LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014"

Transkript

1 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 Leveransbeskrivningen ger dig som kund en detaljerad bild över vad som ingår i våra hus och vad som eventuellt kan vara tillval eller väljas bort. Vad som slutligen ingår kommer redovisas i den Tillverknings och Leveransorder (även kallad (ToLo) som vi gemensamt sätter ihop just för ditt specifika hus. Vi vill på detta sätt, klart och tydligt klargöra vad det är du köper av oss. Denna leveransspecifikation gäller för våra hus H1 till H10. Avvikelser ifrån nedanstående standard redovisas i separat överenskommelse FÖRETAGET EcoReadyHus AB,, Org. nr: , e-post: Internet: ERH startade sin hustillverkning 2012 efter att i tre år utvecklat ett eget system för att serietillverka certifierade äkta passivhuskroppar till villor, radhus, parhus, flerbostadshus och lägenhetskomplex. Utvecklingstiden har varit nödvändigt för att ta från grunden ta fram nya optimerade modeller som håller måttet på en rad olika aspekter. Att utveckla ett passivhus från dagens standard blir en dyr lösning och en dålig kompromiss. Genom ERH utvecklingsarbete kan prisvärda, energisnåla hus som håller 2020 års energikrav levereras till mycket konkurrenskraftiga marknadspriser. ERH har delar av sin produktion i egna fabriker utomlands för att säkra låga kostnader ut till slutkund, samt att ERH hus monteras och slutförs av egenutbildad personal i fabrik samt på byggplas allt för att minimera fel och för att utesluta tveksamt utförda underentreprenader. Försäljningen av ERH hus sker från lokala försäljningskontor, på /kontaktuppgifter kan ni hitta er UTBUD ERH AB producerar enfamiljsvillor, parhus, radhus, flerbostadshus och lägenheter för privat och kommersiellt bruk. PRODUKTEN Produkten utförs med prefabricerade väggblock och storelement enligt gällande detaljritningar för ERH standard. Blocken/elementen medför en mycket snabb och precis montering av ditt hus. ERH erbjuder till privatkund enfamiljshus i 1-, 1½-, och 2-plansutförande enligt de husmodeller som finns representerade i ERH produktsortiment på ERH webbsida. ERH erbjuder företagskunder, beroende på magnitud, specialritade bostäder efter kundens begäran. ERH har full kapacitet att ta fram förslag från ide till fulla arkitekt- och produktionsritningar för framtida projekt, gällande företagslösningar. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PRISER Fast slutligt pris gäller i 12 månader från och med underskrift av köpeavtalet. Därefter regleras avtalspriset med SCB:s prisindex för monteringsfärdiga trähus "MT74". Om fastprisperioden överskrids och dröjsmålet beror på så skall fastprisperioden förlängas lika dröjsmålet. LEVERANSBESTÄMMELSER Vid köptillfället gällande "Allmänna Avtalsvillkor" utarbetade av Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund (STR) och granskade av Konsumentombudsmannen. BETALNING - 5 % av Kontraktssumman vid leverans av bygglovhandlingar % av Kontraktssumman efter gjuten betongplatta % av Kontraktssumman efter utförd stommontering % av Kontraktssumman efter utförda invändiga ytskikt % av Kontraktssumman efter godkänd slutbesiktning. Eventuella tilläggskostnader som inte ingår i entreprenaden samt tilläggsbeställningar utgår faktura med betalningsvillkor 7 dagar netto efter utförd åtgärd. Åtgärderna skall specificeras skriftligen mellan parterna. Betalningsvillkoren är vanligtvis 7 dagar netto _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 1 / 14

