Certifieringsprogram för värmepumpsinstallatörer - status i Europa. Kajsa Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifieringsprogram för värmepumpsinstallatörer - status i Europa. Kajsa Andersson 101026"

Transkript

1 Certifieringsprogram för värmepumpsinstallatörer - status i Europa Kajsa Andersson

2 RES-Direktivet RES-direktivet, annex IV kräver att en installatör ska ha kunskap tillräcklig för att: - möta kundens behov av prestanda och pålitlighet - Utöva kvalificerad yrkeskunskap - Följa gällande lagar och direktiv Inklusive energi och miljömärkning. Direktivet kräver dessutom: - ackrediterad utbildning - personlig certifiering Godkänd examen teoretisk och praktisk - tidsbegränsad giltighet Liksom annan lagstiftning, exempelvis miljölagar, ligger ansvar för certifieringsprocess hos regeringen i respektive land

3 F-gasförordningen: EG-direktiv 842/2006 och EU-direktiv 303/2008 Operatörer av utrustning som innehåller F-gaser omfattas av 842/ Stationär kyl- luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar Certifieringskraven för personal och företag anges i kommissionens förordning (EG) nr 303/2008. Personlig certifiering - Kategori I-IV för olika arbetsuppgifter - Krav på yrkeskunskap, erfarenhet och framtida utbildning - Teoretisk och praktisk examination - Begränsad giltighet - Aktiv inom yrket (intyg varje år) - 4 juli 2011 skarpt datum Företagscertifiering - Beskrivning av utrustning: ID, underhåll - Rutiner köldmediehantering - Förteckning över certifierade installatörer - Registreringsbevis

4 EU-CERT.HP Utbildning, certifiering och kunskapsspridning! startades länder representerade EHPAs utbildningskommite ansvarar för kvaliteten på utbildningen och material Ackrediteringsorgan enligt ISO EU-CERT.HP: Kräver yrkeskunskap Intyg på fullgjord EU-CERT.HP utbildning el dyl. Bevis på klarat slutprov - teoretiskt Den sökande ska vara anställd av verksam firma alternativt ha egen firma och vara aktiv inom yrket Bevis på relevant yrkeserfarenhet Avtal mellan installatören och nationellt certifieringsorgan 300 /3 år, ingen audit (för närvarande)

5 Certifiering - Tillvägagångsätt EHPA ansvarar för innehåll/material till utbildning av installatörer Swedac ackrediterar INCERT Utbildning ges av Mittuniversitet (samt IVT, Thermia och NIBE?) utbildningscentrerna är kontrakterade av INCERT INCERT utfärdar certifikat till Installatör och företag

6 Qualicert Common quality certification and accreditation for installers of small-scale renewable energy systems Utvecklar ackreditering och certifiering av installatörer av småskaliga anläggningar för förnybar energi Handbok med framgångskoncept för certifiering Har kartlagt information om olika certifieringssystem i EU

7 SEPEMO:s roll Vi vill förbättra kvalitet och prestanda på installationer genom att använda utvecklad europeisk certifiering (EU-CERT.HP) Detta görs bland annat genom att: - Visa på skillnader i SPF-nivåer för installerade värmepumpssystem - Analysera och utveckla guidelines för utförande, installation och underhåll - Harmonisera utbildning/certifiering mellan olika uppvärmningsformer så att liknande krav ställs - Hur tas kunskap tillvara?

8 Nationella certifieringar Överblick av SEPEMO-länder: Österrike, Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna och Sverige Generellt gäller: a) undertecknad ansökan för certifiering b) Utbildning värmepump eller likvärdig utbildning c) Godkänd tentamen (teoretisk, praktisk, verbal) d) Bevis på relevant utbildning eller yrkeserfarenhet: - yrkesarbetare för gas och varmvatten - Tekniker på köldmedieanläggning - elinstallatör - tekniskt relevant examen från universitet eller yrkeshögskola e) Arbetsgivare för en certifierad installatör måste: - företaget ska vara licensierad för elektriker, gas/varmvatten handelsföretag som planerar och/eller installerar värmepumpsystem -installatören kan själv vara ägare av licensierat företag eller industri, som planerar och/eller installerar värmepumpsystem f) Uppgifter om referensanläggning(ar) lämnas till certifieringsorgan: - ifylld enkät för referensanläggning - anläggningslayout som visar värmekälla, anläggning och värmepump - kapacitetsberäkning

9 Sverige Näringsdepartementet och energimyndigheten ansvarar för svensk NREAP EG 303/2008 Installatörer skall certifieras av INCERT om arbete under certifieringskategori I, II, III eller IV skall utföras krav på minst kategori I och II - Skarpt personligt certifikat - Giltighetstid 5 år - Lärlingsperiod upp till 2 år Företaget skall vara certifierat Giltighetstid 5 år EU-CERT.HP - Utbildning ges av Mittuniversitet (samt IVT, Thermia och NIBE?) - examination på mittuniversitetet eller on-line - laboration

10 Österrike Certifieringssystem för värmepumpsinstallatörer, solvärme och solceller - sköts av AIT (Austrian Institute of technology) som är ISO certifierade - Utbildningscenter ackrediteras av AIT - Frivillig personlig certifiering 3 års giltighet - Arbetsgivaren för en certifierad installatör ska vara certifierat/ha licens - Kursinnehåll styrs och uppdateras av experter/aktörer/intressenter - Installationer inspekteras av AIT audits - Certifierade installatörer publicerade på websida

11 Frankrike Franska Energi- och miljödepartementet ADEME ansvarar för Fransk NREAP Qualit Enr (del av NREAP) ansvarar för qualification scheme för installatörer berörda av RES-direktivet QualiPV för Solceller Qualibois för biomassa Qualisol för Solvärme QualiPac för värmepumpar (början av 2010) Qualit Enr måste bli ackrediterade av COFRAC Minskad tolerans av liknande qualification schemes Examinationens oberoende måste förbättras Idag frivillig certifiering där företaget blir certifierat Ett företag som inte har likvärdig kvalificering ska skicka minst en anställd till EU-CERT kurs där han måste klara examination Audits - fokuserar på design, praktisk installation och rapportering. ADEME-BRGM-EDF frivillig kvalitetsmärkning för Bergvärmeinstallation

12 Tyskland DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) certifieringsprogram sedan Följer ISO och ISO Certifiering ges till företag frivillig Giltighet 5 år övervakande audit efter 2,5 år. Förnyelse av certifikat kräver referenser på installationer och ytterligare audit. DVGW kontrollerar innehåll på utbildningar Ofta krävs certifikat av nationell tillsynsmyndighet för att få borra och installera bergvärmesystem. Tyska värmepumpsorganisationen (BWP) erbjuder kurser baserade på EU-CERT programmet.

13 Grekland CRES ansvarar för Grekisk NREAP - Finns ingen officiell certifiering eller ackreditering för RESinstallatörer i grekland. - CRES planerar certifiering eller kvalificeringsprocess för bergvärmeinstallatörer - Ackrediteringsorgan: - Hellenic Association of Accredited Certification and Inspection Bodies (ESYD) Inspektions och certifieringstjänster för produkter och tekniska yrken National Accreditation Centre for Continuing Vocational training (EKEPIS) Utfärdar ackreditering till utbildningscenter

14 Nederländerna Riktlinjer för design och installation av energilagring i kombination med värmepump utvecklas av Ministry of the UTES environment Har certifieringssystem Ackrediterad utbildning Olika arbetsområden Kontroll att standarder följs Certifieringsorgan och företag gör avtal om audits Installatören ska kontrolleras varje år de första två åren, sedan var 48:e månad. Certifikat giltigt 3 år. Kostnad /år

15 Diskussion/Strategi Strategiskt att länka certifiering till byggnadsdirektiv HLSG anser att certifieringen gäller privatbostäder gråzoner Förnyelse av certifikat och Audits Minimera administration egenkontroll mha verktyg utvecklat av Qualit'EnR? Analysera relation till konkurrerande konventionella tekniker Staten och intressenternas roll är viktig Uppdatera utbildningar tekniken utvecklas snabbt Dyr investering för småföretag kan löna sig Risk! Utbildning grundar sig ofta på guidelines baserad på lokal erfarenhet och teori risk att vissa bitar utelämnas Mindre företag -expertis kring vp-systemet, men saknar kunskap om byggnadsteknologi

16 Slutsatser så här långt De flesta länder har organ ackrediterande enligt ISO Krav på certifikat och utbildning skiljer sig mellan de olika länderna. Giltighetstid ca 3-5 år Krav vid förnyelse av certifikat Audits Bevis på yrkesverksamhet Utbildning Företaget ska vara certifierat Ackrediterad utbildning - riktas till installatörer med arbetslivserfarenhet Certifiering ska harmoniseras och förnyas med existerande struktur Sverige långt fram, men inte vid målet. Det är många kvar att certifiera! Ingen Europeisk harmonisering än så länge

17 Tack tack!

18 Önskat innehåll i utbildning: Teoretisk del Överblick av marknadssituationen Installation och dimensionering God kunskap om Europeiska och nationella standarder Geotermisk utbildning, såsom: marktemperaturer i olika regioner Identifiering av värmeledningsförmåga i jord och berg Restriktioner för nyttjande av mark

19 EG-direktiv 842/2006 Kategori I-IV Kategori I: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllandsmängd. Motsvarar tidigare klass 3.1 och 3.2, Kategori II: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllandsmängden är mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system) samt läckagekontroll oavsett fyllandsmängd (om inget ingrepp görs i köldmediesystemet). Motsvarar tidigare klass 2.2. Kategori III: Omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system). Motsvarar tidigare klass 2.1. Kategori IV: Läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd. Motsvarar tidigare klass 1

20 Operatörens skyldigheter

21 Nyckelkompetenser ör installatör Följande nyckelkompetenser ska visas av installatören: a basic understanding of the physical and operation principles of a heat pump, including characteristics of the heat pump circle: context between low temperatures of the heat sink, high temperatures of the heat source, and the efficiency of the system, determination of the coefficient of performance (COP) and seasonal performance factor (SPF); an understanding of the components and their function within a heat pump circle, including the compressor, expansion valve, evaporator, condenser, fixtures and fittings, lubricating oil, refrigerant, superheating and sub cooling and cooling possibilities with heat pumps; and the ability to choose and size the components in typical installation situations, including determining the typical values of the heat load of different buildings and for hot water production based on energy consumption, determining the capacity of the heat pump on the heat load for hot water production, on the storage mass of the building and on interruptible current supply; determine buffer tank component and its volume and integration of a second heating system.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbättrad driftsäkerhet hos villavärmepumpar Caroline Haglund Stignor, Kristin Larsson, Sara Jensen, Johan Larsson, Johan Berg, Peter Lidbom,, Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM

HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM SENTRO Sustainable Energy systems in New buildings market introduction of feasibility studies under the Directive on the Energy

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Passivhus Norden 2013 HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Svein Ruud Tekn. lic. Martin Persson M.Sc. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857 501 15 Borås Sweden,

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046 GRÖN ANSTÄLLBARHET: Överföring med synergieffekt av ett yrkesutbildningssystem för grundläggande arbetsplatskompetenser med medvetenhet om ekologisk hållbarhet i tre europeiska länder SYNTESRAPPORT April

Läs mer

EKOenergi - nätverk och varumärke

EKOenergi - nätverk och varumärke EKOenergi - nätverk och varumärke Som utgångspunkt gäller den engelska versionen. Om det finns någonting otydlig i översättningen, den engelska versionen är favoriserad. Har du förslag eller tips som gäller

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Scores rapportserie 2013:3 Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Alexandra Kenne, Bernice Lindqvist & Kristina Tamm

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer