Framtidsseminarium 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsseminarium 2013"

Transkript

1 Framtidsseminarium 2013 Varmt välkomna till Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

2 Framtidsseminarium 2013 Eva Krutmeijer Moderator #framtidstockholm

3 Framtidsseminarium 2013 Stadens framtida ambitioner Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad #framtidstockholm

4 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

5 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

6 Framtidsseminarium 2013 Drivers of Stockholms green economy Graham Floater, Director The Climate Centre and Principal Research Fellow Philipp Rode, Executive Director LSE Cities and Senior Research Fellow #framtidstockholm

7 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

8 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

9 Framtidsseminarium 2013 Ett hållbart och växande Stockholm år 2030 Framtidsutredningen 2013 Gunnar Björkman, bitr. stadsdirektör, Stockholms stad #framtidstockholm

10 Framtidsseminarium 2013 Ett hållbart och växande Stockholm år 2030 Framtidsutredningen 2013 Gunnar Björkman, bitr. stadsdirektör Elisabet Bremberg, samhällsanalytiker Helen Slättman, samhällsanalytiker #framtidstockholm

11 The Capital of Scandinavia Framtidsutredningen 2013 Ett hållbart och växande Stockholm Elisabet Bremberg Helen Slättman

12 Världens utmaningar spiller ner lokalt Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar Samhället behöver ställa om för att undvika stora och kostsamma problem i framtiden Stora städer skapar utmaningar men också möjligheter för den globala miljön Urbanisering är en global trend och Stockholm är en del av denna Ett Stockholm i världsklass år 2030 förutsätter en hållbar utveckling ur såväl ekologiska och sociala som ekonomiska dimensioner»en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov«12

13 Stockholm är den växande staden Årlig procentuell befolkningsförändring i Stockholms stad och prognos till »Staden kommer att passera miljongränsen år 2022«

14 Stadsdelsnämndsområdenas befolkning idag och förväntad befolkningsökning till 2025 och

15 Förändring i åldersgrupper till år 2020, 2030 och 2040 jämfört med idag 15»Stockholm är en av de städer som växer mest i Europa«

16 Andel pensionärer av befolkningen i Stockholms stad»utvecklingen i pensionärsgrupperna utmärker sig mest«16

17 Trenden går åt fel håll 17 Utsläpp av växthusgaser i världen, CO2, miljoner ton fördelat på länder» Gapet mellan alla länders löften om minskade utsläpp och behoven har aldrig varit så stort «

18 Stockholms klimatpåverkan minskar Utveckling av ekonomisk k tillväxt t (BRP) och utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad per invånare 18»Stockholm visar på minskade utsläpp, med det gäller att fortsätta arbeta för framsynta mål«

19 Framsynta beslut skapar mervärde Stockholms starka miljöprofil idag bygger på medvetna satsningar långt bak i tiden som sedan genomförts konsekvent Utan tunnelbanan, avloppshanteringen och fjärrvärmen hade Stockholm aldrig blivit Europas första miljöhuvudstad Ekostadsdelar d och trängselavgifter är andra exempel Stockholms stad har nu antagit målet om att vara fossilbränslefritt år »Framtidens beslut behöver svara på utmaningen att kombinera en fortsatt tt ekonomisk tillväxt med en stark miljöprofil«

20 En sammanhållen stad Nödvändigt att möta befolkningsökningen på ett hållbart sätt om staden ska vara framgångsrik långsiktigt Idag finns det skillnader mellan människor och områden avseende inkomster, utbildning och sysselsättning som tenderar att öka Inflyttningen fortsätter vilket i stor utsträckning förklarar varför det går så bra för Stockholm Samtidigt ökar konkurrensen på bostadsmarknaden Brist på varierade bostadsområden»alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, k utvecklas och ha en god hälsa«20

21 Stockholmarna behöver bo tätare Boende per bostad i staden inklusive i mål om nya bostäder »År 2030 kommer vi att bo ungefär lika trångt som under början av 1970-talet Innerstaden har en befolkningstäthet som är fyra gånger så hög som i förorternatrångboddheten är störst i vissa förorter«

22 Bostäderna har blivit större Lägenhetsstorlek i bostadsbeståndet i Stockholms stad år 1950 och »Samtidigt har ensamhushållen ökat kraftigt de senaste decennierna«

23 Enbart stora arbetsmarknadsregioner växer Arbetsmarknadsregionens storlek och befolkningsförändringar 23» Endast regioner som har mer än invånare växer«stockholm, Göteborg och Malmö har inte tagits med i diagrammet eftersom deras storlek förrycker diagrammets proportioner i övrigt

24 Ett alltmer kunskapsintensivt näringsliv 24 En stor andel av jobben finns inom tjänstesektorn och i kunskapsintensiva branscher Andelen okvalificerade jobb har kontinuerligt minskat Positiv strukturomvandling som stärker Stockholms och Sveriges internationella konkurrenskraft Det är också en utveckling som lett till att kraven på utbildning skärpts och till större inkomstskillnader Att få alla elever att klara av grund- och gymnasieskolan är den viktigaste åtgärden för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla»utan gymnasiekompetens är det svårt att få jobb i Stockholmsregionen«

25 Resurshushållning för en ekonomi i balans 25 En snabbt ökande befolkning Utmaningar kring social och ekologisk hållbarhet Ökade kostnader Ökande investeringsbehov Kostar??? Hur mycket då?