2 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 ÅTAGANDE TJÄNSTER Rådgivning, kalkyler, ansökningshandlingar och byggnadshandlingar tillhandahålles köparen inom kontraktets överenskommelse. Avser köparen att på egen hand utforma materialet utgår ej någon ersättning eller kompensation. VAROR & MATERIAL Leveransbeskrivningen utgöra grunden för vad som ingår eller ej ingår i ERH standardleverans. Kunden har tillsammans med en säljare tagit fram ett dokument som styrker vad som ingår samt vad kunden önskar beställa. Dokumentet specificerar i detalj vad som ingår i husköpet. PRODUKTIONSKONTROLL Vi har egenkontroll som ar baserat pa ISO RITNINGSMATERIAL Samtliga erforderliga ritningshandlingar för ansökan om Bygglov ingår, ÄVEN ritning för grund. Ventilation och värmeritningar ingår. Ritningar ingår så länge de behövs för ändamålet. Nybyggnadskarta (NBK) samt situationsplan ingår EJ utan skall tillhandahållas av köparen. FÖRSÄKRINGAR ERH tecknar Färdigställandeförsäkring separat vid varje bygge efter avtalet mellan kunden och ERH är påskriven. Försäkringen gäller från och med den dag som försäkringsbrevet utfärdas och fram till dess att leverans och/eller entreprenader godkänds vid slutbesiktning. Om ingen slutbesiktning genomförs gäller försäkringen i 12 månader efter att huset tagits i bruk. TRANSPORTER, MONTERING & ARBETEN Leverans sker fritt på lastbil fram till byggplatsen med förutsättning att framkomlighet finns. KRANBIL ingår så länge avlastning kan ske vid byggplats. Montering ingår alltid av huskroppen samt att arbetet för detta ingår i kontraktssumman. Inga muntliga överenskommelser skall eller bör förekomma utan allt skall regleras skriftligt, således är det det skriftliga avtalet som gäller. FÖRSÄLJNING Privata och kommersiella kunder hänvisas att ta kontakt med någon av våra representanter i respektive försäljningsområde. Information finns under Kontakt på vår webb. Representanterna hjälper dig med val av tomt, husförslag samt svarar på era frågor. Representanten hjälper dig under hela processen från ax till limpa. LEVERANSOMFATTNING Leveransbeskrivningen redovisar ERHs utgångsstandard. Avvikelser kan förekomma. Utgångsstandarden kan resultera i antingen kostnadsminskning eller -ökning beroende dina personliga produkttillägg och utförandeval. Streckade detaljer i ritningsunderlag ingår inte i vår standardutförande. Specificering av mängder är beroende på vilken husmodell ni väljer. Tjänster, varor eller material som inte finns upptagna i denna Leveransbeskrivning ingår ej. TRANSPORTER Leveransen sker i huvudsak i två omgångar från fabriken, med bil till byggnadsplatsen. Kompletterande material levereras direkt från våra underleverantörer till byggnadsplatsen. MILJÖ Vi strävar efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska aspekter. Vi återvinner allt material som skall skrotas under byggtiden. RESERVATION ERH AB reserverar sig för felskrivningar i denna Leveransbeskrivning _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 2 / 14

3 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 GENERELL BESKRIVNING/VILLKOR ERH levereras antingen som Nyckelfärdiga hus eller som DIY hus. DIY hus innebär att huset är helt klart på utsidan samt alla väggar resta på insidan, spacklade och grundbehandlade inför ytskikt. Vas om ingår finns att studera i följande tabell i denna leveransbeskrivning. Som kund kan ni ej beställa plattan av annan leverantör eftersom den är integrerad, genom ett 2 etappsystem ed husets ytterväggar. Som kund kan du om du så önskar att köpa inredning från annan leverantör än den standardinredning som ERH tillhandahåller. Dessa val skall vara klara i och med kontraktsskrivning. Önskar ni ta in eget material behöver ni ej specificera vad det är ni tar in, ej heller kommer ECH att vara ansvariga eller stå för garantier för dessa material eller tjänster som du som kund externt beställer. ERH AB reserverar sig för uppkomna felskrivningar samt har rätt till att ändra innehållet i denna leveransdeklaration _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 3 / 14

4 Bygglovshandlingar Komplett underlag för att ansöka om bygglov (bygglovskostnader ingår ej) Ritningsunderlag Komplett ritningusnderlag för hus och anslutande byggnader Transportkostnader Transport av hus, anslutande byggnader och material till byggplatsen (Norr om Stockholm kan det eventuellt tillkomma transportkostnader specificeras i så fall i er offert) 8 Byggplatsetablering Kranbil, inkvartering av montagelaget, personalbod ovh tillsyn över byggarbeten. Sophantering Sophantering av byggmaterial, samt återvinning av dessa. Sprängning, pålning Sprängning, spräckning, markförstärkning, pålning och där med förenliga åtgärder. V V 8 Bortförsel av massor Bortförsel av massor, stubbar, fällning av träd mm ingår ej, massor fördelas på tomt och/eller avlägnsas mot en kostnad. V V 8 Schakt/grund Bearbetning av mark med grävmaskin till schaktbotten, packning av sten och grundmaterial, skärv, makadam. Alla ingående och utgående rör förläggs enligt ritning. Bottenplatta Del 1 från färdig grund Avser första delen av våra tvåstegs lösning, U = 0,112 W/m 2 K Förberedelser infor bottenplatta Makadam/stenmjöl/sandbädd. 200 mm Grundisolering XPS "Frigolit". Ofta en lilafärgad frigolit med slutna luftbubblor, vi har valt denna för att den är starkast samt att den undviker 200 mm kapillär verkan på vatten, dvs vattnet sugs ej upp mellan cellerna så som på vit frigolit. Platta på mark (enligt standardleverans). B25 betong (C20/25) av kvalitet med utspridd Dramix armering. Plattan kantbalkarmeras runt om. 180 mm Värmsvetsad papp 3 mm till färdig bottenplatta del 1 Enkel radonspärr Utökad radonspärr Det har visat sig att radonmatta är mer effektiv än radonrör, där av har vi dett alternativet X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 4 / 14

5 Bottenplatta Del 2 från färdig bottenplatta del 1 Avser andra delen av våra tvåstegs lösning Värmeisolering EPS "Frigolit" Genom att dela upp bottenplattan i två delar så eliminerar vi köldbryggor från utsida och in i huset. 100 mm Diffussionsspärr 0,2 mm Betongplatta med integrerad golvvärme 60 mm till golv entréplan Golv - parkett, laminat eller keramiska plattor mm V P Mellanbjälklag från undertak Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ströläkt 28x60 mm Lättregel av trä utförd som I-balkselement, vilar på bärande väggar eller balkar av stål eller trä. 300 mm Ljudisolering av mineralull 100 mm OSB/3 skiva 22 mm Ljudisolering av mineralullskiva 40 mm Ångspärr / Diffusionsspärr 0,2 mm Betongplatta med integrerad golvvärme 50 mm till golv övervåning Golv - parkett, laminat eller keramiska plattor V P _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 5 / 14

6 Vindsbjälklag Avser vissa husen från undertak Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ströläkt 28x60 mm Lättregel av trä utförd som I-balkselement 300 mm Ljudisolering av mineralullskiva 150 mm till golv på vind Takkonstruktion från undertak till takbeklädnad OSB/3 skiva 22 mm Isolerat. Typ ryggåstak. Avser hus, H1, H2, H3, H3G, H4, H5, H8 (delvis); U = 0,09 W/m 2 K Slutbehandling med takfärg/väggfärg V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ångspärr / Diffusionsspärr OSB/3 skiva 12 mm Stomkonstruktion av trä, utförd av I-balkselement 400 mm Mineralull 400 mm Membran med mycket hög ånggenomsläpplighet, semipermiabel takpapp Ströläkt 28x60 mm Bärläkt 45x60 mm Keramisk tegelpanna (tegel, ej betong) P _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 6 / 14

7 Takkonstruktion från undertak Isolerat. Typ plantak. Avser hus, H6, H7, H8 (delvis); U = 0,09 W/m2K Slutbehandling med takfärg/väggfärg V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ångspärr / Diffusionsspärr OSB/3 skiva 12 mm Stomkonstruktion av trä, utförd av I-balkselement 400 mm Mineralull 400 mm Ströläkt 28x60 mm Bärläkt 45x60 mm OSB/3 skiva 22 mm till takbeklädnad Resitrix SKP plantak membran 3 mm Takfotsinklädnad Träpanel Takplattor av fibercement (dekoration) Takavvattning Takrännor och stuprör av lackad plåt Takrännor och stuprör av titan/zinkplåt X X 8 Beslag av lackad plåt _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 7 / 14

8 Yttervägg från fasad U = 0,092 W/m 2 K Fasad av underhållsfria cementfiberplattor på en underkonstruktion av trä. (Equitone Tectiva) 64 mm Fasad av underhållsfria cementfiberplattor på en underkonstruktion av trä. (Equitone Natura) 64 mm X X 8 Fasad av underhållsfria HPL plattor på en underkonstruktion av trä. (Trespa Meteon) 64 mm X X 8 Träfasad. (Grundmålad och färdigmålad, laserad eller oljad) 74 mm X X Fasad av silikonputs 64 mm X X Vindduk (Inte tillgängligt för fasad med silikonputs, systemet skiljer sig lite med putsfasad ) Lättregel av trä utförd som I-balkselement 400 mm Mineralull (placeras mellan lättregelverket i punkten ovan här) 400 mm OSB/3 skiva 12 mm Diffussionspärr/Ångspärr Ströläkt och mineralull (placeras mellan) 40x60 mm OSB/3 skiva 12 mm X X 8 Gipsskiva 12,5 mm Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt till innervägg Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 8 / 14

9 Bärande innervägg från väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm OSB/3 skiva 12 mm Regelverk av konstruktionsvirke 50x200 mm Mineralull (placeras mellan regelverket i punkten ovan här) 200 mm OSB/3 skiva 12 mm Gipsskiva 12,5 mm Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt till väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Innervägg /mellanvägg från väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm OSB/3 skiva 12 mm Regelverk av konstruktionsvirke 50x100 mm _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 9 / 14

10 Mineralull (placeras mellan regelverket i punkten ovan här) 100 mm OSB/3 skiva 12 mm Gipsskiva 12,5 mm Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt V P till väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. Fönster Trä-fönster, 3-glas för passivhusstandard, U< 0,8 W/m 2 K Alu-fönster, 3-glas för passivhusstandard, U< 0,8 W/m2K X X 8 PVC-fönster, 3-glas för passivhusstandard, U< 0,8 W/m2K X X Tak-fönster - Fakro FTT U8, U< 0,8 W/m2K X X 8 Fönsterbleck Fönsterbleck av lackad plåt Ytterdörr Entrédörr med flerpunktslåsning, U< 0,8 W/m 2 K (Passivhusstandrard, finns med och utan ljusinsläpp, välj mellan olika varianter och prisklasser.) Innerdörrar Innerdörrar (Gedigna dörrar med många loika utformningar, välj mellan olika varianter och prisklasser.) V P Dörrhandtag (Gedigna dörrar med många loika utformningar, välj mellan olika varianter och prisklasser.) V P Fönsterbrädor Invändiga fönsterbrädor V Solskydd Utvändiga jalusier - Selt Sun Protection Systems, Z90, C81 X X 8 Utvändiga rullgardiner - Selt Sun Protection Systems, Refleksol 125, 103, ZIIIP X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 10 / 14

11 V Ingår ej Invändiga rullgardiner - Selt Sun Protection Systems, Refleksol 85 V X 8 Trappa Invändig arbetstrappa Invändig trappa självbärande eller spiraltrappa V P Utfällbar vindstrappa V X Ventilation/kanalsystemInstallation av rör för mekanisk till och frånluft, luftdon för installation i tak samt externa huvar för till och frånluft. Värme/luftdistrubution Från- och tilluftsventilation FTX - Paul Novus 300/450 med CO 2 -givare i vardagsrummet och föraren TFT Golvvärmeinstallation - Uponor Luftvärmepump - Panasonic WH-UD05EE5 med vattentank 300l eller 400l (Luft/Vatten-värmepump) Luftvärmepump - extra tillbehör. Kylaggregat och Klimakonvektor (för kylning av inomhustemperaturen) X X 8 El- och teleinstalation Invändig elinstallation - 230V (1-fas) (Antal uttag, strömbrytare, spotlights, takkontakter etc som ingår, installation enligt Svensk standard, 3 fast vid behov, ej byggel) El installation utomhus - 230V (Antal uttag, strömbrytare, spotlights, takkontakter etc som ingår) El installation - 400V (Avser installation av 3 fasuttag, tex för entreprenadmaksiner etc) 100 st 3 st X X 8 Extra anslutningspunkter för el, tele och signalkabel X X 8 Spot lights (Avser endast armaturen, finns i olika prisklasser) Uttag och stickkontakter (Finns i olika prisklasser) Uttag för TV och Radion-kabel (Endast i sovrum, kök och allrum) V V 1 st _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 11 / 14

12 Extra uttag för TV och Radion-kabel X X 8 Uttag för Telefon-kontakt (Finns endast i fall det finns koppartråd dragen i området, annars distribueras telefon per fiber) 1 st Extra uttag för Telefon-kontakt X X 8 Dörrklocka i korridoren på bottenplanet 1 st Kabeldragning LAN-nätverk, Baspaket 4 st X X 8 Extra LAN punkter X X 8 Beställning av fiberanslutning till fastigheten V V Larminstallation, inklusive Basstation och detektorer (Välj mellan olika paketlösningar och prisklasser) X X 8 Smart hem-system X X 8 Centraldammsugare X X 8 Säkringsskåp med inredning och montage Mätarskåp Byggel, påkoppling och beställning V V Påkopplingsavgift, elmätare och installation av elkabel till mätarskåpet V V VVS-installationer Sker i enlighet med Byggkeramikrådets rekomendationer "Säkert Vatten". Vatteninstallation, framdragning av rör till förgrenings- och tapppunkter (Inga armaturer ingår här) Vatteninstallation utomhus X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 12 / 14

13 Tvättmaskinanslutning i pannrummet (förrådet) Utkast utomhus Extra utkast utomhus X X 8 Avlopp och vatten enligt ritningsunderlaget Anslutningsavgifter för vatten och vattenmätare (hållare för vattenmätare ingår) V V Övrig inredning Köksinredning och blandare V P Badrumsinredning och blandare V P Extra garderober V P Garderobsinredning V P Golvsockel V P Dörrfoder V P Kakel och klinkers V P Väggfärg V P Tapet V P Övrigt Täthetsprovning 1-2 ggr Certificat för godkänd passivhusstandard utfört av oberoende granskande företag 1 st Byggfelsförsäkring (lagen ändras under 2014) Färdigställandeskydd (den del som ERH levererar) Bygglovkostnader V V Anslutningsavgifter, El, Data, Telefon, Fiber, Vatten etc. V V _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 13 / 14

14 Nybyggnadskarta NBK V V Gatubyggnadskostnader V V Beskrivning Leveransbeskrivning av garage X X 8 Leveransbeskrivning av dubbelgarage X X 8 Leveransbeskrivning av dubbelgarage med bostadsdel X X 8 Leveransbeskrivning av car port X X 8 Leveransbeskrivning av förråd X X 8 Leveransbeskrivning av altan X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 14 / 14

Bygguide. för Timmerhus

Bygguide. för Timmerhus Bygguide för Timmerhus Bäste spekulant av Timmerhus. Föreningen Svenska Timmerhus Bygguide erbjuder här en möjlighet att få insyn i de viktigaste faktorerna för att förverkliga Ert drömhus. Box 231 795

Läs mer

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Syftet med denna text är att Du som kund skall veta vad för slags tjänst Du köper av oss. Vår övertygelse är att man kan undvika

Läs mer

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro Hus Villan Vänern, vardagsrum Charmigt kvarter nära natur och bad Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste!

Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste! Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste! Nu bygger vi radhus för er i Harvestad. Boendekostnad från 8.375:- i månaden Se mer i boendekalkylen på sidan 14. Nybyggt, ursnyggt och klokt som bara

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Bofakta vä x j ö öjabypa r k e n Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Allmännyttan pressar byggpriserna det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner och i nära 85 procent

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Nu ingår alla tre hus i samma förening!

Nu ingår alla tre hus i samma förening! u ingår alla tre hus i samma förening! Bofakta maj 2014 Innehåll 2 Inledning 2 Välkommen hem till Äppellunden 4-5 Välkommen till Bollebygd 6 Situationsplan 7 Inredningsval 8-9 Beskrivning 10-11 ägenhetsfördelning

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Så bor du i Brf Sjöblick

Så bor du i Brf Sjöblick Så bor du i Brf Sjöblick När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bostäderna håller en hög standard och är byggd med dagens människors behov i tankarna.

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Här finns det plats för dig! Snart kan du bo klokt i Nyköping!

Här finns det plats för dig! Snart kan du bo klokt i Nyköping! Här finns det plats för dig! Snart kan du bo klokt i Nyköping! Plasknära Från 4.830:- i månaden. Se mer i boendekalkylen på sidan 15. Vi beräknar månadsavgifterna utifrån ett förväntat ränteläge. Förändras

Läs mer

Hej Hisingens klokaste!

Hej Hisingens klokaste! Naturnära, nytt och snyggt! Hej Hisingens klokaste! Nu bygger vi lägenheter för er vid Sjumilaskogen Från 3.918:- i månaden Se mer i boendekalkylen på sidan 15. Vi beräknar månadsavgifterna utifrån ett

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer