LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014"

Transkript

1 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 Leveransbeskrivningen ger dig som kund en detaljerad bild över vad som ingår i våra hus och vad som eventuellt kan vara tillval eller väljas bort. Vad som slutligen ingår kommer redovisas i den Tillverknings och Leveransorder (även kallad (ToLo) som vi gemensamt sätter ihop just för ditt specifika hus. Vi vill på detta sätt, klart och tydligt klargöra vad det är du köper av oss. Denna leveransspecifikation gäller för våra hus H1 till H10. Avvikelser ifrån nedanstående standard redovisas i separat överenskommelse FÖRETAGET EcoReadyHus AB,, Org. nr: , e-post: Internet: ERH startade sin hustillverkning 2012 efter att i tre år utvecklat ett eget system för att serietillverka certifierade äkta passivhuskroppar till villor, radhus, parhus, flerbostadshus och lägenhetskomplex. Utvecklingstiden har varit nödvändigt för att ta från grunden ta fram nya optimerade modeller som håller måttet på en rad olika aspekter. Att utveckla ett passivhus från dagens standard blir en dyr lösning och en dålig kompromiss. Genom ERH utvecklingsarbete kan prisvärda, energisnåla hus som håller 2020 års energikrav levereras till mycket konkurrenskraftiga marknadspriser. ERH har delar av sin produktion i egna fabriker utomlands för att säkra låga kostnader ut till slutkund, samt att ERH hus monteras och slutförs av egenutbildad personal i fabrik samt på byggplas allt för att minimera fel och för att utesluta tveksamt utförda underentreprenader. Försäljningen av ERH hus sker från lokala försäljningskontor, på /kontaktuppgifter kan ni hitta er UTBUD ERH AB producerar enfamiljsvillor, parhus, radhus, flerbostadshus och lägenheter för privat och kommersiellt bruk. PRODUKTEN Produkten utförs med prefabricerade väggblock och storelement enligt gällande detaljritningar för ERH standard. Blocken/elementen medför en mycket snabb och precis montering av ditt hus. ERH erbjuder till privatkund enfamiljshus i 1-, 1½-, och 2-plansutförande enligt de husmodeller som finns representerade i ERH produktsortiment på ERH webbsida. ERH erbjuder företagskunder, beroende på magnitud, specialritade bostäder efter kundens begäran. ERH har full kapacitet att ta fram förslag från ide till fulla arkitekt- och produktionsritningar för framtida projekt, gällande företagslösningar. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PRISER Fast slutligt pris gäller i 12 månader från och med underskrift av köpeavtalet. Därefter regleras avtalspriset med SCB:s prisindex för monteringsfärdiga trähus "MT74". Om fastprisperioden överskrids och dröjsmålet beror på så skall fastprisperioden förlängas lika dröjsmålet. LEVERANSBESTÄMMELSER Vid köptillfället gällande "Allmänna Avtalsvillkor" utarbetade av Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund (STR) och granskade av Konsumentombudsmannen. BETALNING - 5 % av Kontraktssumman vid leverans av bygglovhandlingar % av Kontraktssumman efter gjuten betongplatta % av Kontraktssumman efter utförd stommontering % av Kontraktssumman efter utförda invändiga ytskikt % av Kontraktssumman efter godkänd slutbesiktning. Eventuella tilläggskostnader som inte ingår i entreprenaden samt tilläggsbeställningar utgår faktura med betalningsvillkor 7 dagar netto efter utförd åtgärd. Åtgärderna skall specificeras skriftligen mellan parterna. Betalningsvillkoren är vanligtvis 7 dagar netto _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 1 / 14

2 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 ÅTAGANDE TJÄNSTER Rådgivning, kalkyler, ansökningshandlingar och byggnadshandlingar tillhandahålles köparen inom kontraktets överenskommelse. Avser köparen att på egen hand utforma materialet utgår ej någon ersättning eller kompensation. VAROR & MATERIAL Leveransbeskrivningen utgöra grunden för vad som ingår eller ej ingår i ERH standardleverans. Kunden har tillsammans med en säljare tagit fram ett dokument som styrker vad som ingår samt vad kunden önskar beställa. Dokumentet specificerar i detalj vad som ingår i husköpet. PRODUKTIONSKONTROLL Vi har egenkontroll som ar baserat pa ISO RITNINGSMATERIAL Samtliga erforderliga ritningshandlingar för ansökan om Bygglov ingår, ÄVEN ritning för grund. Ventilation och värmeritningar ingår. Ritningar ingår så länge de behövs för ändamålet. Nybyggnadskarta (NBK) samt situationsplan ingår EJ utan skall tillhandahållas av köparen. FÖRSÄKRINGAR ERH tecknar Färdigställandeförsäkring separat vid varje bygge efter avtalet mellan kunden och ERH är påskriven. Försäkringen gäller från och med den dag som försäkringsbrevet utfärdas och fram till dess att leverans och/eller entreprenader godkänds vid slutbesiktning. Om ingen slutbesiktning genomförs gäller försäkringen i 12 månader efter att huset tagits i bruk. TRANSPORTER, MONTERING & ARBETEN Leverans sker fritt på lastbil fram till byggplatsen med förutsättning att framkomlighet finns. KRANBIL ingår så länge avlastning kan ske vid byggplats. Montering ingår alltid av huskroppen samt att arbetet för detta ingår i kontraktssumman. Inga muntliga överenskommelser skall eller bör förekomma utan allt skall regleras skriftligt, således är det det skriftliga avtalet som gäller. FÖRSÄLJNING Privata och kommersiella kunder hänvisas att ta kontakt med någon av våra representanter i respektive försäljningsområde. Information finns under Kontakt på vår webb. Representanterna hjälper dig med val av tomt, husförslag samt svarar på era frågor. Representanten hjälper dig under hela processen från ax till limpa. LEVERANSOMFATTNING Leveransbeskrivningen redovisar ERHs utgångsstandard. Avvikelser kan förekomma. Utgångsstandarden kan resultera i antingen kostnadsminskning eller -ökning beroende dina personliga produkttillägg och utförandeval. Streckade detaljer i ritningsunderlag ingår inte i vår standardutförande. Specificering av mängder är beroende på vilken husmodell ni väljer. Tjänster, varor eller material som inte finns upptagna i denna Leveransbeskrivning ingår ej. TRANSPORTER Leveransen sker i huvudsak i två omgångar från fabriken, med bil till byggnadsplatsen. Kompletterande material levereras direkt från våra underleverantörer till byggnadsplatsen. MILJÖ Vi strävar efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska aspekter. Vi återvinner allt material som skall skrotas under byggtiden. RESERVATION ERH AB reserverar sig för felskrivningar i denna Leveransbeskrivning _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 2 / 14

3 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 GENERELL BESKRIVNING/VILLKOR ERH levereras antingen som Nyckelfärdiga hus eller som DIY hus. DIY hus innebär att huset är helt klart på utsidan samt alla väggar resta på insidan, spacklade och grundbehandlade inför ytskikt. Vas om ingår finns att studera i följande tabell i denna leveransbeskrivning. Som kund kan ni ej beställa plattan av annan leverantör eftersom den är integrerad, genom ett 2 etappsystem ed husets ytterväggar. Som kund kan du om du så önskar att köpa inredning från annan leverantör än den standardinredning som ERH tillhandahåller. Dessa val skall vara klara i och med kontraktsskrivning. Önskar ni ta in eget material behöver ni ej specificera vad det är ni tar in, ej heller kommer ECH att vara ansvariga eller stå för garantier för dessa material eller tjänster som du som kund externt beställer. ERH AB reserverar sig för uppkomna felskrivningar samt har rätt till att ändra innehållet i denna leveransdeklaration _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 3 / 14

4 Bygglovshandlingar Komplett underlag för att ansöka om bygglov (bygglovskostnader ingår ej) Ritningsunderlag Komplett ritningusnderlag för hus och anslutande byggnader Transportkostnader Transport av hus, anslutande byggnader och material till byggplatsen (Norr om Stockholm kan det eventuellt tillkomma transportkostnader specificeras i så fall i er offert) 8 Byggplatsetablering Kranbil, inkvartering av montagelaget, personalbod ovh tillsyn över byggarbeten. Sophantering Sophantering av byggmaterial, samt återvinning av dessa. Sprängning, pålning Sprängning, spräckning, markförstärkning, pålning och där med förenliga åtgärder. V V 8 Bortförsel av massor Bortförsel av massor, stubbar, fällning av träd mm ingår ej, massor fördelas på tomt och/eller avlägnsas mot en kostnad. V V 8 Schakt/grund Bearbetning av mark med grävmaskin till schaktbotten, packning av sten och grundmaterial, skärv, makadam. Alla ingående och utgående rör förläggs enligt ritning. Bottenplatta Del 1 från färdig grund Avser första delen av våra tvåstegs lösning, U = 0,112 W/m 2 K Förberedelser infor bottenplatta Makadam/stenmjöl/sandbädd. 200 mm Grundisolering XPS "Frigolit". Ofta en lilafärgad frigolit med slutna luftbubblor, vi har valt denna för att den är starkast samt att den undviker 200 mm kapillär verkan på vatten, dvs vattnet sugs ej upp mellan cellerna så som på vit frigolit. Platta på mark (enligt standardleverans). B25 betong (C20/25) av kvalitet med utspridd Dramix armering. Plattan kantbalkarmeras runt om. 180 mm Värmsvetsad papp 3 mm till färdig bottenplatta del 1 Enkel radonspärr Utökad radonspärr Det har visat sig att radonmatta är mer effektiv än radonrör, där av har vi dett alternativet X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 4 / 14

5 Bottenplatta Del 2 från färdig bottenplatta del 1 Avser andra delen av våra tvåstegs lösning Värmeisolering EPS "Frigolit" Genom att dela upp bottenplattan i två delar så eliminerar vi köldbryggor från utsida och in i huset. 100 mm Diffussionsspärr 0,2 mm Betongplatta med integrerad golvvärme 60 mm till golv entréplan Golv - parkett, laminat eller keramiska plattor mm V P Mellanbjälklag från undertak Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ströläkt 28x60 mm Lättregel av trä utförd som I-balkselement, vilar på bärande väggar eller balkar av stål eller trä. 300 mm Ljudisolering av mineralull 100 mm OSB/3 skiva 22 mm Ljudisolering av mineralullskiva 40 mm Ångspärr / Diffusionsspärr 0,2 mm Betongplatta med integrerad golvvärme 50 mm till golv övervåning Golv - parkett, laminat eller keramiska plattor V P _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 5 / 14

6 Vindsbjälklag Avser vissa husen från undertak Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ströläkt 28x60 mm Lättregel av trä utförd som I-balkselement 300 mm Ljudisolering av mineralullskiva 150 mm till golv på vind Takkonstruktion från undertak till takbeklädnad OSB/3 skiva 22 mm Isolerat. Typ ryggåstak. Avser hus, H1, H2, H3, H3G, H4, H5, H8 (delvis); U = 0,09 W/m 2 K Slutbehandling med takfärg/väggfärg V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ångspärr / Diffusionsspärr OSB/3 skiva 12 mm Stomkonstruktion av trä, utförd av I-balkselement 400 mm Mineralull 400 mm Membran med mycket hög ånggenomsläpplighet, semipermiabel takpapp Ströläkt 28x60 mm Bärläkt 45x60 mm Keramisk tegelpanna (tegel, ej betong) P _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 6 / 14

7 Takkonstruktion från undertak Isolerat. Typ plantak. Avser hus, H6, H7, H8 (delvis); U = 0,09 W/m2K Slutbehandling med takfärg/väggfärg V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm Ångspärr / Diffusionsspärr OSB/3 skiva 12 mm Stomkonstruktion av trä, utförd av I-balkselement 400 mm Mineralull 400 mm Ströläkt 28x60 mm Bärläkt 45x60 mm OSB/3 skiva 22 mm till takbeklädnad Resitrix SKP plantak membran 3 mm Takfotsinklädnad Träpanel Takplattor av fibercement (dekoration) Takavvattning Takrännor och stuprör av lackad plåt Takrännor och stuprör av titan/zinkplåt X X 8 Beslag av lackad plåt _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 7 / 14

8 Yttervägg från fasad U = 0,092 W/m 2 K Fasad av underhållsfria cementfiberplattor på en underkonstruktion av trä. (Equitone Tectiva) 64 mm Fasad av underhållsfria cementfiberplattor på en underkonstruktion av trä. (Equitone Natura) 64 mm X X 8 Fasad av underhållsfria HPL plattor på en underkonstruktion av trä. (Trespa Meteon) 64 mm X X 8 Träfasad. (Grundmålad och färdigmålad, laserad eller oljad) 74 mm X X Fasad av silikonputs 64 mm X X Vindduk (Inte tillgängligt för fasad med silikonputs, systemet skiljer sig lite med putsfasad ) Lättregel av trä utförd som I-balkselement 400 mm Mineralull (placeras mellan lättregelverket i punkten ovan här) 400 mm OSB/3 skiva 12 mm Diffussionspärr/Ångspärr Ströläkt och mineralull (placeras mellan) 40x60 mm OSB/3 skiva 12 mm X X 8 Gipsskiva 12,5 mm Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt till innervägg Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 8 / 14

9 Bärande innervägg från väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm OSB/3 skiva 12 mm Regelverk av konstruktionsvirke 50x200 mm Mineralull (placeras mellan regelverket i punkten ovan här) 200 mm OSB/3 skiva 12 mm Gipsskiva 12,5 mm Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt till väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Innervägg /mellanvägg från väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. V P Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt Gipsskiva 12,5 mm OSB/3 skiva 12 mm Regelverk av konstruktionsvirke 50x100 mm _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 9 / 14

10 Mineralull (placeras mellan regelverket i punkten ovan här) 100 mm OSB/3 skiva 12 mm Gipsskiva 12,5 mm Spackling, slipning och grunläggande arbeten inför ytskikt V P till väggsida Slutbehandling, färg, tapet, kakel, panel etc. Fönster Trä-fönster, 3-glas för passivhusstandard, U< 0,8 W/m 2 K Alu-fönster, 3-glas för passivhusstandard, U< 0,8 W/m2K X X 8 PVC-fönster, 3-glas för passivhusstandard, U< 0,8 W/m2K X X Tak-fönster - Fakro FTT U8, U< 0,8 W/m2K X X 8 Fönsterbleck Fönsterbleck av lackad plåt Ytterdörr Entrédörr med flerpunktslåsning, U< 0,8 W/m 2 K (Passivhusstandrard, finns med och utan ljusinsläpp, välj mellan olika varianter och prisklasser.) Innerdörrar Innerdörrar (Gedigna dörrar med många loika utformningar, välj mellan olika varianter och prisklasser.) V P Dörrhandtag (Gedigna dörrar med många loika utformningar, välj mellan olika varianter och prisklasser.) V P Fönsterbrädor Invändiga fönsterbrädor V Solskydd Utvändiga jalusier - Selt Sun Protection Systems, Z90, C81 X X 8 Utvändiga rullgardiner - Selt Sun Protection Systems, Refleksol 125, 103, ZIIIP X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 10 / 14

11 V Ingår ej Invändiga rullgardiner - Selt Sun Protection Systems, Refleksol 85 V X 8 Trappa Invändig arbetstrappa Invändig trappa självbärande eller spiraltrappa V P Utfällbar vindstrappa V X Ventilation/kanalsystemInstallation av rör för mekanisk till och frånluft, luftdon för installation i tak samt externa huvar för till och frånluft. Värme/luftdistrubution Från- och tilluftsventilation FTX - Paul Novus 300/450 med CO 2 -givare i vardagsrummet och föraren TFT Golvvärmeinstallation - Uponor Luftvärmepump - Panasonic WH-UD05EE5 med vattentank 300l eller 400l (Luft/Vatten-värmepump) Luftvärmepump - extra tillbehör. Kylaggregat och Klimakonvektor (för kylning av inomhustemperaturen) X X 8 El- och teleinstalation Invändig elinstallation - 230V (1-fas) (Antal uttag, strömbrytare, spotlights, takkontakter etc som ingår, installation enligt Svensk standard, 3 fast vid behov, ej byggel) El installation utomhus - 230V (Antal uttag, strömbrytare, spotlights, takkontakter etc som ingår) El installation - 400V (Avser installation av 3 fasuttag, tex för entreprenadmaksiner etc) 100 st 3 st X X 8 Extra anslutningspunkter för el, tele och signalkabel X X 8 Spot lights (Avser endast armaturen, finns i olika prisklasser) Uttag och stickkontakter (Finns i olika prisklasser) Uttag för TV och Radion-kabel (Endast i sovrum, kök och allrum) V V 1 st _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 11 / 14

12 Extra uttag för TV och Radion-kabel X X 8 Uttag för Telefon-kontakt (Finns endast i fall det finns koppartråd dragen i området, annars distribueras telefon per fiber) 1 st Extra uttag för Telefon-kontakt X X 8 Dörrklocka i korridoren på bottenplanet 1 st Kabeldragning LAN-nätverk, Baspaket 4 st X X 8 Extra LAN punkter X X 8 Beställning av fiberanslutning till fastigheten V V Larminstallation, inklusive Basstation och detektorer (Välj mellan olika paketlösningar och prisklasser) X X 8 Smart hem-system X X 8 Centraldammsugare X X 8 Säkringsskåp med inredning och montage Mätarskåp Byggel, påkoppling och beställning V V Påkopplingsavgift, elmätare och installation av elkabel till mätarskåpet V V VVS-installationer Sker i enlighet med Byggkeramikrådets rekomendationer "Säkert Vatten". Vatteninstallation, framdragning av rör till förgrenings- och tapppunkter (Inga armaturer ingår här) Vatteninstallation utomhus X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 12 / 14

13 Tvättmaskinanslutning i pannrummet (förrådet) Utkast utomhus Extra utkast utomhus X X 8 Avlopp och vatten enligt ritningsunderlaget Anslutningsavgifter för vatten och vattenmätare (hållare för vattenmätare ingår) V V Övrig inredning Köksinredning och blandare V P Badrumsinredning och blandare V P Extra garderober V P Garderobsinredning V P Golvsockel V P Dörrfoder V P Kakel och klinkers V P Väggfärg V P Tapet V P Övrigt Täthetsprovning 1-2 ggr Certificat för godkänd passivhusstandard utfört av oberoende granskande företag 1 st Byggfelsförsäkring (lagen ändras under 2014) Färdigställandeskydd (den del som ERH levererar) Bygglovkostnader V V Anslutningsavgifter, El, Data, Telefon, Fiber, Vatten etc. V V _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 13 / 14

14 Nybyggnadskarta NBK V V Gatubyggnadskostnader V V Beskrivning Leveransbeskrivning av garage X X 8 Leveransbeskrivning av dubbelgarage X X 8 Leveransbeskrivning av dubbelgarage med bostadsdel X X 8 Leveransbeskrivning av car port X X 8 Leveransbeskrivning av förråd X X 8 Leveransbeskrivning av altan X X _LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014.xlsx Sida 14 / 14

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS Ingår/standard 0.0 DOKUMENTATION OCH BEREDNING AV BYGG Bygglovshandlingar Komplett underlag för att ansöka om bygglov (bygglovskostnader ingår ej) Transportkostnader Transport av garage, anslutande byggnader

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 Leveransbeskrivningen ger dig som kund en detaljerad bild över vad som ingår i våra hus och vad som eventuellt kan vara tillval eller väljas bort. Vad som

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS Ingår/standard 0.0 DOKUMENTATION OCH BEREDNING AV BYGGNATION Transportkostnader Transport av material till byggplatsen Byggplatsetablering Kranbil, inkvartering av montagelaget, personalbod och tillsyn

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013 ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANLINGSSTANAR AV PROCYONS HUS 2013 esign 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign Transport byggplatsetablering Fundament Golv bottenplanet Golvskikt Bjälklaget

Läs mer

office@ecoreadyhus.se www.ecoreadyhus.se

office@ecoreadyhus.se www.ecoreadyhus.se Avvikelser ifrån nedanstående standard redovisas i separat överkommelse Sortiment Eco Ready Hus AB tillverkar och marknadsför fritidshus, enfamiljshus, flerbostadshus, gruppbostäder och lokaler. Byggsystem

Läs mer

Eco Ready Hus AB Brogatan 27 Org nr.: 556926-2909 30242 Halmstad. Avvikelser ifrån nedanstående standard redovisas i separat överkommelse

Eco Ready Hus AB Brogatan 27 Org nr.: 556926-2909 30242 Halmstad. Avvikelser ifrån nedanstående standard redovisas i separat överkommelse Ec Ready Hus AB Brgatan 27 rg nr.: 556926-2909 30242 Halmstad ffice@prcyn-hus.se www.prcyn-hus.se Leveransbeskrivning Avvikelser ifrån nedanstående standard redvisas i separat överkmmelse Srtiment Ec Ready

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LDV 2015:1 Företaget Adress: Mer Bostad Sverige AB, Smidesvägen 2, 281 33 Hässleholm Telefon: 0451-70 50 20 E-post info@merbo.se. Hemsida www.merbo.se Produkten SORTIMENT

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Huspaket. Leveransdeklaration 2009

Huspaket. Leveransdeklaration 2009 Huspaket Leveransdeklaration 2009 1) Bygglovshandlingar & detaljritningar Utöver bygglovshandlingar och detaljritningar till våra befintliga modeller så ingår mindre ritningsförändringar. 2) Hussats Hussatsen

Läs mer

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle 1 Orientering. Beskrivningen avser nybyggnad av 5 st. stadsvillor (radhus) inom

Läs mer

THERMOHUS 200 lågenergi

THERMOHUS 200 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Varmgarage: Biarea teknikrum: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Grovkök/tvätt: WC: Dusch/bad: Täljstenskamin: Garderober: Klädkammare: Torkrum: Grund: Värme:

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

THERMOHUS 100 lågenergi

THERMOHUS 100 lågenergi THERMOHUS 00 lågenergi Hus 00 kvm Byggyta: BoA (nedre plan): Loft: Biarea kallförråd: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Förråd: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: arderober: Tvättpelare:

Läs mer

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 OFFERT: SVANHALL A-hus AB Box 104 18, 434 24 KUNGSBACKA Tel. 0300-56 88 00 org. Nr/VAT No. SE556210706901 Datum: 2017-08-17/ 1 310 Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 Priset

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 1 Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 Företaget och dess åtaganden allmän översikt Leverantör Älgerumsvägen 39 383 21 MÖNSTERÅS Telefon: 0499-428 00 e-mail: info@kalmarsundhus.com

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

EN VÄ RLD AV MÖ JL IGHE T ER H Ä S T S TA LL A R

EN VÄ RLD AV MÖ JL IGHE T ER H Ä S T S TA LL A R EN VÄ RLD AV MÖ JL IGHE T ER H Ä S T S TA LL A R Häststallar 8 B O X A R / S ÄT E R I TA K al t S A DELTA K Foderrum Sadelkammare Spolplats Fölbox WC Personal Inv. mått 10 x 22 m Häststallar 6 B6 OB XO

Läs mer

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL 1 KLIMATKLART HUS ALLA HUS LEVERERAS OCH MONTERAS KLIMATKLARA. DET INNEBÄR ATT KLIMATSKALETS SAMTLIGA VÄGGBLOCK OCH TAKKASSETTER TILLVERKAS OCH ISOLERAS TILL FULLO UNDER

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Elsa Hus på 156.17 kvm är ett vackert och välgenomtänkt 1,5-plans hus, vars stolthet är ett stort vardagsrum med stora förnster ända till snedtak. Från vardagsrummet

Läs mer

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 1 (6) - Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 2 (6) RUMSBESKRIVNING Plan 1 Hall Trappa: Vardagsrum Klinker

Läs mer

ENTREPRENADBESKRIVNING - EKONOMEN

ENTREPRENADBESKRIVNING - EKONOMEN ENTREPRENADBESKRIVNING - EKONOMEN Entreprenadbeskrivningen beskriver de arbeten, som utförs på byggplats (entreprenadarbetena) i standardutförande. Avvikelser från standarutförandet skall beskrivas i kontrakt

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Julia Hus är ett trevligt 1-plans hus med 100,35m 2 boyta. Huset är bekvämt tack vore 3 sovrum, som är avgränsade från vardagsrummet. Köket är väl genomtänkt och

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! Hanna hus är ett vackert, trevligt och kompakt 1- planshus på 87,10 m2. Husets stolthet är ett rymligt och högt vardagsrum, därifrån kan Du lätt gå ut i en trädgårdsaltan.

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade Easy-house är ett smart koncept med friggebodar, attefallshus och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

Leveransdeklaration 2-planshus

Leveransdeklaration 2-planshus DD HUS/ARKAPE Standardkatalog DD HUS Leveransdeklaration 2-planshus 12 1 Standardkatalog DD HUS Mark, grund och hus Mark Betongplattor körbara vid entréer. Gräsytor sådd vid nyanläggning. Befintlig mark

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house är ett smart koncept med attefallshus,friggebodar och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD INNEHÅLL Situationsplan Huvudbyggnad Sidobyggnad Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Vår vision Sommargård med två (2) bostadshus utformas och offereras efter överenskommelse

Läs mer

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Välkommen till Brf Picknicken i Kalmar. Nu bygger vi eleganta bostadsrätter i Ljusstadens mest citynära del. Kvarteret Picknicken blir en modern oas

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

Hembad. Smart bygghandel

Hembad. Smart bygghandel Hembad Smart bygghandel Bakgrund Hembad har två inriktningar i företaget och det är att leverera produkter till privat- och proffsmarknaden. Till privatmarknaden säljer vi via vår webbutik på Internet.

Läs mer

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01 Leveransdeklaration Stomme LD 2012-01-S Reviderad: 2012-02-01 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dalahus.se SE - 790 25

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagens byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolagen omfattar 4 st parhus totalt 8 st bostadslägenheter

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! LINNE HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! LINNE HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Linne är 1-planshus med en underbar och modern arkitektur. Ett bekvämt hus med boyta på 119 m 2 till 3-4 personer. Det är ett solhus med 3 sovrum, två badrum och

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy NYPRODUKTION I VÖRÅ Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagets byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolaget omfattar 2 st parhus totalt

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com Sidnummer 1 av 11 Datum 2015-03-26 Vår referens Fredrik Karlsson Fastighetsbeteckning Häradsdomaren 6 Kundnummer 1617 Fastighetsadress Badvägen 6 Beställare Carl-johan Claesson Adress Badvägen 6 Postadress

Läs mer

Delivery description ERH Eco Ready House AB detailed list

Delivery description ERH Eco Ready House AB detailed list Ingår/standard Included /standard Möjligt att välja bort om det ingår som standard, med prisreducering som följd. Ibland går det inte att välja bort. P Possible to disable if it is included as standard,

Läs mer

Leveransspecifikation Stockby 9:48. Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat.

Leveransspecifikation Stockby 9:48. Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat. Leveransspecifikation Stockby 9:48 Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat. Elektrisk installation. Utföres med erforderliga uttag och ljuspunkter. Telefon och antenninstallation

Läs mer

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening.

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Inledning Hallstenshagen i Tynnered Göteborgs kommun Information om huset såsom data, ritningar, regler för ombyggnad och färgval,

Läs mer

STOMME 2016. Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed

STOMME 2016. Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed STOMME 2016 Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed Reviderad 2016-04-27 Tel: +46 246 32 22 00 Fax: +46 246 22 475 E-post: info@dalahus.se

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Torparängsvägen 25. Län Södermanland Gatuadress Torparängsvägen 25 Kommun Strängnäs Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 0 m². Tillträde tidigast

Torparängsvägen 25. Län Södermanland Gatuadress Torparängsvägen 25 Kommun Strängnäs Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 0 m². Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Strängnäs Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 0 m² Område Toresund- Sundby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning På denna underbara

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål!

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 EMMA HUS Ett av våra bästa och mest prestige 1-planshus är Emma hus med total boyta på 170,70 m2. Det är ett ljust och stort hus med 3 sovrum, två badrum och ett

Läs mer

Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat

Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat FÖRETAGSPRESENTATION SMÅBOHUS Vi är ett mindre företag beläget i västra Sverige. Vår affärsidé är att bygga flexibla, mobila

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

BOFAKTA. BRF Paradisparken Älmhult

BOFAKTA. BRF Paradisparken Älmhult BOFAKTA BRF Paradisparken Älmhult Välkommen till BRF Paradisparken i Älmhult BRF Paradisparken i Älmhult ligger i området Paradiset som består av varierad småskalig bebyggelse. Det nya området kommer att

Läs mer

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade e-nav Svets SS-EN ISO 5817 SS-EN 1011-1 SS-EN 1011-2 SS-EN 1011-3 SS-EN ISO 4063 SS-EN ISO 6520-1 SS-EN ISO 6520-2 3 500 kr 5 600 kr e-nav Tryckkärl Vi brukar säga att det är standarder, snarare än pengar,

Läs mer

Leveransdeklaration. Fritidshus 2013-2

Leveransdeklaration. Fritidshus 2013-2 Leveransdeklaration Fritidshus 2013-2 STANDARD Företaget Hudikhus AB, Box 111, 824 23 Hudiksvall Tel. 0650-100 08 Försäljningskontor Hudikhus har permanenta visningshus och försäljningskontor i Stockholm

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-02-04 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Åkarp Lyckö Äng, 1-planshus NR: 4651. Etapp 5 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Lyckö Äng NR: 4651 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

LågenergiHus STANDARD OCH UTRUSTNING. Hus 2, 4-5, 7-8. Harvestad, Brandliljegatan

LågenergiHus STANDARD OCH UTRUSTNING. Hus 2, 4-5, 7-8. Harvestad, Brandliljegatan Generellt ute och innemiljö Fasad: Plåt: Entrédörrar: Liggande träpanel, 170 mm. Grundmålad och ytterligare en strykning i fabrik. (Panelen är ej färdigmålad, sista strykningen görs på plats av kund, ingår

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

HEJ! Vad trevligt att vi får möjligheten att lämna en husoffert till just dig idag! Jag ser fram emot att höra ifrån diig! Datum:

HEJ! Vad trevligt att vi får möjligheten att lämna en husoffert till just dig idag! Jag ser fram emot att höra ifrån diig! Datum: HEJ! Datum: Vad trevligt att vi får möjligheten att lämna en husoffert till just dig idag! Vi brukar säga att vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Och så är det faktiskt. Vi på A-hus ingår

Läs mer

Gränna Lakeview Mällby 13:67 & 13:68

Gränna Lakeview Mällby 13:67 & 13:68 Gränna Lakeview Mällby 13:67 & 13:68 Park & Villas reserveras sig för ändringar och avvikelser till den slutliga produkten som beskrivs i detta prospekt samt myndighetsbeslut som påverkar slutlig byggnation.

Läs mer

THERMOHUS Parhus lågenergi

THERMOHUS Parhus lågenergi BESKRIVNIN Byggyta: BoA (nedre plan): Loft: Biarea kallförråd: Total yta: Antal sovrum per del: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Förråd: WC: Dusch: Relax/: Täljstenskamin: arderober: Tvättpelare: : rund: Värme:

Läs mer

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Villa Alice Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Bygghöjd 3.30 / 3.60 Rumshöjd plan - 2.50 m 3 11 2 10 9 8 4 5 1 6 7 1 - Entré 10.8 m² 2 - Kök

Läs mer

ENTREPRENADBESKRIVNING LADHUS EB 2013- NF10

ENTREPRENADBESKRIVNING LADHUS EB 2013- NF10 ENTREPRENADBESKRIVNING LADHUS EB 2013- NF10 GENERELLT Åtagandet gäller uppförande av bostadshus enl. ritningar samt oisolerat carport med förråd enl. ritning. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad,

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-02-24 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING JÄRVA KULLE, NORRA DELEN, SUNDBYBERG sid 2 (7) MARK UTRUSTNING PÅ TOMTMARK Se även bofaktablad för respektive tomt Kallförråd enligt bofaktablad

Läs mer

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade Easy-house är ett smart koncept med friggebodar, attefallshus och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade Easy-house är ett smart koncept med friggebodar, attefallshus och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

BOFAKTA. 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta

BOFAKTA. 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta BOFAKTA 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljnings- och bofaktafoldern om bostadsrätterna. 2 Studera planlösningarna

Läs mer

Välkommen till ditt nya boende.

Välkommen till ditt nya boende. KVARTERET RÖLLEKAN BRF Cederhuset Välkommen till ditt nya boende. KVARTERET RÖLLEKAN BRF Cederhuset Högt beläget, rymligt och med promenadavstånd till centrum. Välkommen hem. BRF Cederhuset uppför sex

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION PREMIUM. September 2015. www.varsasvillan.se

LEVERANSDEKLARATION PREMIUM. September 2015. www.varsasvillan.se LEVERANSDEKLARATION PREMIUM September 2015 www.varsasvillan.se Om VärsåsVillan VärsåsVillan är en del av Götenehus Group som har varit en ledande hustillverkare i Sverige i över 80 år tack vare vår kvalitet

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

BOFAKTA. BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1

BOFAKTA. BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1 BOFAKTA BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1 RUMSBESKRIVNING GENERELLT BROTTKÄRR HAMN, 518:9-20 YTTERDÖRRAR OCH SIDO- OCH ÖVERLJUS Entrédörr YD Rosa tät, slät utan spår 10x21 vitmålad insida med kulörmålad

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

BOFAKTA. BRF Hagabostrand Älmhult

BOFAKTA. BRF Hagabostrand Älmhult BOFAKTA BRF Hagabostrand Älmhult Välkommen till BRF Hagabostrand i Älmhult På bästa läget i Älmhults nya bostadsområde Hagabostrand planerar vi för byggnation av 44 stycken bostadsrättslägenheter med sjöutsikt.

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

TILLVALSKATALOG. Västra Åkerby

TILLVALSKATALOG. Västra Åkerby TILLVALSKATALOG Västra Åkerby Allmänt Denna tillvalskatalog innehåller ett urval av prissatta varor och tjänster som ni kan förändra grundutförandet med. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna erbjuda

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS

FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS Beskrivning Välbyggt, stort hus med dubbelgarage och lugnt läge vid skogskanten. Här har snickaren valt att bygga sitt rejäla hus av lösvirke.

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

Garage/Carport G2016

Garage/Carport G2016 Garage/Carport G2016 Att tänka på när ni väljer Garage / Carport Vi ställer samma höga krav på våra komplementsbyggnader som för våra villor och fritidshus. Därför har vi en hög standard och komplett leverans

Läs mer

Så här går det till att köpa bostadsrätt

Så här går det till att köpa bostadsrätt BOFAKTA Helgevärma Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen samt planlösningarna

Läs mer

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Mark Normalschakt Makadam/Bergkross 300 ton. Servisledning till huskropp. Drän och dagvattens ledningar runt huskropp. Grovplanering med befintliga massor. Finplanering

Läs mer