FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel på byggare som varit helt och hållet cyniska, men också de som haft ett gott syfte men saknat kompetensen. FOTO: TV3 RENOVERING Tips på hur du kan renovera och höja värdet på fastigheten SÄKERHET Åtta prylar för hemmet som ökar både tryggheten och säkerheten Nyckeln till din fastighetsadministration Hogia Fastighetssystem AB

2 2 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den svenska bostadsrätten är nära nog unik i Europa. Det är en boendeform som bygger på grannsämja, ansvarstagande och gemenskap. Alla boende är delägare i en förening och har ett gemensamt ansvar för att trapphusen hålls rena och att snön på taket skottas bort. Det är en bra princip, och den ska vi ha kvar. Bostadsrätten står för gemenskap som inte kan mätas i pengar VI REKOMMENDERAR SIDA 6 Jan Berg Styrelseordförande, Promenaden. Våra medlemmar ser nyttan med att effektivisera verksamheten. Den svenska bostadsrätten är nära nog unik i Europa. Det är en boendeform som bygger på grannsämja, ansvarstagande och gemenskap. Alla boende är delägare i en förening och har ett gemensamt ansvar för att trapphusen hålls rena, att värmesystemet fungerar och att snön på taket skottas bort. Det är en bra princip, och den ska vi ha kvar. Se över möjligheterna För en tid sedan kom Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, med ett förslag för att få fram fler bostäder i storstäderna. Hans föreslog att landets alla bostadsrättsägare ska kunna hyra ut sina lägenheter i andra hand till vem de vill och till vilken hyra de vill, och att bostadsrättsföreningarna i princip ska vara tvungna att gå med på det. Jag är inte främmande för tanken att se över reglerna för andrahandsuthyrning. Regeringen har också redan i två steg höjt skatteavdraget för hyresintäkter om man hyr ut en del av sin bostad, från kronor till kronor per år. Jag vill se över möjligheterna att gå ännu längre för att skapa incitament för fler att hyra ut hela eller delar av sin privatbostad när det passar. Men jag motsätter mig att man skulle tvinga fram uthyrningar i bostadsrättsföreningar. Alla bostadsrättsföreningar har egna stadgar, och de som köpt en lägenhet i föreningen har gjort det på de premisserna. Bostadsrätterna bör därför inte hyras ut hur som helst utan att styrelsen och därmed medlemmarna har någon som helst kontroll. Många fördelar Bostadsrätten är en unik boendeform med flera fördelar: Arbetet som utförs i en bostadsrättsförening sparar mycket pengar för de boende. Vad skulle det till exempel kosta att låta ett företag genomföra en gröndag när de boende i en bostadsrättsförening går ut och snyggar till sina grönområden runt husen? Hur mycket skulle boendekostnaden inte öka om det styrelsearbete som i dag till största delen sker ideellt skulle skötas professionellt och mot betalning? Det finns också en viktig gemenskap i att alla äger något tillsammans, och ser om fastigheten i både det lilla och stora. Det har ett ekonomiskt värde, men skapar FOTO: JOHAN ÖDMANN Stefan Attefall (KD) Bostadsminister MINA TIPS Engagera dig Bry dig om din bostadsrättsförening. Då lär du dig sköta 1 ett hus, lär känna dina grannar och upptäck att det blir roligare att bo i ert gemensamma hus. Din kunskap och ditt engagemang behövs. Amortera Bostaden är en investering, 2 men utgå inte från att din bostadsrätt kommer att öka i värde. Den som inte amorterar tar risker. Försök därför att amortera en fast summa varje månad så att din ekonomi blir mindre sårbar. också en trygghetskänsla som vare sig kan eller bör mätas i pengar. Det handlar också om ansvarstagande. Om de flesta lägenheter i bostadsrättsföreningen ständigt skulle hyras ut i andra hand, vem skulle då sitta i föreningens styrelse och rensa rabatterna på vårkanten? Avdragsrätt För den som fritt vill hyra ut utan samma inblandning från grannar och förening har regeringen in fört ägarlägenheter. Den formen har andra fördelar, men gemenskapstanken som finns i idén med bostadsrätten är inte densamma. Ibland hävdar kritiker att den som äger en bostad gynnas gentemot hyresrätten eftersom man får göra skatteavdrag för räntekostnaderna på köpet av lägenheten. Vi behöver se över hur vi kan stärka hyresrättens ställning, men det får inte ske genom att försämra avdragsrätten för bostadsrättsinnehavaren. Att ändra på det skulle dra undan förutsättningarna för många hushåll som en gång betalt rätt stora pengar för sina bostäder. Om den som lånar till en motorcykel eller jorden-runt-resa ska få göra ränteavdrag måste rimligen den som lånar till en bostad för sig och sin familj också få göra det. Håller i 30 år till 4 Med relining kan behovet av stambyte skjutas upp. Stambyte 5 Överväg ett stambyte. Det kan sänka underhållskostnader och försäkringspremier. Vi får våra läsare att lyckas! FOKUS BOSTADSRÄTT NR 4, JUNI 2011 Produktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Niklas Fogander Formgivare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Johan Wiman Tel: E-post: Distribution: Götebogs-Posten, juni 2011 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Niklas Fogander Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Katastrof? Ingen skada skedd. Polygons tjänster inom skadebegränsning har använts i varje tänkbar miljö. Från restaurering av enskild egendom till stora kommersiella skador samt sanering efter några av världens största naturkatastorfer. Vare sig det är ett läckande rör eller en översvämning som har orsakat skadan så fi nns våra tekniker redo att rycka ut dygnet runt. För mer information om våra tjänster välkommen att kontakta oss på eller hitta din lokala kontakt på

3

4 4 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER ÖKA LIVSLÄNGDEN 30 AR TILL MED 1TIPS RÖRINFODRING RINF RING RELINING Fråga: Hur kan man renovera fastighetens ledningar utan att genomföra stambyte? Svar: Med så kallad relining kan behovet av stambyte skjutas upp. Men begreppet är fl y tande. Relining har funnits redan sedan början på 1990-talet, och går i korthet ut på att man rensar och renoverar avlopps-, vatten- och värmeledningar inifrån i stället för att byta ut dem helt. Stefan Eurén är fristående konsult i firman Handen Projektpartner. Stefan Eurén hjälper ofta kunder som vill använda sig av reliningtekniken för att renovera sina ledningar. Men han är kritisk till branschens utveckling. Tekniken utvecklas Det är en riktig guldgruva, och varenda avloppsspolare ger sig numera in i reliningbranschen, vilket gör att det hela blir lite urvattnat. Vi behöver skapa rätt definitioner kring vad relining egentligen är. Det här handlar om rörrenovering, inte stambyte. Du kan aldrig slippa stambyte förr eller senare. Dock ska sägas att det finns seriösa aktörer som verkligen arbetar med att utveckla tekniken med nya installationstillämpningar, material och logistik. Det är många faktorer som avgör ifall relining är rätt väg att gå, men det finns alltid en gräns för hur gamla ledningar man kan ha i en Stefan Eurén Fristående konsult i fi rman Handen Projektpartner. Gör man relining på rätt sätt genom infodring kan jag garantera att du har en lösning som håller i 30 år och som är enkel att underhålla. fastighet. Tidigare gällde relining endast för avloppsledningar, men i dag fungerar metoden för både vatten och värme också. Håller i 30 år Man får titta på exakt var re lining eventuellt är tillämpbart och var man måste byta ut ledningar enligt traditionell modell. Logistiken är viktig för att störa den boende så lite som möjligt. Det är människors hem det handlar om, och det gäller att planera efter vem som bor där. Infodring innebär att man sätter ett nytt rör inuti röret. Andra tekniker finns som skapar en ny plastbeläggning i röret i stället, men man bör vara vaksam på plastens TG, eller vilken förmjukningstemperatur den har. Gör man relining på rätt sätt genom infodring kan jag garantera att du har en lösning som håller i 30 år och som är enkel att underhålla. Men det är få som kan definitionen, vilket blir missvisande. Det är lite som med IT-svängen på 1990-talet. Vad ska man tänka på när man funderar på relining? Gör en gedigen förundersökning och behovsanalys. Ta in expertis och genomför en grundlig projektering. Vad behöver göras och behöver vi göra det nu? Se det som ett riktigt upphandlingsförfarande: skapa ramspecifikationer, skicka ut dessa till företagen och be om offerter. Olika system åldras olika fort, men lapptäcksprincipen blir förstås dyrare i längden. Många ser bara kostnaden för stunden, men man måste slå ut investeringen på en 30-årsperiod för att få rätt perspektiv, avslutar Stefan Eurén. CHRISTIAN VON ESSEN FOTO: SHUTTERSTOCK EFFEKTIV METOD Relining är en snabb och effektiv metod. Dessutom kan du bo kvar i lägenheten under reparationstiden. FOTO: SHUTTERSTOCK BÄTTRE ÄN *Skarvfritt *Störningsfritt *Kostnadseffektivt *Livslängd minst 50 år STAMBYTE. SACPIPE connection system återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick rören är i. Det spelar med andra ord ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av ledningen. SACPIPE connection system installeras i den trasiga eller gamla stammen och skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP- rör. Fördelen är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång sträckan är. Läs mer på

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI Stambyte är en långsiktig lösning NYHETER I KORTHET Som bostadsrättsförening bör man överväga ett stambyte. Det kan sänka underhållskostnader och försäkringspremier. Det blir bara dyrare ju längre man väntar. Ett stambyte är per definition en drastisk åtgärd i ett bostadsrättshus. Men förr eller senare är stambytet den enda åtgärd som fungerar för att säkerställa stabila stammar och för att undvika förödande vattenskador. I bostadsrättsföreningen Familjehotellet i Näsby park, med byggår 1960, påbörjades stambytet i början av 2008 och tog 2,5 år att genomföra. Föreningen omfattar ett höghus på 17 våningar och ett mindre på 10 våningar. Totalt var det 197 lägenheter som fick nya förutsättningar inför framtiden. En byggkonsult undersökte situationen, och föreningen insåg att ett stambyte var det enda rätta att göra. Man påbörjade en upphandling efter att stämman beslutat om saken. Hög prislapp högre värde Som sig bör stötte man på en del problem under tiden, bland annat att ritningarna inte helt stämde överens med verkligheten. Under samma period renoverades också i ventilationssystemet och balkongerna samt vissa fasader på husen. Investeringen för stambytet landade på mellan 35 och 40 miljoner, vilket finansierades av en lokalförsäljning, egen kassa och banklån. Dessutom ökade avgiften Hans Thofelt Ordförande, Familjehotellet. för den boende, men från en redan mycket låg nivå. Föreningen hade tidigare låga avgifter som man nu fått höja till mer normala nivåer på grund av investeringsbehovet, säger ordförande Hans Thofelt. Nu gjorde vi flera saker på samma gång, och ska åtgärda hissar som nästa steg. Det är förstås åtgärder som höjer värdet ganska väsentligt på våra lägenheter. Vänta inte för länge I snitt tog arbetet per lägenhet veckor och lägenheterna blev om än inte obeboeliga så i alla fall besvärliga att bo i. Men stambytet visade sig vara i rättan tid vissa gamla rör gick av när man lade dem över axeln för att bära ut dem. Många badrum var orörda sedan byggåret Framför allt är det tätskiktet som nöts ut efter år, och det går inte att åtgärda på annat sätt än genom stambyte och totalrenovering av våtrummen. För att nyttja nyare reliningtekniker måste rören vara något så när pålitliga också, så det var inte ett alternativ i det här fallet. Hans Thofelts bästa råd till bostadsrättsföreningar är att inte vänta med åtgärderna. Det är viktigt att ta ett större grepp om problematiken, och ofta kanske det är bäst att passa på och åtgärda flera saker samtidigt när man ändå är igång. Det gäller också att vara väldigt tydlig med alla inblandade vad som händer hela tiden information om konsekvenser och arbetsordning. Ta gärna in en oberoende expert som kan uttala sig om behovet. Men vänta inte med stambytet det blir aldrig billigare, avslutar Hans Thofelt. CHRISTIAN VON ESSEN RELINING Kort om relining Relining innebär att man tillför eller skapar ett nytt rör inuti det gamla röret. Det är en allt vanligare metod för Bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus när man vill undvika kostnaden för ett traditionellt stambyte. STAMBYTE Kort om stambyte Ett stambyte innebär generellt att man byter ut själva huvudstammarna, alltså rören som leder vatten och avlopp i byggnaden. Stammar har en begränsad livslängd, och måste därför bytas med jämna mellanrum ungefär var 50:e år. Annars finns en stor risk för vattenskador när rören åldras. När man gör ett stambyte så gör man också en renovering av alla tätskikt det vill säga alla badrum blir totalrenoverade. FOTO: SHUTTERSTOCK DÄRFÖR ÄR DYRA FILTER BILLIGARE ÄN BILLIGA. 4% 18% 78% Eftersom vi använder den senaste tekniken och de bästa materialen kostar våra nya luftfilter lite mer. Men på sikt är de avsevärt billigare. Energiförbrukning står för den allra största delen av den totala driftskostnaden i en ventilationsanläggning faktiskt närmare 80 procent. Därför har vi fokuserat just på energieffektivitet. Med Hi-Flo XL kan du spara mer än 100 kronor per filter i total driftskostnad per år. Service och avfall Inköp filter Energi Fördelning av totalkostnaden Läs mer om vår nya filterserie Hi-Flo XL på

6 6 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS FOTO: SHUTTERSTOCK SÄNK DRIFT- KOSTNADERNA REPARATION, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD ROT-avdrag en succé Sedan den borgerliga regeringen återinförde ROT-avdragen i december 2008 har det totalt sågat benen av svarta affärer med hantverkare. 229 KVADRATMETER Under 2009 upphandlades 229 kvadratmeter solpaneler som nu pryder en av fastigheternas tak. FOTO: NAME SURNAME Promenaden till effektivare energiförbrukning Fråga: Hur kan man få ner fasta kostnader för el, vatten och fjärrvärme i en bostadsrättsförening? Svar: Genom att skapa en konkret och långsiktig handlingsplan och tydligt kommunicera denna till medlemmarna. SÅ LYCKADES VI FALUN Bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun har genomfört en lyckad resa där man på olika konkreta sätt markant lyckats få ner energikostnaderna. Tre fastigheter med totalt 75 bostadsrätter skapar förstås stora kostnadsposter för fjärrvärme, el och vatten började Promenadens styrelse gå igenom dessa mer grundligt, och kunde snabbt konstatera en kraftig kostnadsökning de senaste fem åren. Det var då vi bestämde oss och satte upp tydliga mål och en konkret handlingsplan där kostnaderna skulle reduceras med åtminstone procent, berättar styrelseordförande Jan Berg. Följer energin på nätet Året därpå genomfördes en totalinventering av energiförbrukningen och ett system infördes som möjliggjorde kontinuerlig uppföljning via ett webbgränssnitt. Vi ville kunna se vad som händer med energin i våra fastigheter, och på det här sättet kan vi få en överblick och samtidigt styra alla lägenheter. Vi får en betydligt FOTO: STIG MEITON bättre kostnadskontroll när vi ser exakt hur alla flöden ser ut rent grafiskt. Efter en total stamrenovering kunde vattenförbrukningen minskas med 30 procent redan det första året, bland annat efter att ha eliminerat läckande kranar och toa letter. Sen var det dags att se FAKTA Brf Promenaden i Falun grundades 1969, och har i dag tre fastigheter med totalt 75 bostadsrätter och 86 medlemmar. Genomsnittsåldern är 76 år. Handlingsplanen kan delas in i fyra olika faser: Fas 1: Driftoptimering och övervakning av energiförbrukningen via ett webbverktyg. Fas 2: Stamrenovering för att slippa vattenläckage vilket reducerar vattenförbrukningen. Fas 3: Nya fönster i samtliga lägenheter. Fas 4: Solfångare på taken som Jag tror att medlemmarna är stolta över att bo här. Dessutom ökar ju värdet på lägenheterna. Jan Berg Styrelseordförande, Promenaden. över elförbrukningen. Tidigare år hade elen ingått i avgifterna, och förbrukningen stod aldrig i relation till den faktiska kostnaden. Elen kändes som gratis för medlemmarna. Nu införde vi i stället att alla ansvarar för och betalar sin egen el. Vi installerade digitala elmätare står för stora delar av uppvärmningen. Solfångaranläggningen är den hittills största för flerfamiljshus i Dalarna och en av de allra största i länet. Panelerna som är monterade i rakt söderläge på taket till ett av husen mäter 229 kvadratmeter, vilket motsvarar tre kvadratmeter per lägenhet. Solfångare ger i princip gratis varmvatten från april till september. Två värmepumpar återvinner energin från ventilationen i frånluften i fastigheterna. Värmepumparna ger det största energitillskottet. i samtliga lägenheter. Det har blivit en dramatisk skillnad. Medlemmarna har minskat sin elförbrukning med kwh per år, berättar Jan Berg. Solfångare på taket Under 2009 upphandlades 229 kvadratmeter solpaneler som nu pryder en av fastigheternas tak. I kombination med inköp av frånluftvärmepumpar och installation av nya fönster har man sänkt årskostnaden för fjärrvärme från till närmare kronor. Men förändringsarbeten är känsliga saker, och med en genomsnittsålder hos medlemmarna på 76 år, har det varit extra viktigt för styrelsen att vara tydliga med sina planer. Detta har man kommunicerat på regelbundna möten, samt med informationsmaterial och intern-tv. Våra medlemmar ser nyttan med att effektivisera verksamheten, säger Jan Berg, och jag tror medlemmarna är stolta över att bo här. Dessutom ökar ju värdet på lägenheterna. Naturligtvis har vi investerat en del pengar i fastigheterna, men vi har ändå lyckats behålla våra låga avgifter. Vi tycker att alla generationer ska betala sina egna kostnader i stället för att skjuta dem på kommande generationer. Det är unikt det vi har gjort här. Vi har investerat för framtiden och för miljön. CHRISTIAN VON ESSEN Förutom de eventuella moraliska aspekterna kan man konstatera att avdraget dels blivit en mycket bra affär för staten, som drar in mer än den ger, dels att tryggheten för kunderna ökar eftersom man har mycket lättare att få rätt om hantverkarna fumlar till det. ROT-avdragets konstruktion har emellanåt ställt till en del när hantverkare hamnat i kläm och inte fått de pengar de förväntat sig i retur från skattemyndigheten. Detta är dock inget stort problem. Förklaringen till att det i vissa fall uppstått problem är inte skattemyndighetens fel, möjligen lagstiftarens. ROTavdraget är nämligen just ett avdrag och inget bidrag. Rabatt i förskott Den som anlitar hantverkaren får göra ett avdrag på skatten, men hantverkaren ger rabatt i förskott när arbetet utförs genom ett avdrag på maximalt kronor på arbetet och maximalt på 50 procent av arbetskostnaden. Vad som kan hända, och förstås har hänt ibland, är att den som anlitat hantverkaren helt enkelt haft så låg inbetald total skatt så att det inte funnts ens kronor inbetalda till Skatte verket. i dessa fall har hantverkaren gått miste om pengar. I dag löses det med ett standardavtal. Om nämda situation uppstår får numera kunderna betala mellanskillnaden. I annat fall har Skatteverket betalt ut pengar till hantverkarna mycket snabbt, oftast inom sagda tio dagar. Dagens ROT-avdrag fungerar mycket bättre än den nerlagda föregångaren för några år sedan. Detta tack vare att det blivit lätt och smidigt att som kund få jämförbara priser från olika hantverkare när man ska använda bidraget. I bostadsrätter är huvud regeln att det som görs inne i lägenheten omfattas av avdraget. JOHANNA RISBERG

7 DU VET ATT DET ÄR DAGS ATT MODERNISERA DIN HISS NÄR......husets minsta hyresgäster inte får plats i hissen. Hisskorgens storlek Före 0,75 m 2 Beställ en kostnadsfri moderniseringshandbok från KONE på handbok. QSEC Sverige AB Efter 1,125 m 2 Är hissen för liten för en barnvagn? Du kan få upp till 50% mer utrymme i din hisskorg. Handboken visar steg för steg hur en hissmodernisering går till. KONE levererar innovativa och miljöeffektiva hissar, rulltrappor och automatiska dörrar. KONE är en pålitlig partner under byggnadens hela livscykel. Vi hjälper våra kunder med allt från design, tillverkning och installation till underhåll och modernisering. HUR STYR NI FÖRENINGEN? Att driva en bostadsrättsförening kan på många sätt liknas vid att driva företag. Med HSBs administrativa tjänster får du verktyg och stöd för föreningens underhållsplanering och administrativa förvaltning. Vi ligger i framkant när det gäller digitala tjänster. Nyligen lanserade vi till exempel det digitala styrelserummet som skapar ordning och reda i styrelsearbetet genom att samla alla dokument på ett ställe. Vi erbjuder bland annat: Digitalt Styrelserum Ekonomisk 5-årsprognos Styrelsenätet Power Point för årsredovisningen Underhållsplan Online Vill ni veta mer? Kontakta Peter Karlsson, administrativ chef på HSB Göteborg, på telefon

8 8 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur ska man göra om man vill anlita ett byggföretag och vill undvika oseriösa aktörer? Svar: Man bör bland annat kontrollera företagets ekonomiska historia, kolla referenser och vara säker på att rätt kompetens finns i företaget. BYGGFÄLLAN STOCKHOLM Byggfällan sändes under hösten 2010 på TV3. Renée Nyberg och hennes bror Peter Nyberg hjälpte familjer som drabbats av oseriösa byggfirmor som lämnat dem med skulder och halvfärdiga bostäder. Peter Nyberg, som är byggledare, hjälpte till att ställa bostäderna tillrätta. Renée Nyberg letade upp de ansvariga och ställde dem mot väggen. Man är väldigt ensam när man drabbas av den här typen av fuskbyggen. Vilket är förvånande, det hade inte jag förstått, säger Renée Nyberg. Ta med en erfaren person Att hitta bra hantverkare kan vara svårt, det medger hon. De flesta har ett kunskapsunderläge gentemot en yrkesman. Kommer någon med snickarbyxor och hammare i bältet så känner man sig kanske trygg, men man kan ofta inte ställa rätt frågor. Finns det någon i ens bekantskapskrets som kan det bör man ta med den personen till första mötet. Jag kommer att ta med brorsan, berättar Renée Nyberg. Och brorsan Peter Nyberg säger att man också ska kolla referenser: Var inte feg utan ring upp referenserna. Det är lätt att säga: jag har byggt många hus eller att visa upp en bild på ett jättesnyggt kök. En bild kan vara tagen var som helst. Men Renée Nyberg påpekar att referenser inte räcker: Flera i vårt program har varit duktiga på att ta referenser, men det kan visa sig att det är helt andra hantverkare det handlar om. Man måste även göra grundläggande research på bolaget och se hur ekonomin har varit bakåt. En viss trygghet kan finnas i att anlita stora, etablerade firmor. Men det är också viktigt att kolla upp F-skattsedel och man bör skaffa färdigställandeförsäkring och byggfelsgaranti. En firma har ansvaret att ta fram färdigställandeförsäkring och byggfelsgaranti, men man ska se till att själv betala den hos försäkringsbolaget, säger Renée Nyberg. Tuff konfrontation För Byggfällan har det inte varit svårt att hitta folk som är drabbade, men de har varit väldigt noggranna med att de byggare som de konfronterar verkligen gjort sig skyldiga till väldigt graverande fel. Det är väldigt tufft för dem vi konfronterar, därför är det ytterst viktigt att det verkligen finns goda skäl. De måste också ha gjort sig skyldiga till liknande saker tidigare. Att branschen ser ut så här beror delvis på att det finns mycket jobb och att det är ganska lätt att starta en PROFIL Renée Nyberg Yrke: Programledare. Gör just nu: Är i startgroparna för inspelningen av en ny säsong av Byggfällan som börjar sändas hösten 2011 i TV3. Peter Nyberg Yrke: Byggledare Bakgrund: Bror till Renée Nyberg. Mångårig erfarenhet från byggbranschen. Gjorde sin tv-debut i Byggfällan under hösten byggfirma och dra ihop ett gäng så kallade hantverkare. Vi har exempel på byggare som varit helt och hållet cyniska, men också de som haft ett gott syfte men saknat kompetensen, berättar Renée Nyberg. Fuskare kommer undan för lätt Det är ganska lätt att sätta ett bolag i konkurs, starta en ny firma och strunta i att ta ansvar för de drabbade familjerna. Även om en familj vinner en juridisk process så finns inte bolaget kvar och inga pengar finns då att hämta. Peter påpekar dock att det finns väldigt många duktiga hantverkare i Sverige, men när det varit högkonjunktur i branschen så passar en del på att tjäna lätta pengar. Kolla upp personen, man kan inte bara gå på vad de säger. Ska hantverkaren fixa ett badrum ska den personen ha gått Keramikrådet eller GVKs kurser. Det är också i badrum de största felen begås och att de ofta inte är möjliga att rätta till utan att riva allt, säger Peter Nyberg. Just nu är Renée i startgroparna för inspelningen av en ny säsong som ska sändas under hösten. Renée Nyberg välkomnar folk som blivit drabbade av oseriösa byggare att söka till programmet. KRISTIAN TIGER ATT TÄNKA PÅ DÅ MAN ANLITAR Peter Nyberg, byggledare Hur ska avtal utformas? Avtalen ska tydligt ange vad! som ingår och inte ingår i jobbet. Ska byggaren fixa köket, ingår då elen under skåpen? Allt ska vara inskrivet. Bara för att ett kök finns på ritningen så behöver inte det ingå. I avtalet ska anges vad som ingår, rum för rum. Dokumenterad kvalitet i våtrum Kraven på våtrum är idag mycket höga. Därför använder man kakel och klinker, och man anlitar behöriga fackmän för jobbet. När det är klart överlämnas ett Kvalitetsdokument där det behöriga företaget intygar att arbetet utförts enligt Byggkeramiksrådets regler, BBV. När du ska bygga eller renovera badrum gå in på Där finns en förteckning över behöriga företag, godkända tätskiktssystem och branschregler. Byggkeramikrådet Högbergsgatan 27, Stockholm T ax: Doris AB

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI HANTVERKARE VIKTIGT ATT KOLLA UPP FÖRETAGET En viss trygghet kan finnas i att anlita stora, etablerade firmor. Men det är också viktigt att kolla upp F-skattsedel och man bör skaffa färdigställandeförsäkring och byggfelsgaranti, säger Renée Nyberg. FOTO: TV3 VATTENSYSTEM Lider er fastighet av dåliga vattensystem? Detta är tyvärr ett problem för många bostadsrättsföreningar, det beror på många saker men det är något som fastigheter kan skydda sig emot genom att undanröja problemet som vatten ställer till med i vattensystem. Ett stort problem är att många fastigheter är gamla och att vattnets mineralinnehåll har satt igen rörsystemen. Ett dåligt fungerande system betyder även att järn och kopparupplösning leder till dålig kvalité på vattnet. Fungerar vattensystemet sämre betyder det att man ödslar energi. Svårt att få fram varm- och kallvatten Ett stigande problem är att värmeöverföringen inte fungerar korrekt, vilket bland annat är väldigt irriterande för de boende i fastigheten, och det beror på att smuts och korrosionsrester i värmeväxlare och radiatorer förstör funktionen. Genom att behandla vattnet i rörsystemen kan man åtgärda problemet, i dag även möjligt på dricksvattensidan eftersom det finns kemikaliefria alternativ som även förlänger livsländen på rörsystemen och därmed kan ställa in stambytet på vattenstammarna. Vad ska man tänka på när det gäller betalning? Att betala i förskott är väldigt! dumt. Men om byggaren behöver pengar för att köpa byggmaterial?! Även om byggaren ska köpa ett kök så behöver han inte betala förrän han har fått det och har då vanligen en månad på sig. Som byggare har man kredit om man inte har misskött sig. Vad ska man tänka när det gäller badrum? För att bygga badrum ska! byggaren har gått Keramikrådet eller GVKs kurser. Då kan de området och vet vilka regler som gäller och vad försäkringsbolagen kräver. Vilka andra specialistkunskaper bör hantverkarna ha? För el och rör så måste man! veta att det verkligen kommer auktoriserade hantverkare. För el så ska det vara en auktoriserad elektriker, det kräver försäkringsbolagen. Blir det en vattenskada i badrummet och hantverkaren inte har utbildning för rörmokardelen täcks skadan inte av försäkringsbolaget. Om det är billigt, kan det inte vara bra ändå? Titta inte bara på priset.! Satsar man på dyrt material i badrummet så bör man inte vara snål när det gäller den som gör jobbet. Är någon väldigt billig bör man ofta dra öronen åt sig. Säger dessutom hantverkaren att han både kan dra el och rör ska man verkligen vara försiktig. Enkel installation Vanliga vattenbehandlingssystem installeras enkelt av en vanlig rörmokare och systemen fungerar i de flesta fall även på plaströrssystem. Om en bostadsrättsförening vill installera ett vattenbehandlingssystem krävs inte stora ingrepp i anläggningen utan arbetet ryms oftast inom en vanlig arbetsdag. Förläng rörsystemens livslängd. Sänk uppvärmningskostnaderna. Försäkra Er om hög vattenkvalitet genom Bauers kemfria vattenbehandling. KLART BÄTTRE VATTEN! Naturligtvis utan kemikalier Bauer Watertechnology AB, Box 243, JÄRFÄLLA Tel: I Fax: I rwt.com I rwt.se

10 10 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIPS ÖKA SÄKERHETEN NYHETER I KORTHET FOTO: SHUTTERSTOCK LÅS Dagens tjuvar är smartare än vad man tror. Ett viktigt komplement till en säkerhetsdörr är dessutom ett effektivt och svårmanövrerat lås som kan stänga ute tjuvarna. Helst ska man ha ett lås där det både finns ett överlås och ett underlås. BELYSNING En mörk ingång till en fastighet är aldrig trevligt, dessutom ökar det risken för osäkerhet bland de boende i fastigheten. Det har varit många diskussioner de senaste åren om att vi behöver belysa våra parker, men en viktig aspekt är att man har en belysning som ger ljus i ingången vid fastigheten. Att rekommendera är ett energisnålt lyse som har en rörelsesensor. FÖNSTER Det finns en rad olika saker man bör tänka på när man ska byta ut fönstrena på fastigheten. Både ur energi- och brandsynpunkt. Man kan spara mycket pengar och energi med rätt isolering och glas och även förhindra eldspridningen i upp till 30 minuter med brandsäkrare fönster. INBROTTSLARM Det ökar tryggheten att installera ett väl fungerande inbrottslarm i sin lägenhet. Det finns alltid föremål man är rädd om i hemmet och det är en väldigt enkel och inte särskilt kostsam lösning. Genom att ha ett säkert lås och inbrottslarm kan du känna dig trygg när du lämnar din bostad. PASSERSYSTEM Hur ska man försäkra sin fastighet mot ovälkomna besökare? Med ett passersystem där varje bostadsrättsinnehavare får en bricka som fungerar som ett passerkort, så att det blir näst intill omöjligt att komma in om man inte bor i fastigheten. Dessutom är det väldigt smidigt då man slipper otympliga nycklar. BRANDVARNARE Det finns mängder av skäl att skaffa brandlarm hemma. Både för sin egen, grannarnas och lägenhetens skull. Det finns både larm som bara tjuter och de som även är kopplade direkt till larmcentral. Glöm inte att brandlarm kan rädda liv och att det känns tryggt att ha hemma. BRANDSLÄCKARE Många situationer kan skapa en brand, ett strykjärn, en locktång eller att man har glömt kvar något på spisen. En väldigt enkel lösning är brandsläckaren som inte bara är väldigt smidig och får plats i de minsta skrymslena i en lägenhet utan även ett mycket effektivt sätt att släcka en brand. DÖRRAR Det finns många saker man bör tänka på när det blir läge att byta dörrar till lägenheterna i fastigheten eller bara sin egen. Det finns allt från ljudisolerade, brandsäkra och näst intill inbrottssäkra dörrar. EKONOMI Sänk era avgifter genom att höja insatsen Många bostadsrättsföreningar har stora lån med hög ränta, vilket leder till höga månadsavgifter för föreningens medlemmar. Avgifterna går dock att sänka, genom att de boende höjer sin insats och på så sätt tar över föreningens lån. Fördelen med detta är att medlemmarna har rätt att dra av för räntekostnader i deklarationen, något en förening inte kan göra. Lägre månadsavgifter ger mer pengar i plånboken och ökar dessutom marknadsvärdet för föreningens bostadsrätter. Genom att göra stora investeringar i fastigheten kan kostnaderna skena iväg och då krävs det att man har koll på sin ekonomi. FASTIGHETSJURIDIK Ta hjälp av en jurist Det finns många fastighetsrättsliga områden och då det kan vara bra att ta hjälp av en fastighetsjurist. Inte minst vid en ombildning är deras tjänster till stor hjälp under hela processen. Juridisk hjälp kan även vara av väsentlig betydelse bland annat om den befintiliga föreningen beslutat sig för att göra en utbyggnad eller när fastigheten ska genomgå reparationer. Juristen kan försäkra föreningen och dess medlemmar om att det aktuella projektet går rätt till. En fastighetsjurist kan även vara relevant för den enskilde bostadsrättsinnehavaren vid dylika ändamål samt vid eventuella tvister i en bostadsrättsförening. BREDBAND VIA FIBER Bra investering Fibernätet (Stadsnät) expanderar kraftigt och det är en teknik som ger betydligt högre hastigheter än vad både DSL och ethernet har kapacitet för. Tekniken är betydligt vanligare i flerbostadsfastigheter eftersom den är relativt dyr att installera. En stor anledning till varför fiber bredband är så snabbt är att du med den tekniken inte delar överföringshastigheten med någon annan, som du till exempel gör vid ADSL. Sverige ligger i framkant på att utveckla fibernätet och antalet användare ökar lavinartat

11 Kundnära förvaltning i fokus Allt under ett tak! PRIMÄR fastighetsförvaltning AB är förvaltaren som tar ett totalt förvaltar ansvar utifrån kundens behov. PRIMÄR fastighetsförvaltning AB (PRIMÄR) erbjuder en komplett ekonomisk och teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privata fastighetsägare med lokal förankring i respektive ort där kunderna nns. PRIMÄR förvaltar ca lägenheter i bostadsrättsföreningar och samfälligheter och när det gäller privata hyresvärdar ca lägenheter. En kundnära förvaltning är ett av våra ledord säger Magnus Nordin, produktionschef för Ekonomisk förvaltning. Vi menar att det krävs ett nära samarbete med kunden för att nå ett gott resultat. Vi tycker oss ha lyckats med detta. PRIMÄR:s vice VD Hans Kristensson säger att helhets tänkandet är nyckel till framgång när man jobbar med förvaltning. Vårt ansvar är inte bara bostaden eller fastigheten utan hela miljön. Där kommer också faktorer som trygghet, trivsel och tillgänglighet med i bilden. Vi är exibla och lyssnar på vad kunderna efterfrågar. Det handlar om att utvecklas tillsammans och ömsesidigt måna om varandras förutsättningar. Ekonomisk förvaltning Som din förvaltare erbjuder PRIMÄR tjänster som optimerar ekonomin i bostadsrättsföreningen eller i fastighetsbolaget. PRIMÄR gör analyser och kommer med konkreta förslag för utveckling av fastigheten, och vi fokuserar på att öka trivseln och förbättra ekonomin. En enkel och tidseffektiv förvaltning där vi arbetar med placeringar av överlikvida medel, likviditetsbudget, erårsbudget och analyser. Teknisk förvaltning Om fastigheten vårdas och sköts på rätt sätt ökar dess värde samtidigt som driftsekonomin blir bättre och boendemiljön trivsammare. PRIMÄR upprättar långsiktiga underhållsplaner där ägaren tydligt kan se de åtgärder och kostnader som kan förväntas och när de tidsmässigt skall utföras. Allt detta sker för att skapa boendetrivsel och för att upprätthålla fastighetens funktion och tekniska standard och därmed bevara fastighetens värde. Personlig service och kontakt För att säkerställa ett uppdrag har alla kunder hos PRIMÄR en personlig kundansvarig, dvs. en person som har det övergripande ansvaret och som är kontaktperson när dt gäller allt som levereras till kunden. Vi förser också kunden med ett kundteam som med stort engagemang och täta kontakter ser till att de beslut som tas är anpassade till kundens speci ka behov säger Hans Kristensson. Framgångsrika Det som gör oss framgångsrika, menar Hans Kristensson, är att vi har lång och bred kompetens inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Vi ställer höga krav på oss själva och har satsat mycket på kundnärhet, exibilitet, kvalitetsfaktorer och service. Tillsammans med kunden arbetar vi för ett bättre driftnetto och en god värdeutveckling. I samarbete med våra kunder tar vi fram lösningar för de behov som föreligger. Vi har inga standardiserade erbjudanden utan anpassar oss till varje unik situation. Kontakta oss Låt oss berätta om hur vi kan lösa förvaltningen i just era fastigheter. Du når oss på telefon eller Besök gärna vår hemsida Så här säger en kund om PRIMÄR fastighetsförvaltning AB Bostadsrättsföreningen Yxan Åke Pettersson, Ordförande Bostadsrättsföreningen Yxan, Göteborg: Vi har köpt ekonomisk och teknisk förvaltning av PRIMÄR sedan 1997 och vi har ett utmärkt samarbete. Med en 50 år gammal förening blir det mycket arbete och att då ha Aff (Avtal för fastighetsförvaltning) i botten på vårt avtal gör att arbetet blir lätt. Vi och PRIMÄR vet vem som gör vad och därigenom undviker vi onödiga kon ikter och kan lägga energin på vår kärnverksamhet våra medlemmar då PRIMÄR hjälper oss att förvalta husen ekonomiskt och tekniskt rätt. PRIMÄR Teknik en rikstäckande teknikleverantör med fokus på fastighetsrelaterade IT-tjänster! PRIMÄR tar ett samlat grepp om den tekniska plattformen i fastigheten. PRIMÄR Teknik är ett affärsområde inom PRIMÄR fastighetsförvaltning AB. Affärsområdet startades 1997 med service och underhållsuppdrag i ComHems kabel-tv nät. I slutet av 90-talet utvecklades samarbetet till att handha utbyggnad, drift och underhåll av ComHem:s triple play nät i Sverige. Verksamheten har under 2000-talet breddats med andra verksamhetsområden såsom ber/lan-nät, kamerabevakning och andra IP relaterade tjänster. PRIMÄR Teknik erbjuder ett nyckelfärdigt helhetskoncept, vilket omfattar projektering, planering, projektledning, installation, drift och övervakning. PRIMÄR Teknik handhar utbyggnad av ber- och datanät för bland andra Quadracom Networks AB och större fastighetsägare. PRIMÄR Teknik erbjuder ett nyckel färdigt helhetskoncept, vilket omfattar projektering, planering, projektledning, installation, drift och övervakning. PRIMÄR Teknik har kontor med egen personal i Göteborg, Ludvika, Sundsvall och Stockholm. PRIMÄR Teknik förfogar också över en väl utbyggd organisation med underentreprenörer från Kiruna i norr till Malmö i söder. Detta medför att PRIMÄR Teknik har en väl Vårt tjänsteutbud Kabel-TV tjänster Projektering dokumentering, montering och inmätning av basnät och fastighetsnät Noder montering, driftsättning och svepning Service av basnät, fastighetsnät och noder HC montering Fibernät installation och service Markarbeten grävning och anläggningsarbeten IP/Data tjänster Fiber och Lan-nät projektering, installation samt service CCTV Kamerabevakning projektering, installation och service av IP-baserade system Passagesystem projektering, installation och service Digisign Digitala skyltsystem installation och service Övriga Teknik tjänster El installation och service Parabol installation och service beprövad och dynamisk organisation som nationellt klarar av allt ifrån spridda mindre serviceuppdrag till större ny- och ombyggnadsprojekt, säger Thore Ohlsson, chef för affärsområdet Teknik. PRIMÄR Teknik har utbildade besiktningsmän i entreprenadjuridik. PRIMÄR Teknik har som rutin att alltid förbesiktiga fastigheten som offerten avser, säger Thore Ohlsson. Offertbesiktningen dokumenteras med skisser och fotogra er. Besök oss på webben

12 12 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Här följer några tips på hur du kan renovera och höja värdet på fastigheten samt öka trivseln i ditt boende. BALKONG Är inte endast en trevlig! plats att umgås på, utan kan även ofta ses som en väldigt bra investering vid en framtida försäljning av lägen heten. Beslutet att bygga balkong tas ofta av styrelsen i samråd med medlemmarna i bostadsrättsföreningen. TAK OCH FASAD Fastighetens tak och! fasad behöver alltid renoveras förr eller senare. Om man väntar med att renovera ett slitet tak kan det innebära stora och oväntade kostnader. En hel och ren fasad minskar risken för fuktskador och ökar trivseln i huset. Detta leder till ett mer attraktivt boende. BADRUM När man ska renovera badrum och andra våtutrymmen finns det! mycket man bör tänka på. Det finns både regelverk och krav för hur ett badrumsarbete ska utföras. Var därför noggrann med vilket företag du anlitar. ISOLERING När man ska renovera sin fastighet eller! bygga om till exempel en råvind är det viktigt att tänka på att använda rätt isolering. Blåst och dålig vindsisolering är några av de värsta värmetjuvarna i en fastighet. Tillsammans med låga temperaturer på vinter halvåret, kan detta innebära en mycket kostsam värmeförlust. Detta medför självklart större energibehov och ökade uppvärmningskostnader vilket leder till att även miljön drabbas. 4TIPS RENOVERA RA OCH HÖJ VÄRDET TRAPPHUS En ljus och trevlig entré höjer standarden i! fastigheten. Viktigt är att försöka hålla trapphusen rena från brännbara föremål och barnvagnar som försvårar framkomligheten. Både trivseln och värdet på fastigheten ökar genom ordentligt underhåll av hiss, golv och väggar. Vid valet av hiss finns det mycket man bör tänka på. Det finns alternativ som är bra ur miljö och ekonomisk synpunkt. KÖK Det är ett av de rum i! lägenheten som man spenderar mest tid i, så varför inte ha ett både snyggt, väl planerat och funktionellt kök? Det kan vara en stor utgift att renovera men det håller ofta väldigt länge och man brukar även kunna få tillbaka pengarna vid en eventuell försäljning av lägenheten. GOLV Ett slitet och fult golv kan verkligen förstöra! helhetsintrycket av en lägenhet. Det finns en rad olika lösningar och material att välja på när man tröttnat på det gamla. Försök alltid tänka på att det ska vara så slitstarkt som möjligt samt att inläggningen skall vara noggrant utfört. Det ska vara både behagligt att gå på och lätt att städa. FOTO: SHUTTERSTOCK GOLVVÄRME Ett alternativ till golvvärme En vedertagen uppfattning är att en viss energi ger en viss temperatur i ett rum men det stämmer inte alltid om man mäter vid golvet. Varmluften stiger till taket och kall luft ligger kvar vid golvet, vilket kan liknas vid en frysbox. Så fungerar det Genom att sätta fläktar på elementen som suger in den kalla luften vid golvet och värmer upp den med hjälp av elementet, kan golven bli varmare. Den kalla luften vid golvet försvinner och den varma luften uppe vid taket kommer ner i rummet. Fläkten kopplas in i ett vanligt eluttag, drar väldigt lite energi och regleras i olika steg för bästa avvägning mellan ljudnivå och effekt. Sparar energi En höjning på tio grader av golvtemperaturen har uppmätts i extremfall. För vattenburen värme innebär det dessutom att effekten från elementet höjs genom den förstärkta avkylningen med fläktarna. Det innebär att man kan sänka värmekurvan för pannan och har man värmepump ökar effektiviteten. Varför ska man använda denna metod i stället för golvvärme? Detta kan givetvis inte konkurera med golvvärme som man intallerar under golvet och som man sedan kan höja och sänka värmen på efter behov. Men det är ett väldigt bra alternativ och en kostnadseffektiv lösning. Metoden fungerar på alla element oavsett modell. PEDER SWARTLING ALCONS Balkonger & Inglasning för påbyggnad och nyproduktion Nya balkonger för alla fastigheter Bygglov Totalentreprenad Tillbyggnad Renovering Nyproduktion Stort sortiment av balkonger,räcken & dörrar Fax Trollesundsvägen 155, Bandhagen

13 Tystnad med fönster från Elitfönster Ljudvärde upp till Rw 47 db Med Elit Objekt kan du njuta av tystnaden mitt inne i tätorten, bredvid motor- och järnvägen eller om du bor intill någon industri. Våra fönster med låga u-värden ger också bra komfort hela året om. Dessutom sparar du både energi och pengar. MÄTNING 5 STEG TILL ENERGISNÅLARE BOENDE Offert med råd och tips Totalansvar för alla mätvärden Trådlösa mätare Rikstäckande service Specialutbildade installatörer Minol är en totalleverantör inom mätning som ger dig kontroll på förbrukningen av vatten, el och värme i din fastighet. Vi ger dig råd och tips redan i offertstadiet, använder till största delen egentillverkade och certifierade produkter och erbjuder en kvalitetssäkrad installation. Alla mätare och mätdata kontrolleras av systemet och vi ger dig alla debiteringsunderlag du behöver. Händer något oförutsett så har vi en rikstäckande serviceorganisation som hjälper dig.

14 14 JUNI 2011 HELA DENNA NA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT Kristian Tiger MISSA INTE! Styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Forsskolaea. FOTO: SHUTTERSTOCK BOSTAD Bostadsrätten är ofta din största och viktigaste investering och den vårdar du genom att delta i din bostadsrättsförenings arbete. Viktigt i det arbetet är civilkurage och att våga anlita hjälp. Värna och bevara värdet av din egendom Att omfattande kunskap krävs för att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse behöver inte stämma. Man bör dock vara klok, ha sunt förnuft och civilkurage. Saknas nödvändig kunskap anlita hjälp. Större åtgärder som exempelvis försäljning av en vind eller stambyte kräver expertkunskap. Få klandrar en styrelse för anlitandet av en jurist eller konsult vid omfattande åtgärder. Snarare tvärtom. Att inte anlita experter i komplicerade fall kan leda till problem på längre sikt. Sköt dina kort rätt Exempelvis är stambyten inga lätta historier, men för en förening som sköter sina kort rätt och anlitar rätt hjälp brukar det gå bra. Stambyten i bostadsrättsföreningar brukar bli billigare än i hyresfastigheter, troligen beroende på egenintresset. I allmännyttan finns inte samma incitament att pressa kostnader. Att slarva med andras pengar är lättare. I mindre bostadsrättsföreningar är styrelsearbetet mindre aktivt. Även om månatliga möten kan vara bra känns detta kanske inte nödvändigt. Huset står kvar ändå och det informella arbetet verkar fungera väl. Tills något problem uppstår. Större åtgärder som exempelvis försäljning av en vind eller stambyte kräver expertkunskap. Gör rätt från början Har styrelsen skött arbetet informellt blir den också mer sårbar för kritik från medlemmarna. Finns krävande medlemmar, vars åsikter går stick i stäv med styrelsens och de andra medlemmarnas, gäller det att ha varit noggrann och gjort rätt i grunden; att bra avtal och korrekta stämmobeslut finns. I kontakt med krävande medlemmar kommer civilkuraget väl till pass. Att ta tag i delikata situationer och konflikter hamnar ofta på ordförandens bord. Något att ha i bakhuvudet i föreningsarbetet är att se på föreningen ur en potentiell köpares perspektiv. Vad skulle denne värdera? Förutom snyggt trapphus och välskött exteriör är en snygg årsredovisning ofta viktigt. Detta bidrar till att föreningen framstår som seriös och troligen värderas högre av möjliga köpare. Bra med extern revisor En extern revisor är bra eftersom det innebär extra insyn i föreningen. En förening utan extern revisor och en mindre omfattande årsredovisning kan uppfattas som, om inte suspekt, så kanske mindre attraktiv än en annan förening. Det vore nog en fördel om alla bostadsrättsägare skulle sitta en tid i sin styrelse. Bostadsrätten är ofta livets största investering och att ta del av styrelsearbetet är att värna och bevara värdet av sin egendom. Engagemanget kanske tar mer tid än beräknat, men förutom att se om sitt hus (i mer än en bemärkelse) är det även lärorikt och nyttigt. BOSTAD Ökat byggande av små- och flerbostadshus Under 2010 påbörjades byggandet av lägenheter i småhus och flerbostadshus. Det innebär en ökning med 48 procent jämfört med 2009 då bostadsbyggandet var det svagaste på 10 år. Antalet påbörjade lägenheter i småhus ökade med 3 procent till lägenheter, medan påbörjandet i flerbostadshus ökade med 85 procent till Av dessa utgör knappt hälften, 48 procent, hyresrätter, vilket kan jämföras med nästan två tredjedelar, 65 procent, året innan. KÄLLA: SCB 6200 Antal sålda bostadsrätter i Stockholm, januari mars 2011 KÄLLA: MAKLARSTATISTIK.SE Färre hyresrätter I flerbostadshusbeståndet dominerar hyresrätten. Andelen hyresrätt minskade från 75 procent till 69 procent mellan åren 1990 och 2007, medan bostadsrättens andel ökade. Den kraftigaste minskningen av hyresrättens andel och ökningen av bostadsrättens andel skedde i Storstockholm. Utanför storstadsområdena ändrades inte fördelningen mellan hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshusbeståndet. KÄLLA: BOVERKET % 69 % 10 0 Minskade hyresrätter från 75 procent till 69 procent mellan åren 1990 och 2007.

15

16 Hemmasurf och bortasurf Just nu får du som skaffar vårt snabba bredband även ett mobilt bredband som du bara betalar för per surfdygn! Och du vet väl att du kan byta till oss även om du bor i ett hus där någon av våra konkurrenter har satt upp sin logotyp i trappuppgången? Byt till bredbandsleverantören med Sveriges bästa kundservice* på bredbandsbolaget.se eller ring *Enligt (SKI 2009 & 2010) Bindningstid fast bredband 12 mån, mobilt bredband ingen bindningstid. Pris på mobilt bredband förutsätter fast bredband från Bredbandsbolaget under hela bindningstiden, annars tillkommer månadsavgift 49 kr/mån för mobilt bredband. Pris fast bredband förutsätter telefoni från Bredbandsbolaget under hela bindningstiden. Erbjudandet gäller t o m 15/ Lägsta totala kostnad kr (24 mån x 249 kr för Bredband mån x 49 kr för telefoni + 19 kr/påbörjat surfdygn för mobilt bredband + 2 x 96 kr fraktavgift). Ångerrätt 14 dagar vid distansköp. Uppsägningstid 3 mån för fast och mobilt bredband, 1 mån för telefoni. Tekniska begränsningar gör att bredband inte kan levereras till alla adresser. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Nedladdningshastighet upp till 6 Mbit/s. Modem ingår, värde 995 kr. Gäller surfande inom Sverige, vid användande utomlands gäller rådande prislista. Mer info, prislista, villkor och tekniska specifikationer hittar du på bredbandsbolaget.se

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering GUIDE 5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE Individuell mätning & debitering 1 5 Hur minskar man energiförbrukningen? Hur fördelar man kostnaderna rättvist? Minol ger dig 5 steg till ett energisnålare och

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till denna trivsamma och mycket välplanerade

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Man blir förvånad över hur tyst och lugnt det är här, trots det centrala läget.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Granhäcksvägen 1d Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Nu kan vi erbjuda ännu en bostadsrätt i populära Brf Granhäcken!

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Övre Hallegatan 2C

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Övre Hallegatan 2C Län Västra Götaland Gatuadress Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 36.5 m² Område Brämaregården Tillträde tidigast 2013-07-15 " Jag tycker att det är ett bra läge med närhet till natur, med Keillers park och

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast " Enligt överenskommelse Lugnt område där man kan känna sig trygg. Både skola och affär finns

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll lägenheten för att den har ett riktigt kök där man även får plats med ett

Läs mer

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Hall Välkommen in! Hall med laminatgolv och

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område. Perfekt med månadsavgift där även hushållsel och parkering

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Aktrisgatan 16 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Aktrisgatan 16 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välskött förening med fin gård och med närhet till bland annat Emporia, Svågertorp

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Kyrkogatan 4 Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Kyrkogatan 4 Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten ligger perfekt i stenstaden mellan Citykärnan och hamnen. Trevlig

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett extra plus att bredband om 100/10 Mbit ingår i avgiften. Goda kommunikationer

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Brf Runö Park har varit ett hotell som byggts om till fräscha bostadsrätter.

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE FÅRET EN FRAMGÅNGSSAGA Tele2 grundades år 1993 av Jan Stenbeck och har idag en lång erfarenhet av att leverera produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 40 90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna Källarförråd

Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 40 90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna Källarförråd Senast reviderad: 2010 09 02 Ämne Beskrivning Allmänt & tekniskt Fastighetens byggnadsår 1949 Förvärvsdatum 09 nov 09 Uppvärmning Fjärrvärme, en UC per huskropp Antal lägenheter 119 Antal Lokaler 7 (3

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer