ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP"

Transkript

1 ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping Projekt: SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson Jonas Rolfhamre S W E C O S ystem s Vattengränden 14 SE Norrköping Telefon: +46 (0) SW EC O S ys t em s A B Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen

2 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR

3 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR SAMMANFATTNING En energikartläggning har genomförts för tre idrottsanläggningar i Strängnäs. Utredningens syfte är att erhålla data om, samt sammanställa, energiflödena inom fastigheterna och dels påvisa kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Fokus för kartläggningen har legat på Vasavallen, den största och mest energikrävande anläggningen, enligt beställarens önskemål. Kartläggningen kan vidare ses som ett underlag för beslut om en handlingsplan för fortsatta energibesparingsåtgärder. Energianvändningen för de tre anläggningarna är för 2013: - Bresshammar 37 MWh el - Malmby 100 MWh el - Vasavallen 900 MWh el och 270 MWh fjärrvärme Nedan visas ett Sankey-diagram för Vasavallen som åskådliggör de stora energianvändarna i anläggningen. De förslag som reducerar energianvändningen utan att bygga nytt och optimerar befintlig anläggning reducerar energianvändningen med ca 17 % och sparar kr/år. Om omklädningsbarackerna byggs om samt ventilation och belysning byts ut kan ytterligare kr (23 %) sparas årligen. Störst besparingspotential har identifierats i drift av anläggningarna där säsongsstyrd drift av avfuktare och ventilation kan minska energiförbrukningen till liten eller ingen kostnad. Det finns också en potential i att styra kylmaskinerna på ett effektivare sätt genom att sänka kondenseringstemperaturen. Genom att koppla om fotbollsplanens värmeförsörjning till omklädningsrummens returledning kan den fasta kostnaden för fjärrvärmen reduceras. För att kunna effektivisera energianvändningen bör kylmaskiner, ventilation och avfuktare kopplas upp mot en driftdator där värden kan loggas och analyseras. Driftkort bör sättas upp i kylcentralen och personalen behöver få mer information om hur de olika systemen hänger ihop. Flödesschema på nästa sida visar fördelning av köpt energi för år Schemat är uppdelat efter energislag samt förbrukare.

4 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Total energianvändning Energislag Förbrukare El och fjärrvärme 1220 MWh El 960 MWh 80% Elvärme 330 MWh (34%) Belysning 90 MWh (9%) Ventilation 80 MWh (8%) Avfuktning 230 MWh (24%) Kylmaskiner 230 MWh (24%) Omklädnings-rum 120 MWh (45%) Fjärrvärme 260 MWh 20% Konstgräsplan 140 MWh 55% Figur 0.1. Energiflödesschema för Vasavallen år 2013.

5 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 5 av 39 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INNEHÅLL 5 1 INLEDNING Uppdrag Syfte Genomförande Förutsättningar 6 2 FASTIGHETSBESKRIVNING Beställaren Anläggningarna 8 3 ENERGIANVÄNDNING Fördelning fjärrvärme och el samt kallvatten Fjärrvärme El Vatten 14 4 ENERGIBALANS Återvunnen energi Total tillförd energi 15 5 NULÄGESANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bresshammar IP Malmby Vasavallen 21 6 FÖRVALTNING Malmby ridanläggning Bresshammar IP Vasavallen 32 7 PLANERING AV FRAMTIDA IDROTTSANLÄGGNINGAR Idrottshall 35 8 SLUTSATS Summering av åtgärdsförslag Bresshammar Malmby Vasavallen 37 9 BILAGOR Bilaga 1- Bilder från termografering 38

6 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 6 av 39 1 INLEDNING 1.1 Uppdrag Strängnäs kommun har tilldelat SWECO Systems uppdraget att genomföra en energikartläggning av tre idrottsanläggningar i Strängnäs. Kartläggningen beskriver dels anläggningarnas tekniska system och hur energin fördelar sig men ger också förslag på energieffektiviseringsåtgärder och deras lönsamhet. Rapporten innehåller också förslag på hur anläggningen bäst ska driftas och underhållas och vilken kompetens som krävs hos personalen som sköter anläggningen. Ett avsnitt beskriver också förslag på framtida planering av idrottsanläggningar och vad som är viktigt att tänka på ur energisynpunkt. Energikartläggningen har genomförts i september 2014 och redovisas i föreliggande rapport. 1.2 Syfte Utredningens syfte är att dels erhålla data om, samt sammanställa, energiflödena inom fastigheten och dels påvisa kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Kartläggningen kan vidare ses som ett underlag för beslut om en handlingsplan för fortsatta energibesparingsåtgärder. Utredningen ska också visa hur anläggningen kan driftas på bästa sätt och vilken kompetens som krävs hos den egna personalen. 1.3 Genomförande Arbetet bygger på handlingar, driftstatistik och intervjuer med driftpersonal. Ett platsbesök gjordes den 19/9. I samband med detta gjordes även mätningar och avläsningar av värden i kylmaskinernas datorundercental. Timvärden för el- och fjärrvärmeanvändning har funnits tillgängliga för Vasavallen. Vasavallen är den anläggning av de tre som använder mest energi och därför har tonvikten lagts på den anläggningen. Utredningen har genomförts av Martin Bringner, Jonas Rolfhamre samt Emilia Björe-Dahl vid SWECO Systems. Tack till Bo Nordebrink och Mikael Andersson på Strängnäs kommun för behjälplighet vid inventering av anläggningarna samt svar på frågor rörande anläggningarna. 1.4 Förutsättningar Energipriser Det genomsnittliga elpriset har beräknats från det totala beräknade priset för år 2014 och antalet beräknade kwh för året. I Tabell 1.1 finns kostnaden för el till Vasavallen. Förutom en fast nätdel består elpriset av överföringsavgift, energiavgift, energiskatt samt en avgift för varje månads maximala uttagna effekt (46 kr/kw, månad). Med en beräknad förbrukning på kwh blir det rörliga genomsnittspriset ca 0,85 kr/kwh och år.

7 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 7 av 39 Tabell 1.1. Kostnader el Vasavallen år 2014 Nät Handel Fasta kostnader [kr/år] Rörliga kostnader [kr/kwh] , ,7443 Tabell 1.2 och Tabell 1.3 visas kostnaderna för fjärrvärme på Vasavallen för år Det finns två abonnemang, ett för omklädningsrum och ett för att värma fotbollsplanen och varje abonnemang har en grundavgift (6 000 kr/år), en fast effektavgift samt en rörlig del som beror på användningens storlek. Omklädningsrummen har ett genomsnittligt pris för fjärrvärmen på 650 kr/mwh och motsvarande för planen är kr/mwh. Med andra ord står de fasta kostnaderna för en stor del av fjärrvärmekostnaden för fotbollsplanen. Tabell 1.2. Kostnader fjärrvärme till omklädningsrum på Vasavallen år 2014 Grundavgift Effektavgift Energiavgift Fasta kostnader [kr/år] (54 kw) Rörliga kostnader [kr/kwh] 0,18 Tabell 1.3. Kostnader fjärrvärme till plan på Vasavallen år 2014 Grundavgift Effektavgift Energiavgift Fasta kostnader [kr/år] (300 kw) Rörliga kostnader [kr/kwh] 0,18

8 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 8 av 39 2 FASTIGHETSBESKRIVNING 2.1 Beställaren Anläggningarna tillhör Strängnäs kommun och förvaltas av densamme, med undantag från Malmby ridanläggning som upplåtits till föreningen. 2.2 Anläggningarna De studerade idrottsanläggningarna består av Bresshammar IP, Malmby ridanläggning samt Vasavallen. I projektet finns önskemål från beställaren om att störst fokus läggs på Vasavallen Bresshammar IP Bresshammar IP är en ca 300 m 2 stor byggnad uppförd på 70-/80-talet som innefattar omklädningsrum, kansli samt förråd. Anläggningen används i huvudsak under sommarhalvåret (april-oktober) för fotboll och viss skolverksamhet Malmby ridanläggning Malmby ridanläggning är en ca m 2 stor anläggning byggd år 2000 som består av stallbyggnad samt byggnad med ridhus, cafeteria, personalrum samt förråd. Byggnaden ägs av kommunen men upplåts till föreningen som tecknat egna abonnemang för el, värme, VA samt avfallshantering. Stalldelen används dagligen Manegen används under vinterhalvåret framförallt under kvällstid samt dagtid på helgen Vasavallen Vasavallen är en ca m 2 stor anläggning som innefattar ishall, omklädningsrum, cafeteria, personalrum, garage samt förråd. Anläggningen används i stor utsträckning av flera skolor och föreningar under året då den är en central idrottsplats. Anläggningen innefattar även fotbollsplaner med konst- och naturgräs, friidrottsbanor och pulkabacke utomhus. Det finns även en föreningsdriven tennishall och orienteringsbyggnad som inte ingår i utredningen. Säsongen för ishallens drift pågår mellan augusti-mars då hallen används av skolor dagtid och ishockeyklubben på kvällstid fram till kl 22 vardagar samt dagtid helger. I Figur 2.1 visas en översiktsbild av Vasavallen. Byggnaderna uppfördes 1969 men omklädningsrummen på kortsidan av ishallsbyggnaden renoverades år Ett ytterligare omklädningsrum finns lokaliserat under en gammal läktare vid friidrottsbanorna. Utöver omklädningsrum finns där även tvätt- och torkutrustning för idrottskläder.

9 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 9 av 39 Figur 2.1. Översiktsbild av Vasavallen.

10 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 10 av 39 3 ENERGIANVÄNDNING I de tre anläggningarna används fjärrvärme (Vasavallen) och el (övriga). I övrigt finns elanvändning för drift av ventilation, belysning, verksamhetsutrustning samt på Vasavallen för drift av kylmaskiner till ishallen. 3.1 Fördelning fjärrvärme och el samt kallvatten I Figur 3.1 och visas förbrukningen av fjärrvärme och el respektive vatten för Vasavallen. Förbrukningen från 2013 bygger på mätstatistik och är graddagskorrigerad MWh kbm Fjv [MWh] El [MWh] Vatten [kbm] Figur 3.1. Fördelning av fjärrvärme och el för år 2013 samt vattenförbrukning för år Fjärrvärme Fjärrvärmen används dels till att värma tegelbyggnaden på kortsidan av ishallen (omklädning) samt värmning av konstgräsplanen då restvärmen från kylmaskinerna inte räcker till. I Figur 3.2 visas graddagskorrigerad månadsstatistik för fjärrvärmeförbrukningen på Vasavallen. Fjärrvärmebehovet är kopplat till utomhustemperaturen, både för konstgräsplanen och till stor del omklädningsrummen. Ur figuren kan utläsas att värmen till konstgräsplanen stängs av i april vilket minskar fjärrvärmebehovet till ett minimum.

11 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 11 av 39 Fjärrvärmeanvändning Vasavallen 2013 kwh Omklädning Plan 3.3 El Figur 3.2. Graddagskorrigerad månadsstatistik för fjärrvärmeförbrukning år Elförbrukningen för Bresshammar redovisas i Figur 3.3 som månadsstatistik vilket synliggör att den största förbrukningen finns under vinterhalvåret. Detta kan förklaras med att omklädningsrummen värms upp med elradiatorer varför förbrukningen ökar vid lägre utomhustemperatur. Det finns en grundlast på ca 1000 kwh/månad som utgörs av fläktar, pumpar, belysning och varmvatten Elanvändning Bresshammar 2013 kwh Figur 3.3. Månadsstatistik för elanvändningen på Bresshammar år Den månadsbaserade statistiken för elförbrukningen för Malmby kan ses i Figur 3.4. De byggnader som är uppvärmda värms med elradiatorer och värmefläktar vilket förklarar den ökade förbrukningen under vinterhalvåret. Ventilationen till stallet samt cafeteria och personalrum drivs även den med el. Grundlasten utgörs av ventilation, belysning samt en del övrig kontors- och köksutrustning.

12 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 12 av 39 kwh Elanvändning Malmby 2013 Figur 3.4. Månadsstatistik för elförbrukningen på Malmby år Elförbrukningen för Vasavallen redovisas i Figur 3.5 som månadsstatistik. Ur kurvan kan utläsas att elförbrukningen ökar under vinterhalvåret vilket förklaras av att kylmaskinerna inte är i drift under sommaren, barackerna värms med elradiatorer samt att ishallen utnyttjas mer under vinterhalvåret Elanvändning Vasavallen 2013 kwh Figur 3.5. Månadsstatistik för elförbrukningen på Vasavallen år För elförbrukningen redovisas i Figur 3.6 timvis förbrukning för tre olika veckor under året, en sommarvecka, en höstvecka samt en vintervecka. De tre graferna synliggör tre olika driftfall: juni, september och februari. Under sommaren är varken kylmaskiner eller belysning igång men trots detta finns en tomgångseffekt med ca 50 kw vilken utgörs av elvärme, ventilation, avfuktning och cirkulationspumpar. När säsongen pågår och kylmaskinerna är igång syns en reducering i effektbehov under nätterna vilket beror på att isens temperatur tillåts öka under natten vilket gör att kylmaskinerna står stilla.

13 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 13 av Timvis elförbrukning Vasavallen 2013 kwh/h Februari Juni September Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Figur 3.6. Timvis elförbrukning under tre olika veckor för Vasavallen under år Fördelning el I Figur 3.7 redovisas fördelningen i elförbrukningen för Vasavallen år 2013 i ett Sankey-diagram. Fördelningen har sammanställts från avläsningar av effekter på ventilation och avfuktare, driftdata för kylmaskiner samt märkeffekter på belysning och radiatorer vid platsbesök. Drifttider har erhållits från beställare eller driftpersonal för anläggningen till viss del och en del antaganden har gjorts för effekter på belysning och drifttider. Figur 3.7. Fördelning av elförbrukning för Vasavallen år 2013

14 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 14 av Vatten Ur Figur 3.7 kan utläsas att de stora elförbrukarna på Vasavallen är kylanläggningen, avfuktaren samt de gamla barackerna längs långsidan på ishallen. Tillsammas utgör dessa tre drygt 60% av den totala elförbrukningen för Vasavallen. Vattenförbrukningen för Vasavallen kan ses i Tabell 3.1. Statistiken bygger på avlästa värden under ett år. Andelen varmvatten har beräknats fram med hjälp av ett schablonvärde på 35%. Tabell 3.1. Vasavallens vattenförbrukning under ca ett år. Kallvatten (m 3 ): 2780 Varav varmvatten (m 3 ): 980 Vattenförbrukning för Bresshammar kan ses i Tabell 3.2. Statistiken bygger på avlästa värden under ett år. Andelen varmvatten har beräknats fram med hjälp av schablonvärden. Tabell 3.2. Bresshammars vattenförbrukning under ett år. Kallvatten (m 3 ): 750 Varav varmvatten (m 3 ): 260

15 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 15 av 39 4 ENERGIBALANS I Figur 4.1 visas en schematisk bild över energiflödena på Vasavallen. I figuren redovisas förbrukningsposter för köpt el och fjärrvärme samt återvunnen värme (överskottsvärme) från kylmaskinerna. Värme redovisas med röda pilar, kyla med blå och el med svart. Den köpta energin utgörs av ca 900 MWh el samt ca 260 MWh fjärrvärme år Hur denna köpta energi fördelas kan ses i Figur 4.1. Figur 4.1. Schematisk bild över energiflödena på Vasavallen. 4.1 Återvunnen energi Från kylmaskinerna återvinns en del av värmen som frigörs. Överskottsvärme från hetgasvärmeväxlare värmer varmvatten och uppgick år 2013 till ca 29 MWh totalt. Ca 10-15% av återvinningen fås från hetgasvärmeväxlaren vilket innebär att kylsystemet avger ca 300 MWh värme totalt per år. Överskottsvärme från kondensor används till uppvärmning av omklädningsrum, frostskydd under ispist samt uppvärmning av fotbollsplan. 4.2 Total tillförd energi Vid addering av den köpta energin och den återvunna energin fås den totala tillförda energin vilken därmed uppgick till ca 209 MWh för år 2013.

16 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 16 av 39 5 NULÄGESANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Nedan följer en beskrivning av systemen för de tre olika byggnaderna. De förslag till besparingsåtgärder som tagits fram redovisas för respektive system. 5.1 Bresshammar IP Klimatskal Byggnaden använder kwh/år vilket motsvarar 123 kwh/m 2, år. Byggnaden står på platta på mark och har träfasad samt sadeltak med kallvind. Isolering finns i taket med ca 180 mm isoleringsmattor. Fönstren i byggnaden är 2- glasfönster. FÖRSLAG 1 Tilläggsisolering av vinden med 200 mm lösullsisolering som blåses ut på vinden. Investeringen avser lösull samt arbetskostnad för utblåsning av isoleringen. Förslag 1 Tilläggsisolering av tak Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 15 år FÖRSLAG 2 Extraruta monteras på fönstren vilket ger bättre U-värde och således minskade värmeförluster under uppvärmningssäsongen. Då antalet fönster inte är känt har en återbetalningstid uppskattats. Förslag 2 Extraruta fönster Återbetalningstid: Ca 8 år Värme Byggnaden värms upp med elradiatorer som har termostatstyrning i respektive radiator. En äldre varmvattenberedare med trämantel finns placerad i undercentral. FÖRSLAG 3 Sänkning av temperatur i omklädningsrum då ingen aktivitet pågår. Eftersom byggnaden inte används vintertid (förutom kansliet) kan innetemperaturen sänkas under denna period. Sänkningen har antagits ge en besparing på 5% per sänkt C.

17 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 17 av 39 Med en sänkt temperatur på 10 C under 80% av uppvärmningssäsongen (största delen av aktiviteten pågår under sommarhalvåret) uppskattas besparingen bli ca kwh/år. Antingen kan temperaturen sänkas manuellt genom att ställa ner radiatortermostater inför vintern alternativt kan värmen styras centralt om alla element är inkopplade på samma elgrupp. Även varmvattensystemet kan då stängas av under vinterhalvåret. Förslag 3 Temperatursänkning Investering: Mindre än 5000 kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Mindre än 1 år Om byggnaden ska rustas upp och användas på lång sikt kan man också tänka sig att installera ett vattenburet radiatorsystem med en luft/vatten-värmepump Ventilation Ventilationen i byggnaden tillgodoses av till- och frånluftsfläkt som ventilerar omklädningsrummen och är timerstyrd. En separat frånluftsfläkt ventilerar toaletterna och är igång kontinuerligt. Tilluftfläkten har en lokal RC som är original. FÖRSLAG 4 Se över ventilation och koppla in frånluftfläkt toaletter på tidkanal/timer för att begränsa drifttiden. Förslag 4 styrning frånluft ventilation Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 4 år Om byggnaden ska rustas upp och användas på lång sikt bör ventilationen kopplas upp mot en ny reglercentral tillsammans med varmvattensystemet. Fördelen med systemet är att man kan styra de fastighetstekniska systemen och ha kontroll på driften på distans.

18 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 18 av Belysning Belysningen i byggnaden är i huvudsak lysrör som är original och styrs manuellt med tryckknapp. Belysningen i ett av omklädningsrummen är dock närvarostyrd. FÖRSLAG 5 Ersätt lysrörsarmaturer med armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning i omklädningsrum. Belysningssystemet är gammalt och ett bättre och effektivare ljus åstadkoms med nya armaturer. Återbetalningstiden är dock lång på grund av låga drifttider. Förslag 5 T5-belysning Investering: Ca kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: 800 kr/år Återbetalningstid: Ca 20 år Summering av åtgärdsförslag I Tabell 5.1 åskådliggörs ett prioriteringsförslag för de föreslagna åtgärderna. Prioriteringen baseras på återbetalningstid där kortast återbetalningstid prioriteras högst. Tabell 5.1. Prioritering av åtgärdsförslag för Bresshammar. Åtgärdsförslag Investering [kkr] Besparing [kkr/år] Återbetalningstid [år] 3 - Temperatursänkning < 5 10 < 1 4 Styrning av fläkt 10 2, Extraruta fönster Tilläggsisolering 35 2, T5-belysning 15 0, Malmby Byggnaden använder kwh/år vilket motsvarar 30 kwh/m 2, år. Manegen som är ouppvärmd ingår dock i dessa siffror vilket förklarar det låga nyckeltalet Klimatskal Cafeteria och personalrum har krypgrund och isolering i golv med okänd tjocklek. Byggnaden har 2-glasfönster och är isolerat med mm mineralull i väggarna. Tak av profilerad plåt, vinden har inte kunnat besiktas.

19 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 19 av Värme Stallet har platta på mark och väggarna är isolerade med mm mineralull. Fönster är 2-glas i gott skick. Tak av profilerad plåt, vinden har inte kunnat besiktigas. Då ridanläggningen är relativt nybyggd och bedöms ha ett klimatskal i gott skick har inga åtgärdsförslag tagits fram för klimatskalet. Cafeteria och personalrum värms med termostatstyrda elradiatorer, uppmätt temperatur i personalrummet är ca 17 C. I stallet är optimal temperatur 8-14 C, lokalen värms med två elaerotemprar med egen termostat. Det finns också elradiatorer med rumstermostat i förrådsrum. Manegen har ingen uppvärmning. FÖRSLAG 6 Installera luftvärmepump som försörjer kontors- och cafeteriadelen. I kostnaden ingår installation av luftvärmepumpen. Förslag 6 Luftvärmepump Investering: Ca kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 7 år FÖRSLAG 7 Byte till snålspolande munstycken i handfat. Förslag 7 Snålspolande munstycken Återbetalningstid: Mindre än 1 år Ventilation Cafeteria och personalrum ventileras med ett FTX-aggregat (roterande värmeväxlare) som är placerat i fläktrum på entresol ovanför foderförrådet. Aggregatet har luftflöde 300 l/s och är i drift M-F samt L-S I pentryt finns en spiskåpa vars frånluft avleds ovan yttertak. Stallet har frånluftsfläktar med kontinuerlig drift som avleder luften ovan yttertak och friskluftintag genom vajerstyrda luckor i fasaden. Luckorna styrs efter

20 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 20 av Belysning temperatur i lokalen. Förråd och dylikt i stallet har separata vägginstallerade frånluftsfläktar. Manegens ventilation sker genom självdrag. I kontor och cafeteria finns lysrörsarmaturer (T8) med manuell styrning. Även stallet har T8-lysrörsarmaturer (kapslade) med manuell styrning. Belysningen i manegen är metallhalogenarmaturer som har två driftlägen (halv/hel), manuell styrning. Vid platsbesök var belysningen släckt i de utrymmen som inte används och verksamheten verkar ha god släckningsrutin. Utomhusbelysningen består av fasadmonterade armaturer samt lyktstolpar med kvicksilverlampor och till stor del styrs dessa automatiskt via tidstyrning, vid besöket förekom dock problem med tidstyrningen vilket lett till att manuell styrning införts tillfälligt. FÖRSLAG 8 Byte av belysning i manegen till LED-belysning. Ingen stor besparing i elförbrukning men LED har längre livslängd vilket minskar underhållet. Metallhalogen har en livslängd på ca timmar vilket innebär byte av lampor vart femte år med dagens drifttider. Bytet kostar ca kr. LED har en livslängd på ca timmar i en ouppvärmd ridhall. I Investeringen är material, arbetskostnad samt hyra av utrustning inräknat. Förslag 8 LED-belysning i manegen Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing underhåll (20 år): kr = kr/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Ca 40 år (inklusive besparing underhållskostnad) FÖRSLAG 9 Byte till LED-belysning på utebelysning i form av lyktstolpar och fasadmonterade strålkastare, totalt 12 st. Dock lång återbetalningstid beroende på låga drifttider (styrning efter tidkanal och skymningsrelä).

21 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 21 av 39 Förslag 9 LED utomhus Investering: kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: 23 år Summering av åtgärdsförslag I Tabell 5.2 åskådliggörs ett prioriteringsförslag för de föreslagna åtgärderna. Prioriteringen baseras på återbetalningstid där kortast återbetalningstid prioriteras högst. Tabell 5.2. Prioritering av åtgärdsförslag för Malmby. Åtgärdsförslag Investering [kkr] Besparing [kkr/år] Återbetalningstid [år] 7 Snålspolande munstycken < 1 6 Luftvärmepump LED utomhus 40 1, LED i manegen Vasavallen Byggnaden använder kwh el samt kwh fjärrvärme år 2013 vilket motsvarar 291 kwh/m 2, år (fotbollsplanen exkluderad i kwh/ m 2, år). Anläggningen är byggd 1969 men omklädningsrummen på kortsidan renoverades Klimatskal Ispisten är uppbyggd med en isolerad grusbädd med köldbärarsystem. Bädden har också ett markvärmesystem under som frostskydd. Ishallen har annars platta på mark och en väggkonstruktion i profilerad plåt med 140 mm isolering. Taket är också av profilerad plåt och har 150 mm isolering. Omklädningsrum (den renoverade delen) är uppbyggd av ½-stenstegel in- och utvändigt med 100 mm mineralull emellan. Taket är isolerat med mm mineralull. Omklädningsrummen på långsidan (baracker) är äldre byggmoduler anslutna mot ishallen (se avsnitt 5.3.2). FÖRSLAG 11 Bygga till dörr (glasparti) som skapar en sluss vid huvudentrén till ishallen. På så vis minskas inflödet av varm och fuktig utomhusluft vilket ger minskat avfuktningsbehov och därmed en energibesparing. Hur stor energibesparing som fås är svårt att bedöma men tidigare försök visar att det är en gynnsam åtgärd att genomföra. För tillfället är byggnaden mycket otät på grund av

22 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 22 av 39 omklädningsrummen på långsidan (se nästa stycke) och dessa otätheter bör åtgärdas först. FÖRSLAG 12 Täta ytterdörrar med nya tätningslister för att minska inflödet av fuktig utomhusluft. Investeringen består av tätningslist till dörrar, jobbet antas driftpersonal kunna utföra själva. Förslag 12 Täta ytterdörrar Investering: Mindre än kr Kostnadsbesparing: Mindre än kr/år Omklädningsbaracker Längs långsidan av ishallen står ett antal gamla baracker som idag används till bland annat omklädningsrum. Det finns inga uppgifter över isoleringstjocklekar men en modulbyggnad av den här åldern har väggar med ca 100 mm isolering och golv/tak ca 200 mm. Denna byggnadsdel har ingen gjuten grund utan är uppställd på mark vilket gör att det läcker in mycket luft i hallen vilket främst påverkar fuktigheten i lokalen men även kylbehovet. Detta kan ses i Figur 5.1 samt Bilaga1. Uppvärmning av barackerna sker med elradiatorer. Belysningen i barackerna styrs manuellt och ventilationen fås från samma ventilationsaggregat som försörjer ishallen. Figur 5.1. Barack fotograferad inifrån. FÖRSLAG 13 Riva de gamla barackerna och bygga nya omklädningsrum (se även avsnitt 7).

23 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 23 av 39 Förslag 13 Nya omklädningsrum Investering: :- Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Ca 35 år Värme Det finns ingen uppvärmning i ishallen, vid besöket var temperaturen i hallen ca 5 C vid en utomhustemperatur på ca 20 C. De nyrenoverade omklädningsrummen på kortsidan av byggnaden värms upp med hjälp av radiatorer som får fjärrvärme via undercentral i byggnaden. Undercentralen är från 2007 och har varvtalsstyrda cirkulationspumpar. Fotbollsplanen har en egen undercentral i ishallen som via en kulvert försörjer planen med värme för att kunna användas året runt. Planen använder restvärme från kylmaskinen men använder fjärrvärme när restvärmen inte räcker till. Fjärrvärmen aktiveras när utetemperaturen understiger +3 C. Varmvatten används förutom till omklädningsrummens duschar, även till läggvatten vid spolning av isen. Läggvattnet blandas med kallvatten i ismaskinen till 37 C. Spillvärme från kylmaskinerna används för att dels värma varmvatten via en hetgasvärmeväxlare men kondensorkretsen är också kopplad till VS-kretsen och har en ackumulatortank. Kondensorkretsen försörjer även fotbollsplan med värme när behov finns och så långt värmen räcker till. Omklädningsrummen samt förråd utmed långsidan har elradiatorer som styrs med egen termostat/rumstermostat. Läktarbyggnaden har ett vattenburet system som försörjs av en elpanna. FÖRSLAG 14 Koppla in fjärrvärme till fotbollsplanen på returen för omklädningsrummets värmeväxlare. Fotbollsplanen behöver en temperatur kring 15 C och 300 kw värmeeffekt vilket finns tillgängligt på returvärmeflödet. Detta bör kunna sänka den fasta avgiften på abonnemanget betydligt som idag kostar ca kr/år.

24 ENERGIKARTLÄGGNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Sida 24 av 39 Förslag 14 koppla in fotbollsplanens värme till omklädningsrummens returledning. Investering: kr (uppskattningsvis) Energibesparing värme: - Kostnadsbesparing: beror på reviderat avtal med SEVAB Återbetalningstid: beror på reviderat avtal med SEVAB Tomgångsförluster Tomgångsförluster utgörs av elvärme, ventilation, avfuktning och pump till fotbollsplanen. För att minska dessa förluster ska en årlig rutin införas där avstängning av systemen sker när säsongen är över. På våren när kylmaskinerna stängs av ska också ventilation, elvärme och avfuktning i ishallen stängas av för att minska tomgångsförlusterna. Ventilationen kan dock behöva köras för att få in frisk luft i ishallen, ett förslag är att ventilationen körs en timme per vecka. Även avfuktningen ska då köras för att minska risken för att fuktig luft skadar byggnaden. Förslag 15 Inför rutiner att stänga av ventilation och avfuktning och cirkulationspump fotbollsplan utanför säsongstid. Dessutom stängs värme av i baracker och läktarbyggnad under sommaren. I tegelbyggnaden är ventilation och belysning på vid aktivitet, annars är ventilation på lågfart och belysning avstängd. Avstängningen antas göras 1/4 15/8. Förslag 15 Avstängning av system utanför säsong Investering: Mindre än 5000 kr Energibesparing el: kwh/år Kostnadsbesparing: kr/år Återbetalningstid: Mindre än 1 år Ventilation Ventilationen i den renoverade omklädningsdelen försörjs av ett FTX-aggregat (Swegon GOLD), som installerades vid renoveringen. Detta har roterande värmeväxlare (uppmätt verkningsgrad 81 %) och styrs med konstant inblåsningstemperatur 20 C. Ventilationsaggregatet är i högfartsdrift måndagsöndag kl och körs i lågfartsdrift övrig tid. Luftflödet är 900/490 l/s i högfart/lågfartsdrift. Aggregatet styrs med lokal reglercentral.

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Fastigheten Lidköpings ishall Lidköpings kommun Wikström VVS-Kontroll AB Mats Nyberg/031-707 23 22 Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår:

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 April 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning.

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 April 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åsaka Skola Trollhättans Tomt AB Energi Triangeln AB Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1948, tillbyggd 1981

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1 Utgåva 1:1 2012-07-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Galgvreten 15:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rasbo-Vallby 2:12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rasbo-Vallby 2:12 Utgåva 1:1 2012-09-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rasbo-Vallby 2:12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Marievik 25 Fastighetsägare: AMF Fastigheter Konsulter: WSP Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1995 Area: 11 386 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88 Utgåva 1:1 2012-05-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunna 4:88 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer