I flera fall, som nu utreds av jurister som förbereder stämningar mot scientologin, handlar det om hur medlemmar blivit av med inbetalda kursavgifter. Trots att kurserna inte har fullföljts har pengarna inte betalats tillbaka. Lars Olof Carlén, juridiskt ombud for några som råkat ut för detta, förklarar. Ledande personer inom scientologikyrkan har arbetat för att medlemmarna skall skuldsätta sig genom att de uppmanar scientologer att bli borgensmän för varandra. En man och en kvinna som Carlén företräder hade i början av året kronor i skulder. De hade tagit såväl egna lån som tecknat lån för andra scientologer. De hade också ställt upp som borgenärer för scientologer som inte klarat sina avbetalningar. Kriminalpolisen har nyligen gjort en undersökning om det finns något samband mellan scientologikyrkan och de senaste årens bombattentat i Stockholm och Nacka. Utredningen påbörjades sedan ledaren för Kommittén for mänskliga rättigheter, en sido- ' organisation inom scientologin. sprängt sig själv till döds när han tillverkade en bomb. Det var i december i fjol som mannen omkom när bomben exploderade i hans lägenhet i Tensta. Mannen hade suttit häktad misstänkt för att ha något att göra med sprängattentatet mot kronofogdemyndigheten i Nacka. Mannen uteslöts ur scientologikyrkan när han häktades. Polisen har inte funnit någoi samband mellan kyrkan och bombdåden.

3 n kvinna omkom vid en mordbrand i an villa i Gottröra i Upptand, på torsdagskvällen,.en brandbomb som slängdes in i bottenvåninaen.brände utviljcm. föioi COKNJUX NORDSTHÖM Bombmannen häktades igen Den s. k. bombmannen i Nacka, misstänkt för tre bombdåd varav två med dödlig utgång, begärs häktad igen. Bakom den aktionen döljer sig en historia som närmar sig utpressningsförsök möt polis och åklagare. Bombmannen, numera SO år fyllda, hade suttit häktad frän I vmtraa Ull midsommar, nar det visade sig att åtal inte skulle kunna väckas förrän i höst Länsåklagare Thorsten Jonsson tas pa fri fot. I förra veckan ringde, an* t», mannen. Han isalarade för bt< redarna att borobitiannenförhonota berättat»u, han Wé jrttef- Ugere två kg spyängämne undangömt i januari hittades sju kg i en gamma. Rådgivaren, förklarade också att bombmannen var beredd att överlämna sprängämnet. Nar utredarna, kontaktade honom medgav bombmannen att han hade två kg undangömda. Men när han uppmanades lämna sprbng&mnet äran sig, förklarade han att han först miste tala med sm advokat. - Vid nästa kontakt förklarade bombmannen att han själv kommit fram till att han inte skulle överlämna dynamiten utan motprestation från åklagarena och utredarnas sida. Bombmannena krav var två: åklagaren skulle medverka till att en tidigare dom för en brevbomb bombmannen hat tidigare, avtjänat straffet-w«ldanröjdes'**'åklagaren»kniwtia. tervenera 1 en skatt»ph«ee> i kammarrätten Ull 'bombmen-. nens förmån. Annars-»kulle han läkåua'språkämnena,' ' h >^ Till saken hör, atf bombjaan- Mni rå<i«tvam,4i4orm«rst,-hor nom om, ettailelagaren. laknä» möjlighet att lägga sig i ett skatterna! och att resning i brevbombmålet måste sökas i HO. Här hade nu bombmannen skapat en situation som praktiskt taget framtvingade ett nytt Ingripande mot honom omedelbart. fin person som misstänks föl att ha dödat två människor med bomber, som dömts för att ha skadat en person med en bomb och som var nära lierad med en person som omkom vid tillverkning av en hemgjord Somb avslöjar själv åtthan har material till flera bojnber imtaujom.t - förmodliierr.hade det varit grov oriktig 'myncagrietajjmjvblng av pous eoh -åklagare-att inte ingripa., Särskilt som det ocksl finn»*»' bild' på bombmatmeni &*&&#&$***»), utöver»de sju kg t«m «digä»»4agit». Slutresultatet»Ur*i»tt bomb märmen illegalt inmfea* ntokj n4gon-.aaira»««rt»r^r*l*wi»' sprängämnen JsfWM. Detta faktum',,torde -inte underlättt bom,broann»ns.ywpw l ' äer kommande huvudförhandling en. Sune Olsson

4 I JSKA DAGBLADET Söndagen den 30 september 1984 Polissamarbete granskas Lejda scientologei jagade avhoppare Sclehtologikyrkan I Stockholm och en kriminalinspektör har haft ett intimt samarbete för att gripa avhoppare från sekten. Kriminalinspektören har använt kyrkans ledning som en bevakningstrupp och utrustat den med radiosändare för att sta i kontakt med polisen. &n intern utredning inom stockftolmspdtfwn grrtnifcar nay hur omfattande samarbetet vant mellan icientologikyrkan och kriminalinspektören Scicntologikyrkart bedriver en härd kampanj-^mot avhoppade, särskilt sådana som inan misstänker kan tvslöj*.detaljer frän kyrkans itire. hjigt ett dokument söm $vd fått^tuigång tiu, utfärdat av det nordiska huvudkontoret-för sci- -etitologivyrkan i Köpenhamn, kan-de sefcntologer som medverkartill att én avhoppar* fälls för nåfioiybrott räkna m«d att vara med och dela på en belöning på två miljoner danska kronor, använder sig kyrkan av uppgiftei; från kyrk^nsvömfattaride arkiv öifc '"medlemmarnas :tiakgnmd. Uppgifter 1 'om ett tidigare brott lämnas vidare till pollsfeift' skåttferötel. Det-har- hflnti atröinsto- :na fem fall i Stockholm-, ' De brott det oftast handlar om är svartjobb som méäjéntmar ullört for att iajrad tiniscifcntplögeirlbb : extremt' ;dyra; kurser i "»Yälvrnedvétande". \ Sådanauppgifter-lågtillgrundför en' skattewwsi* mot en f-d... sotentolog i Göteborg- ii juni. Bazf zian gjoräey-av stockholmspolisen, ;'.SOOK använde ledaren lör flcientol^kyrttw,,,böir Siögrep. och han8^ti^m^eté : ritsii lör au* hålla åvoopöfltteris. lägenhet i. bevakning t flera-dygn. Sjögren hade också utrustats med två kommunikationsradioapparater iör att stå i ständig kontakt med polisen. Det-var på morgonenjden-u juni som: stocwiämspöliseifna; två luiminalinspéktörer ' från skatteroteln, och en kammariwagare "bestämt möte med poliser från Götebor&för att.göra en husrannsakan ihos-deri. mi^stsnkt* göteboirga*en..,han> var Busetänkt för skattefusk'; och andra ekonomiska brott. Spärrade vägen tow*^»^ör^oli»r, W;.^ den uppgjorda mötesplatsen nåddes stockholmspoliserna av ett budskap via kommunikationsradion att göteborgaren var på. väg att lämna siii lägenhet: : Scfentologerna spärrade vågen méd sina bilar. Göteborgaren Larmade då' själv polisen för att ;hari kände sig hotad. Ordnings- ' poliser anlände men skickades ' ; iväfi avstöckholmspolisema som nxf^uhnit fram. ' -. ;.'' Avhopparen anhölls, men : "släpptes senare oqh tilläts också resa utomlands' för én tid;., Vid ett arinav tillfälle f april i år greps en annan avhoppare på..amanda" av samme' skattepolis där avhopparen "kom tvlhttka,fråheriusa-resa. Även vid det gripandet fanns scientologikyrkans ledning på plats och kuride* fotografera gripandet. Bilderna användes i propagandasyfte i eri scientologisk tidskrift. ' > Skattepoliserna/och-kattimaråklagaren har nu Jpranmäjtsav göteborgaren som ifrågasätter samarbetet mellan polis och selentoiogikyrkah. "Rensar upp* I)eri kriminalinepelrtör..som haft.de mesta.kontaktecha med sektens ledning, säger a t samar-,;j»iws«rit. &#* «K att sekten försöker'tensa tipp» genwn- an sätta fast dem som begått brott medan de varit medlemmar. Polisen har ratt att ta hjälp från allmänheten. J Eftersom vi hade 8 små résur8«r'att bevaka göteborgaren använde vi den SjälpV.fcM» erbjöds'frift sciehtologkyrkan:...' Häri betonar att polisen' redan utredde avhopparnas skattéa/fa'- rer innan sekten' erbjöd ;: pin, hjälp, sajnt-aupouséri-ärsiyldig att utreda brott även om de anmäls t. liaräridsyfte;' Polisintendent' Karin Ewald, chef för skattes-bedrägeri-och ekorotlama \Wwtekomment#ta det eriskuw fsiiet, *ien ssger-a» principen är att allt polisarbete skall utföras av poliser. ~;Om någon från. allmänher ten håller en lägenhet undw bevakning kan det v komma ;att kallas egenmäktigt förfarande. Hemliga dokument I..bakgru(Mlea..t% sektens..intresse av.tit komma åt oj&avhop- - pare, 90m gripité twn$:,ocktb.<m mtern.fejdtaom.seientol«gin,;jäe gripna är ledare i en utbrytarör^ ganiaatiort ' som.»vill starta en T rkonku*rersi)de^..scientölogirö' att ha stulit hemliga: dokument, "Tefats-civilisationsmänniskansursprung" Människan Öärstamraar frgti eoiitéfft^iviusiation somfaön^för75ml4oner år sedattioet är en uppgift som ^ctemoroglkyrjtan fijrmétf*r för ett flr/s pi 10 OOO-tals krooor. ; FÖP75inUjpÄ«år»^direhetta' 'Jora«i tésgljiéh lécvt ÄfW Itt stort överbafolknlngspro- "'aoita iro«-lci*»tö»jtrts,,gfsndare-^;röij Hui>bard 1967 <ÄV scletiwtogikyrkaq betroktar uppgifter^;,-tbonv så- viktiga att 'ba» de sgift,! «ått igenom kurser '1$ minst.^ kronor 'iar.tadel.a#>t^m, E*ba;!^ft)ctas ockbå somtopphenäig* trots att uppgifterna publicerats i flera böcker och tidningar. Vidare i historiken: Galaxens ledare Xeoon löste Överbefolkftinal*«blémet genom attiånga in»sfaratalå minniakor l elektriska nät för att transporterat tm"m«geach dar de skulle ui rdtavdé transporterades^ stort^ isblock och-landade'-pä hdgä vul* kaner. Utrotningen bestod av att människoanden genom hjärntvätt och elektriska chockerskulle bli så andligt död att den aldrig mer -skulle kunna användas i en människokropp. Hjärntvättade De starkaste klarade sig dpek i så måtto att de fortsatt sin själavandring och lever på jorden, men'har; drabbats a.v. allsköns, ötrevbgheter tul löljd öv hjämtvälten, t. ex, alkaholism,,iexuel* skaper, drog^nislrjruk' och"»- Ola&ätt ciälism, etjigthubbsrd. Antalet som gått igenom, enklare kurser med "andlig vägled; ning" och "rening" kart räknas i tal. För att bevara sina hemligheter 1 om i örhaliandeninom sektenförsök&j*man mediirda metoder att stoppa personer som man tror kan utgörs'ett hot mot sekten. På kurser som svenska selen* tologer skickats på rutlandet bar. de fått lära sig hur 1 man skall handskas med.jadyokiter, lärare och Journaf «*-Wow unur uppgift».'. <H& sek«t(äpck. n^dec lo^wietitologeim OtaSÅll BaraK*shattdel pestäli varor för tusentals Krorioroch få det sänt till honom.,r;mg uipp hans, chet Q<?h anvlaaa htohom for *tt vara homosexuell, Sänd chefen bevis p4 att heja tar emot mutor. Väck honom varje natt genom att ringa och hota honom, förgifta höhöt» nar han sover så att han aldrig mer kan göra flera, attacker. GOt kopior på domstolsdofcument d (i*h«n befinns',. skyldig till barnmisshandel." > Scientologui döljer sig; bakom.en mangel underorganisauoner. Här aren Usta på sådana organisationer. Några organisationer kan vara nedlagda och Hostan gör inte anspråk på attyara fullständig: Advanced.ablUty center, Celebrity Cetiterv Diatietik cen^ Freedom. bokdistribution, Forum,iör religion och nvsayn, Föreningen för aktiva studier, Kommittén för brottsminsknlng och social service, Nårconon* Kommittén för mänskliga rättigheter, MuJötryggheUIonden, Miljöfront. Purification center, Riksförbundet för miljöterapi, Social coordinatioa, Safe Environment fund, Svenska föreningen för L "fton Hubbårds metodik. Kyrkochef gripen Scientologykyrkans personalchef greps för två veckor sedan på bar gänudg av polisen nar ha» tlorde tobfott beni. ma M& : tv4'iiöebtologer sojo vai pi v»g att hoj». gämrteibtititéa. U8>oiict : pi ' S w * 1 Stoettolm. B«n tu«ä«t««b «ig in ge»i«n ett, I6n»t»r.»wlan han ; kuttrtt yi«w8«n«lbtologm råkad» komma på besök o«h herde Uud taiirtn U- geröleién trflto ått ingen fipp. nahe tlårliiiintegd* Hå' darren, rtoderahfflaualse polla som tarm peraeaajebe/en i ljf. genheten. Ugenhetsinnehavareh, en H-iring, hade, dager, iuimn gett sig.avrfrån-en.aclentnlogiav ifaiou feisswahebm. j3-lrinj»m flutas beatama, "a%<«vhtthet «#tiow* av. laåii :*t»'l»«!fcia««, «r ' et^lära» tmmka.rt* * «: r^ä' inte- kpmmti ffl :arbetet",' Hotad till livet Birgitta RtagqtMt, avhoppare éleotohglkfrkta' tim ftfttttrjtfws##«it2, keln- Polisen Utreder hatet BMWM WMOuU»»otjtte WbV bland *"«> bålutb!4nj i ttm djg» uaäte ittndiga (OrhSr på ett hotell i KOpenbamn. i Sedan bon tramträtt I SvD Sar,bj(ll.bl»nd uahctlat ut (ijr att, hennes tde.toaakwaeiwhg.«gu upp av någon okänd. Jtr två veckor aeaan nw bon»v airv dott»r ve^a att någon från»oi«ntomw*an sökt henne på telelo» i bostaden. NSr Birgitta, RingquMt ringde, upp JtyrW) tick (un beiked att en icientolog var densomibla benan- Birgitta, Wngqu» ringde upp mannen, aom fnjlgt henne två gånger under taratalet tade "är du inte rjdd om ditt liv7". Polisen utreder nu.hotet mot Birgitta Bingquiat. Även en annan avhoppad, acwfttolog på»amma ort i»ödta Sveplg» n«r anmält selentologikyrkan lör att den skall hautsatthonoraf» 1 ' 6 '' OUSäU

5 Stämningar förbereds Scientologer luras att ta lån En 34-årig stockholmare har i flera år arbetat som s. k. lånefixare för att övertala scientologer att ta stora län for att betala scientologiska kurser. Bland annat har han ringt dag och natt till scientologer för att få dem att gå i borgenförvarandra. SvD har granskat de lånehärvor som nu utreds av jurister i Stockholm. Bakom de flesta lån återfinns namnet på 34-åringen. Högt uppsatta tjänsteman i scientologikyrkan, s. k. field staff members, får provision på procent av alla inkomster de kan skaffa kyrkan. Flera stämningar mot scientologikyrkan förbereds av jurister som tagit sig an scientologer som anser sig ha blivit lurade på stora belopp. I stämningarna finns anklagelser om att de förmatts ta lån under falska förespeglingar. I minst ett lån finns misstankar om att en namnteckning på en borgensman blivit förfalskad. Sju lånehärvor 34-åringen har tagit som sin uppgitt att förmedla kontakter med kreditbolag, ordna borgensmän och i vissa fall skaffa bulvaner för scientologer som själva inte är kreditvärdiga därför att de redan är djupt skuldsatta. Minst sju sådana lånehärvor är under utredning. Jur. kand. Lars-Olof Carlén förbereder en stämning mot sekten för ett par som dragit på sig i egna lån och skrivit borgensförbindelser för kronor. 1 ett fall har de gått i borgen för en kvinna, som i sin tur ställt upp som bulvan för en man som har tals kronor i skuld för scientologiska kurser. Paret kände inte till att det gällde ett buhranlån och anser att de Övertalats under falska förespeglingar. Provisionförlån Enligt vad SvD tagit del av återvände en annan låneförmedlare från en USA-resa nyligen (scientologernas högkvarter finns i USA) med flera hundra tusen kronor på fickan. Pengarna skall ha varit provision för låneförmedlingar. Ett av de kreditbolag som återkommer i lånehärvorna ägs av en scientolog. Ägaren har omplacerat lånen hos andra bolag sedan lånen tecknats. Ola Sill SVENSKA DAGBLADET Måndagen den 1 oktober årig flicka tog kur slån på En flicka som var 17 år när hon 1981 kom in i scientologin har i ett brev till en advokat beskrivit vad som hänt sedan hon kom med i scientologin. Hennes historia börjar när en kvinnlig kursrörsatjare på sdentologkyrkan Övertalar henne att låna kronorföratt betala en kurs* Så här skriver flickan i brevet 99 Jag var aldrig fullt med på detta eftersom jag ansåg mig väl ung för att klara ett iådant lån. Hen en dag ringde hon upp och sade att hon hittat en kille (H) som var villig att ta ett lån för mig, trots att vi aldrig träffats. Jag vet inte om han visste att jag inte var myndig och inte heller hade något fast jobb, Vidare hade S (kursförsäljaren) följt honom till banken och presenterat sig som H» fru och skrivit under låneblanketterna med hans rätta frus namn. Jag vet inte om Ha fru känner tfll denna förfalskning. Så 1982 påbörjade jag den kurs jag köpt, s. k. auditering. Första tiden gick ganska bra och jag var nöjd. Sedan blev jag mer och mer missnöjd men vågade inte kräva pengarna tillbaka. När jag fått min sista auditering ville kyrkan att jag skulle köpa ännu mer. Under hela 1964 har jag inte haft någon ekonomisk möjlighet att betala av på lånet H har besökt mig och varit psykotisk många gånger och skrikit och haft sig för att han fått betala. Jag har känt mig förtvivlad. Auditeringen jag fått var aldrig värd Jag hade aldrig i mitt hv haft så mycket problem och depressioner som jag fått efteråt Jag är fortfarande väldigt rädd för vad som kan hända mig om det blir bråk. Många andra har råkat illa ut och jag har varit hotad från kyrkan förut När jag gjorde ett uppehåll i kursen ett tag sprang personalen från kyrkan varje dag vid det daghem dar jag jobbade och försökte få mig därifrån. De skrek en massa otrevligheter och hotelser till mig inför barnen och kom med 'ersättare* för att jag skulle kunna gå ifrått arbetet tfll kursen. För tre veckor sedan fick jag veta att det skulle hållas Vättegång* mot mig i kyrkan om lånen. Jag infann mig aldrig tfll rättegången för att jag inte vågade. Jag vara rädd för vad som skulle hända mig där, att jag inte skulle bli utsläppt igen. Har hållit mig undan sedan början av september. Känns dumt men jag är rädd och vågar inte vara ensam hemma längre. 99 Xv förening ger hjälp Anhöriga bekämpa Nio anhöriga till ungdomar som gått m i scientologisekten har bildat en förening mot scientotogins metoder. Medlemmarna i föreningen berättar om hur familjer splittrats och hur ungdomar över en natt förändrat personlighet Föreningen vill sprida information om vad som kan hända dem som dras in i religiösa sekter och bistå med juridisk hjälp tfll dem som försöker komma ur sekterna. Gunnel, en av medlemmarna i föreningen, är psykologiutbildad och arbetar som terapeut Hennes famflj har splittrats och hon lägger hela skulden på scientologin. Scéntologikyrksn använder hypnos och medvetandeförändring för att omvända ungdomar. Jag har själv utbildning i hypnos och känner mycket väl igen tecknen, säger hon och kan i detalj redogöra för vilken hypnosteknik som används. Hennes t d. make och hennes IMriga dotter är sedan ett år med i scientologisekten. Äktenskapsproblem Det började för ett och ett halvt år sedan, berättar Gunnel Vi hade problem i äktenskapet och behövde någon slags rådgivning. Jag hade kommit i kontakt med en man som var ledare för Kommittén för mänskliga rättigheter, en organisation som jag dl inte visste vil* ka som stod bakom. Mannen erbjöd äktenskapsrådgivning via en kurs i sdentologikyrkan och vi besökte kursen två gånger. Bakom Kommittén för mänskliga rättigheter står scientologin. Ledaren för kommittén var den man som sprängde sig själv till döds när han tillverkade en bomb i sin lägenhet i Tenstä i "december i fjol Han var då misstänkt för att vara inblandad i bombdåden i Stockholm och Nacka de senaste åren. Så småningom gick det upp för mig att vi var på väg att dras in i scientologikyrkan. Då slutade jag kursen men min man blev kvar 1 kyrkan. Femårskontrakt Senare skrev vår 18-åriga dotter på ett femårskontrakt att arbeta heltid i kyrkan. Hon gav upp gymnasiestudierna för en lön på några hundralappar i veckan. Klubb täckmantel för seientoioaer Artister skulle omvändas vill sekt Gunnel och hennes man har nu tagit ut skilsmässa. Parets 12-åriga dotter bor tillsammans med mannen och en vårdnadstvist pågår. Gunnel vill nu i den nybildade föreningen sprida information om vad som kan hända dem som lockas in i sekter som scientologin. Det är andra gången som föräldrar gör ett försök att bilda en förening mot scientologins metoder. Två av de föräldrar som är med i föreningen har bittra erfarenheter från det förra försöket Mycket tyder på att scientologikyrkan låg bakom den förra föreningen. Det har en polisutredning av händelserna visat säger en far, Peter Sörensen, som var med då. Han hade skrivit en insändare i en lokaltidning i vilken han kritiserade scientologin. Kort därefter blev han kontaktad av en person som frågade om han och hans fru ville vara med i en förening som skulle bekämpa religiösa sekter och - psykologiskt kvacksalveri. Den person som kontaktade föräldraparet försökte få dem att lämna ut namn på andra som också var kritiska till scientologin. Trakasserier Efter en tid, som fylldes av trakasserier mot paret gjorde Peter Sörensen en polisanmälan. Polisutredningen visade att de enda pengar som betalats in på föreningens postgirokonto var parets medlemsavgifter. Det står utom allt tvivel att föreningen var en konstruktion av scientologerna. Vi har också lyckats spåra de personer som kontaktade oss som medlemmar i sekten, säger Peter Sörensen. OUSäfl

6 Klubb täckmantel för scientologer Artister skulle omvändas I fem år fanns en organisation i Stockholm som hade som syfte att omvända kända artister till scientologin. Den 35-årige man som var ledare för organisationen är i dag producent för några av Sveriges mest kända artister. Organisationen gick under namnet Celebrity Center efter en förebild frän en artistklubb i Los Angeles. Celebrity Center hade mellan 1977 och 1982 en lokal på Grevgatan 18. Enligt le-, dåren för organisationen fanns - det medlemmar i organisationen under de fem iren. Det var inte bara artister, utan alla med någon typ av kreativt arbete var välkomna, säger 35-åringen. Rena artister I Celebrity Center bedrevs bland annat scientologiska kommunikationskurser och "reningsgenomgångar", som skulle rena artisterna från droger och ohälsa. Jag förstår om det ser ut som om vi försökte omvända artister till scientologin. Men personligen såg jag inte det som ett viktigt syfte. Centret var mest en klubb där man träffades, såg teaterföreställningar och gick enkla kurser. Flera kända artister besökte regelbundet Celebrity Center. Uppsåtet att få kända artister att öppet deklarera att de blivit scientologer blev dock inte särskilt lyckosamt Det skulle annars ha varit en propagandaseger för scientologikyrkan som kunde ha räknat med en kraftig tillströmning av ungdomar som blivit intresserade av sina idolers nya religion. Ficksparken Celebrity Center lades ned i mitten av 1982 sedan 35-åringen och ledningen för scientologikyrkan blivit oense om verksamheten. 35-åringen sparkades och ersattes av en ny ledare för centret. Några månader senare gick organisationen omkull. Den hade då cirka kronor i skulder. Celebrity Center och lokalen på Grevgatan var skrivna på 35-åringen personligen och han blev djupt skuldsatt Enligt vad han själv säger uppstod skulderna sedan han förlorat sin post som ledare för organisationen. Han har ändå inte krävt scientologikyrkan på ersättning. Jag vill inte stöta mig i onödan, säger han och uppger att han fortfarande är anhängare till scientologins andliga tekniker. Stårförarbetet. Jag står fortfarande för det arbete jag gjorde på Celebrity Center, säger han. Men jag skiljer på mitt professionella yrkesliv och min personliga åskådning. 35-åringen är en av tre delägare till ett manager- och bokningsföretag för kända artister bl. a. Carola och bröderna Herrey. Bolaget har sina lokaler i Stockholm och skall inte förväxlas med Bert Karlssons skivbolag Mariann i Skara. Ola Sill

MALMÖ. "Scientology ist keine kirchliche Bewegung und fällt daher nicht unter das Gesetz der Religionsfreiheit. <

MALMÖ. Scientology ist keine kirchliche Bewegung und fällt daher nicht unter das Gesetz der Religionsfreiheit. < "Expressen" vom 7.März 1980 Gehirnwäsche und Verfolgung, um sich Geld zu verschaffen Von Anders Leopold MALMÖ. "Scientology ist keine kirchliche Bewegung und fällt daher nicht unter das Gesetz der Religionsfreiheit.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Rune Andersson såg sig nödsakad att gå i landsflykt för att kunna behålla sin rättighet att skriva fritt.

Rune Andersson såg sig nödsakad att gå i landsflykt för att kunna behålla sin rättighet att skriva fritt. D ömd utan rättegång har lyckats avslöja väsentliga drag av hur förtrycket går till i det här landet, skrev en person med stor kännedom om det svenska systemet. Vad handlar det då om? Boken berättar om

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Del 10 1988 Av Bo Simonsson

Del 10 1988 Av Bo Simonsson Del 10 1988 Av Bo Simonsson Jag återvände till Studema och jobbet där men i övrigt så föll mina andra projekt och inkomstkällor bort. FSC-office skulle ju betala mig 8 000 kronor i månaden för att jag

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Fars dag. men inte för alla. Del C från & 7 november 2009. är rätt tid att åka till New York. Här är bästa tipsen.

Fars dag. men inte för alla. Del C från & 7 november 2009. är rätt tid att åka till New York. Här är bästa tipsen. Del C från & 7 november 2009 Fars dag men inte för alla Foto: Jeppe Gustafsson 16 och Christina Strindlund leker med former satsar stort. 20 Nu är rätt tid att åka till New York. Här är bästa tipsen. 14

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Del 13, 1998-2007 Av Bo Simonsson

Del 13, 1998-2007 Av Bo Simonsson Del 13, 1998-2007 Av Bo Simonsson När översättningsprojektet för EU började ta slut gick jag vidare i min nya karriär. Jag fick kontakt med en översättningsbyrå i Norge som jag gjorde några jobb för. Ägaren

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

VECKANS. Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Ur Nordisk Kriminalkrönika 1997. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Ur Nordisk Kriminalkrönika 1997. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Ur Nordisk Kriminalkrönika 1997 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 29 2011 Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Av Erica Denke, polisassistent, Stockholm.

Läs mer

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL KVINNA TILL SALU av Jeanette Björkqvist och arbetsgruppen Regi: Marcus Groth Scenografi och dräktdesign: Arbetsgruppen Ljuddesign: Arbetsgruppen Ljusdesign: Arbetsgruppen

Läs mer

3,4 2,4 2,7. fusk är absolut otänkbart, säger han. sid 4 5

3,4 2,4 2,7. fusk är absolut otänkbart, säger han. sid 4 5 GULDSPADEN, 2011 Lördag 10 september 2011 svd.se/naringsliv Duon som stigit 2 000 procent sedan 2000 PATRICIA HEDELIUS, arknad&börs sid 14 15 i år 23,9 STOCKHOL NASDAQ DOW JONES OXS i går Composite Industrial

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle Kultur & samhälle Sluta sätt unga tjejer på rättspsyk! 6 Brukarinflytande på riktigt 12 Pillerindustrin avslöjad 22 Kultur som kraft och utveckling 26 NR 1 l 8 mars 2012 l PRIS: 79 KRONOR MIG TILLHÖR VÄRLDEN

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer