Miljoner förs till USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljoner förs till USA"

Transkript

1 Kidnapping, nattligt telefonsamtal, trakasserier, bannlysning, trångsskilsmässor och omfattande lånehärvor som lett till ekonomisk ruin. Det är en bild v scientologikyrkan. Rörelsen är starkt ifrågiatt och nu håller den på 'Scientologikyrkan att förlora sin ställning som kyrka i Sverige. Därmed måste scientologikyrkan betala skatt. Idag går rörelsens inkomster via huvudorganisationen i USA till grundarens privata bankkonton. skall klassas som företag' Miljoner förs till USA I orltivef hos scientologikyrkon på Kommokargolon i Stockholm finns personliga uppgifter om minst svenskor som deltagit i psykiska tester. Har finns också scientologernos daghem som får bidrag av staten och av Stockholms kommun. F-OK* WF tootn 'Skulle inte godkänts' Scientolog-dagis Scientologikyrkan i Sverige skall betraktas som ett affärsdrivande företag, inte som en kyrka. Det kommer länsstyrelsen i Stockholms län att föreslå, erfar SvD. I dag är rörelsen befriad frän skatt eftersom den klassats som ideell förening. Länsstyrelsen kommer också att föreslå att rörelsen eftertaxeras med flera miljoner kronor. Det är de extremt dyra kurserna som medlemmarna skickas på i Sverige och utomlands som fått skattemyndigheterna att tänka om. Länsstyrelsen i Stockholm gjorde i fjol en revision av rörelsens ekonomi. Misstankar om ocker och bedrägeri avskrevs vid en rättegång för två år sedan. Men misstankar om skatte- och valutabrott kvarstår, säger åklagaren E^c Östberg. Ständig skuld Enligt officiella uppgifter från riksbanken förde scientologikyrkan under 1983 ut minst 1,6 miljoner kronor på laglig väg ur landet. Pengarna gick dels till att betala mycket dyra kurser för medlemmarnas "andliga rening", dels till att betala av på en ständig skuld till moderorganisationer i USA- De extremt dyra kurserna är ett sätt att föra ut pengar till högkvarteret i USA. Därifrån går pengarna vidare, vilket framkommit i en rättegång i Los Ang^les nyligen (se artikel härint$l), via en lång serie bolag till rörelsens grundare L, Ron Hubbards privata bankkonton i Liechtenstein och Luxemburg. Åklagare Eric Östberg väntar 'Tvångsarbete, nattliga forhör' I fem dagar hölls Birgitta Ringquist fången och utsattes för ständiga förhör av utsända scientotoger frän USA. Ibland fick hon tillfälligt lämna sitt fängtjse i tit fcoteii i Köpenhamn men stod under ständig bevakning för att förhindras rymma. Det var kulmen på Birgitta Ålt svårare att förklara varför priserna på kurser ökat så orim- Igt Jag fick lära mig ätt bemöta sådana frågor med att "det går inte att värdera i pengar". Men högt vågade jag inte kritisera eftersom detta direkt stämplades som fientligt I februari 1983 kallades alla vi som var anstilsda pa Europakontoren till huvudorganisationen i Danmark och fick veta att vi var förrädare och ansvariga för ittt kyrkan inte längre expanderade. "Vi 'skulle ersättas med fcr»e-*»?«nt iitvnlh;» «om var *VMIJ»**. nu på det slutliga förslaget från länsstyrelsen innan han i en skatteprocess avser att driva kravet att scientologrörelsen i fortsättningen skall beskattas som ett affärsdrivande företag. En kontroll av den flora av små delorganisationer som utgör scientologrörelsen i Sverige, tidvis har det varit mer än tio föreningar, visar att föreningarna betalt ingen, eller i något fall några enstaka tusenlappar, i skatt Komplicerad ekonomi Alla undersökningar av rörelsens ekonomi blir dock mycket komplicerade. Inte ens kyrkans lokala styrelser i de olika städer där den finns representerad har någon insyn i ekonomin. Den handläggs av ett fåtal personer i ett s. k. Financial network. Enligt riksbankens uppgifter går dock 20 procent av inkomsterna i rörelsens Stockholmsorganisation direkt till utlandet de om någon hade någon fråga att ställa. Eftersom jag hade fräckheten att räcka upp handen skulle det statueras exempel och jag utsattes för en fyra timmar lång utskällning. Stolar for omkring och jag fick ett bord i magen. Efteråt sade de att alh bara vsr en test, soca ja^ karm bra. Därför blev jag plötsligt utsedd till en hög post i Malmö. Efter ytterligare en kurs som hölls i Los Angeles blev" jag beordradatt-göra saker sonvjag twlttj» v»r nrätt nrh v* irra A» incr Till detta kommer allt som enskilda medlemmar betalar för kurser och annat Tillsammans var det under 1983 cirka kronor i veckan som flöt ut enbart från Stockholmskyrkan. Från Göteborgskyrkan gick cirka kronor i veckan till utlandet och från Malmö kronor i veckan tills alla reserver var slut i början av Enligt kyrkans egna uppgifter uppgår omsättningen i Stockholm till kronor i veckan. Inkomsterna kommer främst från bokförsäljning och kurser. Några prisexempel på vad en medlem får betala för s. K. auditering, som är en central handling inom scientologin: En 12,5-timmars audftering i Danmark kostar kronor. En mer avancerad auditering i USA på 12 timmar kostar kronor, plus resa. Den mest avancerade av kurserna, som kallas Birgitta Ringquist har flyttat titt hem/ig ort för att slippa Jag behövde någon att tala med och ringde en kvinna som hoppat av från rörelsen, fast det är förbjudet Qet samtalet gjorde att jag beslutade att lämna scien- "att gå över bron", kostar en miljon kronor. Anställda inom rörelsen behöver själva inte betala för sina kurser i utlandet I stället faktureras den kyrka där de arbetar. Det kan röra sig om tals kronor för en enda kurs. De lokala kyrkorna ackumulerar på det sättet en ständig skuld som gör det möjligt att föra ut pengar på laglig väg ur landet. Det händer också att moderorganisationen i USA skickar s. k. missionärer som skall göra '.utrensningar i de lokala organisationer som inte visar en tillräckligt bra inkomststatistik. Sådana "missionsresor" betalas dyrt av de mottagande kyrkorna, vilket ökar utlandsskulden. Vid årsskiftet hade Stockholmskyrkan en skuld till USA på 1,2 miljoner. Man har ansökt om att få föra ut kr. som avbetalning under året Kyrkans lånehärvor utreds En omfattande härva av stora lån och långa kedjor av scientologer som gått i borgen för varandra, utreds för närvarande av flera jurister i Stockholmsområdet. Flera stämningar mot scientologkyrkan förbereds. I Stockholm har minst,. 4yra - personer skuldsatt sig till belopp som överstiger kronor för

2 får Scientologikyrkan i Stockholm tar i är emot kronor i statsbidrag och kronor i kommunala bidrag för röreisens daghem på Kamraakargatan. Hade jag känt till att det var till scientologerna bidragen skulle gå hade jag aldrig godkänt dem, säger socialchefen i Stockholm, Arne Borg. Bidragen till scientologernas statsbidrag daghem har betalats ut sedan 1979 di kommunen tog upp daghemmet i den kommunala barnomsorgsplanen. Kommunen rekommenderade da socialstyrelsen att daghemmet skulle få statsbidrag. Socialstyrelsen betalar rutinmässigt ut sådana bidrag om daghem uppfyller bland annat krav på att lokalerna håller rätt kvalitet Det är en nyhet för mig att vi skulle ha godkänt bidrag till scientologkyrkan. Jag måste säga att jag blir förbluffad, säger Arne Borg när SvD ringer upp. Arne Borg ber att få granska handlingarna som låg till grund för beslutet Efter en stund återkommer Borg. Jag upptäcker att det är jag själv som undertecknat förslaget att godkänna daghemmet Men det står inget i handlingarna om att scientologerna skulle ligga bakom. Hade jag känt till det hade jag inte godkänt daghemmet Nu blir det politikerna i socialnämnden som får bestämma hur det skall bli i fortsättningen, säger Arne Borg. IUU 4UISM anriioeuppievcucr sedan hon börjat tvivla på scien-- tologikyrkan och till slut lämnat den. Hennes kontakter med scientologin började redan för tolv år sedan. Hon deltog i en kort "kommunikationskurs" och avancerade så småningom inom rörelsen tills hon 1979 började arbeta som s. k. auditör, andlig vägledare, i Malmö. Hon skickades på en tremånaderskurs i England för att lära sig PR och blev snart ansvarig för Malmöförsamlingens kontakter utåt Jag trivdes med arbetet, berättar Birgitta Ringquist Jag hjälpte psykpatienter att få rätt vård och samarbete med sociala myndigheter för att hjälpa mödrar att få tillbaka tvångsomhändertagna barn. Men så småningom fick jag Själva skulle jag och de andra "rehabiliteras". Utskälld fyra timmar Vi utsattes för ett program med tungt fysiskt arbete från klockan 8 på morgonen till 23 på kvällen. Det hände att vi blev väckta på natten för att arbeta. Det var förbjudet att sitta ned utom under två raster per dag om vardera 30 minuter. All förflyttning måste ske springande, berättar Birgitta Ringquist och gör själv jämförelsen med koncentrationsläger. Vi måste äta i en källare där det hände att jag fick slåss med duvor om de små portioner som delades ut En kväll blev alla utskällda av missionärer från USA. Mot slutet av utskällningen frågade Scientologchef förklarar affärerna; Det är dyrt att sprida religionen Det pågår en kampanj mot scientologikyrkan, en världsomspännande komplott. I den komplotten spelar den internationella polisorganisationen Interpol en central roll, som utskickare av falska telegram till polismyndigheter över världen. Det säger Rolf Sjögren, chef för scientologkyrkans avdelning för "official affairs" i Stockholm. Han har sitt kontor på andra våningen i högkvarteret pä Kammakargatan i Stockholm. Sjögren börjar intervjun med att be om ursäkt for att han är Ute medtagen den här dagen. Var uppe och firade i natt att vi visar de bästa resultaten av [världens 140 scientologikyrkor. Vi är bäst på medlemsvärvning, omsättning, ja allt.... Rolf Sjögren är välformulerad jpch ger intryck av att vara tränad att uttrycka sig. Utan att någonsin mista ögonkontakten delar.han ut en blandning av smicker mot intervjuaren och målande bilder av hur hans kyrka förföljs. Lägger pussel ' Vi har kommit Över telegram som gått ut över Interpol som innehåller uppenbara lögner. Det finns starka krafter som arbetar mot religionerna i världen. tegångar mot oss i USA och Europa är ingen tillfällighet Men undersökningar pågår. Vi går alltid till botten med alla uppgifter som sprids om oss. Vi lägger pussel Är scientologi en religion? I högsta grad. Vi tror på människan som ett andligt väsen. Våra traditioner går tillbaka till buddhismen. Varför är det så dyrt att utöva scientologi? Det är dyrt att sprida en religion. Kostnaden skall ställas i relation till vad man får ut av den. Man får mångdubbelt tillbaka genom att man blir effektivare i jobbet förutom de andliga värdena. Kämpa emot Men för dem som inte tycker att de fått ut mycket har vi en återbetalningsrutin. Fast det är ovanligt att någon kräver pengar tillbaka. Högst tio om året gör det Får de tillbaka pengarna direkt? Ja, om de följer våra rutiner. Men om de kopplar in advokater och bråkar och krånglar så tar det tid. Advokater är inte precis snabba av sig. Vad skulle det innebära för er ekonomi om ni förlorar er status av kyrka och får börja betala skatt som ett affärsdrivande företag? Så länge vi har skulder har det ingen betydelse. Men vi kommer att kämpa emot ända upp till re*!erijii?sr t:er! om df* blir n^-i vaficlgi. Varför har så många skuldsatt sig för att betala era kurser? I dagens samhälle är det det populäraste sättet att finansiera investeringar. Har kyrkan hjälpt till att skaffa borgensmän? Nej, däremot har enskilda medlemmar hjälpt andra att "komma uppför bron" (delta i kurser). Ett kort tag förekom också att anställda här hjälpte till att ordna borgenskedjor. Men när vi fick reda på det kastade vi ut dessa ur kyrkan. Förekommer det att medlemmar jobbar svart för att få pengar till kurser? Javisst, det har förekommit Det är under polisutredning, något som vi medverkat till härifrån. Men uppgifter om att vi lämnat bekännelser om ekonomiska brott som finns i våra biktanteckningar till polisen är falska. Fast jag vill inte säga varifrån vi hämtat uppgifterna. Varför sparar ni anteckningar om vad folk sagt under bikt? De kan behövas medan de "går uppför bron", för att kolla att de rätta frågorna ställs under auditeringar. Flera utbrytare talar om trakasserier. Kommentar? Det är bara enstaka personer som vill komma åt kyrkan som gör det Genom att sprida rykten vill de skapa en marknad for att starta en egen auditeringsverksamhet för att tjäna pengar. Annars måste förklaringen vara att de skaffat sig fiender på annat håll som hotar dem. Vi har inget intresse att få tillbaka folk i kyrkan som är kritiska. Det finns inget som Hubbard sagt som försvarar att man hotar avhoppare, säger Rolf Sjögren. skickades till Danmark igen för "hantering". Jag skrev ett kritiskt brev till huvudkontoret i USA vilket ledde till att jag blev suspenderad och inte fick vistats i Malmökyrkan. Jag utsattes ideligen för nya nattliga förhör och knäcktes så att jag lades in på sjukhus i tre dagar och blev sjukskriven i en månad. Jag vågade inte ha telefonjacket inkopplat på natten på grund av ständiga telefonsamtal från kontoret i Danmark som krävde att jag skulle komma dit för nya förhör. En kväll kom en missionär för att hämta mig. Jag vägrade att följa med. Då fick min man order om att flytta ifrån mig, men han vägrade och skickades för "hantering". toiogkyrkan. jnar min man återigen uppmanades^attlämna mig bestämde jag mig för att åka till Danmark och träffa folk från kontoret där för att förhindra en skilsmässa. Jag anlände söndagen den 18 december 1983 och togs genast under bevakning och förhindra-' des att åka därifrån innan alla förhör var klara. Förhören skedde på nätterna, och på dagarna hade jag ständig bevakning för att inte rymma. Den 22 december fick Birgitta Ringquist lämna Köpenhamn och fångenskapen på Hotell Nordland, scientologernas eget hotell. Efter detta har hon fått påtryckningar att infiltrera avhoppargrupper inom scientologin. Hon har förklarats "bannlyst" och har flyttat till hemlig ort där hon lever med sin dotter. Grundaren har tjänat 100 milj dollar Scientologins grundare amerikanen L. Ron Hubbard har i hemlighet skaffat undan mer än 100 miljoner dollar till privata konton i Liechtenstein och Luxemburg. Villiga tjänstemän inom rörelsen hjälpte honom med transaktionerna. Det har framkommit i en rättegång som avslutades i Los Angeles i sommar. Hubbard har hävdat att han halv miljon anhängare, i mitten av 60-talet Vid rättegången berättade f. d. anställda att Hubbard ändå, via en serie bolagsbildningar kunde hämta in stora belopp till de privara kontona. I amerikanska domstolar har också framkommit uppgifter om att rörelsen infiltrerat myndigheter i ett 30-tal länder för att ta reda på vilka undersökningar om scientologin som pågått. FBI har i USA kommit över dokument som visat att rörelsen legat bakom inbrott eller telefonavlyssnat mer än 100 myndig- Flera av de uppgifter som rm kommit fram härstammar från en avhoppare, Gerald Armstrong, som haft säte i de innersta cirklarna i rörelsen. Armstrong är nu, liksom Birgitta Ringquist i artikeln här intill, förklarad som "surpressive person", d. v. s. bannlyst av scientologin. En annan avhoppare, Laurell Sullivan, som i åtta år var L. Ron Hubbards personliga PR-kvinna, har uppgett att rörelsens tillgångar 1981 var i storleksordningen miljoner dollar. Det motsvarar 1,5 2,5 miljarder svenska kronor. till sin filosofi och teknik, samt scientologins varumärken, till RTC, Religions Technology Center. Enligt Sullivan var priset 85 miljoner dollar, varav 35 användes för att bygga ett jättelikt mausoleum för Hubbard. De nuvarande ledarna för rörelsen, som fått ta över den dagliga maktutövningen, är 24-åringen David Miscaviege och paret Pat och Annie Broker. Dessa, och en läkare, skall vara de enda som numera får träffa Hubbard. Nära staden Hemet i öknen i Kalifornien började rörelsen 1981 att bygga ett hus i form av skala inull de varma källorna i Gilmet Hot Springs. Kostnaden för skeppet uppges till en halv miljon amerikanska dollar. Skeppet är högkvarter för RTC och flera andra sidoorganisationer. Området omges med mängder av säkerhetsutrustning, stängsel och underjordiska sensorer som känner om en inkräktare närmar sig. Langs stängslet finns vakttorn med uniformerade vakter. Organisationen styrs med hård hand via ett mycket hierarkiskt system där alla förväntas lämna uppgifter uppåt i lem verkar svik:a i sm tro. att kunna betala scientologernas kurser. < - :- Ett hundratal skall, enligt uppgifter som SvD tagit del av, ha skulder som överstiger kronor. Många av lånen har förmedlats av ett kreditbolag vars ägare själv tillhör scientologikyrkan och dessutom är en av de mest skuldsatta medlemmarna. Det är vanligt att medlemmar skriver på borgenförbindelser åt varandra för att utverka lån. Ledningen tipsar För att få råd till de dyra kurserna och avbetalningarna förekommer att scientologer känner sig tvingade att arbeta svart, och därmed gör de sig skyldiga till ekonomisk brottslighet. Exempel från USA, och åtminstone ett fall i Stockholm, visar att polisen fått tips om avhoppares tidigare ekonomiska brott Det är ledningen för scientologikyrkan som tipsat polisen. I flera fall, som nu utreds av jurister som förbereder stämningar mot scientologin, handlar det om hur medlemmar blivit av med inbetalda kursavgifter. Trots att kurserna inte har fullföljts har pengarna inte betalats tillbaka. Lars Olof Carlén, juridiskt ombud for några som råkat ut för detta, förklarar. Ledande personer inom scientologikyrkan har arbetat för att medlemmarna skall skuldsätta sig genom att de uppmanar scientologer att bli borgensmän för varandra. En man och en kvinna som Carlén företräder hade i början av året kronor i skulder. De hade tagit såväl egna lån som tecknat lån för andra scientologer. De hade också ställt upp som borgenärer för scientologer som inte klarat sina avbetalningar. Kriminalpolisen har nyligen gjort en undersökning om det finns något samband mellan scientologikyrkan och de senaste årens bombattentat i Stockholm och Nacka. Utredningen påbörjades sedan ledaren för Kommittén for mänskliga rättigheter, en sido- ' organisation inom scientologin. sprängt sig själv till döds när han tillverkade en bomb. Det var i december i fjol som mannen omkom när bomben exploderade i hans lägenhet i Tensta. Mannen hade suttit häktad misstänkt för att ha något att göra med sprängattentatet mot kronofogdemyndigheten i Nacka. Mannen uteslöts ur scientologikyrkan när han häktades. Polisen har inte funnit någoi samband mellan kyrkan och bombdåden.

3 n kvinna omkom vid en mordbrand i an villa i Gottröra i Upptand, på torsdagskvällen,.en brandbomb som slängdes in i bottenvåninaen.brände utviljcm. föioi COKNJUX NORDSTHÖM Bombmannen häktades igen Den s. k. bombmannen i Nacka, misstänkt för tre bombdåd varav två med dödlig utgång, begärs häktad igen. Bakom den aktionen döljer sig en historia som närmar sig utpressningsförsök möt polis och åklagare. Bombmannen, numera SO år fyllda, hade suttit häktad frän I vmtraa Ull midsommar, nar det visade sig att åtal inte skulle kunna väckas förrän i höst Länsåklagare Thorsten Jonsson tas pa fri fot. I förra veckan ringde, an* t», mannen. Han isalarade för bt< redarna att borobitiannenförhonota berättat»u, han Wé jrttef- Ugere två kg spyängämne undangömt i januari hittades sju kg i en gamma. Rådgivaren, förklarade också att bombmannen var beredd att överlämna sprängämnet. Nar utredarna, kontaktade honom medgav bombmannen att han hade två kg undangömda. Men när han uppmanades lämna sprbng&mnet äran sig, förklarade han att han först miste tala med sm advokat. - Vid nästa kontakt förklarade bombmannen att han själv kommit fram till att han inte skulle överlämna dynamiten utan motprestation från åklagarena och utredarnas sida. Bombmannena krav var två: åklagaren skulle medverka till att en tidigare dom för en brevbomb bombmannen hat tidigare, avtjänat straffet-w«ldanröjdes'**'åklagaren»kniwtia. tervenera 1 en skatt»ph«ee> i kammarrätten Ull 'bombmen-. nens förmån. Annars-»kulle han läkåua'språkämnena,' ' h >^ Till saken hör, atf bombjaan- Mni rå<i«tvam,4i4orm«rst,-hor nom om, ettailelagaren. laknä» möjlighet att lägga sig i ett skatterna! och att resning i brevbombmålet måste sökas i HO. Här hade nu bombmannen skapat en situation som praktiskt taget framtvingade ett nytt Ingripande mot honom omedelbart. fin person som misstänks föl att ha dödat två människor med bomber, som dömts för att ha skadat en person med en bomb och som var nära lierad med en person som omkom vid tillverkning av en hemgjord Somb avslöjar själv åtthan har material till flera bojnber imtaujom.t - förmodliierr.hade det varit grov oriktig 'myncagrietajjmjvblng av pous eoh -åklagare-att inte ingripa., Särskilt som det ocksl finn»*»' bild' på bombmatmeni &*&&#&$***»), utöver»de sju kg t«m «digä»»4agit». Slutresultatet»Ur*i»tt bomb märmen illegalt inmfea* ntokj n4gon-.aaira»««rt»r^r*l*wi»' sprängämnen JsfWM. Detta faktum',,torde -inte underlättt bom,broann»ns.ywpw l ' äer kommande huvudförhandling en. Sune Olsson

4 I JSKA DAGBLADET Söndagen den 30 september 1984 Polissamarbete granskas Lejda scientologei jagade avhoppare Sclehtologikyrkan I Stockholm och en kriminalinspektör har haft ett intimt samarbete för att gripa avhoppare från sekten. Kriminalinspektören har använt kyrkans ledning som en bevakningstrupp och utrustat den med radiosändare för att sta i kontakt med polisen. &n intern utredning inom stockftolmspdtfwn grrtnifcar nay hur omfattande samarbetet vant mellan icientologikyrkan och kriminalinspektören Scicntologikyrkart bedriver en härd kampanj-^mot avhoppade, särskilt sådana som inan misstänker kan tvslöj*.detaljer frän kyrkans itire. hjigt ett dokument söm $vd fått^tuigång tiu, utfärdat av det nordiska huvudkontoret-för sci- -etitologivyrkan i Köpenhamn, kan-de sefcntologer som medverkartill att én avhoppar* fälls för nåfioiybrott räkna m«d att vara med och dela på en belöning på två miljoner danska kronor, använder sig kyrkan av uppgiftei; från kyrk^nsvömfattaride arkiv öifc '"medlemmarnas :tiakgnmd. Uppgifter 1 'om ett tidigare brott lämnas vidare till pollsfeift' skåttferötel. Det-har- hflnti atröinsto- :na fem fall i Stockholm-, ' De brott det oftast handlar om är svartjobb som méäjéntmar ullört for att iajrad tiniscifcntplögeirlbb : extremt' ;dyra; kurser i "»Yälvrnedvétande". \ Sådanauppgifter-lågtillgrundför en' skattewwsi* mot en f-d... sotentolog i Göteborg- ii juni. Bazf zian gjoräey-av stockholmspolisen, ;'.SOOK använde ledaren lör flcientol^kyrttw,,,böir Siögrep. och han8^ti^m^eté : ritsii lör au* hålla åvoopöfltteris. lägenhet i. bevakning t flera-dygn. Sjögren hade också utrustats med två kommunikationsradioapparater iör att stå i ständig kontakt med polisen. Det-var på morgonenjden-u juni som: stocwiämspöliseifna; två luiminalinspéktörer ' från skatteroteln, och en kammariwagare "bestämt möte med poliser från Götebor&för att.göra en husrannsakan ihos-deri. mi^stsnkt* göteboirga*en..,han> var Busetänkt för skattefusk'; och andra ekonomiska brott. Spärrade vägen tow*^»^ör^oli»r, W;.^ den uppgjorda mötesplatsen nåddes stockholmspoliserna av ett budskap via kommunikationsradion att göteborgaren var på. väg att lämna siii lägenhet: : Scfentologerna spärrade vågen méd sina bilar. Göteborgaren Larmade då' själv polisen för att ;hari kände sig hotad. Ordnings- ' poliser anlände men skickades ' ; iväfi avstöckholmspolisema som nxf^uhnit fram. ' -. ;.'' Avhopparen anhölls, men : "släpptes senare oqh tilläts också resa utomlands' för én tid;., Vid ett arinav tillfälle f april i år greps en annan avhoppare på..amanda" av samme' skattepolis där avhopparen "kom tvlhttka,fråheriusa-resa. Även vid det gripandet fanns scientologikyrkans ledning på plats och kuride* fotografera gripandet. Bilderna användes i propagandasyfte i eri scientologisk tidskrift. ' > Skattepoliserna/och-kattimaråklagaren har nu Jpranmäjtsav göteborgaren som ifrågasätter samarbetet mellan polis och selentoiogikyrkah. "Rensar upp* I)eri kriminalinepelrtör..som haft.de mesta.kontaktecha med sektens ledning, säger a t samar-,;j»iws«rit. &#* «K att sekten försöker'tensa tipp» genwn- an sätta fast dem som begått brott medan de varit medlemmar. Polisen har ratt att ta hjälp från allmänheten. J Eftersom vi hade 8 små résur8«r'att bevaka göteborgaren använde vi den SjälpV.fcM» erbjöds'frift sciehtologkyrkan:...' Häri betonar att polisen' redan utredde avhopparnas skattéa/fa'- rer innan sekten' erbjöd ;: pin, hjälp, sajnt-aupouséri-ärsiyldig att utreda brott även om de anmäls t. liaräridsyfte;' Polisintendent' Karin Ewald, chef för skattes-bedrägeri-och ekorotlama \Wwtekomment#ta det eriskuw fsiiet, *ien ssger-a» principen är att allt polisarbete skall utföras av poliser. ~;Om någon från. allmänher ten håller en lägenhet undw bevakning kan det v komma ;att kallas egenmäktigt förfarande. Hemliga dokument I..bakgru(Mlea..t% sektens..intresse av.tit komma åt oj&avhop- - pare, 90m gripité twn$:,ocktb.<m mtern.fejdtaom.seientol«gin,;jäe gripna är ledare i en utbrytarör^ ganiaatiort ' som.»vill starta en T rkonku*rersi)de^..scientölogirö' att ha stulit hemliga: dokument, "Tefats-civilisationsmänniskansursprung" Människan Öärstamraar frgti eoiitéfft^iviusiation somfaön^för75ml4oner år sedattioet är en uppgift som ^ctemoroglkyrjtan fijrmétf*r för ett flr/s pi 10 OOO-tals krooor. ; FÖP75inUjpÄ«år»^direhetta' 'Jora«i tésgljiéh lécvt ÄfW Itt stort överbafolknlngspro- "'aoita iro«-lci*»tö»jtrts,,gfsndare-^;röij Hui>bard 1967 <ÄV scletiwtogikyrkaq betroktar uppgifter^;,-tbonv så- viktiga att 'ba» de sgift,! «ått igenom kurser '1$ minst.^ kronor 'iar.tadel.a#>t^m, E*ba;!^ft)ctas ockbå somtopphenäig* trots att uppgifterna publicerats i flera böcker och tidningar. Vidare i historiken: Galaxens ledare Xeoon löste Överbefolkftinal*«blémet genom attiånga in»sfaratalå minniakor l elektriska nät för att transporterat tm"m«geach dar de skulle ui rdtavdé transporterades^ stort^ isblock och-landade'-pä hdgä vul* kaner. Utrotningen bestod av att människoanden genom hjärntvätt och elektriska chockerskulle bli så andligt död att den aldrig mer -skulle kunna användas i en människokropp. Hjärntvättade De starkaste klarade sig dpek i så måtto att de fortsatt sin själavandring och lever på jorden, men'har; drabbats a.v. allsköns, ötrevbgheter tul löljd öv hjämtvälten, t. ex, alkaholism,,iexuel* skaper, drog^nislrjruk' och"»- Ola&ätt ciälism, etjigthubbsrd. Antalet som gått igenom, enklare kurser med "andlig vägled; ning" och "rening" kart räknas i tal. För att bevara sina hemligheter 1 om i örhaliandeninom sektenförsök&j*man mediirda metoder att stoppa personer som man tror kan utgörs'ett hot mot sekten. På kurser som svenska selen* tologer skickats på rutlandet bar. de fått lära sig hur 1 man skall handskas med.jadyokiter, lärare och Journaf «*-Wow unur uppgift».'. <H& sek«t(äpck. n^dec lo^wietitologeim OtaSÅll BaraK*shattdel pestäli varor för tusentals Krorioroch få det sänt till honom.,r;mg uipp hans, chet Q<?h anvlaaa htohom for *tt vara homosexuell, Sänd chefen bevis p4 att heja tar emot mutor. Väck honom varje natt genom att ringa och hota honom, förgifta höhöt» nar han sover så att han aldrig mer kan göra flera, attacker. GOt kopior på domstolsdofcument d (i*h«n befinns',. skyldig till barnmisshandel." > Scientologui döljer sig; bakom.en mangel underorganisauoner. Här aren Usta på sådana organisationer. Några organisationer kan vara nedlagda och Hostan gör inte anspråk på attyara fullständig: Advanced.ablUty center, Celebrity Cetiterv Diatietik cen^ Freedom. bokdistribution, Forum,iör religion och nvsayn, Föreningen för aktiva studier, Kommittén för brottsminsknlng och social service, Nårconon* Kommittén för mänskliga rättigheter, MuJötryggheUIonden, Miljöfront. Purification center, Riksförbundet för miljöterapi, Social coordinatioa, Safe Environment fund, Svenska föreningen för L "fton Hubbårds metodik. Kyrkochef gripen Scientologykyrkans personalchef greps för två veckor sedan på bar gänudg av polisen nar ha» tlorde tobfott beni. ma M& : tv4'iiöebtologer sojo vai pi v»g att hoj». gämrteibtititéa. U8>oiict : pi ' S w * 1 Stoettolm. B«n tu«ä«t««b «ig in ge»i«n ett, I6n»t»r.»wlan han ; kuttrtt yi«w8«n«lbtologm råkad» komma på besök o«h herde Uud taiirtn U- geröleién trflto ått ingen fipp. nahe tlårliiiintegd* Hå' darren, rtoderahfflaualse polla som tarm peraeaajebe/en i ljf. genheten. Ugenhetsinnehavareh, en H-iring, hade, dager, iuimn gett sig.avrfrån-en.aclentnlogiav ifaiou feisswahebm. j3-lrinj»m flutas beatama, "a%<«vhtthet «#tiow* av. laåii :*t»'l»«!fcia««, «r ' et^lära» tmmka.rt* * «: r^ä' inte- kpmmti ffl :arbetet",' Hotad till livet Birgitta RtagqtMt, avhoppare éleotohglkfrkta' tim ftfttttrjtfws##«it2, keln- Polisen Utreder hatet BMWM WMOuU»»otjtte WbV bland *"«> bålutb!4nj i ttm djg» uaäte ittndiga (OrhSr på ett hotell i KOpenbamn. i Sedan bon tramträtt I SvD Sar,bj(ll.bl»nd uahctlat ut (ijr att, hennes tde.toaakwaeiwhg.«gu upp av någon okänd. Jtr två veckor aeaan nw bon»v airv dott»r ve^a att någon från»oi«ntomw*an sökt henne på telelo» i bostaden. NSr Birgitta, RingquMt ringde, upp JtyrW) tick (un beiked att en icientolog var densomibla benan- Birgitta, Wngqu» ringde upp mannen, aom fnjlgt henne två gånger under taratalet tade "är du inte rjdd om ditt liv7". Polisen utreder nu.hotet mot Birgitta Bingquiat. Även en annan avhoppad, acwfttolog på»amma ort i»ödta Sveplg» n«r anmält selentologikyrkan lör att den skall hautsatthonoraf» 1 ' 6 '' OUSäU

5 Stämningar förbereds Scientologer luras att ta lån En 34-årig stockholmare har i flera år arbetat som s. k. lånefixare för att övertala scientologer att ta stora län for att betala scientologiska kurser. Bland annat har han ringt dag och natt till scientologer för att få dem att gå i borgenförvarandra. SvD har granskat de lånehärvor som nu utreds av jurister i Stockholm. Bakom de flesta lån återfinns namnet på 34-åringen. Högt uppsatta tjänsteman i scientologikyrkan, s. k. field staff members, får provision på procent av alla inkomster de kan skaffa kyrkan. Flera stämningar mot scientologikyrkan förbereds av jurister som tagit sig an scientologer som anser sig ha blivit lurade på stora belopp. I stämningarna finns anklagelser om att de förmatts ta lån under falska förespeglingar. I minst ett lån finns misstankar om att en namnteckning på en borgensman blivit förfalskad. Sju lånehärvor 34-åringen har tagit som sin uppgitt att förmedla kontakter med kreditbolag, ordna borgensmän och i vissa fall skaffa bulvaner för scientologer som själva inte är kreditvärdiga därför att de redan är djupt skuldsatta. Minst sju sådana lånehärvor är under utredning. Jur. kand. Lars-Olof Carlén förbereder en stämning mot sekten för ett par som dragit på sig i egna lån och skrivit borgensförbindelser för kronor. 1 ett fall har de gått i borgen för en kvinna, som i sin tur ställt upp som bulvan för en man som har tals kronor i skuld för scientologiska kurser. Paret kände inte till att det gällde ett buhranlån och anser att de Övertalats under falska förespeglingar. Provisionförlån Enligt vad SvD tagit del av återvände en annan låneförmedlare från en USA-resa nyligen (scientologernas högkvarter finns i USA) med flera hundra tusen kronor på fickan. Pengarna skall ha varit provision för låneförmedlingar. Ett av de kreditbolag som återkommer i lånehärvorna ägs av en scientolog. Ägaren har omplacerat lånen hos andra bolag sedan lånen tecknats. Ola Sill SVENSKA DAGBLADET Måndagen den 1 oktober årig flicka tog kur slån på En flicka som var 17 år när hon 1981 kom in i scientologin har i ett brev till en advokat beskrivit vad som hänt sedan hon kom med i scientologin. Hennes historia börjar när en kvinnlig kursrörsatjare på sdentologkyrkan Övertalar henne att låna kronorföratt betala en kurs* Så här skriver flickan i brevet 99 Jag var aldrig fullt med på detta eftersom jag ansåg mig väl ung för att klara ett iådant lån. Hen en dag ringde hon upp och sade att hon hittat en kille (H) som var villig att ta ett lån för mig, trots att vi aldrig träffats. Jag vet inte om han visste att jag inte var myndig och inte heller hade något fast jobb, Vidare hade S (kursförsäljaren) följt honom till banken och presenterat sig som H» fru och skrivit under låneblanketterna med hans rätta frus namn. Jag vet inte om Ha fru känner tfll denna förfalskning. Så 1982 påbörjade jag den kurs jag köpt, s. k. auditering. Första tiden gick ganska bra och jag var nöjd. Sedan blev jag mer och mer missnöjd men vågade inte kräva pengarna tillbaka. När jag fått min sista auditering ville kyrkan att jag skulle köpa ännu mer. Under hela 1964 har jag inte haft någon ekonomisk möjlighet att betala av på lånet H har besökt mig och varit psykotisk många gånger och skrikit och haft sig för att han fått betala. Jag har känt mig förtvivlad. Auditeringen jag fått var aldrig värd Jag hade aldrig i mitt hv haft så mycket problem och depressioner som jag fått efteråt Jag är fortfarande väldigt rädd för vad som kan hända mig om det blir bråk. Många andra har råkat illa ut och jag har varit hotad från kyrkan förut När jag gjorde ett uppehåll i kursen ett tag sprang personalen från kyrkan varje dag vid det daghem dar jag jobbade och försökte få mig därifrån. De skrek en massa otrevligheter och hotelser till mig inför barnen och kom med 'ersättare* för att jag skulle kunna gå ifrått arbetet tfll kursen. För tre veckor sedan fick jag veta att det skulle hållas Vättegång* mot mig i kyrkan om lånen. Jag infann mig aldrig tfll rättegången för att jag inte vågade. Jag vara rädd för vad som skulle hända mig där, att jag inte skulle bli utsläppt igen. Har hållit mig undan sedan början av september. Känns dumt men jag är rädd och vågar inte vara ensam hemma längre. 99 Xv förening ger hjälp Anhöriga bekämpa Nio anhöriga till ungdomar som gått m i scientologisekten har bildat en förening mot scientotogins metoder. Medlemmarna i föreningen berättar om hur familjer splittrats och hur ungdomar över en natt förändrat personlighet Föreningen vill sprida information om vad som kan hända dem som dras in i religiösa sekter och bistå med juridisk hjälp tfll dem som försöker komma ur sekterna. Gunnel, en av medlemmarna i föreningen, är psykologiutbildad och arbetar som terapeut Hennes famflj har splittrats och hon lägger hela skulden på scientologin. Scéntologikyrksn använder hypnos och medvetandeförändring för att omvända ungdomar. Jag har själv utbildning i hypnos och känner mycket väl igen tecknen, säger hon och kan i detalj redogöra för vilken hypnosteknik som används. Hennes t d. make och hennes IMriga dotter är sedan ett år med i scientologisekten. Äktenskapsproblem Det började för ett och ett halvt år sedan, berättar Gunnel Vi hade problem i äktenskapet och behövde någon slags rådgivning. Jag hade kommit i kontakt med en man som var ledare för Kommittén för mänskliga rättigheter, en organisation som jag dl inte visste vil* ka som stod bakom. Mannen erbjöd äktenskapsrådgivning via en kurs i sdentologikyrkan och vi besökte kursen två gånger. Bakom Kommittén för mänskliga rättigheter står scientologin. Ledaren för kommittén var den man som sprängde sig själv till döds när han tillverkade en bomb i sin lägenhet i Tenstä i "december i fjol Han var då misstänkt för att vara inblandad i bombdåden i Stockholm och Nacka de senaste åren. Så småningom gick det upp för mig att vi var på väg att dras in i scientologikyrkan. Då slutade jag kursen men min man blev kvar 1 kyrkan. Femårskontrakt Senare skrev vår 18-åriga dotter på ett femårskontrakt att arbeta heltid i kyrkan. Hon gav upp gymnasiestudierna för en lön på några hundralappar i veckan. Klubb täckmantel för seientoioaer Artister skulle omvändas vill sekt Gunnel och hennes man har nu tagit ut skilsmässa. Parets 12-åriga dotter bor tillsammans med mannen och en vårdnadstvist pågår. Gunnel vill nu i den nybildade föreningen sprida information om vad som kan hända dem som lockas in i sekter som scientologin. Det är andra gången som föräldrar gör ett försök att bilda en förening mot scientologins metoder. Två av de föräldrar som är med i föreningen har bittra erfarenheter från det förra försöket Mycket tyder på att scientologikyrkan låg bakom den förra föreningen. Det har en polisutredning av händelserna visat säger en far, Peter Sörensen, som var med då. Han hade skrivit en insändare i en lokaltidning i vilken han kritiserade scientologin. Kort därefter blev han kontaktad av en person som frågade om han och hans fru ville vara med i en förening som skulle bekämpa religiösa sekter och - psykologiskt kvacksalveri. Den person som kontaktade föräldraparet försökte få dem att lämna ut namn på andra som också var kritiska till scientologin. Trakasserier Efter en tid, som fylldes av trakasserier mot paret gjorde Peter Sörensen en polisanmälan. Polisutredningen visade att de enda pengar som betalats in på föreningens postgirokonto var parets medlemsavgifter. Det står utom allt tvivel att föreningen var en konstruktion av scientologerna. Vi har också lyckats spåra de personer som kontaktade oss som medlemmar i sekten, säger Peter Sörensen. OUSäfl

6 Klubb täckmantel för scientologer Artister skulle omvändas I fem år fanns en organisation i Stockholm som hade som syfte att omvända kända artister till scientologin. Den 35-årige man som var ledare för organisationen är i dag producent för några av Sveriges mest kända artister. Organisationen gick under namnet Celebrity Center efter en förebild frän en artistklubb i Los Angeles. Celebrity Center hade mellan 1977 och 1982 en lokal på Grevgatan 18. Enligt le-, dåren för organisationen fanns - det medlemmar i organisationen under de fem iren. Det var inte bara artister, utan alla med någon typ av kreativt arbete var välkomna, säger 35-åringen. Rena artister I Celebrity Center bedrevs bland annat scientologiska kommunikationskurser och "reningsgenomgångar", som skulle rena artisterna från droger och ohälsa. Jag förstår om det ser ut som om vi försökte omvända artister till scientologin. Men personligen såg jag inte det som ett viktigt syfte. Centret var mest en klubb där man träffades, såg teaterföreställningar och gick enkla kurser. Flera kända artister besökte regelbundet Celebrity Center. Uppsåtet att få kända artister att öppet deklarera att de blivit scientologer blev dock inte särskilt lyckosamt Det skulle annars ha varit en propagandaseger för scientologikyrkan som kunde ha räknat med en kraftig tillströmning av ungdomar som blivit intresserade av sina idolers nya religion. Ficksparken Celebrity Center lades ned i mitten av 1982 sedan 35-åringen och ledningen för scientologikyrkan blivit oense om verksamheten. 35-åringen sparkades och ersattes av en ny ledare för centret. Några månader senare gick organisationen omkull. Den hade då cirka kronor i skulder. Celebrity Center och lokalen på Grevgatan var skrivna på 35-åringen personligen och han blev djupt skuldsatt Enligt vad han själv säger uppstod skulderna sedan han förlorat sin post som ledare för organisationen. Han har ändå inte krävt scientologikyrkan på ersättning. Jag vill inte stöta mig i onödan, säger han och uppger att han fortfarande är anhängare till scientologins andliga tekniker. Stårförarbetet. Jag står fortfarande för det arbete jag gjorde på Celebrity Center, säger han. Men jag skiljer på mitt professionella yrkesliv och min personliga åskådning. 35-åringen är en av tre delägare till ett manager- och bokningsföretag för kända artister bl. a. Carola och bröderna Herrey. Bolaget har sina lokaler i Stockholm och skall inte förväxlas med Bert Karlssons skivbolag Mariann i Skara. Ola Sill

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Alla frågor i den här enkäten gäller perioden mellan den förra enkäten och nu. Vi har tagit emot den förra enkäten av dig den 8 december 2002. Så

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff.

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Förövaren. Det finns flera teorier om varför någon blir kriminell. Två vanliga teorier är arv och miljö. Arv

Läs mer

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen Jag valde Greyhound av två skäl: En var att jag ville sitta och titta ut genom fönstret och bara titta på

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

Inslagen den 6 augusti 2015 Inslagen handlade om ett planerat asylboende. Inslaget klockan 18.10 påannonserades enligt följande.

Inslagen den 6 augusti 2015 Inslagen handlade om ett planerat asylboende. Inslaget klockan 18.10 påannonserades enligt följande. 1/8 BESLUT 2016-01-25 Dnr: 15/02091 SAKEN SVT Nyheter Västernorrland, SVT1 och SVT2, 2015-08-06, kl. 18.10, 19.55 och 21.25 samt 08-07, kl. 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 18.10, 19.55 och 21.25, inslag om ett

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Författare: Thea kjellström och Julia Ahola

Författare: Thea kjellström och Julia Ahola Författare: Thea kjellström och Julia Ahola Klass 5a har bestämt att fredag den 13 då ska dom sova över på skolan. Alla är hemma och packar och dom ska mötas vid Rimini klockan 5. Nu går dom in i skolan

Läs mer

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg Mål nr T637-01 PARTER Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Svarande Bertil Magnusson, Storskiftesvägen 3 433 41 PARTILLE

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE KORTA SVAR

Ali & Eva KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE KORTA SVAR KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har sovit dåligt därför att han har ont i kroppen. 2. Den här måndagsmorgonen är det vackert väder. 3. Eva gav ett blå- och vitrandigt

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 6: Att presentera sig FÄRDIGHET 7: Att presentera

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE Polisen informerar Hundägare Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. Mina skyldigheter som hundägare Djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, ges tillräckligt med foder,

Läs mer