26 Stadens ekonomiska utmaningar Befolkningens tillväxt i staden och riket Snabbare ökning i staden av barn, unga och vuxna (upp till 64 år) än i övriga riket Ökade avgifter till utjämningen Hur lönekostnaderna utvecklas är det som påverkar stadens ekonomi mest, arbetsintensiv verksamhet. Ökar lönekostnader i takt med arbetsmarknaden eller i något lägre takt? Ökande andel kostnader för äldreomsorg Mycket stora investeringsvolymer

27 Stockholms stads ekonomiska resultat fram till »En ekonomi i balans kommer att kräva effektiviseringar«

28 Staden möjliggör investeringar Stadens investeringar 28»Sedan år 2000 har det i genomsnitt påbörjats 3500 lägenheter per år i staden«ca 57 miljarder kr kommande tio år ca 100 miljarder kr till år 2030 (exkl. bolag) t.ex nya bostäder, 5000 per år Slussen Cykelplanen Samverkanscentral Norra länken

29 Tre möjligheter till finansiering av investeringar Överskott från den löpande verksamheten Försäljnings/exploateringsinkomster Ökad skuldsättning/lån Antal nybyggda lägenheter i staden per upplåtelseform»mycket höga krav måste ställas på investerings-projektens lönsamhetvi har råd med nu planerade investeringar, men inte med någon stor marginal«29

30 Olika mål Hur ska vi balansera? 30 Balans i stadens ekonomi Höga krav på lönsamhet i exploateringsprojekt - kan påverka stadens möjligheter att ställa krav -kan göra det dyrare att bo Social balans»genom att göra avkall på lönsamhetskraven i exploateringsprojekten blir utrymmet för ett stort antal investeringar mindre«nya bostäder för en alla nya invånare Miljö- och energikrav kräver investeringar i bl.a. kollektivtrafik, effektivt bostadsbyggande osv

31 En utmaning inom räckhåll, om 1. Sluta använda fossila bränslen Inga fossila bränslen i Värtaverket Energieffektiviseringar i i i ny och befintlig bebyggelseb Nära fördubblad kollektivtrafikkapacitet, samplaneras med bostadsbebyggelse Mer gång- och cykelbanor Utfasning av fossila bränslen 2. Förtätning av staden 3. Förändrad d syn på ytterstaden t bostäder idag till => stor efterfrågan på yta 4. Blandade d boendemiljöer för stärkt sammanhållning Idag: Olika bostadstyper koncentrerade till skilda områden» nya bostäder på 20 år är en massiv tillväxt, ett slags nytt miljonprogram«31

32 En utmaning inom räckhåll 5. Prioritering av gröna innovationer Bristande kommersialisering Innovationsstrategi Lönsamt att gå före 6. Använd partnerskap p och samarbeten Upphandling Offentliga-privata partnerskap - Norra Djurgårdsstaden Innovation Aktiv kommun: mark- o fastighetsägare, byggherre, hyresvärd, inköpare osv 7. Hållbar upprustning Järva 8. Starkt ledarskap krävs»en idé är att etablera ett centrum för miljöteknik som kan bli vad Kista Science City och Vetenskapsstaden är för IKT resp. Life Science«32

33 Frågor? 33 l t l b b t l

34 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

35 Framtidsseminarium 2013 Kaffepaus till kl. 14:40 #framtidstockholm

36 Framtidsseminarium 2013 Välkomna tillbaka #framtidstockholm

37 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

38 Framtidsseminarium 2013 Forskarpanelen Pontus Braunerhjelm, Professor i nationalekonomi, KTH Maria Börjesson, Centrum för transportstudier, KTH Karin Bradley, Urbana och regionala studier, KTH Amy Rader Olsson, Urbana och regionala studier, KTH #framtidstockholm

39 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

40 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

41 Framtidsseminarium 2013 Utmaningar i den hållbart växande staden Staffan Ingvarsson, bitr. stadsdirektör, Stockholms stad Patrik Emanuelsson, vvd, Svenska Bostäder Anette Scheibe-Lorentzi, länsöverdirektör Stockholm Marcus Svensson, vd, Byggvesta Development Jonas Kempe, Head of Solutions Portfolio, Buses and Coaches, Scania Åsa Bergman, vd, Sweco #framtidstockholm

42 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

43 Framtidsseminarium 2013 Eva Krutmeijer Moderator #framtidstockholm

44 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

45 Framtidsseminarium 2013 Hur tar vi till oss rapporterna och dagens diskussioner? Irene Svenonius, stadsdirektör Stockholms Stad #framtidstockholm

46 Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm

47 Framtidsseminarium 2013 Tack för idag! Hämta rapporter på: se/framtidsutredningen

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen 1 Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen Vad har hänt i Stockholmsregionen sedan OECD-rapporten Territorial Reviews Stockholm, Sweden kom för fyra år sedan? Och vad är särskilt viktigt att arbeta

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se bostadskonflikter? Det är lätt att få intrycket att alla är överens i bostadsfrågan: vi måste bygga mer och vi måste göra det lättare

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016 har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Finskt recept för hållbar bostadsboom

Finskt recept för hållbar bostadsboom Finskt recept för hållbar bostadsboom Bostadsbyggande ger tillväxt Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer