Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3"

Transkript

1 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4

2 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att Du är med i en stor gemenskap bestående av st fordons- och maskinägare i landet som kan påverka branschens villkor närings- och trafikpolitiskt. I Åkeriföreningen Syd finns idag ca åkeri ägare anslutna med fordon och maskiner. Som medlem får Du tillgång till följande tjänster och förmåner: Information Svensk Åkeritidning (12 nr/år) - rikstidningen med viktig information om det som rör näringen, biltester m m. ÅkeriSydnytt (4 nr/år) - länstidningen med åkarnyheter från Skåne och Blekinge. Åkerihandboken (1 ex/år) - med allt som är värt att veta som åkare. Portalen - Organisationsens webbsida med nyheter, fakta, debatt, tjänster etc. Gå in på Rådgivning - Juridisk hjälp Som medlem hos oss har Du tillgång till organisationens jurister som kan åkerinäringen och bevakar svensk lagstiftning och EU:s normgivning. Rådgör med oss - ett samtal kan t ex ge besked om vilka möjligheter som finns och om det är värt att gå vidare i ett ärende. Räcker inte våra egna resurser till kan vi rekommendera en lokal juristkontakt. Teknik Vi kan hjälpa till i frågor om ex färdskrivare, avgaskrav, bränsle, mått- och vikter, modulfordon, vägslitage, dragkopplingar, lastsäkring, kontrollbesiktning, bromsprovning, ADR, ATP-klassning mm. Ekonomisk rådgivning Allmän rådgivning och stöd med hjälp av kalkylerings program SÅ- Calc. Förmånliga rabatter! Vi har rabattavtal för ex inköp av nya personbilar (Mercedes Benz, Chrysler, Toyota, Ford, Volkswagen, Renault, Volvo). Vi har också avtal med t ex The Phone House, Trygg Hansa Försäkringar, Dustin AB, Visma SPCS AB och Swedol. Även avtal gällande Lean Haulage, Digifob, TAK Archiv, Stoneridge, FleetGuard positioneringssystem, Foxguard Alkolås. När det gäller telefoni har vi avtal med Tele2 och Telia både på mobilsidan och det fasta nätet. Drivmedel och eldningsolja kan köpas genom vårt avtal med Statoil och Swea Energi. Finansiering av fordon och maskiner till förmånliga villkor hos Nordea Finans. Utbildningar Vi anordnar regelbundet kurser i aktuella ämnen. Olycksfallsförsäkring i Förenade Liv I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Den ger ersättning vid invaliditet och dödsfall. Dödsfallskapital kr, Medicinsk invaliditet upp till kr. Försäkringen skall ses som ett grundskydd som var och en bör komplettera med tillägg efter egna behov, t ex vår gruppförsäkring. Gruppförsäkring i Förenade Liv Trots att Du i medlemsavgiften har en liten olycksfallsförsäkring, så rekommenderar vi ändå att Du tecknar vår grupplivförsäkring som ger väsentligt högre belopp i ersättning. Nya medlemmar får försäkringen gratis de tre första månaderna som en medlemsförmån. Även resten av familjen kan försäkras. Premien är avsevärt lägre än för enskilda försäkringar. Tänk på att Du som företagare inte auto matiskt har det försäkringsskydd som de anställda har. Sjukvårdsförsäkringen i Trygg Hansa Sjukvårdsförsäkringen ger Dig och dina medarbetare trygg och snabb sjukvård. Ni får omedelbar tillgång till medicinsk rådgivning och tillgång till ett nätverk av hundratals privata specialistläkare. Huvudkontor Box 405, Malmö Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1 B Telefon: Fax: Webb & E-post Personal Magnus Gunnarsson, VD tfn , Anders Falk tfn , Carina Strandell tfn , John Woxström tfn , Åsa Sköld tfn , Styrelsen i Åkeriföreningen Syd Stefan Espersson (ordf.), Hörby Kennet Henriksson (1:e v.ordf), Lund Trygve Bengtson (2:e v.ordf), Sölvesborg Henrik Anderson, Malmö Kjell Heij, Malmö Michael Larsson, Kristianstad Christer Ohlsson, Landskrona Ingrid Skoog Bengtsson Berth Svensson, Glimåkra Valberedning Tommy Pålsson, Kvidinge, tfn , Björn Stéen, Oxie, tfn , Stig Walfridsson, Åstorp, tfn , Carl-Erik Löfqvist, Ronneby, tfn ,

3 Jobbigt när man har rätt men får fel Ledare Jag får dagligen in kommentarer från åkare och andra personer inom vår näring av typen: - Häromdan blev jag stoppad av polisen och under tiden det tog att kontrollera mig så tog de inte in en enda utländsk lastbil fast att många rullade förbi och det fanns plats. Eller så här: - Sen vi fick utländska bilar stationerade i grannbyn så har dieselstölderna ökat markant. Eller något typ: - Jag vet att den utländska bilen aldrig lämnar landet, dag ut och dag in går den mellan olika kunder i Sverige. Det värsta är att jag vet att det Ni ser där ute är sant, i alla fall de flesta gångerna, och det gör mig ytterligt bekymrad. Marginalerna där ute är så små att lite illojal konkurrens här, lite stölder där kombinerat med en icke fullkomlig rättsskipning, kan välta även den bäste. Som branschorganisation så är det vår uppgift att belysa dessa felaktigheter. Det gäller dock att vara noggrann och specifik när vi i media riktar kritik mot utländska åkare och chaufförer. Om vi brer på för brett, om vi berättar om det vi sett utan att kunna styrka det, eller om vi berättar historier i andra hand så är risken att vi inte blir trodda. Effekten blir då lätt att fast man har rätt så får man fel. Under mina tolv år inom Sveriges Åkeriföretag har jag sett detta hända vid ett flertal tillfällen. Nu senast, i augusti, var det cabotage och laglöshet som det slogs på trumman om. Med lite mer systematik och lite mer samordning så hade vi kunnat få ut mycket mer av det. Nej, vad vi bland annat behöver är mer grävande journalistik, typ det som stod på Svensk Åkeritidnings hemsida om de polska YKB utbildningarna där man lär ut systematiskt fusk, och har konkreta bevis för detta, det är sånt som biter. Vi skall nu även starta igång ett projekt där vi kartlägger dieselstölder inom vår näring. Projektet kommer att pågå under hösten. Syftet är att på ett sakligt sätt med truckloads av fakta visa på ett stort problem inom vår bransch. Vi skall naturligtvis också komma med förslag på lösningar. I nästa nummer av tidningen hoppas jag kunna delredovisa hur långt vi kommit. Så här på ledarplats skulle jag även vilja kommentera regeringens satsning på infrastruktur. För det första kan man konstatera att av de 5 miljarder som de ökade anslagen innebär så kommer 950 miljoner att tillfalla vägarna och 1800 miljoner till järnvägen. För år 2013 kommer 450 miljoner av de kvarvarande pengarna gå till vägarna medan hela 1800 miljoner går till järnvägen. Att så mycket går till järnvägen kan vi tacka de senaste vintrarna för. Nåväl, en extra skrälldus med pengar skall inte föraktas, låt Magnus Gunnarsson, VD Åkeriföreningen Syd oss nu bara hoppas att den extra satsningen, läggs på rätt ställe. Enligt min mening bör en stor del läggas på vinterväghållningen. Det som absolut inte får hända är att man smetar ut pengarna och satsar lite här och lite där. Nej, här måste någon peka med hela handen på ett fåtal områden Nu till något helt annat, den 12 november har vi halvårsmöte, vi hoppas att du har möjlighet att komma för att ta del av vår information och att debattera aktuella frågor. Program hittar du inne i tidningen på sidan 4. Jag hoppas att Ni alla får en inkomstbringade höst och att konjunkturen håller i sig trots att det svajar i både sydeuropa, och USA. Innehåll 4 Inbjudan halvårsmöte 6 SÅ i förändring 9 Utbildningar 10 Beställning Åkerihandböcker 14 Reportage: M Gustdolf Åkeri AB 16 SÅ Sparman 17 Aktuellt 18 Tele2 20 Advokatens ruta: Snabba reaktioner 21 Notiser Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd Tidningen ges ut 4 ggr/år Upplagan är nr/år Ansvarig utgivare Magnus Gunnarsson Produktion/form Carina Strandell Tryck JMS Mediasystem Omslagsbild, Michael Gustdolf Åkeri AB. Foto: Magnus Gunnarsson Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

4 HALVÅRSMÖTE Kallelse Halvårsmöte i Åkeriföreningen Syd Lördagen den 12 november 2011 på Ringsjöstrand Härmed kallas Åkeriföreningen Syds medlemmar till halvårsmöte som enligt stadgarna ska behandla budget för nästkommande år samt utse valberedning. Ringsjöstrands Resort ligger vid östra Ringsjön. Följ E22 Norr, som sträcker sig mellan Malmö och Kalmar. Tag avfart 28 i Osbyholm mot Hörby Ringsjöstrand GPS RT90, x: y: GPS WGS84, Lat: , Long: program Kl Samling m Kaffe Kl Halvårsmötesförhandlingar enligt stadgar med beslut om budget och avgifter samt utseende av valberedning. Aktuella möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast den 17 oktober på Sista anmälningsdag 28 oktober. Anmälan kan göras via e-post: telefon , fax Kl Lunch aktuella Frågor Kl transportekonomi Ulric Långberg, SÅ Kl Fiende eller kamrat? Thomas Fahlander, Transportstyrelsen ansvarig för företagskontroller Kl Avslutning VÄLKoMNa På halvårsmötet ska en ny valberedning utses och kandidater eftersöks nu. Om du är intresserad så kontakta gärna den nuvarande sammankallande i valberedningen, Tommy Pålsson på telefon så kan han informera om det oerhört viktiga arbete som valberedningen i Åkeriföreningen Syd utför. 4 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

5 AKTUELLA FRÅGOR Fiende eller kamrat? Ja, så skulle man tillspetsat kunna rubricera mötet med Thomas Fahlander, Transportstyrelsen, på Åkeriföreningen Syds halvårsmöte. Medlemsföretagen är inte helt överens i frågan om de kommande företagskontrollerna av kör- och vilotider är bra för branschen, eller om de kommer att resultera i att alla åkare får gå i fängelse utan att passera gå. Tvehågsenheten beror med störta säkerhet på att ingen idag riktigt vet hur Transportstyrelsen kommer att arbeta med kontrollerna, vart går gränserna för acceptabla småfel, och finns det möjlighet till dialog innan snaran dras år runt halsen, osv? På halvårsmötet den 12 november på Ringsjöstrands Konferansanläggning får vi möjlighet att syna den man i sömmarna, som ansvarar för företagskontrollerna på Transportstyrelsen, och vi får en insyn i hur man från Transportstyrelsen tänker genomföra företagskontrollerna. Så bästa medlemmar, se till att inte missa tillfället att närvara på halvårsmötet för att lyssna och ge synpunkter till Thomas Fahlander. Denna chansen lär det dröja innan vi får igen. Vi hoppas också få med Stefan Appelberg, som ansvarar för kontroller av vägarbetstidslagen, men vi har i dagslägen inte klartecken på Stefans medverkan. Text: Anders Falk LITEN NOSTALGITRIPP Det var bättre förr Det gamla slitna uttrycket har använts i många sammanhang, men frågan är - hur passar det in på åkerinäringen? ÅkeriSydnytt har blickat tillbaka ca 20 år för att se hur vardagen för svenska förare såg ut på den tiden. Var de gamla arbetstidsreglerna bättre än de moderna kör- och vilotidsreglerna? Det finns säkert många synpunkter och vi överlämnar åt var och en att göra sin bedömning. Således följer nedan ett utdrag ur gamla ATK 1972:602 som var regelverket för förares arbetstider fram till utgången av Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. Arbetstid och vilotid 3 Förares arbetstid får under tjugofyra timmar i följd efter vilotid som avses i 5 ej överstiga elva timmar. När tjänstgöring ej kan ordnas lämpligt på annat sätt, får arbetstiden dock utsträckas till tretton timmar, om den under fyrtioåtta timmar i följd efter vilotid som avses i 5 ej överstiger sammanlagt tjugotvå timmar. 4 Förare får ej arbeta under längre tid än sex timmar i följd utan minst trettio minuters rast, under vilken han får lämna fordonet eller arbetsstället. I sextimmarsperioden inräknas ej tid, under vilken föraren ej utför annat arbete än att medfölja fordonet som avlösare. 5 Förares vilotid får under tjugofyra timmar i följd räknat från början av vilken tjänstgöring som helst ej understiga tio timmar i följd. Vilotiden får dock två gånger under sju tjugofyratimmarsperioder i följd minskas till lägst åtta timmar. 6 Avvikelse från 3-5 får ske, om det är påkallat av olyckshändelse eller annan särskild omständighet som ej kunnat förutses. Text: Anders Falk Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

6 SÅ i förändring Text: Magnus Gunnarsson Sedan september förra året genomgår Sveriges Åkeriföretag den största förändringsprocessen i organisationens historia. Syftet är att leverera mer medlemsnytta. Önskvärt hade varit att alla landets åkeriföreningar hade gått med i den nya organisationen samtidigt så att fördelarna skulle bli omedelbara för Er medlemmar. På grund av olika regionala förutsättningar så ser verkligheten tyvärr inte ut på detta sätt. Från det att den nya organisationen sjösattes till dess att alla regioner är med så kommer det att ha passerat femton månader. Flera fördelar kan dock redan märkas för Er medlemmar, till exempel: Frigjorda resurser och samordning över regiongränserna innebär att en ny organisation för YKB har kunnat byggas upp. Resurser har frigjorts så att en enhet för medlemsförmåner har kunnat byggas upp. Ny samordning mellan SÅ tjänstemän tillsammans med ny växel gör att medlemmen snabbare får hjälp. Utnyttjande av resurser över regiongränserna Samordning av administration sparar pengar som gör att vi har råd att ha den regionala förankringen kvar. Billigare och fler events, typ åkarresor Ytterligare förbättringar som indirekt är produkter av förändringsprocessen: - - Åkeribarometern, mätverktyg som används av olika delar av det svenska näringslivet. Enhetlig profil som innebär att det är lättare att få genomslag i media YKB Yrkeskompetensbevis Obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Du glömmer väl inte bort att fortbildningen, 35 tim, uppdelad på fem olika delkurser á 7 tim vardera, skall vara avklarad senast 2016 för att Du ska få behålla din behörighet att köra tungt fordon i yrkesmässig trafik. Sveriges Åkeriföretag erbjuder öppna kurser på många olika orter, så håll koll på vår hemsida så du inte missar eventuella kurstillfällen nära Dig. På vår hemsida kan Du även anmäla Dig. Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning, d.v.s. endast Dina egna förare deltar? Hör av Dig så tar vi fram ett arrangemang som passar Ditt företag. Text: Carina Strandell 6 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

7 Ingrid går i pension Den 1 oktober går vår medarbetare Ingrid Ekholst i pension. Ingrid började sin anställning på Åkeriföreningens kontor i Malmö, i februari Ingrid kom då från Länsstyrelsen. Under sina år på Åkeriföreningen har Ingrid jobbat med administration, telefonifrågor, tillståndshantering och medlemsservice. Det roligaste med jobbet har varit att hjälpa medlemmar med deras dagliga problem, säger Ingrid och fortsätter: - När en medlem uppskattar vad man gjort så känns det riktigt bra. Vilka är då de största förändringarna under de dryga 13 år som gått: - Förr var frågorna från medlemsföretagen mer allmänna, numera så är frågorna mer specialiserade, menar Ingrid. Vad skall hon nu ägna sin tid åt då, kan man undra? Å, det finns så mycket att göra säger Ingrid med ett leende. Dels är det barn och barnbarn som det skall bli roligt att få mer tid över till, dels så gillar jag att jobba med trädgården och dessutom hoppas jag att jag och min man får tid över till att resa en hel del. Med Ingrid så slutar en uppskattad medarbetare och övrig personal önskar henne lycka till i framtiden. Ersättare Arbetet med att hitta en ersättare efter Ingrid Ekholst, har påbörjats och förhoppningarna är att en ny medarbetare är på plats innan jul. Text: Magnus Gunnarsson Äntligen medlemsinloggning på akeri.se Vi har lyssnat på dig som medlem och du vill ha en medlemsinloggning på akeri.se. Sagt och gjort, nu är den på plats. Det här innebär att våra partners erbjudanden och vissa av våra produkter är exklusiva för dig som är medlem och att du har ett unikt medlemskap där vi premierar dig som är medlem. För att logga in behöver du en adress. Har du inte en, rekommenderar vi att du skapar ett konto, exempelvis hos Kontakta sedan din lokala åkeriförening eller Kristina Berg, och be dem registrera mailadressen i medlemsregistret. Efter det kan du logga in i menyn till vänster. Det är enkelt, följ bara instruktionerna. Text: Lena Finnhult ( ) Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

8 Nu är BioLine här! Ökad prestanda och smidigare tippning BioLine, det nya fliskonceptet från Kilafors, är både lätt och stabilt. En integrerad låsmekanism och utvecklade hydraulfunktioner ökar prestanda och smidighet vid tippning. Den moderna designen i kombination med lätta material förbättrar stabiliteten samtidigt som bränsleförbrukningen sänks. Räkna också med lägre underhållskostnader tack vare påbyggnadens modulsystem som underlättar reparation, underhåll och service. För mer information, kontakta din närmaste återförsäljare eller gå in på Flexibelt modul system Modern teknik och lätta material Tvåhastighetshydraulik för jämnare stängning Justerbar armlängd Central smörjning med fördelningsblock 8 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

9 UTBILDNINGAR Aktuella utbildningar & aktiviteter På hittar du alla våra aktuella utbildningar och medlemsträffar. Där finner du mer information och kan också göra din anmälan. Eget på väg Utbildning för dig som ska bli trafikansvarig i ett transportföretag. Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande samt de krav som Vägverket ställer och som utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. Hösttermin 2011: 10-14/ / / /10 Stockholm 10-14/ / / /10 Malmö 17-21/ / / /10 Linköping 20-23/ / /10 + 1/11*) Piteå 24-28/ /10+3/11 + 7/11 + 8/11 Halmstad 7-11/ / / /11 Örebro 10-13/ / / /11*) Växjö 21-25/ /11-1/12 + 2/12 + 5/12 Stockholm 21-25/ /11-1/12 + 2/12 + 5/12 Malmö 21-25/ /11-1/12 + 2/12 + 5/12 Umeå 5-9/ / / /12 Göteborg *) kursen genomförs tor-sön i två omgångar Sista två dagarna är provskrivningsdagar Läs mer på Ledarskapsutbildning, Steg 1 - Stig fram i ledarrollen, 4 dgr Att utvecklas som chef är en ständigt pågående process. 4 dagar som genomförs vid 2 tillfällen.anmäl ditt intresse redan nu! YKB Fortbildningar för yrkeskompetensbevis Våra öppna kurser kommer att finnas på vår webbsida framöver. Vi arrangerar även företagsanpassade utbildningar. Hör av dig så tar vi fram ett arrangemang som passar ditt företag. Allmänna villkor för bokning/avbokning. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 20 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser. Datum: november Kursort: Markaryd Vägverket kravutbildningar Läs mer på Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

10 Behöver du fylla på med några exemplar av Åkerihandboken? Beställ via beställningssedeln här nedan eller skicka beställningen via e-post innehållande denna information till: Åsa Sköld, Medlemspris: 80:- (ord. pris 290:-) Åkerihandbok 2012 distribueras januari 2012 BESTÄLLNINGSSEDEL Artikel: Åkerihandbok 2011 Antal: Organisationsnummer: Medlemsnummer: Namn: Adress/leveransadress: Postnummer: Postort: Skicka beställningssedeln till: Sveriges Åkeriföretag, Åkeriföreningen Syd Box Malmö Frakt tillkommer. 10 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

11 Entreprenadindex med basmånad januari 2011 ersätter Entreprenadindex E84. Text: Anders Falk Entreprenadindex E84 för husbyggnads- och anläggningsverksamhet är en metod för kostnadsreglering av byggentreprenader. Den är avsedd för beräkning av kostnadsändringar under pågående entreprenad och är tillämplig där avtal om indexreglerat pris träffats. Indextalen har beräknats månadsvis med januari 1984 som bas. Entreprenadindex beräknas av SCB på uppdrag av byggbranschen. Efter översynen byter E84 namn till ENTREPRENADINDEX, med basmånad januari Viktsystemet och grupperna har fått nya kostnadsfördelningar. Indextal med basen januari 1984=100 (E84) respektive januari 2011=100 publiceras parallellt under 2011 i SCBs tidning Byggindex. I januari 2012 upphör publiceringen av E84:as indextal. Det kommer dock vara möjligt att med hjälp av nyckeltal räkna fram indextal enligt E84:as huvud- och undergrupper eftersom alla grupper har en koppling till båda basmånaderna Transporter Entreprenadindex innehåller en serie som avser transporter. Serien 6011 i den gamla E84 motsvarade indexserien T92SÅE2. Den nya serien 6011 med januari 2011 som basmånad bygger på en sammanvägning av fem olika sammanvägda T08 serier. T08SÅ11 Lokal distribution 10% T08SÅ13 Långväga distribution 20% T08SÅ18 Anläggningstransport kort sträcka 20% T08SÅ19 Anläggningstransport bil 20% T08SÅ20 Anläggningstransport med släp 30% Sveriges Åkeriföretag kommer i höst att diskutera med byggbranschen om den nya serien 6011 skall kunna publiceras i SÅindex och Indexpress. 100% Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

12 Drivmedelstillägg med Åkeriindex Många telefonsamtal till Sveriges Åkeriföretag handlar om hur man hanterar drivmedelstillägg. De två vanligaste frågorna är (1) hur man räknar fram ett DMT, samt (2) hur man justerar DMT om man samtidigt justerar transportpriset. Nedan görs ett försök att bringa klarhet i de två frågorna, med hjälp av Åkeriindex. Drivmedelstillägg (DMT) Det vanligaste användningssättet av drivmedelstillägg är att transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). DMT avser att motsvara åkeriets kostnadsförändringar för drivmedel från tidpunkten för ursprungspriset. Storleken på DMT i % utgörs av förändring av drivmedelskostnad i %, multiplicerad med drivmedelskostnadens andel av ursprungligt pris. För att få DMT i kr multipliceras den framräknade procentsatsen med ursprungligt pris. Förändring av drivmedelskostnad beräknas med hjälp av indexserien K92SÅ0900 Diesel. Vi kan här anta att basmånad för DMTberäkningen är april Drivmedelskostnadens andel av ursprungspriset skall då vara den andel som drivmedel utgör av det index för den typtransport man avser i april 2010 (i detta exempel använder vi T08SÅ13, långväga distribution). DMT beräknas för varje månad och som avläsningsmånad används vanligen månaden före den månad då DMT används. DMT anges som ett procenttal med en decimal. Formeln för beräkningen av DMT i % ser ut så här: procentförändring enligt index K92SÅ0900 * drivmedelsandel vid basmånad (Vill man ha resultatet i kr multiplicerar man med ursprungligt pris). DMT när aktuellt pris inte är samma som ursprungligt pris Vi förutsätter att vi i föregående exempel hade ett pris som var kr när transporterna började i april Vi kallar det för ursprungspris. I juli 2011 höjer åkeriet priset till kund med kr till kr. Hur gör man då med DMT för att justeringen skall bli korrekt? Från exemplet ovan för beräkning av DMT vet vi att förändring enligt index K92SÅ0900 skall multipliceras med ursprungspriset. Hur skall vi då göra om aktuellt pris inte är samma som ursprungspriset? Om aktuellt pris är kr och ursprungspriset var kr? Vi gör ett exempel att lära från. Drivmedelsandelen vid tidpunkten för ursprungspriset i april 2010 var 27,5%. Åkarens kostnad för diesel var då kr när transportuppdraget började. När vi skall fakturera i augusti 2011 är vårt aktuella pris kr. Om vi tar andelen 27,5% och multiplicerar med förändring enligt index 11,1% så blir det 3%. Tar vi därefter 3% på kr så blir det 333 kr. Detta blir fel. Låt oss titta på åkarens kostnad för diesel. Den var kr vid tidpunkten för ursprungspriset, och en höjning med 11% innebär att åkaren vid avläsningsmånaden har en kostnad på kr för diesel. En ökning med 302 kr. Vi kan då se att vår uträkning i förra stycket skulle ge 333 kr och därför måste vara fel. Orsaken till att det inte blir rätt i första delen är att vi räknade 3% på aktuellt pris, kr. Skall det bli rätt måste vi lägga på 3% på ursprungspriset kr. Skall det bli rätt måste vi alltså använda ursprungspriset. Bekymret är att de flesta inte vill göra så. När åkerierna fakturerar vill man på en rad ange aktuellt pris och på raden efter göra ett procenttillägg för DMT. Vill man göra så, måste man varje gång som aktuellt pris ändas också korrigera procentsatsen som utgör DMT. I vårt exempel hade ursprungspriset ökat 10%, från kr till kr. Det betyder att vi måste korrigera DMT. Istället för 3% som vi fick fram genom att ta andel drivmedelskostnader * drivmedelsförändring i % enligt index, så tar vi och lägger till en faktor, ursprungsprisets andel av aktuellt pris. Ursprungsprisets andel kr i relation till kr är 90,9%. Uträkningen blir då; andelen 27,5% * förändring enligt index 11% * ursprungspriset som andel av aktuellt pris 90,9%. Formeln för beräkningen av DMT i % ser ut så här: procentförändring enligt index K92SÅ0900 * drivmedelsandel vid basdatum * ursprungligt pris/aktuellt pris (Vill man ha resultatet i kr multiplicerar man med ursprungligt pris.) Text: Anders Falk 12 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

13 HELA VÄGEN Ny lastbil Att köpa ny lastbil är komplicerat och måste anpassas till din egen verksamhet. Våra säljare är med hela vägen, från idé till nyckelfärdig lastbil. Det ingår alltid en gedigen förarinformation som hjälper dig att utnyttja bilens resurser fullt ut. Vårt jobb i det fortsatta samarbetet är att se till att du kan koncentrera dig på att köra. Mer information: Begagnade Lastbilar Som Sveriges största leverantör av nya lastbilar får vi dagligen även in nya begagnade lastbilar. Våra lastbilsförsäljare är lokalt förankrade med stor erfarenhet och hjälper dig förutom med lastbilar även med försäkring och finansiering. Mer information: Lastbilsservice Med 22 verkstäder (många kvällsöppna), Jourbilar, Actionservice och bokningsservice online har vi laddat för att serva dig och din lastbil på dina villkor. Service Center på har total överblick över verkstadskapaciteten och ger dig snabb assistans. Mer information: volvo Hyrlast Lösningen finns hos Volvo Hyrlast när en lastbil behövs snabbt för ett kortare eller längre uppdrag. Det stora antalet fordon och modeller i Volvo Hyrlasts flotta gör det lätt att hitta rätt. Volvo Hyrlast finns på många platser i Sverige. Mer information: eller Eslöv Trelleborg Malmö Helsingborg FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

14 REPORTAGE PBV föraren som blev åkare Text: Magnus Gunnarsson 1995 rattade, eller snarare spakade, Mikael Gustdolf en pansarbandvagn på P2, bara några månader senare så rattade han egen bil och eget företag. Mikael har sitt åkeri norr om Hässleholm i Vankiva och när vi träffar honom en fredagseftermiddag i början på september har han och ett par av chaufförerna fullt upp med att lasta om och fylla upp de bilar som skall iväg på söndagen. På frågan om varför han blev åkare svarar Mikael: - Det var faktiskt mer en tillfällighet, jag har ju alltid varit intresserad av lastbilar och pappa har ju varit chaufför i många år, men att bli åkare var ändå inget jag planerade, säger Mikael och fortsätter: - Min första yrkesmässiga körning var dock inte med egen bil, ett åkeriföretag i Hässleholm hade en panikkörning till Markaryd och tillbaka och jag fick rycka in med mycket kort varsel. Sin åkarbana började Mikael med att dra löstrailer åt olika speditörer och sakta men säkert växte verksamheten och 2008 hade företaget vuxit till att omfatta trafik med åtta bilar kom dock lågkon- junkturen och som minst var man nere på tre bilar. I dag kör åkeriet med fem bilar och inriktningen på verksamheten är sedan många år tillbaka, trafik på Norge. En del av trafiken går genom olika speditörer men en hel del av uppdragen består av egna kunder. Gustdolfs Åkeri omsätter i dagsläget cirka 8 miljoner om året. När vi frågar om åkeriet kommer att växa framöver så svarar Mikael att den storlek man har i dag är rätt lagom. I första hand kommer man att se till att maxutnyttja befintliga resurser innan man utökar. När det gäller godsflödet så ser man ingen avmattning, det är fullt av förfrågningar både från speditörer och övriga kunder. I stället för att utöka med fler bilar jobbar Mikael med att utveckla åkeriet på andra områden i stället. Bland annat så har man precis monterat in Greater Thans chaufförsuppföljningssystem, något som Mikael hoppas både skall sänka bränsleförbrukningen och öka trafiksäkerheten. Eftersom man är precis i startgroparna så finns ännu ingen statistik att titta på men däremot får vi se föregångaren till Greater Than som består av ett ambitiöst system av manuella anteckningar som i och för sig fungerade bra men som krävde mycket arbete och inte gav svar på alla frågor. Ett annat område där Mikael tycker det är viktigt att utveckla sig själv och åkeriet är nätverksbygge och personlig utveckling. Mikael gick för några år sedan Sveriges Åkeriföretags ledarskapskurs, steg 1 och 2. Det var riktigt bra kurser säger Mikael, dels utvecklades man som människa och dels så fick man kontakter i branschen. Det kanske bästa nätverkandet av allt skedde på kvällarna (Kurserna omfattade flera dagar i rad av utbildning), där man över en öl kunde sitta och tala om vardagens vedermödor och möjligheter. Förutom kurserna och möjligheterna till nätverkande som medlemskapet i Sveriges Åkeriföretag ger möjlighet till så vill Mikael framhålla Åkarnas sjukvårdsförsäkring som han tycker är riktigt bra. I våras behövde jag utnyttja sjukvårdsförsäkringen säger Mikael, på två dagar hade jag kommit till en specialist som visste vad han snackade om, det var annat än att först sitta på akuten och sedan få en remiss hos en läkare några veckor senare. Nä, den försäkringen är mycket bra, det kan jag stå för. Mikael har som sagt åkeriet i Vankiva där han också bor med sambo och två barn, åtta och tio år gamla. Vad gäller successionen på företaget så behöver Mikael nog inte vara orolig, inne i företagets verkstad, där man bland annat kränger däck och utför vissa reparationer, så finns nämligen pojkarnas första egna lastfordon, en barncykel med tillkopplad kärra som lämpligen används för ved transporter och annan distribution hemma på gården. Så nog ligger det i blodet hos familjen Gustdolf att transportera, alltid. 14 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

15 ...rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, åh nej, ont, sjuk, snabb hjälp, goda råd, rätt vård, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla... SÅ Sjukvårdsförsäkring Utan en bra sjukvårdsförsäkring blir det ofta tvärnit när du blir sjuk. Vårdköerna kan vara långa, och goda råd är ofta dyra. Det är därför vi i Sveriges Åkeriföretag erbjuder SÅ Sjukvårdsförsäkring som är en riktigt bra försäkring för alla våra medlemsföretag och dess anställda. Snabb tillgång till privatvård, vård på tider som passar dig och tid till operation inom 20 dagar är några exempel på vad som ingår. Kontakta din regionala åkeriförening för mer information. Vi ses på vägen! Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

16 Medlemsförmåner Nu blir informationen till dig som medlem ännu bättre på akeri.se. Med en nyinrättad inloggningsfunktion kan vi lämna ut mer och bättre information till dig som är medlem. För att uppmärksamma medlemsinloggningen har vi laddat med ett antal fina men tidsbegränsade erbjudanden från våra partners. Några av dem ser du nedan. Du finner mer information om erbjudandena på akeri.se. Ta för vana att logga in och kolla upp våra erbjudanden. Det tjänar du på. Jocke Larsson Åkarnas Förmånsavtal Bränslebesparing: LeanHaulage Datorer & Programvaror: Dustin AB, Visma SPCS AB Drivmedel: Svenska Statoil AB, Swea Energi SH AB Energi: TESAB, Mölndal Energi Finansiering: Nordea Finans Fordon: Mercedes, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo Försäkringar: Förenade Liv, Trygg Hansa Mobiltelefoner: The Phone House AB Teknik: Optac3, Foxguard Telefoni: Telia, Tele2 Yrkesbutik: Swedol AB Öppningserbjudanden från våra partners! Köp OPTAC handverktyg för för 2950 kronor, ordinarie pris 3500 kronor. Gäller fram till 31 oktober. Bra rabatter på mobiltelefoner från många ledande varumärken. Business Solutions När du köper alkolås från Foxguard Alkolås får du 500 stycken munstycken på köpet. Vi sänker vårt redan låga påslag med ytterligare 20%. Gäller till och med 30 oktober. Trygg Hansa bjuder på försäkringen Rehab Trafik. Ett extra skydd vid trafikolycka. Dessutom delar vi ut 30 stycken analysverktyg från Digifob gratis! Först till kvar gäller. Kontakt Mer information om avtalen finns hos din lokala åkeriförening. Du kan också vända dig till någon av oss, Marie Mörsin, och Jocke Larsson, eller gå in på 16 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

17 AKTUELLT Renhållarträffen 25 november 2011 Boka in fredagen den 25 november 2011! Nytt för i år är att vi bjuder in alla Sveriges kommuner till konferensen, för att skapa en plattform där både upphandlare och entreprenörer av avfallstjänster träffas. Vi på entreprenörssidan behöver bli bättre i dialogen med kommunerna för att tillsammans skapa upphandlingar som efterlevs, där överprövningarna blir färre och där du som entreprenör får möjlighet att agera på en konkurrensneutral marknad. Ur programmet: (Hela programmet är klart inom kort) Index R77 kommer ersättas vid årsskiftet - vad kommer efter det? SÅ Miljöcalc kommer i ny tappning, vilka är nyheterna? Hur skapar en kommun tillsammans med entreprenörerna den bästa upphandlingen? SKL, Avfall Sverige och Sveriges Åkeriföretag har reviderat upphandlingsmallen för avfallstjänster och blir klar under hösten Pär Cronhult - Är insamling av hushållsavfall att betrakta som tjänstekoncession och därmed inte omfattas av LOU? På kvällen är det sedvanlig middag i Vinterträdgården på Grand Hotell med högklassig underhållning. Foto: Hans Engström Anmälan görs via vår hemsida, eller till senast den 11 november. Platsen för konferensen är som vanligt på Stora Essingen i Stockholm. Cabotage-målet rörande Frode Laursens transporter åt Ica. Domen i Tingsrätten i Västmanlands Tingsrätt i våras innebar ett friande för Frode Laursen. Domstolen fann inte bevisningen tillräcklig. Kammaråklagare Jens Carlström har valt att överklaga domen och Svea Hovrätt har meddelat prövningstillstånd. Något datum för förhandlingen i Svea Hovrätt är ännu inte fastställt, men troligen kommer målet upp under kommande vinter. För att markera målets betydelse för svensk åkerinäring planerar Sveriges Åkeriföretag Syd en bussresa till förhandlingen. Anmäl redan nu intresse för att delta, så återkommer vi med mer info när förhandlingsdatum är spikat. Om du är intresserad av att följa med går det bra att anmäla sitt intresse på telefon eller epost: Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

18 Åkeriföreningens medlemmar ringer och surfar billigare med nya abonnemang och bättre priser. Telefonen och datorn är några av småföretagarens viktigaste arbetsredskap. Nu kan du som är medlem i Åkeriföreningen teckna abonnemang hos Tele2 till extra bra priser. Du kan teckna Mobiltelefoni, Mobilt Bredband, Fasttelefoni och Affärspaket. Du ringer billigt, surfar säkert och snabbt och ju längre bindningstid du väljer på abonnemanget, desto förmånligare blir det. I tabellerna kan du jämföra våra abonnemang och se vilket som passar dig bäst samt se vilka förmåner du får. För att beställa kontakta närmaste återförsäljare eller ring Kundservice på Ange alltid avtalsnummer T vid beställning. Affärspaket Kombinera Mobiltelefoni och Mobilt Bredband Spara upp till 778 kr Åkeriföreningens medlemmar har alltid fritt inträde och en fri månadsavgift på alla våra Affärspaket. För att förenkla för företagare finns det fyra olika affärspaket. Där vi samlat allt företaget behöver för sin kommunikation: mobiltelefoni, mobilt bredband och mobilsurf i ett och samma paket. En faktura och ett lågt pris. Låg: 179 kr/mån Kollega: 219 kr/mån Volym: 259 kr/mån Maxi: 529 kr/mån Fullständiga specifikationer över vad som ingår i resp. paket hittar du på tele2.se/affarspaket. Fakturaavgift O:- O:- Ingen bind- ningstid Fasttelefoni Ring billigare från fasta telefoner. Jämför abonnemang Låg Volym Samtal till det fasta nätet i Sverige Samtal till Tele2- och Comviq-mobiler Samtal övriga mobiloperatörer i Sverige 0:16/min 0:55/min 0:55/min 0:-/min 0:-/min 0:-/min Prisplan O:-/mån 60:-/mån (65:-) Öppningsavgift 0:50/samtal 0:89/samtal Bindningstid Ingen Ingen Uppsägningstid 3 mån 3 mån Analogt företagsabonnemang 105:-/mån (115:-) 105:-/mån (115:-) Samtalstaxorna gäller per påbörjad minut och inom Sverige. För fullständig prisinfo och utlandssamtal se tele2.se/business. 18 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

19 Mobiltelefoni Använd mobilen mer och betala mindre. 7% rabatt på månadsavgiften* Nyhet! Obegränsat med prat, SMS, MMS och data! Jämför abonnemang Låg Kollega Volym Maxi Total Samtal till Tele2- och Comviq-mobiler 0:59/min 0:-/min 0:-/min 0:-/min 0:-/min Samtal övriga mobiloperatörer i Sverige 0:59/min 0:69/min 0:-/min 0:-/min 0:-/min Samtal till det fasta nätet i Sverige 0:59/min 0:-/min 0:-/min 0:-/min 0:-/min Skicka SMS till alla nät 0:59/st 0:59/st 0:59/st 0:-/st 0:-/st Skicka MMS till alla nät 1:59/st 1:59/st 1:59/st 0:-/st (3 000) 0:-/st Öppningsavgift 0:59/samtal 0:59/samtal 0:69/samtal 0:-/samtal 0:-/samtal Videosamtal till Tele2- och Comviq-mobiler 2:79/min 2:79/min 2:79/min 2:79/min 2:79/min Videosamtal övriga svenska mobiloperatörer 5:59/min 5:59/min 5:59/min 5:59/min 5:59/min Månadsavgift obundet 27:- (29:-) 92:- (99:-) 120:- (129:-) 389:- (419:-) 529:- (569:-) Månadsavgift 12/18 mån 27:- (29:-) 73:- (79:-) 101:- (109:-) 371:- (399:-) 510:- (549:-) Premie för medlemmar i Åkeriföreningen Fri månadsavgift vid 12 mån bindning 1 månad (värde 27:-) 1 månad (värde 73:-) 1 månad (värde 101:-) 1 månad (värde 371:-) 1 månad (värde 510:-) Månadsavgift 24 mån 27:- (29:-) 55:- (59:-) 83:- (89:-) 352:- (379:-) 492:- (529:-) Premie för medlemmar i Åkeriföreningen Fri månadsavgift vid 18/24 mån bindning Premie för medlemmar i Åkeriföreningen Fri inträdesavgift vid nyteckning/portering/förlängning (minst 12 mån bindn.) Premie! Premie! Premie! 2 månader (värde 54:-) 2 månader (värde 110:-) 2 månader (värde 166:-) 2 månader (värde 704:-) 2 månader (värde 984:-) 0:- (249:-) 0:- (249:-) 0:- (249:-) 0:- (249:-) 0:- (249:-) Priserna gäller inom Sverige. I Maxi ingår fria minuter inkl öppningsavgift samt fria SMS och MMS till alla nät inom Sverige varje månad. Därefter 59 öre/min och 59 öre i öppningsavgift samt 59 öre/sms och 1,59/MMS. Utlands- och betalsamtal ingår ej (gäller även Total). *7% rabatt för medlem i Åkeriföreningen vid minst 12 mån bindningstid. Tilläggstjänster 20% rabatt för medlemmar i Åkeriföreningen (gäller nedanstående tilläggstjänster). Mobilsurf Small Pro 1 GB och 2 Mbit/s 39 kr/mån (49 kr) Mobilsurf Medium Pro 5 GB och 6 Mbit/s 71 kr/mån (89 kr) Mobilsurf Large Pro 10 GB och 10 Mbit/s 119 kr/mån (149 kr) Parkort 12 kr/mån (15 kr) startavgift 99 kr Företagskort 12 kr/mån (15 kr) startavgift 99 kr Tele2 Utland 15 kr/mån (19 kr) MMS SMS-paket 44 kr/mån (55 kr) MMS-paket 44 kr/mån (55 kr) Mail i mobilen 79 kr/mån (99 kr) Mobila växeln 79 kr/mån + ord prisplan (99 kr) Startavgift 995 kr Mobilt Bredband Surfa var du än befinner dig. Jämför abonnemang Small Pro Medium Pro Large Pro 4G Premie för medlemmar i Åkeriföreningen Fri inträdesavgift vid minst 12 månaders bindningstid Månadsavgift 79:- 159:- 219:- 489:- 0:- (värde 195:-) 0:- (värde 195:-) 0:- (värde 195:-) 0:- (värde 195:-) Hastighet upp till 2 Mbit/s 6 Mbit/s 16 Mbit/s 80 Mbit/s Datavolym 1 GB 20 GB Obegränsad Obegränsad Modem 0:- (496:-) 0:- (496:-) 0:- (796:-) 0:- (1 595:-) Premie för medlemmar i Åkeriföreningen Fri månadsavgift vid 18 / 24 månaders bindning Premie! Premie! 1 månad (värde 79:-) Bindningstid 18 mån. Uppsägningstid 3 månader. I Small Pro ingår 1 GB, därefter 1,49/MB, dock max 289 kr/mån. 1 månad (värde 159:-) 1 månad (värde 219:-) 1 månad (värde 489:-) Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

20 ADVOKATENS RUTA Advokatens ruta Snabba reaktioner - reklamation och preskription Vid skador på eller brist i transporterat gods eller dröjsmål vid utlämnandet skall den som drabbas reagera med en reklamation. Reklamationen är ett meddelande till transportören om att något hänt med godset eller att det lämnats ut för sent. Det är svårt att direkt kunna bedöma hela skadan. Det är därför tillräckligt med en s.k. neutral reklamation som innebär att man exempelvis meddelar att godset skadats utan att man preciserar exakt vilka skador det rör sig om. Det bör också i reklamationen anges att man håller transportören ansvarig för skadan. Hur lång tid har man då på sig att reklamera? Det beror lite på om det är en nationell eller internationell transport. Det ni skall tänka på är att reklamationen skall ske så fort det bara går, i vart fall inom en vecka. Om man inte reklamerar i rätt tid så kan man förlora rätten att göra en skada gällande. Det ni också skall tänka på är att anmäla det till ert försäkringsbolag så fort ni mottager en reklamation. Om ni inte gör det kan ni förlora rätten till försäkringsersättning. Jag vill påpeka att det som angetts ovan är de huvudregler som finns men att det finns undantag som gör att går att framföra krav trots att reklamation inte skett inom en vecka. Om man inte kommer överens med en avtalspart rörande ett transportavtal eller inte får betalt av kunden för en utförd transport måste man gå till domstol för att göra sin rätt gällande. Även här finns det tidsfrister. Grundprincipen är att talan skall väckas inom ett år i domstol. Denna ettårsfrist räknas vid skada och brist från utlämnandet av godset och beträffande andra krav 1-3 månader efter transportavtalet beroende på vad det är för typ av krav. Fristen för att väcka talan i domstol kan vara tre år om kravet grundar sig på grov vårdlöshet eller uppsåt. Den här fristen skall ni också vara uppmärksamma på. Ett år kan låta som en lång tid men om ett krav blir liggande och kanske drivs av inkassobolag går tiden snabbt. Om man då inte väcker talan inom ettårsfristen tappar man rätten till kravet även om det skulle vara betalningssvårigheter som gör att ett krav inte blir betalt. Det är inte alla som känner till denna bestämmelse. Jag har t.ex. stött på försäkringsbolag som varit berett att ersätta en varuägares krav trots att varuägaren inte väckt talan inom ett år. Efter mitt påpekande om detta fick det till följd att försäkringsbolaget inte ersatte varuägaren och transportören slapp betala självrisken. Grundregeln reagera så snabbt ni kan. Advokat Per Olsson MAQS Law Firm Advokatbyrå Miljözonsmärke vid färd i de danska miljözonerna Mer vägskatter, nu i Polen Från och med den 1 november i år ska även alla utländska bussar och lastbilar, som kör i de danska städer som infört miljözon, ha ett danskt miljözonsmärke. Det går att köpa ett märke via internetadress, ecosticker.applus.dk. (inget www i början!). Vid beställningen ska du dokumentera att ditt fordon uppfyller miljözonskraven. Det tar ca 14 dagar att få märket efter en beställning där alla nödvändiga uppgifter finns med. Märket kostar ca 90 DKK. Om du kör in med ett fordon som kräver märke i en dansk miljözon utan att ha ett sådant märke riskerar du höga böter. För ytterligare information om miljözoner i Europa se följande länk Text: John Woxström Vägskatt för fordon som kör i Polen ska numera betalas elektroniskt genom en apparat som kallas via- BOX. En sådan går att köpa vid den polska gränsen. Text: John Woxström 20 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e GRIPEN SCANIAKVALITET HELA VÄGEN U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e The Black Pearl En obeskrivlig känsla! sid 4 Scania-Bilar

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 70 2011 Tina vet hur arbetslivet blir en dans Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren Besök oss på Kistamässan easyfairs

Läs mer

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund NR 1 2011 1 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Nya Bildelsgarantin succé från början Flera bilar klubbas

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer