Välkomna! Inspirationsdag e-hemtjänst. Hannes Liljeholm. Mats Rundkvist. Maria Gill

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna! Inspirationsdag e-hemtjänst. Hannes Liljeholm. Mats Rundkvist. Maria Gill"

Transkript

1 Välkomna! Inspirationsdag e-hemtjänst Mats Rundkvist Hannes Liljeholm Maria Gill

2 Västerås stad invånare över 80 ( år 2029) Äldreomsorgsbudget 1 mrd kr Beställar/utförar modell LOV - Kundval i hemtjänst, 50% externa leverantörer

3 Några begrepp Välfärdsteknologi IKT E-hemtjänst

4 ACTION IT-baserad stödtjänst för äldre anhörigvårdare Videotelefoni, multimedial kunskapsdatabas

5 ACTION ACTION utvärderas Mycket positiva resultat Permanentat 2010, upphandlat 2011

6 ACTION IKT för äldre ACTION utvärderas Omvärldsspaning Arbete enligt partnerskapsmodellen Inspirationsdagar Lärande nätverk Diskussioner om bl a etik

7 ACTION ACTION utvärderas Behovsstyrt IKT-stöd IKT för äldre Ta fram metoder för HUR e-hemtjänst ska bli en del i Västerås äldreomsorg Två hemtjänstgrupper

8 ACTION ACTION utvärderas IKT för äldre VIKTiG Västerås IKT i Gemenskap Behovsstyrt IKTstöd Försöksverksamhet under HI Teknik för äldre Främja kvarboende för personer 80+ Fysisk tillgänglighet och smarta manicker

9 ACTION ACTION utvärderas Efterlys framtidens teknik IKT för äldre Behovsstyrt IKTstöd SILVER Supporting Independent Living for Elderly through Robotics Välfärdsbredband MISTEL testbädd för innovationer inom äldreomsorgen T4IL Technology for Independent Life VIKTiG Beslut om införande av e-hemtjänst

10 Att låta äldre möta teknik Fas 1 Första mötet Fas 2 Fodervärdar Fas 3 Test i skarpt läge

11 Film om mobila trygghetslarm

12 Tre roller för staden i Västerås Använda välfärdsteknologi Möjliggöra för medborgarna att ta eget ansvar Samverka med innovatörer kring utvecklingen

13 Teknikneutralt Behovsstyrt IKT-stöd

14 Partnerskapsmodellen Mike Nolan anhörigstöd ACTION-projektet Mötet Allas unika expertkunskap Skapa agendan tillsammans

15 Implementering Beskriva hur inte om Göra på riktigt från början Undvika genvägar Rapport 6 mån innan projektslut

16 E-hemtjänst vad är det?

17 Beslut aug 2012 E-hemtjänst införs 2013 Äldrenämnden Nämnden för funktions-hindrade

18 Vinster för den enskilde Integritet Trygghet Frihet Rättvisa Delaktighet

19 Personalförsörjningen

20 Ekonomin 6 Mkr 20 Mkr Kostnader Personal IKT stöd Hemtjänstpersonal introduktion Teknik användare Teknik hemtjänst Besparing Minskade resor Effektivare insatser Minskade behov

21 Vem kan få e-hemtjänst? Eget önskemål Hemtjänst eller boendestöd Ordinärt boende Där e-hemtjänst blir ett bättre stöd än hembesök

22 Fyra funktioner Fast eller portabel bildtelefoni Text- och bildmeddelanden Mobil fjärrstyrd bildtelefoni Kameratillsyn

23 Tillsyn dagtid Användningsområden

24 Användningsområde Uppmuntran/vägledning till egen aktivitet

25 Användningsområde Svara på tysta larm

26 Social samvaro Användningsområde

27 Information Användningsområde

28 Användningsområden Tillsyn nattetid

29

30 Socialtjänstlagen (SoL) Utredning av behov Verkställighet Biståndsbeslut SoL 4.1

31 Riktlinjer SoL (förslag) Vid beslut om hemtjänst och/eller boendestöd anges om insatsen ska ges genom hembesök, som e-hemtjänst eller som en kombination av båda. Med e- hemtjänst menas stöd på distans genom tekniska lösningar. Valet mellan hembesök och e-hemtjänst styrs av individens ansökan. Det sätt e- hemtjänst eller hembesök som bäst tillgodoser individens behov ska väljas.

32 Riktlinjer SoL (förslag) I beslut om e-hemtjänst anges vilken eller vilka av följande funktioner som ska användas: Fast/portabel bildtelefoni Rörlig fjärrstyrd bildtelefoni Meddelandehanterare Kameratillsyn Telefon Val av funktion(-er) styrs av individens behov samt fysiska och kognitiva funktionsförmåga.

33 Välfärdsbredband Kravet att individen själv ska hålla med internet har varit en tröskel Bredband Internet Använd kabeln in i hemmet för bredbandsbaserade välfärdstjänster Enklare, säkrare, driftsäkrare

34 Tidpunkten för vårdvalet, vanlig hemtjänst eller ehemtjänst? Jo, förstår du Vera. Om vi ska välja ehemtjänst så behöver du beställa bredband först. Här vi har vi en lista på 50 tjänsteleverantörer av bredband

35 Tidpunkten för vårdvalet Bredband tjänsteleverantörer Vad är det hon dillar om? Jag vill ha hjälp, inget annat!

36 Tidpunkten för vårdvalet Jag tror jag struntar i det däringa bandet och ehemtjänst. Kan man inte få vanlig hjälp?

37 Fler argument Jag tror jag struntar i det däringa bandet och ehemtjänst. Kan man inte få vanlig hjälp? Fastighetsägare: Det är klart att omsorgen sker i bostaden men om vi investerar måste vi få något tillbaka! Verksamheten 1: Vi vill inte vara konsumentrådgivare och ta det ansvaret! Verksamheten 2: Dagens Internettjänst är inte anpassad till kraven för e-hemtjänst!

38 Beställare - utförare Beställaren Biståndsbeslutet Teknikupphandlingen Teknikkostnader Stödfunktionen Utföraren/leverantör en Utför e-hemtjänst Genomförandeplan Ersätts för utförd tid

39 Stödfunktion för välfärdsteknologi Biståndshandläggare Stödfunktion för Välfärdsteknologi Hemtjänst

40 Support/felanmälan Stödfunktionen Leverantören Hemtjänsten Vår IT-support

41 Etik Juridik Säkerhet Säkerhet Juridik Etik

42

43 Juridik och säkerhet Behov Leverantörer Teknik Vi själva Rutiner Likabehandling Välfärdsbredband Biståndsbeslut enl SoL

44 Juridik och säkerhet Behov Leverantörer Teknik Vi själva Rutiner Likabehandling Välfärdsbredband Biståndsbeslut enl SoL Skydda känslig information Kryptering vid lagring och under kommunikation Klassning av information Inte lagra känslig information i onödan

45 Juridik och säkerhet Behov Leverantörer Teknik Vi själva Rutiner Likabehandling Välfärdsbredband Biståndsbeslut enl SoL Skydda känslig information Behörig åtkomst Kryptering vid lagring och under kommunikation Säker inloggning Loggar Time-out Olika roller Klassning av information Inte lagra känslig information i onödan Utbildning Behörighetsadministration Följa loggar

46 Juridik och säkerhet Behov Leverantörer Teknik Vi själva Rutiner Likabehandling Välfärdsbredband Biståndsbeslut enl SoL Skydda känslig information Behörig åtkomst Kryptering vid lagring och under kommunikation Säker inloggning Loggar Time-out Olika roller Klassning av information Inte lagra känslig information i onödan Utbildning Behörighetsadministration Följa loggar Tillgång till uppgifter och system Säkra servrar Back-up Driftsäkerhet Lokal driftsäkerhet Supportrutiner Plan B

47 Juridik och säkerhet Behov Leverantörer Teknik Vi själva Rutiner Likabehandling Välfärdsbredband Biståndsbeslut enl SoL Skydda känslig information Behörig åtkomst Kryptering vid lagring och under kommunikation Säker inloggning Loggar Time-out Olika roller Klassning av information Inte lagra känslig information i onödan Utbildning Behörighetsadministration Följa loggar Tillgång till uppgifter och system Gallra och lämna ut uppgifter Säkra servrar Back-up Driftsäkerhet Data lagrat så man kan urskilja och behandla enstaka individer Lokal driftsäkerhet Supportrutiner Plan B Klassning av data Plan för lagring och gallring Information till användare

48 Följa den smala vägen FÖR LÅGA KRAV Integritetsintrång Olagligt Ge dåligt rykte FÖR HÖGA KRAV Inte kunna använda Aldrig lära oss Ingen praxis skapas

49 Juridik LSS PDL LEK KL SoL PuL / SoL-PuL Likabehandlingsprincipen Biståndsbeslut Verkställighet Dokumentation Samtycke Behandling Personuppgift Informationssäkerhet

50 Likabehandlingsprincipen KL Beslut enligt SoL nödvändigt Vi kan inte bekosta internetabonnemang Ställer krav på införandetakten

51 SoL Dokumentation Dokumenteras som övriga dagliga kontakter med brukaren Händelser eller upplysningar av vikt förs in i gängse dokumentationssystem hos utföraren Normalt inte någon automatisk överföring av information från IKT-tjänsten direkt in i dokumentationssystemet Däremot rapportering av utförd tid i verksamhetssystemet

52 Samtycke - beslutsinkompetenta Genom annan o Ej anhörig, god man, personal men förvaltare Presumtivt samtycke Konkludent samtycke Dokumentation Etisk värdegrund

53 Personuppgifter (PuL & Sol-PuL) Syfte att skydda människors integritet vid datorhantering av personuppgifter Varje nämnd ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker inom verksamhetsområdet Personuppgiftsbiträdesavtal Krav på informationssäkerhet

54 SoL-PuL SoL-PuL är en speciallag Gäller före PuL I de delar där SoL-PuL inte har en specialregel: Då gäller basreglerna i PuL T.ex. ang. informationssäkerhet

55 SoL-PuL Anger för vilka ändamål socialtjänsten får behandla personuppgifter Utgångspunkt: Det som är nödvändigt för socialtjänstens verksamhet är tillåtet Sökbegränsningar Begränsning av sammanställningar

56 31 PuL Rättsliga krav på informationssäkerhet SoL-PuL hänvisar till PuL Informationssäkerhetspolicy i varje kommun MSB:s föreskrifter ISO / LIS

57 Vad är informationssäkerhet? Konfidentialitet -Behörig åtkomst till information Integritet -Fullständig och korrekt information Tillgänglighet -Information på rätt tid Rätt information, till rätt person i rätt tid!

58 Hur kan vi skydda information? Informationssäkerhetsåtgärder Klassning av information Instruktioner Tekniska skyddsåtgärder: Åtkomstkontroll Skydd mot intrång Uppföljning

59 Vad måste vi skydda? Klienten: Mobiltelefon, brukarenhet, PC mm. Kommunikationen mellan brukaren och vårdgivaren (Klassning?) Åtkomst till administrationsgränssnitt och autentiseringsinformation Tillgången till brukarens nätverk (trådlöst) Brukarens integritet PuL-data

60 BRUKARE LEVERANTÖREN IKT Inställningar Trådlös router INTERNET Server PERSONAL IKT-program i den anhöriges dator IKT-progam i personalens dator ANHÖRIG

61 Begränsningar av åtkomst 1. Identifiering 2. Åtkomstkontroll 3. Loggning Den som behöver få tillgång till informationen måste identifiera sig Behörigheten kontrolleras Vilka åtkomsträttigheter har användaren? Vilken information får hon tillgång till? Vilka åtgärder får utföras i systemet? Uppföljning av all datorbearbetning genom spårning i systemet. Genomgång, analys och ev. åtgärder.

62 Kontroll genom loggning Uppföljning i efterhand Kontroll av vem som har gjort vad i systemet Jämförelse med arbetsuppgifter och behov / ärenden Stickprov, eller På förekommen anledning

63 Leverantör Säkra gränssnitt Härdade servrar Redundans Stark autentisering IP-filtrering Time out Åtgärder

64 Åtgärder Brukare Brandvägg Säkrat WLAN Säkrad hårdvara

65 Åtgärder Vårdgivare Rutiner & policys Fysisk skydd Brandvägg, AV Skärmsläckare, time out, lösenord Stark autentisering

66 Åtgärder Kryptering av kommunikation mellan, leverantör, brukare och vårdgivare Behörigheter Loggning och spårbarhet Styrdokument och utbildning

67 Åtgärder Leverantör Säkra gränssnitt Härdade servrar Redundans Stark autentisering IP-filtrering Time out Brukare Brandvägg Säkrat WLAN Säkrad hårdvara Vårdgivare Rutiner & policys Fysisk skydd Brandvägg, AV Skärmsläckare, time out, lösenord Stark autentisering Kryptering av kommunikation mellan, leverantör, brukare och vårdgivare Behörigheter Loggning och spårbarhet Styrdokument och utbildning

68 En intern Säkerhetsrapporter Granskar våra lösningar Sekretessbelagd En publik Beskrivande bakgrundstext Kravkatalog Frågeunderlag beställare leverantör Kommer snart att publiceras

69 LUNCH!

70 Upphandling Innovationsvänlig upphandling Utvärderingskriterier Avtalstider Affärsmodeller LoU

71

72 Innovationsvänlig upphandling Ta ställning till krav på Ekonomisk stabilitet Storlek Kvalitets- och miljöledningssystem Erfarenhet Referenser

73 Mer om upphandling Utvärderingskriterier Användarvänlighet Hur utvärdera, vem utvärderar Sedvanliga Upphandlingsförfarande Öppet förfarande Selektivt förfarande Förhandlat förfarande Konkurrenspräglad dialog

74 Vad vill vi upphandla? Definiera funktion inte lösning Varför fyra funktioner? Vad ingår inte?

75 Avtalstider Korta tider Utvärdera Följa teknikutvecklingen Sjunkande priser Långa tider Stabilitet i verksamheten Trygghet för leverantören Mindre arbete med upphandlingsproc.

76 Omfattning Avtalsmodeller Ingår: Hård- och mjukvara, central drift, telefon-/mail-support Ingår inte: kommunikation, installation eller support på platsen Affärsmodell Fungera i vår verklighet = vi eftersträvar endast månadsavgift ingen startavgift ingen bindningstid

77 Ekonomi Kostnader Teknik Personal Utbildning Kostnadsminskningar Minskade transporter Minskade behov Effektivare insatser

78 300 e-hemtjänstanvändare 6 Mkr 20 Mkr Kostnader Personal IKT stöd Hemtjänstpersonal introduktion Teknik användare Teknik hemtjänst Besparing Minskade resor Effektivare insatser Minskade behov

79 Budget tkr År X (300 användare) Ordinarie kostnader Införandekostnader Totala kostnader Kostnadsminskningar Nettoeffekt Kostnad Besparing Besparing

80 Hur har vi räknat?

81

82

83 Avgifter för den enskilde Utförd tid Månadsavgift i vissa fall Ingår i maxtaxan Boendestöd ingen avgift

84 Ersättning till utförarna Ny lägre ersättning för utförd tid Schablonersättning per månad i vissa fall

85 HEMTJÄNST E-HEMTJÄNST Ersättning för utförd tid Transporter Övrig tid Utförd tid Vår del Utföraren s del Övrig tid Utförd tid

86 På sikt Helt ny modell för ersättning för natttillsyn

87 Information och pedagogik

88 Film om Giraffen

89 Trestegsraket

90 Publicitet i media

91 Bloggar

92 Facebook

93 Alla på en gång Kortare införandetid Likabehandling Införandeplan Några i taget Kort tid utb-praktik Anpassa efter lärdomar Riktade infokampanjer

94 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Förberedelsearbetet Rekrytering Upphandling Riktlinjer Ersättning till utförare Introduktion stödfunktionen Planering med utförarna Välfärdsbredband Teknikinförande

95 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Införandearbetet 2013 Hemtjänsten information Hemtjänsten inspiration Hemtjänsten utbildning Hemtjänsten handledning Biståndshandläggare utb Biståndshandläggare handl Användare spontanrekrytering Användare systematisk rekryt Antal användare

96 Riskanalys - gruppdiskussion Vilka är de största utmaningarna? Vad kan ni ta med er hem från riskanalysen? Vad saknar ni?

97 Framåtblick

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer